LUCRARE DE LICENŢĂ ARAD, 2008 UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU'' ARAD FACULTATEA DE sTIINŢE ALE EDUCAŢIEI sI ASISTENŢĂ SOCIALĂ SPECIALIZAREA

: Pedagogia Învatamântului Primar si Prescolar LUCRARE DE LICENŢĂ FORMAREA, DEZVOLTAREA sI EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ARAD, 2008 CUPRINS Introducere..................................4 CAP.I: Probleme ale curriculum-ului national.................6 1.1. Concepte cu efecte metodologice......................6 1.2. Principii, criterii, componente, finalitati....................8 1.3. Locul si rolul limbii române în ciclul primar..................10 CAP.II: Limba si literatura româna................................................13 2.1. Obiective educationale..........................13 2.2. Continuturi lingvistice în ciclul primar.....................14 2.3. Metode de învatare.............................17 CAP.III: Educarea limbajului în ciclul de achizitii fundamentale........................20 3.1. Stabilirea obiectivelor: cadru, specifice si operationale..............20 3.2. Activitati de învatare pentru formarea, educarea si dezvoltarea limbajului......23 3.3. Evaluarea - barometrul activitatii scolare pentru învatator si elev..........31 CAP.IV: Comunicare si limbaj.........................34 4.1. Ce este limba? Ce este limbajul?......................34 4.2. De ce gresesc copiii în exprimare?......................40 4.3. Jocul didactic folosit în lectiile de limba româna .................45 4.4. Formarea si educarea limbajului prin lectura..................51 CAP.V. Experiment didactic...........................57 Concluzii............................................................................................................................... ..............69 Anexe.....................................71 Bibliografie..................................81 Introducere Statutul disciplinei, ca disciplina de granita, precum si prezenta celor doua paliere teoretic si practic - impun exigentele dinamismului si plasticitatii. Studiul disciplinei îsi propune formarea personalitatii autonome si creative, capabila de a aborda actul didactic într-o perspectiva dinamica si flexibila, cu deschideri creative si interdisciplinare. Limba si literatu 515q162f ra româna constituie o disciplina prioritara în învatamântul românesc, fiind importanta ca limba materna si ca limbaj de elaborare a textelor literare, modele de exprimare nuantata si expresiva. Ea ajuta realizarea comunicarii, prin intermediul limbajului, dintre indivizi, la dezvoltarea gândirii si exprimarea ideilor. Datorita limbii, oamenii au acces la cultura scrisa a lumii, adica la stocul de texte care

înmagazineaza memoria si învataturile pe care umanitatea le-a creat. Stapânirea corecta a limbii române, ca limba materna, constituie, pe lânga toate argumentele de mai sus, o îndatorire fata de cultura si civilizatia româneasca, fata de valorile pe care poporul român le-a creat în existenta sa. Limba si literatu 515q162f ra româna, asa cum este ea cuprinsa în Planul de învatamânt al Curriculumului National, are doua aspecte: limba româna si lectura literara. Prin limba româna se înteleg toate componentele acesteia, adica fonetica, vocabularul/lexical, gramatica (morfologia si sintaxa), ortografia, punctuatia si stilistica. Prin lectura literara se întelege aspectul îngrijit, cultivat, al limbajului scris, asa cum apare el în textele literare si neliterare si în diversele stiluri de comunicare. Toate formele si strategiile utilizate la orele de Limba si literatu 515q162f ra româna au menirea de a forma elevilor capacitati de comunicare orala si scrisa. Prin capacitati de comunicare se întelege formarea unor deprinderi conform carora elevii vor fi capabili sa recepteze mesajele orale si scrise si sa le exprime pe acestea. Modelul dupa care se învata în scoala primara aceasta disciplina se numeste: modelul comunicativ-functional. În cadrul componentelor limbii, un loc prioritar îl are formarea limbajului. Prin formarea limbajului înteleg îmbogatirea limbajului si nuantarea acestuia. Elevii vor fi constientizati caci cu cât limbajul lor este mai bogat si mai nuantat cu atât sunt mai inteligenti, mai învatati si obtin rezultate mai bune la învatatura. Modalitatile de îmbogatire a vocabularului sugereaza o anumita strategie, prin care cuvintelor li se clarifica sensul, atât izolat cât si în contextul lor. Totodata, un cuvânt nu are valoare decât în combinatie cu alte cuvinte, adica în propozitii, fraze si texte integrate sau fragmentare. Un cuvânt poate sa dezvolte sensuri diferite în contexte diferite. Dupa sens, cuvintele pot fi sinonime, omonime, antonime, paronime si polisemantice. Toate acestea se învata cu elevii (fara a denumi notiunile) înca din ciclul de achizitii fundamentale. Pentru elaborarea prezentei lucrari, am în vedere ipoteza ca limbajul contribuie la obtinerea unor rezultate mai bune la învatatura. Îmbogatirea acestuia se realizeaza prin lectura de calitate a unor texte, sursa de noi cuvinte si de nuantare a vocabularului. Este necesar sa se puna accent pe formarea de capacitati/subcapacitati la elevi, excluzându-se tipurile de continuturi, de teme, prin care abilitatile de dezvoltare si nuantare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am tinut cont într-o anumita masura de conditiile scolare în care acum lucrez, de nivelul si capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea ca îmbogatirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimari corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimileaza mai usor deprinderile si capacitatile de comunicare prin intermediul limbajului. Se pune întrebarea daca are institutoarea obligatia de a verifica ceea ce citesc elevii. Este necesara lectura suplimentara ? Cine se ocupa de îndrumarea acesteia ? Sprijina lectura suplimentara macar obiectivul-cadru care se refera la ,,dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris'' ? Sprijina lectura suplimentara celelalte obiective- cadru, având în vedere corelatia acestor obiective de baza ? Sprijina lectura suplimentara îmbogatirea si nuantarea vocabularului ? Pentru ca nu exista nici o mentiune privind lectura suplimentara a elevilor, nici exprimata explicit în obiective si în continuturi, s-ar putea concluziona ca institutoarea nu mai are atributii de îndrumare si control, aceasta trecând, eventual, în optiunile familiei.este adevarat ca lectura suplimentara ar putea

figura în cadrul ,,disciplinelor optionale'', fiind inclusa în schema orara, sub denumirea de ,,literatura pentru copii'' sau chiar ,,lectura suplimentara''. În opinia mea, lectura suplimentara este necesara din mai multe puncte de vedere. În primul rând, continua sub forma de exercitiu citirea textelor din clasa. Apoi textele suplimentare îmbogatesc ,, experienta literara'' a copiilor. Cititul cartilor devine un act de obisnuinta, cartea fiind principalul furnizor de informatie, traire sufleteasca, experienta indirecta. Cercetarea experimentala pe care am prezentat-o în continutul lucrarii a evidentiat ca lectura nu numai ca contribuie la îmbunatatirea performantelor elevilor, dar dezvolta acestora si alte capacitati de gândire si odine, îmbogatire si nuantare a limbajului. Acum, în conditii de acerba concurenta pentru achizitionarea de informatii prin lectura sau/si prin imagini audio-vizuale, de tip mass-media, lectura cartilor devine un act de intelectualitate. Obiceiul de a citi si de a cumpara o carte, de a încropi o biblioteca personala ori de a petrece oarecare timp printre rafturile bibliotecilor ori printre paginile cartilor se formeaza din scoala. De aceea, lecturile literare si neliterare, lectura cartilor si a presei, lectura textelor pe ecranul televizoarelor sau calculatoarelor nu mai poate fi o optiune. Nu se poate crede ca elevii citesc doar ceea ce exista în manualele scolare. De aceea , literatura pentru copii, specifica fiecarei vârste, constituie o forma importanta de realizare a educatiei, a obiectivelor educationale din scoala. Rolul important îl are disciplina limba si literatura româna, ale carei obiective specifice, de referinta, exprima atributii de stimulare, încurajare si învatare a lecturii elevilor. CAPITOLUL I PROBLEME ALE CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL 1.1. Concepte cu efecte metodologice Curriculum-ul National pentru învatamântul primar promoveaza o viziune noua asupra însusirii limbii si literaturii române de catre elevii din clasele primare. Modelul de organizare si desfasurare (proiectare, evaluare) a noii viziuni privind parcursul didactic în învatarea limbii si literaturii române este numit "comunicativ-functional". Întregul demers face parte din "reforma curriculara", care centreaza procesul didactic pe conceptual de curriculum.se întelege prin curriculum, în sens larg, "ansamblul proceselor educative si al experientelor de învatare prin care trece elevul pe durata parcursului sau scolar", iar în sens restrâns, un "ansamblu al acelor documente scolare de tip reglator, în cadrul carora se consemneaza datele esentiale privind procesele educative si experientele de învatare pe care scoala le ofera elevului", dupa cum mentioneaza Miron Ionescu în Educatia si dinamica ei (1998), dar si Dorel Ungureanu în Educatie si curriculum (1999), Constantin Cucos, în Pedagogie (1998), Sorin Cristea în Dictionar de pedagogie (2000), ori Ion Al. Dumitru în Educatie si învatare (2001) Curriculum-ul National propune o serie de termeni noi, acoperind realitati schimbate si determinând mentalitati transformabile. Conceptele cu efecte metodologice sunt urmatoarele: cicluri curriculare, arii curriculare, curriculum nucleu, obiective-cadru, obiective de referinta, standarde de performanta, schema orara, descriptori de performanta. La acestea, învatarea limbii si literaturii române presupune extinderea unor componente ale comunicarii spre capacitati de emitere-receptionare (orala si scrisa), dupa cum urmeaza: -receptionarea mesajului oral (ascultarea) -exprimarea orala (vorbirea)

-receptionarea scrisului (citirea) -exprimarea scrisa (scrierea). Le vom defini pe rând, împrumutând semnificatia de reper a autorilor Curriculum-ului (devenit document normativ): · cicluri curriculare sunt "periodizari ale scolaritatii, stabilite pe baza unor obiective comune; CICLUL de dezvoltare (clasele II, IV) s.c.l. · curriculum nucleu se exprima în obiective, continuturi si numar de ore, valabile pentru întregul proces de învatamânt primar. Totodata, curriculum nucleu are în vedere "realizarea standardelor de performanta, devenind norma si obligativitate, fiind referential pentru evaluarea prin concursuri sau examene nationale". · Obiective de referinta cuprind "rezultatele asteptate ale învataturii pe parcursul unui an de studiu; ele se exprima într-un inventar de capacitati care este necesar sa fie realizate de catre fiecare elev promovabil". · Standardele curriculare de performanta au caracter normativ, fiind echivalente pentru toti elevii ajunsi la sfârsitul unor cicluri (trepte) de scolaritate. Standardele curriculare de performanta consemneaza nivelul mediu de asimilare a cunostintelor ("a sti"), competentele ("a sti sa faci") si atitudinile ("a sti sa fii "), exprimate în rezultatele asteptate ale învatarii. In principiu, standardele curriculare de performanta cuprind repere de nivel pentru evaluari scolare la sfârsit de ciclu curricular, fiind constituite ca un sistem unitar de cerinte. · Schema orara cuprinde varianta planului-cadru de învatamânt pentru care a optat institutoarea sau fiecare grup de clase. Pentru ca planul de învatamânt este flexibil, flexibilitate întretinuta de disciplinele optionale, fixarea anuala a acestuia se constituie în schema orara a clasei respective. Sintetic, aceasta se exprima în orar, dar fiecare institutor are posibilitatea de a alege un tip diferit de organizare a procesului didactic în functie de optiune: curriculum nucleu, curriculum aprofundat, curriculum extins. · Descriptori de performanta (ca si concept) descind din înlocuirea masurii evaluarii (din notare cifrica) cu calificative. Pentru ajutorarea dascalului de a realiza o clasificare (foarte bine, bine, suficient, insuficient) cât mai exacta a fiecarui elev, rezultate scolare asteptate sunt "descrise" sub forma de "capacitati si subcapacitati esentiale pe care elevii trebuie sa le demonstreze dupa anumite perioade de instruire". De regula, capacitatile (subcapacitatile) corespund obiectivelor (cadru si de referinta)din curriculum. Viziunea comunicativ -functionala de învatare a limbii si literaturii române în învatamântul primar are în vedere ideea ca cele patru deprinderi/capacitati (ascultarea, vorbirea, citirea, scrierea) sunt integratoare, intradisciplinare, adica în fiecare moment al învatarii se realizeaza "din toate", fiind astfel împartite numai din ratiuni metodologice si explicative. Ele au în vedere asimilarea capacitatilor de comunicare biunivoca, reciproca dintre emitator si receptor, ascultator si exprimator, dintre întelegere si exprimare. În practica, obiectivele de referinta, formulate în curriculum, se nuanteaza în fiecare lectie/sistem de lectii (sau unitate didactica) prin intermediul obiectivelor performative, operationale sau concrete, pe capitole si lectii. Acestea sunt elaborate de institutoare, utilizând verbe de actiune ca a vedea, a auzi, a verifica în mod direct de institutor pentru fiecare elev, grup de elevi sau clasa de elevi. Ele confirma actiunea elevilor care identifica, demonstreaza, clasifica, elaboreaza, enunta, executa, aplica caracterizeaza, creeaza. Sustinerea operatorie a obiectivelor performative (care "vizeaza operatiile

concrete direct evoluabile, prin intermediul carora se realizeaza obiectivele de referinta" -Alexandru Crisan (1998) genereaza, prin însumare (liniara, concentrica si sferica), capacitati comunicative în conformitate cu standardele de performanta. 1.2. Principii, criterii, componente, finalitati Principiile de construire ale Curriculum-ului National, relevate de Consiliul National pentru Curriculum au fost: A. Principii privind curriculum-ul ca întreg : sa reflecte idealul educational ; sa respecte caracteristicile de vârsta ale elevului ; sa reflecte dinamica valorilor socio-culturale specifice unei societati deschise si democratice ; sa stimuleze dezvoltarea unei gândiri critice si creative ; sa-i ajute pe elevi sa-si descopere disponibilitatile si sa le valorifice la maxim în folosul lor si al societatii. B. Principii privind învatarea : elevii învata în stiluri si ritmuri diferite ; învatarea presupune investigatii continue, efort si autodisciplina ; învatarea dezvolta atitudini, capacitati si contribuie la însusirea de cunostinte ; învatarea trebuie sa porneasca de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personala a elevului si pentru insertia lui în viata sociala ; învatarea se produce prin studiu individual si prin activitati de grup. C. Principii privind predarea : predarea trebuie sa genereze si sa sustina motivatia elevilor pentru învatare continua ; educatorii trebuie sa creeze oportunitati de învatare diverse, care sa faciliteze atingerea obiectivelor propuse ; educatorii trebuie sa descopere si sa stimuleze aptitudinile si interesele elevilor ; predarea nu înseamna numai transmiterea de cunostinte, ci de comportamente si atitudini; predarea trebuie sa puna în valoare acel set de inteligente care este caracteristic fiecarui elev, care este pozitivant pentru fiecare dintre subiectii educatiei, bazându-se pe inteligentele lor multiple ; predarea trebuie sa faciliteze transferul de informatii si de competente de la o disciplina la alta ; predarea trebuie sa se desfasoare în contexte care leaga activitatea scolara de viata cotidiana. D. Principii privind evaluarea : evaluarea este o dimensiune esentiala a procesului curricular si o practica efectiva la clasa ; evaluarea trebuie sa implice folosirea unei varietati mari de metode ; evaluarea trebuie sa fie un proces reglator care informeaza agentiieducationali despre calitatea activitatii scolare ; evaluarea trebuie sa-i conduca pe elevi la o autoapreciere corecta si la o îmbunatatire continua a performantelor ;

. Specificul curriculum-ului actual de limba româna consta în: centrarea obiectivelor pe formarea de capacitati proprii folosirii limbii în contexte concrete de comunicare. care sa asigure atingerea obiectivelor si a standardelor propuse . în masura sa surprinda ceea ce este esential în activitatea de învatare. Idealul educational al scolii românesti consta în dezvoltarea libera. situarea explicita a unei paradigme didactice relevante la nivelul fiecarei discipline . propunerea unor variante de activitati de învatare centrate pe elev. curriculum extins. selectarea unor continuturi semnificative din perspectiva stiintelor educatiei. Locul si rolul limbii române în ciclul primar Curriculum-ul de limba si literatura româna reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatare oferit elevilor în contextul scolaritatii obligatorii. curriculum diferentiat. optionalul la nivelul mai multor arii curriculare. · formarea personalitatii copilului respectând nivelul si ritmul sau de dezvoltare . · înzestrarea copilului cu acele cunostinte. care înglobeaza procesele de receptare a mesajului oral si a celui scris (citirea/lectura). respectiv de exprimare scrisa. competente si atitudini . O alta caracteristica a curriculum-ului de limba româna o constituie definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacitati: receptarea mesajului oral. Curriculum National cuprinde componentele: curriculum nucleu . exprimarea orala si cea scrisa.3. Obiectivul central al studierii limbii si literaturii române în învatamântul primar îl constituie dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si scrisa ale copiilor. orientate spre ceea ce va fi elevul capabil sa faca la finalizarea parcursului sau scolar si la intrarea în viata sociala. asigurarea unui nivel mediu de generalitate si de complexitate a obiectivelor curriculare (obiectiv cadru si obiective de referinta) si a standardelor curriculare de performanta . curriculum elaborat în scoala: optionalul la nivelul disciplinei. precum si cel de exprimare orala. curriculum la decizia scolii. integrala si armonioasa a individualitatii umane în vederea formarii unei personalitati autonome si creative. Comunicarea este un domeniu complex. capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si natural si sa permita continuarea educatiei. 1. Finalitatile învatamântului primar: · asigurarea educatiei elementare pentru toti copiii. structurarea programei pe baza unor obiective cadru si de referinta sintetice. precum si familiarizarea acestora cu texte literare si nonliterare semnificative din punct de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani. curriculum nucleu aprofundat.evaluarea se fundamenteaza pe standardele curriculare de performanta. optionalul la nivelul ariei curriculare. receptarea mesajului scris. Criteriile de construire ale Curriculum-ului National au fost : centrarea curriculum-ului pe obiective care urmaresc formarea de capacitati.

de aceea. adica se urmareste structurarea unor strategii proprii de rezolvare de probleme. a frazelor. functia informationala . În clasele a III-a si a IV-a elevii îsi însusesc în mod stiintific notiuni de limba prin reguli si definitii. se pune un accent deosebit pe învatarea procedurala. În acest scop se face apel si la .experienta lingvistica'' dobândita în etapa oralpractica. .realizata în mod esential prin citirea informatiilor din manualele scolare de la orice disciplina sau prin orice tip de lectura. scriere. continutul lor nu este neaparat obligatoriu. cu rol auxiliar. limba româna. Familiarizarea elevilor cu unele elemente de constructie a comunicarii în clasele primare constituie suportul fundamentarii stiintifice a formarii capacitatii de exprimare corecta orala si scrisa. Toate au ca baza o programa scolara comuna. limba româna este limba oficiala a statului national român. incluzând si cele de fonetica si de vocabular. eficienta lor urmând a fi apreciata. Un element de noutate îl constituie manualele alternative. Astfel. imperativ categoric al dezvoltarii vietii moderne. a propozitiilor. asigura dobândirea cunostintelor din sfera tuturor celorlalte discipline de învatamânt. Ca disciplina scolara în învatamântul primar.orientarea continuturilor spre încurajarea creativitatii învatatorului. elevii opereaza cu notiunile de limba. construind comunicari (propozitii) care se despart în cuvinte. având acest statut oficial. fara sa le si numeasca si fara sa le defineasca (asa se întâmpla în clasele I si a II-a). acordându-i-se acestuia libertate de alegere. procesul studierii limbii române în scoala este parte integrata a actiunii de dezvoltare a gândirii. în cele mai multe cazuri. întelegând prin limbaj procesul de exprimare a ideilor si sentimentelor prin mijlocirea limbii. dat fiind faptul ca ideile se prefigureaza si persista în mintea omului pe baza cuvintelor. Prin studiul organizat al limbii române în scoala primara. limba româna contribuie la cultivarea disponibilitatii de a colabora cu semenii. Curriculum-ul de limba si literatura româna reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatare oferit elevilor în contextul scolaritatii obligatorii. lectura. conectarea la realitatile comunicarii cotidiene propriu-zise. functia informativ-educativa . de a întretine relatii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. elevii vor constientiza actul comunicarii. de explorare si de investigare caracteristice activitatii de comunicare. sunete. vor afla înca din clasa I ca vorbirea corecta are la baza anumite regului pe care ei le pot întelege si aplica fara dificultate.. silabe.realizata prin toate compartimentele limbii române: citire. În prima etapa. are ca scop fundamental cultivarea limbajului elevilor.realizata prin exersarea actului de lectura de comunicare.comunicare. lasându-se dascalilor si elevilor libertatea de a alege ceea ce anume vor sa studieze. limba româna îndeplineste mai multe functii: functia instrumentala . pe baza careia elevii învata unele reguli si definitii gramaticale. Importanta studierii limbii române în scoala deriva din urmatoarele aspecte: limba româna este expresia cea mai cuprinzatoare a fiintei nationale poporului român. Studiul elementelor de gramatica.

