Sunteți pe pagina 1din 7

OUTSOURCING VS.

PRODUC IE PROPRIE Activiatea de outsourcing a devenit una dintre cele mai extinse profitabile domenii din lume. n contextul unei perioade de criz , se pare c aceasta este solu ia pentru multe companii care doresc s presteze acelea i servicii de calitate, dar s reduc semnificativ din bugetele alocate anumitor segmente de activitate. Outsourcingul se refer la delegarea unor sarcini sau obiective unor segmente organiza ionale apar innd unor entit i externe, care ofer un raport calitate pre mai bun, sau de in expertiza n domenii specializate. O alt defini ie arat c outsourcingul constituie o strategie prin care o func ionalit i majore unor furnizori externi, organiza ie ncredin eaz parteners.1 Concuren a acerb de pe pia a , este cea care a mpins companiile c tre profesionalizarea i eficentizarea departamantelor , care nu ar fi putut fi dezvoltate ndeajuns in cadrul companiilor. Externalizarea poate cuprinde un spectru larg de activit i, de la anumite opera iuni i pn la func iuni ale firmei. Astfel, departamentele precum: contabilitate , resurse umane sau juridic, au migrat din cadrul societ ilor comerciale spre firme specializate , aducndu-se astfel un plus de eficien . Cu toate c pia a outsourcing-ului este nc la nceput n Romania , tot mai mul i angajatori constat c n externalizarea serviciilor c tre firme de specialitate , exista avantaje semnificative, cum ar fi reducerea cheltuielilor i specializarea .n primul rnd , este important de precizat c externalizarea te ajut s te concentrezi pe principala activitate generatoare de profit, l snd unei firme specializate toate
1

specializ ti n anumite domenii, care devin astfel valued business

Radu Adrian MLE NI

, Curs mBIZ Mobile Business 2007, http://e-cat.ro/login.php


1

problemele departamentelor conexe (contabilitate, resurse umane, juridic, IT, etc) care apar n derularea activit ii.

Externalizarea este o modalitate inteligent de:2
a transfera sau delega c tre un furnizor de servicii extern, specializat i eficient, anumite opera iuni secundare sau chiar managementul zilnic al unui proces de afaceri, opera iune ce permite conducerii s se concentreze asupra competen elor principale ale organiza iei, s economiseasc bani i timp; a adapta rapid o companie la schimb rile de mediu si piat ; a conserva sau realoca optim resursele; a executa mai ieftin i calitativ superior unele opera iuni; a reduce cheltuielile administrativ-birocratice neproductive cu personalul, echipamentele, consumabilele, energia etc.; a reduce riscurile financiare i operationale, a le face controlabile i implicit a cre te valoarea afacerii; a spori veniturile, a mbunatati raportul cost-performan ; a beneficia de idei i solu ii noi, de cele mai bune practici, standarde i tehnologii avansate. Outsourcing Institue 3, o voce puternic n domeniul externaliz rilor, au construit un top 10 al motivelor pe care o companie le-ar avea pentru a apela la astfel de servicii:

 

 

 

Reducerea i controlul costurilor opera iilor mbun t irea focusului companiei

2 3

Idem;

www.outsourcing.com

       

C tigarea accesului la diverse posibilit i Resurse interne gratuite pentru alte scopuri Resurse care nu sunt disponibile n interiorul companiei Accelerarea beneficiilor reingineriei Conducerea devine costisitoare de la o vreme Capitalurile ocupate devin disponibile mpar irea riscurilor Infuzia de capital

