Sunteți pe pagina 1din 148

ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE APLICATII IN ACCESS

Suport de curs i de laborator

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

CAPITOLUL 1. TIPURI DE SISTEME INFORMATICE


Principalele obiective ale capitolului sunt: Prezentarea principalelor elemente ale sistemului informatic Principalele tipuri i subtipuri de sisteme informatice

Elementele sistemului informatic: Resursa fizic (hardware) Resursa logic (software) Baza de date Resursa uman i cadrul organizatoric

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS 1.

SISTEME DESTINATE CONDUCERII (Management Support

Systems MSS) 1.A. SISTEME SUPORT ALE EXECUTIVULUI (Executive Support Systems ESS) sunt sisteme informatice destinate conducerii strategice (top i midle management) ofer acces rapid i selectiv la date interne i externe firmei ofer informa ii privind starea curent i tendin ele n evolu ia factorilor cheie selecta i pentru analiz sunt uor de utilizat (facilit i de calcul i reprezentri grafice) i asigur un mod de lucru interactiv 1.B. SISTEME SUPORT DE DECIZIE (Decision Support Systems DSS) - valorific informa iile interne oferite de TPS i MIS i informa iile provenite din mediul exterior al organiza iei (curs valutar, rata dobnzii, pre ul produselor realizate de firmele concurente, pre ul materiilor prime) - sunt sisteme interactive, care utilizeaz o baz de modele de decizii (modele matematice) - ofer managerilor modele de analiz, mijloace de regsire a datelor; stimuleaz creativitatea

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Fac parte din DSS : Sisteme interactive de asistare a deciziei (SIAD)

SIAD pleac de la deciden i i de la natura deciziei ce trebuie luat decidentul rmne ultimul mediator care apreciaz raportarea la realitate i la experien a sa Sisteme expert (SE) se stocheaz cunotin ele expertului uman referitoare la un anumit domeniu ntr-o baz de cunotin e motorul inferen ial permite deducerea unor concluzii, prin derularea unor ra ionamente automate Exemple de utilizare SIAD i SE : decizia de acordare a unor credite consilierea clien ilor privind plasamentul de capital determinarea necesarului de fond de rulment pentru firmele clien i ai bncii 1.C. SISTEME DESTINATE CONDUCERII CURENTE(Management Information Systems MIS) - sunt destinate managementului opera ional - utilizeaz datele interne ale firmei oferite de TPS - asigur generarea rapoartelor sintetice, de rutin, necesare n procesul conducerii curente; ofer informa ii

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

managerilor pentru desfurarea analizelor sptmnale, lunare i anuale - rapoartele au o structur bine stabilit i sunt oferite la cerere i / sau periodic 2. SISTEME OPERA IONALE (Operational Support Systems) 2.A. SISTEME PENTRU PROCESAREA TRANZAC IILOR (Transaction Processing Systems TPS) primele utilizate n firme; au rolul de a prelua efortul uman n culegerea i prelucrarea datelor din opera iile curente, de rutin asigur actualizarea curent a bazei de date prelucrrile au caracter repetitiv, complexitate redus i volum mare TPS cuprind: SI - contabilitatea financiar, SI gestiunea produc iei, SI gestiunea stocurilor 2.B. SISTEME PENTRU ACTIVITATEA DE BIROTIC (Office Automation Systems OAS) - din aceast categorie face parte: software specializat pentru procesare de texte software de comunica ie sisteme pentru lucru colaborativ sisteme pentru procesarea imaginilor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS sisteme multimedia software pentru managementul activit ii de birou,

de

exemplu agenda de birou 2.C. SISTEME PENTRU CONTROLUL PROCESELOR (Process Control Systems PCS) - asigur controlul automat al proceselor industriale

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

CAPITOLUL 2. REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE

Principalele obiective ale capitolului sunt: Etapele de realizare a pachetelor de programe Stadiul de concepere Stadiul de exploatare Procese tehnologice de realizare a pachetelor de programe Fazele utilizrii pachetelor de programe Protec ia pachetelor de programe

Etapele de realizare a pachetelor de programe Realizarea i succesiv [DAV]. De aici deducem c exist un proces complex de realizare i ntre inere a pachetelor program ce poate fi structurat n urmtoarele etape tipice: analiza i abstractizarea activit ii ce urmeaz a fi informatizat; unui pachet de programe este dificil datorit

utilizrii unor etape caracterizate de activit i specifice, n mod gradat

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS proiectarea pachetului de programe; proiectarea n detaliu a sistemului informatic; conceperea programelor; integrarea i testarea programelor realizate; omologarea i testarea produsului final; exploatarea produsului final; men inerea n func iune i asisten tehnic; dezvoltarea unor versiuni mbunt ite.

Ciclul de via al pachetului de programe

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

Primele ase etape (analiza i abstractizarea activit ii ce urmeaz a fi informatizat; proiectarea pachetului de programe; proiectarea programelor; n detaliu integrarea a i sistemului testarea informatic; programelor conceperea realizate;

omologarea i testarea produsului final;) reprezint stadiul de concepere al produsului program. Urmtoarele trei etape (exploatarea produsului final; men inerea n func iune i asisten tehnic; dezvoltarea unor versiuni mbunt ite) reprezint stadiul de exploatare i men inere n func iune al produsului program.

1. Stadiul de concepere 1. Analiza i abstractizarea activit ii ce urmeaz a fi informatizat - permite identificarea cerin elor globale solicitate de pachetul de programe. n mod concret de urmrete: cadrul legislativ sub inciden a cruia se declaneaz procesele de prelucrare a activit ii de informatizat; analiza opera iilor i regulilor ce descriu maniera de executare a opera iilor; identificarea i analiza datelor de intrare i ieire precum i a structurii ce va fi folosite de pachetul de programe;

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

identificarea algoritmilor de calcul sau a modelelor matematice, precum i a metodelor de rezolvare; stabilirea cerin elor hardware i software necesare pentru realizarea i func ionare pachetului de programe; realizarea informa ional reflectarea primar a entit ilor, propriet ilor i rela iilor dintre activit ile de informatizat cu ajutorul modelului conceptual de date specific activit ii; 2. Proiectarea pachetului de programe este etapa n care se desfoar proiectarea n ansamblu. Aceast etap este caracterizat de urmtoarele ac iuni: definirea modului conceptual propriu de date, aferent prelucrrilor produsului program prin specificarea entit ilor ce sunt necesare li a rela iilor dintre acestea; stabilirea arhitecturii produsului program; specificarea interfe elor dintre aplica iile informatice precum i a celor cu utilizatorii; proiectarea programului; stabilirea modelului general de organizare i func ionare a prelucrrilor pachetului de programe la nivel logic a componentelor unei previziuni de integrare

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS prin reflectarea proceselor,

10 opera iilor,

evenimentelor i sincronizrilor necesare. 3. Proiectarea n detaliu a sistemului informatic presupune proiectarea tehnic prin structurarea logic a ce urmeaz: definirea modelului logic de date asociat produsului prin prisma conceptelor modelului rela ional; definirea automate; specificarea rela iilor statice i dinamice dintre programe; stabilirea modelului de date conform SGBD-ului utilizat; gruparea unit ilor execu iei acestora. 4. Conceperea programelor con ine totalitatea activit ilor de realizare a prevederilor automate i const din: structurarea unit ii de prelucrare n module func ionale i multifunc ionale; descrierea func iei fiecrui modul prin intrri, ieiri i parametrii; func ionale i a celor de prelucrare conform evenimentelor de declanare a procedurilor, fazelor i prelucrrilor acestuia n unit i func ionale i unit i de prelucrare, simultan cu definirea elementelor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

11

descrierea interfe elor dintre module, specificarea condi iilor de lansare n execu ie, i terminare a execu iei precum i nln uirea prelucrrilor; codificarea unit ilor de prelucrare i a modulelor prin transpunerea datelor ce algoritmilor urmeaz a n fi modele testate, matematice; generarea executarea testelor i interpretarea rezultatelor; 5. Integrarea i testarea programelor realizate este format din activit i tehnice de realizare a elementelor care asigur interfe ele dintre procedurile de execu ie pe de o parte, precum i pe cele dintre utilizatori i pachetul de programe. Sunt efectuate activit ile ce urmeaz: analiza static i dinamic a integrrii datelor i procedurilor; stabilirea cazurilor de test; specificarea procedurilor de test pentru acceptan ; construirea bibliotecii din componentele software ca fiiere executabile. 6. Omologarea i testarea produsului final const din verificarea produsului de organisme specializate. Ultimul pas este acordarea dreptului de proprietate de ctre Institutul Na ional pentru standarde i Brevete.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS 2. Stadiul de exploatare

12

1. Exploatarea produsului se traduce prin activit i de utilizare precum i ntre inerea operativ a respectivului produs. Aceasta nseamn: asigurarea utilizrii produsului program la parametrii proiecta i; ntre inerea produsului prin nlturarea anomaliilor, modificarea func iilor; actualizarea bibliotecii de componente software ca fiiere executabile. 2. Men inerea n func iune asisten tehnic se

desfoar de firma productoare pe baza unui contract de service. 3. uri, etc. Procese tehnologice de realizare a pachetelor de programe Prin proces tehnologic de realizare n elegem: specificarea activit ilor necesare prin intermediul crora se realizeaz obiective concrete, stabilirea echipei, programarea sarcinilor i evaluarea efortului de realizare. Dezvoltarea unor versiuni mbunt ite apare n cazul

modificrilor legislative, a utilizrii altor sisteme de operare, SGBD-

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

13

n cadrul ciclului de via al unui produs distingem urmtoarele tipuri de activit i: activit i de tip managerial: elaborarea i monitorizarea proceselor de proiectare, realizare, omologare i nregistrare a produsului program; programarea activit ilor de realizare; asigurarea resurselor necesare; organizarea elaborrii produsului program; coordonarea i direc ionarea tuturor persoanelor sau echipelor. activit i de tip tehnic de realizare: identificarea i determinarea modulelor. activit i de tip auxiliar de realizare: pregtirea datelor de test; efectuarea tuturor testelor pentru atingerea obiectivelor finale; activit i de utilizare efectiv a pachetului de programe: unor men inerea produsului pentru program n exploatare efectiv la firma beneficiar; modificarea componente software asigurarea acceptrii produsului de beneficiar; activit i de ntre inere: oferirea de asisten tehnic operativ la sediul beneficiarului pe parcursul exploatrii curente a produsului; mbunt irea performan elor produsului informatic prin modificri software; cerin elor func ionale; proiectarea func ional i tehnic; proiectarea programelor i

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

14

activit i de dezvoltare: elaborarea de noi versiuni ale programului; Principalele teste care se efectueaz pentru evaluarea func ionrii unei componente software sunt: Testul individual - acesta verific buna func ionare a componentelor software din cadrul produsului testat; Testul de integrare al componentelor software - este un ir de verificri progresive a elementelor software; Testul de integrare n sistemul informatic gazd verific func ionarea produsului program i a componentelor sale n structura ntregului sistem; Testul de anduran - verific stabilitatea n timp a produsului i a componentelor software; Testul de acceptan a beneficiarului - verific dac produsul program corespunde cerin elor prezentate de beneficiar (cerin e de ordin tehnic, economic, uman, etc.).

