P. 1
Impact Minerit

Impact Minerit

|Views: 147|Likes:
Published by Ioana Manelici

More info:

Published by: Ioana Manelici on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Facultatea de Istorie şi Filozofie Specializarea: Managementul

securităţii în societatea contemporana Disciplina: Managementul securităţii ecologice

Impactul activitatii de minerit asupra mediului inconjurator in judetul Suceava.

Autor: Student Adrian HALIP, IDD Cj, anul II

pirită şi calcopirită bazinul Vatra Dornei cu localităţile Iacobeni. se află sub o presiune puternică. cât şi ca furnizor de materii prime necesare dezvoltării ramurilor industriale şi transporturilor. Prin exploatarea zăcămintelor de mangan. În prezent sunt în exploatare zăcămintele Ulm (com. să existe o veche tradiţie în minerit. nu s-a dovedit a fi rentabilă economic. de mangan. între 1950. Mineritul a avut întotdeauna un dublu rol în dezvoltarea industrială. MINBUCOVINA S. din Vatra Dornei. baritină. padurile si una neregenerabila. Ciocăneşti) şi Arşiţa (com.Iunie. precum solul. biodiversitatea. Natura substratului geologic face ca. în toate 2 . Iacobeni). În judeţul Suceava există însemnate zăcăminte de minereuri cuprifere. pe măsură ce creşterea populaţiei şi modelele actuale ale dezvoltării economice conduc la solicitări crescute de astfel de resurse. roci de construcţie. sare.C.A. Cele doua categorii de resurse naturale care abunda. sulf.preparare a substantelor minerale utile. pădurile. în judeţul Suceava. au dus . turbă. la AntileştiFălticeni. Vatra Dornei şi Fundu Moldovei a devenit cel mai important furnizor de mangan şi pirită pentru industria de armament. În vederea determinării rezervelor de substanţe minerale utile şi pentru o mai bună cunoaştere a zăcămintelor.1970 s-au executat. apa. aerul. aparţinând de S.firesc.la dezvoltarea preponderenta în judetul Suceava a doua ramuri de activitate: cea de exploatare si prelucrare a masei lemnoase si cea de exploatare. însă. de substanţe minerale utile cantonate în formaţiunile acestuia. Oiţa (com. industria metalurgică şi cea petrolieră. 2011 Impactul activitatii de minerit asupra mediului inconjurator in judetul Suceava Resursele planetei. ape minerale. gaze naturale. minereu uranifer. atât resursele neregenerabile cât şi cele regenerabile. cercetările punând în evidenţă şi existenţa unui zăcământ de huilă a cărui exploatare. Dorna Arini). După cel de-al doilea război mondial a început o activitate deosebit de susţinută pentru cercetarea geologică a zonei cristalino-mezozoice a Carpaţilor Orientali pentru clarificarea problemelor teoretice şi practice în vederea valorificării potenţialului. atât ca domeniu de aplicare a noutăţilor ştiinţifice şi tehnice.una regenerabila. minerala. fiind un factor decisiv în dezvoltarea unor zone geografice.

