Sunteți pe pagina 1din 19

Drept ecologic 13.10.

11 Notiunea de mediu si drept al mediului Ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, elementele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, calitatea vietii si factorii care pot influenta sanatatea si bunastarea omului. Obiectul reglementarii in constituie relatiile sociale specifice care iau nastere in procesul de protectie, conservare si deszvoltare a mediului. Metoda de reglementare: Modalitatea de interventie a statului este directa pentru a impune respectarea dispozitiilor normelor juridice ceea ce confera caracter de autoritate reglementarii juridice a raporturilor din acest domeniu. Raporturile juridice de dreptul mediului Normele juridice specifice sunt de 3 tipuri: 1.imperative: -onerative -prohibitive 2.organizatorice 3.tehnice: -de calitate -de emisie -de procedeu -de produs Raportul juridic este acea relatie sociala reglementata de norme juridice specifice care ia nastere in procesul de protectie, conservare si dezvoltare a mediului se desfasoara intre participanti determinati si este susceptibila de a fii aparata pe calea coercitiunii statale. Subiectele raportului: Persoanele fizice si juridice, statul, organele si institutiile de stat. Continutul raportului:

Este format din drepturile si obligatiile participantilor determinati in PCD. Obiectul raportului juridic: Il constituie conduita partilor respectiv actiunile si/sau inactiunile pe care titularul dreptului subiectiv le desfasoara ori le solictia in PCD (procesul de protectie, conservare si dezvoltare).

Dreptul mediului: Ansamblul complex al reglementarilor si institutiilor juridice care guverneaza prin interventia directa a statului relatiile sociale ce se stabilesc intre participanti determinati in PCD pentru realizarea unei dezvoltari durabile a societatii. Princiile dreptului: 1.protectia mediului-obiectiv de interes public major -art.1 din reglementarea cadru -art.135 din Constitutie -declaratia conferintei natiunilor unite asupra mediului din 1972 -releva conceptia conform careia protectia, conservarea si dezvoltarea mediului este o obligatia care incumba atat statului cat si persoanelor fizice si juridice. 2.principiul precautiei in luarea deciziilor -art.3 lit.b -provine din convetia privind diversitatea biologica. -se fundamenteaza pe ideea ca lipsa certitudinii stiintifice nu poate si nu trebuie sa constituie un pretext pentru a adopta masuri efective pentru prevenirea unor posibile atingeri aduse mediului. 3.prevenirii -art.3 lit.c -provine din conventia privind poluarea marii de catre nave si din conventia asupra dreptului marii -se fundamenteaza pe realitatea ca este mult mai usor sa previi degradarea mediului decat sa redresezi echilibrul ecologic si presupune actiuni asupra cauzelor care propduc degradarea dar si activitati de limitare a efectelor nocive pentru mediu. 4.conservarii -art.3 lit.f

- provine din convetia privind diversitatea biologica. -presupune ansamblul masurilor luate in vedere pastrarii integritatii structurale si functionale a factorilor de mediu. 5.princiul poluatorul plateste -art.3 lit.e -a fost afirmat din conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transportaliera -se urmareste imputarea costului social al poluarii pe de o parte si pe de alta parte se urmareste doar imputarea costului masurilor antipoluante.

Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos si ecologic echilibrat Este consacrat in Constitutia Romaniei in art.35.

Drept ecologic 20.10.11 Atmosfera Poluarea atmosferei: introducerea in atmosfera de catre om de substante sau energie care au o actiune nociva de natura sa puna in pericol sanatatea omului, sa deterioreze bunurile materiale si sa dauneze resurselor biologice si ecosistemelor sau sa pagubeasca in orice mod valorile de agrement sau orice alte utilizari legitime ale mediului. Formele poluarii sunt:

1.poluarea fizica- este consecinta introducerii in atmosfera a unor forme de energie mecanica (poluarea fonica), calorica (poluarea termica) sau radianta (poluare radioactiva). 2.poluarea chimica- este consecinta introducerii in atmosfera fie a unor substante chimice care ridica nivelurile normale ale componentilor naturali, fie a unor compusi straini de compozitia naturala a acesteia. 3.poluarea microbilogica- este consecinta introducerii in atmosfera a unor microorganisme sub forma de picaturi de secretie, nuclei de picaturi sau praf bacterian. Efectele poluarii atmosferei: -distrugerea stratului de ozon -depunerile acide -efectul de sera

