Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI - BUCUREŞTI Pentru FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONSTANȚA

Subiecte pregătitoare în vederea susţinerii examenului de licenţă sesiunea iarna 2012 la disciplina

FINANŢE PUBLICE ŞI FISCALITATE

1.

Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor publice? 1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale

2.

Dintre următoarele enunţuri, care coincid(e) cu rolul finanţelor publice?

1)

alocativ;

2) redistributiv;

3)

de reglare;

4)

de echitate orizontală şi verticală;

5)

de neutralitate.

3.

Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de:

a. principiilor de politica economica

b. politica financiara

c. pricipiilor social-politice

d. a tuturor principiilor mentionate

e. echitate fiscala

4.

Intre indicatorii privind dinamica veniturilor si cheltuielilor publice, nu se numara:

a. elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut

b. coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor publice fată de cresterea produsului intern brut

c. elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut

d. cheltuieli publice medii, ce revin pe un locuitor

e. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut

5.

Pe baza urmatoarelor date:

- impozit pe profit……………………………

327 …

880 mld um

- accize…………………………………………

198

640 mld um

- impozit pe venitul global……………………

….578

380 mld um

- TVA…………………………………………

452

890 mld um

- venituri din capital……………………………

….68

830 mld um

- taxe vamale…………………………………

168 …

490 mld um

- venituri nefiscale……………………………

…93

470 mld um

- alte impozite directe…………………………

86 …

990 mld um

- alte impozite indirecte……………………

111

450 mld um

- PIB in perioada curenta………………………

5

128 750 mld um

- venituri din capital in perioada anterioara……

35

500 mld um

- venituri publice totale in perioada anterioara…

- PIB in perioada anterioara…………………

2

….4

028 840 mld um 870 500 mld um

875 340 mld um

- impozite indirecte in perioada anterioara…… Sa se calculeze:

A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale

B) modificarea absoluta a ponderii veniturilor din capital in total venituri, in perioada curenta fata de

perioada anterioara

C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB

6.

Pe baza următoarelor date:

Indicatori

mld um

 

- cheltuieli de personal (an curent)

512

610

- cheltuieli materiale si servicii (an curent)

622

900

- cheltuieli de capital (an curent)

210

600

- subventii (an curent)

118

500

- transferuri (an curent)

380

600

- dobanzi la datoria publica (an curent)

83 510

- PIB (an curent)

1 984 840

- cheltuieli bugetare totale in anul anterior

1 872 500

- PIB (an anterior)

1 735 060

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent);

 

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.

7.

Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui:

a. Richard si Peggy Musgrave

b. John Maynard Keynes

c. Adam Smith

d. David Ricardo

e. Arthur Laffer

8.

Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2007 suma de 895350 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 245700 mld um, veniturle bugetelor societatilor de asigurari 2205100 mld um, veniturile bugetelelor locale erau 512100 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 483200, atunci veniturile bugetului public national erau :

a. 1378550 mld um ;

b. 2136350 mld um ;

c. 1241000 mld um ;

d. 3100450 mld um ;

e. 1653150 mld um.

9.

Nu este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice :

a. modificarea volumuli mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor

b. coeficientul de corelare dintre fiscale si PIB ;

d.

modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ;

e. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ;

10.

Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind :

 

a. TVA, accize, impozite directe, chirii

b. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital, chirii

 

c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital

 

d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale

 

e. TVA, accize, impozit pe venituri, chirii

11.

Pe baza urmatoarelor date:

 

- mld um -

 
 

Indicatori \ anii

 

1995

 

2005

 

- cheltuieli de personal

 

42

100

72

800

- cheltuieli de capital

 

9

800

15

600

- subventii

 

8

400

9 850

- transferuri

 

21

400

47

500

- cheltuieli materiale si servicii

 

37

300

67

350

- PIB

 

209 800

 

398 870

Sa se calculeze:

A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 1995;

 

B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005;

C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

 

12.