lectura. Obiective educationale Pentru limba si literatura româna. teatru de papusi. ca "un program didactic"3[3] coerent. În ciclul de achizitii fundamentele. este Planul-cadru de învatamânt. Se afla aici chiar o forma de oferta a învatarii pentru trasee individuale si pentru grupe de învatare de diferite marimi ori nivele valorice. scriere. obiectivul fundamental consta în "dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si scrisa ale copiilor. elevii si parintii pot renunta sau si le pot asuma. prima fiind Limba si comunicare. lecturarea textelor literare sau nonliterare. discipline optionale). capabila sa-i asigure capacitatea de interactiune cu semenii si sa dispuna de sensibilitate vis-a-vis de frumos. Secventa mai cuprinde "optionale". în mod fundamental si special. prin disciplina limba si literatu 515q162f ra româna. Aceste capacitatii (receptionare. -creste responsabilitatea instituoarei în proiectarea si monitorizarea actului de învatare. chiar comunitatea civica) de a adopta învatarea la realitati cotidiene. precum si asigurarea familiarizarii acestora cu texte literare si nonliterare. literatura pentru copii. Curriculum-ul National nu mai defineste disciplinele (citire. semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani". actualul plan-cadru este structurat pe arii curriculare. emitere) deriva din obiectivelecadru. structurat. -propune/da posibilitatea factorilor educationali (institutia scolara. Toate aceste functii se realizeaza. la nuantarea exprimarii orale si scrise. Ele sunt: · dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral. esentiale si obligatorii. · dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris. CAPITOLUL AL II-LEA LIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ Primul si principalul document normativ. dramatizare s. generale. Ariile curriculare corespund unei "viziuni multi.limba româna contribuie la cultivarea sensibilitatii elevilor. didactica si psihologica". adica citire. compunere. Se poate opta pentru o limba moderna (clasele I-II). · dezvoltarea capacitatii de exprimare orala.a. aceste competente au un specific 1 2 3 .. parinti. ci defineste capacitatile. sa se asigure elevilor "o cultura comunicationala si literara de baza". numarul minim si maxim de ore saptamânale de studiu si anuale. Spre deosebire de anii anteriori.1[1] dispunând de câteva dimensiuni de noutate: -planul-cadru propune o oferta de învatare flexibila (numar diferit si optional de ore. colectiv didactic. prin intermediul lectiei. În virtutea acestei intentii. scriere elaborata. adica ascultare. · dezvoltarea capacitatii de exprimare a mesajului scris. Disciplinele obligatorii ale acestui sector curricular sunt: limba si literatura româna si limba moderna. vazuta ca: "o unitate logica. El cuprinde disciplinele de studiu. deci obligatoriu de realizat. 2.2[2] În esenta. comunicare). se va urmari ca. Planul-cadru cuprinde sapte arii curriculare. locale. specifice.1. la care institutoarea.si/sau interdisciplinare asupra obiectelor de studiu".

e.z. . Întreaga activitate didactica la limba si literatura româna se structureaza în jurul formarii acestor achizitii fundamentale si.compunerea prin juxtapunere. care se mentin printr-o activitate permanenta de primenire a lexicului si de transferare a cuvintelor dintr-un registru verbal în altul.limbaj tehnic.â. . . un limbaj mai bogat.h. chi. iar copiii cu cât au un limbaj mai elevat si nuantat dau impresia unei note de intelectualitate si de gândire flexibila.k.y.r. .c.regionalisme. gi. fiecare fapt de vorbire contribuie la formarea unor capacitati de comunicare. ghe.s. a. Fonem (cea mai mica unitate fonetica. b) masa vocabularului: . b) consoanele: b. ghi.compunerea prin alaturare. un fonem) Sistemul fonologic al limbii a) vocalele: a. .compunerea prin abreviere.schimbarea valorii gramaticale. . Litera (semnul grafic cu care se noteaza.2.w. 2.limbaj de jargon.x.metodologic. Ex: t.p.g. Asimilarea capacitatilor de comunicare si de formare/activizare/nuantare a vocabularului sprijina activitatea de învatare a celorlalte discipline didactice. de aceea. în general. b. .limbaj argotic. l.neologisme. Componenta: a) fondul principal de cuvinte. . .t. triftongi. din care se alcatuieste forma cuvintelor). x.u.arhaisme. Îmbogatirea vocabularului: .derivarea cu sufixe. Structurile lingvistice formate si utilizate dau nota de originalitate a vorbitorului.v. are un anumit specific metodologic. desprins din atributia institutoarei de a-i învata pe elevi instrumentele oricarei activitati intelectuale sau practice. a.d. Continuturi lingvistice în ciclul primar Dam mai jos o schema privind continuturile pe care le vor dobândi elevii în decursul învatarii organizate în scoala a limbii: A.derivarea cu prefixe.î. ci ge.m. . c) accentul si intonatia. B. k. În consecinta.l. 2.s.f. LEXICUL 1. hiat.i.limbaj stiintific.a. che.o. b) grupuri de litere si pronuntarea lor:ce. 2. .j. Aspecte particulare a) diftongi. asa cum îmbogatirea vocabularului asigura o paleta mai larga de cuvinte. .n.t. FONETICA 1.

deprinderi. numarul). un instrument cu ajutorul caruia elevii. în conformitate cu cerintele Programei de limba si literatura româna pentru învatamântul primar. capacitati automatizate astfel încât învatarea limbii si literaturii române sa aiba un caracter comunicativ-functional4[4].articolul. . . stilul cotidian (limbajul comun). . 4. Morfologia (parti de vorbire): . . Sensul cuvintelor: .3. stilul stiintific.complementul.cale de urmat'' pentru gasirea adevarului.STILISTICA 1. 5. . sub îndrumarea institutorului sau în mod independent îsi însusesc si 4 . 2.de baza. Este una din noutatile prioritare ale Curriculum-ului National de învatare a comunicarii prin intermediul limbii române si de promovare a modelului utilitar. 6. . .secundar. De asemenea. Nimic nu este necesar sa încarce memoria elevilor. . .adverbul. stilul administrativ. 3.interjectia. odos-cale) însemnând . Metode de învatare Cuvântul metoda are ca origine grecescul methodos (metha-catre. 2.verbul (felul. functional. GRAMATICA 1.pronumele (personal. la nivelul copiilor.subiectul. Metoda de învatamânt reprezinta o modalitate de actiune.predicatul. . stilul publicistic.figurat. acordul cu substantivul). Sintaxa (parti de propozitie) .conjunctia. Obiectivele educationale au menirea de a stabili. . C.3. D. 2. de politete).substantivul (felul.adjectivul (felul. învatarea are în vedere formarea capacitatii de comunicare în procesul de vorbire efectiva..prepozitia. .atributul.numeralul (felul). Dobândirea capacitatii de vorbire corecta si coerenta se realizeaza prin învatarea regulilor de functionare a limbii. . . daca nu îi este de folos în activitatea de comunicare corecta prin limbaj. stilul functional (utilitar). stilul literar (beletristic). excluzând aspectele teoretice de dragul teoriei. timpul). genul.

· metode de autocomunicare: reflectia personala. modelarea. cursul. · metode de actiune: exercitiul. proiectul. jocuri. studiu de caz. vorbire si ascultare. îsi formeaza si dezvolta priceperi si deprinderi intelectuale si practice. învatare si evaluare''. Metodologia didactica se refera . metoda problematizarii. colocviul. metode de comunicare orala conversativa: conversatia. cursul magistral. conversative: conversatia.prelegerea. activitatea cu manualul. explicatia. conferinta-dezbatere. prelegerea interactiva. introspectia. * de explorare: observatia. explicatia. mass-media. modelarea. povestirea. · de rationalizare: algoritmul. instruirea programata. se impune utilizarea unei metodologii didactice. lucrari practice. Ionescu). informarea. 2003) Sistemul metodelor de predare-învatare · de comunicare: descrierea. experimentul. · de actiune: exercitiul.expozitiva: expunerea. aptitudini. reflectia. învatarea prin descoperire. introspectia. explicatia. problematizarea. brainstorming. prelegerea-dezbatere. aplicatia teoretica. algoritmizarea. discutia. simularea. instruirea asistata de calculator. munca cu manualul sau cartea. descrierea. metode de comunicare la nivelul limbajului intern: reflectia personala. Metode de cercetare a realitatii: metode de cercetare directa a realitatii: observatia sistematica si independenta. demonstratia.aprofundeaza cunostinte. descrierea. metode si procedee didactice de optimizare a activitatii de predare. colocviul. munca în grup. Taxonomia metodelor didactice · metode de comunicare orala: expozitive: expunerea. studiul de caz. jocuri. descoperirea. de la care si deriva este metoda de învatamânt. atitudini. Phillips 66. modelarea. dezbaterea. În didactica moderna. Pentru formarea si dezvoltarea capacitatilor de citire/lectura. Exista o clasificare a metodelor de învatamânt. lucrari practice. asaltul de idei. dupa cum urmeaza: Metode de transmitere si însusire a cunostintelor: metode de comunicare orala. Principalul element al conceptului. · metode de cercetare a realitatii: observatia.la un sistem de tehnici.. . povestirea. jurnalul. proiecte. metode de comunicare scrisa: lectura explicativa. abordarea euristica. · metode de comunicare scrisa: lectura explicativa..metodele sunt instrumente cu ajutorul carora elevii. experimentul. sub îndrumarea institutoarei sau în mod independent progreseaza în actiunea de cunoastere si de formare a priceperilor si deprinderilor intelectuale si practic''(M. prelegerea scolara. · metode asistate: IAC (M. discutia. se apreciaza ca . anchete. experimentul. scriere. dezbaterea. expunerea cu oponent. portofoliul. Ionescu. lectura explicativa. lectura dirijata. Metodologia didactica cuprinde ansamblul metodelor si procedeelor didactice utilizate în procesul de învatamânt. demonstratia.discutia colectiva. prelegerea.conversatia. instructajul.

rezultatele asteptarii în termeni specifici. lucrarile practice. învatarea prin descoperire ( în plan mintal). respectiv derivarea scopurilor procesului didactic în obiective specifice si a acestora în obiective concrete. au nevoie de sprijinul altora pentru a avea eficienta scontata. Iata. Operationalizarea obiectivelor pedagogice . algoritmizarea. punându-l în situatia de a-si asuma independenta si responsabilitatea realizarii acestora. noul curriculum pune institutoarea în situatia creativa. Pentru formarea si dezvoltarea oricarei capacitati se poate si se recomanda utilizarea unui complex de metode si procedee. adica este o metoda specifica disciplinei Limba si literatura româna. se pot utiliza în învatamântul primar pentru învatarea diferitelor componente ale Limbii si literaturii române. care permit realizarea eficienta a stategiilor instruirii în raport cu imaginea clara si concreta a ceea ce va trebui sa obtina elevul ca performanta si. prin urmare. Curriculumul National da posibilitate institutoarei de a-si stabili obiectivele zilnice. Metode bazate pe actiunea practica: metode de actiune reala: exercitiul. demonstratia. El trebuie sa defineasca ceea ce asteapta de la elevi.obiectivele operationale.. metode de actiune simulata: jocuri didactice. studiul de caz. CAPITOLUL AL III-LEA EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN CICLUL DE ACHIZIŢII FUNDAMENTALE 3. sa fie în concordanta cu obiectivele de generalitate medie si sa acopere întreaga arie de capacitati care pot fi dezvoltate pe calea educatiei cu ajutorul continuturilor esentiale ale disciplinei". adica de a le operationaliza. astfel ca cele concrete. se poate aprecia ca metoda lecturii/citirii explicative este o metoda specifica învatarii si exersarii citirii. modelarea. genereaza realizarea obiectivelor referentiale si apoi a celor generale. Totusi. pentru exersarea lecturii-citirii se foloseste metoda lecturii explicative. unele metode.1. rezolvarile de probleme. jocuri de roluri.ca. pe baza unor criterii precise. Trebuie avut în vedere ca . Autorii Curriculum-ului National au în vedere cel putin trei nivele de obiective: obiective cadru (stabilite prin standarde de performanta pentru ciclul de achizitii fundamentale).. Astfel pentru învatarea si dezvoltarea vorbirii se utilizeaza metodele de comunicare. obiective performative sau operationale (pe care institutoarea le stabileste pentru fiecare activitate zilnica Obiectivele sunt corelate. vizând comportamente observabile si masurabile însumate. jocurile didactice.metode de cercetare indirecta: abordare euristica. operationale Unul din cele mai dificile elemente ale proiectarii didactice consta în operationalizarea obiectivelor pedagogice. jocuri de simulare. Stabilirea obiectivelor: cadru. prin precizarea unor compartimente cognitive sau / si psihomotorii direct observabile si masurabile"5[5]. deci.semnifica transpunerea. O 5 . ceea ce va fi evaluat. care vizeaza comportamente observabile si masurabile . specifice. pentru învatarea scrierii se utilizeaza exercitiul. Instruirea si autoinstruirea asistate de calculator O buna parte din aceste metode. cum este si lecturaexplicativa. proiectul/tema de cercetare. obiective de referinta (stabilite si nominalizate pentru un an scolar). Obiectivele operationale ar fi acele obiective definite în mod concret. daca vechile programe analitice erau concepute pe baza stabilirii inclusiv (si mai ales) a obiectivelor operationale.

procese. sa exprime. în fine se stabilesc capacitati de exprimare a mesajului scris. adica de vorbire.sa manifeste interes fata de mesajul partenerului7[7]. adica citirea unui text tiparit sau lectura unui text manuscris.. . educarea limbajului. Mesajele verbale pot fi orale sau scrise. În general.iesiri" ale elevului din învatamântul obligatoriu: se asteapta ca elevul sa comunice eficient în situatii reale . sa povesteasca. desi unele au o formulare aproape identica. abilitati de comunicare operativ. obiectivele-cadru sunt stabilite pe baza cred.sa intuiasca structura gramaticala corecta sau incorecta dintr-un enunt oral.sa distinga cuvinte si sensul lor într-o propozitie data. .functionale. în cadrul diferitelor secvente si situatii de predare-învatare"6[6].sa înteleaga semnificatia mesajului oral. institutoarea va cuprinde cerinta urmarita.sa distinga sunete si silabe dintr-un cuvânt. nu se pot extrage obiective operationale. conditiile de realizare si performanta asteptata.. se aleg verbele care indica comportamente de învatare cum ar fi: sa identifice. adica de scriere.dificultate pentru institutoare este alimentata de modul de formulare a obiectivelor. Se are în vedere formarea capacitatii de receptare a mesajelor si formarea capacitatii de emitere a mesajelor. sa citeasca.sa desprinda informatii de detaliu dintr-un mesaj ascultat. În felul acesta. sub îndrumarea institutoarei. capacitati de receptare a mesajului scris.a .teoriei comunicarii în general. sa clarifice. Astfel. . actiuni. din . . Pentru aria curriculara limba si comunicare. sa combine. decât prin particularizare. sa distinga. sa completeze. la o situatie de comunicare reala. . din cadrul relatiilor interumane. fiind capabil sa participle la o conversatie. .sa semnaleze prin replici adecvate întelegerea mesajului interlocutorului.sa recunoasca. Se poate observa ca. sa selecteze. din aceste obiective referentiale. obiectivele de referinta se coreleaza capacitatilor asteptate sa le asimileze elevii. La nivelul lor. acte. sa defineasca. Acest fapt confirma necesitatea ca fiecare elev sa achizitioneze. operatii observabile scontate. adica de ascultare.sa sesizeze cuvinte necunoscute dintr-un context dat.sa intuiasca corectitudinea gramaticala a unor propozitii ascultate. sa motiveze etc. în formularea obiectivelor educationale.receptarea mesajului oral" se desprind obiectivele de referinta. Acestea se centreaza pe activitatile de învatare ale elevilor vizând . sa analizeze. sa schimbe. sa rearanjeje. dupa cum urmeaza: clasa I: . .. Totodata. sa utilizeze. din activitatea sociala. obiectivele cadru stabilesc capacitati de receptare a mesajului oral.sa-si concentreze atentia asupra unor mesaje formulate de persoane diferite. immediate. clasa a II. 6 7 . De pilda: sa desparta în silabe cuvintele. sa scrie. sa modifice. capacitati de exprimare a mesajului oral. . Toate i se subordoneaza uneia din cele 8 .

.sa citeasca în ritm propriu. a decodarii prin citire.clasa I: . corect un text cunoscut. În aceste cazuri.sa manifeste interes pentru lectura9[9]. . .sa-si adapteze vorbirea în functie de partenerul de dialog. . . . corecta grammatical sa raspunda la întrebari. . . silabe.sa scrie corect litere.sa desprinda semnificatia globala a unui text citit.sa manifeste interes pentru exprimarea scrisa.sa citeasca în ritm propriu un text nou de mica întindere. .. . . . . de cel putin doua cuvinte.sa identifice litere.sa scrie corect litere.sa redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual si a unui sir de întrebari. adica a întelegerii acestuia.sa integreze cuvintele noi în enunturi . . cuvinte.sa sesizeze legatura dintre enunturi si imaginile care le însotesc.sa citeasca fluent. grupuri de litere. În vederea formarii capacitatii de receptare a mesajului scris. enunturi.sa manifeste curiozitate pentru lectura8[8]. semnul întrebarii.clasa a II-a: .sa pronunte clar si corect enunturi. .sa formuleze clar si correct enunturi verbale potrivite unor situatii date.un paragraf / fragment dintr-un text citit. Obiectivul educational de formare si dezvoltare a capacitatii (si deprinderilor) de exprimare scrisa este defalcat în urmatoarele obiective referentiale: -clasa I: .Exprimarea mesajului oral" tine în mare masura de dezvoltarea vorbirii si educarea limbajului.sa scrie corect. Mai mult.sa desprinda informatii esentiale dintr-un text citit.clasa a II-a: . cuvinte. 8 9 . Se stabilesc urmatoarele obiective de referinta valabile pentru clasa I si a IIa: clasa I: .sa utilizeze sensul cuvintelor noi în enunturi proprii.clasa a II-a: . . .lizibil si îngrijit propozitii scurte .sa redea prin cuvinte proprii. corect si expresiv un text cunoscut de mica întindere. elevii ar trebui sa-si însuseasca urmatoarele obiective de referinta.sa rosteasca o propozitie. . cu sprijin. o buna parte din obiectivele enuntate mai sus sunt formulate ca si obiective operationale. în functie de: .sa manifeste initiativa si interes pentru a comunica cu ceilalti. silabe. obiectivele de referinta se pot operationaliza în termen de comportament observabil si masurabil.etc.sa identifice elemente de baza ale organizarii textului în pagina. cuvinte si enunturi în textul tiparit si în textul scris de mâna. .sa utilizeze conventii ale limbajului scris (punctual. silabe.sa îmbine enunturi într-un mesaj propriu. . scrierea cu majuscula). .sa manifeste o atitudine degajata în comunicarea orala cu persoane cunoscute.

