COMBATEREA BURUIENILOR DEFINIŢIE, OBIECTIVE, STRUCTURĂ Buruienile au fost, sunt şi vor fi o mare problemă pentru agricultori.

Ele acţionează în orice condiţii, în toate zonele şi în toate culturile agricole. Agricultorul de azi are la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi sau metode de combatere. Particularităţile biologice ale buruienilor (înmulţirea, germinaţia eşalonată, longevitatea, vitalitatea şi plasticitatea), precum şi diversitatea condiţiilor pedo-climatice fac ca o singură metodă de combatere a acestora să nu fie eficientă, eficace, să poată elimina în totalitate buruienile din culturile agricole. Combaterea buruienilor poate fi asigurată în totalitate numai prin îmbinarea mai multor metode specifice fiecărei zone şi posibil de aplicat economic şi tehnic. Măsurile de combatere nu trebuiesc aplicate sau considerate izolat. Aceste activităţi trebuie să formeze un complex de măsuri care, aplicate împreună, să conducă la realizarea scopului agricultorului care este: - o recoltă mare, sănătoasă, de calitate bună; - să rămână un teren curat de buruieni, bine lucrat, afânat şi structurat; - să nu aibă probleme cu remanenţa sau reziduuri de pesticide în produse; - să rămână un sol sănătos, fără agenţi patogeni sau dăunători, care să poată relua ciclul agricol în siguranţă; - să nu fie afectată fertilitatea şi calităţile biologice ale acestuia etc. Prin combatere, în sensul strict al cuvântului, se înţelege acţiunea de a participa la lupta de stârpire, eliminare, distrugere, stopare a unui duşman care, în cazul nostru, sunt buruienile din culturile agricole, prin toate metodele existente la data respectivă. Combaterea buruienilor din culturile agricole a început să fie practicată de îndată ce omul a început să cultive pământul pentru a-şi asigura hrana. La început, aceste metode au fost rudimentare, dar pe măsura trecerii timpului s-au dezvoltat în concordanţă cu

creşterea cerinţelor pentru hrană a omenirii, cu creşterea numerică a populaţiei globului şi cu stagnarea sau descreşterea suprafeţei agricole mondiale. Putem afirma că aceste trei obiective majore ale omenirii au creat şi creează o presiune puternică în domeniul combaterii buruienilor, astfel ca aceste metode să fie din ce în ce mai perfecţionate, mai tehnice, mai nepoluante şi cu eficacitate extrem de mare şi de dinamică asupra culturilor agricole. Putem afirma că acţiunea de combatere a buruienilor are ca obiective majore următoarele: - evidenţierea potenţialului biologic al soiurilor şi hibrizilor cultivaţi în realizarea producţiilor maxime; - de a lăsa un teren curat de resturi de buruieni, bogat în elemente nutritive, apă şi cu un complex microbiologic dezvoltat, structurat, afânat şi aerat; - de a nu deranja sau distruge într-un cuvânt fertilitatea naturală a pământului, de a nu-1 transforma din organism sănătos într-un pacient bolnav, greu de vindecat. Combaterea buruienilor, mai ales în ultimii 50 de ani, a evoluat rapid ca metode, ca tehnici şi concepte de abordare. Mulţi agricultori, în mod obişnuit, aplică în practică un complex de măsuri integrate de combatere a buruienilor. Până a se ajunge la acest concept integrat de combatere a buruienilor a fost un drum lung. Putem afirma că, în antichitate, singurele metode de combatere la îndemâna omului au fost cele agrotehnice. Apoi, pe măsura evoluţiei tehnicii, a descoperirilor, aceste metode s-au înmulţit, diversificat şi specializat. Astfel că, în etapa actuală, nu mai putem vorbi decât de conceptul de combatere integrată a buruienilor care are în componenţă 5 grupe de metode de combatere, metode ce vor fi descrise pe larg în acest capitol. Aceste metode cuprind 2 grupe principale: grupa metodelor preventive sau profilactice şi grupa metodelor de combatere propriu-zisă, de curăţire (metode agrotehnice, chimice, fizice şi biologice), care acţionează după apariţia buruienilor. CONCEPTUL DE COMBATERE INTEGRATĂ A BURUIENILOR, COMPONENTA PRINCIPALĂ A MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL BURUIENILOR (M.I.B.)

Datorită particularităţilor biologice, buruienile sunt permanente şi, ca urmare, combaterea lor reprezintă o verigă principală şi obligatorie în tehnologia culturilor. În orice activitate pe care o întreprindem în acest domeniu nu trebuie pierdut din vedere faptul că, buruienile sunt componente ale ecositemelor naturale şi agricole (Gh. Budoi, 1994). În anul 1958 a luat fiinţă European Weed Research Council, în prezent European Weed Research Society (EWRS), ce reprezintă cea mai înaltă autoritate in problema studiului şi combaterii buruienilor din Europa. La prima şedinţă a grupei de experţi F.A.O., din anul 1969, combaterea integrată a fost definită ca un sistem de reglare a populaţiei de dăunători, care foloseşte toate metodele de combatere într-un mod cât se poate de compatibil, pentru a menţine dăunătorii la un nivel la care nu produc pagube economice (N. Şarpe, 1987). Noţiunea de combatere integrată (Integrated control of weeds) a fost acceptată în literatura de specialitate mult mai tarziu. În anul 1977, Fryer J.D. şi Shotchi Matsunaka, citaţi de N. Şarpe, 1987), publică în Japonia lucrările unui simpozion pe tema combaterii integrate a buruienilor din culturile agricole, punând astfel unitate în punctele de vedere pe această temă. Ei arată că studiile în combaterea integrată a buruienilor trebuie să se bazeze pe un program complex de folosire a erbicidelor, combinate, în acelaşi timp, cu metode agrotehnice specifice fiecărei culturi, în relaţie cu structura de buruieni şi biologia acestora. C. Pintilie (1985) arată că obţinerea unor rezultate foarte bune în combaterea buruienilor depinde de folosirea unei game largi de mijloace de prevenire si combatere şi de experienţa unei continuităţi in utilizarea lor. Folosirea unilaterală a erbicidelor, ca mijloc de combatere a buruienilor, se bucură de eficacitate ridicată doar în primii ani de aplicare, după care buruienile tolerante găsesc un spaţiu liber, se înmulţesc foarte mult, devenind buruieni problemă (de exemplu buruienile rezistente la atrazin: Chenopodinm sp., Amaranthus blitoides). Gh. Budoi (1996) scoate în evidenţă că acţiunea de combatere a buruienilor poate fi dusă la bun sfârşit numai prin îmbinarea mai multor metode posibile de aplicat în fiecare caz în parte. Aceste metode nu trebuie să fie considerate izolate. Ele trebuie să fie integrate, adică să formeze un complex de măsuri, în care să se completeze unele pe altele

în final. Facem precizarea că aceste două noţiuni "combatere integrată" şi "management integrat al buruienilor" nu sunt noţiuni opuse. ce se bazează pe considerente economice. Ca atare.I. Dacă unul dintre aceste sectoare dezechilibrează în plus sau în minus intensitatea activităţilor agricole. "pragul economic de dăunare". dar intensifică acţiuni şi activităţi pentru diminuarea până la total a efectului lor poluant (prin reducerea dozelor. ecologie şi rezultatul financiar. Aceasta presupune. a relaţiilor acestora cu plantele de cultură pentru elaborarea metodelor de menţinere a lor sub "pragul economic de dăunare". folosirea bioerbicidelor etc. gestiunea şi utilizarea resurselor astfel încât să realizăm acest echilibru între producţie. care presupune o activitate mai complexă.) în care arată că această tehnologie prietenoasă faţă de mediu se încadrează mai bine în sistemul de agricultură durabilă (sustenabilă). în procesul producţiei agricole componentele economice şi ecologice (şi cel de protecţie a mediului) sunt egale.B. urmărirea dezvoltării plantelor de cultură şi relaţiile dintre ele. b) Conservarea biodiversităţii plantelor în ecosistemele agricole. a evoluţiei. managementul integrat al buruienilor presupune: a) Controlul şi dirijarea dinamicii populaţiilor de buruieni. c) Un program de monitorizare a buruienilor sub "pragul economic de dăunare". combaterea integrată a buruienilor trebuie inclusă în managementul integrat al buruienilor. aplicarea lor în zona rândului sau în vetre. ecologice şi productive. d) Pune accentul pe cunoaşterea biologiei populaţiilor de buruieni. atunci în nici un fel nu se poate vorbi de management integrat al buruienilor.). e) Presupune perfecţionarea tehnologiilor de producţie fără a exclude folosirea erbicidelor. Tot autorul mai sus citat (1996) introduce pentru prima dată în literatura de specialitate din România noţiunea de "management integrat al buruienilor" (M. În noua concepţie.şi aplicarea lor să conducă la realizarea şi a altor cerinţe ale tehnologiilor culturilor. . Se pune întrebarea: Este agricultura durabilă pusă în practică? Se presupune răspunsul afirmativ şi atunci. reducerea (sau modificarea) numărului buruienilor până la un nivel tolerabil.

. profitabilitate. . . b) grupa componentelor condiţionate. Conceptul de combatere integrată a buruienilor trebuie să fie fundamentat pe caracteristicile ecologice ale fiecărei parcele. justiţia socială şi conservarea resurselor. respectate şi aplicate cu rigurozitate de orice agricultor. a) Grupa componentelor obligatorii include activităţi care trebuie cunoscute.Managementul integrat al buruienilor este parte componentă a sistemului de agricultură durabilă. .respectarea tehnologiei de cultură. precum şi pe baza unei continuităţi în combatere. b) Grupa componentelor condiţionate cuprinde activităţile mai laborioase şi care necesită cunoştinţe şi investiţii mai mari: .folosirea de sămânţă condiţionată.restabilirea echilibrelor de nutriţie.corectarea reacţiei solului. care prevede. oportunitate şi eficacitate în alegerea mijloacelor şi metodelor de combatere (P. în principal. 1986). Guş. .evitarea răspândirii seminţelor de buruieni prin apa de irigat. .utilizarea de erbicide.rotaţia culturilor. precum şi de posibilităţile tehnico-organizatorice ale fermei din zona respectivă. dar şi productivitate. cultură şi tehnologia acesteia. atât în timp.irigarea raţională. condiţiile pedoclimatice locale. Conţinutul (verigile) managementului integrat se precizează pentru fiecare fermă agricolă. . cât şi în spaţiu. păstrarea biodiversităţii. completat cu operativitate.distrugerea surselor de buruieni.eliminarea excesului de umiditate. Managementul integrat al buruienilor este o activitate care urmează încă să fie fundamentată ştiinţific şi practic. şi anume: . . depozitare. care nu necesită investiţii materiale. transport. recoltare. pentru fiecare solă sau cultură în funcţie de gradul de îmburuienare. maşinile agricole. . Astfel putem spune că acest concept de "combatere integrată a buruienilor" are două grupe importante: a) grupa componentelor obligatorii. protecţia mediului.

De asemenea. Principalele metode de prevenire sunt: a) Curăţirea materialului de semănat. integrată. complexate şi diferenţiat folosite în funcţie de situaţia particulară a fiecărei unităţi agricole. a însuşirilor morfologice ale seminţelor pentru a le putea recunoaşte în apele de irigat. cu specii de buruieni aduse din altă parte. Putem face afirmaţia că sistemul de metode agrotehnice şi chimice are o pondere foarte însemnată în acest concept. Numai cunoscând duşmanul poţi să te aperi. 2-4 frunze). ca atare. Aceste măsuri ocupă un loc important în sistemul Combaterii integrate a buruienilor. în diferite surse de îmburuienare şi în sol. METODE PREVENTIVE DE COMBATERE A BURUIENILOR În această grupă sunt cuprinse toate măsurile şi activităţile realizate pentru limitarea (eliminarea) infestării culturilor agricole. ci ele ar putea acţiona numai integrat. orice fermier pentru realizarea unui program de prevenire trebuie să cunoască speciile de buruieni în fazele tinere (cotiledoane. Este greu să se precizeze câte procente revin fiecărei categorii de metode în cadrul combaterii integrate a buruienilor. activitatea de combatere a buruienilor trebuie să fie continuă şi complexă. producţia obţinută conţine o mare cantitate de resturi . Imediat după recoltarea culturilor. poţi preveni atacul. Pentru organizarea unui sistem raţional de prevenire a îmburuienării se impune o mai bună cunoaştere a particularităţilor biologice ale buruienilor. parcelelor de teren. Toate terenurile agricole au o rezervă de buruieni imensă şi. solelor. ale căilor de înmulţire şi răspândire. deci. aceste componente nu se pot aplica separat.Ca atare. împreună. METODE DE COMBATERE A BURUIENILOR Metodele de combatere a buruienilor pot fi grupate în metode preventive (care previn aducerea de seminţe din alte surse în culturile agricole) şi metode curative (care acţionează direct asupra buruienilor). în gunoiul de grajd.

1 80 Fasole 98 0 0 0.1 Indicii de calitate fizică a seminţelor pentru semănat.).1. Pentru semănatul culturilor trebuie folosite numai seminţe selecţionate. seminţe sparte.25 0. pleavă.1 85 Floarea 98 5 0 0 85 soarelui Răpită de 98 0. frunze. Folosirea acestor seminţe fără a le supune unor operaţii speciale de separare.1 75 Linte 98 0 0 0. ai căror indicatori de puritate fizică şi ai procentului de seminţe de buruieni sunt standardizate (tabelul 6. pământ şi seminţe de buruieni. certificate şi libere de seminţe de buruieni.1 85 Soia 98 0 0.05 80 Năut 98 0 0. de selectare. la Puritate g 500 g e rm in a ţi Alte plante Buruieni S pec i a fizică to ta lă de % cultură % din care (minim) T o ta (minim) greu separabile Grâu 98 10 15 10 85 comun Orz ••" 98 20 20 15 85 Orez 98 20 20 15 85 Secară 98 20 15 10 85 Porumb 98 0 0 0 90 Mazăre 98 0 0 0.1 0. Tabelul 6.3 0 0 85 .organice. pe lângă îmburuienarea suplimentară a terenurilor agricole contribuie şi la înfiinţarea unor culturi rare şi neuniforme ca densitate. condiţii de valoare culturală a seminţelor certificate Seminţe străine-buc.

Separarea acestor seminţe de buruieni de seminţele plantelor de cultura se face electromagnetic. germinează în masă şi infestează în masă cultura. Apoi. instalaţii speciale etc. odată ajunse în terenul bine pregătit. b) Pregătirea raţională a gunoiului de grajd. porumb. acesta este verificat sub toate aspectele biologice şi genetice de către Laboratoarele pentru controlul calităţii seminţelor. Cunoscându-se particularitatea biologică a seminţelor de cuscuta care au tegumentul canelurat. vânturători etc) sau industriale (selectoare. gunoiul de grajd reprezintă o sursă potenţială de infestare cu buruieni.). odată cu gunoiul. soia etc. Seminţele de buruieni. o mare parte din seminţele de buruieni trec prin tubul digestiv al animalelor rumegătoare fără a-şi pierde capacitatea de germinaţie şi. Avena fatua. Sunt unele instalaţii speciale pentru separarea anumitor seminţe de buruieni greu separabile (ex. prin trecerea acestor seminţe prin faţa unui electromagnet. După condiţionarea sau selectarea materialului de semănat. în funcţie de proprietăţile seminţelor de buruieni sau ale plantelor de cultură.5 0 0 0 0 80 80 Pentru curăţire se folosesc instalaţii speciale locale (trioare. Pentru culturile de lucerna si trifoi sunt admise la semănat seminţele care au procent zero de cuscută.) în hrana animalelor numai sub formă măcinată sau pregătite .Lucerna 97 Trifoi 97 1. ajung în platforme. frunze rămase neconsumate de animale. După cum am mai menţionat anterior. iar pilitura de fier îşi găseşte loc în aceste caneluri. sau cu alte specii). acestea se amestecă cu pilitură de fier.5 1. Lolium sp. odată cu pilitura de fier sunt separate şi seminţele de cuscută (torţel).evitarea folosirii ca aşternut a paielor care conţin un număr mare de seminţe de buruieni (paie de grâu infestate cu Apera spica venti. cuscuta din trifoi sau lucerna). Pot ajunge aici (pe platforme) şi cu resturile de fân.folosirea de furaje concentrate (boabe de mazăre. gravitatoare. Ca atare. cu aşternuturile sau cu alte activităţi. Prezentăm mai jos câteva reguli de pregătire a platformei de gunoi: . .

. care au rolul de a linişti curgerea apei. (citat de A. trebuie luate măsuri de eliminare a acestui neajuns prin executarea anumitor operaţii uşoare. autorul prezintă că transportând 90 tone de gunoi de cal în câmp aducem un surplus de seminţe de buruieni de 33 milioane. Ca atare. . bălţilor. cu cât se întârzie recoltatul cu atât un număr mai mare de seminţe de buruieni ajung la maturitate şi se scutură pe sol. reprezintă o mare problemă pentru agricultori. În apele râurilor. Speciile de buruieni au coacere eşalonată. desecare sau scurgere pe pantele folosite pentru irigat sunt antrenate numeroase seminţe de buruieni. După Kott S.aşezarea de site de diferite mărimi la sorburile instalaţiilor ce trimit apa de irigat pe conducte. Multe din aceste seminţe îşi pot păstra germinaţia o lungă perioadă de timp (1-3 ani) chiar dacă stau în apă.termic. c) Curăţirea apelor de irigat de seminţe de buruieni.1994) în 600 g de gunoi de cal s-au identificat 312 seminţe aparţinând la 19 specii de buruieni. De asemenea. în jurul platformelor de gunoi.aşezarea de stăvilare din loc în loc. de obicei. Multe dintre acestea plutesc şi pot fi răspândite odată cu apa de irigat în toată cultura. . astfel încât seminţele de buruieni să se poată decanta (depune pe fundul canalelor). mai ales din recoltele infestate puternic cu diverse seminţe şi îndeosebi de buruieni. se dezvoltă foarte bine specii de buruieni care reprezintă la rândul lor surse de îmburuienare suplimentară a platformelor. Se va avea grijă ca acestea să fie distruse înainte de a fructifica.realizarea unei platforme bine încheiate şi împachetate pentru a favoriza fermentaţia anaerobă (cu temperaturi peste 60°C) care să conducă în final la distrugerea capacităţii de germinaţie a seminţelor. care. lacurilor. mărind astfel rezerva de seminţe de buruieni.A. din care 12 milioane de seminţe germinabile. în momentul actual. Astfel. Într-o platformă. înainte de începerea operaţiunii de irigat: . gunoiul trebuie menţinut o perioadă minimă de 3-4 luni pentru a putea fi distruse seminţele în totalitate. d) Recoltarea corectă şi la timp a culturilor agricole. Lăzureanu . Odată cu apa de irigat a fost răspândită aproape uniform în sudul ţării specia Sorghum halapense (costrei). canalelor de irigaţie.

Galium etc. Se au în vedere animalele aflate la păscut care odată cu fecalele răspândesc seminţe de buruieni din loc în loc. perdelele de protecţie.. de asemenea. greşurile din culturi şi de la capătul culturilor agricole. căile ferate.Multe specii de buruieni care cresc în vetre. Curăţirea combinelor şi instalaţiilor de recoltat şi batozat de seminţe de buruieni înainte de începerea lucrului. Bidens. Cu cât sunt lăsate un timp mai îndelungat pe teren. marginile tarlalelor. Toate suprafeţele de teren necultivate. Se impune astfel organizarea în bune condiţii a acţiunii de păşunat. malurile râurilor. terenul din preajma hidranţilor. Carantina este un serviciu organizat de stat prin care la graniţă şi în vamă se urmăreşte să se împiedice pătrunderea/ieşirea în/din ţară a unor seminţe de buruieni . digurile canalelor de desecare şi de irigat. Realizarea unei fertilizări echilibrate face ca plantele de cultură să crească viguros şi să înăbuşe buruienile. lacurilor. constituie o măsură preventivă a infestării cu seminţe de buruieni. transportate la mari distanţe. dacă nu au fost eliminate cu erbicide trebuie distruse înainte de a ajunge la recoltat. cum sunt pălămida. de lâna oilor sau de blana altor animale se agaţă multe seminţe de buruieni (Xanthium. f) Fertilizarea corespunzătoare cu îngrăşăminte chimice. terenurile unde au fost stâne de oi şi alte animale pot constitui adevărate focare de infestare cu seminţe de buruieni pentru terenurile vecine. cosit. e) Distrugerea diferitelor focare infestate cu buruieni şi seminţe de buruieni. Totodată. h) Organizarea serviciului de carantină. pentru a nu răspândi seminţele acestor buruieni periculoase în toată zona. prăşit sau prin aplicare de erbicide. g) Evitarea răspândirii seminţelor de buruieni prin intermediul animalelor. susaiul etc. Paiele sau resturile vegetale nu trebuie lăsate o perioadă lungă de timp pe teren. Toate buruienile de pe aceste locuri trebuie eliminate înainte de a forma sămânţă. cu atât numărul de seminţe de buruieni scuturate pe sol va fi mai mare. astfel încât să se evite trecerea animalelor prin locuri necultivate şi pline de buruieni.) care sunt. hotarele între proprietăţi.

). anuale. METODE AGROTEHNICE DE COMBATERE A BURUIENILOR Metodele agrotehnice acţionează direct asupra buruienilor şi organelor de înmulţire ale acestora (seminţe. . Ambrosia elatior. . răsărite sau în diferite fenofaze. combaterea bolilor şi a dăunătorilor etc. .. chimice.. de acumulare a apei etc.combate toate speciile de buruieni. ca de exemplu.pe lângă efectul de combatere a buruienilor. Sunt considerate buruieni de carantină următoarele specii de buruieni: Cuscuta sp. bienale şi perene. pregătirea patului germinativ pentru semănat.. . Acestea sunt: agrotehnice.odată cu combaterea buruienilor se realizează în sol şi condiţii favorabile de mediu pentru plante (posibilităţi de aerisire.sunt nepoluante şi deci nu deranjează. Acroptilorpicris. cum se întâmplă în cazul unor substanţe erbicide. . Aceste metode prezintă următoarele avantaje: . ci păstrează un echilibru în ecosistemul agricol. METODE CURATIVE DE COMBATERE A BURUIENILOR În această grupă sunt incluse toate metodele care combat efectiv buruienile în curs de răsărire. fizice şi biologice. rădăcini care formează lăstari etc.).foarte periculoase. Solanum rostratum. Orobanche sp. monocotiledonate şi dicotiledonate. La noi în ţară există un serviciu de carantină fitosanitară cu reglementări stricte cu privire la importul sau exportul de produse sau seminţe cu care s-ar putea transporta buruienile.nu lasă în sol şi plantă reziduuri. trasarea de brazde pentru irigat. care nu sunt încă prezente în ţara noastră şi în acelaşi timp să se împiedice răspândirea buruienilor foarte dăunătoare existente în anumite zone din ţară. măsurile agrotehnice îndeplinesc şi alte roluri.

lucrări de pregătire a patului germinativ. care contribuie la distrugerea buruienilor în curs de răsărire. Prin lucrările de întreţinere a arăturilor (lucrări superficiale.unele lucrări ale solului aplicate neraţional şi prea des (arătura. iarna (în cazul arăturilor de toamnă).nu întotdeauna se pot executa la momentul optim. . Prin arat o bună parte din masa de organe vegetative ale buruienilor sunt aduse la suprafaţa solului şi distruse. costreiul. freza.). aratul. în cazul arăturilor de vară. Arăturile foarte adânci şi desfundarea putem spune că elimină radical buruienile atât din seminţe cât şi din organele de înmulţire vegetativă. lucrarea cu freza. pirul. în vegetaţie. grapa. Cu cât buruienile . fie datorită condiţiilor climatice nefavorabile (ploi). fie prin uscare. fie prin îngheţ. vara. ca atare. iar rădăcinile sunt tăiate. tasează (bătătoresc) solul. sunt lucrări energofage (mari consumatoare de energie mecanică. deteriorează structura. încorporate în sol şi distruse marea majoritate a buruienilor anuale şi bienale în vegetaţie şi numai parţial cele perene (pălămida. ca grăpatul) sunt distruse buruienile abia răsărite. combinatorul. desfundarea etc. Sunt lucrările care se execută cu plugul. presupun un număr de braţe de muncă sau maşini (plivit. Acestea din urmă pot regenera după un timp formând noi plante. trestia.). lucrări de întreţinere etc. cultivatorul.). ex. Prin arătură sunt tăiate. cizelul.Măsurile agrotehnice de combatere a buruienilor prezintă şi unele dezavantaje: . secţionate şi. volbura. prăşitul etc. rugul etc. acestea mor prin deshidratare. Cele mai importante măsuri agrotehnice cu rol important în combaterea buruienilor sunt: a) Lucrările solului. grăpatul cu grape cu discuri grele. . fie din lipsa forţei de muncă.) favorizează intensificarea proceselor chimice şi microbiologice de descompunere a materiei organice din sol şi astfel reducerea conţinutului de humus al solului. prăşit manual etc.sunt costisitoare din punct de vedere energetic şi financiar şi obositoare. iar parţial distrug şi organele de înmulţire vegetative ale acestora prin arătură.

După ce majoritatea seminţelor de buruieni au răsărit (câmpul a înverzit). Equisetum arvense (coada calului). cât şi de a favoriza germinarea altor seminţe. Dacă în sol este umiditate suficientă. Sorghum halepense (costreiul). Principiul metodei constă în lucrarea superficială şi repetată a solului din două în două săptămâni. rădăcinile buruienilor scoase la suprafaţă prin arături îşi refac repede funcţiile şi încep să vegeteze. Sonchus arvensis (susaiul).sunt în faze de vegetaţie mai tinere. Aristolochia clematitis (cucurbeţica). în acest interval scurt. Rumex acetosella (măcriş) etc. Metoda provocaţiei ajută la distrugerea seminţelor viabile din sol şi constă în mărunţirea stratului de la suprafaţă prin lucrări superficiale pentru a stimula germinarea acestora. Metoda epuizării se foloseşte pentru distrugerea buruienilor perene cu înmulţire prin muguri de pe rizomi sau drajoni: Cirsium arvense (pălămida). Această metodă este indicată. succesul în combaterea buruienilor este deplin. Convolvulus arvensis (volbura). Se foloseşte şi în cazul culturilor care se seamănă târziu (sorg. Budoi şi A. 1996). în livezile de pomi unde solul dintre rânduri se lucrează ca ogor negru. distrugând astfel buruienile. iar solul uscat. stolonii sau drajonii se epuizează. lăstarii nou formaţi folosesc mai multe substanţe de . în special. iar reuşita lor este direct proporţională cu umiditatea din sol. Pentru o mai bună combatere a buruienilor se recomandă metoda provocaţiei şi metoda epuizării (Gh. ricin. cu atât efectul de distrugere este mai mare. Dacă lăstarii vor fi tăiaţi repetat. solul se lucrează din nou superficial atât pentru a le distruge. în aceste zone. Phragmites communis (trestia). lucrările de întreţinere a arăturii trebuie repetate. Pentru ca aceşti lăstari să apară şi să se dezvolte la suprafaţă consumă o parte din substanţele de rezervă din rădăcină. substanţele de rezervă se consumă şi astfel rizomii. Penescu. la care terenul poate fi lucrat până la semănat de 2-3 ori prin lucrări superficiale. În solurile umede sau imediat după ploi. pepeni). de 2-3 ori. Cynodon dactylon (pirul gros). pentru a tăia lăstarii apăruţi la suprafaţă. bumbac. Această operaţie se repetă de 2-3 ori la adâncimi diferite (mai ales la arăturile de vară). Agropyron repens (pirul târâtor). Ca urmare.

vetrele de pălămidă. Sunt câteva specii de buruieni care nu pot fi distruse în totalitate printr-o arătură superficială sau două lucrări cu discul. de pir gros). Cu cât se întârzie arătura cu atât rezerva de substanţe plastice din segmentele de rizomi se reface. de costrei. stolonul sau drajonul. După ce majoritatea rizomilor au lăstărit şi câmpul este verde se execută arătura adâncă. curentul de hrană are flux îndreptat spre părţile aeriene şi mai puţin spre rădăcină. . Trebuie menţionat că adâncimea lucrărilor. umiditatea din sol etc. cartoful şi se execută pentru distrugerea buruienilor în stadii tinere şi a crustei. Această metodă se poate practica după recoltarea borceagurilor. rapiţei de toamnă. fie se execută o arătură superficială pentru a aduce organele vegetative din adâncime la suprafaţă. lăstarii nu mai au posibilitatea să ajungă la suprafaţă. grâului pentru ca terenul să rămână necultivat o perioadă mai lungă. iar apoi când lăstarii sunt răsăriţi şi au talia de 10-12 cm înălţime se execută arătura adâncă care îngroapă atât lăstarii cât şi rizomii fragmentaţi. iar succesul este asigurat dacă este completată cu aplicarea de erbicide. adâncimea. textura şi fertilitatea solului. Operaţia de grăpat se recomandă numai pentru anumite culturi ca porumbul. drajoni) prin lucrări superficiale. din rădăcinile tăiate vor porni noi lăstari. cartofilor timpurii. după care se execută două operaţii cu discurile în sensuri diferite. orzului. fie două lucrări perpendiculare cu grapa cu discuri pentru a fragmenta foarte bine rizomii sau stolonii. cu atât epuizarea este mai rapidă şi mai sigură. Este o metodă costisitoare (se execută de 2-3 ori) şi necesită o perioadă lungă de timp.rezervă decât sintetizează rizomul. O variantă mai practică a acestei metode este fragmentarea organelor vegetative ale buruienilor (rizomi. epoca de executare şi numărul acestora depind de structura buruienilor. dar nu vor mai putea ajunge la suprafaţă din lipsa substanţelor de rezervă din rizom sau stoloni. La aceste culturi după recoltare şi eliberarea terenului de resturi vegetale se execută. Această metodă se poate utiliza numai în cazul culturilor prăsitoare şi în cazul arăturilor întreţinute ca ogor negru (necultivate). iar după arătura adâncă. După arătura adâncă. Cu cât rizomii sunt fragmentaţi mai mărunt. b) Distrugerea buruienilor prin grăpat şi prăşit. Pentru eliminarea acestor buruieni trebuie folosite toate metodele de combatere. deoarece mugurii aflaţi pe rădăcinile mai adânci dau naştere la noi plante (ex.

Astfel. mohor (Setaria sp.). dacă se cultivă mai mulţi ani la rând aceeaşi plantă pe un teren.) sunt specifice culturii de sfeclă. De aceea. Aceasta reprezintă coloana vertebrală a Managementului integrat al buruienilor. frig etc. loboda (Chenopodium sp. albăstriţă (Centaurea cyanus). Prin prăşit se distrug toate buruienile. secetă. de obicei. când plantele de cultură au 3-4 frunze. mac (Papaver rhoeas). pe rândul de plante sau în jurul pomilor. anuale sau bienale. Se mai execută şi înainte de răsărit când din anumite motive nu răsare cultura (crustă. erbicidele folosite etc. de gradul de îmburuienare. în culturile de legume etc. În acest caz se foloseşte grapa cu colţi reglabili sau sapa rotativă. Speciile de tiuită (Galium sp. în scopul distrugerii buruienilor. Prăşitul este operaţia care se execută mecanic cu cultivatorul sau manual cu sapa. c) Rotaţia culturilor. Operaţia se execută după ce s-a ridicat rouă pentru a elimina distrugerile de plante de cultură (dimineaţa. Lucrarea de prăşit manual este extrem de grea. necesită multă forţă de muncă şi nu se poate face decât pe timp frumos. ca urmare a eficienţei combaterii şi a costurilor economice neînsemnate.). costrei (Sorghum halepense) sunt specifice culturilor de porumb. ştirul (Amaranthus sp. De aceea aceste operaţii trebuie reduse prin utilizarea de erbicide. plantele de porumb sunt foarte fragile datorită turgescenţei maxime a celulelor). se vor înmulţi foarte mult buruienile care însoţesc cultura respectivă. se fac 3-4 praşile manuale.). şopârliţă (Veronica sp. Efectul lucrării este maxim dacă se execută când buruienile sunt mici şi slab înrădăcinate. Numărul de praşile şi epocile de executare depind de particularităţile culturilor. De regulă.Pentru combaterea buruienilor în faze tinere se recomandă grăpatul cu sapa rotativă (la porumb). Plantele cultivate sunt însoţite de anumite specii de buruieni. soia şi floarea-soarelui. meişor (Digitaria sanguinalis). neghină (Agrostemma githago) sunt specifice cerealelor păioase. speciile de mohor lat (Echinochloa crus-galli).). . iar dacă operaţia se repetă de 3-4 ori sunt distruse şi cele perene. care sau adaptat în decursul timpului particularităţilor biologice şi tehnologiei lor de cultură. prin metoda epuizării. muştarul sălbatic (Sinapis sp.).). obositoare şi scumpă.

3 163.2 41. Aceste plante sunt: iarba de Sudan. Dacă în această perioadă. La stabilirea unei rotaţii trebuie avute în vedere particularităţile buruienilor care predomină. Pentru combaterea buruienilor perene. cu erbicidarea etc.3 Grâu-porumb 183. răpită. Este perioada în care îşi formează sistemul radicular. inul. mazărea.7 porumb-ovăz Rotaţia Luptă mai uşor cu buruienile culturile competitive. creşte necesitatea corelării rotaţiei culturilor cu lucrările solului.).3 Grâu-grâu224. în funcţie de rotaţiile utilizate la Fundulea (Gh.9 Soia-grâu67. 1975) Grâu (nr.buruieni/m2) Porumb (nr.6 68. secara. Sin şi colaboratorii. concurându-le pentru factorii de vegetaţie.Monocultura favorizează şi înmulţirea bolilor şi dăunătorilor. lucerna şi trifoiul anul II etc. dacă se folosesc rotaţii de plante având particularităţi şi tehnologii deosebite de cultură se limitează foarte mult înmulţirea buruienilor (tabelul 6. Gradul de îmburuienare la grâu şi porumb. Sunt câteva culturi numite "competitive" care. mai rapide şi densităţii mari.8 Mazăre-grâu83.2. precum prăsitoarele.2.7 72. dar în cazul acestora numai dacă praşilele se execută la timp.0 134. Plantele care luptă mai slab cu buruienile sunt cerealele păioase de primăvară.2 178. . datorită creşterii mai viguroase. sfecla de zahăr. culturi care cresc. mai greu în primele stadii de dezvoltare. în general.0 416. iar buruienile invadează cultura distrugând-o. pot sufoca buruienile.0 44. cânepa. ca epocă şi ca adâncime. Tabelul 6. porumbul pentru siloz. terenul nu este curat de buruieni producţia poate fi diminuată în procent de 30-100%. Dimpotrivă. De aceea. se recomandă ca măsură obligatorie utilizarea erbicidelor aplicate înainte de semănat pentru a elimina concurenţa cu buruienile din aceste culturi. anghinarea. porumbul.0 88.buruieni/m2) la la la recoltare desprimăvărare recoltare Monocultură 525.

Kott (1955) citează o reducere a gradului de îmburuienare. f) Semănatul raţional. Atât fertilizarea cu îngrăşăminte organice. cât şi cea cu îngrăşăminte minerale conduc la creşterea viguroasă a plantelor de cultură.14 şi 34. Aplicarea amendamentelor calcaroase reduce foarte mult numărul de buruieni specifice reacţiei acide. Salsola soda (sărăcia) şi Salsola Kali sp. ruthenica (ciurlanul). Statice gmelini (limba peştelui). ca: Scleronthus annus (sincerică). Solurile acide se caracterizează prin prezenţa unor specii de buruieni tipice. Ranunculus arvensis (piciorul cocoşului) etc. Solurile alcaline sunt îmburuienate cu specii de Salicornia herbacea (iarba sărată). Dacă semănatul se face la epoca optimă se asigură o încolţire rapidă a seminţelor şi deci se reduce perioada de timp între semănat şi răsărit. plantele de cultură vor avea mai multe substanţe nutritive la dispoziţie şi vor creşte nestingherite. Gunoiul de grajd trebuie să fie bine fermentat şi să se aplice în special culturilor prăşitoare. Aplicarea îngrăşămintelor favorizează şi dezvoltarea buruienilor. trei fraţi pătaţi (Viola arvensis). care stânjenesc buruienile ce răsar mai târziu.d) Fertilizarea. în funcţie de doza de amendamente între 6. e) Folosirea amendamentelor. Bujoreanu şi colaboratorii (1966) arată că prin amendare au fost eliminate speciile de măcriş (Rumex sp. Aplicarea de amendamente (gips şi fosfogips) reduc în cazul acestor soluri numărul de buruieni specifice.). Putem spune că lucrarea solului înainte de semănat. Equisetum arvense (coada calului).66%. în funcţie de doza aplicată. Rumex acetostella (măcriş mărunt). care preferă această reacţie. Astfel că dacă buruienile sunt distruse prin diferite metode culturale până la semănat şi după semănat. iarba vântului (Apera spica venti). epoca şi densitatea la semănat influenţează în mare măsură îmburuienarea culturilor. Astfel. ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum). Ultima lucrare de pregătire a patului germinativ trebuie . Kott (1955) citează reducerea numărului de plante de ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum) cu 40-95%. Raphanus raphanistrum (ridichea sălbatică).

