P. 1
FORMAREA, DEZVOLTAREA sI EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

FORMAREA, DEZVOLTAREA sI EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

|Views: 492|Likes:
Published by Nicoleta Arsenie

More info:

Published by: Nicoleta Arsenie on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

LUCRARE DE LICENŢĂ ARAD, 2008 UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU'' ARAD FACULTATEA DE sTIINŢE ALE EDUCAŢIEI sI ASISTENŢĂ SOCIALĂ SPECIALIZAREA

: Pedagogia Învatamântului Primar si Prescolar LUCRARE DE LICENŢĂ FORMAREA, DEZVOLTAREA sI EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ARAD, 2008 CUPRINS Introducere..................................4 CAP.I: Probleme ale curriculum-ului national.................6 1.1. Concepte cu efecte metodologice......................6 1.2. Principii, criterii, componente, finalitati....................8 1.3. Locul si rolul limbii române în ciclul primar..................10 CAP.II: Limba si literatura româna................................................13 2.1. Obiective educationale..........................13 2.2. Continuturi lingvistice în ciclul primar.....................14 2.3. Metode de învatare.............................17 CAP.III: Educarea limbajului în ciclul de achizitii fundamentale........................20 3.1. Stabilirea obiectivelor: cadru, specifice si operationale..............20 3.2. Activitati de învatare pentru formarea, educarea si dezvoltarea limbajului......23 3.3. Evaluarea - barometrul activitatii scolare pentru învatator si elev..........31 CAP.IV: Comunicare si limbaj.........................34 4.1. Ce este limba? Ce este limbajul?......................34 4.2. De ce gresesc copiii în exprimare?......................40 4.3. Jocul didactic folosit în lectiile de limba româna .................45 4.4. Formarea si educarea limbajului prin lectura..................51 CAP.V. Experiment didactic...........................57 Concluzii............................................................................................................................... ..............69 Anexe.....................................71 Bibliografie..................................81 Introducere Statutul disciplinei, ca disciplina de granita, precum si prezenta celor doua paliere teoretic si practic - impun exigentele dinamismului si plasticitatii. Studiul disciplinei îsi propune formarea personalitatii autonome si creative, capabila de a aborda actul didactic într-o perspectiva dinamica si flexibila, cu deschideri creative si interdisciplinare. Limba si literatu 515q162f ra româna constituie o disciplina prioritara în învatamântul românesc, fiind importanta ca limba materna si ca limbaj de elaborare a textelor literare, modele de exprimare nuantata si expresiva. Ea ajuta realizarea comunicarii, prin intermediul limbajului, dintre indivizi, la dezvoltarea gândirii si exprimarea ideilor. Datorita limbii, oamenii au acces la cultura scrisa a lumii, adica la stocul de texte care

înmagazineaza memoria si învataturile pe care umanitatea le-a creat. Stapânirea corecta a limbii române, ca limba materna, constituie, pe lânga toate argumentele de mai sus, o îndatorire fata de cultura si civilizatia româneasca, fata de valorile pe care poporul român le-a creat în existenta sa. Limba si literatu 515q162f ra româna, asa cum este ea cuprinsa în Planul de învatamânt al Curriculumului National, are doua aspecte: limba româna si lectura literara. Prin limba româna se înteleg toate componentele acesteia, adica fonetica, vocabularul/lexical, gramatica (morfologia si sintaxa), ortografia, punctuatia si stilistica. Prin lectura literara se întelege aspectul îngrijit, cultivat, al limbajului scris, asa cum apare el în textele literare si neliterare si în diversele stiluri de comunicare. Toate formele si strategiile utilizate la orele de Limba si literatu 515q162f ra româna au menirea de a forma elevilor capacitati de comunicare orala si scrisa. Prin capacitati de comunicare se întelege formarea unor deprinderi conform carora elevii vor fi capabili sa recepteze mesajele orale si scrise si sa le exprime pe acestea. Modelul dupa care se învata în scoala primara aceasta disciplina se numeste: modelul comunicativ-functional. În cadrul componentelor limbii, un loc prioritar îl are formarea limbajului. Prin formarea limbajului înteleg îmbogatirea limbajului si nuantarea acestuia. Elevii vor fi constientizati caci cu cât limbajul lor este mai bogat si mai nuantat cu atât sunt mai inteligenti, mai învatati si obtin rezultate mai bune la învatatura. Modalitatile de îmbogatire a vocabularului sugereaza o anumita strategie, prin care cuvintelor li se clarifica sensul, atât izolat cât si în contextul lor. Totodata, un cuvânt nu are valoare decât în combinatie cu alte cuvinte, adica în propozitii, fraze si texte integrate sau fragmentare. Un cuvânt poate sa dezvolte sensuri diferite în contexte diferite. Dupa sens, cuvintele pot fi sinonime, omonime, antonime, paronime si polisemantice. Toate acestea se învata cu elevii (fara a denumi notiunile) înca din ciclul de achizitii fundamentale. Pentru elaborarea prezentei lucrari, am în vedere ipoteza ca limbajul contribuie la obtinerea unor rezultate mai bune la învatatura. Îmbogatirea acestuia se realizeaza prin lectura de calitate a unor texte, sursa de noi cuvinte si de nuantare a vocabularului. Este necesar sa se puna accent pe formarea de capacitati/subcapacitati la elevi, excluzându-se tipurile de continuturi, de teme, prin care abilitatile de dezvoltare si nuantare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am tinut cont într-o anumita masura de conditiile scolare în care acum lucrez, de nivelul si capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea ca îmbogatirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimari corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimileaza mai usor deprinderile si capacitatile de comunicare prin intermediul limbajului. Se pune întrebarea daca are institutoarea obligatia de a verifica ceea ce citesc elevii. Este necesara lectura suplimentara ? Cine se ocupa de îndrumarea acesteia ? Sprijina lectura suplimentara macar obiectivul-cadru care se refera la ,,dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris'' ? Sprijina lectura suplimentara celelalte obiective- cadru, având în vedere corelatia acestor obiective de baza ? Sprijina lectura suplimentara îmbogatirea si nuantarea vocabularului ? Pentru ca nu exista nici o mentiune privind lectura suplimentara a elevilor, nici exprimata explicit în obiective si în continuturi, s-ar putea concluziona ca institutoarea nu mai are atributii de îndrumare si control, aceasta trecând, eventual, în optiunile familiei.este adevarat ca lectura suplimentara ar putea

figura în cadrul ,,disciplinelor optionale'', fiind inclusa în schema orara, sub denumirea de ,,literatura pentru copii'' sau chiar ,,lectura suplimentara''. În opinia mea, lectura suplimentara este necesara din mai multe puncte de vedere. În primul rând, continua sub forma de exercitiu citirea textelor din clasa. Apoi textele suplimentare îmbogatesc ,, experienta literara'' a copiilor. Cititul cartilor devine un act de obisnuinta, cartea fiind principalul furnizor de informatie, traire sufleteasca, experienta indirecta. Cercetarea experimentala pe care am prezentat-o în continutul lucrarii a evidentiat ca lectura nu numai ca contribuie la îmbunatatirea performantelor elevilor, dar dezvolta acestora si alte capacitati de gândire si odine, îmbogatire si nuantare a limbajului. Acum, în conditii de acerba concurenta pentru achizitionarea de informatii prin lectura sau/si prin imagini audio-vizuale, de tip mass-media, lectura cartilor devine un act de intelectualitate. Obiceiul de a citi si de a cumpara o carte, de a încropi o biblioteca personala ori de a petrece oarecare timp printre rafturile bibliotecilor ori printre paginile cartilor se formeaza din scoala. De aceea, lecturile literare si neliterare, lectura cartilor si a presei, lectura textelor pe ecranul televizoarelor sau calculatoarelor nu mai poate fi o optiune. Nu se poate crede ca elevii citesc doar ceea ce exista în manualele scolare. De aceea , literatura pentru copii, specifica fiecarei vârste, constituie o forma importanta de realizare a educatiei, a obiectivelor educationale din scoala. Rolul important îl are disciplina limba si literatura româna, ale carei obiective specifice, de referinta, exprima atributii de stimulare, încurajare si învatare a lecturii elevilor. CAPITOLUL I PROBLEME ALE CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL 1.1. Concepte cu efecte metodologice Curriculum-ul National pentru învatamântul primar promoveaza o viziune noua asupra însusirii limbii si literaturii române de catre elevii din clasele primare. Modelul de organizare si desfasurare (proiectare, evaluare) a noii viziuni privind parcursul didactic în învatarea limbii si literaturii române este numit "comunicativ-functional". Întregul demers face parte din "reforma curriculara", care centreaza procesul didactic pe conceptual de curriculum.se întelege prin curriculum, în sens larg, "ansamblul proceselor educative si al experientelor de învatare prin care trece elevul pe durata parcursului sau scolar", iar în sens restrâns, un "ansamblu al acelor documente scolare de tip reglator, în cadrul carora se consemneaza datele esentiale privind procesele educative si experientele de învatare pe care scoala le ofera elevului", dupa cum mentioneaza Miron Ionescu în Educatia si dinamica ei (1998), dar si Dorel Ungureanu în Educatie si curriculum (1999), Constantin Cucos, în Pedagogie (1998), Sorin Cristea în Dictionar de pedagogie (2000), ori Ion Al. Dumitru în Educatie si învatare (2001) Curriculum-ul National propune o serie de termeni noi, acoperind realitati schimbate si determinând mentalitati transformabile. Conceptele cu efecte metodologice sunt urmatoarele: cicluri curriculare, arii curriculare, curriculum nucleu, obiective-cadru, obiective de referinta, standarde de performanta, schema orara, descriptori de performanta. La acestea, învatarea limbii si literaturii române presupune extinderea unor componente ale comunicarii spre capacitati de emitere-receptionare (orala si scrisa), dupa cum urmeaza: -receptionarea mesajului oral (ascultarea) -exprimarea orala (vorbirea)

-receptionarea scrisului (citirea) -exprimarea scrisa (scrierea). Le vom defini pe rând, împrumutând semnificatia de reper a autorilor Curriculum-ului (devenit document normativ): · cicluri curriculare sunt "periodizari ale scolaritatii, stabilite pe baza unor obiective comune; CICLUL de dezvoltare (clasele II, IV) s.c.l. · curriculum nucleu se exprima în obiective, continuturi si numar de ore, valabile pentru întregul proces de învatamânt primar. Totodata, curriculum nucleu are în vedere "realizarea standardelor de performanta, devenind norma si obligativitate, fiind referential pentru evaluarea prin concursuri sau examene nationale". · Obiective de referinta cuprind "rezultatele asteptate ale învataturii pe parcursul unui an de studiu; ele se exprima într-un inventar de capacitati care este necesar sa fie realizate de catre fiecare elev promovabil". · Standardele curriculare de performanta au caracter normativ, fiind echivalente pentru toti elevii ajunsi la sfârsitul unor cicluri (trepte) de scolaritate. Standardele curriculare de performanta consemneaza nivelul mediu de asimilare a cunostintelor ("a sti"), competentele ("a sti sa faci") si atitudinile ("a sti sa fii "), exprimate în rezultatele asteptate ale învatarii. In principiu, standardele curriculare de performanta cuprind repere de nivel pentru evaluari scolare la sfârsit de ciclu curricular, fiind constituite ca un sistem unitar de cerinte. · Schema orara cuprinde varianta planului-cadru de învatamânt pentru care a optat institutoarea sau fiecare grup de clase. Pentru ca planul de învatamânt este flexibil, flexibilitate întretinuta de disciplinele optionale, fixarea anuala a acestuia se constituie în schema orara a clasei respective. Sintetic, aceasta se exprima în orar, dar fiecare institutor are posibilitatea de a alege un tip diferit de organizare a procesului didactic în functie de optiune: curriculum nucleu, curriculum aprofundat, curriculum extins. · Descriptori de performanta (ca si concept) descind din înlocuirea masurii evaluarii (din notare cifrica) cu calificative. Pentru ajutorarea dascalului de a realiza o clasificare (foarte bine, bine, suficient, insuficient) cât mai exacta a fiecarui elev, rezultate scolare asteptate sunt "descrise" sub forma de "capacitati si subcapacitati esentiale pe care elevii trebuie sa le demonstreze dupa anumite perioade de instruire". De regula, capacitatile (subcapacitatile) corespund obiectivelor (cadru si de referinta)din curriculum. Viziunea comunicativ -functionala de învatare a limbii si literaturii române în învatamântul primar are în vedere ideea ca cele patru deprinderi/capacitati (ascultarea, vorbirea, citirea, scrierea) sunt integratoare, intradisciplinare, adica în fiecare moment al învatarii se realizeaza "din toate", fiind astfel împartite numai din ratiuni metodologice si explicative. Ele au în vedere asimilarea capacitatilor de comunicare biunivoca, reciproca dintre emitator si receptor, ascultator si exprimator, dintre întelegere si exprimare. În practica, obiectivele de referinta, formulate în curriculum, se nuanteaza în fiecare lectie/sistem de lectii (sau unitate didactica) prin intermediul obiectivelor performative, operationale sau concrete, pe capitole si lectii. Acestea sunt elaborate de institutoare, utilizând verbe de actiune ca a vedea, a auzi, a verifica în mod direct de institutor pentru fiecare elev, grup de elevi sau clasa de elevi. Ele confirma actiunea elevilor care identifica, demonstreaza, clasifica, elaboreaza, enunta, executa, aplica caracterizeaza, creeaza. Sustinerea operatorie a obiectivelor performative (care "vizeaza operatiile

concrete direct evoluabile, prin intermediul carora se realizeaza obiectivele de referinta" -Alexandru Crisan (1998) genereaza, prin însumare (liniara, concentrica si sferica), capacitati comunicative în conformitate cu standardele de performanta. 1.2. Principii, criterii, componente, finalitati Principiile de construire ale Curriculum-ului National, relevate de Consiliul National pentru Curriculum au fost: A. Principii privind curriculum-ul ca întreg : sa reflecte idealul educational ; sa respecte caracteristicile de vârsta ale elevului ; sa reflecte dinamica valorilor socio-culturale specifice unei societati deschise si democratice ; sa stimuleze dezvoltarea unei gândiri critice si creative ; sa-i ajute pe elevi sa-si descopere disponibilitatile si sa le valorifice la maxim în folosul lor si al societatii. B. Principii privind învatarea : elevii învata în stiluri si ritmuri diferite ; învatarea presupune investigatii continue, efort si autodisciplina ; învatarea dezvolta atitudini, capacitati si contribuie la însusirea de cunostinte ; învatarea trebuie sa porneasca de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personala a elevului si pentru insertia lui în viata sociala ; învatarea se produce prin studiu individual si prin activitati de grup. C. Principii privind predarea : predarea trebuie sa genereze si sa sustina motivatia elevilor pentru învatare continua ; educatorii trebuie sa creeze oportunitati de învatare diverse, care sa faciliteze atingerea obiectivelor propuse ; educatorii trebuie sa descopere si sa stimuleze aptitudinile si interesele elevilor ; predarea nu înseamna numai transmiterea de cunostinte, ci de comportamente si atitudini; predarea trebuie sa puna în valoare acel set de inteligente care este caracteristic fiecarui elev, care este pozitivant pentru fiecare dintre subiectii educatiei, bazându-se pe inteligentele lor multiple ; predarea trebuie sa faciliteze transferul de informatii si de competente de la o disciplina la alta ; predarea trebuie sa se desfasoare în contexte care leaga activitatea scolara de viata cotidiana. D. Principii privind evaluarea : evaluarea este o dimensiune esentiala a procesului curricular si o practica efectiva la clasa ; evaluarea trebuie sa implice folosirea unei varietati mari de metode ; evaluarea trebuie sa fie un proces reglator care informeaza agentiieducationali despre calitatea activitatii scolare ; evaluarea trebuie sa-i conduca pe elevi la o autoapreciere corecta si la o îmbunatatire continua a performantelor ;

curriculum elaborat în scoala: optionalul la nivelul disciplinei. curriculum la decizia scolii. propunerea unor variante de activitati de învatare centrate pe elev.3. curriculum diferentiat. Curriculum National cuprinde componentele: curriculum nucleu . respectiv de exprimare scrisa. curriculum nucleu aprofundat. Specificul curriculum-ului actual de limba româna consta în: centrarea obiectivelor pe formarea de capacitati proprii folosirii limbii în contexte concrete de comunicare. O alta caracteristica a curriculum-ului de limba româna o constituie definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacitati: receptarea mesajului oral. selectarea unor continuturi semnificative din perspectiva stiintelor educatiei. structurarea programei pe baza unor obiective cadru si de referinta sintetice. Comunicarea este un domeniu complex. exprimarea orala si cea scrisa. Criteriile de construire ale Curriculum-ului National au fost : centrarea curriculum-ului pe obiective care urmaresc formarea de capacitati. orientate spre ceea ce va fi elevul capabil sa faca la finalizarea parcursului sau scolar si la intrarea în viata sociala. · înzestrarea copilului cu acele cunostinte. · formarea personalitatii copilului respectând nivelul si ritmul sau de dezvoltare . care înglobeaza procesele de receptare a mesajului oral si a celui scris (citirea/lectura). capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si natural si sa permita continuarea educatiei. precum si familiarizarea acestora cu texte literare si nonliterare semnificative din punct de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani. receptarea mesajului scris. în masura sa surprinda ceea ce este esential în activitatea de învatare. 1. situarea explicita a unei paradigme didactice relevante la nivelul fiecarei discipline . Idealul educational al scolii românesti consta în dezvoltarea libera. . curriculum extins. Locul si rolul limbii române în ciclul primar Curriculum-ul de limba si literatura româna reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatare oferit elevilor în contextul scolaritatii obligatorii. optionalul la nivelul mai multor arii curriculare. care sa asigure atingerea obiectivelor si a standardelor propuse . Obiectivul central al studierii limbii si literaturii române în învatamântul primar îl constituie dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si scrisa ale copiilor. asigurarea unui nivel mediu de generalitate si de complexitate a obiectivelor curriculare (obiectiv cadru si obiective de referinta) si a standardelor curriculare de performanta . precum si cel de exprimare orala. Finalitatile învatamântului primar: · asigurarea educatiei elementare pentru toti copiii. optionalul la nivelul ariei curriculare. competente si atitudini . integrala si armonioasa a individualitatii umane în vederea formarii unei personalitati autonome si creative.evaluarea se fundamenteaza pe standardele curriculare de performanta.

scriere.experienta lingvistica'' dobândita în etapa oralpractica. . dat fiind faptul ca ideile se prefigureaza si persista în mintea omului pe baza cuvintelor. adica se urmareste structurarea unor strategii proprii de rezolvare de probleme. În acest scop se face apel si la . incluzând si cele de fonetica si de vocabular. conectarea la realitatile comunicarii cotidiene propriu-zise. În clasele a III-a si a IV-a elevii îsi însusesc în mod stiintific notiuni de limba prin reguli si definitii. Importanta studierii limbii române în scoala deriva din urmatoarele aspecte: limba româna este expresia cea mai cuprinzatoare a fiintei nationale poporului român. cu rol auxiliar. Studiul elementelor de gramatica. pe baza careia elevii învata unele reguli si definitii gramaticale. limba româna contribuie la cultivarea disponibilitatii de a colabora cu semenii. functia informationala . lectura. fara sa le si numeasca si fara sa le defineasca (asa se întâmpla în clasele I si a II-a). sunete. acordându-i-se acestuia libertate de alegere. elevii vor constientiza actul comunicarii. eficienta lor urmând a fi apreciata. silabe. elevii opereaza cu notiunile de limba. Astfel. lasându-se dascalilor si elevilor libertatea de a alege ceea ce anume vor sa studieze. vor afla înca din clasa I ca vorbirea corecta are la baza anumite regului pe care ei le pot întelege si aplica fara dificultate. limba româna. în cele mai multe cazuri.realizata prin exersarea actului de lectura de comunicare. continutul lor nu este neaparat obligatoriu. a propozitiilor. Un element de noutate îl constituie manualele alternative. întelegând prin limbaj procesul de exprimare a ideilor si sentimentelor prin mijlocirea limbii. Familiarizarea elevilor cu unele elemente de constructie a comunicarii în clasele primare constituie suportul fundamentarii stiintifice a formarii capacitatii de exprimare corecta orala si scrisa.realizata în mod esential prin citirea informatiilor din manualele scolare de la orice disciplina sau prin orice tip de lectura. a frazelor.orientarea continuturilor spre încurajarea creativitatii învatatorului.comunicare. asigura dobândirea cunostintelor din sfera tuturor celorlalte discipline de învatamânt. de aceea. de explorare si de investigare caracteristice activitatii de comunicare. procesul studierii limbii române în scoala este parte integrata a actiunii de dezvoltare a gândirii. Curriculum-ul de limba si literatura româna reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatare oferit elevilor în contextul scolaritatii obligatorii. Prin studiul organizat al limbii române în scoala primara.realizata prin toate compartimentele limbii române: citire. limba româna îndeplineste mai multe functii: functia instrumentala . Toate au ca baza o programa scolara comuna. functia informativ-educativa . imperativ categoric al dezvoltarii vietii moderne. limba româna este limba oficiala a statului national român. În prima etapa. având acest statut oficial. se pune un accent deosebit pe învatarea procedurala. de a întretine relatii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. construind comunicari (propozitii) care se despart în cuvinte.. are ca scop fundamental cultivarea limbajului elevilor. Ca disciplina scolara în învatamântul primar.

