P. 1
Protectie Si Securitate Sociala

Protectie Si Securitate Sociala

|Views: 414|Likes:

More info:

Published by: Georgiana Adelina Alexe on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

PROTECŢIE ŞI SECURITATE SOCIALĂ

– CURS –

1

2

INTRODUCERE

Cel mai adesea, protecţia socială este definită ca un ansamblu de politici, măsuri, instituţii, organisme persoanelor care şi asigură grupurilor sprijinul aflate în

dificultate şi care nu pot să realizeze prin efort propriu condiţii normale, minime de viaţă. Prin sistemul de protecţie socială se caută posibilităţi către de redistribuire şi umane persoane a ale şi resurselor colectivităţii materiale

acele

grupuri aflate în dificultate în vederea eliminării decalajelor mari dintre aceştia şi populaţia majoritară. Protecţia socială are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de dependenţă a celor în nevoie, ci reintegrarea lor în viaţa normală prin
3

stimularea

forţelor

active,

a

creşterii

capacităţilor lor de a face faţă acestor probleme, a scăderii perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii. În sens general, protecţia socială reprezintă un set de măsuri orientat spre asigurarea unui anumit nivel de bunăstare şi securitate socială pentru întreaga populaţie şi în mod special pentru anumite grupuri sociale. De asemenea, protecţia socială poate să aibă în vedere satisfacerea unor nevoi colective care nu se pot realiza corespunzător prin efort propriu prin intermediul pieţei libere (ex. sprijinirea sistemului de educaţie şi învăţămînt pentru toţi, promovarea culturii, asigurarea unui grad corespunzător de sănătate publică, protecţia mediului etc.)

4

Protecţia socială poate să fie plasată la niveluri distincte: • la nivelul întregii colectivităţi populaţiei minime (ex. de pe protejarea consum, veniturilor unor

inflaţie, asigurarea unui nivel minim de venituri familie, protejarea populaţiei în cazuri de calamităţi naturale sau sociale, protecţia faţă de criminalitate, violenţe, conflicte etnice, îmbolnăviri în masă, protecţia la locul de muncă, protecţia drepturilor asupra proprietăţii, protecţia împotriva corupţiei, alienării politice, împotriva drogurilor şi abuzurilor, etc.); • la nivelul diferitelor categorii (copii, vîrstnici, handicapaţi, şomeri etc.);

5

editura Polirom. normal1. fundat pe piaţa liberă. nu e capabil prin el însuşi să asigure un venit satisfăcător pentru toată populaţia. în Lazăr Vlăsceanu şi Cătălin Zamfir (coordonatori). Eşecul pieţei libere de a asigura resurse economice corespunzătoare pentru întreaga colectivitate a făcut necesar ca în toate ţările dezvoltate să apară un sistem de protecţie socială care să asigure sprijinul şi ocrotirea indivizilor în toate situaţiile în care ei nu mai dispun de resurse materiale şi nu mai sînt capabili să-şi obţină prin eforturi proprii mijloacele necesare unui trai decent.• la nivel personal (rezolvarea unor probleme personale legate de starea individului la un moment dat. 2005. 235 6 . Dicţionar de sociologie. Iaşi.) Sistemul economic. având în vedere toate riscurile care apar sau pot să apară în ciclul vieţii. p. Aceste situaţii pot fi foarte diferite. 1 Elena Zamfir.

handicap. sînt utilizate în principal două tipuri (modalităţi) de sprijin: • sistemul asigurărilor sociale • sistemul asistenţei sociale. dar acum sînt în nevoie.Ele se referă la bătrîneţe. În cazul asigurărilor sociale. în funcţie de contribuţia lor. accident. Fondurile asigurărilor sociale se obţin prin contribuţii sistematice ale populaţiei active care se întorc apoi la cei care au contribuit. ajutor de şomaj. 7 . prestaţia este în funcţie de contribuţie. ajutor de boală şi îngrijire medicală etc. moartea membrilor activi economici din familie etc. boală. şomaj. sub formă de pensii. Pentru a asigura o protecţie socială în toate aceste situaţii de risc pentru persoane sau grupuri în nevoie.

psihologice. prestaţia se face în funcţie de nevoie. bazându-se pe principiul solidarităţii. defavorizate. Din fonduri bugetare de stat sau din fonduri obţinute voluntar de la indivizi sau de la comunitate sunt sprijinite acele persoane. social. În acest caz. material.Sistemul asistenţei sociale funcţionează pe baza unui alt principiu. să se încadreze social. sociale de a 8 . vulnerabile în funcţie de necesităţile lor. În cadrul acestui sistem de asistenţă socială cei în nevoie sunt ajutaţi să aibă un mod de viaţă decent. Ajutorul aici are în vedere o perioadă limitată de timp pînă cînd persoanele cu nevoi speciale îşi găsesc resurse materiale. nu de vreo contribuţie personală anterioară. grupuri în dificultate. să-şi recupereze capacitatea de funcţionare normală în urma unui ajutor financiar.

În ultimul timp.putea să-şi desfăşoare o viaţă normală. activi. autosuficientă2. Un instrument important al politicii de protecţie socială îl reprezintă sistemul securităţii sociale. 49 9 . (siguranţă) socială” (safety net) ca 2 Ibidem. cu disabilităţi. tot mai frecvent este utilizat în acest cadru termenul de „reţea de securitate. şomeri. acestui program de sprijin vin din contribuţiile celor angajaţi. prin intermediul unor instituţii şi activităţi. Aceasta. fonduri ale asigurării de stat precum şi din sistemul de taxe şi fonduri speciale. Resursele văduve. asigură un larg program de ajutor pentru cei bătrîni. bolnavi. p. financiare copii ale abandonaţi care nu beneficiază de un venit corespunzător. Sfera sistemului protecţiei sociale este mai largă decît cea a asistenţei sociale.

împiedicîndu-se astfel instalarea sărăciei. Acest termen se referă la un set de măsuri publice şi private orientate spre asigurarea unui nivel minim decent de trai pentru toţi membrii colectivităţii. La acestea se mai adaugă ajutorul financiar înalt focalizat pe persoane. asigurarea unui venit minim pe familie. pensii minime. capabile să situeze aceste persoane. bazat pe testarea 3 Călin Anastasiu. oficial stabilit. în Lazăr Vlăsceanu şi Cătălin Zamfir (coordonatori). ajutor de şomaj corespunzător. Dicţionar de sociologie. În această reţea de securitate socială sînt incluse măsuri speciale ce vizează politici sociale active ca: salarii minime. editura Polirom. p. alocaţii pentru copii. grupuri defavorizate social şi uman deasupra pragului de sărăcie. 412 10 . Iaşi. ajutor pentru handicapaţi care să le permită un nivel minim decent de viaţă.un component de bază al securităţii sociale3. 2005. beneficii minime pentru familii cu mulţi copii.

Humanitas. Ministerul sănătăţii. 1995. Românii dupa`89 (Istoria unei neîntelegeri). în ciuda beneficiilor obţinute prin sistemele mai generale („means tested benefits”). Ministerul învăţămîntului. care se plasează sub pragul sărăciei oficial stabilit. în România s-a fixat ca un obiectiv major al reformei socio-economice a perioadei de tranziţie şi realizarea unei reforme globale a sistemului de protecţie socială4. comisii. p. Calificarea pentru un asemenea sprijin se bazează pe analiza veniturilor familiei. 37 11 . Problemele protecţiei sociale în prezent în România sînt gestionate în principal de cîteva ministere. organizaţii: Ministerul muncii şi protecţiei sociale. 4 Alina Mungiu. Ed.mijloacelor de trai ale familiilor cu venituri scăzute. instituţii locale şi naţionale. Aceste beneficii pot fi monetare (în bani) sau în natură (bunuri şi servicii) După revoluţia din decembrie 1989. Bucuresti.

apare cerinţa elaborării unei concepţii generale care să stea la baza dezvoltării sistemului de protecţie socială pe termen scurt şi termen lung. În acest context.. stabilirea oferite unor în priorităţi în sfera protecţiei sociale. evaluarea periodică a programelor de protecţie socială5.cit. şomeri. handicapaţi. Comisia naţională pentru adopţii. p. copii. 57 12 . vîrstnici. Ca parte integrantă a politicii de protecţie socială. analiza resurselor economice protecţia diferitelor grupuri. conceptul de securitate socială este 5 Elena Zamfir. un program de dezvoltare a sistemului tuturor administrativ. Ministerul justiţiei etc. op. săraci etc.. de fixare a unor măsuri şi strategii coerente care să aibă în vedere: un program legislativ de perspectivă.Secretariatul de stat pentru handicapaţi. trecerea de la măsuri pasive la măsuri active.

maternitate. întreaga populaţie (şomaj. Istoric primele măsuri de protecţie socială (a muncitorilor în special) au fost de tip restrictiv: limitarea muncii femeilor şi a copiilor. boli profesionale sau de altă natură.a. invaliditate. instituţii şi activităţi destinate asistării persoanelor afectate de anumite riscuri la care este expusă. reducerea timpului de lucru ş. fie sub forma unor ajutoare naturale (societăţi de prevedere ale muncitorilor).) şi prin care se alocă resurse în aceste scopuri cu titlu de drepturi prevăzute de lege şi nu ca ajutor filantropic. sărăcie. accidente de muncă. fie sub o formă paternalistă în cazul unor întreprinderi mari şi 13 . în principiu. văduvie. bătrîneţe etc.conturat sub forma unui sistem de legi. Cele dintîi măsuri pozitive s-au datorat iniţiativei private.

• socializare finanţării. şi în mod deosebit după cel de-al doilea război mondial6. În principiu. În prima jumătate a secolului nostru. Sistemele actuale de finanţare au ca principale surse vărsămintele întreprinderilor. • instituirea unei legislaţii cu un mai accentuat caracter pozitiv. doctrinară mai pronunţată în domeniul s.prospere care au alocat resurse pentru ajutorarea propriilor salariaţi. obiective).s. se are în vedere o redistribuire a veniturilor între 6 lărgită atît în privinţa sferelor de aplicare cît şi sub aspectul ibidem 14 . contribuţiilor individuale ale populaţiei şi alocaţiile bugetare. (principii. se constată: • sistematizare teorii.

15 . pe de o parte. între sectoare economice (de regulă între industrie şi comerţ. şi agricultură. pe de alta) etc.categoriile active şi cele inactive. între celibatari şi cei care au de întreţinut familii numeroase. între populaţia sănătoasă şi cea afectată de anumite maladii sau incapacităţi fizice. între diferitele niveluri ierarhice şi de venituri (în anumite limite).

calitatea vieţii de familie. Se referă atât la evaluarea globală a vieţii (cât de bună.CONCEPTUL DE „CALITATE A VIEŢII” Calitatea vieţii reprezintă pentru om semnificaţia vieţii sale. rezultat al evaluării globale. la necesităţile. cât şi la evaluarea diferitelor condiţii sau sfere ale vieţii: calitatea mediul ambiant. fiind rezultanta raportării condiţiilor de viaţă şi a activităţilor care compun viaţa umană. a propriei vieţi. colectivităţi o duc). din punctul de vedere al persoanei umane. aspiraţiile umane. grupuri sociale. calitatea umană a muncii (calitatea vieţii de muncă). calitatea relaţiilor interpersonale. valorile. satisfăcătoare este viaţa pe care diferitele persoane. 16 . Calitatea vieţii este un concept evaluativ.

Calitatea vieţii reprezintă o reluare, dar dintr-o altă perspectivă, a conceptului de fericire7. Dacă fericirea se referă la starea subiectivă rezultată din trăirea propriei vieţi, calitatea vieţii se referă atît la condiţiile obiective în care viaţa umană se constituie, cât şi la modul subiectiv în care fiecare îşi evaluează propria sa viaţă stare de satisfacţie, fericire, împlinire. Dacă fericirea era asociată cu o perspectivă predominant etică - ce strategii trebuie să adopte individul pentru a maximiza fericirea sa -, calitatea vieţii este asociată mai mult cu o perspectivă sociologico-politică. Interesul cade în primul rînd pe determinarea factorilor obiectivi care sînt responsabili de variaţia calităţii vieţii, şi a strategiilor
7

social-politice

de

acţiune

în

vederea sporirii acesteia.
Cătălin Zamfir, în Lazăr Vlăsceanu şi Cătălin Zamfir (coordonatori), Dicţionar de sociologie, editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 131

17

Tematica calităţii vieţii s-a dezvoltat rapid în anii '60, ca o reacţie la criza abundenţei în ţările dezvoltate. Pe de o parte, anii '60 au conştientizat artă parte, efectele s-a devastatoare estimarea ale că creşterii economice asupra mediului. Pe de conturat prosperitatea economică nu asigură automat, prin ea însăşi, şi prosperitatea umană8. Presupoziţia conform căreia creşterea economică duce prin ea însăşi direct şi neproblematic la o creştere a bunăstării colective este supusă la multiple critici. În societăţile dezvoltate se simte tot mai mult nevoia unui corector al creşterii economice, tematica calităţii vieţii îndeplinind o asemenea funcţie. În România anilor 70-'80 problematica calităţii vieţii a devenit populară ca o formă
8

Valentin Naumescu, Introducere în studiul politicilor sociale, editura Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2002, p. 36

18

mascată de critică a performanţelor umane scăzute ale sistemului socialist şi ca o încercare de a presa asupra acestuia de a lua în considerare cît mai mult nevoile şi aspiraţiile populaţiei. Se pot desprinde trei mari funcţii ale tematicii calităţii vieţii: • definirea obiectivelor economice;

mai

operaţională dezvoltării

a

social social-

feedback

al

activităţii

economice: eficienţa ultimă, umană a acesteia este dată de efectul ei asupra calităţii vieţii şi

instrument de evaluare operaţională a progresului social: putem vorbi despre un progres efectiv doar în măsura în care s-a înregistrat o creştere a calităţii vieţii.
19

În sociologie, tematica calităţii vieţii joacă un rol important, dezvăluind o nouă ipostază a omului în cadrul sistemelor sociale: nu numai ca membru al sistemelor sociale, integrat, modelat şi controlat de logica acestora (viziunea holistă), dar şi ca obiectiv ultim al tuturor activităţilor sociale9. Dezvoltarea cea mai spectaculoasă a tematicii calităţii vieţii s-a produs în sfera indicatorilor de calitate a vieţii. În ultimele decenii există intense cercetări în acest domeniu, desfăşurate în două direcţii: a. analiza indicatorilor social-economici existenţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi deci şi utilizabilitatea lor pentru analiza calităţii vieţii; b. dezvoltarea unor indicatori specifici ai calităţii vieţii. Dificultatea principală a constituirii acestor indicatori stă în structura lor
9

ibidem

20

complexă. Un indicator de calitate a vieţii reprezintă rezultatul combinării unui indicator de stare (starea mediului ambiant, a relaţiilor interpersonale, a tipurilor de muncă oferite etc.) şi a unui indicator al criteriului de evaluare (al necesităţilor, aspiraţiilor umane). Punctul cel mai dificil îl constituie tocmai determinarea acestei din urmă componente. Calitatea vieţii implică o teorie asupra naturii umane, a sistemului de necesităţi umane, a factorilor care guvernează dinamica acestora. În practica cercetării sînt folosite următoarele tipuri de indicatori ai calităţii vieţii: indicatori ai stării diferitelor componente ale vieţii umane (indicatori ai mediului natural, ai condiţiilor de locuinţă, de muncă, de educaţie etc.); indicatori ai necesităţilor/aspiraţiilor - ce tipuri de muncă doresc oamenii, ce tipuri de
21

O altă direcţie de cercetări se referă la căile prin care se poate realiza creşterea calităţii vieţii.. b. în fine. alienare. Două direcţii distincte se pot desprinde: umane şi a.gradul estimat de satisfacţie cu viaţa. boli mentale.locuinţă etc. perfecţionarea perfecţionarea 22 condiţiilor stilurilor şi obiective de viaţă în perspectiva necesităţilor . indicatori ai unor simptome critice ale calităţii vieţii: indicatori de sinucideri. diferitelor de indicatori satisfacţie cu viaţa . ca indice sintetic al efectului subiectiv al calităţii vieţii. indicatori ai calităţii percepute a vieţii . optimism/pesimism.determinarea modului în care membrii unei colectivităţi evaluează componente ei ale înşişi vieţii calitatea lor. indicatori complexi rezultaţi din raportarea stării la necesităţi.

fapt de natură a maximiza calitatea vieţii în condiţiile existente la un moment dat. 23 .modurilor de viaţă.

POLITICI MENITE SĂ ASIGURE PROTECŢIA SOCIALĂ În sensul cel mai general. reunind sectoarele public. politica socială include atît ceea ce fac autorităţile. cît şi ceea ce nu fac 24 . programele şi acţiunile îndreptate spre rezolvarea diferitelor probleme sociale. privat şi voluntar. se atrage atenţia asupra faptului că. Uneori există tendinţa de a limita politica socială la ceea ce întreprind autorităţile publice. acţiunile şi ale organizaţiilor persoanelor nonguvernamentale individuale. fiind vorba de o politică publică. prin politici sociale se au în vedere atitudinile. Pe de altă parte. Politica socială cuprinde deopotrivă implicarea autorităţilor publice.

O altă strategie de definire a politicii sociale constă în enumerarea domeniilor în atenţie. fie că ignoră) într-un anumit domeniu al vieţii sociale10. se oscilează între o accepţie restrânsă. În fapt. valorilor şi tradiţiilor ce guvernează relaţiile sociale dintre indivizi. editura Polirom. Iaşi. şi distribuţia statusul puterii. serviciile sociale publice şi personale. p. securitatea personală etc. locuinţa. comunităţi şi instituţii cu referire la distribuţia resurselor şi nivelul bunăstării populaţiei. cum ar fi securitatea (protecţia) socială cu cele două componente de bază -asigurările şi asistenţa. mediul înconjurător. în Lazăr Vlăsceanu şi Cătălin Zamfir (coordonatori). grupuri. participarea delincvenţa. sănătatea. educaţia. potrivit căreia politica socială priveşte numai 10 Ioan Mihăilescu. 156 25 . 2005. social.(fie că se abţin. Dicţionar de sociologie. Politica socială se defineşte în cadrul principiilor.

op. mai exact sistemul securităţii (protecţiei) sociale promovat de autoritatea publică.. care se vrea a fi exhuastivă. de exemplu) este dificilă. Dealtfel. p. a problemelor sociale de interes11.cit. Diferite modele de politici sociale se asociază cu anumite concepţii. delimitarea strictă a politicii sociale în raport cu alte politici publice (economice. iar pe de altă parte asistăm la încercări de a reuni în cadrul politicii sociale factori şi acţiuni diverse din sfera socialului.instituţiile bunăstării sociale şi o enumerare. putîndu-se 11 Valentin Naumescu. Combinînd cele două strategii de definiţie a politicii sociale vom avea ca primă delimitare instituţiile oficiale ale bunăstării sociale. 87 26 . dacă avem în vedere multiplele interferenţe şi intercondiţionări (cel mai adesea mijloacele de realizare a unei politici sociale sunt de natură economică).

a serviciilor medicale şi sociale depinde de sistemul productiv şi puterea individuală de negociere în relaţiile de piaţă. punînd accent pe maximizarea bunăstării ca efect al libertăţii. a educaţiei. Distribuţia veniturilor.distinge trei mari orientări. stînga şi centrul politic. politica socială este coercitivă. doar atunci cînd nivelul de trai se situează sub minimul de subzistenţă sau este ameninţată societatea. respectiv dreapta. Distribuţia bunăstării nu se poate realiza din perspectiva 27 . Potrivit concepţiilor de dreapta nu există o bază morală pentru sacrificarea distribuţiei ce rezultă din mecanismul pieţii. Orientările de dreapta se sprijină pe laissez-faire. Statul intervine. pentru a-i proteja pe cei slabi şi a-i înfrîna pe cei puternici. Poziţia unui individ pe piaţă reflectă productivitatea lui.

morală. statul este răspunzător pentru organizarea relaţiilor sociale. de pe poziţii de dreapta reducerea se va argumenta necesitatea public. 23 28 . p. orientările de stânga accentuează valorile egalităţii şi drepturile tuturor cetăţenilor de a lua parte la activităţile politice. În acord cu aceste orientări. Prin urmare. economice şi sociale. deoarece aceasta ar fi neproductivă şi afectează drepturile şi libertăţile individuale. economice şi politice pentru a-i permite fiecăruia să acceadă la un nivel de 12 Pierre Rosanvallon. o bună societate trebuie să fie productivă şi liberă12. impozite mici şi neprogresive. La rândul lor. ceea ce nu este posibil pentru cineva aflat în stare de sărăcie. Institutul European. 1998. Iasi. dimensionării la minim a cheltuielilor sociale. Or. importanţei sectorului inclusiv în domeniul social. Noua problema sociala.

Aşa zisa orientare de stânga reuneşte modele diferite de politici sociale. cît şi pieţei ca mijloc de distribuţie socială. factor de menţinere a păcii sociale şi cadrul activităţii economice.trai în acord cu demnitatea umană. 13 ibidem 29 . uneori aflate în opoziţie. Cât priveşte orientările de centru. ele acordă importanţă atît libertăţii individuale. Responsabilitatea guvernului (a statului) trece însă dincolo de a asigura doar nivelul de subzistenţă. dacă avem în vedere concepţiile socialiste (comuniste). Politica socială cuprinzătoare nu este atît un element de generozitate cât unul al bunei funcţionări a sistemului social. care să permită implicarea activă a individului în societate. Se are în vedere asigurarea unui minim social de trai. social-democratice sau creştin sociale13.

aproape indiferent de partidele care s-au succedat la putere14. Democraţiile occidentale au ajuns să aloce resurse importante pentru bunăstarea socială. iar acţiunile sunt stimulate de competiţia electorală. izolate Sursele la programe care au sociale alimentat dezvoltarea politicilor şi programelor sociale sunt de natură umanitară şi pragmatică în încercarea de rezolvare a problemelor existente şi a asigura pacea în societate. 14 M. Factorii de acţiune în favoarea politicilor sociale ample au fost şi sînt sindicatele. Ed. Poenaru. 1998. p. de existenţa sectorului public (de stat) şi realizarea prin intermediul instituţiilor publice şi administrative. ALL. partidele şi statul. Politica sociala si indicatori sociali.De-a lungul timpului s-a înregistrat o evoluţie a politicilor sociale: de la iniţiativele caritabile complexe. 45 30 . Bucuresti. Din punct de vedere istoric.

susţinut social de sindicate. la modelul individualismului liberal şi apoi la modelul universalist al statului bunăstării sociale. cu Casele de muncă). social democraţie. alte forţe sociale şi politice. din 1834. 31 . creştinism.se înregistrează o evoluţie a politicilor sociale de la modelul individualismului represiv. dar şi pe responsabilitatea lui pentru eşec. Sărăcia este considerată deopotrivă un păcat şi un act delincvent ce trebuie pedepsit (Ilustrarea modelului individualismului represiv este Legea săracilor din Marea Britanie. liberalismul moderat. Modelul individualismului represiv a fost caracteristic începuturilor industrialismului reluat într-o anumită măsură de nouă dreaptă. Modelul respectiv se bazează pe libertatea de acţiune a individului.

Sistemul de piaţă este considerat prosperităţii. care sunt gândite la nivelul prosperităţii. Modelul universalist are în vedere o viziune largă asupra nevoilor umane. risipa de resurse. ceea ce face necesară asigurarea de risc (accidente. Anii '80 au înregistrat critică modelului universalist. boală. dar apar şi victime ale jocului pieţii. reproşânduse lipsa de performanţă. abuzul de protecţie şi beneficierea de ajutoare 32 . Statul este răspunzător de bunăstarea cetăţenilor săi. pensii). ceea o ce impune puternică o la politică adresa amplă de redistribute a veniturilor. şomaj.Modelul individualismului liberal crează primele calea elemente morală şi ale justă statului de bunăstării obţinere a sociale. eficienţa scăzută a programelor sociale. al statului bunăstării.

În ultimele decenii Marea Britanie a trecut de la modelul universalist la cel rezidual. în timp de Italia a parcurs traseul de 33 . Pentru modelul rezidual valoarea relativă a cheltuielilor se situează în jur de 20%. critici făcute de pe poziţiile liberalismului conservator. promotor al unui model rezidual de politică socială. Introducerea sectorului privat în domeniul serviciilor sociale asociată cu atenţia sporită faţă de eficienţa programelor constituie direcţii importante de reformă a politicilor sociale. iar pentru modelul universalist se depăşeşte 30%. distincţia dintre modelele rezidual şi universalist se face în ultimă instanţă prin ponderea cheltuielilor sociale în PIB. Dealtfel.nemeritate. potrivit căruia cheltuielile sociale trebuie menţinute la un nivel scăzut pentru a încuraja efortul individual.

15 Nicolae Păun. Ed. cu economia socială de piaţă din anii '50). dar ulterior s-a generalizat din intenţia de a asigura o calitate a vieţii înaltă pentru întreaga populaţie. Uneori se face afirmaţia. Istoria constructiei europene. ca efect al dezvoltării economice la care au ajuns ţările occidentale. al celui britanic din timpul războiului (1942). sau al celui German. a ţărilor promovat majoritate occidentale. 71 34 . potrivit căreia politica socială specifică modelului universalist s-a vrut şi a reuşit să fie o alternativă reformistă la modelul comunist de „rezolvare” a problemelor sociale15. Cluj-Napoca. nu lipsită de realism. Fundatiei pentru Studii Europene. 1999. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că modelul universalist de politică socială a fost adoptat în perioade de criză (aşa a fost cazul modelului suedez al anilor '30. p.la modelul de rezidual marea la cel universalist.

în care se înlocuieşte proprietatea de stat cu proprietatea privată. aflate în tranziţie la economia de piaţă.Pentru ţările foste socialiste. 35 . se pune problema adoptării unui model de politică socială în acord cu noile caracteristici ale societăţii.

Nici astazi. mai multi autori apartinând unor scoli si curente de gândire diferite. dupa aproape un secol de studii de politica sociala.Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere. . nu se poate spune ca s-a ajuns la un consens absolut privind ariile de acoperire sociala (deci continutul concret al politicilor sociale) în cadrul mai larg al 36 politicilor publice. de-a lungul timpului..CONCEPTE FUNDAMENTALE ŞI INSTITUŢII IMPLICATE ÎN STRUCTURAREA POLITICILOR DE PROTECŢIE ŞI SECURITATE SOCIALĂ Conceptul general de politică socială şi politicile sociale sectoriale Un raspuns la întrebarea .

spuneam. Chiar si acesta este. Exista în schimb un consens relativ în ceea ce priveste politicile guvernamentale (publice) care nu pot fi considerate politici sociale: politica externa. sau consecintele sociale care decurg uneori 37 .. chiar la nivelul aceleiasi societati.Dificultatea de a încadra cu precizie obiectul politicii sociale. provine pe de o parte din traditiile culturale si politice diferite la nivelul continentului si pe de alta parte din dinamica pe care . politica de aparare. între care tot mai greu se pot trasa granite precise.socialul" a cunoscut-o ca semnificatie si ca impact. un consens relativ. de-a lungul ultimelor decenii. având în vedere în primul rând interdependentele accentuate între politicile economice si cele sociale. internele. ca parte a politicilor publice. justitia si politicile economice.

prin excludere": este de domeniul politicilor sociale tot ceea ce ramâne din politica unui guvern sau a unor autoritati locale. dupa evenimentele din 1989)16.. care sa atinga nucleul comun al tuturor tipurilor posibile de politica sociala. dupa excluderea politicilor publice fara impact social O direct (vezi enumerarea definitie nu anterioara). decât în mica masura cerintelor studiului politicii sociale. 1999 38 . Istoria constructiei europene.din politica externa si de aparare a unei tari (de exemplu. Cluj-Napoca. în mod evident. influenta sociala a restructurarii complexului militar-industrial al fostei Uniuni Sovietice. asemenea raspunde însa. Astfel. Mai utila pentru întelegerea acestor preocupari ar fi o definitie pozitiva. Ed. o prima definitie a politicii sociale ar putea fi încercata . afirmativa. Fundatiei pentru Studii Europene. 16 Nicolae Păun.

societatile capitaliste 17 T. Citizenship and Social Class. promoveaza functia de . neo-marxistii din democratiile occidentale afirma ca .Obiectivul esential al politicii sociale în secolul XX este asigurarea bunastarii cetatenilor”17. În general. 1950.H. În mod traditional.social problems solving" a politicii sociale.. Marshall defineste pe cât de simplu pe atât de cuprinzator semnificatia acestui concept: . golind-o astfel de continut ideologic si conferindu-i solide valente tehnocratice.. H. 23 39 . iar abordarea pragmatica.. Marshall. Londra..Sociologul britanic T. mult mai recenta. Marsând evident pe prima directie. abordarea ideologica este în conformitate cu ipoteza întemeierii statului bunastarii pe . se disting doua abordari în privinta motivatiei care sta la baza unei politici sociale. p.ratiuni politice" (legate de doctrina si praxis în acelasi timp).

ci doar pentru a 18 Harold Wilensky. Methods. 1985. IIS. Comparative Social Policy: Theory. p. Univ.avansate au nevoie de o infrastructura a politicilor de bunastare pentru a mentine ordinea sociala. Pentru teoreticienii are binenteles neo-marxisti. Calif.. Findings. s-a mers pâna la a se considera ca politicile bunastarii nu sunt sustinute din ratiuni umaniste si pentru a întâmpina nevoile reale ale muncitorilor. pentru asi asigura o forta de munca cu standarde acceptabile de educatie si sanatate”18.capitalismul bunastarii" (Welfare Capitalism) sugerând o forma de control social. pentru a mitui muncitorii si a-i determina sa nu recurga la proteste. o conotatie termenul peiorativa. Press. Mai mult decât atât. de masuri menite sa combata dezordinea si crima la fel ca masurile adoptate de politie sau de justitie si nu în ultimul rând având rolul de a legitima si promova sistemul capitalist. 45 40 . .

abordarea pragmatica pune accentul pe rezolvarea tehnica. New York. 87 20 Liliana Mihut şi Bruno Lauritzen. Bucuresti. p. apoi ele sunt abolite sau restrânse când stabilitatea politica a fost reinstaurata”19. Non-ideologica. Regulating the Poor: the Functions of the Public Welfare. Modele de politici sociale/Models of Social Policy. aceasta abordare este sintetizata de Liliana Mihut astfel: .. Random.. p. un raspuns la problemele expuse în sociale ale unei mare masura anumite diferitelor comunitati. punctuala.Politicile sociale sunt initiate sau extinse în timpul exploziilor de nemultumire si dezordine sociala din timpul somajului masiv.Politica sociala este. . descarcata de continuturi doctrinare. 59 41 . Ed. sau ar trebui sa fie. Piven şi R. În literatura româneasca de specialitate. 1999.raspunde - conjunctural - unor nelinisti sociale. 1972. Între cele doua mari conceptii exista 19 R. Didactica si Pedagogica. a problemelor sociale. Cloward. respectiv ale anumitor grupuri mai riscuri”20.

Polity Press. Într-adevar. legitimat politic. Cambridge. Joan Higgins sugereaza ca ambele variante se sprijina totusi pe modele rationale de actiune politica. dezvoltare ce trebuie sa se întemeieze pe o viziune globala si sa se aiba un sens bine precizat. The Three Worlds of Welfare Capitalism. stabilite prin decizie politica.fireste si abordari intermediare. în care trebuie sa se acorde atentie legaturii complexe care apare între obiectivele politicile si actorilor care influenteaza consecintele interventiilor lor21. încercari de a concilia ideologia cu pragmatismul. principiile cu solutiile.. dupa cum si . p.rezolvarea problemelor comunitatii" prin actiune sociala concreta nu poate fi rupta de o anumita directie de dezvoltare a societatii în ansamblu. 21 Gosta Esping-Andersen. 43 42 . pare destul de justificat sa credem ca interventia sociala nu poate fi desprinsa de un set de obiective majore. 1991.

transferuri de venit (impozite. Alternative. care a marcat perioada de debut a fundamentarii politicii sociale ca disciplina de studiu. profesorul Catalin Zamfir afirma ca politica sociala poate fi înteleasa ca ansamblul reglementarilor. legislative reglementari administrative. din cadrul 22 Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir.. 1995. Bucuresti. România în context european"). alocatii. îndemnizatii. etc. 98 43 . burse. masurilor si activitatilor întreprinse în principal de stat (dar posibil si de alti agenti interesati) în scopul modificarii parametrilor vietii sociale a unei comunitati. p.Politici sociale. Altfel spus. într-un sens considerat dezirabil la un moment dat22.Într-o carte de referinta pentru dezvoltarea studiilor de profil în România postcomunista (. taxe. Ed. programe sociale. respectiv pensii. în hotarâri politica prevederi si sociala se concretizeaza specifice. Politici sociale: România în context european.

