Sunteți pe pagina 1din 62

Moduri de scrutin

Scrutinul majoritar (c tig torul ia totul) obiectivul urm rit: formarea majorit ii Scrutinul propor ional (fiec ruia ct reprezint ) obiectivul urm rit: asigurarea legitimit ii guvern rii Scrutinul mixt (candida i individuali, reparti ie propor ional a mandatelor) obiectivul urm rit: legitimitatea guvern rii i responsabilizarea ale ilor

Caracteristicile votului
Individualizarea votului Egalitatea de principiu i de fapt a aleg torilor Asigurarea secretului votului Modalit i de num rare a voturilor Impactul noilor tehnologii

Tipuri de circumscrip ii
Circumscrip ii uninominale (n care se disput un singur post) Circumscrip ii plurinominale (n care se disput mai multe posturi care pot fi sau nu trecute pe o list )

Caracteristici structurale ale alegerilor


Tipul circumscrip iilor Num rul de tururi de scrutin Sistemul electoral (tehnica de repartizare al mandatelor) Problematica dimensiunii i egalit ii circumscrip iilor: Diferen ele demografice Designul circumscrip iilor (gerrymanderingul)

Gerrymandering A

Gerrymandering B

Gerrymandering republican
R R D
D

R
D

D D R R R R R R R

D R R R D D D R D

R R D D R R D D D

D D D R R D R

R R D D R

Gerrymandering democrat
R R D D R R D D R
D

R
D

R
D

Gerrymandering n Colorado, SUA

Gerrymandering municipal ce nu diferen iaz districtele electorale n func ie de clivajul centru-periferie

1 8

2 3

7 4 6 5

Gerrymandering municipal diferen iind ntre districte electorale pe considerente de vecin tate

1 5 7

6 2

8 4

Scrutinul majoritar
Desemneaz modul de organizare al vot rii n care primul candidat clasat este declarat ales. Are ca obiectiv principal guvernabilitatea. Urm re te s degaje majoritatea unui partid sau a unei alian e electorale Scrutinul majoritar poate fi clasificat n func ie de circumscrip ie: - uninominal (dac se desf oar ntr-o circumscrip ie n care se disput un sigur mandat uninominal ) - plurinominal (dac se desf oar ntr-o circumscrip ie n care se disput mai mult mandate) sau n func ie de propor ia majorit ii: - cu majoritate relativ (sau ntr-un tur) dac primul clasat este declarat ales oricare ar fi majoritatea ob inut - cu majoritate absolut (sau n dou ori mai multe tururi) dac primul clasat a ob inut peste jum tate din voturi

Scrutinul uninominal cu un tur


Exemplul tipic: Marea Britanie Principiul: c tig torul ia totul Consecin 1: procentajul este relativ Consecin 2: cre te importan a reparti iei geografice a sufragiilor

Alegerile parlamentare din mai 2005 n Marea Britanie

Laburi ti Conservatori Liberal Democra i Partidul Unionist Democratic (DUP) Partidul Na ional Sco ian (SNP) Sinn Fein Plaid Cymru (PC)
Partidul Social Democrat i Laburist

(SDLP) Partidul Unionist din Ulster (UUP) Respect-Unity Independen i Al ii

Voturi 9556183 8772598 5982045 241856 412267 17453 174838 125626 127314 68065 18739 1478266

% 35,43 32,52 22,18 0,90 1,53 0,06 0,65 0,47 0,47 0,25 0,07 5,48

Locuri 356 197 62 9 6 5 3 3 1 1 1 1

% 55,19 30,54 9,61 1,40 0,93 0,78 0,47 0,47 0,16 0,16 0,16 0,16

Consecin e scrutinului majoritar relativ: dispropor ionalitatea Indicele de dispropor ionalitate (Michael Gallagher) . Indicele de dispropor ionalitate reprezint diferen a dintre procentul voturi i cel al mandatelor mp r it la doi. Cu ct cifra se apropie mai mult de zero cu att propor ionalitate este mai mare. i viceversa: cu ct cifra se

ndep rteaz mai mult de zero cu att dispropor ia este mai mare.