În ceea ce priveşte densitatea plantelor. culturile semănate prea timpuriu răsar greu şi mai anevoios decât buruienile. citat de C. 1955. La stabilirea epocii de semănat trebuie să se ia în calcul cerinţele faţă de temperatură pentru germinarea plantelor de cultură. cultura va răsări odată cu buruienile. Pintilie şi colaboratorii .1985) (tabelul 6.3. Cu cât semănatul se face mai târziu după lucrarea solului. citat de Kott. iar amânarea semănatului conduce la scăderea producţiei.). În anii umezi şi mai răcoroşi. precum şi alte considerente. este cunoscut că densităţile mai mici favorizează răsărirea şi creşterea buruienilor. . iar densităţile optime asigură cea mai bună creştere şi dezvoltare a plantelor şi contribuie la diminuarea buruienilor (Sariciuk.executată înaintea operaţiei de semănat pentru a distruge buruienile răsărite sau în curs de răsărire. O repartizare uniformă a seminţelor la unitatea de suprafaţă asigură o mai bună acoperire a terenului de către plantele cultivate şi înăbuşirea buruienilor.

1 4.). Lappa major .28 120 24.4 9. iar buruienile se smulg uşor.7 2.Tabelul 6. care s-a folosit în trecut. de combatere a buruienilor de pe zona rândurilor care se seamănă la distanţe mari între rânduri.7 13. dar utilizată şi astăzi.6 8.1 2.1 2. inclusiv buruienile cu sistem radi-cular pivotant (Plantago sp.5 65.2 9. Taraxacum officinalis păpădia.brusturele mare. Este o lucrare veche. dar şi astăzi pe suprafeţe mai mici. în practică se execută l -4 praşile manuale.3 2. De obicei. buruier/m2 Greutate buruieni sămânţă anuale perene total | de 90 12.16 150 21.3 11.33 140 80. iar organele vegetative rămân în profunzimea solului. Este o lucrare mai eficace şi mai puţin costisitoare decât plivitul. gradul de .un băţ lung cu o lamă metalică ascuţită la vârf.3 11.0 57. Influenţa normei de sămânţă asupra gradului de îmburuienare la grâul de toamnă şi de primăvară Planta Grâu toamnă Grâu primăvară Norma de Nr.61 160 79. mai ales în grădini. din care vor apare noi lăstari.7 1. Lucrarea se execută manual. pajişti.67 g) Plivitul buruienilor. prin smulgerea buruienilor cu mâna.3.0 11. ţinând cont de cultură. . Plivitul se execută înainte ca buruienile să înflorească pentru a nu forma seminţe.1 11. Buruienile perene se smulg greu. Se recomandă ca pentru stârpirea acestora. Verbascum phlomoides . Prin plivit se distrug în special buruienile anuale şi bienale. obositoare.lumânărica etc. această operaţie dă rezultate bune dacă solul are umiditate suficientă.66 de 120 71. Această operaţie se execută cu oticul . h) Prăşitul manual. Pe pajişti. Este o lucrare grea. locuri greu accesibile cu maşinile şi instalaţiile de erbicidat etc. operaţia de plivit să se efectueze de 2-3 ori.pătlagina.

volbură). Specia Leersia oryzoides (orez sălbatic) nu este combătută prin această metodă. În această perioadă se găseşte cea mai redusă rezervă de substanţe de hrană. a doua coasă se execută mai jos. După răsărirea acestora se menţine un strat de apă de 5-10 cm până când buruienile sunt distruse prin asfixiere.. Faza optimă de cosire a acestor specii perene este perioada între dezvoltarea deplină a frunzelor şi cea de la începutul înfloririi (Klingman . pajişti etc. mai ales în locurile virane necultivate.) etc.1996.îmburuienare.1998). pătlagina (Plan-tago sp. Este importantă stabilirea adâncimii corespunzătoare. j) Inundarea. Se execută manual sau mecanic. Prin cosit nu pot fi combătute în totalitate păpădia (Taraxacum offici-nalis). Cele perene se distrug prin 2-3 lucrări de prăşit manuale. Prin prăşit se distrug complet buruienile anuale şi bienale. citat de Gh. carton etc. înainte ca buruienile să înflorească şi să fructifice. Penescu . margini de drum. ştevia (Rumex sp. gunoi de grajd) sau folii de plastic. care produc seminţe aproape de suprafaţa solului. Săndoiu . Budoi şi A. hârtie. citaţi de P. Cele perene se cosesc până la epuizarea totală. Aşa se poate combate din păşuni specia Erigeron canadensis (bătrâniş).). pirul gros (Cynodon dactylon). canale de irigaţii. Este operaţia de acoperire a solului dintre rândurile de plante prăsitoare cu resturi organice (paie. k) Mulcirea. pe terenurile nivelate şi este eficace în combaterea speciilor Echinochloa crus-galli şi Echinochloa phylo-pogon. Se practică în orezarii. Această metodă combate bine multe buruieni anuale şi perene (pir. i) Cositul buruienilor.1975. condiţii de sol. Pentru buruienile care lăstăresc după prima coasă din mugurii de la baza tulpinilor se recomandă două coase. Buruienile sunt astfel înăbuşite. tulpina se lignifică şi nu mai lăstăreşte. Guş şi D. După două coase. dar numai parţial pălămida şi .

a) Arderea cu flacăra este o metodă de distrugere a buruienilor din culturile de prăsitoare (porumb. deoarece consumă combustibil mult. vreji. In SUA s-au folosit amestecuri de propan cu parafină pentru combaterea costreiului. coceni) cu scopul executării arăturii. în unele situaţii se ard pe câmp produsele secundare (paie. moartea survenind în câteva zile. a cuscutelor din lucerna. şi sporeşte puterea de concurenţă a plantelor cultivate. Cirsium arvense (pălămida). mai ales a speciilor Echinochloa crus-galli (mohorul lat). sorg) şi legume (morcov). furtune şi arzătoare. ştevie (Rumex aceîosd) etc. 1) Irigarea şi desecarea. bumbac. Mulciul format din materii organice contribuie şi la ameliorarea conţinutului de humus din sol. Polygonum avi-culare (troscotul). a buruienilor din plantaţiile de arbuşti fructiferi etc.costreiul. Flacăra trebuie să producă pălirea buruienilor. Această metodă nu are perspective. La cultura de căpşun. deprecierea şi distrugerea acestora de către boli (putregaiuri. Desecarea reduce numărul de buruieni specifice conţinutului ridicat de umiditate din sol cum ar fi: coada calului (Equisetum arvensis). un rezervor de combustibil. în special). Pentru această operaţie se foloseşte un agregat format din tractor. mulciul este o operaţie obligatorie pentru a preveni contactul fructelor cu solul. Irigarea favorizează înmulţirea buruienilor. Arzătoarele sunt adaptate astfel ca flacăra să nu atingă frunzele plantelor cultivate. Sorghum halepense (costreiul mare) etc. Această metodă nu este recomandată pentru că are multe dezavantaje: . jaleşul (Stachys palustris). METODE FIZICE DE COMBATERE A BURUIENILOR Ca metode fizice amintim arderea cu flacăra şi sterilizarea solului.

o importanţă tot mai mare o are combaterea buruienilor pe cale biologică.strică echilibrul din ecosistemul agricol. şi D. în sere se folosesc vapori de apă supraîncălzită. citat de P.elimină materia organică necesară refacerii humusului. METODE BIOLOGICE DE COMBATERE A BURUIENILOR În ultimul timp. Combaterea biologică implică utilizarea în lupta cu buruienile a unor duşmani naturali.1998)..1990. a dăunătorilor şi a agenţilor patogeni (Matei I. ca agenţi patogeni. păsări. Săndoiu .distruge microorganismele pe o adâncime de 10-12 cm. Au mai fost experimentate şi folosirea microundelor electromagnetice cu maşina Zapper pentru distrugerea seminţelor de buruieni. Guş. la amestecul utilizat pentru ghivecele nutritive. Metoda este unanim acceptată de specialiştii în domeniul protecţiei plantelor şi reprezintă o componentă esenţială în combaterea integrată a buruienilor. în special. . . Această metodă se practică mai ales în legumicultura. b) Sterilizarea solului. injectaţi în sol între două cicluri de producţie. . acolo unde se constată atac puternic de gândac ghebos (Zabrus tenebrioides) şi viermele roşu al paiului (Haplodiplodis sp. viteza mare de creştere şi de înăbuşire a buruienilor. Cu această metodă se distrug atât seminţele de buruieni cât şi agenţii patogeni şi dăunătorii din solul respectiv.). în răsadniţe. în sere şi solarii. melci. insecte. Sterilizarea se face şi prin arderea miriştilor. peşti sau folosirea unor însuşiri ale plantelor de cultură cum ar fi secreţia de substanţe alelopatice. Această metodă se recomandă numai în zonele unde atacul de Zabrus tenebrioides (gândacul ghebos) este foarte puternic şi arderea miriştii ajută la refacerea rezervei dăunătorului. . Se mai face sterilizarea şi cu formaldehidă. D.

între buruiana gazdă şi agentul biologic se realizează în final un echilibru. Astfel că. care a fost adusă din Argentina (Gh.Metoda prezintă avantajul că este continuă. răspândită în partea de nord a Americii. Există însă riscul ca. planta a cuprins aproximativ 30 milioane ha. Combaterea biologică a buruienilor s-a dovedit a fi eficientă pe suprafeţe mari. în anul 1893. pagubele produse de buruieni să fie sub pragul economic de dăunare (costul unei măsuri suplimentare de combatere a buruienilor să fie mai mic decât valoarea producţiei salvate). Pintilie 1985). plantă ce acoperă suprafaţa râurilor şi bazinelor de apă. iar pentru combaterea zambilei acvatice (Eichornia crassipes). cactusul Opuntia sp. Pericolul a fost înlăturat cu ajutorul insectei sfredelitoare Cactoblactus cactorum. Până în 1925. s-au folosit specii de gândaci din genul Chrysolina. tripsul (Aminotrips andersoni) şi . bazine geografice. Câteva exemple de combatere biologică a buruienilor: în Australia. În SUA pentru distrugerea pojarniţei (Hypericum perforatum). a sistemelor de irigaţie şi drenaj sau folosit agenţi patogeni din genul Cercospora (C. cu o viteză de răspândire anuală de 500.. Este de dorit ca la acest echilibru. infestate puternic cu o singură specie de buruieni provenită dintr-o altă zonă. nepoluantă. insule sau continente. originar din America.1996). activitatea hidrocentralelor. cultivat ca plantă ornamentală. Numeroase metode de combatere care sau încercat asupra ei au fost fără rezultat. buruiană foarte periculoasă pe păşuni. împiedicând navigaţia. acesta să se adapteze şi pe planta de cultură. Pentru a opri înmulţirea exagerată a acesteia este necesar să se aducă din ţările de origine bolile şi dăunătorii specifici. s-au introdus: musca frunzei (Agasicles hydrophită). economici şi păstrează diversitatea în ecosistemele agricole. apoi folosit pentru garduri vii pe lângă curţi şi grădini. înmulţind şi utilizând un duşman natural în combaterea buruienilor. Pentru combaterea buruienii Althernatera philoxeroides.000 ha. Budoi şi A. Penescu .

crapul chinezesc). de înfrăţire şi ramificare. amintim: cânepa.) se poate folosi dipterul Tephritis dilacerata.fluturele (Vogtia molloi). ce conţine sporii ciupercii Colletotrichum gloesosporiaides sp. în 1981. Stancu (1998) afirmă că unele plante superioare secretă substanţe alelopatice numite "coline" şi că lanurile de secară şi orez sunt mai curate de buruieni şi din cauza prezenţei acestor substanţe. floarea-soarelui după ce a depăşit stadiul de opt frunze. iar în 1992 a apărut produsul "Kolego". s-au folosit ciupercile Puccinia chondrilina şi Erzsiphae cicoracearum. acţiunea bucurându-se de mult succes. jaceae şi lepidopterele Sphaenoptera jugoslaviea. nu a mai fost nevoie să se folosească anual erbicide pentru combaterea acestei buruieni din perimetrele drenate şi irigate (I. In acest sens. date din care rezultă că pentru combaterea răsfuguhii . secara. I. multe plante de cultură înăbuşe buruienile şi solele sunt mai curate. Pentru combaterea susaiului (Sonchus sp. cerealele de toamnă semănate în epoca şi la distanţa optimă ş. în lacurile şi crescătoriile de peşte.1999). începând cu anul doi de cultură. Metzneria paucipunctella şi Pe-lochrista medulana. Datorită vitezei mari de creştere. în lupta biologică cu buruienile se apelează şi la anumite însuşiri ale plantelor de cultură. gramineele şi leguminoasele perene. Aeschynomene.Chondrilla juncea L. vegetaţia subacvatică este distrusă cu ajutorul peştelui fîtofag (Ctenopharyngoton idellus . a apărut bioerbicidul (microerbicidul) "David". care conţine sporii ciupercii Phytophtora amilo-vora. iar pentru buruiana Centaurea diffusa s-au folosit ciupercile Puccinia centaurea. In SUA pentru combaterea buruienilor din culturile de bumbac s-au folosit gâştele.a . iarba de Sudan. P. destinat pentru combaterea speciei Morrenia odorate din livezile de citrice. destinat combaterii lui Aeschynomene virginica din culturile de orez şi soia. Onisie .. În literatura de specialitate există. Tot autorul arată că. După cum este cunoscut. de asemenea.

unde accentul trebuie pus pe protecţia mediului şi a stării de sănătate a populaţiei. Chiar dacă vom folosi cele mai elaborate tehnologii de care dispunem în prezent în combaterea buruienilor acestea vor provoca în agricultură pierderi cuprinse între 15 şi 20%. recesiune economică. Peste 2. AVANTAJE. IMPORTANŢĂ Populaţia globului va creşte în următorii ani de la 5 miliarde la 6-7 miliarde de locuitori.000 plante). plantele cultivate sunt supuse concurenţei a circa 200 specii de buruieni.ERBICIDELE Şl PROBLEMATICA LOR. cu o inflaţie tot mai mare.000 specii de buruieni (din totalul de 290. Obiectivul specific agricultorilor în domeniul combaterii buruienilor este acela de a spori productivitatea muncii în producţia agricolă prin reducerea sau eliminarea concurenţei buruienilor fără a dăuna ecosistemelor agricole. Culturile agricole şi animalele concurează într-un mediu complex pe care îl împarte cu peste 30. Acest lucru trebuie atins în conjunctura socio-economică şi ecologică în care ne aflăm. COMBATEREA CHIMICĂ A BURUIENILOR DIN CULTURILE AGRICOLE GENERALITĂŢI.5-2 ori mai multe alimente decât s-au produs în ultimii ani.000 specii de protozoare. DEFINIŢIE. ciuperci şi bacterii. din care 10-15 specii infestează major fiecare cultură în parte).000 insecte şi peste 100. şi anume în plină criză energetică. . cu peste 740. Pământul ar suporta nu mult peste 20 milioane de locuitori dacă omul nu ar practica agricultura. Va trebui să se producă în viitor cel puţin de l .000 de specii de buruieni cauzează pagube economice serioase culturilor agricole (în fiecare an.

precum şi generaţiile acestor produse chimice. Vergiliu menţiona. 3 sau 4 substanţe chimice cu scopul de a mări spectrul de acţiune.4-D şi MCPA (diclorofenoxiacetic şi metilclorofenoxiacetic). terbutrin) bazate pe triazine. A treia generaţie de produse chimice o putem nominaliza odată cu descoperirea erbicidelor reziduale (atrazin. în special. în anul 1880. buruienilor şi dăunătorilor. Dacă de la începuturile sale istorice omul a început să acumuleze cunoştinţe empirice privind combaterea chimică a buruienilor (în scrierile sale. metribuzin. în prezent. sulfatul de fier etc.). . Pentru a putea defini conceptul de combatere chimică a buruienilor trebuie să avem în vedere evoluţia descoperirii şi utilizării a-cestor produse în timp. Creşterea producţiilor agricole după cel de-al doilea război mondial este legată de utilizarea substanţelor chimice în combaterea bolilor. pentru prima dată. din ultimii 50 de ani au accelerat procesele de tehnicizare a agriculturii şi a altor sfere ale biologiei agricole. In decursul istoriei aceste produse chimice pentru combaterea buruienilor au cunoscut mai multe generaţii. Sfârşitul secolului XX marchează utilizarea izolată a câtorva substanţe chimice anorganice în distrugerea buruienilor (cianamida de calciu. suntem contemporanii generaţiei amestecurilor de substanţe chimice. Aceste substanţe se folosesc şi astăzi în combaterea buruienilor din culturile de porumb şi cereale păioase şi reprezintă a doua generaţie de erbicide. Descoperirile remarcabile din domeniul chimiei pesticidelor şi a erbicidelor. Odată cu descoperirea primelor substanţe cu efect în combaterea buruienilor din culturile agricole. Utilizarea pe scară mică a acestor substanţe. Putem spune că începutul utilizării substanţelor chimice în agricultură este după anul 1941. de câte 2. Abia în secolele al XVII-lea şi XVIII-lea se semnalează pentru prima dată avantajele folosirii substanţelor chimice în combaterea buruienilor. de-a lungul istoriei. după descoperirea de către Pokorny şi Templeman a două substanţe din grupa clorofenoxiacetici: 2. în general. tehnicile de cultură şi odată cu acestea şi metodele de combatere a buruienilor. aproape 50 ani. de a micşora impactul asupra plantelor şi mediului şi de a micşora doza la hectar. Darwin dă prima indicaţie de existenţa unei substanţe care stimulează creşterea. despre utilizarea apei de mare cu proprietăţi chimice în combaterea buruienilor). problematica abordării metodelor de combatere s-a modificat total. cum este şi firesc.Concomitent cu creşterea populaţiei în timp au evoluat. poate marca prima generaţie a substanţelor chimice în agricultură. sulfatul de cupru.

începând din anul 1970.Putem spune că utilizarea produselor chimice de sinteză în combaterea buruienilor este de dată recentă. erbicidele sunt substanţe de sinteză care. se poate vorbi de o utilizare pe scară mai largă a erbicidelor în agricultură.1. Deci. Consumul de erbicide la nivel planetar şi naţional este în strânsă legătură cu cerinţele de hrană ale oamenilor şi cu necesităţile industriilor prelucrătoare din agricultură. Utilizarea acestor produse în agricultură în combaterea buruienilor au luat numele de erbicide (de la cuvintele latineşti herba = iarbă şi cedocedere = a ucide). încât putem spune că astăzi este practic imposibil să realizăm producţii mari fără erbicide. Creşterea nevoilor de hrană ale oamenilor a condus nemijlocit la dezvoltarea unei industrii chimice cu capacităţi imense de producţie. provoacă moartea buruienilor. Tabelul 7. aplicate pe sol sau în culturile agricole. In ţara noastră se poate spune că. Consumul de pesticide pe plan mondial şi în România .

economisindu-se forţa de muncă umană.lasă în sol şi recoltă cantităţi mai mari sau mai mici de reziduuri. e) necesită personal bine instruit şi o tehnică de aplicare adecvată şi specială. în funcţie de ţara sau firma producătoare. ca denumiri comerciale.80 In prezent putem afirma că au fost descoperite peste 2.53 1. b) reduce numărul lucrărilor mecanice cu întreţinerea culturilor.500 erbicide. 14. Principalele avantaje ale folosirii erbicidelor sunt: a) înlătură lucrări ca plivitul. în funcţie de natura chimică a erbicidului. valoarea DL50 este mare.000 mg/kg corp). prăşitul.125 44.650 6. ca urmare a efectului remanent din sol. uşor şi repede se pot controla (trata) suprafeţe mari. cositul. f) nu sunt toxice pentru om şi animale (au toxicitate mică. . peste 10. Utilizarea acestor substanţe active în amestec fac ca sortimentul de erbicide care este la îndemâna fermierului de azi să fie vast. Ele se aplică cu maşini de erbicidat terestre sau cu aviaţia utilitară. Aceste produse sunt fabricate sub diferite denumiri comerciale. din care peste 220 sunt folosite ca substanţe active în producţie. .750 27.împiedică realizarea de rotaţii şi asolamente. d) determină costuri unitare de producţie mici şi profituri nete mari. economisindu-se energie fosilă şi evitând tasarea sau degradarea însuşirilor fi zice ale solului. apa şi aerul din zona în care sunt aplicate.375 80. . comparativ cu praşilele manuale şi mecanice. Dintre dezavantajele utilizării erbicidelor amintim următoarele: .16 31.850 2.Produsele Erbicide Insecticide Fungicide Altele Total în lume (mii. în România (mii.poluează solul. deci au o productivitate foarte mare.25 8.85 6. Folosirea erbicidelor în combaterea buruienilor prezintă atât avantaje cât şi unele dezavantaje. c) într-un timp scurt.

de magneziu.regulile de protecţie a muncii. .domeniul de utilizare.prevenirea şi eliminarea poluării cu erbicide etc.formele sub care sunt condiţionate. . Este extrem de important de ştiut care este intervenţia acestor erbicide în lanţul trofic şi care sunt consecinţele acestor intervenţii. . . Marea .mecanismul de acţiune al acestora. . despre reacţia plantelor de cultură la aceste produse şi apoi pregătirea corespunzătoare a celor care le folosesc. . . de fier. . toate având importanţa cuvenită pentru cel care le foloseşte.proprietăţile fizico-chimice. Numărul mare al erbicidelor impune clasificarea acestor după mai multe criterii.aspecte de toxicitate. despre tehnica de aplicare. . Din grupa erbicidelor anorganice fac parte sărurile de amoniu.Deci.tehnicile de aplicare. de calciu. de potasiu sau de sodiu. folosirea erbicidelor presupune în primul rând cunoştinţe temeinice despre produse (erbicide). Fiecare herbolog care se respectă realizează o clasificare a acestor produse în felul său. şi anume: . a) Clasificarea erbicidelor după natura lor chimică Există două grupe de erbicide: organice şi anorganice.selectivitatea faţă de diverse plante cultivate. . .proprietăţile fiziologice şi biochimice.spectrul de combatere al buruienilor. De aceea. CLASIFICAREA Şl STRUCTURA ERBICIDELOR Pentru elaborarea unui program de combatere chimică a buruienilor trebuiesc cunoştinţe temeinice despre erbicide.aspecte economice. operaţia de aplicare a erbicidelor trebuie socotită ca o măsură care vine să completeze celelalte metode clasice de combatere a buruienilor şi nu de înlocuire a lor. de cupru. Singura fără confuzii şi acceptată de toii specialişti este clasificarea după natura lor chimică.

ciclohexan dione (Nabu. ele însă participă la realizarea altor produse. Targa.). Dicopur M. Starane. Sencor. Grupa erbicidelor organice cuprinde marea majoritate a erbicidelor folosite în prezent în combaterea buruienilor. Buctril Universal. Pivot. DMA-6. Icedin Super. Select. Treflan. Aramo). . Treflan.sulfonilureice (Glean. .isoxazoli (Merlin.).amide (Dual Gold. Dikotex.). . Touchdown).). .arilaxiacizi (SDMA.diverse (Comand.majoritate a acestor produse nu se mai fabrică în prezent sub această formă. Sekator etc. . . Diizocab. Tomigan etc. Dicotex. Goal etc. Modown. . Sansac.).).erbicide cu selectivitate fiziologică sau chimică (Guardian.4-D etc.). Diizocab etc. Stomp etc.erbicide cu selectivitate de natură morfologică sau anatomică (SDMA. Fusilade. Afalon. Lasso. . . . Venzar etc. Guardian. Grodyl. . Relay.toluidine (Bălan. Bolero). amestecuri (Primextra Gold. Glyphogan. . Arelon). Prome-trex etc. Onezin. . Raft). Erbicide selective (în care sunt grupate majoritatea erbicidelor) cu următoarele subgrupe: .).).difenili-eteri (Blazer. Această grupă cuprinde următoarele clase de erbicide: . .compuşi cu amoniu cuaternar (Reglone. Gesaprim. Panida.derivaţi picolinici (Lontrel. .). Gramoxone etc. Compas etc.). Buctril M). Mecloran. Targa etc.ureice substituite (Linurex. Titus). Horness etc. Focus Ultra.).triazine şi triazinone (Gesagard. Lintur. Starane. Lasso.aminofosfaţi (Basta. Eradicane. Frontier. Eflurin. . Agil. Racer. Roundup. Gallant. Buctril etc.diazine (Basagran.benzonitrili (Bromotril.inidazolinone (Arsenal.carbamaţi (Betanal. .).derivaţi ai benzofuranului (Nortron). 2. . b) Clasificarea erbicidelor după selectivitate: A. .

Modown. Prometrex.4-D. Racer. Icedin Forte.. . Gesagard. Modown.erbicide care se absorb în principal prin rădăcină şi secundar prin frunze (Onezin. . = pre planting incorporated).4-D. Aretit etc. Sencor etc. B asta. Erbicide neselective sau totale (Reglone. Roundup. Lasso. . Tackle etc. Icedin Super etc. Glean. Roundup. Afalon. Gramoxone etc. Glean. Betanal etc.). Gesagard etc. Venzar.erbicide cu selectivitate de poziţie sau mecanică (Onezin. e)Clasificarea erbicidelor după epoca de aplicare . Velpar. Sencor etc.erbicide care acţionează asupra fotosintezei . .4-D. Dual Gold etc.erbicide selective la doze moderate (Basagran. Erbicidele sistemice se împart la rândul lor în următoarele subgrupe: . Diizocab).i. SDMA.). Buctril.). SDMA.). c) Clasificarea erbicidelor după modul de acţiune 1. Gesaprim. . Reglone).). Dicotex.). 3.). Dicotex.).). Bălan. . Diizocab. Brominal etc. d) Clasificarea erbicidelor după principalele procese metabolice asupra cărora acţionează: . 2. erbicide de contact (Basagram.erbicide care se absorb în principal prin frunze şi secundar prin rădăcini (Asulox. Buctril. .erbicide care se aplică înainte de semănat.inhibă reacţia H:H în fotoliza apei (Atrazin.). Pivot etc. Glyphogan. erbicide sistemice (2. odată cu pregătirea patului germinativ şi se încorporează în sol (p.erbicide care se absorb numai prin frunze (Starane. Lintur etc.erbicide care se absorb prin coleoptil şi hipocotil (Guardian. 2.erbicide care acţionează asupra germinaţiei seminţelor (Treflan.erbicide care acţionează asupra vârfurilor de creştere (hormonale) (2.p. B. .).erbicide care acţionează asupra respiraţiei (Aretit. erbicide reziduale (Onezin.). Aretit. Arsenal.

încorporate adânc (8-12 cm) (Treflan. Furore.). Dual etc. în timpul perioadei de vegetaţie sau postemergent (Agil.) (Onezin. încorporate superficial (3-5 cm) (Dual Gold.). FW) (Primextra Gold.U. . Flexidor. b)nevolatile.Această grupă. Gesagard. Dicopur. f)Clasificarea erbicidelor după forma de condiţionare .000 mg/kg corp) cu etichetă neagră. Atrazin.000 mg/kg corp) cu etichetă albastră. Sencor. Lasso. Glyphogan etc.erbicide fabricate sub formă de paste fluide sau suspensii concentrate (S. .erbicide fabricate sub formă de granule (G) (Dymid etc..). în funcţie de gradul de volatilizare al erbicidului. Teii etc.erbicide care se aplică după răsărit. Lasso.erbicide care se aplică înainte de recoltare sau pre harvesting (Roundup.erbicide fabricate sub formă de granule dispersabile în apă (WG) (Lintur.erbicide fabricate sub formă de emulsii concentrate (EC. . Logran.).). .erbicide fabricate sub formă de soluţii apoase (WS) (Asulox. Reglone. Prometrex.). . Glean.erbicide care se aplică imediat după semănat. Dicotex. Mecloran. . Primextra Gold etc. Venzar. I de toxicitate cu DL5CK50 mg/kg corp) cu etichetă roşie. . . III de toxicitate cu DL50 între 200 şi l . Buctril etc.). CE) (Guardian. Diizocab etc. Rival etc. sesubdivide în: a)volatile. moderat toxice (gr.).).C. II de toxicitate cu DL50 între 50 şi 200 mg/kg corp) cu etichetă verde. Treflan. Targa. SDMA. Pyramin etc. Trophy etc.erbicide fabricate sub formă de pulberi (pudre) muiabile (WP.). . . SDMA. Oltisan etc.extrem de toxice (gr.). Gesaprim.cu toxicitate redusă (grupa IV de toxicitate cu DL50 > 1. g)Clasificarea erbicidelor după gradul de toxicitate .puternic toxice (gr. înainte de răsărit sau preemergent (Gesagard. P. .

In etapa actuală. . diluanţi. iar când se amestecă cu apa formează o emulsie.realizarea unui amestec şi a unei dispersii uşoare şi rapide a substanţei active a erbicidului în apă sau în alte substanţe (ulei).C. concentrat emulsionabil. pastă (suspensie lichidă). omogen a două sau mai multe substanţe care nu mai pot fi separate prin metode mecanice. cu scopul de a obţine un volum mai mare. Este un erbicid a cărui substanţă activă este dizolvată în ulei. Emulsia concentrată (EC. iar substanţa care se dizolvă se numeşte dizolvat. .FORMELE SUB CARE SUNT FABRICATE ERBICIDELE Erbicidele fabricate sub formă de substanţă pură sunt foarte puţine. 2. pudră umectabilă. Aceste erbicide nu sunt solubile în apă. calcar). sunt însă solubile în ulei. emulgatori etc. care să permită împrăştierea uniformă pe suprafaţa ce urmează a se trata. argilă.creşterea fitotoxicităţii (de exemplu.). Se găsesc sub formă moleculară sau ionică. Soluţia concentrată (S. substanţele erbicide sunt amestecate (formulate) cu diferiţi solvenţi. în cazul granulelor. Marea majoritate a erbicidelor se fabrică sub formă de emulsii concentrate. . granule. fiecare granulă de dimensiuni de câţiva mm conţine cantitatea de substanţă activă pe care o are produsul unitar). Foarte adesea ca substanţă dizolvant se foloseşte apa şi mai rar uleiul de petrol.pentru a putea fi manipulate mai uşor în timpul folosirii.creşterea rezistenţei erbicidelor la diferite condiţii de mediu. Este un amestec fizic. adjuvanţi (polimeri. . sau WS).4-D etc. Majoritatea erbicidelor solubile în apă se produc sub formă de soluţie concentrată (SDMA. CE). pentru următoarele aspecte: . Substanţa în care se dizolvă se numeşte dizolvant. tablete efervescente etc. Erbicidele sunt fabricate sub următoarele forme: soluţie concentrată. granule dispersabile în apă.

Dacă este depozitat o perioadă mai îndelungată erbicidul se poate separa de substanţa în care este diluat şi de aceea înainte de a fi utilizat se agită ambalajul (se roteşte ambalajul de câteva ori).S. Termenul corect ar trebui să fie "pudră dispersabilă" pentru că însuşirea principală a acestor erbicide nu este cea de umezire. Onezin. Pasta fluidă (FW.). Lasso. Agil. Pyramin etc.) (provin de la cuvintele englezeşti wettable powder . se obişnuieşte . de regulă apa). Au un aspect de lichid vâscos (gros). Provine de la cuvântul din limba engleză flowable (care curge). fapt pentru care aceste erbicide se introduc direct în rezervorul instalaţiei de erbicidat. ci de dispersare în apă. Dual. Când amestecul apă + erbicid este liniştit imediat deasupra apare o pată grasă care este erbicidul.U. Mistral. Sunt amestecuri solide dintre erbicide mărunţite fin (pentru a putea trece prin sitele şi duzele instalaţiilor de aplicare. Fusilade etc. Pudră umectabilă sau muiabilă (WP. Din această grupă fac parte erbicidele triazinice (Gesagard. Din a-ceastă grupă fac parte erbicidele Primextra Gold. Sunt erbicide solide sau lichide suspendate (diluate într-un lichid. un diluant (bentonită) şi substanţa ajutătoare dispersabilă şi umectabilă (acetat de polivinil. Granule dispersabile (DF . C. P.La pregătirea soluţiei şi la aplicarea ei trebuie obligatoriu ca sistemul de amestec (barbotare) al instalaţiilor să funcţioneze în timpul aplicări. Sunt granule de dimensiuni mici care în contact cu apa dispersează (se dizolvă) imediat.) sau concentrat în suspensie.pudră umectabilă). Când acestea se amestecă cu apa se obţine o suspensie. Sub această formă sunt fabricate erbicide care au o solubilitate foarte redusă atât în apă cât şi în ulei. In timpul aplicării este nevoie de agitare permanentă pentru a se evita depunerea acestuia. Venzar. Pentru faptul că din această categorie de erbicide formulate astfel fac parte substanţe care se aplică în doze mici şi foarte mici. Din această categorie fac parte erbicidele Treflan.).dry flowable) sau WG (water granule). silicat de aluminiu etc. Guardian. Sencor etc.

1%. Gesagard. Aceste granule se fabrică prin procesul de extrudere. . dar mai ales se evită greşelile de dozare (se ştie precis că o doză de erbicid se aplică la unu hectar) (exemplu Lintur. Când sunt aplicate la suprafaţa solului (locul de unde germinează majoritatea seminţelor. doza de erbicid se introduce în rezervor şi în câteva secunde se dizolvă atât plicul cât şi granulele. De exemplu. Glean. adică fiecare granulă conţine tot atâta substanţă activă cât are unitatea de măsură. erbicidele formează un strat toxic.9%. Se evită astfel contaminarea utilizatorului. Acest efect poate să fie de 2-3 săptămâni (ca la majoritatea erbicidelor) sau 5-6 luni ca la câteva erbicide reziduale (Atrazin. deci un plic hidrosolubil = o doză.ca ele să fie ambalate în material hidrosolubil (un polimer care se dizolvă rapid în apă) şi poartă numele de "plic hidrosolubil". Fiecare granulă din compoziţia acestui produs are trisulfuron 4. Titus etc. Metode de aplicare a erbicidelor După locul prin care pătrund în plante şi după locul în care acţionează. pastile etc. după ce buruienile au răsărit.). Erbicidul îşi păstrează însuşirea de fitotoxicitate o perioadă de timp numită „agrodisponibilitate toxică” sau efect persistent şi distrug buruienile pe măsură ce acestea apar. un plic hidrosolubil conţine cantitatea de erbicid la hectar. precum şi 1-2 ani ca la erbicidele reziduale (Na TA etc). Lintur 75 WG are în compoziţie dicamba 65. De regulă. Acest lucru diferenţiază net aceste produse formulate în acest mod de cele formulate sub formă de pulbere umectabilă sau pudră. Sub această formă de plic. erbicidele se pot aplica la suprafaţa solului înainte ca buruienile să apară sau pe frunze. Se fabrică sub formă de granule. Tablete efervescente. Sunt asemănătoare cu tabletele folosite în medicaţia umană. Sencor etc).9% şi trisulfuron 4.1% şi dicamba 69. Tell.

erbicidele volatile se încorporează la 8-10 cm.i. Sunt. de asemenea. însă semănatul florii-soarelui la adâncimea de 6-7 cm duce la evitarea contactului rădăcinilor cu erbicidul. La culturile de vie sau în plantaţiile de pomi (meri) şi la anumite plante prăşitoare ca floarea soarelui sau porumb se aplică pentru a distruge buruienile de pe zona rândurilor. operaţie efectuată cu combinatorul sau cu grapa cu colţi reglabili. Aplicarea preemergentă a erbicidelor. erbicidele volatile (cele care se evaporă la anumite temperaturi sau datorită vântului) se încorporează imediat cu grapele cu discuri. operaţie efectuată cu grapa cu discuri. Gesagard sau Prometrex). se aplică pe toată suprafaţa la sol sau în perioada de vegetaţie. Adâncimea de încorporare variază în funcţie de tipul erbicidului astfel: . în final. imediat după semănat şi înainte de răsărit realizează la suprafaţa solului o peliculă toxică. La aplicarea erbicidelor la suprafaţa solului trebuie să avem în vedere: solul să fie bine mărunţit şi moderat pentru ca erbicidul să se împrăştie uniform pe suprafaţa sa. diminuarea efectului rezidual al erbicidelor pentru a putea realiza rotaţii şi deci. urmând ca buruienile dintre rânduri să fie distruse prin praşile mecanice. Toate buruienile care răsar în acest interval sunt distruse. erbicidele. un film protector toxic gros de 3-5 cm.La culturile de păioase sau prăşitoare.erbicidele nevolatile se încorporează la 3-5 cm. concomitent cu aplicarea sau nu mai târziu de 20-25 minute. (preplanting incorporated) înainte de semănat se face pe toată suprafaţa şi este obligatorie încorporarea acestora. care sunt preluate prin sistemul radicular şi sunt toxice pentru floareasoarelui. uzual. Cantitatea de apă folosită la aplicarea acestor erbicide este cuprinsă între 300 şi 400 l/ha. . reducerea dozei de erbicid. .p. în acest mod sunt aplicate erbicidele aşa-numite de poziţie (ex. cu efecte financiare pozitive. Aplicarea erbicidelor p. Aplicare erbicidelor pe zona rândului are ca efect eliminarea praşilelor manuale.

faza de dezvoltare a buruienilor ce trebuiesc distruse. 1968. faza de 2-3 frunze trifoliate la leguminoase. după ce s-a ridicat roua. numită faza de rozetă (ex. prin rădăcină şi apoi circulând în interiorul ei prin vasele sistemului circulator (cazul erbicidelor sistemice). ABSORBŢIA ERBICIDELOR Şl TRANSLOCAREA LOR ÎN PLANTE Erbicidele distrug buruienile la contactul ce acestea (cazul erbicidelor de contact) ori de îndată ce au pătruns în plantă. specia şi uneori varietatea. Astfel.) în perioada de vegetaţie. pot să metabolizeze erbicidele sau au anumite însuşiri morfo-anatomice care le permit să fie tolerante la erbicide. Aplicarea postemergentă (postem.condiţiile de temperatură. 1996). Trophy etc.faza de dezvoltare a plantelor de cultură. fără vânt. La aplicarea erbicidelor postemergente trebuie să se ţină seama de faza de dezvoltare a buruienilor. sau 3-4 cm înălţime etc. La aplicările postemergente viteza vântului trebuie să fie foarte mică pentru a evita fenomenele de derivă laterală sau drift (sub 0. La aplicarea postemergentă se au în vedere următoarele aspecte: . Harness. de umiditate şi de vânt. Acestea sunt sensibile numai într-o anumită fază. Faza de dezvoltare a plantelor de cultură este faza în care acestea sunt cele mai tolerante. Penescu. avem sfârşitul perioadei de înfrăţire până la formarea primului internod la aplicarea erbicidelor la cerealele păioase..). 2-3 frunze. faza de 3-4 frunze la porumb etc. Condiţiile de climă.tipul erbicidului folosit (Erver şi colab.). . Căile de pătrundere a erbicidului în plante variază în funcţie de tipul erbicidului. soiul sau hibridul cultivat şi evoluţia condiţiilor de mediu. cu temperaturi ce depăşesc 10-15°C.multe erbicide care se aplică în preemergenţă (Dual Gold. citat de Gh. . faza de brădişor la in. . Aplicarea trebuie să se facă pe timp calm. Lasso. Budoi şi A. .25 m/s).

unele dintre erbicide sunt absorbite mult mai uşor prin organele subterane decât prin organele aeriene ale plantelor.sunt erbicide care au efect numai dacă sunt aplicate la sol. influenţează acţiunea toxică a erbicidelor asupra plantelor. erbicidele trebuie să intre în contact cu acestea fie direct (cazul erbicidelor de contact). Căile de pătrundere a erbicidelor în plante variază în funcţie de: tipul de erbicid utilizat. muguri.ABSORBŢIA ERBICIDELOR ÎN PLANTĂ Utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor presupune cunoaşterea unor mecanisme fiziologice (biofizice şi biochimice). care apar în relaţia erbicid-plante şi care ne ajută la elaborarea celor mai potrivite tehnologii de utilizare a erbicidelor cât şi la obţinerea de produse sănătoase şi menţinerea mediului înconjurător curat. Erbicidele pătrund în plantă fie prin părţile subterane (sămânţă. în numeroase cazuri. speciile şi uneori chiar soiurile şi hibrizii de plante. Pentru a distruge buruienile. cârcei.distrugerea buruienilor înainte de răsărire şi ca atare. tulpină). fie pătrunzând în interiorul lor. în sistemul circulator (cazul erbicidelor sistemice).). ţesuturi. modul de aplicare al erbicidului (preemergant. . ppi etc. translocat) la locul de acţiune (vârful de creştere al rădăcinii sau tulpinii. fie prin părţile aeriene (frunze.). fie prin ambele căi în acelaşi timp. . ABSORBŢIA ERBICIDELOR APLICATE LA SOL Aplicarea erbicidelor la suprafaţa solului se face pentru 3 motive principale: . eliminarea concurenţei cu plantele de cultură în primele faze de vegetaţie. Căile de pătrundere. acţionând asupra seminţelor aflate în sol şi cărora le inhibă germinaţia sau dezvoltarea rădăcinilor (sunt alte erbicide care se . locul de pătrundere a erbicidelor în plante nu este şi locul de acţiune al acestora. De multe ori. postemergent.). Pentru a fi toxic erbicidul trebuie să ajungă (să fie transportat. lăstari. diferite organe ale plantei etc. rădăcini etc.

