Sunteți pe pagina 1din 1

coala cu clasele I-VIII Chicu Anul colar 2011-2012, Semestrul I

N u m ele i p ren u m ele elev u lu i

......
D a ta

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL la MATEMATIC Clasa a VII-a T o ate su b iectele sunt obligatorii. S e acord 20 puncte din oficiu. SUBIECTUL I Pe foaia de test scriei numai rezultatele. 1 1 2006 0 5p 1. Rezultatul calcului (1) + 1 este egal cu.. 2 5p 5p 5p 5p 5p 2. Dintre numerele a=1,2(31) i b=1,2(3), mai mare este .. 3. Soluia ecuaiei x 1 = 2 este . . 2 2

(30 puncte)

4. Rdcina ptrat a numrului 625 este 5. Suma msurilor unghiurilor unui trapez este egal cu. 6. Aria unui romb ce are diagonalele de 5 m i 8 m este m2 SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de test scriei rezolvrile complete. 1 1 0, 4 3 1. Calculai: a) 31 + 64. 2 16 2 b) 6724 (50 puncte)

5p 5p

5p 5p 6p 3p 3p 3p 5p 5p 5p

144 . 9 2. Rezolvai n ecuaiile : 7 a) x+ | 3 |= ; 9 5 5 b) x = 1 x + 0,(3) 6 6 3. Dac 18% dintr-un numr raional a este 900, atunci aflai numrul a. 4. Calculai: a) aria unui triunghi cu baza de 1,5 m i nlimea corespunztoare de 80 cm. b) aria unui ptrat cu latura de 20 cm. 2 c) perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 9 cm i limea egal cu din lungime. 3 o 5. n trapezul isoscel ABCD, ABCD, AB>CD; AC BC, m(S ABC ) = 60 , BC= 8 cm. a) Calculai lungimile bazelor. b) Calculai aria trapezului, tiind c nlimea are aproximativ 5 cm . c) Demonstrai c patrulaterul determinat de mijloacele laturilor trapezului este un romb.