Sunteți pe pagina 1din 6

SPECIALIZAREA Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor

AN 1 1 1 1

DISCIPLINA Microeconomia din perspectiv european Macroeconomie din perspectiv european Economia Uniunii Europene Elemente de metodologia cercet rii tiin ifice

TITULAR Srghi N Cisma L V d san I P rean M

DATA 25 ian 30 ian 7-Feb 10-Feb

ORA 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00

SALA 202 202 202 202

SPECIALIZAREA Administrare fiscal Administrare fiscal Administrare fiscal Administrare fiscal Administrarea financiar a afacerilor Administrarea financiar a afacerilor Administrarea financiar a afacerilor Administrarea financiar a afacerilor Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Administrarea i evaluarea propiet ilor imobiliare Administrarea i evaluarea propiet ilor imobiliare Administrarea i evaluarea propiet ilor imobiliare Administrarea i evaluarea propiet ilor imobiliare Audit financiar-contabil Audit financiar-contabil Audit financiar-contabil Audit financiar-contabil Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Contabilitate i sisteme informatice integrate n corpora ii

AN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DISCIPLINA Fiscalitatea achizi iilor i fuziunilor Strategii de planificare fiscal Control fiscal Fiscalitate interna ional Performan i riscuri n afaceri Analiza performan elor financiare Analiza alternativelor de finan are Managementul trezoreriei Metode de management bazat pe costuri

TITULAR Cosma D geulean V Fica C Donath L Lala I gtefea P Miculeac M Opri P Pelin A

DATA 10-Feb 2-Feb 7-Feb 26 ian 25 ian 1-Feb 7-Feb 10-Feb 1-Feb 7-Feb 23 ian 27 ian

Dreptul afacerilor i fiscalitate Moldovan N Finan area i eficien a investi iilor Managementul numerarului Managementul schimb rilor organiza ionale Analiza financiar a ntreprinderii de turism Managementul financiar al organiza iilor de turism Managementul ospitalit ii Strategii de marketing pentru turism i industria ospitalit ii Tehnici de negociere pe pie ele interna ionale Tehnologia i managementul lucr rilor de proiectare, arhitectur i urbanism Asigurarea i fiscalitatea propriet ilor imobiliare Diagnosticul financiar Metode statistice de evaluare gtefea P Opri P

Predican M 10-Feb Lala I 23 ian

ORA 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00

SALA 102 102 102 102 D05 D05 P04 D04 106 106 106 106 106 D04

Rob M

27 ian

D04

B b i

30 ian

D04

B b i

2-Feb

D05

Ni u R

7-Feb

D05

2 2 2 2 2 2 2 2

Petzek E geulean V Miculeac M Silas C

26 ian 31 ian 8-Feb 23 ian 24 ian 30 ian 3-Feb 8-Feb

D05 D04 D05 D03 106 106 106 106

Control de gestiune Grosu C aprofundat Audit statutar i guvernan gtirbu D corporativ Auditul financiar al institu iilor Ha egan C de credit Contabilitatea i auditul entit ilor din pia a de capital Contabilitatea finan rilor europene Proceduri de control i audit intern Promovare, informare i comunicare Elemente de drept specifice proiectelor Metodologia cercet rii tiin ifice Practici de implementare a proiectelor Expertiz contabil i deontologia profesiei Caciuc L

Mate D

6-Feb

D02

Pere I

3-Feb

D02

Dobre C

27 ian

D02

Imbrescu C

9-Feb

106

Caciuc L

31 ian

106

Pelin A

25 ian

106

Bobi an N

27 ian

D03

Contabilitate i sisteme informatice integrate n corpora ii Contabilitate i sisteme informatice integrate n corpora ii Contabilitate i sisteme informatice integrate n corpora ii Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Finan e i strategii financiare ale companiilor Finan e i strategii financiare ale companiilor Finan e i strategii financiare ale companiilor Finan e i strategii financiare ale companiilor Management antreprenorial Management antreprenorial Management antreprenorial Management antreprenorial Management antreprenorial Management n retail Management n retail Management n retail Management n retail Management i integrare european Management i integrare european Management i integrare european Management i integrare european Management i marketing n turism Management i marketing n turism Management i marketing n turism Management i marketing n turism Management i marketing n turism Managementul dezvolt rii regionale Managementul dezvolt rii regionale

Metode i tehnici avansate de analiz i proiectarea sistemelor informatice din corpora ii Sisteme suport pentru management financiar contabil Contabilitatea tranzac iilor interna ionale Sisteme logistice Strategii de dezvoltare a ntreprinderilor Sistemul de calitate al ntreprinderii Economia inov rii Audit statutar i guvernan corporativ Control i audit intern

Boldea I

1-Feb

17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 11.0014.00 17.0020.00 16.0018.00 18.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00

D04

Muntean M

23 ian

203

2 2 2 2 2 2 2 2

Cotle D Bzoi G Petrior I Falni E

8-Feb 10-Feb 7-Feb 2-Feb 24 ian 29 ian 2-Feb 26 ian

D04 D03 D04 D04 D04 D02 106 106

gipo G Dumitrescu A Pere I

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Consultan n contabilitate i Bobi an N expertiz contabil judiciar Grupa 1 Consultan n contabilitate i Bobi an N expertiz contabil judiciar Grupa 2 Control de gestiune Ineovan F aprofundat Analiza performan elor gtefea P financiare ale companiei Strategii de administrare a Corduneanu riscurilor companiei C Fuziuni i achizi ii Managementul portofoliului financiar al companiei Management opera ional i logistic Controlling n IMM Strategii antreprenoriale i interna ionalizarea afacerii E-business Diagnosticul economico financiar al IMM-urilor Comercializarea produselor alimentare Planul de afaceri n retail Managementul centrelor comerciale Managementul calit ii Investi iile interna ionale i rolul lor n afacerile interna ionale Firme multina ionale strategie, restructurare, guvernan Pia a intern unic i managementul afacerilor n Romnia Management financiar Managementul financiar al ntreprinderilor de servicii Managementul ospitalit ii Rela ii publice n turism Managementul integrat al calit ii n turism i industria ospitalit ii Strategii de marketing pentru turism i industria ospitalit ii Drept administrativ i european Fonduri structurale Cosma D Dima B Vlad S Pelin A Petrior I D n ia D

26 ian 7-Feb 24 ian 31 ian 8-Feb 10-Feb 23 ian 27 ian 2-Feb 10-Feb 6-Feb 24 ian 30 ian 3-Feb 8-Feb 10-Feb

106 D02 D02 D02 D02 D02 105 104 D03 104 104 D03 D03 D03 D03 105

Miculeac M Sala D Vlad S Prada S Goje G Son L

Ni u R

7-Feb

D03

2 2 2 2 2 2

Rotariu I Opri P Rob M B b i C

31 ian 25 ian 24 ian 27 ian 1-Feb 6-Feb

D03 D03 104 105 D03 105

Prada S Falni E

2 2 2

B b i Stan D

9-Feb 30 ian 3-Feb

D03 104 104

Circa C

Managementul dezvolt rii regionale Managementul dezvolt rii regionale Managementul dezvolt rii regionale Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane Managementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea spa iului de afaceri Managementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea spa iului de afaceri Managementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea spa iului de afaceri Managementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea spa iului de afaceri Managementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea spa iului de afaceri Managementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea spa iului de afaceri Marketing i managementul vnz rilor Marketing i managementul vnz rilor Marketing i managementul vnz rilor Marketing i managementul vnz rilor Pie e financiare Pie e financiare Pie e financiare Pie e financiare Publicitate i promovarea vnz rilor Publicitate i promovarea vnz rilor Publicitate i promovarea vnz rilor Publicitate i promovarea vnz rilor Sisteme informatice financiar bancare Sisteme informatice financiar bancare Sisteme informatice financiar bancare Sisteme informatice financiar bancare Sisteme informa ionale pentru afaceri Sisteme informa ionale pentru afaceri Sisteme informa ionale pentru afaceri Sisteme informa ionale pentru afaceri Sisteme informa ionale pentru afaceri Studii europene i rela ii interna ionale

2 2 2 2 2 2 2

Analiz cost-beneficiu Managementul proiectelor de dezvoltare regional e-Administra ie Managementul comunic rii Analiza asigur rii i utiliz rii resurselor umane Managementul i ergonomia locului de munc Managementul resurselor umane n companii multina ionale Motivarea, evaluarea performan elor, recompensarea resurselor umane Managementul riscului & Evaluarea afacerilor Marketing strategic & Audit de marketing Strategiile corpora iilor multina ionale Guvernarea ntreprinderii & Managementul strategic al competen elor Sisteme logistice Organiza iile n re ea i strategiile de coopeti ie Comunicare integrat de marketing Merchandising i promovarea vnz rilor Marketing electronic Strategie, structur i performan n organiza ii Analiz tehnic Mecanisme i strategii de administrare a riscurilor Strategii investi ionale Evaluarea activelor financiare Estetica i ambalajul produsului Operatori pe pia a publicit ii Tehnici de creativitate Semiotic i retoric publicitar Analiza multidimensional a datelor financiar - bancare (OLAP) Pia a de capital

Munteanu V Puka G D n ia Prjol F Pantea M Novac E Brancu L D

23 ian 7-Feb 25 ian 2-Feb 26 ian 23 ian 6-Feb

17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00 17.0020.00

108 104 D04 D02 D02 D02 D02

Abrudan D

10-Feb

D02

Bzoi G

23 ian

303

Foltean F

30 ian

105

Brancu L

1-Feb

104

D n ia

26 ian

D04

Putz E / Bzoi G Petrior I Dobre C Prada S Adam C Petrior I Dima B Silai C Barna F S cui V Falni E

6-Feb

108

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9-Feb 1-Feb 9-Feb 25 ian 6-Feb 25 ian 2-Feb 31 ian 7-Feb 7-Feb 2-Feb 23 ian 27 ian 10-Feb 26 ian 6-Feb 2-Feb 30 ian 3-Feb 6-Feb 10-Feb 23 ian 24 ian

D04 D06 D02 D02 D02 104 105 104 105 D06 D06 D06 D06 005 UVT D03 208 104 108 108 303 303 203 105

Dobre C Bizerea M Stanciu D Muntean M Herbei M

Analiza opera iunilor financiar Lala I bancare Securitatea sistemelor Boldea M financiar - bancare Site-uri web. Proiectare, Margea R optimizare, promovare Managementul proiectelor Bodea C informatice Securitate informatic Auditul sistemelor informa ionale Sisteme colaborative Integrare European Ivan I Brnda C Muntean M V d san I

Studii europene i rela ii interna ionale Studii europene i rela ii interna ionale

2 2

Diploma ie comunitar Politici economice aplicate

Srghi N Silai G

8-Feb 31 ian

17.0020.00 17.0020.00

104 105