Daca veniturile fiscale ale anului 2007 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii ce valoare are ?

13.

Care dintre urmatorii indicatori intra în categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale?

a. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale

 

b. ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut

 

c. toti cei 4 indicatori

d. ponderea veniturilor fiscale in produsul intern brut

 

e. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor financiare publice

 

14.

Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale.

a. autonomiei complete

b. autonomiei limitate

c. nici unuia dintre enunturi

d. tutelei

e. tuturor celor trei tipuri de organizare locala

 

15.

Pe baza urmatoarelor date referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

 

-mld um- (date ipotetice)

INDICATORI

PERIOADA DE BAZA

PERIOADA CURENTA

Venituri fiscale

56

250

74

890

Venituri nefiscale

23

450

26

880

Venituri din capital

4 350

5 425

PIB

575 800

685 900

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor de capital in perioada curenta fata de perioada anterioara;

B) ponderea veniturilor fiscale in venituri publice totale in perioada de baza;

C) cuantumul veniturilor curente in perioada de baza.

16.

Pe baza urmatoarelor date:

- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)

1

218

490

 

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)

 

483

200

- cheltuielile bugetelor locale (an curent)

 

310

500

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)

 

39 200

- PIB (an curent)

4

284

600

- PIB in anul anterior

4

015

100

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

1

816

600

- numar locuitori in anul curent

42,6 mil loc

- numar locuitori in anul anterior

40,2 mil loc

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB;

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in

anul curent fata de anul anterior;

C)

coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB.

17.

Daca rata fiscalitatii este de 40 %, veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci PIB-ul atinge suma de ………………. :

18.

Care dintre urmatoarele enunturi nu este vizat la respectarea principiilor de politica financiara (ca principiu al impunerii)?

a. elasticitate

b. stabilitate

c. echitate fiscala

d. randament fiscal ridicat

e. nici unul dintre cele 4 enunturi

19.

Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:

a. bugetele plurianuale.

b. bugetele extraordinare;

c. bugetul general consolidat;

d. bugetele autonome;

e. bugetul public national;

20.

Consolidarea creditului public reprezinta:

a. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in incapacitate de plata;

b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa.

c. o modalitate rapida de procurare a creditului public;

e. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a intrat în incapacitate de plata;

21.

Clasificarea funcţională a cheltuielilor publice:

 

a. cuprinde cheltuieli reale (negative) şi cheltuieli economice (pozitive).

 

b. grupează cheltuielile în funcţie de rolul lor în viaţa economică şi socială;

c. foloseşte drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinaţii spre care sunt îndreptate resursele financiare publice;

d. scoate în evidenţă momentul în care cheltuielile publice afectează resursele financiare ale statului;

e. grupează cheltuielile publice în cheltuieli de investiţii şi cheltuieli funcţionale, acestea din urmă având ponderea cea mai mare în total;

22.

Daca PIB in anul 2005 avea valoare de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de …………………. :

23.

Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in:

 

1) impozite directe 2) impozite de ordine 3) impozite reale 4) impozite financiare 5) impozite indirecte

24.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

 
 

-mld um-

 

INDICATORI

 

ANUL 2007

 

ANUL 2008

 

Impozitul pe profit

11

500

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

 

Impozit pe venit

25

300

31

560

Accize

13

500

15

240

Venituri din capital

1

300

1

460

 

TVA

8

750

9

850

 

Taxe vamale

11

560

12

450

chirii

3

320

4

650

 

PIB

575 600

698 750

 

Calculati: A) modificarea absoluta a a veniturilor publice curente in anul 2008 fata de anul 2007;

B) ponderea TVAin cadrul veniturilor fiscale in anul 2008;

 

C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB.

25.

Elementele impozitului sunt:

1) subiectul impozitului 2) suportatorul 3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata

26.

Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste:

a. cofinantare;

b. consolidare;

c. conversiune;

d. concentrare;

e. repudiere

27.