suitori. Acestea împreună cu lucrările de cercetare geologică efectuate în subteran au dus la acumularea de date suficiente pentru o bună cunoaştere a subsolului ţării şi a resurselor sale dar au si afectat mediul inconjurator. Activitatile de exploatare a minereurilor corelate cu cele de preparare. Astfel. este mare consumatoare de apa. Compozitia chimica a acestor ape. executarea de fundatii si lucrari de constructii (baraje. În alte perimetre miniere. voita sau involuntara. locuinte. administrative. În cariera Negoiul Românesc s-au evidentiat acumulari subterane de apa în cursul excavatiilor de pe flancul sudic al carierei. Prin desfasurarea activitatilor miniere.bazinele miniere ale României. precum si efecte de natura socio.în masivul Calimani. concentratia ionica a apelor de mina se încadreaza în tipul sulfato. Ostra. impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice. poluarea apei si aerului.calco.precum si s-a dezvoltat mult activitatea miniera mai ales in bazinul Dornelor. au condus la schimbari. excavari subterane. câteva mii de foraje de la suprafaţa terenului însumând mai mult de un milion de metri liniari de gaură de sondă. Prin executarea lucrarilor de constructie a minelor (galerii. în roca silicioasa cu caolin si andezite alterate. dar si o actiune indirecta de transformare.economica . cladiri industriale. insuficient epurate. apa cantonata în formatiunile cristaline din perimetrul minier Lesu Ursului. de exemplu.Tarnita este caracterizata de prezenta ionilor metalici ce provin din alterarea sulfurilor polimetalice. Acest fapt coroborat cu defrisarile pentru constructiile miniere care 3 . sedimentare si consum de masa geologica.ceea ce presupune si evacuarea unor cantitati însemnate de ape contaminate. a naturii mediului geologic. S-au construit în această perioadă instalaţiile de preparare de la Tarniţa şi Fundu Moldovei. o seama de probleme de mediu au aparut si se resimt mai mult sau mai putin acut: -degradarea peisajelor naturale.magnezian. Ca în toate amplasamentele unde se rea lizeaza exploatarea si prepararea unor resurse minerale. denumite „ape de mina”. cu sulfuri care reprezinta un real factor de risc pentru populatie Activitatea miniera. Instalaţiile de preparare au fost dimensionate la capacităţi mari şi cu extracţii importante de metale.. variaza functie de natura rocilor pe care le strabat. în zona izvoarelor. diguri. dezechilibre în mediul geologic prin: defrisari masive.depozitarea deseurilor la suprafata sau în spatii subterane). îndeosebi cea de preparare a minereurilor. s-a exercitat o actiune directa de eroziune. situate pe amplasamente foarte apropiate din necesitati economice. La apele subterane se adauga apele de infiltratie care patrund de la suprafata în lucrarile subterane. transport.bicarbonic. în apele naturale. puturi) se produce asecarea si detensionarea orizonturilor acvifere freatice si de adâncime. Fundu Moldovei zone pe care le cunosc mai bine si la care ma voi referi in prezenta lucrare. a sanatatii populatiei.

Amplasamentul instalatiilor de flotare a minereului polimetalic si a baritinei. Impactul poluantilor specifici asupra apei Ramura prepararii minereurilor utilizeaza cantitati importante de apa. pe ambele maluri ale pârâului Brateasa. 4 .modifica regimul de curgere.2008 pentru urmarirea calitatii precipitatiilor din zona releva faptul ca dupa anul 2006 acestea nu au mai avut caracter acid. Având în vedere ca activitatea de preparare a sarurilor de mangan de la Fundu Moldovei a fost de foarte scurta durata (cca 3 ani). depozitele de concentrate si microiazurile (care preluau sterilul uzinal în momentul aparitiei de disfunctionalitati la conductele de transport al acestuia de la uzina spre iazurile de decantare) situate pe malul drept al p. apelor. Brateasa. asupra aerului. debitul si chimismul apelor de suprafata si subterane. a rezultat faptul ca cel mai important agent poluant din zona îl constituie pulberile în suspensie provenite de la sterilul depozitat . precum si pozitionarea depozitelor de steril (fie pe cursuri de apa. În ceea ce priveste aciditatea precipitatiilor. si la o capacitate mica de productie. cum sunt iazurile de decantare Tarnicioara si Valea Strajii. toate acestea reprezinta potentiale. noxele eliminate în atmosfera în cursul procesului productiv. apartinând uzinei de prelucrare Tarnita. principala noxa potential poluanta din cadrul obiectivului o constituie pulberile în suspensie degajate de la operatiile de prelucrare a minereului de mangan. conduc la degradarea ecosistemelor acvatice si terestre (fapt demonstrat îndeosebi de studiile de caz efectuate de ICAS Câmpulung Moldovenesc la explotarile miniere din zona). valorile masurate în punctele de observatie Câmpulung si Pojorâta au aratat ca ploile acide se datoreaza activitatii industriale conexe mineritului din aceasta zona. Acest an coincide cu reducerea substantiala a activitatii în acea sta incinta. Determinarile efectuate de catre APM Suceava în perioada 1992. fie în imediata vecinatate a acestora. cu pâraie cu debit semnificativ si cu bazine de receptie întinse. datorita faptului ca majoritatea proceselor tehnologice de concentrare a substantelor minerale uti le se realizeaza în mediu umed. solului Impactul poluantilor specifici asupra aerului Dintr-un studiu efectuat de o agentie specializata în anul 2000. cum sunt iazurile de decantare Ostra si Poarta Veche). Reteaua hidrografica de altfel este densa în arealul uzinei.si reale -surse de poluare a apelor de suprafata si subterane. Impactul poluantilor specifici asupra aerului.

