P. 1
1455049_md_lapte_strategi (1)

1455049_md_lapte_strategi (1)

|Views: 29|Likes:
Published by Mihail Chicaros

More info:

Published by: Mihail Chicaros on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

NOTĂ INFORMATIVĂ

pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 - 2027 Prezenta Strategie descrie situaţia curentă în domeniu, defineşte problemele, stabileşte obiectivele şi măsurile necesare de a fi întreprinse, etapele de implementare, precum şi aspectele legate de impactul implementării acesteia. Sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securităţii alimentare a ţării, deoarece laptele şi produsele lactate sunt produse social importante şi sunt un element indispensabil în raţiile alimentare ale populaţiei, inclusiv în alimentaţia copiilor şi bătrînilor, precum şi păturilor social vulnerabile. O analiză amplă a sectorului de producere şi procesare a laptelui în Republica Moldova denotă următoarele: - efectivele de vaci mulgătoare sunt în permanentă descreştere; - 97% din efectivele de vaci se întreţin în gospodăriile individuale a populaţiei rurale (pe la casele ţăranilor); - s-a înrăutăţit situaţia sanitar-igienică şi ecologică în localităţile rurale ale ţării; - laptele produs în gospodăriile individuale este o producţie sezonieră şi de calitate inferioară, ce face dificilă asigurarea capacităţilor de prelucrare cu materie primă toamna şi iarna, precum şi fabricarea de către întreprinderile de procesare a producţiei calitative şi competitive; - capacităţile întreprinderilor de procesarare a laptelui sunt utilizate în medie la 22,6%. Situaţia poate fi ameliorată prin trecerea treptată a efectivelor de taurine de la casele cetăţenilor în extravilan, revitalizarea şi modernizarea fermelor existente şi construcţia de noi capacităţi. Fermele zootehnice vor fi dotate cu echipament şi utilaj modern, ce va permite obţinerea producţiei de lapte calitative. Va fi posibilă implementarea tehnologiilor performante de întreţinere, nutriţie şi exploatare a animalelor, care de rînd cu ameliorarea genetică şi crearea unei baze furajere suficiente va conduce la sporirea productivităţii taurinelor, majorarea volumelor de producere a laptelui şi asigurarea maximală a capacităţilor întreprinderilor de procesare cu materie primă. De rînd cu trecerea efectivelor de taurine la fermele situate în extravilan vor fi implementate măsuri de ameliorare genetică prin metodele însămînţărilor artificiale şi transferului de embrioni, crearea unei reţele de ferme de prăsilă cu un şeptel de vaci nu mai mic de 25% din efectivul total, conform normelor zootehnice, ce va permite asigurarea fermelor de producere a laptelui cu animale autohtone de reproducţie cu un potenţial înalt de productivitate. Deasemenea, Strategia prevede crearea de către întreprinderile de procesare a fermelor afiliate, asocierea fermelor de producere a laptelui în bază de contracte de
1

lungă durată cu întreprinderile de procesare şi întreprinderile agricole producătoare de furaje. Revitalizarea fermelor existente şi construcţia fermelor noi va conduce la crearea de noi locuri de muncă, majorarea veniturilor crescătorilor de animale, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori, preţuri rezonabile pentru consumatori şi promovarea stilului rural de viaţă, specific mediului rural. Modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui va permite diversificarea asortimentului de produse lactate şi asigurarea consumatorilor cu producţie competitivă şi calitativă de origine autohtonă. La aceste întreprinderi se vor implementa sistemele de management al calităţii HACCP şi ISO 22000. Pentru implementarea Strategiei vor fi atrase credite bancare, resursele financiare ale investitorilor locali şi străini, donatorilor, procesatorilor, precum şi mijloace financiare din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte este elaborată în conformitate cu Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23.03.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr. 46-52, art.212).

Viceministru

Ştefan GHITOROAGĂ

Ex. I. Bizuţchi, 210062

2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE Nr.____ din______________ 2011 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 – 2027 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 – 2027 (se anexează). 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează: Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ministrul Finanţelor Vasile Bumacov Veaceslav Negruţa

3

Proiect

Strategia de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 - 2027 I. INTRODUCERE Ridicarea nivelului de trai al populaţiei întotdeauna a fost asociată cu îmbunătăţirea alimentaţiei lui. Laptele este unicul produs care este fabricat de însăşi natura special pentru alimentaţie. Cu toate acestea, laptele este un produs perisabil şi depăşirea acestei particularităţi se face posibilă prin fabricarea unei varietăţi de produse lactate. Îmbunătăţirea bunăstării şi a nivelului de trai conduce la sporirea necesităţii şi creşterea cererii pe piaţă. Pentru a satisface cererea este necesară sporirea volumului de producere, îmbunătăţirea calităţii produselor lactate, perfecţionarea asortimentului de produse şi tehnologiilor de producere şi prelucrare a laptelui. Perfectarea asortimentului şi programului de producere este un factor important a creşterii economice în subdiviziunea lapte a complexului agroalimentar. Sectorul de lapte în Republica Moldova este un sector strategic. Condiţiile climaterice ale ţării şi solurile fertile sunt favorabile pentru creşterea taurinelor de lapte, iar amplasarea geografică este avantajoasă pentru comerţul cu produse lactate cu ţările din estul şi vestul Europei, precum şi cu statele din Asia Mijlocie şi ţările arabe. Sectorul de lapte este un sector important pentru majoritatea ţărilor şi i se acordă o atenţie deosebită dezvoltării lui, fapt ce conduce la majorarea volumelor de producere a laptelui. Astfel, producerea globală a laptelui a fost notificată în anul 2008 la 693 milioane tone şi a crescut pînă la 710 mln tone în 2009. Conform estimărilor FAO producerea laptelui în 2011 va atinge cifra de 724 mln tone, înregistrînd o creştere cu 2% faţă de anul 2009. O mare parte a creşterii va fi reprezentată de ţările în curs de dezvoltare, în special Argentina, Brazilia, China şi India, acest sector va avansa deasemenea şi în ţările dezvoltate în frunte cu UE, Noua Zeelandă şi SUA. Întîietatea în lume la producerea laptelui, după datele statistice FAO în 2008, este deţinută de SUA – 86,2 mln tone, urmată de India – 44,1 mln tone, China – 35,9 mln tone şi Federaţia Rusă – 32,1 mln tone. Producereaea anuală în ţările vecine Republicii Moldova în anul 2008 a fost: Ucraina – 11,5 mln tone, România – 5,5 mln tone. Ultimi ani în Federaţia Rusă a scăzut considerabil efectivul de animale (conform datelor statistice FAO în anul 2008 au fost înregistrate 8,5 mln vaci mulgătoare) însă producţia anuala a laptelui a sporit dat fiid faptul că productivitatea la o vacă a crescut în medie pînă la 3,5 t./an, deoarece vacile cu randament scăzut de productivitate sunt înlocuite cu vaci cu randament superior, importate din Olanda, Germania şi Estonia. Producţia de lapte este una dintre principalele activităţi agricole din UE. În 2008, un milion de agricultori au produs 150 de milioane de tone de lapte, în valoare de peste 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezinta 14% din valoarea productiei agricole a UE. Peste 60% din carnea de vita produsa in UE provine de la septelurile
4

1 mii tone). în vederea creşterii cererii de piaţă. Daca se doreşte menţinerea şi dezvoltarea producţiei de lapte ca un sector viabil în Republica Moldova. prelucrarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate. producătorii de lapte trebuie sa obţină un venit echitabil. Stabilitatea preţurilor la poarta fermei.utilizarea eficientă a tuturor factorilor de producţie. Ramura de creştere a taurinelor Creşterea taurinelor în Republica Moldova a avut cel mai înalt grad de dezvoltare în perioada anilor înainte de reformare (1989-1990). .asigurarea populaţiei cu lapte şi produse lactate calitative şi competitive în asortiment. În următorii ani din cauza reformelor agrare nereuşite s-a produs o retrogradare a tuturor ramurilor agriculturii. inclusiv vaci – 402 mii capete). Conform datelor Federatiei Internationale a Producatorilor de Lapte (IDF). Este esenţial să se aloce mult mai multe resurse zootehniei. . achiziţia. 5 .de vaci de lapte. conform normelor fiziologice şi în perspectivă – conform normelor FAO. Este nevoie de mai multă cercetare şi inovare la nivelul producerii şi procesării pentru a se dezvolta noi produse. să se investească în viitorul lor ca producatori de lapte. care le asigură agricultorilor un venit rezonabil. care să le permită sa ducă o viaţă normala şi. asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea. De fapt.protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului rural de viaţă. joacă un rol major în conservarea şi dezvoltarea peisajului şi a mediului.1. a productivităţii lor (3735 kg la o vacă) şi a producţiei globale de lapte (1511 mii tone) şi carne de bovină (159. prevenirii bolilor la animale. DESCRIEREA SITUAŢIEI 2. UE produce 27% din productia mondială de lapte. Producţia de lapte este una dintre activităţile cele mai potrivite pentru a menţine familiile de agricultori în zonele defavorizate şi. Ar fi o greşeală majoră ca Republica Moldova să devină dependentă de importuri de produse lactate aşa cum s-a întamplat. ca rezultat al unor preţuri scăzute. Scopurile elaborării Strategiei sectorului de lapte sînt: . a indicilor economici de producere a laptelui şi cărnii de bovină. 60% din fermele de lapte din UE se gasesc în zone defavorizate. În aceşti ani s-au înregistrat indicii superiori ai efectivului de taurine (1112 mii capete. . precum şi cercetării şi inovării la nivelul fermelor pentru a se permite dezvoltarea unei industrii mai eficiente. Producţia laptelui joacă un rol foarte important în menţinerea structurii economice si sociale a zonelor defavorizate. a ponderii acestui sector în tot produsul agricol global. specific mediului rural. II. este benefică pentru agricultori şi consumatori. împreuna cu creşterea bovinelor şi ovinelor. de asemenea. inclusiv a sectorului de creştere taurinelor.asigurarea pieţei interne şi posibilităţilor existente de export cu lapte şi produse lactate în asortiment de calitate înaltă şi la preţuri accesibile pentru consumatori.

