Sunteți pe pagina 1din 30

CURS 3

DESEN TEHNIC
i

INFOGRAFIC

Capitolul 3.. REPREZENTAREA VEDERILOR, SEC IUNILOR I VEDERILOR, RUPTURILOR


3.1. REPREZENTAREA VEDERILOR

Vederea: este reprezentarea n proiec ie ortogonal , pe un plan, a piesei nesec ionate (STAS 105-87). con ine conturul aparent al obiectului reprezentat, precum i muchiile i liniile de intersec ie vizibile din direc ia de proiectare. muchiile vizibile - se traseaz cu linie continu groas muchiile acoperite - se traseaz cu linie ntrerupt , doar dac ele sunt necesare pentru o mai bun claritate a reprezent rii

3.1.1. CLASIFICAREA VEDERILOR  Dup


direc ia de proiec ie: vedere obi nuit , ob inut dup una din direc iile de proiec ie conform STAS 614-76 i dispus dup acela i standard;

proiec ia principal (vederea din fa )

vederea din stnga

vederea de sus

vedere particular , ob inut :  dup alte direc ii de proiec ie dect cele conform STAS 614-76;

vedere din A

 dup direc iile de proiec ie conform STAS 614-76 dar dispus n alt pozi ie.
vedere din dreapta proiec ia principal vederea din stnga

proiec ia principal

vederea din stnga

vedere din A

Dup propor ia n care se face reprezentarea: vedere complet - obiectul este reprezentat n ntregime; vedere par ial - numai o parte a obiectului este reprezentat n vedere, acea parte putnd fi limitat de o linie de ruptur sau nu vedere local - numai un element simetric al obiectului este reprezentat n vedere, rab tut, f r linii de ruptur . vedere local

vedere par ial

3.1.2. REGULI DE REPREZENTARE A VEDERILOR


Alegerea proiec iilor : se evit reprezentarea a prea multe contururi i muchii acoperite; se evit repetarea inutil a detaliilor; se recomand ca majoritatea fe elor plane ale pieselor s fie paralele cu planele de proiec ie pentru c astfel ele se proiecteaz n adev rat m rime. Proiec ia principal : s reprezinte piesa n pozi ia de func ionare; n aceast proiec ie s apar cele mai multe detalii de form i dimensionale ale piesei; piesele care pot func iona n orice pozi ie se reprezint n pozi ia de prelucrare. Liniile de ax : axele de revolu ie sau de simetrie ale obiectelor se reprezint cu liniepunct sub ire ce dep e te cu 2-3 mm conturul piesei.

Muchia fictiv : reprezint intersec ia imaginar dintre dou suprafe e racordate prin rotunjire

se reprezint cu linie continu sub ire care nu trebuie s ating liniile de contur, muchiile reale de intersec ie sau alte muchii fictive; dac dou muchii fictive foarte apropiate sunt concentrice sau paralele se reprezint numai aceea corespunz toare grosimii mai mici .

Suprafe ele plane (suprafe ele laterale ale paralelipipedelor i trunchiurilor de piramid , por iunile de cilindri te ite plan i avnd form de patrulater): pot fi indicate prin trasarea cu linie continu sub ire a diagonalelor acesteia .

Por iunile striate sau ornamentale: se reprezint simplificat prin plasarea desenului stria iunii pe o mic por iune a vederii respective .

Obiectele simetrice care admit unul sau dou plane de simetrie: se pot reprezenta pe jum tate, respectiv pe sfert. Axele de simetrie se intersecteaz , n acest caz, la fiecare cap t cu dou liniu e paralele trasate cu linie continu sub ire perpendiculare pe linia de ax .

Elementele identice a ezate simetric pot fi reprezentate: reprezentate: complet, complet, o singur dat ,

n pozi ii extreme, extreme,

pe o mic por iune, simplificat. n rest fiind reprezentate simplificat.

Direc iile de proiec ie: se indic pe desen printr-o s geat perpendicular pe suprafa a care se proiecteaz i avnd vrful orientat spre aceasta; se identific printr-o liter majuscul . Vederile pot fi par ial rotite, ob inndu-se astfel adev rata form i m rime a piesei. Deasupra proiec iei ob inute prin rotire se indic litera majuscul urmat de simbolul grafic care indic faptul c proiec ia este reprezentat prin rotire.

3.2. REPREZENTAREA SEC IUNILOR


Pentru citirea f r dificultate a unui desen ce reprezint o pies cu goluri se utilizeaz reprezentarea n sec iune pe unul, dou sau mai multe plane de proiec ie. Sec iunea: este reprezentarea n proiec ie ortogonal pe un plan a unui obiect dup intersectarea acestuia cu o suprafa fictiv de sec ionare i ndep rtarea imaginar a p r ii obiectului situat ntre observator i suprafa a de sec ionare. att muchiile de contur exterior ct i muchiile de contur interior se deseneaz cu linie continu groas .

P r ile pline ale piesei sec ionate se ha ureaz astfel: pentru materiale metalice cu linii continue sub iri, echidistante, nclinate la 450 spre stnga sau spre dreapta fa de una din liniile de contur sau de ax , sau fa de chenarul desenului; dac nclinarea ha urilor ar coincide cu cea a liniei de contur sau a liniei de ax , ha urile se execut nclinate la 300 fa de acestea;

dac pe acela i desen se reprezint mai multe sec iuni ale aceleia i piese, ele se ha ureaz la fel;

sec iunile pieselor a c ror l ime, pe desen, nu dep e te 2 mm pot fi eviden iate prin nnegrire complet .

