Sunteți pe pagina 1din 3

Scribd Upload a Document Search Documents Explore Andreea Festeu We need your email!

We will never, ever spam you we promise. We just want to ensure that you don't l ose your documents.

/ 25 Download this Document for Free UAIC Universitatea AlexandruIoan Cuza Iasi PROIECT Constructia Pensiunii Turistice ***Sucevitasi a Utilitatilor de Agrement in Localita teaSucevita , Judetul Suceava Student : Briscaru Cristian IonutNr. Matricol 31040701PM101941Master Complementa r Iasi IDAdministrarea Afacerilor Anul 1 -2011-

CUPRINS I.IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DEFINANARE........................... ........2. 1.1Titlulproiectului............................................................ .......................................................2.1.2Localizarea......... ................................................................................ ...................................2.1.3Descrierea contextuluiproiectului ...... ................................................................................ 2.1.4Justificarea ideii deproiect .............................................. ....................................................4.1.5Stabilirea scopului i ob iectivelorproiectului .......................................................... ............7. II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE APROIECTULUI............................ ..................9. 2.1Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilorproiectulu .....9.2.2Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic aproiectulu ...132.3Echipa de management i echipa de implementare aproiectului.................. ....................172.4 Tipuri de resurse necesare i bugetulproiectului........ .......................................................192.5Matricea cadru logic aproiectului................................................................... ...................19 III. STABILIREA RISCURILOR I INDICATORILOR DE EVALUARE APROIECTULi............... ............20 3.1Stabilirea potenialelor riscuri aleproiectului................................ ......................................20 3.2 Indicatorii de evaluare aproiectului ....................................... .............................................21 IV.BIBLIOGRAFIE................................................................. ....................................................22 List de controlGril de evaluare I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUISI A SURSEI DE FINANTARE I.1Titlul Proiectului

Constructia Pensiunii Turistice *** SUCEVITA si a utilitatilor de agrement inlocalit atea Sucevita , judetul Suceava . I.2 Localizare Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in i ntravilanullocalitatii Sucevita , judetul Suceava , zona turistica Bucovina (nor dul Moldovei).Acesta se afla in aproprierea Manastirii Sucevita si este deservit de drumul national 17A ,fiind delimitat astfel : - Sud arealul forestier Sucevi ta nr. 7C Nord DN 17A Est proprietate privat Constantin E.-Vest drumul foriester Neagu I.3Descrierea contextului proiectului Ideea proiectului este fundamentata pe baza potentialului turistic crescut al lo calitatiiSucevita , potential ce poate fi exploatat profitabil prin amenajarea u nei structuri de cazare detip pensiune turistica de 3 stele dotata cu 15 camere cu o capacitate de 30 de locuri proiectataastfel : subsol cu sala fitness si cu crama , partier cu receptie si restaurant , etajul 1 formatdin 10 de camera dubl e cu o capacitate de 20 locuri , mansarda cu 5 camere duble cu ocapacitate de 10 locuri , pe acoperis vor fi instalate panouri solare fotovoltaice , instalareau nei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea u nui traseumontan pentru drumetii .Beneficiarul acestui proiect este Societatea C omerciala SUCEVITAACCOMMODATION Societate cu Raspundere Limitata , inregistrata la R egistrulComertului sub numarul J32/4/2011 , cu sediul in localitatea Sucevita , judetul Suceava ,avand administrator pe Briscaru Cristian Ionut. Societatea desf asoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaza:obiectul pr incipal de activitate este incadrat conform CAEN la sectiunea I Hoteluri siresta urante , clasa 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta du rata ,activitatile secundare fiind de alimentatie , agrement si recreere .Misiun ea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti vizitarea manastir ilor dinBucovina , oferindule in acelasi timp un mediu de cazare recreativ .Fond ul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de finant arecreat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in randulstatelor member UE , in Romania acesta fiind reprezentat de Programul Nati onal deDezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structu rilor de productie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local inzonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare : AXA 1 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier AXA 2 Imbunatatirea mediului si a peisajului natural AXA 3 Imbunatatirea calitatii vietii in spatial rural si incurajareadiversificar ii economiei rurale-AXA 4 LEADER Model Proiect Pensiune Turistica cu Finantare Europeana Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Info and Rating proiect pensiune cu finantare europeana Briscaru Ionut Briscaru_Ionut Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p.

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. More from this user PreviousNext 19 25 20 26 p. p. p. p.

Recent Readcasters Cornelia Gramescu Ilona Durnac Marinica Evelina Silviu Barica Add a Comment Upload a Document Search Documents Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright 2012 Scribd Inc. Language: English