7 ori şi creşterea animalelor în masă vie – de 7. nu se realizează acţiuni concrete şi efective pentru creşterea productivităţii animalelor şi a producţiei globale de lapte şi carne de taurină. la 56 şi 38. mii tone Producţia medie de lapte pe o vacă/an. scumpirea resurselor energetice. Producţia anuală de lapte a vacilor a scăzut în aceeaşi perioadă de 2. reducerile drastice a efectivelor de taurine şi volumelor de producere a laptelui în ultimii 20 de ani reprezintă o mare pierdere economică. ceea ce nu permite înfiinţarea unor ferme de creştere a taurinelor înalt productive şi implementarea tehnologiilor intensive de producere a laptelui şi cărnii de taurină.6 3435 554 La începutul anului 2010 în gospodăriile de toate categoriile efectivul de bovine constituia 216 mii capete. mii capete inclusiv vaci mulgătoare. dispariţia fermelor de prăsilă.1 % comparativ cu anul 2000 şi 19. În tabelul 2 sunt prezentaţi indicii de bază care caracterizează evoluţia principalilor criterii din ramura creşterii taurinelor în ultimii 20 de ani. pînă în prezent se prelungeşte reducerea efectivului de taurine. etc.Privatizarea pământului şi divizarea terenurilor în sute de mii de parcele mici – cote a proprietarilor de pământ. Numărul total de taurine s-a micşorat de 5.7 ori. sau numai 51. kg Producţia anuală a laptelui. au condiţionat apariţia unei situaţii de criză în ramura creşterii taurinelor.6 ori. b) deţinătorii de taurine din gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile cetăţenilor care practică producerea laptelui şi a cărnii de taurină nu dispun de capital pentru înfiinţarea unor noi exploataţii cu tehnologii intensive (performante) de producere a produselor animaliere. mii capete Creşterea anuală a vitelor (în masă vie).2 ori. Pentru o ţară ca Republica Moldova în care creşterea taurinelor este o ramură tradiţională şi cu o istorie bogată la producerea laptelui pe scară largă.4% faţă de anul 1990. respectiv.9 3735 1511 1995 751 367 53. Principalele cauze care au dus la retrogradarea ramurii sunt următoarele: a) gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dispun de terenuri mici de pământ.8 2043 762 2000 423 275 26.4 3011 510 2009 218 160 20. lipsa deplină a subvenţionării producerii laptelui şi cărnii. sacrificarea neargumentată a tineretului taurin la o vârstă timpurie.3%. mii tone 1112 402 151. În aceeaşi perioadă s-a redus şi efectivul vacilor. Spre regret.6 2800 659 232 169 18.6 2039 574 Anul 2005 2008 331 231 26. inclusiv al vacilor – de 2. 6 .5 3316 539 2010 216 154 19. a bazei furajere şi materiale a creşterii taurinelor concomitent cu lipsa investiţiilor pentru crearea fermelor noi. Tabelul 1 Creşterea taurinelor în Republica Moldova în gospodăriile de toate categoriile 1990 Efectivul de bovine la începutul anului.

4 mii vaci şi 26.6 mii deţinători individuali de animale (cîte 1 – 2 vaci în gospodărie). Balasineşti din Briceni. În anul 2010.2%) se întreţin în gospodăriile individuale ale cetăţenilor (figura 1). Celelalte 149. necesare pentru realizarea potenţialului productiv de lapte şi carne al taurinelor. La acest capitol situaţia nu este mai bună nici în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi a cetăţenilor. cum ar fi fermele de la Ţarigard din raionul Drochia. Eficacitatea activităţii de ameliorare în continuu a producţiei animalelor poate fi obţinută dacă efectivul taurinelor de prăsilă va constitui nu mai puţin de 30 % din numărul total de animale.2011 în toate categoriile de gospodării din ţară se întreţineau 216 mii capete bovine de rase pentru lapte şi lapte-carne (rasele Bălţată cu negru tip Moldovenesc. ca urmare. Din totalul de 154. declinul în ramură nu va fi depăşit. f) existenţa unui mare decalaj între preţul de cost al laptelui şi cărnii şi cel de achiziţionare a materiei prime de către întreprinderile industriei alimentare.5%) se întreţin la fermele zootehnice de producere a laptelui din cadrul gospodăriilor agricole de diverse forme de proprietate şi doar 0.8 mii vaci (2. inclusiv 154.5% faţă de anul 2008.01. La situaţia de la data de 01. Roşie Estoniană şi în ultimii 2 ani Holshtein şi Simmental). datorită susţinerii de către stat a activităţilor de ameliorare a sporit productivitatea vacilor.6%. Actualmente taurinele de prăsilă au o pondere mai mică de 1% din efectivul animalelor existente.9 mii junci de la 18 luni şi mai mari. volumele totale de producere a laptelui de vacă au sporit cu 8. Numai pe parcursul ultimilor 5 ani în ţară au fost lichidate din diferite pricini mai mult de 25 ferme mari cu un efectiv de peste 6 mii vaci. 2. La momentul actual această situaţie este ieşită de sub control şi dacă nu vor fi luate măsuri urgente. inclusiv şi de prăsilă. Bovinele sunt întreţinute în 94 ferme zootehnice de producere a laptelui şi 144. În anul 1990 în Moldova activau cca 1150 de ferme de producere a laptelui.9 mii vaci (97.4 mii vaci numai 3.). d) în perioada posprivatizaţională a scăzut potenţialul genetic al producţiei de lapte şi carne al raselor de taurine omologate în ţară şi lipsa materialului genetic modern . Din motivele menţionate şi alte cauze similare numai în întreprinderile agricole din 1995 şi până în 2004 producerea cărnii de taurină a devenit nerentabilă. 7 . Corlăteni din Rîşcani. şi.2. Stăuceni din mun.3% (400 capete) sunt întreţinute în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri). Chişinău. în pofida reducerii efectivelor de animale cu 8.c) reducerea considerabilă a suprafeţelor culturilor furajere şi respectiv a producerii furajelor. Sturzăuca din Glodeni. iar din 2003 aceeaşi situaţie este şi cu laptele. e) reducerea la cea mai joasă cotă a taurinelor de prăsilă. etc. Producerea laptelui – materie primă Efectivele de animale şi producţia de lapte.

1 97.37 0.5 0.49%) în gospodăriile individuale ale cetăţenilor (tabelul 2).5 mii tone pînă la 554.2% În anul 2010 în total pe ţară s-a produs 554. 9 16. an de an sporeşte productivitatea animalelor (de la 3011 kg în anul 2008 pînă la 3435 kg în anul 2010) şi volumul de producere a laptelui (de la 510.8 538.8 4. mii cap.3 154.14 97.5 96.1 mii tone lapte de vacă. Sporirea productivităţii vacilor se datorează măsurilor întreprinse de ameliorare genetică prin metoda însămînţării artificiale.9 3011 538.14%) la fermele gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) şi 576.8 mii capete în anul 2008 pînă la 154.% 2008 2009 2010 100 3.4 mii tone (97.79 0.8 mii tone (0.5% gospodării individuale 97.37%) la fermele întreprinderilor agricole.1 0.1 100 100 2. inclusiv 14 mii tone (2. 0.0 0.49 100 În pofida reducerii efectivelor de vaci (de la 168.5 493.11 97.1 0.20% fermele gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) 0.7 522.8 0.5 149.0 0.1 mii tone).5 155.5 0.0 100 100 2.4 Specificare Ponderea.: Total 168.30% ferme de lapte ale о ntreprinderilor agricole 2. Tabelul 2 Structura ramurii de creştere a taurinelor de lapte Efectiv 2008 2009 2010 Efectivele de vaci la finele anului.9 Producerea laptelui de vacă. mii tone: Total 510.9 3435 100 2.4 mii capete în anul 2010).3 96.2 3316 554. modernizării fermelor 8 .8 162.5 inclusiv la: întreprinderi agricole gospodării ţărăneşti (de fermier) sectorul individual Productivitatea medie la o vacă.9 100 2.Figura 1 Apartenenţa efectivelor de vaci după tipurile de gospodării 0.3 4.1 14.8 160.30% 2.50% 97. procurării junincilor de rase performante din import.8 0.9 0. kg 16.3 96.4 100 2.4 inclusiv la: Întreprinderi agricole gospodării ţărăneşti (de fermier) sectorul individual 5.2 0.

