Sunteți pe pagina 1din 3

Page 1 of 3

S.C. AGRO SEMERENDA S.R.L. Piscani-Scornicesti, Olt FISA POSTULUI tractorist Anexa la Contractul Individual de Munca nr. ________________ Nume si prenume: ________________________________________ 1.DESCRIEREA POSTULUI: Angajator: S.C. AGRO SEMERENDA S.R.L. Compartiment: Productie, transport si intretinere Postul: Tractorist Loc de munca: Baza de depozitare cereale Bechet, Dolj si arenda S.C. AGRO SEMERENDA S.R.L. Tipul postului: Executie 2.CERINTELE POSTULUI A)Competente profesionale: Studii: Elementare Experienta: in munca:-3 ani in specialitate: -2 ani Cunostinte: Elementare Calitati si aptitudini: -asumarea responsabilitatilor -capacitatea de lucru in echipa si in conditii de stres -capacitatea de a invata si perfectiona continuu B)Competente manageriale: --3.SFERA RELATIONALA: A)Intern Ierarhice: -subordonat fata de conducerea executiva a societatii Functionale: -cu conducerea unitatii De colaborare: -cu ceilalti angajati De reprezentare: -4.SARCINI - Numirea sau eliberarea din functie se face pe baza deciziei emisa de administrator, in conformitate cu Codul Muncii. - Are obligatia de a se prezenta zilnic la serviciu, odihnit si fara probleme de sanatate; - In functie de anotimp si programul zilei, primeste echipament de lucru si de protectie; - Este interzis a introduce si consuma bauturi alcoolice in timpul programului de lucru, indiferent unde se desfasoara acesta; - Nu poate parasi locul de munca, fara incuviintarea sefului de sector sau a conducatorului locului de lucru; - Raspunde de lucrarile agricole pe care le efectueaza (arat, semanat, discuit, recoltat, fertilizat, erbicidat, etc.)

Page 2 of 3

- Efectueaza transporturi de produse si materiale in cadrul punctului de lucru si la clientinumai cu aprobarea administratorului, cu mijloacele de transport pe care le are in dotare. - Verifica si urmareste pe durata zilei de lucru buna functionare a utilajelor pe care lucreaza pentru preintampinarea eventualelor defectiuni. - Executa mici remedii si reparatii la mijloacele de transport si utilajele agricole pe care le are in primire. - Executa reglajele necesare la sistemele de aprindere, ungere, alimentare precum si inlocuirea unor piese la motor care nu comporta complicatii. - Raspunde de uneltele, sculele si echipamentul de protectie si semnalizare pe care-l are in dotare utilajul respectiv. - Sa nu efectueze transporturi particulare, sau lucrari agricole neautorizate, sa circule cu mijlocul de transport incredintat numai daca acesta este in perfecta stare de functionare si daca toate dispozitivele de semnalizare si de conducere functioneaza perfect. - Sa mentina mijlocul de transport si remorca in perfecta stare de functionare, sa asigure depozitarea si pastrarea combustibilului (motorina, ulei) numai in locuri specifice si pregatite in acest sens. - Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si la locul de parcare al mijlocului de transport. - Executa curatenia tuturor spatiilor existente la sediul societatii (ateliere, parcari, garaje, platforme betonate, livada de pomi, spatiile dintre halele fermelor); - Sa cunoasca cauzele care provoaca uzura unor piese, modul de prevenire al uzurii lor si sistemul de revizii si reparatii preventive, sa cunoasca rolul principalelor piese componente ale mijlocului de transport si utilajelor si gradul admisibil de uzura al pieselor, solicitand inlocuirea lor atunci cand au grad de uzura care ar putea sa aduca defectiuni sau accidente de circulatie. - Sa cunoasca modul de demontare, montare si revizuire al motorului, sa cunoasca durata ciclului de functionare intre doua reparatii capitale si sistemele de revizie si reparatii preventive intre doua cicluri, sa cunoasca caracteristicile combustibilului si lubrifiantilor folositi si utilizarea in diferite perioade. - Sa cunoasca regulile de circulatie in incinta unitatii si pe drumurile publice, sa asigure masuri PSI in exploatarea mijlocului de transport. - Interzice folosirea mijlocului de transport de catre persoane straine sau care nu poseda permis de conducere. - Pe timpul nefolosirii mijlocului de transport sau a utilajelor agricole , raspunde de buna functionare, intretinere si conservare a acestora. - Participa la toate instruirile si isi insuseste si respecta legislatia in vigoare care reglementeaza normele de securitate si sanatate in munca, prevenire si stingere a incendiilor si mediului. - Prezentele responsabilitati si atributii nu sunt limitative, ele putand fi completate ori de cate ori este necesar, prin dispozitii scrise sau verbale date de conducerea societatii; -Executa alte lucrari incredintate de administrator sau persoana imputernicita. 5.RESPONSABILITATEA - Raspunde de orice abatere de la regulamentul de organizare si functionare a societatii; - Raspunde pentru realizarea intocmai si la timp a sarcinilor prevazute la pct.4. - Raspunde material, disciplinar sau penal, dupa caz, pentru eventualele prejudicii cauzate din culpa sa in indeplinirea defectuasa a sarcinilor de serviciu. Raspunderea materiala este, in conditiile in care nu sunt indiciile unei infractiuni, in temeiul raspunderii civile contractuale care cuprinde atat prejudiciul efectiv, cat si castigul nerealizat al angajatorului, acesta vand posibilitatea urmaririi silite mibiliare si imobiliare a salariatului pentru prejudiciul adus. 6.LIMITE DE COMPETENTA - Nu executa nimic care sa dauneze procesului de productie. - Conlucreaza permanent cu administratorul si personalul muncitor in problemele care apar.

Page 3 of 3

Nerespectarea obligatiilor de serviciu din prezenta fisa a postului, care au ca efect prejudicierea materiala a societatii atrage raspunderea materiala si disciplinara a angajatului. Prezenta constituie anexa la contractul individual de munc al salariatului si a fost intocmita in 2 (doua) exemplare originale, din care unul este inminat angajatului, iar celalalt ramane la dosarul personal. Am primit un exemplar si imi asum raspunderea indeplinirii tuturor celor de mai sus. Inteleg ca neaducerea la indeplinire la oricare dintre cele de mai sus are drept consecinta penalizari la salariu in cuantum stabilit de administrator.

Administrator,

Data,

Semnatura,