Sunteți pe pagina 1din 1

10.Parlamentul Romaniei.

a)functia legislativa: Prin functia legislativa se intelege aptitudinea sau imp uternicirea acordata Parlamentului de a vota legi. Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii. Se stabilesc 3 categorii de lege care pot fi adoptate de Parlament: legi constit utionale, legi organice si legi ordinare.Functia legislativa se exercita atat in sedinte separate, cat si in sedinte comune. Sunt 2 tipuri de procedura legislativa : a)o procedura legislativa obisnuita sau normala. b)o procedura legislativa exceptionala. Promulgarea legii este actul prin care Presedintele Rom autentifica si investest e legea adoptata de Parlament ca formula executorie si dispune publicarea ei. b)functia de control parlamentar: Prin definitie orice forma de control presupu ne posibilitatea recurgerii la sanctiuni. 1.Acordarea increderii Guvernului: Focul legislativ rcita un control asupra madn atului in care viitorul guvern intlege sa asigure realizarea politicii interne s i externe a tarii si sa exercite conducerea generala a adm pub. Acordarea increderii Guvernului se hotaraste cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. 2.Retragerea increderii acordata Guvernului este sanctiunea cea mai grava care p oate fi aplicata acestuia de Parlament. Aceasta este posibila prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritat ii deputatilor si senatorilor. Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din nr total al dep utatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. Motiunea de cenzura este dezbatuta dupa 3 zile de la data la care aceasta a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua camere. In cazul in care motiunea de cenzura a fost adoptata, fapt ce echivaleaza cu ret ragerea increderii Guv, acesta este demis pe aceeasi data. Daca motiunea de cenzura este respinsa, mandatul Guv continua avand sprijinul pa rlamentar. 3.Intrebarile si interpelarile: sunt adresate de parlamentari Guvernului sifieca rui membru al acestuia. 4.Anchetele parlamentare: sunt modalitati specifice de control al puterii legisl ative asupra executivului s a adm. Regulamentele parlamentare prevad ca acestea sa fie instituite de Camera Deputat ilor sau de Senat la cererea unei treimi din membrii acestora. 5.Angajarea raspunderii Guv din propria initiativa : se face din momentul invest irii Guvernului prin votul de incredere acordate de catre Parlament si al numiri i Presedintelui Rom pe baza aceluiasi vot. 6.Suspendarea din functie a Presedeintelui Rom: revine Parlamentului,masura fiin d luata cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna a Cam erei Deputatilor si Senatului, dupa consulatarea Curtii Constitutionale. Daca propunerea de suspendare este aprobata, in cel mult 30 de zile se organize aza un referendum pt demiterea presedintelui suspendat. 7.Punerea sub acuzare a Pres Rom: presupune savarsirea unor fapte deosebit de gr ave. Decizia este luata cu votul a cel putin doua treimi din nr deputatilor si senato rilor. Competenta de judecare revine Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In cazul stabilirii prin hotararea de condamnare ramasa definitiva, presedintele este demis de drept. 8.Solicitarea urmaririi penale a membrilor Guv : In cazul in care se cere urmari rea penala a unui ministru, Pres Rom poate dispune suspendarea acestuia din func tie. COnst prevede doua modalitati de suspendare a unui membru al Guv caruia i se imp uta savarsirea unei fapte penale: a)suspendarea care poate fi dispusa de seful statului. b)suspendarea care opereaza de drept din mom trimiterii in judecata.