Sunteți pe pagina 1din 3

Grupuri vs.

echipe n organiza ii
Cea mai mare parte a muncii umane este prestat n echipe, eremi ii sunt destul de rari , chiar i cei mai solitari arti ti, scriitori sau pictori depind de ceilal i pentru ca munca lor s fie eficient : scriitorul de un editor i o editur , o tipografie, o libr rie, pictorul de o galerie unde s - i expun lucr rile i a a mai departe. Altfel spus, chiar dac mitul eroului sau lupt torului singuratic este n continuare n mare vog ntr-o societate individualist , dac analiz m cu aten ie faptele a a- zis individuale constat m c ele sunt de fapt rezultatul efortului depus de o ntreag echip . Orict de impresiona i am fi de realiz rile marilor personalit i, fie ei lideri puternici sau inovatori care i- au asumat riscuri considerabile, mai devreme sau mai trziu constat m c ei fac parte dintr-o echip pentru c unu este un num r mult prea mic pentru a realiza ceva m re , ne spune legea semnifica iei, prima din cele 17 Legi ale muncii n echip enun ate de John C. Maxwell (2003). 1. Grupuri vs. echipe: care este diferen a? Un grup este definit ca fiind o colec ie de trei sau mai multe persoane ce interac ioneaz i sunt interdependente, care mpreun ating acelea i obiective. Un grup de munc este un grup care interac ioneaz mp rt indu- i informa iile i care iau decizii ce i ajut pe fiecare membru al echipei s i dezvolte performan ele n propria arie de competen i responsabilitate. O echip este un grup n care prin eforturi individuale rezult o performan ce este superioar sumei input-urilor individuale. In tabelul urm tor am sintetizat diferen ele dintre grupuri i echipe n organiza ii a a cum sunt precizate de Katzenbach, (1993). Grupul de lucru Echipa Are un lider puternic Rolurile de lider sunt distribuite Responsabilitate individual Responsabilitate individual / de grup Scopul grupului este identic cu Echipa are i obiective proprii misiunea organiza ional Produsele grupului sunt individuale Produsele echipei sunt colective Sunt preferate discu ii de grup Sunt ncurajate disputele deschise eficiente &i solu ion rile de probleme active Evaluarea performan elor se Evaluarea este realizat n mod realizeaz indirect direct prin m surarea performan elor colective Membrii grupului discut , decid, Membrii grupului discut , decid i deleag realizeaz n comun ceea ce au decis Tabel 1. Diferentele dintre grup i echip (dup Katzenbach, 1993)
1

Dar, n organiza ii nu ntlnim doar grupuri de lucru i echipe. Spiegel i Torres, (1994) fac diferen a dintre echipe i alte forme de munc n grup: Comitetele sunt cele mai frecvente grupuri de lucru formate de conducere pentru a rezolva sarcini stricte; Grupurile de sarcini sunt grupuri formate de top management cu un scop bine stabilit pentru a rezolva o problem important ntr-o situa ie special ; Grupurile create pentru mbun t irea proceselor sunt grupuri alc tuite de exper i din diferite domenii;
1

apreciaz Peter Druker n Societatea postcapitalist lucrare ap rut n 1993, tradus 1999 la Editura Image, Bucure ti.

i publicat n limba romn n

Grupurile create pentru mbun t irea departamentelor sunt grupuri alc tuite n vederea mbun t irii calit ii serviciilor, responsabilitatea fiind a managerilor de departamente; Echipa este forma cea mai dezvoltat a grupurilor, echipa este un grup special de lucru care trebuie organizat i coordonat n mod diferit dect celelalte grupuri; echipele sunt formate din indivizi care lucreaz al turi de ceilal i ntr-un mediu concuren ial dar nu sunt n concuren cu celelalte echipe din organiza ie ci sunt n concuren cu risipa, cu rebuturile, cu nerespectarea termenelor, cu munca inutil , lipsit de valoare, cu productivitatea sc zut , dar i n concuren cu ceilal i actori de pe pia . 2. Echipe nalt performante Chiar dac inta este de a avea echipe nalt performante n toate organiza iile nimeni nu atinge aceast int automat. Katzenbach, Smith (1993) enumer cteva prejudec i care pot stopa formarea unei echipe nalt performante: scopul echipei nu poate fi diferit de cel al organiza iei; rela iile constructive ntre membrii echipei se creeaz automat; rolul fiec rui membru n echip este determinat de pozi ia lui n ierarhia organiza iei; timpul dedicat de c tre conducerea executiv dezvolt rii echipei este timp irosit; eficien a unei echipe depinde doar de o comunicare deschis Cu sau far aceste prejudec i accept m c nu toate echipele devin echipe performante. De ce depinde performan a echipei? Robbins (1998) enun urm torii factori de care depinde performan a echipei: M rimea echipei Abilit ile membrilor Alocarea rolurilor i promovarea diversit ii Contractul i scopul comun Obiectivele specifice stabilite Leadership-ul i structura Lenea social (modul n care este evitat ) Evaluarea performan elor i sistemul de recompens ncrederea To i ace ti factori sunt extrem de importan i dar am ales s z bovim asupra ultimului dintre ei: ncrederea. Robbins (1998) consider c dimensiuni ncrederii sunt integritatea , competen a, consisten a, loialitatea i deschiderea. Din experien a noastr personal v prezent m ceea ce consider m ca fiind cele mai importante valori ale echipei, valori care pot sugera poten ialul echipei de a deveni performante: existen a n cadrul echipei a concep iilor asem n toare despre via i munc ; ncredere ntre membrii echipei i ntre lider i echip ; capacitatea de "a face", de "a ac iona mpreun "; onestitatea; loialitatea; nevoia de performan a lider-ului i a membrilor echipei.

Bibliografie 1. Chiric , S. (1996), Psihologia organizational. , Modele de diagnoz &i interven ie, Casa de editur i Consultan , "Studiul organiz rii", Cluj-Napoca;
2. Katzenbach, J.R., Smith, D.K., (1993), The Wisdom of Teams: Creating the HighPerformance Organization, Harvard Business Scholl Press, Boston; 3. Zaboril , C., (2004), Comportamentul n grup la locul de munc , in Bogathy, Z. (coord.) Manual de psihologia muncii &i organiza ional , Editura Polirom, Ia i. 4. Maxwell, J., (2003). Cele 17 legi ale muncii n echip . Editura Amaltea: Bucure ti;