Protectia atmosferei 1.Regimul general de protectie- acesta este stabilit prin OUG 195/2005(reglementarea cadru) 2.Regimul special de protectie a atmosferei stabilit prin ordonanta 243/2000 privind protectia atmosferei. Prin aceasta reglementare se stabileste cadrul juridic privind prevenirea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei in scopul evitarii efectelor negative asupra sanatatii omului si asupra mediului. Evaluarea si gestionarea calitatii aerului se asigura prin sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului. Sunt stabilite ca obligatii specifice in sarcina utilizatorilor de surse mobile de poluare: -sa asigure incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa -sa le supuna inspectiilor tehnice periodice 3.Dispozitii privind minimalizarea impactului aviatiei civile asupra mediului Reglementari internationale si regionale privind protectia atmosferei: 1.conventia asupra poluarii atmosferice transfrontiera pe distante lungi-Geneva 1979- se subliniaza necesitatea punerii in aplicare a programului concertat de supravegherre si de evaluare a transportului pe distante lungi a poluantilor atmosferici in Europa. Dupa intrarea in vigoare aceasta conventie a fost completata prin 8 protocoale.

2.conventia privind protectia statului de ozon- Viena 1985- conform obligatiilor asumate prin aceasta conventie statele se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a proteja sanatatea umana si mediul impotriva efectelor adeverse care rezulta sau ar putea rezulta din activitatile umane care modifica sau ar putea modifica stratul de ozon. Sunt initiate observatii sistematice si de cercetare care privesc procesele ce influenteaza stratul de ozon , efectele asupra mediului si sanatatii umane, substantele, practivile si tehnologiile care pot influenta stratul de ozon dar si cele alternative si probleme socio-economice pe care le creaza. Dupa intrarea in vigoare a fost incheiat un protocol la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. 3.Conventia cadru privind schimbarile climatice de la Rio din 1992- are ca obiectiv final stabilizarea concentratiilor gazelor cu efect de sera in atmosfera la un nivel la care sa preintampina orice perturbare antropica periculoasa pentru sistemul climatic. In completarea dispozitiilor acestei conventii a fost adoptat protocolul de la Kyoto care prevede asigurarea ca totalul emisiilor antropice de gaze cu efect de sera sa se reduca cu cel putin 5% la nivelul anului 1990 in perioada de angajare respectiv pana in 2012.

Drept ecologic 27.10.11 Apa Clasificarea apelor: 1.din punct de vedere al situarii avem: -internationale -nationale

2.din punct de vedere al posibilitatii utilizarii in diverse activitati avem: Categorii de folosinta de la 1-5

Poluarea apelor Se intelege orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sau indirect de activitatile umane care o fac improprie folosirii in scopurile in care aceasta foilosinta era posibila inainte de a intervenii alterarea. -Poluarea fizica: este consecinta deversarii apelor de racire (poluare termica) sau a contaminari cu radionuclizi (poluare radioactiva). -poluarea chimica:este consecinta deversarii fie a unor substante chimice care ridica nivelul natural al componentilor acesteia fie a unor substante chimice staine de compozitia naturala a apei. -poluarea biologica:este consecinta fie a infestarii apei cu microorganisme (poluare biologica primara) sau a eutrofizarii apei (poluare biologica secundara)

Efectele poluarii Aceste efecte se reflecta atat asupra vegetatiei cat si asupra faunei dar in special asupra omului.

Protectia resurselor de apa 1.Regimul general de protectie prevazut de reglementarea cadru OUG 195/2005. 2.regimul special de protectie a apelor legea 107/1996: la nivel de principiu se precizeaza ca apa nu este un produs comercial oarecare ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat si aparat ca atare. In ceea ce priveste factorul natural, se precizeaza ca apa este o resursa regenerabila, dar in acelasi timp vulnerabila si limitata, iar in ceea ce priveste factorul economicse precizeaza ca apa reprezinta materie prima, sursa de energie si cale de tranasport. Protectia apei comporta 2 aspecte: -un aspect cantitativ -un aspect calitativ In ce priveste protectia cantitativa:

