Sunteți pe pagina 1din 36

SECIUNEA III FORMULARE

ANEXA 1.1 OFERTANTUL autoritii .................. (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE Ctre...................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Ca urmare a anunului de participare aprut n cotidianul __________...... din....................., privind aplicarea procedurii (ziua/luna/anul) pentru atribuirea contractului..............................................................................................., (denumirea contractului de achiziie public) noi.................................................. v transmitem alturat urmtoarele: (denumirea/numele ofertantului) 1. Documentul....................................... privind garania pentru participare, n cuantumul i (tipul, seria/numrul, emitentul) n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; 2. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de....... copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele. Data completrii..................... Cu stim, Ofertant, .................................. (semntura autorizat) nregistrat la sediul contractant nr........... /..........

ANEXA 1 PFA CRETU ADRIAN (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al PFA CRETU ADRIAN (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _____04.10.2011________________. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completrii...04.07.2011.............

PFA CRETU ADRIAN _________________ (semnatura autorizat)

PFA CRETU ADRIAN _____________________ (denumirea/numele)

ANEXA 2

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din OUG 34/2006 Subsemnatul(a) PFA CRETU ADRIAN, n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ACHIZITIONARE DIRECTA pentru investitia : PUNEREA IN SIGURANTA A A ACUMULARII ANTOHESTI PE RAUL BERHECI,JUD. BACAU , la data de 06.07.2011, organizat de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD, declar pe proprie rspundere c: situaii: a) nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic; b) *** c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit; c1) nu ma aflu in situatia ca in ultimii 2 ani sa nu imi fi ndeplinit sau mi-am ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; e) nu ma aflu in situatia de a prezinta informaii false sau de a nu prezinta informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. PFA CRETU ADRIAN, . (semnatura autorizat )

ANEXA 3 OPERATOR ECONOMIC _______ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR 1. Subsemnatul..(nume i prenume),, reprezentant mputernicit al...............................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public.................. (se menioneaz procedura), avnd ca obiect........................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de....... (zi/lun/an), organizat de........................................... (denumirea autoritii contractante), particip i depun ofert: [ ] n nume propriu; [ ] ca asociat n cadrul asociaiei.......................................................; [ ] ca subcontractant al..................................................................; (Se bifeaz opiunea corespunztoare) 2. Subsemnatul declar c: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; [ ] sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare) 3. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Seciunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonana 34, si adugam, in mod special, ca nu avem nici un potenial conflict de interese sau alte relaii asemntoare cu ceilali candidai sau alte pri implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei; 4. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 5. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 6. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai...................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic, (semntur autorizat)

ANEXA 4

CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent

I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ..........., n calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Data: . Ofertant, ........................ Reprezentant/Reprezentani legali

(semnturi)

ANEXA 5 Operator Economic (denumirea)

DECLARATIE, privitoare la prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile si completrile ulterioare

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al______________________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa operatoruiui economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevzut la art. 691 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completrile ulterioare, respectiv "Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are acionari ori asociai persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie in cadrul autoritii contractante este exclus din procedura de atribuire" Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de.............. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii..................

Operator Economic, _________________ (semnatura autorizata)

ANEXA 6 CANDIDATUL/OFERTANTUL ........................................... (denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ...................................................(numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii:.................................................................. (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:.................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 8. Principala pia a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani n domeniul de activitate aferent obiectului contractului: Cifra de afaceri anual la 31 decembrie (lei) Cifra de afaceri anual la 31 decembrie (echivalent euro) Cifra de afaceri anual aferent domeniului de activitate solicitat Lei / euro

Anul

1. 2. 3.

2007 2008 2009 Medi a anual :

Candidat/ofertant,

............................................ (semntura autorizat)

ANEXA 7

IDENTIFICAREA FINANCIAR Detinatorul contului Nume Adresa Cod postal Persoana de contact Telefon Fax Cont TVA Banca detinatorului de cont Nume Adresa Cod postal Numar de cont

Observatii:

Semnatura si stampila bancii Numele/prenumele reprezentantului bancii Semnatura Stampila Data

Data si semnatura detinatorului contului

Nota: Acest document trebuie semnat in mod obligatoriu de repreyentantul bancii si repreyentantul detinatorului de cont. Daca ofertantul are deschise conturi la mai multe banci se va prezenta identificarea financiara pentru fiecare din aceste conturi.