Fazele utilizrii pachetelor de programe Fazele utilizrii pachetelor de programe se desfoar pe parcursul a cinci etape de prelucrare (t1...t5) prin care se gestioneaz datele corespunztoare perioadei de timp precedente ( 1) i perioadei curente ( ).

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

15

Pe parcursul acestor etape, pachetul de programe este utilizat de utilizatorul uman prin emiterea i recep ionarea de informa ii privind: directoare i unit i fizice surs; directoare i unit i fizice destina ie; mesaje de prelucrare; parole; op iuni de lucru; parametrii; ferestre de afiare. n mod obinuit, pachetul de programe este livrat ca un executabil ce nglobeaz o bibliotec surs direct executabil (*.exe sau *.com). Colec ia de date este gestionat prin: baze de date, gestionate prin SGBD de tip rela ional; procesoare de tabele care asigur manipularea structurilor de date. Principalele faze ale utilizrii pachetelor de programe presupun urmtoarele prelucrri specifice: 1. Instalarea pachetului de programe care este realizat la momentul t0 prin care este copiat biblioteca surs a produsului pe sistemul gazd de calcul.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

16

2. Restaurarea datelor care este asigurat la momentul t1 i devine utilizabil numai dup prima executare cu date reale a pachetului program. 3. Actualizarea colec iei de date ce este specifica momentului t2 i const n opera ii de adugare, modificare, inserare i tergere a datelor din baza de date pe baza celor prelucrate din documentele de intrare specifice programului. 4. Prelucrarea efectiv a datelor se desfoar la momentul t3 i asigur realizarea tuturor calculelor. 5. Editarea datelor de ieire se efectueaz la momentul t4 i presupune listarea acestor date pe ecran sau tiprirea la imprimant sub form de rapoarte, liste, grafice, indicatori sintetici, formate mixte. 6. Salvarea datelor prelucrate la momentul este asigurat n momentul t5 .

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

17

Etapele utilizrii pachetelor de programe [DAV] Protec ia pachetelor de programe Protec ia datelor din cadrul pachetelor de programe este necesar pentru asigurarea securit ii i confiden ialit ii acestora mpotriva accesului neautorizat.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

18

Pentru realizarea protec iei pachetelor de programe se recurge la: partajare la nivel fizic a componentelor logice pentru controlul accesului la componentele fizice; partajare la nivel logic a componentelor n scopul controlului efectelor diferitelor lucrri; acordarea drepturilor de acces pentru fiecare utilizator; acordarea drepturilor de acces utilizatorilor la nivel de grup de lucru. Din punct de vedere al realizrii, protec ia este realizabil prin trei modalit i: prin pachetul de programe; prin sistemul gazd; prin sistemul de operare n cadrul re elelor de calculatoare. Protec ia la nivelul pachetului de programe poate fi realizat prin mai multe feluri: printr-un cod al utilizatorului care i prezint identitatea; prin parol care este un cuvnt ce este cerut de pachetul de programe pentru a se putea lansa procedura de lucru. Protec ia prin sistemul gazd se realizeaz prin cadrul atributelor fiierelor (fiier de citire, fiier de arhiv, fiier de sistem, fiier ascuns), prin tehnici de gestiune a fiierelor (copiere, tergere, refacere). Protec ia prin sistemul de operare n cadrul re elelor de calculatoare se realizeaz prin: securitate de tip LOGIN, privilegii

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

19

acordate utilizatorilor, prin atribute asociate directoarelor i fiierelor, prin mrcile de fiier (care claseaz fiierele n partajate i nepartajate n func ie de restric iile programului), prin drepturi de acces pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori (ALL, CREATE, SUPERVISORY, READ, WRITE, NO RIGHTS, ERASE, MODIFY, FILE SCAN, ACCESS CONTROL).

Protec ia pachetelor de programe [DAV]

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Intrebri:

20

Care sunt etapele de realizare a pachetelor de programe? n ce const stadiul de concepere? n ce const stadiul de exploatare? Care sunt procesele tehnologice de realizare a pachetelor de programme? Care sunt fazele utilizrii pachetelor de programe? Ce se n elege prin protec ia pachetelor de programe?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

21

CAPITOLUL 3. EVOLU IA SISTEMELOR INFORMATICE

Principalele obiective ale capitolului sunt: Stadiile evolutive ale sistemelor informatice Prezentarea sistemelor informatice evoluate Prezentarea principalelor caracteristici ale sistemelor informatice de contabilitate i de resurse umane

Din punctul de vedere al evolu iei sistemelor informatice se pot observa dou mari categorii de clase de produse informatice: clasa pachetelor de programe standarde i clasa pachetelor de programe evoluate.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

22

Stadiile evolutive ale PP PP neconven ionale sunt considerate PP nchise. PP

evoluate/neconven ionale care prelucreaz cunotiin e, avnd la baz tehnicile de inteligen artificial pot fi de dou categorii: sisteme de asistarea deciziei i sisteme expert. Conceptul de sisteme de asistare a deciziei poate fi abordat diferit, n func ie de tehnologia utilizat, tipul de "asistare a deciziei" adus, gradul de interactivitate, tipul de utilizare i natura utilizatorilor, conform [URS02]. n func ie de aceste criterii se pot distinge n cadrul sistemelor de asistare a deciziei urmtoarele cazuri particulare: sisteme interactive de asistare a deciziei sisteme informatice pentru deciden i Sistemele interactive de asistarea a deciziei se bazeaz pe un sistem interactiv, bazat pe dialogul om-main. La fiecare etap a procesului calculatorul afieaz un rezultat al evalurii procesului de

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

23

decizie, i plecnd de la acesta, decidentul alege sau nu, con inutul etapei urmtoare i dispune msurile corespunztoare. Un sistem interactiv de asistare a deciziilor se definete prin urmtoarele elemente[URS02]: este un sistem informatic, asistat de calculator; furnizeaz asisten deciden ilor pentru probleme care nu sunt n totalitate structurate; combin judecata uman cu prelucrarea automatizat a informa iei; este un sistem n care controlul derulrii procesului de decizie revine decidentului, n cadrul unei cercetri de tip euristic; este un sistem care influen eaz mai mult eficacitatea procesului de decizie (adoptarea deciziei care rspunde obiectivelor stabilite) dect eficien a procesului decizional (adoptarea unor decizii satisfctoare). Un sistem interactiv de asistare a deciziilor este capabil s ndeplineasc urmtoarele opera ii: - s furnizeze prezentri pertinente ale fenomenului care genereaz problema de decizie; - s memoreze aceste prezentri , prezentnd modelele prin care sunt descrise datele, rezultatele intermediare i finale; - s realizeze prelucrri complexe ale informa iilor pe baza modelelor incluse; - s interpreteze ordinele (comenzile) furnizate de decident n fiecare faz a procesului euristic.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

24

Componentele unui sistem interactiv de asistare a deciziilor Un sistem interactiv de asistare a deciziilor este alctuit din trei elemente fundamentale: - o baz de date, cu un sistem de gestiune a bazei de date; - o baz de modele, cu un sistem de gestiune a bazei de modele; - o func ie de gestiune a dialogului om-main. Sistemul expert este un program informatic, capabil s stimuleze ra ionamentul unui expert uman, ntr-un domeniu specific de cunoatere. n func ie de situa ie, u sistem expert poate fi vzut ca [URS02]: un sistem de decizie, n care se re in alegerile propuse de sistemul expert; un sistem de asistare a deciziei, prin care decidentul se bazeaz pe recomandrile formulate de sistem, dar se poate i abate de la acestea;

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

25

un sistem e asistare a studierii, care permite transmiterea cunotiin elor dintr-un domeniu specific, de la un expert uman la altul mai pu in pregtit.

Structura unui sistem expert Structura unui sistem expert pune n eviden particularitatea acestuia, n raport cu sistemele informatice care prelucreaz date, i anume, separarea cunotin elor referitoare la problem (descrise ntro baz de cunotin e), de mecanismul de exploatare al acestor cunotin e (realizat printr-un motor de inferen ). Domenii de utilizare a sistemelor expert [URS02]: 1. Diagnostic, interpretare. Sistemul expert pornete de la un anumit numr de semnale i reuete s caracterizeze

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

26

o stare, o situa ie, atribuind un sens i o semnifica ie semnelor primite. 2. Men inere, remedieri. Sistemele expert din acest domeniu au func ii suplimentare celor prezentate anterior, n sensul c, dup ce culeg i interpreteaz cunotin ele, pot formula observa ii i ac iuni n vederea remedierii disfunc ionalit ilor observate. 3. Previziune, planificare. Plecnd de la observarea unei situa ii date, sistemul propune o imagine a situa iilor viitoare sau poate oferi chiar op iuni pentru planificare, n func ie de obiectivele fixate. 4. Activit i de concep ie. sistemul expert combin diferite restric ii specifice domeniului de utilizare, precum i consecin ele lor asupra func ionalit ilor care se prevd pentru a concepe un produs.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Sisteme informatice contabile i financiare

27

Datorit caracteristicilor contabilit ii, sistemele informatice contabile i financiare reprezint exemplul clasic al unui sistem informatic. Activitatea contabil este format din tranzac ii numeroase, opera iuni care se repet, caracter ridicat de veridicitate al rezultatelor, fapt care a condus la apari ia pe acest plan pentru prima dat a sistemelor economice informatice. Sistemele informatice contabile i financiare presupun urmtoarele componente: prelucrarea tranzac iilor contabile; subsistemul de gestiune financiar subsistemul de control de gestiune Prelucrarea tranzac iilor contabile este asigurat printr-un modul informatic distinct, unde principalele func ii sunt legate de achizi ia facturilor de materii prime, materiale, i vnzarea produselor de firm.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

