Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectele de investiii

Prin proiect se intelege o multime de actiuni orientate spre realizarea unui scop cu ajutorul unui management propriu si determinand un consum de resurse materiale, banesti sau forta de munca. Obiectivul unui proiect il reprezinta crearea unei valori noi, adica un produs, un serviciu, proiectul reprezentand un element de noutate avand un scop si un buget propriu. Conform ISO 9000, un proiect reprezinta o actiune specifica noua care structureaza metodic si progresiv o realitate viitoare pentru care nu avem inca o valoare echivalenta. Elementele cheie care stau la baza elaborarii si realizarii unui proiect sunt: scopul proiectului, timpul, costurile si performantele calitative sau cantitative ale proiectului. Proiectul poate fi considerat eficient atunci cand cele 3 elemente cheie, calitate, costuri si performanta sunt realizate conform obiectivelor contarctuale initiale. Proiectele se pot clasifica in functie de mai multe criterii astfel: 1. In functie de domeniul de referinta: proiecte economice proiecte sociale proiecte culturale proiecte de cercetare stiintifica 2. In functie de ramura de aplicatie: proiecte din industrie proiecte din agricultura proiecte din imbunatatiri funciare proiecte din protectia mediului proiecte din sfera socio-culturala

3. In functie de forma de finantare: - proiecte finanatate din sursa interna - proiecte finanatate din surse externe - proiecte finanatate din surse mixte 4. In functie de orientarea managementului de proiect: - proiecte orientate spre restructurarea productiei sau a muncii

- proiecte care au ca scop constituirea de noi societati, fuziuni, divizari, consolidari de firme si companii - proiecte care urmaresc evaluari patrimoniale, introducerea de noi proceduri contabile sau informatice Proiectul de investitii reprezinta un ansamblu de informatii concretizate in piese scrise, desenate, determinari grafice prin care urmeaza sa se configureze o serie de optiuni investitionale sub aspect economic, financiar, constructiv si functional. In vederea desfasurarii activitatii, societatile comerciale urmaresc achizitionarea de active corporale si necorporale si, ca urmare, adoptarea deciziei de investitii si realizarea proiectului de investitii este foarte importanta, intrucat toate cheltuielile sunt ireversibile si angajeaza pentru un timp indelungat fluxuri economice si financiare importante. Proiectul de investitii reprezinta un ansamblu optim de actiuni de investitii bazate pe o planificare sectoriala, globala si coerenta pe baza careia o combinatie de resurse umane si materiale provoaca o dezvoltare economica, sociala determinanta. Proiectele de investitii se impart in mai multe categorii: proiectele de inlocuire urmaresc cauzele de ordin tehnic privind starea utilajelor si echipamentelor a caror uzura avansata poate influenta calitatea proiectele de expansiune urmaresc extinderea si amplificarea in ceea ce priveste imobilizarile corporale, activele circulante proiectele de retehnologizare urmaresc cresterea competitivitatii produselor si corelarea cererii cu structura de fabricatie in conditiile exercitarii efectelor uzurii fizice si moarale asupra echipamantelor proiectele de inovare urmaresc introducerea de activitati noi care au ca scop influentarea volumului cheltuielilor, veniturilor si rentabilitatii. proiectele de stratagie urmaresc propulsarea societatii intr-un viitor incert in care eficienta este greu de evaluat datorita riscului ridicat al acestor proiecte. Aceste proiecte au la baza criteriul costurilor minime. proiectele de deconstructie (dezinvestitie) au ca scop reducerea activitatii neeficiente si a imobilizarilor aferente. Selectia proiectelor de investitii presupune formarea optiunilor de investitii si tratarea selectiva a acestora. Plecand de la criteriile de eficienta care presupun mobilizarea structurilor existente: de productie, financiare si comerciale cu maxima eficienta (eficacitate), intr-o firma se pot formula, intr-o perioada de timp (1 an) mai multe variante cu scop si continut diferit.

Preselectia presupune o analiza a proiectului din mai multe puncte de vedere: analiza bugetului de capitaluri permanent necesare executiei proiectului analiza operatiilor de exploatare ale proiectului analiza riscului financiar Un proiect de investitii presupune o colaborare a persoanelor responsabile din diferite structuri sau compartimente care vor trebui sa elaboreze o serie de studii ale caror informatii vor crea baza de date necesare in elaborarea si fundamentarea proiectului de investitii. Studiile sunt urmatoarele: studiul comercial ofera o serie de informatii referitoare la cerere si oferta, la concurenta, la ciclul de viata al produselor studiul juridic, fiscal si administrativ se refera la necesitatea incadrarii optiunii de investitie in legislatia in vigoare, in restrictiile in vigoare, acte normative, regimul de impozite si taxe, restrictii fiscale studiul tehnic care cuprinde informatii despre activele corporale si cheltuielile de achizitionare, durata de functionare a activelor fixe, costul de exploatare a proiectelor de investitii sau economice la costuri corespunzatoare procesului de modernizaredezvoltare etc. studiul financiar si al resurselor umane urmareste determinarea resurselor de finanatare, a creditelor bancare, dobanzilor, comisioanelor, taxelor aferente, informatii cu privire la personalul de exploatare a obiectivului de investitii, cheltuieli salariale.