Fiecare institutoare este coautoare la elaborarea documentelor scolare. lizibil si îngrijit un text cunoscut. . elevii vor fi solicitati sa scrie cuvântul ales la tabla si în caietele speciale. corectare. se recomanda numeroase activitati de învatare (care vor fi realizate cu ajutorul unor continuturi. pe care elevii o vor scrie pe caiete. la operationalizarea procesului didactic. necorelata. De pilda: copil. linia de dialog. având în vedere si forme de continuitate în urmatorul ciclu de dezvoltare. curte. Se prezinta copiilor doua-trei imagini narative (sugereaza o activitate).tata sofeaza".avion. În esenta..sa manifeste interes pentru redactarea corecta si îngrijita a textului. 3. construire.sa scrie corect. la specificul clasei. carte. adica printr-o propozitie. ochelari. Se cere copiilor sa priveasca plansele cu toate literele alfabetului. Exercitiul capata complexitate prin a cere sa se gaseasca un cuvânt care sa înceapa cu litera respectiva. se poate observa organizarea acestora în structura concentrica. 1. . doua puncte). corectare etc. a 3-4 cuvinte în legatura cu fiecare imagine. . 2. dar poate fi complicata.. Se cere apoi alcatuirea unei propozitii cu cel putin trei cuvinte despre fiecare desen. Activitati de învatare pentru formarea. deprinderilor si atitudinilor de limba si literatura româna. Exercitiul devine si mai instructiv daca se solicita elevilor sa includa cuvântul obtinut într-o comunicare cu înteles. Ele sunt. iar elevii le vor pronunta corect. sa citeasca corect. z . exercitii de selectare... Se solicita scrierea . sa participe active la un dialog prin a pune si a raspunde la întrebari.dezvoltarea" capacitatilor. în ritm propriu. adica din clasa I si clasa a IIa. s . În continuare.un copil citind". Locul literei. 3. a formei unui cuvânt sau a intonatiei (pentru intuirea semnelor de punctuatie). la sfârsitul ciclului de achizitii fundamentale. transformare. elevii promovabili dispun de elementele de baza pentru învatarea corecta a limbii române. virgula. determinare. cum ar fi: . catel. volan. . pe care institutoarea le poate îmbunatati sau adapta. Astfel la clasa I. recomandând tipuri de exercitii.catelul latra" etc.Vreau sa pronuntati corect sunetele indicate de mine".sa utilizeze conventii ale limbajului scris (semnul de exclamare. sugerate). Învatarea observarii. Lecturând astfel obiectivele. asezate sub forma unei vizualizari în completare. identificare. pe sarite diferite litere. în general. Ei vor fi capabili sa asculte cu respect si întelegere un partener de dialog. în functie de aspectele particulare ale propriei activitati. Pronuntarea alfabetului. fotoliu. parbriz. . Sunt create premisele pentru . lizibil si îngrijit texte.. 2. Dificultatile întâmpinate tin de formularea coerenta a obiectivelor privind educarea limbajului si corelarea acestora cu sistemul de comunicare prin verbalizare. educarea si dezvoltarea limbajului Curriculumul National sugereaza câteva exemple de activitati de învatare.soarece.. Urmeaza ca institutoarea sa particularizeze în exemple accesibile pentru elevii din ciclul de achizitii fundamentale. lant. Sugeram anumite feluri de exercitii cu exemple concrete. . Aceasta poate fi scrisa pe tabla. Se va indica.zbor etc. Exemplu: a . prin schimbarea unor cuvinte. delimitare. precum si sa scrie corect. cursiv si constient un text de pâna la 100 de cuvinte.

ci. Se cere elevilor sa arate locul unei anumite litere în fiecare cuvânt.na . de completare si de ordonare: a) Indicati numarul silabelor din cuvintele: limba ___ literatura ___ scoica ___ carte ___ institutoare ___ b) Ordonati silabele de mai jos. _____________________ În general.ma . a-. Se stabilesc. la început ___ Litera . elevii. pe jetoane sau fise.p" în . iar elevii vor adauga alte cuvinte astfel ca propozitia noua sa aiba trei sau patru cuvinte. re ____________________ dar. _____________________ sa .. be____________________ c)Completati spatiile goale cu silabele corespunzatoare: Ma . ta-.. .. se joaca ________________________ scolii.re. Exemplu: parc câte litere . Se efectueaza exercitii de recunoastere.1 pasare ____ ____ împarat ____ ____ peste ____ ____ crap ____ ____ copil ____ ____ pom ____ ____ Exercitiul poate avea instructiuni sub forma de test.va.. Elevii vor recunoaste locul în care au înserat un cuvânt nou. mai multe cuvinte. precum si numarul de litere din cuvintele alese. toa-. Locul silabelor.p" . . Ordonarea cuvintelor.4locul literei . din mai multe variante indicate. lec-. alearga.tre . Eforturile de silabisire pot fi diminuate si chiar evitate în vederea învatarii globalizate a cuvintelor. e-.____________________ în-.a .. 5. Institutoarea propune copiilor mai multe propozitii alcatuite din doua cuvinte.. va-. în curte ________________________ 6.parc" este la mijloc ___ la sfârsit ___ 4. _____________________ în . ______________________ i .. Lupu. în curte. astfel încât sa obtineti un cuvânt cu înteles: tri-. se constituie în propozitii: Ionel. Cuvinte adaugate. care asezate de catre elevi în anumita ordine.na .. De exemplu: Propozitia initiala: Ileana deseneaza.an. de alegere a raspunsului corect.toa . ce-.na. exercitiile de silabisire descind din logica etimologiei fonetice a limbii române.Pe o fisa se scriu zece cuvinte.

. pornind de la litera sau litere commune: sa pa na at as fa ca da p ot ta ce le ic re pac us toar 9. Cuvinte care denumesc fiinte: rândunica______________________________________________ scolar__________________________________________________ catel___________________________________________________ II). în care un grup din elevii clasei sunt numiti sa fie mama. Cuvinte care denumesc lucruri: stilou____________________________________________________ televizor__________________________________________________ telefon___________________________________________________ 8. b) Ileana deseneaza câinele. c) din cuvinte care denumesc fiinte sau / si lucruri: I). elevii. var car ___________________________________________ parc ____ ____________________________________________ vase ____ ____________________________________________ ceapa ____ ____________________________________________ Exercitiul de stimulare a creativitatii în activitatea de învatare poate lua forme mai complicate. 7. Apoi se vor aseza la masa si-si vor face . fratele si surioara. b) din 3-4 cuvinte despre: institutoare. curte.obtinerea unor noi cuvinte prin modificarea unui sunet. Atribuiti însusiri. calculatorul. oameni. cu cerinte diferentiate: a) din câte doua cuvinte.Alcatuiti propozitii. animale. Se provoaca un joc de rol. Se solicita copiilor sa alcatuiasca propozitii. carti. Ileana deseneaza. c) Ileana nu mai deseneaza.complimente" reciproce. tata. Mariana..Propozitiile construite de elevi: a) Acum. cum ar fi sarcina de a alcatui propozitii cu ajutorul cuvintelor obisnuite. Exercitiul propune elevilor doua sarcini: .alcatuirea unei propozitii cu un cuvânt nou. Fiecare va scrie pe un biletel cel putin trei însusiri pentru fiecare. . Mihai Eminescu. despre: carte.

Spre exemplu: . pe patinoar. la magazin. . .. 13. conform modelului: Ileana citeste ___ Mama intra în casa ___ . iar elevii vor extrage biletelul pe care-l va citi în fata clasei. Institutoarea va organiza un fel de sezatoare narativa. precum si corecte din punct de vedere grammatical.memorizarea unor versuri (în plicuri s-au pus texte lirice). Ele vor fi omise. la calculator.Ce faci ___ Ileana ___ . . 12. 11. se învata doar doua semne de punctuatie: punctual si semnul întrebarii. pe strada. sa scrie corect.citirea unor cuvinte pe silabe.jocului de rol social" grupuri de 2-5 elevi vor fi pusi în diferite situatii (la telefon.Nu ___ 14.).10. va stabili ierarhia primelor trei . institutoarea va alege texte potrivite cu specificul de vârsta a elevilor din clasa I. scrierea cu litera mare. scrierea ortogramelor etc. În clasa I.Citesc ___ . Cine vrea sa-l execute primul? întreaba Gelu" . scrierea semnelor de ortografie si punctuatie (punct.înlocuirea unui cuvânt cu opusul sau. Întrebari si raspunsuri. tip jeton. la muzeu etc. Respectându-se metodica organizarii si desfasurarii unei dictari. Acestea vor fi puse într-un plic. Va efectua exercitii de dezvoltare a muschilor mâinii. . semnul întrebarii. Un juriu. Povestiri imaginate sau reale..Exercitii de dictare. Se va solicita elevilor sa transcrie textul pe care l-au extras dintr-un saculet pregatit de învatatoare.Gina. se va scrie . în care el sau altcineva a fost participant sau narator. Transcriere selectiva.naratori". semnul întrebarii). alcatuit din trei elevi. lizibil si cu respectarea semnelor de ortografie si punctuatie (punct. pe niste biletele. iar în lipsa acesteia va putea nara o întâmplare literara. cunoscuta din lecturi. Gheorghe si Tache fac gimnastica. în care elevii vor povesti în maximum cinci minute o întâmplare reala.citirea fragmentului si alegerea ilustratiei care coincide cu ideea acestuia. în ritm propriu. fluenta. iar elevii le vor aseza. Gelu le arata un exercitiu nou. elevii vor fi învatati sa încadreze corect textul în pagina.schimbarea intonatiei. Se poate ca un juriu sa acorde note sau calificative. Activitatea de învatare se poate complica prin cerinte suplimentare ca: . Se va pregati un text adecvat astfel ca sa cuprinda numai aceste semne.fragmente din texte cunoscute.sau lipi prin decupaje . . 15.) de a pune întrebari si a raspunde la acestea. Se poate solicita copiilor sa adauge înca doua-trei propozitii în plus care sa aiba legatura cu continutul textului transcris.modificarea ordinii unor cuvinte.. Se va avea în vedere ca enunturile sa fie proprii. Pentru a forma capacitati de citire corecta. Punctuatia potrivita.Cititi mesajele.Tata a sosit ___ . Sub forma .

În acelasi timp. .initierea si mentinerea unui dialog. dupa cum urmeaza: . . . .reglarea intonatiei si a unei anumite viteze de vorbire. introducerea acestora în contexte inventate si variate.construirea unor texte scurte dupa un sir de ilustratii. .integrarea în enunturi proprii a cuvintelor necunoscute. identificarea si relatarea unor întâmplari. pe baza ilustratiilor. altele propuse de institutoare. cum ar fi: identificarea titlului si autorului. subs.consoana. si adj. recunoasterea alineatelor. cu respectarea logicii narative. importanta este dezvoltarea vocabularului elevilor. Aceasta are la dispozitie numeroase transmanuale sau culegeri de exercitii. .redactarea scrisa a unor texte. Apar o serie de probleme noi.scrierea caligrafica a textului. Ele vor fi nuantate si adaptate în functie de continuturile învatarii. .realizarea acordului gramatical (S si P.determinarea sensului unor cuvinte noi. diftongi. asimilarea unor elemente ale limbajului. se consolideaza abilitatile de cititscris. factorii perturbatori ai comunicarii. .despartirea cuvintelor la capat de rând. prin învatarea sensului unor cuvinte noi. Se adauga alte contexte de realizare a procesului scrierii si a constructiei comunicarii.recitarea versurilor. semnul exclamarii. constatând ca elevii participa cu multa placere la organizarea si desfasurarea lor. cuvinte cu sens asemanator. devine necesara si capata un caracter aplicativ.).Activitatile de învatare propuse sunt variante desprinse din sugestiile Curriculum-ului National. . .elaborarea de bilete si scrisori. lucrare de control. . . Pentru clasa a II-a. am constatat ca ele au contribuit la dezvoltarea limbajului. în care se fixeaza. În clasa a II-a. . .citirea unui text la prima vedere. unele sugerate de programa scolara. identificarea personajelor. .lecturarea unor texte din literatura pentru copii. doua puncte. compuneri. În acelasi timp.familiarizarea cu notiunile: asezarea textului în pagina.învatarea conversatiei de grup. . Pentru clasa a II-a. vocala. linia de dialog. analiza imaginilor aferente textului. intonarea corecta a unui text cu semne de punctuatie. utilizarea cuvintelor cu sensuri opuse. în curriculum. la formarea si dezvoltarea unor structuri corecte de comunicare verbala. Toate acestea le-am utilizat în clasa. virgula. alineatul. triftongi. intonarea propozitiilor. Institutoarea poate alege sau crea diferite forme de exercitii. scriere imaginativa (compunere). text liric. cu sensuri identice ori cu sensuri apropiate. cuvinte cu sens opus. activitatile de învatare dezvolta si integreaza pe cele efectuate în prima clasa a ciclului de achizitii fundamentale.ca forme de achizitii fundamentale. .povestirea unor întâmplari.recunoasterea personajelor dintr-un text narativ. care-i regleaza utilizarea.se pot organiza felurite activitati de învatare. sugerate si ele.

... institutoarea cere sa se alcatuiasca 5 propozitii folosind cuvinte din fiecare coloana. .. . Ele intra-n clasa noastra. Cu hainutele calcate....masa? 6. solicitând elevii apoi . Ca forma de diferentiere a activitatii. b. Transcrierea unui text liric poate fi ceruta pentru un text cu versurile grupate în strofe sau aranjate în strofe (Inima de câine de T.. Institutoarea va cere elevilor sa alcatuiasca noua propozitii.. Întrebari posibile: * Ce orar ai astazi? * Ce cuprinde ghiozdanul tau? * Ce vei mânca în pauza mare? * Cum ajungi acasa? * Ce program ai dupa. Nume de fiinte si lucruri.numai nume de lucruri.atât nume de fiinte cât si nume de lucruri (sau fenomene ale naturii). Pentru formarea deprinderilor de versificatie.. Institutoarea va pretinde elevilor sa scrie 20 de cuvinte. 3. semnul întrebarii (?) si semnul exclamarii (!). Alcatuiti texte. Punerea semnelor de punctuatie. se propun exercitii de tipul: aleg cuvântul care sa se potriveasca cu anteriorul: a.numai nume de fiinte (de la 2-4 cuvinte)..O eleva merge spre scoala. solicita elevilor sa grupeze pe doua coloane numele de fiinte si numele de lucruri... povestirea unor texte citite. Cu rochitele.Ce mult peste __ zise vulpea __ Ea începu sa arunce pestele din carul taranului __ Ţaranul îsi mâna boii__ De unde sa stie ce isprava facuse vulpea __ 4. Ţântarul si avionul de O. În tramvai vine controlorul biletului la control zise acesta Am abonament asteptati sa-l caut Iertati-ma l-am uitat Acasa.recitarea poeziilor...)... În continuare. observând apoi modificarile de pronuntare si intonatie.. transcris fara semne de punctuatie. Punctuatia propozitiilor... Arghezi.. elevii vor alcatui un text coerent si corect din punct de vedere gramatical... Corectarea greselilor.. urmând sa le puna pe cele potrivite: . Elevul stie ca va primi un text cu greseli intentionate. 2.. Cazimir). Se ofera elevilor urmatorul text. (spate).. c.. pe care le-am aplicat în clasa si care au avut efecte pozitive asupra dezvoltarii limbajului si a capacitatii de comunicare a elevilor: 1. Apoi. în asa fel încât la sfârsitul acestora sa pot pune un numar egal de semne de punctuatie specifice sfârsitului de propozitie: punct (. (curate). date de institutoare. se solicita alcatuirea unor propozitii care sa cuprinda: . . d.O vulpe era tare flamânda __ Cum sa-si potoleasca foamea __ Vulpea s-a asezat în mijlocul drumului __ -Iata o vulpe moarta __ striga taranul __ El o arunca în car __ . Pe baza unor întrebari. Cu coditele pe . Iata un posibil text: .sa încurce" semnele. Sugeram câteva unitati de exercitii. pe care trebuie sa-l corecteze." 5. Activitatea de învatare capata iz de creatie didactica..

9. cât si a cadrului didactic.dreptul" de a face .. sa-i sai... a mânca.. Alegeti forma corecta.. Ionel merge la / l-a teatru.ca-i. Baiatul ce-l / cel înalt e vecinul meu. 3.experimenteaza de fapt cu sine însusi". taind cuvântul care nu se potriveste": Alearga pe ca-i / cai îngrijite. Se urmareste astfel trecerea de la un învatamânt modern. ia ..de-al. Cerinta pentru asemenea exercitii se exprima la persoana I pentru a implica afectiv si volitiv elevii. Pe usa nu pe ...sau. aceasta fiind o premisa obligatorie pentru .. cai . partea de comportament se urmareste a fi realizata nu prin impunere.cât si cuvinte cu înteles opus: prieten. s-a .. calatorie.asigurarea unui exercitiu didactic adecvat. De asemenea. (fereastra). Colega sa / s-a nu-i acasa. apropiat sau identic .e. a unui univers în care copilului sa-i fie recunoscut . ce-i .cei. Ortogramele.. a fugi etc.. în care elevul este înzestrat cu mijloacele si instrumentele necesare formarii lui ulterioare. Întreaga activitate are rolul de a pune copilul într-o postura educationala. De asemenea. Tu nu m-ai / mai vazut? Tu n-ai / nai un nai nou? Ion si Ilie s-au / sau dus la teatru.sa. Întelesul cuvintelor. 7. perechile" gramaticale omonime: deal .. Fiecare pas facut deschide noi orizonturi.barometrul activitatii scolare pentru institutor si elev Actualul curriculum propane o abordare moderna a procesului de învatamânt. atât a elevului. . evaluarea este momentul în care se face bilantul. da noi posibilitati. guma..3 Evaluarea . . ramâne aceeasi parte importanta în procesul învatarii.. Elevii vor alcatui câte o propozitie cu fiecare cuvânt dat. de a avea propriul ritm.cu anumite cuvinte date . iar acestea pot lua aspectul unor jocuri de rol. De aceea tinând seama si de particularitatile individuale si de vârsta.neam. s-au .mai.Eu voi alege forma corecta. propriile preferinte si antipatii". se urmaresteeliminarea stresului cotidian existent. m-ai .i-a. Este necesar sa vedem daca în cadrul învatarii elevul si-a însusit toate instrumentele cu care noi dorim sa-l înzestram.n-ai. Evaluarea. de a gresi. la .. elevului dându-i-se posibilitatea de exprimare si manifestare.l-a. El trebuie sa stie ca exercitiul îi formeaza abilitati adecvate si adecvabile nevoilor sociale civice: elevul . Ionel sta la / l-a tara. ca barometru al achizitiilor. Colega s-a / sa dus în tabara. Câinii cei / ce-i patati sunt ai mei. Efectele sunt benefice si din punct de vedere al dezvoltarii si nuantarii limbajului elevilor si pentru însusirea corecta a unor structuri de comunicare verbala.propriile" experiente de a . Activitatile de învatare pun elevii în situatii concrete. masina. ne-am .. Se ofera copiilor jetoane pe care sunt scrie . 8.. ci prin întelegerea unor norme si acceptarea lor liber consimtita.încerca propriile" idei. O evaluare sistematica si corect facuta are ca rezultat o activitate eficienta. putându-se apoi trece mai departe. nai .. Se are în vedere atât cuvintele cu înteles asemanator... masa.