28

Schema contabilit ii generale [URS02] Func iile de baz ale programelor de contabilitate general sunt emiterea facturilor ctre clien i, pentru produsele expediate, ncasarea facturilor de la furnizorii de materii prime, materiale, consumabile, etc. Deci odat ce sunt stabilite regulile de nregistrare ale tranzac iilor, pachetul de programe func ioneaz conform unor modele, ce au la baz de date contabile. Prin aceast modalitate se poate rspunde unor cerin e punctuale cu caracter nelimitat. Eficien a pachetului de programe crete pe msur ce crete gradul de exploatare al acestei baze de date, prin intermediul altor module informatice precum cel al gestiunii financiare i al controlului bugetar. Gestiunea financiar este una din activit ile de baz n cadrul ntreprinderii, prin care se ncearc cunoaterea situa iei actuale, precum i posibilitatea previzionrii fluxurilor financiare.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

29

Elementele unui modul informatic pentru gestiune financiar [URS02] Prelucrarea tranzac iilor din gestiunea financiar este

alimentat de date provenite din contabilitatea general, referitoare la generarea crean elor i datoriilor ntreprinderii. Prin cunoaterea acestor date se pot afla micrile de trezorerie, nivelul intrrilor i ieirilor, expirarea termenelor de plat i de ncasare. n cadrul nivelurilor de prelucrare a tranzac iilor i de control al opera iilor sursele de date provin cu precdere din contabilitatea general. Spre deosebire de aceste niveluri, n cazul nivelurilor tactic i strategic, aceste surse de informa ii sunt completate cu informa ii din mediul extern firmei, cum ar fi informa ii de pe pie ele financiare. Prin aceste informa ii cumulate, sistemul informatic este capabil s rspund unor ntrebri cum ar fi costul finan rilor, posibilit i de plasament financiar, iar din punct de vedere managerial duc la creterea posibilit ilor de comunicare.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

30

n cadrul sistemului informatic contabil i financiar se gsete i modulul de contabilitate bugetar care vizeaz anticiparea evenimentelor financiare viitoare.

Schema modulului de control bugetar [URS02] Modulul de control bugetar se bazeaz pe date din

contabilitatea general i are scopul de a: constata nivelul evolu iei indicatorilor economico-financiari; previziona evolu ia indicatorilor, prin simularea fenomenelor viitoare. Sistemul informatic financiar contabil asigur integrarea datelor provenite din alte module ale sistemului informatic general, cum ar fi:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

31

gestiunea comercial, gestiunea produc iei i aprovizionrilor, gestiunea resurselor umane. Variantele de automatizare a contabilit ii vizeaz n special: modul de culegerea a datelor (preluarea datelor, editarea, prelucrarea lor fr interven ia utilizatorului), posibilit i de interogare a bazei de date (plecnd de la afiarea unor solduri de cont pn la func ii de interogare complexe cum ar fi analize pe centre de venituri i de cheltuieli), posibilitatea de editare a unor rapoarte informa ionale (care au un format standard, folosite n sistemele de asistare a deciziei). Factori esen iali care caracterizeaz un produs informatic de acest gen sunt: calitatea comunicrii (care trebuie s existe ntre programele informatice, ntre modulele acestora, fr de care este posibil apari ia unor efecte negative cum sunt: redondan a, ncrcarea canalelor informa ionale, distorsiunea informa iei, etc.), securitatea informa iilor (datele introduse n contabilitate au un caracter confiden ial i pot fi folosite ca probe n instan , de asemenea un program informatic de acest gen trebuie s releve n orice moment situa ia patrimonial a ntreprinderii). n ceea ce privete securitatea datelor se pot pune o serie de ntrebri cum sunt: Cine este autorizat s introduc date? Cine este autorizat s le modifice? Cine are acces la aceste date? Securitatea datelor se realizeaz de cele mai multe ori prin nchiderea bazelor de date, securitate asigurat de parole de acces, imposibilitatea de a modifica un document validat, etc.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Sisteme informatice pentru gestiunea resurselor umane

32

Sisteme informatice pentru gestiunea resurselor umane sunt de o natur mai deosebit deoarece principalul factor asupra cruia de ndreapt este factorul uman. Individul spre deosebire de alte resurse are o serie de caracteristici particulare, poate cea mai important fiind aceea c nu apar ine ntreprinderii ca element de patrimoniu, fi func ioneaz pe baza unui contract. Acest lucru impune anumite restric ii asupra sistemelor de gestiune a resurselor umane cum ar fi: necesitatea de a asigura recrutarea, selec ia, angajarea, gestionarea angaja ilor. Acest flux de resurse umane este inclus n sistemele informatice pentru gestiunea resurselor umane alturi de automatizarea opera iunilor de plat ctre salaria i care reprezint punctul de plecare n gestiunea resurselor umane.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

33

Elementele unui sistem informatice pentru gestiunea resurselor umane [URS02] De aici deducem c sistemele informatice pentru gestiunea resurselor umane ndeplinete urmtoarele func ii principale: gestiunea locului de munc - prin definirea nevoilor specifice, recrutare, angajare; gestiunea salarizrii - prin politica salarial, bugete de personal, controlul cheltuielilor cu personalul; gestiunea valorificrii personalului - prin politica de promovare, evaluare i formare. Asigurarea sistemului informatic pentru gestiunea resurselor umane presupune existen a unei baze de date "salaria i", care constituie punctul de plecare al sistemului informatic. Astfel, avem:

Prelucrarea datelor n cadrul sistemului informatic de gestiune a salaria ilor [URS02]

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

34

n func ie de gardul de informatizare din firm, sistemul de gestiune a salaria ilor poate fi par ial automatizat (cazul cel mai frecvent, cnd datele obligatorii se pstreaz sub form digital, iar cele auxiliare se pstreaz pe hrtie) i total automatizat (cnd toate datele i documentele se pstreaz n form digital, la cerere putnd fi afiate, actualizate, modificate). n cazul firmelor romneti, cel mai adesea sistemele informatice de acest gen folosesc la asigurarea ob inerii notelor contabile referitoare la activitatea de salarizare, precum i editarea de documente necesare pl ii diferitelor re ineri. Sistemele informatice de acest gen pot fi caracterizate de urmtoarele trsturi: grad ridicat de fidelitate a informa iilor, grad ridicat de confiden ialitate, posibilitatea definirii unor indicatori de performan , plecnd de la care se pot construi baze de date informa ionale, de pot fi folosite n opera iuni de recrutare, selec ie, angajare, promovare, etc. Intrebri: Care sunt elementele generale ale pachetelor de programe de gestiune economic? Care sunt sistemele informatice func ionale? Ce n elege i prin sisteme informatice contabile i financiare? Ce n elege i prin sisteme informatice pentru gestiunea resurselor umane?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

35

STOCAREA DATELOR N BAZE DE DATE


Principalele obiective ale capitolului sunt: Crearea unui nou fiier access Crearea tabelelor Modificarea structurii unei tabele Introducerea i vizualizarea datelor Realizarea rela iilor ntre tabele Modificarea i tergerea datelor

Un fiier Access este format din obiecte cum ar fi: tabele, formulare, queries, rapoarte pagini, macros i module.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

36

Fereastra de baz - Access CREAREA UNUI NOU FIIER ACCESS Fiierele Access au extensia .mdb .

Pentru crearea unui nou fiier Access se alege n meniul FILE op iunea NEW.

FILE-NEW Din meniul din partea din dreapta care apare se alege op iunea Blank Database

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

37

Alegerea op iunii Blank Database Urmtorul pas n crearea bazei de date este alegerea unui nume corespunztor fiierului mdb, precum i alegerea locului de salvare al fiierului pe calculator.

Alegerea numelui i al locului de salvare Fiierul Access creat este gata de lucru. n acest moment n fiierul nu con ine nici o informa ie (baze de date, interogri, pagini etc.)

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

38

Fiierul student.mdb este creat i gata de lucru CREAREA TABELELOR n primul rnd, deoarece dorim s lucrm la nivel de tabele, vom selecta din panoul de comand din cadrul meniului de obiecte (OBJECTS) op iunea TABLES (tabele).

Selectarea op iunii TABLES din panoul de comand Pentru crearea unei tabele nu vom utiliza generatoare de tip wizard. Crearea unei tabele nu trebuie s aib limitri, de aceea din panoul de comand alegem prima op iune: CREATE TABLE IN DESIGN VIEW.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

39

Selectarea op iunii de creare a unui nou tabel Pentru a exemplifica crearea de tabele vom crea tabela angajai care are forma: Angaja i cmp cod (CP) nume prenume data_nasterii sal_brut cod_dep tip numeric text text data numeric text

Introducerea datelor se face n fereastra TABLE. La FIELD NAME se introduce numele fiecrui cmp al tabelei dup care se alege de la DATA TYPE tipul corespunztor (text, memo, numeric, dat/timp, sum de bani, numr-automat, da/nu, obiect OLE, hyperlink).

Introducerea cmpurilor i selectarea tipului corespunztor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

40

n momentul n care un cmp se dorete a fi setat ca cheie primar, pe linia unde este numele cmpului de d clik dreapta de mouse si se alege op iunea PRIMARY KEY.

Alegerea op iunii PRIMARY KEY La selectarea op iunii de cheie primar, va apare n dreptul numelui cmpului un simbol de cheie.

Cheie primar Pentru informa ii suplimentare privind cmpul respectiv, n partea de jos a ecranului avem urmtoarele op iuni:

Op iunile cmpului

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS n final, tabela angajati va avea urmtoarea structur:

41

Tabela Angajati nchiderea configurrii tabelei se face apsnd simbolul X din dreapta ferestrei TABLE (ATEN IE NU NCHIDEREA PROGRAMULUI ACCESS!).

nchiderea ferestrei de configurare a tabelei Salvarea tabelei realizate:

Salvarea tabelei

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

42

Denumirea tabelei realizate n panoul de comand apar toate tabelele realizate, n ordine alfabetic:

Lista tabelelor realizate MODIFICAREA STRUCTURII UNEI TABELE Dup realizarea unei tabele se poate observa c lipsesc unele cmpuri, trebuiesc modificate denumirile cmpurilor sau tipul lor. Modificarea structurii se realizeaz prin selectarea tabelei ce se dorete modificat i apoi alegerea op iunii DESIGN din panoul de comand.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

43

Modificarea structurii unei tabele Prin aceti pai se reintr n fereastra de configurare a tabelei unde pot fi operate toate modificrile necesare. INTRODUCEREA I VIZUALIZAREA DATELOR Pentru a introduce sau vizualiza datele dintr-o tabel se d dublu clik pe numele ei din tabloul de comand.

