Sunteți pe pagina 1din 1
UNIVERSITATEA DIN BUCURE ŞTI DIREC ŢIA GENERALĂ SECRETARIAT Numărul de locuri finanţate de la buget

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ SECRETARIAT

Numărul de locuri finanţate de la buget pentru anul universitar 2011 - 2012

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr.

 

Cifra

crt.

 

Facultatea

alocată

1

ADMINISTRAŢIE

SI AFACERI

270

2

BIOLOGIE

180

3

CHIMIE

170

4

DREPT

250

5

FIZICĂ

150

6

FILOSOFIE

150

7

GEOGRAFIE

370

8

GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

110

9

ISTORIE

190

10

JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

170

11

LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

290

12

LITERE

325

13

MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

260

14

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

310

15

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

500

16

STIINŢE POLITICE

170

17

TEOLOGIE ORTODOXĂ

230

18

TEOLOGIE BAPTISTĂ

20

19

TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

25

20

UNESCO

55

21

CESI

45