faţă de 24 de vaci în anul 2007 şi 30 de vaci în anul 2003.şi implementării tehnologiilor progresive de întreţinere. din care 7000 capete vaci. nu se pune în discuţie lichidarea acestui sector de producere a laptelui. Primăvara şi vara întreprinderile de procesare au surplus de lapte şi respectiv preţurile de achiziţie diminuează. nutriţie şi exploatare a animalelor şi. Din 11636 capete tineret de bovine cca 5800 capete sunt viţele. preţurile de achiziţie fiind în creştere.6% din producţia de lapte se comercializează atît la oficiile de colectare a laptelui pentru procesare la întreprinderile de prelucrare. 43. Totodată. Toate lucrările se execută manual. situate în extravilan. Cca 90% din numărul bovinelor exportate au fost colectate din sectorul individual. că o mare parte din efectivele de taurine din sectorul individual sunt întreţinute de păturile social vulnerabile ale populaţiei rurale şi producţia de lapte în prezent este unica lor sursă de venit. În acest context accentul se pune pe crearea fermelor de bovine în extravilanul localităţilor. Deţinătorii individuali de vaci. În anul 2010 la 100 de gospodării din localităţile rurale revin numai 19 vaci. . Iarna există un deficit de materie primă.laptele produs în gospodăriile individuale este de calitate inferioară şi face dificilă fabricarea de către întreprinderile de procesare a producţiei competitive. 1409 capete bovine cu greutatea de peste 300 kg. Ca urmare a întreţinerii a cîte o vacă în gospodărie: . luînd în consideraţie faptul. .s-a înrăutăţit situaţia sanitar-igienică şi ecologică în localităţile rurale ale ţării. Amplasarea animalelor pe la casele cetăţenilor în localităţile rurale creează probleme în vederea poluării mediului. Diminuarea efectivelor de vaci în gospodăriile cetăţenilor se datoreză secetei din anul 2007 şi preţurilor mici de achiziţie a laptelui din anii 2007 – 2009. .nu este posibilă utilizarea tehnicii şi utilajului la procesele tehnologice de întreţinere. pe la casele sătenilor. nutriţie şi exploatare a animalelor. Producţia de lapte la producătorii individuali este sezonieră. deţinătorii individuali de vaci utilizează în gospodărie pentru consumul propriu cca 13.nu se respectă nici o tehnologie de întreţinere şi nutriţie a animalelor. Cca 80 la sută din efectivele de vaci sunt întreţinute de persoanele pensionate. 10036 capete cu greutatea între 160 – 300 kg şi 161 capete cu greutatea între 80 şi 160 kg. tăuraşii şi viţelele firmelor de colectare şi îngrăşare a bovinelor pentru exportul lor în ţările arabe. numai în anul 2010 din Republica Moldova s-au exportat în ţările arabe (Libia. a fost transferat în sectorul individual. sporirea esenţială a productivităţii acestora. În perioada reformelor în agricultură. pregătire a furajelor şi nutriţie a bovinelor. 9 .8% se prelucrează în condiţiile casnice. În ultimii 2 ani deţinătorii de taurine comercializează vacile. precum şi la colectarea laptelui pentru asigurarea întreprinderilor de procesare cu materie primă. cît şi la pieţele agricole din oraşele şi localităţile rurale ale ţării. Conform estimărilor.2% din producţia de lapte. 37. ca urmare. Siria şi Liban) 18636 capete de bovine vii. 98% din efectivul de bovine din fermele zootehnice ale gospodăriilor agricole. ceea ce va permite utilizarea tehnologiilor moderne de întreţinere. Astfel.

tehnică şi utilaje au majorat preţul de cost al laptelui şi cărnii de bovină. de reproducţie şi ameliorare genetică. cărnii şi produselor din carne. prin intermediul specialiştilor centrelor teritoriale. .01. în care se întreţineau 10. 3. TOTAL: Clasificarea fermelor după numărul de vaci (conform situaţiei de la data de 01. constitue un sistem integru cu destinaţia producerii laptelui .8 mii capete bovine.01. creînd motiv pentru importul excesiv al laptelui şi produselor lactate. 4.materie primă. Ameliorarea genetică a efectivelor de taurine este efectuată de către Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor". Pe parcursul 10 . 2. Tabelul 3 Nr. animale. utilaj tehnologic şi amenajări. La situaţia din 01. acestea fiind uzate moral şi fizic.2 mii vaci (tabelul 3). inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermieri). de nutriţie şi preparare a nutreţurilor. Efectivele de vaci s-au redus de la 402 mii capete în anul 1990 pînă la 154. În componenţa Centrului Republican activează 31 de centre teritoriale cu 840 oficii locale. 5.o mare parte a fermelor zootehnice au fost demolate. fermele zootehnice se situează pe o treaptă ierarhic superioară faţă de gospodăriile individuale ale cetăţenilor. organizează şi desfăşoară activitatea de ameliorare la fermele de prăsilă în conformitate cu planurile de selecţie şi de împerecheri a taurinelor. precum şi de exploatare a animalelor.4 mii capete în anul 2010.3 100 La fermele zootehnice este posibilă aplicarea tehnologiilor moderne de întreţinere.2011 în ţară existau 94 ferme zootehnice.8 15.Fermele zootehnice de producere a laptelui din posesia întreprinderilor agricole de diverse forme de proprietate.9 4. .2011) Numărul de vaci Numărul de ferme 05 – 20 28 21 – 50 34 51 – 100 13 101 – 200 15 201 şi mai multe 4 94 % 29. diminuarea efectivelor de animale şi volumelor de producţie. inclusiv 14 ferme în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri). sau cu 60%. Prin urmare. furaje.8 36.majorarea costurilor la resursele energetice. După reformele din agricultură şi implementarea Programului . Ele sînt compuse din încăperi.. inclusiv 4.d/o 1. În legătură cu aceasta: . şi Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară.Pămînt” fermele zootehnice au fost incluse în cote valorice a foştilor membri ai colectivelor acestora. fără intervenţia statului acest declin nu poate fi oprit.la fermele zootehnice nu s-a investit nimic.preţurile mici de achiziţie a laptelui şi a cărnii conduc la falimentarea deţinătorilor de bovine.2 13. Centrul Republican. punînd sub pericol securitatea alimentară a ţării. . Din punct de vedere tehnologic şi importanţa în producerea laptelui –materie primă.

reluarea activităţii Eleverului taurin. unde anual să fie întreţinuţi 20 de tauri reproducători. Analiza şi monitorizarea rezultatelor contorlului oficial al producţiei de lapte şi bonitării taurinelor. . din care 10-12 capete din rasele de lapte. În scopul extinderii arealului animalelor de prăsilă. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) efectiează reciclarea cadrelor de nivel regional şi local din sectorul zootehnic în scopul perfecţionării cunoştinţelor în aplicarea tehnologiilor performante de creştere. 11 . care ulterior va fi supus testării după calitatea descendenţei şi utilizării în reţeaua de reproducţie a taurinelor.iniţierea controlului oficial al producţiei de lapte (COPL) a taurinelor la agenţii economici indiferent de forma de proprietate. În conformitate cu planurile de rotaţie a liniilor de tauri. planificarea şi prognozarea rezultatelor de selecţie şi reproducţie în cirezi şi ca rezultat sporirea progresului genetic taurin. vor evalua şi efectua o analiză amplă a resurselor genetice taurine existente în ţară şi vor elabora un program cu propuneri concrete de ameliorare şi utilizare a acestora. vor servi ca bază pentru evaluarea calităţilor de prăsilă a acestora. exploatare şi reproducţie a animalelor. La banca genetică a Centrului Republican este păstrat un volum de peste 7 mln doze de material seminal congelat. consultanţă agenţilor economici. Odată cu desfăşurarea traselor de alimentare a oficiilor locale cu azot lichid. este repartizat şi materialul seminal congelat destinat însămînţării artificiale a taurinelor. mamele cărora au deţinut o productivitate de 10-16 mii litri de lapte pe lactaţie. Este necesară procurarea echipamentului tehnologic pentru laboratorul de apreciere a indicilor calitativi ai laptelui. Centrul Republican de Ameliorare şi Reproducţie a Animalelor. În cadrul Institutului se efectuează lucrări de ameliorare în scopul creării liniilor noi de taurine in cadrul raselor omologate în ţară. . în comun cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. organizează şi desfăşoară seminare raionale şi republicane pe diverse probleme ce ţin de tehnologia creşterii şi exploatării taurinelor. care ca rezultat va facilita implementarea COPL. este necesar ca în cadrul Centrului Republican să fie iniţiate următoarele activităţi: . Pregătirea cadrelor pentru sectorul zootehnic este efectuată de instituţiile de învăţămînt cu profila agrar.anului la aceste ferme este organizată aprecierea producţiei individuale de lapte la vaci şi bonitarea tuturor taurinelor reproducătoare. obţinut de la tauri reproducători. spermogramei etc. Asigurarea ştiinţifică în sectorul zootehnic din republică este efectuată de către Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. indicii fiziologici. se efectuează selectarea tăuraşilor destinaţi pentru creştere şi reproducţie.iniţierea bazei informaţionale de date zootehnice. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. De la aceşti tauri va fi obţinut material seminal. la oficiile locale este desfăşurată activitatea de reproducţie a taurinelor prin metoda însămînţării artificiale. Cercetătorii acordă suport ştiinţific. testarea acestora după producţia proprie.