Introducerea / vizualizarea datelor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

44

Datele introduse n tabela ANGAJATI REALIZAREA RELA IILOR NTRE TABELE ntre tabelele existente se pot crea rela ii pe baza cheilor primare i externe existente. In bara de comenzi se alege op iunea RELATIONSHIPS dnd clik pe simbolul .

Crearea rela iilor ntre tabele Pentru adugarea tabelelor n fereastra de rela ii se selecteaz tabela dorit dup care de apas butonul ADD.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

45

Adugarea tabelelor in fereastra de rela ii Pentru realizarea rela iilor se selecteaz cheia extern din tabel i se trage pe cheia primar a tablei cu care se creeaz rela ia.

Realizarea unei rela ii Programul vede legtura ntre cele dou cmpuri din cele dou tabele i cere confirmarea realizrii legturii:

Realizarea legturii

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

46

Se procedeaz la fel cu toate rela iile existente ntre toate tabelele. n final se pot vizualiza toate rela iile existente ntre toate tabelele bazei de date.

Vizualizarea legturilor existente n baza de date MODIFICAREA I TERGERA DATELOR Modificarea, inserarea i tergerea sunt opera ii care pot fi fcute att manual (vizualiznd datele tabelei) i opernd direct ct i pe baza de comenzi scrise sub form de QUERIES. Pentru modificarea sau tergerea datelor dintr-o tabel se intr n tabela din panoul de comand, cu dublu click.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

47

Vizualizarea datelor din tabel Modificarea datelor este foarte facil, orice modificare fcut n tabel memorndu-se automat.

Modificarea unei valori in tabel Pentru tergerea unei valori din tabel se d buton dreapta de mouse pe suprafa a liniei ce se dorete a fi tears. Va apare un meniu din care se ale op iunea DELETE RECORD.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

48

tergerea unei linii dintr-o tabel Pentru tergerea mai multor linii dintr-o tabel se procedeaz similar cu men iunea c nainte trebuie selectate toate liniile ce vor fi terse.

Selectarea mai multor linii pentru a fi terse

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Intrebri:

49

Care sunt componentele unei tabele? Ce nseamn actualizarea con inutului unei tabele? Cum se actualizeaz con inutul unei tabele? Prezenta i modul de vizualizare a con inutului unei tabele. Prezenta i modul de actualizare a structurii unei tabele. Studiu individual Aplica ia 1: Creare i actualizare tabel.

APLICA IA 1 Crea i o tabel urmtoarea structur: Nume Prenume Cod Oras Medie Admis i cu urmtorul con inut : Nume Prenume Cod Ionescu Maria 1 Vlad Mirela 8 Georgecu Ana 5 Popescu Denisa 4 Rauta Andreea 6 Stanciu Roxana 2 Oras Iasi Deva Cluj Arad Deva Deva C C N C N C 30 30 3 20 6;2

Medie Admis 9.27 9.50 8.85 9.33 9.50 9.10

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Radulescu Ruxandra 3 Matei Iuliana 7 Cluj 9.29 Ploiesti 9.60

50

a) S se adauge un nou cmp, denumit Admis. b) Se presupune c doar candidatele cu medii peste 9.25 au fost admise. S se completeze valorile corespunztoare pentru cmpul Admis. c) Candidatele din Deva sunt de fapt din Bucureti. S se modifice valorile corespunztoare din cmpul ora. d) S se adauge nregistrarea: Cretulescu Alexandra 9 Orastie 8.00 F

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

51

CREAREA INTEROGRILOR
Principalele obiective ale capitolului sunt: Insert - adugarea de linii n tabel Modificarea unei comenzi Delete - tergerea nregistrrilor Update - modificarea datelor dintr-un cmp

Interogrile sau queries pot fi fcute pentru una sau mai multe tabele existente n baza de date. Pentru nceput trebuie selectat din cadrul meniului OBJECTS op iunea QUERIES.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

52

Selectarea op iunii QUERIES i pentru crearea comenzilor de tip query avem la dispozi ie un generator de comenzi de tip wizard. Din motive de limitri ale acestui generator nu l vom utiliza. n consecin pentru crearea unei interogri vom alege prima op iune CREATE QUERY IN DESIGN VIEW. Fereastra care va apare SHOW TABLE este o fereastr n care se pot selecta tabelele care vom lucra. Dup selectare se apas ADD pentru adugarea lor n sintaxa de interogare. Adugarea tabelelor din aceast fereastr nu este obligatorie, deoarece ele pot fi adugate i ulterior (manual prin scriere) cnd scriem sintaxa interogrii.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

53

Adugarea tabelelor n interogare n fereastra QUERY, pe suprafa a gri prin click dreapta de mouse se poate accesa urmtorul meniu:

Meniu QUERY Prima op iune SQL o vom folosi pentru a scrie interogrile. Pentru ca principalele cuvinte cheie ale interogrii s fie scrise putem selecta din cadrul meniului op iunea QUERY TYPE. Astfel n acrul acestui submeniu avem urmtoarele op iuni:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

54

Op iunile submeniului QUERY TYPE INSERT - ADUGAREA DE LINII N TABEL Pentru adugarea unor linii noi n tabel se utilizeaz INSERT. INSERT INTO TABELA [(ATRIBUT1, ATRIBUT2,... .)] VALUES (VALOARE_ATRIBUT1, VALOARE_ATRIBUT2,... .) De exemplu dac pentru tabela DEPARTAMENTE avem urmtoarele date:

Datele tabelei DEPARTAMENTE i dac dorim s adugm un nou departament care are datele: cod_dep: fin, den: financiar, localitate: bucuresti, sef: tecar gabriela, telefon: 1234567 vom avea:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

55

Din meniul QUERY TYPE se alege op iunea APPEND QUERY

Alegerea op iunii APPEND QUERY sau se poate direct ale op iunea SQL VIEW n fereastra de comenzi SQL vom scrie comanda:

Exemplu de comanda INSERT Dup scrierea oricrei comenzi, aceasta trebuie salvat pentru a putea fi executat ulterior.

Salvarea comenzii

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

56

Odat salvat comanda trebuie s aib un nume pentru a putea fi recunoscut i executat ulterior. Aten ie! Numele trebuie s fie ct mai sugestiv, executarea unor comenzi eronate poate produce deteriorarea datelor din baza de date.

Numirea comenzii n acest moment comanda este salvat i se poate executa.

Vizualizarea comenzii nou create Pentru executarea comenzii vom da dublu click pe numele ei n panoul de comand. Pentru verificarea execu iei comenzii, programul cere 2 confirmri: 1) pentru execu ia comenzii

Acceptul de rularea a comenzii 2) pentru a aduga n tabel o nou nregistrare

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

57

Acceptul de adugare in tabel a unei noi nregistrri Dac vizualizm datele tabelei DEPARTAMENTE vom vedea nregistrarea fcut prin comanda INSERT

Vizualizarea tabelei DEPARTAMENTE MODIFICAREA UNEI COMENZI Exist posibilitatea s apar necesitatea modificrii unei comenzi existente. Modificarea se face urmnd urmtorii pai:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

58

Modificarea unei comenzi DELETE - TERGEREA NREGISTRRILOR Comanda SQL pentru tergerea uneia sau mai multor linii dintr-o tabela este DELETE. DELETE FROM TABELA WHERE CONDITIE De exemplu dac dorim s tergem nregistrarea ce cuprinde datele departamentului financiar (pentru care cod_dep este fin) vom avea:

tergerea departamentului financiar

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS UPDATE - MODIFICAREA DATELOR DINTR-UN CMP

59

Pentru a modifica valoarea unuia sau mai multor atribute sau mai multe linii dintr-o tabela se foloseste comanda UPDATE cu formatul general: UPDATE TABELA SET ATRIBUT1=EXPRESIE [ATRIBUT2=EXPRESIE2.... .] WHERE PREDICAT De exemplu dac dorim ca pentru angaja ii din cadrul departamentului "conta" s cretem salariul brut cu 50 de lei vom avea:

Modificarea valorilor unui cmp

Vizualizarea datelor modificate n tabela ANGAJATI

Intrebri: 1. Cum se pot modifica valorile unui cmp? 2. Cum se pot terge nregistrrile unei tabele dup o condi ie?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

60

Studiu individual Aplica ia 2: Introducere de date, selec ii simple i utiliznd condi ii simple i compuse.

APLICA IA 2 1. Realiza i o tabel FURNIZORI cu structura tabelei FURNIZORI din ANEXA 1. 2. Introduce i urmtoarele date:

3. Modifica i localitatea pentru angaja i din BRASOV n RASNOV. 4. terge i to i furnizorii din BRASOV 5. terge i to i furnizorii din CLUJ 6. nlocui i numele fiecrei localit i cu prima sa liter.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

61

SELEC IA I PROIEC IA

Principalele obiective ale capitolului sunt: Introducere n conceptul de interogare a bazelor de date Sintaxa i utilizarea comenzii SELECT

Clauza SELECT corespunde operatorului proiec ie din algebra rela ional, fiind utilizat pentru desemnarea listei de atribute (coloane) din rezultat. Clauza FROM este cea n care sunt enumerate rela iile din care vor fi extrase informa iile aferente consultrii. Clauza WHERE desemneaz predicatul selectiv al algebrei rela ionale (condi ia), relativ la atribute ale rela iilor care apar n clauza FROM. La modul general, o consultare SQL poate fi prezentat sub forma: select c1,c2,...,cn from r1,r2,...,rm where p unde:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

62

cj - reprezint coloanele rezultat; rj - reprezint rela iile ce trebuie parcurse; p - reprezint predicatul, condi ia ce trebuie ndeplinit de tupluri (linii) pentru a fi incluse n rezultat. Predicatul poate fi simplu sau compus (din mai multe condi ii). Cnd clauza WHERE este omis se consider implicit c predicatul p are valoare logic ''adevrat'', astfel nct n rezultat vor fi incluse toate liniile din tabel sau produsul cartezian al tabelelor, enumerate n clauza FROM. Dac n locul coloanelor c1,c2,...,cn apare simbolul *, rezultatul va fi alctuit din toate coloanele rela iilor specificate n clauza FROM. Atributele rezultatului preiau numele din tabela (tabelele) specificate n clauza FROM. Schimbarea numelui se realizeaz prin clauza AS. exemplu: select c1,c2 as NUME_NOU from r1 unde numele coloanei c2 devine NUME_NOU; SQL nu elimin automat liniile identice din rezultat, deci pentru ca fiecare linie s apar o singur dat este necesara utilizarea op iunii DISTINCT. exemplu: select distinct c1,c2 from r1 n concluzie, o fraz SELECT, corespunde: unei selec ii algebrice (clauza WHERE p) unei proiec ii (SELECT ci) unui produs cartezian (FROM - r1 r2 ... rm) i conduce la ob inerea unui rezultat cu n coloane, fiecare coloan fiind: un atribut din r1,r2,...,rm sau expresie calculat pe baza unor atribute din r1,r2,...,rm. Execu ia unei fraze SELECT realizeaz un rezultat sub form tabelar.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Rezultatul poate fi: 1. o list (text) 2. o tabel propriu-zis 3. o tabel temporar 4. o tabel derivat (imagine) 5. o variabil masiv (tablou)