La contactul cu seminţele în timpul germinaţiei erbicidele pot fi adsorbite sau absorbite. Erbicidele aplicate la sol pot rămâne la suprafaţa solului acţionând ca un erbicid pelicular. Erbicidele din sol sunt dizolvate sau dispersate în soluţia solului şi transportate cu acestea în organele subterane ale plantei şi apoi mai departe până la locul unde acţionează toxicul. la graminee absorbţia prin rădăcini este foarte mică. în funcţie de volatilitatea acestuia (810 cm pentru cele volatile şi 3-5 cm pentru cele nevolatile). stoloni. rizomi. la suprafaţă. soluţia solului) sau activă.absorb numai prin hipocotil sau coleoptil .). tuberculi. Pătrunderea erbicidelor prin absorbţie poate fi pasivă (odată cu şuvoiul de apă. iar la plantele dicotiledonate absorbţia prin rădăcină a erbicidelor este principala cale. fie se încorporează în sol la diferite adâncimi. Erbicidul ajuns astfel în sol poate fi preluat prin absorbţie de către seminţele în curs de răsărire (pentru a germina. Rădăcinile tinere au . de coleoptil. Dual Gold nu se absorb prin rădăcini. Contactul cu erbicidul din sol se face în procesul de creştere a rădăcinilor sau tinerelor plantule. Exemplu. cele absorbite pătrund odată cu apa (soluţia solului) în interiorul seminţei. Pătrunderea prin rădăcini a erbicidelor aplicate la sol este una din căile importante prin care acestea ajung în plante. dar sunt şi erbicide care aplicate la sol nu se absorb prin rădăcina plantelor. Absorbţia propriu-zisă se face la nivelul perişorilor absorbanţi (radiculari). Lasso. care ajung în stratul cu erbicid (cazul erbicidelor rămase la suprafaţa solului neîncorporate). Deplasarea erbicidului în sol are loc şi prin difuziune (diferenţa de concentraţie dintre diversele puncte ale solului). b) Absorbţia prin rădăcini. Sunt însă plante care nu absorb erbicidele prin rădăcini. Erbicidele aplicate pe sol pot fi absorbite de plante prin următoarele organe: a) Absorbţia prin seminţe. împreună cu apa de precipitaţii sau de irigaţie. când planta consumă energie pentru a absorbi erbicidul. Cele adsorbite rămân în tegument sau la suprafaţa tegumentului seminal. seminţele absorb apa şi odată cu ea pătrunde şi erbicidul). erbicidele Mecloran.organe care se dezvoltă în sol). bulbi. drajoni etc. ci prin coleoptil sau hipocotil. de rădăcini.

). clorambnenul . iar de aici să ajungă în sistemul vaselor conducătoare liber sau lemn. plantula (prin coleoptil şi hipocotil). de unele caracteristici ale erbicidului şi de condiţionarea acestuia. umiditatea solului şi în special de anumite caracteristici ale solului. Plasarea erbicidelor în sol este. trece prin . Sunt alte erbicide care sunt translocate mai lent (ex. Pentru a fi eficace erbicidele trebuie să străbată mai întâi pereţii celulelor pilifere. În acest caz. linuron (Afalon) etc. dinitroaniline etc. care nu ajung într-unul dintre aceste sisteme. c) Absorbţia prin coleoptil şi plantulă (hipocotil). Absorbţia începe cu o fază rapidă de pătrundere.Amiben. Budoi şi colaboratorii. de asemenea. pH-ul. Transportul (translocarea) erbicidelor absorbite prin rădăcină către locurile de acţiune se face de regulă odată cu seva brută. precum şi de unele însuşiri ale solului şi a echipamentelor de aplicare. Uniformitatea distribuţiei depinde de metoda de aplicare. hipocotil sau tânără plantulă reprezintă principala cale de absorbţie a unor erbicide aplicate la sol în plante şi singura cale a unor plante de a prelua erbicidele aplicate în sol.4-D . urmată de o fază mai lentă. Exemple de erbicide care se absorb prin rădăcini: atrazin (Onezin). 1994).capacitate mai mare de absorbţie comparativ cu cele mature. respectiv. Absorbţia radiculară este un proces dependent de numeroşi factori: temperatură. şi care sunt rapid translocate din rădăcini în ţesuturile de creştere. trifluralin (Treflan). posibilitatea de spălare a erbicidului din zona rădăcinii. se depun în spaţiul liber din pereţii celulelor sau sunt eliberate din nou în soluţia solului şi prin urmare nu manifestă acţiune toxică pentru plante (Gh. Erbicidele. Zona de absorbţie principală se situează la 5-50 mm de vârful rădăcinii. Pătrunderea erbicidelor prin coleoptil. prin sistemul vaselor conducătoare lemnoase (xilem). Ca atare. 2. De altfel.SDMA. cum ar fi capacitatea de absorbţie şi. rizodermice şi corticale. un factor esenţial. majoritatea erbicidelor aplicate la sol se plasează şi sunt distribuite în stratul de 2-6 (8) cm adâncime. determinant pentru eficacitatea acestora. cu cât ne depărtăm de vârful rădăcinii cu atât scade puterea de absorbţie a erbicidelor. în procesul creşterii. erbicidul trebuie plasat în zona în care se dezvoltă rădăcinile.

stadiul de dezvoltare a plantelor. lăstari etc. de asemenea. lumina etc. aplicarea erbicidelor la sol are efect nesatisfacător. Ca atare. plasmalema) Absorbţia foliară este completă când erbicidul este eliberat în citoplasmă de unde prin sistemul vaselor liberiene (floem) ajunge în alte părţi ale plantei . În procesul de absorbţie foliară. Exemple de erbicide care pătrund prin coleoptil şi plantulă sunt thiocarbamaţii (Mecloran. Eradicane. formaţiunile speciale şi structura lor. Dual. tulpini şi formaţiuni speciale (muguri.stratul de sol toxic şi absoarbe erbicid. Olticarb etc. Pătrunderea şi absorbţia erbicidelor prin frunze. Intervin.) este influenţată de numeroşi factori: natura suprafeţei plantei. umiditatea. Dacă buruienile sunt răsărite. d) Absorbţia erbicidelor prin organele aeriene. ca şi metodele de aplicare. pereţii celulari. caracteristicile produsului aplicat (natura substanţei active şi formularea ei). ceea ce are ca efect o creştere anormală sau chiar moartea. cârcei. temperatura. erbicidele trebuie să străbată mai multe bariere (cuticula.). trebuie folosite erbicide foliare (postemergente).

stomate etc. care sunt mai cerate. erbicidul Dynam 75 care combate foarte bine specia Chenopodium din culturile de soia etc. Uniformitatea frunzei. Citowet. diferite răni deschise. erbicidele se aplică împreună cu substanţe surfactante neionice. Reţinerea erbicidelor la suprafaţa frunzelor depinde de însuşirea frunzelor de a se umezi şi de tensiunea superficială a amestecului. d) Vârsta plantelor.). dimensiunea şi rigiditatea perişorilor prezenţi pe frunze au importanţă în reţinerea erbicidelor la suprafaţa frunzelor. cuticulă şi epidermă etc. după cum urmează: e) . orientarea acestora şi de unghiul faţă de direcţia de stropire. care au rolul de a curăţa (spăla) frunza de ceruri (straturi de aleurone) şi a lăsa stomatele libere pentru a primi erbicidul (exemplu. Absorbţia erbicidelor depinde de forma şi suprafaţa frunzelor. Are un rol important în reţinerea erbicidelor. De exemplu. poate fi combătută datorită dispunerii intermitente (întrerupte) a acestei ceri pe frunză. densitatea.În etapa actuală.CONDITIILE CARE INFLUENŢEAZĂ ABSORBŢIA FOLIARĂ Gradul de reţinere a unui erbicid foliar depinde de mulţi factori: a) Caracteristicile morfologice ale plantelor. Chenopodium album. Trend). modul de dispunere a stratului de ceară joacă un rol important în reţinerea şi absorbţia erbicidelor c) Calitatea stratului de ceară. (Ex. Numărul. deşi formează o cantitate mai mare de ceară (aspect fainos). pentru a uşura reţinerea şi pătrunderea erbicidelor prin frunze. de stadiul de dezvoltare al frunzei. Frunzele tinere reţin mai bine soluţia de erbicid. Pătrunderea erbicidelor în frunze se face prin stomate. omorândo. Extravon. Pilozitatea frunzei. comparativ cu frunzele mature. precum şi de prezenţa formaţiunilor speciale (perişori. b) Suprafaţa frunzei. lăsând zone prin care erbicidele pot pătrunde.

polaritatea moleculelor). Absorbţia prin frunze este influenţată şi de calitatea formulării erbicidelor. pătrunderea erbicidelor prin cuticulă şi epidermă. Dimensiunile picăturilor formate în timpul aplicării influenţează pătrunderea erbicidului în frunză. deoarece acestea sunt aşezate în marea lor majoritate pe suprafaţa inferioară a frunzelor. Traversarea cuticulei este un fenomen pasiv fizico-chimic. Deci. circulaţia sevei devine mai activă şi sunt mai uşor . unelte de lucru sau grindină şi reprezintă o cale cu totul ocazională de pătrundere a erbicidelor. Pentru a pătrunde prin stomate trebuie ca acestea să fie deschise şi acest lucru este dependent de condiţiile de climă (temperatură. Imediat sub cuticula ceroasă se găseşte epiderma. dar şi unul activ. Pentru a înlesni reţinerea şi pătrunderea erbicidelor în plante acestea au în formulare diferite substanţe emulgatoare. care reprezintă şi ea o stavilă în pătrunderea erbicidelor.. substanţe tensioactive. de calitatea stropirii şi de factorii de mediu. ea este străpunsă cu uşurinţă de majoritatea erbicidelor. lumină etc. calitatea stropirii. Cu cât diametrul median al picăturilor creşte reţinerea şi pătrunderea sunt mai mari. Pot influenţa direct reţinerea sau absorbţia (o ploaie imediat după aplicare spală particulele de pe suprafaţa frunzei îndepărtându-le). ingrediente. astfel: calitatea formulării erbicidelor. fie indirect prin realizarea turgescenţei celulelor frunzelor (când sunt turgescente celulele frunzelor. Pătrunderea prin cuticulă şi epiderma frunzei reprezintă principala cale de intrare a erbicidelor prin frunză Deşi cuticulă este ceroasă.) şi de momentul tratamentului în timpul zilei.pătrunderea prin stomate. Aceste răni pot fi provocate de insecte. muianţi. pentru a pătrunde în frunze. în timp ce traversarea epidermei este un fenomen pasiv. erbicidul trebuie să posede anumite proprietăţi chimice (ex. condiţiile de mediu. pătrunderea erbicidelor prin răni. Nu este principala cale de pătrundere a erbicidelor prin frunze. iar contactul cu erbicidul este relativ redus (cea mai mare parte a erbicidelor foliare cad pe partea superioară a frunzei).

diviziunea celulară. . puţin permeabilă. stomatele sunt închise. Penescu. străbat citoplasmă şi ajung în mitocondrii. La temperaturi ridicate se dezvoltă o cuticulă groasă. fenomen care face posibilă pătrunderea altor cantităţi. 1996). absorbţia erbicidelor. dipiridilici şi derivaţi ureici). Când clima este foarte uscată (secetă şi arşiţă). majoritatea erbicidelor cer un interval de minimum 5-6 ore pentru a pătrunde în frunze. În cloroplaste are loc procesul de fotosinteză . epocă de aplicare. Dintre factorii de mediu care pot influenţa absorbţia prin frunze menţionăm în principal: lumina care creşte absorbţia erbicidelor prin stimularea fotosintezei. După aplicarea foliară. Mecanismul prin care erbicidele provoacă moartea buruienilor sau a plantelor sunt multiple. moartea plantelor" (Gh. oprirea fotosintezei. După pătrunderea prin cuticulă şi epidermă. Odată cu seva elaborată se deplasează şi erbicidele. Budoi şi A. Efectul distrugător al erbicidelor poate avea loc imediat ce vin în contact cu părţile plantei sau după pătrunderea lor în plante. În mitocondrii este localizat procesul de respiraţie. iar în final. umiditatea şi precipitaţiile. implicit. încetinirea creşterii. vântul influenţează negativ absorbţia. iar picăturile de erbicid se evaporă foarte repede. iar cunoaşterea lor ne ajută să luăm decizii cu privire la doză. Temperaturile scăzute frânează fotosinteza şi deci. ACŢIUNEA ERBICIDELOR ASUPRA PLANTELOR Prin "mod de acţiune" al erbicidelor înţelegem "mecanismele prin care acestea determină dereglarea funcţiilor vitale. În această zonă acţionează erbicidele din clasa dinitrofenoli (Aretit etc. în nucleul celular sau în cloroplaste.transformarea energiei luminoase în energie chimică .proces care poate fi afectat de numeroase erbicide (triazine. după care ploile nu mai au efect de spălare . Temperaturile moderate favorizează absorbţia foliară.penetrate de erbicide). Precipitaţiile căzute imediat după aplicarea erbicidului spală picăturile şi pot micşora efectul acestuia. metode de aplicare etc. deoarece grăbeşte evaporaţia şi volatilizarea erbicidelor.). temperatura.

dar şi de însuşirile morfologice. iar oxigenul este pus în libertate. Basagran. Ca atare. diferenţierea celulelor. Erbicidele sistemice pătrund în diferite organe ale plantelor şi sunt translocate prin sistemul de liberi sau lemnos până la locul de acţiune.În nucleul celular . este utilizată . Gramoxone. moartea survenind după o perioadă mai lungă de timp (2-3 săptămâni de la data absorbţiei). aceste erbicide nu se translocă. De regulă. şi anume: stadiul de lumină. provocând slăbirea şi dezorganizarea membranelor celulare. fiziologice şi biochimice ale plantelor. stadiul de întuneric.acţionează erbicide ca: MCPA (dicotex). erbicidele se clasifică în două grupe: de contact şi sistemice. Acestea omoară lent (cronic). Ele pot provoca anomalii morfologice. alungirea. Basta etc. erbicidele sistemice pot afecta următoarele procese biologice: a) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra fotosintezei se desfăşoară în două stadii. Erbicidele de contact manifestă o toxicitate rapidă (acută).unde se găseşte informaţia genetică necesară reproducerii . acestea devin foarte permeabile şi pierd prin scurgere conţinutul celular.). în care energia chimică. în cursul căruia energia luminoasă este captată de pigmenţii clorofilieni. Picloram etc. Unele erbicide ard frunzele (picăturile de erbicid au rol de lupă care captează razele solare şi astfel ard ţesuturile). este transformată apoi în energia chimică ATP şi NADPH. Prin acţiunea erbicidelor poate fi influenţată permeabilitatea şi funcţiile celulare. Erbicidele de contact se numesc aşa deoarece omoară celulele şi ţesuturile cu care vin în contact. Denumirea de erbicide de contact se referă la cele cu aplicare foliară (Reglone. înmagazinată anterior sub formă de ATP şi NADPH. Efectul lor distrugător este izolat la locul unde a ajuns picătura. nu sunt transportate în plantă. După modul de acţiune. divizarea exagerată. Ca atare. trecerea de la viaţa latentă la cea activă. Modul cum acţionează aceste erbicide este diferit în funcţie de însuşirile fiecăruia. cu repercusiuni asupra sintezei proteinelor.

care înseamnă descompunerea apei sub influenţa luminii în elemente constitutive. triazine (Gesaprim. Sencor). Unde acţionează şi ce faze pot perturba erbicidele. cuantă de lumină. Această descompunere are loc după următoarea schemă: + hv + + H2O + NADP > NADPH + H + 1/2 O2 hv — energie luminoasă. produse şi efecte mai puţin studiate. . hv este energie luminoasă. Multe erbicide intervin în blocarea reacţiei de fotoliză a apei (reacţia Hill). în acest complex proces al fotosintezei?: . uracili (Venzar etc.pot acţiona în perturbarea mecanismelor de transfer al energiei. Cu activitate mixtă acţionează erbicidele cu efect asupra blocării sintezei pigmenţilor carotenoizi şi a lipidelor în membrane.). .pentru sinteza moleculelor organice în prezenţa şi cu utilizarea CO2. hidroxibenzonitrili (buctril).). Se eliberează astfel oxigenul molecular indispensabil respiraţiei aerobe. În transferul de electroni acţionează cele mai multe erbicide: ureice (Linurex). Gramoxone Basta etc.pot acţiona în perturbarea transferului de electroni. În perturbarea mecanismelor de transfer al energiei acţionează erbicide care inhibă sau blochează aceste procese.pot acţiona concomitent în inhibarea transportului de energie şi de electroni. Fotosinteza este singurul fenomen din natură prin care cu ajutorul plantelor cu clorofilă se obţin substanţe organice din substanţe anorganice simple CO2 şi H2O. dinitrofenoli (Aretit). Ca bilanţ. cuantă de lumină. Din această grupă fac parte dipiridili (Reglone. . fenilcarbamaţi (Betanal AM) etc. procesul de fotosinteză poate fi reprezentat astfel: hv nCO2 + nH2O -—> (CH2O)n + nO2 (glucid) în care. perturbând întregul proces de fotosinteză şi provocând moartea plantei.

ureele substituite (Afalon. este un fenomen cu eliberare a unei cantităţi mari de energie utilizabilă (fenomen exergonic): C6H12O6 + 6O2 > 6CO2 + 6H2O + 373 Kcal Glucoza O parte din energia eliberată este folosită direct de plantă. în oxidarea acizilor organici din ciclul Krebs sau în procesul de formare de ATP. derivaţi de uracil (Venzar). iar restul este înmagazinată în molecule de ATP (adenozintrifosfat) şi utilizată după nevoile celulei. Linuron. Mecanismele prin care erbicidele acţionează în procesul de respiraţie sunt mai puţin cunoscute.Trei grupe de erbicide au efect manifestat prin blocarea fotosintezei: triazinele (Onezin. S-a emis ipoteza că erbicidele acţionează asupra membranelor mitocondriilor. Unele erbicide ca triazinele care inhibă fotosinteză pot favoriza acumularea apei în ţesuturi şi organism pentru că odată cu inhibarea fotosintezei stomatele se închid. Gesagard). Acţiunea erbicidelor se poate manifesta în reacţia de glicoliză. unde este localizată reacţia de fosforilare oxidativă (formarea de ADP şi ATP). . b) Acţiunea asupra respiraţiei. alteori scade conţinutul în aceste substanţe. reprezentată global prin ecuaţia de mai jos. Tolurex). uneori creşte. Foarte cunoscut este efectul "decuplant" al erbicidelor în reacţia de formare de ATP: ADP + Pi = ATP în care: ADP = adenozindifosfat Pi = ortofosfat organic Asemenea efect este manifestat de erbicidele Bromotril şi Buctril. c) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra absorbţiei apei şi a substanţelor nutritive. Respiraţia aerobă. Efectul erbicidelor aplicate asupra conţinutului în substanţe nutritive absorbite se manifestă destul de variat. mecanismul principal al acţiunii erbicidelor în procesul de respiraţie este stoparea reacţiei de formare a ATP în mitocondrii. Ca atare. iar transpiraţia este oprită. astfel că această reacţie nu mai are loc. Sencor.

fără să fie vizibile schimbări morfologice. Toate aceste efecte sunt dependente de natura erbicidului. care împiedică viaţa normală a plantei. ca fenilcarbamaţii şi MCPA (Dicotex). Penescu. Primul simptom al activităţii erbicidelor este cloroza.). în special. De exemplu. Unele dintre efectele vizibile ale acţiunii acestor fitohormoni este epinastia. precum şi de specia şi soiul sau hibridul cultivat. Onezin) duc la creşterea conţinutului în substanţe minerale şi. Erbicidele pot cauza anomalii morfologice în anumite părţi sau în toată planta. Alte erbicide. doza de aplicare şi modul de aplicare. de natura ţesuturilor atinse. provoacă moartea buruienilor prin stres hidric. Aceste anomalii pot determina moartea plantelor sensibile. Aplicarea erbicidelor pe bază de 2. fie în mod direct. un simptom caracteristic. d) Acţiunea erbicidelor asupra structurii morfologice şi anatomice. fie în mod indirect. Plantele tinere. de regulă. cum sunt 2. e) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra activităţii enzimatice.4-D (SDMA) la porumb a condus la scăderea absorbţiei fosforului. aplicate asupra plantelor în curs de răsărire. Teză de doctorat. formând împreună substanţe complexe.4-D (SDMA). a intervenţiei în diviziunea celulară (A. rezultat din dezvoltarea asimetrică şi neregulată a celulelor. de specia plantei şi de stadiul de dezvoltare. când sunt aplicate foliar. 1991). inhibarea diviziunii celulare în rădăcină. prin modificarea structurii enzimelor sau unirea cu acestea. Apare fenomenul tipic de "vârf de creştere butonat" sau frunze gofrate şi foarte groase etc. Gesagard. Trifluralinul (Treflan) inhibă dezvoltarea rădăcinilor şi germinaţia. cele tinere şi meristemele de creştere fiind mai sensibile.Utilizarea triazinelor (Sencor. Erbicidele sistemice cu efect de auxine. prin împiedicarea aprovizionării cu energie a unor procese (formarea de ATP). Diizocab etc. sunt mai . Este dovedit faptul că unele erbicide alterează activitatea enzimatică. în azot. produc anomalii morfologice foarte pronunţate. conduc la oprirea diviziunii celulare şi la pipernicirea plantulelor. Anomaliile morfologice depind de substanţa chimică activă şi de concentraţia ei. produsă de aplicarea în sol a fenilcarbamaţilor (Sutan. Simazin. pentru că multe erbicide blochează formarea sau existenţa clorofilei.

La numeroase erbicide. cum ar fi fenilalanina. Translocarea se poate face cu .. precum şi sinteza lipidelor la spanac (Wilkinson.butilat (Diizocab. cum sunt alachlorul (Lasso. (Roisch. imobilizate. Acţiunea asupra sintezei lipidelor este specifică unor erbicide volatile din grupa tiocarbamaţilor . a) Translocarea. acţionează prin substituirea în procesul sintezei a uneia sau a mai multor componente (tiamina. 1966). 1974). diferenţa apărând chiar la aceeaşi specie. efectul toxic se bazează pe inhibarea sintezei proteice în ribozomi. Astfel. urmată apoi de blocarea sintezei acizilor nucleici. în funcţie de soiul sau hibridul cultivat. Ele blochează. Acţiunea fiziologică constă în blocarea producerii de ceară pe suprafaţa frunzelor. tirozina etc. oxidarea şi deci trecerea (conversia) acizilor graşi în glucide.1966). ACŢIUNEA PLANTELOR ASUPRA ERBICIDELOR Erbicidele. Alirox) au redus cu 90% cantitatea de ceară formată la varză (Ganter. Efesat) inhibă enzimele care favorizează sinteza unor acizi aromatici. 1975). erbicidele pe bază de EPTCC (Eptam sau Eradicane. Unele erbicide. sunt supuse la diferite procese fizice. Duke şi colaboratorii (1975) au demonstrat că propaclorul (Satecid) inhibă creşterea rădăcinilor de castraveţi prin inhibarea mai întâi a proteinelor. odată ajunse în plante. Prometrex) şi alte triazine. chimice şi biochimice şi ca urmare ele sunt translocate. alterate sau metabolizate.afectate decât cele mature. cum sunt prometrinul (Gesagard. de exemplu) blocând în felul acesta sintezele proteice şi nucleice (Tenperli. EPTC. Touchdown. totodată. a lipidelor şi a acizilor nucleici. Este procesul de deplasare (transport) a erbicidelor la locul de absorbţie sau de pătrundere (organe subterane sau aeriene) spre diverse părţi ale plantei unde are loc efectul de distrugere (fitotoxicitatea). Mecloran) sau propaclorul (Satecid). f) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra sintezei proteice. Unele erbicide ca glifosfatul (Roundup. Eptam sau Eradicane).

1996). Translocarea prin vasele liberiene depinde foarte mult de doza folosită. Translocarea prin vasele liberiene este specifică erbicidelor care se aplică foliar (postemergent). În acest caz aplicarea corectă a dozei conduce la un efect maxim de combatere. Este greşit raţionamentul unor fermieri care consideră că mărind doza de erbicid pot distruge mai repede buruienile. unde hidraţii de carbon sunt consumaţi. Odată ajunse aici. Penescu. citat de Gh. Efectul de combatere al acestor erbicide cu aplicare foliară depinde de mai mulţi factori printre care viteza de translocare. Celulele vaselor liberiene trebuie ţinute vii pentru a putea transporta erbicidul la locul de distrugere. epoca de aplicare şi doza folosită. Budoi şi A.seva brută prin vasele lemnoase sau cu seva elaborată prin vasele liberiene. procedând astfel. Astfel. eficacitatea erbicidelor scade (Gh. Acest transport se poate face şi prin spaţiile intercelulare însă mult mai lent. Pereţii celulari ai vaselor lemnoase nu sunt formaţi . iar din rizomi (în care nu s-a mai putut transloca erbicidul) vor lăstări noi plante. Aceasta se petrece după creşterea definitivă a frunzelor. dar poate varia până la 24 cm/oră (Anderson. 1977. La stabilirea dozelor se ţine seamă de faptul că phloemul (vasele liberiene) este format din celule vii şi de aceea o doză mai mare de erbicid provoacă perturbări în activitatea acestuia sau chiar moartea lor împiedicând transportul erbicidelor spre părţile subterane. Epoca de aplicare a erbicidelor cea mai bună pentru combaterea buruienilor perene este când viteza de translocare este maximă. ele circulă de sus în jos şi se acumulează în vârfurile de creştere. iar rezervele din organele subterane sunt epuizate. Viteza medie de translocare prin vasele lemnoase este de circa 9 cm/oră. Translocarea este deosebit de importantă în cazul buruienilor perene care au organe vegetative subterane de înmulţire şi care pot fi distruse rapid de erbicidele translocate. Budoi şi A. 1996). Acestea trec prin cuticulă şi epidermă odată cu substanţele fotosintetizate de la o celulă la alta în phloem (liber). erbicidele circulă împreună cu apa şi seva brută. Translocarea prin vasele lemnoase este caracteristică erbicidelor absorbite prin rădăcini. organele aeriene mor. Penescu. După ce au ajuns în xilem (vasele lemnoase).

declanşând una din următoarele reacţii: .reacţii de oxidare şi reducere.reacţii de dezaminare. . îndată ce au ajuns în plantă. . fie închiderea erbicidelor în vacuole. în cazul secetelor puternice şi evaporaţiei foarte mari. erbicidele . Unele erbicide.reacţii de hidroliză. Sunt situaţii când curentul este descendent în vasele lemnoase. este o substanţă străină care trebuie inactivată (metabolizată). Dezactivarea poate avea mai multe cauze: fie reacţia intre diferiţii constituenţi ai celulelor. acesta induce un anumit stres până la metabolizarea totală a acestuia şi inactivarea sa definitivă.reacţii de rupere a ciclului.din celule vii şi ca atare. ie absorbţia lor în pereţii vaselor conducătoare şi deci blocarea lor. Orice plantă posedă un echipament enzimatic (la om .reacţii şi sisteme de conjugare. permit transportarea ascendentă a erbicidelor către oricare din organele plantelor. .capacitatea plantei de a dezactiva erbicidul prin diferite reacţii primare. b) Imobilizarea. Susceptibilitatea la metabolizare (dezactivare) prin aceste procese depinde în mare măsură de structura chimică a erbicidelor şi de complexul enzimatic al plantelor. De exemplu. Metabolizarea erbicidelor în plantă joacă un rol extrem de important în determinarea toxicităţii lor pentru diferite organisme vegetale. Fiind deficit mare de umiditate.reacţii de dezalchilare. Erbicidul. pentru organismul plantei. c) Alterarea fltotoxicităţii sau metabolizarea erbicidelor în plantă. Metabolizarea determină în mare măsură cantitatea de reziduuri pe care erbicidele le lasă în plantă. care poate să-i ofere acesteia o protecţie împotriva erbicidelor. . Indiferent cât de selectiv ar fi un erbicid pentru o cultură.sistemul imunitar format din anticorpi). reziduuri care pot fi toxice pentru consumatori. . substanţele circulă descendent prin xilem. Acesta constituie de fapt criteriul selectivităţii erbicidelor sistemice . sunt imobilizate şi inactivate.

. Sunt şi cazuri de sporire a fitotoxicităţii erbicidului ajuns în plante (aşa numitul proces de activare a fitotoxicităţii).4-DB până la acid 2. Ca atare. Sensibilitatea se manifestă sub diferite grade de intensitate: de la efectul imperceptibil până la distrugere totală. Sensibilitatea este însuşirea plantelor (respectiv a buruienilor) de a reacţiona cu erbicidele şi de a fi distruse de acestea. sunt tolerante.4-DB (Embutone diclorophenoxi-butanoic). însă pentru majoritatea buruienilor este toxic. Aceleaşi plante nu pot metaboliza erbicidele pe bază de prometrin (Gesagard). Mecanismul constă în declanşarea reacţiei de betaoxidare a acidului 2. În activitatea de combatere a buruienilor cu ajutorul erbicidelor. iar buruienile să aibă o sensibilitate maximă şi o toleranţă mică. în cazul nostru) şi de a nu vătăma pe altele (plantele de cultură). Toleranţa sau selectivitatea este însuşirea plantelor de a rezista acţiunii toxice a erbicidelor. plantele de cultură trebuie să aibă o sensibilitate mică. erbicidul pe bază de 2. trifoi. sensibilitatea buruienilor la erbicide este cuantificată (măsurată) printr-un sistem de note EWRS (European Weeds Research Society) de la l la 9 cu valorile: nota l - . SELECTIVITATEA ERBICIDELOR Prin selectivitate înţelegem însuşirea erbicidelor de a distruge dintr-un amestec de plante pe unele (buruienile. Plantele de cultură nu au un astfel de sistem enzimatic care să declanşeze această reacţie şi ca atare. De exemplu.4-D care este toxic. ghizdei etc. deci o toleranţă maximă. ştiinţifică a erbicidelor şi aplicarea acestora în dozele şi epocile corecte duce la distrugerea buruienilor şi protejarea plantelor cultivate. care nu este toxic pentru unele plante de lucerna. selectivitatea este problema cheie.triazine (Onezin şi Propazin) sunt foarte rapid metabolizate de plantele de porumb şi sorg. Sensibilitatea şi toleranţa la erbicide. Alegerea judicioasă. chiar dacă fac parte din grupa erbicidelor triazine. În unităţile de cercetare.

având o sensibilitate mică. În acest caz erbicidul este plasat la suprafaţa solului. Buruienile care germinează în acest strat toxic (de 2-3 cm) vor fi afectate şi distruse. iar produsul Gesagard se aplică după semănat şi nu vine în contact cu sămânţa). Rezistenţa plantaţiilor de viţă-de-vie şi pomi la triazine (Simazin) se bazează pe acest tip de selectivitate. Primextra) se bazează pe acest tip de selectivitate (floarea-soarelui se seamănă la 6-8 cm adâncime.buruieni rezistente. doza de erbicid şi realizarea sau nu a interacţiunii erbicid-plantă. cu erbicide totale (Gramoxone. Distrugerea buruienilor din diferite culturi (exemplu. generată de interacţiunea directă între plante şi erbicid. Între cele două extreme valorile sunt de 20%. în timp ce plantele de cultură care se seamănă mai profund (6-8 cm) au o înrădăcinare adâncă şi rezistă la erbicid. Selectivitatea de poziţie. cât şi la cele sistemice şi poate interveni în diferite etape de la contactul erbicid-plantă până la distrugerea plantelor sensibile. A. Această selectivitate de poziţie este influenţată şi de mobilitatea erbicidului pe profilul solului. Selectivitatea se manifestă atât la erbicidele care acţionează prin contact. Principalele căi prin care se manifestă selectivitatea sunt în funcţie de modul de aplicare. 30%. nu migrează (nulevigă) decât câţiva centimetri (2-3 cm). selectivitatea poate fi: selectivitatea de poziţie (fizică sau mecanică) sau independentă de modul de acţiune a erbicidelor. de proprietăţile erbicidului şi de condiţiile de climă şi sol. sfecla de zahăr) înainte de răsăritul plantelor de cultură. În funcţie de aceste căi. 70% sensibile la erbicide. cu o sensibilitate maximă la erbicid. Este generată de locul de plasare a tratamentului.buruieni extrem de sensibile şi distruse de erbicide în proporţie de 100%. Roundup) se bazează pe acest tip de selectivitate. Rezistenţa plantelor de floarea-soarelui la prometrin (Gesagard. Reglone. nota 9 . selectivitatea propriu-zisă. sub formă peliculară şi. Această selectivitate .

Selectivitatea propriu-zisă (determinată şi generată de interacţiunea erbicid-plantă). după cum am văzut. pomi. erbicidul este levigat în zona rădăcinilor. ca să acţioneze. Poziţia diferită a nodului coleoptilar (primul nod al tulpinilor de gramineae) faţă de zona sensibilă cu erbicid constituie o formă de selectivitate morfologică. trebuie interceptate şi apoi reţinute pe frunze. cu cuticulă dură şi un mugure terminal bine protejat. Aceste tratamente se fac cu dispozitive speciale de protecţie a plantelor prevăzute cu apărători pentru plantele de cultură. lucioasă şi groasă a unor leguminoase. poziţia. erbicidele sunt reţinute mai puţin. dispuse orizontal şi fără să-şi protejeze mugurele terminal. în comparaţie cu cele dicotiledonate care sunt expuse total la a recepţiona o cantitate mai mare de toxic (de erbicid). şi gramineele. în special. de la o specie la alta. explică selectivitatea acestora faţă de erbicidele hormonale (2. Această selectivitate se bazează pe următoarele caracteristici: a)Selectivitatea datorată morfologiei plantelor se referă la structura şi poziţia unor organe ale plantelor care influenţează pătrunderea şi acţiunea erbicidelor în plantă. floarea-soarelui. în timp ce dicotiledonatele au frunze late. în schimb buruienile sunt distruse. în acest mod aparatul foliar nu vine în contact cu erbicidul. B. frunzele de varză şi răpită reţin de 8 ori mai multă soluţie de stropit pe unitatea de suprafaţă decât frunzele de orz. Aceste procese de intercepţie şi reţinere sunt influenţate de forma. direcţionate oblic. mărimea şi numărul de frunze care diferă. netedă sau acoperite cu perişori deşi. Tot pe principiul selectivităţii de poziţie se bazează şi tratamentele cu erbicide dirijate "pe sub frunze" de-a lungul rândurilor de plante cu tulpina înaltă (porumb. viţă-de-vie). . au frunze înguste.dispare dacă în urma unor ploi de mare intensitate (peste 100 mm/m2 căzuţi la o ploaie). Astfel. Cuticula ceroasă. iar acestea îl absorb în cantităţi mari şi plantele mor. Erbicidele. Diferenţierile morfologice dau posibilitatea speciilor monocotiledonate să intercepteze şi să reţină mai puţină soluţie de stropit (mai puţin erbicid). Buruienile monocotiledonate în general. Pe frunzele înguste şi pe cele cu suprafaţă ceroasă.4-D şi Dicotex). ca la mazăre.

