Sunteți pe pagina 1din 28

No iuni generale Din rela iile Maxwell-Ampere i Maxwell- Faraday rezult urm toare concluzie: Orice cmp magnetic

variabil n timp produce n regiunea din spa iu pe care o ocup un cmp electric variabil ale c rui linii de cmp sunt nchise. De asemenea i invers. Ambele cmpuri electric i magnetic sunt legate indisolubil ntre ele i formeaz cmpul electromagnetic. Ansamblul celor dou cmpuri care se genereaz reciproc i sunt localizate simultan n aceea i regiune din spa iu se nume te cmp electromagnetic.
Cmpul electromagnetic este univoc determinat de ecua iile lui Maxwll la orice moment i n orice punct din spa iu, dac sunt cunoscute valorile vectorilor E i H la momentul ini ial t=0. Aceast afirma ie cap t sens fizic direct numai c nd se consider o por iune oarecare finit din spa iu i se completeaz condi iile care determin solu ia ecua iilor lui Maxwell cu anumite condi ii la frontier pe marginea acestor por iuni. Dac un asmenea cmp

Unde electromagnetice

electromagnetic este creat ntr-o por iune limitat a spa iului, el se propag n restul spa iului cu o vitez finit care n vid coincide cu viteza luminii. Cmpul electromagnetic se propag sub form de unde i aceasta decurge din teoria cp elmg a lui Maxwll. Se consider pentru aceasta cazul unui mediu omogen i izotrop, f r distribu ie volumic de sarcin , adic I=ct i Q=ct V=0 i j=0.

i n acest caz ecua iile lui Maxwell devin:

T T xE vH ! I xt

Aplic m ecua iei a II-a rotorul Maxwell's Equations contain the wave equation for electromagnetic waves. One approach to obtaining the wave equation: 1. Take the curl of Faraday's law: 2. Substitute Ampere's law for a charge and current-free region: This is the three-dimensional wave equation in vector form. It looks more familiar when reduced a plane wave with field in the x-direction only:

Dac se compar aceste ecua ii cu ecua ia diferen ial a undelor se g se te c

The wave equation for a plane electric wave is with the same form applying to the magnetic field wave in a plane perpendicular the electric field. The wave equation for electromagnetic waves arises from Maxwell's equations. The form of a plane wave solution for the electric field is and that for the magnetic field Deci cele dou unde se propag n spa iu simultan coexistnd n fiecare punct i reprezint unda electromagnetic . c Raportul ntre viteza luminii n vid i vitaza de faz a undelor n! elmg n mediu considerat reprezint indicele de refrac ie al mediului. v Aceste rela ii se verific experimental numai pentru undle elmg de frecven mic .

Transversalitatea undelor electromagnetice

Dac axa Ox este direc ia de propagare a undei atunci E i H vor depinde numai de x i t. Solu ia sub form de und plan are forma T T T T i [t kx E ! E 0 sin [t kx 2T E ! E0e [ T T k! k! T T i [t kx H ! H 0 sin [t kx P v H ! H0 e Sau Pentru o direc ie de propagare oarecare ecua iile III i IV a lui Maxwell T TT devin B ! ikQn H ! 0
T TT D ! ikIn E ! 0

De unde rezult c E i H sunt perpendiculare pe n adic direc ia de propagare a undei.

Se poate ar ta c i undele sferice sunt perpendiculare pe direc ia de propagare. O alt proprietate important a undelor elmg este aceea c vectorii E i H sunt perpendiculari ntre ei deci mpreun cu n alc tuiesc un triedru drept. (rotind pe E peste H sensul de naintare a burghiului este n). T T T Din solu ia sub forma de und plan ikn v H ! Ii[E [ ! kv T T T ikn v E ! Qi[H T T Ecua iile I i II devin n acest caz xB xH T i [t kx T i
T T T n v H ! IvE !

I T E! IQ

IT E Q

!Q ! QH 0i[e xt xt T T xD ! Ii[E xt

! Qi[H

T T nvE !