Indicele de dispropor ionalitate la alegerile britanice din 2005


Laburi ti Conservatori Liberal Democra i DUP SNP Sinn Fein PC SDLP UUP Respect-Unity Coalition Independen i Al ii

% n voturi % n locuri 35,43 55,19 32,52 30,54 22,18 9,61 0,9 1,4 1,53 0,93 % 0,06 0,78 0,65 0,47 0,47 0,47 0,47 0,16 0,25 0,16 0,07 0,16 5,48 0,16

Diferen

Indice de dispropor ionalitate

19,77 1,98 12,56 0,50 0,60 0,71 0,18 0,00 0,32 0,10 0,09 5,33 42,13 21,07

Alegerile din Canada din 2004


% n voturi Locuri % n locuri

Blocul Quebeqoise Conservatorii

12,40 29,60 4,30 36,70 15,70 1,40

54 99 0 135 19 1

17,53 32,14 0 43,83 6,17 0,32

Verzii Liberali Noul Partid Democratic Al ii

Consecin e
Amplific procentul locurilor n raport cu procentul voturilor pentru primul partid clasat Creeaz serioase dificult i pentru partidele mici, nuan ate de polarizarea geografic , cultural i etnic .

Scrutinul plurinominal ntr-un tur


Exemplul standard: alegerile preziden iale din Statele Unite Ra iunea scrutinului, c tigarea fiec rui stat, are drept consecin relativizarea procentului Ceea ce conteaz este votul electoral i nu votul popular n consecin , important devine repartizarea geografic a sufragiilor

Alegerile preziden iale americane din 2000


Votul Popular Bush 50.456.002 Votul electorilor 271 266

Gore

50.999.897

Alegerile preziden iale americane din 2004


Votul Popular Bush 59.459.765 Votul electorilor 286 252

Kerry

55.949.407

Alegerile preziden iale americane din 2008


Votul Popular Obama McCaine Votul electorilor 286

Alegerile preziden iale americane din 1996

Alegerile preziden iale americane din 2000

Alegerile preziden iale americane din 2004

Caracteristici ale alegerilor preziden iale americane

1. Surprareprezentarea statelor mici 2. Surpradeterminarea statelor mari 3. n cazul unei competi ii strnse, esen ial este victoria n Swing States a a cum au demonstrat i alegerile din 2000 i cele din 2004

Rezultatul alegerilor din Florida n 2000


Bush Gore

2.912.790 2.912.253 97.421 17.412

48.850 % 48.841 %

25 0

Nader

1.633 %

Buchanan

0.292 %

Rezultatul alegerilor din Ohio n 2004

Bush Kerry Badnarik Peroutka

2,796,147 2,659,664 14,331 11,614

51% 49% 0% 0%

20 0 0 0

Consecin e
nt re te i mai mult tendin ele sistemului majoritar uninominal, amplificnd procentul locurilor n raport cu procentul voturilor pentru primul partid clasat Creeaz serioase dificult i pentru partidele mici, nuan ate de polarizarea geografic , cultural i etnic

Scrutinul uninominal cu dou tururi


Exemplul arhetipal: cazul Fran ei Ra iunea: c tigarea celui de al doilea tur

1993 RPR UDF PS MRG

Voturi 5 032 496 4 731 013 4 415 495 459 483

% n voturi

Locuri 242 207 53 14

% n locuri

19,83 18,64 17,39 1,81

41,94 35,87 9,18 2,42

FN Verzi GE PCF Diver i dreapta Extrema stng Al ii

3 152 543 1 022 196 917 228 2 331 399 1 118 032 432 282 1 633 347

12,42 4,02 3,61 9,18 4,4 1,66 7,04 2 0,34 24 35 4,15 6,06

2002 UMP PS FN UDF PCF Verzii Dive i dreapta CPNT PRG Dive i stnga Diver i RPF Rgionali ti Extrma dreapt

Voturi 8408023 6086599 2862960 1226462 1216178 1138222 921973 422448 388891 275553 194946 94222 66240 59549

% n voturi 33,3 24,11 11,34 4,86 4,82 4,51 3,65 1,67 1,54 1,09 0,77 0,37 0,26 0,24

Locuri 357 140 29 21 3 10

%n locuri 61,87 24,26

5,03 3,64 0,52 1,73

7 6 1 2 1

1,21 1,04 0,17 0,35 0,17

Consecin e
Amplificarea procentajului n locuri n raport cu procentajul n voturi pentru primul partid sau prima alian Dificult i pentru partidele s constituie alian e Bipolarizarea scrutinului

Efectele scrutinului majoritar


Suprareprezentarea primului partid datorit surplusului de locuri rezultat din aplicarea principiului c tig torul ia totul Frecventa subreprezentare a celui de al doilea partid Performan a politic a partidelor depinde de reparti ia geografic a sufragiilor