discipline optionale). ci defineste capacitatile.si/sau interdisciplinare asupra obiectelor de studiu". literatura pentru copii. compunere. Disciplinele obligatorii ale acestui sector curricular sunt: limba si literatura româna si limba moderna. parinti. prima fiind Limba si comunicare. CAPITOLUL AL II-LEA LIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ Primul si principalul document normativ. -propune/da posibilitatea factorilor educationali (institutia scolara. în mod fundamental si special. Se afla aici chiar o forma de oferta a învatarii pentru trasee individuale si pentru grupe de învatare de diferite marimi ori nivele valorice.. generale. Spre deosebire de anii anteriori. numarul minim si maxim de ore saptamânale de studiu si anuale. Toate aceste functii se realizeaza. · dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris. · dezvoltarea capacitatii de exprimare orala. 2. este Planul-cadru de învatamânt.1[1] dispunând de câteva dimensiuni de noutate: -planul-cadru propune o oferta de învatare flexibila (numar diferit si optional de ore. comunicare). lectura.2[2] În esenta. Obiective educationale Pentru limba si literatura româna. aceste competente au un specific 1 2 3 . În virtutea acestei intentii. deci obligatoriu de realizat. elevii si parintii pot renunta sau si le pot asuma. specifice. sa se asigure elevilor "o cultura comunicationala si literara de baza". dramatizare s. El cuprinde disciplinele de studiu. Ariile curriculare corespund unei "viziuni multi. adica citire. -creste responsabilitatea instituoarei în proiectarea si monitorizarea actului de învatare. lecturarea textelor literare sau nonliterare. se va urmari ca. prin disciplina limba si literatu 515q162f ra româna. Planul-cadru cuprinde sapte arii curriculare. Se poate opta pentru o limba moderna (clasele I-II). didactica si psihologica". actualul plan-cadru este structurat pe arii curriculare. teatru de papusi. chiar comunitatea civica) de a adopta învatarea la realitati cotidiene. precum si asigurarea familiarizarii acestora cu texte literare si nonliterare. prin intermediul lectiei. structurat. · dezvoltarea capacitatii de exprimare a mesajului scris. esentiale si obligatorii. adica ascultare. la care institutoarea.a. Secventa mai cuprinde "optionale". scriere elaborata. colectiv didactic. capabila sa-i asigure capacitatea de interactiune cu semenii si sa dispuna de sensibilitate vis-a-vis de frumos. Aceste capacitatii (receptionare. ca "un program didactic"3[3] coerent. Ele sunt: · dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral. Curriculum-ul National nu mai defineste disciplinele (citire. locale. la nuantarea exprimarii orale si scrise. emitere) deriva din obiectivelecadru. vazuta ca: "o unitate logica. În ciclul de achizitii fundamentele.limba româna contribuie la cultivarea sensibilitatii elevilor. obiectivul fundamental consta în "dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si scrisa ale copiilor. semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani". scriere.1.

. chi. .compunerea prin juxtapunere.c.z.limbaj tehnic.w. .compunerea prin alaturare. un limbaj mai bogat.p. Fonem (cea mai mica unitate fonetica. Ex: t.d. ghe. FONETICA 1. în general.t.t.s.arhaisme.j. gi. . de aceea. k.f.metodologic. x.u.limbaj stiintific. 2.r. fiecare fapt de vorbire contribuie la formarea unor capacitati de comunicare. b) consoanele: b. În consecinta. che.neologisme. Componenta: a) fondul principal de cuvinte.y. ghi. LEXICUL 1.î. .limbaj argotic.n.l. . b) masa vocabularului: . .derivarea cu prefixe.a. . Asimilarea capacitatilor de comunicare si de formare/activizare/nuantare a vocabularului sprijina activitatea de învatare a celorlalte discipline didactice. Îmbogatirea vocabularului: .â. . c) accentul si intonatia.2. .x. Litera (semnul grafic cu care se noteaza.o.i. care se mentin printr-o activitate permanenta de primenire a lexicului si de transferare a cuvintelor dintr-un registru verbal în altul. Aspecte particulare a) diftongi. . asa cum îmbogatirea vocabularului asigura o paleta mai larga de cuvinte.limbaj de jargon. b. a. hiat.g.s.e. desprins din atributia institutoarei de a-i învata pe elevi instrumentele oricarei activitati intelectuale sau practice.h. din care se alcatuieste forma cuvintelor). B. l. un fonem) Sistemul fonologic al limbii a) vocalele: a.schimbarea valorii gramaticale.k.compunerea prin abreviere. 2.v. are un anumit specific metodologic. ci ge. Întreaga activitate didactica la limba si literatura româna se structureaza în jurul formarii acestor achizitii fundamentale si. iar copiii cu cât au un limbaj mai elevat si nuantat dau impresia unei note de intelectualitate si de gândire flexibila. Structurile lingvistice formate si utilizate dau nota de originalitate a vorbitorului.regionalisme. .m. b) grupuri de litere si pronuntarea lor:ce. triftongi.derivarea cu sufixe. 2. Continuturi lingvistice în ciclul primar Dam mai jos o schema privind continuturile pe care le vor dobândi elevii în decursul învatarii organizate în scoala a limbii: A. a.

atributul.STILISTICA 1. . Este una din noutatile prioritare ale Curriculum-ului National de învatare a comunicarii prin intermediul limbii române si de promovare a modelului utilitar. numarul). . stilul literar (beletristic). Sintaxa (parti de propozitie) .3. Obiectivele educationale au menirea de a stabili.complementul. sub îndrumarea institutorului sau în mod independent îsi însusesc si 4 . de politete). stilul administrativ.adverbul.de baza. 2.verbul (felul. GRAMATICA 1.predicatul. .numeralul (felul). .secundar.substantivul (felul.pronumele (personal. excluzând aspectele teoretice de dragul teoriei.. timpul). acordul cu substantivul). Morfologia (parti de vorbire): . la nivelul copiilor. 5. 4. D. . Metoda de învatamânt reprezinta o modalitate de actiune.cale de urmat'' pentru gasirea adevarului. Sensul cuvintelor: . 2. daca nu îi este de folos în activitatea de comunicare corecta prin limbaj. . 2. învatarea are în vedere formarea capacitatii de comunicare în procesul de vorbire efectiva. . stilul stiintific. .3. Metode de învatare Cuvântul metoda are ca origine grecescul methodos (metha-catre. 3. 6. genul.subiectul. odos-cale) însemnând . De asemenea. stilul functional (utilitar). capacitati automatizate astfel încât învatarea limbii si literaturii române sa aiba un caracter comunicativ-functional4[4]. C.figurat. deprinderi. Nimic nu este necesar sa încarce memoria elevilor. . . .adjectivul (felul.conjunctia. în conformitate cu cerintele Programei de limba si literatura româna pentru învatamântul primar. un instrument cu ajutorul caruia elevii. . stilul cotidian (limbajul comun). functional. .prepozitia. Dobândirea capacitatii de vorbire corecta si coerenta se realizeaza prin învatarea regulilor de functionare a limbii. stilul publicistic.interjectia.articolul. .

· metode asistate: IAC (M. jocuri. experimentul. metoda problematizarii. metode si procedee didactice de optimizare a activitatii de predare. 2003) Sistemul metodelor de predare-învatare · de comunicare: descrierea. jurnalul. dezbaterea. · de actiune: exercitiul. mass-media. prelegerea interactiva. discutia. explicatia. . munca cu manualul sau cartea. abordarea euristica. aplicatia teoretica. Phillips 66. studiul de caz. vorbire si ascultare. Ionescu. Principalul element al conceptului. activitatea cu manualul. sub îndrumarea institutoarei sau în mod independent progreseaza în actiunea de cunoastere si de formare a priceperilor si deprinderilor intelectuale si practic''(M. · metode de cercetare a realitatii: observatia. se apreciaza ca . algoritmizarea. lucrari practice. problematizarea. În didactica moderna. proiecte. cursul magistral. explicatia. studiu de caz. lucrari practice. descoperirea. lectura dirijata. proiectul. Pentru formarea si dezvoltarea capacitatilor de citire/lectura. se impune utilizarea unei metodologii didactice. dupa cum urmeaza: Metode de transmitere si însusire a cunostintelor: metode de comunicare orala. povestirea. Ionescu). introspectia. conferinta-dezbatere.conversatia. dezbaterea.prelegerea.. · metode de comunicare scrisa: lectura explicativa. Taxonomia metodelor didactice · metode de comunicare orala: expozitive: expunerea.expozitiva: expunerea. jocuri. expunerea cu oponent. instructajul. prelegerea scolara. colocviul. · metode de actiune: exercitiul. de la care si deriva este metoda de învatamânt. explicatia. colocviul. brainstorming. conversative: conversatia. demonstratia. reflectia.. atitudini. descrierea. descrierea. Metodologia didactica se refera . experimentul. învatarea prin descoperire. asaltul de idei. instruirea asistata de calculator. discutia. îsi formeaza si dezvolta priceperi si deprinderi intelectuale si practice.metodele sunt instrumente cu ajutorul carora elevii. modelarea. simularea. aptitudini. lectura explicativa. introspectia. metode de comunicare la nivelul limbajului intern: reflectia personala. povestirea. · de rationalizare: algoritmul.discutia colectiva. prelegerea. metode de comunicare orala conversativa: conversatia. portofoliul. instruirea programata. modelarea. metode de comunicare scrisa: lectura explicativa. prelegerea-dezbatere. Metodologia didactica cuprinde ansamblul metodelor si procedeelor didactice utilizate în procesul de învatamânt. Metode de cercetare a realitatii: metode de cercetare directa a realitatii: observatia sistematica si independenta. informarea.la un sistem de tehnici. munca în grup.aprofundeaza cunostinte. cursul. scriere. experimentul. învatare si evaluare''. modelarea. * de explorare: observatia. · metode de autocomunicare: reflectia personala. Exista o clasificare a metodelor de învatamânt. anchete. demonstratia.

pentru exersarea lecturii-citirii se foloseste metoda lecturii explicative. Pentru formarea si dezvoltarea oricarei capacitati se poate si se recomanda utilizarea unui complex de metode si procedee. demonstratia. operationale Unul din cele mai dificile elemente ale proiectarii didactice consta în operationalizarea obiectivelor pedagogice. care vizeaza comportamente observabile si masurabile . lucrarile practice. specifice. Curriculumul National da posibilitate institutoarei de a-si stabili obiectivele zilnice. genereaza realizarea obiectivelor referentiale si apoi a celor generale. sa fie în concordanta cu obiectivele de generalitate medie si sa acopere întreaga arie de capacitati care pot fi dezvoltate pe calea educatiei cu ajutorul continuturilor esentiale ale disciplinei". proiectul/tema de cercetare..semnifica transpunerea. O 5 . Metode bazate pe actiunea practica: metode de actiune reala: exercitiul. jocuri de roluri. rezolvarile de probleme. studiul de caz. obiective performative sau operationale (pe care institutoarea le stabileste pentru fiecare activitate zilnica Obiectivele sunt corelate. Instruirea si autoinstruirea asistate de calculator O buna parte din aceste metode. respectiv derivarea scopurilor procesului didactic în obiective specifice si a acestora în obiective concrete.metode de cercetare indirecta: abordare euristica.1. algoritmizarea. Iata. modelarea. Trebuie avut în vedere ca . ceea ce va fi evaluat. Stabilirea obiectivelor: cadru. deci. au nevoie de sprijinul altora pentru a avea eficienta scontata. jocurile didactice. prin precizarea unor compartimente cognitive sau / si psihomotorii direct observabile si masurabile"5[5]. Astfel pentru învatarea si dezvoltarea vorbirii se utilizeaza metodele de comunicare.. CAPITOLUL AL III-LEA EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN CICLUL DE ACHIZIŢII FUNDAMENTALE 3. Autorii Curriculum-ului National au în vedere cel putin trei nivele de obiective: obiective cadru (stabilite prin standarde de performanta pentru ciclul de achizitii fundamentale). pe baza unor criterii precise. Obiectivele operationale ar fi acele obiective definite în mod concret. se poate aprecia ca metoda lecturii/citirii explicative este o metoda specifica învatarii si exersarii citirii. metode de actiune simulata: jocuri didactice. pentru învatarea scrierii se utilizeaza exercitiul. rezultatele asteptarii în termeni specifici.obiectivele operationale. unele metode. cum este si lecturaexplicativa. noul curriculum pune institutoarea în situatia creativa. vizând comportamente observabile si masurabile însumate. adica de a le operationaliza. astfel ca cele concrete. Totusi. daca vechile programe analitice erau concepute pe baza stabilirii inclusiv (si mai ales) a obiectivelor operationale. se pot utiliza în învatamântul primar pentru învatarea diferitelor componente ale Limbii si literaturii române. care permit realizarea eficienta a stategiilor instruirii în raport cu imaginea clara si concreta a ceea ce va trebui sa obtina elevul ca performanta si. Operationalizarea obiectivelor pedagogice . obiective de referinta (stabilite si nominalizate pentru un an scolar). adica este o metoda specifica disciplinei Limba si literatura româna. punându-l în situatia de a-si asuma independenta si responsabilitatea realizarii acestora. prin urmare. jocuri de simulare.ca. El trebuie sa defineasca ceea ce asteapta de la elevi. învatarea prin descoperire ( în plan mintal).

6 7 . capacitati de exprimare a mesajului oral. adica de ascultare.sa intuiasca corectitudinea gramaticala a unor propozitii ascultate. sa povesteasca.. nu se pot extrage obiective operationale. în formularea obiectivelor educationale. institutoarea va cuprinde cerinta urmarita. De pilda: sa desparta în silabe cuvintele. fiind capabil sa participle la o conversatie. actiuni.procese. adica de vorbire.a .sa distinga cuvinte si sensul lor într-o propozitie data. Se poate observa ca. sub îndrumarea institutoarei. din aceste obiective referentiale.dificultate pentru institutoare este alimentata de modul de formulare a obiectivelor. sa clarifice. conditiile de realizare si performanta asteptata. . obiectivele cadru stabilesc capacitati de receptare a mesajului oral.sa intuiasca structura gramaticala corecta sau incorecta dintr-un enunt oral. sa schimbe. immediate.iesiri" ale elevului din învatamântul obligatoriu: se asteapta ca elevul sa comunice eficient în situatii reale . dupa cum urmeaza: clasa I: . . sa modifice. operatii observabile scontate.sa distinga sunete si silabe dintr-un cuvânt.sa manifeste interes fata de mesajul partenerului7[7]. sa analizeze. . Acestea se centreaza pe activitatile de învatare ale elevilor vizând . abilitati de comunicare operativ. . din cadrul relatiilor interumane. Astfel.sa desprinda informatii de detaliu dintr-un mesaj ascultat. sa defineasca. din activitatea sociala. adica de scriere.receptarea mesajului oral" se desprind obiectivele de referinta. la o situatie de comunicare reala. Mesajele verbale pot fi orale sau scrise. în cadrul diferitelor secvente si situatii de predare-învatare"6[6]. educarea limbajului. . La nivelul lor. Pentru aria curriculara limba si comunicare. În felul acesta. desi unele au o formulare aproape identica.sa înteleaga semnificatia mesajului oral.sa semnaleze prin replici adecvate întelegerea mesajului interlocutorului.. sa utilizeze. din . Acest fapt confirma necesitatea ca fiecare elev sa achizitioneze.sa-si concentreze atentia asupra unor mesaje formulate de persoane diferite. clasa a II. obiectivele-cadru sunt stabilite pe baza cred. obiectivele de referinta se coreleaza capacitatilor asteptate sa le asimileze elevii. Toate i se subordoneaza uneia din cele 8 . capacitati de receptare a mesajului scris. acte. decât prin particularizare. Se are în vedere formarea capacitatii de receptare a mesajelor si formarea capacitatii de emitere a mesajelor. sa distinga. În general. sa citeasca. . . sa motiveze etc.. . Totodata.functionale. sa completeze.sa recunoasca. adica citirea unui text tiparit sau lectura unui text manuscris. în fine se stabilesc capacitati de exprimare a mesajului scris.sa sesizeze cuvinte necunoscute dintr-un context dat. se aleg verbele care indica comportamente de învatare cum ar fi: sa identifice. sa scrie.teoriei comunicarii în general. sa exprime. sa combine. sa selecteze. sa rearanjeje.

sa-si adapteze vorbirea în functie de partenerul de dialog.sa integreze cuvintele noi în enunturi .sa desprinda informatii esentiale dintr-un text citit. de cel putin doua cuvinte.sa manifeste curiozitate pentru lectura8[8]. . .. . adica a întelegerii acestuia.clasa a II-a: .sa citeasca în ritm propriu un text nou de mica întindere. silabe.sa desprinda semnificatia globala a unui text citit. .sa pronunte clar si corect enunturi. cuvinte.sa utilizeze conventii ale limbajului scris (punctual. În vederea formarii capacitatii de receptare a mesajului scris.sa scrie corect litere.lizibil si îngrijit propozitii scurte .Exprimarea mesajului oral" tine în mare masura de dezvoltarea vorbirii si educarea limbajului.sa utilizeze sensul cuvintelor noi în enunturi proprii. 8 9 .clasa a II-a: .sa manifeste interes pentru lectura9[9].sa scrie corect litere. silabe. cuvinte si enunturi în textul tiparit si în textul scris de mâna. . . grupuri de litere.sa identifice litere. obiectivele de referinta se pot operationaliza în termen de comportament observabil si masurabil.sa manifeste interes pentru exprimarea scrisa. cuvinte. semnul întrebarii. . . .sa scrie corect. Se stabilesc urmatoarele obiective de referinta valabile pentru clasa I si a IIa: clasa I: . a decodarii prin citire. . . . .clasa a II-a: . . în functie de: .sa redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual si a unui sir de întrebari. enunturi. .sa rosteasca o propozitie. În aceste cazuri. Mai mult. corecta grammatical sa raspunda la întrebari.sa formuleze clar si correct enunturi verbale potrivite unor situatii date. .un paragraf / fragment dintr-un text citit.sa redea prin cuvinte proprii. silabe. elevii ar trebui sa-si însuseasca urmatoarele obiective de referinta. Obiectivul educational de formare si dezvoltare a capacitatii (si deprinderilor) de exprimare scrisa este defalcat în urmatoarele obiective referentiale: -clasa I: .sa manifeste initiativa si interes pentru a comunica cu ceilalti.sa manifeste o atitudine degajata în comunicarea orala cu persoane cunoscute. . . .sa sesizeze legatura dintre enunturi si imaginile care le însotesc. cu sprijin.sa citeasca fluent.etc. corect si expresiv un text cunoscut de mica întindere. corect un text cunoscut.sa citeasca în ritm propriu.sa îmbine enunturi într-un mesaj propriu. . o buna parte din obiectivele enuntate mai sus sunt formulate ca si obiective operationale.clasa I: .sa identifice elemente de baza ale organizarii textului în pagina. . scrierea cu majuscula).

