Sunteți pe pagina 1din 3

NOTA: Va rugam sa marcati cu x in casuta corespunz toare din zona galben .

10

FABBV

EAM

CIG

ALTELE

Facultatea:
Master Licenta

Ciclul de invatamint:
F M

Sex:

CHESTIONAR cu tema: CALITATEA UNUI SITE (pe exemplul www.ase.ro)


Pentru fiecare criteriu analizat se acorda o nota de la 1 la 10. 1. UTILIZABILITATEA SITE-ului 1. 1. In elegerea global 1. 1.1. Schema de organizare global 1.1.1.1. Hart a site-ului 1.1.1.2. Cuprins 1.1.2. Calitatea etichet rii (titlurile, rubricile) 1.1.3. Usurinta utiliz rii 1.1.4. Usurinta n elegerii organiz rii 1.1.5. Structurarea informa iei pe tipuri de vizitatori 1.1.5.1. Actuali studen i 1.1.5.2. Poten iali viitori studenti 1.1.5.3. Studen i str ini 1.1.5.4. Personal ASE 1.1.5.5. Alumni/Poten iali sponsori 1.1.6. Harta campus (cladiri) 1.2. Online feedback si facilit i de tip Help 1.2.1. Calitatea facilit ilor de tip help 1.2.1.1. Help explicativ orientat spre student 1.2.1.2. Help pentru c ut ri 1.2.2. Indicator al actualiz rii site-ului 1.2.3. Calitatea contactelor (adresa, mail, telefon) 1.3. Interfat si caracteristici estetice 1.3.2. Elemente de stil 1.3.2.1. Uniformitatea paletei coloristice 1.3.2.2. Uniformitatea stilului global 1.3.3. Preferinte estetice 1.3.3.1. Originalitate 1.3.3.2. Atractivitate

1.3.3.3. Multimedia 1.3.4. Calitatea mesajului din pagina de start 1.4. Facilit i diverse 1.4.1. Versiunile site-ului n limbi str ine (calitate, completitudine) 1.4.2. Rubrica nout i

2. FUNC IONALITATEA SITE-ului 2.1. Facilit i de c utare i reg sire 2.1.1. Navigabilitate 2.1.1.2. Nivel de scrolling 2.1.1.2.1 Scroll Orizontal 2.1.1.2.2. Scroll vertical 2.1.2. Predic ie naviga ional (oferirea de sugestii pentru continuarea navigarii)

2.3. Caracteristici privind domeniile de interes pentru studen i 2.3.1. Relevanta con inutului (n ce masura va satisface continutul site-ului?) 2.3.1.1. Informa ii privind entit ile academice (facultati, departamente) 2.3.2. Informa ii privind admiterea 2.3.3. Programe de nv 2.3.3.1. Prezentare 2.3.3.2. Plan de nv mnt mnt

2.3.3.3. Descrierea disciplinelor 2.3.3.3.1. Prezentare 2.3.3.3.2. Programe analitice 2.3.3.3.3. Orar 2.3.4. Calitatea global a informa iei 2.3.4.1. Concizie 2.3.4.2. Claritate 2.3.4.3. Utilitate 2.3.4.4. Volumul informatiei oferite 2.3.4. Informa ii privind servicii oferite studen ilor 2.3.4.1. S n tate 2.3.4.2. Scolarizare (taxe etc) 2.3.4.3. Cazare 2.3.4.4. Cultural/sportive 2.3.5. Informa ii despre infrastructura academic 2.3.5.1. Biblioteci

2.3.5.2. Laboratoare 2.3.5.3. Rezultate ale cercet rii stiintifice

3. FIABILITATEA SITE-ului 3.1. Erori legate de link-uri 3.2. Erori la incarcarea documentelor 3.3. Erori diverse Pentru cautarea informatiei in site, preferati sa utilizati: a) Facilitati de tip cautare (search) b) Navigarea in interiorul site-ului

Precizati importanta pe care o acordati urmatoarelor criterii de evaluare a unui site: a) Organizarea site-ului b) Calitatea informatiei oferite c) Usurinta in regasirea informatiei d) Usurinta in navigare e) Timpul de raspuns (viteza la incarcarea paginilor) f) Disponibilitatea site-ului g) Calitatea interfetei grafice h) Calitatea facilitatilor de tip Help i) Legaturi cu resurse externe j) Usurinta in accesarea site-ului

VA MULTUMIM PENTRU COLABORARE!