63

Exemplu: Utilizm tabela ANGAJATI n care introducem urmtoarele date:

Datele tabelei ANGAJATI 1. Care sunt datele con inute n tabela angajati? select cod, nume, prenume, data_nasterii, sal_brut, cod_dep from angajati sau: select * from angajati

Rezultatele exemplului 1

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS 2. Care sunt numele salaria ilor i salariul brut? select nume, sal_brut from angajati

64

Rezultatele exemplului 2 3. Care sunt numele salaria ilor i salariul brut, dar pentru coloana sal_brut denumim coloana salariu_brut? select nume, sal_brut as salariu_brut from angajati

Rezultatele exemplului 3 4. Afia i numele angajailor i salariul brut, pentru salaria ii care au salariul brut mai mare de 700 lei select nume from angajati where sal_brut>700

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

65

Rezultatele exemplului 4 5. Care sunt datele salaria ilor care lucreaz n departamentul informatic (cod_dep="info")? select * from angajati WHERE cod_dep="info"

Rezultatele exemplului 5 6. Care sunt datele salaria ilor care lucreaz n departamentul informatic (cod_dep="info") i care au salariul brut mai mare de 700 de lei? select * from angajati where cod_dep="info" and sal_brut>700

Rezultatele exemplului 6 7. Afia i numele salaria ilor i codul departamentului pentru angajaii care sunt fie n departamentul informatic (cod_dep="info") fie n departamentul contabilitate (cod_dep="cont") select nume, cod_dep from angajati where cod_dep="info" or cod_dep="cont"

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

66

Rezultatele exemplului 7 8. Afia i numele angaja ilor i data naterii pentru angaja ii nscu i dup 15-03-1980 (formatul pentru data este #mm-dd-yyyy#) select nume, data_nasterii from angajati where data_nasterii > #0315-1980#

Rezultatele exemplului 8 9. Afia i numele angaja ilor i data naterii pentru angaja ii nscu i ntre 15-03-1980 i 20-05-1983 select nume, data_nasterii from angajati where data_nasterii > #0315-1980# and data_nasterii < #05-20-1980#

Rezultatele exemplului 9 10. Care sunt codurile de departament din tabela angajati? select cod_dep from angajati

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

67

Rezultatele exemplului 10 11. Care sunt codurile de departament din tabela angajati, afiate o singur dat? select distinct cod_dep from angajati

Rezultatele exemplului 11 Intrebri: 1. Care sunt clauzele principale ale unei selec ii? 2. Care sunt clauzele obligatorii ale unei selec ii? 3. Cte tabele putem trece la clauza FROM?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Studiu individual

68

Aplica ia 3: Introducere de date, selec ii simple i utiliznd condi ii simple i compuse.

APLICA IA 3 1. Realiza i o tabel FURNIZORI cu structura tabelei FURNIZORI din ANEXA 1. 2. Introduce i urmtoarele date:

3. Care sunt furnizorii din Braov? 4. Care sunt furnizorii din Braov sau Bucuresti? 5. Care sunt furnizorii care nu stau n Constan a? 6. terge i furnizorii care sunt din Bucureti. 7. Introduce i trei furnizori noi utiliznd INSERT. 8. Modifica i localitatea n Cluj pentru furnizorii din Constanta.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

69

Coloane, expresii
Principalele obiective ale capitolului sunt: Definirea unor coloane noi Realizarea de calcule pe baza unor date din baza de date.

O facilitate important n multe interogri SQL ine de definirea, pe lng atributele tabelelor, a unor coloane noi, pe baza unor expresii. Clauza AS ermite denumirea coloanelor calculate sau redenumirea unor coloane ale tabelelor. De exemplu dac dorim s aflm care este TVA-ul aferent unei facturi, vom avea: In tabel FACTURI avem introduse urmtoarele date:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

70

Datele tabelei FACTURI Pentru a afia valoarea tva-ului, precum i valoarea cu TVA pentru fiecare factur vom avea selectul: select nr_factura, cod_fur, data_fact, valoare, valoare*19/100 as TVA, valoare*119/100 as val_totala from facturi i vom ob ine Query-ul:

Rezultatele selec iei

Intrebri: 1. Cum putem s denumim coloana din rezultat? 2. Cum putem ob ine o coloan nou utiliznd n selec ie o condi ie?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

71

Studiu individual Aplica ia 4: Calcularea amortizrii lunare prin metoda liniar.

APLICA IA 4 1. Realiza i tabela MF dup structura tabelei MF din ANEXA 1. 2. Introduce i urmtoarele date:

3. Care sunt mijloacele fixe cu valoare mai mare de 30000? 4. Dac PER_AMORT reprezint perioada de amortizare n ani, calculati care este valoarea amortizrii lunare liniare. 5. Denumi i coloana cu amortizarea lunar liniar AM_LUN. 6. Care sunt mijloacele fixe care au amortizarea lunar mai mare de 1000? 7. Modificai perioada de amortizare n 5 pentru mijloacele fixe cu codul 10004. 8. Calcula i care este amortizarea lunar pentru "masina 2" 9. Calcula i amortizarea lunar liniar pentru mijloacele fixe cumprate de la furnizorul c1 sau c2.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

72

Func iile agregat: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX


Principalele obiective ale capitolului sunt: Utilizarea func iilor Count, sum, avg. min, max Realizarea unor noi coloane care s con in date ob inute prin utilizarea func iilor de mai sus.

Func ia COUNT contorizeaz valorile neutre ale unei coloane sau numrul de linii dintr-un rezultat al unei interogri, altfel spus, n rezultatul unei consultri, COUNT numr cte valori diferite de NULL are o coloan specificat sau cte linii sunt: De exemplu dac dorim s aflm cte facturi avem n tabela FACTURI (cte linii sunt) avem: select count (*) from facturi

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

73

Numrul de facturi din tabela FACTURI Sau de exemplu dac dorim s vedem cte facturi au valoarea peste 3000 vom avea: select count(*) from facturi WHERE valoare>3000

Numrul de facturi din tabela FACTURI cu valoare mai mare de 3000 Func ia SUM este una dintre cele mai utilizate func ii n aplica iile economice, deoarece datele financiar-contabile i cele ale eviden ei tehnico-operative sunt preponderent cantitative. De exemplu dac dorim s aflm care este valoarea total a facturilor din tabela FACTURI avem: select sum(valoare) from facturi

Valoarea total a facturilor din tabela FACTURI Sau de exemplu dac dorim s aflm care este valoarea total a facturilor din tabela FACTURI a furnizorului cu cod_furm "c2" avem: select sum(valoare) from facturi where cod_furn="c2"

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

74

Valoarea total a facturilor din tabela FACTURI a furnizorului cu cod_furm "c2" Func ia AVG (AVERAGE) calculeaz media aritmetic a unei coloane prin divizarea sumei valorilor coloanei respective la numrul de valori nenule ale acesteia. De exemplu dac dorim s aflm care este valoarea medie a facturilor din tabela FACTURI avem: select avg(valoare) from facturi

Valoarea medie a facturilor din tabela FACTURI Sau de exemplu dac dorim s aflm care este valoarea medie a facturilor din tabela FACTURI a furnizorului cu cod_furm "c1" avem: select avg(valoare) from facturi where cod_furn="c1"

Valoarea medie a facturilor din tabela FACTURI a furnizorului cu cod_furm "c1" Deosebit de utile n diverse tipuri de analiz cele dou func ii MIN i MAX determin valoarea minim i maxim pentru o coloan. Se pot folosi i pentru atribute de tip ir de caractere, caz n care elementul de compara ie este codul ASCII al caracterelor. De exemplu dac dorim care este valoare minim din tabela facturi vom avea:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS select min(valoare) from facturi

75

Valoarea minim din FACTURI Sau de exemplu dac dorim care este valoare maxim din tabela facturi vom avea: select max(valoare) from facturi

Valoarea maxim din FACTURI Dac dorim s aflm care este din punct de vedere alfabetic cod_furn cu cea mai mare valoare vom avea: select max(cod_furn) from facturi

Valoarea maxim a cod_furn din FACTURI Studiu individual APLICA IA 6: Utilizarea func iilor: AVG; MIN; MAX; SUM; COUNT

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS APLICA IA 5

76

1. Realiza i tabela FACTURI cu structura tabelei FACTURI din ANEXA 1. 2. Introduce i n tabela FACTURI urmtoarele date:

3. Care este media valorii facturilor? 4. Care este valoarea cea mai mare a unei facturi? 5. Care este valoarea cea mai mic a unei facturi? 6. Calcula i valoarea medie a valorii facturilor dar nu cu AVG. 7. Cte facturi avem n tabel? 8. Cate facturi avem n tabel cu o valoare mai mare de 5000? 9. Cte facturi avem n tabel cu o valoare ntre 4000 i 30000? (prin dou metode) 10. Care este valoare medie a facturilor cu nr. 3525 i 3522?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

77

OP IUNEA ORDER BY
Principalele obiective ale capitolului sunt: Ordonarea datelor unei tabele dup unul sau mai multe atribute

Una dintre caracteristicile modelului rela ional este c nici ordinea atributelor, nici ordinea liniilor n rela ii nu reprezint importan din punctul de vedere al con inutului informa ional. ns n practic forma de prezentare a rezultatelor interogrii est important. Spre exemplu o list a localit ilor dintr-o tabel este mai uor citit n ordine alfabetic. De exemplu dac dorim pentru tabela facturi s afim toate datele ordonate dup cmpul cod_furn vom avea select * from facturi order by cod_furn

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

78

Datele ob inute n urma ordonrii dup cmpul cod_furn Aranjarea se poate face att cresctor (ASC) ct i descresctor (DESC). n plus se pot specifica mai multe coloane care s serveasc drept criterii suplimentare de ordonare. Astfel, la valori egale ale primului atribut, intr n ac iune criteriul de "balotaj", care este al doilea atribut, etc. De exemplu dac dorim s ordonm datele din facturi nti dup cod_furn i apoi dup valoare (dup acest criteriu descresctor) vom avea: select * from facturi order by cod_furn, valoare desc

Ob inerea datelor ordonate dup cod_furn i apoi descresctor dup valoare

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Intrebri: 1. Dup cte cmpuri putem ordona i cum?