ANEXA 8 Ter susintor financiar .......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor,

(semntur autorizat)

ANEXA 9 Operator economic . ................................ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

Nr crt

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului* )

Pre contract

Procent Perioad ndeplinit derulare de contract**) prestator (%)

1 2 ... Operator economic (semntur autorizat) ________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

ANEXA nr. 10 OPERATOR ECONOMIC ......................................... (denumirea / numele) EXPERIENA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului: ........................... Numrul si data contractului: ......................... 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: .............................. Adresa beneficiarului/clientului:.......................... tel ................... cod postal .......................... Tara: Romnia. 3. Contract de executie pentru: .........................................................................................., investitie finantata prin programul......................................................................., masura............................... realizat in anul ....... 4. Valoarea finantarii solicitate prin cererea de finantare: ....................... ron / euro 5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie) |_| contractant asociat |_| subcontractant 6. Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a ncheiat contractul a) iniiala (la data semnrii contractului): b) finala (la data finalizrii contractului): 7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluionare 8. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susine experiena similara: Data completrii .................... Candidat/ofertant, (semnatura autorizata) *) Se completeaz fise distincte pentru fiecare contract prezentat pentru a demostra experienta similara. exprimata in echivalent euro

ANEXA 11

DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................................................. declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai.......................................................... (denumirea si adresa autoritii contractante) cu privire

la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..................se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

LISTA cuprinznd cantitile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice Nr.N cr 1 2. ... .. Operator economic, .......... (semntura autorizat ) Denumire utilaj/ echipament/ instalaie U.M. Cantitate Forma de deinere Proprietate n chirie/ leasing

ANEXA 12 OPERATOR ECONOMIC DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai................................................(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Personal angajat Din care personal de conducere Anul 1 Anul 2 Anul 3

(n cazul solicitrii) Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Data completrii ...................... (semntura autorizat ) Operator

ANEXA 13

INFORMAII REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE Subsemnatul ....................../, Director General al societii comerciale................................ declar pe propria rspundere c pentru lucrarea _______________ voi folosi urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele persoane responsabile pentru ndeplinirea contractului: Nr crt 0 A. 1 FUNCIA
NUMELE I PRENUMELE

Studiile se specialitate 1 2 PERSONAL DE CONDUCERE DIRECTOR GENERAL

Vechime n specialitate (ani) 3 ___

Numrul de lucrri similare, executate n calitate de conductor 4 ____

____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ __________ ____________ __________

DIRECTOR ECONOMIC

___

____

3 DIRECTOR TEHNIC

___

___

B. 1 2 . . .

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI . . .

Operator economic, (semntura autorizat )

.....................................

ANEXA 14 CURRICULUM VITAE 1. 2. 3. 4. 5 6. Prenume: Nume: Data i locul naterii: Naionalitate: Stare civil: Adresa (tel./fax/e-mail): Educaie:

Instituie: Data: De la -Pn la (luna/an) Diploma: Instituie: Data: De la - Pn la (luna/an) Diploma: 7. Limbi strine (Pe o scara de la 1 la 5, 1 este cel mai bun nivel): Limba Nivel Citit 8. 9. 10. 11. Membru al unor asociaii profesionale: Alte calificri: Ani de experien: Calificri cheie: Experiena specific n ri n curs de dezvoltare: Data (de la - pana la)

Vorbit

Scris

Tara

Numele si descrierea pe scurt a proiectului

12. Experiena profesional: Data: de la - la Locul Compania/organizaia Postul Descrierea postului 15. Altele:

Semntura ANEXA 15 OPERATOR ECONOMIC .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, ........................... Ter susintor, .....................

