Sunteți pe pagina 1din 14

Organitele celulare

Compartimentarea celulei eucariote


mitocondrie lizozom peroxizom citosol nveli nuclear Aparat Golgi

vezicule

reticul endoplasmic

plasmalem

Reticulul endoplasmic (RE)


nveli ul nuclear Nucleu

Ribozomi

RER REN

ribozom

Func iile RER


ARNm

semnal de inser ie transferul vectorial al proteinei

1) datorit ribozomilor ata a i la suprafa a membranei, principala func ie a RER este sinteza proteinelor: de secre ie de membran

lumenul RER
receptor (proteina doc)

subunit i ribozomale

clivarea secven ei semnal lan polipeptidic nou

de uz intracelular

Func iile RER


2) modific rile posttransla ionale ale proteinelor: asigur structura func ional direc ioneaz proteina c tre destina ia final glicozilarea formarea pun ilor disulfidice adoptarea conforma iei spa iale corecte clivarea proteolitic specific

   

Ribozomi

transfer co-transla ional

RER
vezicule de transport

citosol
transfer post-transla ional

Aparatul Golgi
vezicule de secre ie

mitocondrii nucleu lizozomi

peroxizomi

plasmalem i mediul extracelular

Func iile REN


1) producerea de lipide 2) n hepatocite - degradarea glicogenului i eliberarea glucozei glucozo-6-fosfataza 3) n hepatocite - metabolizarea substan elor endogene sau exogene n sensul inactiv rii, detoxific rii i favoriz rii elimin rii lor oxidare, hidroliz , reducere i conjugare induc ia sau inhibi ia enzimelor microzomiale 4) n celula muscular sheletic - reglarea concentra iei intracelulare a Ca2+ i cupleaz excita ia cu contrac ia muscular

RS

Func iile comune RER i REN


1) biosinteza fosfolipidelor 2) biogeneza membranelor i organitelor veziculele de transport expediate altor organite sau plasmalemei proteine de interschimb lipidic fosfolipide membranare destinate mitocondriilor i peroxizomilor difuziune n planul membranei fosfolipide destinate nveli ului nuclear transfer post-transla ional al proteinelor mitocondriale, peroxizomale, nucleare 3) suport mecanic 4) aparat circulator intracitoplasmatic

Aparatul Golgi

RER

Func iile aparatului Golgi


1) secre ia celular concentrarea produ ilor de export prelucrarea biochimic - scindarea unor por iuni din lan ul polipeptidic, glicozilarea proteinelor i lipidelor, sulfatarea proteinelor i lipidelor sortarea i ambalarea n vezicule specifice

Func iile aparatului Golgi


Secre ia constitutiv membrana plasmatic endozom Secre ia Biogeneza lizozomilor Secre ia constitutiv reglat

Func iile aparatului Golgi


2) biogeneza membranelor i a peretelui celular 3) traficul de membrane intracelulare vezicule acoperite cu clatrin endocitoz biogeneza lizozomilor veziculele acoperite cu CoP vezicule de tranzi ie i vezicule de secre ie reciclarea membranelor

Func iile aparatului Golgi


2) biogeneza lizozomilor enzimele lizozomale con in grup ri terminale manozo-6-fosfat care sunt recunoscute i legate de un receptor specific din membranele TGN

enzim lizozomal

RER lizozom primar