Impactul poluantilor specifici asupra solului Sursele potentiale de poluare a solului din cadrul arealului ocupat de activitatea de prelucrare a minereurilor .sterilul depus în iazurile de decantare a tulburelii rezultate de la flotatiile de minereuri neferoase si de barita. Desigur. Restructurarea sectorului minier. şi în spiritul asimilării conceptului de dezvoltare durabilă şi în industria minierăindustrie care trebuie să demonstreze că poate îndeplini cerinţele economice. sunt urmatoarele . . . sociale. pentru a evidentia efectul scurgerilor de steril uzinal si de material antrenat de pe platforma industriala.). În urma investigatiilor efectuate si a prelucrarii rezultatelor analizelor. . este improriu a se urmari o reconstituire a calitatii initiale a arealului afectat de activitatea miniera (daca se are în vedere numai antropizarea solului.scurgerile accidentale de produse petroliere de la depozitele de carburanti.S-au efectuat studii . . asa cum s-a vazut si din analiza calitatii mediului în arealul unitatilor de prelucrare a minereurilor în judetul Suceava. în vederea eficientizării acesteia. din microiazuri. Metode de reducere a impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile Odată cu trecerea României. ci doar o diminuare a acestuia. de pe depozitele de concentrate de zinc si pirita.pulberile sedimentabile antrenate de pe platformele de depozitare a concentratelor. 5 . la economia de piaţă. este de remarcat faptul ca rezultatele analizelor pentru indicatorii cupru si zinc arata depasiri constante ale acestor parametri. de combustibil lichid usor.deseurile solide (de productie. menajere. . slamul de carbid de la generatoarele de acetilena. .namolul de la statiile de epurare a apelor industriale si menajere. Aceste concentratii se datoreaza antrenarilor de material din microiazuri si din depozitul de decantare. după anul 1989. etc.pulberile sedimentabile de la operatiile de sfarâmare (antezdrobire) a minere ului neferos si a baritinei. utilizat la centrala termica si de la operatiile de alimentare a mijloacelor auto si a utilajelor terasiere stationare. activitatea minieră a fost supusă mai multor restructurări. .pulberile sedimentabile antrenate de pe plajele si digurile iazurilor de decantare. nu a însemnat si stoparea impactului asupra mediului. la indicatorul zinc aratând o crestere constanta dupa închiderea activitatii. de mediu şi de guvernanţă inerente acestui concept-. din cauza nerentabilitatii sale economice si a reducerii subventiilor bugetare.

