Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex

Rusen Alexandru
Str. Primaverii Nr.38, com. Sura Mare, jud. Sibiu, Romania cod postal 557265 alexrusen@yahoo.com roman 10 martie 1987 masculin Mobil: +40 744 510097

Locul de munc vizat Constructii, infrastructura si inginerie / / Domeniul Cai Ferate Drumuri si Poduri ocupaional Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate 15.09.2010- present Inginer Participarea la elaborarea de lucrari de cercetare fundamentala si aplicativa, reglememtari tehnice, agremente tehnice si coordonarea incercarilor tehnice la care este responsabil de contract sau colaborator. INCD-URBAN INCERC Cluj sos. Calea Floresti nr. 117 Cercetare in domeniul constructiilor si a materialelor de constructii

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite 2010- 2012 Studii de masterat Master in Ingineria Infrastructurii Transporturilor ( I.I.T.) Discipline: Materiale compozite, Investigatii rutiere complexe, Mecanica avansata a pamanturilor, Metode moderne de proiectare a podurilor, Metode moderne de proiectare a drumurilor, Autostrazi Competente profesionale: Proiectarea si Intretinerea drumnurilor si a podurilor precum si o aprofundare a cunostintelor dobandite pe perioada facultatii
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea European, 2002-2010 24082010

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea internaional

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA Facultatea de Constructii , Sectia ( I.I.T.) 1361 2006- 2010 Studii de Bechlor Inginer Constructor Discipline: Mecanica, Statica, Geotehnica, Fundatii, Rezistenta materialelor , Beton Armat si Precomprimat, Drumuri I, II si III, Poduri de Metal, Poduri de Beton, Cai ferate I si II, Tunele Competente profesionale: Cunostinte avansate in proiectarea, constructia si intretinerea drumnurilor si a podurilor UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA Facultatea de Constructii , Sectia C.F.D.P. (Cai Ferate, Drumuri si Poduri) 1361

Perioada
Calificarea / diploma obinut Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite

Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea internaional

Perioada
Calificarea / diploma obinut Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare

1998- 2006 Gimnaziu si Colegiu Sprachdiplom, Ajutor programator Discipline: Matematica, Lb. Germana, Lb. Romana, Informatica, Fizica

Colegiul National Samuel von Brukenthal

Limba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare


Nivel european (*)

nelegere
Ascultare C1 C1 bine bine C1 C1 Citire bine bine

Vorbire
Participare la conversaie B2 B2 Discurs oral

Scriere
Exprimare scris B nivel mediu 2 +

Germana Engleza

nivel mediu B1 nivel mediu +

nivel mediu B B1 nivel mediu nivel mediu + 1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale Competene i aptitudini organizatorice Competene i aptitudini tehnice Competene i aptitudini de utilizare a calculatorului
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

sociabil, deschis, de increrdere Membru activ intr-o organizatie studenteasca din 2008 pana in 2010 Proiectarea drumurilor si podurilor AutoCad, ProKon, Mathcad, Microsoft Office

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea European, 2002-2010 24082010

Competene i aptitudini artistice Permis(e) de conducere

Desen categoria B

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea European, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și