Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ARICONS GROUP S.R.L.

-D TG-JIU

TEL:0767/129745

Oferta servicii S.S.M.


EVALUARE RISCURI
Conform Legi 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, angajatorii au obligatia de a realiza si a fi in posesia unor documente de evaluare a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale identificate pentru fiecare loc de munca / meserie / activitate, pentru a putea stabili masuri de anihilare sau de mentinere sub control a acestora. La elaborarea dosarului de evaluare a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale utilizam metode moderne de analiz participativa care - identifica factorii de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munc analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru - cuantifica si ierarhizeaz riscurile identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat. In func ie de numarul de locuri de munca, de complexitatea si riscurile activitatilor, pretul dosarului de evaluare a riscurilor porneste de la:

60 Euro pentru activitati administrative / munca de birou de la 70 Euro pentru activitati de execu ie (productie, depozitare, transport, desfacere produse,servicii) NOU! Pentru mai mult de trei locuri de munc/meserii/ activit i evaluate, beneficia i de o reducere de 20% pentru fiecare dosar de evaluare.

S.C..ARICONS GROUP SRL-D TG-JIU TEL:0767/129745


Principalele activitati prestate :
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
y

Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 319/2006 si Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006: Consiliere lunara; o efectuare instructaj introductiv general; o supraveghere la efectuarea instructajului la locul de munc ; o supraveghere la efectuarea instructajului periodic; o informare periodic privind modific rile legislative; o elaborarea documenta iei n func ie de modific rile legislative; o ntocmirea normativului de acordare a EIP i EL, pentru meseriile existente in firma; o elaborarea instruc iunilor proprii de securitatea muncii (protectia muncii); o organizarea activit ii de securitatea muncii (atribu ii ale conduc torilor locurilor de munc , ale executan ilor, nominalizare etc.); o control pe baza programului de activitate, a tuturor locurilor de munca, n scopul prevenirii accidentelor de munca i mbolnavirilor profesionale; o aplicarea planului de prevenire si protectie.

In func ie de numarul de locuri de munca, de complexitatea si riscurile activitatilor, pretul serviciilor de securitate este porneste de la 10 lei/lucrator/luna