doua puncte). necorelata. la operationalizarea procesului didactic.. 1. În esenta. z .. pe care elevii o vor scrie pe caiete. carte. linia de dialog. corectare. Exercitiul devine si mai instructiv daca se solicita elevilor sa includa cuvântul obtinut într-o comunicare cu înteles.un copil citind". Se cere copiilor sa priveasca plansele cu toate literele alfabetului. Ei vor fi capabili sa asculte cu respect si întelegere un partener de dialog.. prin schimbarea unor cuvinte. . Urmeaza ca institutoarea sa particularizeze în exemple accesibile pentru elevii din ciclul de achizitii fundamentale. Se solicita scrierea . volan. cum ar fi: . exercitii de selectare. în functie de aspectele particulare ale propriei activitati.soarece. adica din clasa I si clasa a IIa. Aceasta poate fi scrisa pe tabla. . deprinderilor si atitudinilor de limba si literatura româna.Vreau sa pronuntati corect sunetele indicate de mine".zbor etc. elevii promovabili dispun de elementele de baza pentru învatarea corecta a limbii române. Fiecare institutoare este coautoare la elaborarea documentelor scolare. 3. în ritm propriu. lant. se recomanda numeroase activitati de învatare (care vor fi realizate cu ajutorul unor continuturi. Sugeram anumite feluri de exercitii cu exemple concrete. Astfel la clasa I. la specificul clasei. determinare. . iar elevii le vor pronunta corect. se poate observa organizarea acestora în structura concentrica. precum si sa scrie corect. cursiv si constient un text de pâna la 100 de cuvinte.catelul latra" etc. virgula. sa participe active la un dialog prin a pune si a raspunde la întrebari. . pe sarite diferite litere. Pronuntarea alfabetului. catel. adica printr-o propozitie. 2. a 3-4 cuvinte în legatura cu fiecare imagine. Sunt create premisele pentru . De pilda: copil. Se va indica. fotoliu. Ele sunt.dezvoltarea" capacitatilor. construire. Se cere apoi alcatuirea unei propozitii cu cel putin trei cuvinte despre fiecare desen. Exercitiul capata complexitate prin a cere sa se gaseasca un cuvânt care sa înceapa cu litera respectiva. s . sugerate). parbriz.sa utilizeze conventii ale limbajului scris (semnul de exclamare. Exemplu: a .sa manifeste interes pentru redactarea corecta si îngrijita a textului. Activitati de învatare pentru formarea. identificare. având în vedere si forme de continuitate în urmatorul ciclu de dezvoltare. Se prezinta copiilor doua-trei imagini narative (sugereaza o activitate). Învatarea observarii. în general.. delimitare.. . Dificultatile întâmpinate tin de formularea coerenta a obiectivelor privind educarea limbajului si corelarea acestora cu sistemul de comunicare prin verbalizare. curte. 2. a formei unui cuvânt sau a intonatiei (pentru intuirea semnelor de punctuatie). educarea si dezvoltarea limbajului Curriculumul National sugereaza câteva exemple de activitati de învatare.avion. În continuare. ochelari. pe care institutoarea le poate îmbunatati sau adapta. Lecturând astfel obiectivele. lizibil si îngrijit texte. . dar poate fi complicata. transformare.. sa citeasca corect. recomandând tipuri de exercitii.tata sofeaza". la sfârsitul ciclului de achizitii fundamentale. elevii vor fi solicitati sa scrie cuvântul ales la tabla si în caietele speciale. asezate sub forma unei vizualizari în completare. lizibil si îngrijit un text cunoscut. Locul literei. 3. corectare etc.sa scrie corect.

.. va-. de completare si de ordonare: a) Indicati numarul silabelor din cuvintele: limba ___ literatura ___ scoica ___ carte ___ institutoare ___ b) Ordonati silabele de mai jos. lec-.a ..tre . _____________________ sa . se joaca ________________________ scolii. ce-.p" în . astfel încât sa obtineti un cuvânt cu înteles: tri-. de alegere a raspunsului corect. e-. be____________________ c)Completati spatiile goale cu silabele corespunzatoare: Ma . elevii..1 pasare ____ ____ împarat ____ ____ peste ____ ____ crap ____ ____ copil ____ ____ pom ____ ____ Exercitiul poate avea instructiuni sub forma de test.p" . Lupu. Se efectueaza exercitii de recunoastere.4locul literei . Se cere elevilor sa arate locul unei anumite litere în fiecare cuvânt. toa-. alearga. _____________________ În general. mai multe cuvinte. De exemplu: Propozitia initiala: Ileana deseneaza. se constituie în propozitii: Ionel.. _____________________ în . a-.parc" este la mijloc ___ la sfârsit ___ 4. . re ____________________ dar.. ______________________ i . Locul silabelor. iar elevii vor adauga alte cuvinte astfel ca propozitia noua sa aiba trei sau patru cuvinte.va.____________________ în-.toa .an. în curte ________________________ 6. Cuvinte adaugate. în curte. la început ___ Litera ... Elevii vor recunoaste locul în care au înserat un cuvânt nou. Ordonarea cuvintelor.Pe o fisa se scriu zece cuvinte. Exemplu: parc câte litere .re. precum si numarul de litere din cuvintele alese.. pe jetoane sau fise. exercitiile de silabisire descind din logica etimologiei fonetice a limbii române. din mai multe variante indicate. care asezate de catre elevi în anumita ordine. Se stabilesc.na. Institutoarea propune copiilor mai multe propozitii alcatuite din doua cuvinte. 5. ta-.na . ci. Eforturile de silabisire pot fi diminuate si chiar evitate în vederea învatarii globalizate a cuvintelor.ma .na .

7. carti. Exercitiul propune elevilor doua sarcini: . Se solicita copiilor sa alcatuiasca propozitii. b) din 3-4 cuvinte despre: institutoare. c) din cuvinte care denumesc fiinte sau / si lucruri: I). curte. cu cerinte diferentiate: a) din câte doua cuvinte.alcatuirea unei propozitii cu un cuvânt nou. animale. elevii. fratele si surioara. b) Ileana deseneaza câinele. în care un grup din elevii clasei sunt numiti sa fie mama. Cuvinte care denumesc lucruri: stilou____________________________________________________ televizor__________________________________________________ telefon___________________________________________________ 8.Alcatuiti propozitii. calculatorul. . Fiecare va scrie pe un biletel cel putin trei însusiri pentru fiecare. tata. Mariana. Atribuiti însusiri. oameni. despre: carte..obtinerea unor noi cuvinte prin modificarea unui sunet. var car ___________________________________________ parc ____ ____________________________________________ vase ____ ____________________________________________ ceapa ____ ____________________________________________ Exercitiul de stimulare a creativitatii în activitatea de învatare poate lua forme mai complicate.complimente" reciproce. Se provoaca un joc de rol. . Cuvinte care denumesc fiinte: rândunica______________________________________________ scolar__________________________________________________ catel___________________________________________________ II). cum ar fi sarcina de a alcatui propozitii cu ajutorul cuvintelor obisnuite. Apoi se vor aseza la masa si-si vor face . Mihai Eminescu. c) Ileana nu mai deseneaza. pornind de la litera sau litere commune: sa pa na at as fa ca da p ot ta ce le ic re pac us toar 9.Propozitiile construite de elevi: a) Acum. Ileana deseneaza.

se învata doar doua semne de punctuatie: punctual si semnul întrebarii.Tata a sosit ___ . conform modelului: Ileana citeste ___ Mama intra în casa ___ . Sub forma . 15. Transcriere selectiva. institutoarea va alege texte potrivite cu specificul de vârsta a elevilor din clasa I. va stabili ierarhia primelor trei . Ele vor fi omise. ..10. se va scrie .Citesc ___ .citirea fragmentului si alegerea ilustratiei care coincide cu ideea acestuia. Povestiri imaginate sau reale. scrierea semnelor de ortografie si punctuatie (punct. Institutoarea va organiza un fel de sezatoare narativa. Se va pregati un text adecvat astfel ca sa cuprinda numai aceste semne. elevii vor fi învatati sa încadreze corect textul în pagina. 12.citirea unor cuvinte pe silabe. Un juriu.) de a pune întrebari si a raspunde la acestea. În clasa I. 13.. Gelu le arata un exercitiu nou.schimbarea intonatiei.Gina. la muzeu etc.). tip jeton. Activitatea de învatare se poate complica prin cerinte suplimentare ca: . iar elevii vor extrage biletelul pe care-l va citi în fata clasei. pe patinoar. la magazin. fluenta. la calculator. . . în ritm propriu.naratori". Spre exemplu: . în care elevii vor povesti în maximum cinci minute o întâmplare reala. Se va solicita elevilor sa transcrie textul pe care l-au extras dintr-un saculet pregatit de învatatoare.Nu ___ 14. Se poate ca un juriu sa acorde note sau calificative.Ce faci ___ Ileana ___ . Acestea vor fi puse într-un plic. Se poate solicita copiilor sa adauge înca doua-trei propozitii în plus care sa aiba legatura cu continutul textului transcris. sa scrie corect. semnul întrebarii). Punctuatia potrivita. precum si corecte din punct de vedere grammatical. lizibil si cu respectarea semnelor de ortografie si punctuatie (punct.Cititi mesajele.sau lipi prin decupaje . Va efectua exercitii de dezvoltare a muschilor mâinii.memorizarea unor versuri (în plicuri s-au pus texte lirice). Se va avea în vedere ca enunturile sa fie proprii. Întrebari si raspunsuri. . pe niste biletele. scrierea ortogramelor etc.Exercitii de dictare.înlocuirea unui cuvânt cu opusul sau. 11. Cine vrea sa-l execute primul? întreaba Gelu" .. iar în lipsa acesteia va putea nara o întâmplare literara. scrierea cu litera mare. semnul întrebarii.fragmente din texte cunoscute. pe strada.modificarea ordinii unor cuvinte. în care el sau altcineva a fost participant sau narator. Pentru a forma capacitati de citire corecta. iar elevii le vor aseza. Respectându-se metodica organizarii si desfasurarii unei dictari.jocului de rol social" grupuri de 2-5 elevi vor fi pusi în diferite situatii (la telefon. alcatuit din trei elevi. cunoscuta din lecturi. . Gheorghe si Tache fac gimnastica.

Activitatile de învatare propuse sunt variante desprinse din sugestiile Curriculum-ului National.consoana. . linia de dialog. unele sugerate de programa scolara. triftongi. . Apar o serie de probleme noi. .recunoasterea personajelor dintr-un text narativ. compuneri. dupa cum urmeaza: .reglarea intonatiei si a unei anumite viteze de vorbire. cu respectarea logicii narative. identificarea si relatarea unor întâmplari. sugerate si ele. . lucrare de control. am constatat ca ele au contribuit la dezvoltarea limbajului. vocala. importanta este dezvoltarea vocabularului elevilor. .ca forme de achizitii fundamentale. În acelasi timp. care-i regleaza utilizarea.elaborarea de bilete si scrisori. . prin învatarea sensului unor cuvinte noi.se pot organiza felurite activitati de învatare. virgula. activitatile de învatare dezvolta si integreaza pe cele efectuate în prima clasa a ciclului de achizitii fundamentale. . în curriculum. Pentru clasa a II-a.redactarea scrisa a unor texte. Se adauga alte contexte de realizare a procesului scrierii si a constructiei comunicarii. .initierea si mentinerea unui dialog.recitarea versurilor. . intonarea corecta a unui text cu semne de punctuatie. Institutoarea poate alege sau crea diferite forme de exercitii. la formarea si dezvoltarea unor structuri corecte de comunicare verbala.povestirea unor întâmplari. În clasa a II-a. cuvinte cu sens asemanator.). cu sensuri identice ori cu sensuri apropiate. utilizarea cuvintelor cu sensuri opuse.despartirea cuvintelor la capat de rând. . si adj. . Aceasta are la dispozitie numeroase transmanuale sau culegeri de exercitii. factorii perturbatori ai comunicarii. recunoasterea alineatelor. . cum ar fi: identificarea titlului si autorului. Ele vor fi nuantate si adaptate în functie de continuturile învatarii. intonarea propozitiilor. Pentru clasa a II-a.integrarea în enunturi proprii a cuvintelor necunoscute. . cuvinte cu sens opus. . altele propuse de institutoare. analiza imaginilor aferente textului.învatarea conversatiei de grup.citirea unui text la prima vedere. pe baza ilustratiilor. .lecturarea unor texte din literatura pentru copii. Toate acestea le-am utilizat în clasa.familiarizarea cu notiunile: asezarea textului în pagina. devine necesara si capata un caracter aplicativ.determinarea sensului unor cuvinte noi.realizarea acordului gramatical (S si P. diftongi. subs. alineatul. identificarea personajelor. asimilarea unor elemente ale limbajului. introducerea acestora în contexte inventate si variate.construirea unor texte scurte dupa un sir de ilustratii. în care se fixeaza. scriere imaginativa (compunere). În acelasi timp. doua puncte. constatând ca elevii participa cu multa placere la organizarea si desfasurarea lor. semnul exclamarii. se consolideaza abilitatile de cititscris. . .scrierea caligrafica a textului. text liric.

atât nume de fiinte cât si nume de lucruri (sau fenomene ale naturii)...Ce mult peste __ zise vulpea __ Ea începu sa arunce pestele din carul taranului __ Ţaranul îsi mâna boii__ De unde sa stie ce isprava facuse vulpea __ 4.. pe care le-am aplicat în clasa si care au avut efecte pozitive asupra dezvoltarii limbajului si a capacitatii de comunicare a elevilor: 1. Institutoarea va pretinde elevilor sa scrie 20 de cuvinte. (spate). Cu rochitele.. În continuare.. elevii vor alcatui un text coerent si corect din punct de vedere gramatical. ... Corectarea greselilor. observând apoi modificarile de pronuntare si intonatie. Activitatea de învatare capata iz de creatie didactica. Ele intra-n clasa noastra..." 5.. se propun exercitii de tipul: aleg cuvântul care sa se potriveasca cu anteriorul: a. Elevul stie ca va primi un text cu greseli intentionate. Se ofera elevilor urmatorul text.. b. Nume de fiinte si lucruri. solicitând elevii apoi .... Ca forma de diferentiere a activitatii.. Cu coditele pe .. pe care trebuie sa-l corecteze.)... în asa fel încât la sfârsitul acestora sa pot pune un numar egal de semne de punctuatie specifice sfârsitului de propozitie: punct (. În tramvai vine controlorul biletului la control zise acesta Am abonament asteptati sa-l caut Iertati-ma l-am uitat Acasa. ..numai nume de lucruri. Sugeram câteva unitati de exercitii. Institutoarea va cere elevilor sa alcatuiasca noua propozitii. 2. Cu hainutele calcate..O vulpe era tare flamânda __ Cum sa-si potoleasca foamea __ Vulpea s-a asezat în mijlocul drumului __ -Iata o vulpe moarta __ striga taranul __ El o arunca în car __ ... Ţântarul si avionul de O..numai nume de fiinte (de la 2-4 cuvinte). semnul întrebarii (?) si semnul exclamarii (!).. povestirea unor texte citite. Cazimir)..recitarea poeziilor. se solicita alcatuirea unor propozitii care sa cuprinda: . date de institutoare.masa? 6. Transcrierea unui text liric poate fi ceruta pentru un text cu versurile grupate în strofe sau aranjate în strofe (Inima de câine de T.sa încurce" semnele. 3. d. Pe baza unor întrebari.O eleva merge spre scoala. urmând sa le puna pe cele potrivite: . (curate). institutoarea cere sa se alcatuiasca 5 propozitii folosind cuvinte din fiecare coloana.. Pentru formarea deprinderilor de versificatie. Alcatuiti texte. c.. Punctuatia propozitiilor. Apoi. Întrebari posibile: * Ce orar ai astazi? * Ce cuprinde ghiozdanul tau? * Ce vei mânca în pauza mare? * Cum ajungi acasa? * Ce program ai dupa. . Iata un posibil text: . Punerea semnelor de punctuatie. transcris fara semne de punctuatie. solicita elevilor sa grupeze pe doua coloane numele de fiinte si numele de lucruri.. Arghezi.

De aceea tinând seama si de particularitatile individuale si de vârsta. Câinii cei / ce-i patati sunt ai mei. ca barometru al achizitiilor. ia .l-a. 8. O evaluare sistematica si corect facuta are ca rezultat o activitate eficienta.propriile" experiente de a .de-al..3 Evaluarea . Ortogramele. ce-i . cai .. Alegeti forma corecta. Colega s-a / sa dus în tabara.sa... la . a mânca. masa.. da noi posibilitati. a fugi etc. m-ai . 7. Ionel merge la / l-a teatru. El trebuie sa stie ca exercitiul îi formeaza abilitati adecvate si adecvabile nevoilor sociale civice: elevul . evaluarea este momentul în care se face bilantul.ca-i.. masina. Elevii vor alcatui câte o propozitie cu fiecare cuvânt dat. 3.neam. taind cuvântul care nu se potriveste": Alearga pe ca-i / cai îngrijite.experimenteaza de fapt cu sine însusi". Baiatul ce-l / cel înalt e vecinul meu. De asemenea.. a unui univers în care copilului sa-i fie recunoscut .mai.cu anumite cuvinte date .barometrul activitatii scolare pentru institutor si elev Actualul curriculum propane o abordare moderna a procesului de învatamânt.asigurarea unui exercitiu didactic adecvat. propriile preferinte si antipatii". partea de comportament se urmareste a fi realizata nu prin impunere. s-a . guma.dreptul" de a face .. perechile" gramaticale omonime: deal . s-au . . calatorie. Efectele sunt benefice si din punct de vedere al dezvoltarii si nuantarii limbajului elevilor si pentru însusirea corecta a unor structuri de comunicare verbala. Întreaga activitate are rolul de a pune copilul într-o postura educationala. ci prin întelegerea unor norme si acceptarea lor liber consimtita. Evaluarea......încerca propriile" idei.n-ai.i-a..e. apropiat sau identic . Este necesar sa vedem daca în cadrul învatarii elevul si-a însusit toate instrumentele cu care noi dorim sa-l înzestram. (fereastra). .. iar acestea pot lua aspectul unor jocuri de rol. Fiecare pas facut deschide noi orizonturi. Cerinta pentru asemenea exercitii se exprima la persoana I pentru a implica afectiv si volitiv elevii.. cât si a cadrului didactic. sa-i sai. aceasta fiind o premisa obligatorie pentru .. Întelesul cuvintelor. Ionel sta la / l-a tara. De asemenea. ne-am .. 9. Activitatile de învatare pun elevii în situatii concrete. nai .. atât a elevului..cât si cuvinte cu înteles opus: prieten. Se urmareste astfel trecerea de la un învatamânt modern. putându-se apoi trece mai departe. în care elevul este înzestrat cu mijloacele si instrumentele necesare formarii lui ulterioare. de a gresi. Colega sa / s-a nu-i acasa. se urmaresteeliminarea stresului cotidian existent. Se ofera copiilor jetoane pe care sunt scrie . de a avea propriul ritm. ramâne aceeasi parte importanta în procesul învatarii. Tu nu m-ai / mai vazut? Tu n-ai / nai un nai nou? Ion si Ilie s-au / sau dus la teatru. Se are în vedere atât cuvintele cu înteles asemanator.cei.sau.. elevului dându-i-se posibilitatea de exprimare si manifestare.Eu voi alege forma corecta. Pe usa nu pe .

si sa-si exprime parerile în legatura cu un fapt. însa doar omul are puterea si capabilitatea de a vorbi.Se trece astfel de la o evaluare comparativa. Limba a aparut.Acestea determina fiinta umana la nivel sociologic si de grup. Anexa nr.clasa a II-a Într-o alta proba de evaluare s-a urmarit capacitatea elevilor de a emite si recupera un mesaj oral. textele lacunare. CAPITOLUL AL IV-LEA COMUNICARE sI LIMBAJ 4. colaborare si autoevaluare. dainuie si se dezvolta interdependent de 10 . Apoi au trebuit sa realizaze un dialog. depasind granitele scolii. Ce este limba? Ce este limbajul? Limba reprezinta una din caracteristicile de baza ale fiintei umane. Tehnicile de lucru trebuie astfel alese încât sa dea posibilitatea elevului si înstitutorului sa afle cu exactitate progresele realizate. Astfel elevii au trebuit sa desprinda informatiile dintr-un mesaj. In mod corect. omul nu ar mai fi fiinta umana. Importante sunt toate tipurile de evaluare : initiala. dar accentul este deplasat în functie de specificul vârstei si de competentele elevului. deoarece fara limba. sa formuleze diferite mesaje. Se doreste ca elevului sa i se ofere informatii suplimentare în functie de dificultatile constatate. Aceasta are rolul de a furniza informatiile functionale.Test de evaluare . sa se înteleaga. la o evaluare criteriala. ca membru al unei comunitati sociale în cadrul careia se utilizeaza o anumita limba. de a pune întrebari sau de a dialoga dupa niste imagini date. eseul structurat. Apoi sa gaseasca o formula de adresare la începutul unui dialog. corectiva si constientizata. Se pot lua astfel masuri corective ale activitatii sau de stimulare si ameliorare. scrise sau practice. 1 . Au fost pusi în situatia de a initia sau încheia un schimb verbal. sa efere informatii.1. formativa si sumativa. de a situa elevii în raport cu atingerea rezultatelor prevazute în documentele scolare si de a oferi solutii de ameliorare a rezultatelor. pentru a-i facilita învatarea si se urmareste participarea activa si autonoma a elevului. cooperare. Se îmbina astfel raspunsurile cu alegere duala. sau ce raspuns a dat fetita la întrebarea pusa. Evaluarea odata realizata. eseul liber. eseul semistructurat. Aici apar si caracteristici individuale ale fiecarui om în parte10[10] . sa distinga sensul cuvintelor si sa semnsleze prin replici corecte întelegerea mesajului scris. deoarece si alte fiinte utilizeaza anumite forme de comunicare. trebuie interpretata de catre învatator. cu scopul de a constientiza propriile dificultati. Functia de baza a limbii este în primul rând cea de a permite oamenilor sa comunice între ei. elevii au astfel posibilitati de comunicare. sa formuleze întrebari si raspunsuri. Fiind constienti de propriile capacitati. iar activitatea urmatoare trebuie sa porneasca avându-se în vedere rezultatele evaluarii. a carei functie principala este de a clasifica elevii. a fiecarui individ. itemi tip pereche. raspunsurile cu alegere multipla. Ei trebuiau sa-si imagineze ce întrebare poate sa puna elevul din imagine la un raspuns dat. de a identifica obiecte sau persoane. al clasei. cât si la nivelele sociale. Aceasta nu este specifica fiintei umane. atât la nivelul grupului. dar si de dificultatile pe care le întâmpina. de a formula raspunsuri. o formula de încheiere pentru un dialog. dupa fiecare unitate de învatare se realizeaza evaluarea prin probe orale.

