Sunteți pe pagina 1din 2

Catre, SC BALAGRUP CONSTRUCTOR SRL, cu sediul in Ocna Mures, judetul Alba, str. Nicolae Iorga, bloc 32, sc.

A, ETAJ 3, AP. 16, COD POSTAL 3340, avand CUI 22139698 si nr. de ordine la Registrul Comertului J1/126/2010, fosta SC A&M GROUP SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Senina,nr. 7, cu nr. de ordine la Registrul Comertului J12/3183/2007, si CUI 22139698 reprezentata legal de d nul DEL RIO MARTINEZ JOSE MARIA,in calitate de imprumutat(debitor). Subsemnatul JESUS FERNANDO MONTIEL JORDAN, cetatean spaniol, cu domiciliul in Albares, provincia Guadalajara, Spania, str. las Escualas, nr.1, posesor al CI seria Y nr. 09016328 eliberat de autoritatile spaniole la data de 31.01.2005, in calitate de imprumutator (creditor) in conformitate cu prevederile art. 1522 din Noul Cod civil, coroborat cu celelalte dispozitii legale in vigoare, formulez prezenta

NOTIFICARE DE PLATA

prin care notific debitorului SC A&M GROUP SRL denumita in prezent SC BALAGRUP CONSTRUCTOR SRL, somandu-l totodata la executarea integrala a obligatiei de plata in termen de 15 zile de la primirea prezentei, respectiv plata creantei in cuantum de 85.000 euro(optzecisicinci mii), reprezentand creditul acordat de catre imprumutator la data de 10.09.2008 conform contractului de credit nr. 10/10.09.2008, datorat de debitor conform cap. II al aceluiasi contract. In fapt, la data de 10.09.2008, JESUS FERNANDO MONTIEL JORDAN imprumuta SC A&M GROUP SRL actuala SC BALAGRUP CONSTRUCTOR SRL cu suma de 85.000 euro(optzeci si cinci mii), creditul urmand sa fie restituit in maximum un an de la data acordarii acestuia. Deoarece pana in prezent debitul restant nu au fost platit, creditorul someaza debitorul la executarea integrala in termen de 15 zile de la primirea prezentei. In drept, creditorul invoca prevederile art. 1522 si urm. Noul Cod civil, coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare. Actul doveditor ale pretentiilor creditorului, anexat la prezenta notificare-somatie. Prezenta notificare constituie somatie de plata, debitorul fiind de drept in intarziere, conform art. 1522 Noul Cod civil, coroborat cu celelalte dispozitii legale in vigoare. Creditorul atentioneaza debitorul ca in cazul neachitarii integrale si imediate a debitului restant notificat este indreptatit sa dispuna recuperarea debitului restant, folosind in acest scop toate mijloacele legale de care dispune, inclusiv solicitarea concursului instantelor competente

si a executorilor judecatoresti, toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri urmand a fi suportate integral de debitor. Redactata si semnata astazi, _____,la care s-a anexat contractul de imprumut nr. 10/10.09.2008.

JESUS FERNANDO MONTIEL JORDAN