Pe baza urmatoarelor date:

- mld um -

 

Indicatori \anii

2000

   

2004

 

- cheltuieli de personal

262

300

 

259

600

- cheltuieli de capital

132

900

 

121

700

- subveniii

87 300

   

73 500

- transferuri

178

500

 

195

300

- cheltuieli materiale si servicii

 

213

800

 

243

500

- PIB

1 712 500

   

1 810 890

Sa se calculeze:

A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2004 fata de 2000;

 

B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2004;

 

C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

 

28.

Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca:

1)

2)

3)

4)

5)

reflecta un transfer de valoare; se realizeaza cu titlu definitiv; se realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata; au loc fara contraprestatie directa si imediata; trasnsferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de transfer de putere de cumparare.

29.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

 
 

-mld um-

 

INDICATORI

 

ANUL 2007

   

ANUL 2008

   

Impozitul pe profit

11

500

25

360

 

Impozitul pe salarii

4

950

 

6

000

 

Impozit pe venit

25

300

31

560

 

Accize

13

500

15

240

 

Venituri din capital

1

300

 

1

460

 

TVA

8

750

 

9

850

 

Taxe vamale

11

560

12

450

 

chirii

3

320

 

4

650

 

PIB

575 600

 

698 750

 

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor curente din anul 2008 fata de anul 2007;

B) cuantumul impozitelor directe in anul 2008;

 

C) modificarea relativa a veniturilor fiscale in anul 2008 fata de anul 2007

 

30.

Care dintre principiile teoremei descentralizării prevede că exercitarea responsabilităţilor publice revine, de preferinţă, autorităţilor celor mai apropiate de cetăţeni?

a. subsidiaritatea

b. echivalenţa fiscală

c.

nici unul dintre principiile enuntate

d. repartizarea funcţiilor publice

e. autoritatea de a decide discreţionar privitor la funcţiile publice lăsate în competenţa sa

31.

Corespunzator functiei de distribuire a finantelor publice, enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca:

a. nici unul dintre cele 4 enunturi;

b. atingerea unei mai mari ocupari a fortei de munca;

c. inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice;

d. realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati;

e. obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor;

32.

In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel:

a. ponderea impozitelor directe in venituri totale

b. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB

c. volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala

d. modificarea relativa a veniturilor publice

e. modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice

33.

Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele componente (elemente) tehnice:

1)

denumirea imprumutului

2)

valoarea nominala

3)

valoarea reala

4)

termenul de rambursare

5)

rata de emisiune

6)

forma sub care se contracteaza creditul public

7) „costul" creditului public

34.

Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului

 

A de echitate orizontala si verticala

B redistributiv

C de neutralitate

D alocativ

E de reglare

35.

Pe baza urmăatoarelor date:

- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)

1

395

150

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)

 

512

100

- cheltuielile bugetelor locale (an curent)

 

405

000

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)

 

48 600

- PIB (an curent)

4

862

600

- PIB in anul anterior

4

584

100

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

2

013

000

- numar locuitori in anul curent

36 mil loc

- numar locuitori in anul anterior

33,8 mil loc

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB;

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in

anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB.

36.

Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala:

 
 

1)

2)

stabilirea minimului neimpozabil; stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor;

 

3) cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilitatea materiei impozabile, calcularea si

 

perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil).

37.

Unul dintre enunturile de mai jos nu se numara printre criteriile de clasificare a impozitelor. Care este acela?

a. elementele impozitului

 

b. frecventa încasarii

c. trasaturi de forma si fond

 

d.

cota aplicata

e.

scopul urmarit

38.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

 
 

-mld um-

   

INDICATORI

 

ANUL 2007

 

ANUL 2008

 

Impozitul pe profit

11

500

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

 

Impozit pe venit

25

300

31

560

Accize

13

500

15

240

Venituri din capital

1

300

1

460

 

TVA

8

750

9

850

 

Taxe vamale

11

560

12

450

chirii

3

320

4

650

 
 

PIB

575 600

698 750

 
 

Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor fiscale

 

B) ponderea veniturilor din chirii in venituri curente in anul 2008;

 

C) elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu

PIB.