Limba este mult mai mult decât un simplu mijloc de transmitere a informatiilor. aspecte si relatii cu lumea în care traieste. Astfel. limba este un fenomen social care permite comunicarea în cadrul anumitor grupuri umane. c)utilizare (actiune. reprezinta în acelasi timp si expresia relatiei între om si natura. Putem afirma ca limba si societatea au aparut simultan. îsi are rolul doar în societate. limba le permite transmiterea informatiei. Numai în acest fel. De aici reiese ca limba este o premisa importanta pentru existenta societatii umane. Care sunt elementele de baza ale limbii ca sistem de semne? Tatiana Slama-Cazacu12[12] concluzioneaza ca: 1. deci în comunitate sociala.Totodata. ci si instrument pentru reflectii filozofice si cel al inspiratiei poetice. permitînd modificari. Vorbirea naturala este un dar divin si apartine fiecarui om. oferindu-le în acelasi timp si posibilitatea de a-si exprima optim toate elementele specifice ale comunitatii umane . înseamna ca va ploua) si semne conventionale. Realizând diferenta între mijloc de exprimare si obiectul desemnat. Toate acestea fac ca limba sa fie complexa precum viata umana. respectiv semne intuite de societate.Limba este un sistem de semne care are la baza principiul simbolizarii. limba reprezinta capacitatea de comunicare cu ajutorul sistemului de semne verbale articulate. Limba. între om si societate si fata de el însusi.Aptitudinea de a crea simboluri verbale.mediul si comunitatea în care se foloseste. act. meditând si 11 12 . numite simboluri.Este un element de identitate nationala si culturala. b)cunoastere (competenta). se apreciaza de catre Ion Coteanu11[11] . Doar fiinta umana are posibilitatea de a utiliza. ele pot coexista si dainui. sunt caracteristici care-l diferentiaza pe om de animale. Capacitatea verbala ca forma de exprimare si comunicare între oameni. 2. Aceasta interdependenta reiese si din vasta experienta umana. limba trebuind sa ofere fiintei umane. sub aspect social si psihic. însa doar în cadrul anumitor sisteme si procese. Relatia între limba si societate este reciproca. Deoarece limba înseamna înainte de toate. fiind instrumentul de baza. fara ea nu ar putea fi organizate si nu ar exista comunitati sociale. În acelasi timp. Datorita acestui fapt se poate concluziona ca între limba si societate exista o relatie de interdependenta. comunicare interumana. 3.Limba este un semn de semne cu o structura determinata în care locul si rolul anumitor parti componente este stabilit în functie de alte parti si de întreg ansamblul. Ea se concretizeaza în trei planuri: a)aptitudine. o viata decenta -fiind mijloc de comunicare si . limba este o forma a creatiei umane care modifica atât societatea cât si limba însasi. dar în acelasi timp si cel mai perfect pentru comunicare. dar si acceptarea si utilizarea acestora. nu numai atât.Limba este un sistem de reguli pentru conexiunea dintre sunet si semnificatie. în afara de semne naturale (când tuna si fulgera. Cu ajutorul ei. Limba însa. oamenii percep lumea si pe sine. practica). într-o interactiune permanenta.

Aceasta presupune existenta planului care cuprinde unitati cu semnificatie proprie (cuvinte) si a celui compus din unitati care doar prin combinare au semnificatie (sunete). de a transmite informatia. Acest cuvânt (casa) însa este compus din patru sunete ( c. ci este chiar determinata de aceasta. având denumirea de forme de comunicare nonverbala si paraverbala. fiind o trasatura importanta a acesteia. dupa aprecierea lui Alexandru Metea13[13] care apare în planul practic si cel spiritual. luate în ordinea amintita.muzica. permitând crearea unor enunturi noi. subiectul si cea apelativa-adresata ascultatorului. a.). Simbolizarea permite acest lucru. De aici si necesitatea acordarii unei atentii deosebite comunicarii si transmiterii informatiilor. dar si folosind diferite alte sisteme simbolice deduse din vorbirea curenta (matematica. O proprietate importanta a limbii este si capacitatea acesteia de dislocare sau transpunere în spatiu si timp. fizica. s. De aici rezulta înca o caracteristica specifica a limbii si relatia acesteia cu cultura în general si în particular. a) care . Oamenii pot comunica si se pot întelege si prin alte moduri. adica literele / sunetele alfabetului. Toate acestea însa sunt complementare limbii umane. Alte functii ale limbii sunt: reprezentativa-prezentarea realitatii. La nivel spiritual însa. prin combinarea carora se obtin unitati cu semnificatie (plan de exprimare) . luate separat. Structura lingvistica cuprinde doua planuri: de continut si cel al exprimarii. cu ajutorul steguletelor sau a semnalelor fumigene etc. Ele însa primesc semnificatie ca ansamblu. utilizata de fiecare individ si comunitate. nefiind legata de ceea ce se întâmpla acum si aici. Desi capacitatea verbala este o însusire naturala a fiecarui individ. realizarea miilor de cuvinte si a unui numar nelimitat de propozitii. Regulile care permit anumite combinatii de unitati si exclud altele. Din cele afirmate pâna acum (cu sprijinul bibliografiei) reiese ca limba este un fenomen unic.cuvântul semnifica o notiune cunoscuta tuturor care cunosc limba româna. În plan practic este vorba de convingere. 13 . este vorba de categorii mentale si valori morale cu ajutorul carora individul si societatea pot fi stimulati sa se angajeze în treburi de interes general. De aici rezulta schimbarile permanente si modificarile aferente ale limbii. prin gesturi. Cuvintele sunt unitati cu semnificatie proprie si independenta (plan de continut). Sunetele sunt unitati fara semnificatie proprie. prin care se pot transmite o multitudine de noi informatii si noi continuturi logice. functia de baza a limbii este de a asigura comunicarea între oameni.Se poate vorbi despre lucruri departate spatial si temporal sau chiar despre cele inexistente. alfabetul Morse etc. chimia.fiecare generatie la rândul sau este nevoita so învete. De aici rezulta ca limba este accentuat productiva.articularea. nu înseamna nimic. Exista totodata si o etica a vorbirii. Se stie ca fiinta umana este nu doar marcata de limba. distractie si angajare în treburi de interes comun uzând nu doar demijloace lingvistice. Acest mecanism permite ca prin utilizarea a doar vreo treizeci de unitati sonore. expresiva-privind vorbirea. limba se transmite si se asimileaza pe cale culturala. în primul rând ca mijloc de comunicare. constituie gramatica limbii respective.creând opere literare. Exemplu: casa .. Dupa acelasi Ioan Dumitru (1993). fiind indispensabila.

vorbirea orala si scrisa reprezinta materializarea limbii. Limba este deci. cea din urma fiind reprezentarea grafico-vizuala a vorbirii orale. morfologic. Pentru a putea îndeplini aceasta functie într-o comunitate fie ea si etnica. semnificatia unui numar mare de cuvinte apartinând unei limbi este cunoscuta de catre toti membrii comunitatii care vorbesc aceeasi limba. mimica. materializarea acestui sistem. fiind un sistem de semne. iar scrierea secundara. Ca atare. prin intonatie si folosirea accentelor15[15]. de fapt o structura de semne verbale. care poarta numele de lingvistica scoate în evidenta faptul ca formele analogice ale vorbirii de creare a limbii sunt exprimarea (vorbirea orala) si scrierea (exprimarea scrisa). desi vorbesc aceeasi limba. În tezaurul lingvistic al unui popor se introduce destul de des cuvinte noi. de nivelul educational al individului etc. Gestica sau gesticularea este o forma neverbala de comunicare. având o paleta larga de elemente cu ajutorul carora se obtine informatia 14 15 . vorbirea unui copil difera de cea a unui batrân. înfaptuindu-se cu ajutorul mecanismelor de vorbire si auditive.stiinta. Ca atare. Elementele de baza ale exprimarii sunt: vocea. sistemul de semne al anumitei limbi.Aceasta înseamna ca nu poate exista limba fara vorbire si invers. Spre exemplu. gestul. Vorbirea rezulta din limba. ci si prin exprimarea plastica. rezultând de aici practic si vorbirea orala. face deosebirea între notiunea de limba si cea de vorbire. iar gestica un element auxiliar. sistem de semne verbale. De pilda. La îmbogatirea limbii contribuie si personalitatiile (marii scriitori). de constitutia psihica si de nivelul de cultura al acesteia.Limba reprezinta mijlocul prin care se fiinteaza comunicarea interumana. deoarece particularitatile personalitatii se disting nu numai prin rostirea sunetelor si alegerea cuvintelor. canalul de comunicare. afirma Tatiana Slama-Cazacu14[14]. Exprimarea orala (vorbirea orala) este o forma de concretizare a limbii în care predomina elementele auditiv-sonore. iar vorbirea reprezinta realizarea. Vorbirea individuala apare când persoana aflata într-o situatie concreta. Prin limba se oglindeste personalitatea lingvistica si asta în toate structurile lingvistice. fiind realizarea sonora a acesteia. mass-media. sugestiva. Ne referim desigur la actul autentic de exprimare în momentul producerii sunetelor si al vorbirii în întregime. activeaza cu ajutorul organelor sale vocale. Vorbirea difera în fuctie de sistemul lingvistic al unei comunitati. Aceasta presupune ca vocea este baza comunicarii. Vorbirea fiecarui membru al comunitatii lingvistice este specifica. în timp ce vorbirea este capacitatea de folosire a acestor semne si utilizarea individuala a mijloacelor lingvistice de catre membrii comunitatii în comunicarea lor cotidiana. depinzând de vârsta persoanei în cauza. Exprimarea este însa deosebit de complexa. iar vorbirea s-a dezvoltat în baza limbii. sintactic si lexical. stiinta moderna despre limba. Exprimarea orala (vorbirea orala) este primara. avînd functia de a evidentia si comleta exprimarea (vorbirea orala) precum si de a întari informatia scrisa. limba trebuie sa cuprinda acelasi sistem fonetic. vorbitorii si altii. Vorbirea îmbogateste considerabil limba. ea depinde de mediul social. Limba si vorbirea sunt interdependente: limba a evoluat sub forma unei vorbiri organizate. Cuvântul este baza de plecare a exprimarii orale. limba este un fenomen de comunicare si se bazeaza pe capacitatea utilizarii semnelor verbale. timpul util si elementul auditiv.

ortoepice si ortografice. accentul. Important este ca acestia sa stapâneasca sufficient de bine limba de comunicare.suplimentara sau ce accentueaza ori detaliaza (intonatia. desi functia sa de baza este cea de a accentua si completa informatia în timpul exprimarii orale. ritm. trebuie acordata o mare atentie exprimarii. Vorbeste pentru a-mi da seama cine esti !" sau . iar informatia completata si explicata. Însotirea exprimarii orale de mesaje neverbale este un avantaj al omului. Oricum. corectare si rescriind. Elementele care-l demasca pe vorbitor atât în sens pozitiv cât si negativ sunt articularea. Limbajul. mai ales elementele vorbirii gesticulative. Gestul si mimica trebuie sa urmareasca vorbirea. în scriere. Avantajul exprimarii orale consta în faptul ca participantii sunt prezenti fizic si urmaresc reactia ascultatorilor. desi calitatea ramâne cea mai importanta.. De mare importanta este vorbirea cultivata în comunicare. în scris nu se pot exprima toate nuantele. îmbunatatim textul. dar si mai târziu. tempo. acestea devin elemente importante si functionale. de vorbire. deoarece acesta asociaza informatia cu actul de citire. în genere tot ceea ce vorbitorul doreste sa exprime. Aici se foloseste si alt stil de exprimare decât vorbirea orala. iar aceasta sa-si poata exprima menirea. Astfel. În cazul scrierii. pauza). Aici nu ne referim doar la continut ci si la actul în sine de exprimare. În cazul exprimarii orale (a vorbirii orale) aceste probleme pot fi înlaturate prin reactii (feedback). În acelasi timp însa. oral sau scris constituie principalul mijloc de comunicare între oameni. deoarece se realizeaza instantaneu. informatia. Oricum.Cuvântul va va trada !". exprimarea orala scoate la iveala si cea ce vorbitorul nu doreste sau cea ce doreste sa ascunda. gestul si mai ales mimica sunt importante mai ales în comunicarea oficiala. Exprimarea devine mai calitativa si are un impact mai puternic si atunci când se uzeaza de elemente ale vorbirii gesticulative. Predomina tonul emotiv si în principiu exprimarea are un efect puternic asupra celui care asculta. având în vedere ca la baza scrierii se afla imaginea grafico-vizuala. avem sufficient timp de gândire. În ambele cazuri însa. tempo.) Totusi. gesticularea (vorbirea gesticulata) este tratata separate. accent etc. . retusare. Scrierea (vorbirea scrisa) este forma de concretizare a limbii în care predomina imaginea grafico-vizuala a vorbirii.. ritmul. sau cele care definesc exprimarea orala (intonatie. pauza. iar exprimarea în sine forma. Exprimarea orala (vorbirea orala) este un fenomen deosebit de complex. problema de baza este lipsa contactului cu cititorul. de unde si aparitia unor probleme privind circulatia informatiei. În ultimul timp.De aici rezulta importanta exprimarii mai ales când este vorba de prima impresie sau prima încercare de a comunica. poate duce la diminuarea frumusetii exprimarii si a eficientei elementelor de baza ale vorbirii orale. pronuntarea regionala etc. neexistând timp pentru concentrare si revenire. ambalajul acesteia. Folosind terminologia economiei de piata. mai ales gestul si mimica. De aici si sloganul: . Scrisul a aparut ca rezultat al conventiei civile. marcând trecerea societatii umane la un nivel superior de dezvoltare. trebuie sa tinem seama de normele lingvistice. ceea ce nu este posibil în cazul scrierii. iatao comparatie interesanta: continutul exprimarii orale (al vorbirii orale) este produsul. iar vorbirea gesticulativa îsi îndeplineste în totalitate functia. Utilizarea excesiva a unor gesture însa. devenind o piedica pentru circulatia informatiilor. Informatia este transmisa direct. Sa ne reamintim ca produsele se cumpara si cu privirea si cu urechile. Aici este nevoie de un effort sustinut pentru a comunica. Din aceste motive.

În cadrul procesului de comunicare participând efectiv si direct la cunoasterea realitatii. Limba si gândirea reprezinta un întreg. Am amintit deja ca vorbirea spontana. De ce gresesc copiii în exprimare? Limbajul verbal consta în exprimarea orala a omului în diferite situatii. un ansamblu. Limba este mijlocul prin care se realizeaza comunicarea. cugetarea. Aceasta se materializeaza prin diferite modalitati: de pilda. vorbirea este cea mai complexa functie a omului. ca si celelalte aspecte. în cel de cunoastere (competenta) si în cel de utilizare (act. practica. prelucreaza date cunoscute din realitatea obiectiva sau subiectiva. în limbajul cotidian. altfel decât formele gândirii (notiunea. Uneori acestea au avut pentru om o relatie magica. Aceasta iese în evidenta cel mai bine prin recitarea versurilor. cultural.). atât cea orala cât si cea scrisa. Daca urmarim cu atentie gândurile vom vedea cum apar în gândire anumite elemente de limba. mai bogata mental. realizare etc. este slaba articulare. Oamenii au crezut în puterea cuvântului. O vorbire buna. Experienta verbala a copilului din primii 6 ani de viata influenteaza întreaga sa dezvoltare psihica.2. alcatuita din subsisteme lingvistice: fonetice. naturala. cu atât exprimarea este mai frumoasa. cu cât este vorbirea mai îngrijita. iar sonoritatea este materiala. mai mult . Ceea ce poate influenta negativ vorbirea. ea este rezultatul acumularilor si perfectionarilor tehnico-economice si socio-culturale. mai convingatoare prin selectarea cuvintelor. Pâna la intrarea în scoala. ea este un câstig socio-istoric al oamenilor. în mare masura sunt aceleasi la toate popoarele lumii. dobândeste informatii. cea mai utilizata. conversatie. Prin vorbire.Elementele sociale ale limbii consta în faptul ca ea permite realizarea legaturii între membrii comunitatii etnice. adica ortoepia si dictia care pot diminua frumusetia vorbirii. ci si cel de formare a gândurilor. întelegându-se prin aceasta functionalitatea si puterea creativa. în afara de functiile de baza (practice) are si una estetica. reflectând conditiile în care traiesc oamenii. Cert este ca limba este o forma de comunicare interumana. Limba unui popor se îmbogateste si se nuanteaza. prin care se realizeaza cu ajutorul limbii atât comunicarea verbala între oameni. concluzionarea) care. a rugaciunilor si a blestemelor (vezi importanta descântecelor). monologuri. Fiinta umana a acordat întotdeauna o importanta deosebita cuvintelor. care permite vorbitorului sa-si exprime gândurile si sentimentele. Toate unitatile lingvistice tin de sonoritate (sunetele si cuvintele). cât si procesul de gândire notionala. lexicale si gramaticale. gândirii si în interactiunea zilnica. În acelasi timp. Limba nu este doar un simplu mijloc de comunicare. limba este un sistem complex constituit din subsisteme interdependente. omul apare în dubla calitate: ca individ si ca fiinta sociala. limba si limbajul detin o functie cognitiva. De fapt. Limba urmareste dezvoltarea unei comunitati lingvistice transmitând experienta acesteia. 4. Cu ajutorul limbajului omul transmite experienta. Toate acestea permit fiintei umane sa-si evidentieze creativitatea în cele mai diverse domenii: social. al vorbirii apare. copilul învata vorbirea într-un anumit fel. în puterea cântecelor. se manifesta în cel putin trei planuri: în cel de aptitudine. Creativitatea este cea mai importanta caracteristica a vorbirii. este o activitate specific umana.Vorbirea este un fenomen uman. discursuri. dar ele nu sunt fenomene identice. Aspectul estetic al comunicarii. Vorbirea influenteaza totodata si viata umana din punct de vedere al gândirii si din punct de vedere emotional.