mediu si lung de limitare a impactului activitatilor de exploatare si preparare a substantelor minerale utile asupra mediului inconjurator Dintre masurile pe care le consider necesare a) Pe termen scurt cred ca se se impune: • Reevaluarea legislatiei si realizarea unui pachet legislativ unitar care sa stabileasca un cadru de implementare a strategiei globale care va facilita trecerea sectorului minier la economia de piata. Iacobeni. enumar câteva: Alegerea unor metode neconventionale de reabilitare ecologica. sau iazul de decantare Pârâul Cailor. unde mestecenii avanseaza pe taluz. subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate. va promova un proces de restructurare transparent si participativ si va specifica drepturile si raspunderile comunitatilor miniere. 6 . Guvernul trebuie sa implementeze actiuni si masuri pentru a asigura reabilitarea adecvata a mediului. oferind protectie sociala personalului minier disponibilizat. privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului si 1403/ 2007. contaminarea solului cu produse petroliere.) dar o remediere în sensul îmbunatatirii calitatii sitului poate ajuta regenerarea naturala. Dupa anul 2006. acolo unde a mai ramas steril nevalorificat vegetatia s-a f ixat abundent. unde. Guvernul a trebuit sa se concentreze asupra restructurarii facilitatilor de productie ale caror operatiuni vor înceta. b) Pe termen mediu. depozitari de deseuri miniere. redistribuind resursele financiare minelor cu potential de profitabilitate. Masuri strict necesare pe termen scurt. atenuând costul social asociat procesului de restructurare. acolo unde acest lucru este posibil. Pentru limitarea impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile.implementând programe pentru a stimula cresterea economica în localitatile miniere si a absorbi angajatii redundanti din industria miniera. privind refacerea zonelor în care solul. Un prim pas îl constituie aparitia a doua Hotarâri de Guvern: 1408/ 2007. Deosebit de eficace se dovedeste a fi însasi viata naturala. etc. acolo unde conditiile pedoclimatice i-au permis integrarea în peisaj a zonelor afectate de activitati miniere închise: iazul de decantare Valea Hajului. care ar putea fi de interes pentru sectorul privat.mod ificarea morfologiei zonei prin excavari. poate ajuta mai bine la stabilizarea în timp si integrarea în peisaj Consolidarea potentialului de aplicare a tehnicilor durabile de remediere a mediului. ma terii prime nevalorifica te. si dezvoltând .

. de actiuni de ecologizare a zonei. prin reducerea emisiilor si gasirea unor solutii de valorificare a deseurilor miniere.). sunt necesare masuri imediate de limitare.etc. consumuri mici de apa.Întocmirea. consider deosebit de importanta colaborarea dintre institutiile de cercetare si operatorii mineri în vederea identificarii tehnologiilor celor mai performante din punct de vedere al eficientei economice (randamente mari. este si cea a dezvoltarii unui mediu de afaceri atractiv în fostele regiuni miniere.economica a starii comunitatilor din zonele în care activitatea miniera a fost închisa ar putea fi baza de plecare pentru implementarea unor proiecte. la informatiile curente. . energie. c) Pe termen lung .Pâna la alocarea fondurilor pentru reabilitarea ecologica a siturilor miniere. de „geoparcuri”.La închiderea unei unitati miniere ramân infrastructuri care. . În acest sens. prin plantare cu vegetatie lemnoasa. ideea de „turism minier”. a scurgerilor active de 7 .O alta masura pe care o consider strict necesara vehiculata. de catre fiecare operator minier. .Totusi. .elaborarea si implementarea. în perioada de (practic) abandonare dintre momentul sistarii activitatii si cel al aplicarii masurilor de remediere ecologica.accentuarea severa a saraciei dupa închiderea unitat ilor miniere (cum este localitatea Ostra). În judetul Suceava s-au închis 71 de perimetre miniere dupa 1991.reconstructie ecologica a haldelor de steril. în timp ce ar putea fi utilizate pentru localizarea si dezvoltarea unor afaceri care ar ocupa for ta de munca disponibilizata din minerit.care este un potential pericol pentru populatia din zona Sunt zone unde dezvoltarea monoindustriala a dus la . o evaluare socio. a unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu în aria sa de activitate si facilitarea accesului public. perimetre pentru care sunt emise Hotarâri de Guvern de sistare a activitatii. comentata dar nepusa în practica.Ca limani si unul vizând doar un segment din arealul Uzinei de Preparare Tarnita si anume iazul de decantare Tarnicioara). se distrug.De asemenea . din punctul de vedere al starii mediului si al starii segmentului social în domeniul industriei miniere. de catre operatorii minieri a Planului de gestionare a deseurilor si a Planului de prevenire a accidentelor majore. . Deosebit de utila este si elaborarea/ implementarea unor metode ecologice de remediere a locatiilor miniere în care a fost sistata activitatea. ar putea fi mult mai bine fructificata. pe cât posibil. însa fonduri s-au alocat pentru reabilitarea ecologica a doar 21 perimetre (doua proiecte sunt în derulare: unul pentru perimetrul minier Pietricelu. în momentul de fata situatia este dezastruoasa. . dar cu repercusiuni pozitive si asupra calitatii mediului. în parteneriat public –privat. în primul rând al comunitatilor locale.Negoiu Românesc.