39.

Repudierea actiunilor unui credit public reprezinta:

 

a. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu se afla in incapacitate de plata;

 

b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa;

c. nici una dintre cele 4 afirmatii nu este adevarata.

 

d. o modalitate uzuala de plasare a creditului public pe piata de capital;

 

e. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de rambursare;

40.

Care dintre criteriile de mai jos nu se utilizeaza la clasificarea cheltuielilor publice:

a. criteriul economic

b. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica

c. criteriul financiar

d. criteriul fiscal

e. criteriul administrativ

41.

Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2008 suma de 895 670 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 234 654 mld um, veniturile bugetelor societatilor de asigurari 2 435 670 mld um, veniturile bugetelor locale erau 613 000 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 498 500 mld um, atunci veniturile bugetului public national erau:

42.

Pe baza urmatoarelor date:

- cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala………39 550 mld um

- cheltuieli pentru invatamant………………………….……….43 690 mld um

- cheltuieli pentru sanatate……………………………….…….38 480 mld um

- cheltuieli pentru transport si comunicatii…………….………36 420 mld um

- cheltuieli pentru protectie sociala…………………….……

128

360 mld um

- cheltuieli pentru aparare……………………………….……

55

670 mld um

- cheltuieli pentru agricultura………………………………

….25

990 mld um

- cheltuieli pentru industrie…………………………………

9

590 mld um

- cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica…………….…

15

880 mld um

- alte cheltuieli bugetare……………………………………

41

500 mld um

- PIB in perioada curenta.………………………………

1

081 470 mld um

- cheltuieli bugetare totale din anul anterior……

….….…

429

810 mld um

- PIB în perioada anterioară………………………………

995

830 mld um

cheltuieli economice în perioada anterioară……………… Sa se calculeze:

-

87

130 mld um

A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale.

B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara

C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB.

43.

„Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean.” Enuntul corespunde:

a. definitiei parteneriatului public-privat

b. nici unuia dintre enunţurile de mai sus

c. principiului echivalenţei fiscale

d. principiului repartizării funcţiilor publice

e. teoremei descentralizarii optime

44.

Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si financiare

intre

economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor financiare, materiale si

de forta de munca.” Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect?

a. dezvoltarea economică locală

b. descentralizarea colectivităţilor locale

c. tutela

in scopul asigurarii dezvoltarii

manageri

aflati

la

niveluri

administrative

diferite,

e. autonomia limitată

45.

In anul 2006 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In

conditiile in care, in anul 2007, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are

valoarea …………

:

 

46.

Pe baza urmatoarelor date:

Indicatori

mld um

 

- cheltuieli de personal (an curent)

180

710

- cheltuieli materiale si servicii (an curent)

210

370

- cheltuieli de capital (an curent)

89

410

- subventii (an curent)

84

860

- transferuri (an curent)

152

470

- dobanzi la datoria publica (an curent)

4 800

- PIB (an curent)

1 138 500

- cheltuieli bugetare totale in anul anterior

708

500

- PIB (an anterior)

1 010 870

Sa se calculeze:

 

A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent);

 

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.

47.

Conversiunea poate fi:

 

1)

conversiunea fortata

2)

conversiunea facultativa

3)

conversiunea anticipata

48.

Conform criteriului provenientei resursele financiare publice interne constau in:

 
 

1) impozite 2) taxe 3) contributii 4) ajutoare nerambursabile primite de la organisme internationale 5) venituri nefiscale

 

49.

Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de -----------:

50.

Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 3) amortizarea creditului public 4) repudierea obligatiilor financiare legate de creditul public 5) vanzare la Bursa de Valori

 

51.

Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare:

a. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice

b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire

c. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire

d. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice

e. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitete

52.

Printre indicatorii de analiza a dinamicii veniturilor publice nu se numara:

a. ponderea fiecarei categorii de venituri publice in total

b. modificarea ponderii veniturilor publice in produsul intern brut

c. modificarea volumului mediu al veniturilor publice ce revin pe un locuitor

d. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut

e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu produsul intern brut.

53.

Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in:

autonomie limitata, autonomie completa si tutela?

a. tipurile de dezvoltare economica locala

b. principalele tipuri de organizare locala

c. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale

d. tipurile de regiuni

e. obiectivele dezvoltarii economice locale

54.

Care dintre următoarele enunţuri nu corespunde principiilor teoremei descentralizării?

a. echivalenţa fiscală

b. neafectarea veniturilor bugetare

c. repartizarea funcţiilor publice între administraţia centrală şi cele locale trebuie să ţină seama de diversitatea beneficiilor sociale şi aria diferită a acestora

d. autoritatea administraţiei locale de a decide discreţionar asupra unei funcţii publice lăsată în competenţa sa

e. subsidiaritatea

55.

Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice:

a. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ;

b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ;cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor

c. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice

d. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice; modificarea relativa a ponderii cheltuielilor publice in PIB

e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice ;

56.

Pe baza urmatoarelor date:

 
 

- cheltuielile bugetului central……………………………

 

895 350 mld um

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat………

245

- cheltuielile bugetelor locale……………………

………175

700 mld um 450 mld um

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale…………22 900 mld um

- PIB in anul curent……….……………………………

2

205 500 mld um

- PIB in anul anterior……………………………………

2

193 660 mld um

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior…

1 169 600 mld um

- numar locuitori in anul curent…

……………………

….38

mil loc

- numar locuitori in anul anterior……………………………

37,2

mil loc

Sa se calculeze:

 

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB, pentru anul curent.

 

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in

anul curent fata de anul anterior.

 

C)

coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

 

57.

Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizează cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor

58.

Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social ale deficitului bugetar?

a. intră în competiţie cu creditul particular (fenomenul de evicţiune) şi se opune investiţiilor private, încetinind ritmul creşterii economice

b. repudierea creditului public

 

c. cresterea datoriei publice si implicit a serviciului acesteia

 

d. distribuirea între generaţii a beneficiilor şi costurilor acestuia

e. cresterea ratei dobanzii pe piata, prin sporirea cererii de credite publice necesare acoperirii deficitului

59.

Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde conditiilor de obtinere a unui randament ridicat al impozitelor?

a. sa nu existe posibilitati de sustragere a materiei impozabile de la impozitare

 

b. sa poata fi adaptat in permanenta la necesitatea de procurare a veniturilor statului

c. nici unul dintre cele 4 enunturi

 

d. impozitul sa aiba caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri din aceeasi sursa, detin acelasi gen de averi sau procura aceleasi grupe de produse;

e. cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse

60.

Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice

4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor 8) frauda si evaziunea fiscală 9) reducerea competitivitatii pe plan international

61.

Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice:

a. economia de oferta;

b. statul providenta;

c. scoala optiunilor colective

d. statul jandarm;

e. monetarismul;

62.

Printre dezavantajele impozitelor directe se numara:

a. recurgerea, in mod precumpănitor, la acest tip de impozite determină conducerile

statelor să devină nepopulare;

b. sunt mai permisive în ceea ce priveşte practicarea evaziunii fiscale;

c. nu sunt agreabile platitorilor;

d. toate enunţurile enumerate;

e. nici unul dintre enunţurile enumerate

63.

Daca veniturile fiscale in anul 2008 au valoarea de 254 800 mld um, iar veniturile fiscale in anul 2007

sunt 245 674 mld um, care va fi valoarea modificarii relative a veniturilor fiscale in 2008 fata de 2007?

a. 5962 mld um

b. 1,037

c. 0,964

d. 3,209

e. 9126 mld um

64.

