Sunteți pe pagina 1din 26

Care sunt componentele consumului de pentru apa calda de consum?

Consumul de energie utila pentru asigurarea parametrilor apei calde de consum la nivelul punctelor de distributie a apei: apei:
temperatura utilizare Debit utilizare Calitate apa calda

Consumul de energie pentru acoperirea :


Pierderilor de caldura tehnic aceptate pentru
  

Pierderilor de caldura care se constituie in risispa


 

conductele de distributie retelele de transport Rezervoarele de stocare Sursele de preparare

Inglobate in apa calda care nu are parametrii de utilizare Pe retelele termice cu izolare necorespunzatoare

Consumul de energie auxiliara pentru: pentru:


Antrenarea pompelor Antrenarea electrovanelor In echipamentele de tratare a apei

Ce structura are consumul de energie pentru apa calda de consum in metodologie?


Pierderi recuperabile de caldura pentru incalzire

Qac,g
pierderi caldura Qac,c Utilizare finala a caldurii Caldura + pierderi pierderi caldura Qac,d Caldura + pierderi pierderi Qac,s caldura Caldura + pierderi pierderi caldura Gaz natural combustibil, electricitate, Biomasa, energie solara, pompa de caldura

Qac
Furnizare ACM Distributie ACM Acumulare ACM Preparare ACM Energie electrica auxiliara

Wac,d

Wac,s

Wac,g
Energie electrica auxiliara

Energie electrica auxiliara

Wac

DIRECTIA DE CALCUL

Furnizare ACM

Distributie ACM

Acumulare ACM

Preparare ACM

Necesarul de c ldur pentru prepararea apei calde de consum (energia util net )
 

Functie de volumul de ap furnizat la consumator Corespunde: Corespunde:


energiei necesare nc lzirii volumului de apa calda cerut de consumator, apa calda la temperatura dorit .

Se determina diferit, functie de existenta sau lipsa sistemului de contorizare:


Cand exist sistem de contorizare al volumului de ap cald consumat , necesarul de ap cald poate fi determinat direct, prin aplicarea formulei 3.3. Cand nu exista sistem de contorizare, necesarul de ap cald de consum poate fi determinat n func ie de num rul i de tipul consumatorilor.

Energia total pentru nc lzirea necesarului de ap cald de consum se determin prin nsumarea cerin elor individuale.

Necesarul de caldura utila pentru incalzirea apei calde menajera, Qac apei calde

Qac =

* C * Vac * (

ac

ar

 

 

densitatea apei [ kg/m3 ]: C caldura spacifica a apei [ J/kg K ]; Vac volumul necesar de apa calda pe perioada considerata [ m3 ]; ac temperatura de furnizare a apei calde [C]; ar temperatura apei care intra in sistemul de apa calda menajera [C].

Temperatura de utilizare a apei calde
Temperatura de preparare a apei calde de consum se diferen iaz fa de temperatura de utilizare a apei calde;
pentru preparare: 45-60 oC, preparare: 45pentru utilizare, temperaturile se ncadreaz n intervalul 35 i 60 oC, in raport cu functiune finala: finala:
 

pentru igien corporal 35 40 oC; pentru sp lat / degresat 50-60 oC. 50-

Temperatura de preparare a apei calde menajere este dependenta de: de:


pozi ia echipamentului de preparare n raport cu punctele de consum.

Se adopta ca temperatur nominal de preparare a (in apei calde de consum, temperatura de 60 oC (in scopul definirii unei date comparabile de calcul) calcul)

Temperatura apei reci
Varia ia temperaturii apei reci poate avea un efect important n evaluarea necesarului de c ldur pentru producerea apei calde de consum . n mod conven ional, aceasta se consider egal cu 10 oC. Este recomandata considerarea particularitatilor geografice prin varia ii locale n func ie de categoria sursei, conform datelor din tabelul 3.4. din metodologie

Volumul de apa calda necesar
Este determinat de
tipul cladirii si de felul utilizarii ei.

  

Se calculeaza cu relatia: Vac = a * Nu / 1000 [ m3 ] n care: a consumul specific de apa calda la 60 C [m3], pentru m3] unitatea de utilizare Nu numarul unita ilor de utilizare. Valorile a si Nu depind de:
tipul cladirii, felul activiatii desfasurata in cladire, felul activitatilor pe zone ale cladirii, standardele sau clasa de activitate, ca de exemplu numarul de stele pentru hoteluri sau categoria restaurantelor.7 restaurantelor.7

Cum se stabilesc valorile lui a si Nu?


 

valorile lui a sunt prezentate in anexa II.3.A. Num rul de persoane Nu aferent cl dirilor de locuit se determin ca valoare medie, n func ie de indicele mediu de ocupare a suprafe ei utile a cl dirilor, utiliznd urm toarea procedur de calcul:
se determin suprafa a util Su [m2] (camere de zi, dormitoare, holuri, buc t rie, baie etc; nu se consider suprafa a balcoanelor i teraselor); se apreciaz indicele mediu de locuire, iLoc, ca avnd valori cuprinse n intervalul 0,04 0,055 (valoarea corespunde unei suprafe e utile pentru o persoan de 18-25 m2, n func ie de 18tipul cl dirii (individual , n iruit sau bloc) i de amplasarea acesteia (jude i mediu urban sau rural); se determin num rul mediu normat de persoane aferent cl dirii, utiliznd urm toarea rela ie de calcul;

N u ! S u v ilic

[persoane/ap]

Volumul necesar de ap cald de consum calculat pentru locuin e unifamiliale
Analitic, functie de exigentele formulate, sau se pot utiliza valori medii, statistice, care ilustreaz consumul mediu zilnic de ap cald . Acest calcul poate utiliza indici care in seama de urm toarele:
de consumul specific de ap cald de consum, considernd valorile din anexa II.3.B, tabel B.1; n func ie de suprafa a locuin ei unifamiliale, conform metodologiei i valorilor din anexa II.3.C.

Noua metodologie pentru a.c.c. acorda o atentie deosebita pierderile totale ale sistemului de alimentare cu a.c.c., Qac,p :
Qac,p = Qac,c + Qac,d + Qac,s + Qac,g unde: unde: Qac,c pierderea de c ldura datorita neasigurarii la consumator a apei calde la temperatura necesara [ J ]; Qac,d pierderea de caldura pe conductele de distributie [ J ] Qac,s pierdera de caldura in instalatia de stocare [ J ]; Qac,g pierdera de caldura in generatorul de producere a a.c.c. [ J ], pe perioada de functionare, pe perioada de nefunctionare si datorita unui control necorespunzator pentru fiecare generator

Pierderea de caldura pe conductele de distributie Qac,d[ J ] depind de Qac,d[
  

intinderea sistemului de conducte, de amplasarea lor, de izolarea termica, de temperatura apei calde si de sistemul de control;

Necesarul de caldura pentru apa calda menajera, Qac
Qac =

* C * Vac * (

ac

ar

 

 

densitatea apei [ kg/m3 ]: C caldura spacifica a apei [ J/kg K ]; Vac volumul necesar de apa calda pe perioada considerata [ m3 ]; ac temperatura de furnizare a apei calde [C]; ar temperatura apei care intra in sistemul de apa calda menajera [C].

Volumul de apa calda necesar
Este determinat de
tipul cladirii si de felul utilizarii ei.

  

Se calculeaza cu relatia: Vac = a * Nu / 1000 [ m3 ] n care: a consumul specific de apa calda la 60 C [m3], pentru m3] unitatea de utilizare; Nu numarul unita ilor de utilizare. Valorile a si Nu depind de:
tipul cladirii, felul activiatii desfasurata in cladire, felul activitatilor pe zone ale cladirii, standardele sau clasa de activitate, ca de exemplu numarul de stele pentru hoteluri sau categoria restaurantelor.

Subsol

Parter

Etaj

Volumul de apa calda necesar


Se poate calcula cu relatile: relatile:


1. Vac = a * Nu / 1000 [ m3 ] n care: -a consumul specific de apa calda la 60 C [m3], pentru unitatea de utilizare: m3] utilizare: a=75 l/om,zi, la prepararea centralizat a apei calde de consum (anexa II.3.A.) l/om,zi, -Nu numarul unita ilor de utilizare: utilizare: apartamente 3 camere: 3 persoane/apartament camere: persoane/ apartamente 2 camere: 2 persoane/apartament camere: persoane/
Vac = 75 *( 2pers/ap*16ap +3pers/ap*4ap.)/ 1000 =3.3[ m3 ] 2pers/ap*16ap +3pers/ap*4ap.)/

3 camere Tip apart. Camera de zi Dormitor Dormitor Bucatarie Holuri Baie Debara Casa scarii Windfang 2camere Tip apart. Dormitor Bucatarie Holuri Baie Debara Suprafa a [m2] 12.3 7.51 7.38 3.56 0.8 Nr apt 16 16 16 16 16 S [m2] 196.8 120.16 118.08 56.96 12.8 781.76 20 apt 1122.68 Suprafa a [m2] 17.31 12.3 11.15 7.51 7.38 3.56 0.8 18.47 8.53 Nr apt 4 4 4 4 4 4 4 5 1 S [m2] 69.24 49.2 44.6 30.04 29.52 14.24 3.2 92.35 8.53 340.92

Volumul de apa calda necesar


2. Vac = a * Nu / 1000
[ m3 ] n care: -a consumul specific de apa calda la 60 C [m3], pentru unitatea de utilizare: m3] utilizare: a=75 l/om,zi, la prepararea centralizat a apei calde de consum (anexa II.3.A.) l/om,zi, -Nu numarul unita ilor de utilizare: utilizare:

N u ! S u v i lic
Su [m2] , suprafa a util : Su =1122[m2] =1122[m iLoc, cu valori cuprinse n intervalul 0,04 0,055 iLoc=0,04 Loc=
N u ! S u v ilic

=1122*0.04=3363

Vac = 75 *3363/1000 =3.36[ m3 ]

Pierderile de c ldur aferente furniz rii la consumator a apei calde de consum
Qac,c = unde:

Vac,c * (

ac,c

ar

densitatea apei calde de consum[kg/m3] ( tabel 3.3 ); c c ldura specific a apei calde de consum [J/kg K] (tabel 3.3); Vac,c volumul corespunz tor pierderilor i risipei de ap cald de consum pe perioada considerat [m3]; o ac,c temperatura de furnizare a apei calde la punctul de consum[ C]; temperatura apei reci care intr n sistemul de preparare a apei calde de ar consum [oC]: ar =10 [oC]; C]: i =1, n reprezint indicele de calcul pentru categoriile de consumatori

Volumul de ap cald de consum corespunz tor pierderilor i risipei de ap , calculat cu coeficien i adimensionali

Vac Vac ,c ! Vac v f 1 v f 2


Vac = 3.36[ m3 ] Se pot adopta urm toarelor valori pentru coeficien ii f: - f1 = 1, 30 pentru obiective alimentate n sistem centralizat , f r recirculare - f1 = 1, 20 pentru obiective alimentate n sistem local centralizat - f1 = 1, 10 pentru obiective alimentate n sistem local - f2 = 1, 10 pentru instala ii echipate cu baterii clasice - f2 = 1, 05 pentru instala ii echipate cu baterii monocomand unde:
f1 =func ie de tipul instala iei la care este racordat punctul de consum f2 = func ie de starea tehnic a arm turilor la care are loc consumul de ap cald

Volumul de ap cald de consum corespunz tor pierderilor i risipei de ap , calculat cu coeficien i adimensionali

Vac Vac ,c ! 3.36 v 1.3 v 1.1 ! 4.8[ metri cubi ]

Volumul de ap cald de consum corespunz tor pierderilor i risipei de ap , cu valori tabelare


Receptor Consum [l/utilizare] Temperatura de utilizare [r C] Numar de utilizari / zi 12 4 1 0,3 2 0,15 3 4 6 2 1,5 0,6 2 0,15 Litri / zi Litri / om zi Consum total acc [l/zi] 12 24 30 36 40 15 145 72, 5 3 4 36 12 45 72 40 15 220 73, 5 Pierderea de energie la utilizare [Kcal/zi] 5-6 10 3 3 0,8 4 0,3 5-6 60 18 90 120 96 120 80 30 374428 74,871,5 1-2 480 750 720 1950 975 34 720 240 1125 1440 3525 1175 5-6 1200 360 22503000 19202400 57306960 11461390 12 0, 55 0, 87 0, 84 2, 26 1,13 [KW/zi] 3 4 0, 84 0.27 1, 31 1, 68 4, 1 1,36 5-6 1, 4 0, 42 2, 6- 3, 5 2, 24- 2, 79 6,66-8,1 1, 331,61

Lavoar Bideu Dus Cada baie Spalator Masina de spalat

6-10 6 30-40 120-150 20-30 100

40 40 35 40 60 70 CONSUM TOTAL CONSUM MEDIU

Pierderea de caldura pe o conducta de apa calda de consum Qac,c [kWh/lun ]
Depinde de:
Locul de pozare: pozare:
  

interior, Exterior in canale de protectie Direct ingropat in pamant

m,ac m,ac temperatura medie a apei din conducta [C]; Lc lungimea conductei [m]; Izolatia termica aplicata: aplicata:
  

Material termoizolant Grosime termoizolatie Sistem control asociat Tehnologie realizare termoizolatie


   

se calculeaza cu relatia:
Qac,c = (1/1000) * Uc * Lc * ( m,ac - a )* tac * z Lc tac in care: care: Uc coeficientul specific de pierderi de caldura pe unitatea de lungime de teava [W/m K]; Lc lungimea conductei [m]; m,ac m,ac temperatura medie a apei din conducta [C]; a temperatura aerului din jurul conductei [C]; tac durata de alimentare cu a.c.c. [zi/luna];

z timp de functionare pompa de circulatie [ore/zi].

Consumuri specifice de c ldur pentru prepararea apei calde de consum pentru cl direa de referin
Tipul cl dirii Cl diri de locuit Cl diri racordate la un sistem de nc lzire districtual (punct termic Bloc central sau central termic de cartier) Cl diri dotate cu central termic Bloc proprie sau sta ie termic compact care prepar i apa cald de consum Apartamente amplasate n blocuri i dotate cu central termic proprie sau boiler electric pentru preparare a.c.m. gaze naturale (ex. cazan Cl diri individuale sau n iruite la care prepararea apei calde de de baie) sau electric consum se face prin sisteme Combustibil lichid proprii func ionnd cu: Combustibil solid Cl diri individuale sau n iruite la care prepararea apei calde de consum se face pe plit sau aragaz

g60 [l/pers.zi] 110 80 60 50 40 30 20

q60 [kWh/m.an]

1958 . iLoc . ALoc/Anc 1424 . iLoc . ALoc/Anc 1068 . iLoc . ALoc/Anc 890 . iLoc . ALoc/Anc 712 . iLoc . ALoc/Anc 534 . iLoc . ALoc/Anc 356 . iLoc . ALoc/Anc

iLoc indice mediu statistic de ocupare a locuin elor (Metodologia de calcul al performan ei energetice a cl dirilor partea a II-a, Anexa II.3.C), ALoc aria util a camerelor de locuit, Anc aria util a spa iului nc lzit.

Produse de ardere
C CO CO2 NOX C XH Y

oces )

CO2 H2O

f (pr

f (c

om

tib bus

il)

SO2 NOX

T NEU

RE

NOC IVE

PRODUSE DE ARDERE