1985. Calif. 78 44 . existând tari si momente ale istoriei în care politica sociala se suprapune cu . asa cum s-a mentionat anterior. p. Diferentele în delimitarea politicii sociale provin.de dictionar" formulata de I. 23 Harold Wilensky.. Marginean în 199423. putem descrie pe coordonatele spatiu-timp o varietate aproape infinita de abordari. limitându-se la acordarea unor beneficii minimale pentru persoanele fara venituri. IIS. Cât priveste anvergura acestei politici.sistemelor de asigurari si asistenta sociala) finantarea. 1994. p. Politica sociala si tranzitie la economia de piata în România. din raportarea la un context politico-economic 23 24 Ioan Mărginean. Press.. Bucuresti. Univ. conform unei definitii . producerea si furnizarea de bunuri si servicii sociale pentru populatie. Methods.peste trei sferturi din ceea ce face un guvern”24. Findings. Comparative Social Policy: Theory. dupa cum exista contexte în care politica sociala se reduce considerabil. CIDE.

incluzând doar sistemul pensiilor. în Marea Britanie se confera acestei politici un înteles mai restrâns si bine precizat.cinci servicii fundamentale": securitatea sociala (în sensul mentinerii unui minim de venit prin alocatiile de somaj si sistemul de pensii).. .welfare" învatamântul (asistenta sociala în întelesul american) si asigurarea locuintelor pentru persoanele fara venituri25. politica în domeniul sanatatii. aceeasi semnificatie restrictiva o are politica sociala si în Statele Unite. politica locuintelor sociale si serviciile de asistenta sociala.variabil în timp dar si din asumarea unor traditii legate de cultura politica a fiecarei societati. cu referire stricta la . Social Security: Perspectives for Reform. Washington DC. Pechman. 25 Joseph A. 87 45 . Pentru exemplificare. 1982. p.. Brookings Institution. public. asistenta sistemul medicala. politica educationala. În principiu.

apar deseori ca . incluzând o gama variata de initiative si programe ale statului. în Europa. politica privind promovarea culturii si chiar politica privind petrecerea timpului liber.. privind politica protectia transporturilor. deci cu impact asupra bunastarii colective.apanaje" ale politicii sociale politica privind angajarea fortei de munca. .În schimb. Fireste. punctul comun al tuturor acestor politici nu poate fi decât existenta unor cheltuieli publice îndreptate pe directia cresterii calitatii vietii si confortului cetatenilor.leisure policy" (politica agrementului). 46 .politica sociala" ocupa o plaja mai larga (îmbogatita în special de traditia franceza). În afara preocuparilor mentionate în dreptul sistemelor britanic si nord-american... politica mediului (politica ecologica). .

în menţinerea principal prin veniturilor politica sociala peste politica pensii şi alocaţii de şomaj) 47 . cu denumirea în limba engleza si cu echivalentul în limba româna. În finalul acestei treceri în revista a principalelor domenii de activitate în politica sociala...Fara a fi negate implicatiile sociale ale politicilor mai sus mentionate. având în vedere necesitatea compatibilizarii termenilor: security social . se poate totusi afirma ca o abordare atât de larga aproape ca suprapune publica.social policy". propunem o enumerare a politicilor sociale sectoriale. acceptate mai mult sau mai putin în sfera conceptuala si practica legata de .politică".securitate socială (în înţelesul de .

politica asistenţei medicale policy (termenul vechi) policy .- education .asistenţă socială (în Statele Unite.health-care ..politica locuinţelor (sociale) .social work (social assistance) policy welfare .politica locurilor de muncă policy (politica muncă) 48 politica pentru îngrijirea sănătăţii (termenul nou) housing .politica educaţională policy .asistenţă socială ocupării forţei de .employment .welfare" se referă strict la acordarea unor ajutoare sociale) . .

sanatatea.Esenta statului bunastarii este garantarea guvernamentala a unor standarde minime privind venitul. .politica pentru tineret Statul bunăstarii şi securitatea socială Seria clarificarilor conceptuale din perimetrul politicii sociale nu poate ocoli.environment policy policy . educatia si locuinta. doua concepte majore ale acestui domeniu de studiu: modelul Welfare State (statul bunastarii) si securitatea sociala. în mod evident.politica în domeniul culturii . 49 asigurate fiecarui .youth policy .politica mediului (ecologică) culture . alimentatia..

practic securitatea sociala fiind produsul politicilor aplicate în cadrul unui stat al bunastarii.cele mai multe din aceste garantii. 1975. Calif. Se poate usor deduce ca cele doua notiuni sunt interdependente. IIS.. Univ. deci la persoanele ramase fara loc de munca. Desi originile 26 Harold Wilensky..urmatoarele precizari: .10 de ani mai târziu . Legat de aceasta definitie. Univ. 1985. de baza ale vietii industriale: ca accidente la locul de munca. considerîndu-se standardele sociale minime mai sus-amintite nu pot fi periclitate decât în cazul pierderii veniturilor.. 54 50 . Comparative Social Policy: Theory. 22 27 Harold Wilensky. adesea cuprinse sub denumirea de securitate sociala au luat forma unei asigurari sociale contra riscurilor somaj. Calif. Findings. batrânete”27. The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. p. p. Press. Press. Harold Wilensky face . Methods. boli profesionale..cetatean ca drepturi sociale”26.

respectiv lordului W.H.acestui sistem dateaza de la stârsitul secolului al XIX-lea.Keynes..stat social". mult mai reticenti în a atribui denumiri entuziaste (în special dupa frenezia care marcase perioada de vârf a nazismului) s-au limitat la a aprecia acest model drept . autorii francezi au completat lista sinonimelor pentru noul sistem care se nastea: statul-providenta (l'etat-providence) sau asistential. de Marea Britanie si de numele al economistului J. În fine.. occidentale Ulterior.Beveridge. utilizând mai putin 51 . autorii germani.M.Warfare State" si au prefigurat dupa evolutia încheierea democratiilor razboiului.Welfare State" este relativ recenta. Acestia au dat o replica modelului razboinic .. fiind legata de perioade anilor '40. denumirea .

termenul interpretarea munca. Citând o voce autorizata. nu este nici el scutit de nuante si interpretari. vol. conceptul la care ne referim cuprinde . În Statele Unite domina republicana. desi frecvent utilizat în limbajul politic sau în mass-media. de stat al bunastarii de (Wohlfahrtsstaat). The New Encyclopaedia Britanica.toate masurile colective stabilite prin legislatie pentru a mentine venitul individual ori al familiei sau pentru a asigura un venit atunci când unele sau toate sursele de venit au fost pierdute ori epuizate sau în situatiile în care trebuie sa se faca fata unor cheltuieli copiilor 28 sporite sau (de exemplu: îngrijirii cresterea plata 52 medicale)”28.. conceptul Workfare conditionând beneficiile sociale de La rândul sau. conceptul de securitate sociala.27. 1993 .

În Europa continentala (excluzând Marea Britanie al carei model se apropie mai mult de cel american) securitatea sociala se extinde în mod considerabil. de exemplu. printre care Danemarca si Suedia. securitatea sociala se largeste sau se îngusteaza conform cu modelul de politica sociala aplicat. În Statele Unite.The Social Security Act" din 1935 consacra un model restrictiv dar eficient. în .Mergând aproape în paralel cu dimensiunile statului bunastarii. . În pofida acestor diferente notabile. Administratia Securitatii Sociale a Statelor 53 Unite încearca.. cu referire principala asupra sistemului federal de asigurari sociale si în mod deosebit asupra sistemului de pensii. fiind bine dezvoltata în Franta si Germania si aproape împinsa la paroxism în unele tari scandinave.

Se poate afirma. Fireste. aceste programe sunt inegal dezvoltate de la o tara la alta.cetatenie sociala" în traditia natiunilor europene.. invaliditate. descriind cinci categorii de programe pentru acordarea beneficiilor sociale în urmatoarele situatii: 1) batrânete 2) somaj 3) maternitate 4) accidente de munca. Totusi. identificarea unui nucleu comun de preocupari în domeniul securitatii sociale la nivel mondial. în SUA de pilda lipsind multa vreme alocatiile familiale29. ideea de . boli profesionale 5) alocatii familiale. în evolutia lor de-a lungul secolului XX.rapoartele periodice pe care le da publicitatii. 1993 54 . ca cele doua concepte abordate împreuna (statul bunastarii si securitatea sociala) contureaza. generic vorbind. utilizarea termenului de cetatenie în sens strict (juridic) nu este 29 Social Security Programs Throughout the World.

pornind de la efectele adverse ale programelor sociale care acorda beneficii neconditionate. Ea nu este nici macar dezirabila. acoperirea universala nu este pe deplin si peste tot în Europa realizata. fara nici un fel de conditii restrictive privind accederea la beneficii (vezi definitia data de Wilensky statului bunastarii universalist. deci tuturor Harold Wilensky. Univ. asa cum demonstreaza multi autori adversari ai socialdemocratiei de tip suedez. Calif. cetatenilor)30. The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. politica sociala a Uniunii 30 cu referire la acordarea drepturilor sociale constitutionale. 1975 55 . Înscriindu-se pe aceeasi linie.posibila decât acolo unde avem de-a face cu o acoperire universala în domeniul beneficiilor (drepturilor) sociale. Chiar daca secolul XX a marcat o dezvoltare evidenta în domeniul drepturilor sociale. Press.

daca nu s-ar fi ajuns la ideea de a defini simplu si concis Europa 31 vezi .. Aceasta preocupare reflecta practic dimensiunea sociala a integrarii comunitare.Europene face referire doar la drepturile .31 Dimensiunea sociala a integrarii europene Pornind de la modelele de politici sociale ale statelor componente. autoritatile supranationale de la Bruxelles au încercat sa formuleze si sa puna în aplicare o politica sociala comuna la nivelul Uniunii Europene. 1989 56 .Charta Sociala". fiind sintetizata prin conceptul relativ recent de Europa sociala. dublata de un caracter evident dinamic. Cu siguranta acest concept ar fi avut parte de o definitie vaga.lucratorilor" (workers) si nu la drepturile sociale ale cetatenilor sai..

sociala ca suma acumularilor Uniunii Europene la un moment dat.Single European Market) în care concurenta si comertul liber sa fie principiile de baza si se dorea ca acestea sa nu fie afectate de bariere nationale. în procesul de constructie a Comunitatii Europene. Aspectele sociale au fost înca de la început trecute întrun plan secundar. Este un adevar binecunoscut faptul ca. Însusi Tratatul de la Roma (1957). în 1985 57 . Totusi. prin care s-a înfiintat Comunitatea Economica Europeana. vorbea de necesitatea unei piete europene unice (în continuare SEM . în domeniul politicii sociale (acquisul social). obiectivele economice au fost întotdeauna prioritare. odata cu relansarea integrarii la mijlocul anilor '8032 preocuparile pentru dimensiunea sociala s-au intensificat si 32 momentul a coincis cu instalarea lui Jacques Delors la presedentia Comisiei Europene.

58 . cel mai remarcabil succes fiind includerea acestui domeniu în tratatele de baza ale Uniunii Europene. respectiv Maastricht (1992) si Amsterdam (1997). în 1989.au culminat cu elaborarea Chartei Sociale. mai exact între dimensiunea sociala si cea economica a procesului de integrare. Cu toate progresele facute dupa razboi în Europa occidentala în privinta standardelor de viata. care a fost semnata în decembrie 1989 de unsprezece din cei doisprezece membri ai Comunitatii. nu a putut fi totalmente înlaturata tensiunea ideologica în relatia dintre stat si piata. Anii '90 au marcat o noua dezvoltare a politicii sociale la nivel supranational. Aceasta tensiune a fost cel mai acut reflectata în refuzul premierului britanic conservator Thatcher de a semna Charta Sociala.

Trebuie remarcat ca revigorarea proiectului de integrare europeana. eficienta economica si coeziunea sociala. au avut loc într-o perioada în care liberalismul politic si economic domina agenda europeana iar eforturile principale se concentrau în directia consolidarii SEM.workers" se refera la toate categoriile de lucratori.. au existat patru argumente majore în favoarea unei politici sociale comune a Uniunii Europene: libera circulatie a muncitorilor. indiferent de domeniu si de nivelul de calificare) decurge în mod evident din principiul fundamental al liberei circulatii a persoanelor în Uniunea Europeana. a. inclusiv pasii facuti în domeniul politicii sociale. Cu toate acestea. Pentru ca 59 . Libera circulatie a muncitorilor (termenul oficial . dumpingul social si turismul social.

înca nu se punea problema ci unei doar politici a sociale supranationale. p. 1999.acest principiu sa fie deplin functional era nevoie sa se asigure . astfel încât persoanele care se angajeaza într-o alta tara sa nu-si piarda securitatea sociala de care s-au bucurat în tara lor de origine. Aceasta mobilitate în domeniul pietei muncii -labour mobility.coordonarii" Liliana Mihut şi Bruno Lauritzen. în sensul ca muncitorii care se muta dintr-o tara în alta vor beneficia de drepturile sociale existente în tara gazda. sub efectul Tratatului de la Roma. Fireste.. în anii '60.transferabilitatea drepturilor lucratorilor dincolo de granitele nationale”33. 77 60 . 33 .este poate singura masura sociala importanta pe care o prevedea Tratatul de la Roma în art. Ed. Modele de politici sociale/Models of Social Policy. Bucuresti. Didactica si Pedagogica.. 48-51.

În contextul disparitiei frontierelor. prin aceasta forma de turism 61 . au aparut in anii '60 si s-au intensificat în anii '70-'80 tocmai ca urmare a realizarii liberei circulatii a muncitorilor pe teritoriul Uniunii Europene. Dumpingul social si turismul social. Aceste situatii au fost semnalate de tarile puternic dezvoltate din nord-vestul continentului.sistemelor nationale de securitate sociala în sensul reducerii incompatibilitatilor. b. tarile cu nivele joase de protectie sociala puteau efectiv sa-si .. care s-au vazut nevoite sa faca fata unui val de muncitori din regiunile sudice ale Europei. ca riscuri majore ale inegalitatilor privind standardele de viata din tarile membre.exporte" surplusul de forta de munca interna spre tarile puternic dezvoltate.

Desi poate parea paradoxal. '80 în Spaniei si Portugaliei Comunitatea Economica Europeana a sporit teama tarilor bogate din nord-vestul Europei si a facut ca. daca nu se adopta din timp masurile necesare pentru reducerea inegalitatilor socioeconomice existente în prezent. prin reprezentantii lor în Comisia Europeana.social. în deceniul urmator. sa produca un nou val de dumping social. eficienta economica a constituit un argument serios în favoarea dezvoltarii politicii sociale a Uniunii Europene. Prin serviciile 62 . Este de prevazut ca largirea spre Est a Uniunii Europene. c. Eficienta economica. Admiterea în anii Greciei. acestea sa exercite presiuni pentru adoptarea unei politici sociale rezonabile la nivel comunitar.

conform Tratatului de la Amsterdam (1997). d. Acest argument. Coeziunea sociala . ceea ce se traduce într-o crestere a eficientei economice. a sensibilizat totusi factorii de decizie din Europa occidentala si a condus în timp la adoptarea unui buget sporit si a unor masuri stimulative care au crescut considerabil performantele în educatie si medicina.cel mai recent si mai cuprinzator concept de la baza politicii sociale. Acest urias domeniu de 63 . în mod evident de inspiratie neo-marxista. sustine în fapt o politica mult mai larga a Uniunii Europene: politica de coeziune (cohesion policy). pe lânga legitimitate politica pentru regimul industrial-capitalist.specifice pe care le asigura. o forta de munca mai sanatoasa si mai bine educata. politica sociala poate însemna.

. Cluj-Napoca. Ed. din cele 24 de directii generale existente. în timp ce în anul 1975. de exemplu.Fondul European Social ( ESF ) . 1999 64 . aceste cheltuieli Motivatia reducerea nu depaseau 5% (înca din buget.4 miliarde euro ! În structura Comisiei Europene34. este finantarilor decalajelor comunitare importante) existente între regiunile Europei.Fondul European pentru .activitate structurale: este - finantat Fondul din 3 fonduri pentru European Dezvoltare Regionala ( ERDF ) . Fundatiei pentru Studii Europene. ajungânduse în 1999 la alocari de 27. directia generala V (DG V) poarta responsabilitati 34 Nicolae Păun. Istoria constructiei europene.Ghidare" (asistenta) si Garantare Agricola (FAGGF) Fondurile structurale reprezinta peste o treime din bugetul total al Uniunii Europene.

implicit a muncitorilor (oricum mobilitatea putea fi interpretata mai degraba ca o prevedere politica decât ca una sociala) se refereau vag la îmbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca ale lucratorilor. Industrial Relations and Social Affairs". în primele decenii a ale fost constructiei putin interesata sale. se prevedea ca muncitorii imigranti sa primeasca beneficiile sociale ale 65 .sociale explicite: . În acest sens. prioritare fiind criteriile si masurile economice. pe lânga libera circulatie a persoanelor. cele de la Paris (1951) si Roma (1957). Primele tratate.. de Comunitatea atingerea unor obiective sociale. O scurta istorie a politicii sociale a Uniunii Europene indica suficient de clar faptul ca.Employment.

barbatii si femeile vor primi salariu egal la munca egala". Abia dupa instalarea socialistului francez Jaques Delors la sefia Comisiei. Multa vreme acestea au constituit singurele prevederi de politica sociala din tratatele comunitare iar progresele înregistrate în crearea unei dimensiuni sociale a integrarii au fost modeste. Art.119 al Tratatului Comunitatii Economice Europene stipula ca . desi 66 . în 1985.. O încercare de revigorare a ideii de politica sociala a avut loc în 19741975. în plus. odata cu lansarea Programului de Actiune Sociala (Social Action Programme = SAP) dar rezultatele concrete ale celor 3 programe anti-saracie pe care le cuprindea SAP au dezamagit atât structurile decizionale cât si opinia publica.tarii gazda si.

La început mai discret. Cunoscuta sub denumirea scurta de Charta Sociala. 1989). acest document a fost semnat în decembrie 1989 de reprezentantii celor 12 state membre.dezbaterile de fond erau dominate de ideologia liberala renascuta în Europa. câteva referiri directe la necesitatea unor obiective de politica sociala fiind prezente în preambulul Actului European Unic (Single European Act. politica sociala a început sa prinda contur. cu exceptia Marii Britanii. Devenise clar faptul ca noul acord va constitui 67 . 1987) apoi acest domeniu a constituit obiectul unui document european Drepturilor special: Charta Comunitara ale a Fundamentale Lucratorilor (Community Charter of the Fundamental Rights for Workers.

11) 3) Îmbunatatirea conditiilor de munca si viata (par.13) 4) Protectia sociala (par.8) 2) Angajrea si remunerarea (par. 9 . 25 -27) 11) Persoanele vârstnice (par. 28 . 19 . 31) 68 .15) 5) Libertatea de asociere si negociere colectiva (par.. 21) 8) Informarea. 22 .23) 9) Conditii de sanatate si securitate la locul de munca (par. 12 prevederi fundamentale din Charta Sociala faceau referire la: 1) Libertatea de miscare a muncitorilor (par. 14 . 24) 10) Protectia copiilor si adolescentilor (par.30) 12) Persoanele cu deficiente (par. 1 .. 12 .20) 7) Învatamântul egal pentru femei si barbati (par. 16 18) 6) Pregatirea profesionala (par.piatra unghiulara" a viitoarei politici sociale comune a Uniunii. consultarea si participarea muncitorilor (par.

Charta Comunitara a Drepturilor Fundamentale ale Lucratorilor".(. a reprezentat un mic dar important pas spre constructia . solid ancorata pe terenul calculelor economice. rezultatul unui compromis aparut între doua politici: pe de o parte... 1989). Protocolul Politicii Sociale anexat Tratatului de la Maastricht... Oricum.lucratorilor" si nu de drepturile sociale ale tuturor cetatenilor Uniunii. ceea ce demonstreaza ca notiunea de . protocol bazat pe . la rândul sau.Charta Sociala".cetatenie sociala" nu corespunde înca realitatii europene..Europei sociale". Tratatul de la Amsterdam (1997) a fost. Ceea ce trebuie sesizat cu prioritate este ca documentul vorbeste exclusiv de drepturile . o presiune pentru continuarea si adâncirea procesului de 69 .

în sens contrar. Compromisul întarire: politici atât a a constat într-o dubla competentelor cât si a structurilor principiului executiv- Uniunii Europene în domeniul elaborarii de generale. cât mai apropiat de cetateni. având ca efect slabirea principiului suveranitatii nationale. în subsidiaritatii domeniul administrativ. Aceasta dubla întarire. antagonista la prima vedere. venita din partea celor care se temeau de concentrarea unor puteri prea mari la Bruxelles. în functie de natura problemei.integrare. parea sa 70 . cu acumularea cât mai multor competente decizionale în institutiile comunitare si o alta presiune. principiu care se refera la adoptarea deciziilor specifice la un nivel cât mai jos posibil.

în timp ce somerii adulti vor 71 . formarii si ocuparii locurilor de munca (în Tratat: . dând posibilitatea tarilor membre sasi dezvolte o strategie comuna a angajarii. se considera ca si Tratatul de la Amsterdam a reprezentat o etapa utila pe drumul sinuos al coordonarii politicilor sociale. Pentru a exemplifica.. Totusi. aducând un progres important în domeniul unificarii pietei muncii.complice si mai mult adoptarea unei politici sociale comune. Un nou capitol a fost adaugat.developing a common European employment strategy"). vom arata doar ca aceasta strategie comuna prevedea ca tinerii someri sa primeasca un loc de munca sau cel putin o oportunitate educationala în termen de 6 luni de când au devenit someri.

72 .redeveni activi în maxim 1 an de la pierderea ultimului job.

SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE Noua problema sociala Prin analogie cu sintagma "problemei sociale" provocator pentru a (la la question sfârsitul o sociale). în celebra sa carte "Criza statului-providenta" din 1981. Daca pentru secolul nostru raspunsul la "problema sociala" l-a constituit se pare statul-bunastarii. secolului ampla lansata IX sub influenta marxismului si a socialismului utopic amorsa dezbatere intelectuala si politica in privinta dividendelor dezvoltarii industrial-capitaliste si a distributiei juste a veniturilor în societate. Pierre Rosanvallon repune în discutie tema unei alte abordari a socialului. 73 .

Iasi. 1998 74 . Ideea fundamentala a întregii lucrari este "dezagregarea principiilor de organizare ale solidaritatii si esecul conceptiei traditionale despre drepturile sociale. Criza este în fapt una multipla. una ideologica (de legitimitate politica) si nu în ultimul rând o dimensiune filosofica. Despre aceasta criza filosofica a statului-bunastarii la sfârsitul secolului XX vorbeste o alta carte a aceluiasi autor. considerând ca "ideologia statului 35 Pierre Rosanvallon. fiind descrise o dimensiune financiara. Institutul European. în viziunea sa traditionala.Rosanvallon considera ca acest model. Noua problema sociala. Rosanvallon respinge nu numai modelul liberal. publicata în 1995 la Paris si tradusa în româneste în 1998." În fapt. si-a epuizat resursele si nu mai poate supravietui în absenta unei profunde refome de conceptie35.

definitiv. Ele se bazau pe sistemul de asigurari sociale: solidaritatea era întemeiata pe reciprocitatea crescânda a riscurilor sociale. sistemul securitatii sociale functioneaza ca o "masina de plati" de tip compensator. pe motivul ca: . finantând practic excluderea de pe piata muncii. probabil. 75 .. fostele mecanisme ale solidaritatii sunt pe punctul de a disparea. stimuleaza separarea economicului de social. Abordarea crede actuala a drepturilor Rosanvallon. sociale. astfel ca statulprovidenta putea fi asimilat unui tip de societate asiguratorie." Astfel conceput. acordând compensatii financiare celor inactivi.ultraminimal a iesit din moda" iar "interventia publica si-a gasit într-adevar justificarea deplina" dar si modelul conservator bazat pe sistemul asigurarilor sociale.

în loc sa se concentreze pe activarea lor prin masuri de reinsertie sociala. când Claviere a propus un proiect amplu (. mâna nevazuta a asigurarilor avea sa patrunda totusi cu destula greutate în constiinta vechii Europe.. Istoria intelectuala a asigurarilor a parcurs un traseu accelerat începând cu sfârsitul secolulului al XVIII-lea. pe care autorul o vede în declin în special în Franta si Germania si mai putin în Statele Unite. Desi interpretata de sustinatori ca parte a contractului social.Prospect pentru înfiintarea asigurarilor de viata". Critica politicilor pasive ale statului-bunastarii decurge în paralel cu un atac virulent la adresa societatii asiguratorii. 1788) considerat manifestul programatic al societatii asiguratorii. suspectata fiind de a favoriza nepasarea si 76 .

în timp ce prevederea erau si responsabilitatea individuala vazute drept cele mai demne forme de realizare a bunastarii.lenesii neprevazatori" si. mai mult decât atât. una din marile dileme ale filosofiei politice a fost punerea în acord a principiului solidaritatii (societatea are o datorie fata de membrii ei) cu principiul responsabilitatii (fiecare individ e stapân pe propria-i existenta si trebuie sa se întretina).lenea. care avusesera cele mai mari reticente fata de asigurari. încep sa înteleaga treptat necesitatea unei diferentieri a celor loviti de o nenorocire fata de . încep sa înteleaga ca sistemul asigurarilor sociale putea proteja 77 . Liberalii.. Dupa Revolutia Franceza. ambele acceptate si promovate de doctrina iluminista a noii Europe care se nastea pe ruinele Bastiliei.

poate determina victoria sanselor de reusita asupra nereusitelor si 36 Valentin Naumescu. 45 78 . respectiv a marxismului odata cu a doua jumatate a secolului al XIX-lea. Asumptia de baza era ca riscurile sunt absolut întâmplatoare si pot fi în consecinta participantii împartite la în mod În egal între Emile sistem36. 2002. arata ca :. 1865. abordarea în termenii riscului asigurat oferea avantajul net de a putea fi apreciate global diverse probleme: batrânetea. Laurent. boala. ea poate îmbogati economiile. Introducere în studiul politicilor sociale.asigurarea poate patrunde peste tot: bazându-se pe legea majoritatii. accidentele. p. aparând principiile mutualismului. Bazându-se pe o dimensiune probabilistica si statistica a socialului (riscul e masurabil).regimul capitalist de amenintarea socialismului. editura Universităţii Babeş-Bolyai.. somajul. Cluj-Napoca.

Considerând ca vechile instrumente 79 .." Dincolo de aprecierile de ordin filosofic. conceptul central îl constituie mai curând precaritatea sau vulnerabilitatea.Astazi. consfiintind regimul de indemnizare sociala în cazul concretizarii unui risc acoperit. beneficiile sociale nemaifiind un act caritabil. poate regla nesiguranta. De la Bismarck începând. ale carui deconturi sociale au depasit în deceniile postbelice posibilitatile de acumulare economica reala. poate introduce ordine în dezordine.. asigurarea devine o institutie a contractului social. pentru un nou tip de drepturi sociale. pentru o alta abordare a politicilor bunastarii. În acest fel. se produc mutatii profunde în plan juridic. statul modern european îsi asuma o parte din ce în ce mai mare a garantiilor de bunastare pentru cetatenii sai. culminând cu statul-providenta keynesian.pierderilor.. . poate elimina hazardul. un ajutor benevol si neconditionat (cum era asistenta sociala). în sfârsit. ci executarea unui contract în care cetatenii si statul sunt angajati în mod egal. în domeniul social. decât riscul." Cu aceste cuvinte îsi începe Rosanvallon pledoaria pentru un nou tip de interventie sociala.

O tema provocatoare în discursul sau este si invocarea rezultatelor extraordinare ale geneticii medicale. care demonstreaza stiintific ca riscurile îmbolnavirii nu sunt egal împartite si. autorul afirma ca socializarea riscurilor nu mai este operanta.. ducând la o conceptie mai individualista si. subculturile agresive. fata de care sistemul traditional al asigurarilor (centrat pe instabilitatea economica si pe pierderea capacitatii de munca) nu are solutii.categorii de riscuri colective”37. ca întreg edificiul asigurarilor sociale de sanatate tinde sa-si piarda caracterul unificator.. Rosanvallon se apropie de abordarile specifice antropologiei americane contemporane. Amintind de minoritati si de cultura marginalului. terorismul. au aparut o serie de riscuri noi : delicventa urbana..Progresele geneticii determina o reevaluare totala a analizei riscurilor de sanatate. în consecinta.Acolo unde 37 ibidem 80 . În plus. vorbind chiar de unele .. . riscul de catastrofa etc. concomitent. amenintarile internationale. existând grupuri dezavantajate sau marginalizate în mod constant. mai determinista a socialului.de gestionare a socialului sunt depasite si ca riscul nu mai este uniform distribuit în societate.