Acestea determina fiinta umana la nivel sociologic si de grup. cooperare. o formula de încheiere pentru un dialog. sa distinga sensul cuvintelor si sa semnsleze prin replici corecte întelegerea mesajului scris. a carei functie principala este de a clasifica elevii. pentru a-i facilita învatarea si se urmareste participarea activa si autonoma a elevului. depasind granitele scolii. Se îmbina astfel raspunsurile cu alegere duala. Aceasta nu este specifica fiintei umane. de a situa elevii în raport cu atingerea rezultatelor prevazute în documentele scolare si de a oferi solutii de ameliorare a rezultatelor. Tehnicile de lucru trebuie astfel alese încât sa dea posibilitatea elevului si înstitutorului sa afle cu exactitate progresele realizate. deoarece fara limba. corectiva si constientizata. sa formuleze întrebari si raspunsuri. Se pot lua astfel masuri corective ale activitatii sau de stimulare si ameliorare. dar accentul este deplasat în functie de specificul vârstei si de competentele elevului. al clasei. Se doreste ca elevului sa i se ofere informatii suplimentare în functie de dificultatile constatate. sa se înteleaga. eseul structurat. Ce este limba? Ce este limbajul? Limba reprezinta una din caracteristicile de baza ale fiintei umane. însa doar omul are puterea si capabilitatea de a vorbi. de a identifica obiecte sau persoane. Apoi sa gaseasca o formula de adresare la începutul unui dialog. la o evaluare criteriala. cât si la nivelele sociale. raspunsurile cu alegere multipla. sau ce raspuns a dat fetita la întrebarea pusa. Functia de baza a limbii este în primul rând cea de a permite oamenilor sa comunice între ei. deoarece si alte fiinte utilizeaza anumite forme de comunicare. dupa fiecare unitate de învatare se realizeaza evaluarea prin probe orale. textele lacunare. itemi tip pereche. Astfel elevii au trebuit sa desprinda informatiile dintr-un mesaj. de a formula raspunsuri.1. formativa si sumativa. Limba a aparut.Test de evaluare .clasa a II-a Într-o alta proba de evaluare s-a urmarit capacitatea elevilor de a emite si recupera un mesaj oral. dar si de dificultatile pe care le întâmpina. Anexa nr. a fiecarui individ. atât la nivelul grupului. ca membru al unei comunitati sociale în cadrul careia se utilizeaza o anumita limba. Aici apar si caracteristici individuale ale fiecarui om în parte10[10] . trebuie interpretata de catre învatator. colaborare si autoevaluare. eseul liber. Aceasta are rolul de a furniza informatiile functionale.Se trece astfel de la o evaluare comparativa. Fiind constienti de propriile capacitati. omul nu ar mai fi fiinta umana. eseul semistructurat. sa formuleze diferite mesaje. sa efere informatii. In mod corect. cu scopul de a constientiza propriile dificultati. Importante sunt toate tipurile de evaluare : initiala. Apoi au trebuit sa realizaze un dialog. Ei trebuiau sa-si imagineze ce întrebare poate sa puna elevul din imagine la un raspuns dat. si sa-si exprime parerile în legatura cu un fapt. de a pune întrebari sau de a dialoga dupa niste imagini date. scrise sau practice. Au fost pusi în situatia de a initia sau încheia un schimb verbal. elevii au astfel posibilitati de comunicare. Evaluarea odata realizata. 1 . CAPITOLUL AL IV-LEA COMUNICARE sI LIMBAJ 4. iar activitatea urmatoare trebuie sa porneasca avându-se în vedere rezultatele evaluarii. dainuie si se dezvolta interdependent de 10 .

Realizând diferenta între mijloc de exprimare si obiectul desemnat. b)cunoastere (competenta). sub aspect social si psihic. respectiv semne intuite de societate. ci si instrument pentru reflectii filozofice si cel al inspiratiei poetice.Aptitudinea de a crea simboluri verbale. înseamna ca va ploua) si semne conventionale. în afara de semne naturale (când tuna si fulgera. comunicare interumana. Capacitatea verbala ca forma de exprimare si comunicare între oameni. Deoarece limba înseamna înainte de toate.Limba este un semn de semne cu o structura determinata în care locul si rolul anumitor parti componente este stabilit în functie de alte parti si de întreg ansamblul. numite simboluri. oamenii percep lumea si pe sine. c)utilizare (actiune. o viata decenta -fiind mijloc de comunicare si . limba trebuind sa ofere fiintei umane. În acelasi timp. Care sunt elementele de baza ale limbii ca sistem de semne? Tatiana Slama-Cazacu12[12] concluzioneaza ca: 1. Aceasta interdependenta reiese si din vasta experienta umana. meditând si 11 12 . Doar fiinta umana are posibilitatea de a utiliza. practica).Totodata. se apreciaza de catre Ion Coteanu11[11] . permitînd modificari. oferindu-le în acelasi timp si posibilitatea de a-si exprima optim toate elementele specifice ale comunitatii umane . Limba este mult mai mult decât un simplu mijloc de transmitere a informatiilor. Relatia între limba si societate este reciproca. ele pot coexista si dainui.mediul si comunitatea în care se foloseste. 3. nu numai atât. Datorita acestui fapt se poate concluziona ca între limba si societate exista o relatie de interdependenta.Limba este un sistem de semne care are la baza principiul simbolizarii. Cu ajutorul ei.Limba este un sistem de reguli pentru conexiunea dintre sunet si semnificatie. într-o interactiune permanenta. Limba. act. Numai în acest fel. Astfel. limba le permite transmiterea informatiei. Ea se concretizeaza în trei planuri: a)aptitudine. reprezinta în acelasi timp si expresia relatiei între om si natura. limba este o forma a creatiei umane care modifica atât societatea cât si limba însasi. Toate acestea fac ca limba sa fie complexa precum viata umana. Putem afirma ca limba si societatea au aparut simultan. limba reprezinta capacitatea de comunicare cu ajutorul sistemului de semne verbale articulate. fara ea nu ar putea fi organizate si nu ar exista comunitati sociale. limba este un fenomen social care permite comunicarea în cadrul anumitor grupuri umane. dar si acceptarea si utilizarea acestora. deci în comunitate sociala.Este un element de identitate nationala si culturala. între om si societate si fata de el însusi. dar în acelasi timp si cel mai perfect pentru comunicare. însa doar în cadrul anumitor sisteme si procese. îsi are rolul doar în societate. 2. Limba însa. fiind instrumentul de baza. sunt caracteristici care-l diferentiaza pe om de animale. Vorbirea naturala este un dar divin si apartine fiecarui om. aspecte si relatii cu lumea în care traieste. De aici reiese ca limba este o premisa importanta pentru existenta societatii umane.

fizica.). Regulile care permit anumite combinatii de unitati si exclud altele. Desi capacitatea verbala este o însusire naturala a fiecarui individ. dupa aprecierea lui Alexandru Metea13[13] care apare în planul practic si cel spiritual. Acest cuvânt (casa) însa este compus din patru sunete ( c. nu înseamna nimic.. Dupa acelasi Ioan Dumitru (1993). a. alfabetul Morse etc.cuvântul semnifica o notiune cunoscuta tuturor care cunosc limba româna. O proprietate importanta a limbii este si capacitatea acesteia de dislocare sau transpunere în spatiu si timp. permitând crearea unor enunturi noi. având denumirea de forme de comunicare nonverbala si paraverbala. Oamenii pot comunica si se pot întelege si prin alte moduri. Structura lingvistica cuprinde doua planuri: de continut si cel al exprimarii. Aceasta presupune existenta planului care cuprinde unitati cu semnificatie proprie (cuvinte) si a celui compus din unitati care doar prin combinare au semnificatie (sunete). ci este chiar determinata de aceasta.articularea. prin gesturi. Alte functii ale limbii sunt: reprezentativa-prezentarea realitatii. în primul rând ca mijloc de comunicare. Din cele afirmate pâna acum (cu sprijinul bibliografiei) reiese ca limba este un fenomen unic. La nivel spiritual însa. fiind o trasatura importanta a acesteia. De aici rezulta schimbarile permanente si modificarile aferente ale limbii. luate separat. Ele însa primesc semnificatie ca ansamblu. Se stie ca fiinta umana este nu doar marcata de limba. s. utilizata de fiecare individ si comunitate. 13 . Toate acestea însa sunt complementare limbii umane. distractie si angajare în treburi de interes comun uzând nu doar demijloace lingvistice. dar si folosind diferite alte sisteme simbolice deduse din vorbirea curenta (matematica. a) care . realizarea miilor de cuvinte si a unui numar nelimitat de propozitii. cu ajutorul steguletelor sau a semnalelor fumigene etc. limba se transmite si se asimileaza pe cale culturala. Acest mecanism permite ca prin utilizarea a doar vreo treizeci de unitati sonore. constituie gramatica limbii respective. Cuvintele sunt unitati cu semnificatie proprie si independenta (plan de continut). Exemplu: casa . De aici rezulta înca o caracteristica specifica a limbii si relatia acesteia cu cultura în general si în particular. Exista totodata si o etica a vorbirii. este vorba de categorii mentale si valori morale cu ajutorul carora individul si societatea pot fi stimulati sa se angajeze în treburi de interes general. prin combinarea carora se obtin unitati cu semnificatie (plan de exprimare) . De aici rezulta ca limba este accentuat productiva.Se poate vorbi despre lucruri departate spatial si temporal sau chiar despre cele inexistente. adica literele / sunetele alfabetului. de a transmite informatia. nefiind legata de ceea ce se întâmpla acum si aici. expresiva-privind vorbirea. Simbolizarea permite acest lucru.fiecare generatie la rândul sau este nevoita so învete. subiectul si cea apelativa-adresata ascultatorului. În plan practic este vorba de convingere. chimia. luate în ordinea amintita.creând opere literare.muzica. De aici si necesitatea acordarii unei atentii deosebite comunicarii si transmiterii informatiilor. Sunetele sunt unitati fara semnificatie proprie. functia de baza a limbii este de a asigura comunicarea între oameni. fiind indispensabila. prin care se pot transmite o multitudine de noi informatii si noi continuturi logice.

Vorbirea individuala apare când persoana aflata într-o situatie concreta. Limba si vorbirea sunt interdependente: limba a evoluat sub forma unei vorbiri organizate. prin intonatie si folosirea accentelor15[15]. Vorbirea îmbogateste considerabil limba. semnificatia unui numar mare de cuvinte apartinând unei limbi este cunoscuta de catre toti membrii comunitatii care vorbesc aceeasi limba. Exprimarea este însa deosebit de complexa. timpul util si elementul auditiv. Cuvântul este baza de plecare a exprimarii orale. afirma Tatiana Slama-Cazacu14[14]. de nivelul educational al individului etc. vorbirea unui copil difera de cea a unui batrân. Vorbirea rezulta din limba. sistem de semne verbale. Vorbirea fiecarui membru al comunitatii lingvistice este specifica. canalul de comunicare. de fapt o structura de semne verbale. Elementele de baza ale exprimarii sunt: vocea. iar vorbirea reprezinta realizarea. iar gestica un element auxiliar. De pilda. fiind un sistem de semne. Pentru a putea îndeplini aceasta functie într-o comunitate fie ea si etnica. limba trebuie sa cuprinda acelasi sistem fonetic. Exprimarea orala (vorbirea orala) este primara. Prin limba se oglindeste personalitatea lingvistica si asta în toate structurile lingvistice. Ne referim desigur la actul autentic de exprimare în momentul producerii sunetelor si al vorbirii în întregime. materializarea acestui sistem. fiind realizarea sonora a acesteia. stiinta moderna despre limba. având o paleta larga de elemente cu ajutorul carora se obtine informatia 14 15 . cea din urma fiind reprezentarea grafico-vizuala a vorbirii orale. Ca atare. Aceasta presupune ca vocea este baza comunicarii. iar vorbirea s-a dezvoltat în baza limbii. deoarece particularitatile personalitatii se disting nu numai prin rostirea sunetelor si alegerea cuvintelor. gestul. sugestiva. care poarta numele de lingvistica scoate în evidenta faptul ca formele analogice ale vorbirii de creare a limbii sunt exprimarea (vorbirea orala) si scrierea (exprimarea scrisa). morfologic. Gestica sau gesticularea este o forma neverbala de comunicare. de constitutia psihica si de nivelul de cultura al acesteia. Exprimarea orala (vorbirea orala) este o forma de concretizare a limbii în care predomina elementele auditiv-sonore. limba este un fenomen de comunicare si se bazeaza pe capacitatea utilizarii semnelor verbale. mimica.stiinta. rezultând de aici practic si vorbirea orala. vorbitorii si altii. În tezaurul lingvistic al unui popor se introduce destul de des cuvinte noi. depinzând de vârsta persoanei în cauza. La îmbogatirea limbii contribuie si personalitatiile (marii scriitori). Limba este deci. face deosebirea între notiunea de limba si cea de vorbire. înfaptuindu-se cu ajutorul mecanismelor de vorbire si auditive. sistemul de semne al anumitei limbi. în timp ce vorbirea este capacitatea de folosire a acestor semne si utilizarea individuala a mijloacelor lingvistice de catre membrii comunitatii în comunicarea lor cotidiana.Aceasta înseamna ca nu poate exista limba fara vorbire si invers. desi vorbesc aceeasi limba. Spre exemplu. ci si prin exprimarea plastica.Limba reprezinta mijlocul prin care se fiinteaza comunicarea interumana. mass-media. Vorbirea difera în fuctie de sistemul lingvistic al unei comunitati. vorbirea orala si scrisa reprezinta materializarea limbii. activeaza cu ajutorul organelor sale vocale. avînd functia de a evidentia si comleta exprimarea (vorbirea orala) precum si de a întari informatia scrisa. Ca atare. iar scrierea secundara. sintactic si lexical. ea depinde de mediul social.

Limbajul. sau cele care definesc exprimarea orala (intonatie. deoarece acesta asociaza informatia cu actul de citire. mai ales gestul si mimica. Utilizarea excesiva a unor gesture însa. În ultimul timp. oral sau scris constituie principalul mijloc de comunicare între oameni. iar exprimarea în sine forma. iar vorbirea gesticulativa îsi îndeplineste în totalitate functia. trebuie acordata o mare atentie exprimarii. mai ales elementele vorbirii gesticulative. Avantajul exprimarii orale consta în faptul ca participantii sunt prezenti fizic si urmaresc reactia ascultatorilor. Oricum. Elementele care-l demasca pe vorbitor atât în sens pozitiv cât si negativ sunt articularea.. Gestul si mimica trebuie sa urmareasca vorbirea. retusare. tempo. poate duce la diminuarea frumusetii exprimarii si a eficientei elementelor de baza ale vorbirii orale. neexistând timp pentru concentrare si revenire. Scrisul a aparut ca rezultat al conventiei civile. îmbunatatim textul. pronuntarea regionala etc. iar aceasta sa-si poata exprima menirea. De aici si sloganul: . problema de baza este lipsa contactului cu cititorul. tempo. gestul si mai ales mimica sunt importante mai ales în comunicarea oficiala. ritmul. Vorbeste pentru a-mi da seama cine esti !" sau . în scris nu se pot exprima toate nuantele. ortoepice si ortografice. având în vedere ca la baza scrierii se afla imaginea grafico-vizuala. Însotirea exprimarii orale de mesaje neverbale este un avantaj al omului. În cazul exprimarii orale (a vorbirii orale) aceste probleme pot fi înlaturate prin reactii (feedback). Aici este nevoie de un effort sustinut pentru a comunica. în scriere. În cazul scrierii. Exprimarea devine mai calitativa si are un impact mai puternic si atunci când se uzeaza de elemente ale vorbirii gesticulative. Informatia este transmisa direct. dar si mai târziu.suplimentara sau ce accentueaza ori detaliaza (intonatia. exprimarea orala scoate la iveala si cea ce vorbitorul nu doreste sau cea ce doreste sa ascunda. deoarece se realizeaza instantaneu. devenind o piedica pentru circulatia informatiilor.De aici rezulta importanta exprimarii mai ales când este vorba de prima impresie sau prima încercare de a comunica. informatia. trebuie sa tinem seama de normele lingvistice. de vorbire. Din aceste motive. De mare importanta este vorbirea cultivata în comunicare. acestea devin elemente importante si functionale. pauza. Astfel. iar informatia completata si explicata. Important este ca acestia sa stapâneasca sufficient de bine limba de comunicare. gesticularea (vorbirea gesticulata) este tratata separate. iatao comparatie interesanta: continutul exprimarii orale (al vorbirii orale) este produsul.. accent etc. în genere tot ceea ce vorbitorul doreste sa exprime. Predomina tonul emotiv si în principiu exprimarea are un efect puternic asupra celui care asculta. În ambele cazuri însa. . Aici se foloseste si alt stil de exprimare decât vorbirea orala. de unde si aparitia unor probleme privind circulatia informatiei. Aici nu ne referim doar la continut ci si la actul în sine de exprimare. În acelasi timp însa. Sa ne reamintim ca produsele se cumpara si cu privirea si cu urechile.) Totusi. pauza). ceea ce nu este posibil în cazul scrierii. desi calitatea ramâne cea mai importanta. Exprimarea orala (vorbirea orala) este un fenomen deosebit de complex. corectare si rescriind. avem sufficient timp de gândire.Cuvântul va va trada !". Scrierea (vorbirea scrisa) este forma de concretizare a limbii în care predomina imaginea grafico-vizuala a vorbirii. desi functia sa de baza este cea de a accentua si completa informatia în timpul exprimarii orale. Oricum. marcând trecerea societatii umane la un nivel superior de dezvoltare. Folosind terminologia economiei de piata. ambalajul acesteia. ritm. accentul.

în puterea cântecelor. Limba urmareste dezvoltarea unei comunitati lingvistice transmitând experienta acesteia. reflectând conditiile în care traiesc oamenii. În acelasi timp. iar sonoritatea este materiala. cu atât exprimarea este mai frumoasa. prelucreaza date cunoscute din realitatea obiectiva sau subiectiva. alcatuita din subsisteme lingvistice: fonetice. al vorbirii apare. mai convingatoare prin selectarea cuvintelor. Experienta verbala a copilului din primii 6 ani de viata influenteaza întreaga sa dezvoltare psihica. Toate acestea permit fiintei umane sa-si evidentieze creativitatea în cele mai diverse domenii: social. a rugaciunilor si a blestemelor (vezi importanta descântecelor). practica. concluzionarea) care. vorbirea este cea mai complexa functie a omului. limba este un sistem complex constituit din subsisteme interdependente. conversatie. întelegându-se prin aceasta functionalitatea si puterea creativa. ea este rezultatul acumularilor si perfectionarilor tehnico-economice si socio-culturale. în afara de functiile de baza (practice) are si una estetica.Vorbirea este un fenomen uman. Pâna la intrarea în scoala. În cadrul procesului de comunicare participând efectiv si direct la cunoasterea realitatii. ci si cel de formare a gândurilor. Limba si gândirea reprezinta un întreg. cugetarea. Am amintit deja ca vorbirea spontana. copilul învata vorbirea într-un anumit fel. omul apare în dubla calitate: ca individ si ca fiinta sociala. Oamenii au crezut în puterea cuvântului. prin care se realizeaza cu ajutorul limbii atât comunicarea verbala între oameni. în limbajul cotidian. cât si procesul de gândire notionala. altfel decât formele gândirii (notiunea. realizare etc. Ceea ce poate influenta negativ vorbirea. atât cea orala cât si cea scrisa. care permite vorbitorului sa-si exprime gândurile si sentimentele. De ce gresesc copiii în exprimare? Limbajul verbal consta în exprimarea orala a omului în diferite situatii. cu cât este vorbirea mai îngrijita. adica ortoepia si dictia care pot diminua frumusetia vorbirii. Limba nu este doar un simplu mijloc de comunicare. Creativitatea este cea mai importanta caracteristica a vorbirii. este slaba articulare. De fapt.Elementele sociale ale limbii consta în faptul ca ea permite realizarea legaturii între membrii comunitatii etnice. în cel de cunoastere (competenta) si în cel de utilizare (act. ca si celelalte aspecte. cultural. Aspectul estetic al comunicarii. cea mai utilizata. gândirii si în interactiunea zilnica. este o activitate specific umana. dar ele nu sunt fenomene identice. se manifesta în cel putin trei planuri: în cel de aptitudine. naturala. Limba este mijlocul prin care se realizeaza comunicarea. mai mult . Uneori acestea au avut pentru om o relatie magica. Vorbirea influenteaza totodata si viata umana din punct de vedere al gândirii si din punct de vedere emotional. lexicale si gramaticale. un ansamblu.). Cert este ca limba este o forma de comunicare interumana. Daca urmarim cu atentie gândurile vom vedea cum apar în gândire anumite elemente de limba. în mare masura sunt aceleasi la toate popoarele lumii. dobândeste informatii. Toate unitatile lingvistice tin de sonoritate (sunetele si cuvintele). Cu ajutorul limbajului omul transmite experienta. limba si limbajul detin o functie cognitiva. mai bogata mental. Aceasta iese în evidenta cel mai bine prin recitarea versurilor. Limba unui popor se îmbogateste si se nuanteaza. discursuri.2. Prin vorbire. 4. ea este un câstig socio-istoric al oamenilor. monologuri. Fiinta umana a acordat întotdeauna o importanta deosebita cuvintelor. Aceasta se materializeaza prin diferite modalitati: de pilda. O vorbire buna.

