Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL NOMINAL CU ELEVII NAVETIT PENTRU DECONTAREA ABONAMENTELOR Luna CLS.

a- 13b

PREDAREA ABONAMENTELOR SE FACE PANA IN 05 A LUNII URMATOARE SAU 07 IN CAZUL IN CARE 05 ESTE SAMBATADUMINICA, LA SERVICIUL CONTABILITATE CU DATA PREDARII SI SEMNATURA DIRIGINTELUI. PE PERIOADA VACANTELOR ABONAMENTELE NU SE DECONTEAZA.
Nr. Crt
NUME $1 PRENUME ELEV NOME TRANSPORTATOR RUTA KM C N P TITULAR AB.

VALOA RE ABONA MENT

SEMNATUR ELEV

DATA PREDARII SEMNATURA DIRIGINTE