Aceasta adevarata .N-ar mai fi nimic de mutualizat. ..sanctionare" sociala a comportamentelor cu risc dovedit (ex: fumatorii sau marii consumatori de alcool vor trebui sa plateasca suprataxe la asigurari sau sa-si deconteze singuri serviciile 81 ." Logica pare simpla: daca ceea ce este congenital primeaza în raport cu ceea ce este dobândit. singurul lucru acceptabil fiind acela ca solidaritatea va trebui regândita.. . atunci însasi ratiunea asigurarilor sociale dispare." Totusi. Concluzia ar fi ca se impune o personalizare a riscurilor. Rosanvallon recunoaste ca nu se poate merge atât de departe. daca toti oamenii ar fi perfect circumscrisi naturii lor..conducând la o segmentare progresiva a socialului. în sensul unei mai bune cunoasteri a sanselor si limitelor fiecaruia.. fiind semnalate în sistemul asigurarilor de sanatate din anumite tari masuri concrete de .revolutie a cunoasterii destinului" va introduce probabil clase de risc. având în vedere ca nu mai este vorba de hazard iar deteminarile sunt individuale.nu aveam decât hazardul si nesansa. medicina genetica dezvaluie cauze organice previzibile. " Putem spune ca semnele aparitiei claselor de risc exista deja.

ceea ce înseamna ca universul asigurarilor în vechea sa formula este serios zdruncinat.. În prezent. în opinia lui Rosanvallon. s-a calculat ca la nivelul tarilor OECD . se apreciaza ca una din finalitatile prestatiilor era garantarea reportului pe durata unui ciclu de viata.. Considerând ca statul-providenta functiona asemenea unei ." Astfel. concentrarea resurselor nu se mai realizeaza în timpul vietii active iar segmentul de populatie cotizanta beneficiaza foarte 82 .gigantice masini de transferuri între generatii". Schimbarile demografice (în special îmbatrânirea populatiei si inversarea piramidei vârstelor) reprezinta un alt factor de disolutie a logicii asiguratorii.medicale în cazul unei îmbolnaviri cauzate de toxice).. în faptul ca . consumul medical între 20 si 60 de ani (vârsta cotizatiilor) este în medie de trei ori mai mic decât în cazul vârstelor de 80-90 de ani. Simplu spus.solidaritatea si libertatea vor merge din ce în ce mai putin în acord" . Aici vede Rosanvallon punctul de plecare al declinului societatii asiguratorii. costul social al atitudinilor individuale va impune o exigenta mai mare în controlul comportamentelor. generând nemultumiri si de o parte si de cealalta.

improbabil de repetat peste 10-15 ani. mergând pâna la sugerarea spectrului unui razboi al vârstelor. de un nivel fara precedent de îngrijiri sustinute de comunitate.... si de veniturile considerabile ale unui patrimoniu concentrat în mare parte în mâinile lor. datorita faptului ca tinerii si maturii . notiunea de echitate intergenerationala poate fi privita în sensul echilibrarii 83 . cea mai ridicata din istoria noastra [n.generatia sacrificata: 20-45 de ani" (Christian Saint-Etienne). care se bucura acum de o bunastare apreciabila si de un consum al resurselor fara precedent în istorie." Fara a împartasi în totalitate viziunea autorilor francezi.putin de bugetele asigurarilor..suporta povara impozitelor obligatorii. pe când cei trecuti de 60 de ani beneficiaza simultan de un nivel mediu al pensiilor cel mai ridicat din istorie.. Acest consum disproportionat face sa se vorbeasca de . când cotizantii de astazi vor dori si ei aceleasi drepturi sociale. Deci.a.-se refera la Franta] si cea mai grea dintre marile tari industrializate. trebuie totusi recunoscut ca sistemul traditional al asigurarilor si al protectiei sociale în vestul Europei favorizeaza net vârstele a treia si a patra.

sanselor în timp si nu numai în întelesul traditional al egalitatii sanselor începutului-aceasta este opinia autorilor francezi de stânga cu privire la transferul resurselor pe verticala în sistemul asigurarilor.. deputat în Bundestag si pentru o vreme secretar de stat la Ministerul Culturii. Raymond Aron.H.. Sintetizând prin excelenta modelul intelectualului angajat al anilor`60-7038. a carui filosofie sociala a primit de-a lungul timpului cele mai înalte recunoasteri academice si stiintifice internationale. 1996 84 . membru important al Partidului Liberal German.în ce priveste conflictele societatii 38 Ralf Dahrendorf..) opusa la fel de faimoasei scoli de la Frankfurt (Habermas. Rawls. Humanitas.. În volumul . Bucuresti. idee din care autorul german încearca sa faca un adevarat .. Dahrendorf scrie:.nou crez politic al liberalilor" în secolul XX. Marcuse etc).Sanse de viata" publicat în 1979 . Ideea fundamentala în opera lui Dahrendorf o constituie maximizarea sanselor de viata individuale. Dahrendorf a reprezentat în acelasi timp un creator de scoala sociologica si de filosofie sociala liberala (alaturi de Karl Popper. O viziune liberala inedita asupra noii probleme sociale întâlnim la Ralf Dahrendorf. Conflictul social modern (Eseu despre politica libertatii). Ed.Marshall. Nozick etc.. T.

la rândul lor. Asupra sanselor de viata si raportului dintre îndreptatiri si oferta.Conflictul social modern (Eseu despre politica libertatii)". sunt indisolubil legate de optiuni si ligaturi. 39 40 ibidem T. Prin optiuni autorul întelege proportionalitatea între îndreptatiri si oferta. Se adunau în conceptul american de libertate drepturile fundamentale civile. Marshall.În Statele Unite a domnit multa vreme un concept precum cel de sansa. valoarea pozitiva.H. prin care se întelege în mod restrictiv egalitatea conditiilor de start si în mod extensiv posibilitatile de alegere ale cetateanului.. spunând: . Citizenship and Social Class. sau. Aici Dahrendorf se apropie de T. Sansele de viata. Optiunile sunt posibilitati de alegere date în cadrul structurilor sociale. .. si mai simplu. Dahrendorf revine pe larg într-o alta carte.. 1950. functionalitatea drepturilor sale. a carei versiune în limba româna a vazut lumina tiparului în 1996: . H. Mai multe sanse de viata pentru mai multi oameni.aceasta este intentia politicii libertatii”39. avem de a face cu sanse de viata. alternative ale actiunii”40. 67 85 . p. cu alte cuvinte ceea ce poate face concret un individ cu libertatile (îndreptatirile) pe care le are. Londra.moderne. Marshall.

" Pornind de la asumptia ca sansele de viata nu sunt distribuite în mod egal. dar nu mai 41 ibidem 86 . acesta este înca valabil si astazi... În Europa . inegalitatile ofertei nu mai reusesc sa faca istorie. Este o îndreptatire în sensul pe care l-am expus”41. dupa expresia lui Marshall. Definirea idealului liberal contemporan se face în termenii urmatori: . Cei saraci primesc ajutor daca se ajuta singuri. secolul XX a cunoscut o alta dezvoltare.Noua libertate este o politica a conflictului regularizat si o economie sociala a maximizarii sanselor de viata individuale. circumstantele lor de viata îi privesc. Pâna într-un anumit grad.. Ele ofera doar prilej de invidie. Când îndreptatirile tuturor cetatenilor sunt garantate.. care nu este masurat dupa valoarea de piata a celui caruia îi este destinat..drepturile politice si granitele deschise. în rest. atâta vreme cât ea ramâne o inegalitate a ofertei si nu se extinde asupra îndreptatirilor. Drepturile sociale si-au facut si ele aparitia. Dahrendorf afirma ca: ..inegalitatea este un mijloc al libertatii.un drept universal la venituri reale.s-a impus parerea ca membrii societatii au nevoie de mai mult decât de drepturi civile si politice...

. progresul drepturilor de la sfera civila la cea politica si apoi la cea sociala reprezinta un lucru bun în optica filosofului german..duc la conflicte de clasa..Ligaturile sunt [. . " Modernitatea a slabit sau în unele cazuri a distrus vechile ligaturi..La sfârsitul acestei lumi fara ligaturi. falsii zei nu sunt departe.Se poate ca sinuciderea în masa a celor 916 discipoli americani ai pastorului Jones din Guyana sa fie un simbol si un simptom al unei lumi fara ligaturi.. Unul dintre pericolele la care este expusa societatea civila este anomia. pentru ca a atenuat conflictul de clasa si a slabit însasi notiunea de clasa sociala.Când ligaturile absolute ale timpurilor precedente se distrug." Din acest motiv. atunci se instaureaza un vacuum... Oamenii îsi pierd echilibrul pe care numai 87 .. Societatea civila poate numai partial sa umple acest vacuum. Dahrendorf îsi explica la fel de plastic si de sugestiv viziunea asupra semnificatiei sociale a ligaturilor..] legaturi culturale adânci pe care oamenii le transfera în diferite situatii pentru a-si gasi drumul în lumea optiunilor. (generând o eliberare incontestabila a individului) dar a creat simultan premisele unei alienari fara precedent în istorie.

87 88 . Ies la iveala si amintiri din sânul istoriei. Viziunea asupra noii probleme sociale se completeaza cu o reafirmare a discursului de tip Popper. la sfârsit nimic nu mai merge si totul devine la fel de valabil.. 1996. . Ed. în aceasta expunere seducatoare asupra ligaturilor. Traim într-o lume a incertitudinii. Conflictul social modern (Eseu despre politica libertatii). amintiri despre caldura pierduta a cuibului în vechile orânduiri sociale. adica indiferent. încercam lucruri noi si cadem în eroare. Dahrendorf se apropie mult de conservatorismul lui Edmund Burke. Bucuresti. Oamenii îsi cauta sprijin acolo unde cred ca îl pot gasi. Si nu numai seducatorii au succes. profund. la fel ca si profesiunile absolute de credinta”42. cu toate acestea. iar aceia care pretind ca 42 Ralf Dahrendorf. Nimeni nu stie exact care dintre drumuri duce inainte. p.. Fireste. Vremurile de anomie sunt timpuri de nesiguranta extrema în viata cotidiana. dar faptul ca în filosofia sa accentul cade totusi pe optiuni (asa cum a precizat el însusi în numeroase ocazii) îi garanteaza plasarea în familia gândirii liberale.legaturile culturale adânci îl pot conferi.Mesajul lui Popper este simplu si. Originile redevin interesante. Humanitas..

Pentru prima data în istoria contemporana. În lumea reala exista mereu conceptii diferite si.. Platon a desenat imaginea statului guvernat de filosofii regi. în care cuvântul îl au aceia care stiu adevarul..poseda o astfel de stiinta se pot însela. Acceptând ideea ca. De-a lungul istoriei.o rasturnare de tendinta.. De fapt... O atare incertitudine este greu de suportat. Dahrendorf scrie ca se face simtita acum: . Hegel. conflictul si schimbarea sunt libertatea noastra. conflict si schimbare..Acestia sunt însa falsi profeti. si dupa el Marx au pretins ca vorbesc în numele istoriei . politicile progresiste au fost cele ale solicitarii mai multor drepturi. Încercând sa concluzionam opinia lui Dahrendorf asupra tendintelor societatii contemporane. ceilalti . cel putin în ultimele doua secole. fara ele nu poate exista libertate”. cea mai fina sinteza pe care am identificat-o este transferul accentului de la politica îndreptatirilor la politica ofertei. Nu poti sti ceea ce noi. visul certitudinii a însotit realitatea incertitudinii. 89 . de aici. gândirea inovativa despre politica si societate a venit dinspre dreapta si nu dinspre stânga”. nu stim.

a alternativelor. nemultumeste atât familia gândirii de stânga cât si pe liberali. Astfel s-a realizat ceea ce nici economistii liberali din secolele XVIII-XIX. Primii doresc mai multa raspundere a statului si mai multe garantii de bunastare. a initiativei particulare. ceilalti opteaza pentru stimularea ofertei. în forma sa actuala. Zona socialului european este în prezent supusa unor presiuni reformiste venind din sensuri opuse iar dezbaterile intelectuale si politice se concentreaza pe problema centrala a politicior sociale: dozarea raportului rezonabil între alocarea de resurse publice si eficienta consumului acestora. Statul-providenta. nici 90 .Pierre Rosanvallon si Ralf Dahrendorf exprima în mod evident doua conceptii diferite asupra noii probleme sociale. Politica asigurarilor între considerente sociale si constrângeri economice Meritul istoric al sistemelelor de asigurari a constat în concilierea functiei de acoperire a riscurilor sociale cu logica profitabilitatii financiare.

acest lucru a devenit imposibil... Opacitatea socialului precum si convingerea ca riscul e absolut aleatoriu. sansele de aparitie a unei crize fiind egal împartite între persoanele asigurate.valul ignorantei" sa fie rupt iar abordarea socialului sa se faca produca . Mai buna cunoastere a sanselor si diferentelor între indivizi face ca . Indivizii sunt diferiti iar sansele lor 91 . În prezent.. considera Rosanvallon. principiul asigurarilor presupunea egalitatea tuturor participantilor la sistem în fata diferitelor categorii de riscuri sociale si asumarea unei solidaritati depline a indivizilor în fata acestor riscuri. suficiente atât pentru acordarea de garantii privind compensatiile banesti (în cazul pierderii veniturilor individuale sau al unor nevoi crescute) cât si pentru obtinerea unui profit la administrarea fondului pe termen lung.socialistii si marxistii ultimei jumatati a secolului al XIXlea nu au vazut posibil: rentabilizarea socialului.valului ignorantei". Prin mecanismul contributiilor generalizate s-a ajuns treptat la acumularea unor fonduri impresionante. Desigur. au determinat ca statul bunastarii sa functioneze o buna perioada pe principiul .sub soarele cunoasterii".

lipsa diferite. Iasi.. 78 92 . sociala. Se mai poate vorbi în noile circumstante de distributia egala a sanselor si riscurilor? Ce se întâmpla în acest caz cu baza de calcul a politicii de redistribuire a resurselor? Cum abordam problema sociala si sistemul asigurarilor atunci când . cine sunt bogatii si cine sunt saracii?" Conform lui Rosanvallon44. 1998.de viata sunt diferite. Capacitatea si limitele lor sunt deasemenea marginalizare durata.stim dinainte cine este câstigator si cine pierde. Genetica a aratat si ea ca predispozitiile noastre în fata bolilor nu sunt egale. al calculului probabilistic si al socializarii 43 44 Pierre Rosanvallon. chiar în societatile cele mai dezvoltate. sistem construit cu un secol în urma pe principiul egalitatii. cum ar fi: saracia cronica. p. somajul de lunga financiara. Noua problema sociala. p. oricarei putând fi masurate si de sau prognozate43. Institutul European. blocarea oportunitatilor educationale etc. Antropologia a demonstrat ca exista discriminare perspective inegalitati acumulare persistente. aceste interogatii grave bulverseaza la sfârsitul secolului XX încrederea publica si mai ales stiintifica în sistemul universal al asigurarilor. 53 Ibidem.

acelasi pentru toti membrii fondului.. În acest fel se realizeaza cea mai ale fidela pietei legatura între în mecanismele economice (reflectate acumularile de resurse) si necesarul social (reflectat în alocarea de compensatii banesti pe baze contractuale). E drept. în timp ce în asigurarile sociale (denumite si . dar politica asigurarilor vine sa garanteze un suport de bunastare proportional cu nivelul contributiilor reale platite în timpul vietii active. incluzând în mod evident performantele în administrarea fondului.raspunderii. având în vedere proportiile imense ale sistemului si obligativitatea contributiilor.de stat"). opereaza principiul garantarii unui minim 93 . mai riguroase din punct de vedere financiar. uneori acestea pot fi chiar anticipate. exista inegalitati importante între performantele indivizilor. El este valabil cu precadere în asigurarile private. nu întotdeauna functioneaza acest principiu. fiecare persoana asigurata poate beneficia de o indemnizatie egala cu produsul dintre suma cotizata de-a lungul timpului si un coeficient de multiplicare. Principiul societatii asiguratorii ar fi în consecinta depasit. Fireste. În principiu. Nu putem fi în totalitate de acord cu acest punct de vedere.

solutia" pe care acesta o întrevede (trecerea de la cetateanul asigurat -traditional în societatea occidentala-la statutul de contribuabil. Analizând argumentele criticii severe la care Pierre Rosanvallon supune sistemul asigurarilor sociale si mai ales observând . indiferent de suma reala cotizata si de timpul care s-a scurs de când persoana respectiva s-a asigurat împotriva unui risc. deducem optiunea puternic etatista a autorului francez si viziunea sa politica de orientare socialista45. Compensatiile banesti acordate (beneficiile sociale) se bazeaza în acest caz pe legea numerelor mari si pe convingerea ca un anumit tip de risc nu se poate obiectiva simultan la toti asiguratii..iesirilor" (output) din sistem cu ..intrarile" (input). În ceea ce priveste opinia despre stadiul actual al 45 Valentin Naumescu. Introducere în studiul politicilor sociale. 2002. p. Cluj-Napoca. 56 94 .. altfel spus înlocuirea asigurarilor realizate prin contributii la fonduri autonome cu un impozit general platit la bugetul statului).de servicii (ex: servicii medicale) în caz de nevoie. editura Universităţii Babeş-Bolyai. deci a nivelului cheltuielilor cu nivelul contributiilor. aceleasi pentru toti asiguratii. realizându-se de fapt amortizarea .

din punct de vedere istoric. fara mijloace de a iesi din oscilatia mortala între o ideologie depasita si un pragmatism flotant. de o reprezentare dualista a societatii. De aici decurge si importanta prabusirii mitului reformei fiscale ca operator central al schimbarii sociale. a fost exprimata epuizarea viziunii socialiste traditionale. pe capitalisti clasei muncitoare. În loc sa priveasca societatea reala în toata complexitatea ei.. opunându-i pe cei mari celor mici. facând societatea sa se întoarca spre un soi de 95 . în mod aproape rusinos. Astfel. pe burghezi proletariatului. stânga n-a fost capabila sa actioneze asupra acesteia. Din acelasi motiv. stânga a fost. În modul cel mai limpede cu putinta. în anii 1980. ea n-a putut gândi solidaritatea în mod practic si a trecut pe tacute de la fantasma la realitate. înainte de toate. Accentuarea excluderii invita oare la schimbarea acestui rationament. criticând rigiditatea de care au dat dovada dupa razboi socialistii si invitându-i la o reconsiderare profunda a atitudinilor: . Rosanvallon pledeaza pentru o reconstructie pragmatica a stângii.socialismului în Europa si în mod special în Franta.Conceptia traditionala a socialismului a fost legata. prizoniera propriilor mituri.

minimalist si considerat .. reprezentând o solutie pentru criza financiara a statului-providenta. Selectivitatea beneficiilor sociale este. Institutul European. înca o data.înauntru" si un . întelegerea si actiunea?”46 Problema solidaritatii sociale este reluata astazi sub o puternica restrictie politica si economica. resursele fiind rare iar nevoile considerabile. deschizându-si punga numai celor lipsiti efectiv de resurse. Selectarea beneficiarilor de servicii sociale se face în acest caz pe 46 Pierre Rosanvallon. 34 96 . asa cum am vazut în capitolul precedent.afara" ce ar dirija. .. predomina dorinta de a focaliza în mai mare masura prestatiile pentru cei mai defavorizati. Noua problema sociala...cheia de bolta" a abordarii socialului în varianta liberala.fragmentare simpla si arhaica între un . " Statul bunastarii de inspiratie liberala este deci selectiv.. putând fi identificate doua aspecte care intra în discutie: selectivitatea crescânda a prestatiilor si redefinirea structurii prelevarilor. 1998.Pe timp de criza. Într-un raport oficial al Uniunii Europene din 1993.rezidual" (în comparatie cu cel social-democrat care a avut pretentia expansiunii pâna la garantarea universalitatii prestatiilor). p. se spune: . Iasi.

nevoiti sa accepte treptat o abordare mai liberala (selectiva) a sistemului social. la sfârsitul secolului XX.selectivitate sociala moderata".. ea a cerut abrogarea conditionarilor de resurse si generalizarea accesului la prestatii.. . fixând. p. Universalismul de tip keynesian al bunastarii primeste deci.. a da tuturor prin prestatii sociale si.traditionale" adoptate sub influenta ideologiei de stânga.. . plafoane relativ ridicate pentru atribuirea celor mai multe dintre prestatiile sociale privitoare la familie”47. Pierre Rosanvallon.Iata pozitia constanta a stângii în acest domeniu: pe de o parte. a lua prin impozite de la cei mai înstariti. procedura numita .baza unei verificari riguroase a tuturor veniturilor realizate. 45 97 .În timpul crizei... În mod constant..means testing"... pe de alta.. în anii 1970.Stânga a denuntat mereu selectivitatea. face din nou o analiza lucida a statului-providenta. statul-providenta 47 Ibidem. lovituri dure inclusiv din partea teoreticienior de stânga. aducând critici la adresa atitudinilor . Mai pragmatica. dreapta s-a multumit sa introduca o . în pofida orientarii sale socialiste. acuzata ca i-ar stigmatiza pe saraci si ar provoca întoarcerea la vremurile moralizatoare ale asistentei.

32 98 . p. pentru a primi mai putin”48. detinatorii veniturilor celor mai ridicate. Ceilalti. vor trebui sa accepte a contribui mai mult. Paris.egalitar nu mai poate fi modelul de referinta. Aceasta tendinta s-a facut simtita în ultimii 10-15 ani si este caracteristica în primul rând serviciilor medicale (care s-au scumpit de peste 3 ori numai în ultimul deceniu!) facând ca balanta sistemului 48 Nicolas Dufourq.. fondat pe tratamentul egal al tuturor francezilor. e inechitabil si cauzator de somaj.Securite sociale: le mythe de l`assurance" în Droit social. datorita diversificarii nevoilor populatiei si complexitatii provocarilor la care este supusa bunastarea. privilegiind nevoile din straturile medii si joase ale clasei mijlocii. având ca prim exponent scumpirea serviciilor. el neglijeaza nevoile proprii ale celor mai saraci si se loveste de logica resurselor. Problema de fond pare a deveni asadar . Explozia cheltuielilor si necesitatea scaderii impozitelor pe salariile mici impun acum o discriminare pozitiva între francezi. în afara de acoperirea cotei principale din cheltuielile de sanatate. .. Bazat pe o prelevare a gabelei sociale la o rata uniforma. pe oricare venit. martie 1994.explozia cheltuielilor" în sistemul social. legata de folosirea incompleta a mâinii de lucru la a carei aparitie a contribuit.

de pilda) economisirea neta ar fi de 14 miliarde de franci anual! Desi suma este impresionanta. daca adaugam ca ea nu reprezinta decât 5% din totalul prestatiilor sociale ale statului catre familiile franceze vom deduce dimensiunile uriase.sa se dezechilibreze în mod amenintator. respectiv pe principiul responsabilitatii individuale doilea Constrângerea economica este elementul comun. formula aleasa trebuie sa tina cont de logica resurselor. la care au ajuns cheltuielile de bunastare. Si într-o abordare si în cealalta. Solutia reechilibrarii poate fi cresterea prelevarilor din veniturile segmentului activ (varianta socialista) sau scaderea consumului social prin introducerea selectivitatii (varianta liberala). diferenta constând în accentul în pus al pe principiul caz. 99 . Vom da ca exemplu pentru cele spuse anterior efectul în plan financiar al introducerii unei selectivitati moderate. aberante aproape. Daca s-ar conditiona acordarea acestei alocatii de nivelul veniturilor si s-ar suprima plata în cazul a doar 15% din familiile cele mai înstarite (cadre superioare si profesii liberale. solidaritatii sociale în primul caz. luând în discutie alocatia familiala din Franta.

o reducere a statuluiprovidenta la un sistem de asistenta a celor mai saraci (versiunea dreptei asupra ideologiei selectivitatii) sau. desi recunoscuta ca necesara din punct de vedere financiar. CSG este o noua forma de prelevare. Introducerea selectivitatii. o reluare a mitologiei bogatilor care pot plati totul (versiunea stângii)”49. Noua problema sociala. Una din posibilele solutii este CSG (contributia sociala generalizata).. îl nelinisteste pe Rosanvallon.Dincolo de cautarea neîncetata a economiilor bugetare. Aceasta ar însemna o întoarcere. puternic redistributiva si având un caracter juridic hibrid.Considerentele finalmente de cele economice sociale. Iasi. introdusa la începutul anilor`90 în Franta. . 98 100 . p. invers. care 49 Pierre Rosanvallon. sunt culturale inseparabile si politice. Redefinirea solidaritatii în pragul secolului XXI si reforma asigurarilor sociale a trezit interesul pentru dezbateri aprinse. care nu înceteaza sa critice abordarile clasice ale celor doi poli ideologici. 1998. ar aparea într-adevar riscul de a face din selectivitate un principiu filosofic. Institutul European. animate de dorinta partilor angajate de a propune solutii cât mai ingenioase la criza financiara pe care o traverseaza sistemul.

în încercarea de a transforma cheltuielile pasive în cheltuieli active. compensând pierderile de venit (somaj. sau. Întrebarea fireasca pe care si-o pun specialistii este daca n-ar fi mai bine sa se subventioneze ocuparea deplina a fortei de munca.masina de indemnizare. Spirala denaturata în care s-a intrat în ultimele decenii a condus la aparitia fenomenului de 101 .îmbraca aspectul intermediar între un impozit si o cotizatie sociala. boala.. oferind ceva . platindu-se pâna la urma salarii normale pentru munca normala. trebuie recunoscut faptul ca în prezent statul-bunastarii functioneaza ca o . pensie)".. De partea cealalta. introducerea RMI (venitul minim de insertie) a însemnat cel putin încercarea de a da o noua semnificatie culturala ajutorului social. asa cum am mai afirmat. deci de a creste eficienta consumului de resurse publice.între un drept si un contract". finantând excluderea de pe piata muncii. altfel spus. a beneficiilor. în loc sa se acorde faimoasele indemnizatii de somaj? Chiar daca aceste întrebari fac în mod evident trimitere la Keynes si Beveridge si la principiile economiei politice. Dilema statului-providenta consta.

autodistrugerea solidaritatii"(1994)50.. Privita dupa razboi ca un semn al progresului.deflatie sociala": un numar tot mai mare de persoane inactive sunt întretinute de un numar tot mai mic de persoane active. ceea ce îl face pe Jean-Francois Revel sa vorbeasca de . Constrângerile financiare la care este astazi supus sistemul securitatii sociale se datoreaza în parte si fenomenului de separare a economiei de societate (indus de statul-providenta din anii`60-`70). a doua jumatatate a anilor`80 si anii`90 au marcat în mod firesc încercarea 50 Valentin Naumescu.. Numai în Franta exista 7-8 milioane de asistati social. 2002 102 . Din acest motiv.. miscarea de disociere (aproape institutionalizata) a economicului de social si încercarea de a indemniza excluderea de pe piata muncii s-au soldat în mod nefericit si cu cresterea somajului în tarile OECD (peste pragul psihologic de 10%) si cu un decalaj de competitivitate economica a Europei fata de Statele Unite si Japonia. Introducere în studiul politicilor sociale. care a facut ca eforturile de armonizare a imperativelor sociale si demersurile de respectare a exigentelor economice sa se neutralizeze reciproc. Cluj-Napoca. editura Universităţii Babeş-Bolyai. care traiesc efectiv din venitul minim garantat.

cât si eficienta politicior sociale (printr-o mai mare exigenta în acordarea beneficiilor). economiile occidentale -sub influenta keynesianismului si a garantiilor statuluiinternalizau la nivelul întreprinderilor o parte a costului social global. Restructurarile interne severe si declararea eficientei drept unicul criteriu demn de interes pentru manageri au dus la o mai mare lejeritate în a face 103 . diferite categorii de salariati etc. externalizând pe cât posibil costurile sociale. Pâna în anii`60. firmele au început sa caute cu prioritate competitivitatea economica si sporirea profitului. punctând doua trasaturi ale marilor procese economico-sociale din deceniile 8 si 9: externalizarea si diferentierea. Vom insista acum asupra unei analize a contextului economic al statelor europene ale bunastarii. Aceasta internalizare consta în subventii încrucisate (între diferite sectii.. În anii`80. a privatizarilor masive si a .europenilor de a-si îmbunatati atât performantele economice (prin masuri de liberalizare). sub influenta Noii Drepte.revolutiei thatcheriste". prin intermediul traditionalului spor de vechime.) sau în redistribuirea resurselor între generatii.

concedieri si la o mult mai mica disponibilitate de a suporta. conform teoriei economice clasice (liberale). Nivelul managerial a optat pentru remunerarea fiecarui angajat în functie de productivitatea (performanta) lui reala.. ci a statului. avantajând în mod logic salariatii cu o calificare mai buna si crescând decalajele de venit între acestia si muncitorii necalificati. Prin disocierea registrelor competitivitatii de cele ale solidaritatii sociale. Diferentierea a presupus trecerea de la evaluarea globala a valorii muncii (facuta prin negocieri centralizate si grile salariale fixe. fie si partial. chiar daca sindicatele si muncitorii în general le-au criticat cu vehementa. fara sa mai tina cont de vechime. societatii în ansamblu si bineînteles a indivizilor însasi. stabilite pe unitate sau pe ramura de activitate) la evaluarea si salarizarea performantelor individuale." În multe cazuri. cresterea inegalitatilor salariale 104 . formula la moda a devenit: . Pe de alta parte. cheltuieli sociale suplimentare cotelor obligatorii impuse de stat.somajul nu e problema întreprinerilor. efectele au fost benefice pentru firme si au contribuit substantial la depasirea crizei economice din anii`70.

dar atât segmentarea socialului -urmata de multiplicarea fireasca a nevoilor.a spulberat totusi imaginea 105 . Companiile de asigurari au trebuit sa raspunda tuturor acestor provocari ale mediului economic si mai ales sa faca fata schimbarilor profunde survenite în tipologia riscului social.. fara sa afecteze în mod considerabil încrederea populatiei în cea mai solida forma de solidaritate sociala sau sa conduca la înlocuirea acesteia -asa cum prevedea Rosanvallon.cât si constrângerile financiare severe din ultimele decenii (ca sa nu mai punem la socoteala tentativele de fraudare din partea clientilor) au obligat conducerea fondurilor la o politica mult mai atenta de distribuire a compensatiilor banesti. Restrângerea generozitatii sistemelor de asigurari începând din anii`80. prin adaptarea organigramelor la strictul necesar.-salutata de liberali. În principiu. cea mai importanta dintre aceste schimbari fiind chiar diversificarea riscului.balastului social" din întreprinderi.a fost urmata si de descarcarea . considerentul social major al asigurarilor a ramas vointa unei acoperiri maximale a situatiilor de risc.

devenind pur si simplu expresia unui business -cu o incontestabila functie sociala. Prabusirea unui mit si subordonarea fata de logica resurselor nu înseamna sfârsitul povestii. Implicatii politice ale reformei sociale51 A devenit aproape un loc comun a afirma ca societatea de indemnizare pasiva si-a epuizat resursele. Valentin Naumescu.cornului abundentei". sistemele de asigurari (sociale sau private) au încetat sa mai fie considerate o forma a providentei coborâte pe pamânt. Promovata în ultima jumatate a secolului XX de ideologia universalista a statului-providenta.supus în întregime regulilor eficientei si profitabilitatii.. ci doar acceptarea unei realitati mai austere si mai putin spectaculoase. Departe de a putea rezolva totul. finantarea publica a ne-muncii. 2002 106 . a 51 Cf. editura Universităţii Babeş-Bolyai. o revarsare a . Introducere în studiul politicilor sociale. fiind condamnata la o reforma profunda si neîntârziata a sistemului beneficiilor sociale.utopica si vechea credinta ca asigurarile reprezinta panaceul universal pentru problemele societatii. ClujNapoca.

excluderii sociale (generoasa si neconditionata dar finalmente contra-performanta) este astazi sever criticata. asa cum am vazut în capitolele precedente. În unele cazuri se vorbeste chiar despre un început de deschidere. de flexibilizare sau .. În principiu. plecând de la elaborarea pe baze noi a unor strategii si programe de politica sociala pragmatice. masura salutata de liberali si criticata de socialisti. Acesta pare a fi motivul pentru care se manifesta în prezent tentatia inversa: adoptarea unei politici de separare totala a obiectivelor si parametrilor performantei economice din interiorul întreprinderilor de criteriile generale ale solidaritatii sociale (alimentata prin co-interesare si pluralismul surselor). nevoite sa accepte realitati putin favorabile dogmelor ideologice. toate gruparile democratice din Europa sustin promovarea unei solidaritati sociale reinterpretate. Aceasta 107 .liberalizare" a programelor partidelor socialiste. eficiente si performante. atât dinspre dreapta cât si dinspre stânga spectrului. liberalismul este mult mai aproape de aceasta interpretare actualizata decât socialismul. Nimic nu mai este astazi posibil fara a tine cont de logica resurselor. Fireste.

vârsta de aur" a bunastarii sociale a apus si ca s-a intrat efectiv într-o 108 . keynesian. Asumarea cu prioritate a criteriilor de eficienta si profitabilitate în sistemul de asigurari creaza poate un sentiment de nesiguranta sociala. Astazi. În plus. Solutiile politice propuse au consecinte diferite în plan social si economic. estompeaza totusi (în mare parte) o serie de vechi dispute care marcau dezbaterile publice în Europa occidentala. mai mult ca oricând. Avem deci toate argumentele sa credem ca . de teama. se cere tot mai insistent ca beneficiile sociale sa fie selective si conditionate de un efort personal (educational. fara pretentia de a fi foarte recenta sau de a anula diferentele traditionale existente între gândirea liberala si cea socialista.convergenta doctrinara (deviata spre polul liberal). de erodare a temeliei securitatii sociale în întelesul ei reconfortant. pe piata muncii sau decurgând din prestarea unei activitati în folosul comunitatii). se cere ca plata fiecarui beneficiu social sa aiba acoperire financiara iar solutia cresterii datoriei interne (realizata prin împrumuturi intergenerationale girate de stat) este din ce în ce mai putin acceptata..

dominat de Partidul Republican în SUA. s-au suprapus peste un climat politic liberal (sau . concurenta pe piata si evaluarea riguroasa a performantelor individuale vor da . Partidul Conservator în Regatul Unit si Uniunea Crestin-Democrata în RFG. economice si culturale a clasei mijlocii începând din anii`80.noua etapa a distributiei resurselor în societate. în care constrângerile tonul. 18. dezvoltarea clasei mijlocii a întretinut un climat 109 financiare. În ansamblu.. partidele au trebuit sa tina cont de fortificarea clasei mijlocii si sa-si construiasca oferta politica în functie de aspiratiile economice si socioculturale ale acestui segment de populatie. cele doua procese s-au alimentat reciproc: pe de o parte. Marea Britanie si Germania. partide care au realizat guvernari compacte de 12. Aceasta situatie a corespuns unui context politic de dreapta.liberal-conservator". în special în Statele Unite. Modernizarea structurilor sociale în majoritatea tarilor occidentale si cresterea influentei politice. conform terminologiei propuse de Milton Friedman). respectiv 16 ani! La rândul lor.