Adic

T T T QH ! I n v E

QT H I

Din aceast rela ie rezult c H este perpendicular pe planul determinat de n i E adic H este perpendicular pe E. n plus rezult i deci QH ! IE E Q

Energia transportat de undele electromagnetice Se poate ar ta c densitatea volumic de energie a cmpului elmg (adic energia cmpului pe unitate de volum ) are expresia 1 TT TT
w! 2

E D H B

i n cazul undelor elmg plane w ! IE 2 ! QH 2 Intensitatea undelor elmg 1 xW 1


I! dS xt ! wv ! IQ

TT QH ! EH ! E H
2

Vectorul lui Poynting are m rimea egal intensitatea undei elmg orientat n sensul direc iei de propagare a undei electromagnetice. Fluxul acestui vector printr-o suprafa S este dat de rela ia

i este

T T T dW E v H dS ! dt S Reprezint energia transportat de unda electromagnetic prin suprafa a S n unitatea de timp.

Dispersia undelor. Viteza de grup Pn acum nu am considerat c vitaza de faz a undei depinde de frecven , n realitate anumite medii au proprietatea c viteza de faz a undelor ce se propag s depind de frecven . Acest fenomen este cunoscut sub numele de dispersie a undelor. Se poate ar ta c n asemenea cazuri viteza de deplasare a energiei transportat de und nu este egal cu vitaza de faz ci cu o vitez numit vitez de grup. Un caz important este acela al propag rii unor unde compuse dintr-un num r mare de unde sinusoidale de frecven e foarte apropiate ntre ele i de lungime finit . Acest ansamblu de unde se nume te grup de unde sau pachet de unde. Consider m numai dou unde de frecven e [ i [ unde [-[ este o m rime infinitezimal , care se propag n aceea i direc ie

=1 ! A sin [t kx ! A sin? [ 0 d[ t k 0 dk x A! A sin? [ 0 t k 0 x d[t dkx A


=2 ! A sin [' t k' x

= ! =1 =2 ! 2 A cos

1 ? [ [' t k k' x Asin 1 ? [ [' t k k' x A 2 2

[ ! [0 d[ [' ! [0 d[

k ! k 0 dk k' ! k 0 dk

Unda rezultant va avea func ia de und

= ! =1 =2 ! 2 A cos d[t dkx sin [0 t k 0 x


Aceasta este o und a c rei amplitudine este modulat de func ia cosinus. Numit i impuls. Viteza de deplasare a grupului celor dou unde se nume te vitez de grup i reprezint viteza de deplasare n lungul axei Ox a unui punct de amplitudine constant adic ,
d[t dkx ! ct dx d[ dx d[ dk ! 0 ! ! vg dt dk dt

Un mediu n care viteza nu variaz cu frecven a se nume te nedisipativ.

Dispersia luminii No iuni generale Prin dispersia luminii se numesc fenomenele determinate de dependen a ntre viteza de propagare a unei unde de lumin printr-un mediu transparent (sau indicele de refrac ie al acestuia) i lungimea de und (sau frecven a) undei luminoase. Fenomenul de dispersie, observat de c tre Newton la trecerea unui fascicul de lumin natural o prism de sticl , const n descompunerea acesteia n componenete, ob inndu-se spectrul de disparsie al incidente. Dispersia mediului este definit prin m rimea care arat repede variaz indicele de refrac ie n cu lungimea de und .

printrradia ii luminii ct de

Interferen a undelor Prin interferen se n elege fenomenul de suprapunere a dou sau mai multe unde coerente, ob inndu-se o und a c rei amplitudine depinde de defazajul ntre cele dou unde.

Datorit caracterului liniar a ecua iei diferen iale a undelor, unda rezultant se ob ine nsumnd func iile de und ale undelor care se suprapun. Pentru a ob ine un fenomen sta ionar, trebuie ca undele s aib aceea i frecven s fie coerente. n caz contrar intensitatea undei rezultante este egal pur i simplu cu suma intensit ilor unelor care se suprapun i ca urmare nu apar varia ii periodice ale intensit ilor rezultante caracteristice fenomenului de interferen .

