Sunteți pe pagina 1din 20
lector dr. Dan Lungescu 2010-2011 Leadership în organizații Prezentarea cursului
lector dr. Dan Lungescu 2010-2011 Leadership în organizații Prezentarea cursului

lector dr. Dan Lungescu

2010-2011

lector dr. Dan Lungescu 2010-2011 Leadership în organizații Prezentarea cursului
lector dr. Dan Lungescu 2010-2011 Leadership în organizații Prezentarea cursului

Leadership în organizații

Prezentarea cursului

lector dr. Dan Lungescu 2010-2011 Leadership în organizații Prezentarea cursului
Specificații A. Privire generală B. Structura cursului C. Planificarea pe săptămâni D. Desfășurarea cursului E.
Specificații A. Privire generală B. Structura cursului C. Planificarea pe săptămâni D. Desfășurarea cursului E.
Specificații A. Privire generală B. Structura cursului C. Planificarea pe săptămâni D. Desfășurarea cursului E.

Specificații

Specificații A. Privire generală B. Structura cursului C. Planificarea pe săptămâni D. Desfășurarea cursului E.
A. Privire generală B. Structura cursului C. Planificarea pe săptămâni D. Desfășurarea cursului E. Evaluarea
A. Privire generală
B. Structura cursului
C. Planificarea pe săptămâni
D. Desfășurarea cursului
E. Evaluarea cunoștințelor
F. Bibliografie
A. Privire generală Misiunea disciplinei Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni

A. Privire generală

A. Privire generală Misiunea disciplinei Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni astfel
A. Privire generală Misiunea disciplinei Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni astfel
A. Privire generală Misiunea disciplinei Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni astfel
A. Privire generală Misiunea disciplinei Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni astfel

Misiunea disciplinei

Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni astfel încât aceștia să te
Cum să te comporți în fruntea unui grup de subalterni
astfel încât aceștia să te urmeze.
Specificații » A. Privire generală
Privire generală (2) Henry Ford (1863-1947) „Dacă există un secret al succesului, el rezidă în
Privire generală (2) Henry Ford (1863-1947) „Dacă există un secret al succesului, el rezidă în
Privire generală (2) Henry Ford (1863-1947) „Dacă există un secret al succesului, el rezidă în

Privire generală (2)

Privire generală (2) Henry Ford (1863-1947) „Dacă există un secret al succesului, el rezidă în abilitatea
Henry Ford (1863-1947) „Dacă există un secret al succesului, el rezidă în abilitatea de a
Henry Ford (1863-1947)
„Dacă există un secret al succesului, el rezidă în
abilitatea de a înțelege punctul de vedere al celuilalt
și de a privi atât din perspectiva ta, cât și dintr-a lui.”
Lider (conducător)
Conduși
 Putere
 Personalitate
 Personalitate
 Comportament
 Valori și atitudini
 Motivație
 Stil
 Cultură
Privire generală (3) 1 4 2 3 Specificații » A. Privire generală (3)
Privire generală (3) 1 4 2 3 Specificații » A. Privire generală (3)
Privire generală (3) 1 4 2 3 Specificații » A. Privire generală (3)

Privire generală (3)

Privire generală (3) 1 4 2 3 Specificații » A. Privire generală (3)
1
1
4
4
2
2
3
3
Obiectivele disciplinei După studierea acestei discipline, ar trebui ca studenții:  Să stăpânească conceptele de
Obiectivele disciplinei După studierea acestei discipline, ar trebui ca studenții:  Să stăpânească conceptele de
Obiectivele disciplinei După studierea acestei discipline, ar trebui ca studenții:  Să stăpânească conceptele de

Obiectivele disciplinei

Obiectivele disciplinei După studierea acestei discipline, ar trebui ca studenții:  Să stăpânească conceptele de

După studierea acestei discipline, ar trebui ca studenții:

Să stăpânească conceptele de lider și leadership.

Să facă corect diferența între lider și manager și să

cunoască legătura dintre management și leadership.

Să înțeleagă conceptul de putere, sursele acesteia și modul în care puterea se poate câștiga într-o organizație.