sau cu 58. . . Pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii încadrate în activităţile economice cu profil agricol. 12 .7% în anul 2005 pînă la 56. Volumul de producere a laptelui s-a majorat de la 506 mii tone în anul 2007 pînă la 554. sau cu 26.volumul producţiei zootehnice globale. în ansamblu pe ţară. .concurenţa neloială creată pe piaţa internă de importul laptelui şi produselor lactate. Olanda.9% în anul 2010.6 %. de la 29. datorită stimulării atragerii investiţiilor în sectorul zootehnic: .9 mln lei.3 % în anul 2010. statul subvenţionează 40% din costul utilajului tehnologic procurat.au fost create 4 ferme moderne noi. sunt importate la preţuri mai joase decît preţul de cost al producţiei autohtone. la întreprinderile cumpărătorilor de animale de prăsilă constituie 29. 2 ferme sunt integrate cu întreprinderile de procesare a laptelui. tehnologii moderne şi finanţare în Republica Moldova. cu suportul Uniunii Europene. La 7 ferme se utilizează tehnologia de întreţinere a vacilor la stabulaţie liberă şi mulsul vacilor în sălile de muls.a crescut ponderea însămînţărilor artificiale la bovine. care fiind subvenţionate în străinătate. productivitatea medie de lapte a cresut de la 2871 kg în 2007 pînă la 3435 kg per vacă în 2010. inclusiv 5 ferme ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri).a crescut volumul de lapte colectat prin intermediul oficiilor locale pentru prestarea serviciilor zooveterinare. modernizate parţial – 42 ferme. 40 lei/kg la procurarea junincilor gestante şi la un nivel de 51.4% în anul 2007 pînă la 62.1 mii tone lapte în anul 2010. şi anume: .baza materială şi infrastructura învechită a fermelor şi complexelor zootehnice ce determină tehnologii depăşite şi calitate proastă a produsului finit şi productivitate scăzută a muncii. . stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului antreprenorilor la cunoştinţe. În scopul stimulării atragerii investiţiilor în crearea şi modernizarea fermelor zootehnice pentru producerea laptelui. În perioada anilor 2008 – 2010. Estonia şi Austria.Atragerea investiţiilor.7 %. activează cu succes Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici IFAD şi Programul Naţional RISP. Măsurile întreprinse au contribuit la sporirea eficienţei selecţiei şi reproducţiei în ramura de creştere a bovinelor. reconstruite şi modernizate – 5 ferme vechi.au fost atrase investiţii capitale ale deţinătorilor de ferme zootehnice de creştere a taurinelor în construcţia şi reconstrucţia acestora în valoare de 230 mln lei. . .3% cheltuielile deţinătorilor de animale la însămînţarea artificială a vacilor. Problemele principale cu care se confruntă producătorii din ramura de creştere a taurinelor sunt: .lipsa mijloacelor financiare circulante. .a sporit nivelul de asigurare a populaţiei cu lapte în raport cu normele FAO de la 47. inclusiv 480 capete din Germania.deţinătorii de animale au procurat 993 juninci gestante înalt productive. de la 150 mii tone în anul 2005 pînă la 238 mii t în anul 2010.

5 lei. . acestea fiind compensate în mărime de 15% din import. Insuficienţa materiei prime impune colectarea laptelui de la distanţe mari.rentabilitatea extrem de mică şi ca rezultat pierderile economice ce provoacă falimentul producătorilor în zootehnie. că producţia de lapte în sectorul individual. iar de la deţinătorii individuali de vaci – prin intermediul oficiilor (punctelor) de colectare. 13 .2. Achiziţia şi procesarea materiei prime Fabricile de prelucrare a laptelui colectează centralizat materia primă (laptele) de la fermele zootehnice în direct. Toate oficiile de colectare sunt dotate cu instrumentariu pentru aprecierea calităţii şi frigidere pentru răcirea şi păstrarea laptelui.preţul costisitor al utilajelor tehnologice. SA „Incomlac” şi SA „Fabrica de brînzeturi din Soroca”) au iniţiat procedura de reutilare şi în perspectivă implementarea HACCP-lui şi ISO 22000. maşinilor. Totodată. în care se întreţin 73. care în marea majoritate aparţin întreprinderilor de prelucrare iar 58 din ele fiind proprietatea intermediarilor. . Neutilizarea la maxim a capacităţilor de prelucrare şi echipamentul învechit generează pierderi mari de producere.5 mii cap. a resurselor genetice de prăsilă şi lipsa sau deficitul acestora la noi în ţară. Utilajul şi tehnologiile învechite sporesc consumul de energie şi întru diminuarea cheltuielilor este necesară reutilarea întreprinderilor de procesare a laptelui. . principalele întreprinderi de procesare au aciziţionat de la fermele zootehnice şi oficiile de colectare a laptelui 128. în zona de centru – 67 oficii şi în raioanele din zona de sud – 80 de unităţi. principalul furnizor de lapte-materie primă.înaccesul producătorilor produselor zootehnice la credite ieftine. În medie pe ultimii 3 ani (2008 – 2010). obţinute în condiţii de casă. întreprindere de procesare cît şi statutul punctului de colectare şi variază de la 1. Preţul de achiziţie a laptelui variază în dependenţă de anotimp. 2. poartă un caracter sezonier.7 lei pînă la 4. Preţul de cost al produselor lactate autohtone fiind unul sporit favorizează importul acestora la compartimentul competitivitate. din insuficienţa materiei prime capacităţile întreprinderilor de prelucrare a laptelui sunt utilizate în medie la 22.6%.riscul major al investiţiilor din cauza instabilităţii preţurilor de achiziţie a producţiei zootehnice. În raioanele din zona de nord. Producţia autohtonă nu acoperă necesităţile de consum intern. brînză de vaci). cea mai mare cantitate se achiziţionează în perioada martie – septembrie.4 mii tone lapte – materie primă.7%) laptele este colectat de 462 oficii. Datorită preţurilor mici de achiziţie. Dat fiind faptul. ce de asemenea duce la sporirea cheltuielilor de transport şi respectiv majorarea preţului de cost la produsele finite. Unele întreprinderi (SA „JLC”. 609 la număr. tot mai mulţi deţinători individuale de vaci comercializează la pieţele agricole din localităţile ţării laptele şi produsele lactate (smîntînă.. vaci (47.

8 3572. Consumul de lapte În ultimii ani.9 13. conform datelor statistice.7 591.2 602.5 168.8 3567.4 3563. Tabelul 4 Producerea.0 553.4 510. Din anul 2000.7 9.9 . în statele europene consumul global de produse lactate a crescut în medie cu 2.8 6.2. Această creştere s-a redus în perioada anilor 2008-2010 la 1% pe an.7 180. exportul .2 554.6 62.4 2011 pronostic 620 580 13 60 667 9. recalculate în lapte Consumul de lapte.0 60.5 21. consumul de lapte şi produse lactate în Republica Moldova pe cap de locuitor a crescut semnificativ.0 kg înregistrat în anul 2008. ajungand în anul 2010 la un nivel de 180. însă este net inferior nivelului din ţările Uniunii Europene.5 32.0 A n i i 2009 2010 574.1 10. kg kg kg % % 14 2008 543. importul şi consumul de lapte Specificare Volumul total de producere a laptelui inclusiv: lapte de vacă Exportul produselor lactate. Figura 2 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 2008 2009 2010 producerea consumul Figura 2 demonstrează că consumul de lapte si produse lactate.0 41. total Ponderea importului produselor lactate în volumul total al consumului de lapte Numărul populaţiei Consumul de lapte pe cap de locuitor Normele fiziologice privind consumul de lapte pe cap de locuitor Normele FAO privind consumul de lapte pe cap de locuitor Nivelul de asigurare cu lapte faţă de normele fiziologice Nivelul de asigurare cu lapte faţă de normele FAO Unitate de măsură mii tone mii tone mii tone mii tone mii tone % mii pers. recalculate în lapte Importul produselor lactate.5 641.0 kg pe cap de locuitor faţă de 155. s-au cu 15% mai mic faţă de necesarul asigurării consumului fiziologic calculat (214 kg/ cap de locuitor) pentru Republica Moldova. a cunoscut o crestere continuă.0 3560 187.9 56.3.9 214 298 78. recalculate în lapte cu grăsimea 3.7 155.4 214 298 87. consumul mediu de lactate anual este 180 kg pe persoană (figura 2).5% în fiecare an.4 52.6 538. În prezent în ţară.1 60.0 214 298 84.0 214 298 72.5%.9 5.

kg Raportul producere/consum. aceasta fiind compensată în mărime de 15 – 30% cu produse din import. respectiv.7 0. recalculate în lapte integral cca 450 kg sau cca 1.5 Consumul produselor lactate este calculat reieşind din voulmele: de producere + import – stoc – export şi este prezentată în tabelele 5 – 9 şi figurile 3 – 8.7.4 18. importul. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0401 Specificare Producerea. smîntînă .9 135.5 kg pe zi. cu o valoare biologică importantă.5 62434.7 62366.1 A n i i 2008 2009 66879.9 17.7 98. tone Exportul.4% în anul 2010. de la 52% pînă la 60.6 67823. brînzeturi . Figura 3 Produsele lactate clasificate la poziţia tarifară 0401 „Lapte şi smîntînă.4 590.9 66183.164 kg. total pe ţară. tone Consumul pe cap de locuitor. neconcentrate.4 kg. brînză proaspătă de vaci .8% în anul 2008 pînă la 9.5 kg.6 kg etc.5%).4 945.6 98.1% în anul 2010 faţă de normele fiziologice şi.6.5 mii tone în anul 2010 (tabelul 4). fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori” 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 5 Producerea. Producţia autohtonă de produse lactate nu acoperă necesităţile de consum intern.4% faţă de normele FAO.6. neconcentrate. au crescut de la 32 mii tone în anul 2008 pînă la 60.9 67748. % 2007 55558.0 756.. tone Total.5 98. Ponderea importului în volumul total de consum al producţiei de lapte a crescut de la 5.0 56013. care.6 99.1 18.9 15.8 67. tone Stocuri la finele anului.5.Diferenţa din raportul producere/consum este asigurată de importul de produse lactate.5 56148. Ţinînd cont de calităţile biologice şi nutritive ale laptelui sunt recomandate următoarele cantităţi anuale de produse lactate pe cap de locuitor: produse acidolactice şi lapte . unt . Analiza situaţiei privind consumul produselor lactate clasificate la poziţia tarifată 0401 „Lapte şi smîntînă. tone Consumul. Laptele şi produsele lactate sunt unele din cele mai necesare surse de proteină de origine animală.0 50.5 61602. recalculate în lapte cu grăsimea de bază (3.9 66234. În perioada anilor 2008 – 2010 a crescut nivelul de consum al laptelui de la 72.7 809.1 74.4% în anul 2008 pînă la 84. fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori” denotă o uşoară creştere 15 . tone Importul.7 2010 65220.4 kg.