Exemplu. grâul şi odosul absorb erbicidul Avadex BW din zona de deasupra nodului coleoptilar. orzul este rezistent la picloram (TORDON) pentru că acest erbicid nu traversează cuticula. iarba-bărboasă (Echinochloa crus-galli) etc. Pătrunderea erbicidelor în plantă. unde se găseşte vârful de creştere şi care este diferit poziţionat: la orz şi grâu este sub stratul de erbicid. la odos este chiar în stratul cu erbicid. care nu este absorbit şi este sensibil la MCPA (Dicotex).4-D este mai rapidă la dicotiledonate şi foarte lentă la monocotiledonate. .5 cm de la suprafaţa solului. ca şi capacitatea de retenţie la suprafaţă este influenţată şi de alţi factori în afara celor generaţi de morfologia plantelor. indiferent de adâncimea de îngropare a seminţelor.. La majoritatea gramineelor nodul coleoptilar este calea principală de absorbţie a erbicidelor aflate în sol. nodul coleoptilar se află în stratul de 1-1. Orzul. b) Selectivitatea fiziologică se referă la efectul erbicidelor asupra plantei după ce acestea au pătruns în plantă. care este absorbit. Absorbţia erbicidelor pe bază de 2. Bobul (Vicia f aba} este rezistent la MCPB (BEXANE).Pe ce se bazează această diferenţiere? La ovăzul sălbatic (Avena fatua).

erbicidul Furore Super. pentru că se translocă lent şi este toxic pentru secară. Buruienile monocotiledonate sunt foarte sensibile la erbicide în primele faze de dezvoltare. 2.înaintea îmbobocirii sau înainte de înspicare. Efectul toxic al erbicidelor este condiţionat de viteza de translocare a lor în plantă. Aplicat cu antidot. aplicat fără antidot în combaterea odosului (Avena fatuă) din cultura de grâu este toxic. Exemplu. inul este tolerant în faza de înfrăţire până la formarea primului internod). adică le protejează. d) Selectivitate periodică. Sunt alte specii de buruieni care sunt sensibile în alte faze . c) Selectivitatea datorată proprietăţilor erbicidelor. în această fază frunzele sunt mari.4-D este toxic pentru fasole şi mazăre şi este selectiv pentru trestia de zahăr pentru că se translocă greu). Exemplele concludente sunt reprezentate de următoarele erbicide: dicamba este selectiv pentru grâu. pentru că se translocă rapid. de la locul de pătrundere la locul de acţiune. e) INTERACŢIUNEA DINTRE PESTICIDE În practica agricolă de foarte multe ori se aplică mai multe pesticide concomitent. Acesta este o substanţă care blochează acţiunea toxică a erbicidului faţă de unele plante de cultură. erbicidul trebuie aplicat în faza în care plantele de cultură au toleranţă maximă. deoarece epocile de tratament coincid în acelaşi timp. dezvoltate şi pot intercepta o cantitate mai mare de soluţie de stropit. Este determinată de diferenţa între specii în ceea ce priveşte sensibilitatea faţă de erbicide în raport cu faza de dezvoltare (ontogeneza). Fie . Multe din erbicidele actuale sunt în amestec cu un antidot. Din numărul mare de erbicide de pe piaţă trebuie ales acel erbicid care este cel mai selectiv pentru cultura respectivă şi cel mai toxic pentru buruieni. produsul este selectiv pentru grâu (sub numele de Puma Super). Ca atare.Selectivitatea datorată diferenţelor de translocare. iar buruienile au sensibilitate maximă (exemplu.

erbicidul Icedin Forte + Tilt 250 + îngrăşământ foliar. persistenţă agronomică .vom amesteca 2-3 erbicide pentru a mări spectrul de combatere (mai multe specii de buruieni combătute). . Această persistenţă poate cuprinde întreaga perioadă de vegetaţie sau numai prima parte a perioadei de vegetaţie (5-7 săptămâni de la răsărire). erbicidele au două tipuri de persistenţă: persistenţa absolută . Toxicitatea reziduală poate fi diminuată prin mai multe măsuri: . mediu sau pentru plantele ce vor urma în rotaţie. Interacţiunea este antagonică când după realizarea amestecului scade efectul fitotoxic al unuia dintre parteneri sau amestecul capătă alte însuşiri fitotoxice. în realitate. De exemplu. Amestecul dintre 1-3 sau 3 erbicide sau erbicide cu fungicidul sau cu îngrăşăminte foliare poate să aibă un efect sinergic sau antagonist.este reprezentată de intervalul de timp în care moleculele de erbicid rămân în structură nemodificată şi pot fi identificate prin metode de laborator specifice. Persistenţa agronomică (propriu-zisă) o putem considera perioada de acţiune a erbicidului pentru cultura la care este aplicat. O persistenţă îndelungată (toxicitate reziduală) prin acumulări an de an poate ajunge la cantităţi care să inhibe dezvoltarea microorganismelor sau să determine reziduuri în produsele agricole. Ideal ar trebui ca un erbicid să combată toate buruienile. PERSISTENŢA ERBICIDELOR ÎN SOL Prin persistenţă se înţelege durata de acţiune a erbicidelor la cultura la care a fost aplicat. Interacţiunea este sinergică când amestecul rezultat sporeşte fitotoxicitatea faţă de buruieni şi boli şi netoxic pentru plantele de cultură.aplicarea erbicidelor în benzi.este reprezentată de intervalul de timp în care erbicidul este fitotoxic pentru organismele vii. fie o dată cu operaţia de combatere a buruienilor vom face şi combaterea bolilor foliare şi o fertilizare foliară cu îngrăşăminte lichide (vom amesteca deci erbicidul cu un fungicid şi un îngrăşământ foliar). O persistenţă prea scurtă permite ca un nou val de buruieni să invadeze cultura şi este nevoie de un alt tratament. apoi să dispară fără să fie nociv pentru plantele de cultură.

aplicarea erbicidelor cât mai aproape de sezonul cald al perioadei de vegetaţie; executarea de lucrări de afânare a solului, de prăşit sau arat pentru a stimula dezvoltarea microorganismelor; irigarea cu scopul favorizării levigării erbicidelor şi desfăşurarea proceselor biodinamice din sol; aplicarea de îngrăşăminte organice care, de asemenea, stimulează procesele chimice şi biochimice din sol.
-

INTERACŢIUNEA ERBICIDELOR CU SOLUL Ajunse în sol erbicidele sunt supuse la diferite procese fizice, chimice şi biologice în urma cărora au loc modificări ale fitotoxicităţii, ale eficacităţii acestora şi, în final, descompunerea erbicidelor. a) Procesele fizice. Cele mai importante procese prin care erbicidul îşi pierde din fitotoxicitate sau persistenţă sunt: levigarea şi volatilizarea. - Volatilizarea este fenomenul prin care o substanţă chimică (erbicid) trece de la starea lichidă în starea gazoasă. Vaporii de erbicid sunt molecule de erbicid. Deplasarea acestora în atmosferă cauzată de vânt sau de temperaturile ridicate se numeşte derivă sau drift de vapori de erbicid. Acest proces fizic presupune două aspecte: - se diminuează cantitatea de erbicid din sol şi ca atare efectul acestuia se diminuează (nu mai combate buruienile); - prin fenomenul de deplasare laterală a vaporilor de erbicid sunt distruse culturile vecine. Vaporii din erbicidele 2,4-D, dicamba, MCPA prin deplasare laterală sunt extrem de dăunători culturilor de sfeclă, floareasoarelui, viţă-de-vie etc. Erbicidele volatile care se aplică la sol (Treflan, Eradicane, Diizocab) prin volatilizare formează vapori care, dacă se deplasează lateral, nu dăunează culturilor vecine însă diminuează efectul erbicidului. Intensitatea procesului de volatilizare depinde de însuşirile erbicidului, de umiditatea solului. Pe solurile mai umede, volatilizarea este mai mare datorită concurenţei între moleculele de apă şi moleculele de erbicid de a fi absorbite pe suprafaţa coloizilor solului. Moleculele de erbicid rămân libere în soluţia solului şi pot fi uşor volatilizate. Volatilizarea este direct proporţională cu presiunea de vapori a erbicidului. Pe

vreme uscată, moleculele de erbicid sunt adsorbite de sol cu o forţă mai mare decât în straturile umede. Exemple de erbicide care se pierd uşor prin volatilizare: Treflanul, Diizocabul, Bălan, Eradicane etc. Exemple de erbicide nevolatile sau semivolatile care pot fi aplicate preemergent sunt: Dual Gold, Mecloran, Lasso, Guardian, Trophy, Frontier etc. Scăderea pierderilor de erbicid prin volatilizare se face prin încorporarea acestora cu grapa cu discuri sau cu grapa cu colţii reglabili. - Levigarea este procesul fizic de deplasare în adâncime a moleculelor de erbicid odată cu apa descendentă, după o ploaie sau irigare. Acest fenomen poate avea consecinţe pozitive sau negative. Cele pozitive prin faptul că erbicidul este transportat în zona de germinaţie a seminţelor de buruieni, iar cele negative constau în: combaterea ineficientă a buruienilor datorită diminuării cantităţii de erbicid; distrugerea plantelor de cultură sensibile în cazul erbicidelor de poziţie. Acest proces este intensificat de cantitatea de precipitaţii căzută, permeabilitatea solului, gradul de solubilitate al erbicidelor şi descreşte dacă creşte absorbţia erbicidului pe coloizii solului b) Procese chimice. Dintre cele mai importante procese chimice la care este expus erbicidul ajuns în sol sunt: descompunerea fotochimică, adsorbţia, desorbţia şi reacţiile erbicidelor şi constituenţii solului. Descompunerea fotochimică. Unele erbicide ajunse la sol şi expuse luminii solare suferă unele modificări moleculare. Reacţiile fotochimice sunt cauzate de radiaţiile ultraviolete cuprinse între lungimile de undă de 40-444 A (angstromi). Adsorbţia în complexul coloidal al solului. Toate erbicidele sunt adsorbite de complexul argilo-humic al solului, unele mai mult altele mai puţin. Odată adsorbite aceste molecule sunt inofensive (pasive) şi sunt inaccesibile plantelor. Cu cât adsorbţia este mai puternică cu atât efectul erbicidului se diminuează. Adsorbţia este mai mare la solurile cu complex argilo-humic dezvoltat, precum şi cu un conţinut de humus mai mare.

Adsorbţia este mai mare pe solurile acide decât pe solurile alcaline (Anderson, 1977). Desorbţia este procesul chimic prin care, din complexul argilo-humic, se eliberează molecule sau ioni de erbicid. Moleculele de apă înlocuiesc de obicei moleculele sau ionii de erbicid. Desorbţia are loc mai întâi la suprafaţa particulelor de argilă şi mai greu la suprafaţa particulelor de humus. Moleculele de erbicid eliberate pot trece în soluţia solului, unde sunt expuse procesului de absorbţie de către plante. Reacţii chimice între erbicide şi constituenţii solului sunt reacţii de oxido-reducere, hidroliză, de formare de săruri sau diferite complexe chimice. c) Procesele biologice. Sunt procesele de: absorbţie de către rădăcinile plantelor şi de descompunere de către microorganisme. Absorbţia de către rădăcinile plantelor se realizează de către organele subterane ale plantelor şi, ca atare, se reduce concentraţia lor în sol. Descompunerea de către microorganisme. Microorganismele folosesc erbicidele organice ca sursă de hrană şi de energie, determinând astfel descompunerea lor până la produsele finale: CO2, H2O, N, P etc. Aceasta este calea principală prin care erbicidele din sol sunt metabolizate sau distruse. Sunt favorabile condiţiile de sol, umiditatea, aeraţia, temperatura, pHul, conţinutul de humus. REMANENTA ERBICIDELOR Reprezintă durata de acţiune a erbicidelor în afara perioadei de vegetaţie a plantei la care s-au aplicat. Remanenta erbicidelor are la bază următorii factori: - necorelarea dozei aplicate cu tipul de sol; - tratamente unilaterale sau repetate; - un regim sărac în precipitaţii; - aplicarea neuniformă a erbicidelor (staţionări, duze defecte);

- . pH. planificarea judicioasă a rotaţiilor prin evitarea introducerii în rotaţie a culturilor foarte sensibile. cunoaşterea erbicidului cu privire la remanentă şi la factorii care determină remanenta. dar şi de cea a culturilor care vor urma în rotaţie.) ţinând seama de sensibilitatea culturilor tratate. Pentru evitarea remanentei trebuie îndeplinite următoarele condiţii: corelarea dozelor de erbicid aplicate cu tipul de sol (conţinut în humus. conţinut de argilă etc.lipsa cunoştinţelor asupra erbicidelor şi planificarea defectuoasă a rotaţiilor.

Exprimarea conţinutului de substanţă activă se face în grame s. manipularea. Fritea. A. metolaclor. produsul Dual Gold 960 EC conţine 960 g/1 s. Săndoiu. produsul Roundup 480 EC conţine 480 g/l s./litru de produs comercial . A. Pentru erbicidele solide (pudre.). Pitezin. De exemplu. pendimetalin etc. Popescu. Substanţa activă (s. I Vlăduţu.a. Ghinea.a.Cercetările efectuate pe parcursul timpului de N. Bîrlea. ca de exemplu. T. tablete) exprimarea se face în procente (%) faţă de greutatea produsului comercial. trifluralin. Segărceanu.M. ECHIVALENT ACID. alaclor. în procesul de fabricaţie erbicidele se amestecă cu diferite substanţe ajutătoare. Lăzureanu. Sencor 70 WG conţine 70% metribuzin substanţă activă etc. creşterea penetrării sau translocării în frunze etc. Budoi. P.a. De aceea este necesară cunoaşterea fiecărui erbicid. Erbicidele nu se folosesc ca substanţă chimică pură. N. Gesagard 50 WP conţine 50% prometrin. Ciorlăuş. Jităreanu. metolaclor. Gesaprim etc. De regulă.P. produsul Treflan 48 EC conţine 480 g/1 s. Pentru a mări volumul lor şi a uşura păstrarea. a conţinutului său în substanţă activă. lonescu. granule. Cunoscând conţinutul de substanţă activă se poate uşor calcula doza de erbicid exprimată în produs comercial la hectar. Vilău. molecula erbicidă este modificată cu scopul de a imprima erbicidului anumite însuşiri (altele decât cea erbicidă). G. De exemplu. Gh. A. De exemplu. L. Păunescu. G. Ulinici. Echivalentul acid al sărurilor şi esterilor La unele erbicide formulate ca sare sau esteri (2. dozele se calculează în substanţă activă.) este acea parte a formulării unui erbicid care este direct responsabilă cu efectul erbicid.pentru erbicidele lichide. Şarpe. au arătat că cele mai mari daune provocate de remanentă culturilor agricole le-au adus erbicidele triazinice (Onezin. D. O. F. T. V. când acestea au fost aplicate singure. A. lonescu etc.a. gliphosat etc. I Stancu. Onezin 50 WP conţine 50% atrazin. Penescu. Substanţa activă.4-D) în procesul de fabricaţie.a. SUBSTANŢĂ ACTIVĂ. amestecarea cu apa şi de a uşura pătrunderea şi translocarea lor în plantă. Caramete.I. O astfel de alterare nu . N. Efectul acestora a fost mult diminuat prin amestecul cu produse cu o remanentă mică. A.

Stabilirea corectă a dozei are influenţă asupra calităţii tratamentului deoarece la doze prea mici buruienile rămân necombătute. .p. . Părţi per milion (p.000. iar dozele se recomandă în grame echivalent acid/hectar.proprietăţile erbicidului. sunt necesare alte eforturi pentru stârpirea lor. respectiv eficacitatea lui.speciile de buruieni existente şi fazele de vegetaţie ale buruienilor.000.000 părţi de amestec final la greutate sau volum.000 mg sau l g la l gram). în plus. La aceste erbicide greutatea specifică a formelor respective variază mult şi de aceea. de regulă.000 g.). instrucţiunile care însoţesc produsele tehnice precizează conţinutul de echivalent acid.4-D conţine 600 grame/1 acid 2. Prin părţi per milion se înţelege numărul de părţi de amestec final.) Uneori concentraţia unor erbicide se exprimă în părţi per milion (p. Echivalentul acid al unui erbicid formulat ca sare sau ester este acea parte a moleculei care reprezintă forma acidă originală sau acea parte a formulării care teoretic poate fi convertită în acid.metoda de aplicare a erbicidului (pe toată suprafaţa sau în benzi).p. deci cheltuieli făcute în zadar. Se foloseşte această exprimare mai ales în lucrările de cercetare ştiinţifică unde este nevoie de o exprimare foarte precisă şi o cantitate foarte mică de erbicid. ca de exemplu: la erbicidele fenoxi-carboxilice. Echivalentul acid reprezintă substanţa activă la majoritatea erbicidelor formulate ca sare sau ca ester. De exemplu. Se mai poate defini ca numărul de micrograme (ug) dintr-o substanţă chimică uniform dispersată într-un gram sau l cm3 de lichid sau de diluant masă uscată (l g la 1. exprimat în grame/litru de produs comercial. în kg/ha echivalent acid. . dozele se recomandă. La stabilirea dozei de erbicid se are în vedere o serie de factori: . DMA 6-2.m.gradul de îmburuienare a suprafeţei tratate. STABILIREA DOZEI DE ERBICID Doza de erbicid reprezintă cantitatea de erbicid exprimată în substanţă activă (sau echivalent acid) necesară pentru a trata o suprafaţă de un hectar.4-D. l g la 1. la greutate sau volum al unui produs dizolvat sau dispersat în 1.m.distruge însuşirile erbicidului. .

= D. vie sau pomi în cm sau în m. D. este doza de produs comercial în kg/ha sau l/ha.a. L este distanţa dintre rândurile de plante. prometrin) la aplicarea în benzi la cultura de floarea-soarelui: .conţinutul în substanţă activă = 75%.C.C.1125 kg / ha 75 75 Deci. (benzi) este doza de produs comercial în kg/ha la aplicarea în benzi sau în fâşii.s. dozele de erbicid sunt exprimate în kg s. (500 g/1 s.25 = = 0.c.c. în instrucţiunile de utilizare. b) La tratamentele executate cu erbicide în benzi: Doza de produs comercial se calculează după formula: D. doza de produs comercial se calculează cu formula: D. argilă.proprietăţile solului (conţinut în humus. D. Exemplu: se foloseşte Gesagard 500 S.( benzi ) = D. în kg/ha.c.xl ( kg / ha . doza de erbicid substanţă activă este de 0. doza de produs comercial la hectar a produsului Lintur 75 WG este de 150 grame/ha. în care D.a.a.C. Exemplu: se foloseşte la operaţia de erbicidat la grâu produsul Lintur 75 WG: .. De regulă.1125 kg/ha D.C.a. este procentul de substanţă activă în produsul comercial.a.c.x100 ( kg / hasaul / ha ) s.fazele de vegetaţie ale plantelor de cultură. . pH). s. = 0. l / ha ) L în care: D.1125 x100 11.s. iar specialistul trebuie să calculeze doza de produs comercial. Aceasta se poate rezolva astfel: a) La tratamentul integral (pe toată suprafaţa) cu erbicid. este doza de erbicid substanţă activă./ha. l este lăţimea benzii tratate în cm (sau m).a. este doza de produs comercial în kg/ha în cazul aplicării pe întreaga suprafaţă.

L = 70 cm D. platou.condiţiile naturale (deal.( benzi ) = 5 x 40 = 2.).c.caracteristicile maşinii de stropit.2. l = 40 cm.C. Normele metodologice care stabilesc normele de amestec pentru stropit sunt prezentate în tabelul 7. .însuşirile chimice ale erbicidelor.8l / ha 70 NORMA DE AMESTEC PENTRU STROPIT Reprezintă cantitatea de amestec lichid necesară pentru a erbicida suprafaţa de l hectar. = 5 l/ha.D. Tabelul 7.2 Normele de amestec orientative recomandate a fi utilizate în combaterea buruienilor din culturile agricole din România Cultura Norma de amestec (l/ha) la aplicarea terestră .forma sub care este produs erbicidul. . care să conţină doza de erbicid pentru l hectar. . afânat etc. Norma de amestec este determinată de mai mulţi factori: .

pepiniere pomicole Hamei 300-400 300- Normele se precizează în funcţie de fiecare caz în parte. nectarin. fasole 300-400 Viticultură 400 Pomicultură: . se recomandă şi diametrul median al picăturilor în funcţie de epoca de executare a tratamentului cu erbicide şi de tipul de duze folosite (diametru). nuc 300-400 .Culturi de câmp 200-400 Legume în seră 300-400 Legume în câmp: tomate 300-400 vinete. .varză.măr. ardei. prun. De asemenea. căpşun. arbuşti 300-400 fructiferi. cireş.păr. mazăre. castraveţi . gutui. rădăcinoase. vişin. cais. conopidă.

S este suprafaţa tratată la un parcurs al maşinii în ha. .ml este numărul de parcursuri pentru care ajunge lichidul de la o alimentare a maşinii. d) se determină norma de amestec lichid optim pentru sola respectivă în l/ha: c) Q= V Sxm în care: . . cantitatea de amestec care se găseşte în rezervorul maşinii trebuie să ajungă pentru tratamentul unui număr întreg de curse. mărimea ml se rotunjeşte într-un sens sau altul pentru a obţine o mărime m.m este numărul (un întreg) de parcursuri pentru care ajunge amestecul înmagazinat în rezervor la o alimentare.QI este norma de amestec orientativă după recomandările tipizate în l/ha. b) se determină numărul de parcursuri (ml) pentru care ajunge o alimentare a maşinii: ml = V QLXS în care: . 1996): a) se stabileşte suprafaţa care se tratează la o cursă a maşinii: 2cx1 S = în care: .m. Raţionamentul este următorul: dacă pentru suprafaţa S. . l este lungimea solei în m.S este suprafaţa totală la o cursă a maşinii în hectare. De aceea. . .S este suprafaţa care se tratează la o cursă a 10 . Penescu.Q este norma de amestec lichid optim pentru sola respectivă în l/ha. este necesar volumul V. Budoi şi A.NORMA DE AMESTEC PENTRU STROPIT PENTRU ECHIPAMENTELE TERESTRE Se stabileşte după următoarea metodică (descrisă de Gh.V este volumul rezervorului maşinii în litrii.V este volumul rezervorului maşinii în l. de lucru a maşinii în cm. .000 maşinii în hectare. pentru l ha este necesar volumul x. .

Penescu. Dacă numărul de curse realizat nu este un întreg se rotunjeşte obţinându-se Ner.10. . . L este lăţimea de lucru la o cursă (într-o singură direcţie în m).Lt este lăţimea totală tratată la un zbor.000 ( m) QxL în care: . .C este cantitatea de amestec lichid din rezervor la o alimentare în l. . .Q este norma de amestec lichid în l/ha. iar lăţimea de lucru L se precizează după formula: L= Lt (m) Ner c) se determină debitul pe secundă de amestec lichid (Ds) în l/s prin toate duzele lăncii de stropit: Ds = QxLxVt 10 . Budoi şi A.L este lăţimea de lucru.Ne este numărul de curse la un zbor. b) se determină numărul de curse (Nc) la un zbor: Nc = Lt L în care: . Vorobiev.NORMA AMESTECULUI DE STROPIT ÎN CAZUL MIJLOACELOR AVIATICE Se poate stabili după următoarea metodică (Tulicov. Lt este lăţimea totală la un zbor. . 1996): a) se determină lăţimea totală tratată Lt în metri pentru sola respectivă şi pentru un zbor al avionului sau elicopterului): Lt = Cx 10 . descrisă de Gh.V este viteza de zbor în m/s.L este lungimea solei în m.000 este suprafaţa unui hectar în m2.Ds este debitul pe secundă prin toate duzele.000 în care: . .

Dacă amestecul este lăsat în repaus cele două componente ale .). granule dispersabile ş. Mg++. Apa folosită la operaţia de erbicidat trebuie să fie curată. Prepararea amestecului se poate face direct în rezervoarele agregatelor pentru erbicidat (dacă se folosesc erbicide care se dizolvă sau care se dispersează uşor.In cazul când aparatul de zbor nu asigură debitul pe secundă calculat (Ds). Icedin. duzele etc. folosindu-se instalaţii speciale. iar tratamentul se face pe suprafeţe mici) sau în rezervoare mari.C. pudră umectabilă sau pudră muiabilă. se formează săruri solubile care precipită. centralizat pe unitatea agricolă. amestecurile erbicid-apă pot fi de trei tipuri şi anume: soluţii.000 QxVt PREGĂTIREA AMESTECULUI DE STROPIT În mare măsură calitatea tratamentului cu erbicide depinde de modul de preparare a amestecului dintre erbicid şi apă. Nata. concentrat emulsionabil. Constituenţii soluţiei nu pot fi separaţi pe cale mecanică. în cazul nostru erbicid sub formă de concentrat emulsionabil (EC sau CE) şi apă. în care apa este dizolvantul. atunci se ia în considerare debitul maxim pe secundă posibil (Dsm) şi se micşorează lăţimea de lucru (L) după formula: L= Dsmx 10 . Tipul de amestec condiţionează respectarea anumitor măsuri pe durata pregătirii şi aplicării acestuia. sitele. fără impurităţi. Fe++ etc. iar erbicidul (soluţia concentrată S. pastă. Emulsia este amestecul dintre două lichide. Soluţia este un amestec fizic omogen. În funcţie de forma sub care sunt livrate erbicidele (soluţii concentrate. emulsii şi suspensii.). în aparenţă soluţia este clară. limpede. creând dificultăţi în aplicarea tratamentului (înfundă filtrele.a. Sub formă de soluţie se aplică DMA-6. deoarece aceştia pot reacţiona cu componentele unor erbicide sau ale substanţelor adjuvante şi. incoloră sau colorată. Gramoxone. fiecare păstrânduşi identitatea. ca urmare.a. să nu fie dură şi să nu conţină mai mult de 150 ppm ioni diferiţi de Ca+ +. Basagran ş.) este dizolvatul.).

soluţie concentrată şi concentrat emulsionabil. Suspensia este un amestec format din particule solide (erbicid sub formă de pudră umectabilă PU. particulele solide se depun. Titus. Când amestecul rămâne în repaus. iar Teii. Pentru a mări spectrul de combatere a buruienilor se foloseşte amestecul din 2 sau. iar ordinea în care acestea se introduc în bazin (cisternă) este următoarea: pudră umectabilă.. WP. agitându-se o dată cu adăugarea restului de apă. Ven-zar. Se agită mereu pentru a evita fenomenul de floculare (formarea de cocoloaşe). Mecloran etc. suspensia trebuie agitată continuu. Diizocab. . erbicidul (cantitatea de erbicid calculată pentru o anumită suprafaţă) se amestecă într-un vas separat. dar şi în unităţi agricole. acestea sunt formulate ca pudre umectabile. Afalon ş. alb sau colorat şi nu formează precipitat. Emulsia are aspect lăptos. Treflan.a. Cosatrin. Pentru acest lucru este necesar ca erbicidele să fie compatibile. amestecul trebuie agitat permanent. Sencor. De aceea. Pentru a realiza un amestec omogen mai întâi se face un preamestec (o maia). Pentru aceasta este nevoie de aproximativ două părţi apă şi o parte erbicid (la greutate). Prepararea amestecului se poate face în uzine chimice. pastă fluidă. cu puţină apă până se formează o pastă fără cocoloaşe.a. După ce preamestecul este omogen se introduce în bazin sau cisternă. Amestecul de erbicide. De aceea.emulsiei se pot separa. în timpul aplicării. dispersate într-un lichid (apă). chiar 3 erbicide. în timpul aplicării. Exemple de erbicide ce se aplică ca suspensii: Onezin. Logran ş. în acest scop. Granstar. Câteva exemple de erbicide care se aplică sub formă de emulsie sunt: Dual. Eradicane. uneori. unde se află o cantitate suficientă de apă (mai mult de jumătate din necesar). Componentele suspensiei trebuie să fie suficient de mici pentru a trece prin sitele şi duzele instalaţiei de stropit. sunt formulate ca granule dispersabile şi pentru formarea suspensiei nu mai este necesar preamestecul. DF).

pentru a se evita pătrunderea impurităţilor şi ca urmare înfundarea instalaţiei (a duzelor). când umiditatea solului este mică se impune o irigare cu o normă de 150-200 m / ha. .în condiţii de irigare. REGULI DE APLICARE A ERBICIDELOR Aplicarea erbicidelor este una dintre cele mai complexe lucrări agricole care necesită specialişti foarte bine pregătiţi în acest domeniu.tratamentul trebuie executat la epoca optimă şi corect.erbicidele volatile trebuie încorporate în sol la cel mult 20 de minute de la aplicare. aşa-numită irigare "ştarter" pentru o uşoară activare a f erbicidului în sol. Amintim câteva dintre acestea: . în prealabil. maşinilor şi a echipamentelor de stropit. . .pe toată durata tratamentului se cere să se respecte viteza şi presiunea de lucru stabilite pentru a administra norma de amestec.atât apa folosită la erbicidat cât şi erbicidul care se introduce în bazin (cisternă) trebuie filtrate. a fost erbicidată. . Acest aspect va fi prezentat pe larg în capitolul 8.ASPECTE TEHNICE LA APLICAREA ERBICIDELOR Aplicare amestecurilor de erbicidat se realizează cu ajutorul aparatelor. eficacitatea şi calitatea tratamentului cu erbicide depind în mare măsură şi de regulile de care trebuie să ţinem cont în timpul tratamentului.întoarcerile la capetele parcelei să se facă în drum. Productivitatea muncii. În cazul în care la capete nu avem drum se va jalona o zonă de întoarcere care. . după ce pompa a fost decuplată. la erbicidele ce se aplică la sol fără încorporare. acesta trebuie să fie mărunţit şi nivelat pentru a permite o repartizare uniformă a lichidului. . Nu se admite întoarcerea în cultură cu instalaţia în funcţiune.la erbicidele care se aplică la sol. . .în zilele în care probabilitatea de a începe ploaia este mare. pentru a asigura un interval de 6-8 ore între momentul tratamentului şi prima ploaie. .să se respecte înălţimea de lucru a rampelor de stropit. trebuie evitată aplicarea erbicidelor.

negru. II . 2) puternic toxice. iar zonele de suprapunere să nu depăşească l cm lăţime. 4) toxicitate redusă. .după tratament. 3) moderat toxice. ca toate pesticidele.să se evite pe cât posibil opririle agregatelor (desfundarea duzelor) în sole. IV . Ambalajele utilizate în activitatea cu pesticide vor purta o etichetă inscripţională în una din culorile: grupa I . . la care DL 50% este de 50 . Încadrarea pesticidelor în una din aceste grupe se face pe baza Avizelor Ministerului Sănătăţii . la care DL 50% este < 50 mg/kg.la culturile semănate în rânduri apropiate şi fără cărări este necesar jalonatul cu minim 3 jalonieri pentru a nu rămâne fâşii neerbicidate.la aplicarea erbicidelor viteza vântului să nu depăşească 4-5 km/h în cazul tratamentelor cu maşini terestre şi de 2 km/h în cazul tratamentelor cu mijloace avio. Majoritatea erbicidelor se încadrează în grupele III şi IV şi numai câteva în grupa II. conform cu referatele tehnice ale Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. iar pe de altă parte faptul că acestea sunt substanţe toxice periculoase. pentru a nu forma vetre toxice date de supradoza de erbicid.1000 mg/kg.roşie. Se exprimă în mg/kg corp viu. la care DL 50% este > 1000 mg/kg. se impune cunoaşterea temeinică a proprietăţilor lor. posedă diferite grade de toxicitate.verde.200 mg/kg. Toxicitatea lor se apreciază după doza letală (DL 50%). . III albastru.. pe de o parte. maşinile se spală cu multă apă pentru a se asigura eliminarea completă a resturilor de erbicid (majoritatea sunt corosive). la care DL 50% este de 200 . Erbicidele. Protecţia omului fată de erbicide: . PROTECŢIA MUNCII LA LUCRĂRILE CU ERBICIDE Având în vedere necesitatea stringentă a folosirii erbicidelor.Inspectoratul Sanitar Central. a normelor de folosire şi a tehnicii securităţii muncii în timpul lucrului cu aceste produse. aceasta fiind doza de substanţă activă la care mor 50 % din animalele (şobolani) cu care se experimentează pentru testarea toxicităţii erbicidului respectiv. Sunt patru grupe de toxicitate: 1) extrem de toxice.

adică în perioada optimă şi în doze corespunzătoare. pot produce îmbolnăviri. greaţă. femeile peste 50 ani.1) Primul caz se referă la erbicidele care pot rămâne ca reziduuri în diverse produse. mecanizatori. şefi de echipe. derivaţi ai fenolului etc. diaree. în depozite sau la aplicarea în câmp. transport şi aplicare a erbicidelor. transpiraţie puternică. intoxicaţii grave şi chiar moartea. Muncitorii care deservesc agregatele vor fi desemnaţi pentru . uleiurile minerale. înroşirea feţei. bolnavi cu sistemul nervos. brigadieri. fie datorită faptului că. edeme. Specialiştii care lucrează cu erbicide (tehnicieni. şi scoaterea din comerţ a produselor cu efect toxic peste limita admisă. Unele erbicide sunt toxice pentru albine. că modul de acţiune al erbicidelor asupra organismului uman şi animal este diferit şi deseori extrem de periculos. vomă. De aceea. se impune cunoaşterea temeinică a proprietăţilor fiecărui erbicid şi respectarea cu stricteţe a regulilor de protecţia muncii şi a mediului înconjurător. Trebuie subliniat faptul că aspecte de contaminare a produselor agricole cu erbicide se ivesc numai acolo unde aplicarea lor nu se face cu responsabilitatea cerută. magazineri ş. Pentru protecţia muncii la lucrările cu erbicide trebuie respectate cu stricteţe regulile de depozitare. sete puternică. femeile gravide sau care alăptează. în timpul transportului. pătrunse în plante. Nu sunt admişi să lucreze cu pesticide copii până la 18 ani. . Persoanele care lucrează cu erbicid trebuie să efectueze vizita medicală specială. ca de exemplu. de exemplu. Acest mod de toxicitate se preîntâmpină prin interzicerea folosirii unor astfel de substanţe şi aplicarea corectă a erbicidelor. sunt blocate în diferite organe şi nu sunt metabolizate de către plante. Rezultă din cele prezentate. paraquat. respirator.a. întreg sezonul şi instruiţi la locul de muncă de către specialişti care conduc astfel de lucrări. prea aproape de recoltarea produselor agricole şi devin periculoase prin consumarea lor de către om şi animale. persoanele cu răni deschise. manipulate fără respectarea regulilor de protecţia muncii.) trebuie să urmeze cursuri speciale de calificare. fie că sunt aplicate incorect. ca de exemplu carbamaţii. 2) Erbicidele. bromoxil etc. de cord etc. Iată unele simptome ale intoxicării: oboseală. spasme etc. bărbaţii peste vârsta de 55 ani. Alte erbicide sunt toxice pentru fauna acvatică.

Transportul erbicidelor se face numai în ambalaje speciale şi cu grijă pentru a evita deteriorarea acestora şi împrăştierea substanţelor. La locul de muncă trebuie să existe trusa cu medicamente de prim-ajutor. precum şi echipament de protecţia muncii. iar în zilele normale şi noroase . Parcelele care se tratează să se afle la depărtare de minimum l km de centrele populate. Nu se transportă erbicidele împreună cu alimente. furaje. verifică starea ambalajelor. cu etichete cu scris rezistent la umezire. Curăţenia în depozit se face după necesităţi. Magazionerul trebuie să cunoască regulile de păstrare a erbicidelor şi tehnica securităţii muncii. zilnic aeriseşte depozitul. apă. In zilele excesiv de călduroase erbicide-le se aplică dimineaţa sau spre seară. În vederea aplicării erbicidelor sunt necesare maşini şi aparatură specială. iar în cazul dispersării. stelaje şi despărţituri pentru depozitarea diferitelor erbicide.Toate persoanele trebuie să cunoască însuşirile toxice ale preparatului cu care lucrează şi măsurile de protecţie. nu se fumează. Împrăştierea erbicidelor cu mijloace avion nu este permisă dacă viteza vântului este mai mare de 4 m/sec. la intervale de cel mult două săptămâni. înainte de începerea lucrului se instruiesc muncitorii şi se aşează la loc vizibil instrucţiunile de protecţia muncii şi de acordare a primului ajutor. pentru câteva zile. Depozitele să fie dotate cu echipament contra incendiilor. La început se îndepărtează praful cu aspiratorul şi apoi se spală pereţii. Din depozit se eliberează cantităţi de erbicide pentru o singură zi şi numai în cazuri speciale. După descărcare. cântare. Păstrarea erbicidelor se face numai în depozite speciale aflate la o depărtare de cel puţin 200 m de locuinţe. stelajele. El va sta în depozit numai în timpul primirii şi eliberării erbicidelor sau unor treburi urgente. pardoseala. călători. furaje. în depozit se poartă echipament de protecţie. dacă viteza depăşeşte 2 m/sec. mijlocul de transport se curăţă şi se spală. Ceea ce rămâne nefolosit se returnează în depozit. nu se mănâncă. nu se bea.şi la mijlocul zilei. La locul de aplicare nu se păstrează alimente. cu instrucţiuni privind folosirea preparatelor respective.. instrumente pentru deschiderea ambalajelor. Ambalajul erbicidelor trebuie să fie în bună stare. curăţă inventarul. . păstrează sub cheie registrul de intrări şi ieşiri a substanţelor. în picături foarte mici.