Dinamica resurselor financiare publice exprima:

a. greutatea specifica a categoriei de venituri publice in totalul veniturilor publice

b. toate enunturile sunt adevarate

c. nici unul dintre enunturi nu este adevarat

d. nivelul resurselor financiare publice totale ai al diferitelor categorii de venituri

e. modificarile care intervin in cuantumul si structura acestora de la o perioadă de timp la alta

65.

Caracterul de buget consolidat decurge din:

a. tehnica întocmirii lui, adică eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare;

b. nici unul dintre cele 4 răspunsuri nu este adevărat

c. posibilitatea de a oferi informaţii reale asupra venituilor şi cheltuielilor publice dintr-o anumită perioadă;

d. funcţia de redistribuire a bugetului;

e. faptul că însumează totalitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor componente;

66.

Constituirea şi dirijarea fondurilor financiare publice:

a. se realizează prin intermediul agenţilor economici;

b. reprezintă un proces unitar şi neîntrerupt;

c.

se realizează prin intermediul societăţilor de asigurări;

d. reprezintă un proces supraunitar şi neîntrerupt;

e. au ca scop corectarea integrală a inegalităţilor dintre diverse categorii şi grupuri sociale.

67.

Daca rata fiscalitatii este de 45%, veniturile fiscale au valoarea de 5675 mld um, atunci PIB-ul atinge

suma de

:

68.

Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale? 1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor (colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national.

69.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

 
 

-mld um-

 

INDICATORI

 

ANUL 2007

 

ANUL 2008

 

Impozitul pe profit

11

500

 

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

Impozit pe venit

25

300

31

560

Accize

13

500

 

15

240

Venituri din capital

1

300

1

460

TVA

8

750

9

850

Taxe vamale

11

560

 

12

450

chirii

3

320

4

650

PIB

575

600

698

750

 

Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor publice totale in anul 2008 fata de anul 2007;

B) ponderea veniturilor din capital in venituri publice totale in anul 2008;

 

C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB.

 

70.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

 

-mld um-

INDICATORI

 

ANUL 2007

 

ANUL 2008

Impozitul pe profit

11

500

 

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

Impozit pe venit

 

25

300

31

560

Accize

11

560

 

12

450

Venituri din capital

1

300

1

460

TVA

 

13

500

 

15

240

Taxe vamale

8

750

9850

chirii

3

320

4

650

PIB

 

175

600

 

298

750

Calculati: A) modificarea relativa a impozitelor indirecte B) modificarea absoluta a ratei presuiunii fiscale ; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale .

71.

Pe baza urmatoarelor date:

 

- mil um -

 

- cheltuielile bugetului central (an curent)

 

696

215

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)

 

246

100

- cheltuielile bugetelor locale (an curent)

 

163

410

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)

 

19 300

- PIB (an curent)

2

618 260

- PIB in anul anterior

2

498 000

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

 

912

580

- numar locuitori in anul curent

 

24

mil loc

- numar locuitori in anul anterior

 

22

mil loc

Sa se calculeze:

 

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB;

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in

anul curent fata dea anul anterior;

 

C)

coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB.

72.

In practica, in cazul plasarii imprumutului prin consorţii (sau sindicate) bancare, acestea, la cererea organelor competente, se angajeaza sa efectueze operatiunile legate de lansarea si rambursarea imprumutului. Care sunt procedurile utilizate pentru plasarea imprumutului public?

1)

preluarea in comision a obligatiunilor imprumutului

2)

vanzarea la Bursa

3)cumpararea efectiva de catre sindicatul bancar a tuturor inscrisurilor reprezentand imprumutul

4)

modificarea nivelului dobinzii

73.

Veniturile publice totale in 2008 aveau valoarea de 465 300 mld um, modificarea absoluta a acestora a fost de 234 900 mld um. Ce valoare au avut veniturile publice in anul 2007?

74.

Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice:

a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice;

 

b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB

 

c. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice

 

d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB

 

e. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice;

 

75.

Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in:

1)

impozite directe

2)

impozite indirecte

3 impozite reale

5) impozite pe avere

76.

Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a autoritatilor

locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partială in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale?

a. autonoma completa

 

b. autonomia limitata

c. cadrul european

d. autonomia financiara

e. Camerele de Comert si Industrie

77.

Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:

a. criteriul fiscal

 

b. criteriul administrativ

c. criteriul financiar

d. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica

e. criteriul economic

78.

In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :

1)

bugetul de stat;

2)

bugetul societatilor de brokeraj;

3)

bugetele locale;

4)

bugetele agentilor economici;

5)

bugetul asigurarilor sociale de stat

79.

Necesitatea unor cheltuieli

ale administratiei fiscale

reduse in legatura cu stabilirea materiei

impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a:

a. principiului de politica economica

 

b. respectarii principiului comoditatii

c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului

d. respectarii echitatii fiscale

e. obtinerii unui randament fiscal ridicat

80.

Pe baza urmatoarelor date:

- cheltuieli de personal………………………………

….35

870 mld um

- cheltuieli materiale şi servicii…………………

………41

690 mld um

- cheltuieli de capital……………………………

………18

750 mld um

- subventii……………………………………

………19

875 mld um

- transferuri……………………………………

………

31

650 mld um

- PIB………………………………………………

239

680 mld um

- cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara…

146

890 mld um

- PIB în perioada anterioara…………………………

238

640 mld um

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de perioada

anterioara

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB

81.

Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim

82.

Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica

a impozitelor

:

83.

Care dintre principiile teoremei descentralizării prevede că transferarea funcţiilor de la administraţia centrală la cea locală trebuie să se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunzător al veniturilor, asupra cărora autoritatea publică trebuie să aibă în mare măsură controlul?

a. subsidiaritatea

 

b. echivalenta fiscala

c. repartizarea funcţiilor publice

d. autoritatea de a decide discreţionar privitor la funcţiile publice lăsate în competenţa sa

e. nici unul dintre principiile enuntate

 

84.

Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei:

a.

a.  
 

b.

c.

d.

e.

85.

Limitele presiunii fiscale sunt de natura:

 

1) psihologica;

2) politica;

3) economica;

4) juridica;

5) financiara.

86.

Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale?

a. gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor

b. nici unul dintre cele 4 enunturi

 

c. nivelul de dezvoltare a economiei

d. eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite

e. riscul de inflatie prin fiscalitate

 

87.

Imprumuturile de stat determina operatiuni în legatura cu:

a. plasarea acestora pe piata

b. nici una dintre cele 3 operatiuni

c.

modificarea ratei dobanzii si/sau a termenului de rambursare

d. toate cele 3 operatiuni

e. amortizarea creditului public

88.

Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare

a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in situatii deosebite

b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate

c. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice

d. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire

e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire

89.

Cu ajutorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si în special a ponderilor fiecarui venit fiscal in total venituri fiscale, se poate interpreta:

a. politica privind cheltuielile publice

b. nici una dintre cele 4 politici

c. politica fiscala a statului

d. politica monetara a statului

e. evolutia veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut

90.

Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice:

a. volumul nominal al cheltuielilor publice;

b. volumul real al cheltuielilor publice;

c. cheltuielile publice totale pe un locuitor;

d. ponderea cheltuielilor publice in PIB;

e. modificarea absoluta a cheltuielilor publice

91.

Cheltuielile publice:

1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar - statul

92.