Să identifice elementele de personalitate cu care este

asociată imaginea unui lider veritabil.

Să caracterizeze liderii pe baza comportamentului acestora

(a stilului de leadership).

Să înțeleagă legătura dintre leadership și particularitățile situației.

Să cunoască factorii culturali care fac necesar un

leadership diferit de la o societate la alta.

Cunoștințe necesare Management Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o componentă
Cunoștințe necesare Management Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o componentă
Cunoștințe necesare Management Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o componentă

Cunoștințe necesare

Cunoștințe necesare Management Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o componentă
Management Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o componentă a managementului și
Management
Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o
componentă a managementului și necesită înțelegerea legăturii cu
alte componente. De asemenea, este necesară stăpânirea unor
concepte precum ierarhia, autoritatea etc.
Comportament organizațional Aceste cunoștințe nu sunt obligatorii, însă facilitează înțelegerea corectă a
Comportament organizațional
Aceste cunoștințe nu sunt obligatorii, însă facilitează înțelegerea
corectă a leadershipului. Elementele cele mai importante sunt cele
privind percepția, personalitatea, valorile și atitudinile, cultura
organizațională, motivarea, comunicarea, managementul grupului
și… leadershipul 
B. Structura cursului Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Partea II: Comportamentul liderilor
B. Structura cursului Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Partea II: Comportamentul liderilor
B. Structura cursului Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Partea II: Comportamentul liderilor

B. Structura cursului

B. Structura cursului Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Partea II: Comportamentul liderilor
Leadership în organizații
Leadership în organizații
Partea I: Bazele leadershipului Partea II: Comportamentul liderilor desemnați Partea III: Tematica extinsă a
Partea I: Bazele leadershipului
Partea II: Comportamentul liderilor desemnați
Partea III: Tematica extinsă a leadershipului
Partea I: capitole Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Cap. 1. Introducere în leadership
Partea I: capitole Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Cap. 1. Introducere în leadership
Partea I: capitole Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Cap. 1. Introducere în leadership

Partea I: capitole

Partea I: capitole Leadership în organizații Partea I: Bazele leadershipului Cap. 1. Introducere în leadership Cap.
Leadership în organizații
Leadership în organizații
Partea I: Bazele leadershipului
Partea I: Bazele leadershipului
Cap. 1. Introducere în leadership Cap. 2. Puterea în organizație Cap. 3. Personalitatea liderului
Cap. 1. Introducere în leadership
Cap. 2. Puterea în organizație
Cap. 3. Personalitatea liderului
Partea II: capitole Leadership în organizații Partea II: Comportamentul liderilor desemnați Cap. 4. Necesitatea
Partea II: capitole Leadership în organizații Partea II: Comportamentul liderilor desemnați Cap. 4. Necesitatea
Partea II: capitole Leadership în organizații Partea II: Comportamentul liderilor desemnați Cap. 4. Necesitatea

Partea II: capitole

Partea II: capitole Leadership în organizații Partea II: Comportamentul liderilor desemnați Cap. 4. Necesitatea
Leadership în organizații
Leadership în organizații
Partea II: Comportamentul liderilor desemnați
Partea II: Comportamentul liderilor desemnați
Cap. 4. Necesitatea leadershipului formal Cap. 5. Stilurile de leadership Cap. 6. Leadershipul circumstanțial
Cap. 4. Necesitatea leadershipului formal
Cap. 5. Stilurile de leadership
Cap. 6. Leadershipul circumstanțial
Partea III: capitole Leadership în organizații Partea III: Tematica extinsă a leadershipului Cap. 7. Condiționarea
Partea III: capitole Leadership în organizații Partea III: Tematica extinsă a leadershipului Cap. 7. Condiționarea
Partea III: capitole Leadership în organizații Partea III: Tematica extinsă a leadershipului Cap. 7. Condiționarea