Cea mai mare frecventa ca sunete parazitare..viouara''.. coerenta a comunicarii verbale persista în întreaga copilarie. particularitati trecatoare ale dezvoltarii..hotomalu''.eu''.. vorbirea scolarului mic devine un element al exprimarii gândirii cu pronuntate note personale.. vocabularul sau ânsumeaza cca. .. iar de la aceasta vârsta apar o serie de caracteristici noi. La sfârsitul micii scolaritati. 700-800 fac parte din vocabularul sau activ. 1996).. Exprima bine diferentele dintre obiecte si fenomene. 4000-4500 cuvinte din care aproximativ 1500-1600 fac parte din vocabularul activ. preferintele.. ce. ci. Desi limbajul nu este suficient automatizat si înca mai întâlnim elemente ale limbajului situativ.tocma''. . În povestirea orala se fac evidente neglijente de pronuntare. În primii doi ani ai învatarii scrierii. ge. Alteori în scriere apar sunete supraadaugate (. . chi. apar si cazuri de inversari ale silabelor 16 .diminiata''. Se manifesta unele defecte temporare de vorbire.ieu'' în loc de . În dezvoltarea scrierii corecte. mult mai organizate si sistematizate.che. influentelor mediului familial si social. . de obicei atunci când copiii expun lectia si mai putin în dialoguri. Aceasta exprimare este facilitata si de volumul mare al vocabularului sau: aproximativ 2500 cuvinte din care cca.16[16] Unele dificultati de sistematizare si organizare succesiva... disimulari în articularea diferitelor cuvinte: .t-a dat o carte''. politetea sunt tot mai clar exprimate. Învatarea scris-cititului creeaza un câmp larg de dezvoltare si organizare a intereselor intelectuale.era'' sau . iar pe de alta parte... ele trebuie puse pe seama unor disfunctii ale cresterii.cardula''etc. Apar uneori si sunete mai multe decât trebuie sa apara în cuvânt: este vorba de un fenomen de încarcare fonetica a cuvântului. glumele. se manifesta la început greutati de diferentiere a sunetelor.. .lu''(în lo de lui).).p'orma''. ghe. micul scolar face adesea numeroase confuzii. de a întelege subtilitatile vorbirii aluzive... Sub influenta acestui proces apare un stil personal de exprimare a ideilor.aia''. cu foarte multe diferente individuale. pe de o parte datorita capacitatii intelectuale a copilului. .artimetrica'' etc. .. De pilda. S-a observat o problema deosebita privind caracteristicile pronuntiei si anume prezenta sunetelor parazitare în vorbirea orala a scolarului mic de tip monologat. el întelege bine vorbirea celor din jur si se poate face înteles prin exprimarea gândurilor în propozitii si fraze alcatuite corect. datorita procesului de instruire verbala si formarii culturii verbale. O astfel de exprimare fluenta si coerenta este facilitata si de dezvoltarea limbajului interior care constituie cadrul de organizare al limbajului exterior (Cosmovici A.iera'' în loc de . În general. sunt frecvente eliziunile de grafeme ( de exemplu . Perioada micii scolaritati este perioada în care scrierea devine un nou potential al sistemului verbal. în clasa a III-a si a IV-a apar raspunsuri mai complexe. .îtuneric''. La intrarea în scoala copilul are deja o anumita experienta intelectuala si verbala. este capabil de a sustine discutii contradictorii.). iar dorintele. o au sunetele isi a la sfârsitul si începutul propozitiilor. Se pot constata diferente însemnate de la un copil la altul în ceea ce priveste dezvoltarea limbajului.ître''. gi'' între care.. ghi. fenomene asemanatoare se petrec în scrierea diftongilor si a triftongilor. scolarul de 8 ani mai spune . fiind întretinuta de vorbirea defectuoasa din familie sau de unele caracteristici dialectale ale mediului lingvistic în care traieste copilul. precum si a grupurilor de litere . Daca în clasa I si a II-a întâlnesc expuneri incomplete. .spontan.recreatie''. dezvoltarii asincrone a unor segmente ale aparatului articular si respirator.. schimbarii dentitiei. .

De-a lungul anilor de scoala debitul verbal oral creste. neglijente sau greoaie. Exprimarea în scris este reletiv simpla si foarte economicoasa pâna în clasele a III-a.fetita sare coarda'' si . dar se constata numeroase progrese calitative datorate contactului cu vorbirea literara si cu rigorile impuse de scoala în legatura cu exprimarea verbala. prin antrenarea permanenta si insistenta a copilului în activitatile scolare. dupa care devine mai activa si mai personala. acestea presupun probleme de precizare a sensului si semnificatiei cuvintelor. caracteristicile exprimarii. bogatia structurii gramaticale a propozitiilor.atâta animale cunosc''. încurajarile si 17 . bogatia si varietatea lui. se corecteaza pâna la sfârsitul clasei a IV-a. Climatul afectiv. .)17[17] Limbajul contribuie la întreaga viata spirituala a copilului. a IV-a. istorie) va duce la dificultati în pronuntie si scriere. în care timpul verbal nu este bine acordat cu substantivul (. în ceea ce priveste stilul vorbirii. Pentru început însusirea ortogramelor nu are la baza cunostinte gramaticale precise. mecanismele trecerii din limbajul interior în cel exterior sunt deficitare si. dar treptat scolarul îsi va da seama de diferentele gramaticale existente (exemplu ..s-au''). aritmetica. Datorita unei slabe dezvoltari a auzului fonematic la început elevul nu poate distinge bine câte cuvinte sunt într-o propozitie. Cunoasterea tulburarilor de limbaj prezinta o importanta deosebita deoarece au o frecventa relativ mare. Între scolarii din clasele I-IV exista diferente importante în consistenta vocabularului. pe de alta parte.mai trebuie putina sare'').sau'' si . debitul scris creste mult mai lent. înca insuficientei automatizari.. evolutia sa este îngreunata sau stopata în functie de gravitatea tulburarii. Implicatiile defectelor de vorbire sunt grave si se fac simtite în întreaga activitate psihica a copilului si îi modifica comportamentul. ele influenteaza negativ randamentul scolar si în general integrarea în colectiv si activitate... Exprimarea în scris opereaza înca de la început cu un vocabular mai critic si cu rigori de o topica expresa. Alte defecte ale scrierii.istoria este o lectie. a defectelor de pronuntie. Toate aceste particularitati ale limbajului se oglindesc sintetic în debitul oral si scris. În comunicare persista înca destule elemente ale limbajului situativ. datorita nivelului de întelegere precar al copilului. a repetitiilor.. Particularitatile dificultatilor întâmpinate de copil în vorbire sunt datorate.. cresterea volumului de cuvinte tehnice (la gramatica. În vorbirea scolara (relativ monologata) frecventa cea mai mare o au dezacordurile gramaticale. dar treptat el începe sa desprinda unitatea fonetica si grafica a cuvântului si elementele propozitiei simple si dezvoltate.clasa a II-a. Pentru o dezvoltare normala limbajul necesita o permanenta stimulare. În aceasta perioada scrierea devine un nou potential al sistemului verbal. ca o lectie principala a lor''. (Mitiuc I. iar în cazurile când se produc deteriorari ale limbajului.pâna vine ei''clasa a II-a. iar elementele de pronuntie dialectala prezente la începutul scolaritatii vor scadea treptat prin dezvoltarea limbajului cult. limbajul elevului mic se caracterizeaza prin formulari neclsare. cu foarte multe diferente individuale.clasa a IV-a). ca acelea de caligrafiere sau de înclinatie a literelor. este vorba de o insuficient de clara analiza auditiv verbala cu privire la componenta sonora a cuvintelor. pe de o parte. De aceea problemele de omonimie vor implica dificultati (.. însusi stereotipul dinamic gramatical nu este elaborat. existenta sau inexistenta fenomenelor parazitare în vorbire. .cuvântului.

În cazul în care un copil prezinta dificultati de învatare a limbajului expresiv el trebuie sa se identifice prin urmatoarele caracteristici: vocabular restrâns. 18 . carente în formularile verbale nereferentiale. cateva demersuri specifice de învatare: · învatarea fonemelor si a combinarii lor.crearea unui tonus psihic ridicat constituie factori deosebit de importanti pentru recuperarea copiilor cu deficiente de limbaj. a regulilor gramaticale si mai ales învatarea captarii de semnificatii ample. Copiii întâmpina dificultati pe aria limbajului receptiv mai ales în anumite situatii care presupun întelegerea: unor formulari mai ample: propozitii dezvoltate si fraze. în raport cu asteptarile vârstei. în esenta. dificultati în achizitia de cuvinte noi. propozitii. o anumita ramânere în urma. acestea vor deveni si mai evidente. precum substituiri. expresii stilistice mai elaborate. cât si ca varietate categoriala. dificultatile de învatare a limbajului nu mai sunt de constructie si de vorbire ca atare. grave si persistente în primii ani de scoala. alterarea ordinii sintactice a cuvintelor în fraza. corectarea lor doar prin oferirea de modele corecte de vorbire. fraze. omisiuni ale unor elemente-cheie din fraza. sunt cauzate de o inadecvata însusire a pronuntiei. Achizitia si dezvoltarea limbajului implica. · învatarea extragerii semnificatiei din compexele ideatice mai ample. saracacios. · învatarea combinarii de cuvinte în sintagme. · învatarea regulilor gramaticale si utilizarii lor curente. Cei mai multi dintre copiii care în clasele primare prezinta dificultati de învatare au avut dificultati de învatare a vorbirii în prima copilarie. Limbajul receptiv sau limbajul comprehensiv asigura receptarea si întelegerea mesajului transmis de emitator.18[18] Dificultatile de învatare a vorbirii sunt constante de regula. ci de dezvoltarea limbajului ca fenomen global. ambiguu. fraze scurte si simple. erori de lexic. articulate ideatic. de maniera orala ( rapida si contextuala). Dificultatile de învatare verbale aferente vorbirii se pot manifesta pe directia combinarii de cuvinte. cu subîntelesuri. a finalitatilor limbajului. limitari în dezvoltarea pe orizontala si verticala a aspectelor pragmatice. În cazul dificultatilor de învatare ale limbajului receptiv. înlaturarea lor printr-o abordare din timp prin metode terapeutice si logopedice. netratate. a formei si continutului lor. a acestora în mesaje. prin stimularea si încurajarea judicioasa a copilului. cu certitudine. dar care pot fi remediate printr-o actiune convergenta determinând: reducerea lor odata cu maturizarea si dezvoltarea copilului în activitatea scolara. Dificultatile de învatare a vorbirii sau a articulatiei. limbaj telegrafic. ca medie normala. pe la 4-5 ani. prezenta unor termeni necunoscuti sau abstracti. · învatarea cuvintelor. lacunar. simplificari sintactice atât ca lungime. formulari eliptice. argotisme.

Copilul care nu întelege multe din cele ce se spun în jurul lui este stresat. . exersând o activitate serioasa. atitudine precara. alti copii întâmpina dificultati pe ruta fonologica si se straduiesc mereu sa recompuna auditiv cuvântul grafic. un timp mult prea scurt pentru un mecanism atât de complex. vie si corespunde primei etape a procesului de cunoastere. pentru a le recunoaste ulterior în alte texte. Dificultatile de învatare a citirii se manifesta astfel: unii copii fotografiaza la nesfârsit cuvintele citite. mutism si chiar manifestari de tip schizoid. jocul este o activitate concreta. El trebie sa învete sa citeasca în mai putin de 1 an de zile. pentru realizarea mult doritului complex grafo-sonor. Ameliorarea unor astfel de cazuri este totusi posibila în scoala. care necesita din partea unui copil de 6-7 ani un efort foarte mare. De multe ori dificultatile de învatare a citirii sunt cauzate de procesul de învatamânt în sine. Înscriindu-se în sfera actiunilor din perioada de început a vietii omului. ca acestea seamana cu ceva din ce cunosc deja. ce se finalizeaza cu rostirea cuvântului final si întelegerea textului. rezervata. negativism. astfel. pentru a evita posibila agravare în sensul aparitiei unor eventuale manifestari nedorite. fapt ce-i obliga la un mare consum energetic formal. predispunându-i totodata la multe confuzii. Însusirea lexiei reprezinta un proces amplu si complicat. poticnindu-se la cuvinte noi pentru ca se încapatâneaza sa le citeasca doar vizual. 4.Dificultatile de învatare a limbajului receptiv sunt însotite si de alte manifestari. întârziind. cunoasterea abstracta . dezorganizare generala sau chiar o inhibare totala. si revenirea obligatorie în planul vizual pentru a citi. parintii trebuie sa manifeste întelegere si menajare a copilului. trasatura dominanta a conditiei umane. perturbari afectivemotionale. Caracterul practic al jocurilor se evidentiaza pregnant si la copiii scolari . semantic). având senzatia vaga. copilariei si izvoraste din nevoia de actiune a copilului. lexical. copilul manifesta usoare tulburari de motricitate. irascibilitate.si chiar în jocurile adultilor. treptat. Dificultatile de învatare ale citirii sunt determinate de greutati întâmpinate în asocierea prompta. corecta si trainica între fonem si grafem. frustrat si demoralizat. fiind un mod foarte serios de a aduce la nivelul sau lumea celor mari si de a o întelege. sintactic. pe fondul atâtor altor solicitari scolare paralele sa prezinte manifestari precum: probleme perceptive. în sfârsit un cuvânt. cu numeroase reveniri în explicatii. Educatorul. Metoda practicata la noi. în clasele primare. de tip fonetic. ca si în orice demers de procesare actional. daca sunt depistate la timp si tratate cu multa rabdare. caracterizata prin intuirea lumii pe calea simturilor. iar cu cât omul se joaca mai mult cu atât îsi pastreaza atributele copilariei.la care apare si se dezvolta. Este normal ca la început elevii ce învata citit-scrisul simultan si în ritm alert. Jocul reprezinta o activitate proprie vârstei fragede. fara sa termine întotdeauna sinteza fonemica în timp util. scaderea capacitatii de concentrare în alte zone. Copiii se joaca. dar falsa. metoda analitico-sintetica presupune predarea scris-cititului simultan. anxietate. prin metodele neadecvate de învatare a citirii si scrierii în scoala. alti copii procedeaza la o alternanta întâmplatoare a celor doua rute. Astfel ca problemele disfunctionale în citire pot aparea în oricare din cele patru module ( perceptiv.3. deficit sporit de atentie. Jocul didactic folosit în lectiile de limba româna Principala activitate a copilului este jocul. simulativa din lumea adultilor. usor de detectat. deficit de implicare.

jocul mijloceste cunoasterea directa a lumii si. calculatorul va oferi copilului sansa de a patrunde în lumea din ce în ce mai complexa a informatiei în folosul lui. jocuri muzicale. caci daca dorim sa le captam atentia si sa le transmitem cât mai multa informatie. jocurile distractive. jocuri fonematice. Posibilitatile sporite de contact si cu alti adulti. morale. Integrarea jocului în procesul instructiv educativ face ca elevul ori prescolarul sa învete cu placere.a treia alfabetizare'' si sa fim alaturi de el. Primele jocuri pe care le practica copiii sunt jocurile de rol (în special în orele de limba româna). cum sa caute informatia si unde sa o caute. pentru ca cer o dezvoltare psihica si fizica necesara întelegerii si practicarii regulilor de joc. . care însa îl izoleaza oarecum de ceilalti copii ori adulti. Jocurile de reguli se caracterizeaza prin faptul ca regula este elementul principal al jocurilor. determina un proces de emancipare afectiva reflectata în joc. jocurile de imaginatie. jocul cu rol include si anumite reguli. mai multa siguranta si tenacitate în raspunsuri. Sa-i deschidem asadar dumul catre . de recitare si cânt. corectarea ortografiei. Jocurile pe calculator fac parte. jocuri matematice. rolul jocului si situatia imaginara.. acestea pot fi însa incluse si în categoria jocurilor cu reguli. din care decurge. din afara cercului familial. atentia copiilor se îndreapta. mai activi. . în calitate de cadre didactice. sa cunoastem continutul acestor softuri si sa ne straduim a le integra în procesul instructiv educativ.a. de regula. Daca este utilizat cum trebuie si cât trebuie. cu valoare formativa bine determinata în momentul în care cadrul relational al copilului se largeste prin intrarea lui în scoala. jocuri pentru îmbogatirea vocabularului. trasaturi complexe de caracter. În desfasurarea jocurilor: Ghicitorul. jocurile sportive. dialectice. convingeri si puternice trairi emotionale. Aceste jocuri sunt specifice scolarilor. cultiva deprinderi bogate. cu precadere. mai ales. sa devina interesat de activitatea pe care o desfasoara. de cultivare a unor bogate calitati fizice. jocurile muzicale s. spre respectarea regulilor de joc. Iar jocul de reguli cuprinde si anumite roluri. jocul pe calculator. Copiii sunt solicitati sa creeze diverse dialoguri ce pot fi purtate în situatii date. copiii s-au dovedit a fi din ce în ce mai atrasi de un alt tip de joc. Este bine ca noi. Pentru scolari. jocuri de atentie.). jocuri pentru dezvoltarea operatiilor gindirii. cel mai eficient joc se pare a fi astazi cel pe calculator. între acestea existând determinari strânse. Pe lânga aceste tipuri de joc amintim si jocurile de miscare. În ultimii ani. Jocul îmbraca forme variate de manifestare. sa capete mai multa încredere în capacitatile lor. CD Press etc. Jocul cu reguli izvoraste si se dezvolta din jocul cu rol si se caracterizeaza prin separarea si prin constientizarea sarcinii jocului. Cine stie geografie etc. Asadar. Erc Press. jocuri logice. din categoria celor intelectuale: pentru cunoasterea mediului înconjurator. jocul este o cale eficienta de educare. estetice si sociale. cu usurinta. Toate tipurile de jocuri prezentate favorizeaza interrelationarea copiilor. Jocul capata o pondere si un rol deosebit. face ca cei timizi sa devina mai volubili.Prin caracterul sau practic. mai curajosi. învatamântul modern trebie sa-l învete pe elev cum sa învete. In acest moment creatorii de soft educational au scos pe piata o serie larga de CD accesibile atât scolarilor cât si prescolarilor (ISA multimedia.

