Sunteți pe pagina 1din 6

Cicluri biogeochimice

Ciclul biogeochimic al unui element reprezint etapele de transformare, fizic i de transfer dintr-un nveli geografic n altul prin intermediul organismelor vii.

i chimic ,

Activitatea biochimic a sistemelor vii se manifest , n linii mari, prin realizarea, n raport cu mediul, a dou func ii esen iale: concentrarea (acumularea) i dispersarea selectiv a elementelor. Acumularea atomilor n organisme este, n general, independent de propor ia acestora n mediul extern, ca un rezultat al perfec ion rii selective a metabolismului de-a lungul evolu iei. Carbonul, azotul, fosforul realizeaz concentra ii mult mai mari n substan a vie dect n mediul nconjur tor. Acumularea de c tre organisme a unor elemente este uneori propor ional cu con inutul lor n mediu, fenomenul avnd caracter de adaptabilitate, bine fixat genetic, care confer speciilor respective avantaje competitive. Astfel, n unele medii organismele concentreaz elemente rare: algele brune iod, brom, potasiu, pn la 18-20% din cenu ; lichenii cupru; linti a (Lemna trisluca) mangan; plantele halofile (Salicornia herbacea) acumuleaz pn la 10.1% ioni de Na+, Cl-, SO42-; cele calcifile (Saxigrafa aizoon) acumuleaz i secret ioni de Ca2+, iar animalele marine inferioare realizeaz o compozi ie chimic general similar cu cea a mediului extern. Acumularea biogeochimic realizat de organisme n diferite perioade geologice a avut ca efect formarea depozitelor sedimentare, terestre sau marine, a unor z c minte minerale. Z c mintele de petrol i gaze naturale s-au format din material organic transformat , prin activitatea organismelor, n hidrocarburi. Fosforitele s-au constituit din depunerile marine ale fito- i zooplanctonului n proterozoic i cambrian. Guanoul provine din dejec iile unor popula ii de p s ri, iar salpetrul prin acumularea unor resturi organice att pe continent, ct i n bazine oceanice. Efectul acumul rii biogeochimice actuale devine evident n cazul unor metale grele sau substan e toxice, a c ror concentrare de-a lungul lan urilor trofice poate deveni periculoas pentru consumatorii de ordin superior, inclusiv pentru om.
1

Dispersarea n mediu a elementelor este, n general, o func ie dependent de organismele mobile; acestea vehiculeaz la distan e variabile de la locul absorb iei atomii pe care i pun n libertate n urma proceselor de excre ie sau dup moarte prin descompunerea substan elor care le alc tuiesc. P s rile migratoare transport la mii de kilometri elementele chimice. Prin activitatea metabolic sau descompunerea cadavrelor, biosfera mpr tie n atmosfer i hidrosfer cantit i importante de gaze, estimndu-se c 95-97% din substan a vie se transform , dup moarte, n gaze (Vernadski, 1934). Oxigenul atmosferic este, aproape n exclusivitate, rezultat din fotosintez . Concentra iile de azot, dioxid de carbon se men in constante ca urmare a activit ii biosferei; aceast activitate asigur nu numai absorb ia elementelor respective, ci i revenirea lor n atmosfer . Sub aspect cantitativ, materia vie constituie biomasa estimat la 2 429 x 109 tone global, ceea ce reprezint numai 0.001% din masa crustei terestre.4 Biomasa este format din fitomas i zoomas . Cea mai mare pondere o are fitomasa pe uscat (circa 99% din biomasa total ), iar n ocean, ponderea acesteia este sub 50%. n sistemele vii, elementele chimice particip la realizarea structurilor, a reac iilor chimice i la ciclurile biogeochimice, n mod diferit n func ie de propriet ile lor. Astfel, carbonul are o vitez mai mare de circula ie dect azotul, fosforul i sulful, elemente care particip la formarea acizilor nucleici, proteinelor. n organisme, au fost identificate circa 50 de elemente chimice, diferen iate prin participarea lor relativ la formarea substan elor organice. Categoria cea mai important o reprezint macroelementele, care contribuie cu peste 99%, fapt pentru care sunt cunoscute i sub denumirea de elemente biogene, fiind reprezentate de: carbon, hidrogen, oxigen, azot, fosfor, sulf. Acestora li se adaug microelementele (Na, Ca, Fe, Al, Mg etc.) i ultramicroelementele (As, Mo, Se etc.) importante mai ales sub raport calitativ, func ional. Fiecare dintre elementele chimice se nglobeaz ntr-un ciclu biogeochimic specific, dar n continuare ne vom referi la circula ia celor din prima categorie.

CICLUL OXIGENULUI

Rezerva de oxigen molecular s-a constituit prin procese de suprafa , constnd n fotodisocierea chimic a apei sub ac iunea razelor ultraviolete i prin fotosinteza realizat de c tre plantele verzi; astfel, ciclul oxigenului se ntrep trunde strns cu cel al carbonului i hidrogenului. Contribu ia fotosintezei actuale la mbog irea atmosferei terestre, innd seama de cantitatea de dioxid de carbon fixat n biomasa vegetal rezultat , trebuie s fie n jur de 2.7 x 1011 tone de oxigen, eliminate anual; deci aproximativ de 24 de ori mai mult dect ntreaga mas de oxigen existent n atmosfera terestr n perioada biogenezei. Apropae toata cantitatea de oxigen este folosita in procesle de respiratie si fermentatie a substantelor organice de catre organismele heterotrofe, nefotosintetizatroare, in special bacterii. Reciclarea biogeochimic a oxigenului dureaz , aproximativ, 2500 de ani. Reducerea cantit ii de oxigen n atmosfer n urma defri rii, ca rezultat al unor ac iuni umane dezechilibrante, ar permite supravie uirea omului cel mult un mileniu i jum tate. Defri area p durilor tropicale constituie un serios motiv de nelini te, avnd n vedere faptul c acestea reprezint principalul produc tor de oxigen, care degaj anual, prin fotosintez , o cantitate de 55.5 x 106 tone de oxigen. Pe de alt parte, n S.U.A., covorul vegetal genereaz doar 40% din oxigenul consumat aici, restul provenind din rile i oceanele nvecinate. La nivelul ecosistemelor acvatice stagnante i a celor oceanice sau marine, procesele de eutrofizare determinate de afluen a sporit de compu i organici sau nutritivi (azot i fosfor) provoac dezechilibre care pot conduce la consumul integral al oxigenului dizolvat i, ulterior, la eliminarea organismelor aerobe.

Oxidarea - combinatia oxigenului cu alte substante - elibereaza energie n hrana si astfel ea poate fi folosita pentru sistemul viu. Fara oxigen - suportul vietii, procesele metabolice ale celor mai multe vietuitore n-ar functiona si organismele vii ar nceta sa mai existe Oamenii si animalele inhaleaza oxigenul si elimina dioxid de carbon; n plus, oamenii ard cantitati uriase de combustibil fosil n case, automobile, masini grele sau fabrici, ndepartand oxigenul din atmosfera si crescand cantitatea de dioxid de carbon Deversarile de uleiuri si pesticide contribuie la dezechilibrarea ciclului oxigenului prin oprirea cresterii plantelor.

Bibliografie

www.wikipedia.com

http://www.scritube.com

www.scribd.com

Bordeianu Mihaela-Beatrice An I, Seria A,Grupa 4