Partea III: capitole

Partea III: capitole Leadership în organizații Partea III: Tematica extinsă a leadershipului Cap. 7. Condiționarea
Leadership în organizații
Leadership în organizații
Partea III: Tematica extinsă a leadershipului
Partea III: Tematica extinsă a leadershipului
Cap. 7. Condiționarea culturală a leadershipului Cap. 8. Femeia și bărbatul în leadership Cap. 9.
Cap. 7. Condiționarea culturală a leadershipului
Cap. 8. Femeia și bărbatul în leadership
Cap. 9. Abordări moderne ale leadershipului
C. Planificarea pe săptămâni Săpt. Capitol Tematică Seminar 1 1 Introducere în leadership Idem 2
C. Planificarea pe săptămâni Săpt. Capitol Tematică Seminar 1 1 Introducere în leadership Idem 2
C. Planificarea pe săptămâni Săpt. Capitol Tematică Seminar 1 1 Introducere în leadership Idem 2

C. Planificarea pe săptămâni

C. Planificarea pe săptămâni Săpt. Capitol Tematică Seminar 1 1 Introducere în leadership Idem 2
Săpt. Capitol Tematică Seminar
Săpt.
Capitol
Tematică
Seminar

1

1

Introducere în leadership

Idem

2

2

Puterea în organizație

Idem

3

2

Puterea în organizație

Idem

4

3

Personalitatea liderului

Idem

Partea I: Bazele leadershipului
Partea I: Bazele leadershipului
Specificații » C. Planificarea pe săptămâni
Specificații » C. Planificarea pe săptămâni
Planificarea pe săptămâni (2) Săpt. Capitol Curs Seminar 5 4 6 5 7 5 8
Planificarea pe săptămâni (2) Săpt. Capitol Curs Seminar 5 4 6 5 7 5 8
Planificarea pe săptămâni (2) Săpt. Capitol Curs Seminar 5 4 6 5 7 5 8

Planificarea pe săptămâni (2)

Planificarea pe săptămâni (2) Săpt. Capitol Curs Seminar 5 4 6 5 7 5 8 6
Săpt. Capitol Curs Seminar
Săpt.
Capitol
Curs
Seminar

5

4

6

5

7

5

8

6

Necesitatea leadershipului formal

Stilurile de leadership

Stilurile de leadership

Leadershipul

circumstanțial

Idem

Idem

Idem

Idem

Partea II: Comportamentul liderilor desemnați
Partea II: Comportamentul liderilor desemnați
Specificații » C. Planificarea pe săptămâni (2)
Specificații » C. Planificarea pe săptămâni (2)
Planificarea pe săptămâni (3) Săpt. Capitol Curs Seminar 9 6 10 7 11 8 12
Planificarea pe săptămâni (3) Săpt. Capitol Curs Seminar 9 6 10 7 11 8 12
Planificarea pe săptămâni (3) Săpt. Capitol Curs Seminar 9 6 10 7 11 8 12

Planificarea pe săptămâni (3)

Planificarea pe săptămâni (3) Săpt. Capitol Curs Seminar 9 6 10 7 11 8 12 9
Săpt. Capitol Curs Seminar
Săpt.
Capitol
Curs
Seminar

9

6

10

7

11

8

12

9

Leadershipul

circumstanțial

Condiționarea culturală a leadershipului

Femeia și bărbatul în leadership

Abordări moderne ale

leadershipului

Idem

Idem

Idem

Idem

Partea III: Tematica extinsă a leadershipului
Partea III: Tematica extinsă a leadershipului
Specificații » C. Planificarea pe săptămâni (3)
Specificații » C. Planificarea pe săptămâni (3)
D. Desfășurarea cursului Cursul este format din:  Prelegeri pe diferite teme din leadership. 
D. Desfășurarea cursului Cursul este format din:  Prelegeri pe diferite teme din leadership. 
D. Desfășurarea cursului Cursul este format din:  Prelegeri pe diferite teme din leadership. 

D. Desfășurarea cursului

D. Desfășurarea cursului Cursul este format din:  Prelegeri pe diferite teme din leadership.  Discuții

Cursul este format din:

Prelegeri pe diferite teme din leadership.

Discuții și dezbateri de seminar pe anumite teme.

Studii de caz.

Teme pentru acasă.