-se realizaeaza si se stabileste dreptul de folosinta prin autorizatia de gospodarire a apelor, iar folosirea acesteia poate fii libera pentru nevoi casince cu limitarea de 0.2 litrii pe secunda. -utilizatorii de apa sunt obligati sa economiseasca apa prin folosire judicioasa, recirculare si folosire reptata precum si a obligatiei de intretinere si reparare a instalatiilor astfel incat sa se evite pe cat posibli pierderile de apa. -autorizarea autoritatii publice centrale in domeniul apei pentr ua lua masuri de limitare sau de stopare a aprovizionarii cu apa in caz de necesitate. In ceea ce priveste protectia calitativa: -se aproba prin standarde norme de calitate -aprobarea limitelor de incarcare cu poluanti -interzicerea poluarii in orice mod -interzicerea depasirii limitelor de descarcare -interzicerea punerii in functiune de obiective noi sau dezvoltarea celor existente daca se depasesc limitale de poluare admise -interzicerea aruncarii sau introducerii in orice mod a deseurile de orice fel in resursele de apa de suprafata -interzicerea deversarii in orice mod in resursele de apa subterane. -se institituie mecanismu economic in domeniul apelor care include sistemul de plati, bonificatii si penalitati aplicabil tuturor utilizatorilor. 3.planul de amenajare a teritoriului national sectiunea a2-a- apa legea 171/1997: se delimiteaza acele zone cu disfunctionalitati mari in alimentarea cu apa potabila si/sau canalizare precum si a zonelor necesare pentru lucrari de irigatii si/sau desecari. Masuri de protectie a calitatii apei HG.472/2000 : ca o concretizare a prevederilor referitoare la bonificatii si penalitati se stabileste: -acele bonificatii se acorda in procent de 10% din valoarea anuala a serviciilor care sunt prestate -penalizarile se stabilesc pentru depasirea concentratiilor maxime admise de poluanti din apele uzate evacuate se fac venit la fondul apelor.

Reglementari internationale privind protectia apelor 1.conventia internationala pentru prevenirea poluarii marilor de catre nave la Londra 1973

2.conventia natiunelor unite asupra dreptului marii Montego-Bay 1982. 3.conventia privind protectia marii negre impotriva poluarii Bucuresti 1992 4.conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transmontaniera si a lacurilor internationale Helsinky 1992-a fost modificata de un protocol de la Londra din 1999. 5.privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea Sofia 1994.

Drept ecologic 03.11.11 Solul si suboslul Clsificarea terenurilor: 1.in functie de textura: -nisipoase -lutuase -argiloase 2.in functie de destinatie: -cu destinatie agricola -cu destinatie forestiera -din intravilan -aflate permanent sub apa

-cu destinatii speciale 3.in functie de pretabilitatea pentru folosinta agricola Exista o scara de degradare. Cu cat este mai degradat cu atat terenul este mai prost.

Poluarea solului si subsolului Prin poluarea solului se intelege alterarea fizica inclusiv depasirea natural de radioactivitate chimica sau biologica a solului produsa direct sau indirect de activitatile umane si care il fac impropriu folosirii in scopurile in care aceasta folosinta era posibila inainte de a intervenii alterarea. Poluarea fizica este consecinta unor factori naturali peste care se suprapune actiunea omului ce are ca rezultat desertificarea, saraturarea, depasirea nivelului natural de radioactivitate si eroziunea acestuia. Poluarea chimica este consecinta deversarii sau depozitarii pe sau in sol a rezidurilor chimice si are ca sursa extractia minereului, extractia si transportul petrolului, procesele industriale si agricultura. Poluarea biologica este consecinta deversarii sau depozitarii pe sau in sol a rezidurilor biologice umane sau animale precum ai infectarea solului cu microorganisme sau agenti patogeni si are ca sursa activitatile casnice sau agrozootehnice. Efecttele poluariii: -modificarea ciclului azotului -efecte asupra faunei

Protectia solului si subsolului 1.regimul general de protectie stabilit prin reglementarea cadru privind protectia mediului OUG 195/2005. 2.Regimul special de protectie a solului (regimul fondului funciar) stabilit prin legea 18/1991- se instituie obligatia asigurarii cultivarii terenurilor agricole si a protectiei solului in sarcina tuturor detinatorilor de asemenea terenuri. Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si combatere a proceselor de degradare si poluare a solului, care lucrari se stabilesc pe baza de studii si proiecte si se realizeaza de catre detinatori sau unitati specializate. Se prevede constituirea de perimetre de ameliorare pentru terenurile care si-au pierdut total sau partial capacitatea bioproductiva si se instituie in sarcina detinatorilor unor astfel de terenuri obligatia punerii la dispozitie pentru aplicarea masurilor si lucrarilor stabilite.