79

Studiu individual APLICA IA interogri. 6: Ordonarea rezultatelor unei

APLICA IA 6 1. Realiza i tabela MF dup structura tabelei MF din ANEXA 1. 2. Introduce i urmtoarele date:

3. Care sunt datele din tabela MF, ordonate alfabetic dup denumire? 4. Care sunt datele din tabela MF, ordonate alfabetic dup denumire i apoi dup valoare?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

80

5. Care este amortizarea lunar liniar pentru fiecare mijloc fix, datele fiind ordonate dup denumirea mijlocului fix? 6. Afia i denumirea mijloacelor fixe, ordonat alfabetic pentru mijloacele fixe cu o valoare mai mare de 32000 inclusiv. 7. Afia i alfabetic codurile furnizor - o singur dat. 8. Care este valoarea cea mai mare unui mijloc fix? 9. Care este valoare medie a amortizrii lunare a mijloacelor fixe? 10. Cte mijloace fixe avem?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

81

OPERATORII BETWEEN, LIKE I IN


Principalele obiective ale capitolului sunt: Utilizarea operatorilor BETWEEN LIKE IN

Pentru formularea predicatului de selec ie, utilizarea, pe lng >,<, >=,<=,= i a altor operatori, vom opri la BETWEEN (cuprins ntre), LIKE (ca i), IN adaug IS NULL. Operatorul BETWEEN este util pentru definirea valori.

SQL permite dintre care ne (n), la care se intervalelor de

De exemplu dac dorim s afim doar facturile care au valori ntre 4000 i 8000 vom avea: select * from facturi where valoare between 4000 and 8000

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

82

Date afiate utiliznd condi ia BETWEEN Acelai rezultat l puteam ob ine i cu o condi ie dubl: select * from facturi where valoare >= 4000 and valoare <=8000

Date afiate utiliznd condi ia dubl Operatorul LIKE permite compararea unui atribut (expresii) cu un literal utiliznd o "masc" construit cu ajutorul specificatorilor multiplii * i ? . Simbolurile procent i underscore sunt denumite jokeri. Procentul substituie un ir de lungime variabil, 0-n caractere, n timp ce underscore substituie un singur caracter. Pentru exemplificare urmtoarele date: mai introducem dou facturi cu

Introducerea suplimentar a 2 facturi De exemplu dac dorim s afim care sunt to i furnizorii a cror cod_client ncepe cu litera "c" vom avea:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS select * from facturi where cod_furn like "c*"

83

Furnizorii a cror cod_furn ncepe cu litera "c" De exemplu dac dorim s afim care sunt to i furnizorii a cror cod_client ncepe cu litera "m" vom avea: select * from facturi where cod_furn like "m*"

Furnizorii a cror cod_furn ncepe cu litera "m" De exemplu dac dorim s afim care sunt to i furnizorii a cror cod_client are dou caractere i al doilea caracter este 5 vom avea: select * from facturi where cod_furn like "?5"

Furnizorii a cror cod_furn are dou caractere i al doilea caracter este 5 Atunci cnd se testeaz dac valoarea unui atribut este ncadrabil ntr-o list de valori dat, n locul folosirii abundente a operatorului OR este mai elegant s se apeleze la operatorul IN.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

84

De exemplu dac dorim s afim facturile furnizorilor care au cod_furn c1, c3 i c4 avem: select * from facturi where cod_furn in ("c1","c3","c4")

Facturile furnizorilor care au cod_furn c1, c3 i c4 Sau de exemplu dac dorim s selectm facturile care au valoare de 500, 600, 5000 vom avea: select * from facturi where valoare in (500, 600, 5000)

Facturile care au valoare de 500, 600, 5000 Intrebri: 1. Care este diferen a ntre operatorii BETWEEN i IN? 2. Cu ce poate fi substituit operatorul BETWEEN?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Studiu individual

85

APLCA IA 7: Utilizarea operatorilor BETWEEN; LIKE i IN n calcularea unor date pe baza tabelei ANGAJATI.

APLICA IA 7 1. Realiza i tabela SALARIATI pe baza structurii tabelei ANGAJATI din ANEXA 1. 2. n tabel introduce i urmtoarele date:

3. Care sunt salaria ii care au salariu cuprins ntre 550 i 1000? 4. Care sunt angaja ii care au salariu 600, 1000, 750, sau 300? 5. C i angaja i avem? 6. Care este salariul mediu? 7. Care este numele salariatului cu salariul cel mai mare? 8. Care sunt angaja ii a cror nume ncepe cu litera M sau I? 9. C i angaja i au prenumele din trei litere? 10. Care sunt salaria ii care nu au prenumele ION sau IOANA?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

86

REUNIUNE, PRODUS CARTEZIAN


Principalele obiective ale capitolului sunt: Prezentarea operatorului UNION Realizarea produsului cartezian

Primii trei operatori asambliti prezint operatori SQL dedica i: UNION, INTERSECT, MINUS (EXTRACT), n timp ce produsul cartezian se calculeaz automat prin simpla enumerare a celor dou tabele din clauza FROM. La reuniunea a dou tabele, SQL elimin automat liniile identice din rezultat. Dac se dorete prelucrarea tuturor liniilor celor dou rela ii i implicit apari ia de linii duplicate, se folosete clauza ALL (UNION ALL). De exemplu, dup aceeai structur a tabelei FURNIZORI crem tabela FURNIZORI2. Tabela FURNIZORI2 con ine urmtoarele date:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

87

Datele tabelei FURNIZORI2

Datele tabelei FURNIZORI Dac dorim s afim toate datele (utiliznd reuniunea) din tabelele FURNIZORI i FURNIZORI2 avem: select * from furnizori union select * from furnizori2

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

88

Toate datele (utiliznd reuniunea) din tabelele FURNIZORI i FURNIZORI2 SQL nu pune la dispozi ie vreun operator special dedicat produsului cartezian. Produsul cartezian se realizeaz prin simpla enumerare a tabelelor n clauza FROM. De exemplu dac dorim s realizm produsul cartezian ntre tabelele FACTURI i FURNIZORI avem: select * from facturi, furnizori

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

89

Produsul cartezian al tabelelor FACTURI i FURNIZORI

Intrebri: 1. Ce reprezint operatorul UNION? 2. Cum se realizeaz produsul cartezian?

Studiu individual APLICA IA 8: Eviden a mijloacelor fixe ale unei ntreprinderi

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS APLICA IA 8

90

1. Realiza i tabela MF1 i MF2 dup structura tabelei MF din ANEXA 1. 2. Introducei urmtoarele date:

Datele tabelei MF1

Datele tabelei MF2 3. Care sunt datele din tabela MF1, ordonate alfabetic dup denumire? 4. Care sunt datele din tabela MF2, ordonate alfabetic dup denumire i apoi dup valoare? 5. Afia i datele celor dou tabele ntr-un query

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

91

6. Care sunt mijloacele fixe ce se gsesc n MF1 i nu se gsesc n MF2? 7. Care sunt mijloacele fixe ce se gsesc i n MF1 i n MF2? 8. Care este valoarea medie a mijloacelor fixe din MF1? 9. Care este valoarea medie a mijloacelor fixe din MF2 a cror nume ncepe cu litera C? 10. Care sunt mijloacele fixe din tabela MF2 furnizate de furnizorii cu codurile: c1, c2, c4, c5,c8?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

92

THETA I ECHI-JONC IUNEA


Principalele obiective ale capitolului sunt: Realizarea unei legturi ntre dou sau mai multe tabele Utilizarea condi iilor n echi-jonc iune

SQL nu prezint clauze sau operatori speciali pentru jonc iune, jonc iunea fiind o combina ie ntre produs cartezian i selec ie. Deci pentru theta-jonc iunea dintre dou rela ii R1 i R2 avem: select * from R1, R2 where R1.A>=R2.E unde: R1 A 20 30 40 B XYZ XXZ YYX C 30 20 25 R2 C 25 40 30 D XYZ YYX XXZ E 30 25 40

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

93

iar pentru echi-jonc iune avem: select * from R1, R2 where R1.A=R2.E Varianta cu INNER JOIN (jonc iune intern) este: select * from R1 inner join R2 on R1.A>=R2.E respectiv select * from R1 inner join R2 on R1.A=R2.E Pentru urmtorul exemplu utilizm FURNIZORI, FACTURI cu urmtoarele date: urmtoarele tabele:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

94

Se cere s de afieze pentru fiecare factur numele furnizorului. select facturi.*, furnizori.nume_furn from facturi, furnizori where facturi.cod_furn=furnizori.cod_furn

Numele furnizorului pentru fiecare factur Acelai rezultat se poate ob ine utiliznd INNER JOIN: select facturi.*, furnizori.nume_furn from facturi inner join furnizori ON facturi.cod_furn=furnizori.cod_furn

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

95

Numele furnizorului pentru fiecare factur Dac dorim s afim numele furnizorului pentru fiecare factur numai pentru furnizorul cu cod_furn "c1" vom avea: select facturi.*, furnizori.nume_furn from facturi, furnizori where facturi.cod_furn=furnizori.cod_furn and facturi.cod_furn="c1"

Numele furnizorului pentru fiecare factur numai pentru furnizorul cu cod_furn "c1"

Intrebri: 1. De ce dou tabele sunt legate logic prin valori? 2. Care este condi ia necesar pentru echijonc iune?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Studiu individual

96

APLICA IA 9: Eviden a salaria ilor dintr-o firm

APLICA IA 9 1. S se realizeze tabelele ANGAJATI i DEPARTAMENTE dup structura tabelelor ANGAJATI i DEPARTAMENTE din ANEXA 1 2. Introduce i n tabele urmtoarele date:

3. Afia i eful pentru fiecare angajat. 4. Care sunt angaja ii care lucreaz n Braov? 5. C i angaja i lucreaz n Bucureti? 6. Care este numele angajatului cu salariul maxim? 7. Care este fondul de salarii pentru fiecare cod_dep?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS 8. Care sunt angajaii angaja i dup 01/01/1980? 9. Care sunt angaja ii care lucreaz la departamentul marketing? 10. C i subalterni are Vlad? 11. Care este salariul mediu pentru departamentul management? 12. Care sunt angaja ii a cror ef ncepe cu litera "A"? 13. Care sunt angaja ii care lucreaz n Braov sau Bucureti?