Pe baza urmatoarelor date:

-mld um- (date ipotetice)

Impozit pe profit

327

880

Accize

198

640

Impozit pe venit global

578

380

TVA

452

890

Venituri din capital

68 830

Taxe vamale

168

490

Venituri nefiscale

 

93

470

Alte impozite directe

 

86

990

Alte impozite indirecte

 

111

450

PIB in perioada curenta

5

128 750

Venituri din capital in perioada anterioara

 

35

500

Venituri publice totale in perioada anterioara

2

028 840

PIB in perioada anterioara

4

870 500

Impozite indirecte in perioada anterioara

 

875

340

Calculati: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale; B) cuantumul impozitelor indirecte in perioada curenta; C) modificarea absoluta a impozitelor indirecte din perioada curenta fata de perioada anterioara.

93.

Pentru a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comerţ) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica?

94.

Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

 

1)

economia de oferta; doctrina interventionista; doctrina referitoare la statul-jandarm; scoala optiunilor colective; scoala libertariana; monetarismul.

 

2)

3)

4)

5)

6)

95.

Pe baza urmatoarelor date:

 
 

- mld um -

 
 

Indicatori \anii

2003

2005

 

- cheltuieli de personal

42

100

43 700

- cheltuieli de capital

9

800

10

500

- subventii

21

400

23

900

- transferuri

8

400

6 800

- cheltuieli materiale si servicii

37

300

39

600

- PIB

203 700

211 300

Sa se calculeze:

 

1) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; 2) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; 3) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

 

96.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei :

-mld um-

Impozite directe (an curent)

525330

Accize (an curent)

95200

TVA (an curent)

117850

Alte impozite indirecte (an curent)

725200

Venituri nefiscale (an curent)

185730

Venituri fiscale (an anterior)

1110490

Venituri curente (an anterior)

1475200

PIB (an curent)

4970200

PIB (an anterior)

4750600

Sa se calculeze :

A) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ;

B) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile

curente ale peroadei anterioare ;

C) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an

97.

Definitia impozitului precizeaza ca:

1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil;

98.

Care dintre combinatiile

de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor

publice:

a. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor publice;

b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice;

c. toate enunturile enumerate

d. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice;

e. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB

99.

Care dintre combinatiile de mai jos nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul veniturilor publice:

a. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ;

b. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie nominala ;

c. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB;

d. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor.

e. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ;

100.

Pe baza urmatoarelor date:

 

- mld um -

 

Indicatori \anii

2003

2005

- cheltuieli de personal

325

850

386

400

- cheltuieli de capital

132

450

115

870

- subventii

235

750

263

480

- transferuri

76 300

71 800

- cheltuieli materiale si servicii

185

900

248

800

- PIB

1 750 870

1 895 480

Sa se calculeze:

A) modificarea relativa a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003;

B) ponderea cheltuielilor materiale si servicii in cadrul cheltuielilor curente in anul 2005;

101. Prin ce se caracterizeaza bunurile publice?

a. toate cele 4 enunturi caracterizeaza bunurile publice.

b. consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi;

c. consum indivizibil si concurential, presupunând o plata;

d. consum indivizibil, neconcurenþial, fara sã presupuna o plata;

e. accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa;

102. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ?

a. masoara amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut

b. poate lua valorile: e<1; e=1; e>1

c. poate lua doar valorile: e<1 si e>1

d. in formula sa de calculul intra modificarea produsului intern brut in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0)

e. in formula sa de calculul intra modificarea cheltuielilor publice in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0)

103. Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin:

a. existenta unui “stat minimal”;

b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului;

c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata mai degraba oferta si nu cererea;

d. toate afirmatiile enuntate;

e. nici una dintre afirmatii

104. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2007 (date ipotetice) :

-mld um-

Impozitul pe profit

2536

Impozit pe salarii

600

Impozit pe venit

3156

Accize

1524

Venituri din capital

146

TVA

985

Taxe vamale

1245

Venituri nefiscale

2175

PIB

69875

Calculati :

A)

cuantumul veniturilor curente aferente anului 2007 ;

B)

ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ;

C)

ponderea veniturilor nefiscale in PIB.

105. Finantele publice :

1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici; 3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca;

5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane sau juridice.

fizice