Mai sunt stabilite o serie de obligatii care vizeaza folosirea unor terenuri in alte scopuri decat productia agricola sau silvica: -amenajarea pentru productia agricola sau silvica a oricaror terenuri care devin disponibile in urma lucrarilor efectuate -decopertarea, depozitarea si nivelarea stratului fertil de sol pe terenurile neproductive sau slab productive. -amenajarea terenurilor care nu mai sunt folosite in procesul de productiempentru a li se da o folosinta agricola sau silvica in termen de 2 ani de la incheierea acelui proces. -amplasarea si gruparea liniilor de telecomunicatii sau transport de-a lungul si in imediata apropiere a principalelor cai de comunicatii. 3.regulamentul prvind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de ameliorare (hotararea de guvern 796/2003)-se considera terenuri degradate acele terenuri care prin eroziune, poluare sau prin actiunea altor factori antropici si-au pierdut total sau partial capacitatea pentru culturi agricole sau silvice.

Conventia natiunilor unite pentru combaterea desertificarii in tarile afectate grav de seceta si/sau desertificate in special in Africa.(Paris 1994)

Drept ecologic 10.11.11 Biodiversitatea Cauzele care au generat extinctia:

1.deterioriarea habitatului 2.vanatoarea si recoltarea comerciala 3.vanatoare ca sport si pentru subzistenta 4.introducerea speciilor straine 5.combaterea bolilor si daunatorilor.

Biodiversitatea vegetala Padurea Cauze care au determinat reducerea suprafetei impadurite: -cresterea populatiei -conversia in terenuri agricole Functiile padurii sunt 2: -ecologica -economica

Pasunea Si aceasta indeplineste cele 2 functii.

Plantele cultivate Are doar functie economica

Biodiversitatea animala Este: -terestra -acvatica

Regimul fondului forestier si al vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia Codul silvic-legea 46/2008 In titlul 1 sunt dispozitii generale referitoare la fondul forestier national si al vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara acestora Prin fond forestier national se intelege toatalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, a iazurior, albiilor paraielor precum si a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive cuprinse in amenajamentele silvice. La nivel de principiu se stabileste ca fondul forestier national constituie un bun de interes national fiind proprietate publica sau proprietate privata. Al doilea titlu cuprinde dispozitii care privesc administrarea fondului forestier national si a vegetatiei forestiere situata pe terenul din afara acestuia. Se instituie obligatia administrarii si asigurarii serviciilor silvice la toata padurile prin ocoale silvice. Administrarea fondului foreestier national proprietate publica se realizeaza prin regia nationala a padurilor. Administrarea fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale precum si a fondului forestier proprietate privata, a persoanelor fizice su juridice se realizeaza prin ocoale silvice private. Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toti detinatorii acestor fonduri. Al treilea tilu cuprinde reglementari care vizeaza gestionarea durabila a padurilor. Modul de gestionare a fondului forestier precum si telurile de gospodarire a acestora se stabilesc prin amenajamente silvice Se prevede un fond de conservare si regerare a padurior care se foloseste pentru: -regenerarea suprafetelor parcurse cu taieri -impadurirea terenurilor din amenajamentele silvice -efectuarea lucrarilor de ingrijire -acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea padurilor -cumpararea de terenuri Titlul 4 cuprinde dispozitii care vizeaza dezvoltarea durabila a fondului forestier national.

Dezvoltarea fondului forestier si extinderea suprafetelor de padure constituie o obligatie si o prioritate nationala in vederea asigurarii echilibrului ecologic la nivel national dar si local si se realizeaza prin programul national de impadurire. Titlul 5 cuprinde reglementari care privesc controlul respectarii aplicarii regimului silvic. Autoritatea publica centrala care raspunde pentru silvicultura organizeeaza si realizeaza: -controlul aplicarii si respectarii regimului silvic in fondul forestier national -controlul modului in care se aplica si se respecta normele specifice vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national -controlul circulatiei materialelor lemnoase, al instalatiilor de prelucrare si a spatiilor de depozitare a acestora -controlul circulatiei produselor nelemnoase din fondul forestier national.

O alta relgmentare regimul vanatorii si al protectiei fondului cinegetic-legea 407/2006 Se prevede ca fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de itneres national si international. Fondul cinegetic este unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare a faunei de interes cinegetic in interiorul sau. Suprafata unui fond cinegetic se stabileste in functie de teritoriu si de forma de relief (5000 de ha la campie si in delta dunarii, 7000 ha la deal, si 10000 ha la munte) Administrarea se realizeaza de autoritatea publica centrale care raspunde pentru silvicultura prin consiliul national de vanatoare. Atribuirea dreptului de gestionare se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 1.direct pentru urmatoarele categorii de fonduri: -catre proprietarii privati -catre stat -catre proprietarii individuali sau in asociatie 2.prin licitatie publica pentru fondurile de vanatoare neatribuite in conditiile precizate mai sus.

Regimul pescuitului si acvaculturii

Este ordonanta de urgenta 23/1008 Se reglementeaza protectia , conservarea, administrarea si expoatarea resurselor acgatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura.

