Sunteți pe pagina 1din 13

Organizarea spa iului geografic

Tematic Aspecte introductive

Tematica
1. No iuni introductive : conceptul de spa iu accep iunea filosific , preluarea n tiin ele sociale ; filiera preul rii sale n geografie, evolu ia conceptului (dezvolt rile recente ale geografiei umaniste : spa iul de via , spa iul perceput, spa iul reprezentat, teritoriul ) ; spa iul geografic.  2. Sisteme teritoriale : concept ; tipologii (sisteme teritoriale omogene, sisteme teritoriale heterogene) ; caracteristici (complexitate, coeren , sinergie) ; metodologia cercet rii (macro i microscara ; oportunitatea abord rilor).


Tematica


3. Organizarea spa iului : ntre analiz spa ial i planning teritorial (organizarea natural a spa iului; organizarea antropic : descifrarea logicii spa iale respectiv interven ia antropic / condi ii i consecin e). 4. Elemente de analiz spa ial : obiective i principii (determinarea logicii interne a spa iului : strategiile de localizare, factori explicativi : distan a, centralitatea, accesibilitatea, interac iunile spa iale).

Tematica


5. Morfologia spa iului : poli (centri) : tipuri de reparti ii ; tipuri de ierarhii; re ele (concept ; analiza prin metoda grafurilor ; indici morfometrici ; localizarea i evolu ia re elelor; densitatea, forma re elelor). 6. Specializarea socio-economic a spa iului : factori, tipuri de spa ii.

Aspecte introductive
Organizarea spa iului n geografia romneasc  Vintil Mih ilescu precursor: 1934, la Congresul UIG de la Var ovia, afirma: organizarea spa iului presupune utilizarea socialvariabil a posibilit ilor virtuale incluse n acest spa iu. Ioan Iano , 1987: Ora ele i organizarea spa iului geografic Preocup ri recente: I. Iano , 2000: Teoria sistemelor de a ez ri, Sisteme teritoriale; C. Popescu, C: T lng ...


Aspecte introductive

Obiectivul central al disciplinei: a crea la tinerii geografi o gril de lectur adecvat exigen elor actuale (att din partea realit ii studiate, ct i din partea societ ii). Organizarea spa iului amenajarea teritoriului planning teritorial

Conceptul de spa iu


 

Nedisociabil de geografie, supus la numeroase dezbateri. Care este natura veritabil a spa iului? Este spa iul o form transcendent specific spiritului uman, este un registru situat ntre fenomenele naturale i sfera conceptelor ? Trebuie considerat ca strict materialitate supus fenomenelor fizice ?

Raspunsurile filosofice in ce priveste natura spatiului


 

se incadreaza in urmatoarele tipuri : 1. monismul materialist (materia constituie toate lucrurile ; se afirma antecedenta materiei fata de spirit) ; reprezentanti: Thales : sec.6 AC- apa, element primordial, Anaximene: sec 5 AC - aerul, Anaxagore si Democrit, sec 5-4 AC - atomi invizibili care contin o fractiune din TOT Empedocle:sec.4 BC-4 elemente aer, apa, pamant, foc 2.monismul spiritualist (spiritul reprezinta singura monismul sursa de sens din care deriva materia si spatiul);

Raspunsurile filosofice in ce priveste natura spatiului
    

3. dualismul impune principiul unei separari intre materie si spirit, elemente care sunt ireductibile unul celuilalt ; dualismului simplu cele doua elemente esentiale simplu: materia si spiritul nu se confunda ; Descartes, sec. 17 in dualismul complex cele doua se confunda ; Kant -sec. 18 - nu ofera spatiului doar statutul de substanta; spatiul geografic nu este de aceeasi natura cu spatiul matematic, care este izotrop si izomorf; spatiul geografic se divide in regiuni, care constituie substratul istoriei oamenilor

Raspunsurile filosofice in ce priveste natura spatiului
Pentru ca anumite senzatii sa poata fi raportate la ceva exterior mie (adica la ceva situat in alt loc al spatiului decat in acela in care sunt eu) si de asemenean pentru ca sa pot sa imi reprezint lucrurile ca fiind in afara sau alaturi unele de altele (deci nu doar distincte, dar si plasate in locuri diferite), trebuie ca reprezentarea spatiului sa fie deja stabilita.Reprezentarea spatiului nu rezulta din experienta raporturilor dintre fenomenele exterioare, ci aceasta experienta exterioara nu este posibila decat mijlocita de aceasta reprezentare. Pentru Kant, reprezentarea spatiului este innascuta.

Impactul asupra gandirii geografice

conceptia lui Kant

Spatiul perceput spatiul reprezentat

Spatiul perceput si spatiul reprezentat se definesc pornind de la acceptiunea celor doua procese cognitive primare foarte importante, pentru a nu impune reprezentarile spatiale ale cercetatorului.

Durkheim: reprezentarile spatiale au origine sociala (1912: Les formes elementaires de la vie religieuse) conceptia lui Durkheim Spatiul produs

Spatiul produs rezuta printr-o lenta acumulare de circumstante (factori ideologici, culturali, evenimente politice, efecte geografice, raporturi sociale variate)

Conceptia lui Kant

Spatiul de viata spatiul trait teritoriul

Conceptia lui Durkheim