30 ml sirop de ipeca sau 25 ml soluţie 1% de sulfat de cupru). iar agregatul pentru stropit se conduce pe câmp numai după ce se verifică şi se constată că este în perfectă stare de funcţionare. După vomă se administrează 2-3 linguri de cărbune activ şi o jumătate de pahar cu apă). Bolnavul este aşezat de îndată la aer curat şi i se îndepărtează echipamentul de protecţie. În caz de încetinire a respiraţiei se dă bolnavului să miroasă amoniac se face respiraţie artificială. muncitorii trebuie supuşi la diverse analize. Cabinele tractoarelor trebuie să fie ermetic închise.a. bolnavul este dus de urgenţă la cel mai apropiat spital. sare de bucătărie. iar în caz de stop cardiac se face masaj cardiac. Părţile de cauciuc ale echipamentului de protecţie (masca de gaze. La locul de muncă trebuie să existe câteva substanţe de primă utilitate: cărbune medicinal. Cel puţin o dată pe săptămână se spală echipamentul. se administrează bolnavului câteva pahare cu apă caldă sau împreună cu o substanţă pentru a provoca voma (ca de exemplu. 20 . Dacă pesticidul a fost înghiţit.5%. Primul ajutor în cazul otrăvirii cu erbicide. Amestecul pentru stropit se pregăteşte la platforme special amenajate. Periodic. în timpul lucrului este interzis a fuma. îndeosebi sanguine şi la nevoie. Menţionăm încă o dată că otrăvirea cu erbicide poate fi evitată dacă se lucrează cu grijă şi responsabilitate şi se respectă întocmai modul de aplicare a preparatelor şi regulile de protecţia muncii. bicarbonat de sodiu ş. iar muncitorii se spală bine pe tot corpul cu apă şi săpun. mânca sau bea.Maşinile terestre se pot folosi pe vreme cu viteza vântului de până la 4 m/sec. După acordarea primului ajutor. aceasta trebuie spălată bine cu apă şi săpun. Dacă pesticidul a venit în contact cu pielea. Ochii se spală cu apă şi sifon în concentraţie de 2% sau cu acid boric şi apoi cu apă curată. După terminarea lucrării. mască de gaze. ochelari. mănuşile) se spală zilnic cu apă caldă şi săpun şi se dezinfectează cu tampon de vată umezit în alcool medicinal sau în soluţie de hipermanganat de potasiu 0. cizme. iar în cazul erbicidelor toxice. echipamentul se curăţă şi se aeriseşte. . se schimbă locul de muncă. Mecanicul tractorist şi alţi muncitori care deservesc agregatele de stropit vor purta echipament de protecţie: salopetă. mânuşi.

tomate ş. răpită. 2000). De exemplu. În ultimul timp. industria farmaceutică. iar produsele obţinute poartă numele de organisme modificate genetic (OMG) sau organisme transgenice. varietăţi transgenice întâlnim la majoritatea plantelor de cultură: soia. porumb. a uneia sau mai multor gene noi (genele de interes). După cum este cunoscut. iar prima cultură comercială a unei plante transgenice a fost înfiinţată în anul 1992. Folosirea erbicidelor cu substanţă activă glifosat în multe situaţii rezolvă integral problema combaterii buruienilor. Porumbul Roundup Ready posedă o genă tolerantă la glifosat (Roundup Ready). imazetapir (PIVOT) şi unele din grupa sulfonilureicelor. Un interes deosebit pentru cercetători în crearea de plante modificate genetic tolerante la erbicide şi pentru care s-au obţinut varietăţi de plante de cultură au prezentat şi erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu (BASTA). Prin inginerie genetică s-a reuşit introducerea în patrimoniul genetic al unei celule. ingineria genetică a realizat progrese spectaculoase cu efecte benefice majore în sectoarele care privesc sănătatea oamenilor. cartof. tutun. izolată de la o populaţie de porumb modificată prin mutageneză in vitro şi apoi transferată în genomul unei linii utilizate pentru producerea hibrizilor comerciali (Elena Badea. Primul test experimental al unei plante transgenice a fost realizat în anul 1986.). soia Roundup Ready care este tolerantă la erbicidul pe bază de glifosat (Roundup Ready) posedă o genă transferată de la o bacterie din sol (Agrobacterium sp. dovleac.PLANTE DE CULTURĂ MODIFICATE GENETIC TOLERANTE LA ERBICIDE În ultimii ani. . agricultură şi protecţia mediului.a. orez. sunt foarte eficace şi pentru buruienile anuale cât şi pentru cele perene. În felul acesta. s-a reuşit transferul de gene ce conferă rezistenţă la acţiunea unor erbicide de la microorganisme la plantele de cultură. se aplică în perioada de vegetaţie fără persistenţă în sol şi plantă. Genele noi introduse sunt denumite transgene. erbicidele pe bază de glifosat sunt sistemice şi neselective (cu acţiune totală). in. animalelor şi plantelor. bumbac.

1 0. Structura suprafeţelor agricole cultivate în lume cu organisme modificate genetic cu diferite forme de rezistenţă Specia Toleranţă la erbicide Rezistenţă la insecte Toleranţă la erbicide şi rezistenţă la insecte Rezistenţă la virusuri Suprafaţa (milioane hectare) 1999 1998 19.3 şi 7.9 0.1 Cele mai mari suprafeţe sunt cultivate în SUA şi Canada.Suprafaţa ocupată cu plante transgenice tolerante la erbicide a crescut considerabil.8 28.1 2. Suprafaţa cultivată pe plan mondial cu plante modificate genetic Cultura Suprafeţe cultivate (milioane hectare) 1999 1998 14.1 2. astfel că în anul 1999 la nivel mondial s-au cultivat aproximativ 30 milioane de hectare (tabelele 7.4) Tabelul 7.1 0.0 <0.4 3.7 2.5 21.9 <0.3 <0.6 8.3.4 <0. peste 80% şi mult mai puţin în ţările din Uniunea Europeană.1 Soia Porumb Bumbac Răpită Cartof Dovleac Papaya Tabelul 7.5 5.7 8. .1 <0.0 <0.9 7.4.3 11.

la erbicidele pe bază de glifosat şi glufosinat de amoniu.In Europa numai câteva plante transgenice au primit aprobarea pentru a fi cultivate. cum ar fi: .transferul inoportun al transgenelor la alte plante cultivate sau la cele care aparţin florei spontane. iar legislaţia cu privire la OMG este foarte strictă. CNSB şi-a dat acordul şi pentru realizarea de teste în câmp cu hibrizi de porumb rezistenţi la atacul sfredelitorului Ostrinia nubilalis.influenţa negativă asupra lanţului trofic. .înmulţirea exagerată a plantelor modificate genetic care ar putea invada ecosistemele agricole şi chiar habitatul natural. privind regimul de obţinere. precum şi pentru hibrizii de sfeclă de zahăr toleranţi la glifosat. CNSB atrage atenţia instituţiilor ştiinţifice să asigure o supraveghere şi o analiză profundă asupra tuturor aspectelor privind OMG (Organisme Modificate Genetic) care ar putea să reprezinte riscuri la adresa sănătăţii oamenilor şi a conservării diversităţii biologice. în ţara noastră. . fiind motivată ca o măsură prevăzătoare în acest domeniu încă insuficient studiată. ciclul carbonului ş. a dat acordul pentru importul şi introducerea în cultură a unei varietăţi de cartof modificată genetic rezistentă la gândacul din Colorado şi a unor varietăţi de soia tolerante faţă de erbicidul pe bază de glifosat (Roundup Ready). PREZENTAREA ERBICIDELOR DUPĂ SUBSTANŢA ACTIVĂ . Aceste aspecte sunt greu de prevăzut şi pot deveni evidente numai în timp.modificări nedorite asupra fertilităţii solului. Comisia Naţională pentru Securitate Biologică (CNSB).). testare. . constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. . Apar tot mai multe întrebări legate de posibilele efecte nedorite.modificarea ciclurilor biochimice (ciclul azotului. în dauna agrosistemelor tradiţionale obţinute. utilizare şi comercializare a OMG.49 din anul 2000.a.

granule dispersabile în apă.este substanţa activă din următoarele produse comerciale: Guardian 840 EC.granule autodispersabile. SL . EW . arahide. PU . SC .concentrat emulsionabil. timp după care nu mai creează dificultăţi în rotaţia culturilor. Plantele de cultură metaboli-zează acetochlorul în substanţe inactive. SE . EC . Acenit 50 EC etc. G . răpită. WP .granule. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu diferite conţinuturi în substanţă activă. care au o largă utilizare în sistemele de combatere integrată a buruienilor. ULV suspensie pentru aplicare cu volum ultraredus.În acest subcapitol sunt prezentate câteva dintre erbicidele sintetizate pe plan mondial. Harness 940 EC. Se absoarbe prin radice-lă.suspoemulsie. WG . soia. DF . WSC . SP .concentrat solubil în apă. Relay 90 EC. ulei în apă. UL — lichid omogen pentru aplicare cu volum ultraredus.pulbere umectabilă (muiabilă). Este un erbicid sistemic.suspensie concentrată.pulbere umectabilă (muiabiiă).emulsie. bumbac.concentrat solubil. Dintre erbicidele utilizate în perioada actuală pentru combaterea buruienilor din culturile agricole din ţara noastră mai importante sunt următoarele: ACETOCHLOR . Persistenţa în sol este de 6-8 săptămâni. C S .concentrat emulsionabil. Mecanismul de combatere a buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei proteinelor.pulbere solubilă în apă. Pentru uşurinţa înţelegerii şi o citire cursivă prezentăm mai jos o listă cu prescurtări pentru formele de condiţionare a erbicidelor: CE . floarea-soarelui. hipocotil şi coleoptil. .concentrat solubil în apă. Este folosit pentru combaterea buruienilor din culturile de porumb.

Xanthium sp. emulsii etc.. monocotiledonatele anuale şi perene. translocându-se foarte lent în toată planta.5 l/ha în 300 l apă/ha. Este flamabil şi ca atare. Nu este compatibil cu îngrăşămintele lichide. Doza de aplicare este între l şi 1. Se comercializează sub denumirile de Mecloran 48 EC.. Hibiscus trionum. Se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile de soia. Moartea buruienilor se realizează după 5-10 zile de la aplicare. Se aplică postemergent. Wtnaranthus sp.Combate următoarele specii de buruieni: monocotiledonate anuale: -Setaria sp.. Se aplică fie înainte de semănat şi încorporat superficial la 3-5 cm. Echinochloa crus-galli. şi toate dicotiledonatele perene. Datura stramonium. Este un erbicid de contact. Capsella bursa-pastoris. tomate.. absorbit prin hipocotil. Solanum nigrum. Papaver rhoeas. Este un erbicid sistemic.p. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor sensibile este prin inhibarea lipidelor în membranele celulare.. iar soia sau celelalte leguminoase au 2-3 perechi de frunze. (p. Datura stramonium. Galinsoga parviflora. mazăre. Nu este flamabil şi nici corosiv. trebuie ferit de foc. Este un erbicid selectiv sistemic. Veronica sp. Se aplică după amiaza când plantele sunt fără rouă.75 şi 2. arahide. coleoptil şi radicele. Nu combate buruienile perene.SODIUM. Matricaria sp. Inhibă procesul de fotosinteză şi de respiraţie. Nu combate Stellaria media. Se comercializează sub numele de Blazer 2S. ALACHLOR. Sinapis arvensis. Este nevolatil sau greu volatil. Efectul de distrugere a buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei pro- . Se fabrică sub diferite forme de condiţionare: suspensii. Raphanus raphanistrum. ACIFLUORFEN . provocând moartea celulelor şi deci a plantelor.. fasole. Stellaria media. Portulaca oier acea. Alanex 48 EC etc. fie preemergent în doze cuprinse între 1. Se absoarbe prin frunze.i). când buruienile au 1-4 frunzuliţe. (numai în stadii tinere de 2-3 frunze).. Combate următoarele specii de buruieni dicotiledonate anuale: Abutilon theophrasti.50 litri produs comercial pe hectar. dacă survine ploaia la 6 ore după aplicarea erbicidelor efectul este asigurat. Este compatibil cu îngrăşămintele lichide. Tackle AS. Se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil (CE). După aplicare. Nu lasă reziduuri în sol şi plantă. Chenopodium album. Lasso 48 EC. Polygonum sp. Digitaria sanguinalis şi unele dicotiledonate anuale: Amaranthus sp.

Doza de aplicare este de 20-40 g/ha produs comercial. Stellaria media. Alazin (alachlor+atrazin) etc. este translocat acropetal prin xilem şi se acumulează meristemele apicale şi în frunze. Se aplică în perioada de vegetaţie . pomi fructiferi.. viţa-de-vie. şofrănel. Efectul este evident. Dozele de aplicare variază între 5 şi 10 l/ha. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea reacţiei Hill din procesul de fotoliză apei. Este absorbit în plante prin sistemul radicular.i. floarea-soarelui.. Epoca de aplicare este înainte de semănat (p. Sinapis. soia. WP. Se utilizează pentru combaterea buruienilor din culturile de: porumb. Combate foarte bine: Galium sp. Sunt rezistente: Sinapis.postemergent. Se fabrică sub denumirea comercială du Gesaprim 50. fasole. Polygonum sp. Onezin 50 WP etc. Este un erbicid sistemic. orz. Se aplică pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb şi sorg. corosiv şi se poate amesteca cu îngrăşămintele lichide sau alte pesticide. Matrica-ria. bumbac. Se comercializează sub denumirea de Grodyl 75 WG.) şi încorporat superficial la 3-5 cm adâncime cu combinatorul. blocând procesul de fotosinteză şi în final.. manifestându-se prin .teinelor în procesul de respiraţie. Thlaspi şi toate buruienile perene.p. Nu este flamabil. Chenopodium. 80 WP. tomate transplantate. arahide etc..i. Pitezin 75 WP. Digitaria sanguinalis şi unele dicotiledonate anuale .a. Hibiscus. Se utilizează pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din culturile de grâu.) şi se încorporează superficial. 90 WP sau WG. cartof. Combate următoarele specii de buruieni: monocotiledonate anuale: Setaria sp.Amaranthus sp. ATRAZINE. Se aplică toate tipurile de echipamente terestre împreună cu 250300 1 apă/ha. Atranex 80 WP. iar buruienile sunt în faza de rozetă (4-5 cm înălţime). ducând la moartea plantei. se aplică înainte de semănat (p. Anthemis. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă cu 75% s. Veronica sp. Se foloseşte în amestecuri cu diferite substanţe: Meclozin (alachlor+atrazin).p. mazăre. în faza de sfârşit de înfrăţire . AMIDOSULFURON.până la formarea primului internod al cerealelor. Datura stramonium. Raphanus. Raphanus. Echinochloa crus-galli. Solanum. triticale.

Stachys annua. lupin. linte. Solanum nigrum. ceapă..p. atrazinul creează dificultăţi în rotaţia culturile Atrazinul are unul dintre cele mai largi spectre de combatere.. Dintre speciile monocotile combate: Setaria sp.. muştar.. În unele ţări s-au selecţionat specii de buruieni (rezistente la atrazin: Amaranthus blitoides. Chenopodium album. evitarea fenomenului de remanentă.. Galium sp. ovăz etc. orz.) şi încorporat la cm. Din cai descompunerii lente. Porumbul şi sorgul metabolizează atrazinul în hydroxiatrazin şi acizi aminici conjugaţi. (400 g/1 metolaclor+atrazin). atât a buruienilor monocotiledonate cât şi a celor dicotiledonate anuale. sau preemergent. Bidens pilosa. Polygonum sp. Amaranthus hybridus. Butizin (alachlor+butilate+sin) etc.. Sunt rezistente speciile: Erigeron canadensis şi Digitaria sanguinalis. Lamium amplexicaule. Vicia sp. ţinutul în humus. Sunt extrem de sensibile la atrazin următoarele plante de cultură: răpită. iar dintre dicotilele anuale: Abutilon theophrasti Amarantus sp.a. floarea-soarelui legume. Matricaria sp./ha.„albirea buruienilor" şi apoi moartea lor (nu mai formează clorofilă). Alazin (alachlor+atrazin). se absoarbe complexul coloidal al solului.pe solurile cu un conţinut în humus mai mare de 1% se utilizează la l kg s.. etc. Raphanus raphanistrum. Polygonum lapatifolium etc. Apera spica-venti.. Portulaca oleracea. atrazinul intră în amestecul multor erbicide complexe: Primextra Gold 720 EC. sfeclă. conţinutul în argilă şi conţinutul de umiditate. Avena fatua. se aplică înainte de semănat (p. Sonchus arvensis. Capsella bursa-pastoris. Dozele de utilizare în România sunt în funcţie de conţinutul în humus al solulilor şi sunt următoarele: .. grâu. Sinapis arvensis. Anthemis arvensis. acest proces fiind dependent de pH. Stellaria media. Atriplex sp. Galeopsis tetrahit. Echinichloa crus-galli.pe solurile cu un conţinut în humus sub 1% este interzisă aplicarea atrazinului (soluri nisipoase). Galinsoga parviflora. până la maximum 2 frunzuliţe. Când se aplică postemergent. tutun. bob. . epoca de aplicare este în faza de „ac" a porumbului. În sol se descompune relativ lent.i. in. . soia. Sunt rezistente la atrazin toate speciile de buruieni mono şi dicotiledonate perene. Solanum nigrum. fasole. Hibiscus trionum. Xantium sp. Veronica sp.

Se fabrică sub formă de soluţie apoasă.a. arahide. arbuşti fructiferi. vinete.. Nu este corosiv. de unde este apoi translocat în toată planta. Echichloa crus-galli. Setăria. Combate foarte bine speciile de buruieni monocotiledonate anuale: Setaria sp. după care este metabolizat de microorganisme.. BENEFIN sau BENFLURALIN. Este un erbicid sistemic şi se absoarbe prin radicelă şi rădăcini... trifoi. care se aplică postemergent şi care se absoarbe foarte rapid prin frunze.ASULAM. Se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 8-10 cm adâncime cu grapa cu discuri. mentă. Digitaria sanguinalis. măr. Sunt rezistente: Sinapis^ arvensis. Digitaria sanguinalis. Se aplică pentru combaterea buruienilor din culturile de in. hamei etc. Portulaca. cireş. păr. Doza de aplicare este de 4-6 l/ha cu 250-300 l apă. castraveţi. Se comercializează sub denumirea de Asulox 40 CS sau Asilan. Sorghum halepense din sămânţă şi câteva dicotiledonate anuale: Amaranthus. Se aplică când buruienile sunt în plină creştere. s. Poa. Capsella bursa-pastoris. pepeni. aceasta se face înaintea apariţiei tulpinii florale.. Solanum nigrum etc. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată care conţine 480 g/l s.. ghizdei). Avena sp. Se comercializează sub denumirea de Bălan 18 EC sau Benefex 18 EC. . Chenopodium. dar nu este compatibil cu alte pesticide. în faze tinere (de 3-5 cm înălţime). Nu . Doza de aplicare este între 4 şi 8 l/ha în funcţie de cultură. Se comercializează sub denumirea de Basagran 48 EC. Sonchus oleraceus. mac. Avena fatua. trifoliene anul I (lucerna.. Mecanismul de acţiune pentru a provoca moartea buruienilor se bază pe inhibarea proceselor de diviziune celulară şi de creştere. lucerna veche. iar dacă este aplicat pentru combaterea speciei Rumex sp. Combate foarte bine speciile: Rumex sp. Poa sp.a. Lolium sp. salată. cartof. Se aplică în culturile de in. Este condiţionat sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Are remanentă în sol timp de 4-5 luni de la aplicare. Bidens tripartita. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea proceselor de germinaţie şi de creştere. Thlaspi arvense./l. Echinochloa crus-galli. Este un erbicid sistemic. tutun. şi conţine 480 g. este flamabil şi este compatibil cu îngraşămintele lichide. Holcus lanatus. BENTAZON.

corosiv. Se poate aplica imediat după semănat când buruienile au 2-4 frunze (4-5 cm înălţime). Polygonum sp. Se aplică cu 250.este. iar plantele de floarea-soarelui au 2-4 frunze. Abutilon. sorg etc.5 şi 4 l/ha se aplică în faza de 2-3 frunzei ale buruienilor şi 2-3 perechi de frunze trifoliolate la plantele leguminoase.4 D. este flamabil. sub formă de concentrat emulsionabil. Artemisia. Plantele rezistente îl metabolizează foarte repede. Raphanus. Combate următoarele specii de buruieni: Abutilon. Se aplică în 250-300 l apă/ha. trifoliene (anul I sau vechi). fie singur. orz. nu este flamabil şi este compatibil cu alte erbicide. Solanum nigrum. Mecanismul de distrugere se bazează pe inhibarea reacţiei Hill în procesul de fotosinteză.5-2 l/ha. Se comercializează sub denumirea de Buctril D. la aplicare. ceapă. Sinapis. Chenopodium. Combate speciile: Veronica. Este un erbicid de contact. Este un erbicid sistemic.. BROMOXYNIL. Stellaria. nu mai mult. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea fotosintezei. Se comercializează sub denumirea de Modown 4F. Capsella. ovăz. fie în amestec cu MCPA sau 2. Este selectiv pentru floarea-soarelui. Chenopodium. Este un erbicid de contact. Brominal. sorg. mazăre. Nu este coroziv. arahide. Are efect secundar şi asupra buruienilor monocotiledonate: Setaria. Sinapis. Echinochloa crus-galli. şi este compatibil. se absoarbe prin frunze şi nu se translocă acropetal sau bazipetal. Sonchus arvensis şi toate speciile de buruieni monocotiledonate. Doza de aplicare este de 1. Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) la culturile de: soia. pentru a evita fenomenul de scurgere la suprafaţa frunzelor (run off) al soluţiei de stropit. Datura. mentă. Matricaria sp. flamabil. Mecanismul de distrugere a buruienilor se bazează pe inhibarea respiraţiei şi fotosintezei . Brassica. Cirsium arvense. care se aplică postemergent. (în stadiul de 2 frunze). Xantium sp. Portulaca.300 l apă. Ranunculus. fasole. Atriplex. Briotril etc. soia. porumb. Nu este corosiv. Cyperaceae etc. Se aplică preemergent sau postemergent. Amaranthus. cu îngrăşăminte lichide şif alte pesticide. Este un erbicid fabricat sub formă lichidă de concentrat emulsionabil (CE). Doza de aplicare variază între 1. Sunt rezistente următoarele specii: Convolvulus arvensis. BIFENOX. cartof.

Combate următoarele specii de buruieni monocotile anuale: Setaria. Crysanthemum. Lamium purpureum.i.la speciile sensibile. Fumaria officinalis. Se aplică înainte de semănat (p. Polygonum. iar la porumb în faza de 34 frunze. Thlaspi arvensis. Sorghum halepense din seminţe şi unele dicotiledonate anuale: Amaranthus. BUTYLATE.formarea primului internod. Chenopodium album. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea germinaţiei seminţelor. Se comercializează sub denumirea de Sutan 80 EC sau Diizocab 80 EC. Are o remanentă în sol de 4-6 săptămâni şi nu creează probleme în rotaţia culturilor. Portulaca. Xanthium.a. secară. Chenopodium. Sunt rezistente speciile: Sinapis. Sunt rezistente: Anagalis. Galium aparine. Doza de aplicare este de 0. Este un erbicid puţin toxic. Faza de aplicare pentru buruieni este faza de rozetă. Lapsana. Raphanus. Epoca optimă de aplicare la cerealele păioase este când acestea sunt în faza sfârşitul perioadei de înfrăţire . Nu .. CHLORIDAZON sau PYRAZON. orz. Combate foarte bine speciile de buruieni: Matricaria inodora. Cirsium arvense. Convolvulus arvensis. Vicia hirsuta. la in în faza de „brădişor" (8-10 cm înălţime). in. Se comercializează sub denumirea de Pyramin TURBO şi se fabrică sub formă de pudră muiabilă (WP) sau pastă fluidă (FW) cu un conţinut de 430 g/1 s. Stellaria media. Sonchus oleraceus. Veronica sp. floarea-soarelui. lucerna. ricin. sp. porumb. Capsella bursa-pastoris. ovăz. năut. Doza de aplicare diferă în funcţie de conţinutul în humus al solului între 6 şi 10 l/ha în 250-300 l apă. Anthemis. Galeopsis tetrahit. Galeopsis etc. 2-4 frunze. Sinapis.p. sfeclă. Hibiscus.) şi se încorporează la 8-10 cm adâncime prin două treceri cu grapa cu discuri. Digitaria sanguinalis. Anagalis. Brassica. Atriplex. in. Se aplică la următoarele culturi: porumb. Abutilon. Sunt sensibile speciile Atriplex patula.8-1 l/ha în 200-300 l apă. Solanum nigrum. Este utilizat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de: grâu. Polygonum. Este un erbicid sistemic care se absoarbe prin radicelele de pe rădăcini. Echinochloa crus-galli. precum şi toate speciile de buruieni perene mono şi dicotiledonate.

Sinapis arvensis. Spergula. iar pentru cereale când acestea sunt în faza sfârşitului perioadei de înfrăţire . Se fabrică sub formă de pudră muiabilă (WP. Nu este corosiv. Are restricţii de rotaţie: după culturile tratate cu acest produs nu se recomandă a se cultiva răpită de toamnă. Sonchus sp. fie postemergent. Polygonum. Combate foarte bine specii de buruieni dicotiledonate: Sinapis. Amaranthus. corosiv sau volatil. Se comercializează sub denumirea de Lontrel 300 EC. gazon. Papaver rhoeas.. in. Doza de aplicare este de 15-20 g/ha produs comercial. DF) sau granule dispersabile în apă (WG). Galeopsis. Atriplex patula. fâneţe. Chenopodium. Dacsulfuron etc. Se fabrică sub forma de concentrat emulsionabil (CE). Nu se recomandă a fi utilizat pe solurile nisipoase. Lamium sp. Mecanismul de acţiune se manifestă prin inhibarea procesului de fotosinteză. Galeopsis. Se comercializează sub denumirea de Glean 75 DF. seminceri de graminee. sfeclă furajeră. Galinsoga. păşuni. floarea-soarelui sau porumb (sau se cultivă cu mare atenţie). Thlaspi. Combate următoarele specii de buruieni: Anagalis arvensis. Nu este corosiv. volatil sau flamabil. CHLORSULFURON. Se aplică în doze de 2-6 kg. Polygonum convolvulus. Matricaria. Veronica etc. Vicia. Se aplică postemergent în perioada de vegetaţie. Anthemis. Este un erbicid sistemic. Viola. Stellaria. Mecanismul de acţiune se bazează pe inducerea . Atriplex. Stellaria media. Capsella bursa-pastoris. Raphanus. orz.. Spergula. în 250-300 l apă. Se aplică pentru combaterea buruienilor din culturile de sfeclă de zahăr. Este un erbicid sistemic şi se aplică fie preemergent. flamabil sau volatil. Galium aparine.formarea primului sau celui de-al doilea internod (numai în cazuri excepţionale). Se aplică în faza de rozetă a buruienilor. sfeclă roşie. Matricaria sp. Viola.este flamabil. Sansulfuron. sfeclă de zahăr. Este un erbicid sistemic. Brassica.l/ha produs comercial. Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din culturile de: grâu. în funcţie de epoca de aplicare. Rival... Cirsium arvense. Chenopodium. Mercurialis myosotis. CLOPYRALID.

Epoca de aplicare este când plantele de cultură au 3-4 frunze. Doza de aplicare pentru Lontrel 300 EC este de 0. ceapă. trifoliene. Sunt rezistente: Galium. Combate buruienile monocotiledonate anuale: Setaria. Nu este volatil. răpiţă. sfeclă. Sorghum halepense din seminţe şi rizomi etc. Bifora. sfeclă de zahăr. Matricaria sp. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este inhibarea biosintezei lipidelor în procesul de creştere.postemergent. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea germinaţiei seminţelor şi a meristemelor de creştere. Combate buruienile monocotiledonate anuale şi perene: Avena. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. CYCLOXIDIM. Nu ridică probleme în rotaţia culturilor. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). CE. Portulaca. Alopecurus. Agrostis. căpşun.5 l/ha. tutun. ceapă. Bromus. Vicia sp.3-0. Combate şi alte buruieni: Amaranthus. orz. Nu combate Chenopodium. fasole. cartof. conopidă. pomi fructiferi. Se foloseşte în combaterea buruienilor din culturile: grâu. viţă-de-vie etc. iar buruienile sunt răsărite şi sunt în faza de rozetă (3-4 frunzuliţă). Setaria. Centaurea cyanus. Senecio sp. Este un erbicid sistemic şi se aplică în perioada de vegetaţie . varză. corosiv sau flamabil. CYCLOATE. Se utilizează la culturile de soia. . păşuni şi faneţe. in. Se comercializează sub denumirea de Focus Ultra 100 EC etc. muştar. Digitaria şi unele buruieni dicotiledonate anuale: Amaranthus. volatil. Echinochloa crus-galli.creşterii anormale a celulelor în vârfurile de creştere (accelerează diviziunea celulară). Se comercializează sub denumirea de RO -Neet sau Olticarb 75. Este un erbicid sistemic. Raphanus etc. floareasoarelui. Solanum. Se aplică în culturile de sfeclă şi spanac. Hibiscus etc. Doza de aplicare este de 4-6 l/ha produs comercial în 250-300 l apă. Se aplică înainte de semănat şi se încorporează în sol la 8-10 cm adâncime printr-o trecere cu grapa cu discuri şi apoi cu cultivatorul. mazăre. arahide. Polygonum.. Combate foarte bine speciile de buruieni: Cirsium arvense şi Sonchus arvensis (mai ales în culturile de sfeclă. salată. Lamium. Sinapis. de aceea pentru a-i mări spectrul de combatere se aplică cu alte erbicide în amestec. Agropyron repens. Echinochloa crus-galli. muştar şi răpiţă). Apera.. Abutilon. bob.

iarbă de Sudan. floarea-soarelui). Nu se aplică înainte de răsăritul culturilor sensibile (sfeclă.4-D sau un ester al acestuia. gazon. Oltisan M (dicamba+2. depunerea substanţelor nutritive. în faza: înfrăţirea cerealelor păioase . Doza de aplicare este variabilă. Amaranthus. Lancet. între 0. Se aplică postemergent. Combate foarte bine speciile: Sinapis arvensis.formarea primului internod. La porumb se aplică în faza de 2-4 frunze. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. soia. Se absoarbe prin frunze şi se aplică atunci când buruienile sunt în faza de rozetă (buruienile sunt întinse pe pământ şi au aspect de rozetă). . Nu este volatil. Matricaria sp. Se produce un dezechilibru între sinteză şi consumul substanţelor nutritive în favoarea consumului şi provoacă astfel epuizarea buruienilor. adică au 3-4 frunze.D. Anthemis. Se foloseşte în combaterea buruienilor dicotiledonate din următoarele culturi: grâu. Centaurea. Pentru costrei (Sorghum halepense] se aplică când plantele au 10 . După aplicare. Stellaria media. Sonchus.4D). deoarece cristalizează şi nu se absoarbe. păşuni. Raphanus. aplică în 250-300 l apă. Bifora.5 l/ha produs comercial. A fost primul erbicid sintetizat (în anul 1941 de F. Papaver rhoeas. Este un erbicid sistemic. afectând respiraţia. flamabil sau corosiv. Se poate combina cu alte substanţe şi se obţin alte produse: Icedin Super (dicamba+2.4 -D. diviziunea celulară etc. Capsella. care mor. secară. orice intervenţie manuală sau mecanică de prăşit este oprită pentru a da posibilitatea erbicidului să se transloce în vârfurile de creştere ale rizomilor. înainte de înspicare. sorg. Sunt rezistente: Galium sp. ovăz. Jones) şi este eficace în combaterea buruienilor din culturile agricole. Chicorium inthybus. fâneţe.15 cm înălţime. Veronica.4-D ester). Este o sare a acidului 2. 2.Epoca de aplicare este când buruienile sunt răsărite şi se găsesc în faza de înfrăţire. DMA-6.. Thlaspi. dar se poate absorbi şi prin rădăcini. Nu se aplică când temperatura în aer este mai mică de 14°C. Se absoarbe prin frunze. iar plantele de cultură se găsesc în faza de 3-4 frunze. porumb. Se comercializează sub denumirea de SDMA. orz. Polygonum etc. deoarece are o persistenţă în sol de 15-30 de zile. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe o creştere anormală a celulelor.8 şi 1. Dicopur M etc. Dicopur D etc. Chenopodium. Cirsium arvense.

4 D + dicamba) etc. postemergent. Senecio.4 -D şi dicamba) intervin în procesul de diviziune celulară. Doza variază între 0. Galinsoga. Sonchus etc.formarea primului internod. Aplicate mai devreme aceste substanţe active (2. Se aplică postemergent şi se absoarbe prin frunze. Sinapis. Se aplică atunci când buruienile au între 2 şi 3 frunzuliţe. Centaurea. DICAMBA. Sonchus. Rumex. Se fabrică sub formă de concent emulsionabil (CE) în combinaţie obligatorie cu phenmedipham. Se aplică în perioada de vegetaţie. Erbicidul dicamba. Raphanus. corosiv sau flamabil. Are un spectru larg de combatere a buruienilor: Abutilon. singur sau în asociaţie cu alte substanţe active se utilizează la culturile: grâu. Polygonum. orzoaica. Nu este volatil. Se comercializează sub denumirea de Banvel când are ca substanţă activă numai dicamba. Portulaca oleracea. Tlaspi. Anthemis. Papaver rhoeas etc. Polygonum. ovăz. Matricaria. Galeopsis. în procesul de fotosinteză. Se foloseşte la sfecla de zahăr şi căpşun. Capsella. orz. Se aplică la cereale în faza de înfrăţire .4-D şi dicamba se aplică strict în faza de înfrăţire . triticale. La fel ca la erbicidele pe bază de 2. ierburi perene. Dozele de aplicare sunt variabile în funcţie de tipul de erbicid între 2 şi 4 l/ha produs comercial. Galinsoga. Stellaria. Mecanismul de combatere a buruienilor se bazează pe inhibarea reacţiei Hill. porumb. Veronica. Convolvulus. Este un erbicid sistemic şi se absoarbe pr frunze. sau în amestec cu alte substanţe: Oltisan (2. Combate speciile de buruieni: Amaranthus. Mecanismul de acţiune se bazează pe dereglarea creşterii prin accelerarea diviziunii celulare. Amaranthus.4 D+dicamba). Stellaria. Chenopodium. Doza de aplicare este în funcţie de modul de formulare şi de partenerul de amestec.DESMEDIFAM.formarea primului internod. Calystegia sepium. Lepidium. Se aplică în 250-300 l apă. sorg. Galium. Icedin Super (2. Cirsium. Anagalis. Bifora. de formare a primordiilor spicului şi spiculeţelor şi determină „ştirbirea spicului" . Atriplex. Se comercializează sub denumirea de Betanal AM. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Chenopodium.8 şi l l/ha. iar sfecla are 2-3 frunze. Agrostemma. Fumaria. Betanal Progres sau Betanal Tandem. Nu este flamabil. Papaver. este corosiv şi nu este volatil.

dar pot să fie seci. ţelină. Se comercializează sub denumirea de Reglone. Aplicate după formarea primului internod . Festuca. fiind utilizat la culturile agricole ca desicant. Se comercializează sub denumirea de Illoxan. Acest proces se accentuează pe măsură ce se întârzie operaţia de erbicidat peste faza de formare a primului internod. Poa trivialis. Este un erbicid cu mecanism dublu de acţiune: de contact şi sistemic. Este rapid absorbit prin frunze. trifoi de sămânţă.. castraveţi. Echinochloa crusgalii. aceste erbicide (la cultura de grâu. mazăre. soia. sau chiar până la compromiterea totală..METHIL.! Efectul este şocant dacă aplicarea erbicidului se face în stadiul de 2-3j frunze al buruienilor. culturi legumicole semincere etc. DIQUAT. Lolium sp. in ulei. Penescu. floarea-soarelui. Este un erbicid de contact. Se aplică la culturile: grâu. neselectiv. morcov. pe inhibarea procesului de elaborare a clorofilei. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). în afara epocii optime. Nu este volatil şi flamabil. Combate speciile de buruie monocotiledonate anuale: Avena fatua. Spicele au aspect de „coadă de şobolan" (A. sparcetă. întreruperea circulaţiei substanţelor asimilate şi oprirea creşterii rădăcinilor. trifoi. Phnalaris. în special) intervin în procesul de organogeneză florală. foloseşte ca desicant pentru culturile de cartof. orz. prin distrugerea cloroplastelor. Nu este flamabil. Poa şi buruienile monocotiledonate perene. in. lucernă de sămânţă. Tratamentele se fac în faza maturitate fiziologică a seminţelor. Agrostis sp. floarea-soarelui. Mecanismul de acţiune se bazează. Nu combate: Apera spica venti. răsfirate. . Este corosiv pentru aluminiu. fără boabe. cartof. sfeclă. tutun. Setaria etc. producând sterilitatea polenului. cânepă. Doza este de 2 -3 l/ha produs comercial. Este foarte toxic şi ca atare trebuiesc luate măsuri speciale protecţia muncii. răpit ceapă. linte. Producţia poate scădea cu 800-3000 kg/ha. Se foloseşte în doză de 3-4 l/ha produs comercial. tomate. de formare a ovulelor şi polenului. secară. corosiv sau volatil. DICLOFOP . festucă. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil (CE). 1991. spălăcite.(spice cu spiculeţe lipsă). lucerna. Spicele sunt erecte. Nu cor bate buruienile dicotiledonate anuale şi perene. fasole. Teză de doctorat). sfeclă de zahăr de sămânţă.

