Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 62

SUBIECTUL I
1) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia
2 3. x +
2) S se determine m R , tiind c valoarea maxim a func iei
2
: , ( ) 2 3 f R R f x x x m + + este egal cu 10.
3) S se determine solu iile reale ale ecua iei
7
log (2 1) 2 x +
.
4) S se rezolve inecua ia
2
2 8, , 2.
n
C n n N n +
5) S se determine valorile reale ale numrului
a
, tiind c distan a dintre punctele (2;1) A
i (7; ) B a este egal cu 13.
6) S se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC, tiind c
20 BC i ( ) 30 m A
o
S
Solu ii:
1. Condi ia de existen :
[ )
2 0 2, x x + +
2 9 7. x x +
2.
max max
16 4
, 16 4 ; 10 10 6
4 4
m
y m y m
a
+

3.
1 1
2 1 0 ;
2 2
x x x
_
+ > > +

,
;
2
2 1 7 2 1 49 24 x x x + +
4. [ ] [ )
2
!
2 8 2 8 0 2, 4 2,
2!( 2)!
n
n n n n N
n
+ +

{ }
2, 3, 4 n
5.
( )
2
2
1 2 1 2
( ) d x x y y +
{ }
2
2 143 0 11,13 a a a
6. 2 20
sin sin sin
AB AC BC
R R
C B A

http://bacalaureat.dap.ro
SUBIECTUL al II-lea
1. Se consider sistemul
3 0
2 0
4 5 0
x y z
x y mz
x y z
+ +

+
'

+ +

, cu m parametru real i
A
matricea sistemului.
a) S se calculeze determinantul matricei
A
pentru m=1.
b) S se determine parametrul real m tiind c determinantul matricei
sistemului este nul.
c) Pentru m -1 s se rezolve sistemul.
2. Se consider polinoamele
3 2
3 3 1, f X X X + + + cu rdcinile
1 2 3
, , x x x R
i
2
2 1, g X X + cu rdcinile
1 2
, y y R .
a) S se calculeze diferen a
'
S S
unde
1 2 3
S x x x + +
i
'
1 2
S y y + .
b) S se determine ctul i restul mpr irii polinomului f la
g
.
c) S se calculeze produsul
1 2
( ) ( ) f y f y
Solu ii:
1. a)

1 1 3
2 1 1 6.
4 1 5

b) det 3 3 3 3 0 1. A m m m + +
http://bacalaureat.dap.ro
c) Pentru 1 det 0 m A ,deci sistemul are solu ie unic. Fiind un sistem omogen
solu ia este 0. x y z
2.
a) Aplicm rela iile lui Viete pentru cele dou polinoame:
' '
3, 2 5. S S S S
b) Folosim teorema mpr irii cu rest i ob inem ctul 5 q X + i restul 12 4. r X
c) Rdcinile
1 2
, y y
ale polinomului
g
sunt
1 2
1 y y
. Rezult
( )
2
1 2
( ) ( ) (1) 64 f y f y f
SUBIECTUL al III-lea
1. Se consider func ia { }
1
: \ 3 , ( )
3
x
f R R f x
x
+

.
a) S se calculeze { }
( ), \ 3 . f x x R
b) S se calculeze
4
( ) (4)
lim .
4
x
f x f
x

c) S se determine ecua ia asimptotei orizontale ctre +la graficul func iei.


2. Se consider func ia [ )
1
: 0, , ( ) .
1
f R f x
x
+
+
a) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx

b) S se calculeze volumul corpului ob inut prin rota ia n jurul axei Ox, a


graficului func iei [ ]
: 0, 2 , ( ) ( ) h R h x f x .
c) S se arate c dac 0, a > atunci
1
1 1
( )
2 1
a
a
f x dx
a a
+

+ +

http://bacalaureat.dap.ro
Solu ii: 1.a)
( )
2
4
( ) .
3
f x
x

b)
4
( ) (4)
lim (4) 4
4
x
f x f
f
x

c)
lim ( ) 1 1
x
f x y


asimptot orizontal
2. a)
1
1
0
0
( ) ln( 1) ln 2 f x x +

b)
( )
2
2
2
0
0
1 1 1 2
1 .
1 3 3
1
V dx
x
x_
+

+
, +

c)
1 1 1
1 1 1 2 .
2 1 1
a x a a x a
a x a
+ + + +
+ + +
Integrnd inegalitatea de la
a
la 1 a + ob inem
1
1 1
( )
2 1
a
a
f x dx
a a
+

+ +