Slaba reprezentare a ter elor partide (mai pu in a celor puternice la nivel local) Imprim o tendin bipartidist sau bipolarist Accentueaz rolul alian elor n cazul scrutinului uninominal n dou tururi

Avantaje
Asigur degajarea unei majorit i guvernamentale clare Permite concentrarea votului aspra reprezentantului i a guvernului, nu a partidului Creeaz ale i ai circumscrip iei

Dezavantaje
Este injust n privin a reprezentativit ii, excluznd de la via a politic minorit ile Aleg torii nu sunt capabili s se adapteze politicilor na ionale Guvernul r mne minoritar n voturi, cu o legitimitate fragil , u or de basculat

Scrutinul propor ional


Urm re te s asigure reprezentativitatea, deci legitimitatea democratic a guvern rii Asigur accesul tuturor grupurilor politice i de opinie reprezentative n Parlament Poate fi: - scrutin propor ional absolut - scrutin propor ional relativ cu limit majoritar (prag electoral) - scrutin propor ional relativ cu prim majoritar

Scrutinul propor ional este, de regul , scrutin de liste


Din aceast regul rezult . -importan a magnitudinii pentru asigurarea propor ionalit ii -reparti ia locurilor Pentru a realiza reparti ia mandatelor sunt folosite. -metodele prin coeficien i -metodele prin divizori sau -metoda celui mai mare rest -metoda celei mai mari medii

Alegerile federale belgiene din mai 2003


Voturi VLD SP.A-Spirit CD&V PS Vl.Blok MR CDH NV-A Ecolo AGALEV FN 1 009 223 979 950 870 749 855 992 767 605 748 954 359 660 201 399 201 123 162 205 130 012 % n voturi 15,36 14,91 13,25 13,02 11,68 11,4 5,47 3,06 3,06 2,47 1,98 Locuri 25 23 21 25 18 24 8 1 4 0 1 % n locuri 16,67 15,33 14,00 16,67 12,00 16,00 5,33 0,67 2,67 0,00 0,67

Repartizarea mandatelor prin metoda coeficientului


Coeficientul Hare : Q: V/S Coeficientul Hagenbach-Bischoff : Q = V/S + 1 Coeficientul Imperiali : Q = V/S + 2 Coeficientul Droop : Q = (V/(S + 1)) + 1

Coeficientul Hare i cel mai mare rest


4 partide i 10 locuri

Partidul A a ob inut 91 000 voturi Partidul B a ob inut 54 000 voturi Partidul C a ob inut 32 000 voturi Partidul D a ob inut 25 000 voturi

Q = 202 000/10 deci 20 200 Reparti ia mandatelor: A = 91 000/20 200 = 4,5 (4 = 80 800 voturi). Restul : 91 000 80 800 = 10 200 voturi. B = 54 000/20 200 = 2,6 (2 = 40 400 v voturi). Restul : 54 000 40 400 = 13 600 voturi. C = 32 000/20 200 = 1,5 (1 = 20 200 voturi). Restul 32 000 20 200 = 11 800 voturi. D = 25 000/20 200 = 1,2 (1 = 20 200 voturi). Restul 25 000 20 200 = 4 800 voturi.

A : (4) 10 200 B : (2) 13 600 C : (1) 11 800 D : (1) 4 800

voturi. => 4 (40%) voturi (1). => 3 (30%) voturi (2). => 2 (20%) voturi => 1 (10%)

Coeficientul Hare i cea mai mare medie


Etapele stabilirii coeficientului Atribuirea unui al nou lea loc V/S+1 Lista A = 91 000/4+1 = 18 200 Lista B = 54 000/2+1 = 18 000 Lista C = 32 000/1+1 = 16 000 Lista D = 25 000/1+1 = 12 500

Atribuirea celui de al zecelea loc V/S+1 Lista A = 91 000/5+1 = 15 166 Lista B = 54 000/2+1 = 18 000 Lista C = 32 000/1+1 = 16 000 Lista D = 25 000/1+1 = 12 500

Lista A : 5 locuri Lista B : 3 locuri Lista C : 1 loc Lista D : 1 loc

50% locuri 30% locuri 10% locuri 10% locuri

Importan a magnitudinii
Acela i exemplu : 5 locuri coeficientul = 40.500 Lista A = 91 000/40 500 = Lista B = 54 000/40 500 = Lista C = 32 000/40 500 = Lista D = 25 000/40 500 =

