Sunteți pe pagina 1din 2

Excelen , (Maiestate) Animat de dorin a de a men ine i dezvolta rela iile de prietenie care exist ntre Romnia i .....................

, am hot rt s acreditez pe lng Excelen a Voastr pe domnul ........................ n calitate de ambasador extraordinar i plenipoten iar al Romniei. Am deplina garan ie c domnul ......................... prin experien a i calit ile sale, va acorda toat aten ia mplinirii n bune condi ii a naltei misiuni pe care i-am ncredin at-o i va ac iona astfel nct s se bucure de ntreaga stim i ncredere a Excelen ei Voastre.

Cu aceast convingere, rog pe Excelen a Voastr s l primi i cu bun voin , s i acorda i ncredere i s da i crezare la tot ce V va spune din partea mea i a Guvernului Romniei, cu deosebire atunci cnd va transmite Excelen ei Voastre ur rile noastre de fericire personal ...................... Semn tura Pre edintelui Romniei Semn tura Ministrului Afacerilor Externe Bucure ti, Nr. ......... Scrisorile de acreditare ale unui ambasador al Romniei i pentru prosperitatea