ieu'' în loc de .viouara''.hotomalu''. Cea mai mare frecventa ca sunete parazitare. precum si a grupurilor de litere . Desi limbajul nu este suficient automatizat si înca mai întâlnim elemente ale limbajului situativ. dezvoltarii asincrone a unor segmente ale aparatului articular si respirator.che. S-a observat o problema deosebita privind caracteristicile pronuntiei si anume prezenta sunetelor parazitare în vorbirea orala a scolarului mic de tip monologat.).p'orma''. de obicei atunci când copiii expun lectia si mai putin în dialoguri... Perioada micii scolaritati este perioada în care scrierea devine un nou potential al sistemului verbal.lu''(în lo de lui). sunt frecvente eliziunile de grafeme ( de exemplu . politetea sunt tot mai clar exprimate. particularitati trecatoare ale dezvoltarii. cu foarte multe diferente individuale. La intrarea în scoala copilul are deja o anumita experienta intelectuala si verbala. 4000-4500 cuvinte din care aproximativ 1500-1600 fac parte din vocabularul activ. La sfârsitul micii scolaritati.. fenomene asemanatoare se petrec în scrierea diftongilor si a triftongilor. vorbirea scolarului mic devine un element al exprimarii gândirii cu pronuntate note personale. Sub influenta acestui proces apare un stil personal de exprimare a ideilor. ge. este capabil de a sustine discutii contradictorii.diminiata''. De pilda. .16[16] Unele dificultati de sistematizare si organizare succesiva. ce. chi..t-a dat o carte''. scolarul de 8 ani mai spune . Aceasta exprimare este facilitata si de volumul mare al vocabularului sau: aproximativ 2500 cuvinte din care cca. Alteori în scriere apar sunete supraadaugate (. O astfel de exprimare fluenta si coerenta este facilitata si de dezvoltarea limbajului interior care constituie cadrul de organizare al limbajului exterior (Cosmovici A. vocabularul sau ânsumeaza cca.. Exprima bine diferentele dintre obiecte si fenomene. În dezvoltarea scrierii corecte. . o au sunetele isi a la sfârsitul si începutul propozitiilor.. coerenta a comunicarii verbale persista în întreaga copilarie. iar dorintele.. gi'' între care.. disimulari în articularea diferitelor cuvinte: . ghi.cardula''etc. În general. mult mai organizate si sistematizate. influentelor mediului familial si social. . iar pe de alta parte.recreatie''. Se pot constata diferente însemnate de la un copil la altul în ceea ce priveste dezvoltarea limbajului.). 1996). ele trebuie puse pe seama unor disfunctii ale cresterii.eu''.iera'' în loc de . Daca în clasa I si a II-a întâlnesc expuneri incomplete...tocma''.spontan. apar si cazuri de inversari ale silabelor 16 . preferintele.. . pe de o parte datorita capacitatii intelectuale a copilului. Se manifesta unele defecte temporare de vorbire.îtuneric''. În primii doi ani ai învatarii scrierii. iar de la aceasta vârsta apar o serie de caracteristici noi. . 700-800 fac parte din vocabularul sau activ.. Apar uneori si sunete mai multe decât trebuie sa apara în cuvânt: este vorba de un fenomen de încarcare fonetica a cuvântului.. În povestirea orala se fac evidente neglijente de pronuntare. datorita procesului de instruire verbala si formarii culturii verbale. ..aia''.ître''. schimbarii dentitiei..era'' sau .artimetrica'' etc. micul scolar face adesea numeroase confuzii. de a întelege subtilitatile vorbirii aluzive. . . ghe.. .. în clasa a III-a si a IV-a apar raspunsuri mai complexe. glumele. se manifesta la început greutati de diferentiere a sunetelor.. ci. Învatarea scris-cititului creeaza un câmp larg de dezvoltare si organizare a intereselor intelectuale. fiind întretinuta de vorbirea defectuoasa din familie sau de unele caracteristici dialectale ale mediului lingvistic în care traieste copilul. el întelege bine vorbirea celor din jur si se poate face înteles prin exprimarea gândurilor în propozitii si fraze alcatuite corect. .

dar se constata numeroase progrese calitative datorate contactului cu vorbirea literara si cu rigorile impuse de scoala în legatura cu exprimarea verbala. bogatia structurii gramaticale a propozitiilor. limbajul elevului mic se caracterizeaza prin formulari neclsare.. Cunoasterea tulburarilor de limbaj prezinta o importanta deosebita deoarece au o frecventa relativ mare. aritmetica.s-au''). existenta sau inexistenta fenomenelor parazitare în vorbire. ele influenteaza negativ randamentul scolar si în general integrarea în colectiv si activitate. În vorbirea scolara (relativ monologata) frecventa cea mai mare o au dezacordurile gramaticale. Exprimarea în scris este reletiv simpla si foarte economicoasa pâna în clasele a III-a.sau'' si .istoria este o lectie. încurajarile si 17 .)17[17] Limbajul contribuie la întreaga viata spirituala a copilului. . a repetitiilor. este vorba de o insuficient de clara analiza auditiv verbala cu privire la componenta sonora a cuvintelor. istorie) va duce la dificultati în pronuntie si scriere. Datorita unei slabe dezvoltari a auzului fonematic la început elevul nu poate distinge bine câte cuvinte sunt într-o propozitie. Alte defecte ale scrierii. a defectelor de pronuntie. cresterea volumului de cuvinte tehnice (la gramatica. bogatia si varietatea lui... Între scolarii din clasele I-IV exista diferente importante în consistenta vocabularului. neglijente sau greoaie.. acestea presupun probleme de precizare a sensului si semnificatiei cuvintelor. (Mitiuc I. Exprimarea în scris opereaza înca de la început cu un vocabular mai critic si cu rigori de o topica expresa.cuvântului. mecanismele trecerii din limbajul interior în cel exterior sunt deficitare si. cu foarte multe diferente individuale. dar treptat scolarul îsi va da seama de diferentele gramaticale existente (exemplu . datorita nivelului de întelegere precar al copilului. Implicatiile defectelor de vorbire sunt grave si se fac simtite în întreaga activitate psihica a copilului si îi modifica comportamentul. În aceasta perioada scrierea devine un nou potential al sistemului verbal. dupa care devine mai activa si mai personala. evolutia sa este îngreunata sau stopata în functie de gravitatea tulburarii. ca acelea de caligrafiere sau de înclinatie a literelor. caracteristicile exprimarii.clasa a IV-a). În comunicare persista înca destule elemente ale limbajului situativ. Particularitatile dificultatilor întâmpinate de copil în vorbire sunt datorate..mai trebuie putina sare''). pe de alta parte.. Pentru început însusirea ortogramelor nu are la baza cunostinte gramaticale precise. în ceea ce priveste stilul vorbirii. în care timpul verbal nu este bine acordat cu substantivul (. prin antrenarea permanenta si insistenta a copilului în activitatile scolare. ca o lectie principala a lor''. .pâna vine ei''clasa a II-a. se corecteaza pâna la sfârsitul clasei a IV-a. a IV-a.. De-a lungul anilor de scoala debitul verbal oral creste. De aceea problemele de omonimie vor implica dificultati (. înca insuficientei automatizari. pe de o parte.fetita sare coarda'' si . însusi stereotipul dinamic gramatical nu este elaborat. iar în cazurile când se produc deteriorari ale limbajului. Toate aceste particularitati ale limbajului se oglindesc sintetic în debitul oral si scris.atâta animale cunosc''. Pentru o dezvoltare normala limbajul necesita o permanenta stimulare. iar elementele de pronuntie dialectala prezente la începutul scolaritatii vor scadea treptat prin dezvoltarea limbajului cult. dar treptat el începe sa desprinda unitatea fonetica si grafica a cuvântului si elementele propozitiei simple si dezvoltate. Climatul afectiv.clasa a II-a. debitul scris creste mult mai lent.

cu subîntelesuri. Copiii întâmpina dificultati pe aria limbajului receptiv mai ales în anumite situatii care presupun întelegerea: unor formulari mai ample: propozitii dezvoltate si fraze. formulari eliptice. o anumita ramânere în urma. pe la 4-5 ani. carente în formularile verbale nereferentiale. 18 . ci de dezvoltarea limbajului ca fenomen global. a formei si continutului lor. lacunar. cateva demersuri specifice de învatare: · învatarea fonemelor si a combinarii lor. sunt cauzate de o inadecvata însusire a pronuntiei. ambiguu. dar care pot fi remediate printr-o actiune convergenta determinând: reducerea lor odata cu maturizarea si dezvoltarea copilului în activitatea scolara. fraze scurte si simple. fraze. Cei mai multi dintre copiii care în clasele primare prezinta dificultati de învatare au avut dificultati de învatare a vorbirii în prima copilarie. · învatarea combinarii de cuvinte în sintagme. corectarea lor doar prin oferirea de modele corecte de vorbire. a finalitatilor limbajului. Dificultatile de învatare a vorbirii sau a articulatiei. Achizitia si dezvoltarea limbajului implica. acestea vor deveni si mai evidente. propozitii. de maniera orala ( rapida si contextuala). precum substituiri.18[18] Dificultatile de învatare a vorbirii sunt constante de regula. saracacios. În cazul în care un copil prezinta dificultati de învatare a limbajului expresiv el trebuie sa se identifice prin urmatoarele caracteristici: vocabular restrâns. grave si persistente în primii ani de scoala. limbaj telegrafic. prin stimularea si încurajarea judicioasa a copilului. argotisme. Limbajul receptiv sau limbajul comprehensiv asigura receptarea si întelegerea mesajului transmis de emitator. ca medie normala. simplificari sintactice atât ca lungime. Dificultatile de învatare verbale aferente vorbirii se pot manifesta pe directia combinarii de cuvinte. erori de lexic. · învatarea extragerii semnificatiei din compexele ideatice mai ample.crearea unui tonus psihic ridicat constituie factori deosebit de importanti pentru recuperarea copiilor cu deficiente de limbaj. dificultatile de învatare a limbajului nu mai sunt de constructie si de vorbire ca atare. prezenta unor termeni necunoscuti sau abstracti. alterarea ordinii sintactice a cuvintelor în fraza. a regulilor gramaticale si mai ales învatarea captarii de semnificatii ample. în esenta. limitari în dezvoltarea pe orizontala si verticala a aspectelor pragmatice. cu certitudine. omisiuni ale unor elemente-cheie din fraza. netratate. cât si ca varietate categoriala. dificultati în achizitia de cuvinte noi. înlaturarea lor printr-o abordare din timp prin metode terapeutice si logopedice. · învatarea cuvintelor. expresii stilistice mai elaborate. articulate ideatic. În cazul dificultatilor de învatare ale limbajului receptiv. a acestora în mesaje. · învatarea regulilor gramaticale si utilizarii lor curente. în raport cu asteptarile vârstei.

întârziind. astfel. Ameliorarea unor astfel de cazuri este totusi posibila în scoala. mutism si chiar manifestari de tip schizoid. metoda analitico-sintetica presupune predarea scris-cititului simultan. simulativa din lumea adultilor. cunoasterea abstracta . daca sunt depistate la timp si tratate cu multa rabdare. Caracterul practic al jocurilor se evidentiaza pregnant si la copiii scolari . copilariei si izvoraste din nevoia de actiune a copilului. alti copii procedeaza la o alternanta întâmplatoare a celor doua rute. deficit sporit de atentie. deficit de implicare. anxietate. De multe ori dificultatile de învatare a citirii sunt cauzate de procesul de învatamânt în sine. pentru a evita posibila agravare în sensul aparitiei unor eventuale manifestari nedorite. si revenirea obligatorie în planul vizual pentru a citi. pentru a le recunoaste ulterior în alte texte. ca acestea seamana cu ceva din ce cunosc deja. fapt ce-i obliga la un mare consum energetic formal. exersând o activitate serioasa. Astfel ca problemele disfunctionale în citire pot aparea în oricare din cele patru module ( perceptiv. de tip fonetic. corecta si trainica între fonem si grafem. Educatorul. copilul manifesta usoare tulburari de motricitate. frustrat si demoralizat. fara sa termine întotdeauna sinteza fonemica în timp util. Jocul didactic folosit în lectiile de limba româna Principala activitate a copilului este jocul. perturbari afectivemotionale. negativism. Dificultatile de învatare a citirii se manifesta astfel: unii copii fotografiaza la nesfârsit cuvintele citite. dar falsa. Jocul reprezinta o activitate proprie vârstei fragede. scaderea capacitatii de concentrare în alte zone. semantic). El trebie sa învete sa citeasca în mai putin de 1 an de zile. fiind un mod foarte serios de a aduce la nivelul sau lumea celor mari si de a o întelege. irascibilitate. jocul este o activitate concreta. alti copii întâmpina dificultati pe ruta fonologica si se straduiesc mereu sa recompuna auditiv cuvântul grafic.la care apare si se dezvolta. în clasele primare. rezervata. în sfârsit un cuvânt. prin metodele neadecvate de învatare a citirii si scrierii în scoala. lexical.3. treptat. poticnindu-se la cuvinte noi pentru ca se încapatâneaza sa le citeasca doar vizual. Însusirea lexiei reprezinta un proces amplu si complicat. atitudine precara. predispunându-i totodata la multe confuzii. Înscriindu-se în sfera actiunilor din perioada de început a vietii omului. Dificultatile de învatare ale citirii sunt determinate de greutati întâmpinate în asocierea prompta.si chiar în jocurile adultilor. caracterizata prin intuirea lumii pe calea simturilor. parintii trebuie sa manifeste întelegere si menajare a copilului. un timp mult prea scurt pentru un mecanism atât de complex. ca si în orice demers de procesare actional. care necesita din partea unui copil de 6-7 ani un efort foarte mare. iar cu cât omul se joaca mai mult cu atât îsi pastreaza atributele copilariei. Este normal ca la început elevii ce învata citit-scrisul simultan si în ritm alert. pe fondul atâtor altor solicitari scolare paralele sa prezinte manifestari precum: probleme perceptive. 4. . sintactic. având senzatia vaga. Metoda practicata la noi. usor de detectat. dezorganizare generala sau chiar o inhibare totala.Dificultatile de învatare a limbajului receptiv sunt însotite si de alte manifestari. ce se finalizeaza cu rostirea cuvântului final si întelegerea textului. vie si corespunde primei etape a procesului de cunoastere. pentru realizarea mult doritului complex grafo-sonor. trasatura dominanta a conditiei umane. cu numeroase reveniri în explicatii. Copiii se joaca. Copilul care nu întelege multe din cele ce se spun în jurul lui este stresat.

cel mai eficient joc se pare a fi astazi cel pe calculator. între acestea existând determinari strânse. jocurile distractive. face ca cei timizi sa devina mai volubili. jocuri pentru îmbogatirea vocabularului. Cine stie geografie etc. morale.Prin caracterul sau practic.. jocuri pentru dezvoltarea operatiilor gindirii. dialectice. sa devina interesat de activitatea pe care o desfasoara. convingeri si puternice trairi emotionale. jocurile de imaginatie. determina un proces de emancipare afectiva reflectata în joc. jocul este o cale eficienta de educare. Daca este utilizat cum trebuie si cât trebuie. În desfasurarea jocurilor: Ghicitorul. din categoria celor intelectuale: pentru cunoasterea mediului înconjurator. rolul jocului si situatia imaginara. cu usurinta. jocul pe calculator. jocuri matematice. jocuri de atentie.). învatamântul modern trebie sa-l învete pe elev cum sa învete. jocuri muzicale. În ultimii ani. în calitate de cadre didactice. . Iar jocul de reguli cuprinde si anumite roluri. copiii s-au dovedit a fi din ce în ce mai atrasi de un alt tip de joc. jocurile sportive. Asadar. mai curajosi. mai activi. Sa-i deschidem asadar dumul catre . Aceste jocuri sunt specifice scolarilor. de recitare si cânt. sa cunoastem continutul acestor softuri si sa ne straduim a le integra în procesul instructiv educativ. cu precadere. care însa îl izoleaza oarecum de ceilalti copii ori adulti. cu valoare formativa bine determinata în momentul în care cadrul relational al copilului se largeste prin intrarea lui în scoala. Jocul îmbraca forme variate de manifestare. jocuri fonematice. din afara cercului familial.a treia alfabetizare'' si sa fim alaturi de el. caci daca dorim sa le captam atentia si sa le transmitem cât mai multa informatie. mai multa siguranta si tenacitate în raspunsuri. Toate tipurile de jocuri prezentate favorizeaza interrelationarea copiilor. de cultivare a unor bogate calitati fizice. pentru ca cer o dezvoltare psihica si fizica necesara întelegerii si practicarii regulilor de joc. atentia copiilor se îndreapta. Jocul cu reguli izvoraste si se dezvolta din jocul cu rol si se caracterizeaza prin separarea si prin constientizarea sarcinii jocului. spre respectarea regulilor de joc. Pentru scolari. CD Press etc. jocul cu rol include si anumite reguli. estetice si sociale. trasaturi complexe de caracter. mai ales. Erc Press. cultiva deprinderi bogate. acestea pot fi însa incluse si în categoria jocurilor cu reguli. Copiii sunt solicitati sa creeze diverse dialoguri ce pot fi purtate în situatii date. din care decurge. Jocul capata o pondere si un rol deosebit. calculatorul va oferi copilului sansa de a patrunde în lumea din ce în ce mai complexa a informatiei în folosul lui. de regula. jocul mijloceste cunoasterea directa a lumii si. Primele jocuri pe care le practica copiii sunt jocurile de rol (în special în orele de limba româna). jocuri logice. corectarea ortografiei. cum sa caute informatia si unde sa o caute. Integrarea jocului în procesul instructiv educativ face ca elevul ori prescolarul sa învete cu placere. Este bine ca noi.a. Posibilitatile sporite de contact si cu alti adulti. . jocurile muzicale s. sa capete mai multa încredere în capacitatile lor. Jocurile de reguli se caracterizeaza prin faptul ca regula este elementul principal al jocurilor. Jocurile pe calculator fac parte. In acest moment creatorii de soft educational au scos pe piata o serie larga de CD accesibile atât scolarilor cât si prescolarilor (ISA multimedia. Pe lânga aceste tipuri de joc amintim si jocurile de miscare.

organizarea lui metodica.Reusita jocului didactic este conditionata de proiectarea. încheierea ( evaluarea conduitei elevilor). -În ce clasa sunteti? -În clasa care urmeaza dupa a doua. ritmul si strategia conducerii lui. Exemple: Cuvântul interzis a treia. anuntarea titlului jocului si a scopului. varietatea elementelor de joc ( complicarea jocului. prezentarea materialului. complicarea jocului. fixarea regulilor. stimularea elevilor în vederea participarii afective la joc. stim sa asiguram o concordanta deplina între elementele ce îl definesc. organizarea judicioasa a acestuia. . de modul în care noi. institutorii. Dupa ce clasa a fost organizata. introducerea altor variante).? -În banca din spatele elevului. care sa constituie totusi raspunsul la întrebarea pusa. La sfârsitul jocului vor fi evidentiati toti elevii care au formulat raspunsuri corecte si au dat dovada de mai multa fantezie. Desfasurarea jocului didactic cuprinde urmatoarele momente care trebuie parcurse în organizarea lui: introducerea în joc. dezvoltarea atentiei voluntare si a imaginatiei. Se dau înainte de joc doua-trei exemple de raspunsuri în care sa nu fie inclus cuvântul interzis.. asigurarea unei atmosfere prielnice de joc. Sarcina didactica: formularea unor întrebari care cer în raspuns cuvântul interzis. Cuvântul interzis primavara. -Când se topeste zapada? -În anotimpul în care înfloresc ghioceii. ci sa se gâseascâ alte formulari. Se solicita elevilor ca la întrebarile învatatorului sa raspunda în asa fel încât un anumit cuvânt stabilit anterior sâ nu fie folosit. Voi prezenta un joc didactic folosit înaintea alcatuirii unei compuneri despre primavara: Cuvântul interzis Scopul: activizarea vocabularului. -Când vin pasarile calatoare? -Când încep sa înfloreasca pomii. executarea jocului de catre elevi. Aceasta trebuie construita în asa fel încât sa ceara în raspuns folosirea cuvântului interzis. Pentru organizarea unui joc didactic trebuie sa avem în vedere urmatoarele cerinte: pregatirea jocului. explicarea si demonstrarea regulilor jocului. Demersul jocului: jocul se poate desfasura în colectiv sau în perechi. respectarea momentelor jocului didactic. se explica desfasurarea jocului si se arata ca pentru fiecare raspuns au la dispozitie un minut de gândire. -În ce banca sta elevul.

