Sunteți pe pagina 1din 2

CODUL DE CONDUITA din 29 septembrie 2011 al profesorilor mentori

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 739 din 20 octombrie 2011

ART. 1
(1) Prezentul cod reglementeaz principiile fundamentale i normele de conduit profesional ale profesorilor mentori. (2) Normele de conduit profesional prevzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru profesorii mentori i au ca scop asigurarea calit ii serviciilor de mentorat prin crearea cadrului etic necesar desf urrii acestor activit i, astfel nct profesorii mentori s i ndeplineasc toate obliga iile cu profesionalism i corectitudine pentru a nu aduce prejudicii profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare sau institu iei n care i desf oar activitatea. (3) Normele de conduit profesional i moral prevzute de prezentul cod se adaug normelor de conduit obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile la nivel na ional sau n cadrul sistemului de nv mnt, privind: a) drepturile copilului i drepturile tinerilor; b) drepturile minorit ilor; c) evitarea discriminrii de orice fel; d) accesul cet enilor la informa iile de interes public; e) statutul personalului didactic.

ART. 2
Prezentul cod asigur cre terea calit ii serviciilor de mentorat prin: a) reglementarea normelor de conduit profesional necesare realizrii unor raporturi sociale i profesionale corespunztoare crerii i men inerii la nivel nalt a prestigiului institu iei n care profesorul mentor i desf oar activitatea i a func iei pe care o ocup; b) crearea unui climat de ncredere i respect reciproc ntre profesorul mentor i profesorul/cadrul didactic stagiar.

ART. 3
Principiile care guverneaz conduita profesional a profesorilor mentori sunt: 1. suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform cruia profesorii mentori au ndatorirea de a respecta Constitu ia i legile rii n exercitarea activit ii lor; 2. prioritatea interesului public, principiu conform cruia profesorii mentori au ndatorirea de a considera interesul comunitar general mai presus dect interesul personal; 3. impar ialitatea, principiu conform cruia profesorii mentori au ndatorirea de a aplica acelea i reguli n situa ii similare, de a avea o atitudine obiectiv, neutr fa de orice interes politic, economic sau de alt natur. n acest sens, ace tia au urmtoarele obliga ii: a) s nu se implice n activit i sau n rela ii care ar putea afecta activitatea de mentorat pe care o desf oar; b) s fac o evaluare obiectiv a tuturor aspectelor relevante pentru profesorul/cadrul didactic stagiar care l-ar putea ajuta n dezvoltarea profesional; c) s nu se lase influen a i de interese personale sau ale unor ter i n formularea propriei opinii, ci s i fundamenteze opiniile exclusiv pe documente verificate, pe date provenite din surse neechivoce; d) s nu trateze cu superficialitate nevoile profesorului/cadrului didactic stagiar; e) s nu omit, cu bun tiin , informa ii, date i documente utile dezvoltrii profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;

4. profesionalismul, principiu conform cruia toate activit ile desf urate de profesorii mentori sunt realizate cu responsabilitate, competen i eficien , pe baza cuno tin elor i aptitudinilor proprii. n acest sens, cadrele didactice care desf oar activit i de mentorat au urmtoarele obliga ii: a) s cunoasc legisla ia specific activit ii desf urate, s se preocupe n mod constant i continuu de cre terea nivelului de pregtire, conform standardelor recunoscute n domeniu; b) s i dezvolte permanent competen ele profesionale cerute de procedurile de evaluare, prin participarea la programe de formare, seminare, conferin e i la alte activit i specifice de dezvoltare profesional; 5. integritatea moral, principiu conform cruia activitatea profesorilor mentori este exercitat cu onestitate i corectitudine, n deplin concordan cu principiile etice asumate. n acest sens, profesorii mentori trebuie s respecte urmtoarele reguli de conduit: a) s i exercite atribu iile de serviciu cu onestitate, corectitudine i responsabilitate; b) s respecte reglementrile legale n vigoare i s ac ioneze n conformitate cu cerin ele activit ii pe care o desf oar, n interesul profesorului/cadrului didactic stagiar; c) s evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea i obiectivitatea; d) s nu se foloseasc de calitatea de mentor n alte circumstan e sau situa ii dect cele pentru care au fost desemna i; e) s evite furnizarea de informa ii sau date false n timpul i/sau dup efectuarea activit ilor de mentorat; f) s evite exercitarea activit ilor de mentorat sub influen a buturilor alcoolice sau a altor substan e care le-ar putea afecta comportamentul; g) s evite agresarea fizic, verbal, psihic sau emo ional a persoanelor implicate n procesul de mentorat; 6. libertatea gndirii i a exprimrii, principiu conform cruia profesorii mentori pot s i exprime i s i fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri, cu respectarea unor opinii diferite de a lor formulate de ctre profesorii/cadrele didactice stagiari/stagiare; 7. confiden ialitatea, principiu conform cruia profesorii mentori trebuie s pstreze confiden ialitatea n legtur cu datele, informa iile i documentele la care au acces, s nu utilizeze sau s fac publice aceste informa ii fr autorizare clar i expres din partea profesorului/cadrului didactic stagiar sau fr avizul colii: a) s evite utilizarea n interes personal sau n beneficiul unui ter a informa iilor dobndite n cursul desf urrii activit ii de mentorat; b) s trateze n mod adecvat toate informa iile i documentele ob inute cu ocazia exercitrii atribu iilor i obliga iilor de serviciu; c) s nu fac publice informa ii sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului i imaginii publice a profesorului/cadrului didactic stagiar i/sau a unit ii de nv mnt n care i desf oar activitatea.