5 – 99. În anul 2010 importul acestor produse este de 1.0 75.0 2140. Totodată.6 0. tone Total.7 2010 1216.1 0. ceea ce denotă orientarea de producere a produselor lactate pe tipuri de sortimente la întreprinderile de prelucrare a laptelui în dependenţă de cererea pe piaţă.1 % şi o uşoară creştere a producerii de 3% va da posibilitate întreprinderilor de procesare să exporteze această producţie (cu condiţia competitivităţii acesteea după calitate şi preţ).3 1. tone Consumul pe cap de locuitor.8 1326. tone Stocuri la finele anului.9 2730.8 4816. tabelul 5). consumul acestor produse în anul 2010 a constituit doar 0.8 ori mai mare faţă de volumele de lapte şi smîntînă concentrate.8 42.8 1.0 2013. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)” 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 6 Producerea. O situaţie inversă întîlnim la sortimentele de produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0402 „Lapte şi smîntînă din lapte. total pe ţară. (în anul 2010 a scăzut cu 45.6 16 .9 4047.9 4706.2 2857.8 498. totodată prevalînd producerea cu 1.0 A n i i 2008 2009 2693.8 kg pe cap de locuitor. tone Importul.5 3490.9 2226. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)” (figura 4.comparativ cu anul 2007.3 66.8 2149. tone Consumul. tabelul 6). importul. Raportul producere/consum la producţia de lapte şi smîntînă neconcentrate constitue 98.0 1317. respectiv în anul 2010 cererea a fost completată cu 75% produse din import.0 3365. produsele lactate fabricate în ţară cu îndulcitori nu pot concura cu cele din import.9 1085.5% faţă de anul 2007).0 1821. care demonstrează o descreştere a consumului.1 3621.8 74. Figura 4 Produsele lactate clasificate la poziţia tarifară 0402 „Lapte şi smîntînă din lapte. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0402 Specificare Producerea. Cu alte cuvinte. % 2007 2676. kg Raportul producere/consum.5% acoperire din import (figura 3. tone Exportul.sau cu adaos de zahăr şi îndulcitori.

3 122. e remarcabil faptul că exportul prevalează importul la acest capitol cu 40%.7 4458. paste lactate pentru tartine” 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 7 Producerea.9 3819.9 593.0 329.7 1. tone Importul. tabelul 7) practic a rămas neschimbat însă producerea a crescut cu 22% în 2010 comparativ cu 2007.9 4277. paste lactate pentru tartine” (figura 5. tone Consumul.3 351.5 3666.8 89. tone Consumul pe cap de locuitor. total pe ţară. Consumul de unt pe cap de locuitor în anul 2010 a constituit doar 1 kg. tone Exportul. kg Raportul producere/consum.4 4835.0 93 A n i i 2008 2009 4337. 17 .2 462.0 114 Situaţia produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0406 „Brînzeturi şi caşuri” (figura 6 şi tabelul 8) denotă o uşoară creştere atît consumul cît şi producerea însă prevalează totuşi consumul şi insuficienţa producerii cu 39% este acoperită cu produsele din import.5 3738.Consumul produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0405 „Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte.0 3712. tone Total.2 116. % 2007 3387.3 4849. importul.7 61. sau doar 18% din normele FAO.3 422.6 3641.8 388. Figura 5 Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0405 „Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte.8 497.3 2010 4165. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0405 Specificare Producerea.4 231.2 1.1 713.0 1.5 1. tone Stocuri la finele anului.

sau aromatizate.Figura 6 Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0406 „Brînzeturi şi caşuri” 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consumul Tabelul 8 Producerea.2 2039.7 9733.1 206.3 2421.2 2.4 2. total pe ţară.0 530. chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate. nuci sau cacao” (figura 7.6 2. tone Consumul pe cap de locuitor. chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi). chiar concentrate.1 71 2010 7181.1 8819. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0406 Specificare Producerea.7 6267.7 629.5 79. kg Raportul producere/consum. tone Consumul.9 88. % 2007 6059.8 Producerea cît şi consumul în anul 2010 a produselor lactate clasificate la poziţia tarifară 0403 „Lapte acru.8 2573. iaurt. tone Exportul. Figura 7 18 .8 2824.8 8633.9 9318.6 18.2 35.9 9216. (cu 10 la sută comparativ cu anul 2007) satisfacerea cererii la acest capitol este acoperită cu produsele din import (în anul 2010 cu 13%).5 8569. tone Total. tabelul 9) sunt în uşoară creştere.6 463. importul. lapte prins şi smîntînă. tone Importul.7 73.3 8645. tone Stocuri la finele anului. sau cu adaos de fructe.3 2.4 70 A n i i 2008 2009 6783.6 393.6 10470.

sau cu adaos de fructe. tone Exportul. tone Consumul pe cap de locuitor.4 26924. chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi). obţinute pentru construcţia şi utilarea fermelor noi de creştere a bovinelor. % 2007 23851.9 26386 7.4 26900.8 1.1 8.8 25.5 3070.8 7.1 89 II.5 48.4 2966.de stimulare a atragerii investiţiilor prin subvenţionarea în mărime de 50% a dobînzii la creditele bancare.Produse lactate clasificate la poziţia tarifară 0403 „Lapte acru. exportul şi consumul produselor lactate de la poziţia tarifară 0403 Specificare Producerea. kg Raportul producere/consum. la procurarea şi importul junincilor cu un potenţial înalt de productivitate.4 24464. importul.7 89 89 2010 25593 3395.4 91 A n i i 2008 2009 23934.3 11. total pe ţară. tone Total.3 28988.6 28998. sau aromatizate. tone Stocuri la finele anului.5 7. preparare şi distribuire a furajelor. lapte prins şi smîntînă.de subvenţionare a construcţiei şi utilării fermelor noi de creştere a bovinelor. .3 27538. iaurt.este necesară implicarea Guvernului prin aplicarea politicilor: . tone Importul.1 26384. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE RIGOARE Pentru realizarea deplină a pezentei Strategii şi asigurarea securităţii alimentare cu lapte şi produse lactate. precum şi a tehnicii şi agregatelor de colectare.9 27534.4 2533. reconstrucţiei şi modernizării capacităţilor existente ale fermelor şi întreprinderilor de 19 . nuci sau cacao” 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 producerea consum ul Tabelul 9 Producerea. utilajelor tehnologice pentru modernizarea fermelor zootehnice de creştere a bovinelor şi întreprinderilor de procesare a laptelui. chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate. tone Consumul. reconstrucţia şi modernizarea capacităţilor existente ale fermelor şi întreprinderilor de procesare existente.4 21. chiar concentrate.

Sporirea productivităţii medii pe ţară a vacilor de la 3445 kg în anul 2010 pînă la 6272 kg în anul 2027 şi la fermele zootehnice de la 3015 kg în anul 2010 pînă la 7000 kg în anul 2027. Reutilarea întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor de calitate HACCP şi ISO 22000. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE 20 . asigurarea nivelului ridicat de eficienţă privind producerea. achiziţia. Protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului rural de viaţă. conform normelor fiziologice şi normelor FAO. prelucrarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate. IV. Cooperarea şi integrarea fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare sub forme de asociaţii sau ferme afiliate (către anul 2027 nu mai puţin de 20 de ferme afiliate şi 5 asociaţii). 3. 1 mii tone în anul 2010 pînă la 1018 mii tone în anul 2027.procesare existente. Redirecţionarea efectivelor de bovine din curţile sătenilor în ferme situate în extravilan şi majorarea efectivelor de vaci în fermele de producere a laptelui de la 5300 de capete în anul 2010 pînă la 112. procurării şi importului junincilor cu un potenţial înalt de productivitate. 2. . Obiective specifice: 1. precum şi a tehnicii şi agregatelor de colectare. 4. Majorarea volumelor de producere a laptelui de vacă de la 554. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE Reieşind din spectrul destul de diversificat de influenţă preconizată asupra dezvoltării în continuare a sectorului de producere a laptelui şi întru realizarea acţiunilor prevăzute în prezenta Strategie. inclusiv de familie.3 mii capete în anul 2027. utilajelor tehnologice şi tehnicii şi agregatelor pentru recoltarea culturilor furajere şi prepararea nutreţurilor. 6. Construcţia fermelor noi de lapte de diverse capacităţi. 3. 5. specific mediului rural. 2.leasing-ul animalelor de prăsilă. completarea lor cu animale cu un potenţial înalt de productivitate (către anul 2027 nu mai puţin de 450 de ferme). preparare şi distribuire a furajelor. şi modernizarea celor existente. Utilizarea eficientă a tuturor factorilor de producţie. se evidenţiază următoarele obiective generale şi specifice: Obiective generale: 1. Asigurarea populaţiei cu lapte şi produse lactate calitative şi competitive în asortiment. III.

