Sunteți pe pagina 1din 2

Competentele jurisdictiilor comunitare Pot fi organizate in jurul a doua axe principale: A.

Caile generale de actiune (care inglobeaza urmatoarele functii) 1. Functia contencioasa: a) Contenciosul de legalitate (actiunea in anulare, actiunea in carenta si exceptia de nelegalitate); b) Contenciosul in raspundere (raspunderea contractuala si raspunderea extra-contractuala); c) Contenciosul privind neindeplinirea obligatiilor de catre statele membre. 2. Functia regulatorie - Trimiterile prejudiciale in interpretare si in apreciere de legalitate. 3. Functia consultativa - Avizul dat de CJCE asupra conformitatii cu dreptul comunitar, la cererea Comisiei, Consiliului si a Parlamentului European, a proiectelor de acorduri internationale. Daca avizul este negativ, acordul nu poate intra in vigoare decat dupa revizuirea TCE. B. Caile accesorii de actiune Distingem printre acestea: - Procedurile de recurs impotriva deciziilor TPI si ale camerelor jurisdictionale (deci si TFPUE); - Contenciosul relativ la Banca Europeana de Investitii si cel privind contractele semnate de Comunitate; - caile de actiune specifice anumitor domenii, de exemplu actiunea disciplinara impotriva mediatorului, a membrilor Comisiei si a membrilor Curtii de Conturi; - Competente extraordinare: - competentele de deplina jurisdictie in ceea ce priveste sanctiunile prevazute de regulamente; - posibilitatea de a garanta un efect definitiv regulamentelor anulate, ori de a limita in timp efectele unei declaratii de invalidare a unui act reglementar.

Competenta jurisdictiilor comunitare este foarte importanta in cadrul primului pilon, inexistenta in cel de-al 2-lea pilon (PESC) si foarte limitata in al treilea pilon. In cadrul primului pilon, CJCE este competenta sa solutioneze: - Actiunile in neindeplinirea obligatiilor de catre statele membre; - Trimiterile prejudiciale; - Cererile de aviz; - Actiunile in anulare si in carenta care sunt formulate de un stat membru: a) impotriva unui act ori a unei abtineri de a se pronunta a Parlamentului European ori a Consiliului, ori ale celor doua institutii decizand impreuna; b) care sunt formulate de o institutie a Comunitatilor, ori de catre Banca Centrala Europeana impotriva unui act ori a unei abtineri de a se pronunta a Parlamentului European, a Consiliului, a celor doua institutii hotarand impreuna, ori a Comisiei; c) de o institutie a Comunitatilor contra unui act ori a unei abtineri de a se pronunta a Bancii Centrale Europene; - Recursurile si reexaminarile impotriva deciziilor TPICE; - Actiunea in interpretare. TPICE este competent sa solutioneze: - Actiunile directe introduse de persoanele fizice si de persoanele juridice si indreptate contra actelor institutiilor comunitare (ai caror destinatari sunt ori care le privesc direct si individual) ori impotriva unei abtineri de a se pronunta a acestor institutii. Exemplu: actiunea formulata de o intreprindere contra unei decizii a Comisiei de a-i aplica o amenda; actiunile formulate de statele membre impotriva Comisiei; actiunile introduse de statele membre contra Consiliului privind actele adoptate in domeniul ajutorului de stat, masurile de aparare comerciala (dumping) si actele prin care el exercita competente de executare; actiunile vizand obtinerea repararii pagubelor cauzate de institutiile comunitare ori agentii lor; actiunile fondate pe contractele incheiate cu Comunitatile care prevad expres competente Tribunalului; actiunile in materie de marca comunitara. TFPUE are competenta de a se pronunta asupra litigiilor dintre Comunitati si agentii lor, atributie ce apartinea anterior TPICE. Hotararile TFPUE pot fi contestate in fata TPICE, printr-un recurs limitat la problemele de drept.