Reglementari internationale privind protectia biodiversitatii: Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie Washington 1973. Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice de la Bonn 1979. Conventia pentru protectia noilor soiuri de plante-Geneva 1991 Conventia privind diversitatea biologica de la Rio 1992

Drept ecologic 17.11.11 Deseurile Clasificarea deseurilor: 1.din punct de vedere a naturii lor: -menajere -asimilate celor menajere -stradale

-de constructii si demolari -agrozootehnice 2.dpdv al potentialului fata de mediu -banale -inerte -periculoase.

Implicatiile gererarii deseurilor: Solutii: 1.depozitarea 2.imersarea=scufundarea in apa 3.arderea Metode care trateaza efectele: -Recuperare, reciclare si refolosire. -producerea biogazului -compostarea

Regimul speciall al deseurilor-OUG 78/2000. Se reglementeaza activitatile de producere si gestionare a deseurilor exceptand urmatoarele categorii: -efluentintii gazosi -deseurile radioactive -deseurile rezultate din minerit -deseurile rezultate sau folosite in agricultura -apele uzate -explozibilii expirati.

Administrarea acestor deseuri se realizeaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului care: -colaboreaza cu celelalte autoritati in domeniul gestionarii deseurilor -elaboreaza planul national de gestionare a deseurilor Gestionarea deseurilor: -tratarea si transportul deseurilor-trebuie sa se faca in functie de proprietati, valoare, compozitie astfel incat sa nu impiedice refolosirea acestora. -la nivel local consiliile locale, adopta pe de o parte taxe pentru serviciile prestate si pe de alta parte reglementari privind procedurile de colectare,, transport si neutralizare a deseurilor. Obligatii: 1.pentru detinatorii sau producatorii de deseuri: -predarea acestora operatorilor care asigura valorificarea sau eliminarea lor. -desemnarea unei persoane care sa asigure controlul indeplinirii obligatiilor legate de deseuri. -permiterea accesului autoritatilor de inspectie sau control -sa separe deseurile in vederea eliminarii sau valorificarii acestora. 2.pentru persoanele fizice -sa depuna separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop. -sa nu abandoneze si sa nu depoziteze deseurile decat in locurile special destinate acestui scop.

Reglementari internationale in materie: Conventia de la Basel din 1989 privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora.

Drept ecologic 24.11.11 Radioactivitatea Surse de iradiere 1.naturale 2.artificiale 1.-cosmica -telurica -radioactivitatea atmosferica -radioactivitatea alimentelor -radioactivitatea organismelor vii 2.-aparatura electrocasnica -examinarile la care suntem expusi

Masuri de protectie: 1.ecranarea 2.confinarea 3.distanta 4.timpul

Regimul activitatilor nucleare

Legea 111/1996 Are ca obiect desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice astfel incat sa se indeplineasca conditiile de securitate nucleara de protectie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietati cu riscuri minime si cu respectarea reglementarilor interne si a obligatiilor internationale care sunt asumate. In ceea ce priveste autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear este comisia nationala pentru controlul activitatilor nucleare. Regimul de autorizare: Autorizatiile si permisele de exercitare: -Autorizatiile se elibereaza doar persoanelor juridice care fac dovada indeplnirii conditiilor minime prevazute expres in lege -pot fii folosite numai in scopul pentru care au fost eliberate -se solicita si se elibereaza simultan sau succesiv separat pentru fiecare gen de activitate, pentur fiecare instalatie, pentru fiecare material sau alt dispozitiv. -se suspenda si se retrag de catre emitent in cazul in care se constata o cat de mica incalcare a conditiilor care au stat la baza obtinerii lor. Permisele de exercitare: -se elibereaza doar in baza unor evaluari si examinari si numai persoanelor cu responsabilitati in desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. -se suspenda sau se retrag in toate cazurile in care: se constata ca nu au fost respectate prevederile care au stat la baza emiterii in cazul in care titularul inceteaza din viata sau isi pierde capacitatea juridica. PF sau PJ care extrag sau prelucreaza minerale asociate in zacamant cu uraniu sau toriu au ca obligatie sa ia masuri de verificare a materialelor si dispozitivelor folosite pentru a se asigura ca radioactivitatea nu depaseste limitele stabilite. Conventia privind protecctia fizica a materialelor nucleare de la Viena 1980 Este singura conventie care stabileste faptele considerate infractiuni in legatura cu materialele nucleare.

Drept ecologic 08.12.11 Raspunderea penala in domeniul protectiei mediului