Abutilon theophrasti. Se aplică înainte de semănat (p. Se comercializează sub denumirea de Eradicane. soia. în funcţie de conţinutul de humus al solului. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Matricaria etc. Este erbicid sistemic. fabrică sub formă de concentrat emulsionabil.p. Convolvulus. semivolatil. prin două treceri cu grapa cu discuri. Combate buruienile mono dicotiledonate anuale: Setaria. prin aplicare preemergentă. Avenafatua.) şi se încorporează în sol la adâncimea de 810 cm. fasole. Digitaria sp. EPTC. Setaria sp. Echinochloa crus. floareasoarelui. Echinochloa. necorosiv. Se foloseşte simplu sau asociat cu un antidot (A-25788) pentru a-i mări selectivitatea pentru plantele de cultură.2 şi 2 l/ha produs comercial. Se utilizează la culturile: porumb. FENOXAPROP . Are un efect foarte bun în combaterea buruienilor. in.i. Sonchus şi toate buruienile monocotiledonate perene. între 4 şi 10 l/ha produs comercial.i. fasole. sparcetă. mai ales în zonele secetoase.. Stellaria etc. după semănat sau înainte de semănat. Datura stramonium. Este foarte volatil. sfeclă de zahăr etc.galii. Nu are remanenţă pentru culturile postmergătoare. Sorghum halepense din seminţe şi unele dicotiledonate anuale: Portulaca oleracea. Modul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhiba procesului de germinaţie şi de creştere. Lolium sp. trifoi. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea geminaţiei şi creşterii în zona meristemelor. floarea-soarelui.. tomate etc.ETIL. Atriplex. Se comercializează sub denumirea de Furore Super. şofrănel. Digitaria. Se foloseşte în combaterea buruienilor din culturile: porumb.DIMETHENAMIDE. mazăre. Chenopodium.) şi apoi se încorporează superficial la 3-5 cm cu combinatoriii. Sunt foarte rezistente: Chenopodium. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Amaranthus.p. sfeclă. Alirox. cartof. Se comercializează sub denumirea de Frontier 900 EC. Doza de aplicare variază. ricin. bumbac. Se aplică înainte de semănat (p. lucerna. Este un erbicid sistemic şi absoarbe prin rădăcini (radicele). Este erbicid . cartof. Hibiscus trionum. Dozele de aplicare variază între 1.. Combate următoarele specii de buruieni monocotiledonate anuale: Apera spica venti. Nu este flamabil.

tutun. în faza de înfrăţire a acestora. lucerna. nu este corosiv. pentru monocotiledonate perene. Digitaria. .postemergent. trifoi. Doza este de 1-1. iar pentru monocotile rene. Echinochloa. ce pa. in. Echinochloa. cartof.5 l/ha. FLUAZIFOP . În amestec cu fenclorazol-etil. plantele de costrei sau alte monocotiledonate se clorozează. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea procesului de sinteză a lipidelor. Se aplică culturile: soia. După aplicare. Se aplică în perioada de vegetaţie .adenozintrifosfatul). Se aplică în perioada vegetaţie . pomi.P BUTIL. viţă-de-vie. nevolatil. acest produs se comercializează si denumirea de Puma Super 100 EC. Translocarea erbicidului este lentă şi ca atare este nevoie de o perioadă de 25-30 de zile de la aplicare până la distrugerea totală a buruienilor. se antocianizează (capătă culoare roşiatică-violet) şi apoi se usucă. Se utilizează la culturile: soia. se usucă şi mor. fasole. După 1520 zile plantele se îngălbenesc.5 l/ha. Cynodon dactylon. Combate specii de buruieni: Sorghum halepense din rizomi. floarea-soarelui. Acţionează prin blocarea respiraţiei (interfereaza în formarea de ATP . Agrostis. la 1012 zile. lucerna. Avena fatua. morcov. floarea-soarelui. pentru buruienile monocotiledc nate anuale şi 2-3 l/ha. Doza de aplicare este de 1-1. Combate toate speciile de buruie monocotiledonate anuale şi perene: Agropyron repens.postemergent. Sunt rezistente toate speciile de buruieni dicotiledonate. pepeni galbeni. Apera spica venti. sistemic. năut. nu este flamabil. Este un erbicid tipic pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene. Primele simptome apar 48 de ore de la aplicare. Nu este tolerat de orz. prin blocarea creşterii. Lolium. tomate. Alopecurus. bumbac. Phalaris samulastra de grâu şi orz etc. pepeni verzi. fasole. Avena fatua. Este un lichid vâscos. silvicultură etc.sistemic. folosit pentru combaterea specie Apera spica venti din cultura de grâu. Setaria. Nu comba specia Avena fatua. Setaria. mazăre. Digitaria. sfeclă. bumbac etc. samulastra de şi orz etc. Se aplică atunci când buruic nile au 4-6 frunze. cartof. ardei. apoi devin violet-roşietice. la înălţimea de 10-15 cm a buruienilor (când costreiul este răsărit totalitate din rizomi). Epoca de aplicz pentru monocotile anuale este faza de înfrăţire. Se absoarbe prin frunze. Sorghum halepense din rizomi. gălbi puţin volatil. mazăre. Se comercializează sub numele Fusilade Super 125 CE sau Fusilade Forte.

pentru buruienile perene şi costreif din rizomi. în diferite concentraţii. Thlaspi arvense. Mecanismul acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea auxinelor. FLUROXIPYR. Cirsium arvense. Atriplex. Se comercializează sub numele de Basta. Raphanus.). Nu este corosiv. la 10-15 cm înălţime.postemergent. Doza de utilizare este de 2-6 l/ha produs comercial. Anagalis. triticale. drajoni. flamabil sau volatil. timp de 20-25 de zile. GLUFOSINATE.formare a primului internod la cereale. Rezistente sunt speciile: Anthemis. nu se face nici o praşilă mecanică sau mani la. tuberculi. Polygonum convolvulus etc. Este un erbicid tipic pentru combaterea speciei Galium sp.Este folosit pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene culturile de cereale păioase: grâu. Este eficace împotriva tuturor buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene. Vicia. este selectiv până în faza de burduf a cerealelor. Ca epocă de aplicare.Epoca de aplicare este în funcţie de buruienile ce trebuie combătute: pentru nocotile anuale.8 l/ha aplicat singur. ovăz. pe care le usucă. orz. Chenopodium. corosiv sau flamabil. Stellaria. Se utilizează în combaterea buruienilor din livezi. Doza de aplicare este 0. Se comercializează sub numele de Starane 250 EC. Are un spectru relativ restrâns de activitate. Se aplică în perioada de vegetaţie . Epoca de aplicare este după apariţia buruienilor. Papaver. Sinapis arvensis. Combate foarte bine: Convolvulus arvensis.. viţă-de-vie. etc. rizomii costrei nu mai regenerează alte plante. După tratamentul cu Fusilade. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. în faza de înfrăţire. Nu este volatil.. Tomigan etc. Galium sp.5-0. Este erbicid sistemic. Rumex. Matricaria etc. stoloni. iar buruienile să fie în faza de rozetă. bulbi etc. Este un erbicid neselectiv. Calystegia sepium. Se utilizează şi sub denumirea de Liberty în combaterea buruienilor din cultura de porumb GMO (organism modificat genetic pentru a putea rezista la acest erbicid). Sonchus. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată. Nu distruge organele de înmulţire vegetativă (rizomi. . Rubus sp. când este răsărit în totalitate. în faza de înfrăţire . După aplicare. de contact.. pentru a da posibilitate erbicidului de a se transloca în vârfurile creştere (apexuri) ale rizomilor.

Echinochloa. Sorghum halepense). denumirea de Roundup Ready se foloseşte pentru erbicidul utilizat în combaterea buruienilor din culturile modificate genetic (GMO) cum ar fi: soia. căi ferate. Phragmites communis. Se aplică pentru combaterea mc nocotiledonatelor anuale. vii. Dozele de aplicare sunt în funcţie de concentraţia produsului şi de. Glifosat etc. Gliphogan. Roundup Ready. pe mirişti etc. Touchdown. Cynodon dactylon. Acest erbicid este folosit pentru promovarea şi realizarea sistemului de cultură „non tillage" (fără lucrări). Agropyron. . Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Ele variază între 2 şi 4 l/ha produs comercial. Cynodon dactylon. înainte de înspicare. Se comercializează sub numele de Roundup. HALOXYFOP ETOXY ETIL. Este erbicidul total cu cel mai larg spectru de combatere: Agropyron repens. Convolvulus. Glialka. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată. Este sistemic şi neselectiv. Efasat. Sorghum halepense. se înroşesc (violet-purpuriu). Se poate folosi în plantaţiile de pomi. Sonchus arvensis. Digitaria. Dupâ aplicare. Loliun Avena. Setaria. Equisetum. Mecanismul de acţiune se bazează pe blocarea respiraţiei. se usucă. Rumex. pe canale de irigaţie. De la aplicare până la distrugerea buruienilor trece o perioadă de 25-30 zile. Convolvulus arvensis. În ultimul timp. Trebuie păstrat în ambalajele originale. porumbul. Este flamabil şi se va păstra numai în ambalaje originale. flamabil. Tipha etc. Este un erbicid sistemic.GLIPHOSATE. pe şosele. Ground-up. care poate să se aprindă şi să explodeze. plantele se îngălbenesc. Se comercializează sub denumirea de Gallant Super. Se poate utiliza pentru distrugerea buruienilor problemă după recoltarea cerealelor păioase (Cirsium. mor. sfecla de zahăr etc. Produsul intră în reacţie cu rezervoarele galvanizate sau din oţel moale necăptuşit producând un gaz foarte flamabil. Combate buruienile graminee anuale şi perene: Sorghum halepense. Apera. scopul urmărit. Este nevolatil. când acestea se găsesc în faza de înfrăţire (peste această fază sunt mult mai rezistente). Înroşirea plantelor are loc datorită formării de antociani (bloca respiraţiei). samulastra de grâu şi orz. Pentru costreiul din rizomi se plică atunci când acesta este răsărit în totalitate şi are o înălţime de 15-20 cm.

Combate un spectru larg de buruieni. viţă de vie. Anthemis. Doza de aplicare este de 0. Nu este corosiv.5 l/ha. LENACIL. după semănat.0. Este preluat prin rădăcini şi frunze. Pursuit. Combate speciile de buruieni dicotiledonate şi unele monocotiledonate anuale. IMAZETHAPYR. Mecanismul de acţiune este prin blocarea fotosintezei. Se poate asocia cu Atrazinul sub numele de Merlin mix. Se comercializează sub denumirea de Pivot. Nu este corosiv. Se aplică postemergent. Faza culturilor la legminoase trebuie să fie când acestea au între 3-4 frunze trifoliate. Doza de aplicare este de 0. Atriplex. lucerna etc. pentru a posibilitatea erbicidului să se transloce în rizomii buruienilor perene.130.5-0.Se utilizează în culturile: soia.5 şi l l/ha împreună cu 250-3001 apă. fasole. Combate buruienile: Anagalis. Este sister nevolatil. Este sistematic şi se absoarbe prin rădăcini. fasole. Se aplică înainte de semănat. volatil sau flamabil. Nu combate Chenopodium în stadii avansate şi monocotiledonatele anuale sau perene. Se comercializeză sub numele de Merlin. ISOXAFLUTOLE. tutun etc. a proteinelor şi sinteza acidului dezoxiribonucleic (ADN). Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea biosintezei plastochinonelor şi a carotenoizilor. mazăre. Se utilizează în combaterea multor specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene din culturile: soia. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată (SC). flamabil sau volatil.a. Se absoarbe prin frunze. aplicare nu se prăşeşte terenul o perioadă de 25-30 de zile. . Xanthium sp. Nu combate buruienile perene. pentru monocotiledonate perene. cartof. Modul de acţiune se bazează pe inhibarea sintezei aminoacizilor.150 kg/ha. Este un erbicid sistemic. răpită. Dozele de aplicare sunt în funcţie de conţinutul de humus al solurilor. muştar. sfeclă de zahăr. floarea-soarelui. Se aplică înainte de semănat şi se încorporează în sol. Doza de aplicare este între 0. Se fabrică sub formă de pudră muiabilă (WP) cu 80% ş. Rompiv. Se utilizează în combaterea buruienilor din cultura de porumb. Se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile de sfeclă şi căpşun. Se comercializează sub denumirea de Venzar.. Solanum nigrum.8 l/ha pentru monocotile ani şi de 1-1. pomi fructiferi.. încorporat superficial sau preemergent. Abutilon. când se aplică singur.

Buruienile monocotile sunt mai rezistente. Sonchus.2.P. Se comercializează sub numele de Goltix. Este un erbicid sistemic. Doza de utilizare este de 4-5 kg/ha aplicate în două tratamente secvenţiale (2. secară. Atriplex. Matricaria. Capsella.i. morcov. preemergent şi postemergent. Capsella. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil sau suspensie. LINURON. Se aplică pentru combaterea buruienilor din cultura de sfeclă de zahăr. Se comercializează sub numele de Dicotex. Nu combate buruienile perene. Thlaspi.. Brassica. Chenopodium. volatil sau flamabil. Se aplică înainte de semănat şi încorporat superficial (p.5 kg/ha). floarea-soarelui. M. Combate în special speciile de buruieni dicotiledonate anuale. porumb.Chenopodium. sorg.5 l/h. La cereale se aplică în faza de înfrăţire. Combate multe buruieni anuale mono şi dicotiledonate: Anthemis. Sunt rezistente la MCPA buruienile Anthemis. până la formarea primului internod. Mecanismul de acţiune este inhibarea reacţiei Hill şi a fotosintezei. Stellaria etc. Linurex etc. (methyl-chlorophenoxyacetic acid). Se utilizează la culturile: cartof. Este un erbicid sistemic. Nu are remanentă pentru realizarea rotaţiei. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată (SC). mazăre. Se aplică postemergent în culturile: grâu. orz. Amaranthus. Papaver sp. Sinapis. ca şi 2. sorg. METAMITRON. în funcţie de conţinutul de humus al solului. Polygonum.4-D.C. păstârnac etc. Convolvulus. Combate speciile de buruieni. Mecanismul de acţiune este inhibarea creşterii prin dereglarea procesului de diviziune celulară. Dozele de utilizare variază între l şi 2 kg/ha. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este blocarea reacţiei Hill în fotoliza apei din procesul de fotosinteză. absorbit repede prin rădăcini. soia. în funcţie de cultură. Doza de aplicare variază între 2 şi 7 kg. porumb. Matricaria. Este un erbicid sistemic. şi în faza de rozetă a buruienilor. Galium sp. Matricaria. Stellaria. păşuni şi faneţe. Doza optimă de aplicare este de 1.p. ţelină. Se fabrică sub formă de pudră umectabilă (WP).A. .5 . Se comercializează sub numele de Afalon.). în funcţie de tipul de sol şi cultura pentru care se aplică. in. Nu este corosiv.5 + 2. Raphanus.

Puritatea izomerului S . Se comercializează sub denumirea de Gold 960 EC. Sorghum halepense din precum şi unele dicotiledonate anuale: Amaranthus. Se absoarbe prin hipocotil şi coleoptil. Inhibă alungirea rădăcinilor. Se comercializează sub numele de Butisan. Sinapis. Stellaria. Acţionează asupra germinaţiei pe care o inhibă. Se aplică în doze de l . Chenopodium. cartofi. Este fabricat sub formă de pastă fluidă (FW). . Se aplică în doze de 1. Se absoarbe prin rădăcini. ceapă. Lolium.a. porumb. Matricaria. Sinapis. Sunt rezistente: Sinapis arvensis. flamabil sau volatil. Se comercializează sub numele de Sansac. în postemergenţă. În comerţ se găseşte şi în amestec cu atrazinul (Primextra Gold 720 SC). sinteza proteinelor şi procesul de respirat. Combate speciile de buruieni: Galium. PORTULACA. Anthemis. Alopecurus. broccoli. Este sistemic. Solanum. legume.5 l s. Centaurea. Epoca de aplicare la cereale este în faza de înfrăţire . Digitaria. nevolatil. Papaver etc. Hibiscus.5 l/ha produs comercial.1. Stellaria. in etc. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. mai ales în zonele unde este umiditate suficientă în sol. Raphanus. varză. floarea-soarelui.METAZACHLOR./ha.MOC (metolaclor) este de peste 86%. şi devreme. . Capsella.p.formarea primului internod. Este sistemic. Abutilon. Se aplică postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de grâu şi porumb. Combate buruieni anuale: Avena. Echinochloa şi buruieni dicotiledonate anuale Amaranthus. Echinochloa. Mecanismul de acţiune este inhibarea enzimei acetholactat synthasa (ALS). Matricaria. Se aplică p. sfeclă de zahăr. alune. Stellaria. Apera. Combate buruienile monocotiledonate anuale: Setaria. Se poate aplica şi după apariţia primului internod până la apariţia celui de-al doilea. S-METOLACHLOR. Datura şi toate buruienile perene mono şi dicotiledonate. Se aplică la peste 20 de culturi agricole: porumb. Nu este corosiv. Este sistemic. Setaria.i. Xanthium. Solanum nigrum etc. Urtica. METOSULAM.0 . sau preemergent.înainte de semănat şi încorporat superficial la 3-5 adâncime. Se utilizează în culturile de răpită.1. Se aplică în emergenţă. Capsella.

8 l s. folosit pentru combaterea buruienilor din cultura de orez. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea proceselor de creştere.). pepeni.Doza de utilizare este de 0.l l/ha la grâu şi de l l/ha la cultura de porumb. Este erbicid sistemic. viţă-de-vie. Centaurea. Polygonum. Poate fi aplicat şi preemergent până la răsăritul culturii.a. Este sistemic. tomate. Se utilizează pentru combaterea buruienilor graminee anuale şi unele dicotiledonate din culturile de mazăre. Senecio. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. soia. Chenopodium. NAPROPAMIDE. Veronica. Chrisanthemum. Se fabrică sub forma de concentrat emulsionabil. Combate următoarele specii de buruieni: Abutilon. Nu combate: Cirsium. Echinochloa crus-galli. Matricaria. Metripaz etc.6 luni. Sonchus. Dozele de utilizare variază între 0. Fumaria. Galeopsis.U. Sinapis. pentru varză. Portulaca. dar înainte de răsărit.5 . Se aplică înainte de semănat sau plantat. Solanum şi toate buruienile monocotiledonate anuale şi perene. Galium. Doza de aplicare este de 4. Se comercializează sub numele de Sencor. Are persistenţă în sol o perioadă de 3 .7 kg s.3 şi 0. în doza de 20 . Convolvulus. ori după formarea biloanelor la cartof. lucerna veche.a. Dozele de utilizare sunt cuprinse între 2 şi 4 kg s./ha. Amaranthus. Se comercializează sub numele de Ordram în diferite concentraţii. răpiţă./ha. floarea-soarelui. tomate. Se utilizează în răsadniţe. METRIBUZIN.5. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea fotosintezei. Se aplică pentru combaterea buruienilor din cultura de cartof. Stellaria. Se comercializează sub numele de Devrinol.8 . mai ales în zonele secetoase. Combate: Echinochloa oryzoides. căpşun. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea procesului de creştere a rădăcinilor. Se absoarbe prin rădăcini./ha. Este erbicid sistemic. Datura. varză. tomate. Lexone. tutun. P. ardei. Se fabrică sub formă de pulbere umectabilă (WP. Echinochloa phyllopogon. Se aplică înainte de semănat şi încorporat superficial la 3-5 cm cu combinatorul.a. porumb etc. Lamium. MOLINATE.

sistemic. Sonchus şi unele monocotiledonate: Setaria. Digitaria. Nu este corosiv. Cynodon dactylon. Combate următoarele buruieni: Amaranthus. Malva. Se aplică în principal în preemergenţă afectând germiinaţia seminţelor de buruieni. datorită fenomenului de antocianizare a celulelor ţesuturilor. Doza este cuprinsă între 0. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea creşterii în procesul de diviziune celulară din meristemele de creşte Epoca de aplicare este hotărâtoare în reuşita tratamentului cu nicosulfuron. Este extrem de eficient în combaterea costreiului din rizomi. Efectul nu este dependent de textura solului sau tipul de sol.8 . Doza de aplicare pentru monocotiledonatele perene este cuprinsă între şi 1. Se utilizează la culturile de floarea-soarelui./l00 m2 de răsadniţă..3 şi 0. Erbicid selectiv. Sinapis arvensis. . NICOSULFURON. Se comercializează sub numele de Raft. Echinochloa crus-galii. Panicum etc. Echinochloa. flamabil sau volatil. OXADIARGYL. Chenopodium sp. Raphanus. Datura stramonium. zaharat sau loturi semincere. Chenopodium.6 frunze. Agropyron repens. folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din cultura de porumb. care conţine 40 g s. Nu se recomandă pentru porumbul de floricele. Portulaca.gj s. cartof. Solanum.5 kg/ha substanţă activă. iar porumbul este în faza de 4 . în prealabil. legume şi trestie de zahăr.. Est erbicid sulfonilureic.a.5 l/ha produs comercial. Efectul de combatere este distinct prin apariţia la 10-15 zile de aplicare. Se comercializează sub numele de Mistral. sunt răsărite totalitate şi au 5-l0 cm înălţime. sistemic. fără a se efectua o probă test. Se aplică atunci când plantele de costrei. a culorii violaceu-roşiatică./l. După aplicare se amestecă cu solul la 2-4 cm adâncime.1 l/ha. Bidens. AbutiIon theophrasti. Digitaria sanguinalis. După tratament o perioadă de 25-30 de zile nu se prăşeşte manual sau mecanic pentru a da posibilitatea translocării produsului în rizomi. Lolium sp. Xanthium sp... Polygonum. Solanum nigrum etc. iar pentru buruienile anuale este de 0.. pir gros etc. Sorghum halepense şi unele dicotiledonate: Amaranthus sp. Combate multe specii de buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp.a.

Este erbicid de contact. aleurone şi a lăsa libere stomatele şi ostiolele pentru a pătrunde erbicidul mai rapid în plante. Chenopodium. Portulaca oleracea. PENDIMETHALIN./l. Matricaria. ceruri. ceapă din arpagic.125 şi 2 kg s.a. neionică. Dozele sunt variabile. Nu este translocat în sistemul radicular. porumb. Este flamabil. Doza de aplicare este variabilă între 0. arahide. Se comercializează sub numele de Goal.. pomi fructiferi. Anthemis.a.2 l/ha). orez. Este foarte toxic şi deci cere măsuri de protecţie a muncii foarte riguroase. Hibiscus trionum etc. Se comercializează sub numele de Stomp.080 kg/ha. viţă-devie. PARAQUAT. Se aplică în postemergenţă când buruienile sunt în faza de 3-5 frunze trifoliate. Abutilon. Digitaria. Polygonum sp. Se aplică la cultura de soia. Substanţa surfactantă se numeşte Extravon (doza de 0.2 şi 1. Se aplică preemergent şi postemergent fiind absorbit prin rădăcini şi frunze. Cirsium arvense (în stadii mici). cu rol de a curăţa suprafaţa frunzei de praf. Nu este corosiv. OXYFLUORFEN. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă. Se comercializează sub numele de Dynam 75 WG.OXASULFURON. Nu este remanent în rotaţii. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil şi conţine 250 g s.a. . vinete transplantate în câmp şi în solar. Setaria. Combate buruienile dicotiledonate: Amaranthus. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este inhibarea biosintezei aminoacizilor esenţiali valină şi isoleucină. Solanum nigrum. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil cu diferite concentraţii. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este similar cu cel al erbicidelor de contact. Sorghum halepense din seminţe./ha. Se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile de soia. şi unele dicotiledonate: Datura.5 kg s. Se aplică preemergent şi se absoarbe prin rădăcini. Se comercializează sub numele de Gramoxone. Este erbicid sistemic. nefiind distrus pe cale biologică. tomate. Sonchus. Se aplică împreună cu o substanţă surfactantă. Chenopodium. floarea-soarelui. Se aplică în doze de 0. Se utilizează ca şi erbicidul Reglone ca desicant. Are persistenţă lungă în sol. Amaranthus. între 0. Se fabrică sub formă de soluţie apoasă. Combate buruieni monocotiledonate: Echinochloa./ha.

. de floricele sau loturi de hibridare. Efpromet Promedon etc.75 şi 2. cartof. Epoca de aplicare este postemergent. Este erbicid sistemic care se aplică preemergent înainte de răsăritul culturii. Spergula arvenis. volatil sau flamabil. PROMETRYN.0 l/ha s. Datura. Prometrex. Sunt rezistente: Sinapis arvensis.. în doză de 0. Nu combate Setaria. sparanghel. Capsella. Anthemis. livezi. Veronica. După aplicare nu execută nici o lucrare mecanică sau manuală timp de 20-25 de zile. Sol num. Se aplică postemergenţă pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene unele dicotiledonate din cultura de porumb. floarea-soarelui. Se aplică în doză de 0. Galium sp. Portulaca. Nu se aplică la porumbul harat. Digitaria. mazăre. soia. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă (WG). ceapă. Se utilizează la următoarele plante de cultură: porumb. Capsella bursa pastoris. Matricaria sp. Are selectivitate de poziţie (deci se aplică poziţionat deasupra sistemului radicular al plantei de cultură sensibilă la acest erbicid). morcov. Xanthium sp. tutun. flamabil sau corosiv. tomate transplantate. Polygonum. Combate următoarele specii de buruieni: Apera. Atriplex tatarica. năut. pentru a da posibilitatea erbicidului să se transloce în vârfurile de creştere ale rizomilor. Datura şi Solanum. Agropyron repens şi unele dicotile anuale: Amaranthus sp. Nu este coroziv. Combate următoarele specii buruieni: Sorghum halepense din rizomi.a. Mecanismul de acţiune în combatere se bazează . Nu are remanentă pentru culturile din rotaţie. bumbac.5 l/ha. Se fabrică sub formă de pudră muiabilă sau pastă fluidă (FW).. Este erbicid sistemic. PRIMISULFURON-METHYL. usturoi. Se comercializează sub numele de Gesagard. când costreiul are 10-15 înălţime. Stellaria media. Dozele variază între 0. iar porumbul nu mai mult de 4-5 frunze. Amaranthus sp.04 kg/ha împreună cu un adjuvant numit Extravon. Nu este volatibil.Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea diviziunii celulelor. Sinapis. fasole. Echinochloa crus-galli. Este un erbicid de poziţie (dacă rădăcinile culturii vin în contact cu substanţa sunt distruse).. Se comercializează sub numele Tell 75 WG. Sorghum halepense din seminţe. viţă-de-vie. Chenopodium sp. Raphanus..

pe inhibarea procesului de fotosinteză. În sol are o remanentă de l - 3 luni. Se foloseşte la cultura de floarea-soarelui, cartof, ceapă din arpagic, morcov, pătrunjel, mentă, mazăre etc. Se aplică preemergent sau postemergent în funcţie de gradul de toleranţă al culturii. Combate speciile de buruieni: Abutilon, Amaranthus, Anthemis, Atrifplex, Brassica, Capsella, Chenopodium, Hibiscus trionum, Matricaria sp., Polygonum, Portulaca, Sinapis arvensis, Raphanus, Stellaria, Solanum nigrum. Nu combate speciile perene de buruieni. Doza de aplicare variază între l ,5 şi 6 l/ha, în funcţie de cultură şi de modul de aplicare (pe toată suprafaţa sau în benzi, pe rânduri). PROPAQUIZALOFOP. Se comercializează sub numele de Agil 100 EC, Shogun, Falcon şi conţine 100 g/1 s.a. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din culturile: soia, fasole, răpită, mazăre, cartof, sfeclă, tomate transplantate, ardei, ceapă, vinete, pepeni etc. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea sintezei acizilor graşi (ACC) în celulele meristematice. Se absoarbe prin frunze, iar după 8-1 0 zile de la aplicare întreaga plantă este violaceu-roşiatică (întregul lan tratat este roşu). Dozele de aplicare variază în funcţie de buruienile ce vor fi combătute: - pentru samulastră: 0,5-0,8 l/ha la înfrăţire; - pentru monocotile anuale: 0,8 - 1,0 l/ha la înfrăţire; -pentru monocotile perene: 1-1,5 l/ha la 10-15 cm înălţime a plantelor de costrei. După aplicare o perioadă de 20-25 zile cultura tratată nu se prăşeşte pentru a da posibilitatea erbicidului să se transloce în rizomi. PROPYZAMIDE. Se comercializează sub denumirea de Kerb 50 W. Este erbicid sistemic. Nu este corosiv, inflamabil sau volatil. Se aplică înainte de semănat şi încorporat în sol la adâncimea de 3-5 cm cu combinatorul. Este absorbit prin rădăcini şi apoi translocat în toată planta. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea fotosintezei şi diviziunii celulare. Este singurul erbicid care combate cuscuta în culturile de lucerna, prin aplicare la sol (seminţele de cuscuta nu mai germinează). Se foloseşte la culturile de salată, cicoare, lucerna nouă sau veche, trifoi, sfeclă de zahăr, morcov, pomi, viţă-de-vie, pepiniere din silvicultură etc. Combate multe

specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale. Pentru combaterea cuscutei se utilizează în doza de 4 l/ha, împreună cu 250 - 300 l apă. QUIZALOFOP - ETHYL. Se comercializează sub numele de Targa Super, Leopard, Pantera etc. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu diferite conţinuturi de substanţă activă. Este flamabil, nu este rosiv sau volatil. Este erbicid sistemic care se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din culturile de: soia, fasole, sfeclă, mazăre, trifoliene, floarea-soarelui, in, răpiţă, cartof, tutun, tomate, ardei, salată, varză, vinete, căpşun, ceapă, usturoi, viţă-de-vie, pomi etc. Combate următoarele specii de buruieni: Avena, Apera, Agropyron repens, Cynodon dactylon, Lolium sp., Panicum milliaceum, Sorghum halepense, samulastra de grâu şi orz etc. Mecanismul în combaterea buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei proteinelor, lipidelor şi ARN. După aplicare, la 10-15 zile, buruienile capătă culoare roşie-violaceae (antoncianizate) şi în decurs de 20-25 de zile mor în totalitate. Epoca de aplicare este, pentru monocotiledonate anuale, faza de 10-15 înălţime a costreiului. Doza de aplicare este în funcţie de concentraţia produsului în s.a. şi variază între 1 şi 2,5 l/ha. După aplicare nu se execută lucrări manuale sau mecanice o perioadă de 25-30 de zile, pentru a transloca nestingherit erbicidul în rizomi. RIMSULFURON. Se comercializează sub numele de Titus. Se fabrică sub forma de granule autodispersabile (DF) cu o concentraţie de 25%. Este erbicid sulfonilureic, sistemic. Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) şi combate foarte bine buruienile monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv Sorghum halepense din rizomi) din culturile de porumb. Se utilizează împreună cu un surfactant neionic numit Citowet 1,5 l/ha. Modul de acţiune asupra buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea biosintezei aminoacizilor esenţiali valina şi isoleucina. Se absoarbe foarte repede prin frunze şi apoi este rapid translocat în ţesuturile meristematice de creştere. Combate următoarele specii de buruieni: - monocotiledonate anuale: Setaria, Echinochloa crus-galli, Digitaria, Lolium, Apera, Bromus, samulastra de grâu şi orz; - monocotiledonate perene: Sorghum halepense, Cynodon dactylon,

Agropyron repens etc.; - dicotiledonate anuale: Abutilon theophrasti, Amaranthus ap, Capsella bursa pastoris, Fumaria, Senecio, Sinapis, Galinsoga etc. Doza de aplicare este 40-60 g/ha + l,5 l/ha Citowet. Se aplică atunci când costreiul din rizomi este în faza de 10-15 cm înălţime şi este în plină fază de creştere. După 10-15 zile de la aplicare, buruienile devin roşiatice, după care, în 25-30 de zile, mor în totalitate, în această perioadă de 25-30 zile, după tratament, nu se intervine manual sau mecanic pentru a lăsa timp erbicidului să se transloce în rizomi. SETHOXYDIM. Se comercializează sub numele de Nabu. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu 20 g/1 s.a. Combate buruienile monocotile anuale şi perene din culturile agricole cu frunză lată: soia, răpiţă, fasole, sfeclă, floarea-soarelui, spanac, cartof, tutun, lucerna, in şi legume. Modul de acţiune asupra buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei acizilor graşi prin blocarea coenzimei acetylcoenzima A -carboxylază. Se aplică postemergent când costreiul are 10-15 cm înălţime, în doză de 2-6 kg s.a./ha. După aplicare nu se fac praşile mecanice sau manuale o perioadă de 20-25 de zile. SIMAZINE. Se comercializează sub numele de Gesatop, Simazine, Simadon etc. Este erbicid fabricat sub formă de pulbere umectabilă (WP), pastă (FW) sau granule (G) cu un conţinut de 50% simazine. Combate buruienile mono şi dicotiledonate anuale din culturile de porumb şi sorg, plantaţii de pomi fructiferi măr, păr, viţă-de-vie. Se aplică toamna, după terminarea vegetaţiei sau primăvara, înainte de începerea vegetaţiei în preemergenţă. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea germinaţiei. Dozele de aplicare sunt între l şi 6 kg s.a./ha. Este un erbicid cu efect rezidual mare, de 10-12 luni, creând probleme în rotaţie. TRIASULFURON. Se comercializează sub denumirea de Lorgan sau în amestec cu dicamba Lintur 75 WG. Erbicid sulfonilureic, sistemic, nevolatil, nu este corosiv sau flamabil. Se aplică la culturile de cereale păioase: grâu, orz, orzoaica, ovăz, triticale, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea sintezei aminoacizilor prin blocarea fotosintezei. Tipic pentru acest erbicid este faptul că după aplicare, la 8-10

varză. Nu combate specia Convolvulus arvensis. secară. apare fenomenul de îngălbenire a buruienilor. Nu combate: Viola. Amaranthus. şofrănel. Polygonum sp. Se aplică la înfiinţarea culturii... Se aplică în perioada de vegetaţie. de la înfrăţire până la formarea primului internod (dacă se întârzie tratamentul se poate aplica până la apariţia celui de-al doilea internod). ceapă din arpagic. Combate foarte bine buruienile: Cirsium arvense. bumbac. Lepidium draba. Este flamabil şi nu este corosiv. soia. Fumaria etc. Stellaria media etc. Raphanus. Agrostemma githago. Sinapis. ţelină. Brassica. ..formarea primului internod. care în 15-20 de zile mor. Este fabricat sub formă de granule autodispersabile (DF) cu 75% substanţă activă. secară. triticale: Cirsium arvense. Polygonum. cartof. Anthemis sp. Papaver. Epoca de aplicare este impusă de partenerul de combinaţie (dicamba) şi anume în perioada de înfrăţire .150 kg/ha produs comercial pentru produsul Lintur 75 WG în 250 – 300 l apă. ardei. orzoaică. ovăz. După aplicare trebuie spălată bine instalaţia. Se comercializează sub numele de Treflan. ovăz. vinete. Galium. Centaurea. TRIBENUTON – METHYL. usturoi. Se comercializează sub numele de Granstar 75 DF. Matricaria sp. astfel furtunele şi îmbinările de cauciuc vor fi distruse (corodate). Matricaria sp. fasole. Brassica. Sinapis. mentă etc. Bifora. Este un erbicid foarte volatil. Verinica. orz. morcov. Nu ridică probleme de remanenţă pentru culturile postmergătoare. Vicia sp. Doza de aplicare este de 0.. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu 240 g/l şi 480 g/l substanţă activă. orz. Este un erbicid care în amestec cu apa formează o soluţie de culoare galbenă. Triflurex 48 EC etc. năut. Dozele de utilizare variază între 15 şi 25 g/ha produs comercial. Combate foarte bine buruienile dicotiledonate anuale şi perene din cultura de grâu. Sonchus. TRIFLURALIN. gulii. tomate transplantate. Este folosit în culturile de floarea soarelui. Convolvulus arvensis. Este erbicid sistemic. muştar. hamei. Eflurin 48 EC.zile. Papaver. triticale. Este selectiv pentru grâu. Anthemis. rapiţă de toamnă şi primăvară. ricin. Are o gamă largă de utilizare datorită selectivităţii sale foarte mari. Capsella. Modul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea germinaţiei seminţelor şi a creşterii acestora.

bine reglat şi fără să aibă vreo defecţiune. Amaranthus. Are un efect mai lung de 4-6 luni. De aceea. de cunoaşterea proprietăţilor şi a utilizării erbicidelor la culturile agricole. Dozele de aplicare variază în funcţie de conţinutul de humus al solului. reglat şi exploatat. remanentă a erbicidelor sau volatilitatea produsului etc. Chenopodium. De aceea ne-am propus ca într-un capitol separat să prezentăm maşinile de aplicat erbicide şi exploatarea acestora. După cum am arătat la capitolul "Erbicidele utilizate la culturile agricole" în funcţie de echipamentul de aplicare acestea sunt: a) echipamente terestre de aplicare a erbicidelor. din seminţe. Abutilon. întreţinut. Thlaspi. Sellaria media. Combate buruienile: Setaria. Sorghum halepense. b) echipamente aviatice de aplicare a erbicidelor. Oricât de performant ar fi erbicidul.a. de selectivitatea lor pentru plantele de cultură şi însuşirile fizico-chimice ale produselor utilizate. TEHNICA APLICĂRII ERBICIDELOR Metodele de aplicare a erbicidelor urmăresc realizarea unei eficacităţi maxime asupra buruienilor şi înlăturarea oricărui efect negativ care ar putea afecta cultura. Echinochloa.5 şi 1. dacă echipamentul de aplicat nu este bine ales. Metoda de aplicare a erbicidelor este determinată de felul absorbţiei erbicidelor în plantă şi modul lor de acţiune. Portulaca. Xanthium. Datura. la fel de importantă este şi operaţia de alegere a echipamentului şi exploatarea acestuia. Solanum nigrum. Nu trebuie separată activitatea în sine de aplicare a erbicidelor (cu ce unelte se efectuează). Polygonum convolvulus. prin două treceri cu grapa cu discuri. Proprietăţile fizico-chimice ale erbicidelor influenţează alegerea metodei de aplicare. între 0. conţinutul de argilă şi pH-ul solului. ca şi alegerea erbicidului. la alegerea erbicidelor se disting două metode principale de aplicare: . această remanenţă fiind condiţionată de tipul de sol.5 l/ha s. Lolium. Digitaria. În practică. corelată cu elementele care determină intensitatea şi durata efectului erbicidului şi care sunt formele de condiţionare. produsul poate să fie compromis.înainte de semănat şi se încorporează adânc în sol la 8-10 cm. ECHIPAMENTUL DE APLICAT ERBICIDE Şl EXPLOATAREA LUI GENERALITĂŢI Condiţia ca un erbicid să atingă performanţele tehnice pe care le posedă este ca acesta să fie aplicat cu un echipament bun.