.Pentru atingerea obiectivelor propuse este necesară realizarea măsurilor următoare: ● elaborarea şi armonizarea la exigenţele UE a actelor legislative şi normative ce ţin de promovarea politicii statului în domeniile de producere.subvenţionarea procurării taurilor cu un potenţial genetic înalt pentru completarea Eleverului. amplasate în extravilanul localităţilor. restituirea datoriilor la modernizarea fermelor zootehnice de creştere a taurinelor. cu un potenţial înalt de productivitate.implementarea controlului oficial al producţiei de lapte şi subvenţionarea întreţinerii animalelor înalt productive (cu productivitatea mai mare de 10 mii kg pe lactaţie). ● construcţia în afara localităţilor a fermelor de bovine moderne de diverse capacităţi. ● ameliorarea genetică a efectivelor de animale. achiziţie şi prelucrare a laptelui . ● atragerea investitorilor locali şi străini la crearea fermelor noi de bovine. . ● elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a proiectelor de ferme-model de producere a laptelui de diverse capacităţi şi tehnologiilor de întreţinere. precum şi cel de garantare a preţurilor de achiziţie şi a pieţei de desfacere a laptelui – materie primă.materie primă. . de politică fiscală la atragerea investiţiilor în dezvoltarea sectorului de producere şi procesare a laptelui. de reproducere prin metodele de însămînţare artificială şi transferului de embrioni la taurinele reproducătoare. .implementarea tehnologiilor performante de colectare a materialului seminal şi embrionilor.crearea fermelor de creştere a viţelelor de la fermele zootehnice de bovine şi de la populaţie. în care rolul procesatorilor urmează a fi atît acel de investitor direct la organizarea fermelor. ● elaborarea şi aprobarea Regulamentului Eleverului taurin.materie primă. 21 . obţinute din însămînţări artificiale cu comercializarea ulterioară sectorului individual pentru reproducere. ● crearea fermelor de lapte integrate cu întreprinderile de prelucrare. ● subvenţionarea construcţiei şi utilării fermelor noi.stimularea procurării junincilor gestante cu un potenţial înalt de productivitate. inclusiv din import. nutriţie şi exploatare a vacilor. . ● perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în vederea elaborării şi promovării unei politici fiscale şi creditare favorabile pentru atragerea investiţiilor. colectarea şi procesarea laptelui . reconstrucţiei şi modernizării fermelor şi întreprinderilor de procesare existente. prin: . inclusiv de peste hotarele ţării. producerea. precum şi procurării furajelor pentru nutriţia acestora. reconstrucţia şi reutilarea capacităţilor existente de producere a laptelui. reconstrucţia şi modernizarea fermelor existente şi procurarea animalelor.crearea şi ţinerea la ÎS „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” a registrului genealogic şi bazei de date a animalelor de prăsilă.

. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI A COSTURILOR (FINANCIARE ŞI NONFINANCIARE) AFERENTE IMPLEMENTĂRII Estimarea impactului Impactul economic: . . Impactul asupra mediului: 22 . ● implementarea Programului acţiunilor strategice de supraveghere. preţuri rezonabile pentru consumatori. alocarea optimă a resurselor. .asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori. Impactul social: . profilaxie şi combatere a bolilor transmisibile de la animale la om şi protecţia mediului de lungă durată.dezvoltarea sectorului zootehnic. a valorificării resurselor vegetale şi a creşterii numărului de exploataţii viabile şi eficiente.integrarea procesatorilor cu producătorii de lapte şi garantarea de către procesatori a pieţei de desfacere a laptelui – materie primă. .promovarea progresului tehnic.● crearea unei reţele de ferme de prăsilă pentru creşterea taurinelor de diferite rase. ● efectuarea în termenele stabilite a măsurilor sanitar-veterinare de lecuire a bolilor şi prevenirea apariției şi a răspândirii lor. capabile să asigure fermele zootehnice de producere a laptelui cu animale cu un potenţial înalt de productivitate. ● modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui cu utilizarea tehnologiilor economisitoare de energie şi lărgirea asortimentului de produse lactate. V. ● implementarea la fermele reproducătoare (de prăsilă). creşterea producţiei de lapte. de producere a laptelui şi la întreprinderile de procesare a sistemelor de calitate (HACCP şi ISO 22000). . . ● asocierea fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare şi întreprinderile agricole producătoare de furaje. în vederea creşterii cantitative şi calitative a produselor animaliere.majorarea veniturilor crescătorilor de animale.sprijinirea veniturilor crescătorilor de bovine va contribui la stabilizarea şi înbunătăţirea situaţiei economice a acestora şi a statului.îmbunătăţirea activităţii de marketing şi diversificarea gamei sortimentale a produselor.sprijinul financiar se adresează crescătorilor de bovine. în special a ramurii creşterii bovinelor.

valorificarea integrală. . procurate din import – 30 mii lei. Costul utilajului tehnologic pentru ferma de 100 de vaci – 2.. . Costul construcţiei unei ferme noi cu capacitatea de 100 de vaci – 7. fondarea unei ferme noi şi popularea ei cu animale se estimează la cca 13. procurarea animalelor de prăsilă.asistenţă directă din partea statului prin alocări bugetare pentru subvenţionarea parţială a activităţilor de creare şi modernizare a fermelor şi întreprinderilor de procesare. cu impact minor asupra condiţiilor de protecţie a mediului.creditele bancare.05 mlrd lei.mijloacele proprii ale potenţialilor investitori locali şi externi.5 mln lei În total. Pentru modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui vor fi necesare investiţii în valoare de 90 mln lei.0 mln lei.5 mln lei.atragerea finanţărilor externe sub formă de credite şi granturi de la organismele internaţionale şi organizaţiile specializate. Estimarea costurilor Costul unei juninci cu un potenţial înalt de productivitate. ameliorarea genetică a efectivelor de animale şi asistenţa indirectă prin scutiri de impozite şi taxe la aceste activităţi. Pentru revitalizarea ramurii de creştere a bovinelor într-o perioadă de 15 ani (2012 – 2027) sunt necesare mijloace financiare în valoare de 7. eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale. . Costul reconstrucţiei unei ferme cu capacitatea de 100 de vaci – 5 mln lei.dezvoltarea sectorului de creştere a bovinelor se desfăşoară în extravilanul localităţilor cu respectarea măsurilor de biosecuritate. . din care 705 mln lei vor constitui investiţiile private ale deţinătorilor de feme zootehnice. 23 . . precum şi a resurselor furajere de către specia bovine.creditele oferite de procesatori. Identificarea provenienţei resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea ramurii: .

• Disponibilitatea de a produce mai mult. • Invazia produselor lactate de import ce sunt de o calitate joasă şi preţ redus. • Inaccesul producătorilor autohtoni la credite ieftine. • Progresul lent de tranziţie de la sistemul de standarde bazat pe GOST-uri la unul bazat pe standardele internaţionale. 24 . • Tergiversări în aprobarea cadrului legislativ şi normativ. datorită procedurilor anevoioase de avizare de către alte autorităţi ale administraţiei publice. Ameninţări (Threats) • Voinţa politică. Puncte slabe (Weaknesses) • Tehnologiile tradiţionale de prelucrare a laptelui nu permit fabricarea unor produse competitive. • Intensificarea eforturilor de elaborare şi implementare a unor politici în sectorul zootehnic. care permit o aproximare explicită de cele mai bune practici europene. • Cea mai mare cantitate de lapte este produspă în sectorul individual. • Activitatea ineficientă a Asociaţiei producătorilor de lapte şi carne de bovine. capabil să reglementeze activitatea economică a investitorilor şi organizaţiilor internaţionale. precum şi o armonizare coerentă a legislaţiei naţionale cu cea a UE. • Existenţa întreprinderilor ce dispun de capacităţi de procesare a laptelui. • Existenţa asociaţiei producătorilor de lapte şi carne de bovine. • Utilizarea insuficientă a capacităţii de procesare. • Prezenţa instituţiilor de cercetări ştiinţifice în domeniul zootehnic. • Mediu atractiv juridic şi comercial. • Produsele procesate din lapte vor deveni competitive atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă.ANALIZA SWOT Puncte tari (Strengths) • Este iniţiat procesul de armonizare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul zootehniei. Oportunităţi (Opportunities) • Intensificarea relaţiilor cu UE. • Implementarea sistemului de management al calităţii. • Insuficienţa fondurilor pentru modernizarea şi dotarea întreprinderilor de procesare a laptelui. • Producţia sezonieră de lapte şi ineficienţele legate de achiziţia laptelui prin intermediul punctelor de colectare. tergiversează pătrunderea produselor lactate pe pieţele internaţionale. • Posibilităţi de export în ţările CSI. • Nivel redus de abilităţi tehnice (şcolarizarea). • Insuficienţa mijloacelor financiare de a implementa reforma în sectorul zootehnic. • soluri fertile şi condiţii climaterice favorabile pentru creşterea culturilor furajere pentru nutriţia taurinelor. • Îmbunătăţirea climatului investiţional pentru investitori. • Strategii inadecvate de marketing. • Forţa de muncă comparativ ieftină.

inclusiv la fermele zootehnice de producere a laptelui de la 3015 kg pînă la 7000 kg (figura 10). În perspectivă se prevede majorarea producerii laptelui către anul 2027 pînă la 969 mii tone (figura 8). Volumul respectiv de lapte va fi obţinut datorită: . reproducere.majorării efectivelor de vaci la fermele de lapte de la 5.sporirii productivităţii vacilor de la 3445 kg de lapte la o vacă în anul 2010 pînă la 6095 kg în anul 2027. 25 . inclusiv 763 mii tone la fermele de lapte de diverse capacităţi şi 206 mii tone la deţinătorii individuali de vaci. În perioada menţionată se prevede susţinerea în continuare a deţinătorilor de bovine de lapte prin subvenţionarea creării şi modernizării fermelor de bovine situate în extravilan. întreţinere şi nutriţie a bovinelor şi sporirii productivităţii animalelor. ameliorării fondului lor genetic şi implementării în continuare a tehnologiilor progresive de ameliorare. .3 mii capete în anul 2010 pînă la 109 mii capete în anul 2027 (figura 9).VI. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE PROGRES În perioada anilor 2012 – 2027 sectorul de producere a laptelui urmeză a fi restructurat calitativ prin formarea fermelor affiliate întreprinderilor de procesare şi asociaţiilor şi cooperativelor producătorilor de lapte în componenţa producătorilor de materie primă şi procesatorilor. inclusiv celor de familie cu o capacitate de 10 – 50 de vaci.

1 538.5 17.2 2012 560 542.Figura 8 Prognoza producerii de lapte în Republica Moldova (în anii 2011-2027) mii tone 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Producerea globală În sectorul individual În sectorul asociat (ferme) 2010 2012 2017 2022 2027 Anii Producerea globală Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) 2010 554.9 15.5 2017 630 494 136 2022 753 370 383 2027 969 206 763 Figura 9 26 .

capete Efectivul total de vaci. capete Efectivul de vaci din ferme mici. capete 2010 154400 149100 5300 2012 150000 145000 5000 2017 155000 123500 31500 2022 155800 90000 65800 2027 159000 50000 109000 Figura 10 Prognoza productivităţii medii a vacilor 27 . mijlocii şi mari. capete Anii Efectivul total de vaci. mijlocii şi mari. cap Efectivul de vaci din ferme mici.Prognoza efectivelor de vaci în Republica Moldova (în anii 2011-2027) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2010 2012 2017 2022 2027 Efectivul de vaci din sectorul individual. capete Efectivul de vaci din sectorul individual.

