Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL I

G
#
= H
#
- TS
#

G
#
= energia libera, H
#
= entalpia reactiei, S
#
= entropia reactiei. Valoarea determinate tre sa fie 0 sau macar
apropiata de 0
De ce tre sa fie o populatie scolita? Pt ca scoala tre sa ne obisnuiasca sa repetam legi, in primul rand legile
scolii si apoi legile cetatii (tarii)
In singuratatea studiului, m-am sculat si am pus carbuni in soba
Componentele unei reactii organice:
-substratul (S): cea mai imp component ce nu poate lipsi, respective compusul organic in a carui transf
suntem interesati
-reactantul (R): a 2-a comp imp, poate lipsi in unele procese: in reactiile de izomerizare
-catalizatorul (C): activeaza reactantul sau substratul, reactia putand decurge mai rpd si in conditii mult
mai blande in prezenta sa. Ca si S si R, C este implicat in procesul chimic care are loc. Reactia de deshidratare a
alcoolului etilic poate duce la etena sau la eter etilic, in functie de catalizatorii folositi. In prezenta de A1
2
0
3
sau Si0
2
,
reactia predominanta conduce la formarea de etilena, iar folosind drept catalizator H
2
S0
4
sau H
3
P0
4
reactia cu viteza
mai mare este cea de formare a eterului
Al
2
O
3
, SiO
2
H
3
P0
4,
H
2
S0
4

C
2
H
5
OH --------------------C
2
H
4
+ H
2
O 2C
2
H
5
OH ------------------(C
2
H
5
)
2
O + H
2
O
-solventul: nu poate lipsi si nici inlocui. Se fol pt reactiile in medii omogene lichide
-diluantul gazos: nu poate lipsi si nici inlocui. Se fol pt reactiile din mediu gazos.
Pt orice process chimic, deosebit de imp este specificarea tipului de activare fizica a procesului: activare
termica, fotochimica sau sonochimica, etc
Clasificarea dupa tipul de transf suferit de substrat:
- Reactii de substitutie:
S-X + RS-Y + D, S-X: substratul ce contine o gr deplasabila X, R: reactanul, S-Y: substratul
modificat, D restul deplasat combinat cu X
R-OH + HClR-Cl + H
2
O RNa + RClR-R + NaCl
- Reactii de aditie:
R-CH=CH-R + Br
2
R-CHBr-CHBr-R R-CH=O + HCN R-CH(OH)CN
- Reactii de eliminare:

R-CHX-CHY-R R-CH=CH-R + (XY) R-CH=N-OH R-CN + H
2
O
- Reactii de izomerizare, reactii de transpozitie: formula moleculara a substratului nu se modifica, se
schimba doar formula structural. Proc e fie catalitic, fie termic sau fotochimic:

ultimele 2 reactii fac parte din clasa reactiilor periciclice

- Reactii de oxido-reducere: sunt procese de modificare a
gr functionalle din molecula, in care nr atomilor de C din
molecula nu variaza. Proc poate di reversibil sau ireversibil
Clasificarea dupa natura reactantului sau intermediarilor de reactie:
Exista 2 tipuri de reactanti:
-reactanti heterolitici:
-Reactanti nucleofili: cu afinitate pt nucleul atomului de C: anioni, ioni hidroxid si alcoxid, molecule
neutre, apa, ammoniac, derivati organic, amine. Exemple de reactani nucleofili ionici :ionii de hidroxil;
ionii de alcoxil; ionii de carboxil; ionii de halogenur (fluorur, clorur, bromur, iodur); ionii de sulfat,
nitrat, nitrit; ionii de amidur; ionii cu carbon (cianur, acetilur, carbanionii). Exemple de reactani
nucleofili neionici (neutri): apa, alcoolii sau fenolii, acizii carboxilici, amoniacul i aminele, compui cu
sulf:
-Reactanti electrofili: cu afinitate pt o pereche de electroni: ioni pozitivi, carbocationi, molecule cu deficit
de electroni, cationic anorganici. Exemple de reactani electrofili ionici: protonii (ionii de hidroniu);
cationii halogenilor (cloroniu, bromoniu, iodoniu); carbocationii(ionii de carbeniu); cationii de nitroniu;
cationii de nitrozoniu; cationii de diazoniu. Exemple de reactani electrofili neionici: trioxidul de sulf,
dioxidul de carbon, hidrura
-reactanti homolitici: atomi si radicali liberi
Tipuri de reactii tinand seama de natura reactantilor:
-reactii heterolitice: implica reactanti ionici sau neutri, producand modif polare a unor leg initiale. Pot fi reactii de
substitutie, aditie, eliminare, izomerizare si transpozitie
-reactii homolitice: pot decurge intr-o sg faza, cand reactantul e un atom sau radical liber sau in mai multe faze, knd
intermediarii sunt radicali liberi. Pot fi reactii de substitutie, aditie, eliminare.
Clasificare dupa mecanismul reactilor organice:


Aditiile nucleofile sunt f frecvente la leg duble heteroatomice, dar pot avea loc si la leg dubla C=C. in ac cazuri, leg
dubla tre sa fie activate, de ex prin conjugare cu o grupa carbonil
Aditiile radicalice pot fi procese fotochimice: aditiile de halogen, sau sunt initiate de initiatori de reactii radicalice.
Un ex de poliaditie radicalica e reactia de polimerizare:


Reactiile de eliminare pot fi de 3 tipuri:
- Eliminari uuc la foimaie ue caibine compusi f ieactivi Se pot obt piin eliminaii in meuiu basic
neutiu aciu
- Eliminari genereaza alchene
- Eliminarea genereaza ciclopropani. E mai putin studiata decat celelalte
Reactiile de transpozitie sau izomerizare implica o transf chimica in care formula molecular ramane neschimbata,
desi formula structural se modifica. Termenul de transpozitie se fol de regula pt procesele concentrate, indifferent
daca e vb de o reactive imiplicand o specie
ionica sau una neutra. Termenul englezesc pt
transpozitie e rearrangement- rearanjarea
atomilor in interiorul molecule. Termenul
francez: transposition dar e din ce in ce
mai mult inlocuit de rearrangement.
Termenul german este Umlagerung
sugerand schimbarea aranjamentului initial.

Izomeria (din greac isos = asemntor, meros = particul) este fenomenul de existen a substanelor
organice cu aceeai compoziie molecular, dar cu structur diferit. Substanele respective poart denumirea de
izomeri.
-transpozitii nucleofile sau cationice au loc in carbocationi si sunt denumite astfel pt ca grupa care migreaza,
migreaza cu electronii legaturii, producand atacul la central cationic similar cu atatcul unui reactant nucleofil din
reactiile S
N
1.
-transpozitii electrofile sa anionice au carbanionii drept intermediar. Grupa care migreaza se afla initial in iar
centurl carbanionic se gas in . Pt ca reactia sa se produca usor, tre k central anionic generat in sa fie stabil, de
preferinta mai stabil decat in
-transpozitiile homolitice implica intermediari radicalici
-reactiile periciclice sunt reactii concentrate in care starea de tranzitie e ciclica. Unele dintre ac sunt
transpozitii concentrate:
-transpozitii sigmatropice
-reactii electrociclice
-reactii de cicloaditie sunt reactii intre 2 componente prezentand fiecare un system simplu sau
extins
-reactii cheleotropice sunt reactii intre o componenta cu duble leg conjugate si o componenta
avand electroni neparticipanti: reactia dintre butadiene si bioxid se sulf
Alte criteria de clasificare a reactilor organice:
-Dupa tipul reactiei si produsii care se obtin: condensari de esteri, acilari, condensarea aldolica si
crotonica, transpozitia benzilica, condensarea benzoinica, oxidarea si reducerea, ozonoliza, transpozitie pinacolica
-dupa numele descoperitorilor: reactia Arndt-Eistert, transpozitie Cope, reactie Diels-Alder, Friedel-
Crafts, Hunsdicker, Mannich, Pschorr, Wurtz
O carbena este o molecula care conine un atom de carbon neutru, formula general este RR'C:,
Termenul "carbene" se poate, de asemenea, referi doar la compus H2C:., numit metilen,
Carbenele au doi electroni liberi i prin urmare pot avea dou stri electronice n funcie de direcia spinilor
electronilor.