97

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

98

GRUPAREA TUPLURILOR: GROUP BY I HAVING


Principalele obiective ale capitolului sunt: Utilizarea grupurilor Utilizarea condi iilor pentru grupuri

Clauza GROUP BY formeaz grupe (grupuri) de tupluri ale unei rela ii, pe baza valorilor comune ale unui atribut. n frazele SELECT formulate pn n acest paragraf, prin intermediul WHERE au fost selectate tupluri ale tabelei. Prin asocierea unei clauze HAVING la GROUP BY este posibil selectare anumitor grupuri de tupluri ce ndeplinesc un criteriu, valabil numai la nivel de grup (nu i la nivel de linie). Clauza unei fraze SELECT ce con ine aceast clauz se ob ine prin regruparea tuturor liniilor din tabelele enumerate n FROM, extrgndu-se cte o apari ie pentru fiecare valoare distinct a coloanei/grupului de coloane.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

99

Formatul general este: select coloan1, coloan2,...,coloan m from tabel group by coloan_de_regrupare De exemplu dac dorim s vedem care este valoarea total a facturilor pentru fiecare cod_furn vom avea: select cod_furn, sum(valoare) from facturi group by cod_furn

Valoarea total a facturilor pentru fiecare cod_furn Cea mai simpl defini ie a clauzei HAVING este: clauza HAVING este WHERE-ul ce opereaz la nivel de grupuri. Dac WHERE ac ioneaz la nivel de tuplu, selectnd acele linii care ndeplinesc o condi ie specificat, HAVING permite specificarea unor condi ii de selec ie care se aplic tuplurilor de linii create prin GROUP BY. Din rezultat sunt eliminate toate grupurile care nu satisfac condi ia specificat. De exemplu dac dorim s vedem care este valoarea total a facturilor pentru cod_furn egal cu "c1" vom avea: select cod_furn, sum(valoare) from facturi group by cod_furn having cod_furn="c1"

Valoarea total a facturilor pentru cod_furn egal cu "c1"

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

100

Intrebri: Cnd se utilizeaz GROUP BY? Care este defini ia condi iei HAVING?

Studiu individual APLICA IA 10: Situa ii de grup la nivelul salaria ilor

APLICA IA 10 1. S se realizeze tabelele ANGAJATI i DEPARTAMENTE dup structura tabelelor ANGAJATI i DEPARTAMENTE din ANEXA 1 2. Introduce i n tabele urmtoarele date:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

101

3. Afia i eful pentru fiecare angajat. 4. Care este salariul total pentru fiecare departament? 5. Care este salariul total pentru departamentul MANAGEMENT? 6. Care este suma total a salariilor din departamentele management i contabilitate? 7. Care este numrul de salaria i din fiecare departament? 8. Care este departamentul cu angaja ii cei mai mul i? 9. Care este eful departamentului cu cei mai mul i angaja i? 10. C i angaja i are Vlad?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

102

REALIZAREA FORMULARELOR
Principalele obiective ale capitolului sunt: Utilizarea formularelor Utilizarea generatoarelor wizard pentru crearea formularelor Rularea formularelor

UTILIZAREA FORMULARELOR Formularele sunt ecrane cu ajutorul crora se pot introduce date n tabele sau se pot lansa diferite comenzi i aplica ii. De obicei, formularele con in casete n care se poate scrie text, butoane prin care se pot lansa comenzi sau aplica ii, elemente de tip list pentru alegerea unor valori sau op iuni de tip check-box. Pentru facilitarea lucrului cu formulare, programul dispune de un generator de tip wizard prin care se pot crea formulare de introducere a datelor n tabele. Formularele pot fi fcute att pe baza unor tabele existente ct i pe baza unor interogri deja definite (QUERIES).

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

103

Pentru realizarea formularelor din panoul de comand se alege op iunea FORMS din cadrul meniului OBJECTS.

Alegerea op iunii FORMS UTILIZAREA GENERATOARELOR WIZARD PENTRU CREAREA FORMULARELOR Pentru utilizarea generatorului de formulare n panoul de comand se alege op iunea CREATE FORM BY USING WIZARD. Dac utilizatorul dorete s creeze formulare manual va alege op iunea CRAETE FORM IN DESIGN VIEW.

Utilizarea generatorului de formulare

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

104

In fereastra FORM WIZARD primul pas n crearea formularului este alegerea tabelei n care vor fi introduse datele. Tabela dorit se selecteaz prin op iunea TABLES / QUERIES.

Selectarea tabelei Cel de-al doilea pas este selectarea cmpurilor n care se vor introduce date. Selectarea cmpurilor poate fcut separat pentru fiecare cmp (oferind posibilitatea ca unul sau mai multe cmpuri s lipseasc) sau pentru toate cmpurile.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

105

Selectarea cmpurilor dorite n formular Cmpurile selectate se mut n ecranul din partea dreapt. n exemplul de mai jos au fost selectate toate cmpurile. Se vor selecta elementele dorite dup care se continu prin apsare tastei NEXT.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

106

Cmpurile selectate n continuare se alege modul de afiare a cmpurilor n formular (pe coloane, tabular, foaie de lucru, etc.). Se va selecta tipul dorit dup care se continu prin apsare tastei NEXT.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

107

Selectarea modului de afiare Din punct de vedere grafic sunt disponibile mai multe tipuri de formulare. Se va selecta tipul dorit dup care se continu prin apsare tastei NEXT.

Alegerea stilului formularului Ultimul pas n realizarea formularelor este denumirea formularului creat. Implicit numele este cel al tabelei n care vor fi scrise datele.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

108

Denumirea formularului RULAREA FORMULARULUI Pentru a rula un formular se da dublu click pe numele sau n fereastra de comand.

Rularea formularului ANGAJATI

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

109

Intrebri: Pentru ce se utilizeaz formularele? Care sunt pai necesari n conceperea unui formular?

Studiu individual APLICA IA 11: Introducerea datelor n tabele cu ajutorul formularelor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS APLICA IA 11

110

1. S se realizeze tabelele ANGAJATI i DEPARTAMENTE dup structura tabelelor ANGAJATI i DEPARTAMENTE din ANEXA 1 2. Realiza i formulare pentru introducerea datelor n cele dou tabele 3. Introduce i n tabele urmtoarele date:

4. Care este salariul total pentru fiecare departament? 5. Care este salariul total pentru departamentul MANAGEMENT? 6. Care este suma total a salariilor din departamentele management i contabilitate? 7. Care este numrul de salaria i din fiecare departament? 8. Care este departamentul cu angaja ii cei mai mul i? 9. Care este eful departamentului cu cei mai mul i angaja i? 10. C i angaja i are Vlad?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

111

REALIZAREA RAPOARTELOR
Principalele obiective ale capitolului sunt: Rolul rapoartelor Modul de realizarea a rapoartelor

UTILIZAREA RAPOARTELOR Rapoartele sunt utilizate pentru afiarea estetic a datelor dintro tabel sau query. Primul pas n realizarea unui raport l reprezint selectarea op iunii REPORTS din cadrul meniului OBJECTS. i pentru realizarea rapoartelor avem la dispozi ie posibilitatea realizrii manual sau n mod asistat de program cu ajutorul generatorului de tip wizard.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

112

Selectarea op iunii REPORTS Pentru facilitarea lucrului vom utiliza generatorul de rapoarte. Acest lucru se face cu ajutorul op iunii CREATE REPORT BY USING WIZARD.

Selectarea generatorului de rapoarte n realizarea raportului primul, n fereastra REPORT WIZARD trebuie selectat tabela pentru care se vor afia datele.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

113

Selectarea tabelei Similar crerii formularelor, trebuiesc precizate cmpurile care vor fi afiate din tabela deja selectat.

Selectarea cmpurilor din tabel

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

114

Pentru cmpurile selectate se poate face o grupare, n momentul afirii datelor dup un cmp.

Gruparea datelor dup un cmp Totodat datele ce vor fi afiate pot fi ordonate dup unul sau mai multe criterii. Aceste criterii sunt alfabetice sau invers-alfabetice, cresctoare sau descresctoare, n func ie de tipul cmpului text sau numeric.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

115

Selectarea criteriilor de ordonare a datelor Urmtorul pas este alegerea unei forme de prezentare a datelor, de aliniere a informa iilor i formatul paginii.

Alegerea formatului de prezentare a datelor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

116

Tot n legtur cu forma de afiare a datelor este i stilul raportului. Pentru alegerea stilului se selecteaz din meniul din partea din dreapta op iunea dorit. Aceast op iune este doar din punct de vedere estetic.

Selectarea stilului raportului Ultimul pas n realizarea raportului este denumirea raportului realizat. i n acest caz, denumirea implicit este cea a tabelei din care sunt luate datele. Dup tastarea noului nume se tasteaz FINISH. n acest moment raportul este gata i poate fi rulat.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

117

Denumirea raportului EXECU IA RAPORTULUI Pentru a rula un raport se da dublu click pe numele sau n fereastra de comand.

Lansare n execu ie a raportului Raportul odat lansat este afiat pe ecran. Poate fi utilizat func ia zoom pentru mrire sau micorare. Totodat raportul poate fi i listat.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

118

Raportul ob inut Intrebri: Ce este un raport? Cum se realizeaz un raport?

Studiu individual APLICA IA 13: Utilizarea rapoartelor

APLICA IA 13 1. Realiza i tabela SALARIATI pe baza structurii tabelei ANGAJATI din ANEXA 1. 2. n tabel introduce i urmtoarele date:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

119

3. Realiza i un raport pentru afiarea tuturor salaria ilor 4. Realiza i un raport pentru afiarea tuturor salaria ilor, grupa i pe departamente i ordonai alfabetic dup nume. 5. Realiza i un raport pentru afiarea numelui salaria ilor si a departamentului unde lucreaz.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

120

CONSTRUC IA PAGINILOR WEB PENTRU LUCRUL CU BAZE DE DATE


Principalele obiective ale capitolului sunt: Rolul formularelor de tip pagina web Realizarea paginilor web cu formulare pentru introducerea datelor

ROLUL PAGINILOR WEB INTRODUCEREA DATELOR

CU

FORMULAR

PENTRU

Bazele de date i aplica iile realizate n ACCESS sunt foarte mult utilizate pentru aplica ii web. n consecin , pentru a putea introduce date n tabelele ACCESS este nevoie de pagini web ce pot fi publicate pe un server de web.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS REALIZAREA PAGINILOR WEB

121

La fel ca i n cadrul celorlalte module primul pas n realizare l constituie selectarea op iunii PAGES din cadrul meniului OBJECTS.