2,2 1,3 0,0 0,0

=> => => =>

2 1 0 0

locuri locuri locuri locuri

Atribuirea celui de al patrulea loc: Lista A = 91 000/2+1= 30.333 Lista B = 54 000/1+1= 27.000 Lista C = 32 000/0+1= 32.000 Lista D = 25 000/0+1= 25.000 Atribuirea celui de al cincilea loc Liste A = 91 000/2+1= 30 333 Liste B = 54 000/1+1= 27 000 Liste C = 32 000/1+1= 16 000 Liste D = 25 000/0+1= 25 000

Lista A = 3 locuri Lista B = 1 locuri Lista C = 1 locuri Lista D = 0 locuri

60% des locuri 20% des locuri 20% des locuri 00% des locuri

Dac ar fi fost de distribuit 20 de locuri situa ia s-ar fi prezentat astfel: Lista A : 10 locuri 50% locuri Lista B : 5 locuri 25% locuri Lista C : 3 locuri 15% locuri Lista D : 2 locuri 10% locuri

Metode de repartizare a mandatelor prin divizori D'Hondt : Sainte-Lgue : Imperiali : 1, 2, 3, n 1, 3, 5, 7, n 2, 3, 4, 5, 6, n

Metoda dHondt
56000 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) 56000 (3) 28000 (5) 18667 (8) 14000 11200 9333 8000 7000 33000 (2) 33000 (6) 16500 11000 8250 6600 5500 4714 4125 26000 (4) 26000 13000 8667 6500 5200 4333 3714 3250 15000 (7) 15000 7500 5000 3750 3000 2500 2143 1875

Metoda Saint-Lgue
56000 1 3 5 7 9 11 13 15 (1) 56000 (4) 18667 (6)11200 8000 6222 5091 4308 3733 33000 26000 15000

(2) 33000 (3) 26000 (5) 15000 (7) 11000 (8) 8667 5000 6600 5200 3000 4714 3714 2143 3667 2889 1667 3000 2364 1364 2538 2000 1154 2200 1733 1000

Metoda Imperiali
56000 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) 28000 (2) 18666 (4) 14000 (6) 11200 (8) 9333 8000 7000 6222 33000 (3) 16500 (7) 11000 8250 6600 5500 4714 4125 3666 26000 (5) 13000 8666 6500 5200 4333 3714 3250 2888 15000 7500 5000 3750 3000 2500 2142,9 1875 1666

Efectele scrutinului propor ional


Cre te propor ionalitatea reprezent rii mai ales dac magnitudinea este ridicat

% n voturi n locuri Diferen

VLD SP.A-Spirit CD&V PS Vl.Blok MR CDH NV-A Ecolo AGALEV FN Indice de dispropor ionalitate

15,36 14,91 13,25 13,02 11,68 11,40 5,47 3,06 3,06 2,47 1,98

16,67 15,33 14,00 16,67 12,00 16,00 5,33 0,67 2,67 0,00 0,67

1,31 0,42 0,75 3,65 0,32 4,6 0,14 2,39 0,39 2,47 1,31 17,75 8,875

Avantaje
Asigur o mai bun reprezentare a nuan elor i conflictelor de opinie. Permite manifestarea politic i parlamentar a noilor idei i curente Ale ii au interese i competen e generale, nu doar locale Guvernele sunt cel mai adesea majoritare n voturi

Dezavantaje
Aleg torul nu tie ce tip de guvern voteaz Poate antrena fragmentarea politic Raportul ale ilor cu cet enii va fi intermitent i slab

Posibile mbun t iri


Introducerea pagului electoral Pana ajul (formarea unei lise proprii din candida ii mai multor partide)

Scrutinul mixt
Scrutine mixte cu finalitate propor ional : Germania Scrutine mixte cu finalitate majoritar : Italia Tehnici pentru a realiza mixajul

Viziunea institu ionalist : Maurice Duverger Reprezentarea propor ional tinde s creeze un sistem de partide multiple, rigide, independente i stabile multipartidism; Scrutinul majoritar (a a zis uninominal) cu dou tururi tinde spre un sistem de partide multiple, suple, dependente i relativ stabile multipartidism polarizat; Scrutinul majoritar (a a zis uninominal) cu un tur tinde spre un sistem dualiste, cu alternan a marilor partide independente bipartidism.

Influen a modului de scrutin asupra alegerilor

Viziunea socio-istoric : Georges Lavau Modul de scrutin este mai mult o reflectare a societ ii pe care nu o poate modela