. La sfârsitul anilor `90. efectele reformelor liberale din anii`80 si prima parte a anilor`90 persista. economice sau socio-culturale. Totusi. produc efecte (aproape) inevitabile. de obicei în sens contrar. Mega-tendintele se înscriu în teoria ciclurilor istorice de dezvoltare. Fara îndoiala ca în asemenea situatii e greu de apreciat care a fost cauza si care este efectul. dureaza în medie 10-15 ani.politic favorabil partidelor de orientare liberala. pe de alta parte guvernarile de dreapta au stimulat competitia valorilor si implicit au favorizat ascensiunea clasei mijlocii. proces care a urmat la nivel mondial unei lungi perioade de hegemonie a socialdemocratiei de tip keynesian. cel mai des limitându-ne la a spune ca a fost vorba de un complex de împrejurari. Ele sunt precedate de . nu putine fiind 110 .semne premonitorii". fiind urmate de noi curente politice. apoi se atenueaza si dispar. de o mega-tendinta în ceea ce priveste liberalizarea. de crize sau perioade de stagnare. ascensiunea partidelor de dreapta părea să se fi oprit. În majoritatea tarilor vesteuropene guverneaza din nou forte socialiste sau socialdemocrate.

. managementul serviciilor sociale.contracting out" în domeniul serviciilor sociale etc. în care statul este doar unul din actorii sociali implicati în garantarea 111 . într-o forma mai flexibila notiuni si ca mai pragmatica. eficienta consumului de resurse publice. co-interesare. Programele politice de înglobeaza tot mai frecvent în capitolul bunastarii sociale . se poate afirma ca statul bunastarii -în forma în care l-au proiectat Keynes si Beveridge. de la dreapta la stânga esicherului.nu mai exista. Ia luat locul o . În mare parte. piata libera si competitivitate trasate sub influenta Noii Drepte. sectorului privat si a celui nonde privatizarea sau procedura . Practic. Implicatiile politice ale reformei sociale nu înceteaza sa se faca simtite.cazurile în care noile cabinete au mentinut principalele repere de eficienta. prezentându-se astazi. participarea (parteneriatul) guvernamental. pluralismul surselor finantare...societate a bunastarii". liderii care le-au pus în aplicare au parasit viata politica iar partidele lor sunt acum în opozitie. Discursul politic a pierdut mult din accentele ideologice de altadata.marketizare".

112 .bunastarii cetatenilor. dar nu singurul si câteodata nici cel mai important.

măsuri. auto-suficientă. Pentru o anumită perioadă de timp. de criză. aflate temporar în dificultate. datorită unor motive personale de natură economicomaterială. activităţi profesionalizate de protejare a unor persoane. prin serviciile şi activităţile ei specializate ajută persoane şi grupuri în nevoie nu numai să facă faţă momentelor dificile. decent de viaţă. ele nu pot duce o viaţă activă. comunităţi cu probleme sociale.SISTEMUL ASISTENŢEI SOCIALE În sensul ei cel mai general. moral. Asistenţa socială. socio-culturală. biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a se integra prin mijloace şi eforturi proprii în colectivitate. grupuri. social din exterior. ca mod operativ de punere în aplicare a programelor de protecţie socială precum şi ca un component esenţial al acesteia. în criză şi deci vulnerabile. situaţiilor anormale de viaţă care pot să apară 113 . Acestea. în limitele unui mod normal. programe. asistenţa socială delimitează un ansamblu de instituţii. fără un ajutor economico-material sau fără un suport fizic.

care ajutor. prin crearea unor condiţii socioculturale favorabile. în Lazăr Vlăsceanu şi Cătălin Zamfir (coordonatori). despre personalitatea lui cît şi despre contextul socio-curtural şi moral în care el trăieşte. pedagogie. posedînd cunoştinţe atît despre dezvoltarea lui umană. Din acest punct de vedere. moral etc. Se elimină astfel treptat situaţia lor de dificultate. 45 114 . asistentul social are nevoie de o combinaţie de cunoştinţe specializate de psihologie socială. medicină.. politic. De aceea. Dicţionar de sociologie. Asistenţa socială oferă celor în nevoie posibilităţi de cunoaştere şi de acces la servicii specializate de 52 Elena Zamfir. dar ea susţine. şi tehnicilor antropologie etc. Iaşi. refacerea capacităţilor proprii de integrare socioculturală normală a categoriilor defavorizate52. economie. familial. sociologie. asistentul social trebuie să aibă în vedere permanenta interacţiune dintre cei doi factori: individul şi mediul lui de viaţă socio-economic. editura Polirom. p. 2005. curtural. metodelor psihopatologie. prin mobilizarea resurselor instituţiilor de stat.pentru o anumită perioadă de timp. voluntare şi a eforturilor comunităţii. reprezintă un fundal teoretic general indispensabil specializate pentru intervenţie şi terapie în situaţiile concrete de criză..

stresante economic. psihoterapie. material. de evaluare a posibilităţilor de intervenţie rapidă prin căutarea unor soluţii specifice 115 . b. asistenţa socială şi-a dezvoltat încă de la începutul acestui secol un ansamblu de metode şi tehnici proprii: a.psihologic sau moral pentru indivizi sau grupuri. de identificare a cazurilor. În cadrul programelor de asistenţă socială se înscriu şi acele activităţi de prevenire a unor situaţii de viaţă dezechilibrante.protecţie socială. a problemelor de rezolvat prin diagnostic diferenţiat. cu dizabilităţi fizice sau psihice. fără ajutor din familie. neglijaţi. bolnavi. cultural. Având în vedere situaţii din cele mai complexe şi diferite din domeniul asistenţei sociale centrate pe protecţia copiilor abandonaţi. a bătrînilor cu pensii mici. consiliere. persoanele şi grupurile în dificultate de a influenţa activ politicile sociale. a cuplurilor dezorganizate etc. moral. îi orientează către înţelegerea şi utilizarea cadrului legislativ de protecţie socială.. a săracilor. abuzaţi. activităţi care pot fi adesea mai puţin costisitoare decît terapia propriu-zisă. Ea furnizează celor în nevoie ajutor financiar. mobilizează comunitatea. a şomerilor pe termen lung. vagabonzi.

tehnici de intervenţie. asistenţa socială oferă un sprijin direct. c. ori acestea nu sînt corespunzătoare în raport cu necesităţile lor de bază. fie din contribuţiile voluntare individuale sau 116 . de promovare a unor strategii de prevenire (prevenţie) a situaţiilor defavorizante. Prin ansamblul său de metode. de suport fizic sau moral etc. Sprijinul dat persoanelor în nevoie prin sistemul de a. nu este stabilit prin lege.s. ci prin analiza de ia caz la caz a situaţiilor de viaţă pe baza anchetelor sociale efectuate de profesionişti. d. de pensie socială. strategii de acţiune.şi alegerea unor metode adecvate pentru cazurile particulare. cu risc crescut pentru grupuri şi indivizi.. de resurse economice şi bunuri suficiente. Sprijinul financiar sau în produse (bunuri materiale) destinat asistenţei sociale provine fie de la bugetul de stat (fonduri speciale pentru asistenţă socială). programe şi măsuri specializate. eficient pentru acele persoane şi grupuri care nu pot dispune conform cadrului legislativ de venituri. de îngrijire medicală. de asigurare a unor condiţii speciale pentru respectarea cu stricteţe a standardelor etice specifice profesiei de asistent social.

„group work”). „case work”. ca sistem educaţional-formativ. universitar. cu un statut propriu. Asistenţa socială este o profesie pronunţat aplicativă. colegiu. • a formării specialiştilor în asistenţă socială.comunitare şi este acordat celor în nevoie în funcţie de necesi-tăţile lor urgente. cu scopuri şi caracteristici distincte. activităţilor practice desfăşurate în vederea soluţionării cazurilor la nivel individual (munca cu „clientul". Asistenţa socială poate fi privită din mai multe perspective: • a profesiei ca atare. Ea foloseşte mijloace complexe de socio şi 117 . la nivel de comunitate (munca cu acele comunităţi în nevoie pentru refacerea resurselor necesare integrării lor normale. a sistemului instituţional-admînistrativ. • incluzîndu-se aici sfera serviciilor. „community work and community development”). cu nivele distincte de educaţie şi calificare (ex: nivel postliceal. postuniversitar). la nivel de grup (munca cu grupurile în dificultate. individul cu probleme.

de activităţi organizate la nivelul organizaţiilor. pedagogie. cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor socioumane (psihologie. şi nu în ultimul rînd. În acest cadru se utilizează frecvent în ultimul timp. fără deosebire de rasă.)53. în acelaşi timp. 1997 118 . pe de o parte. norme. From Welfare to Work (Lessons from America). drept etc. termenul de „acţiune afirmativă" („affirmative action") care se referă la un complex de măsuri. sex.). religie etc. pe de altă parte. Londra. Mead. Asistenţa socială presupune. inegalităţile în relaţiile dintre grupurile minoritare. limbă. economie. cu semnificaţie apropiată. vîrstă. principii. medicină internă şi socială. sociologie. antropologie. de promovare. Uneori. mai este utilizat şi termenul de „discriminare 53 Lawrence M. dezavantajate şi populaţia majoritară. deprinderi. psihologie socială. în scopul integrării lor normale în comunitate. profesionale. psihopatologie. culoare. un set de valori. The IEA Health and Welfare Unit. abilităţi practice (îndemnuri de a comunica şi lucra cu persoane şi grupuri în dificultate). de a creşte oportunităţile lor educaţionale.psihoterapie. reguli morale (cod deontologic al profesiei care asigură respectarea drepturilor omului. instituţiilor sau colectivităţii de natură a elimina discrepanţele.

Actele de caritate orientate spre cei neajutoraţi. asistenţa socială dobîndind un înalt nivel de profesionalitate. vulnerabili55. Londra. ale instituţiilor religioase. Asistentul social are o dublă responsabilitate: faţă de cei în neyoie şi faţă de instituţia pe care o deserveşte54. legate de ocrotirea celor în impas (orfani. în contextul sporirii serviciilor publice şi sociale. 1996 119 . 54 Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir. De o dezvoltare a profesiei de asistent social se poate vorbi la începutul acestui secol.pozitivă". comunicare. terapie şi sprijin a celor defavorizaţi. Primele încercări de ajutor a persoanelor în nevoie. se asistă la o explozie de activităţi de ocrotire socială a celor în dificultate. Politici sociale: România în context european. Bucuresti. Ea şi-a conturat treptat o arie problematică relativ autonomă (un profil profesional distinct) sprijinită pe metode şi tehnici de înţelegere. Social Policy: A comparative Analysis. 14 55 Michael Hill. Alternative. văduve etc. Prentice Hall. De aceea. în impas. disperaţi. bolnavi. p. În ultimele decenii. 1995. de fapt forme primare în practica asistenţei sociale au apărut încă din cele mai îndepărtate timpuri. Ed.) de către biserici. apar ca prime acţiuni în reţeaua de asistenţă socială. profesia de asistent social implică o filosofie proprie centrată umanist. săraci.

trecînd la nivelul activităţii profesionale (terapia persoanelor cu probleme de integrare în muncă şi a şomerilor) şi sfârşind cu nivelul comunităţii (rezolvarea conflictelor etnice. comunităţi. părinţi şi copii.Profesia de asistent social a evoluat rapid. atît în extensie cît şi în instrumentajul ei de lucru (metode şi tehnici din ce în ce mai specializate şi mai sofisticate): de la asistenţa individului cu mijloace sociale şi psihologice clasice. Asistenţa socială abordează probleme la diferite niveluri. relaţii în cadrul cuplului etc. 1995 120 . pînă la conştientizarea persoanelor în nevoie de drepturile şi posibilităţile lor de sprijin. a relaţiilor dintre soţi. De asemenea. continuînd cu rezolvareaproblemelor interpersonale (terapia familiei. Macmillan Press. a resurselor materiale şi umane disponibile. precum şi în proiectarea strategiilor colective de rezolvare a situaţiilor de criză56. grupale. indivizi în identificarea problemelor nevralgice. începînd cu cel individual. Londra.). Social Policy in the European Union. la terapia specializată a grupurilor defavorizate sau a comunităţilor în dificultate. asistentul social este cel care poate ajuta grupuri. mobilizarea 56 Linda Hantrais.

sistemul protecţiei sociale în regimul trecut se caracteriza prin: • politica de utilizare integrală a forţei de muncă şi caracterul larg comprehensiv al sistemului de pensii. În timpul regimului comunist. asigurări de boală. De fapt. Alţii au pus la îndoială specificitatea şi autonomia ei pînă tîrziu (Epstein & Conrad. Politici sociale: România în context european. creînd cvasiau-tomat celei mai mari părţi din populaţie resurse de 57 58 Ibidem. Ed. prezentînd un caracter pasiv şi birocratic.energiilor individuale şi colective pentru rezolvarea problemelor comune). Bucuresti. asistenţa socială în România avea o pondere extrem de redusă. p. 1982)59. sau că ar putea fi asociată cu un statut minor în raport cu alte profesii ca dreptul medicinal. Cohen & Wagner. Alternative. 1995 121 . 23 ibidem 59 Apud Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir. Au existat numeroase discuţii în jurul statutului asistenţei sociale ca profil distinct. Unii autori au apreciat ia începutul acestui secol că asistenţa socială nu beneficiază de un domeniu propriu57 sau că ea ar trebui considerată doar ca o quasi profesie58. 1978. Asistenţa socială în fostele ţări socialiste prezintă semne specifice ale subdezvoltării.

personalizată. Pe această linie se înscrie şi desfiinţarea învăţămîntului de grad universitar. dar relativ sigure: salarii. ca parte integrantă a protecţiei sociale suportă şi 122 . Asistenţa socială. primind un caracter mai mult formal şi birocratic. deşi minime. dacă nu eliminată complet. Specialiştii au fost înlocuiţi de funcţionari. Efectul a fost dublu: . • modul generalizat de acordare a acestui suport cuplat cu iluzia că socialismul rezolvă prin el însuşi dificultăţile social-economice a făcut ca asistenţa socială să fie marginalizată. În fapt asistenţa socială calitativă. în 1952 (el a funcţionat între 1929-1952). îngrijire sanitară gratuită etc. pensii de bătrîneţe sau de boală. . alocaţii pentru copii. orientată spre rezolvarea problemelor umane urgente a fost desfiinţată.viaţă. considerîndu-se că mecanismele birocratice de stat şi cele politico-administrative sînt capabile să rezolve toate problemele. reducându-l apoi la un nivel postliceal (1952) şi desfiinţat şi acesta în 1969.reducerea la minimum a serviciilor de asistenţă socială.deprofesionalizarea completă a sistemului de asistenţă socială.

orientat spre soluţionarea problemelor sociale şi umane specifice. rezultată din sacrificiul individului în raport cu obiectivele utopice. După revoluţie. înalt profesionalizat. lipsa unei democraţii reale. Cauzele care pot explica această situaţie în România sînt: • natura opresivă a fostului sistem comunist. activ. • prezenţa teoriei conform căreia problemele umane se rezolvă prin mecanisme politice şi administrative.ea limitele subdezvoltării. în acest context. la jumătatea anului 1990 s-a pus problema formării profesionale a asistenţilor sociali în 123 . • indiferenţa practică faţă de om. reformă mecanismelor democratice şi a pieţei libere. pe baza programul de reconstrucţie. Aceasta a reprezentat mai mult o ideologie justificativă decît un factor explicativ real. datorită orientării „umaniste" a sistemului. de în România. a creat conştiinţa necesităţii dezvoltării unui sistem de asistenţă socială modern. naive ale construcţiei unui „nou tip de societate". oarecum automat.

apoi a unui colegiu universitar şi. pedagogie. în universităţile noastre s-a dezvoltat un program complex de pregătire a specialiştilor la nivelul standardelor internaţionale. psihologie. Învăţămîntul de asistenţă socială a funcţionat pe baza unor bune tradiţii până în 1969. în ultimul an. În trecut. din anul 1992. folosindu-se experienţa acumulată în cadrul şcolii sociologice. laşi. Atât formarea şi educaţia asistenţilor sociali cât şi tipurile de activităţi pe care trebuie să le realizeze trebuie privite în contextul nevoilor şi problemelor concrete ce apar la noi. reculul economic a avut 124 socială funcţionează ca o specializare . Cluj. în România a existat un sistem bun de formare a specialiştilor în asistenţă socială. Sprijinindu-se pe modele profesionale de vîrf din ţările cu o bogată experienţă în formarea asistenţilor sociali. în marile centre universitare din ţară: Bucureşti.cadrul unei şcoli post-liceale. Timişoara. Astfel. De asemenea în cadrul institutelor teologice asistenţa distinctă. a unei secţii universitare în cadrul facultăţii de sociologie. începând din anul 1929 când se înfiinţează Şcoala Superioară de Asistenţă „Principesa Ileana”.

neîncrederea în instituţiile şi personalităţile politice. creşterea ratei criminalităţii şi a delincventei.efecte dramatice directe şi indirecte asupra standardului de viaţă al unor largi categorii de oameni. Procese sociale ca scăderea rapidă a veniturilor reale. sînt alarmante pentru asistentul social. lipsa de transparenţă a conducerii politice în unele situaţii. creşterea în masă a sărăciei. corupţia accentuată datorată lipsei controlului. 125 . accentuarea unor conflicte etnice. De aceea.. competenţa asistentului social trebuie definită numai în contextul provocărilor specifice. marginalizarea unor grupuri sociale etc. social-culturale şi morale. creşterea insecurităţii locului de muncă. Având în vedere prima perspectivă. alienarea politică a unei părţi largi a populaţiei. iar dezvoltarea sistemului de asistenţă socială trebuie gândită atât dintr-o perspectivă pe termen scurt şi mediu. a abuzurilor şi a violenţei de tot felul. dar şi pe termen lung. ridicarea ratei şomajului. se poate aprecia că societatea noastră trece printr-un proces de reaşezare a tuturor structurilor economice. demoralizarea datorată lipsei formelor eficace de participare la viaţa social-politică.

aici asistentului el trebuie social să îi revin sarcini în suplimentare: intervină activ conştientizarea acestor procese. Situaţia României din acest punct de vedere este complet diferită de cea a ţărilor în care structurile sociale şi economice sînt relativ stabile.proces afectat negativ de criza economică care este încă în curs de adîncire. chiar de a iniţia schimbări într-o manieră pozitivă. Aceasta întrucît în nevoie şi vulnerabilă este nu numai o minoritate împinsă la marginea societăţii. ci în diferite grade şi sfere întreaga colectivitate. Asistentul social apare aici ca având o funcţie mai mult corectivă şi compensatorie. De aceea. în sprijinirea indivizilor şi a colectivităţii în încercarea de a face faţă schimbărilor şi problemelor dificile. În situaţia noastră. 126 . procesele de reconstrucţie socială se combină cu cele de dezorganizare socială şi cu vechile mentalităţi şi practici ale unei culturi opresive. În aceste din urmă ţări există probabil o tendinţă justificată ca asistentul social să trateze mai mult cazurile reziduale în care sistemul social eşuează. de tip manipulativ.

mari mase de oameni împinse rapid în sărăcie şi nevoi actuale. Toate acestea nu mai reprezintă dificultăţi marginale ale unor persoane vulnerabile. orientarea activă către menţinerea sau căutarea unui loc de muncă. Au apărut fenomene noi explozive. Schimbarea atitudinii faţă de muncă. ci mai degrabă probleme cruciale ale colectivităţii însăşi. Mai mult. afectează mari grupuri profesionale şi chiar întregi comunităţi. Şomajul reprezintă un adevărat şoc psihologic şi cultural pentru oamenii obişnuiţi în trecut să aibă un loc de muncă găsit cu uşurinţă şi menţinut cu o şi mai mare uşurinţă. sprijinind adaptarea unor indivizi şi grupuri la schimbări economice structurale. ci însăşi colectivitatea.„copiii străzii".Procesul de tranziţie la o economie de piaţă. un nou fenomen . Nu numai unii indivizi sînt în nevoie. 127 . Se asistă la o creştere masivă a delincventei juvenile. reconversia profesională reprezintă un obiectiv pe care asistentul social îl poate realiza prin consiliere. În acest context. trebuie cultivată iniţiativa fiecăruia de a-şi defini o activitate utilă care să-i ofere şi resursele necesare existenţei sale demne. cu profundele restructurări pe care le implică.

Pe lîngă ajutorarea săracilor de a trăi mai bine în condiţii de sărăcie. dar relativ egale. afectate masiv de sărăcie. terapia trebuie.asistentul social este mult mai mult decît un reprezentant al colectivităţii care asistă persoane izolate. Aici terapia individuală trebuie suplimentată cu terapia de grup şi la nivel de colectivitate. Sărăcia absolută era un fenomen individual. În ultimii doi ani. socialist. puţin răspîndit. Există pericolul ca sărăcia să se transforme dintr-o stare individuală comunităţile adaptative al în una pot colectivă. diferenţele sociale s-au accentuat rapid. dezvolta rezultat atingînd mecanisme este grupuri şi comunităţi mari. Grupurile şi defensivşi căror perpetuarea extinderea stării de sărăcie. în nevoie. În sistemul trecut. însă. De asemenea. Eliminarea cauzelor trebuie să cîştige în importanţă în raport cu minimizarea efectelor. el reprezintă totodată colectivitatea care vrea să se asiste şi să se sprijine pe ea însăşi. practicându-se o filosofie a egalitarismului. asistentul social 128 . peste 90% din populaţie trăia în condiţii modeste. să aibă în vedere nu numai acţiunea asupra efectelor patologilor sociale şi umane ci să vizeze şi cauzele care le-au generat.

ci trebuie gîndită totodată şi ca un instrument eficient al schimbărilor sociale. nu poate să refuze o asemenea provocare. Asistentul social nu apare ca un simplu consilier sau terapist pentru cei în dificultate. morale. În această perspectivă largă. Realitatea noastră socială este caracterizată printr-o explozie a problemelor sociale. În aceste condiţii de ce asistentul social nu şi-ar asuma şi funcţia de catalizator al unor procese şi schimbări democratice orientate umanist? Asistentul social. dar şi printr-o cronică frustrare generată de incapacitatea moştenită din trecut de a face faţă acestora. De aceea.trebuie să-i sprijine pentru a depăşi situaţiile care-i fac săraci. în condiţiile actuale de la noi. El trebuie să se considere un asistent al proceselor democratice prin care colectivitatea însăşi îşi creează formele sale decente de viaţă. ci şi ca un actualizator al unor posibile schimbări alternative pe care colectivitatea şi indivizii pot să le aleagă ei înşişi. ajufînd pe cei vulnerabili. culturale. asistenţa socială în România nu trebuie să se limiteze în a sprijini indivizi şi grupuri în nevoie să se adapteze la condiţiile existente date. sistemul de 129 .

nu face decît să anuleze din start o asemenea şansă.asistenţă socială în România. aici. aflat la începuturile sale. dar şi realizabilă. dar şi a unei şanse istorice de dezvoltare într-o direcţie care este «nu numai necesară. Prudenţa conservatoare. este în faţa nu numai a unei provocări generate de numeroase probleme socio-umane. 130 .

Cheltuielile publice se finalizează în plăţi efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi. desfăşurată pentru realizarea acestora se reflectă în cheltuielile publice. întretinerea armatei şi a întregii activităţi desfăşurate în domeniul militar. Prin cheltuieli publice. securitate socială. acţiuni economice etc. economică şi de altă natură. Utilizarea propriu-zisă a acestor resurse pentru infăptuirea obiectivelor cuprinse în programele guvernamentale privind activitatea socială. statul acoperă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă. ordinea publică internă. 131 . aceea a repartizării resurselor financiare publice pe diverse destinaţii. pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului: servicii publice generale.CHELTUIELILE PENTRU SECURITATE SOCIALĂ Cheltuielile publice concretizează cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice. acţiuni socio-culturale.

cultura. sănătatea. deoarece pe seama resurselor alocate de stat se asigura: educaţia şi instrucţia copiilor şi a tinerilor. a calităţii vieţii fiecărui individ60. se influenţeaza evoluţia demografică. Bucuresti. Aceste nevoi sociale vizează învăţământul. Alături de nevoile indivizilor cu caracter individual şi care sunt satisfăcute pe seama bunurilor private procurate prin mecanismul pieţei. 1999. asistenţa medicală a îndivizilor. Ele se realizează pe perioade mari de timp şi reclamă importante resurse băneşti din partea societăţii. ridicarea calificării profesionale. există o serie de nevoi sociale a căror stisfacere reclamă organizarea de către autorităţile publice centrale şi locale a unor acţiuni cu ajutorul anumitor instituţii publice. îndeosebi din partea statului. Politici sociale în România. Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale indeplinesc un important rol economic şi social. 34 132 . ce presupune folosirea pe scară largă a resurselor financiare publice in scopul imbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Expert.a. p. ridicarea nivelului 60 Cătălin Zamfir. protecţia socială ş. se asigură un sistem de protecţie socială. Ed.O componentă importantă a politicii sociale a statelor o reprezintă satisfacerea nevoilor cu caracter social.

religie. Cheltuielile pentru acţiuni social-culturale se refera la: • învăţământ. pe această cale. în sensul că influenţează cererea de bunuri de consum şi . riscuri economice (care împiedică o persoană să exercite o activitate producătoare de venit-şomajul) sau riscuri sociale (care diminuează în mod substanţial veniturile persoanelor şi implicit mijloacele de subzistenţă).cultural. 133 . rolul economic al acestor cheltuieli se manifestă şi în acţiunea lor asupra consumului. Riscurile implicate sunt de natură fizică (cele care afectează parţial sau total capacitatea de muncă). acţiuni sportive şi de tineret. • securitate socială. În acelaşi timp. stimulează sporirea producţiei. • sănătate. diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate ca riscuri sociale. artistic şi de civilizaţie al membrilor societăţii. • cultură. care repercutează negativ asupra vieţii şi nivelului de trai al cetaţenilor. Securitatea socială cuprinde ansamblul acţiunilor întreprinse de societate pentru prevenirea.

61 Orio Giarini şi Walter Stahel. echităţii şi asigurării. Limitele certitudinii. Bucuresti. salariale şi patronale pentru constituirea fondurilor securităţii sociale. În prezent. • situarea la baza acţiunilor privind asigurarea securităţii sociale a principiilor: mutualităţii. • existenţa unor instituţii şi în sectorul privat care furnizeaza prestaţii sau servicii sociale(raportul intre ele şi sectorul public).Securitatea socială este o componentă de mare importanţă a politicilor sociale promovate de toate statele lumii. cuprinzând acţiuni care diferă. indemnizaţii etc. 1996 134 . În acest sens. diferitele state finanţează cheltuieli cu o structură diversă în care se ramarcă acordarea de ajutoare. Edimpress. insă. • universalizarea acordării ajutoarelor sau prestaţiilor sociale. unor categorii de persoane confruntate cu dificultăţi materiale majore61. mecanismele financire pentru realizarea securităţii sociale în diferite ţări dezvoltate se caracterizeaza prin: • plata unor cotizaţii sociale. alocaţii. de la o ţară la alta. solidarităţii sociale.

Bucureşti. Aceste resurse contribuie la ajutorarea şi ameliorarea situaţiei indivizilor respectivi şi caută să prevină producerea altor riscuri în societate. ajutorarea persoanelor cu handicap. o data cu aceste ajutoare. De aceea. ducând chiar la o încetinire a creşterii economice.218 ibidem 135 . În acelaşi timp. în ţările dezvoltate se acordă 62 63 Iulian Văcărel. resursele finaciare destinate securităţii programe combaterea sărăciei. a familiilor cu mulţi copii etc. pag. statele iniţiază şi măsuri de stimulare a muncii în general. cum concretizarea ar fi cele unor privind În ţările dezvoltate. lichidarea şomajului. În România se apreciază că 45% dintre cetăţeni beneficiază de transferuri sociale pe lini securităţii sociale (inclusiv pensii)63. ed. Finanţe publice.Didactică şi Pedagogică.• existenţa(sau nu) a unui venit minim garantat. Securitatea socială a devenit astăzi un element esenţial al societăţii moderne: în SUA unul din 6 americani benficiază de securitate socială şi unul din 3 beneficiari nu este pensionar. deoarece se consideră că ele reprezintă o redistribuire a veniturilor realizate de către cei productivi în favoarea celor neproductivi. 2003.”62 sociale sociale reprezintă vaste.

Sfârsitul istoriei ?. sociale sau de altă natură. în loc ca aceasta să fie eradicată. poate duce la creşterea divorţurilor (de exemplu. apararea faţă de fenomene şi acţiuni al căror efect se răsfrânge nefavorabil asupra situaţiei lor. mamelor singure cu copii. Astfel. există riscul permanetizării sărăciei. Vremea. unor produse băneşti şi servicii acordate compensaţii 136 Francis Fukuyama. 1994 . în SUA s-a constatat o explozie a familiilor monoparentale)64.multă atenţie acestor forme de ajutoare. În cadrul măsurilor de protectie socială se cuprind: crearea de noi locuri de muncă. pentru că uneori programe sociale bine intenţionate produc efecte contrare celor aşteptate. acordarea de ajutoare substanţiale. În afara conceptului de „securitate socială” se întâlneşte adesea şi acela de „protecţie socială”. protecţia socială se referă la ansamblul acţiunilor şi masurilor economice. iniţiate de stat pentru a garanta membrilor societăţii. Bucuresti. Sfera de cuprindere a acţiunilor pe lini protecţiei sociale depaşeşte sfera acţiunilor cuprinse în securitatea socială. Ed. destinate 64 subvenţionarea populaţiei. salariaţi şi nesalariaţi. Astfel. în deceniul 80. atunci cand sunt acordate ajutoare în bani săracilor.

din 1988. Clasificarea cheltuielilor pentru securitate socială Cheltuielile pentru securitatea socială se clasifică în: • Cheltuieli pentru asigurările sociale. Cheltuieli pentru asistenţă socială.a. Rezultă că pentru protecţie socială. se efctuează şi cheltuieli cu caracter economic sau de altă natură. s-a introdus un venit minim de integrare (revenu minimum d’insertion) care este asimilat unui impozit negativ şi se stabileşte în funcţie de pragul de sărăcie. unele ţări practică „impozite negative” care reprezintă sume băneşti acordate de stat unor persoane defavorizate indiferent de statutul lor în scopul de a le asigura un venit minim. 137 . De exemplu. Cheltuielile pentru asigurările sociale reprezintă cpmponenta principală a cheltuielilor publice pentru securitatea socială. asigurările sociale ş. În Franţa. • • Cheltuieli pentru protecţie socială. alături de cheltuielile socialculturale.persoanelor cu venituri fixe în cazul creşterii preţurilor la asistenţa socială.