Aplicarea pe sol este specifică erbicidelor reziduale. cum ar fi produsele pe bază de bentazon. MCPA. selective. Reprezentative pentru această metodă sunt erbicidele care se aplică înainte de semănat. posibilitatea de pulverizare a acesteia şi de acoperire a solului sau a plantelor. va fi vehiculată o cantitate mai mică din erbicid. pendimentalin etc.aplicarea pe sol înainte de semănatul sau răsăritul culturii (p.p. cu un pH neutru. Pe terenurile foarte bine mărunţite. Apa folosită la operaţia de erbicidare trebuie să fie curată. Pregătirea corectă a terenului (nivelat şi mărunţit) conduce la menţinerea constantă a vitezei de lucru a agregatului de aplicare. în stratul de sol în care ne interesează să avem pelicula toxică. ca urmare. efectul erbicidelor reziduale scade. cloroxuron etc. trifluralin. fluroxypir. metribuzin. alaclor. lipsită de impurităţi şi limpede. Pe terenuri prost lucrate (cu mulţi bolovani) o mare parte din soluţia erbicidată cade şi printre bulgări sau bolovani şi.4-D. cât şi la erbicidele care se aplică în vegetaţie (denivelările rămân şi în timpul vegetaţiei. 2. monolinuron. Cantitatea de apă folosită la tratamente trebuie să asigure o acoperire perfectă a suprafeţei pe care se aplică şi este în funcţie de aparatura folosită la administrare. diuron. cantitatea de erbicid care cade pe sol se va mări pe aceste porţiuni. Pe terenuri bolovănoase şi denivelate. ca atare. sulfonilureice.aplicarea în timpul vegetaţiei după răsăritul culturii şi buruienilor (postemergent şi preharvest). - În ţara noastră. viteza de deplasare se micşorează şi. acifluorfen-sodiu. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE APLICARE A ERBICIDELOR . nivelate şi profund lucrate. sistemice cu agrodisponibilitate variabilă şi care se efectuează cu scop preventiv. erbicidele se aplică numai în amestec cu apa. Sunt unele erbicide care se aplică şi la sol şi în perioada de vegetaţie a culturilor. terenul trebuie să fie foarte bine lucrat. prometrin. cum sunt cele pe bază de atrazin. dicamba.i sau preemergent) . Aplicarea în vegetaţie este specifică erbicidelor de contact: cu acţiune totală sau selective şi a erbicidelor sistemice foliare. Acest aspect este dăunător atât pentru erbicidele reziduale care se aplică la sol creşte riscul apariţiei fenomenului de remanentă şi imposibilitatea respectării rotaţiei). pelicula toxică de erbicid este continuă şi uniform distribuită. cum ar fi atrazinul. mărunţit şi nivelat. fomesafen etc. acetoclor. Smetolaclor. Aplicarea foliară este cerută de erbicidele care au proprietatea de a fi absorbite numai foliar. Pe terenul cu bulgări. În cazul aplicării erbicidelor pe sol. benefin. deoarece este împiedicată realizarea unei pelicule toxice uniforme atât la suprafaţa solului (cazul erbicidelor care se aplică după semănatul culturii) cât şi în sol pe adâncimea de germinare a seminţelor de buruieni prin încorporarea acestora (3-8 cm).

să aibă capacitate mare de lucru. În timpul exploatării se urmăreşte atent dacă dispozitivele de pulverizare (duzele) administrează corect soluţia de erbicid şi dacă aparatele de control ale instalaţiei funcţionează normal (manometrul de presiune). PREZENTAREA ECHIPAMENTULUI DE ERBICIDAT Echipamentele pentru erbicidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . în funcţie de obiectivul urmărit. . operaţia de spălare trebuie să fie foarte atent efectuată.).repararea. La terminarea lucrării se efectuează spălarea echipament u I ui.să fie simple şi uşor de exploatat. în cazul în care se schimbă cultura si erbicidele. . a modului corect de realizare a amestecurilor. .instruirea personalului cu măsurile de tehnica securităţii muncii. Aceste acţiuni de pregătire cuprind : . Înainte de începerea lucrului se face o verificare generală a echipamentului folosit la operaţia de erbicidat. a dozelor. de prevenire a intoxicaţiilor şi de acordare a primului ajutor în caz de intoxicaţii etc.să fie accesibile din punct de vedere financiar.să aibă un grad mare de fiabilitate. . . apoi se pune în funcţiune şi se urmăreşte dacă reglajele au fost corect efectuate şi nu apar scurgeri pe la asamblări etc. . verificarea şi reglarea tuturor aparatelor şi instalaţiilor şi echipamentelor de aplicare a erbicidelor. precum şi a riscurilor aplicării incorecte a acestora). .asigurarea necesarului de produse erbicide pentru fiecare cultură în parte. se verifică modul de cuplare corectă la tractor a acestora.Organizarea şi pregătirea lucrării de erbicidat a culturilor agricole se realizează cu mult timp înainte de începerea activităţii propriu-zise. Amestecul obţinut după spălare se va aplica tot pe cultura la care a fost efectuată operaţia de erbicidat.să dispună de mecanisme automate de reglare a activităţii în timpul lucrului (reglarea presiunii de lucru. .să fie universale (să poată fi utilizate la toate culturile) . Echipamentele pentru administrat erbicide se clasifică după mai multe criterii: .după modul de acţionare şi sursa de energie.să fie sigure în exploatare (să nu conducă la accidente).după domeniul de utilizare.instruirea teoretică şi practică a tuturor persoanelor care participă la aceste lucrări de aplicare a erbicidelor (cunoaşterea erbicidelor. . . a aplicării corecte a acestora. a debitului pompei şi debitului duzelor etc. .

este nevoie de pistă de lucru special amenajată. c) Echipamentele de erbicidat cu tracţiune mecanică (tractate. Dintre dezavantajele utilizării aviaţiei utilitare la operaţiile de erbicidat amintim: -nu se pot folosi la aplicarea de erbicide volatile. . Combaterea buruienilor cu ajutorul avioanelor utilitare prezintă o serie de avantaje. Aceste maşini sunt utilizate pe scară mică la combaterea buruienilor. la care acţionarea organelor de creare a presiunii se face de la roţile de transport sau motorul propriu.300 (maşină de stropit purtată universală). ceaţă etc).2500 (maşină de erbicidat tractată cu capacitatea rezervorului de 1200 l şi.se realizează o distribuţie uniformă a soluţiei de erbicidat. -se evită tasarea solului şi vătămarea plantelor de cultură. temperatură. b) Maşini de stropit cu tracţiune animală. se pot trata suprafeţe mari în timp scurt. -se execută lucrări pe terenuri inaccesibile terestru. AS-10.administrează un volum mic de soluţie (între 2-50 l/ha). AS-12 M. AC-1 etc. MTSP-1200 (maşină tractată de stropit şi prăfuit). Tipurile de astfel de echipamente folosite în ţara noastră sunt destinate suprafeţelor restrânse şi în câmpurile experimentale. indiferent de condiţiile de umiditate a solului.efectuarea operaţiei de erbicidare în epoca optimă. . Dintre avantaje amintim: -productivitate foarte mare. dar şi unele dezavantaje. . 2500 l soluţie). Prezentăm mai jos schema de principiu de funcţionare a aparatului de stropit AS-15. purtate. . Din această grupă fac parte următoarele echipamente: MET -1200 şi MET . Din această grupă avem instalaţia ACS-100. AS-15. .5 şi 7 bar. JET-400. Aceste aparate au capacitate de lucru diferită de la 5 la 20 l şi lucrează la presiuni cuprinse între 1. JET-2500. Din această grupă fac parte aparatele de stropit acţionate de muncitorii care le poartă în timpul lucrului. AS-14. EEP-300 (echipament de erbicidat purtat). Aceste aparate produc pulverizarea soluţiilor prin presiune realizată în prealabil (înainte de începerea operaţiunii se realizează manual o presiune de 2-6 atm) sau printr-o presiune realizată în timpul stropirii sau acţionării. terestre sau aviatice) a căror acţionare se face de la priza de putere sau de la motorul propriu. MSPU . care poate fi tractată atât de om cât şi adaptată pentru animale. Dintre aceste echipamente utilizate sunt: AS-16 M. respectiv.aplicarea este dependentă de condiţiile climatice (vânt. Euro.DUPĂ MODUL DE ACŢIONARE Şl SURSA DE ENERGIE a) Aparate de stropit acţionate manual. MEP-500 (maşină de erbicidat purtată) etc. . RAU-SPRIMAT L600.

Aceste echipamente sunt puţine ca număr şi destul de greu accesibile. Z37. DUPĂ DOMENIUL DE UTILIZARE În funcţie de domeniul de utilizare avem echipamente pentru: culturile de câmp. acestea se clasifică astfel: a) picături ultrafine (aerosoli) . Capacitatea de lucru (productivitatea) a acestor echipamente este în strânsă legătură cu scopul operaţiei de erbicidat (p. IAR-821. postem. sol). Prezentăm mai jos schema de funcţionare a echipamentului MET-1200. preem. solarii.i.) şi cu cantitatea de apă care se aplică la hectar. MĂRIMEA PICĂTURILOR Mărimea picăturilor pulverizate este de diferite dimensiuni şi depinde de următorii factori: diametrul orificiului duzei.cu diametrul median cuprins între l şi 50 microni (se utilizează la tratamente în spaţii închise. stabilirea debitului pe ha şi pe toată suprafaţa. datorită…. legume. la condiţiile de mediu (temperatură. la fenofaza culturii etc. păduri. Principiul de funcţionare a acestor echipamente este aproximativ asemănător. în funcţie de tipul de tratament efectuat. Productivitatea de lucru a acestor aeronave este foarte mare. reglarea înălţimii de stropire.). sere. calitatea apei folosite la erbicidare. magazii etc. După diametrul picăturilor. AG-6. Factorii independenţi se referă la însuşirile chimice şi fizice ale erbicidelor.Dintre tipurile de aeronave folosite la aplicarea erbicidelor enumerăm: avioane: AN 2. felul soluţiei (mai mult sau mai puţin vâscoasă) etc. alegerea tipului adecvat de duze. Echipamentele terestre cu tracţiune mecanică asigură realizarea aproape în totalitate a lucrărilor de combatere a buruienilor din culturile agricole din ţara noastră. în timp de 5 ore de lucru. IAR-822. IAR-316 B etc. La realizarea eficacităţii erbicidelor şi a distribuţiei lor uniforme la nivelul suprafeţelor de acţiune un rol foarte important îl au duzele care asigură distribuirea amestecului sau soluţiei sub formă de picături. M-24. şi helicoptere: KA-26. . Dintre factorii dependenţi amintim: viteza de lucru a maşinii şi constanţa presiunii de funcţionare la manometru. viţă-de-vie.p. flori etc. presiunea de lucru. IAR-826. vânt. livezi. Calitatea tratamentelor la aplicarea erbicidelor este influenţată de factori independenţi şi dependenţi. etc. între 200 şi 400 ha. spaţii verzi.

foarte fine - cu diametrul median cuprins între 50 şi 150 microni (se utilizează la tratamentele cu avioane la păduri); c) picături fine (obişnuite) cu diametrul median cuprins între 150 şi 300 microni (utilizate la erbicidarea culturilor preemergent, postemergent şi p.p.i); d) picături mari - cu diametrul median cuprins între 350 şi 500 microni. Picăturile mici asigură o împrăştiere mai uniformă pe suprafeţele tratate, un consum mai mic de soluţie şi pot realiza o concentraţie mai mare a erbicidului. Au dezavantajul că sunt uşor purtate de vânt lateral, provocând fenomenul de derivă laterală sau drift şi pot, de asemenea, să se evapore foarte repede înainte de a ajunge la suprafaţa de contact şi de acţiune. Picăturile mai mari prezintă avantajele că au o aderenţă bună pe părţile aeriene ale buruienilor, sunt mai puţin purtate de vânt şi se evită fenomenul de drift pentru culturile învecinate. Au dezavantajul că necesită cantităţi mari de apă pentru prepararea soluţiei de erbicidat. CAPETELE DE PULVERIZARE SAU DUZELE FOLOSITE LA APLICAREA ERBICIDELOR Duzele sunt confecţionate din materiale rezistente la coroziunea chimică, precum: alamă, oţel inoxidabil, materiale plastice, ceramice etc. Caracterizarea unei duze se face prin următoarele componente: debit, forma jetului, lungimea jetului, unghiul de dispersie, mărimea picăturilor, uniformitatea repartizării picăturilor etc. Debitul duzelor este dependent de mărimea orificiului duzei şi de presiunea de lucru a instalaţiei de erbicidat. Forma jetului duzelor este variabilă, în funcţie de destinaţia fiecăreia duze pentru combatere. Astfel, avem: duza care realizează jet de formă lenticulară; duze care realizează jet de formă dreptunghiulară; duze care realizează jet de formă conică (con plin); - duze care realizează jet de formă pâlnie (con gol). Variaţia însuşirilor stropirii în cazul folosirii duzelor cu jet conic se poate urmări în, cu diferite procente de suprapunere a jeturilor de soluţie. Unghiul jetului duzelor reprezintă unghiul format de laturile jetului de soluţie cu vârful în orificiul duzei. Cele mai răspândite duze sunt cele care au unghiul jetului de 65, 80 şi 110°. Avantajele unghiurilor mai mari sunt următoarele:

b) picături

- lucrează la înălţimi mai mici faţă de sol sau planta de cultură; - fenomenul de deplasare laterală (drift) este eliminat; - creşte gradul de acoperire a jeturilor vecine; - scurtează drumul parcurs de picături până la ţintă etc. Alegerea duzelor cu unghiuri diferite de dispersie se face în funcţie de condiţiile de lucru, şi anume: - dacă vântul are viteza mai mare de 3 m/s se utilizează duze cu unghiul de dispersie de 65° ; - dacă viteza vântului este de < 5 m/s, se utilizează duze cu unghiul jetului de 80°; - dacă viteza vântului este de > 5 m/s, se utilizează duze cu unghiul jetului de 110°. Pe terenurile prost pregătite, cu denivelări sau bolovani, se utilizează duze cu unghiul de dispersie mic (65°). UNIFORMITATEA REPARTIZĂRII PICĂTURILOR PE SUPRAFAŢA TRATATĂ Această operaţiune este esenţială pentru reuşita unui tratament. Dispersia la duzele cu jet în formă de evantai, la care pelicula de lichid se dispersează în picături, nu se realizează ca efect al turbionarii, ci ca efect al orificiului duzei care asigură o uniformizare foarte bună a distribuirii picăturilor pe lăţimea de lucru. Duzele cu jet plan (evantai) se fabrică în două variante: - pentru efectuarea de operaţii de combatere a buruienilor pe toată suprafaţa, cu orificiul de formă eliptică, cu colţurile ascuţite; - duze pentru erbicidarea în benzi, la care lăţimea benzii depinde de înălţimea la care se găsesc duzele faţă de suprafaţa tratată. - PULVERIZAREA SOLUŢIEI LA OPERAŢIA DE APLICAT ERBICIDE Aceasta se poate realiza: pe cale mecanică (pe baza presiunii lichidului) şi se face cu jet proiectat sau cu jet purtat; pe cale pneumatică sau pe cale mecano-pneumatică. Presiunea de lucru la aceste echipamente variază între 1,5 şi 8 atmosfere. La culturile agricole se recomandă pulverizarea hidraulică, deoarece se realizează mai bine şi mai uşor controlul asupra presiunii de lucru şi asupra debitului. La alegerea duzelor pentru aplicarea erbicidelor se ţine seama de: - modul de aplicare a erbicidelor (pe toată suprafaţa sau în benzi). Pentru această operaţie se folosesc duze tip Teejet 11004 sau 8004, PI-110 etc. (Teejet 11004 au următoarea semnificaţie: primele 3 cifre (110) reprezintă unghiul de dispersie al duzei, iar ultimele 2 cifre reprezintă debitul duzei).

gradul de prelucrare (pregătire) a solului - pe soluri bine lucrate şi nivelate se pot utiliza echipamente cu duze care au unghiul de dispersie mare şi lucrează la înălţime mică de sol (Teejet 11004 etc); pe terenurile prost lucrate, denivelate, cu bulgări mari, se utilizează duze cu unghiul de dispersie mic, care au nevoie de înălţimi mari de lucru faţă de sol; evoluţia condiţiilor climatice (temperatură, vânt, umiditate etc), alegându-se tipurile de duze care pot asigura cele mai mici pierderi, în cazul în care aceşti factori sunt neprielnici; condiţiile concrete de lucru (viteza de lucru, doza de erbicid/ha, presiunea de lucru etc.).
-

Tipurile de duze folosite la operaţiile de stropit sunt diversificate în funcţie de domeniul de folosinţă: la combaterea buruienilor, bolilor, dăunătorilor, la fertilizat etc. Pentru aceasta se utilizează următoarele tipuri de duze: - duze cu fantă; - duze tangenţiale cu con plin (asigură o uniformitate redusă de 66%); duze polijet (cu disc) pentru aplicarea erbicidelor cu acţiune totală (Reglone, Gramoxone, Basta etc); - duze trijet; - duze tangenţiale cu con gol (asigură o uniformitate de stropire de 70-75%); - duze rotative (se folosesc pentru aplicarea erbicidelor cu volum redus şi ultra redus, realizând pulverizarea lichidului pe cale centrifugă). Uzura duzelor poate să apară ca urmare a acţiunii corozive a erbicidelor, cât şi a acţiunii mecanice a lichidului care trece cu presiune prin orificiul duzei. Duzele sunt uzate când depăşesc cu 10 % debitul duzelor noi. Modificarea formei şi mărimii orificiului duzei conduce la neuniformitatea distribuirii soluţiei de erbicid pe suprafaţa totală. Uzura duzelor poate fi accentuată şi prin folosirea la desfundarea acestora a corpurilor dure (sârme etc.). Schimbarea duzelor se recomandă a se face în fiecare an după realizarea a 100200 de ore de funcţionare şi, respectiv, 800 - 1000 hectare (V. Popescu, 1997). Ca regulă, pe o rampă de stropit se montează duze din aceeaşi clasă de debit, cu aceleaşi caracteristici şi cu aceeaşi înălţime faţă de suprafaţa de stropit.

EFECTUAREA PROBEI INSTALAŢIEI DE APLICAT ERBICIDE REGLAJELE EXECUTATE ECHIPAMENTELOR DE APLICAT ERBICIDE Realizarea indicilor de calitate ceruţi de lucrarea de erbicidat necesită ca maşinile şi echipamentele utilizate să fie bine pregătite şi corect reglate. în aşa fel încât să se menţină aceeaşi distanţă (înălţime) faţă de suprafaţă tratată pe întreaga lăţime de lucru şi repartizarea uniformă a soluţiei.30 12129 0 8 0 12 4 325 3 3 6 2 6 0 2 0 8 16 1.872 8 0 3 2 5 0 17 02 11 60 1 40 911 1 2 7 61 6 8 128 58 2 5 01 9 6 153 7 1 0 1.81 2.69 0. Cantităţile de soluţie6.110. reglarea poziţiei duzelor pe rampa de stropit.741 2 12 2 5 1 8 6 118 8 0 0 22.52 . Repartizarea uniformă a particulelor (picăturilor de lichid pe suprafaţa tratată este condiţionată de mărimea orificiului duzelor. Cantitatea de soluţie debitată de un echipament de stropit dotat cu 12 duze top Teejet (80 — 110°) la diferite presiuni şi viteze de lucru (după V.76 3 2 82 2 8 02 0193 16 128 211 2 2 8 00 32. astfel încât roţile maşinii să calce pe urmele roţilor tractorului sau pe culoarele create la .2 ) m k mk/h /h k m /h 1.76 12 6 35 3 5 0 Principalele reglaje care se realizează echipamentelor de erbicidat constau în: reglarea debitului duzelor. Popescu-1997) (1 Seria P resiune ebit D N r.13.74 6 4 0 12 435 325 12 2 6 0 11 6 1 1 0 02.76 0.1.110.041.76 0.81 12 128 1.8 lichid (kg/cm(1/m in) duze 3.30 1 3 5 1.690.39 1212 5 1 0 3 62 8 2 2 6 0 32 2 171 6 1 4 9 8 8 0 0 42. astfel încât faţa duzei să formeze cu axul de stropit un unghi de 3-10°.81 2.11 .52 1.81 2.134122 4 1 9 0 2 8 22 22 2 8 02 0193 167 1 0 211 2 2.39 5 36 260 2 13 1 1 0 02.04.76 2. reglarea înălţimii şi orizontalităţii rampelor de stropit. Tabelul 8.81 . Ridicarea şi coborârea rampei se realizează mecanic sau hidraulic şi ea trebuie să asigure o distanţă de 50-55 cm faţă de suprafaţa solului.11 1.87 12 11 8 128 12 3 8 5 01 9 6 153 1 1003 1.).0 12 k 4.81 2. astfel încât să se poată realiza aplicarea normei de soluţie la hectar stabilită iniţial la începerea activităţii.74 12 3 2 5 1 702 18 60 8 14 091 1 12 61 75 8 6 21. 1. de presiunea de lucru.7412124 0 1 0 3 6 83 4 2 8 2 22 2 82 6 0 3 171 614 9 41.4/ ha) la viteza de:m /h 2 8. reglarea ecartamentului la maşinile terestre.11 .REGLAJELE EXECUTATE LA ECHIPAMENTELE DE APLICAT ERBICIDE. de viteza de deplasare a agregatului (tabelul 8.111.76 2.

bulgări etc. p. Pentru aceste motive. Debitul duzelor este corect (duzele sunt bine alese) dacă între 2-3 măsurători consecutive nu sunt abateri între debitele duzelor mai mari de ±15 %. De exemplu. se compară cantitativ. Cunoscându-se lăţimea de lucru a maşinii de erbicidat se calculează lungimea traseului care trebuie parcurs pentru a realiza 1000 m2. fie prin ineficacitatea erbicidelor asupra buruienilor. sau preemergent se recomandă ca ecartamentul maşinii de stropit să aibă deschiderea maximă pentru a realiza stabilitatea acesteia şi a rampei de erbicidat. şosele. înainte de începerea activităţii de combatere se realizează pregătirea atentă a echipamentelor de erbicidat.000 m2). Proba echipamentului de erbicidat se realizează în două moduri: a) Proba prin colectarea lichidului pulverizat prin duze (numită şi metoda celor l .33 m.semănatul culturii. Fiecare duză trebuie să aibă un recipient (găleată sau cilindru gradat) pentru a colecta soluţia pulverizată. b) Proba prin măsurarea lichidului consumat din rezervor (numită şi metoda celor 100 m). Se jalonează atât startul cât şi sfârşitul zonei de erbicidat.p. atunci lungimea 2de parcelă (de parcurs) pentru a realiza 1000 m este următoarea: 1000 m : 12 = 83. La erbicidarea totală.i. După executarea acestei operaţii se trece la realizarea probei de lucru a echipamentului de erbicidat (care ne va oferi cantitatea de lichid/ha. Nu se realizează pe drumuri. REALIZAREA PROBEI ECHIPAMENTELOR DE APLICAT ERBICIDE Orice greşeală la operaţia de erbicidat se manifestă. deoarece nu au denivelări. a) Proba prin colectarea lichidului pulverizat prin duze (numită şi metoda celor 1000 m2) Această probă se efectuează în sola în care vom desfăşura operaţia de erbicidat. se reglează cu mare grijă toate angrenajele şi se efectuează de mai multe ori proba "la rece" cu apă a echipamentelor cu privire la norma de lichid/ha (se face cu apă pentru a evita poluarea sau supradozarea şi pentru a economisi erbicidul). Prima operaţie care se execută este verificarea uniformităţii debitului fiecărei duze. fie prin efecte fitotoxice manifestate asupra plantelor de cultură. Această operaţie se realizează cu ajutorul unui stand special din tablă gofrată cu jgheaburi în cilindrii gradaţi (fiecare duză are un cilindru gradat). După parcurgerea lungimii de 83. piste betonate. Echipamentul de erbicidat începe să funcţioneze înainte de primul jalon care indică startul pentru ca în momentul când ajunge la el instalaţia să funcţioneze în regim normal.33 m instalaţia se opreşte. unde sunt îndeplinite condiţiile concrete. în funcţie de viteza de lucru a echipamentului). Proba maşinii se execută în câmp. dacă se lucrează cu un echipament care are lăţimea de lucru de 12 m. Rezul- . Lichidul colectat se măsoară şi se însumează.

viteza de deplasare etc.... astfel : Dacă la l ha. după parcurgerea celor 83. prin demontarea duzelor şi curăţarea lor sau prin spălarea echipamentelor filtrante. fie diametrul fantelor duzelor mare).000 Deci. Principalele defecţiuni ce pot apărea sunt: a) înfundarea duzelor (apa folosită conţine impurităţi sau substanţa utilizată nu se dizolvă total în apă). Cunoscându-se lăţimea de lucru a echipamentului. Abaterile faţă de norma de soluţie stabilită iniţial a probelor efectuate trebuie să nu depăşească ± 5 %.tatul obţinut trebuie să reprezinte 1/10 din norma de soluţie stabilită iniţial la hectar... PRINCIPALELE DEFECŢIUNI CARE APAR LA ECHIPAMENTELE DE APLICAT ERBICIDE În timpul exploatării echipamentelor de aplicat erbicide pot apărea diferite defecţiuni care trebuie depistate şi remediate pe loc pentru a nu influenţa calitatea lucrării de erbicidat. Exemplu: dacă s-a stabilit norma de 300 l/ha. Proba se efectuează de 2-3 ori. se poate calcula foarte uşor şi simplu norma de soluţie reală administrată de echipamentul nostru astfel: 100 m x 12 m lăţimea agregatului = 1200 m2 Cunoscând norma iniţială stabilită se calculează cantitatea de apă pe care agregatul trebuie s-o distribuie pe suprafaţa de 1200 m2. la suprafaţa de 1200 m2. respectiv 100 m lungime şi lăţimea de lucru de 12 m. Se remediază prin spălarea întregului echipament. b) Diametrul median al picăturilor este prea mare (cauza este fie presiunea de lucru mare. Se delimitează o lungime de parcelă de 100 m cu ajutorul a două jaloane.33 m în găleţi (însumat) trebuie să se colecteze cantitatea de 30 ± 1. cu rezultatul obţinut. Nu se admit diferenţe decât de ± 1-2 %. b) Proba prin măsurarea soluţiei consumate din rezervor (metoda celor 100 m) Această probă se execută tot în sola în care se desfăşoară operaţia de erbicidat. care reprezintă cantitatea de apă consumată pentru 100 m liniari. echipamentul nostru trebuie să distribuie 36 l apă.. Se umple rezervorul echipamentului cu apă. se modifică parametrii de lucru (presiunea de lucru.5 I apă... Dacă rezultatele nu sunt comparabile. Se compară măsurătoarea executată pe lungimea de 100 m.. La sfârşitul traseului se completează rezervorul cu o cantitate de apă măsurată corect.. Se realizează prin creşterea presiunii de lucru sau schimbarea duzelor. după care se începe deplasarea pe lungimea celor 100 m în regim optim de funcţiune. după care se face media aritmetică. .) şi proba se repetă până la obţinerea normei exacte..se asigură o normă de 300 l apă La 1200 m2 (suprafaţa a 100 m liniari) vom asigura x l apă x l apă = 300 x 1200 = 36 l 10..

fie că este defect. h) Scurgeri de lichid la staţionări datorate lipsei supapelor antipicurătoare sau blocarea acestora. Se datorează existenţei aerului în circuitul soluţiei (pe furtunurile rampei). De mai multe ori în practică pot să apară unele nereguli în desfăşurarea procesului de combatere. iar în parcelă efectul este foarte slab. . datorat greşelilor de jalonare a acestei operaţii. fie că filtrele duzelor sunt îmbâcsite (blocate). cultura tratată apare în petice. fie presiunea de lucru este mică. astfel: . f) Presiunea de lucru oscilează. d) Pompa de presiune pierde lichid.apariţia de fâşii longitudinale între două treceri cu echipamentul de erbicidat. fie filtrul central este blocat (îmbâcsit). c) APRECIEREA FUNCŢIONĂRII CORECTE A ECHIPAMENTELOR DE ERBICIDAT DUPĂ EFECTUAREA TRATAMENTULUI Executarea unei lucrări corecte de combatere a buruienilor se realizează când în suprafaţa totală nu apar sau nu mai rămân buruieni (buruienile au dispărut).Neuniformitatea stropirii pe lăţimea de lucru. . Aceasta se datorează faptului că soluţia nu a fost amestecată. Se remediază uşor. Se remediază prin înlocuirea pompei sau înlocuirea garniturilor de etanşeizare. fie datorită lipsei garniturilor. Este datorată şi denivelărilor mari ale terenului. e) Lipsa de distribuţie la presiunea instalaţiei datorită.existenţa fâşiilor longitudinale netratate (cu buruieni).apariţia la capătul parcelelor de efecte fitotoxice. fie datorită corodării acestora. Se remediază uşor prin schimbarea lor. fie presiunea de lucru a fost mică. Aceste zone se datorează oscilaţiilor rampei de stropit în plan vertical şi orizontal. g) Manometrul de presiune are oscilaţii mari în timpul lucrului. iar sistemul de amestec al instalaţiei nu a funcţionat pentru realizarea unei soluţii omogene pe parcursul lucrului. Cauzele pot fi determinate de montarea de duze cu diferite debite (nelotizate) şi din neparalelismul rampei de stropit cu solul. fie soluţia din rezervor este pe sfârşite. datorită proastei ancorări a acestora. fie filtrul principal este îmbâcsit cu impurităţi. fie supapele antipicurătoarelor sunt blocate. se datorează faptului că rampa de stropit a fost reglată prea jos ca înălţime de lucru (jeturile duzelor nu s-au suprapus. cu buruieni în unghiuri drepte. Se remediază prin rezolvarea acestor cauze. . fie faptului că robinetul de ieşire a soluţiei este închis.apariţia de zone netratate. Se remediază înlăturând aceste cauze. lăţimea de dispersie a jetului duzelor se micşorează. . Remedierea se face prin reglarea înălţimii rampei faţă de sol şi montarea de duze cu acelaşi debit. fie duzele utilizate au fost uzate). cauzate de viteza vântului mare sau de rafale intermitente de vânt produse în timpul operaţiei de erbicidat.

primăvara sau toamna. cunoscând erbicidele şi efectul lor de combatere putem alege astfel cel mai bun produs care să rezolve problema combaterii. Lolium sp. curate. dar mai ales. dar care să fie şi foarte selectiv (să protejeze) pentru cultura de bază şi pentru cele ce urmează în rotaţie. practice. unde această proporţie poate fi diminuată prin prezenţa speciilor de buruieni monocotiledonate anuale (Avena fatua. . nord-estul Moldovei). Banat. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA GRÂULUI DE TOAMNĂ (TRITICUM AESTIVUM) În ţara noastră. 3) cunoaşterea erbicidelor.COMBATEREA CHIMICĂ A BURUIENILOR DIN CULTURILE AGRICOLE Pentru realizarea unui program de combatere chimică a buruienilor pe baze ştiinţifice. precum şi pentru mediul înconjurător. Trebuie avută în vedere utilizarea în permanenţă a erbicidelor ca una dintre verigile (soluţiile) rapide de rezolvare a acestei probleme. buruieni care germinează. care îmburuienează sau însoţesc fiecare cultură agricolă din zona respectivă. sănătoase şi fără să dăuneze mediului. cultura de grâu este infestată în proporţie de peste 85-95% cu specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene. să menţină şi să dezvolte un program de combatere integrată program care va asigura succesul în realizarea de producţii mari. Cunoscând structura buruienilor dintr-o cultură. în majoritate. Apera spica venti. agricultorul trebuie să cunoască câteva elemente foarte importante: 1) cunoaşterea structurii culturilor din asolamentul fermei şi a rotaţiilor acestora (acest lucru se poate realiza numai dacă jurnalul solelor sau al fermelor se completează şi se tine cu rigurozitate). etc. Combaterea buruienilor stă în puterea fiecărui agronom care poate să instituie. a dozelor şi a metodelor de aplicare a acestora. 4) trebuie cunoscut că utilizarea numai a unui singur erbicid sau a unui amestec de erbicide nu rezolvă în totalitate problema îmburuienării. Sunt regiuni în ţară (Transilvania.). 2) cunoaşterea structurii buruienilor (pe specii de buruieni şi dominaţia acestora).

ciormoiag. Lamium sp. Myosotis arvensis . Rubus caesius . Matricaria sp. Cirsium arvense . Amaranthus retroflexus . Consolida regalis (sin. Polygonum convolvulus . Ranunculus arvensis — piciorul cocoşului.nemţişor de câmp. Raphanus raphanistrum .Aceste specii de buruieni produc pierderi culturii de grâu atât cantitative.ştir.pliscul cucoarei.turiţă. Brassica rapa . Bifora radians . Agrostemma githago — neghină. Rumex acestosa — măcriş. Capsella bursa-pastoris — traista ciobanului.muştar sălbatic. Anthemis arvensis — româniţă.lungurică. Galium sp.camelina.mac.muşeţel. . Papaver rhoeas . Centaureea cyanus — albăstriţa. Sinapis arvensis .muştar.nu-mă-uita. grâul prepeliţei. Fumaria offlcinalis . Chenopodium album .cocoşei de câmp. Anagalis arvensis — scânteiuţa. greu de combătut şi pentru acestea sunt create programe speciale de combatere.pălămida.loboda.buruiană puturoasă. — sugel. .fumăriţă. Speciile de buruieni mai importante care însoţesc cultura de grâu sunt] următoarele: Specii dicotiledonate anuale şi perene: Adonis aestivalis . Erodium cicutarium . Convolvulus arvensis — volbura. cât şi calitative.ridiche sălbatică.rugul de mirişte. Delphinium consolida) . Camelina microcarpa .hrişcă urcătoare. Melampyrum arvense . Multe dintre aceste specii sunt "buruieni problemă". Lepidium drabd) — urda vacii. Galeopsis tetrahit . Cardaria draba (sin. .

Acest lucru se datorează faptului că pe glob. hrănind peste 50% din populaţia globului. .o pătrundere diferenţiată a erbicidelor în plantă. C. zâzanie. .Sonchus sp. Există însă diferenţe mari de structură a speciilor dominante. . . Vicia sp. precum şi care este uniformitatea răspândirii lor pe solele cultivate.susai. . precum şi de uniformitate a acestora. folosirea lor bazându-se mai mult pe toleranţa plantelor de grâu. diferenţiere cauzată de condiţiile de climă. Agropyron repens — pirul târâtor. Agrostis sp. Buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Avenafatua — odos. Viola tricolor . care fabricate în diverse combinaţii alcătuiesc un sortiment de câteva sute. Această selectivitate permite erbicidelor aplicate la cultura grâului să realizeze: .buruiana surpăturii. având ca fundament cauze de ordin anatomic. Apera spica venti . care este cota de participare a acestora la îmburuienare. Lolium temulentum .obsiga secarei.şopârliţă. Majoritatea erbicidelor folosite în combaterea buruienilor la cultura grâului nu posedă o „selectivitatea fiziologică". Chirilă (2001) evidenţiază faptul că dintre elementele de care trebuie să se ţină seama în aprecierea îmburuienării sunt: speciile de buruieni dominante şi codominante. cultura grâului are cel mai mare areal. încât se poate afirma că pentru cultura de grâu agricultura dispune de cel mai diversificat sortiment. Stellaria media .iarba vântului.colilie.rocoina. Scleranthus annuus .sălbăţia inului. sol şi agrotehnică aplicată fiecărei zone agricole. Bromus secalinus .o translocare diferenţiată a erbicidelor în plantă. morfologic. Veronica sp. .măzăriche. Pentru combaterea buruienilor din cultura grâului pe plan mondial au fost sintetizate peste 90 de substanţe active cu acţiune erbicidă. Thlaspi arvense . fiziologic şi de ordin fizic.trei fraţi pătaţi.punguliţă.