(semntur autorizat)

ANEXA 15.1

Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public............................................................. sunt reale. Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare si care urmeaz a fi efectiv folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Nr. crt Denumire utilaj/echipament/instalaie Cantitate U.M. Forma de deinere Proprietate n chirie

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat)

ANEXA 15.2

Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziie public.................................................... sunt reale. LISTA privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv alocate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat) Anul 2 Anul 3

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

ANEXA 16

DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul, reprezentant mputernicit al

(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ..................................................................... Prezenta declaraie este (denumirea i adresa autoritaii contractante) valabil pn la data de

cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr. . perioadei de valabilitate a ofertei) LISTA PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA Nr. crt. Denumire subcontractant Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractate Acord subcontractor cu specimen de semntur (se precizeaz data expirrii

Operator economic, ......................................... (semntura autorizat)

ANEXA 17 ACORD DE SUBCONTRACTARE nr./ La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre ______________________________________________privind executia ____________________________________________________________________ (denumire autoritare contractanta) la __________________________________________________. (denumire contract) 1. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.C. ______________________________________ cu sediul in _____________-_______ ____________________,reprezentata prin _________________________________________________________ Director General si (adresa,tel.,fax) ___________________________________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________________________, (adresa,tel.,fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 2. Obiectul contractului: Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului sunt_____________________________________________________ de: (lucrari,produse,servicii) ____________________ ____________________. contract

Art.2. Valoarea ____________________________________________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari,produse,servicii) Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate (lucrari,produse,servi cii) in perioada respectiva. - plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii ___________________________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul _____________________________________________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor, produselor, serviciilor) contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 3. Alte dispozitii: Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________________________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului________________________________________________________________________________ _. (denumire contract) Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ (contractant)

_________________________ (subcontractant)

ANEXA 18 ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________ __________________________________________________________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ___________________________________ 2.____________________________________ ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ______________________ Alte clauze: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: ______________ LIDERUL ASOCIATIEI, __________________ ASOCIAT, ___________________

ANEXA 19 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE Cu privire la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii

1. Subsemnatul .........., reprezentant mputernicit al ...................... (denumirea ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 2.Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 3.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .............. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ...................... Data completarii: .........................

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata )

Anexa nr. 20 Operator Economic .......................... (denumirea) Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare * Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic), n calitate de: - ofertant unic (cu ofert individual) - ofertant asociat (cu ofert comun) la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................ zi/luna/an), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz : Situaia personal Capacitatea de exercitare a activitii profesionale Situaia economico-financiar Capacitatea tehnic i/sau profesional Standarde de asigurare a calitii Standarde de protecie a mediului. (se bifeaz dup caz) Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat)

*NOT: nu este aplicabil n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1 Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de ndeplinire a documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea contractant: A Situaia personal: .................................... . B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale: .................................... . C Situaia economico-financiar: .................................... . . D Capacitatea tehnic i/sau profesional: .................................... . E Standarde de asigurare a calitii: .................................... . . F Standarde de protecie a mediului: .................................... . *NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea. neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat)

ANEXA 21

SCRISOARE DE GARANTIE pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

INSTITUTIA CE EMITE SCRISOAREA ................... (denumirea) Catre _______________________________(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, (denumirea contractului de achizitie publica), noi ____________________(denumirea Institutiei ce emite scrisoarea) , avand sediul inregistrat la ______________________(adresa bancii), ne obligam fata de __________________(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de__________________________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul _____________________(denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. Parafata _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata)

ANEXA 22 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM I. Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii: SC ILCONS SA PODU ILOAIEI Adresa sediului social:str Scobilteni ,nr.2,Podu Iloaiei Codul de identificare fiscal: RO 10041490 Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent: ING.ILIESCU CONSTANTIN II. Tipul ntreprinderii Bifai, dup caz, tipul ntreprinderii: X ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaia economico-financiar a solicitantului. Se va completa doar aceast pagin, fr alte anexe. ntreprindere partener Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate, Anexa A ntreprinderi partenere precum i fiele de parteneriat aferente. ntreprindere legat Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate, Anexa B ntreprinderi legate precum i fiele de legtur aferente. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1 Exerciiul financiar de referin2: ..... Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual salariai net (lei) CONF.BILANTURILOR ANUALE