Traseul de sec ionare: este urma suprafe ei de sec ionare pe planul de proiec ie; se traseaz cu linie punct mixt , avnd la capete i n locurile de schimbare a direc iei segmente de dreapt trasate cu linie continu groas . se noteaz cu litere majuscule.

Direc ia de proiec ie: se indic prin dou s ge i care se sprijin pe capetele ngro ate.

Direc ia de proiec ie: se indic prin dou s ge i care se sprijin pe capetele ngro ate.

3.2.1. CLASIFICAREA SEC IUNILOR


 Dup modul de reprezentare: sec iune propriu-zis , dac se reprezint numai figura rezultat prin intersectarea obiectului cu suprafa a de sec ionare; sec iune cu vedere, dac se reprezint i partea piesei situat n spatele planului de sec iune.

 Dup pozi ia suprafe ei de sec ionare fa de planul orizontal de proiec ie: sec iune orizontal , dac suprafa a de sec ionare este paralel cu planul orizontal de proiec ie; sec iune vertical , dac suprafa a de sec ionare este perpendicular pe planul orizontal de proiec ie; sec iune particular , dac suprafa a de sec ionare are o pozi ie particular fa de planul orizontal de proiec ie.

 Dup pozi ia suprafe ei de sec ionare fa de axa principal a obiectului: sec iune longitudinal , dac suprafa a de sec ionare con ine sau este paralel cu axa obiectului sec iune transversal , dac suprafa a de sec ionare este perpendicular pe axa obiectului.

Sec iune longitudinal

Sec iune transversal

 Dup propor ia n care se face sec ionarea: sec iune complet , dac obiectul este reprezentat n ntregime n sec iune; sec iune par ial , cnd numai o parte a piesei este reprezentat n sec iune, fiind separat de restul piesei printr-o linie de ruptur . caz particular: reprezentarea jum tate vedere- jum tate sec iune; vederea se reprezint deasupra axei dac axa piesei este orizontal i n stnga axei dac axa piesei este vertical .

 Dup forma suprafe ei de sec ionare: sec iune plan , dac suprafa a de sec ionare este un plan; sec iune frnt , dac suprafa a de sec ionare este format din dou sau mai multe plane consecutiv concurente sub un unghi diferit de 900; planul nclinat se rabate pn cnd devine paralel cu planul de proiec ie, astfel nct sec iunea s nu apar deformat ;

sec iune n trepte, dac suprafa a de sec ionare este format din dou sau mai multe plane paralele;  se recomand ca ha urile corespunz toare treptelor nvecinate s fie decalate cu pas; sec iune cilindric , dac suprafa a de sec ionare este cilindric , iar sec iunea este desf urat pe unul din planele de proiec ie ;  lng denumirea sec iunii se plaseaz i simbolul de desf urare

Clasificarea sec iunilor propriu-zise:  n func ie de pozi ia pe desen fa de proiec ia principal : sec iune obi nuit , atunci cnd sec iunea este reprezentat n afara conturului proiec iei i este dispus conform STAS 614-76; sec iune deplasat , dac sec iunea se reprezint deplasat de-a lungul traseului de sec ionare n afara conturului piesei;

Sec iune obi nuit

Sec iune deplasat

sec iune suprapus , dac sec iunea se reprezint direct peste vederea respectiv ; sec iunea se traseaz cu linie continu sub ire, iar traseul de sec ionare cu linie punct sub ire, el reprezentnd i axa de simetrie a sec iunii; sec iune intercalat , dac sec iunea se reprezint n intervalul de ruptur dintre cele dou p r i ale aceleia i vederi.
Sec iune suprapus Sec iune intercalat

OBSERVA II
Traseul de sec ionare nu se reprezint n cazul sec iunilor suprapuse i intercalate;

Direc ia de proiec ie nu se reprezint n cazul sec iunilor suprapuse, intercalate, deplasate sau jum tate vedere jum tate sec iune;

Segmentele ngro ate nu se reprezint n cazul sec iunilor deplasate; Piesele lungi i sub iri (nituri, piuli e, uruburi, arbori, osii, pene, biele, spi ele ro ilor, mnere, tije), nervurile, aripile i tablele nu se sec ioneaz longitudinal, ci numai transversal, chiar dac planul de sec iune con ine axa lor. Configura ia interioar a pieselor de mai sus poate fi pus n eviden printr-o sec iune par ial .

3.3. REPREZENTAREA RUPTURILOR


Ruptura: este reprezentarea ortogonal , pe un plan, a unei piese din care se ndep rteaz o anumit parte, separnd-o de restul piesei printr-o suprafa neregulat , numit suprafa de ruptur , perpendicular pe planul de proiec ie sau paralel cu acesta. Urma suprafe ei de ruptur pe planul de proiec ie se nume te linie de ruptur . se reprezint , pentru materiale metalice, cu linie continu sub ire ondulat ; nu trebuie s coincid cu o muchie sau o linie de contur a piesei, sau s fie trasat n continuarea acesteia.

Rupturile se execut n urm toarele situa ii: reprezentarea unor vederi sau sec iuni par iale, pentru a scoate n eviden anumite p r i acoperite ale unei piese a c rei sec ionare total nu este necesar ;

reducerea spa iului ocupat pe desen de reprezentarea respectiv , f r s fie afectate claritatea i precizia acesteia;

pentru limitarea reprezent rii anumitor detalii ale piesei;

pentru limitarea detaliilor m rite la scar .