Folosind aceste jocuri. Câinele pe dulap. Câinele în dulap. cum face melcul cu cochilia. unul sa fie suficient de strain de celalalt. de a se transpune în diferite roluri si situatii care îi apropie de realitatile înconjuratoare. fac parte din aceeasi notiune. Pentru alegerea cuvintelor se recomanda urmatorul procedeu: fiecare elev va scrie un cuvânt pe o hârtiuta pe care o va împatura. nuantata. expresiva. Jucându-se. Litera se plimba etc. Imaginatia elevului e constrânsa sa se puna în miscare. alegând mijloacele adecvate de îndeplinire a lor. Îl poarta mereu dupa el. Spre exemplu: * Un câine trece strada cu un dulap ân spate. un stimul. Desfasurarea jocului: alegem doua cuvinte. a imaginatiei creatoare. explicatii. Alfabetul Morse. de la doua cuvinte ( binomul fantastic) sau de la mai multe cuvinte. Va fi o descoperire. spre exemplu. descopera o serie de motivatii pentru a învata. acestia îsi satisfac nevoia de activitate. am observat ca se dezvolta capacitatea de exprimare corecta. Elevii pot exersa actul vorbirii într-un mod placut. educarea si dezvoltarea tuturor factorilor implicati în procesul creatiei. formarea deprinderii de exprimare corecta. Sarcina didactica: crearea unei povesti pornind de la doua cuvinte. jocul ocupa. Jocurile de creativitate trebuie sa urmareasca cunoasterea. raspunsuri. Aplicând aceste jocuri. evident. Voi prezenta câteva sarcini didactice. ce pot fi realizate prin intermediul unor astfel de jocuri si jocurile prin care se pot realiza: * Crearea unor povesti pornind de la un cuvânt. Se amesteca toate biletelele si se extrag doua la întâmplare. Fiecare figura ne ofera schema unei situatii fantastice care sta la baza unei povesti. locul preferat. sa foloseasca cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebari. dezvoltarea perseverentei. Exemplu: Jocul Ce putem face cu ajutorul a doua cuvinte. îsi asuma sarcinile de învatare. ce sa-i faci. stimularea. spre a constitui un tot unde cele doua elemente straine sa poata convietui. Jocul solicita efortul intelectual. Dulapul pentru câine. flexibilitatii si originalitatii.aceste doua cuvinte vor forma o pereche. (vezi Anexe). o inventie. Procedeul cel mai simplu pentru a institui între ele un raport e acela de a le lega printr-o propozitie. aprecieri. Eficienta jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul în care învatatorul stie sa asigure o concordanta între tema jocului si materialul didactic existent. câine. de a actiona cu obiecte reale sau imaginare. între care safie o anumita distanta. al doilea dulap. spre a institui între ele o înrudire. Primul. Jocurile didactice care le-am folosit cu bune rezultate la clasa I si care au ajutat la învatarea cititului si a scrisului sunt Robotii. lup si urs sunt prea apropiate. recreativ. am observat cum se manifesta elevii în urma lor. E cotetul lui. Spre exemplu.În activitatea de fiecare zi a copilului. Obiective: dezvoltarea fluiditatii. îmbogatirea si activizarea vocabularului elevilor. Copiii cei mai înzestrati sunt cei care se joaca mai mult. Obtinem astfel diferite figuri: Câinele cu dulapul. .

. dezvoltarea propozitiilor în povesti. legarea cuvintelor în propozitii. comunica emotiile mai bine decât mesajul verbal. Ele se perfectioneaza pe masura ce comunicarea nonverbala se îmbogateste. dar sa iasa din dulap nici gând. articulata si corecta. pisici false.. unul în sertarul biroului. De asemenea. Doctorul x se întoarce acasa. da din coada afectuos. pentru a usura si a face placuta. da laba elegant. cu o imaginatie bogata. atractiva si interesanta activitatea din scoala. unul în masina de spalat. oase false. În aprecierea povestilor create de elevi. În caz ca elevii nu pot parcurge singuri aceste etape. acestia le vor aplica cu mult amuzament. de originalitatea lor. îi ajuta în vorbire. le dezvolta capacitatea de a improviza în anumite situatii în fata unui public. în primul rând de gradul lor de noutate. cu unele modificari. Învatatorii si elevii îndragesc aceste jocuri înca din clasa I si le vor folosi si în urmatorii ani de scoala.drumul'' pe care va trebui sa-l pargurga elevul este urmatorul: alegerea celor doua cuvinte ( la întâmplare). Gesturile. ziarul si tigarile stapânului). privirea. Jocurile dramatice ofera prilejul pentru a învata o respiratie corecta în timpul vorbirii. expresiile faciale transmit. învatatorul va trebui sa le exemplifice. unul în frigider pe jumatate congelat. prin comunicarea nonverbala se exprima atitudini interpersonale. deschide dulapul sa-si ia halatul si aici gaseste un câine. De asemenea. în formarea si dezvoltarea vointei. sa se tina seama. . Doctorul merge sa faca un dus si gaseste alt câine în dulapiorul de baie. intonatia si vorbirea inteligibila.* Dulapul pentru câine contine paltonasul câinelui. O data însusite de elevi. poate sa atentioneze învatatorul asupra înclinatiei de a recepta si emite mesaje referitoare mai mult la atitudini interpersonale decât la continutul comunicarii verbale. În general. pot avea un vocabular sarac. miscarile. compunerea unor asemenea povesti are si efecte comice. Gesturile copilului nu se limiteaza cu vârsta. este indicat sa li se ceara elevilor sa-si deseneze episoadele cele mai importante ale povestirii pe care au inventat-o. sirul de botnite si de zgarzi. E un câine latos în dulapul pentru maturi. exprimare. Cunoasterea feptului ca la copil gesturile sunt mai frecvente decât la adult. Aceste jocuri au un rol însemnat în educarea elevilor. aceasta deoarece unii elevi. papucii îmblaniti. Prietenos fata de aproapele sau. E unul si-n dulapul cu oale din bucatarie. Pe lânga stimularea creativitatii. Comunicarea nonverbala la copii are un rol de compensator sau substituient al limbajului verbal. * Câinele în dulap. Deci. Obiectivul avut în vedere nu este nici pe departe un antrenament pentru actorie. ajuta elevii în exercitiile de miscare necesare pentru o dezvoltare fizica si psihica. E posibil ca ei sa realizeze desene cu mult superioare creatiilor literare. ci unul de participare activa în comunicare. oricât l-ar implora doctorul. Ele ajuta si corecteaza pronuntia. Învatarea prin actiune este un stil eficient. Se recomanda sa li se permita elevilor sa creeze si acasa povesti. Dramatizarile au ca obiectiv de prima importanta sa provoace elevii sa interactioneze în comunicare. la un grad mai ridicat de dificultate. ghidul orasului (ca sa mearga sa ia laptele. Jocurile dramatice ofera o trecere si adaptare mai usoara de la învatamântul prescolar la cel scolar.

cu ajutorul gesturilor. Ea se exprima în doua modalitati. urmatorul joc de simulare: Ce profesiune are? Obiective: activizarea bagajului de cunostinte. puse în serviciul tuturor muschilor. de interpretare. Lectura se manifesta ca un exercitiu de performanta. Un elev din prima grupa se duce afara. se asaza pe un scaun si mimeaza mânuirea schimbatorului de viteza. de concentrare. la observare si sensibilitate. Apoi mimeaza un copiol din grupa a doua pentru unul din grupa a treia. vaz. gust. Un copil din a doua grupa raspunde cu o propozitie: Mircea este sofer.fundamentala pentru achizitionarea informatiilor din oricare domeniu de activitate. a memoriei.4. nonconformiste. dezvoltarea atentiei. apoi unul din grupa a treia pentru grupa a patra si unul din grupa a patra pentru altul din grupa întâi. mersul masinii si mânuirea volanului. daca vrea sa exprime tot ceea ce are sa spuna. Desfasurarea jocului: Se împart copiii în doua. silabele. caracteristicile unei profesiuni. dezvoltarea capacitatii de exprimare în propozitii corecte. În clasa I. memoria. Copilul cauta sa mearga în aceasta directie cât mai mult posibil. pentru a alege miscarile cele mai sugestive. adica literele. Va fi evidentiata grupa care a obtinut cele mai multe pulsuri. pipait. Învatatorul trebuie sa permita scolarului sa se elibereze: a juca jocul si a-l juca pe cât posibil mai bine este calea cea mai sigura pentru a-l face sa iasa din el însusi. la clasa. în limbaj afectiv sau stiintific etc. dar cu alte gesturi. Nu se va mai mima o profesiune ghicita sau se va mima. a imaginatiei si a capacitatii de coordonare a miscarilor. cunoscute sau la prima vedere. de simulare. iar cel gresit cu minus. . revine si mimeaza. sa regaseasca natura generoasa ce se ascunde dupa conventiile impuse de societate. diferentiere determinata de specificul organizarii activitatii didactice. antrenamentul afectiv sunt solicitate din ce în ce mai mult în jocuri. · jocuri care dezvolta functionarea organelor de simt: auz. actul citirii devine o forma automatizata . Aceste jocuri se bazeaza pe anumite tipuri de exercitii: de destindere. din mimica si gesturile colegilor lor. Se vor antrena în roluri actrive cât mai multi copii. stabila: disciplina corporala. Înainte de a trece la mimare. Se continua jocul pâna vor participa toti elevii. la ce profesie se refera. aplicat la diferite tipuri de texte literare sau nonliterare.Pedagogii au facut o clasificare a acestor jocuri: · jocuri de formare a unor relatii între copii. 4. fantezia.ca gest. trebuie sa faca apel încetul cu încetul la întreaga sa imaginatie. trei sau patru grupe. · jocuri care dezvolta atentia. sa dea curs imaginatiei creatoare. de simt. Am folosit cu succes. El întelege ca nu-i o marioneta si. Exemplu: copilul din prima grupa intra în clasa. el se va sfatui în soapta cu învatatorul. Sa îndrumam scolarul sa-si construiasca o baza solida. Se noteaza raspunsul corect cu plus. Sarcina didactica: recunoasterea. miros. · jocuri care cultiva dezvoltarea fizica si coordoneaza miscarile. În celelalte clase. cuvintele si combinarea cuvintelor în vederea întelegerii si formularii unui mesaj inteligibil . elevii învata elementele analitice ale cititului. Raspunsul se va da sub forma unei propozitii de catre un reprezentant din alta grupa. Formarea si educarea limbajului prin lectura Receptarea mesajului scris se realizeaza prin lectura sau citirea unui text.

întrebarile se vor derula astfel: Care este primul cuvânt al propozitiei? . Pentru aceasta. . iar apoi consoana (. Fiind o etapa de trecere de la activitatea din gradinita spre cea din scoala.a"). grupuri de litere.t"). t. bazat pe foarte mult material didactic..Ce este aceasta? Elevul: . urmând sa se rosteasca primul cuvânt mai rar (. r. e.ta"-. sa exprime legatura dintre text si imagini. silabe. Rolul acestei perioade este de a familiariza copiii cu atmosfera scolara. precum si de a înlatura inhibitiile copiilor.. În felul acesta. sa înteleaga semnificatia globala a unui text dat. si anume . intuind. z).Povestea gâstelor" s. z. de analiza. În etapa prealfabetara.Ursul pacalit de vulpe". cuvinte în text tiparit si text scris de mâna.. un scurt text cunoscut.În ultima instanta. i.citesc" diferite imagini selectate din povestile mai cunoscute lor. u) si câteva consoane (m.. ..ta"). . text). . sa utilizeze povestirea pe baza ilustratiilor si prin imitare. de a depista deficientele de pronuntare. Copiii vor învata sa lectureze dupa imagini.Tata citeste. Urmeaza sa se faca separarea sunetului din silaba. cum ar fi: r. sa manifeste curiozitate pentru lectura. elevii .. învatarea cititului tine de asimilarea primei alfabetizari.a. a creativitatii. elegant ilustrat.. Institutoarea: . institutorul trebuie sa se asigure ca ei pronunta corect cuvintele uzuale si ca sesizeaza toate sunetele dintr-un cuvânt.Capra cu trei iezi". sa asocieze forma grafica a cuvintelor cu sensul acestora. În acest fel se va separa propozitia în cuvinte. O posibila conversatie ar fi aceasta: Institutoarea: -Priviti aceasta imagine! Ce face tata? Elevul:... silaba. Se are în vedere dezvoltarea perspicacitatii si a rapiditatii gândirii. o..citeste". cu întelegerea sensului exact al acestora. formarea deprinderilor de activitate . analitic. se deschide gura de doua ori. se urmareste formarea principalelor elemente de care elevii au nevoie spre a putea întelege activitatile de învatare (propozitie.Punguta cu doi bani". Activitatile de învatare au un caracter intuitiv. în ritm propriu. . De pilda. asa cum rezulta din obiectivele referentiale ale Curriculum-ului National: sa identifice litere. l.Alba ca Zapada". Se insista asupra pronuntiei corecte a unor sunete care în anumite combinatii sunt susceptibile de a fi pronuntate gresit.Care este al doilea cuvânt? . elevii învata câteva sunete din alfabet. cuvânt.. aceasta perioada se centreaza pe învatarea prin joc. sa citeasca. pentru rostirea acestui cuvânt. Învatarea elementelor citirii se desfasoara în doua etape (în noua situatie creata de scolarizarea copiilor de la 6 ani) specifice clasei I: etapa prealfabetara si etapa alfabetara.. Tot în aceasta perioada se folosesc imagini care provoaca elevii la alcatuirea propozitiilor. De mentionat ca în perioada prealfabetara.Aceasta este o propozitie.Tata". la început vocala (.descoperind ca . s. sa analizeze limbajul. cum ar fi vocalele (a. sa citeasca fluent si corect enunturi cunoscute.. Continuând. elevii se pregatesc sa abordeze studiul literelor. de sinteza.

personaje. cuvinte. cuvinte încrucisate. În etapa alfabetara. separarea în cuvinte si analiza unui cuvânt (. de 40. elevii vor învata citirea unor texte cunoscute. În clasa a III-a. între obiectivele de referinta. corelarea literelor de tipar si corespondentelor lor scrise de mâna. selectiva. precum si citirea expresiva. sentimente în legatura cu faptele si actiunile personajelor. Elevii vor cunoaste multe dintre .. separarea sunetului (. metoda fundamentala este cea numita fonetica. forma si întindere. fiind îndemnati sa-si întocmeasca o biblioteca personala. gânduri. Elevii vor fi totodata capabili de a-si exprima opinii. .)''. a unor texte de pâna la 75 de cuvinte.în mod dirijat . propozitii si texte. cu intonarea corecta a sugestiilor date de semnele de punctuatie (punct.Tata citeste ziarul"). tipologia textelor si configuratia bibliotecilor. capacitatea de receptare a mesajului scris contureaza imaginea unui cititor de performanta (în sens didactic). apoi (. analitico-sintetica. naratiune). alineate. La obiectivele de referinta. la prima vedere. elevii vor fi initiati în textele nonliterare cum ar fi reclama.creslterea interesului pentru anumite tipuri de lectura (istorice. cerinte legate de texte literare si nonliterare. informatia din ziar.. se propun. Pe lânga învatarea altor elemente despre carte. cu sarcini.. . Aceasta se bazeaza pe urmatorul algoritm: convorbire initiala. Important este ca toti elevii sa aiba deja formate deprinderi sigure de citire corecta. elevii vor învata despre titlu. grupurilor de litere. corelarea imaginilor cu textul . pentru alegerea lecturii în functie de gustul personal. semnul exclamarii) .citirea în mod corect a unui text necunoscut ( la prima vedere). Se acorda atentie educarii prieteniei. precum si manifestarea interesului pentru lectura unor texte variate literare si nonliterare''.. text si ilustratie.t".Suntem pe teren". despre continutul narator al textelor.ta-ta"). Elevilor li se propun texte unitare din punct de vedere al continutului.. cum ar fi identificarea literelor. Pentru acestea. identificarea informatiilor specifice dintr-un scurt text citit în gând.. despartirea în silabe (. . Lungimea textelor poate fi de pâna la 300 de cuvinte. sa le uneasca în silabe...te"). fragmentara.t".a".te-ren") si în fine .a"). se manifesta aceeasi grija pentru .. ca si continut. familiarizarea cu sunetul (. iar apoi se parcurge calea metodica în sens invers (. În acelasi timp. semnul întrebarii. elevii vor învata toate literele alfabetului limbii române. sa le recunoasca. înzestrat cu abilitatea si vointa de a citi texte variate.tata"). citirea în ritm propriu si cu voce tare a unui text cunoscut. care este prima clasa a ciclului de dezvoltare (IIIIV)..carti din literatura pentru copii.. fara probleme ortografice ori de punctuatie si usor de înteles. vor relata întâmplari dintr-un text narativ. memorarea unei poezii de 2-3 strofe. dialog. Perioada postalfabetara are rol sintetizator si de consolidare a citirii. în ritm propriu. În acest caz. vor recita poezii si vor începe sa citeasca . formarea deprinderilor de a actiona ordonat. a respectului fata de colegi si adulti. receptarea mesajului scris pune în fata elevilor câteva obiective de referinta mai complexe. desprinderea unei propozitii (. descriere. mitologice etc. dar cantitatea deja nu mai poate fi restrictiva. dialog. În clasa a II-a. autor.independenta si în grup. .. constienta si fluida.secretele'' lecturii: modurile de exprimare (descriere.. ideile organizate în jurul unor subiecte si conflicte. caracterizarea si rolul personajelor.50 de cuvinte. Un rol esential îl au exercitiile de citire. cuvintelor si sintagmelor în spatiul grafic. diferentierea acestora. În clasa a IV-a. povestire. în lant. de calitatea .Aceasta se desfasoara în prima parte a semestrului I din clasa a II-a. sa le pronunte. lectura unui text de mica întindere (150-200 cuvinte). text liric..t").

Lectura îndeplineste rolul de sursa principala de informare. care prin perfectionare se transforma în competenta. ziare.. prin care se prelungeste citirea în scoala realizata sub îndrumarea directa a înstitutoarei. cu tenta morala. ramâne o obligativitate didactica. lectura ofera satisfactii estetice. lectura contribuie la îmbogatirea limbajului. formula de . Mai mult. realizând. de regula. daca elevii înteleg la fel sensul cuvintelor. o ierarhizare si coagulare a valorilor culturii nationale si universale. independenta. permite .lectura suplimentara'' este dublata de alte denumiri... Chiar daca în programa scolara nu sunt ore speciale pentru lectura. daca au suficiente motive sa comunice fara inhibitie si retinere afectiva. Cum cititul cartilor constituie o abilitate fundamentala de natura intelectuala.. Iata pentru ce lectura ca act de parcurgere a textelor (literare si neliterare) în clasa si în afara clasei. Gustul pentru lectura. iar în acest proces de formare intelectuala trebuie atrasi parintii elevilor spre a forma copiilor o biblioteca personala. fiind principala . ea propune.deschiderea portilor care le permite (elevilor) intrarea libera în lumea fascinanta a cartii''19[19]. Lectura. Cartea.lectura particulara'' sau . la nuantarea si dezvoltarea/activizarea exprimarii. fiind un instrument al activitatii intelectuale.constituie cea mai utila achizitie abilitara si intelectuala din aceasta perioada. valori universale umane. devine o capacitate. invitatia. De aceea...umple'' în mod placut timpul liber al elevilor. o deprindere utilizabila pentru toate domeniile de cunoastere umana.sursa de miraje''21[21]. prin activitate indirecta. În acest caz. Lectura suplimentara este o prelungire a lecturii textelor din clasa. exersat pe diferite tipuri de texte. atasamentul pentru . în ciuda unei acerbe concurente cu mijloacele audio-vizuale. pentru devenirea sa ulterioara. îndrumarea si controlul lecturii suplimentare ramâne o atributie a institutoarei.lectura individuala''. diverse publicatii) reprezinta una din cele mai raspândite si intense activitati ale omului modern''20[20]. oferind clipe de satisfactie. în mintea copiilor.expresia tiparita (carti. De aici rezida importanta lecturii pentru orice elev. lectura . Lectura particulara se impune sa fie stimulata si îndrumata. pentru sprijinul progreselor sale scolare la toate disciplinele didactice. Lectura. ca obiectiv didactic fundamental. controlul si îndrumarea lecturii particulare/suplimentare a elevului are menirea de a perfectiona. de achizitionare a unor experiente individuale. dar si a afiselor. cum ar fi . iubirea pentru citit. propune modele de comportament. prin importanta ei. alte forme de lecturare decât pe pagina tiparita. însusirea unor structuri comunicative. competenta lecturala constituie o achizitie fundamentala. se avanseaza lectura unor texte de 400 de cuvinte.ca forma de acces la orice fel de informatie . Nici o comunicare nu se poate realiza decât daca se utilizeaza un limbaj comun. din manualul scolar. lectura 19 20 21 . de meditatie. Partea de curriculum care se refera la decizia scolii (evident la propunerea institutoarei) presupune optiunea pentru curriculum aprofundat. mesajelort publicitare.. Lectura în afara clasei vizeaza activitatea de citire a elevului a unor carti..textelor recomandate sau descoperite.lectura în afara clasei'' sau . Lectura trebuie sa devina o obisnuinta pentru învatarea permanenta. actul de citire. Din punct de vedere al metodologiei. reviste.

