Sunteți pe pagina 1din 14

Cursul 6 Organizarea spa iului geografic Semestrul I 2008/2009

Sisteme teritoriale

Conceptul de organizarea spatiului Organizarea naturala a spa iului este


rezultatul unor permanente interac iuni ntre for ele endogene i exogene, care, dup legi cosmice, fizice, chimice, biologice i geografice tind spre atingerea unui stadiu de echilibru relativ

Conceptul de organizarea spatiului Organizarea antropic a spa iului reprezint ac iunea con tient a omului de a modifica unele componente ale spa iului geografic, printr-un ansamblu de interven ii, n scopul cre terii eficien ei economico-sociale, f r a determina dezechilibre n organizarea acestuia.

Evolu ia ntr-un sistem teritorial


S (n1, R1 ) S (n2, R1 ) S (n3, R3 )

S (n0, R0 )

Evolu ia optim a unui sistem teritorial antropizat

Evolu ia optim a unui sistem teritorial antropizat


Pentru ca evolu ia spa iului s r mn n acele limite generale maximale, interven ia trebuie precedat de analiza spa iului i pe ct posibil de simularea conceptual ideatic a evolu iei. Astfel sistemul se va adapta noilor condi ii impuse. Organizarea antropic a spa iului trebuie s aib n vedere p strarea poten ialului natural i deci realizarea evolu iei spa iului prin prisma dezvoltarii durabile.

Decizia n alocarea resurselor Resurse complexe: economice umane de mediu istorice sau culturale Procese care explic variabilitatea lor la nivelul sistemelor teritoriale: integrare treptat consum diferen iat proces de redistribuire i prelucrare

Analiza organiz rii spa iului lectura unei h r i tematice cu localizarea centrului de gravita ie dintr-o mul ime de puncte delimitarea de regiunil omogene eviden ierea structurilor spa iale, cum ar fi tipuri de re ele eviden ierea unei organiz ri de tip centruperiferie verificarea juste ii unui model schi at pe baza datelor (de ex. modelul gravita ional) simularea unui proces spa ial (de ex.: difuzia) sugerarea de reprezent ri cartografice noi, bazate pe rela iile i schimburile dintre diferi i actori localiza i.

Analiza organiz rii spa iului explicarea structurilor subiacente care explic m car n parte distribu iile spa iale ale acivit ilor umane (spa iul - ca element ontologic i fenomenologic ce produce efecte specifice asupra realit ii sociale, element de integrare sau de diferen iere); reperarea structurilor (elemente constitutive ale ordinii spa iale axele, re elele, nodurile, suprafe ele), a localiz rilor lor, ca i a corela iilor care se dezvolt (polaritate, centralitate, sisteme, ierarhii) dinamica structurilor, rezultnd din for e diverse.

Analiza organiz rii spa iului elementele dinamice (transporturi, fluxuri, transferuri, difuzii); elemente de organizare (centralit i, polariz ri, forme, re ele); elemente de integrare (ierarhii, integrare func ional , holarhii).

Principii i procese ale organiz rii sistemelor teritoriale LOCALIZAREA DEMERSUL VERTICAL EXPLICA O LOCALIZARE EVOCND LEG TURA DINTRE ANUMI I FACTORI FIZICI I UN ANSAMBLU DE FACTORI UMANI DEMERSUL ORIZONTAL PRIVILEGIAZ RELA IILE I INTERAC IUNILE DINTRE LOCURI CONSIDERATE PN ATUNCI SEPARAT.

LOCALIZAREA
Schaefer (1953): "A explica fenomenele pe care le descriem nseamn a le recunoa te ca expresii de manifestare a unor legi. Altfel spus, tiin a nu se intereseaz de fapte considerate izolat, ci de structurile pe care le formeaz Geografia trebuie conceput ca tiin a care se ocup de a formula legile ce guverneaz distrubu ia spa ial a anumitor aspecte ale suprafe ei terestre." Bunge (1966): "Cazul individual este expresia legilor spa iale, iar obiectul geografiei ca tiin a a spa iului este de a formula aceste legi.

"cmpul spa ial al influen elor" (cf. Harvey, 1973).

LOCALIZAREA localizarea este relativ , n func ie de activitate (economic , politic , cultural ); localizarea este apreciat n func ie de natura inten iei sau de proiectul implicat; localizarea nu este abordat doar strict topografic, intervenind termenii de cost, timp, atractivitate; caracterul relativ al localiz rii se rela ioneaz direct cu "poten ialitatea locului", dat de calit ile pe care o amplasare le prezint n leg tur cu un proiect social.