Deci dou unde sinusoidale ale c ror func ii de und sunt 2 =1 ! A 1 sin [ 1 t N 1 A 2 ! A 1 A 2 2 A 1 A 2 cos (N 2
2 1

(N ! [2 [1 t N 2 N1 =2 ! A 2 sin [ 2 t N 2 Dac [ { [ amplitudinea rezultant este variabil i nu se realizeaz interferen . Fenomenul de interferen este ns caracterizat prin varia ii periodice ale intensit ii rezultante. O asemenea varia ie apare din cazul [2 ! [1 deci A 2 ! A 2 A 2 2 A A cos (N

(N ! [2 [1 t N2 N1

Defazajul N2 N1 este totu i o func ie aleatorie de timp. n cazul undelor luminoase acest lucru se datore te faptului c emisia acestora are loc discontinuu sub form de trenuri de und a c ror diferen de faz N2 N1 variaz n timp. n acest caz fenomenul de interfern nu se produce dect dac realiz m i condi ia ca diferen a de faz s fie constant n timp, adic coerent .
t r =1 ! A sin 2 T 1 T P t r =2 ! A sin 2 T 2 T P

= ! =1 =2 ! 2 A cos T

r2 r1 t r r sin 2 T 1 2 P 2P T

faz egal r1 r2 ! ct amplitudine constant maxim


cos T r2 r1 !1 P P 2

i minim

r2 r1 ! 2 k

cos T

r2 r1 !0 P

La interferen a a dou unde coerente Diferen a de drum


r2 r1 ! H ! d sin U

P r2 r1 ! 2 k 1 2

interfranja

Interferen a a N unde coerente

r2 r1 ! H ! d sin U

N!

2T 2T H! d sin U P P

Se observ c maximele principale sunt separate de N-1 minime care eviden ial N-2 maxime secundare

Unde sta ionare Undele sta ionare se ob in din suprapunerea undei directe cu unad reflectat

La coarda vibrant frecven a fundamental este

unde

i armonicele superioare

Interferen a luminii Lungimea de coeren diferen a de drum maxim la care se poate pune n eviden interferen a undelor luminoase provenite de la aceea i surs primar ~0,3m. Diferen a de drum optic H ! nH
optic geometric

Interferen a cu franje nelocalizate n spa iu y Dispozitivul Joung Interferen a cu franje localizate n spa iu y Cu franje de egal nclinare y Cu franje de egal grosime Interfern a n filme sub iri

Difrac ia undelor
Fenomenul de difrac ie const n p trunderea undelor n umbra geometric a obstacolelor de dimensiuni comparabile cu lungimea de und a radia iei. Principiul Huygens- Fresnel Perturba ia care se propag n exteriorul unei suprafe e nchise care con ine sursa este identic cu cea care se ob ine suprimnd sursa i nlocuind-o la un moment t prin surse convenabil repartizate pe toat suprafa a.

Under the Fraunhofer conditions, the wave arrives at the single slit as a plane wave. Divided into segments, each of which can be regarded as a point source, the amplitudes of the segments will have a constant phase displacement from each other, and will form segments of a circular arc when added as vectors. The resulting relative intensity will depend upon the total phase displacement according to the relationship:

Difrac ia n N fante re ele de difrac ie Re ea de difrac ie o alternan de spa ii transparente i opace la trecerea luminii.

The two aspects of the grating intensity relationship can be illustrated by the diffraction from five slits. The intensity is given by the interference intensity expression modulated by the single slit diffraction envelope for the slits which make up the grating:

This gives a total intensity expression: Maximele de difrac ie la re ea se ob ine din condi ia

a b sin U ! kG

Polarizarea luminii
Classification of Polarization Light in the form of a plane wave in space is said to be linearly polarized. Light is a transverse electromagnetic wave, but natural light is generally unpolarized, all planes of propagation being equally probable. If light is composed of two plane waves of equal amplitude by differing in phase by 90, then the light is said to be circularly polarized. If two plane waves of differing amplitude are related in phase by 90, or if the relative phase is other than 90 then the light is said to be elliptically polarized.

polarizarea prin reflexie i refrac ie