La sfârsitul jocului vor fi evidentiati toti elevii care au formulat raspunsuri corecte si au dat dovada de mai multa fantezie. institutorii. Pentru organizarea unui joc didactic trebuie sa avem în vedere urmatoarele cerinte: pregatirea jocului. asigurarea unei atmosfere prielnice de joc. Voi prezenta un joc didactic folosit înaintea alcatuirii unei compuneri despre primavara: Cuvântul interzis Scopul: activizarea vocabularului.? -În banca din spatele elevului. Dupa ce clasa a fost organizata. anuntarea titlului jocului si a scopului. Desfasurarea jocului didactic cuprinde urmatoarele momente care trebuie parcurse în organizarea lui: introducerea în joc. -Când vin pasarile calatoare? -Când încep sa înfloreasca pomii. organizarea lui metodica. se explica desfasurarea jocului si se arata ca pentru fiecare raspuns au la dispozitie un minut de gândire. organizarea judicioasa a acestuia. prezentarea materialului. explicarea si demonstrarea regulilor jocului. Cuvântul interzis primavara. stim sa asiguram o concordanta deplina între elementele ce îl definesc. Se solicita elevilor ca la întrebarile învatatorului sa raspunda în asa fel încât un anumit cuvânt stabilit anterior sâ nu fie folosit. executarea jocului de catre elevi. varietatea elementelor de joc ( complicarea jocului. de modul în care noi. Sarcina didactica: formularea unor întrebari care cer în raspuns cuvântul interzis. ci sa se gâseascâ alte formulari. Exemple: Cuvântul interzis a treia.. -În ce clasa sunteti? -În clasa care urmeaza dupa a doua. care sa constituie totusi raspunsul la întrebarea pusa. încheierea ( evaluarea conduitei elevilor). -În ce banca sta elevul. stimularea elevilor în vederea participarii afective la joc. complicarea jocului. -Când se topeste zapada? -În anotimpul în care înfloresc ghioceii.Reusita jocului didactic este conditionata de proiectarea. ritmul si strategia conducerii lui. Se dau înainte de joc doua-trei exemple de raspunsuri în care sa nu fie inclus cuvântul interzis. Aceasta trebuie construita în asa fel încât sa ceara în raspuns folosirea cuvântului interzis. dezvoltarea atentiei voluntare si a imaginatiei. Demersul jocului: jocul se poate desfasura în colectiv sau în perechi. introducerea altor variante). fixarea regulilor. respectarea momentelor jocului didactic. .

unul sa fie suficient de strain de celalalt. descopera o serie de motivatii pentru a învata.În activitatea de fiecare zi a copilului. educarea si dezvoltarea tuturor factorilor implicati în procesul creatiei. Îl poarta mereu dupa el. îsi asuma sarcinile de învatare. o inventie. stimularea. nuantata. Eficienta jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul în care învatatorul stie sa asigure o concordanta între tema jocului si materialul didactic existent. . al doilea dulap. Jocurile didactice care le-am folosit cu bune rezultate la clasa I si care au ajutat la învatarea cititului si a scrisului sunt Robotii. Voi prezenta câteva sarcini didactice. evident. explicatii. Obiective: dezvoltarea fluiditatii. Obtinem astfel diferite figuri: Câinele cu dulapul. de la doua cuvinte ( binomul fantastic) sau de la mai multe cuvinte. sa foloseasca cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebari. Sarcina didactica: crearea unei povesti pornind de la doua cuvinte. Câinele pe dulap. Jocurile de creativitate trebuie sa urmareasca cunoasterea. Alfabetul Morse. ce sa-i faci. Spre exemplu. cum face melcul cu cochilia. Spre exemplu: * Un câine trece strada cu un dulap ân spate. spre a constitui un tot unde cele doua elemente straine sa poata convietui. Se amesteca toate biletelele si se extrag doua la întâmplare. alegând mijloacele adecvate de îndeplinire a lor. flexibilitatii si originalitatii. Folosind aceste jocuri. îmbogatirea si activizarea vocabularului elevilor. Exemplu: Jocul Ce putem face cu ajutorul a doua cuvinte. acestia îsi satisfac nevoia de activitate. Copiii cei mai înzestrati sunt cei care se joaca mai mult. câine. un stimul. Câinele în dulap. Litera se plimba etc. fac parte din aceeasi notiune. dezvoltarea perseverentei. Procedeul cel mai simplu pentru a institui între ele un raport e acela de a le lega printr-o propozitie. formarea deprinderii de exprimare corecta. Desfasurarea jocului: alegem doua cuvinte.aceste doua cuvinte vor forma o pereche. am observat ca se dezvolta capacitatea de exprimare corecta. (vezi Anexe). de a se transpune în diferite roluri si situatii care îi apropie de realitatile înconjuratoare. spre exemplu. a imaginatiei creatoare. jocul ocupa. Jucându-se. aprecieri. Fiecare figura ne ofera schema unei situatii fantastice care sta la baza unei povesti. recreativ. am observat cum se manifesta elevii în urma lor. Jocul solicita efortul intelectual. de a actiona cu obiecte reale sau imaginare. Pentru alegerea cuvintelor se recomanda urmatorul procedeu: fiecare elev va scrie un cuvânt pe o hârtiuta pe care o va împatura. expresiva. Va fi o descoperire. Primul. spre a institui între ele o înrudire. Imaginatia elevului e constrânsa sa se puna în miscare. între care safie o anumita distanta. Elevii pot exersa actul vorbirii într-un mod placut. E cotetul lui. Aplicând aceste jocuri. raspunsuri. ce pot fi realizate prin intermediul unor astfel de jocuri si jocurile prin care se pot realiza: * Crearea unor povesti pornind de la un cuvânt. locul preferat. Dulapul pentru câine. lup si urs sunt prea apropiate.

sa se tina seama. Învatarea prin actiune este un stil eficient. Dramatizarile au ca obiectiv de prima importanta sa provoace elevii sa interactioneze în comunicare. atractiva si interesanta activitatea din scoala. Doctorul merge sa faca un dus si gaseste alt câine în dulapiorul de baie. Ele se perfectioneaza pe masura ce comunicarea nonverbala se îmbogateste. exprimare. O data însusite de elevi.* Dulapul pentru câine contine paltonasul câinelui. De asemenea. expresiile faciale transmit. compunerea unor asemenea povesti are si efecte comice. comunica emotiile mai bine decât mesajul verbal. oase false. îi ajuta în vorbire. este indicat sa li se ceara elevilor sa-si deseneze episoadele cele mai importante ale povestirii pe care au inventat-o. În aprecierea povestilor create de elevi. dezvoltarea propozitiilor în povesti. .. intonatia si vorbirea inteligibila. . în formarea si dezvoltarea vointei. În general. Comunicarea nonverbala la copii are un rol de compensator sau substituient al limbajului verbal. unul în frigider pe jumatate congelat. Deci. aceasta deoarece unii elevi. pisici false. Gesturile copilului nu se limiteaza cu vârsta. miscarile. învatatorul va trebui sa le exemplifice. poate sa atentioneze învatatorul asupra înclinatiei de a recepta si emite mesaje referitoare mai mult la atitudini interpersonale decât la continutul comunicarii verbale. Cunoasterea feptului ca la copil gesturile sunt mai frecvente decât la adult. Obiectivul avut în vedere nu este nici pe departe un antrenament pentru actorie. Jocurile dramatice ofera o trecere si adaptare mai usoara de la învatamântul prescolar la cel scolar. privirea. articulata si corecta. la un grad mai ridicat de dificultate. Ele ajuta si corecteaza pronuntia. deschide dulapul sa-si ia halatul si aici gaseste un câine. Jocurile dramatice ofera prilejul pentru a învata o respiratie corecta în timpul vorbirii. E posibil ca ei sa realizeze desene cu mult superioare creatiilor literare. cu unele modificari. De asemenea. ziarul si tigarile stapânului). prin comunicarea nonverbala se exprima atitudini interpersonale. legarea cuvintelor în propozitii. Prietenos fata de aproapele sau. dar sa iasa din dulap nici gând. papucii îmblaniti.drumul'' pe care va trebui sa-l pargurga elevul este urmatorul: alegerea celor doua cuvinte ( la întâmplare). le dezvolta capacitatea de a improviza în anumite situatii în fata unui public. Învatatorii si elevii îndragesc aceste jocuri înca din clasa I si le vor folosi si în urmatorii ani de scoala. da din coada afectuos. Aceste jocuri au un rol însemnat în educarea elevilor. Pe lânga stimularea creativitatii. acestia le vor aplica cu mult amuzament. În caz ca elevii nu pot parcurge singuri aceste etape. sirul de botnite si de zgarzi. Se recomanda sa li se permita elevilor sa creeze si acasa povesti. Gesturile. da laba elegant. în primul rând de gradul lor de noutate. unul în masina de spalat. ci unul de participare activa în comunicare. oricât l-ar implora doctorul. unul în sertarul biroului. cu o imaginatie bogata. Doctorul x se întoarce acasa. ghidul orasului (ca sa mearga sa ia laptele. de originalitatea lor. E un câine latos în dulapul pentru maturi. * Câinele în dulap. E unul si-n dulapul cu oale din bucatarie. pentru a usura si a face placuta. ajuta elevii în exercitiile de miscare necesare pentru o dezvoltare fizica si psihica. pot avea un vocabular sarac.

vaz. Ea se exprima în doua modalitati. Se continua jocul pâna vor participa toti elevii. cu ajutorul gesturilor. aplicat la diferite tipuri de texte literare sau nonliterare. Formarea si educarea limbajului prin lectura Receptarea mesajului scris se realizeaza prin lectura sau citirea unui text. · jocuri care dezvolta atentia. · jocuri care cultiva dezvoltarea fizica si coordoneaza miscarile. de simt. cuvintele si combinarea cuvintelor în vederea întelegerii si formularii unui mesaj inteligibil . de simulare. Se noteaza raspunsul corect cu plus. silabele. se asaza pe un scaun si mimeaza mânuirea schimbatorului de viteza. dezvoltarea atentiei. 4. Înainte de a trece la mimare. Am folosit cu succes. la clasa. pipait. sa regaseasca natura generoasa ce se ascunde dupa conventiile impuse de societate. Lectura se manifesta ca un exercitiu de performanta. dezvoltarea capacitatii de exprimare în propozitii corecte. Un elev din prima grupa se duce afara. fantezia. Sa îndrumam scolarul sa-si construiasca o baza solida. de concentrare. antrenamentul afectiv sunt solicitate din ce în ce mai mult în jocuri.4. În celelalte clase. Un copil din a doua grupa raspunde cu o propozitie: Mircea este sofer. memoria. elevii învata elementele analitice ale cititului. în limbaj afectiv sau stiintific etc. din mimica si gesturile colegilor lor. Învatatorul trebuie sa permita scolarului sa se elibereze: a juca jocul si a-l juca pe cât posibil mai bine este calea cea mai sigura pentru a-l face sa iasa din el însusi. nonconformiste. Apoi mimeaza un copiol din grupa a doua pentru unul din grupa a treia. actul citirii devine o forma automatizata . Aceste jocuri se bazeaza pe anumite tipuri de exercitii: de destindere. apoi unul din grupa a treia pentru grupa a patra si unul din grupa a patra pentru altul din grupa întâi. mersul masinii si mânuirea volanului. Sarcina didactica: recunoasterea.fundamentala pentru achizitionarea informatiilor din oricare domeniu de activitate. la ce profesie se refera. sa dea curs imaginatiei creatoare. Va fi evidentiata grupa care a obtinut cele mai multe pulsuri. trebuie sa faca apel încetul cu încetul la întreaga sa imaginatie. trei sau patru grupe. cunoscute sau la prima vedere. daca vrea sa exprime tot ceea ce are sa spuna. diferentiere determinata de specificul organizarii activitatii didactice. stabila: disciplina corporala. de interpretare. a memoriei. adica literele. Desfasurarea jocului: Se împart copiii în doua. În clasa I. . gust. dar cu alte gesturi. El întelege ca nu-i o marioneta si. a imaginatiei si a capacitatii de coordonare a miscarilor. Exemplu: copilul din prima grupa intra în clasa. Copilul cauta sa mearga în aceasta directie cât mai mult posibil. urmatorul joc de simulare: Ce profesiune are? Obiective: activizarea bagajului de cunostinte.Pedagogii au facut o clasificare a acestor jocuri: · jocuri de formare a unor relatii între copii. revine si mimeaza. miros. Nu se va mai mima o profesiune ghicita sau se va mima. Se vor antrena în roluri actrive cât mai multi copii. puse în serviciul tuturor muschilor.ca gest. iar cel gresit cu minus. pentru a alege miscarile cele mai sugestive. la observare si sensibilitate. · jocuri care dezvolta functionarea organelor de simt: auz. Raspunsul se va da sub forma unei propozitii de catre un reprezentant din alta grupa. el se va sfatui în soapta cu învatatorul. caracteristicile unei profesiuni.

elevii se pregatesc sa abordeze studiul literelor. sa citeasca fluent si corect enunturi cunoscute. pentru rostirea acestui cuvânt. Se are în vedere dezvoltarea perspicacitatii si a rapiditatii gândirii.Ce este aceasta? Elevul: . Urmeaza sa se faca separarea sunetului din silaba.a. cum ar fi vocalele (a. Fiind o etapa de trecere de la activitatea din gradinita spre cea din scoala.. se deschide gura de doua ori. de a depista deficientele de pronuntare.Alba ca Zapada". sa exprime legatura dintre text si imagini. o. silaba.. asa cum rezulta din obiectivele referentiale ale Curriculum-ului National: sa identifice litere.ta"). În etapa prealfabetara. formarea deprinderilor de activitate . Tot în aceasta perioada se folosesc imagini care provoaca elevii la alcatuirea propozitiilor. u) si câteva consoane (m. i. a creativitatii.Tata". . sa asocieze forma grafica a cuvintelor cu sensul acestora.. grupuri de litere. de analiza.. elegant ilustrat. O posibila conversatie ar fi aceasta: Institutoarea: -Priviti aceasta imagine! Ce face tata? Elevul:. cuvânt. întrebarile se vor derula astfel: Care este primul cuvânt al propozitiei? . la început vocala (. elevii .Punguta cu doi bani"..În ultima instanta. z. sa citeasca.. r. iar apoi consoana (.t"). cum ar fi: r. Institutoarea: . t. sa manifeste curiozitate pentru lectura.. si anume . Se insista asupra pronuntiei corecte a unor sunete care în anumite combinatii sunt susceptibile de a fi pronuntate gresit.Care este al doilea cuvânt? . în ritm propriu.Tata citeste. urmând sa se rosteasca primul cuvânt mai rar (.Aceasta este o propozitie.Povestea gâstelor" s.. precum si de a înlatura inhibitiile copiilor. institutorul trebuie sa se asigure ca ei pronunta corect cuvintele uzuale si ca sesizeaza toate sunetele dintr-un cuvânt. învatarea cititului tine de asimilarea primei alfabetizari. silabe. cu întelegerea sensului exact al acestora. z).Capra cu trei iezi". de sinteza. text).citeste".descoperind ca . De mentionat ca în perioada prealfabetara. se urmareste formarea principalelor elemente de care elevii au nevoie spre a putea întelege activitatile de învatare (propozitie. e. . s. sa analizeze limbajul. . cuvinte în text tiparit si text scris de mâna.. În felul acesta. analitic. sa înteleaga semnificatia globala a unui text dat. . aceasta perioada se centreaza pe învatarea prin joc.citesc" diferite imagini selectate din povestile mai cunoscute lor. l. Continuând. elevii învata câteva sunete din alfabet.. Copiii vor învata sa lectureze dupa imagini.ta"-. În acest fel se va separa propozitia în cuvinte. Învatarea elementelor citirii se desfasoara în doua etape (în noua situatie creata de scolarizarea copiilor de la 6 ani) specifice clasei I: etapa prealfabetara si etapa alfabetara.. . Rolul acestei perioade este de a familiariza copiii cu atmosfera scolara. Activitatile de învatare au un caracter intuitiv. sa utilizeze povestirea pe baza ilustratiilor si prin imitare. un scurt text cunoscut. intuind. Pentru aceasta.a")...Ursul pacalit de vulpe". De pilda. bazat pe foarte mult material didactic.

fragmentara. Important este ca toti elevii sa aiba deja formate deprinderi sigure de citire corecta. precum si manifestarea interesului pentru lectura unor texte variate literare si nonliterare''..te-ren") si în fine . naratiune).. cuvinte. identificarea informatiilor specifice dintr-un scurt text citit în gând.în mod dirijat . În clasa a III-a. semnul întrebarii. Lungimea textelor poate fi de pâna la 300 de cuvinte.secretele'' lecturii: modurile de exprimare (descriere. între obiectivele de referinta. autor. diferentierea acestora. dialog. tipologia textelor si configuratia bibliotecilor. gânduri. Perioada postalfabetara are rol sintetizator si de consolidare a citirii. vor recita poezii si vor începe sa citeasca . elevii vor învata despre titlu. .. alineate. de calitatea . Aceasta se bazeaza pe urmatorul algoritm: convorbire initiala. elevii vor învata toate literele alfabetului limbii române.. Elevii vor fi totodata capabili de a-si exprima opinii..ta-ta"). despartirea în silabe (.Aceasta se desfasoara în prima parte a semestrului I din clasa a II-a. ca si continut. desprinderea unei propozitii (.)''. se propun.t". cu sarcini.. iar apoi se parcurge calea metodica în sens invers (.. la prima vedere. constienta si fluida.a". Pe lânga învatarea altor elemente despre carte.tata"). În etapa alfabetara. forma si întindere.Tata citeste ziarul").. memorarea unei poezii de 2-3 strofe. cuvintelor si sintagmelor în spatiul grafic. corelarea imaginilor cu textul . fara probleme ortografice ori de punctuatie si usor de înteles. separarea sunetului (. text liric. . de 40. elevii vor învata citirea unor texte cunoscute.t"). Se acorda atentie educarii prieteniei. a respectului fata de colegi si adulti. corelarea literelor de tipar si corespondentelor lor scrise de mâna. dialog.. Elevii vor cunoaste multe dintre . . apoi (. sentimente în legatura cu faptele si actiunile personajelor.citirea în mod corect a unui text necunoscut ( la prima vedere). în ritm propriu. formarea deprinderilor de a actiona ordonat. mitologice etc. capacitatea de receptare a mesajului scris contureaza imaginea unui cititor de performanta (în sens didactic). se manifesta aceeasi grija pentru . sa le uneasca în silabe. text si ilustratie. . a unor texte de pâna la 75 de cuvinte. În clasa a II-a. La obiectivele de referinta. despre continutul narator al textelor. separarea în cuvinte si analiza unui cuvânt (. înzestrat cu abilitatea si vointa de a citi texte variate. care este prima clasa a ciclului de dezvoltare (IIIIV). lectura unui text de mica întindere (150-200 cuvinte).50 de cuvinte. propozitii si texte.. pentru alegerea lecturii în functie de gustul personal. grupurilor de litere.independenta si în grup. ideile organizate în jurul unor subiecte si conflicte. informatia din ziar. familiarizarea cu sunetul (. povestire. cu intonarea corecta a sugestiilor date de semnele de punctuatie (punct. metoda fundamentala este cea numita fonetica.a").. citirea în ritm propriu si cu voce tare a unui text cunoscut. selectiva. cum ar fi identificarea literelor.Suntem pe teren". În clasa a IV-a.. sa le pronunte. semnul exclamarii) . fiind îndemnati sa-si întocmeasca o biblioteca personala. receptarea mesajului scris pune în fata elevilor câteva obiective de referinta mai complexe. dar cantitatea deja nu mai poate fi restrictiva. vor relata întâmplari dintr-un text narativ.. cuvinte încrucisate. precum si citirea expresiva. în lant. În acest caz.te"). personaje.creslterea interesului pentru anumite tipuri de lectura (istorice. descriere. cerinte legate de texte literare si nonliterare. Un rol esential îl au exercitiile de citire.t". În acelasi timp. Pentru acestea. Elevilor li se propun texte unitare din punct de vedere al continutului. elevii vor fi initiati în textele nonliterare cum ar fi reclama.. sa le recunoasca. caracterizarea si rolul personajelor. analitico-sintetica.carti din literatura pentru copii.