Active totale (lei) -

Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care ar determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). X Nu Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. Pentru o cerere de finanare depus n cursul anului 2009, exerciiul financiar de referin este 2008. Datele se vor regsi i la pct. 1.1 din formularul cererii de finanare
1

ING ILIESCU CONSTANTIN semntura reprezentantului legal

Data ntocmirii 27.06.2011

Anexa nr. 23 FORMULAR DE OFERT LUCRRI

PFA CRETU ADRIAN (denumire/oferte ofertant) OFERT Ctre ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului PFA CRETU ADRIAN ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s executm SERVICII DE SUPRAVEGHERE TEHNICA-DIRIGINTIE DE SANTIER PENTRU INVESTITIA PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII PODU ILOAIEI PE RAUL BAHLUET,JUD IASI pentru suma de 29500 RON, (DOUAZECESI NOUAMIICINCI SUTE RON) platibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de .........-... (suma n litere i n cifre, precum i moneda). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie. 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de 90 zile, (NOUAZECI ZILE) respectiv pn la data de 04.10.2011 i ea va rmne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c:(se bifeaz opiunea corespunztoare): |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |X_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit. Data ___04__/_07____/_2011____ PFA CRETU ADRIAN (nume, prenume i semntur),

L.S. n calitate de ................-............................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 24 ANEX LA FORMULARUL DE OFERT LUCRRI ..................................................... (denumirea/numele ofertant)

ANEX LA OFERTA DE LUCRRI 1 2 3 4 Valoarea maxim a lucrrilor executate de subcontractant (% din preul total ofertat) Garania de bun execuie va fi constituit sub forma........................ n cuantum de: Perioada de garanie de bun execuie (luni calendaristice) Perioada de mobilizare (numrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data nceperii execuiei) Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor (numrul de zile calendaristice de la data semnrii contractului) Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare i la termenul final de execuie (% din valoarea care trebuia s fie realizat) Limita maxim a penalizrilor (% din preul total ofertat) Limita minim a asigurrilor (% din preul total ofertat) Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat lunare (garanii, avansuri ) ..................................................... (semntura autorizat) L.S.

5 6 7 8 9 10

Anexa nr. 25 OPERATOR ECONOMIC, ____________________ (denumirea/numele) GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII Nr.crt . Grupa de obiecte/denumirea obiectului 1 fizic % 1. Obiect 01 Categoria de lucrri: __________________ Obiect 02 2. Categoria de lucrri: __________________ Obiect .... Categoria de lucrri: .... __________________ Not: organizarea de antier se va evidenia separat Operator economic, ........................................ val fizic % 2 val Anul 1 Luna ... ... ... fizic % Anul 3 n val

ANEXA 26

MPUTERNICIRE Subscrisa .............................., cu sediul n ......................., nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. .................., CIF ..............., atribut fiscal ..........., reprezentat legal prin ...................., n calitate de administrator, mputernicim prin prezenta pe ................, domiciliat n ................. identificat cu B.I./C.I. seria ............, nr. .................., CNP ........................ , eliberat de ......................, la data de ...................., avnd funcia de ........................................., s ne reprezinte la procedura nr. - organizat de ............................................. n scopul atribuirii contractului pentru: ............................................................................ (denimire contract) n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur. Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport). Data .. Denumirea mandantului ............................................................. reprezentat legal prin ............................................ (Nume, prenume) ................................................... (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

ANEXA 27

SCRISOARE DE GARANIE DE BUN EXECUIE

Ctre................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet

Cu privire la contractul de achiziie public ........................................................................ (denumirea contractului), ncheiat ntre .........................................., n calitate de contractant, i .............................................., n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de ..................................................... reprezentnd ............. % din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevzute n contractul de achiziie public mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanie este valabil pn la data de ...................................................................... n cazul n care prile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea. Parafat de Institutia financiara .......................................... (semntura autorizat) n ziua .................. luna ..................... anul ......