Sunteți pe pagina 1din 6

Sisteme cu uprocesoare: 1. b.

Cei mai utilizati si/sau potriviti indicatori de performanta al UCP: rata de transfer

a. timp de acces c. +timp de executie * d. +timp de raspuns * 2. Crescind viteza UCP de 10 ori, neglijind sistemul de I/E, cresterea de viteza obtinuta este
a. de: 3 ori +5 ori * 7 ori 10 ori Motive pentru care perifericele nu se conecteaza direct la magistrala sistemului: +rata de transfer diferita* +utilizeaza formate diferite ale datelor* viteza mai mare a perifericelor au UCP propriu si nu e cazul Categorii de dispozitive periferice:

b.
c.

d.
3.

a. b.
c. d. 4.

a. +achizitie si prezentare a datelor* b. +retea* c. +memorare*


d. 5. calcul Un modul de I/E trebuie sa aiba:

a. +interfata interna* b. +interfata externa*


6.

a. b. c. d.
7.

Comunicatia unui modul de I/E cu UCP cuprinde: +decodificarea comenzilor* +transmiterea datelor* +raportarea starii* +recunoasterea adreselor * Metode de transfer ale datelor:

a. +transfer programat* b. +transfer prin intreruperi* c. transfer prin conectori DMA


d. 8. transfer acces indirect la memorie Comenzi de I/E: +control*? Cel mai probabil da +test* +citire* +scriere* Modul (modurile) de adresare cind UCP, memoria principala si sistemul de I/E partajeaza aceeasi magistrala: +mapare in memorie* +adresare izolata* mapare in UCP

a. b. c. d.
9.

a. b.
c.

d.

adresare multiplexata

10. In cazul adresarii cu maparea in memorie cind UCP, memoria principala si sistemul de I/E partajeaza aceeasi magistrala: a. exista mai multe spatii de adrese pentru locatiile de memorie si dispoz. de I/E b. +exista un singur spatiu de adrese pentru locatiile de memorie si dispoz. de I/E c. exista doua spatii de adrese pentru locatiile de memorie si dispoz. de I/E d. nu exista nici un spatiu de adrese pentru locatiile de memorie si dispoz. de I/E 11. Intreruperea reprezinta: a. oprirea executiei unui program b. terminarea executiei unui program c. +suspendarea executiei unui program* d. anularea executiei unui program 12. Dupa tratarea intreruperii programul: a. se reia de la inceput b. +continua din locul in care era cind a aparut intreruperea* c. se opreste executia programului d. continua de la subrutina urmatoare 13. Alegerea adresei rutinei de tratare a unei intreruperi se poate obtine: a. scalar b. nescalar c. +vectorizat* d. +nevectorizat* 14. Tehnici pentru identificarea surselor de intrerupere: a. +linii multiple de intrerupere* b. +polling (interogare) software* c. +polling hardware* d. +arbitrajul de magistrala* 15. In cazul transferului prin intreruperi: a. +UCP executa transferul* b. controlerul de intreruperi executa transferul c. doar perifericul executa transferul d. memoria executa transferul 16. Modulul sau controlerul DMA trebuie sa contina: a. +o logica pentru asigurarea legaturii cu memoria * b. +o linie de cerere DMA catre memorie si o linie de acceptare DMA de la UCP * c. +o logica de arbitraj a prioritatilor in cazul existentei mai multor canale * d. +un registru de comenzi * 17. Fiecare canal de DMA trebuie sa aiba urmatoarele registre: a. +adrese * b. +numarator * c. +stare * d. configurare 18. In cazul transferului DMA prin furt de ciclu : a. intrerupe UCP si face transfer b. suspenda UCP si face transfer c. +utilizeaza intervalele de timp cind UCP nu face acces la memorie * d. forteaza UCP in power down si realizeaza transferul 19. Modulele de I/E care pot executa programe sunt numite:

a. +canale de I/E * b. +procesoare de I/E * c. microcontrolere de I/E d. microprocesoare de I/E 20. Procesoarele de I/E: a. +dupa initializarea transferului functioneaza independent de UCP * b. dupa initializarea transferului nu functioneaza independent de UCP c. initializeaza transferul fara implicarea UCP d. initializeaza transferul fara UCP direct in memoria sistem 21. Canalul de I/E (procesoarele de I/E) pot realiza transfer de date, la un moment dat, de la: a. mai multe periferice b. 8 periferice c. 4 periferice d. +1 periferic * 22. Dispozitivele conectate la magistrale pot fi: a. +active * b. +pasive * c. +master* d. +slave* 23. Dispozitivele conectate la magistrala sunt: a. +active si se mai numesc master* b. active si se mai numesc slave c. pasive si se mai numesc master d. +pasive si se mai numesc slave* 24. Care este fenomenul electric cel mai frecvent care determina scaderea fiabilitatii magistralelor la frecvente ridicate ? +Reflexiile de semnal 25. Reflexiile de semnal care apar in cazul magistralelor: a. nu se pot elimina b+. se elimina utilizind terminatori* c. se elimina utilizind module de I/E speciale d. se elimina de catre UCP 26. Dupa modul de control al transferului de informatii magistralele se pot clasifica astfel: a. +sincrone* b. +asincrone* c. master d. slave 27. Cel mai rapid transfer se realizeaza de catre magistralele: a. +sincrone* b. asincrone c. master d. slave 28. Metodele de arbitrare pot fi clasificate ca fiind: a. hardware b. software c. +centralizate d. +descentralizate 29. In cazul arbitrajului de magistrala centralizat exista: a. O singura linie de cerere de magistrala b. Cite o linie de cerere de magistrala pentru fiecare modul de I/E

c. +Cite o linie de cerere de magistrala pentru fiecare nivel de prioritate


d. Doua linii de cerere de magistrala 30. In cazul arbitrarii centralizate a magistralei cel mai prioritar periferic este: a. cel mai apropiat de arbitru b. +cel mai apropriat de arbitru si pe linia cea mai prioritara c. cel mai departat de arbitru d. cel mai departat de arbitru si pe linia cea mai prioritara

31. In cazul carui tip de arbitrare nu exista arbitru : a. centralizata b. +descentralizata c. master d. slave 32. Procedura prin care nu este eliberata magistrala automat la terminarea transferului curent se numeste: a. suspendarea magistralei b. +parcarea magistralei c. intreruperea magistralei d. continuarea magistralei 33. Dispozitivele conectate la magistrala PCI pot sa fie: a. +master b. +slave c. sincron d. asincron 34. Magistrala seriala I2C are urmatoarele semnale: a. +SDA b. +SCL c. CLK d. DATA 35. Magistrala seriala I2C are in componenta module care pot fi: a. +master b. +slave c. sincron d. asincron 36. Magistrala USB are o arhitectura: a. stea b. triunghi c. +master/slave d. multi 37. Versiunea de USB On-The-Go permite ca un dispozitiv sa aiba rolul: a. master b. slave c. +master sau slave d. master si slave 38. In cazul cristalelor lichide starea de echilibru are numele de: a. anizotropa b. +mezomorfa c. nematica d. colesterica

39. Tipuri de cristale lichide: a. anizotrope b. mezomorfe c. +nematice d. +colesterice 40. Cristalele lichide nematice sub actiunea unui cimp electric devin: a. transparente b. +opace c. colorate d. luminiscente 41. Cristalele lichide colesterice sub actiunea unui cimp electric: a. devin transparente b. devin opace c. +isi schimba culoarea d. devin luminiscente 42. In cazul cristalelor lichide culorile se obtin prin: a. +filtrarea luminii albe b. filtrarea luminii colorate (RGB) c. lumina de fundal colorata d. generare lumina culoare dorita 43. In cazul ecranelor LCD de tip TN (Twisted Nematic) electrozii sunt: a. +doua placi sticla transparenta b. doua placi sticla colorata c. +o placa sticla transparenta si una reflectorizanta d. o placa sticla transparenta si una opaca 44. In cazul LCD se utilizeaza filtre de lumina polarizanta ? a. +da b. nu 45. In cazul LCD se utilizeaza adresarea elementelor: a.+ multiplexata b.+ directa 46. In cazul adresarii multiplexate la LCD pasive : a. +se reduce contrastul b. se reduce timpul de acces c. creste contrastul d. +creste timpul de acces 47. Care e denumirea corecta a TFT : a. thin field transistor b. thin format transistor c. +thin film transistor 48. Afirmatii corecte despre afisaje LCD active: a. +timp de raspuns mai redus b. +necesita lumina de fond mai puternica c. timp de rapsuns mai mare d. +contrast mai ridicat 49. Care sunt afirmatii corecte despre afisajele cu plasma: a. consum mai redus decit cele LCD b. +luminozitare mai mare decit in cazul LCD c. +unghiul de vizualizare mai mare decit la LCD

d. unghiul de vizualizare mai redus decit la LCD 50. Tensiunea de amorsare la afisajele cu plasma: a. nu exista b. +se aplica pentru a comanda cu o tensiune mai redusa c. +se aplica pentru a creste viteza de aprindere a pixelilor d. nu se aplica decit peste un anumit numar de pixeli