Diminuarea cheltuielilor de exploatare reprezint factorul principal n folosirea outsourcing-ului. Firmele specializate, ofer servicii profesionale, la costuri inferioare semnificativ, comparativ cu sumele avansate de angajatori pentru func ionarea unui department intern. Externaliznd diferite servicii, nu mai este necesar recrutarea personalului pentru departamentul respectiv, formarea profesional a acestora, spa iu de birouri suplimentar i birotica, costuri i taxe legate de salarii, beneficii, etc. Firmele de specialitate au personal calificat i n num r mult mai mare, drept urmare ofer serviciile mult mai rapid, iar timpul astfel economisit va fi folosit n dezvoltarea afacerilor. Serviciile firmelor de outsourcing sunt disponibile tot anul, nl turndu-se astfel perioada de concediu necesar angaja ilor permanen i, eliminndu-se totodat situa iile speciale, cum ar fi concediul medical sau de maternitate. Un alt avantaj este i faptul c sumele avansate cu externalizarea, sunt stabilite de la nceput prin contract, sunt direct propor ionale cu volumul de munc necesar, i este permis astfel accesul la outsourcing att companiilor mari ct i mici sau mijlocii. Apelnd la serviciile unor furnizori specializa i, companiile au acces implicit la investi iile acestora n tehnologie, metodologie i oameni investi ii
3

realizate n decursul unor perioade de timp considerabile.Un furnizor de servicii specializate, e interesat i i permite s pl teasc exper ii s i cu salarii mari pentru c reprezint activitatea principal . De asemenea, experien a furnizorilor specializa i, se traduce prin multitudinea de situa ii problematice, diverse i complexe cu care se confrunt , datorit domenii de activitate. Exist


portofoliului de clien i din diverse

i anumite temeri legate de outsourcing, dup cum urmeaz :4 de schimbarea stilului sau metodelor

Rezisten a organiza iei fa administrative;

Reac ia negativ a personalului care se teme c "nu va mai fi ca nainte" sau i va pierde locul de munc ; Pierderea controlului asupra propriului sistem; ndoieli privind calitatea, performan a n cazul unei externalizari necontrolate;

 

Lipsa de experien n outsourcing

n literatura de specialitate se disting mai multe tipuri de outsourcing:5
outsourcing tradi ional - cnd personalul companiei este preluat de c tre furnizorul de servicii (outsourcer) pentru realizarea opera iunilor contractate/subcontractate, al turi de speciali tii s i;

outsourcing green-field - cnd compania i i modific procesele de afaceri i angajeaz o firm care s -i furnizeze un nou serviciu. Dup subiectul outsourcing-ul, distingem trei categorii:

Radu Adrian MLE NI , Curs mBIZ Mobile Business 2007, http://e-cat.ro/login.php http://definitions.uslegal.com/o/outsourcing/
4

Activit i principale (ngrijirea pacien ilor, produc ia ntreprinderii, administrarea imaginii pe pia , vnzarea de servicii) Activit i secundare, dar esen iale pentru func ionare (contabilitatea, administrarea achizi iilor, resursele umane, publicitatea). Activit i ter iare (securitatea, cur enia, tip riturile).

Din punct de vedere al obiectivelor ce trebuie atinse, distinge:
Outsourcing-ul tactic, este limitat n complexitate i timp i are ca scop degajarea unor solu ii rapide de r spus provoc rilor de moment ale pie ei; Outsourcing-ul strategic, presupune o colaborare pe termen lung n care beneficiarul se concentreaz asupra propriului business i externalizeaz restul proceselor; Outsourcing-ul transforma ional, urm re te un parteneriat ntre firma de outsourcing mp rt irea complementare. i echipele interne ale organiza iei, avnd ca scop cuno tin elor, competen elor i a experien elor

Din punct de vedere al abord rii outsourcing-ul poate inti:
Abordarea integral

prin care func iile sunt efectuate exclusiv de

personalul externalizat;


Abordarea par ial prin care func iile sunt efectuate de o echip mixt , compus din angaja i interni asista i de speciali ti externi; Parteneriatul cnd func iile sunt executate n cooperare, prin integrarea echipelor interne i externe, realizndu-se astfel mp rt irea cuno tin elor, competen elor i experien ei complementare.

n concluzie, outsourcing-ul are ca avantaje diminuarea costurilor pe termen lung, dispari ia nevoii de a dezvolta competen e interne, posibilitatea companiei de a se concentra pe domeniul de business pe care activeaz , garantarea prest rii serviciilor la un nivel de calitate conform contractului semnnat.

BIBLIOGRAFIE 1 http://definitions.uslegal.com/o/outsourcing/ 2. http://www.outsourcing.com/ 3. Radu Adrian MLE NI


, Curs mBIZ Mobile Business 2007, http://e-cat.ro