Polirom. cultura. p. emigranţilor etc. servicii sau plasamente în instituţii specializate. Elemente de asistenta sociala. pondere importantă o deţin alocaţiiile pentru familii. Iasi. stalele moderne îndreaptă importante 65 Cristian Bocancea. 1999. care pot fi sub forma unor sume de bani sau a unor prestaţii. invalizilor. o acestora. şi George Neamţu. Ed. văduvele. 84 138 . orfanii etc. a săracilor. In cadrul combatanţi. Alte categorii de persoane defavorizate. sănătatea. indemnizaţii prin asistenţă socială65.Cheltuielie ocrotirea şi pentru susţinerea asistenţă materială foştilor socială a vizează si a finanţarea acţiunilor întreprinse de societate pentru familiilor persoanelor în vârstă şi fără venituri. foştii combatanţi. Locul cheltuielilor pentru securitatea socială în bugetul public Pe langă finanţarea unor acţiuni importante. pentru calitatea vieţii membrilor societăţii ca învaţământul. handicapaţilor. cum ar fi: invalizii de război. O altă categorie de ajutoare în cadrul asistenţei sociale se acordă bătrânilor sau altor persoane marginalizate social. primesc de asemenea ajutoare.

unor personae salariate sau nesalariate(în categoria celor din urmă sunt incluşi batrânii. 73 139 . alocaţii. Spatiul social al tranzitiei. În cadrul acestei grupe de cheltuieli social-culturale se cuprind cheltuielile pentru acordarea de ajutoare. persoanele cu handicap. femeile. pensii. in schimb. ele reprezintă intre 50 si 80% din totalul cheltuielior social-culturale. invalizii. Formele actuale ale securităţii sociale s-au dezvoltat si diversificat în special după cel de-al doilea Război Mondial. Conform Codului European de Securitate Socială. îndemnizaţii. In majoritatea ţărilor dezvoltate. de sistemul de asigurări sociale. Iasi. de numărul şi structura populaţiei. şomerii. de orientarea politicii sociale. Ed. tinerii). p.resurse financiare publice pentru securitatea socială66. Mărimea cheltuielilor cu securitatea socială variază de la o ţară la alta în funcţie de potenţialul economic. ocupând un loc însemnat şi in ansamblul chletuielior publice. fapt ce a dus la alocarea in acest scop a circa 25% din PIB sau 60% din totalul cheltuielilor publice. 66 Dumitru Sandu. 1999. conceptul de securitate socială include atât asigurările sociale cât si asistenţa socială. Asigurările sociale reprezintă componenta cea mai importantă a securitătii sociale. copiii. Polirom.

De prestaţiile social-culturale beneficiază anumite categorii sau grupuri sociale. în unele cazuri 67 ibidem 140 .în ţările in curs de dezvoltare. Astel s-a conturat ca o caracteristică faptul că în majoritatea ţărilor slab dezvoltate. ajutoare şi alte îndemnizaţii). dar implicaă alocaţii mai mici şi ponderi mai reduse în PIB ale altor categorii de cheltuieli. pe seama nivelului diferit de dezvoltare. cu plată redusă sau sub formă de transferuri băneşti( alocaţii bugetare. staul alocă sume mari pentru acţiuni economice şi dezvoltarea infracstructurii. care impune limite de redistribuire a PIB şi priorităţi diferite în alocarea resurselor respective pe categorii de cheltuieli. ceea ce reprezintă o opţiune firească. volumul si ponderea lor sunt mai reduse67. pensii. Finanţare (surse ale finanţării) Cheltuilelile publice pentru acţiuni social-culturale sunt îndreptate spre realizarea de servicii în mod gratuit. Diferenţierea importantă între cele două grupuri de ţări trebuie pusă în primul rand.

a persoanelor cu handicap etc. a liber profesiniştilor şi a patronilor. pot fi sintetizate în raport cu categoriile de acţiuni finanţate astfel: • Cheltuielile pentru asigurările sociale se finanţează pe seama contribuţiilor salariaţilor. • Cheltuieli pentru asistenţă socială se acoperă în principal pe seama resurselor din fondul bugetar. la care se mai pot adăuga subvenţiile de la bugetul de stat din fondurile asigurărilor sociale.chiar întreaga populaţie. etc. contribuţii voluntare. lichidarea şomajului. deşi prezintă diferenţieri. Resursele financiare destinate securităţii sociale reprezintă ( în ţările dezvoltate) concretizarea unor vaste programe sociale. Sursele de finanţare a cheltuielior cu securitatea socială. ajutorarea familiilor cu mulţi copii. • Cheltuielile pentru ajutorul de şomaj sunt finanţate din contribuţiile salariaţilor la fondul pentru ajutorul de şomaj. din fonduri speciale precum şi a resurselor provenite din donaţii. cele mai semnificative fiind legate de combaterea sărăciei. 141 .

alocaţii suplimentare pentru familii cu copii. veteranilor de război. pensii pentru militari. vârstnicilor. concedii plătite pentru creşterea copiilor până la 2 ani. de exemplu. o multitudine de acţiuni şi ajutoare destinate celor neajutoraţi. alte cheltuieli privind acţiuni sociale precum şi cheltuielile 142 . ajutoare. şi pentru veteranii de război. ajutoare speciale.Fondurile pentru asigurarea necesarului de resurse financiare pentru finanţarea acestui gen de acţiuni sunt asigurate atât prin bugetul de stat cât şi prin bugetele locale şi într-o mai mică măsură sin veniturile proprii. centre de cazare a persoanelor refugiate. copiilor orfani şi fără întreţinători. alocaţii de stat pentrun copii şi pentru familiile cu mai mulţi copii. Prin sistemul bugetului de stat sunt asigurate. familiilor cu mulţi copii. persoanelor cu handicap. indemnizaţii pentru nevăzători. centre de primire-triere. ajutoare sau sponsorizări. ajutoare pentru plasamentele familiale. susţinerea sistemului de protecţie a dreptrurilor copilului si a persoanelor cu handicap. îndemnizaţii. ajutoare sociale. ajutoare pentru soţiile militarilor in termen. pensii.

Politici sociale în România. Bucureşti. 1999 Teodora Vâşcu Barbu.indemnizaţii de nastere. de asemenea finanţarea unor acţiuni care au in vedere: căminele de bătrâni. pentru încălzirea locuinţei sau pentru susţinerea protecţiei copilului.209 143 . Expert. Ed. Prin bugetele locale se asigură. ed.”69 La aceste resurse interne se adaugă şi unele resurse externe provenite de la organisme internaţionale specializate ( de exemplu fondul social constituit in 1978 în Uniunea Europeană pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor şi femeilor). cantinele de ajutor social. Bugetul statului şi agenţii economici. „O formă specială de asistenţă destinată persoanelor si familiilor cu venituri mici este şi ajutorul social acordat de stat din sumele defalcate din impozitul pe venit prin intermediul bugetelor locale. Bucuresti.pentru întreţinerea şi funcţionarea organelor centrale si a serviciilor lor descentralizate. 68 69 Cătălin Zamfir. Didactică şi Pedagogică. căminele-spital pentru copii cu handicap sau pentru recuperarea neuropsihomotorie a copiilor aflaţi în această sitaţie precum şi pentru bolnavii cronici. 1997. protecţia copilului precum şi alte acţiuni privind protecţia socială68. pag.

se repartizeaza.societatile comerciale. a 144 .regiile cooperatiei autonome. Primele se bazează pe plata de cotizaţii sociale. Influenţa categoriilor de cheltuieli pentru securitate socială asupra economiei Asigurările sociale reprezintă acea parte a relaţiilor social conomice băneşti cu ajutorul cărora.Analizând sursele de finanţare a cheltuielilor pentru securitatea socială în diferite ţări. se constată existenţa a două sisteme principale de finanţare: contributive si necontributive.in procesul repartiţiei produsului national brut –se formeaza. Se constată că ambele sisteme se confruntă în prezent cu serioase probleme pe linia asigurării echilibrului financiar.a nationale. a avocatilor. a agricultorilor. intre ele neexistând o linie de demarcaţie strictă. iar celelalte pe finanţări bugetare. a mestesugarilor cu cu ateliere proprii. se gestioneaza si se utilizeaza fondurile banesti necesare ocrotirii obligatorii a salariatilor si pensionarilor de consum si din de comaniile credit.din reteua cooperatiei membrilor mestesugaresti si ai asociatiei agricole.

Cheltuielile pentru asigurarile sociale reprezintă componenta principală a cheltuielilor publice pentru securitate socială atât prin aria de cuprindere. indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boala sau accident.in caz de batranete si in alte cazuri prevazute de lege. Locul principal între acestea. sprijin financiar pentru tratament balnear şi de odihnă. prin 145 . pentru concedii de materniate şi ingrijire a copiilor.asigurarile sociele ocrotesc si membrii familiilor persoanelor de mai sus. ajutoare acordate pensionarilor şi asiguraţilor pentru decese şi proteze. precum şi pentru concediile plătite pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.intreprinzatoriilor particulari. cât şi prin proporţiile deţinute în cadrul cheltuielilor publice cu securitatea socială. a slujitorilor cultelor. a persoanelor care deservesc blocuri de locatari.De asemenea. Cheltuielile publice de această natură vizeză pensiile de asigurări sociale de stat. a personalului casnic care lucreaza la persoane fizice. pensiile de asigurări sociale pentru agricultori. aflate in incapaciatate temporara sau permanenta de munca.

Deoarece cetatenii pot sa ajunga in imposibiliatatea de a mai munci si deci de a-si 70 Cătălin Zamfir. Expert. p.trimiteri la odihna. particulari in anumite situatii – cu toate masurile care se iau pentru asiguararea igienei. agricultorii. 55 146 . Necesitatea cheltuielilor pentru asiguarari sociele decurge activitati din utile fapul ca participarea poate sa cetatenilor puna la desfasurarea procesului de productie si a oricarei societatii salariatii. Ed. Bucuresti. la tratament balnear si alte gratuitati in perioada in care se gasesc. Politici sociale în România. in incapacitate de munca sau in alte cazuri cand ajutorarea este necesara. a pensionarilor si a membrilor lor de familie. a securitatii si protectiei muncii. temporar sau definitiv. 1999.pensii. precum si pentru prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor etc – in imposibilitatea de a mai presta o munca in conditii normale. cooperatorii.Acestea se materializeaza prin acordarea de catre stat sau anumite organizatii de indemnizatii de ajutoare. intrprinzatorii. respectiv celor cu acordarea de indemnizaţii sau ajutoare70. Cheltuielile pentru asiguarari sociale au un impact pozitiv asupra cetatenilor activi.ponderea mare şi numarul de persoane beneficiare revine cheltuielilor cu acordarea de pensii.

partial.invalizi.dobandi prin munca bunurile si serviciile necesare traiului lor si al familiilor din diverse cauze.coiii militarilor)sunt ocrotiti cu ajutorul fondurilor de asigurari sociale. corespunzatoare Membrii asociatiile. cum sunt: accidentele.respectiv. companiile nationale.formate in mod special pentru sprijinirea acestor categorii de persoane. maternitatea. intreprinzatorii particulari sa ia din timp masurile asigurandu-le cu veniturile necesare traiului lor si al familiilor acestora.cat si prin fondul de rezerva pentru consumul alimentar constituit in anii cu recolta bogata si . este necesar ca statul. invaliditatea precum si ca urmare a atingerii unei anumite limite de varsta cand omul nu mai poate munci cu plenitudinea fortelor sale. De asemenea.agricultorii gospodarie proprie inapti de munca(batrani. societatile comerciale. Avocatii-membrii ai barourilor de avocati-sunt ocrotiti prin asigurarile sociale distincte. bolile. unitatile si organizatiile cooperatiste. asociatiilor agricole.copiii orfani. a agricultorilor. protectiei intreprinderile cetatenilor private.exista si asigurari sociale pentru personalul diferitelor culte 147 . regiile autonome.din contributia baneasca a asociatilor si.

Ed.Acest principiu stimuleza perfectionarea pregatirii angajatilor si crestrea aportului lor la dezvoltarea economico-sociala a tarii.ele fiind stabilite in concordanta cu contributia fiecarui cetatean la dezvlotarea economico-sociala a tarii 71 Dumitru Sandu.(preoti. Sistemul de pensii din Romania este intemeiat pe principiul echitatii sociale. p. Principiul calauzitor al sistemului de pensionare il constituie imbunatatirea raportului dintre pensii si salariul tarifar.pe timpul vietii de la pensionare.Pensiile sunt drepturi banesti lunare ce se acorda persoanelor care isi inceteaza activitatea datorita atingerii unei anumite limite de varsta.copiilor urmasi pana la o anumita varsta si sotului supravietuitor care are caliatatea de urmas pentru a li se asigura acestora conditii decente de viata71. Spatiul social al tranzitiei.adica realizarea unei corelari juste intre nivelul pensiilor si cel al salariilor. Iasi. cantareti bisericesti). Polirom. 1999. Pensiile reprezinta forma principala de ocrotire a cetatenilor prin asigurarile sociale. 152 148 . Fondurile pentru plata pensiilor si a indemnizatiilor slujitorilor cultelor se constituie din contributiile de asigurari sociale calculate asupra fondului de salarii folosit de institutiile respective.invaliditatii.

pe de o paret sa se reglementeze un mecanism de indexare care sa asigure corectare promta a veniturilor din pensii cu cresterea 149 . In conditiile manifestarii procesului inflationist din economia romaneasca pe fundalul liberalizarii preturilor au fost luate masuri pentru indexarea si majoararea periodica a tuturor categoriilor de pensii.de asemenea pensiile pana la un anumit nivel si actele procedurale pentru dobandirea pensiilor sunt scutite de impozite si taxe.realizand in acelasi timp un raport echitabil intre veniturile care provin din salarii si cele care se obtin din pensii astfel incat sa se asigure stimularea persoanelor care lucreaza in diferite domenii economice.Dreptul la pensie nu poate fi cedat nici total nici partial.acesta este un drept personal menit sa asigure pensionarului conditii materiale si spirituale decente de a trai.culturale precum si realizarea unor proportii echitabile intre diferitele categorii de pensii.O persoana poate primi o singura pensie de baza integrala de asigurari sociale. Totodata cheltuiele pentru acordarea de pensii stimuleza realizarea unei vechimi cat mai mari in munca.Atata vreme cat se mentine inflatia si rata sa ridica este necesar. sociale .

aflati in perioada de proba. Indemnizaţiile şi ajutoarele de sigurări sociale constituie o altă formă de ocrotire a cetăţenilor. Indemnizatia se acorda salariatilor contracte munca durata nedeterminata si determinata. 150 . • indemnizaţii în caz de incapacitate temporară de muncă .urmăresc să asigure existenţa salariaţilor. isi pierd temporar capacitatea de munca. temnporari si sezonieri. să contribuie la refacerea şi la întărirea sănătăţii acestora şi să înlesnească luarea de masuri la locul de munca pentru cu preintampinarea de imbolnavirilor pe si accidentelor.constituie o forma de protectie sociala concretizata in suma de bani ce se acorda prin asigurarile socialede stat pe toata perioada in care salariatii permanenti.iar pe de alta parte sa se mentina un raport echitabil intre pensii si salarii. Prin asigurările sociale de stat se acordă următoarele ţii şi ajutoare: • indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă .preturilor si tarifelor.

• indemnizaţii în caz de maternitate . numai la nasterea celui de-al doilea copil si pentru fiecare copil nascut ulterior.este o forma de incurajare de catre stat a natalitatii. viu sau mort. indiferent daca sunt sau nu asigurate. indemnizaţii de naştere .femeile insarcinate beneficiaza de asistenta medicala. de medicamente si de internare in maternitati sau case de nasteri in mod gratuit. a unui accident in afara de munca sau a unei boli obisnuite. • • indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani – reprezinta o forma de sprijin banesc ce se acorda mamelor salariate care au copii in 151 . precum si pe tota durata covalescentei pana la insanatosirea sau pensionare. Femeile insarcinate incadrate in munca au dreptul la un concediu de maternitate de 126 de zile calendaristice.din cauza unei boli profesionale sau a unui accident de munca. se acorda mamelor.

varsta de pana la doi ani. Pot beneficia de acesta indemnizatie si persoanele care adopta copii. • ajutorul in cazul de deces – se acorda unei singure persoane care poate fi. Trimiterile la tratament balneoclimateric si la odihna constituie o forma de ocrotire a cetatenilor prin asigurarile sociale de stat. pana la implinirea de catre copii a varstei de doi ani. tutorele. curatorul. iar in cazul copilului cu handicap pana cand acesta implineste 18 ani. a salariatilor si a membrilor lor de familie. 152 . mostenitorul sau persoanele care dovedesc ca au suportat cheltuielile ocazionate de deces. • indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului bolnav – este un sprijin material acordat mamelor si un concediu platit pentru ingrijirea copilului pana cand acesta implineste varsta de 7 ani. in refacerea si intarirea pensionarilor. copilul. parintele. sotul supravietuitor. sau au fost numite tutore. dupa caz. ele au un rol important in prevenirea imbolnavirilor.

salariatii si pensionarii sunt trimiti la odihna si la tratament balneoclimaterice. care nu exercita o munca retribuita sau nu sunt lucratori independenti. Cheltuieli pentru ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin şi impactul lor Ajutorul de somaj reprezinta o forma de sustinere materiala a persoanelor peste o varsta stabilita legal. ar determina o crestere a natalitatii in cadrul societatii romanesti. ceea ce va duce la suprapopulare si eventual la cresterea saraciei.Pe baza prescriptiilor medicale. acordarea unor indemnizatii prea mari. Asigurarile sociale constituie unul dintre mijloacele de garantare. De exemplu. fara ocupatie si venituri datorita lipsei locurilor pe piata muncii sau pregatirii profesionale 153 . de realizare a drepturilor constitutionale ale poporului. neglijentei in familie etc. cum ar fi cele pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani. abandonului. ele reprezinta numai o parte din complexul de masuri luate pentru realizarea unei vieti decente si civilizate a poporului roman. Cheltuielile pentru asigurari sociale trebuie sa fie limitate.

editura Didactică şi Pedagogică. Ajutorul de somaj se poate acorda in principu absolventilor institutiilor de invatamant cu varsta de peste 18 ani. Asigurarea de somaj nu este universala. ea nu ofera protectie tuturor celor ramasi fara loc de munca. in caz de nevoi. nu sunt limitate in timp si de ele pot beneficia si alte categorii defavorizate ale populatiei. tinerilor care inaintea stagiului militar nu erau incadrati cu contract de 72 Teodora Vâşcu Barbu. Bugetul statului şi agenţii economici. ea se finanteaza din cotizatii platite de salariati si patroni. Alocatiile de asistenta sociala pentru someri se acorda din resursele bugetului de stat. Protectia sociala a somerilor se realizeaza in tarile Uniunii Europene printr-un sistem ce cuprinde atat asigurari de somaj cat si asistenta sociala pentru someri. Bucureşti. 1997. Ele se finanteaza dintr-un fond financiar constituit din contributii obligatorii ale salariatilor si ale patronilor (firmelor) si in completare. Asigurarea de somaj protejeaza indivizii impotriva pierderii unui anumit nivel al veniturilor si asigura o anumita rata de inlocuire a salariului anterior. 28 154 .neadecvate. din subventii alocate din fonduri bugetare72. care nu realizeaza venituri. p.

de care beneficiaza categoriile de persoane mentionate in cuantum calculat ca procente din salariul minim pe economie diferentiate pentru: cele care provin din randul absolventilor scolilor. starea sanatatii sa le permita incadrarea in munca. ajutorul se calculeaza la salariul de baza brut dintr-o perioada anterioara pierderii locului de munca in cazul benficiarilor cu o vechime de peste 5 ani. 73 ibidem 155 . ajutorul de somaj se acorda persoanelor care indeplinesc urmatoarele conditii: sa fie inscrise la oficiile fortelor de munca unde isi au domiciliul sau resedinta. In principiu. respectiv in cazul absolventilor din invatamantul superior. spre deosebire. persoanele a caror contract de munca a fost desfacut din cauze neimputabile lor sau celor incadrate in munca pe o perioada determinata73. cele cu o vechime in munca de sub un an. Cheltuiala sub forma ajutorului de somaj reprezinta o suma de bani lunara. sa nu poata obtine venituri din alte surse legale.munca si care nu s-au incadrat in termen de 30 de zile de la lasarea la vatra. sa nu refuze locuri de munca adecvate pregatirii si starii de sanatate sau cursuri de recalificare profesionala si sa nu fi indeplinit conditiile de obtinere a unei pensii.

acestea detin locul prioritar in fondurile alocate pentru combaterea somajului si sunt practicate in cele mai multe tari.Ajutorul de somaj se plateste pentru o perioada de 270 zile calendaristice. inclusiv pentru persoanele cuprinse in cursuri de recalificare pana la data repartizarii in munca. dar sunt in continuare lipsiti de mijloace de trai. Persoanele care au beneficiat de ajutorul de somaj pe intervalul de timp prevazut prin lege si nu au putut sa se angajeze. 156 . Lipsa mijloacelor de intretinere se considera a fi in situatia cand sunt indeplinte cumulativ urmatoarele conditii:nu detin impreuna cu mambrii familiei terenuri agricole. nu realizeaza impreuna cu ceilalti mebri ai familiei un venit lunar de 40% din salariul minim pe economie. Politicile sociale privind somerii cuprind 2 categorii de masuri: • Pasive – sunt cele care constau in acordarea de asigurari de somaj sau alocatii pentru someri. pot primi o alocatie de sprijin stabilita ca marime procentuala din salariul de baza minim pe economie pentru inca o perioada determinata.

in multe tari au impus recurgerea la conditii mai restrictive pentru acordarea dreptului la asigurarea de somaj.sunt cele care conduc la crearea de noi locuri de munca. pe cand crearea de noi locuri de munca si recalificarea somerilor vor conduce la absorbirea lor. la scaderea ratei somajului. În mod corect se considera ca pentru reducerea somajului este nevoie de cresterea masurilor active: orice marire a nivelului ajutorului de somaj va conduce. ca si rata ridicata a somajului. Cifrele alarmante ale numarului somerilor in Uniunea Europeana. Aplicarea de masuri active reclama transferarea de resurse banesti de la plata ajutoarelor de somaj catre directiile amintite. pe termen lung. in cazul in care este nevoie de completare ale acestor fonduri se utilizeaza 157 . conditionarea primirii alocatiei de o perioada minima de cotizare.• Active . incadrarea platii ajutoarelor doar in fondurilor create pe baza cotizatiilor. cum ar fi: reducerea nuvelului asigurarii si a perioadei de acordare. la cresterea ratei somajului. la reconversie profesionala sau cele prin care se ofera facilitati pentru cei care angajeaza someri.

in vigoare la data stabilirii acesteia. o anumita vechime in munca74. In afar indemnizatiei de somaj. Ed. 200 158 . legislatia actuala in domeniul somajului reglementeaza o arie mai larga de probleme si obiective cum sunt: prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia (prin servicii de preconcediere). În Romania. Politica sociala si indicatori sociali. reflectand interventia statului in aceasta directie. Bucuresti. Indemnizatia de somaj se acorda pe perioade stabilite diferentiat. obligativitatea inscrierii la birourile de plasare a fortei de munca. lunara. care reprezinta 75% din salariul de baza minim brut pe tara. 1998. Poenaru. ALL. p. in functie de stagiul de cotizare. din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se pot acorda si palti compensatorii (pentru salariatii care sunt disponibilizati 74 M.resurse de la buget care ar putea fi recuperate ulterior din viitoarele cotizatii sau vor ramane ca subventii. Nivelul indemnizatiei de somaj este o suma fixa. neimpozabila. intr 6 si 12 luni. incadrarea si rincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca. stimularea ocuparii fortei de munca si protectia persoanelor in cadrul asigurarilor pentru somaj.

prin concedieri colective efectuete in procesele de restructurare. indemnizatii. plata contributiilor pentru asigurarile de snatate si asigurarile sociale ale baneficiarilor de indemnizatii de somaj. acordarea de credite in conditii avatajoase in vederea crearii de locuri de munca sau alte facilitati(reducerea contributiei pentru somaj). regii autonome. 65 159 . reorganizare. editura Universităţii Babeş-Bolyai. Din bugetul asigurarilor pentru somaj se stimuleaza angajatorii pentru incadrarea in munca a somerilor prin subventionarea locurilor de munca. Introducere în studiul politicilor sociale. Cluj-Napoca. cheltuielile cu organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. societati comerciale)75. De asemenea se mai acorda cheltuielilor cu finantarea serviciilor si activitatilor de formare profesionala. ansamblul de actiuni organizate si 75 Valentin Naumescu. p. cum sunt : un sistem de pensii. 2002. Cheltuieli pentru asistenţă socială şi impactul lor Cheltuielile cu asistenta sociala de stat cuprin de fapt masuri de aparare sociala. privatizare sua lichidare de catre companii nationale.

fostilor detinuti politici. prin intermediul carora statul ia masuri pentru intratinerea.finantate integral sau in cea mai mare proportie din fondurile statului. bolnavi cronici care nu se pot ingriji si au nevoie de supraveghere permanenta. persoanele cu venituriinsuficiente pentru asigurarea unui minimum de 160 . De asistenta sociala mai beneficiaza: persoanele lipsite de posibilitati materiale. invalizilor din nastere sau din accidente in timpul copilariei. membrilor de familie ai acestora. copiilor orfani si celor cu deficiente psihice sau senzoriale si persoanelor in varsta care nu au fost incadrate in munca si care nu au mijloace de trai. magistratilor inlaturati din justitie pe motive politice. precum si cei care provin din familii lipsite de posibilitati de intrtinere. ingrijirea si ocrotirea invalizilor de razboi. accidentatilor si vaduvelor de razboi. n-au sustinatori legali si au nevoie de absoluta de sprijinul societatii in vederea asigurararii unei vieti demne. urmasilor celor decdati in timpul indeplinirii serviciului militar. bolnavilor cronici. eroilor-martiri. de sustinatori legali. dcente si civilizate. ranitilor si urmasilor celor cazuti in Revolutia anticomunista din decembrie 1989.

din diferite motive. nu se pot autogospodari. 161 .intrtinere sau care.

Practic. 1985. industrializarea.The Nation-State”). . denumite ulterior ale bunastarii (în continuare WS . democratizarea politica a Europei76. 46 162 . ocupând propriu-zis perioada dintre formarea statelor nationale (german si italian) si primul razboi mondial. Aparitia si mai târziu consolidarea statelor europene. secolul XVIII a adus drepturile civile. The Development of Welfare States in Western Europe. secolul XIX pe cele politice iar secolul XX a fost marcat de dezvoltarea drepturilor sociale. constituie un element esential al transformarii Europei. Procesul de formare a Statului Modern Centralizat (.. New Brunswick. putem 76 Peter Flora. 3. În sens strict. sub raportul cuceririlor sociale si politico-juridice ale umanitatii. proces început odata cu Revolutia Industriala si cu cea Franceza. Modelarea istorica a WS are la baza trei repere fundamentale: 1.schitarea" institutionala a WS începe însa abia în a doua jumatate a secolului al XIX-lea.DEZVOLTAREA COMUNITARĂ – CĂTRE O NOUĂ STRATEGIE DE CREARE A BUNĂSTĂRII A devenit aproape un loc comun a afirma ca. 2..Welfare State). p.

unul dintre cei mai cunoscuti specialisti germani în politica sociala din anii '70 . principii promovate de liberalismul secolului al XIX-lea. abordând si asumând de o maniera noua. acesta este un produs al capitalismului modern vest-european.. o serie întreaga de functii pâna atunci fragmentate.de masa". Nu exageram daca facem afirmatia ca modernizarea Europei (politica. familiale sau religioase ale vechii Europe trec acum sub . clasa care avea sa reprezinte 163 . în a doua parte a secolului trecut.jurisdictia statului". specifica statului-natiune de secol XIX.clase muncitoare industriale". relatiile cu cetatenii sai. . contrar asteptarilor. argumentând legatura strânsa a sistemului prosperitatii nationale cu economia de piata capitalista si cu democratia politica . economica si socioculturala) a evoluat în paralel cu procesul de constructie (institutionalizare) a WS. Statul este cel care preia.spune ca prin cele trei procese care definesc originea WS. Industrializarea a adus cu sine aparitia unei ..'80. Obligatiile si drepturile care rezultau din sistemul institutiilor feudale. pur liberala" afirma Peter Flora...Esenta WS este. comunitare.

De exemplu. Din perspectiva filosofiei politice a secolului XIX. strâns legat de ideea de dezvoltare generala: asigurarile sociale. spre deosebire de sistemul american care mai cresterea oportunitatilor economice si educationale ale cetatenilor sai.mizeaza" de functionare mult pe ale WS european contemporan. invaliditate.. Solutia care se întrezarea era înlocuirea vechilor legi europene . sistemul securitatii sociale bazat pe asigurari domina înca mecanismele .a atacat" frontal tocmai problemele comune ale noii clase sociale: pierderea venitului provocata de accident.. în ceea ce priveste contradictia de principiu dintre capitalism si democratie. David Ricardo)77 cu un principiu nou. p. 99 164 . boala. Mill si Tocqueville 77 Valentin Naumescu.incompatibile" de organizare sociala.. era cunoscut consensul teoreticienilor (atât conservatori cât si marxisti). somaj sau batrânete. Nu este de aceea surprinzator sa constatam ca WS modern .pentru o lunga perioada de timp categoria sociala dominanta (cel putin din punct de vedere numeric) în Europa. editura Universităţii Babeş-Bolyai. ca forme . Introducere în studiul politicilor sociale.ale saracilor" (vezi Robert Malthus.. Practic. 2002. Cluj-Napoca.

care trebuie înteles astfel: muncitorii accepta legitimitatea sistemului capitalist. p.Cum este posibil? Cum poate egalitatea cetatenilor sa coexiste cu capitalismul. p. Deci.. H.atrag atentia ca democratizarea politica de masa va conduce la o societate în care legiferarea va fi facuta de majoritatea needucata si lipsita de proprietate. WS realizeaza un compromis (compatibilizare) între capitalism si democratie. Citizenship and Social Class. Offe. 78 79 C. ceea ce l-a facut pe cunoscutul autor britanic Marshall sa se întrebe. MIT Press. în timp ce Marx formal deasemenea puterea recunoaste în ca introducerea fostei clase Constitutiei democratice franceze de la 1848 a transferat politica mâinile subordonate78. retoric. ca sistem garant al bunastarii colective. 1950. 29 165 . un sistem bazat tocmai pe inegalitatea sociala de clasa?”79 Explicatia pare sa fie aparitia si consolidarea WS. în 1950: . Londra. pentru ca acesta asigura un nivel suficient de profitabilitate si un surplus economic pe baza caruia se pot pune în aplicare programe sociale. capitalismul si democratia au continuat sa coexiste. 36 T. Cu toate acestea. 1984. Marshall. Cambridge. Contradictions of the Welfare State.

pentru ca aceste beneficii sociale mentin o clasa muncitoare sanatoasa.Capitalistii. Contradictions of the Welfare State. fiecare vazând în acest sistem o . la rândul lor. Interesant este însa faptul ca. deci exact acolo unde capitalismul a atins . 1984. În acest mod. proletariatul ar fi trebuit sa rastoarne pe cale revolutionara orânduirea si sa preia puterea din mâna unei burgheziei. accepta necesitatea asigurarii unor venituri minimale si a cheltuielilor pentru bunastare.stadiile cele mai avansate" si unde. Institutiile si politicile WS s-au consolidat prioritar în tari cu grad ridicat de dezvoltare economico-sociala. MIT Press. echilibrata si multumita80. Cambridge. dupa Marx. activitatile statului în societatea capitalista ar putea fi îndreptate simultan spre nevoia mentinerii profitabilitatii economice si spre nevoia asigurarii armoniei sociale. Offe. WS a fost intens criticat atât de liberalii radicali cât si marxisti. în pofida acestui compromis care salveaza coabitarea capitalismului cu democratia. mari A fost oare a WS instrumentul magic prin care capitalismul a reusit sa supravietuiasca provocari istoriei. 51 166 . p.. 80 C.pervertire" a modelului ideal..

Administratia Bismarck lanseaza în Germania anului 1883 primul program social concret mentionat în literatura de specialitate:asigurarile de boala si accident.despagubiri" pentru muncitorii industriali..paternitatea" asupra WS! 167 .îndepartând riscul propriei sale disparitii tocmai prin aceasta inspirata . constituie totusi prima încercare de institutionalizare a unui sistem de . 3. continuând pâna în prezent). dreptul de a-si revendica . chiar daca avea acoperire limitata si un caracter restrictiv de accedere la beneficii. 2. Faza consolidarii (1920-1945). El demonstreaza ca solutia instituirii unor politici sociale guvernamentale cu rol protector a provenit din zona dreptei politice si ca aceasta are. istoric vorbind. 4. Criza si reforma sistemului social (dupa 1975. Faza expansiunii (1945-1975).mituire a clasei muncitoare"? Se descriu patru mari etape ale constructiei (institutionalizarii) sistemului de securitate sociala: 1. programul german lansat de Bismarck are în primul rând o valoare simbolica. Faza experimentala (1870-1920). Tocmai din acest motiv. Acest program fusese precedat de alte câteva masuri izolate si...