Chiar daca în programa scolara nu sunt ore speciale pentru lectura. de meditatie. Lectura particulara se impune sa fie stimulata si îndrumata. invitatia. Partea de curriculum care se refera la decizia scolii (evident la propunerea institutoarei) presupune optiunea pentru curriculum aprofundat. Lectura în afara clasei vizeaza activitatea de citire a elevului a unor carti. Nici o comunicare nu se poate realiza decât daca se utilizeaza un limbaj comun. în mintea copiilor. Din punct de vedere al metodologiei. cum ar fi .constituie cea mai utila achizitie abilitara si intelectuala din aceasta perioada. prin care se prelungeste citirea în scoala realizata sub îndrumarea directa a înstitutoarei. lectura . Mai mult. Cartea.. mesajelort publicitare. pentru sprijinul progreselor sale scolare la toate disciplinele didactice. Lectura. prin importanta ei. Lectura suplimentara este o prelungire a lecturii textelor din clasa. fiind principala . îndrumarea si controlul lecturii suplimentare ramâne o atributie a institutoarei. formula de . la nuantarea si dezvoltarea/activizarea exprimarii. alte forme de lecturare decât pe pagina tiparita.lectura particulara'' sau . prin activitate indirecta. De aici rezida importanta lecturii pentru orice elev. controlul si îndrumarea lecturii particulare/suplimentare a elevului are menirea de a perfectiona. reviste.. ziare. cu tenta morala. ca obiectiv didactic fundamental. oferind clipe de satisfactie..ca forma de acces la orice fel de informatie .textelor recomandate sau descoperite. propune modele de comportament. de achizitionare a unor experiente individuale. actul de citire. devine o capacitate. ramâne o obligativitate didactica. lectura ofera satisfactii estetice. De aceea. Lectura îndeplineste rolul de sursa principala de informare. Lectura trebuie sa devina o obisnuinta pentru învatarea permanenta. daca au suficiente motive sa comunice fara inhibitie si retinere afectiva..lectura individuala''. exersat pe diferite tipuri de texte. permite . competenta lecturala constituie o achizitie fundamentala. atasamentul pentru . lectura contribuie la îmbogatirea limbajului. independenta. Lectura. valori universale umane. o deprindere utilizabila pentru toate domeniile de cunoastere umana.. fiind un instrument al activitatii intelectuale.. pentru devenirea sa ulterioara. o ierarhizare si coagulare a valorilor culturii nationale si universale.sursa de miraje''21[21]. iubirea pentru citit.expresia tiparita (carti.lectura suplimentara'' este dublata de alte denumiri. iar în acest proces de formare intelectuala trebuie atrasi parintii elevilor spre a forma copiilor o biblioteca personala. Cum cititul cartilor constituie o abilitate fundamentala de natura intelectuala.. de regula. Gustul pentru lectura. din manualul scolar. însusirea unor structuri comunicative. lectura 19 20 21 . dar si a afiselor. realizând. diverse publicatii) reprezinta una din cele mai raspândite si intense activitati ale omului modern''20[20]. Iata pentru ce lectura ca act de parcurgere a textelor (literare si neliterare) în clasa si în afara clasei. se avanseaza lectura unor texte de 400 de cuvinte. daca elevii înteleg la fel sensul cuvintelor.deschiderea portilor care le permite (elevilor) intrarea libera în lumea fascinanta a cartii''19[19]..umple'' în mod placut timpul liber al elevilor. ea propune. în ciuda unei acerbe concurente cu mijloacele audio-vizuale.lectura în afara clasei'' sau . care prin perfectionare se transforma în competenta. În acest caz.

cititori cu particularitati individuale si de vârsta pentru prima etapa de scolarizare. literara) si lectura electronica (iconica. intersectate . pune bazele unei judecati de valoare si discernamânt asupra lecturilor parcurse''22[22]. domestica.. Institutoarea va gasi alte forme de a stimula si controla ceea ce citesc elevii în afara scolii. acest lucru nu înseamna ca se ignora. prezentând avantajele si dezavantajele fiecarei categorii. În consecinta. lectura suplimentara ca fapt devine o activitate de baza care . neincluse în planul cadru de învatamânt. pentru scoala textele trebuie sa fie specifice si selectate pentru a putea fi întelese de elevi. sa promoveze ambele tipuri de lectura.. accesibil Limbaj mediat. simplu. mai apoi. optional la nivelul mai multor arii curricuilare. polisemantic. (limba si comunicare). Exista asa numitul .literatura pentru copii''. presupunând asimilat efort si gândire Imagini totale. este nevoie sa se angajeze doi . clare.transdisciplinar si interdisciplinar''. se impune. pasiva Act complex. CAPITOLUL AL V-LEA EXPERIMENT DIDACTIC Pentru a constata efectele pozitive ale lecturii asupra dezvoltarii gândirii elevilor. simbolizate în metafore Limbaj direct. desfasurarea si îndrumarea lecturii particulare a elevilor.suplimentara este implicita. concrete Imagini voit scriptice. cu detalii si si Imagini sugerate. exacte. Exista.. Daca nu exista posibilitatea asumarii.. în stare concurentiala... O alta varianta de optiune este Curriculum extins.reversibila si meniabila'' În actul de lecturare/citire. la toate disciplinele scolare. activ Ireversibila. Curriculum elaborat în scoala'' si care se refera la disciplinele optionale... optional la nivelul ariei curriculare.programul'' de învatare a limbii si literaturii române. gata alcatuite. precum si în orice tip de asimilare a culturii generale si de specialitate. flux continuu . la sugestia organelor decizionale. atragatoare. Exista . am organizat 22 . Fiecare dintre cele doua aduce .investigatie accesorii imaginativa'' Imagini reale. optional la nivelul disciplinei (Limba si literatura româna). organizarea. inclusa în . În cadrul optiunii .. de imagini). În mod particular.lectorului'' avantaje si ispite (vezi tabelul de mai jos): Lectura electronica Lectura cartilor Imagini colorate. precum si asupra dezvoltarii unor capacitati si comportamente ale elevilor. usor de Imaginea e reconstruita .actori'': textul si cititorul. a unui optional de tip umanist (cum ar fi. Raportul dintre cele doua tipuri de lecturi ar trebui sa fie de complementaritate si nu unul de disjunctie. din partea institutoarei.mental''. stiut fiind ca achizitia abilitatii de lectura se utilizeaza. doua tipuri de lectura: lectura textuala (alfabetica. De acee.. prin alegere.formeaza interesul si gustul pentru lectura. de exemplu Literatura pentru copii). lectura scolara si particulara are nevoie de texte scolare si lectori scolari. ambiguu Confortabila. gratie careia se studiaza întreaga programa parcursa în numarul maxim de ore. din partea institutoarei. solicitând .

Planul vizeaza urmatoarele categorii: · nivelul limbajului elevilor (corect/incorect gramatical. cartile.2% 1. Fântânele Tisa Noua Calificative 4 fb. 6 s 2 fb.4% 69. Se poate constata o lipsa de dotare cu mijloacele electronice concurente ale cartilor. pronintare literara/familiala. având în vedere faptul ca toti elevii provin din acelasi mediu.8% personal Performante exprimate în 87. optional de catre elevi. 7 b. capacitatea de gândire. În urma analizei raspunsurilor elevilor. Tabelul de mai jos este un indicator asupra acestora Categorii Clasa a III-a Fântânele Clasa a III-a Tisa Noua Conditie sociala peste 68.1% 19. anul 2007/2008: Clasa control Clasa experiment Clasa a III-a (17 elevi) Clasa a III-a (10 elevi) scoala Generala scoala cu clasele I-IV. judetul Arad. Tisa Noua (învatatoare: Iuga Adriana) si scoala Generala Fântânele (învatatoare: Padureanu Claudia).8% peste 30 volume Dispune de calculator 1. Am selectat clasele de acelasi nivel valoric.o cercetare experimentala cu doua clase de la scoala cu clasele I-IV. am observat elevii pe baza unui plan.1% carte pe semestru Cumpara o carte pe 32. ca dispun de aceleasi facilitati de informatizare. 3 s Pentru început am dat elevilor un test de verificare a relatiilor lor cu lectura.2% nivel mediu Biblioteca personala cu 72. fiind semnat. inclusiv conditii de locuire si finantare. 5 b. Chestionarul a fost administrat prin intermediul institutoarelor titulari de clase.3% semestru Din cele de mai sus rezulta un nivel social corespunzator al familiilor. Pentru experimentul nostru privind lectura. ca au acasa aproximativ aceleasi posibilitati materiale. exprimata procentual. . vocabularregional neîngrijit/limbaj bogat si nuantat).5% 67.1% 61.2% 90% promovabilitate Lectureaza în medie o 86. Iata situatia la învatatura a elevilor dupa semestrul I. a rezultat urmatoarea situatie.

.200 volume (39.17 elevi Total Pasionati Capacitate Capacitate Nivelul Sârguinta Imaginea Stil de elevi de de de atentie limbajului de învatare lectura memorare sine Slab 4 4 6 6 5 11 7 (x) Mediu 10 9 7 5 9 4 9 (xx) Supra 3 4 4 6 3 2 1 (xxx) Clasa a III-a . la biblioteca). rasfoire carti. Ponderea cartilor: literare (beletristice): 15% de specialitate: 21% pentru copii: 64% recomanda lectura cartilor: institutoarea: 62. 9 au între 100 .18%. · pasiuni lecturale. Chestionarul pretest. s-au evidentiat urmatoarele: Clasa a III-a . 3 au peste 300 volume (13.100 volume (47. Matrita rezultata din observarea colectivelor de elevi cuprinde elemente legate de înzestrarile personale (psihice si volitive).10 elevi Total Pasionati Capacitate Capacitate Nivelul Sârguinta Imaginea Stilul elevi: de de de atentie limbajului de de lectura memorare sine învatare Slab 1 2 3 2 3 4 3 (x) Mediu 5 2 3 5 3 5 4 (xx) Supra 4 6 4 3 4 1 3 (xxx) Pentru realizarea unui diagnostic cât mai oportun a relatiei dintre lectura si învatarea elevilor. 11 au între 50 . Diferentiind cu 1-3 stelute nivelul unor categorii care contureaza personalitatea elevilor. la care au raspuns 27de subiecti.8% Motivatie 4 8 5 Motivatie 2 3 5 . ascultator/vorbitor).39%). jurnalul de idei.monitorizati''. · implicarea/participarea la lectii. din care: 4 au sub 50 de volum (17.82%). elevii au fost . Informatiile obtinute au constituit temei pentru analiza si însumarea sitetica a datelor. pe baza unui protocol de observatie. Pe perioada a doua luni. lecturi). · discutii în situatii nonformale (despre carti.04%). · caietul de lecturi suplimentare (ce înregistreaza). evidentiaza urmatoarele: Au biblioteci familiale: 23 adica 85. am solicitat elevilor selectati/vizati pentru grupul selectat sa completeze un chestionar.13%). · conduita în pauze (joc.· capacitate de comunicare lingvistica (inhibitie/implicare.

. rezulta urmatoarea situatie: · înscrisi la biblioteca scolara: 22 (81.85% Îmbogateste limbajul 20 74. întrucât elevii citesc: lejer. · dezvoltarea spiritului de sinteza si exprimarea capacitatii de analiza/sinteza în elaborarea de texte.07% Sprijina întelegerea cunostintelor 26 96. rezumând. biblioteci sau parinti.2% colegi. În relatie cu bibliotecile. · calitatea atentiei si controlul acesteia. cei mici recurg într-un procent mai mare la împrumut de la prieteni. prieteni: 8% nimeni: 3% Ca motivatie. memorând etc. · deprinderi de corelare a informatiilor în structuri de gândire. . adnotând.40%) Cele mai de sus m-au determinat sa stabilesc urmatoarea ipoteza de cercetare: Daca formarea capacitatii de exprimare orala si scrisa este asigurata de lectura.Cum citesti?'' a fost nerelevanta. Lectura cartilor foloseste. bunici): 26. Pentru continuarea experimentului am urmarit urmatoarele variabile dependente. subliniind. 24% din subiecti lectureaza de placere. dupa opinia celor 27 de subiecti. · capacitate analitica.29% La destindere 13 48.11%) · neînscrisi la biblioteci publice: 2 (7.parinti. atunci trebuie stimulata lectura independenta. · nazuinta spre originalitate în exprimare (lingvistica si semantica). daca sunt recomandate de institutoare (chiar daca sunt scumpe).03% Dezvolta gândirea 14 51.14% La nimic 2 7. familie (frati. de întelegere/comprensiune a textelor. la: Informare 10 37. · exprimarea prin limbaj si calitati comunicative (relationarea de idei si cunostinte). care sa fie realizate prin intermediul lecturii suplimentare a elevilor: · îmbogatirea vocabularului (numarul de cuvinte noi). · capacitatea de gândire autonoma si critica.48%) · înscrisi la biblioteca scolara si biblioteca comunala: 3 (11. iar restul din obligatie scolara (76%).40% Situatiile în care subiectii marturisesc ca au fost sprijiniti de lectura sunt: la lectii: 92% în conversatie: 74% la lectura altor carti: 59% în scrierea unor compozitii: 83% Se prefera lecturi: literare: 73% stiintifice-tehnice:9% pentru copii: 51% informative: 49% cotidiene: 12% Elevii chestionati prefera sa-si cumpere cartile. Întrebarea .

privelistea'' pomenita în text si un cunoscut peisaj românesc.19 7.42 Independenta 5.87 Atentia 8.. altul cu înteles opus si alt cuvânt cu înteles asemanator.61 TOTAL 7. Compozitia va fi apreciata.. Voi striga catalogul! A spus învatatorul.23 Analiza 5.56 Gândirea 5.sprijinite'' de interviuri de grup. Învatatorii si învatatoarele îsi strigau premiantii.35 8.organizate pe clase. urmarindu-se calitatea continutului si a limbajului utilizat.99 7. Am dat copiilor urmatoarea cerinta: Se da textul: . îsi sterse sudoarea.02 Exprimarea 7.11 5. Învatatorul clasei a IV-a. pe care fiecare profesor evaluator a fost solicitat s-o respecte: Capacitate Clasa a III-a Fântânele Clasa a III-a Tisa Noua Asimilare/procesare 6. Niculae zâmbea fericit. o scurta impresie despre . provocându-se discutii libere. precum si originalitatea acesteia. Veniti mai aproape! Premiul întâi la fete se acorda elevei Botoghina Irina. masuratorile indica valori apropiate ale claselor prin prisma categoriilor urmarite. Corectarea a fost efectuata de catre institutoarea claselor. într-un timp limitat la doua ore si în prezenta si sub supravegherea institutoarei.A început serbarea.32 Vocabularul 6.12 Originalitate 5.44 Memoria 8. ca sa spuna poeziile. în 5-6 rânduri.'' (Marin Preda Morometii) Cerinte: 1. am aplicat un chestionar.31 6. Realizati o compozitie de maximum 40 de rânduri pornind de la ideile textului de mai sus.56 8. 2. Se facuse foarte cald.91 Inteligenta 6. Observatiile de mai sus au fost .91 5.97 6. domnul Teodorescu. despre lectura si rolul acesteia în învatare.39 5.76 5.33 5.14 Dupa cum rezulta din observarea tabelului comparativ cu mediile pe clase si media mediilor. Extrageti din text cinci cuvinte: * Explicati întelesul acestora. Asemenea dialoguri au vizat sesiuni de conversatie cu urmatoarele probleme: .22 6. * Indicati pentru fiecare un cuvânt cu înteles identic. Masurarea celor 10 variabile pe baza testului de mai sus s-a realizat dupa urmatoarea grila.. cu coroana într-o mâna si cu câteva carti mici si subtiri sub brat. Învatatorul îi împinse pe copii în fata.Pentru verificarea celor de mai sus. iar premiul întâi la baieti. * Realizati. Copiii spuneau poezii.chestionarul solicita elevilor analiza unui text cu valoare literara si elaborarea unui comentariu pe marginea acestuia.98 Sinteza 5. lui Moromete Niculae.

documentarii în biblioteca. caietele de lecturi suplimentare au fost surse de identificare a progreselor elevilor la învatatura si lectura. 2000). Cartea. Elevii au parcurs urmatoarele unitati de învatare experimentale (UI): Clasa a III-a 1. Povestirea orala si scrisa 3.produselor'' elevilor a fost o alta modalitate de a sesiza impactul pe care lectura suplimentara îl are asupra progresului la învatatura al elevilor. ghiduri etc. · proiectarea programelor scolare în sistemul . Caietele de notite (. recomanda organizarea învatarii disciplinelor scolare din Planurile de învatamânt pe baza unor proiectari efectuate în jurul unitatilor de învatare. · elaborarea unei bibliografii bogate pentru fiecare unitate de învatare din programa scolara/analitica. dictionare. 4. adica învatarea s-a realizat prin metodele obisnuite (si variate) de predare a cunostintelor (informatii prelucrate). Comunicarea orala. Texte literare si non-literare 2. 3.unitatilor de învatare''. modalitatea de evaluare si obiactivele proiectate. De la cuvânt la propozitie 1. extemporalele si portofoliile. · fiecare elev/student primeste tema. flexibilizând proiectarea didactica si definind în acest sens pentru practica didactica premise mai bine fundamentate din punct de vedere pedagogic'' (MEC. Clasa de control a desfasurat programul scolar fara vreo interventie pedagogica. am elaborat o modalitate noua de dobândire a capacitatilor/competentelor specifice limbii si literaturii române..Analiza . am conceput o cercetare. Compozitia 5. De ce citesti? Apreciezi cantitatea sau calitatea lecturilor? Care sunt efectele lecturii asupra învatarii? Care este viitorul lecturii? . 2..Conceptul de unitate de învatare are rolul sa materializeze conceptul de demers didactic personalizat.. consultarii lucarilor de referinta tratate. am utilizat unitatile de învatare (ca formula de organizare a continuturilor didactice). sau . extemporale. prin care aplic variabilele independente asupra subiectilor grupului experimental. Comunicarea scrisa.. care au indicat o apropiere valorica a celor doua clase.. · orele de clasa/curs sunt rezervate consultatiilor individuale sau colective. Pe baza constatarilor exprimate. problematica. . bibliografia. O unitate de învatare are urmatoarele componente: Continuturi Obiective de Activitati de Resurse Evaluare referinta Învatare Am stabilit urmatoarea strategie experimentala.jurnalul de lectura''). elaborate sub coordonarea Consiliului National pentru Curriculum. La clasa experimentala. precum si schimbului de volume. · evaluarea a constat din chestionari orale. situatiilor de instruire''. Ce este o unitate de învatare? Ghidurile pentru institutoare. CNC. Dialogul 4..

desene). Analizând notarea testelor precum si caietele de lectura ale elevilor. pe parcursul a jumatate de an calendaristic..''). a avut urmatoarea structura: fila cu lista cartilor citite. jurnalui de legatura''.. elevii din clasa experimentala au fost informati asupra noului mod de a învata.instructajul'' de început al institutoarei. rigoare.. Dupa .). impresii. exprimata prin intermediul unitatilor de învatare. Au început sa lecturez. scheme. cu grija pentru ordine. Dupa colectarea cunostintelor din mai multe surse lecturate (texte din carti). cuvinte noi. care. · judecati critice. manualul scolar a ramas principala sursa de lectura si comentarii. cuvinte s. cuvinte. personaje. comentarii opinii critice.. iar informatiile au fost înregistrate în .unui jurnal de lectura''. asezate în bibliorafturi dupa criteriul tematic. subiectii si-au organizat programul saptamânal pentru adunarea înformatiilor solicitate de programa scolara. · interactiunea cu textul (puncte de vedere. · formularea constatarilor (subiect.''. . pagina libera pentru comentariile institutoarei.mi-a placut. a rezultat ca elevii din clasa experimentala. Pentru clasa de control (martor). Au fost elevi. file cu lista cartilor propuse spre lectura de institutoare sau pe care doreste sa le citeasca. deschideri spre alte lecturi ori liste bibliografice. opinii (. a.. sub forma de citate. impresii. caietul de notite al elevului va avea aspectul . exprimare si calitatea redactarii scrierii.Unitatea de învatare a fost conceputa în conformitate cu prevederile programelor scolare. majoritatea elevilor s-a implicat în redactarea unor . sintagme de retinut. dupa opinia împartasita de noi în experiment.jurnalul'' pe doua coloane: prima exprima consideratii preluate din text (rezumat.. m-a deranjat ca. care au alcatuit portofolii din îndosarierea foilor ministeriale. iar a doua coloana era completata cu consideratii personale. continut. idei. Fiecare elev a fost initiat în tehnica documentarii si redactarii . au elaborat planuri tematice si sinteze documentare. idei..jurnalul de lectura''.jurnale de lectura'' atent elaborate. Pe parcursul semestrului. în timp ce pentru grupul experimental manualul a fost sprijinit de lecturile suplimentare recomandate. definitii. note de lectura: · notarea reactiilor subiective.. concepte. Care au fost principalele modalitati de actiune cu variabilele independente asupra grupului experimental? Dupa cum am afirmat. idei derivate). În consecinta. au lecturat/consultat media de: . Un numar însemnat de elevi si-a conceput .