Fiecare dintre cele doua aduce . se impune.programul'' de învatare a limbii si literaturii române. clare. Raportul dintre cele doua tipuri de lecturi ar trebui sa fie de complementaritate si nu unul de disjunctie. O alta varianta de optiune este Curriculum extins. intersectate . prin alegere.. accesibil Limbaj mediat.. usor de Imaginea e reconstruita . gratie careia se studiaza întreaga programa parcursa în numarul maxim de ore. presupunând asimilat efort si gândire Imagini totale. neincluse în planul cadru de învatamânt. optional la nivelul ariei curriculare. activ Ireversibila. polisemantic.formeaza interesul si gustul pentru lectura. Exista . de exemplu Literatura pentru copii). doua tipuri de lectura: lectura textuala (alfabetica. pune bazele unei judecati de valoare si discernamânt asupra lecturilor parcurse''22[22].investigatie accesorii imaginativa'' Imagini reale. În cadrul optiunii . Institutoarea va gasi alte forme de a stimula si controla ceea ce citesc elevii în afara scolii. Exista asa numitul . pentru scoala textele trebuie sa fie specifice si selectate pentru a putea fi întelese de elevi.. cu detalii si si Imagini sugerate..reversibila si meniabila'' În actul de lecturare/citire. domestica. solicitând . Exista.lectorului'' avantaje si ispite (vezi tabelul de mai jos): Lectura electronica Lectura cartilor Imagini colorate. lectura suplimentara ca fapt devine o activitate de baza care . mai apoi.mental''.suplimentara este implicita. prezentând avantajele si dezavantajele fiecarei categorii. De acee. din partea institutoarei.. concrete Imagini voit scriptice. în stare concurentiala.transdisciplinar si interdisciplinar''. atragatoare. literara) si lectura electronica (iconica. desfasurarea si îndrumarea lecturii particulare a elevilor.. inclusa în .. din partea institutoarei. lectura scolara si particulara are nevoie de texte scolare si lectori scolari.. stiut fiind ca achizitia abilitatii de lectura se utilizeaza. de imagini). pasiva Act complex. simbolizate în metafore Limbaj direct. Daca nu exista posibilitatea asumarii. În mod particular. precum si în orice tip de asimilare a culturii generale si de specialitate. ambiguu Confortabila. am organizat 22 . flux continuu ..literatura pentru copii''. este nevoie sa se angajeze doi . În consecinta. CAPITOLUL AL V-LEA EXPERIMENT DIDACTIC Pentru a constata efectele pozitive ale lecturii asupra dezvoltarii gândirii elevilor. la sugestia organelor decizionale.actori'': textul si cititorul. Curriculum elaborat în scoala'' si care se refera la disciplinele optionale. a unui optional de tip umanist (cum ar fi. optional la nivelul disciplinei (Limba si literatura româna). precum si asupra dezvoltarii unor capacitati si comportamente ale elevilor. la toate disciplinele scolare. organizarea. gata alcatuite. sa promoveze ambele tipuri de lectura. exacte. (limba si comunicare). simplu. acest lucru nu înseamna ca se ignora. cititori cu particularitati individuale si de vârsta pentru prima etapa de scolarizare.. optional la nivelul mai multor arii curricuilare.

1% 19. inclusiv conditii de locuire si finantare. . 5 b. capacitatea de gândire. Fântânele Tisa Noua Calificative 4 fb.5% 67. având în vedere faptul ca toti elevii provin din acelasi mediu. Se poate constata o lipsa de dotare cu mijloacele electronice concurente ale cartilor. Iata situatia la învatatura a elevilor dupa semestrul I. cartile. vocabularregional neîngrijit/limbaj bogat si nuantat).4% 69. Planul vizeaza urmatoarele categorii: · nivelul limbajului elevilor (corect/incorect gramatical. Chestionarul a fost administrat prin intermediul institutoarelor titulari de clase. În urma analizei raspunsurilor elevilor. exprimata procentual.2% 90% promovabilitate Lectureaza în medie o 86. fiind semnat. am observat elevii pe baza unui plan. judetul Arad. anul 2007/2008: Clasa control Clasa experiment Clasa a III-a (17 elevi) Clasa a III-a (10 elevi) scoala Generala scoala cu clasele I-IV. ca dispun de aceleasi facilitati de informatizare.8% personal Performante exprimate în 87.2% 1. pronintare literara/familiala.o cercetare experimentala cu doua clase de la scoala cu clasele I-IV. a rezultat urmatoarea situatie.2% nivel mediu Biblioteca personala cu 72. Pentru experimentul nostru privind lectura. 7 b. 6 s 2 fb. Tisa Noua (învatatoare: Iuga Adriana) si scoala Generala Fântânele (învatatoare: Padureanu Claudia). optional de catre elevi. ca au acasa aproximativ aceleasi posibilitati materiale.3% semestru Din cele de mai sus rezulta un nivel social corespunzator al familiilor. Am selectat clasele de acelasi nivel valoric.1% 61.1% carte pe semestru Cumpara o carte pe 32.8% peste 30 volume Dispune de calculator 1. Tabelul de mai jos este un indicator asupra acestora Categorii Clasa a III-a Fântânele Clasa a III-a Tisa Noua Conditie sociala peste 68. 3 s Pentru început am dat elevilor un test de verificare a relatiilor lor cu lectura.

100 volume (47. · implicarea/participarea la lectii. Ponderea cartilor: literare (beletristice): 15% de specialitate: 21% pentru copii: 64% recomanda lectura cartilor: institutoarea: 62. elevii au fost . Informatiile obtinute au constituit temei pentru analiza si însumarea sitetica a datelor.04%).18%. rasfoire carti. · conduita în pauze (joc.39%). pe baza unui protocol de observatie.. s-au evidentiat urmatoarele: Clasa a III-a .8% Motivatie 4 8 5 Motivatie 2 3 5 . · pasiuni lecturale.82%).13%).monitorizati''. Chestionarul pretest.200 volume (39. Matrita rezultata din observarea colectivelor de elevi cuprinde elemente legate de înzestrarile personale (psihice si volitive). Diferentiind cu 1-3 stelute nivelul unor categorii care contureaza personalitatea elevilor. Pe perioada a doua luni. 9 au între 100 . din care: 4 au sub 50 de volum (17.· capacitate de comunicare lingvistica (inhibitie/implicare. evidentiaza urmatoarele: Au biblioteci familiale: 23 adica 85.10 elevi Total Pasionati Capacitate Capacitate Nivelul Sârguinta Imaginea Stilul elevi: de de de atentie limbajului de de lectura memorare sine învatare Slab 1 2 3 2 3 4 3 (x) Mediu 5 2 3 5 3 5 4 (xx) Supra 4 6 4 3 4 1 3 (xxx) Pentru realizarea unui diagnostic cât mai oportun a relatiei dintre lectura si învatarea elevilor. la biblioteca). · caietul de lecturi suplimentare (ce înregistreaza). 3 au peste 300 volume (13. lecturi). · discutii în situatii nonformale (despre carti.17 elevi Total Pasionati Capacitate Capacitate Nivelul Sârguinta Imaginea Stil de elevi de de de atentie limbajului de învatare lectura memorare sine Slab 4 4 6 6 5 11 7 (x) Mediu 10 9 7 5 9 4 9 (xx) Supra 3 4 4 6 3 2 1 (xxx) Clasa a III-a . 11 au între 50 . am solicitat elevilor selectati/vizati pentru grupul selectat sa completeze un chestionar. ascultator/vorbitor). la care au raspuns 27de subiecti. jurnalul de idei.

03% Dezvolta gândirea 14 51. · exprimarea prin limbaj si calitati comunicative (relationarea de idei si cunostinte).. · capacitate analitica.parinti.48%) · înscrisi la biblioteca scolara si biblioteca comunala: 3 (11. 24% din subiecti lectureaza de placere. .2% colegi. subliniind. dupa opinia celor 27 de subiecti.07% Sprijina întelegerea cunostintelor 26 96. iar restul din obligatie scolara (76%). · nazuinta spre originalitate în exprimare (lingvistica si semantica). rezumând.85% Îmbogateste limbajul 20 74. Pentru continuarea experimentului am urmarit urmatoarele variabile dependente. bunici): 26. Lectura cartilor foloseste. care sa fie realizate prin intermediul lecturii suplimentare a elevilor: · îmbogatirea vocabularului (numarul de cuvinte noi).40%) Cele mai de sus m-au determinat sa stabilesc urmatoarea ipoteza de cercetare: Daca formarea capacitatii de exprimare orala si scrisa este asigurata de lectura.14% La nimic 2 7.Cum citesti?'' a fost nerelevanta.11%) · neînscrisi la biblioteci publice: 2 (7. prieteni: 8% nimeni: 3% Ca motivatie.40% Situatiile în care subiectii marturisesc ca au fost sprijiniti de lectura sunt: la lectii: 92% în conversatie: 74% la lectura altor carti: 59% în scrierea unor compozitii: 83% Se prefera lecturi: literare: 73% stiintifice-tehnice:9% pentru copii: 51% informative: 49% cotidiene: 12% Elevii chestionati prefera sa-si cumpere cartile. cei mici recurg într-un procent mai mare la împrumut de la prieteni. daca sunt recomandate de institutoare (chiar daca sunt scumpe). · capacitatea de gândire autonoma si critica.29% La destindere 13 48. · calitatea atentiei si controlul acesteia. adnotând. familie (frati. Întrebarea . atunci trebuie stimulata lectura independenta. În relatie cu bibliotecile. · dezvoltarea spiritului de sinteza si exprimarea capacitatii de analiza/sinteza în elaborarea de texte. întrucât elevii citesc: lejer. de întelegere/comprensiune a textelor. memorând etc. biblioteci sau parinti. rezulta urmatoarea situatie: · înscrisi la biblioteca scolara: 22 (81. la: Informare 10 37. · deprinderi de corelare a informatiilor în structuri de gândire.

o scurta impresie despre . lui Moromete Niculae.12 Originalitate 5. precum si originalitatea acesteia. îsi sterse sudoarea.chestionarul solicita elevilor analiza unui text cu valoare literara si elaborarea unui comentariu pe marginea acestuia.Pentru verificarea celor de mai sus. * Indicati pentru fiecare un cuvânt cu înteles identic. ca sa spuna poeziile. Asemenea dialoguri au vizat sesiuni de conversatie cu urmatoarele probleme: . am aplicat un chestionar. Voi striga catalogul! A spus învatatorul. într-un timp limitat la doua ore si în prezenta si sub supravegherea institutoarei. Veniti mai aproape! Premiul întâi la fete se acorda elevei Botoghina Irina.sprijinite'' de interviuri de grup.33 5.87 Atentia 8. urmarindu-se calitatea continutului si a limbajului utilizat.97 6. * Realizati. Realizati o compozitie de maximum 40 de rânduri pornind de la ideile textului de mai sus. Se facuse foarte cald.31 6.44 Memoria 8.19 7.56 Gândirea 5. pe care fiecare profesor evaluator a fost solicitat s-o respecte: Capacitate Clasa a III-a Fântânele Clasa a III-a Tisa Noua Asimilare/procesare 6. Extrageti din text cinci cuvinte: * Explicati întelesul acestora.32 Vocabularul 6..02 Exprimarea 7.61 TOTAL 7.98 Sinteza 5. domnul Teodorescu.56 8. Observatiile de mai sus au fost .76 5. Masurarea celor 10 variabile pe baza testului de mai sus s-a realizat dupa urmatoarea grila. cu coroana într-o mâna si cu câteva carti mici si subtiri sub brat. despre lectura si rolul acesteia în învatare.91 Inteligenta 6.23 Analiza 5. provocându-se discutii libere.42 Independenta 5.99 7.91 5. iar premiul întâi la baieti.A început serbarea. Compozitia va fi apreciata.. Învatatorii si învatatoarele îsi strigau premiantii.14 Dupa cum rezulta din observarea tabelului comparativ cu mediile pe clase si media mediilor. 2. altul cu înteles opus si alt cuvânt cu înteles asemanator.organizate pe clase.privelistea'' pomenita în text si un cunoscut peisaj românesc.'' (Marin Preda Morometii) Cerinte: 1. Învatatorul îi împinse pe copii în fata. Învatatorul clasei a IV-a.22 6. în 5-6 rânduri.11 5. Am dat copiilor urmatoarea cerinta: Se da textul: .35 8.. Niculae zâmbea fericit.39 5. Corectarea a fost efectuata de catre institutoarea claselor. Copiii spuneau poezii. masuratorile indica valori apropiate ale claselor prin prisma categoriilor urmarite.

CNC. consultarii lucarilor de referinta tratate. recomanda organizarea învatarii disciplinelor scolare din Planurile de învatamânt pe baza unor proiectari efectuate în jurul unitatilor de învatare. · elaborarea unei bibliografii bogate pentru fiecare unitate de învatare din programa scolara/analitica. Caietele de notite (. bibliografia. · orele de clasa/curs sunt rezervate consultatiilor individuale sau colective. adica învatarea s-a realizat prin metodele obisnuite (si variate) de predare a cunostintelor (informatii prelucrate). am utilizat unitatile de învatare (ca formula de organizare a continuturilor didactice). 2000). La clasa experimentala. Cartea. Povestirea orala si scrisa 3..Conceptul de unitate de învatare are rolul sa materializeze conceptul de demers didactic personalizat. documentarii în biblioteca. extemporale. Ce este o unitate de învatare? Ghidurile pentru institutoare..produselor'' elevilor a fost o alta modalitate de a sesiza impactul pe care lectura suplimentara îl are asupra progresului la învatatura al elevilor.. · fiecare elev/student primeste tema.jurnalul de lectura''). problematica. modalitatea de evaluare si obiactivele proiectate. De la cuvânt la propozitie 1. situatiilor de instruire''. Texte literare si non-literare 2.. ghiduri etc. Comunicarea orala. Comunicarea scrisa. Compozitia 5.. 4. caietele de lecturi suplimentare au fost surse de identificare a progreselor elevilor la învatatura si lectura. sau . O unitate de învatare are urmatoarele componente: Continuturi Obiective de Activitati de Resurse Evaluare referinta Învatare Am stabilit urmatoarea strategie experimentala. 3.. · evaluarea a constat din chestionari orale. Pe baza constatarilor exprimate. extemporalele si portofoliile. De ce citesti? Apreciezi cantitatea sau calitatea lecturilor? Care sunt efectele lecturii asupra învatarii? Care este viitorul lecturii? . Clasa de control a desfasurat programul scolar fara vreo interventie pedagogica. care au indicat o apropiere valorica a celor doua clase. dictionare. am elaborat o modalitate noua de dobândire a capacitatilor/competentelor specifice limbii si literaturii române. · proiectarea programelor scolare în sistemul . Dialogul 4. precum si schimbului de volume. . am conceput o cercetare. 2.Analiza . elaborate sub coordonarea Consiliului National pentru Curriculum. prin care aplic variabilele independente asupra subiectilor grupului experimental. Elevii au parcurs urmatoarele unitati de învatare experimentale (UI): Clasa a III-a 1. flexibilizând proiectarea didactica si definind în acest sens pentru practica didactica premise mai bine fundamentate din punct de vedere pedagogic'' (MEC.unitatilor de învatare''.

cu grija pentru ordine. care au alcatuit portofolii din îndosarierea foilor ministeriale. exprimare si calitatea redactarii scrierii. deschideri spre alte lecturi ori liste bibliografice.Unitatea de învatare a fost conceputa în conformitate cu prevederile programelor scolare. iar informatiile au fost înregistrate în . note de lectura: · notarea reactiilor subiective.. În consecinta. desene). a rezultat ca elevii din clasa experimentala. manualul scolar a ramas principala sursa de lectura si comentarii... elevii din clasa experimentala au fost informati asupra noului mod de a învata. scheme.. continut. exprimata prin intermediul unitatilor de învatare.. care.)..''. rigoare. · judecati critice.jurnalul de lectura''. Un numar însemnat de elevi si-a conceput . au elaborat planuri tematice si sinteze documentare. idei.jurnale de lectura'' atent elaborate.mi-a placut. pagina libera pentru comentariile institutoarei. jurnalui de legatura''. a. idei. subiectii si-au organizat programul saptamânal pentru adunarea înformatiilor solicitate de programa scolara. sintagme de retinut. Dupa colectarea cunostintelor din mai multe surse lecturate (texte din carti). Au fost elevi. Dupa . · formularea constatarilor (subiect. caietul de notite al elevului va avea aspectul . pe parcursul a jumatate de an calendaristic. asezate în bibliorafturi dupa criteriul tematic. impresii. concepte. . · interactiunea cu textul (puncte de vedere. Au început sa lecturez. cuvinte s. opinii (. Pe parcursul semestrului. a avut urmatoarea structura: fila cu lista cartilor citite. dupa opinia împartasita de noi în experiment. m-a deranjat ca.unui jurnal de lectura''. majoritatea elevilor s-a implicat în redactarea unor . Analizând notarea testelor precum si caietele de lectura ale elevilor..jurnalul'' pe doua coloane: prima exprima consideratii preluate din text (rezumat. impresii.instructajul'' de început al institutoarei. file cu lista cartilor propuse spre lectura de institutoare sau pe care doreste sa le citeasca. au lecturat/consultat media de: . iar a doua coloana era completata cu consideratii personale. în timp ce pentru grupul experimental manualul a fost sprijinit de lecturile suplimentare recomandate.''). idei derivate). definitii. Care au fost principalele modalitati de actiune cu variabilele independente asupra grupului experimental? Dupa cum am afirmat. cuvinte noi. Pentru clasa de control (martor). sub forma de citate.. personaje. cuvinte. comentarii opinii critice. Fiecare elev a fost initiat în tehnica documentarii si redactarii .

Înlocuiti zece cuvinte la alegere si explicati modificarile de continut si de limbaj produse în text Aplicarea experimentului... cu lacrami în ochi. elevii ambelor clase au fost solicitati. sa raspunda urmatoarelor cerinte: Se da textul: . fiecare coltulet ce-i aducea aminte cele trecute.Pentru verificarea capacitatilor dobândite. Scrieti o compunere libera. chestionarele cu itemi pentru elevi. realizarea unor interviuri de grup. analiza produselor elevilor. cata sa-si aduca aminte cât erau odata de luminate aste palaturi si cum si-a petrecut copilaria în ele.piese'' la portofoliul cercetarii: situatii statistice privind notarea semestriala a elevilor. raspunsurile la interviul de grup. precum si anumite observatii asupra subiectilor au determinat acumularea urmatoarelor . grajdul în care gasise calul. Vazând palaturile darâmate si cu buruieni crescute pe dânsele. 2. ocoli de vreo doua-trei ori. pornind de la textul de mai sus. ofta si.basm) Cerinte: 1. . cercetând fiecare camara. se pogorî apoi în pivnita.'' (Tinerete fara batrânete si viata fara de moarte . în decursul a doua ore.

