Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul de munc pe perioad determinat

Diana Kovacs Consultant Resurse Umane Ascent Group diana.kovacs@ascentgroup.ro

O mare parte a angajatorilor au tendin a de a angaja salaria i cu contracte individuale de munc pe perioad determinat f r a ine seama de situa iile expuse n Codul Muncii care reglementeaz acest lucru. Angajatorii recurg la contractele de munc pe perioad determinat deoarece pare a fi mai simplu s renun e la salaria ii care nu corespund profesional postului pe care l ocup ; trebuie ns s cunoasc i s respecte articolele din Codul Muncii privitoare la ncheierea unor astfel de contracte. Angajatorii pot ncheia cu sala-ria ii contracte individuale de munc pe durat determinat pentru activit i i nevoi opera ionale cu caracter temporar. Conform art. 80 alin. 2 din Codul Muncii, angajatorul poate ncheia contracte individuale de munc pe perioad determinat numai n form scris i cu precizarea n mod expres a duratei exacte pentru care se ncheie contractul.

Situa ii
Conform art. 81 din Codul Muncii exist mai multe situa ii n care se poate ncheia contracte de munc pe perioad determinat . Un prim caz ar fi acela cnd este necesar nlocuirea unui salariat al c rui contract de munc este suspendat (de exemplu, dac salariatul beneficiaz de concediu pentru cre terea copilului pn la vrsta de doi ani), f cnd excep ie salariatul care particip la grev ; n acest caz contractul de munc pe perioada determinat va nceta de drept n momentul n care nu vor mai exista motivele care au dus la suspendarea contractului salariatului titular. Alte situa ii sunt acelea n care activitatea angajatorului cre te temporar, cnd societatea desf oar activit i cu caracter sezonier, cnd contractul individual de munc se ncheie n baza unor dispozi ii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane care nu sunt ncadrate n munc .

Contractul de munc pe perioad determinat poate fi ncheiat cu persoane care n termen de cinci ani de la data angaj rii ndeplinesc condi iile de pensionare pentru limita de vrst , dar i cu pensionari care, n condi iile legii, pot cumula pensia cu salariul (aici vorbim despre persoanele pensionate la limita de vrst i pensie de invaliditate gradul III). Se poate lua n discu ie ncheierea unui contract de munc pe perioada determinat i n situa ia ocup rii unei func ii eligibile n cadrul organiza iilor sindicale, patronale sau ale organiza iilor neguvernamentale, pe perioada mandatului, dar i n alte cazuri prev zute expres de legi speciale sau pentru desf urarea unor lucr ri, programe, proiecte n condi iile stabilite prin Contractul Colectiv de Munc la nivel na ional i/sau la nivel de ramura. Exist ns situa ii cnd nu se poate ncheia un contract de munc pe perioad nedeterminat dup ncetarea celui de-al treilea contract pe perioad determinat i anume: n cazul n care se ncheie un nou contract pe perioad determinat atunci cnd se impune acest lucru datorit unor motive obiective prev zute n mod expres prin legi speciale i cnd se are n vedere executarea unor lucr ri cu caracter excep ional; n situa ia n care contractul a fost ncheiat pentru a nlocui temporar un angajat absent, dac intervine o nou cauz a suspend rii contractului; n situa ia n care se impune ncheierea unui nou contract pe perioad determinat din cauza unor motive obiective prev zute in Contractul Colectiv de Munc la nivel na ional i/sau la nivel de ramur n vederea desf ur rii unor programe, lucr ri, proiecte; n situa ia n care contractul de munc pe perioad determinat a ncetat fie din ini iativ angajatorului pentru abateri repetate sau o abatere grava s vr ite de salariat, fie din ini iativa angajatului.

Unele prevederi
Ca i n cazul contractului individual de munc pe perioad nedeterminat , i contractul pe perioad determinat cuprinde o perioad de prob pentru salaria i, dar este diferit . Astfel, salariatului c ruia i s-a ncheiat un contract pe o perioad mai mic de 3 luni i se impune o perioad de prob de 5 zile lucr toare. n cazul unei perioade cuprinse ntre 3 i 6 luni, perioada de prob va fi de 15 zile lucr toare, de 30 de zile lucr toare pentru o perioad mai mare de 6 luni i de 45 zile lucr toare pentru func ii de conducere pentru o perioad mai mare de 6 luni. Salaria ii angaja i cu contracte de munc pe perioad determinat se bucur de acelea i drepturi ca i salaria ii cu contracte de munc pe perioad nedeterminat n ceea ce prive te condi iile de munc i de angajare. De asemenea, ace tia trebuie s fie anun a i de c tre angajator cu privire la locurile de munc vacante corespunz toare preg tirii lor profesionale din cadrul societ ii. Se pot ncheia cel mult trei contracte individuale de munc pe perioad determinat n mod succesiv ntre acelea i p r i. Un astfel de contract nu poate fi ncheiat pe o perioad mai mare de 24 de luni.

La ncetarea celui de-al treilea contract pe perioad determinat , salariatul va putea fi angajat cu contract de munc pe perioad nedeterminat .