Pentru verificarea capacitatilor dobândite. cata sa-si aduca aminte cât erau odata de luminate aste palaturi si cum si-a petrecut copilaria în ele. elevii ambelor clase au fost solicitati. Înlocuiti zece cuvinte la alegere si explicati modificarile de continut si de limbaj produse în text Aplicarea experimentului. Vazând palaturile darâmate si cu buruieni crescute pe dânsele. raspunsurile la interviul de grup. .basm) Cerinte: 1. pornind de la textul de mai sus. grajdul în care gasise calul.'' (Tinerete fara batrânete si viata fara de moarte . Scrieti o compunere libera. ocoli de vreo doua-trei ori. realizarea unor interviuri de grup. ofta si. chestionarele cu itemi pentru elevi. analiza produselor elevilor. cercetând fiecare camara. fiecare coltulet ce-i aducea aminte cele trecute.. cu lacrami în ochi.piese'' la portofoliul cercetarii: situatii statistice privind notarea semestriala a elevilor. în decursul a doua ore.. se pogorî apoi în pivnita. 2. sa raspunda urmatoarelor cerinte: Se da textul: . precum si anumite observatii asupra subiectilor au determinat acumularea urmatoarelor .

notite analitice privind .99 7-7. Clasa 0 0 1 2 4 3 experiment Abaterile de la distributia oarecum fireasca a notelor confirma dinamismul si trasaturile individuale de personalitate a membrilor grupului selectat. jurnalele de lectura ale elevilor. În activitatea de clasificare. pp. Consemnarea datelor si informatiilor sub forma lor primara si . 50-100 100-150 150-200 Peste 200 pagini pp.99 9-9.). pp. situatia pe clase a evolutiei calificativelor generale rezulta urmatoarele curbe valoric .99 6-6. pp. Analiza datelor experimentale a evidentiat relatia cu numarul de pagini lecturate au evidentiat ca exista o relatie direct proportionala între media la disciplina limba si literatura româna si numarul de pagini lecturate. depilda.99 10 Clasa 0 0 1 1 1 3 4 experiment Numar de Pâna 10 10-30 pp.99 5-5. Clasa 3 2 3 3 4 2 control Note 4.99 5-5. Luând.produsele elevilor'' (caiete de lsectura.99 10 Clasa 0 2 1 3 5 4 2 control Numar de Pâna 10 10-30 pp. pp.99 6-6. pp. extemporale etc. Tabelele sintetice evidentiaza gruparea elevilor cu medii apropiate si a celor cu numar apropiat de pagini lecturate. pp.99 9-9.. pp.. pp. Am elaborat tabele sintetice pentru clasa de control si clasa de experiment: Note 4. ordonare.99 8-8. 50-100 100-150 150-200 Peste 200 pagini pp. comparare si interpretare a datelor înregistrate în portofoliu s-au urmarit corelatia dintre învatarea explicita ( cu participarea si implicarea efectiva a cadrului didactic în procesul de învatare) si învatarea implicita (cu implicarea discreta si asistata a cadrului dsidactic în activitatea de învatare).99 8-8. portofolii.bruta'' a fost supusa unei analize statistice si pedagogice.99 7-7.

Urmatoarele concluzii au rezultat la finalul lucrarii: o limbajul elevilor constituie o componenta de baza în dezvoltarea si nuantarea vorbirii si a stapânirii structurilor de comunicare. ambitie. deprinderi analitico-sintetice. la un nou tip de relatie cu cartea si textul. am vizat importanta formarii capacitatii de utilizare a vocabularului în comunicare. . Lectura este un proces care determina stimularea personalitatii. rezultatele la învatatura obtinute de subiectii clasei experimentale sunt destul de îmbunatatita fata de clasa martor. coerenta. libertate de optiune.În concluzie. Lectura suplimentara contribuie la formarea culturii generale. CONCLUZII Finalitatea unei lucrari de licenta este sa constate si sa amelioreze efectele pe care demersul didactic îl are asupra învatarii elevilor în clasele primare. disciplina. asumata si sistematica. În cazul nostru. autonomie. se impune sustinerea si promovarea unui stil de învatare bazat pe lectura intensiva. modalitatile de îmbogatire si nuantare a acestuia. cutezanta memorie. Trebuie sa remarcam înca alte înzestrari ale personalitatii: rigoare. De aceea. la o deschidere spre o viata intelectualizata. creativitate si cooperare.

toate contribuind în egala masura la dezvoltarea limbajului. utilizarea în alt context decât cel din care a fost selectat. prin Programa scolara de Limba si literatura româna. are continuturi care au menirea de a asigura nuantarea limbajului elevilor si dezvoltarea lui în mod progresiv. spre autoeducatie. dupa modelul adultilor. ca activitate dar si ca competenta. o . o în scoala. o învatarea si educarea limbajului se realizeaza. sintaxa. constituie nu numai o forma de intelectualizare. cu structuri de comunicare însusite ad-hoc. Am urmarit ca aceasta lucrare de licenta sa reprezinte un ghid metodologic de formare si dezvoltare a vorbirii în general si a limbajului în special. În consecinta am abordat atât probleme de metodologie. clarificarea sensului sau întelesului. marcând întreaga devenire a copiilor. Acestea vor fi temeiuri pentru clasele urmatoare de a analiza limbajul sub aspectul sau semantic. antonime si cuvinte polisemantice. o asemenea strategie cuprinde urmatorul algoritm: inventarierea cuvântului sau expresiei verbale. elevii deprind elemente de comunicare prin limbaj. In acelasi timp. spre o educatie permanenta. curaj. omonime. bazându-se pe investigarea textelor. în primul rând pornind de la limbaj. ci o modalitate de petrecere placuta a timpului liber. cinste. o în ciclul de achizitii fundamentale. un rol formativ. adica la nivel de sinonime. citire si scriere. o Curriculum National.formarea deprinderilor sistematice de vorbire începe în ciclul de achizitii fundamentale. o am acordat suficient de multa importanta strategiilor de învatare. stilistica. o pentru dezvoltarea limbajului exista o anumita strategie de învatare a cuvintelor noi. pentru achizitionarea cunostintelor despre oameni. o componentele limbii se refera la fonetica. vorbire. abilitati de ascultare. Cartile reproduc sentimente umane si sugereaza modele de comportament. viata realitatea înconjuratoare. asa cum este surprins el în Curriculum National. pornind de la text si ajungând la semantica cuvintelor. Concluziile mele se opresc la fenomenul consecintelor lecturii extrascolare : elevii deprind obiceiul. în scoala. o am abordat o atitudine metodologica de natura curriculara. sa aiba îndemnul spre autoinstruire. lectura contribuie la formarea capacitatii de comunicare. capacitati pe care le urmareste institutoarea în învatarea de catre elevi a limbii si literaturii române. am adoptat metode deductive. precum si calitati ca prietenie. elevii cunosc o noua lume. Lectura suplimentara îmbunatateste capacitatea de exprimare verbala a elevilor. Prin citire. morfologie. are rolul de a forma si dezvolta gustul elevului pentru citit. vizeaza traseul de formare de la curriculum la evaluare. paronime. în sensul ca lucrarea mea de absolvire. sacrificiu. ca prin intermediul lecturii. Activitatea de lecturare. pe baza modelului comunicativ-functional. omenie. o limbajul trebuie dezvoltat si nuantat sub toate componentele limbii. iubire. fermitate. Lectura. la îmbogatirea vocabularului. Textele sunt modele de vorbire si scriere. elevii utilizeaza un limbaj intuitiv. Iata pentru ce îndrumarea si controlul lecturii suplimentare are efecte pozitive. pornind de la un text literar sau nonliterar. de aceea în analiza limbajului. de didactica si de continuturi specifice limbii române. la formarea educatiei estetice. interesanta. exercitiilor si antrenamentelor privind educarea si nuantarea limbajului.

Gaseste sinonime pentru cuvintele subliniate în textul de mai sus. Meseria recomandata în poezia de mai sus . Lectura asigura permanenta educatiei permanente. pasiunea pentru citit.În concluzie. OM ADEVĂRAT! Vorba lui în gând înca-mi rasuna si ma-ntorc la sfatul sau mereu: Zilnic am sa fac o fapta buna. clasa a II-a FIsĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ CE VOI FI? 1. Citeste cu atentie poezia! Îti va ajuta la dezlegarea rebusului. CE MESERIE ÎMI ALEG? Definitii: 1. Ca sa ajung un OM ca tatal meu. 2. Însa lucrul cel mai minunat E sa-nveti sa fii întâi de toate. pentru largirea orizontului de cunoastere si cultural. Da un titlu potrivit textului! 4. Ce meserie sa-mi aleg? Tata a zâmbit privindu-mi fata si mi-a zis domol sa-l înteleg: Multe meserii sunt inventate. Numai trezind interesul pentru lectura elevii vor simti o atractie permanenta pentru cititul cartilor.om adevarat''. Explica întelesul expresiei . Ţine minte. 5.. 3. apoi ordoneaza-le pentru a alcatui un text. Ce voi fi? l-am întrebat pe tata. obiectivul educational al institutoarei este de a forma elevilor dragostea pentru lectura. Alcatuieste propozitii cu acele cuvinte pe care le-ai descoperit dupa ce ai completat rebusul. ANEXA 1 Aplicatie: Fisa de evaluare. Intreaga evolutie a elevilor în scoala si din viata depinde de masura în care stim sa utilizam acest instrument de activitate intelectuala ca forma de autoinstruire si autoeducatie. Alcatuieste doua propozitii în care cuvântul minte sa aiba sensuri diferite.

pri. nin. OsCOC. b) compunerea de cuvinte din silabele alcatuite. primavara. se. s. IGANA. ninse. • Se dau literele : a. i. am folosit exemplele gresite. Apoi.2. ia_na. Puse în ordinea corecta.elevul desparte cuvântul în silabe si se marcheaza cu o linie fiecare silaba : ma-si-na. va_za. m. e. • Adaugati litera care lipseste din cuvant si rostiti cuvântul : ca_te. • LITERA SE PLIMBĂ : cana. • ALFABETUL MORSE .analiza fonetica a cuvântului. vara. Ia banii la supermarket 4. Piloteaza avioane AI FOST SUFICIENT DE ATENT sI AI RĂSPUNS CORECT CERINŢELOR FORMULATE? BRAVO AI OBŢINUT CALIFICATIVUL. cala. b) sa formeze propozitii cu cuvintele ibtinute. senin. • În fiecare oval aveti câte doua perechi de cuvinte. reverse. se. cara. c. u. ver. elevul pronunta fiecare sunet : s-c-o-al-a. ha_ta. nat. casa. Face haine 6. Conduce autobuzul 3. folosind aceeasi legatura. ra. va. se. Cerinte : a) sa formeze cuvinte din silabele de mai sus ( soare. n. soa. nea. semanat) . ANEXA 2 JOCURI DIDACTICE : • ROBOŢII . • Ce cuvinte obtineti prin adaugarea unei litere înaintea cuvântului nou format ? ac ac rac tac arac atac sarac iatac • Se dau literele amestecate : TARA.. va. acestea dau numele unor pasari domestice. Pisica se joaca cu un gem de lâna. • Spuneti cât mai multe cuvinte ale caror silabe formeaza alte cuvinte cu sensuri diferite : . greseli pe care elevii le observa si le corecteaza : Mama face ghem de prune. Te învata la scoala 5. ra. Scoate carbune din mina 7. • Se dau silabele : soa. veti gasi si cuvântul care lipseste din cea de-a doua pereche : avion peste ceai supa sare zahar aer ? ceasca ? sarat ? • Pentru constientizarea folosirii corecte a grupurilor de litere. de. c) formularea cât mai multor propozitii din cuvintele alcatuite. SÂCĂG. re. RUCNAC. verde. Cerinte: a) compunerea de silabe formate din doua litere. r.

a IV-a Obiectul: Literatura pentru copii . exercitiul.roscata. cas-ca-val. cocos''? . cvintetul. sa formuleze întrebari si raspunsuri în legatura cu textul studiat . a III-a. observatia. sireata. • Cine stie mai multe despre. sa compuna poezii scurte în legatura cu continutul povestii.pregatirea materialelor necesare lectiei.do-sar . ciorchinele. fise de munca independenta. I. a II-a.captarea atentiei: . sa gaseasca cuvinte rimate. carioci.optional Unitatea de învatare: Traista cu basme si povesti Subiectul : Punguta cu doi bani Tipul lectiei : de fixare si sistematizare Obiective cadru : .sa înteleaga continutul textului studiat .. hoata . bal-con . sa prezinte textul literar . . eseul.? vulpe . munca în pereche. jocul didactic. planse. brainstorming-ul. vicleana. Modalitatea de desfasurare: în pereche si frontal Metode si procedee : conversatia euristica.organizarea clasei . codata.prezentarea unor papusi confectionate din lâna care reprezinta personajele povestii. diagrama Wenn. sa completeze corect propozitiile si schemele date. problematizarea.La ce te gândesti când spui cuvântul .stimularea capacitatii de receptare a textelor literare dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si scrisa dezvoltarea interesului pentru lectura Obiective de referinta : . AVANPREMIERA a) . Suport si resurse : papusi. . b) . munca independenta. sa rezolve corect exercitiile si jocul matematic . veverita ANEXA 3 PROIECT DIDACTIC Clasa : I.

-. IV.-.-.-..-. ANUNŢAREA TEMEI sI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE Exercitii explicative asupra continutului povestii .25 = C 30 + 23 . III. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII a) elevii trebuie sa completeze diamantul (doua verbe. trei adjective.-.-.-.Elevii vor rezolva independent fisa : a) .-.25 + 5 = I 96 .45 = b) Scrieti litera de la fiecare exercitiu deasupra rezultatului corespunzator de mai jos pentru a afla numele unui personaj din povestea vizionata ora trecuta.Rezolvati urmatoarele exercitii: N 8-5= A 10 + 4 + 4 = B 70 + 20 = U 25 + 5 = P 47 .-22 30 3 79 30 80 18 50 30 79 10 51 90 18 3 51 verificarea fisei prin rezolvarea frontala la tabla . CONCENTRARE sI REVIZUIRE Fisa 1.II. o propozitie din 4 cuvinte si un verb la gerunziu) .3 = G 69 + 10 = D 55 + 24 = Ţ 35 + 45 = O 30 . -.-.-.-.-.-. . Punguta cu doi bani'' în urma ascultarii povestii la casetofon.

. arunca mingea altui coleg punându-i o alta întrebare.. Elevul raspunde la întrebare..(cocos..... înselat) Mos .. Acesta raspunde la întrebare si jocul continua pâna la epuizarea întrebarilor sau a timpului stabilit la început..A. Elevul care nu stie raspunsul sau sa puna întrebarea iese din joc. elevul numit cu declansarea jocului arunca mingea si formuleaza o întrebare pentru elevul care o prinde..(frumoasa. 3....verbe (cauta. gaseste) adjective (hoinar... insistent. 2. 4. bucuros) propozitia din 4 cuvinte ( Cocosul gaseste doi bani) verbul la gerunziu poate fi înlocuit cu cuvântul ... interogheaza) 1...I. tantos) .. Ce avea baba ? Dar mosul ? Ce i-a facut mosul cocosului ? Ce a gasit cocosul pe drum ? Cine i-a luat punguta ? Unde l-a aruncat vizitiul pe cocos? Cum a scapat cocosul din fântâna? Ce i-a adus cocosul mosului? Ce a facut baba cu gaina ? Ce a gasit pe drum ? Ce a ouat gaina ? Ce i-a facut baba ? Fisa 2 c)Gasiti cuvinte care sa rimeze cu cele date : Acasa . (raspunde... invidioasa) Plecat .. umblat.personaj'' b) METODA R. arunca.(cautat.

Care este rolul fiecarui personaj? e)Se lucreaza în pereche urmatoarea diagrama. Alegeti cuvinte care sa-i caracterizeze numai pe mos. cocos si scrieti-le în primul cerc si pe cele care se potrivesc babei în al doilea cerc : Zgârcita oua Urâta avere Bun boi Sarac rea Invidioasa margica .d) Ciorchinele : Spuneti însusiri care îl caracterizeaza pe cocos.

Editura Didactica si Pedagogica. Iasi. A II-a.Lectura suplimentara a elevilor (organizare. 2001. EVALUAREA Compuneti o poezie de cinci versuri despre cocos. 1995. Chiscop Liviu . Editura Emia. Goia Vistian . sincan Eugenia . Editura Albatros. Editura Tipomur. Editura Eurostampa. Aprecieri generale si individuale. Timisoara. Arad. N. 14.Metode de învatamânt.Cocoselul alungat .Cercetarea psihopedagogica. 4263 / 1998. 1993. Ion . 2002. Cozma Traian .'' De aceea a murit. Editura Spiru Haret. 15. Editura Gheorghe Tabacaru. 3. Apoi fiecare pereche se va confrunta cu o pereche vecina. Editura Universitatii Aurel Vlaicu.Psihologie generala. Dumitru Al. 7. Editura Polirom. . Cucos Constantin .Curriculum National.Lecturi literare pentru ciclul primar.Introducere în teoria lecturii. valorificare). Dutescu.Gramatica de baza a limbii române. 2004 . 12. Bocos Musata -Instruirea interactiva. Deva. Cosmovici Andrei . 1995. 2. Editura Polirom.. v-ar placea sa fiti prieteni cu ei ? De ce ? Ce întrebare i-ati pune ? V. BIBLIOGRAFIE 1. nr. 9.. 5. îndrumare. Editura NapocaStar. Iasi.1999.Ipostazele învatarii limbii si literaturii române. Crisan Corneliu . 1997..Psihopedagogie.Asupra Curriculum-ului Educational. Editura Polirom. 8. 2000.'' VI. 16. mos.Pedagogie. Editia a III-a revazuta si adaugata. Cerghit Ioan . Alexandru Gheorghe. x x x . Cosmovici Andrei. Fiecare elev se va confrunta cu colegul de banca pentru a obtine o poezie. Bucuresti. 1997. Cluj-Napoca. Dumitru Al. 11.oral Daca ati întâlni-o pe baba sau pe mos. Coteanu Ioan . Iasi.Metodica predarii limbii române în învatamântul primar. 6. Ion . Bucuresti.1996. Herlo Dorin . Cluj-Napoca. 13.Dezvoltarea gândirii critice si învatarea eficienta. 10.Educatie si învatare. Craiova. Timisoara. 4. ord. M. Nicola Ion . 1998. Ed. Editura de Vest. Editura Casa Cartii de stiinta. Iasi. 2001. baba sau gaina.Se lucreaza frontal : Exista trasaturi care sa fie comune celor doua personaje ? Scrieti-le în spatiul în care cele doua cercuri se intersecteaza : (saraci) f) Eseul de cinci minute. Bacau. Editura D. 2006. 2002. E. Dragan Ion. ÎNCHEIEREA tema pentru acasa : Alege personajul îndragit din poveste si deseneaza-l .De acasa a plecat De acasa a plecat si prin lume a umblat si gaseste o punguta O margica a gasit Dar boierul cu caruta Pe baba n-a multumit Ia cocosului punguta. Cornea Paul .

Editura Universitatii Aurel Vlaicu. 1991. Editura Nemira. Editura Credis. Molan Vasile. Editura Mirton. Timisoara. 1999. Metea Alexandru .Pedagogia lecturii. .Metodologie Educationala.Metodologia cercetarii experimentale. Culegere de exercitii pentru clasele I-IV. 23. Arad. Editura Universitatii Aurel Vlaicu.Comunicare. Iucu Romita . 24. Mos Ana. Timisoara. 29. Schwartz Gheorghe . Moldovan Olga. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Arad. Editura Presa Universitara Clujeana.2000. Editura Petrion.Demersuri creative în predare si învatare. Arad. 22. Editura Eurostampa.Didactica limbii române si a lecturii.Psihologia adolescentei si vârstei adulte. Pârvulescu Letitia. Mos Pavel.Filozofia comportamentului la perspectiva psihologiei transversale. Kelemen Gabriela . 2006. 27. Editura Universitatii Aurel Vlaicu.Metodica învatarii limbii române în ciclul primar. Editura Dacia. 28. 2003. Bucuresti. Bucuresti. Ilica Anton. Ungureanu Dorel . Ionescu Miron . Editura scoala vremii.Gramatica limbii române de la A la Z. Arad.Pedagogie. 30. Cluj-Napoca. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Iasi. 2007. 2000.Instructie si educatie. Arad. Editura Aramis. 26. Arad.Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburari de limbaj. Ardelean Adina. 2001-2002. Cluj-Napoca.17. Timar Balas Dana . 19. 2005. 1998. Ilica Anton . 1996. 2004. Bucuresti. 2007. 18. 1998. Ionescu Miron .Educatie si curriculum. 32.Corectitudine în vorbire si scriere-Limba româna. Teodorescu Iulia . 2003 25.Copilul cu dificultati de învatare. Herlo Dorin . Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Editura UAV. 33. Editura Cluj Napoca. Arad. 2005. Mihut Lizica . Arad. Ilica Anton. 31.Limba noastra-i o comoara. 20.Didactica generala si didactica limbii române si a lecturii. Editura Ankaron. Mitiuc I. Ardelean Alina . Ilica Anton . Penes Marcela . 34. Bucuresti. . Ilica Anton . . 2000. 21. Exercitii de limba româna pentru ciclul primar. 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful