Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie contabila: Lichidare societate comerciala

Share| Cuvinte cheie: venit impozabil, monografie, lichidare societate comerciala, <br Care este monografia contabila corecta, pentru o distribuire de active in cazul lichidarii firmei, transfer impozabil in sensul art. 27 alin. (2) din Codul fiscal. Raspuns: Potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil. In acest sens, Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabilesc ca distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai se poate realiza in cazul lichidarii (punctul 80). Profitul impozabil in cazul lichidarii se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la inceputul anului fiscal, luandu-se in calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea provizioanelor, sumele inregistrate in conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii, alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor. in cazul in care, in declaratia de impozit pe profit aferenta anului anterior lichidarii contribuabilul a inregistrat pierdere fiscala, aceasta se va recupera din profitul impozabil calculat cu ocazia lichidarii (punctul 81). La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, rezervele constituite din diferente de curs favorabile capitalului social in devize sau din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, daca legea nu prevede altfel (punctul 82). Exemple privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de lichidare a societatilor comerciale se regasesc in Norma metodologica privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora aprobata prin OMFP 1.376/2004. Potrivit acesteia partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale se va efectua dupa intocmirea bilantului de partaj. Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale. Inregistrarile contabile privind operatiunile de partaj la asociati sau la actionari, persoane fizice, sunt: 1. Restituirea capitalului social asociatilor/actionarilor 1012 = 456 Capital subscris varsat Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 2. Impozit pentru profitul din lichidare: a) impozitul pe profit datorat 691 = 441 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit b) inchiderea contului 691 121 = 691 Profit sau pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit

c) virarea impozitului pe profit 441 = 5121 Impozitul pe profit Conturi la banci in lei 3. a) venituri din lichidarea societatii comerciale Astfel cum prevede art. 65 alin. (1) lit. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal veniturile din lichidarea unei persoane juridice sunt venituri din investitii. Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare (art. 66 alin. (8)). Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori (art. 67 alin. (3) lit. d)). % = 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 1068 Alte rezerve 121 Profit sau pierdere b) impozit pe venituri din lichidarea societatii comerciale 456 = 446 Decontari cu actionarii/asociatii Alte impozite, taxe privind capitalul si varsaminte asimilate c) virarea impozitului 446 = 5121 Alte impozite, taxe Conturi la banci in lei si varsaminte asimilate d) plata veniturilor catre asociati/actionari 456 = 5121 Decontari cu actionarii/asociatii Conturi la banci in lei privind capitalul Data aparitiei: 05 Octombrie 2011

ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei


</br