Texte necesare:

Prezentările folosite la curs:

fișiere pps/ppsx și pdf;

foi tipărite, cu 4 diapozitive pe pagină.

Foi cu studii de caz.

Lucrări disponibile în biblioteca facultății/universității.

Cărți electronice.

Studenți Din partea studenților se așteaptă:  Să participe la toate orele programate *seminar+. 
Studenți Din partea studenților se așteaptă:  Să participe la toate orele programate *seminar+. 
Studenți Din partea studenților se așteaptă:  Să participe la toate orele programate *seminar+. 

Studenți

Studenți Din partea studenților se așteaptă:  Să participe la toate orele programate *seminar+.  Să

Din partea studenților se așteaptă:

Să participe la toate orele programate *seminar+.

Să participe activ la discuții, punând întrebări pentru a înțelege mai bine.

Să răspundă la întrebări într-un timp adecvat.

Să citească textele indicate și să identifice aspectele care necesită explicații suplimentare.

Să pună întrebări, pentru a fi siguri că au înțeles bine și că

sunt capabili să utilizeze informațiile și în afara orelor de curs/seminar.

E. Evaluarea cunoștințelor 9 puncte 1 punct Examen final Din oficiu  Specificații » E.
E. Evaluarea cunoștințelor 9 puncte 1 punct Examen final Din oficiu  Specificații » E.
E. Evaluarea cunoștințelor 9 puncte 1 punct Examen final Din oficiu  Specificații » E.

E. Evaluarea cunoștințelor

E. Evaluarea cunoștințelor 9 puncte 1 punct Examen final Din oficiu  Specificații » E. Evaluarea
9 puncte 1 punct Examen final Din oficiu 
9 puncte
1 punct
Examen final
Din oficiu 
F. Bibliografie 1. de Vries, M.K. (2007). Leadership. Arta și măiestria de a conduce (ediția
F. Bibliografie 1. de Vries, M.K. (2007). Leadership. Arta și măiestria de a conduce (ediția
F. Bibliografie 1. de Vries, M.K. (2007). Leadership. Arta și măiestria de a conduce (ediția

F. Bibliografie

F. Bibliografie 1. de Vries, M.K. (2007). Leadership. Arta și măiestria de a conduce (ediția a

1.

de Vries, M.K. (2007). Leadership. Arta și măiestria de a conduce (ediția a doua). CODECS.

2.

Johns, G. (1996). Comportament organizațional. Editura

Economică.

3.

Owen, H. & Hodgson , V. & Gazzard , N. (2006). Manual de

leadership. Ghid practic pentru un leadership eficient.

CODECS.

4.

Tichy, N.M. & Cohen, E. (2000). Liderul sau arta de a

conduce. Teora.

5.

Williams, D. (2007). Leadership real. Oameni și organizații față în față cu marile lor provocări. CODECS.

6.

Zlate, M. (1994). Leadership și management. Polirom.

Bibliografie (în engleză) 1. Bass, B. & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (Second edition).
Bibliografie (în engleză) 1. Bass, B. & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (Second edition).
Bibliografie (în engleză) 1. Bass, B. & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (Second edition).

Bibliografie (în engleză)

Bibliografie (în engleză) 1. Bass, B. & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (Second edition).

1.

Bass, B. & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (Second edition). London: LEA.

2.

Dent, F.E. (2003). The leadership pocketbook. Management Pocketbooks Ltd.

3.

George, J.M. & Jones, G.R. (2008). Understanding and managing organizational behavior (Fifth edition). Prentice Hall.

4.

Miner, John B. (2005). Organizational behavior 1: Essential

theories of motivation and leadership. M.E. Sharpe.

5.

O’Leary, E. (2000). 10 Minute guide to leadership (Second edition). Alpha Books.

6.

Schermerhorn, J.R. & Hunt, J.G. & Osborn, R.N. (2002). Organizational behavior (7th edition). WILEY.

7.

Thomson, R. (2002). Managing people (Third edition).

Butterworth-Heinemann.

lector dr. Dan Lungescu 2010-2011

lector dr. Dan Lungescu

2010-2011