Selectarea op iunii PAGES i pentru crearea formularelor n pagini web avem la dispozi ie un generator de tip wizard. Pornirea generatorului se face prin selectarea op iunii CREATE DATA ACCESS PAGE BY USING WIZARD. La fel ca i n cazul formularelor i rapoartelor trebuie selectat tabela i cmpurile care vor apare in pagin.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

122

Selectarea tabelei i a cmpurilor Datele pot fi grupate dup unul din cmpurile tabelei care vor apare n pagin. Aceast grupare nu este ns obligatorie.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

123

Gruparea datelor dup un cmp n continuare, tot op ional se pot alege cmpurile dup care se va face ordonarea datelor. Aceste criterii de ordonare sunt alfabetice sau invers-alfabetice, cresctoare sau descresctoare, n func ie de tipul cmpului text sau numeric.

Ordonarea datelor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

124

Ultimul pas n realizarea paginii este denumirea titlului paginii realizate. i n acest caz, denumirea implicit este cea a tabelei din care sunt luate datele. Dup tastarea noului nume se tasteaz FINISH.

Titlul paginii Pentru deschiderea paginii se alege op iunea OPEN THE PAGE.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

125

Op iunea OPEN THE PAGE Vizualizarea paginii permite asemntor unui formular obinuit. introducerea datelor

Vizualizarea paginii

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

126

Pentru salvarea paginii este necesar nchiderea acesteia i denumirea sa.

Salvarea paginii Aten ie deoarece pagina creat este o pagin web trebuie s aib extensia HTM, HTML sau ASP. Vizualizarea paginii creat ca formular de introducere a datelor n Access poate fi fcut similar cu orice pagina web. Intrebri: La ce folosesc paginile web create n Access? Care sunt paii de realizarea a unei astfel de pagini?

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

127

REALIZAREA UNOR APLICA II ECONOMICE SIMPLIFICATE


Principalele obiective ale capitolului sunt: Realizarea tabelelor Realizarea formularelor Realizarea rapoartelor Realizarea interfe ei

Eviden a facturilor ntocmite ctre clien ii unei societ i Presupunem o firm care ntocmete facturi pentru vnzarea de produse unor clien i. Produsele sunt caracterizate de nume i pre unitar (nu lum n calcul situa iile mai complicate n care produsul este caracterizat de greutate, culoare etc.).

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS REALIZAREA TABELELOR

128

Pentru fiecare client dorim s cunoatem date de identificare cod_cli (codul unic de nregistrare), numele, adresa, localitate, contul bancar i banca. Cmpul data_s semnific data scaden ei.

Tabela clienti

Tabela produse Pentru fiecare factur trebuie s putem nregistra mai multe produse precum i dac factura respectiv este pltit sau nu. Pentru nregistrarea mai multor produse pentru fiecare factur trebuie s avem o tabel suplimentar (detalii_fact) n care vom specifica numrul facturii i produsele corespunztoare vndute. n momentul ncasrii facturii se va trece n cmpul platit tipul documetului i numrul. Astfel, dac la cmpul platit nu este trecut nimic (are valoare null) nseamn c factura respectiv nu este nc ncasat.

Tabela facturi

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

129

Tabela detalii_fact Pentru rela iile dintre tabele avem: cheia primar (nr_fact) din tabela facturi=cheia extern din tabela detalii_fact (nr_fact) cheia primar (cod_cli) din tabela clienti=cheia extern din tabela facturi (cod_cli) cheia primar (cod_prod) din tabela produse=cheia extern din tabela detalii_fact (cod_prod)

Rela iile dintre tabele REALIZAREA INTEROGRILOR 1. Care sunt clien ii care nu au pltit, numrul facturii i data_s? SELECT nume, nr_fact, data_s FROM clienti, facturi WHERE clienti.cod_cli=facturi.Cod_cli and platit is null; 2. Care este valoarea total a fiecrei facturi? SELECT nr_fact, sum(cant*pu) AS Valoare, sum(cant*pu)*0.19 AS TVA, sum(cant*pu)*1.19 AS Valoare_cu_tva FROM detalii_fact,

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS produse WHERE GROUP BY nr_fact;

130

produse.cod_prod=detalii_fact.cod_prod

3. Care sunt facturile nepltite? SELECT * FROM facturi WHERE platit is null; 4. Care sunt facturile pltite prin ordin de plat? SELECT * FROM facturi WHERE platit like "op*"; REALIZAREA FORMULARELOR DE INTRODUCERE A DATELOR Pentru introducerea datelor vom realiza cte un formular pentru fiecare tabel. Astfel, din panoul de comand vom alege op iunea FORMS i apoi CREATE FORM BY USING WIZARD.

Realizarea formularelor utiliznd generatorul de formulare

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

131

Sectarea tabelei pentru care se dorete crearea formularului

Selectarea cmpurilor din tabel care vor apare n formular

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

132

Selectarea formei de prezentare a formularului

Selectarea stilului formularului

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

133

Denumirea formularului n mod similar se vor face formulare de introducere a datelor pentru toate tabelele i de afiare a datelor din interogrile create.

Formularele create pentru toate tabelele i pentru interogri

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

134

REALIZAREA RAPOARTELOR Pentru realizarea rapoartelor prin care se afieaz datele din interogri vom alege op iunea REPORTS - CREATE REPORT BY USING WIZARD.

Alegerea op iunii CREATE REPORT BY USING WIZARD

Alegerea interogrii pentru care se face raportul

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

135

Selectarea cmpurilor din tabel care vor fi afiate n raport

Selectarea unui cmp sau mai multe dup care se face o ordonare a datelor

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

136

Afiarea raportului REALIZAREA UNEI INTERFE E PENTRU APLICA IE Pentru facilitatea lucrului vom face un formular, n care vom face butoane de pornire a formularelor i rapoartelor realizate. Alegem op iunea FORM-CREATE FORM IN DESIGN VIEW.

CREATE FORM IN DESIGN VIEW

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

137

Crearea formularului "INTERFATA APLICATIE" Pentru a realiza n formular butoanele alegem op iunea COMMAND BUTTON din TOOLBOX.

Alegerea op iunii COMMAND BUTTON Pentru realizarea butoanelor care vor lansa formularele create vom alege op iunile FORM OPERATIONS - OPEN FORM.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

138

Alegerea op iunii FORM OPERATIONS - OPEN FORM

Alegerea formularului care se va deschide

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

139

Introducerea textului care va fi afiat pe buton

Numele butonului (nu e obligatoriu de dat) Pentru lansarea n execu ie a rapoartelor alegem n momentul realizrii butonului op iunea REPORT OPERATIONS - PREVIEW REPORT.

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

140

REPORT OPERATIONS - PREVIEW REPORT

Selectarea raportului pentru care dorim s facem butonul

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

141

Introducerea textului afiat pe buton

Numele butonului (nu e obligatoriu de dat) La sfrit, interfa a va arta astfel:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

142

Interfa a aplica iei modul design

Interfa a aplica iei n momentul rulrii Tem: Realiza i o aplica ie pentru inerea eviden ei mijloacelor fixe dintr-o ntreprindere. Pentru fiecare mijloc fix calcula i care este amortizarea lunar prin metoda liniar pentru mijloacele fixe neamortizate. Calcula i care este valoarea actual a fiecrui mijloc fix. Pentru realizarea aplica iei utiliza i urmtoarele tabele:

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

143

MFIX(nr_inv, nume, cod_clasa, val_ini, data_achizitiei, cod_furn) unde: nr_inv - numr inventar cod_clasa - codul clasei de amortizare din care face parte val_ini - valoare ini ial cod_furn - codul furnizorului FURNIZORI (cod_f, den, loc, pers_contact) unde: cod_f - cod furnizor den - denumirea furnizorului loc - localitate adr - adresa tel - telefon pers_contact - persoana de contract adr, tel,

DURATE(cod_clasa, denumire, nr_ani) unde: cod_clasa - codul clasei de amortizare din care face parte nr_ani - numrul de ani n care se amortizeaz mijlocul fix

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Anexa 1 Tabele utilizate Tabela: angajati cmp cod (CP) nume prenume data_nasterii sal_brut cod_dep Tabela: departamente cmp cod_dep (CP) den localitate sef telefon Tabela: facturi cmp nr_factura (CP) cod_furn data_fact valoare tip numeric text data numeric tip text text text text numeric tip numeric text text data numeric text

144

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS Tabela: furnizori cmp cod_furn (CP) nume_furn adresa localitate Tabela: mf cmp cod_mf (CP) den valoare per_amort cod_furn tip numeric text numeric numeric text tip text text text text

145

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

146

BIBLIOGRAFIE 1. Davidescu, N., Hotran, S., Lupu, L., Ivancenco, V., Davidescu, R., Ilie., L., Produse program generalizabile n domeniul financiar-contabil, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 2. [URS02] Urscescu, M., Sisteme Informatice, Editura Economic, Bucureti, 2002 3. [OME02] Oprea, D., Meni G., Sisteme informa ionale pentru manageri, Polirom, Bucureti. 2002 4. [CAT83] Ctuneanu, V., Mihalache, A., Bazele teoretice ale fiabilit ii, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1983. 5. [MIH95] Mihalache, A., Cnd calculatoarele greesc..., Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1995. 6. [CAT89] Ctuneanu, V., Popen iu F., Optimizarea fiabilit ii sistemelor, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1989. 7. [OPR99] OPREA D., Analiza i proiectarea sistemelor informa ionale economice, Ed. Polirom, 1999 8. [LUN03] LUNGU I., .a., Sisteme informatice. Analiz, proiectare i implementare, Ed. Economic, 2003. 9. [STA02] STANCIU V., .a., Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Dual Tech, 2002. 10. [STA02b] STANCIU V., .a., Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Dual Tech, 2002. 11. [HER03] HERNANDEZ M., Proiectarea bazelor de date, Ed. Teora, 2003. 12. [ZAH01] ZAHARIE D., .a., Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Ed. Dual Tech, 2001. 13. [VIR04] VRLAN G., Tehnologii Client / Server n dezvoltarea sistemelor informatice n economie, Ed. Didactic i Pedagogic, 2004. 14. [CON01] CONNOLLY Th., .a., Baze de date. Proiectare, Implementare, Gestionare, Ed. Teora, 2001. 15. [MUR06] MUREAN M., Sisteme informatice, Ed. Universul Juridic, 2006. [DAV]

Analiza i proiectarea sistemelor informatice n ACCESS

147