Sunteți pe pagina 1din 6

Titlul Proiectului: Formarea continu a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip blended learning, POSDRU 19/1.3/G ID 38.

652 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 beneficiar Colegiul Na ional B n ean, Timi oara

TEST TIP A

CLS. a V-a

Se d textul : A venit toamna. Frunzele copacilor s-au ng lbenit. P s rile c l toare s-au strns la sfat, n crng.

1. Sublinia i p r ile de propozi ie i preciza i felul lor.

2. Formula i propozi ie dup schemele: S+P; S+P+AT+C. Preciza i felul acestora.

3. Realiza i o compunere (15 20 rnduri) cu titlul: Vacan de vis . Selecta i, apoi, cte trei exemple pentru fiecare parte de vorbire studiat .

Titlul Proiectului: Formarea continu a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip blended learning, POSDRU 19/1.3/G ID 38.652 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 beneficiar Colegiul Na ional B n ean, Timi oara

TEST DE TIP B

CLS. a VI-a

I Prezenta i con inutul schi ei subiectului. II

D-l Goe... , de I.L.Caragiale pe momentele

1. Preciza i momentul subiectului povestit n urm torul fragment: Un domn s-a hot rt s fac o vizit de Sf. Ion, la o veche prieten , Maria Popescu, ca s o felicite pentru onomastica unicului ei fiu, Ionel Popescu. B ie elul a primit n dar o minge foarte mare de cauciuc i foarte elastic . 2. Continua i prezentarea ac iunii, notnd urm toarele dou momente ale subiectului. III Imagina i-v o schi expozi iunea. care s nceap cu un alt moment al subiectului dect

Titlul Proiectului: Formarea continu a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip blended learning, POSDRU 19/1.3/G ID 38.652 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 beneficiar Colegiul Na ional B n ean, Timi oara

COMPETEN E VIZATE:
1. Transformarea unui text dialogat n text narativ; 2. Utilizarea elementelor de construc ie a comunic rii;

3. Respectarea n redactarea unui text a regulilor de ortografie i punctua ie studiate; 4. Redactarea unui enun / text corect din punct de vedere gramatical;

5. Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe baza unor cuvinte de spriji;

6. Identificarea p r ilor de vorbire i de propozi ie studiate;

7. Cultivarea muncii n echip

i a creativit ii elevilor.

Titlul Proiectului: Formarea continu a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip blended learning, POSDRU 19/1.3/G ID 38.652 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 beneficiar Colegiul Na ional B n ean, Timi oara

COMPETEN E VIZATE:

1. Redactarea unui scurt text narativ propriu, avnd un titlu dat;

2. Identificarea p r ilor de propozi ie studiate;

3. Recunoa terea p r ilor de vorbire dintr-un text;

4. Formularea unor propozi ii dup diverse scheme;

Titlul Proiectului: Formarea continu a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip blended learning, POSDRU 19/1.3/G ID 38.652 Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 beneficiar Colegiul Na ional B n ean, Timi oara

BAREM DE NOTARE
Se puncteaz oricare alte formul ri/ modalit i de rezolvare corect a cerin elor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord frac iuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu.

1. Identificarea corect a p r ilor de propozi ie............................................ 2,5p. (0.25p.x10) 2. Formularea propozi iei dup schema S+P - 0,5p.; precizarea felului acesteia - 0,5p. Alc tuirea propozi iei dup schema S+P+AT+C 0,5p.; precizarea felului acesteia - 0,5p 3. pentru con inutul compunerii: 30 puncte

formularea unui titlu original, adecvat cerin ei / folosirea unui titlu banal /absen a titlului sau formularea unui titlu inadecvat. 6 p./ 3 p. /0 p. utilizarea unei structuri specifice acestui tip de compunere (introducere, cuprins i ncheiere) 6 p./ 3 p. /0 p. logica i claritatea enun urilor n totalitate 6p. ; par ial 3p. registrul de comunicare i stilul adecvat con inutului n totalitate 6p. ; par ial 3p. adecvarea con inutului la cerin en totalitate 6p. ; par ial 3p. pentru redactarea textului: textul este a ezat corect n pagin ; respectarea normelor de exprimare, de ortografie i de punctua ie; (0-1 gre eli 6p; 2-3 gre eli 4p; 4-5 gre eli 2p; peste 6 gre eli 0p) respectarea limitei de spa iu indicate. - Selectarea a cte trei exemple pentru fiecare parte de vorbire studiat (0,10p. x 5) 2 p. 5 puncte 10 puncte 2 p. 6 p.