Sunteți pe pagina 1din 5

Cursul 4 Organizarea spa iului geografic

Concepte opera ionale ale spa iului geografic Sistemele teritoriale

Defini ie
Sistemele teritoriale sunt ansambluri func ionale constituite din elemente i rela ii care au ca finalitate atingerea unor eluri comune.

categorii de sisteme teritoriale


sisteme naturale, considerate omogene 6 componente de baza : relieful, solul, apa, climatul, vegetatia, fauna sisteme antropice, considerate heterogene patru componente de baza : populatia, activitatile economice, asezarile umane si comportamentul comunitatilor umane.

Sistemele teritoriale naturale

Sistemele teritoriale antropizate