(în anii 2010-2027). kg 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2012 2017 2022 2027 Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) Productivitatea medie pe ţară Anii Productivitatea medie pe ţară Sectorul individual Sectorul asociat (ferme) 2010 3435 3449 3015 2012 3741 3737 3500 2017 4064 4000 5040 2022 4705 4111 5820 2027 6095 4120 7000 28 .

.va continua modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui. 29 . . .necesităţile întreprinderilor de procesare vor fi asigurate integral cu materie primă autohtonă.fondarea a 150 de ferme de bovine.crearea la Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor a Registrului genealogic şi Sistemului naţional de control oficial al producţiei de lapte (COPL).vor fi procurate 50 mii de junci.atragerea investiţiilor la crearea fermelor de taurine de diverse capacităţi. ● etapa III (2023 – 2027) include va fi finalizată modernizarea fermelor zootehnice şi întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP şi ISO 22000. . . pentru completarea fermelor noi create şi celor existente.procurarea a 50000 de junci cu un potenţial înalt de productivitate. . .în anul 2022 efectivele de vaci vor constitui 155. Totodată: ● etapa I (2012 – 2017) va cuprinde acţiunile următoare: . ETAPELE DE IMPLEMENTARE Implementarea Strategiei se va efectua în 3 etape.VII.implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP şi ISO 22000 . . Totodată. . conform normelor de nutriţie a animalelor.elaborarea şi armonizarea la cerinţele UE a actelor legislative şi normative în domeniu. În afară de aceasta: . inclusiv celor de familie. Fiecare etapă va include măsuri de implementare a tehnologiilor avansate la producerea şi procesarea laptelui. către anul 2027: .lărgirea reţelei de ferme de prăsilă.va continua construcţia fermelor noi de bovine şi modernizarea celor existente. inclusiv 30 de mii de capete din import.8 mii capete cu productivitatea medie 4705 kg şi volumele de producere a laptelui – 753 mii tone.crearea bazei furajere trainice pentru asigurarea ramurii cu furaje.către anul 2017 va spori productivitatea animalelor pînă la 4064 kg şi volumele de producere pînă la 630 mii tone. ● etapa II (2018 – 2022) va include fondarea de către întreprinderile de procesare a fermelor afiliate şi asociate şi implementarea controlului oficial al producţiei de lapte. . .numărul fermelor de bovine va atinge cifra de 450 unităţi. la care vor fi întreţinute 109 mii vaci cu productivitatea medie nu mai mică de 7000 kg de lapte. inclusiv 20 mii capete din import.vor fi fondate 150 ferme de bovine. .

pînă la 1 aprilie. 30 .VIII. va raporta Guvernului mersul implementării prezentei Strategii în anul precedent. PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va monitoriza permanent situaţia în sectorul de lapte şi anual.

prelucrare şi comercializare a laptelui . mln lei 5 - 2. Denumirea acţiunii 2 Instituţia responsabilă Termenul de realizare 4 2011. producerea. colectarea şi procesarea Ministerul Finanţelor laptelui . 4. 3.materie primă Elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Ministerul Agriculturii şi Agriculturii şi Industriei Alimentare a Industriei Alimentare Regulamentului Eleverului Taurin Elaborarea şi aprobarea prin ordinul Ministerului Instituţia Publică Institutul Agriculturii şi Industriei Alimentare a proiectelor Ştiinţifico-Practic de de ferme-model de producere a laptelui de diverse Biotehnologii în Zootehnie şi capacităţi şi tehnologiilor de întreţinere. nutriţie şi Medicină Veteterinară exploatare a vacilor 31 Sursele de finanţare 6 Nu se preconizează 2012 - Nu se preconizează 2012 2012 - Nu se preconizează Nu se preconizează - .PLANUL de acţiuni privind Implementarea Strategiei dezvoltării sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012 . d/o 1 1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în Ministerul Agriculturii şi vederea elaborării şi promovării unei politici Industriei Alimentare. investiţiilor. fiscale şi creditare favorabile pentru atragerea Ministerul Economiei.2027 Nr. Cadrul legislativ şi normativ Elaborarea şi armonizarea la exigenţele UE a Ministerul Agriculturii şi actelor legislative şi normative ce ţin de Industriei Alimentare promovarea politicii statului în domeniile de producere. 3 I. achiziţie.2012 Costul.materie primă.

3 II.2027 - 2012 . Atragerea investitorilor locali şi străini la crearea Ministerul Agriculturii şi fermelor noi de bovine. 9 . La selectarea agenţilor economici şi persoanelor Ministerul Agriculturii şi fizice pentru construcţia/reconstrucţia fermelor Industriei Alimentare. prioritate se va acorda Consiliile Raionale. lapte şi carne de întreprinderile de procesare şi întreprinderile bovine. Crearea bazei furajere trainice prin mărirea Deţinătorii de ferme pentru suprafeţelor de culturi furajere (consolidarea producerea laptelui terenurilor). piei şi produse agricole producătoare de furaje procesate” 32 1 2 4 2012 .2027 - Nu se preconizează 2012 -2027 - Nu se preconizează . utilizarea îngrăşămintelor organice. zootehnice de producere a laptelui de diverse Consiliile Raionale. amplasate în extravilan. Industriei Alimentare. Crearea unei reţele de ferme de prăsilă pentru Ministerul Agriculturii şi creşterea taurinelor de diferite rase. Selectarea agenţilor economici şi persoanelor Ministerul Agriculturii şi fizice pentru construcţia/reconstrucţia fermelor Industriei Alimentare. capacităţi Întreprinderile de procesare 8 . deţinătorilor de terenuri agricoli – nu mai puţin de Întreprinderile de procesare 1 ha la o vacă.2027 5 - 6 Nu se preconizează 2012 . Acţiuni organizatorice 5 . implementarea tehnologiilor moderne de producere şi preparare a nutreţurilor 1 0 . cu Ministerul Afacerilor Externe şi un potenţial înalt de productivitate Integrării Europene 6 .2027 - 2012 . de producere a laptelui.2027 - Nu se preconizează Nu se preconizează Nu se preconizează 2012 . reconstrucţia şi modernizarea fermelor existente Ministerul Economiei. inclusiv din import. Asocierea fermelor de producere a laptelui în Consiliul pe filiera de produs bază de contracte de lungă durată cu „Bovine. şi procurarea animalelor. capabile să Industriei Alimentare asigure fermele zootehnice de producere a laptelui cu animale cu un potenţial genetic înalt 7 .

nutriţie şi exploatare a animalelor Majorarea efectivelor taurinelor de prăsilă pînă la 25% din numărul total de animale 15. Efectuarea unei analize profunde a situţiei privind resursele genetice autohtone cu prezentarea unui plan concret de acţiuni pentru ameliorarea acestora Ministerul Agriculturii şi 2012 . Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Institutul Ştiinţifico-Practic de 2012 Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. 16.2 Utilizarea tehnicii şi utilajului agricol la procesele tehnologice de întreţinere.2027 Industriei Alimentare. Firmele exportatoare Ministerul Agriculturii şi 2012 . Întreprinderile de procesare. Deţinătorii de ferme Ministerul Agriculturii şi 2012 . 3 Deţinătorii de bovine Deţinătorii de bovine 4 2012 . Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.2027 2012 .2027 5 - 6 Nu se preconizează Nu se preconizează Nu se preconizează - 14. Consiliile Raionale.2027 Industriei Alimentare. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 33 - Nu se preconizează - Nu se preconizează - Nu se preconizează . Neadmiterea de către deţinătorii de bovine a sacrificării tineretului taurin la o vîrstă timpurie 13. Creşterea productivităţii animalelor prin implementarea tehnologiilor performante de întreţinere.2027 Industriei Alimentare. pregătire a furajelor şi nutriţiei bovinelor 1 2 . Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. Neadmiterea exportului tineretului taurin la o vîrstă timpurie 1 11.

Efectuarea lucrărilor de ameliorare în scopul creării liniilor noi de taurine. nutriţie şi exploatare a animalelor Pregătirea şi reciclarea cadrelor pentru sectorul de producere a laptelui 19. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. 2015. 2 Evaluarea calităţilor de prăsilă a taurinelor. 3 Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară.2027 - Nu se preconizează 2012 . Acordarea suportului ştiinţific şi consultanţelor deţinătorilor de animale la implementarea tehnologiilor performante de întreţinere. planificarea şi prognozarea rezultatelor de selecţie şi reproducţie a cirezii în scopul sporirii progresului genetic 18. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară.2027 - Nu se preconizează .1 17. 2022 5 - 6 Nu se preconizează 2012 . 20. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) 34 4 2012. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veteterinară. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor. selectarea vacilormame de tauri pentru completarea Eleverului cu tăuraşi cu un potenţial genetic înalt.2027 - Nu se preconizează 2012 . Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

2027 5 - 6 Nu se preconizează Consiliul pe filiera de produs „Bovine. prin producerea laptelui construcţia şi reconstrucţia fermelor de bovine în extravilanul localităţilor 2 5 . piei şi produse procesate”.2027 - 2012-2027 - Nu se preconizează 35 .2027 200. specific mediului rural. Întreprinderile de procesare a laptelui Uniunea Consolidată de Implementare a Proiectelor de Mediu (Ministerul Mediului).1 2 2 1 . Granturi Nu se preconizează 2 4 . rentabile atît pentru deţinătorii de vaci. Asigurarea achiziţiei de lapte la preţuri optime. Implementarea la fermele de taurine cu un efectiv de 300 de capete şi mai multe a tehnologiilor de regenerare a gunoiului de grajd în gaze şi energie electrică 2012 . Proiecte. Efectuarea în termenele stabilite a măsurilor sanitar-veterinare de lecuire a bolilor şi prevenirea apariției şi a răspândirii lor Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală 2012 . lapte şi carne de bovine. Deţinătorii de ferme pentru producerea laptelui 2012 . Credite. Majorarea volumelor de producere a laptelui la fermele zootehnice pentru asigurarea maximală a capacităţilor întreprinderilor de procesare cu materie primă 2 2 . Donatori externi. cît şi pentru întreprinderile de procesare 3 Deţinătorii de ferme pentru producerea laptelui 4 2012 . Protecţia mediului ambiant şi promovarea stilului Deţinătorii de ferme pentru rural de viaţă.0 Surse proprii.2027 - Nu se preconizează 2 3 .