economica a starii comunitatilor din zonele în care activitatea miniera a fost închisa.a dus la accentuarea saraciei dupa închiderea unitatilor miniere). ar putea fi baza de plecare pentru implementarea unor proiecte. Siturile respective ramân în continuare surse de poluare si de risc. Neluarea în seama a acestor riscuri a condus uneori la înregistrarea unor accidente sau chiar catastrofe.exploatare. . în parteneriat public –privat de dezvoltare a acestor regiuni (în judet este tipica situatia comunei Ostra.Inventarierea tuturor substantelor.Dialog permanent între factorii implicati în proiecte de reabilitare ecologica si comunitate.Evaluarea socio. 10 ani de la închiderea activitatii în incinta miniera Calimani).preparare a substantelor minerale utile. 8 . fie din punct de vedere ecologic. în industria miniera. ulei uzat. reziduuri petroliere. azbest. cat si pe perioada postinchidere a unitatilor miniere Poluarea si riscul pentru comunitatile umane sau pentru ecosistemele naturale din siturile miniere nu dispar odata cu încetarea activitatii de exploatare si preparare a substantelor minerale utile ci continua si dupa încetarea acestora. în care dezvoltarea monoindustrialaactivitatea miniera. . la cca. In final constat si afirm ca preocuparile privind protectia mediului. . trebuie aplicate în toate fazele si pe toata perioada duratei de cercetareprospectare. fie direct asupra comunitatilor omenesti . preparatelor chimice sau reziduurilor periculoase ramase în incintele unitatilor de preparare (cum s-au descoperit.material steril antrenat de pe iazurile de decantare si de observare a nivelului freatic în corpul depozitelor de steril uzinal.

I . Analele Universitatii Oradea Damian Gh Oros (2000) Reabilitarea ecologica si managementul siturilor degradate din industria miniera Ed.2008” ANDEZITUL SRL Câmpulung Moldovenesc.1993 Rolul factorilor climatologici în poluarea si depoluarea atmosferei în Muntii Calimani”.Bibliografie selectiva Agentia pentru Protectia Mediului Suceava. L. „Anuar privind calitatea mediului în judetul Suceava 1991-2003 Agentia pentru Protectia Mediului Suceava„ Raport privind starea mediului 2004. Pârvulescu.aer -Arhiva APM Suceava Porof M -2004 Studiul geochimic al apelor de suprafata si subterane din judetul Suceava –teza de doctorat 9 .. Universitatii de Nord Baia Mare Ditoiu Valeria (2001 Contributii privind stabilirea impactului produs de activitatea miniera asupra ecosistemului din zona Calimani Institutul de Cercetari Biologice Iasi -1996 Impactul activitatilor desfasurate la Uzina de Preparare Tarnita. Incinta Frasin si Autobaza Frasin asupra unor factori de mediu sol. Bilanturi de mediu pentru UP Iacobeni si UP Fundu Moldovei Apostol.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->