Sunteți pe pagina 1din 63

Ce nseamn s fii ecologist ?

NO IUNI ELEMENTARE DE CUNOA TERE I PROTEC IE A MEDIULUI

Evolu ia societ ii omene ti, a accelerat procesul de transformare a mediului natural.

Mediul, reprezint totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici dintr-un loc dat, cu care un organism vine n contact ( temperatur , umiditate, sol ap , peisaj etc.).

ntre fiecare organism i mediu exist influen e reciproce. Mediul influeneaz organismele, dar i acestea, inclusiv omul, modific mediul. Apa, aerul i solul, sunt cunoscute sub denumirea de factori de mediu.

Apa
Apa este compusul cel mai des ntlnit pe P mnt, i are o importan deosebit pentru via a oamenilor, plantelor i animalelor. nveli ul de ap al P mntului se nume te Hidrosfer .

Circuitul apei n natur


Drumul apei din m ri i oceane n atmosfer , apoi din atmosfer pe uscat i de pe uscat napoi n m ri i oceane, poart numele de circuitul apei n

natur .

CIRCUITUL APEI N NATUR


NORI APA DIN PRECIPITA II CONDENSARE APA DE PE VERSAN I

EVAPORARE

APE DE SUPRAFA APA NMAGAZINAT N SUBTERAN

Propriet ile fizice ale apei


Apa pur este incolor , f r gust, f r miros, fierbe la 100 grade i nghea la 0 grade. n natur , apa se g se te n toate st rile de agregare: solid , lichid i gazoas .

AERUL
Aerul, constituie nveli ul gazos al P mntului, nveli numit atmosfer .

Atmosfera este alc tuit din mai multe


straturi. Aerul con ine oxigen, azot, alte gaze cum ar fi bioxid de carbon, vapori de ap , praf, fum etc.

Propriet ile fizice ale aerului sunt: - este un gaz incolor, inodor, f r gust; - ntre ine via a pe P mnt; - ntre ine arderea.

Ozonul, este un gaz care se afl n


straturile superioare ale atmosferei i f r de care nu ar fi posibil via a pe P mnt. Datorit ozonului, cerul are culoarea albastr .

SOLUL
Solul, este stratul fertil de la
suprafa a p mntului, care asigur hrana plantelor, animalelor i a omului. Formarea solului este un proces ndelungat, care depinde de clima i vegeta ia sub care se afl , dar i de roca pe care se formeaz .

Solul este
compus din nisip, praf, argil , s ruri minerale, ap , aer, dar i substan e de origine vegetal i animal . Acestea din urm formeaz humusul.

Humusul are culoarea maro pn la negru i con ine substan e hr nitoare pentru plante. n func ie de aceste propriet i, pe sol pot cre te sau nu, anumite tipuri de plante.

Enumera i ac iuni prin care omul modific deliberat mediul nconjur tor.

Poluarea, este fenomenul prin


care mediul se ncarc cu substan e str ine d un toare vie ii. Efectele polu rii sunt resim ite peste tot.

Poluarea aerului este prezen a n atmosfer a unor substan e str ine de compozi ia normal a aerului, care produc alterarea propriet ilor acestuia, afecteaz flora, fauna i mediul de via al omului.

Pentru a optimiza calitatea aerului se impun cteva m suri:


- reducerea cantit ilor de noxe (gaze otr vitoare), prin construc ia unor motoare de autovehicole care limiteaz emisiile de noxe; - utilizarea de echipamente industriale care men in agen ii toxici n limite admise de lege; - utilizarea de combustibili alternativi (metanol, etanol); - men inerea i plantarea unde este cazul de perdele de vegeta ie capabile s regleze con inutul n agen i poluan i al aerului.

Poluarea apei, reprezint modificarea nsu irilor caracteristice ale apei, ca urmare a activit ii umane, f cnd-o d un toare s n t ii.

M suri pentru ameliorarea calit ii apei


- epurarea apelor uzate menajere i industriale prin diferite procedee; - autoepurarea, adic ndep rtarea n mod natural din ap , a substan elor str ine pe cale fizic i biochimic ; - nlocuirea ngr mintelor chimice folosite n agricultur cu ngr minte naturale; - apa potabil trebuie s ndeplineasc anumite condi ii de calitate: fizice, chimice i bacteriologice;

De i are loc procesul de epurare n sta ii special amenajate, ntre sta ii i robinetele consumatorilor, pot interveni agen i poluan i cum ar fi: - conducte de plumb sau conducte defecte; - bacterii i viru i din ap ; - ape subterane din pu uri subterane contaminate; - produ ii substan elor chimice folosite la dezinfec ia apei.

Poluarea solului este orice modificare nedorit a caracteristicilor fizice, chimice sau biologice cu implica ii directe asupra vegeta iei, animalelor sau asupra st rii de s n tate a omului.

Prevenirea degrad rii solului se realizeaz prin:


- ra ionalizarea defri rilor, n vederea prevenirii alunec rilor de teren, eroziunii, degrad rii i a dezechilibrelor naturale; - mpiedicarea p unatului excesiv pentu ca fertilizarea natural a solului s se realizeze n condi ii optime; - lucr ri de stabilizare pentru prevenirea alunec rilor de teren; - irigarea terenurilor secetoase, ndiguirea i asecarea celor cu ape freatice aproape de suprafa .

Alte tipuri de poluare


Poluarea sonor ( fonic ), reprezint expunerea oamenilor la sunete ale c ror intensit i sunt stresante sau care afecteaz sistemul auditiv. Mai sunt i poluarea biologic , poluarea radioactiv , etc.

De eurile reprezint cauza principal de poluare a aerului, apei i solului.


Omul este cel mai mare produc tor de de euri. Efectele nocive ale de eurilor, mai ales ale celor depozitate necorespunz tor sunt: - emana iile de gaze nocive datorate descompunerii lor care au ca efect poluarea aerului; - scurgerile i infiltra iile substan elor provenite din de euri care au ca efect poluarea apelor i a solului.

Ameliorarea impactului de eurilor asupra mediului se poate face prin:


- depozitarea controlat a de eurilor; - recuperarea de eurilor reutilizabile cum ar fi: hrtia, metale, material plastic; - utilizarea n agricultur a ngr mintelor naturale; - incinerarea de eurilor uscate cu putere calorific , n vederea ob inerii de agent termic;

Ce ar trebui s fac omul, pentru a stopa degradarea mediului?

Protec ia mediului reprezint totalitatea ac iunilor ntreprinse pentru p strarea echilibrului ecologic, men inerea i ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale, asigurarea condi iilor de via i un comportament responsabil fa de mediu.

A proteja natura nseamn a


proteja ns i via a i s n tatea fiec ruia dintre noi.

Aceast lec ie face parte dintr-o serie de activit i propuse de grupul de ini iativ PRIETENII NATURII din cadrul microproiectului MICUL MARE ECOLOGIST, proiect finan at de ANDZM Com ne ti c ruia i mul umim pentru sprijin. Cu aceast ocazie aducem mul umiri Consiliului Local al ora ului Com ne ti pe care-l avem partener n cadrul acestui proiect.

MUL UMIM PENTRU ATEN IE! PRIETENII NATURII