1 26. Credite. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 28. 3 Implementarea Strategiei Etapa I (2012 – 2017) Crearea şi utilarea cu echipament a laboratorului Centrul Republican pentru pentru controlul oficial al producţiei de lapte Ameliorarea şi Reproducţia (COPL) a taurinelor Animalelor Restituirea datoriilor la reconstrucţia şi Agenţia pentru Intervenţii şi modernizarea fermelor zootehnice de producere a Plăţi în Agricultură laptelui Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi Agenţii economic. Donatori externi.5 2. Fondul de subvenţionare Surse proprii. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic. Donatori externi.5 29. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic.125 6 Proiectul FAO Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Credite.5 30. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2 4 2012 2012 5 3. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic 2012-2017 187. 27. Donatori externi. Procurarea junincilor de prăsilă 2012-2017 750 36 . 2012-2017 562. Credite. Fondul de subvenţionare Surse proprii.

0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic Agenţii economic.5 34. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2018-2022 750 37 .1 31. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. Procurarea junincilor de prăsilă Agenţii economic. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2018-2022 437. Donatori externi. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 4 2012-2027 5 50. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) Etapa Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor II (2018 – 2022) Agenţii economic. Credite. 32. Fondul de subvenţionare 2018-2022 1312 33. Credite. efectuarea însămînţărilor artificiale. Credite. Donatori externi. transferului de embrioni. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Surse proprii. Donatori externi.

Procurarea junincilor de prăsilă 2023-2027 Surse proprii. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin. 36. Fondul de subvenţionare 1 1 0 0 . Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui Agenţii economic. Donatori externi. Donatori externi. transferului de embrioni.1 35. Credite. Procurarea şi instalarea utilajului tehnologic Agenţii economic. Credite.0 Surse proprii. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 2023-2027 38. Donatori externi. 0 Surse proprii. Persoane fizice Întreprinderi de procesare a laptelui 4 2018-2022 5 50. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 500. Credite. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 38 .0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 2023-2027 1500. colectarea materialului seminal.0 37. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) Etapa Construcţia/reconstrucţia în extravilanul localităţilor a fermelor de producere a laptelui de diverse capacităţi 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor II (2023 – 2027) Agenţii economic. efectuarea însămînţărilor artificiale.

transferului de embrioni. efectuarea însămînţărilor artificiale.0 6 Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli 39 .1 39. colectarea materialului seminal. controlulului oficial (independent) al calităţii laptelui şi productivităţii vacilor) 3 Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor 4 2023-2027 5 50. 2 Activităţi de ameliorare genetică (întreţinerea Eleverului taurin.

10 75.5 - 267.7.0 buc.0 14 105.5 40 .5 buc.5 12 30.0 11 27. lei 2500 0.0 11 82.5 12 90.0 - 230. 2017 costul mln. 2013 costul mln.750 0 buc. 2016 costul mln. 2014 costul mln.5 buc.Anexa 3 Costul cheltuielilor la prima etapă de implementare 2012-2017 Nr.0 buc.0 14 35. lei) Total 2012 costul mln.5 buc. Măsura Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme . d/o 1.5 - 267.5 - 1. lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj (costul 1 ferme . 10 25. 75 0.0 14 35.0 14 35.5 mln.0 14 105. lei 4250 127. lei 4000 120.0 3. lei 4000 120. lei 4250 127.5 buc.5 mln.2. Total costul mlrd.0 - 247. 2015 costul mln.5625 2.0 14 105. lei 4250 127.1875 - 220.5 - 267. lei 4250 127.0 75 0.

lei 165. mlrd.0 35 87.750 2. lei 150.0 175 1. 4500 2018 costul mln.5 buc. lei 157. lei 0. 5500 2022 costul mln. 30 75.0 - 537.0 40 300.Anexa 4 Costul cheltuielilor la etapa a a doua de implementare 2018-2022 Nr. lei 135. lei 142.312 3.0 - 462.5 buc. 5000 2020 costul mln.0 40 100.0 35 262.5 mln.0 35 240. 25000 Total costul mlrd. 4750 2019 costul mln.5 38 95. Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme/100 capete 7. lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (2.5 mln.0 buc.0 - 2.0 32 80. Măsura buc.0 buc. lei/ 1 fermă) Total.5 38 285.5 - 500.0 175 0.4375 - 435.5 - 565.5 41 . 5250 2021 costul mln.0 buc. d/o 1. 30 225.

5 - 610.0 200 1. 7000 2025 costul mln.0 40 300.0 - 610. 40 100.0 - 610.0 40 100.0 40 300.0 40 100.0 buc. 40 300. 7000 2026 costul mln.1 42 . Lei 210. 7000 2027 costul mln.5 mln.0 - 610.5 mln.0 200 0.0 40 300. d/o 1.0 buc. mlrd.0 buc. Lei 210. Lei 210.0 40 100. Lei 1.0 buc. Lei 210.0 buc.0 3. Măsura buc. Procurarea materialului de prăsilă (30 mii lei) Construcţia fermelor (costul 1 ferme la 100 vaci – 7. Lei/ ferme 100 capete) Total. Lei 210. Lei) Dotarea fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (2.5 3.0 40 100.0 40 300. 7000 2024 costul mln.1 2. 35000 Total costul mlrd. Lei 7000 2023 costul mln.0 - 610.Anexa 5 Costul cheltuielilor la etapa a treia de implementare 2023-2027 Nr.

d/o 1. 178.13 543.9 2.75 75. €/euro Mldr. 300.5625 0.28 1.0 14. 0.1875 35.0 600.17 84.0 4.7 0.0 75. 3.15 11.75 Total Lei mld.69 Procesatori Lei mld €/euro mln.69 Statul Lei mld €/euro mln.4 18. mln.0 18.75 5. 84.17 168. 300. mln.55 4.16 11.7 225.75 34.Anexa 6 Repartizarea cheltuielilor pe perioadele de implementare a strategiei sectorului de lapte 2012-2017 Nr. mln.75 Donatorii Lei mld €/euro mln.0 10.5 1. 75.28 1.06 4.15 11. mln.0 37.75 43 .0 18.72 4.75 46.0 4.13 178. Măsura Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea cu echipament şi utilaj tehnologic Alte cheltuieli Total Producători lei mld €/euro mln.5 93.75 5. mln.4 18. 75.

6 10. mldr. 75. Măsura Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea cu echipament şi utilaj tehnologic Alte cheltuieli Total Producători lei mld €/euro mln.2 44 .55 19.4375 €/euro mln.88 524.6 54.75 12.69 196.Anexa 7 Repartizarea cheltuielilor pe perioadele de implementare 2018-2022 Nr.6 175. 2. mln. 46.3 2. 3.88 393.8 10.9 Donatorii lei mld €/euro mln.75 1.72 315.3 998.55 19. d/o 1.73 Statul lei mld €/euro mln.312 0.0 4. mln. mln.72 868.9 Total lei mld.3 4.8 43. 300.0 32.75 12.5 156. 75. 315.8 175.3 2.9 82. mln. 0.0 1.8 43.0 4.0 1.73 Procesatori lei mld €/euro mln.0 27.0 24. 300.8 62.5 2.69 196.

5 440. mln.0 200.5 12. 68.9 Procesatori lei mld €/euro mln.5 Total lei mld.0 6.1 €/euro mln. 440. 110. 110.5 24.0 6.9 Statul lei mld mln. mln. 4.8 31.5 93. 225.0 200.1 3.5 Donatorii lei mld €/euro mln.5 24.0 27.8 45 .13 450.0 37.0 28.09 68. mldr. 27. d/o 1.0 €/euro mln.1 12.5 0.1 1.25 38.24 77. mln. 3.Anexa 8 Repartizarea cheltuielilor pe perioada de implementare a strategiei 2023-2027 Nr.13 1.0 50.0 50.1 193.5 1.1 38.13 225.0 14.0 14.75 Procurarea materialului de prăsilă Construcţia fermelor Dotarea fermelor Alte cheltuieli Total 2. 440. Măsura Producători lei mld €/euro mln.1 3. 1.5 3.

4 materialului de prăsilă (costul 1 buc.Anexa 9 Total cheltuieli pe perioada implementării strategiei sectorului de lapte în RM pentru anii 2012-2027 N Măsura Bucăţi Costul d/o mlrd.05 440.3 fermelor cu echipament şi utilaj tehnologic (costul 1 ferme – 2. lei € (euro). inclusiv implementarea sistemelor de management al calităţii HACCP.9 fermelor (costul 1 ferme – 7.a. Alte cheltuieli. Construcţia 450 3. lei) 3. Procurarea 85000 2.125 70. mln. Dotarea 450 1. Total 7. reutilarea întreprinderii de procesare ş. 1.55 159.6 46 . = 30000 lei) 2.5 mld. lei) 4.375 210. ISO 22000.5 mld.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->