În Germania si în alte tari vest-europene recent industrializate care se aflau în plina crestere economica. oarecum surprinzator.. Faza a doua a dezvoltarii programelor de securitate marcheaza. New Brunswick. 1985 168 . consolidarea prin 81 Peter Flora. Competitia electorala pe care o instituie democratizarea Europei occidentale reprezinta catalizatorul care accelereaza reactia industriasilor si a institutiilor statului-natiune de a pune în aplicare programe sociale menite sa asigure .bunastarea colectiva". de care vorbea Peter Flora81.sufragiul universal" au obligat puterea politico-economica a sfârsitului de secol XIX sa adopte masuri în favoarea muncitorilor... The Development of Welfare States in Western Europe.dezvoltarea economica autoritara" de care era acuzat cu protectia sociala. Democratizarea politica si extinderea dreptului de vot pâna la .Este deci un motiv în plus sa vedem cu claritate în trecutul sistemului securitatii sociale originea sa liberala (în termenii vremii: conservatoare). statul (identificat cu interesele capitalistilor) dorea sa reduca amenintarea din ce în ce mai clar formulata a stângii proletare si sa arate ca este capabil sa asocieze .

.preistorie" a WS: . America se arata în perioada interbelica mai interesata chiar decât europenii în adoptarea unor masuri protectoare..decenii de aur" ale capitalismului modern occidental aduc cu sine o dezvoltare fara precedent a institutiilor. functiilor si serviciilor sociale oferite de stat. Cele 3 .. expansiunea. aparitia si augmentarea unei birocratii specifice dar si. sub influenta unor noi curente de gândire politica si 169 .Europei sociale". fiind citat în acest sens primul document cu caracter politico-legislativ coerent si unitar din întreaga ... Dupa 1975 si cu precadere în anii '80 sistemul creat în jurul KWS aluneca într-o criza profunda (recunoscuta chiar si de cei mai înversunati aparatori ai conceptului) din care cu greu se va .dezmetici". A treia mare etapa în evolutia politicii sociale.centrului de greutate" al politicilor sociale peste Atlantic.. conceptualizarea .transferul .The Social Security Act" (1935). zece ani mai târziu. sub raport teoretic. este asociata frecvent cu istoria propriuzisa a statului bunastarii în Europa postbelica si cu modelul social-democrat keynesian (KWS).

economica. fara a mai face însa concesii în ceea ce priveste competitivitatea si eficienta generala a sistemului.. pendulând încearca între sa accente neo-liberale. si Noul model.. birocratia se extinde. identifice solutiile optime pentru salvarea pe termen lung a însusi conceptului de .. care constituie indubitabil apogeul dezvoltarii teoretice si al aplicarii modelului KWS în practica politico-administrativa a societatilor vest-europene. clasicul KWS a supravietuit realmente pragmatism socului. 170 . Functiile.. .The Golden Age" Între 1947 (lansarea planului investitional Marshall pentru reconstructia Europei occidentale) si 1973-1974 (socul petrolier) este cuprinsa asa numita .Coma" din anii '80 a dus la o atât de dramatica schimbare a filosofiei si practicii în politica sociala vest-europeana încât cu greu se mai poate spune ca traditionalul. costurile programelor cresc de la un an la altul.. institutiile si serviciile sociale se multiplica fara încetare. 1947-1973: .Perioada de aur a capitalismului" (The Golden Age)..securitate sociala".

1985. perioada expansiunii (revendicata de data aceasta cu autoritate de social-democratie) pare a fi. IIS. Findings... o perioada a consumului dar si a cresterii economice.partidele social-democrate si socialiste .cuceresc" tara dupa tara. Calif. îmbatrânirea populatiei ca efect al cresterii 82 83 Harold Wilensky. p. Exista doua mari categorii de explicatii pentru acest fenomen: teoriile socio-economice si teoriile politice82. Acest set de studii indica faptul ca dezvoltarea economica dar mai ales implicatiile demografice si birocratice ale acesteia ar constitui cauzele majore ale expansiunii KWS. Fara a putea fi precis delimitata. Comparative Social Policy: Theory. 85 ibidem 171 . Cresterea continua a GDP = PIB (Gross Domestic Product) dar si consecintele structurale indirecte (de exemplu.perioada fericita". Methods. Univ. ocupând aproape în întregime Europa occidentala. Press. o . analizându-i însa doar suprafata. I) Interpretarile socio-economice ale evolutiei WS scot în evidenta impactul cresterii economice asupra societatii precum si corelatiile demografice si organizational-birocratice ale acestui proces83.

cheltuielile publice pentru programe de bunastare sa depaseasca 20% din GDP în 13 tari 84 Ibidem. al hranei si al locuintei. la începutul anilor '70. Exista aproape un consens al autorilor în a afirma ca nivelul economic este un determinant de baza al dezvoltarii statului bunastarii. cum ar fi cele pentru situatii de boala. alocatii familiale. pentru copii etc. maternitate. invaliditate. Practic. al educatiei si al nivelului de asistenta medicala. batrânete.. Ca indicator pentru stadiul WS poate functiona si . 88 172 . somaj. Cutright a aratat ca în cazul a 76 de natiuni (din afara Africii) experienta în programe de asigurari este strâns corelata cu nivelul de dezvoltare economicosociala. Expansiunea postbelica a KWS a facut ca. putem afirma ca esenta statului bunastarii si a conceptului de securitate sociala este garantarea guvernamentala a unui minim în domeniul venitului. accident. p.experienta în programe de asigurari sociale”84 adica numarul de ani în care o natiune a beneficiat de programe operationale cu acoperire generala..calitatii vietii) au avut un efect pozitiv (stimulator) asupra eforturilor sociale ale statului.

. la începutul anilor '60 cheltuielile pentru programe sociale se situau la cca 15% din GDP85. Belgia.gâtuita". Skocpol şi E. Practic. urcând în câteva cazuri spre 30% (Suedia.. Amenta.. nici cresterea continua a productivitatii nu reuseau sa-i mai faca fata. Mutatiile profunde survenite în structurile sociale datorita industrializarii. 1985. Rev.. sa fie cu timpul . categoria activa a populatiei a ajuns în anii '70 . în care se ajunsese ca unul din doi indivizi sa nu munceasca.. permitând 85 T. cresterii nivelului de educatie precum si îmbatrânirea populatiei ca urmare a cresterii generale a calitatii vietii. caruia nici modernizarea tehnologica.sa poarte în spate" o categorie pasiva de pensionari si someri (fara a lua în calcul populatia sub 18 ani) aproape egala numeric cu prima! Este de la sine înteles ca o astfel de economie..europene. Sociol. ultracostisitor. au determinat o .supraîncarcare sociala a sistemului". sufocata de un efort social urias. p. Olanda). Chiar si în Statele Unite.Did capitalists shape social security?" în An. Multiplicarea si extinderea birocratiei din serviciile publice a avut la început un efect pozitiv. .deblocarea" tinerei generatii. corelate cu politicile de pensionare timpurie (în jurul vârstei de 60 de ani) pentru . urbanizarii. 9 173 .

. Practic. Univ.modernizarea reduce diferentele între tari" si ca. IIS. putem traduce ca .job" -uri relativ bine platite în institutii administrative si în consecinta scaderea somajului. Findings. gasim cu surprindere ca acest câmp este mult mai sarac în studii. Press. Astfel a fost posibila angajarea unui mare numar de femei. 1985. societatile vesteuropene au parcus traiectorii convergente spre ceea ce numim astazi . . 74 174 . Methods. de-a lungul timpului. Teoriile politice cauta sa acrediteze ideea ca dezvoltarea WS poate fi 86 Harold Wilensky.civilizatia occidentala"..Reversul medaliei" a fost însa ponderea exagerata a birocratilor. Comparative Social Policy: Theory.. p.. II) Încercând sa ne mutam dinspre explicatiile socioeconomice spre cele politice. în Suedia ajungându-se la situatia limita în care 60( din forta de munca activa era ocupata în administratia KWS! Teoria convergentei afirma ca dezvoltarea economico-sociala face ca tari cu traditii culturale si politice diferite sa construiasca institutii similare si sa adopte treptat masuri asemanatoare în ceea ce priveste asigurarea unui standard minimal de viata86.modelul" sau . rezolvându-se o alta problema sociala traditionala: somajul excesiv în rândul femeilor..cresterea spectaculoasa a numarului de . Calif.

1985. spune Coughlin. Londra. crede el. Univ. Aceste niveluri de abordare trimit la urmatoarele continuturi: 1. Tarile. 1982. tipuri si grade de corporatism. egalitarism. 79 175 .Guvernul este dator sa vegheze ca fiecare cetatean sa aiba un loc de munca bun si un standard de viata corespunzator" sau . sistemul de partide si influenta politica. Ponderea celor doua componente în cadrul acestui amestec depinde de traditiile si de cultura politica a fiecarei natiuni. Sage Publications.. p. De exemplu. trebuie sa aleaga între urmatoarele doua alternative: . Press. The Impact of Parties on Public Expenditures. afirma ca ideologia societatilor moderne este de un amestec meritocratie complex si de teme de contradictorii.. p. Harold Wilensky afirma ca valorile statului bunastarii sunt peste tot în lume în conflict cu ideologia meritocratiei si cu individualismul. 85 Harold Wilensky. De exemplu. Calif. Findings. Castles. Comparative Social Policy: Theory. majoritatea cetatenilor din 87 88 F. G. competitia electorala87.abordata pe doua nivele majore de întelegere: ideologia elitelor (exprimata prin retorica oficiala) si ideologia maselor (exprimata prin opinia publica). 3. 2.Guvernul trebuie sa lase pe fiecare sa se descurce asa cum poate"88. Coughlin. individualism si colectivism. IIS. dimpotriva. Methods.

Bazându-se pe conceptul ideologic.. obtinuta prin unitatea stângii sociale care colecteaza peste 60 ( din voturi. din punct de vedere ideologic. Castles argumenteaza ca nivelele înalte ale . Canada sau Marea Britanie manifesta rezerve serioase fata de eficienta compensatiilor pentru somaj si sunt de-a dreptul ostili fata de serviciile de asistenta sociala de tip european89.Statele Unite. Citizens` encounters with welfare state bureaucracies. Sage Publications.efortului de bunastare" (cota din GDP repartizata pentru programe sociale) în tarile scandinave este asociata cu dominatia stângii în cadrul sistemului de partide. G. p. ascensiunea partidelor socialdemocrate este vazuta de toti analistii ca fiind elementul aflat în cea mai strânsa conexiune cu expensiunea postbelica a KWS90. New York . Wilensky încearca în 1985 sa defineasca larg. 1987. Londra. 1982 176 . The Impact of Parties on Public Expenditures. Aceasta influenta dominanta. Castles. În general vorbind. Prentice Hall. face ca dreapta divizata sa nu poata opune o rezistenta serioasa la politica de redistribuire a social-democratilor. un partid de stânga ca fiind o formatiune politica ce foloseste aparatul de stat pentru redistribuirea masiva si sistematica a venitului national 89 Yeheskel Hasenfeld. 77 90 F.

Partidele catolice (crestin-democrate). Istoria politicilor sociale.straturile de jos ale societatii". sociale si politice care decurg din mecanismele pietei si liberei concurente91. pacea sociala si cresterea economica occidentala93.full employment"). 1985 ibidem 93 Francis Demier. 1998. 52 177 . Methods.. Comparative Social Policy: Theory. Institutul European. Alianta . Calif. mai greu de definit ideologic datorita . bazat pe doua componente fundamentale: cresterea economica si ocuparea cvasi-totala a fortei de munca (. Press. IIS. 91 92 Harold Wilensky. în scopul reducerii inegalitatilor economice. Nimic nu parea sa tulbure la începutul anilor '70 bunastarea. Findings. întemeiat pe ideile lui Keynes si Beveridge. Univ. p...caracterului vag al platformelor lor" sunt vazute de acelasi Wilensky prin prisma trasaturilor simultan anti-marxiste si anti-liberale (antipiata)92. parea sa fi adus vest-europenilor .. Iasi. Acest model al WS.strategica" între partidele de stânga democratice si cele catolice (vezi cazul Germaniei) a contribuit în primele trei decenii postbelice la realizarea asa-numitului consens keynesian.o fericire fara de sfârsit"..spre .

existenta provocari postbelica. în tonul declaratiilor liderilor politici si sindicali. careia mondiala nu parea a-i mai putea face fata cu vechile instrumente. alimentele.. Raportul a fost scris în cele din urma de 178 . Studiul a fost sponsorizat de Clubul de la Roma si efectuat de 17 cercetatori din diverse discipline. poluarea. sub coordonarea lui Dennis Meadows. în 1972. aparea în Europa faimosul raport al Clubului de la Roma: Limitele cresterii. populatia. pe canalele de televiziune. Fiorul crizei îsi face loc treptat în paginile ziarelor.Anii '80: Criza sistemului WS Mijlocul anilor '70 gaseste lumea occidentala într-o stare de confuzie. Acestia au elaborat un model computerizat cu cinci variabile: investitiile.. indica istoria în având aproape unei un caracter fara economia premonitoriu. resursele naturale. Aceasta precedent lucrare.rasfatate" (marcata acum puternic de aparitia primelor simptome ale crizei) cât si la nivelul elitelor intelectuale si politice care încep sa fie . Înainte de socul petrolier. în constiinta cetatenilor. atât la nivelul opiniei publice .bântuite" de o anumita neliniste.

2002. ci de limite aparute într-o anumita scoala de gândire în explicarea situatiei. ca o sfidare a incertitudinii si ca filosofie pentru stimularea progresului”95. editura Universităţii Babeş-Bolyai. cât mai curând de dezvoltarea activitatilor creatoare într-o lume în care 94 Valentin Naumescu. Introducere în studiul politicilor sociale. 76 95 ibidem 179 .Dezvoltarea moderna societala si a economiei depinde nu atât de realizarea unor obiective perfecte. Dialog asupra avutiei si bunastarii (1980) si Limitele certitudinii (1989).Limitele cresterii".. De exemplu. p. Mesajul studiului este clar: . nu atât de celebre ca . In a doua carte mentionata. Orio Giarini scrie: . determinate si sigure..Meadows într-o forma accesibila nespecialistilor în sisteme dinamice si a fost publicat în 37 de limbi (nu si în româneste!) si în peste 12 milioane de exemplare94.Nu e vorba numai de limitarea cresterii economice în general. În urmatorii ani au aparut si alte studii ale Clubului de la Roma. dar care reiau ideile si temele majore ale schimbarii. Cluj-Napoca. sustinând ca avem de-a face cu trecerea de la economia industriala la economia serviciilor si de la o abordare a economiei în care se cauta certitudinea si înlaturarea riscurilor la acceptarea incertitudinii si la asumarea riscurilor..

Edimpress. Criza din anii '80 a KWS este deci plasata sub auspiciile sumbre ale unei crize mult mai ample si mai adânci: criza sistemului mondial de organizare politica. 43 180 . 1996. luându-se însa ca punct de plecare caracteristicile lumii contemporane: incertitudinea. Schimbarea sistemului mondial de organizare implica mutatii profunde în mai multe sfere de activitate. generatoare de posibilitati negative dar si de sanse reale”96. b) Criza fiscala si birocratica.incertitudinea. KWS începuse înca de la sfârsitul anilor '70 sa nu mai produca acel 96 Orio Giarini şi Walter Stahel. Limitele certitudinii. probabilitatea si riscul constituie conditii date. e) Criza generala de sistem (criza sistemica). Referindu-ne strict la criza statului bunastarii în Europa (fara a o desprinde însa de contextul mondial) putem descrie cu destula claritate o criza multidimensionala: a) Criza economica propriu-zisa. Din punct de vedere economic. economica si sociala. d) Criza politica (eurostagnarea). complexitatea si instabilitatea. cu toate riscurile care decurg dintr-o astfel de organizare a lumii. c) Criza socio-demografica. Bucuresti. p.

.sufocante" de impozitare si prin refuzul societatii civile de a se mai supune regulilor 181 . Criza fiscala si birocratica s-a manifestat printr-o crestere continua a rezistentei populatiei si agentilor economici fata de nivelele . toate acestea au de firma si al facut ca Europa occidentala sa piarda serios teren în competitia cu Statele Unite si cu tarile din Asia de Sud-Est.. În majoritatea statelor vest-europene cresterea economica atinsese nivele de 1-2% sau chiar devenise nula. orientarea politicilor industriala macro-economice si ignorarea îndelungata a exclusiv spre crestere tertiar. mai competitive si mai flexibile.. mult mai dinamice.efortului de bunastare". aplicarea rigida a vechilor scheme si strategii manageriale.surplus" suficient de mare pentru a putea asigura continuarea . care nu tinuse pasul cu schimbarile rapide survenite în domeniul marketingului. al managementului tehnologiei. Scaderea nivelului investitional prin demotivare fiscala. în sectorului supraîncarcarea organigramelor întreprinderi si dificultatile de desfacere pe piata mondiala a unei productii traditionale. lansându-se conceptul înselator de crestere zero..

descoperirea" dimensiunii socio-demografice a crizei. la care începea sa se adauge cota în crestere a somajului (industria avea sa arunce . Un aspect foarte interesant l-a constituit ..din ce în ce mai complicate impuse de birocratia de stat.peste bord" în numai câtiva ani aproximativ 10% din forta de munca.. simptomatic. pentru a se putea mentine pe linia de plutire) iata câteva din fenomenele conexe crizei economice propriu-zise. Aparitia evaziunii fiscale si scaderea dramatica a investitiilor. aceasta forma de manifestare a crizei a trecut multa vreme neobservata. Aflata timp de câteva decenii în stare latenta. fiind estompata de criza economica. asociata cu politicile de pensionare timpurie (în medie la 60 de ani) au determinat în anii "70 182 care agravau si mai mult tabloul . Dupa ce sociologii au tras semnalul de alarma. îmbatrânirea populatiei a devenit în anii '80 unul dintre cele mai discutate fenomene din arealul cercetarilor întreprinse în domeniul crizei WS. Cresterea sperantei de viata la 77 de ani pentru barbati si 79 pentru femei (în tarile scandinave chiar mai mult).

Criza politica s-a manifestat atât la nivel comunitar cât si national.. criza de copii de care se vorbise la început în gluma devenind cu timpul o realitate sociala dureroasa si jenanta. Numarul mare de pensionari. a transferului între generatii. Aceasta . invaliditate.subtierea" drastica a bazei (generatia tânara) au condus la sporuri naturale negative în multe tari vest-europene. batrânete. multe companii solicitând cu insistenta regândirea întregului sistem de asigurari. La nivelul constructiei institutiilor comunitare.supraîncarcarea sociala a sistemului. Inversarea piramidei demografice si . Dezechilibre sociale grave au aparut si atunci când s-a pus problema asigurarii coerentei. recuperare sau tratament cronic îndelungat). anii '80 au adus fenomenul numit eurostagnare. manifestat printr-un foarte modest progres în ceea ce priveste pasii si deciziile majore ce trebuiau adoptate pentru unificarea 183 Europei. nivelul ridicat al pensiilor si alungirea perioadei de inactivitate a acestora la 15-20 de ani au adus în pragul falimentului sistemul de pensii si asigurari sociale (cum ar fi cele corespunzatoare situatiilor de boala.

Eurostagnarea avea sa fie depasita dupa 1985. preocuparile concentrându-se cu prioritate spre rezolvarea crizei economice. Criza economica prelungita a facut ca partidele de dreapta sa devina din ce în ce mai vehemente în a critica politica ... document care a deschis practic calea spre Tratatul de la Maastricht (negociat înca din 1989. Sindicatele de asemenea au încetat sa mai sprijine 184 . În 1987 a fost ratificat Actul European Unic (The Single European Act).. Criza politica interna s-a exprimat în tarile vesteuropene prin spargerea consensului postbelic (de tip keynesian) care facuse posibila sustinerea programelor de bunastare de catre marea majoritate a partidelor. falimentara" a social-democratilor.paguboasa. semnat si apoi ratificat de parlamentele nationale în 1992.lâncezeala" si lungile discutii sterile erau în fapt consecinta scaderii interesului tarilor membre pentru problemele comunitare. odata cu relansarea generala a procesului de integrare si cu aparitia primelor semne ale revigorarii economiei europene. indiferent de orientare. intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993). laburistilor si socialistilor.

conceptul de criza sistemica a fost rezultatul unei evaluari generale a sistemului de organizare 185 . În 1979 se produce prima fisura în blocul politic de stânga care guvernase multa vreme Europa. chiar si de cele cu . Italia. adoptând un model de centru. în special în economie.. prin revenirea la putere a Partidului Conservator în Marea Britanie. Spania. Politica liberala si reformista a premierului Margaret Thatcher (care avea sa locuiasca în 10 Downing Street pâna în 1990!). În fine. cu o economie liberala si un sistem de protectie sociala bine pus la punct (..guvernele si vechea clasa politica cerând înnoire si modernizare.The German Middle Way"). Modelul neo-liberal a fost ulterior preluat si de alte tari europene.vechi traditii socialiste": Franta. echilibrat. Germania si-a continuat cresterea economica sub guvernarea crestindemocratilor si a liberalilor. Nemultumirea devenise cvasi-generala. dublata de guvernarea republicanilor conservatori ai lui Ronald Reagan în Statele Unite (1980-1988) au adus la conceptualizarea Noii Drepte si la revenirea în forta a liberalismului.

ca simpla reducere a impozitelor nu era suficienta pentru deblocarea situatiei si ca era obligatorie o înnoire complexa. Reforma statului bunastarii sub influenta Noii Drepte (Thatcher-Reagan) Majoritatea specialistilor afirma ca modelul european al statului bunastarii în sens traditional (keynesian) a disparut definitiv odata cu marea criza din anii '80 si cu politicile neo-liberale lansate în forta de Noua Dreapta în timpul deceniului amintit. profunda si radicala a întregului sistem institutional. realitatile 186 complexe ale lumii . Acesti autori afirma ca social-democratia si keynesianismul au intrat deja în istorie. Devenise imperios necesara reforma la toate nivelele si în toate sectoarele de activitate. pentru ca Europa occidentala sa recupereze deficitul de dezvoltare si competitivitate fata de Statele Unite si Japonia.politico-economica si a structurilor sociale produse de-a lungul timpului de KWS. S-a ajuns la concluzia ca nu numai economia trebuia restructurata si eficientizata.

contemporane rejectând ideologia de stânga si politicile excesiv redistributive si protectioniste practicate de ,,Statul Providenta". În mare parte, acest sfârsit de secol confirma apusul doctrinelor etatiste si impunerea si cadrului concurential liber. Globalizarea, internationalizarea capitalului mondializarea economiei, la care se adauga revolutia tehnologica, au constituit tot atâtea provocari majore carora WS nationale, închise si rigide, nu le-au putut face fata. În literatura britanica de specialitate a anilor '90 este deja consacrata formula de model post-fordist al statului bunastarii. În volumul ,,Towards a Post-Fordist Welfare State" (1994), Roger Burrows si Brian Loader caracterizeaza modelul traditional (fordismul) ca fiind tabloul rezultat din productia de serie, consumul de masa (omogen si steorotip), modernism cultural si un puternic sector public. Conform acelorasi autori, postfordismul ar fi ,,coalitia" între o productie flexibila, consumuri diferentiate si segmentate, post-modernismul cultural si un sistem al bunastarii restructurat, eficientizat97.
97

Roger Burrows, şi Brian Loader, Towards a Post-Fordist Welfare State?, Londra, Routledge, 1994

187

Noul model socio-economic ar trebui deci sa raspunda urmatoarelor solicitari majore: flexibilizare, debirocratizare si descentralizare administrativa, dereglementare, relansare investitionala prin reducerea fiscalitatii, eficientizarea managementului, asumarea noilor tehnologii, privatizarea unor companii, societati si chiar a unor servicii publice. Judecând în termeni economici, criza pare sa fi trecut. Majoritatea tarilor din Uniunea Europeana înregistreaza cresteri economice anuale între 3-5(. Din punct de vedere politic, neo-liberalismul s-a impus treptat ca doctrina de referinta pentru procesul constructiei europene si chiar acolo unde guverneaza social-democratii sau socialistii, s-a adoptat o politica economica mult mai liberala decât în trecut. Un fenomen important si benefic s-a petrecut la nivelul conceptiei generale asupra rolului statului si al societatii civile, al relatiilor formale si informale dintre acestea. Fenomenul pare sa fie una dintre consecintele ,,americanizarii" Europei. Practic, în toate tarile Europei occidentale puterea si functiile explicite sau implicite ale statului sunt în declin. Asistam la
188

transferul centrului de greutate al bunastarii colective spre comunitatile locale, din ce în ce mai puternice si mai influente. Fenomenul, denumit revolutia comunitatilor98 se încadreaza în procesul mai larg de emancipare a comunitatilor locale si al deplasarii accentelor dinspre stat spre societatea civila. În termenii bunastarii, aceasta mutatie este cuprinsa în sintagma: ,,from welfare state to a welfare society"99. Fireste, în tot acest proces de restructurare a WS din ultimii ani trebuie sa tinem cont si de contextul politic international si în mod particular de schimbarile majore survenite în relatia dintre Vestul si Estul Europei dupa încheierea Razboiului Rece. Nu mai este astazi un secret pentru nimeni faptul ca programele de bunastare aplicate în tarile occidentale si însusi conceptul de securitate sociala au avut, printre altele, rolul de a tine cetatenii acestor tari cât mai departe de ,,cântecele de sirena" ale comunismului sovietic. Dupa 1989, caderea Cortinei de Fier dintre cele doua sisteme si încercarea sincera de apropiere a unor ,,lumi" pâna nu demult separate de Zidul Berlinului,
98 99

Cătălin Zamfir, Politici sociale în România, Bucuresti, Ed. Expert, 1999, p. 126 Gosta Esping-Andersen, Welfare State in Transition (National Adaptations to Global Economies), Londra, Sage Publications, 1996, p. 45

189

au condus la deplasarea accentului spre un efort mai mare de integrare a Estului. În multe privinte, tarile din Europa centrala si rasariteana au început sa priveasca spre Vest si sa copieze modelul occidental de organizare politico-economica. Desi ideea în sine de copiere institutionala sau sistemica deranjeaza mândria esticilor, totusi trebuie spus clar ca acesta a fost în cele mai multe cazuri sensul transformarilor de dupa prabusirea comunismului. Si în ceea ce priveste politica sociala, tendinta generala a fost de a se ,,importa" cât mai repede modelul statului bunastarii si al securitatii sociale. Dorinta muncitorilor din Est a fost de a beneficia înca din primii ani de aceleasi avantaje ca si colegii lor de breasla din tarile occidentale, desi era evident pentru toata lumea ca economia estica depasita din punct de vedere tehnologic nu putea fi competitiva la nivel mondial în conditiile liberei concurente. Au urmat, firesc, frustarile si seria de proteste sociale vehemente (stimulate si de nostalgia ,,gratuitatilor" comunismului), care au facut ca mersul reformei economice sa fie greoi si nu de putine ori întrerupt de sincope dureroase.
190

În ansamblu, vointa politica a Estului s-a manifestat pe directia restructurarii sistemului (în unele tari mai repede si mai ferm, în altele mai încet si mai ezitant) încât pâna la urma corpul social al acestor societati a parcurs un proces complex de maturizare si asumare a necesitatii modernizarii generale. Chiar daca legislatia sociala a început sa reproduca în linii mari tiparele statului-bunastarii din Europa occidentala, aceste reglementari nu vor avea consistenta reala decât atunci când economia Estului va produce suficiente resurse pentru alimentarea programelor sociale. Modelul social-democrat Vorbind despre regimurile politice ale bunastarii sociale, Gřsta Esping-Andersen realiza în 1991 o clasificare devenita în scurt timp ,,clasica" în studiul politicilor sociale comparate, conform careia se descriu trei viziuni majore asupra bunastarii: - modelul socialdemocrat; - modelul conservator; - modelul liberal100. Chiar daca aceasta clasificare s-a dovedit imperfecta si a cunoscut de-a lungul anilor mai multe
100

Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press, 1991

191

criza economica ce a urmat îndepartând-o întrucâtva de la forma .. The Three Worlds of Welfare Capitalism.institutional-redistributiv" (Titmuss. pentru a respecta adevarul stiintific.un stat al bunastarii prin excelenta".. trebuie spus ca Suedia a corespuns modelului social-democrat de o maniera maximala doar între 1960 si 1970. Acest model mai este cunoscut sub denumirea de .tentative de amendare. Suedia figureaza în mod traditional drept cap de lista pentru grupul tarilor care aplica viziunea keynesianista asupra politicilor social-economice. fiind . 1991. ea ramâne si în prezent un instrument util pentru întelegerea marilor tipologii politice si socio-culturale care fundamenteaza optiunile nationale în privinta bunastarii. modelul social-democrat îsi gaseste cel mai fidel caracteristicile în legislatia si structura administrativa a securitatii sociale din Suedia. În ceea ce priveste istoria proiectului social-democrat. Polity Press. .. Cambridge... p.suedez" (mass-media). Totusi.scandinav" (Erikson. Conform teoriei lui Esping-Andersen. 1987). 1958)101 sau pur si simplu .ortodoxa'' de Welfare State si ducând la adoptarea în anii '80 a unor 101 Citaţi de Gosta Esping-Andersen. 70 192 . Danemarca si Norvegia.

cuprinzând multiple categorii ale populatiei. sociala si ocupationala. conservatorii resping acest principiu oferind varianta sistemului participativ102 T. regimul social-democrat se defineste prin nivele înalte ale cheltuielilor sociale. În ultimul deceniu. H. fiscala. 129 193 . Marshall. insistând asupre dimensiunilor: juridica. Revenind la modelul politic social-democrat. Asa cum vom vedea la analiza celorlalte modele. Londra. a) Dimensiunea juridica este orientata în sensul respectarii principiului universalismului politicii sociale sau. 1950. Danemarca pare sa fi preluat stafeta modelului scandinav traditional. a drepturilor sociale constitutionale. Citizenship and Social Class. garantate tuturor cetatenilor unei tari102. sector public extins si o protectie sociala larga. altfel spus. Pe scurt. fiscalitate ridicata. p. apropiindu-se cel mai mult de idealul social-democratiei europene si asta pentru ca sistemul danez a fost caracterizat mai degraba de stabilitate decât de schimbare. vom descrie acum detaliat principalele caracteristici ale acestuia.masuri reformiste cu tenta liberala. Acestor trasaturi li se adauga o birocratie masiva si un set de programe publice printre cele mai costisitoare din lume.

mai degraba decât pe contributiile angajatilor si angajatorilor la sistemul asigurarilor sociale. de la copii pâna la persoane vârstnice. care prin diversitatea si caracterul generos (cuprinzator) al ofertei acopera largi segmente ale populatiei. În timp ce în alte tari dezvoltate ale Europei.. c) Dimensiunea sociala se refera la portofoliul bogat al serviciilor de tip . unde beneficiile sunt proportionale cu contributiile. având o puternica tendinta redistributiva si egalizatoare.contributiv (sistemul asigurarilor) iar liberalii resping si ei universalitatea beneficiilor sociale oferind solutia asistentei minimale si selective bazata pe testarea veniturilor si pe responsabilitatea individului de a munci sau de a se instrui în schimbul ajutorului primit. spre deosebire de situatia asigurarilor sociale de tip german. finantarea serviciilor sociale este în principiu publica si se face de la bugetul statului sau al comunitatilor locale.welfare" furnizate de autoritatile publice. îngrijirea vârstnicilor sau copiilor este delegata familiei. sectorului 194 . b) Dimensiunea fiscala a bunastarii socialdemocrate se bazeaza pe un sistem de taxare (impozitare) generala si progresiva. În consecinta.