99 8-8. portofolii.bruta'' a fost supusa unei analize statistice si pedagogice. Am elaborat tabele sintetice pentru clasa de control si clasa de experiment: Note 4. Tabelele sintetice evidentiaza gruparea elevilor cu medii apropiate si a celor cu numar apropiat de pagini lecturate. pp. Analiza datelor experimentale a evidentiat relatia cu numarul de pagini lecturate au evidentiat ca exista o relatie direct proportionala între media la disciplina limba si literatura româna si numarul de pagini lecturate. 50-100 100-150 150-200 Peste 200 pagini pp. Clasa 3 2 3 3 4 2 control Note 4.99 10 Clasa 0 0 1 1 1 3 4 experiment Numar de Pâna 10 10-30 pp. pp. ordonare.99 9-9.. Consemnarea datelor si informatiilor sub forma lor primara si . pp.notite analitice privind . pp. pp.99 7-7. comparare si interpretare a datelor înregistrate în portofoliu s-au urmarit corelatia dintre învatarea explicita ( cu participarea si implicarea efectiva a cadrului didactic în procesul de învatare) si învatarea implicita (cu implicarea discreta si asistata a cadrului dsidactic în activitatea de învatare).99 6-6.99 8-8. Clasa 0 0 1 2 4 3 experiment Abaterile de la distributia oarecum fireasca a notelor confirma dinamismul si trasaturile individuale de personalitate a membrilor grupului selectat. pp. pp. jurnalele de lectura ale elevilor..). situatia pe clase a evolutiei calificativelor generale rezulta urmatoarele curbe valoric .99 6-6. În activitatea de clasificare. Luând.99 9-9. depilda.produsele elevilor'' (caiete de lsectura.99 5-5. pp.99 7-7.99 10 Clasa 0 2 1 3 5 4 2 control Numar de Pâna 10 10-30 pp. extemporale etc. 50-100 100-150 150-200 Peste 200 pagini pp.99 5-5.

la un nou tip de relatie cu cartea si textul. . la o deschidere spre o viata intelectualizata. CONCLUZII Finalitatea unei lucrari de licenta este sa constate si sa amelioreze efectele pe care demersul didactic îl are asupra învatarii elevilor în clasele primare. creativitate si cooperare. autonomie. ambitie. rezultatele la învatatura obtinute de subiectii clasei experimentale sunt destul de îmbunatatita fata de clasa martor. libertate de optiune. Lectura suplimentara contribuie la formarea culturii generale. Urmatoarele concluzii au rezultat la finalul lucrarii: o limbajul elevilor constituie o componenta de baza în dezvoltarea si nuantarea vorbirii si a stapânirii structurilor de comunicare.În concluzie. se impune sustinerea si promovarea unui stil de învatare bazat pe lectura intensiva. modalitatile de îmbogatire si nuantare a acestuia. Lectura este un proces care determina stimularea personalitatii. am vizat importanta formarii capacitatii de utilizare a vocabularului în comunicare. asumata si sistematica. În cazul nostru. disciplina. De aceea. cutezanta memorie. deprinderi analitico-sintetice. Trebuie sa remarcam înca alte înzestrari ale personalitatii: rigoare. coerenta.

Prin citire. ca activitate dar si ca competenta. constituie nu numai o forma de intelectualizare. Cartile reproduc sentimente umane si sugereaza modele de comportament. interesanta. Activitatea de lecturare. sacrificiu. capacitati pe care le urmareste institutoarea în învatarea de catre elevi a limbii si literaturii române. antonime si cuvinte polisemantice. o am abordat o atitudine metodologica de natura curriculara. curaj. toate contribuind în egala masura la dezvoltarea limbajului. exercitiilor si antrenamentelor privind educarea si nuantarea limbajului. clarificarea sensului sau întelesului. Lectura. sa aiba îndemnul spre autoinstruire. ca prin intermediul lecturii. cinste. Textele sunt modele de vorbire si scriere. pentru achizitionarea cunostintelor despre oameni. elevii deprind elemente de comunicare prin limbaj. o pentru dezvoltarea limbajului exista o anumita strategie de învatare a cuvintelor noi. În consecinta am abordat atât probleme de metodologie. vorbire. o componentele limbii se refera la fonetica. de aceea în analiza limbajului. prin Programa scolara de Limba si literatura româna. Lectura suplimentara îmbunatateste capacitatea de exprimare verbala a elevilor. are continuturi care au menirea de a asigura nuantarea limbajului elevilor si dezvoltarea lui în mod progresiv. omonime. iubire. în primul rând pornind de la limbaj. o în scoala. adica la nivel de sinonime. la îmbogatirea vocabularului. asa cum este surprins el în Curriculum National. ci o modalitate de petrecere placuta a timpului liber. o în ciclul de achizitii fundamentale. pornind de la un text literar sau nonliterar. pe baza modelului comunicativ-functional. o Curriculum National. morfologie. o am acordat suficient de multa importanta strategiilor de învatare. bazându-se pe investigarea textelor. abilitati de ascultare. fermitate. Acestea vor fi temeiuri pentru clasele urmatoare de a analiza limbajul sub aspectul sau semantic. în sensul ca lucrarea mea de absolvire. omenie. elevii utilizeaza un limbaj intuitiv. spre o educatie permanenta. de didactica si de continuturi specifice limbii române. are rolul de a forma si dezvolta gustul elevului pentru citit. un rol formativ. Concluziile mele se opresc la fenomenul consecintelor lecturii extrascolare : elevii deprind obiceiul. la formarea educatiei estetice. stilistica. spre autoeducatie.formarea deprinderilor sistematice de vorbire începe în ciclul de achizitii fundamentale. cu structuri de comunicare însusite ad-hoc. elevii cunosc o noua lume. marcând întreaga devenire a copiilor. paronime. Iata pentru ce îndrumarea si controlul lecturii suplimentare are efecte pozitive. lectura contribuie la formarea capacitatii de comunicare. am adoptat metode deductive. Am urmarit ca aceasta lucrare de licenta sa reprezinte un ghid metodologic de formare si dezvoltare a vorbirii în general si a limbajului în special. vizeaza traseul de formare de la curriculum la evaluare. o învatarea si educarea limbajului se realizeaza. precum si calitati ca prietenie. pornind de la text si ajungând la semantica cuvintelor. sintaxa. In acelasi timp. viata realitatea înconjuratoare. o asemenea strategie cuprinde urmatorul algoritm: inventarierea cuvântului sau expresiei verbale. o . o limbajul trebuie dezvoltat si nuantat sub toate componentele limbii. dupa modelul adultilor. citire si scriere. în scoala. utilizarea în alt context decât cel din care a fost selectat.

Ca sa ajung un OM ca tatal meu. Alcatuieste propozitii cu acele cuvinte pe care le-ai descoperit dupa ce ai completat rebusul. clasa a II-a FIsĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ CE VOI FI? 1. Citeste cu atentie poezia! Îti va ajuta la dezlegarea rebusului. OM ADEVĂRAT! Vorba lui în gând înca-mi rasuna si ma-ntorc la sfatul sau mereu: Zilnic am sa fac o fapta buna. Ţine minte. obiectivul educational al institutoarei este de a forma elevilor dragostea pentru lectura. CE MESERIE ÎMI ALEG? Definitii: 1. ANEXA 1 Aplicatie: Fisa de evaluare. Meseria recomandata în poezia de mai sus . 3.om adevarat''. 2. Gaseste sinonime pentru cuvintele subliniate în textul de mai sus. pasiunea pentru citit. Ce voi fi? l-am întrebat pe tata. Explica întelesul expresiei . Intreaga evolutie a elevilor în scoala si din viata depinde de masura în care stim sa utilizam acest instrument de activitate intelectuala ca forma de autoinstruire si autoeducatie. Ce meserie sa-mi aleg? Tata a zâmbit privindu-mi fata si mi-a zis domol sa-l înteleg: Multe meserii sunt inventate. Numai trezind interesul pentru lectura elevii vor simti o atractie permanenta pentru cititul cartilor.În concluzie. apoi ordoneaza-le pentru a alcatui un text. Da un titlu potrivit textului! 4. Însa lucrul cel mai minunat E sa-nveti sa fii întâi de toate. 5. Lectura asigura permanenta educatiei permanente. Alcatuieste doua propozitii în care cuvântul minte sa aiba sensuri diferite.. pentru largirea orizontului de cunoastere si cultural.

• Ce cuvinte obtineti prin adaugarea unei litere înaintea cuvântului nou format ? ac ac rac tac arac atac sarac iatac • Se dau literele amestecate : TARA. c. se. Te învata la scoala 5. semanat) . acestea dau numele unor pasari domestice. RUCNAC. ra. b) sa formeze propozitii cu cuvintele ibtinute.elevul desparte cuvântul în silabe si se marcheaza cu o linie fiecare silaba : ma-si-na. ninse. Cerinte: a) compunerea de silabe formate din doua litere. ia_na. casa. folosind aceeasi legatura. r. • ALFABETUL MORSE . va. se. se. • Adaugati litera care lipseste din cuvant si rostiti cuvântul : ca_te. de. Apoi. nat. e. pri. SÂCĂG. • LITERA SE PLIMBĂ : cana. nin. Piloteaza avioane AI FOST SUFICIENT DE ATENT sI AI RĂSPUNS CORECT CERINŢELOR FORMULATE? BRAVO AI OBŢINUT CALIFICATIVUL. Scoate carbune din mina 7. ver. primavara. • Se dau literele : a. OsCOC.2.analiza fonetica a cuvântului. Ia banii la supermarket 4. u. • Se dau silabele : soa. cala. vara. IGANA. Face haine 6. ha_ta. Conduce autobuzul 3. senin. reverse. Cerinte : a) sa formeze cuvinte din silabele de mai sus ( soare.. soa. re. • În fiecare oval aveti câte doua perechi de cuvinte. am folosit exemplele gresite. n. Puse în ordinea corecta. nea. s. veti gasi si cuvântul care lipseste din cea de-a doua pereche : avion peste ceai supa sare zahar aer ? ceasca ? sarat ? • Pentru constientizarea folosirii corecte a grupurilor de litere. ANEXA 2 JOCURI DIDACTICE : • ROBOŢII . m. i. c) formularea cât mai multor propozitii din cuvintele alcatuite. elevul pronunta fiecare sunet : s-c-o-al-a. greseli pe care elevii le observa si le corecteaza : Mama face ghem de prune. cara. • Spuneti cât mai multe cuvinte ale caror silabe formeaza alte cuvinte cu sensuri diferite : . ra. Pisica se joaca cu un gem de lâna. verde. va. va_za. b) compunerea de cuvinte din silabele alcatuite.

brainstorming-ul. sa gaseasca cuvinte rimate.organizarea clasei . • Cine stie mai multe despre. observatia.pregatirea materialelor necesare lectiei. sa compuna poezii scurte în legatura cu continutul povestii. fise de munca independenta. eseul.La ce te gândesti când spui cuvântul . sireata.optional Unitatea de învatare: Traista cu basme si povesti Subiectul : Punguta cu doi bani Tipul lectiei : de fixare si sistematizare Obiective cadru : . jocul didactic.prezentarea unor papusi confectionate din lâna care reprezinta personajele povestii. sa formuleze întrebari si raspunsuri în legatura cu textul studiat . vicleana.stimularea capacitatii de receptare a textelor literare dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si scrisa dezvoltarea interesului pentru lectura Obiective de referinta : . carioci. AVANPREMIERA a) . Suport si resurse : papusi.do-sar . sa prezinte textul literar . problematizarea. b) . cocos''? . cas-ca-val. a III-a. munca în pereche.roscata.sa înteleaga continutul textului studiat . I. hoata . codata. planse. bal-con . exercitiul. munca independenta. a II-a. sa completeze corect propozitiile si schemele date.. .captarea atentiei: . sa rezolve corect exercitiile si jocul matematic . diagrama Wenn. a IV-a Obiectul: Literatura pentru copii . cvintetul. ciorchinele. veverita ANEXA 3 PROIECT DIDACTIC Clasa : I. Modalitatea de desfasurare: în pereche si frontal Metode si procedee : conversatia euristica.? vulpe . .

-.3 = G 69 + 10 = D 55 + 24 = Ţ 35 + 45 = O 30 . -.-. ANUNŢAREA TEMEI sI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE Exercitii explicative asupra continutului povestii .-. .-. CONCENTRARE sI REVIZUIRE Fisa 1. III.Rezolvati urmatoarele exercitii: N 8-5= A 10 + 4 + 4 = B 70 + 20 = U 25 + 5 = P 47 . IV.-.-22 30 3 79 30 80 18 50 30 79 10 51 90 18 3 51 verificarea fisei prin rezolvarea frontala la tabla . o propozitie din 4 cuvinte si un verb la gerunziu) .II.-.-..-.Elevii vor rezolva independent fisa : a) .-.-. trei adjective.-.-.-. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII a) elevii trebuie sa completeze diamantul (doua verbe.25 + 5 = I 96 . Punguta cu doi bani'' în urma ascultarii povestii la casetofon.25 = C 30 + 23 .-.45 = b) Scrieti litera de la fiecare exercitiu deasupra rezultatului corespunzator de mai jos pentru a afla numele unui personaj din povestea vizionata ora trecuta.

..verbe (cauta. înselat) Mos . Elevul raspunde la întrebare.. Ce avea baba ? Dar mosul ? Ce i-a facut mosul cocosului ? Ce a gasit cocosul pe drum ? Cine i-a luat punguta ? Unde l-a aruncat vizitiul pe cocos? Cum a scapat cocosul din fântâna? Ce i-a adus cocosul mosului? Ce a facut baba cu gaina ? Ce a gasit pe drum ? Ce a ouat gaina ? Ce i-a facut baba ? Fisa 2 c)Gasiti cuvinte care sa rimeze cu cele date : Acasa ....(cautat. arunca..... gaseste) adjective (hoinar.. bucuros) propozitia din 4 cuvinte ( Cocosul gaseste doi bani) verbul la gerunziu poate fi înlocuit cu cuvântul .. invidioasa) Plecat . 4. (raspunde....(cocos..I. 2. elevul numit cu declansarea jocului arunca mingea si formuleaza o întrebare pentru elevul care o prinde... arunca mingea altui coleg punându-i o alta întrebare.....A. tantos) .personaj'' b) METODA R.(frumoasa.. insistent. 3. Acesta raspunde la întrebare si jocul continua pâna la epuizarea întrebarilor sau a timpului stabilit la început. Elevul care nu stie raspunsul sau sa puna întrebarea iese din joc. umblat. interogheaza) 1.

Care este rolul fiecarui personaj? e)Se lucreaza în pereche urmatoarea diagrama. Alegeti cuvinte care sa-i caracterizeze numai pe mos. cocos si scrieti-le în primul cerc si pe cele care se potrivesc babei în al doilea cerc : Zgârcita oua Urâta avere Bun boi Sarac rea Invidioasa margica .d) Ciorchinele : Spuneti însusiri care îl caracterizeaza pe cocos.

3. Editura Emia. 6. 2001. v-ar placea sa fiti prieteni cu ei ? De ce ? Ce întrebare i-ati pune ? V. nr. Bocos Musata -Instruirea interactiva. x x x .1999.'' De aceea a murit.Asupra Curriculum-ului Educational. N. Editura Casa Cartii de stiinta. Cluj-Napoca. Editura Spiru Haret. BIBLIOGRAFIE 1. Bucuresti. Iasi. sincan Eugenia . Cucos Constantin .. 2. 7.Curriculum National. 8. Nicola Ion .Metode de învatamânt.Cercetarea psihopedagogica. . 2000. ÎNCHEIEREA tema pentru acasa : Alege personajul îndragit din poveste si deseneaza-l . îndrumare. 11. Bacau.. Iasi. Herlo Dorin . 5. Crisan Corneliu .Metodica predarii limbii române în învatamântul primar. Editura Albatros. Deva. 2002. Editura Polirom. Ion . 1998.Ipostazele învatarii limbii si literaturii române.De acasa a plecat De acasa a plecat si prin lume a umblat si gaseste o punguta O margica a gasit Dar boierul cu caruta Pe baba n-a multumit Ia cocosului punguta. Cornea Paul . 1995. 9. 10. Editura Polirom. 1993. Coteanu Ioan . Dumitru Al. 1997.Lecturi literare pentru ciclul primar.1996. Cozma Traian . Editura NapocaStar. Chiscop Liviu . baba sau gaina. 12. Alexandru Gheorghe.Psihopedagogie. 2002. E. Cluj-Napoca. Fiecare elev se va confrunta cu colegul de banca pentru a obtine o poezie. Editura D. 15.Psihologie generala.oral Daca ati întâlni-o pe baba sau pe mos. 13. Dutescu. Editia a III-a revazuta si adaugata. Iasi. A II-a. EVALUAREA Compuneti o poezie de cinci versuri despre cocos. Editura Eurostampa. 14. Bucuresti.Gramatica de baza a limbii române. Cosmovici Andrei . Editura Tipomur. Cerghit Ioan . 1997. 16. Dragan Ion. Dumitru Al.Cocoselul alungat . 4263 / 1998. 2004 . valorificare). Timisoara. M. mos. ord. 4. Craiova. Arad. Apoi fiecare pereche se va confrunta cu o pereche vecina. Aprecieri generale si individuale. 2001.'' VI. Editura Didactica si Pedagogica. Cosmovici Andrei. Ed. Editura de Vest. Goia Vistian . Ion .Dezvoltarea gândirii critice si învatarea eficienta. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Editura Gheorghe Tabacaru.Introducere în teoria lecturii. Editura Polirom.. 1995. 2006. Iasi.Se lucreaza frontal : Exista trasaturi care sa fie comune celor doua personaje ? Scrieti-le în spatiul în care cele doua cercuri se intersecteaza : (saraci) f) Eseul de cinci minute.Lectura suplimentara a elevilor (organizare.Pedagogie.Educatie si învatare. Timisoara.

Mihut Lizica . 34. . 1996. 1998. Editura Presa Universitara Clujeana.Pedagogia lecturii. Editura Nemira.17. Arad. Ungureanu Dorel . Teodorescu Iulia . Kelemen Gabriela . Editura Universitatii Aurel Vlaicu. . Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Editura Petrion. Bucuresti.Comunicare. Editura Ankaron. 1991. Ardelean Adina. Molan Vasile.Metodica învatarii limbii române în ciclul primar. Editura Dacia. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. 2000. Timisoara. 2007. 1999. 29. Editura scoala vremii.Metodologie Educationala.Corectitudine în vorbire si scriere-Limba româna. Timar Balas Dana .Educatie si curriculum. Ilica Anton. Editura Eurostampa. Arad. Iucu Romita . Editura UAV. 23. 27. 30. 18. Cluj-Napoca. Schwartz Gheorghe . Culegere de exercitii pentru clasele I-IV. Moldovan Olga. 32. 26. Bucuresti. Editura Aramis. Ionescu Miron . 2006.Copilul cu dificultati de învatare.Didactica limbii române si a lecturii. Mitiuc I.Psihologia adolescentei si vârstei adulte. 33. 19. Timisoara. Ilica Anton .Filozofia comportamentului la perspectiva psihologiei transversale.Metodologia cercetarii experimentale. 2003 25. Iasi. Herlo Dorin . Arad. 2007. 1998.2000. Pârvulescu Letitia. Exercitii de limba româna pentru ciclul primar. Ilica Anton.Pedagogie. Arad. Editura Credis. 2005. Penes Marcela . 2000. Cluj-Napoca. Arad.Demersuri creative în predare si învatare. 2004. Bucuresti. Ilica Anton . Arad. . Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Mos Ana. 24. 22.Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburari de limbaj. Editura Cluj Napoca. Editura Universitatii Aurel Vlaicu.Gramatica limbii române de la A la Z. 2003. 21. Editura Mirton. 2005. 2007.Instructie si educatie. 31.Didactica generala si didactica limbii române si a lecturii. Metea Alexandru . Bucuresti. Mos Pavel. Ionescu Miron . Ardelean Alina . Arad. Ilica Anton .Limba noastra-i o comoara. 28. Arad. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. 2001-2002. 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->