Sunteți pe pagina 1din 8

FUNCTII DE BAZA

1. FUNCTIA PUTERE f:R R , f(x)=

a) Daca n este impar

b) Daca n este par

2. FUNCTIA RADICAL a) Radical de ordin par : f: [0, )

[0, ) , f(x)=

b) Radical de ordin impar : f: R

R , f(x)=

3. FUNCTIA EXPONENTIALA f: R (0, ) , f(x)=

a) Pentru a>1

b) Pentru a

(0,1)

4. FUNCTIA LOGARITMICA f: (0, ) R , f(x) =

a) Daca a > 1

b) Daca a

(0,1)

5. FUNCTIILE SINUS SI ARCSINUS a) Sinus f: R [-1,1] , f(x) = sin x

b) Arcsinus f: [-1,1] [- , ] , f(x) = arcsin x

6. FUNCTIILE COSINUS SI ARCCOSINUS a) Cosinus f: R [-1,1] , f(x) = cos x

b) Arccosinus f: [-1,1] [0, ] , f(x) = arccos x

7. FUNCTIILE TANGENTA SI ARCTANGENTA a) Tangenta f : R\ {(2k+1) |k Z} R , f(x) = tg x

b) Arctangenta f: R [- , ] , f(x) = arctg

8. FUNCTIILE COTANGENTA SI ARCCOTANGENTA a) Cotangenta f: R\ {k |k Z} R , f(x) = ctg x

b) Arccotangenta f: R [0, ] , f(x) = arcctg x