în anii '20. chiar cu pretul unei relative egalizari a veniturilor prin redistributie. economic si socio-cultural al Peninsulei Scandinave. Hegemonia politica a partidelor socialdemocrate a început în aceste tari dupa primul razboi mondial. Acest interes special a fost mentinut cu bune rezultate chiar si în timpul crizei economice din anii '70-'80. Este interesant de analizat contextul politic. practic sirul guvervarilor de centrustânga fiind rareori si pentru perioade scurte intrerupt de 195 . vom spune ca filosofia bunastarii în Nordul Europei consta în efortul sistematic de a include integral cât mai multe persoane si grupuri în fluxul social normal si de a aboli saracia. Rezumând. în tarile scandinave sectorul public este cel care îsi asuma raspunderea pentru toata aceasta gama de servicii specializate. fiind unul din punctele forte ale sistemului scandinav.voluntar sau privat. pentru a întelege suportul larg pe care îl are aici modelul social-democrat. d) Dimensiunea ocupationala se realizeaza printr-o politica activa în domeniul pietei muncii si printr-o preocupare constanta a autoritatilor pentru angajarea cvasi-completa a fortei de munca.

guvernari liberale. Astfel, optiunea majora a nordicilor ramâne în favoarea solidaritatii si a drepturilor sociale acordate tuturor cetatenilor, în favoarea redistribuirii veniturilor spre categorii dezavantajate, în favoarea unui stat puternic si ,,dinamic", de în favoarea reducerii piata. inegalitatilor provocate economia de

Debarasata de marxism abia în deceniile postbelice, social-democratia scandinava se face remarcata în Europa prin persistenta unei ponderi insemnate a ,,votului de clasa"103, chiar daca acest fenomen electoral rudimentar a început sa descreasca în ultimul deceniu104. ,,Relativa slabiciune a dreptei politice"105 ar putea fi explicata si prin existenta unor importante partide agrariene de centru, care împiedica formarea unui pol puternic de centru-dreapta prin coalizarea clasei mijlocii si a ,,micilor burghezi", asa cum se întâmpla în Anglia, Germania sau Franta. Aceste partide de centru ale fermierilor sustin interventia si subventiile statului în special în economia agrara, preferând de cele mai multe ori sa se alieze cu social-democratii decât cu liberalii. Tot în dreptul
103

Liliana Mihut şi Bruno Lauritzen, Modele de politici sociale/Models of Social Policy, Bucuresti, Ed. Didactica si Pedagogica, 1999, p. 137 104 ibidem 105 F. G. Castles, The Impact of Parties on Public Expenditures, Londra, Sage Publications, 1982, p. 65

196

contextului politic trebuie mentionat si consensul realizat înca din anii '30 în privinta dezirabilitatii unui sistem universal al bunastarii. Desigur, consensul politic constituie piatra de temelie pentru dezvoltarea modelului ,,Welfare State" nu numai în Scandinavia, ci în toata Europa occidentala, dar pentru nordici acest consens a aparut înainte de 1945 si în principiu se pastreaza pâna astazi, desi dezbaterile privind reforma statului bunastarii din anii '80 nu au ocolit nici tarile scandinave. Termenii consacrati pentru desemnarea consensului politic centrat pe notiunea de ,,Welfare State" sunt ,,The Politics of Compromise" (Politica compromisului) sau ,,Consensual Democracies" (Democratiile consensuale). În categoria determinantilor istorici si socio-culturali trebuie precizate valorile pe care este cladita societatea scandinava, pe lista carora egalitatea ocupa detasat primul loc. ,, ... Valorile nordice implica asumptia ca egalitatea este o situatie absolut corecta si justificata, un deziderat politic sau chiar un imperativ. Ea prevaleaza, chiar atunci când întra in conflict cu alte valori"106. În acest sens, cel mai citat exemplu din cultura si
106

Gosta Esping-Andersen, Welfare State in Transition (National Adaptations to Global Economies), Londra, Sage Publications, 1996

197

mentalitatea

colectiva

care

domina

micile

orase

scandinave este ,,Legea lui Jante" (Janteloven), o formula traditionala care desemneaza resentimentul si chiar reactia comunitatilor locale împotriva indivizilor sau familiilor non-conformiste. Mentinerea propriu-zisa veniturilor (conform sau securitatea sociala britanice) terminologiei

reprezinta ,,punctul forte" al programelor de bunastare în toate tarile scandinave. La acest titlu se detaseaza sistemul de pensii pentru persoane vârstnice, unul dintre cele mai generoase din lume. Danemarca, de exemplu, a introdus pensia de batrânete înca din 1891, fiind a doua tara (dupa Germania) care a introdus aceste beneficii. Spre deosebire însa de Germania, unde pensiile au o baza ocupationala si se platesc în functie de contributiile la fondul de asigurari, în Danemarca acestea au fost recunoscute ca drepturi sociale, constitutionale, deci au fost acordate tuturor cetatenilor danezi care împlinesc o anumita vârsta (variabila de-a lungul ultimului secol), indiferent de contributiile la sistemul asigurarilor.

198

Dintre

toate

tipurile

de

pensii

acordate

în

Danemarca, cea mai cunoscuta, cea mai veche si cea mai interesanta ramâne pensia populara (People's Pension) - în fapt, ,,piatra ungiulara" a politicii pensiilor din aceasta tara - desi s-a remarcat în ultima perioada o crestere a ponderii pensiilor ocupationale si private, dupa modelul german. Pensia populara pastreaza însa urmatoarele caracteristici: este non-contributiva, bazata pe principiul universalismului, solidaritatii si egalitatii si se acorda în mod nediscriminatoriu tuturor cetatenilor danezi în vârsta de peste 67 de ani, cu conditia sa fi fost rezidenti ai acestei tari în ultimii 40 de ani. Vârsta limita si valoarea absoluta se pot modifica de catre guvern, cu acordul parlamentului. La 1 aprilie 1998, de exemplu, valoarea lunara a pensiei populare pentru persoane singure era de 1170 USD iar în cazul cuplurilor reveneau 845 USD/persoana. Asa cum am precizat, pe lânga pensia universala de stat, functioneaza pensiile ocupationale si private, conditionate de contributiile platite în timpul vietii active. Încercarea de a introduce un sistem de pensii corelate cu veniturile, cum se întâmpla dealtfel în marea
199

majoritate a tarilor Europei, a avut efecte diferite în tarile scandinave. În 1959, Suedia introduce în premiera o schema de diferentiere a pensiilor de stat dupa veniturile avute în timpul vietii, iar în 1960 Danemarca încearca acelasi lucru, dar aici experimentul esueaza în 1967, datorita lipsei de sustinere politica în cadrul Partidului Social-Democrat si a ostilitatii opiniei publice majoritare. În timp ce în Suedia si în Norvegia politica pensiilor a avut un ,,trend" continental, apropiindu-se treptat de modelul european bismarckian, în Danemarca situatia a ramas în mare masura neschimbata în ceea ce priveste pensiile publice. În mod compensator, în aceasta tara a început sa se dezvolte un sistem de pensii private suplimentare, ca raspuns la rigiditatea sistemului de stat egalizator si la dorinta persoanelor cu venituri peste medie În de a beneficia la batrânete mentinerea de drepturi veniturilor diferentiate. cazul somerilor, functioneaza pe doua nivele: ,,nivelul superior", care asigura beneficii pentru persoanele asigurate (fondurile sunt administrate de asociatiile sindicale) si ,,nivelul inferior", destinat persoanelor
200

neasigurate

care

Pentru a se califica la nivelul superior. practic întregul cost al 201 . În acest fel. ca si în cazul pensiilor de stat pentru batrânete. se ajunge la situatia ca majoritatea somerilor sa primeasca aceleasi drepturi sociale. Contributiile la fondul asigurarilor de sanatate sunt mai putin relevante.beneficiaza totusi de asistenta sociala oferita de stat. neputând depasi totusi plafonul maxim de 1750 USD/luna. Având în vedere acest plafon. solidaritatii si accesului liber la serviciile medicale. Politica ocrotirii sanatatii se bazeaza pe principiile universalismului. orice cetatean danez devenit somer este îndreptatit sa primeasca beneficii timp de 5 ani consecutiv. cu obligatia de a se activa într-un program profesional sau educational la cel mult 2 ani de la intrarea în somaj. aflat sub salariul mediu. (plafon valabil la 1 aprilie 1998). Mentionam ca beneficiile se ridica la 90( din ultimul venit realizat prin munca. un somer trebuie sa fie membru al unui fond de asigurare al persoanelor angajate si sa fi avut venituri din munca cel putin 52 de saptamâni în ultimii 3 ani. în caz contrar pierzându-si drepturile specifice. Tendinta egalizatoare este si în acest caz evidenta.

Gratuitatea ocrotirii sanatatii în Scandinavia poarta însa în spate povara impozitarilor crescute. 202 .co-platile" pentru populatie. existând demarcatii traditionale foarte precise. asistenta medicala nu a înregistrat în Scandinavia nivele spectaculoase ale alocarilor procentuale bugetare. prin bugetele locale. iar în SUA este de peste la 10% din PIB. Ministerul Sanatatii este fireste autoritatea sanitara principala. dar responsabilitatea pentru finantarea si organizarea distributiei serviciilor medicale catre populatie revine consiliilor locale. În pofida sustinerii publice cvasi-totale. Trebuie retinut ca descentralizarea serviciilor sociale este trasatura neta a modelului scandinav. fiind citate ponderi de 6. în timp ce media tarilor OECD indica o cota de 7.6%.asistentei medicale fiind suportat din surse publice. Decontarea publica este totala în Danemarca si partiala în Suedia.. unde în ultimii ani au fost introduse .3% din PIB (Danemarca) sau 9. si între coordonarea serviciilor de politica catre guvernamentala finantarea comunitate.6% din PIB (Suedia). fiind în realitate o forma de redistributie financiara în favoarea cetatenilor cu venituri scazute.

în timp ce consecinta negativa pare a fi o relativa deteriorare a indicatorilor starii de sanatate a populatiei. dotat cu o puternica retea de medici de familie (generalisti) a caror activitate previne interventia medicala secundara (de specialitate). conform datelor oferite în 1993 de Asociatia Consiliilor Locale si Regionale.subtierea" sectorului spitalicesc si accentul pus pe latura preventiva sau pe tratamentul la domiciliu. coborând astfel costurile de ansamblu ale sistemului considerabil sanitar.6 zile (1980) la 7 zile (1990) si de reducerea numarului de paturi cu peste 25( în deceniul mentionat. evidentiat de ponderea asistentei medicale specializate a scazut 1980-1990. între De exemplu.Explicatia acestor cheltuieli publice moderate în domeniul sanatatii în pofida asigurarii unor servicii (aproape) gratuite.. rezida probabil în existenta unei culturi medicale avansate si a unui extrem de dezvoltat sistem al asistentei medicale primare. Consecinta pozitiva a acestei restructurari o reprezinta fireste economia bugetara importanta pe care o realizeaza . fapt în Danemarca. reducerea timpului mediu de spitalizare de la 9. la care se adauga caderea Danemarcei de pe locul 5 203 .

Modele de politici sociale/Models of Social Policy. În fata unor astfel de disfunctionalitati ale sistemului public. Ed. Alternativa privata se bazeaza însa pe suportarea integrala de catre pacienti a costului serviciilor de asistenta sanitara (de obicei prin polite de asigurare private) si este accesibila persoanelor cu venituri peste medie. lentoarea si birocratia serviciilor medicale oferite de autoritatile locale. Bucuresti.listelor de asteptare" pentru spitalizarea în sistemul public gratuit. 1999. dezvoltând un sistem medical privat foarte competitiv.pacientii chiar mor asteptând sa le vina rândul" pentru a fi internati107. toate acestea la un loc fac ca bolnavii sa astepte uneori luni de zile pâna la momentul spitalizarii si nu putine sunt cazurile în care starea sanatatii lor se deterioreaza sau .. p.. Capacitatea limitata a spitalelor publice. 1994). Un aspect mult mai grav îl reprezinta însa în ultimii ani aparitia si extinderea . resursele care se dovedesc întotdeauna insuficiente. Didactica si Pedagogica. 107 Liliana Mihut şi Bruno Lauritzen. societatea daneza s-a adaptat din mers si a reactionat de o maniera compensatorie. 67 204 .ocupat în 1970 la capitolul sperantei de viata pe locul 20 în 1990 (Ministerul Afacerilor Sociale.

care constituie .miezul" bunastarii scandinave. persoanelor singure care au în întretinere mai multi copii. masuri concentrate pe doua directii principale: 1) în cazul somerilor.. persoanelor necalificate sau care ocupa sporadic locuri de munca. 2) în cazul 205 . cu care individul sasi poata gasi un loc de munca stabil. asa cum am mai afirmat. În afara pensiilor si a veniturilor asigurate în cazul somajului. preocuparea dominanta este asigurarea unei pregatiri în vederea obtinerii unei calificari profesionale.etc. descentralizarea cvasi-totala si prin existenta unui sector public foarte dezvoltat finantat din impozitarile generale. exista si alte reglementari importante în favoarea copiilor si tinerilor.Politica scandinava a bunastarii se caracterizeaza. În 1994 Reforma Pietei Muncii iar în 1998 Reforma Bunastarii Sociale au introdus masuri de restructurare a sistemului de securitate sociala din Danemarca. Reforma politicii sociale în acest deceniu a atins si tarile scandinave. universalismul egalitatea beneficiilor. prin diversitatea si si generozitatea serviciilor sociale. persoanelor cu deficiente.

3% (iunie 1998). accentul cade pe pregatirea continua si pe perfectionarea profesionala la locul de munca sau în scurte stagii de pregatire finantate de institutia angajatoare. Ca parte a Reformei Bunastarii Sociale functioneaza. 206 . de pregatire profesionala sau prin prestarea unor servicii în folosul comunitatii. în pofida ajutorului de somaj de peste 1500 USD/luna. Trebuie retinut ca. programul .persoanelor angajate. având în vedere ca economia tarilor nordice este structurata în jurul unor activitati care necesita nivele ridicate de calificare profesionala. de la 1 iulie 1998.. a reformei care a dinamizat si flexibilizat în ultimul deceniu domeniul redistribuirii veniturilor. una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana. Aceasta performanta se datoreaza unei politici sociale active.Activarea prin Masuri Guvernamentale Locale" (Activation by Local Government Act) prin care mentinerea beneficiilor sociale pe durata maxima prevazuta de lege este conditionata de activitatea individuala într-o schema educationala. rata somajului în Danemarca este de doar 6.

Modelul conservator Vorbind despre politica sociala germana. în timpul administratiei cancelarului Bismarck (1883).conservator-corporatist" (Esping-Andersen. fiscalitatea înalta si serviciile publice costisitoare. Sistemul national al asigurarilor sociale. Modelul german.În concluzie. alte trasaturi fiind: finantarea publica prin impozitari generale si mai putin prin contribitii la fondurile de asigurari. retinem modelul social-democrat al bunastarii ca fiind preocupat de universalism si egalitate în domeniul beneficiilor sociale. 207 1991). . cunoscut sub denumirile de .. fondat în Germania sfârsitului de secol XIX. garantarea unor standarde minime de venit (mai mari decât în celelalte tari europene). reprezentând si astazi una din optiunile majore în privinta bunastarii sociale la nivelul continentului. avea sa domine autoritar politica sociala practicata în Europa de-a lungul secolului nostru. birocratice. nu se poate începe decât printr-o fireasca referire la primele programe de asigurari initiate de stat.

spre deosebire de modelul social-democrat universal si egalitarist practicat în tarile scandinave. p. stabilitate si coerenta istorica. ..crestin-democrat" (Van Kersbergen. modelul german al bunastarii are în consecinta o baza ocupationala. citati de Lauritzen (1999)108 se detaseaza de celelalte modele prin accentul categoric pus pe mecanismul asigurarilor sociale.continental" (Mangen. este direct participativ si aduce beneficii sociale diferentiate (proportionale cu contributiile). trebuie adaugat si principiul subsidiaritatii. unul din punctele cheie ale politicilor germane. rezistenta la presiuni 108 Ibidem.. Pe lânga distinctia clara care se face între beneficiile rezultate din dimensiunea contributiva (foarte apreciata în Germania) si ajutoarele provenite din asistenta sociala non-contributiva (prost vazuta de majoritatea populatiei). 1991) sau .bismarckian". Acest tipar al bunastarii sociale are o identitate bine conturata (... 1995).The German Middle Way") facându-se remarcat printr-o continuitate impresionanta. 142 208 .. Fiind finantat în principal din contributiile angajatilor si angajatorilor la fondurile de asigurari.

Trebuie recunoscut faptul ca modelul german a fost cel mai stabil sistem de organizare a bunastarii sociale din lume si a suferit modificari minime (de ordin tehnic. unificarea din 1990). nu principial) de-a lungul secolului XX.protectia veniturilor. p. se poate deduce ca . 79 209 . editura Universităţii Babeş-Bolyai. prevederile programelor de bunastare sunt îndreptate cu prioritate pe directia conservarii statusului social avut în timpul 109 Valentin Naumescu.primul obiectiv al politicii sociale germane este mentinerea statusului sau .economice si politice. eficienta sociala si profitabilitate financiara pe termen lung. enuntata anterior.exprimat într-o maniera pozitiva . Având în vedere filosofia sistemului securitatii sociale din Germania.ca în regimurile liberale .sau redistributia. reconstructuia sub influenta planului american Marshall. 1993)109. Astfel. ca în regimurile socialdemocrate" (Spicker. Introducere în studiul politicilor sociale. national-socialismul si dezastrul din timpul razboiului. ClujNapoca.. mai degraba decât reducerea sau prevenirea saraciei . 2002. rezistând unor socuri istorice si unor perioade de mari transformari politice (Republica de la Weimar.

Faptul ca dorinta de conservare a statusului social este deosebit de puternic imprimata în cultura clasei mijlocii germane este demonstrat de rezistenta acestui model costisitor de politica sociala în deceniile postbelice. aceasta cooperare tripartita reprezentând . Desi Germania este divizata din punct de vedere confesional între catolici si protestanti. având ca vehicule politice traditionale (CSU). 210 . Uniunea Crestin-Democrata corporatiste (CDU) în si corespondentul sau bavarez. rezultând o reflectare fidela si constanta a diferentierilor (ierarhizarilor) socioprofesionale..vietii active si al mentinerii beneficiilor la un nivel cât mai apropiat de veniturile din munca. în pofida unor politici economice liberale aplicate de guvernele de centru-dreapta. Uniunea Crestin-Sociala Idealul bunastarii viziunea catolicismului social a fost cel mai bine exprimat de ideea parteneriatului social guvern-patronat-sindicate. putem afirma ca în privinta politicii bunastarii dominanta este doctrina sociala a Bisericii Catolice.cheia de bolta" a strategiei socio-economice germane la nivel macro.

Societatea si ordinea subsidiara ar corespunde asadar situatiei în care deciziile sunt adoptate cât mai jos posibil.. cât mai aproape de nivelul cetateanului. Conform acestiu principiu de guvernamânt.Principiul subsidiaritatii este al doilea reper major al modelului german care decurge din doctrina sociala a catolicismului si care a ajuns sa fie impus nu numai în Constitutia Germaniei ci si în Tratatele Uniunii Europene. subordonate. a suprapus benefic peste corporatismul social 110 ibidem 211 . Organizarea federala a Germaniei. de sustragere cvasitotala a statului promovata de curentul Noii Drepte în anii '80. atât la abuzurile regimurilor totalitare cât si la reactia contrarie. decât în situatia exceptionala în care unitatile sociale mici sunt incapabile sa raspunda propriilor necesitati"110. fiind ridicat la rangul de politica oficiala comunitara.. reiterând principiul subsidiaritatii ca pe un raspuns considerat optim. începând din 1949. .unitatile sociale mai largi nu pot asuma responsabilitatile decizionale ce revin unitatilor mai mici. Inclusiv Suveranul Pontif a subliniat în repetate rânduri în anii '80 si '90 ca interferenta exesiva a statului priveaza familia si comunitatile locale de functiile lor .naturale".

.a treia cale". Aceasta .. fiind întâlnit (cu inevitabile variatii de nuanta) în numeroase tari europene din jurul Germaniei: Austria. Polonia. lansat de CDU la sfârsitul anilor '40. Olanda si mai nou în tarile Europei Centrale: Cehia.. Croatia. Franta..landuri" în cazul Germaniei). Slovenia. iar modelul . capitalismul de tip renan (potrivit terminologiei utilizate de Michel Albert în . punând în schimb accentul pe valorile educatiei si ale moralitatii si pe conceptul Economiei Sociale de Piata. Slovacia. Ungaria. Modelul conservator de politica sociala este în fapt un model continental.Capitalism contra capitalism") s-a dovedit în fapt o 212 .consacrat al natiunii germane traditia politica a guvernamântului american descentralizat si diferentiat pe state (.laissez-faire" cât si marxismul. Discursul de tip crestindemocrat asupra bunastarii. în acord cu doctrina sociala a Bisericii Catolice. respinge în principiu atât capitalismul de tip . Belgia.. Aceasta combinatie inedita face ca sistemul actual sa raspunda simultan exigentelor politice ale democratiilor avansate cât si nevoii de bunastare sociala prezenta în cultura germana.Welfare" din aceasta tara sa fie mai putin atomizat decât cel din Statele Unite. Italia.

Bucuresti. Desigur. p. Capitalism contra capitalism. flexibilitate si adaptare din mers la 111 Michel Albert.peste noapte''111. în comparatie cu bursa pe care o considera prototipul institutiilor economice specifice capitalismului american (capitalism de cazino).. banci si burse puternice exista în ambele forme de capitalism identificate de Michel Albert. modernizare tehnologica investitionale solide. în comparatie cu . de concurenta si politici economica.forma autentica de piata libera. speculatia si riscul de partea cealalta. 1994. pentru standarde sociale înalte. dublata însa de o preocupare culturala si politica pentru societate în ansamblu.business"-urile rapide. pe termen lung.. dar aceasta extrapolare vine sa sugereze miezul filosofic al prosperitatii în cele doua culturi: siguranta si stabilitatea de o parte. acumularile lente dar sigure în sistemul german. Ed. 59 213 . având la baza o viziune pe termen scurt. banca este institutia reprezentativa a capitalismului bunastarii de tip german. pentru conservarea structurilor si ierarhiilor rezultate prin munca sustinuta mai degraba decât prin speculatii si averi facute . Conform aceluiasi autor. Humanitas. versus tentatia câstigurilor rapide si spectaculoase din economia americana. înclinatia spre proiecte solide.

îndepând cu mijlocul anilor '70112.'60. definind practic optiunea liberala a noii Germanii în privinta ordinii economice capitaliste. totusi identitatea si performantele deosebite ale Germaniei Federale de astazi au fost adâncite si cristalizate în timpul coalitiei CDU/CSU + FDP.contexte politice si socio-economice variabile. În special dupa victoria lui Helmut Kohl în 1982 si instalarea sa în pozitia de cancelar. Desi sistemul german postbelic a fost conturat de coalitia SPD-FDP (social-democrati plus liberali) în anii '50 . filosofia sociala asupra bunastarii recunoaste si în Germania rolul primordial al cresterii si eficientei economice. Totusi. coalitia de guvernamânt de centru-dreapta a abolit keynesianismul social -democratilor si a impus un accent conservator în politica Germaniei. . 62 214 . p. în pofida faptului ca în politica sociala cabinetele Kohl nu au reusit între 1982-1998 sa reduca 112 Ibidem. principiile si criteriile liberalismului economic la baza cheltuielilor ridicate din politica sociala. punând astfel valorile.Cea mai buna politica sociala este o politica economica eficienta" -spunea dupa razboi cancelarul Erhard.. Acest lucru a fost sensibil pe linie economica.

dupa 1990 (cunoscut sub denumirea de .. . Asumându-si responsabilitatea identificarii unui corespondent european al liberalismului.. autorul cercetarii de fata a inclus Marea Britanie în categoria tarilor care aplica viziunea . Australia. Exista însa teorii si autori care considera Marea Britanie 215 drept . chiar fortând putin apropierea de SUA..deductiilor pentru bunastare".de tip liberal" asupra politicilor publice si asupra programelor de bunastare.. precum si responsabilitatea nominalizarii unui reprezentant al modelului liberal de politica sociala în Europa.costul reunificarii" si evaluat la aproape 800 miliarde de marci!) a mentinut si chiar a ridicat în anii '90 nivelul .model mixt al . cu riscul de a fi contestat. Hong-Kong sau Noua Zeelanda.nivelul total al cheltuielior. Efortul urias al Germaniei de Vest pentru absorbtia decalajelor fostei RDG. Modelul liberal În clasificarea lui Esping-Andersen din 1991. alaturi de Canada.regimul liberal al bunastarii" este centrat în jurul Statelor Unite..

neo-liberalismului" tot într-o acceptiune de dreapta. Cambridge. piata libera si responsabilitatea individuala. p. deci al unei politici de dreapta care promoveaza sectorul privat.. în timp ce conotatia termenului . non-keynesiana..bunastarii". Polity Press. deosebirilor acordând dintre astfel si o mai mare Unit atentie decât SUA Regatul asemanarilor dintre ele si minimalizând diferentele poate la fel de notabile dintre Suedia si Danemarca (modelul social-democrat) sau dintre Germania si Franta (modelul conservator)113. A doua precizare importanta legata de terminologie este necesara pentru a clarifica si utilizarea . umaniste..republicanismului" american si . socialegalitariste corespunzând democratiei europene..liberalism". Cât priveste notiunea de . 89 216 . corespunzând . cu accente progresiste.. 1991. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Este stiut faptul ca pâna în anii '60 au existat proiectii de identificare doctrinara a keynesianismului cu liberalismul social si cu neo113 Gosta Esping-Andersen.conservatorismului" britanic. facem precizarea ca termenul este utilizat aici în întelesul european (continental).liberalism" în tarile de limba engleza este în prezent mai degraba a unei politici de si stânga.

Referindu-se la acest paradox.Keynes .social-democrat" erau membri ai Partidului Liberal englez.liberalismul.fondatorii ideologiei statului bunastarii în Europa postbelica.. adica acolo unde s-a nascut si unde are cea mai adânca traditie. piata si concurenta libera.M. model pe care astazi îl consideram în analize drept tipic .. Milton Friedman afirma . capitalism si prosperitate prin initiativa particulara chiar . Ulterior s-a revenit iar neo-liberalismul este înteles tocmai ca o replica viguroasa la principiile economiei politice.. din 217 . având în vedere ca atât lordul William Henry Beveridge cât si economistul J. ale planificarii. . în dorinta de a risipi o posibila confuzie. situatia este si mai complicata. Aceste precizari terminologice sunt întotdeauna necesare atunci când se ia în discutie modelul liberal european în comparatie cu cel anglo-american. ca liberalismul sa nu mai însemne libertati si responsabilitati individuale.la el acasa" (în tarile de limba engleza)... redistributiei si interventiei de orice fel a statului în economie si implicit ca o revenire la principiile liberalismului clasic promovat într-un discurs modern si actualizat de Noua Dreapta.. În cazul particular al Marii Britanii.

pe stimularea performantelor individuale si 114 Milton Friedman.. Acest model este bazat pe statul minimal.. Deci.. ]. în prezent. Liberalul secolului XIX privea extinderea libertatii ca pe cea mai eficienta cale pentru promovarea bunastarii si egalitatii. pentru a încheia acest cadru introductiv. liberalul secolului XX priveste bunastarea si egalitatea fie ca premise. Capitalism si libertate. selectivitate sociala si exigente economice.liberalismului" (acelasi cu al neoliberalismului) în cercetarea de fata este cel antikeynesian. astfel încât liberalismul a capatat în Statele Unite un înteles cu totul diferit de cel pe care îl avea în secolul XIX sau îl are astazi pe o mare parte a continentului european [ . împotriva carora lupta liberalismul clasic”114.. etichetate drept conservatoare [ . 1995. ]. Enciclopedica. p. ideile ce sau format în trecut sub aceasta denumire sunt. schitat de Hayek si Friedman si promovat în anii '80 de guvernarea conservatoare Thatcher si de administratia republicana Reagan. Bucuresti. Ed. fie ca alternative ale libertatii. În numele bunastarii si al egalitatii. convenim ca sensul .cauza degenerarii termenului de liberalism. liberalismul secolului XX a ajuns sa favorizeze o reînviere a acelor politici de interventie si de paternalism ale statului. 68 218 ..

acceptarea

diferentelor

rezultate

în

urma

liberei

concurente de pe piata. Pentru a ajunge însa la modelul liberal actual, Marea Britanie postbelica - ne vom referi în acest subcapitol exclusiv la reprezentantul european al liberalismului si la evolutia sa de dupa razboi - a parcurs în ultima jumatate de secol un traseu sinuos, marcat de doua puncte de inflexiune majore. Prima schimbare importanta a avut loc în timpul guvernarii laburiste din 1945-1951, când au fost puse bazele modelului ,,Welfare State", sub influenta ideilor lansate de economistul britanic John Maynard Keynes în ,,Teoria generala a ocuparii fortei de munca, dobânzii si banilor" (1936) si de lordul W.H.Beveridge în ,,Raport asupra asigurarilor sociale si serviciilor conexe" (1942), ambii membri ai Partidului Liberal. Noua ideologie ,,welfare", o combinatie coerenta între o doctrina economica si o filosofie sociala, venea sa raspunda nevoilor legitime de bunastare si prosperitate ale cetatenilor britanici iesiti dintr-un razboi epuizant si, într-un fel, a fost perceputa chiar ca un gest de recunostinta al statului fata de generatia eroica a combatantilor din anii '40. Experienta
219

dramatica a razboiului si a marilor dificultati economice care au urmat a socat societatea britanica - pâna atunci adepta a conservatorismului de tip ,,victorian" - inducând o stare de spirit favorabila unui nou tip de idealism social, bazat pe solidaritate si pe dorinta de a reconstrui o societate mai justa: ,, o casa potrivita pentru eroi (a home fit for heroes) ". Natiunea britanica era mai unita ca oricând. În acest context, al unei largi sustineri din partea populatiei si a succesului ideilor de solidaritate, universalism si justitie sociala, inclusiv a bunastarii minimale garantate de stat tuturor cetatenilor, guvernul laburist a promovat într-un termen scurt o serie de masuri fundamentale în arhitectura securitatii sociale: instituirea alocatiilor familiale în 1945, înfiintarea asigurarilor nationale de somaj si pensie în 1946 si a Serviciului National de Sanatate (NHS) în 1948, care era destinat sa furnizeze servicii medicale tuturor cetatenilor britanici pe baza accesului egal (nediscriminatoriu) si liber (gratuit). Astfel, la sfârsitul anilor '40, Marea Britanie devenea primul stat modern al bunastarii, în care guvernul îsi
220

asuma o parte importanta a responsabilitatii si costurilor privind calitatea vietii cetatenilor sai. În jurul sistemului ,,Welfare State" de tip keynesian, care se dezvolta dealtfel cu repeziciune în întreaga Europa occidentala, societatea si clasa politica britanica au realizat un consens care avea sa dureze pâna la începutul crizei economice din anii '70. Reaparitia dificultatilor economice si ,,umilirea" guvernarii laburiste din 19741979, care a fost nevoita sa apeleze la ajutorul Fondului Monetar International (FMI), a determinat opinia publica sa-si piarda încrederea în sistemul ,,welfare" si sa ceara cu insistenta reforme pentru relansarea economica a Marii Britanii, apropiindu-se tot mai mult de Partidul Conservator si de programele Noii Drepte. Dealtfel, chiar laburistii au initiat începând cu 1976 o serie de reforme liberale în sensul unei strategii monetare mai exigente si al operarii unor reduceri în planul cheltuielilor publice, masuri care s-au dovedit însa insuficiente si tardive. Societatea britanica dorea din nou schimbarea. Victoria categorica a Partidului Conservator în alegerile din 1979 si instalarea premierului M.Thatcher au marcat al doilea punct de inflexiune în evolutia
221

postbelica a Marii Britanii si despartirea (se pare definitiva) de keynesianism. Sub deviza ,,rolling back the frontiers of the Welfare State", noua administratie conservatoare a demarat un proces energic de restrângere a competentelor si atributiilor economicosociale ale statului, transferând treptat responsabilitatea bunastarii spre sectorul privat si non-guvernamental. Aceasta descarcare a statului (si implicit a bugetului) a fost asociata cu un pachet de masuri stimulative pentru cresterea performantei în sectorul privat. De exemplu, scaderea presiunii fiscale a permis relansarea investitiilor private mici si mijlocii, coborând pâna la nivelul firmelor ,,de familie", al micilor ,,business"-uri care s-au înmultit ,,peste noapte", contribuind la consolidarea ofertei pe piata. Acest climat favorabil în mediul afacerilor, la care s-a adaugat desfiintarea salariului minim pe economie a facut ca somajul sa scada în câtiva ani de la 12% la 3-4%, pe fondul a ceea ce s-a numit ,,the British Job Miracle". În domeniul bunastarii publice, cabinetul Thatcher a operat de asemenea câteva reforme importante. Sistemul pensiilor de stat (SERPS - State Earnings
222

Related Pension Scheme), înfiintat spre finalul ultimei legislaturi din laburiste restul (1978), fiind si-a diminuat prin efortul pensii compensator de la 25( la 20( din venitul anterior iesirii activitate, compensat ocupationale si private optionale. Totusi, încercarea conservatorilor de a privatiza SERPS a esuat în 1985. Beneficiul social în cazul somajului, rebotezat ,,Alocatia pentru cautarea unui loc de munca" (JSA Jobseeker's Allowance) a fost diminuat, tocmai pentru a motiva somerii sa caute si sa accepte locurile de munca, indiferent de nivelul salarizarii, în contextul în care reamintim ca salariul minim fusese desfiintat. Durata acordarii acestui beneficiu a fost scurtata de la 12 la 6 luni, iar valoarea a fost stabilita la 39,85 lire sterline/saptamâna în cazul tinerilor între 18-24 ani, respectiv 50,35 lire sterline/saptamâna dupa împlinirea vârstei de 25 de ani (Departamentul Securitatii Sociale, 1998). Sistemul Creditului Familial a fost introdus în 1992, în cazul familiilor cu copii dependenti, ca o oportunitate pentru depasirea eventualelor dificultati financiare temporare. Dintre politicile sociale sectoriale, singura
223

co-plati" modice pentru populatie) cota din PIB repartizata sanatatii este de doar 6. foarte competitiv dar în acelasi timp unul dintre cele mai scumpe din lume. desi sistemul de ocrotire a sanatatii furnizeaza servicii complete la preturi foarte joase (în ultimii ani s-au introdus.8% 224 . fondat de laburisti în 1948. e drept .. Spre deosebire de sistemele sanitare din majoritatea tarilor europene si din Statele Unite.care nu corespunde modelului liberal este politica în domeniul sanatatii. Serviciile de asistenta medicala sunt furnizate în cadrul renumitului NHS (National Health Service). La fel ca în Danemarca. ca parte a politicii de bunastare a guvernului britanic. pe lânga sistemul public NHS s-a dezvoltat un excelent sistem medical privat. garantând accesul universal si gratuit al populatiei. cel din Regatul Unit nu este organizat pe baza asigurarilor sociale si a contributiilor. care reprezinta si astazi un punct de referinta si de unicitate pentru bunastarea britanica. Fireste. ci este finantat de stat din impozitarile generale (ca în modelul socialdemocrat).6% (!) spre deosebire de 10. Ne vom referi în continuare doar la NHS.

.. Guvernarea conservatoare. în sensul eficientizarii manageriale a actului medical.autonomizarea bugetara" a spitalelor.General Practitioners). mentin sanatatea populatiei la standarde ridicate prin depistari precoce. Dintre dezavantajele sistemului public sunt citate reticenta GP-istilor de a înscrie pe listele lor persoane cu sanatatea deteriorata sau cu risc mare de îmbolnavire. profilaxie sau tratamente în fazele initiale ale bolii. În ambele cazuri. fara sa demoleze vechiul NHS. motivul este constrângerea bugetara. dotati cu .8% în Statele Unite. reducând astfel costul general al serviciilor. incluzând . Explicatia este si în acest caz legata de existenta unui foarte dezvoltat nivel al asistentei medicale primare.bugete de practica" pentru liste de 7000 de persoane. fapt care a condus în scurt timp la aparitia concurentei benefice 225 . Ideea fundamentala a fost crearea unei piete interne în cadrul NHS. precum si fenomenul listelor de asteptare pentru intrarea în asistenta medicala secundara (internarea în spitale). a reusit sa introduca o serie de masuri de reforma în politica sanatatii. în care medicii de familie generalisti (GP.în Germania sau 13.

pe lânga faptul ca a însemnat privatizarea întregului domeniu de activitate (1.Dreptul chiriasilor de a cumpara".500. locuintele sociale asupra carora detineau contracte de închiriere. conservatorii si-au facut din politica locuintelor un adevarat .între institutiile prestatoare de servicii medicale. dar cu timpul rezistenta mentala la principiul concurentei profesionale s-a redus. Diferentierea finantarii în functie de performante a produs la început o reactie de ostilitate din partea managerilor si a medicilor.. .000 de locuinte sociale au fost cumparate între 1979-1997) si acumularea unor resurse substantiale la dispozitia 226 .port drapel" al reformelor derulate sub doctrina Noii Drepte. De fapt. Conceputa de laburisti ca un domeniu de activitate finantat exclusiv din surse publice (bugetele consiliilor locale). Politica locuintelor sociale a suferit de asemenea transformari importante dupa instalarea guvernului conservator. housing policy a intrat în atentia cabinetului Thatcher înca din 1980. în conditii speciale.. opinia publica si furnizorii de servicii au acceptat reforma si performantele sistemului au crescut.

Scolile care pierdeau numeric elevi. La un interval de 5 ani fiecarei scoli îi venea rândul sa fie auditata de o comisie independenta de experti iar rezultatele evaluarii erau publicate în cataloage speciale. promovarea educatiei în sistem privat si introducerea selectiei elevilor în functie de statutul scolii. pierdeau în consecinta si o parte din finantarea de la buget.. iar cele care erau bine cotate si solicitate obtineau finantari suplimentare.Actul Reformei Educationale" din 1988. În fine.. puse la dispozitia parintilor. Se acorda scolilor o mult mai pregnanta libertate în procesul de selectie a elevilor si profesorilor. serviciile sociale personale (al 5-lea . Programul si masurile noii politici a învatamântului britanic au fost cuprinse în . datorita deprecierii lor în cataloagele publice de audit. Politica educationala a Noii Drepte a însemnat o liberalizare a competitiei între scoli.consiliilor locale. find în acest fel sanctionate de Ministerul Educatiei. dovedindu-se si un succes electoral. a adus un numar mare de voturi conservatorilor. autonomie financiara si dreptul de a concura pe piata resurselor pentru finantari extra-bugetare.pilon" al politicii sociale britanice) acopera în practica o 227 .

guvernarile conservatoare Thatcher (1979-1990) si apoi Major (1990-1997) au actionat pe linia flexibilizarii. punând accentul pe îngrijirea asumata de propria familie. În plus.community care".liberal-conservatoare". persoanelor cu deficiente fizice sau psihice. Ed. Ea raspunde de altfel unei culturi politice liberale (sau . eficientizarii 115 Milton Friedman. la care puteau participa atât agentiile publice locale (specializate).. Politica sociala a Marii Britanii respecta în linii mari tiparele modelului liberal. care confera sprijin social copiilor. reglând finantarile pe baza mecanismelor de licitatie a programelor. etc. în fapt. servicii specializate de asistenta sociala bazate pe principiul . Capitalism si libertate. Bucuresti. Acestea sunt. pentru a folosi un termen hibrid evocat si de Milton Friedman115) al carei epicentru este plasat fara îndoiala în Statele Unite. guvernul a introdus o serie de masuri reformiste în stil neoconservator. Enciclopedica. Doctrina liberala a Noii Drepte a introdus piata si dimensiunea privata a serviciilor inclusiv în acest domeniu. vârstnicilor. Timp de 18 ani.diversitate de activitati suportive. în acest caz acordându-se unele stimulente financiare.. cât si firme private sau ONG-uri de profil. 1995 228 .

. a . de exemplu. bazata pe testarea veniturilor. Finalitatea acestor demersuri nu o cunoastem înca. coroborata cu apropierea mai . unele modificari în politica sociala britanica. privatizarii (contractarii) serviciilor sociale. dar amploarea reformelor laburiste nu pare pâna acum semnificativa si de natura sa scoata Marea Britanie din modelul liberal. e drept.manageriale. problema desfiintarii pietei interne din cadrul NHS si a reformei educationale. S-a pus. speram..marketizarii" bunastarii publice si selectivitatii în acordarea beneficiilor sociale.sincera" de Uniunea Europeana si semnarea Cartei Sociale (respinsa în 1989 de Margaret Thatcher) ar putea aduce. aceasta viziune asupra liberalismului societatii britanice. Victoria laburistilor si instalarea cabinetului Blair. Evolutia viitoare va confirma. 229 .

Criza economica de la începutul anilor`70 a pus însa capat . edificat în Europa occidentala postbelica sub influenta keynesianismului. politica sociala a statului bunastarii a raspuns cu succes în primele trei decenii postbelice nevoii de consens politic si social a democratiilor occidentale. Ascensiunea politica a Noii Drepte 230 . deci instituirea cetateniei sociale) cât si prin amploarea resurselor angajate (urcând în medie spre 30% din PIB). inducând ideea unor necesare reforme structurale. se dovedeşte a fi cel mai reprezentativ model de politică socială activă de până acum. Fara a uita traditia germana a programelor de asigurari (lansate de Bismarck în 1883).perioadei de aur" a generosului sistem al bunastarii pentru toti.. Atât ca obiectiv politic general (asigurarea universala a unor drepturi sociale.CONCLUZII Modelul Welfare State. trebuie totusi spus ca sistemul securitatii sociale dezvoltat de vest-europeni dupa 1945 nu are precedent în istorie si nu poate fi comparat cu nici un alt model de bunastare din lume.

. de-a lungul întregii Europe occidentale.rolling back the frontiers of the Welfare State". Modelul neoliberal global (pe care îl vedem impunându-se treptat în politica mondiala) se aseaza implicit pe reforma profunda conceputa în anii`80 de guvernarile de dreapta.a unui set de masuri liberale. Chiar daca ultimii 20 de ani par sa fi adus un pronuntat accent liberal în practica decizionala a guvernelor occidentale.disputa între social-democrati si neo-liberali.în Marea Britanie si Statele Unite a condus la adoptarea în actul de guvernare -începând cu 1980. tendinte care s-au extins în câtiva ani. 1996. pe care l-a considerat întotdeauna costisitor si contra-performant. Bucuresti. pe fondul convergentei si 116 Ralf Dahrendorf. Conflictul social modern (Eseu despre politica libertatii). p. 95 231 . Humanitas. altfel spus între keynesieni si friedmanieni”116 se deruleaza si pe terenul politicii sociale. cu inevitabile variatii nationale. Ed. Fara îndoiala ca . Criticând dur temelia ideologica a modelului keynesian de organizare.. de relansare investitionala si de reducere a exageratelor cheltuieli publice ale statului bunastarii. Margaret Thatcher a guvernat 11 ani sub deviza sugestiva .

poate mai putin utilizate în studiul politicii sociale dar la fel de utile.liberalizarii treptate a discursului politic la nivel mondial (inclusiv al partidelor de centru-stânga). modelul bunastarii nu este totusi unitar. se pot înca distinge trei mari tipuri de regimuri politice ale bunastarii (Welfare State Regimes): regimul liberal (american). 1991 232 . nu înainte de a mentiona ca exista si alte clasificari în domeniu. pe spiritul keynesian al anilor`40-50 si încorporeaza urmatoarele elemente: universalitatea drepturilor sociale (sustinuta de sociologul englez T. Modelul social-democrat se bazeaza. Conform clasificarii lui Gosta Esping-Andersen din 1991. Cambridge. regimul conservator (german) si regimul social-democrat (scandinav)117. 117 Gosta Esping-Andersen.H.. asa cum am vazut. din care o amintim doar pe cea a Lindei Hantrais din 1994: modelul nordic si anglosaxon regimului (corespunzator modelul conservator regimului continental german) si social-democrat (corespunzator modelul mai sudic putin scandinav). corespunzator statelor dezvoltate ale Uniunii Europene). (. Polity Press.rudimentar". The Three Worlds of Welfare Capitalism. Vom starui putin asupra acestor modele.

Fiscalitatea este rezonabila iar politicile economice au un pronuntat caracter liberal.Marshall în 1950118). Având în centrul sau sistemul traditional al asigurarilor. Citizenship and Social Class. învatamânt. 1950 233 . H. interventia planificatoare a statului în economie pentru asigurarea ocuparii depline a fortei de munca. asigurari). sectorului non118 T. are o pronuntata baza ocupationala si asigura proportionalitatea beneficiilor sociale cu veniturile directe obtinute din munca. aplicat în majoritatea tarilor europene în frunte cu Germania. Modelul liberal este caracterizat de o responsabilitate mai redusa a statului în garantarea bunastarii. egalitatea beneficiilor sociale (indiferent de nivelul veniturilor realizate în timpul vietii active). Marshall. ponderea dominanta revenind sectorului privat (sanatate. securitatea sociala este finantata nu din impozite platite statului ci din contributiile angajatilor si angajatorilor la fondurile autonome de asigurari. Modelul conservator. Londra. finantarea predominant bugetara a beneficiilor sociale (pe baza unui nivel general înalt de impozitare) si o puternica birocratie care sa deserveasca reteaua serviciilor publice.

Nivelul general de impozitare este scazut iar managementul serviciilor publice a fost debirocratizat si orientat spre eficienta. însa repere importante de liberalism întâlnim si în Marea Britanie. Prototipul acestui model îl reprezinta Statele Unite. prin acordarea de asistenta sociala non-contributiva. Trebuie precizat însa ca politica economica a fost întotdeauna prioritara în Comunitatea Europeana iar abordarile sociale s-au limitat la unele dispozitii comune cu caracter general si la recomandari adresate guvernelor statelor membre. respectiv în cazul tarilor din Asia de Sud-Est. urmând ca statul sa intervina de o maniera minimala. Canada. semnat pe 25 martie 1957. Filosofia beneficiilor sociale este selectiva si restrictiva. Australia. Primele preocupari explicite în domeniul politicii sociale au fost stipulate în Tratatul de la Roma.guvernamental (servicii sociale personale sau comunitare) si evident individului însusi. Aceste dispozitii si recomandari faceau referire în 234 . numai în ajutorul celor efectiv saraci. O interesanta dezbatere se poarta în prezent în jurul interogatiei cu privire la existenta unui model european de politica sociala. bazata pe testarea riguroasa a veniturilor (means testing).

Tratatele de baza ale Uniunii Europene. Ideea Europei sociale prindea contur. Între timp. Totusi. A fost de asemenea înfiintat Fondul Social European (unul din cele trei fonduri structurale ale Uniunii). reusita europenilor de a formula programe si standarde sociale comune a fost atunci doar partiala. la necesitatea unor conditii de munca decente si la principiul egalitatii salarizarii (pentru munca egala) în cazul barbatilor si femeilor. Un important pas înainte a fost facut prin adoptarea Cartei sociale în 1989.în scopul compensarii inegalitatilor sociale existente între regiunile Europei. administrat direct de Comisie -cu avizul consultativ al Comitetului Economic si Social. fiind umbrita de refuzul premierului conservator Thatcher de a semna documentul mentionat. cel de la Maastricht din 1992 si cel de la Amsterdam din 1997 au asumat prevederi mai consistente cu privire la elaborarea unei politici sociale comune. 235 .special la mobilitatea lucratorilor europeni în interiorul granitelor Comunitatii. care prevede compatibilizarea si convergenta treptata a politicilor sociale nationale. Marea Britanie a semnat Carta sociala.

formulata de Keynes si Beveridge. o criza de legitimitate si de performanta politica si nu în ultimul rând o criza filosofica. declansata aparent paradoxal . 1998 236 . Institutul European. În principal.. schimbarea accentelor în mecanismul de garantare a bunastarii a vizat dezetatizarea securitatii sociale si un grad mai mare de responsabilizare a societatii. Noua problema sociala.În abordarea sa traditionala. Declinul sever din anii`70 si contestarile puternice care au urmat tradau o multipla criza: o criza financiara. cât mai aproape de cetatean.chiar în tara fondatorilor sai. europeana. Reforma statului bunastarii.. prin generarea unor forme flexibile de finantare si gestionare a resurselor destinate comunitatilor119. de care vorbeste Pierre Rosanvallon în . Iasi. larg acceptat presupune transferul responsabilitate si adoptarea deciziilor cât mai . 119 Pierre Rosanvallon. Cu alte cuvinte. punea pentru prima data hotarât problema restrângerii responsabilitatilor si cheltuielilor acestei complicate masinarii birocratice.jos" posibil. modelul Welfare State pare sa-si fi spus ultimul cuvânt. Descarcarea treptata a statului de functii sociale a corespuns principiu care în acelasi timp principiului în politica de subsidiaritatii.Noua problema sociala".

pe fondul expansiunii statuluiprovidenta în anii`50-60. evitarea posibilelor abuzuri administrative ale statului si pe de alta parte un risc diminuat de manipulare a resurselor destinate bunastarii sociale în scopuri politice. adica a unui . regionale. a securitatii sociale. Dezvoltarea. a ceea ce s-a numit cultura dependentei de stat (...este de dorit ca statul sa nu substituie structurile sociale mai mici.efectului de bumerang" pe care îl produce: cu cât statul 237 .mix public-privat" în ceea ce priveste finantarea serviciilor destinate comunitatii si. în general vorbind. datorita . Aceasta cointeresare a sectorului privat si a celui tertiar (nonprofit) în probleme de bunastare înseamna. locale.. eventual familiile si indivizii însisi în procesul de gestionare a problemelor care-i privesc direct.state dependency culture") a fost intens si motivat criticata de Noua Dreapta. pe de o parte. Una din consecintele tendintei de reducere a efortului social bugetar a fost aparitia pluralismului bunastarii. dar sa creeze cadrul optim pentru ca aceste unitati sociale autonome sa poata sa functioneze eficient.

cu atât motivatia oamenilor de a munci scade si cererea de welfare va fi mai mare. Mai recent. O astfel de lume globala (satul planeta) nu 238 . concept specific Noii Drepte. internationalizarea crescânda a intereselor.. Din acest motiv. Într-adevar. 1997). de . desemnând bunastarea întemeiata pe munca si nu pe bunavointa statului.permeabilizarea" frontierelor. în anii`80 a aparut în Statele Unite si Marea Britanie conceptul-replica de workfare.ofera mai mult celor cu venituri mici (prin redistribuirea resurselor publice).. adica necesitatea stimularii muncii prin conditionarea acordarii beneficiilor sociale de prestarea unei activitati în folosul comunitatii (Mead. Am afirmat în cuprinsul lucrarii ca tendintele consacrate de globalizare si de extindere a paradigmei neo-liberale în societatea contemporana sunt nu numai compatibile ci si reciproc dependente. profesorul american Lawrence Mead vorbeste chiar despre Work Enforcement.americanizarea" culturala a lumii sau strict de integrarea politica europeana. înseamna pâna la urma disolutia autoritatii absolute a statelor nationale si . fie ca e vorba de mondializarea capitalului.

în care principiile si valorile fundamentale cu care se opereaza sunt preluate din modelul în democratiilor planul politicii liberale sociale de statavansate. Cu toata convergenta pe care o presupune globalizarea (ai carei principali promotori ramân incontestabil nord-americanii). revizitarea conceptului natiune. respectiv a capitalului multinational. modelul european (inclusiv dimensiunea sa sociala) trebuie luat în considerare ca model de referinta pentru 15+10 state ale lumii.. la rândul lor generatoare de integrare si convergenta atât pentru statele membre cât si pentru cele care îsi negociaza deja aderarea. Consecintele corespund asadar urmatoarelor tendinte: contestarea statului-providenta. . care realizeaza împreuna circa 37% din 239 . trebuie spus ca Uniunea Europeana a devenit o entitate suficient de bine definita pentru a pastra în interiorul ei o cultura a bunastarii si un sistem propriu de organizare politico-economica.. dezvoltarea societatii civile si . Prin urmare.poate functiona decât într-un cadru liberal.revolutia comunitatilor locale".refluxul" proprietatii de stat si extinderea sectorului privat.

produsul mondial desi nu reprezinta decât 8% din populatia lumii. abia spre finalul deceniului aparând semnele unei astfel de conceptii. sunt asociate cu o preocupare constanta pentru parametrii vietii sociale. politicile sociale au fost decise într-o maniera haotica. de acompaniere a politicii economice. care asteapta un nou val 240 . deschiderea si competitivitatea europeana. În ceea ce priveste politica sociala din România. De cele mai multe ori. Eficienta. caracterul dominant fiind acela de politica pasiva. bazate pe liberalismul politicilor economice. sanatate si pensii. În acest fel devine limpede ca politicii sociale i-a fost atribuit un rol secundar. în special în învatamânt. preocupare ce face ca Europa sa fie continentul cu cea mai solida traditie în jurisdictia securitatii sociale. de pe o zi pe alta.. populista si .pompieristica". este evident ca masurile adoptate în anii`90 nu corespund decât în mica proportie unei strategii coerente de reforma sociala pe termen lung. pentru a da satisfactie anumitor grupuri contestatare sau pentru a compensa unele efecte ale restructurarii economiei.

conform liderilor sindicali. De la . toate aceste forme organizate sau spontane de protest au adus pagube imense economiei.. a excesului de zel. autoincendierea sau. subventionari sau cresteri salariale prin forme radicale de protest este mai încetatenit la noi decât oriunde în Europa. mineriadele. ca aceasta atitudine de împotrivire a fost încurajata la începutul anilor`90 prin repetatele cedari si compromisuri guvernamentale (de dragul procentelor electorale) iar obiceiul de a revendica si de a obtine . luarea ca ostateci a directorilor. .. 241 . amânari. greva foamei.nu vor înceta decât dupa rezolvarea integrala a revendicarilor") pâna la blocarea drumurilor nationale.în strada" unele facilitati.. scutiri.obisnuitele" greve care paralizeaza productia. transportul sau alte servicii publice fundamentale (si care. dimpotriva.de scumpiri pentru a acorda o indexare cu câteva procente a veniturilor. Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul ca rezistenta la schimbare a societatii românesti a fost mai acerba decât în alte tari. suportate finalmente de întreaga populatie.

dar la noi nu se poate". luându-se ca repere criteriile si tendintele exprimate la nivelul continentului si renuntându-se la traditionala scuza . de asemenea.orice abordare trebuie facuta în context european. apropiind-o de principiile.asta merge la ei. singura .Este momentul ca România sa asume cu fermitate. pe programe de investitii si modernizare tehnologica. pe respectul fata de lege si fata de proprietatea privata. Este.. 242 .reteta" care ar putea moderniza în timp util societatea noastra. Întemeiata pe educatie. Tema sincronismului este mai actuala ca oricând. valorile si standardele Uniunii Europene. optiunea liberal-europeana. momentul sa se înteleaga ca inclusiv în politica sociala . pe baza unor eficiente demersuri politice si de constientizare sociala. solutia liberal-europeana provoaca România la un efort de accelerata modernizare economica.. pe prioritatea absoluta acordata drepturilor omului si pe preocuparea orientare pentru bunastare dominanta sociala. având ca cu politica compatibilizarea standardele comunitare în toate domeniile de activitate. administrativa si socio-culturala.

243 . a conditiilor de locuit si a conditiilor la locul de munca nu poate decât facilita proiectul general de transformare a societatii românesti spre modelul liberaleuropean. încheiem prin a afirma ca o politica sociala activa.Nimeni nu poate nega ca prioritatea momentului o constituie depasirea crizei economice. centrata pe ideea modernizarii si dezvoltarii sociale în sensul ameliorarii indicatorilor educationali. a celor de sanatate publica. Totusi.

Ed. Ed. Towards a Post-Fordist Welfare State?. John. F. Allan. Elemente de asistenta sociala. Iasi. Sage Publications. Londra. 1999. LOADER. 1982. BURROWS. 1995. 4. Roger. 7. 1996. Comparing Welfare States: Britain in International Context. BOCANCEA.BIBLIOGRAFIE ALBERT. BARR. 5. NEAMTU George. Nicholas. COCHRANE. 1. 2. DAHRENDORF. Michel. Londra. CLARKE. G. Humanitas. 244 . 1994. Capitalism contra capitalism. The Impact of Parties on Public Expenditures. Cristian. Pietele fortei de munca si politica sociala în Europa Centrala si de Est. CASTLES. Conflictul social modern (Eseu despre politica libertatii). Humanitas. Bucuresti. 6. 1993. Bucuresti. Bucuresti. Ed. 3. Sage Publications. Londra. Ralf. Polirom. Brian. 1994. Routledge..

The Political Economy of the Welfare State. GEORGE. . 1996. Ed. 1985. . GIARINI. FUKUYAMA. Londra. 10. DUFOURQ. Ed. FLORA. ESPING-ANDERSEN. Londra. martie 1994. 1994. Bucuresti.. Sage Publications. 245 15. Cambridge. DEMIER. Bucuresti. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Edimpress. Enciclopedica. Francis. Sfârsitul istoriei ?. 14. Peter. Polity Press. Macmillan. Gosta. Gosta. 1996.. ESPING-ANDERSEN. 1995. 1979. Bucuresti. FRIEDMAN. Istoria politicilor sociale. Vic. Milton. STAHEL. Orio. The Development of Welfare States in Western Europe. 17. 12. Capitalism si libertate. Macmillan. European Welfare Policy (Squaring the Welfare Circle). GOUGH. 11. Iasi. Paris. Limitele certitudinii. Walter. Vremea. 1996. 16. Londra. I. 9. Institutul European. TAYLOR-GOOBY. Peter. 1991. Nicolas. 1998.Securite sociale: le mythe de l`assurance" în Droit social. New Brunswick. Welfare State in Transition (National Adaptations to Global Economies). 13.8. Francis.

Sage Publications. Allan. Sage Publications. HANTRAIS. Social Policy: A Conceptual and Theoretical Introduction. Yeheskel. 1990. 246 . New York. A. 20. 25. Citizens` encounters with welfare state bureaucracies. Stephan. New York .18. 22. 1987. 1996. David. Prentice Hall. A. 1997. Social Policy: A comparative 19. Oxford. J. LAVALETTE. 1981. Londra. Social Welfare: Structure and Practice. Michael. Martin`s Press. MACAROV. HEIDENHEIMER. Michael. New Brunswick. 21. Social Policy in the European Union. HILL. Londra. Understanding Social Policy. Education and social security entitlements in Europe and America. PRATT. Macmillan Press. 1995. 1995. 1993. Londra. Michael. HILL. LEIBFRIED. Prentice Hall. Routledge.. Towards a European Welfare State. 24. Londra. Londra. HASENFELD. 26. Blackwell. HEIDENHEIMER. St. 23. Linda. Analysis.J.. Comparative Public Policy. 1993.

1950. 1995. H. 1973. Modele de politici sociale/Models of Social Policy. Londra. 33.. Liliana. MUNGIU. 32. MEAD. editura Universităţii Babeş-Bolyai. The IEA Health and Welfare Unit. MARSLAND. Welfare or Welfare State? (Contradictions and Dilemmas in Social Policy). St. Ioan. Bucuresti. Valentin.. The Fiscal Crisis of the Welfare State. Martin`s Press. 30. Londra. Bruno. O`CONNOR. Londra. 1994. Alina. Citizenship and Social Class. Ed. Humanitas. David. Bucuresti. 29. 2002. 1996. Bucuresti. MARSHALL. 34. Românii dupa`89 (Istoria unei neîntelegeri). NAUMESCU. Politica sociala si tranzitie la economia de piata în România. J. 247 . 1997. Ed. Introducere în studiul 28. politicilor sociale. Lawrence M. 1999. LAURITZEN. New York. 31. From Welfare to Work (Lessons from America).. T. Macmillan Press. MARGINEAN. MIHUT.27. CIDE. Didactica si Pedagogica. Cluj-Napoca.

R.. 1998.. 1998. Iasi.. 1984. Istoria constructiei europene. Finanţe publice. PAUN. Perspectives Joseph for A. 42. Reform. 38. Noua problema sociala. Iulian. Bucuresti. Random. 41. C.. Iasi. MIT Press.35. SKOCPOL. Politica sociala si indicatori sociali. SANDU. Regulating the Poor: the Functions of the Public Welfare. CLOWARD. 40. E. Bucureşti. Cambridge. R. Ed. Washington Brookings Institution. M.. Social Security: DC..Did capitalists shape social security?" în An. 2003. Contradictions of the Welfare State. 1999. POENARU. ROSANVALLON. 248 . Rev. OFFE. Institutul European. Spatiul social al tranzitiei. Sociol. Dumitru. PECHMAN. 37. 1982. Didactică şi Pedagogică. 36. Pierre. 1972. ALL. Fundatiei pentru Studii Europene. Cluj-Napoca.. editura 39. Ed.. Polirom. New York. . Ed. AMENTA. 1985. VĂCĂREL. 1999. Nicolae.. PIVEN. 43. T.

Press. ZAMFIR. . 1995. 1999. Catalin. 249 49. 1975. Calif. Comisia Nationala pentru Statistica. Bucuresti. 48. Dicţionar de sociologie. VLĂSCEANU. editura Polirom. Univ. Alternative. Bucuresti. Bucuresti. Methods. Politici sociale: România în context european. VÂŞCU BARBU. Alte surse Anuarul statistic al României. Findings. Politici sociale în România. editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi. IIS. 1985.44. ZAMFIR. Lazăr şi ZAMFIR. 46. Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. Calif. Elena. WILENSKY. Expert. Bucureşti. Catalin. Teodora. 2005. Press. Harold. WILENSKY. Bugetul statului şi agenţii economici. 45. Harold. Comparative Social Policy: Theory. 50. 1997. 1997. Ed. Cătălin (coordonatori). Ed. ZAMFIR. The Welfare State and 47. Univ.

65. Social Security Programs Throughout the World. 1998. 52. Charta Comunitara a Drepturilor Fundamentale ale Lucratorilor. 56. 63. Departamentul securitatii sociale al Statelor Unite. vol. Raportul Comisiei Europene. 57. Business Central Europe. 55. 1993. 1997. 1999. 1989. The New Encyclopaedia Britanica. 1991. 1995. Legea asigurarilor sociale de sanatate. 1997. Le Grand. 60. 54. Statutul personalului didactic. 1993. 61. Rapoartele OECD din perioada 1990-1998. 1997. Macropaedia. 62. US Department of Health and Human Services.II. nr. 250 .51. Legea învatamântului. 64. Social Security Programs Throughout the World. Washington DC. 58. 1990. Legea tichetelor de masa. 53. 1994. Legea privind salarizarea demnitarilor si a personalului bugetar. 1998.27. 59. Londra. Legea învatamântului. 1999. Legea privind somajul. 1997. 1995.

251 .

15) • fundamentale şi instituţii implicate în structurarea politicilor de protecţie şi securitate socială Conceptul general de politică socială şi politicile sociale sectoriale (p. 28) • • • Sistemul asistenţei sociale (p. 3) Conceptul de „calitate a vieţii” (p. 8) Politici menite să asigure protecţia socială (p. 55) • Clasificarea cheltuielilor pentru securitate socială (p. 19) Dimensiunea socială a integrării europene (p. 15) • • Statul bunăstării şi securitatea socială (p. 46) Cheltuielile pentru securitate socială (p. 22) Noua problemă socială (p. 28) Politica asigurărilor. 43) Sistemul asigurărilor sociale (p. între considerente sociale şi constrângeri economice (p. 11) Concepte (p. 35) Implicaţii politice ale reformei sociale (p.CUPRINS Introducere (p. 58) 252 .

66) Cheltuieli pentru asistenţa socială şi impactul lor (p. 82) Modelul social-democrat (p.• Locul cheltuielilor pentru securitate socială în bugetul public (p. 92) Modelul liberal (p. 74) Anii ’80: Criza sistemului WS (p. 58) Finanţare (surse ale finanţării) (p. 84) Modelul conservator (p. 59) Influenţa categoriilor de cheltuieli pentru securitate socială asupra economiei (p. 96) • • • Concluzii (p. 61) Cheltuieli pentru ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin şi impactul lor (p. 69) • • • • Dezvoltarea comunitară – către o nouă strategie de creare a bunăstării (p. 115) 253 . 104) Bibliografie (p. 111) Cuprins (p. 78) Reforma statului bunăstării sub influenţa Noii Drepte (Thatcher – Reagan) (p. 70) • • • 1947 – 1973: „The Golden Age” (p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->