MCPA. Erbicidele folosite în combaterea buruienilor din culturile de grâu sunt erbicide sistemice. Această epocă de aplicare este obligatorie pentru toate erbicidele care conţin săruri sau esteri ai acidului 2. iar pe altă parte pot interveni în procesul de diviziune celulară. 1975. Această perioadă corespunde cu trecerea plantele de grâu de la faza vegetativă la faza generativă. producând sterilitatea polenului. 1991) (tabelul 7. Dacă aceste erbicide sunt aplicate prea devreme. Pentru buruienile dicotiledonate anuale şi perene. La cultura grâului. Penescu. erbicidele mai sus menţionate (de tip hormonal) pot interfera în procesul de organogeneză florală. de formare a primordiilor spicului şi spiculeţelor şi pot produce fenomenul de „ştirbire" a spicelor (spice cu spiculeţe lipsă) sau „bifurcarea spicului" (spice cu două vârfuri) etc. de formare a staminelor şi organelor genitale femeieşti.o periodizare a susceptibilităţii plantelor la acţiunea erbicidă (Tottman. când au fost aplicate la epoci diferite. Ghinea L.) erbicidele se aplică fie după semănat. Plantele de grâu sunt sensibile la erbicide în multe faze ale dezvoltării şi rezistente la altele. Tabelul 7. Penescu.C. Este perioada când toate erbicidele folosite în combaterea buruienilor la grâu sunt bine tolerate.). dicamba. Fundulea. MCPB etc. pentru combaterea buruienilor monocotiledonate. 1991.P. în perioada 1988-1991 (A. uneori chiar 100%.T. fie primăvara în perioada de vegetaţie. fie primăvara înainte ca plantele de Avena sau Apera să înceapă procesul de înfrăţire.C. Teză de doctorat. înainte de răsărit toamna. Acest fenomen este cu atât mai pronunţat. selective la dozele şi epocile de aplicare stabilite de fazele de dezvoltare ale grâului şi buruienilor.5.. epoca optimă aplicare a erbicidelor este sfârşitul perioadei de înfrăţire . acestea pot cristaliza (nu se aplică decât la temperaturi mai mari de 1014°C) pe de o parte. .4-D. iar producţia poate fi diminuată cu peste 40-60%. Se aplică în soluţii apoase. Aplicate peste epoca optimă (după apariţia primului internod). fie toamna după semănat. Duval. Ilustrarea fenomenului de fitotoxicitate manifestată de erbicide la soiurile de grâu de toamnă. o putem face prin prezentarea rezultatelor obţinute la I. 1978. Annette.5.formarea primului internod. A. Astfel pot apărea spice erecte cu spiculeţe sterile (seci) care sunt decolorate şi au aspect de „coadă de şobolan".. cu cât epoca de aplicare este mai întârziată de primul internod.

Mt.Influenţa tipului de erbicide şi a epocii de aplicare a acestora asupra nivelului producţiei medii la 5 soiuri de grâu studiate la ICCPT Fundulea în perioada 1988-1991 (A.0 5041 232 Glean 0.02 544 635 XXX 75WP Aniten D 4. Penescu. netratat Icedin 1. Mt. 1991) Producţia obţinută Erbicidul Doza kg. Semnificaţi Kg/ha Dif.02 5014 205 75WP .0 4314 -494 oo Glean 0. Mt.sfârşit de înfrăţire formarea primului internod) -Martor netratat 4809 Mt.02 6025 1219 XXX 75WP Aniten D 4.0 5320 511 XX Glean 0.0 5889 1076 XXX Super SDMA 2. netratat Icedin 1.faza început de înfrăţire) Martor 4809 Mt.0 3342 -1466 ooo Super SDMA 2.0 5638 820 XXX Epoca a 111-a (prea târziu .0 5196 383 Epoca a II-a (epoca optimă . Epoca I (prea devreme . Icedin 1.faza de 2-3 internodii) Martor 4809 Mt.0 5248 439 XX Super SDMA 2.

De regulă. într-o .Aniten D 4.creşterea numărului de spice seci (fără boabe).) când nu se poate trata în epoca optimă şi se depăşeşte această fază.0 4640 -168 - DL 5% 390 DL 1% 420 DL 0. .) scot în evidenţă faptul că respectarea epocii optime de aplicare a erbicidelor este de foarte mare importanţă şi răspundere.formarea primului internod.3. Aplicarea târzie a erbicidelor la grâu poate determina: . Combaterea acestora însă mai târziu decât epoca optimă aduce pierderi de producţie datorate concurenţei buruienilor făcută plantelor de grâu până la acea pentru factorii de vegetaţie.până la formarea primului internod) corespunde cu cea mai sensibilă fază pentru buruieni aşa . se pot recomanda câteva dintre erbicide care sunt mai selective pentru cultura grâului şi au efect favorabil împotriva buruienilor.scăderea numărului de fraţi/plantă. .deprecierea indicilor calităţii de panificaţie a fainii de grâu obţinute. Există doar o epocă optimă de aplicare a erbicidelor şi anume: sfârşitul perioadei de înfrăţire .4-D). . temperaturi scăzute etc. Este improprie formula „erbicid care se aplică în combaterea buruienile până la faza de burduf”.scăderea conţinutului de gluten şi deprecierea calităţii acestuia.4-D) şi SDMA (2. deci capacitate reţinere a erbicidului mică.1% 570 Rezultatele obţinute (tabelul 7. . Aplicarea erbicidelor după epoca optimă la toate soiurile testate în perioada 1988-1991 au adus pierderi de producţie.creşterea numărului de boabe şiştave. Este perioada optimă când plantele de grâu trebuie crească fără concurenţă pentru factorii de vegetaţie din partea buruienilor. au 4-5 sunt întinse orizontal în jurul rădăcinii sub formă de rozetă).scăderea valorii biologice a seminţelor de grâu. lăsând un spaţiu larg (liber) buruienilor pentru a se putea dezvolta. în special. Aplicarea tuturor erbicidelor în epoca optimă (înfrăţire . În această perioadă frunzele grâului au poziţie aproape verticală. Numai în cazuri obiective (precipitaţii abundente.numita fază de rozetă (buruienile sunt răsărite. erbicidele la cultura grâului aplică cu utilaje şi instalaţii terestre. . la erbicidele Icedin (dicamba + 2.

P.P. (piraflufen . Dacsulfuron 750 SP (clorsulfuron) în doză de 15-20 g/ha. Cirsium arvense.A.D.) în doză de 0.0.5 l /ha. Dicotex 40 E. (bromoxynil + M. sub 0.8 . (2. b) Pentru combaterea speciilor de buruieni dicotiledonate anuale şi perene rezistente la 2. pentru a nu favoriza fenomenul de derivă laterală (drift) a erbicidelor.25 m/s. Folosirea unilaterală a erbicidelor pe bază de 2.4 -D + dicamba) în doză de l l/ha.5-2 l/ha.C. + 2.0 -1. Capsela bursa-pastoris. + diclorprop) în doză de 1.C. însă în acest caz (ca şi la cele aplicare terestră) trebuie avut mare grijă ca tratamentul să se efectueze când viteza vântului este foarte mică. Harmony 75 D. Granstar 75 DF (tribenuron methyl) în doză de 40 g/ha. Dintre aceste specii de buruieni sensibile la 2.l l/ha. Icedin Super RW (2.A.C.1.4 D) în doză de l l/ha. (M.4D) în doză de 1.8 l/ha.4-D şi MCPA enumerăm: Sinapis arvensis.C.4-D şi MCPA a condus la selecţionarea de specii rezistente la aceste erbicide.4-D şi MCPA.C.etil) în doză de 0.F.4 D se poate folosi unul din erbicidele: Buctril M 280 E.G. Rival 75 PU (clorsulfuron) în doza de 15-20 g/ha.P.4 .C. Lancet (fluroxypir + 2.A.4-D) în doză de 1.8 l/ha.8 .0 l/ha.5-2. Tomigan 250 EC (fluroxypir) în doză de 0. Dicopur (2.4D) în doză de 0. Centaurea cyanus. Grodyl 75 W.cantitate de maximum 300.5 l/ha. Optica Duo (M. Agrostemma githago. Erbicidele folosite în România pentru combaterea buruienilor această cultură sunt: a) Pentru combaterea buruienilor sensibile la 2. Raphanus raphanistrum. Dicopur M (M.25 l/ha. Starane 250 EC (fluroxypir) în doză de 0.A. Se pot aplica şi cu instalaţii aviatice. iar altele au rămas sensibile. Ecopart 2 S.C.6 l/ha. (trifensulfuron metil) în doză de 40-60 g/ha.P.A. Glean 75 DF (clorsulfuron) în doză de 15-20 g/ha.) în doză de 1. (amidosulfuron) în doză de 20-40 grame/ha.5-2. Sonchus oleraceus Thlaspi arvense etc. Pentru combaterea acestora se pot utiliza erbicidele: S. . apă.M.

Lintur 75 WG (triasulfuron + dicamba) în doză de 150 g/ha; Lotus D (2,4 D + cinidon etil) în doză de 0,6 - 1,0 l/ha; Mustang (florasulam + 2,4 D) în doză de 0,4 - 0,6 l/ha; Oltisan Extra (2,4 D + dicamba) în doză de 0,75 -1,0 l/ha; Sansac (2,4 D + metosulam) în doză de l ,0 l/ha; Sansulfuron (clorsulfuron) în doză de 15-20 g/ha. Speciile de buruieni rezistente la 2,4 - D sunt: Galium sp., Papaver rhoeas, Matricaria sp., Cichorium inthybus, Fumaria ojficinalis etc. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din cultura grâului se face cu următoarele erbicide (tabelul 7.6.). Tabelul 7.6. Erbicidele şi dozele folosite pentru combaterea buruienilor monocotiledonate din cultura de grâu de tomna: Denumirea Substanţa Doza Epoca de Buruieni produsului activă 1, kg/ha aplicare combătute 1 2 3 4 5 Avadex BW ppi/pree Avena fatua, triallat 5-6 Apera sp.v. Cougar 60 isoproturon 1,25preem. Apera sp. v. diflufenican Terbutrex 50 terbutrin 3-5 preem. Apera sp. v. Pumasuper fenoxaprop 0,7-0,9 postem. Apera sp. v. 100 EC -ethyl tralkoxydi Apera sp.v., Grasp 25 SC 1,0 postem. Avena fatua Topick 080 propargil+ 0,4 postem. Avena fatua clodinafop iodosulfuro Sekator n+ami 0,2-0,3 postem. Apera sp. v. dosulfuron Assert 250 imazameta Apera sp. v., 2,0 postem. benz Avena fatua J Apera sp v. = Apera spica venti

Aceste erbicide combat foarte bine speciile Avena, Apera,Alopecurusşi Lolium.Nu combat buruienile dicotiledonate. Aceste erbicide nu se aplică o dată cu erbicidele pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. aplică înainte Ele se de acestea, în tratamente separate. Ca atare, acolo unde este infestat cu grâul buruieni mono şi dicotiledonate vom executa două tratamente, unul împotriva buruienilor mono şi altul împotriva buruienile dicotiledonate. O dată cu aplicarea erbicidelor pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se pot aplica şi fungicide pentru combaterea complexului de boli foliare ale tulpinii şi spicului, precum şi îngrăşămintele foliare. Înainte de aplicare însă este recomandat să se facă un test de compatibilitate. La combaterea buruienilor din cultura grâului trebuie avut în vede jalonarea exactă a solelor tratate, astfel încât să nu apară zone netratate ("porţiuni zebrate"). COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE ORZ (HORDEUM VULGARE), ORZOAICA DE TOAMNA (HORDEUMl DISTICHUM), ORZ Şl ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ Cultura orzului şi a orzoaicei de toamnă şi a orzului şi a orzoaicei primăvară se caracterizează printr-o creştere rapidă şi viguroasă, prinţi înfrăţire foarte puternică, astfel că plantele reuşesc să înăbuşe buruienii şi, ca urmare, sporurile de producţie în urma tratamentelor cu erbicide fie nesemnificative. Speciile de buruieni care se dezvoltă în culturile de orz şi orzoaică sunt următoarele: a) Specii dicotiledonate anuale şi perene: Adonis aestivalis - cocoşei de câmp; Chenopodium album - loboda sălbatică; Convolvulus arvensis - volbura; Cirsium arvense - pălămida; Matricaria sp. - muşeţelul; Sinapis arvensis - muştarul sălbatic; Galium sp. - turiţă; Thlaspi arvense - punguliţa; Anagallis arvensis - scânteiuţa; Gypsophyla muralis - vălul miresii;

Polygonum convolvulus — hrişcă urcătoare; Viola arvensis - trei fraţi pătaţi; Veronica sp. - şopârliţa; Stellaria media - rocoina; Agrostemma githago - neghina. b) Specii monocotiledonate anuale şi perene Apera spica venti - iarba vântului; Avenafatua -odos; Alopecurus sp. - coada vulpii; Lolium temulentum - sălbăţia inului, zâzanie; Agropyron repens - pir târâtor. Epoca de aplicare a erbicidelor la cultura de orz este în perioada de înfrăţire - formarea primului internod. Erbicidele se aplică fie cu instalaţii terestre, fie cu instalaţii avio. Trebuie respectată epoca de aplicare pentru a nu da posibilitatea buruienilor să intre în competiţie cu planta de cultură. Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor la orz şi orzoaica sunt prezentate în tabelul 7.7. Tabelul 7.7. Erbicidele folosite în combaterea buruienilor din cultura de orz, orzoaica de toamnă şi orzoaica de primăvară Denumir Substanţa Doza 1, Epoca Buruieni produsului activă kg/ha aplicare combătute 1 2 3 4 5 poste Buruieni dicot. SDMA acid 2,4- D 0,8-1,0 sensibile la 2,4 -D. poste Buruieni dicot. DMA -6 acid 2,4- D 1,0 sensibile la 2,4 -D. Dicopur MCPA + poste Buruieni dicot. 1,0 2,4-D sensibile la 2,4 -D. Granstar tribenurom 0,010- poste Buruieni rezistente 75 DF metyl 0,015 la 2,4 - D Icedin 2,4-D + 1,0 poste Buruieni rezistente Super dicamba la 2,4 - D

cele prezentate mai sus.0 250 EC Izoguard isoproturon 5.orez sălbatic.0 Extra dicamba Sansulfu clorsulfuro 0. Echinochloa oryzoides .mohor orezar. Chirilă (2001) a identificat 77 de specii de buruieni şi peste 400 de alge unicelulare şi pluricelulare în cultura orezului. sunt cele mai folosite în ţara noastră pentru combaterea buruienilor din cultura de orz.4-D poste Buruieni rezistente la 2.D poste Buruieni rezistente la 2. Cele mai mari pagube le produc următoarele specii de buruieni: a) Gramineae Echinochloa crus-galli — mohor lat.4 .pipirig.015ron 750 WP 0. reprezintă hrana principală pentru aproape 2 miliarde de locuitori (a doua pâine pentru omenire . Avena poste Apera Gama de erbicide este mult mai largă.peste 45% din populaţia lumii se hrăneşte cu orez).150 WG + dicamba Oltisan 2.pipirig.D poste Apera. b) Cyperaceae Scirpus maritimus . Scirpus radians .020 Assert imazametab 2. nivelul producţiilor obţinute este mic şi de calitate slabă. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE OREZ (ORYZA SATIVA) Orezul.4-D + 1. Orezăriile oferă condiţii foarte favorabile pentru înmulţirea şi dezvoltarea buruienilor. Fără un program riguros de combatere şi cu erbicide extrem de performante. cultură cu vechi tradiţii. iar costurile de producţie sunt mari. . Echinochloa phylopogon .mohor alb. C. orzoaica de toamnă şi orzoaica de primăvară. Leersia oryzoides .Lintur 75 triasulfuron 0.4 . însă.0 500 SC poste Buruieni dicotile rezistente la 2.

limbariţă.în doză de 8-10 l/ha. Facet SC (quinclorac) -în doză de 1. După 1-2 zile de la tratament se poate introduce din nou apa în parcele. Dintre acestea cele mai periculoase pentru orezarii (problemă) sunt buruienile gramineae. . înainte de răsărit: Saturn 50 EC (thiobencarb) .în doză de 5-6 l/ha.5-4 l/ha. Basagran M 60 (bentazon) -în doză de 4 l/ha.5-21/ha. Sagitaria sagitifolia . Butomus umbelatus . Drepamon 70 EC . buruienile cu rizomi.crin de baltă. Aplicarea erbicidelor la cultura orezului este destul de specifică având în vedere existenţa apei în marea majoritate a timpului.Cyperus diiformis . 2. apa trebuie scoasă înaintea tratamentului din parcelele de orez. Garlon 4E (triclopir) -în doză de l l/ha. b) Erbicide aplicate după semănatul orezului. Juncellus serotinus . În această perioadă buruienile au faza de 2-4 frunze.căprişor bălan. Ronstar 250 EC (oxadiazon) . iar dintre dicotiledonate. d) Butomaceae 1. Herbit 20 EC (penothyol) -în doză de 4 l/ha.rogoz.în doză de 6-8 l/ha. Astfel.săgeata apei. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate.: Ordram (molinat) . c) Erbicide aplicate după răsăritul orezului pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate: Surcopur 36 EC (propanil) -în doză de 8-10 l/ha. dintre erbicidele cele mai folosite şi mai eficace la orez sunt: a) Erbicide aplicate înainte de semănat şi încorporate la 810 cm adâncime pentru combaterea speciilor de Echinochloa sp.în doză de 3. c) Alismataceae Alisma plantago aquatica . Stam LV 10 EC (propanil) -în doză de 14 l/ha.

Pierderile cauzate de buruieni producţiei de porumb sunt ilustrate în tabelul 7.cucurbeţică. . prin natura biologiei lor. De aceea. citaţi de N. .cupa vacii. .8. De altfel. ilustrată foarte bine de Gyorffy şi Berszennnyi (1982). Amaranthus sp.ştir. foarte multe cercetări au scos în evidenţă acest fapt. . Tabelul 7.pastoris. sunt lipsite total de posibilităţi de a concura cu buruienile. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Abutilon theophrasti -teişor. Şarpe (1987).româniţă. Aristolochia clematitis . Anthemis sp. Datorită creşterii lente în primele 4-6 săptămâni (perioadă în care plantele îşi formează sistemul radicular) şi datorită densităţii reduse la m2 (3-6 plante/m2 ) sunt create de la început cele mai bune condiţii pentru buruieni în ceea ce priveşte factorii de vegetaţie.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE PORUMB (ZEA MAYS) Plantele de porumb. Capsella bursa . pentru cultura de porumb este de cea mai mare importanţă ca tinerele plante să răsară în teren total lipsit de buruieni. Calystegia sepium . Pierderile de recoltă cauzate culturii de porumb în funcţie de momentul răsăririi buruienilor (original) Momentul răsăririi buruienilor Pierderi de recoltă La 2 zile după răsăritul porumbului 81 La 7-10 zile după răsăritul 20 porumbului La 45 zile după răsăritul 1-2 porumbului Între gradul de îmburuienare şi nivelul producţiei de porumb este o corelaţie directă.8.spanac sălbatic. Atriplex sp. Speciile de buruieni mai frecvente în cultura de porumb sunt următoarele: A.

mohor.urda vacii.măzăriche. Veronica sp.cornaci. Sorghum halepense . Lepidium draba .muştar sălbatic. precum şi de condiţiile financiare ale fermierului. . Vicia sp. chimice. conţinut argilă. Galium sp. Specii monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp. .loboda sălbatică.zămoşiţă. adică prin utilizarea tuturor mijloacelor de combatere (agrotehnice.iarba vântului. Xanthium strumarium . B. preventive). Rubus caesius . . foarte bine organizat.costrei. Polygonum convolvulus . pH.).pir târâtor. Hibiscus trionum . Folosirea acestora însă ţine seama de speciile de buruieni. Cynodon dactylon . Astfel.turiţă. De altfel. Sonchus arvensis . Echinochloa crus-galli . Utilizarea erbicidelor (mai ales a celor cu efect rezidual pe bază de atrazin) trebuie să ţină seama de culturile care urmează în rotaţie cu porumbul.Chenopodium album . Combaterea acestor specii de buruieni se poate face printr-un management integrat.susai.pălămida. etc. în combaterea buruienilor din culturile de porumb întâlnim următoarele situaţii: . Sinapis arvensis .tătăneasă.hrişcă urcătoare. Digitaria sanguinalis .meişor. Datura stramonium -laur. Symphitium officinale . Stellaria media . Apera spica venti . pentru cultura porumbului s-au sintetizat foarte multe erbicide.rocoină.mohor lat. fizice. Convolvulus arvensis — volbura.mur de mirişte. .şopârliţă. a condiţiilor climatice (uniformitatea precipitaţiilor). condiţiile de sol (conţinut de humus.pir gros. Agropyron repens . Cirsium arvense .

ca efect.9).0 dicotile anuale 8. Acest aspect este important în cunoaşterea remanenţei produselor erbicide şi întocmirea rotaţiilor.0 dicotile anuale Dual Gold s1. Tabelul 7.a) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din dicotiledonate se face cu ajutorul erbicidelor semivolatile şi nevolatile.0 dicotile anuale Mccloran 48 6.0 dicotile anuale Onezin 50 ppi/pree Mono şi atrazine 2. Eficacitatea acestor erbicide (în marea majoritate) se menţine în jur de 45-50 de zile (agrodisponibilitatea).5 ppi/pree Mono şi . Perioada de înjumătăţire (timpul de înjumătăţire este perioada în care un erbicid îşi menţine efectul până ce acesta se reduce.0ppi/pree Mono şi alaclor 10.0ppi/pree Mono şi Lasso 48 EC alaclor 10. kg/ha aplicare combătute ppi/pree Mono şi Acenit 50 EC acetoclor 2. astfel încât noile generaţii de buruieni să nu mai aibă condiţii de lumină pentru a se dezvolta. la jumătate) la majoritatea erbicidelor prezentate este cuprinsă între 35 şi 45 zile. Denumirea Substanţ Doza Epoca de Buruieni produsului a activă 1. perioadă de timp suficientă pentru cultura porumbului să crească şi să încheie rândurile.0 dicotile anuale Alanex 48 ppi/pree Mono şi alaclor 4.0-4.0-1. aplicate înainte de semănat şi încorporate superficial la 3-5 cm adâncime cu combinatorul (tabelul 7. Erbicidele nevolatile aplicate înainte de semănat (preemergent) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din dicotiledonate anuale (încorporate superficial sau aplicate preemergent înainte de răsăritul porumbului).9.5-5.0-6.

5 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 2.0 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 5.75acetoclor acetoclor extra atrazine Frontier 900 dimetena mid Primextra metolacl Gold 720 SC or+ atrazine Trophy acetoclor Lacorn alaclor Combi +atrazine pendimet Stomp Tazastomp pendimet alin + atrazine Relay 90 EC acetoclor isoxaflut Merlin Mix ol + atrazine Guardian dicotile anuale ppi/pree Mono şi dicotile anuale ppi/pree Mono şi 4.0-6.7-2.0 dicotile anuale Mono şi 1.0 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 4.0 dicotile anuale Mono şi 1. dicotile anuale b) combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din dicotiledonate cu ajutorul erbicidelor volatile (tabelul 7.10).0-5.6 preem.10. kg/ha aplicare combătute d de D iizocab butilat 8-10 ppi Mono şi dico.0 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 4.960 EC metolaclor Guardian 820 1.75Mono şi preem. Tabelul 7. dicotile anuale ppi/pree Mono şi 2.2 preem. +antidot anuale D iprocarb EPTC 8-10 ppi Mono şi dico. 80E C anuale E radicaneEPTC 8-10 ppi Mono şi dico. Erbicidele volatile folosite în combaterea buruienilor mono şi dicotile anuale (încorporate la 8-10 cm adâncime) D enum ireSubstanţa Doza Epoca Buruieni a pro u su lu i activă 1. dicotile anuale 1.2-1.5-3.0-6. .

d) combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie a porumbului (postemergent) se face cu următoarele produse (tabelul 7. Tabelul 7.) Tabelul 7. Erbicidele folosite în perioada de vegetaţie a porumbului pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene .04+ Mono anuale şi postem. în faza de 10+15 cm înălţime.).12. kg/ha aplicare combătute Tell 75 primsulfur 0. WG+Extravon perene +dico anuale Titus 25 rimsulfuro 0.0Mono anuale şi Mistral postem.06 perene +dico anuale nicosulfur 1.04Mono anuale şi postem. perene +dico anuale Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene se aplică când costreiul (Sorghum halepense) este în perioada de împăiere.75 E C +antidot anuale A lirox 80 EPTC 8-10 ppi Mono +antidot anuale D iburom Dimetenami 8-10 ppi Mono 800 EC d + butilat anuale şi şi dico. În perioada de uscăciune este foarte bine dacă înainte de aplicare se realizează o normă de udare. După aplicarea acestor produse nu se mai efectuează nici o praşilă mecanică sau manuală pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomi. c) combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene cu ajutorul erbicidelor aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent) (tabelul 7.ll. dico. pentru ca sistemul circulator al buruienilor să fie foarte activ. iar porumbul nu depăşeşte 4-6 frunze. Erbicide folosite în perioada de vegetaţie pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene Denumir Substanţ Doza Epoca Buruieni produsului activă 1. +Citowet metil 0.12.11.

0 anuale şi perene postem Dicotile DMA-6 2.4-D 1.4-D 1.a./ha pe solurile cu peste 1% . iar a buruienilor în faza de 4-6 frunzuliţe. De altfel.0 Super D+dicamba anuale şi perene Fluroxypir + postem Dicotile Lancet 1.4-D anuale şi perene Oltisan 2.5-2. scade producţia cu peste 20-30%.4postem Dicotile 1.5 camba anuale şi perene postem Dicotile Dicopur D 2. Epoca Buruieni produsului activă kg/ha aplicare combătute poste Dicotile SDMA 2.0 anuale şi perene Icedin 2.25 2.4-D 1.0-1.4postem Dicotile 1.4 -D). în ţara noastră erbicidele triazinice nu se aplică mai mult de l kg s.Denumire Substanţa Doza 1. asociere cu alte erbicide.0 Universal 2.0 anuale şi D+metosulam perene Ring Dicotile primsulfuro 0. Nu se aplică peste faza de 4-6 frunze deoarece frunzele porumbului se răsucesc. scade rezistenţa la cădere şi la frângere a tulpinilor porumbului (mai ales la erbicidele care conţin dicamba şi 2.4-D anuale şi perene bentazon+di poste Dicotile Cambio 2.8-1.4postem Sansac 1.025+0 postem 80WG + anuale şi prosulfuron Extravon perene Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene se aplică în faza de 4-5 frunze ale porumbului.0 Extra D+dicamba anuale şi perene Dicotile 2.0 anuale şi perene Buctril bromoxinil+ poste Dicotile 0. rădăcinile adventive cresc foarte mult. Este bine de ştiut că produsele pe bază de atrazin au un efect remanent de lungă durată şi ca atare nu se recomandă să se aplice singure.

în general. Erbicidele folosite pentru combaterea costreiului din rizomi (Tell Titus şi Mistral) nu se aplică la porumbul zaharat. deoarece aceste forme sunt foarte sensibile. Dicotile anuale şi perene: Abutilon theophrasti -teişor. erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor din această cultură sunt destul de puţine. cu ajutorul a două tratamente cu unul din erbicidele Basta. Chenopodium album . Pivot sau Roundup. Speciile de buruieni frecvente în această cultură sunt următoarele: A. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SORG PENTRU BOABE. oamenilor. Amaranthus sp.ştir. cu ajutorul ingineriei genetice au fost obţinuţi hibrizi de porumb rezistenţi la erbicidele cu efect total de combatere: Basta (glufosinat). Nu se cunoaşte clar care vor fi implicaţiile acestor noi organisme modificate genetic (GMO) atât asupra animalelor.conţinuţi humus. Aceşti hibrizi de porumb au fost omologaţi şi în ţara noastră însă deocamdată nu se cultivă. Cirsium arvense — pălămida. Obţinerea acestor hibrizi simplifică foarte mult problema combaterii buruienilor.volbura. pentru a studia selectivitatea acestor erbicide faţă de plantele de porumb. Datura stramonium -laur. florei cât şi ecosistemelor.loboda sălbatică. Convolvulus arvensis . . Astfel. De altfel. toate speciile de buruieni vor fi distruse (atât cele mono cât şi cele dicotiledonate anuale şi perene). Atriplex sp. Totuşi folosirea unilaterală a acestora va permite selecţionarea de biotipuri de buruieni rezistente şi la aceste produse în viitor.lobodă. porumbul de floricele sau în loturile producătoare de seminţe. Pe solurile nisipoase şi pe cele cu un conţinut de humus sub 1% nu se utilizează. Roundup (gliphosate) şi Pivot (imazetapir). Se pot aplica numai după efectuarea unui test anticipat.muştar sălbatic. . SORG ZAHARAT Şl SORG PENTRU MĂTURI (SORGHUM VULGARE) Cultura sorgului în România ocupă o suprafaţă mică. În prezent. Sinapis arvensis . .

Combaterea costreiului din rizomi nu este posibilă deocamdată.0 l/ha.pir târâtor.Sonchus arvensis . Monocotiledonate anuale şi perene: Sorghum halepense .4-D) în doză de 1.costrei. podzoluri. Agropyron repens . Xanthium strumarium — cornaci. Satecid (propaclor) în doză de 4-6 l/ha.5-2. SDMA (2.meişor. Borzeprop (propaclor) în doză de 6 l/ha.0 l/ha.tătăneasă. b) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în perioadele de vegetaţie se folosesc următoarele erbicide: 1. Onezin 50 WP (atrazine) în doză de 6-8 kg/ha. Setaria sp.mohor. sărături etc. Aplicarea erbicidelor în perioada de vegetaţie se face în faza de 4-6 frunze ale sorgului. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE FLOAREA-SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS) .). 2. 2. 3. Digitaria sanguinalis .susai. Combaterea chimică a buruienilor se realizează cu ajutorul următoarelor erbicide: a) pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se folosesc erbicide care se aplică înainte de semănat şi încorporate superficial la 3-5 cm adâncime: 1. Symphitium qfficinale . Sanolt Combi (2. Combaterea chimică a buruienilor se realizează destul de greu având în vedere faptul că sorgul ocupă solurile cu cele mai defavorabile caracteristici (soluri nisipoase. Icedin Super (2. încă nu s-au sintetizat erbicide care să fie selective pentru sorg şi să distrugă costreiul (aceste două specii de plante au sistemul enzimatic foarte apropiat).4-D+ dicamba) în doză de 1. B.4-D+ dicamba + atrazin) în doză de l l/ha. .mohor lat. 3. Echinochloa crus-galli.

după formarea primelor 4 frunze urmează o perioadă de 10-12 zile (2 săptămâni) în care parcă "floarea-soarelui nu mai creşte".zămoşiţă. dar numai după ce şi-a format 810 frunze. Digitaria sanguinalis . Galinsoga parviflora . Pentru combaterea buruienilor la această cultură se pot folosi atât erbicidele volatile.laur. Amaranthus retroflexus .loboda sălbatică. Sinapis arvensis . Speciile de buruieni care însoţesc cultura de floarea-soarelui sunt următoarele: A. care se . Chenopodium album . Cirsium arvense — pălămida. B. Buruieni monocotile anuale şi perene: Echinochloa crus-galli . Stellaria media — rocoină. Hibiscus trionum . Solanum nigrum .hrişcă urcătoare. Polygonum convolvulus . Xanthium strumarium .pir gros.muştar sălbatic.ştir. care se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 8-10 cm adâncime cu grapa cu discuri. cât şi erbicidele nevolatile.meişor. Calystegia sepium . Datura stramonium .volbura. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Abutilon theophrasti -teişor.pir târâtor. Este însă extrem de sensibilă în perioada răsăririi până când formează primele 4 frunze. Cynodon dactylon . De ce? După cum se ştie.Cultura de floarea-soarelui este considerată ca una dintre plantele de cultură care luptă foarte bine cu buruienile.zârnă.cornaci.cupa vacii.mohor lat. Sorghum halepense – costrei. Pentru aceasta floarea-soarelui trebuie să răsară într-un sol curat de buruieni. Agropyron repens . Este perioada în care planta îşi formează sistemul radicular şi este una din perioadele cele mai sensibile ale culturii la îmburuienare: "fază critică pentru îmburuienare".busuiocul dracului. Convolvulus arvensis .

în doză de 2.2 l/ha. înainte de răsărit.51/ha.în doză de 6-12 l/ha.7-2. Stomp 400 EC (pendimetalin) .în doză de 1. Racer (fluorocloridone) . Panida (pendimetalin) . Relay (acetoclor) .75 l/ha. Mecloran 35 EC (alaclor) .75-2. b) Erbicide nevolatile .în doză de 1. Eflurin 48 EC (trifluralin . Dintre erbicidele care se aplică înainte de semănat pentru combaterea buruienilor monocotile anuale şi o parte din cele dicotiledonate anuale pot fi folosite următoarele: a) Erbicide volatile.5 l/ha.în doză de 4-5 l/ha.75-2.5 l/ha.5 l/ha.75-2.în doză de 2.1-1.în doză de 1.în doză de 1. când plantele de floarea-soarelui au 4-6 frunze.care se încorporează în sol superficial. Eradicane 6E (EPTC +antidot) . c) Erbicide care se aplică după semănatul culturii de floareasoarelui. Treflan 48 EC (trifluralin) .în doză de 6-8 l/ha. .în doză de 2-3 l/ha. Prometrex 50 WP (prometrin) .în doză de 6-10 l/ha.în doză de 1. înainte de răsăritul culturii. Goal 2 EC (oxifluorfen) . care se încorporează în sol la 8-10 cm adâncime.în doză de 1.aplică înainte de semănat şi se încorporează superficial la 3-5 cm adâncime cu combinatorul. sau se aplică după semănat. la 3-5 cm adâncime sau se aplică după semănatul culturii: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) .în doză de l l/ha. Frontier 900 EC (dimetenamid) .0 l/ha.în doză de 1.în doză de 4-6 l/ha. pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi unele monocotiledonate anuale sunt următoarele: Gesagard 500 F W (prometrin) .în doză de 4 l/ha.5 l/ha.75-2. Alte erbicide pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se aplică în perioadele de vegetaţie. Trifsan 48 EC (trifluralin) . Harness (acetoclor) . Guardian (acetoclor) .5-4 l/ha. prin două treceri cu grapa cu discuri: Diizocab (butylate) .

Targa Super 5 EC (quizalofop-etil) .5-2 l/ha.în doză de 1-1. Leopard 5 EC (quizalofop p-etil) .în doză de 1. în special.în doză de 2. Furore Super 75 EW (fenoxaprop-etil) . Raft (oxadiargil) . înainte de faza de burduf şi când sunt în faza de creştere intensă.75 l/ha.5-2.8-1 l/ha.5-2 l/ha.în doză de 1.în doză de 1.în doză de 1.în doză de 1.5 l/ha.5 l/ha. Aceste erbicide se aplică pentru combaterea. iar buruienile sunt în faza de 2-3 frunze. Fusilade forte (fluasifop butii) .în doză de l l/ha. Nici unul dintre aceste produse nu combate specia Xantium sp.5 l/ha.în doză de 0. floarea-soarelui în această fază are 4-5 frunze.în doză de 0.5 l/ha.5-2 l/ha. a costreiului (Sorghum halepense) din rizomi.d) Erbicide care se pot aplica în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sunt următoarele: Modowan 4 F (bifenox) . Epoca de aplicare a acestor erbicide este când plantele de costrei au înălţimea de 10-15 cm.5 l/ha.în doză de 3-4 l/ha.5-2 l/ha. Pantera 40 EC (quizalofop p-etil) . După aplicarea acestor produse se recomandă ca o perioadă de 20-25 de zile să nu . Aplicarea acestor erbicide se face când plantele de floarea-soarelui au maximum 4 frunze. Aramo 50 EC (tepraloxidin) .5-1. De regulă. dar şi a speciilor monocotiledonate anuale.în doză de 1. Select Super (clatodium) . e) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se folosesc erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie: Agil 100 EC (propaquizofop) . Focus ultra (cicloxydim) . Fusilade super (fluazifop p-butyl) . Assert 250 EC (imazametabenz) . Gallant Super (haloxyfop p-metil) . Aplicarea erbicidelor peste această perioadă duce la apariţia simptomelor de fitotoxicitate manifestate prin pete galbene pe frunzele plantelor de floarea-soarelui care se vor necroza şi vor cădea.în doză de 1-2.75 l/ha.în doză de 1.în doză de l l/ha.5-1. Dominator (lifosat acid) .

Dual Gold 960 EC (s-metolaclor) . fermierii cultivă această plantă în locurile (terenurile) care nu pot fi cultivate cu alte plante de cultură. Faptul că nu există o sistemă de maşini pentru recoltarea mecanizată a acestei culturi. în aceleaşi doze şi aceleaşi epoci de aplicare. Ca atare. De regulă.în doză de 1.5 l/ha. Diizocab 80 EC (butilate) . Fusilade Super. până când plantele de soia realizează „încheierea lanului" (plantele acoperă intervalul dintre rânduri).Agil 100 EC.5 l/ha.75-2. care germinează primăvara târziu.se mai realizeze nici o praşilă mecanică sau manuală.5 l/ha. În perioada de vegetaţie a culturii se dezvoltă cel puţin trei serii de buruieni. Gallant Super etc. Ca erbicide mai importante. să poată asigura curăţenia culturii o perioadă lungă de timp. ce pot fi folosite la cultura de ricin înainte de semănat şi încorporate superficial sau preemergent. precum şi lipsa soiurilor au făcut ca această cultură să nu se extindă foarte mult. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE RICIN (RICINUS COMMUNIS) Cultura de ricin în ţara noastră are o pondere (suprafaţă cultivată) foarte mică.în doză de 6-8 l/ha. pentru a favoriza translocarea erbicidelor spre vârfurile de creştere ale rizomilor. Combaterea costreiului din rizomi se face cu unul din erbicidele menţionate la cultura florii-soarelui . . Treflan 48 EC (trifluralin) . care aplicate.în doză de 8-10 l/ha. Mecloran 35 EC (alaclor) . COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SOIA (GLYCINE HISPIDA) Plantele de soia sunt foarte uşor concurate de buruieni începând cu primele zile de la răsărit până în preajma recoltării.în doză de 2-2. amintim: Guardian (acetoclor + antidot) .în doză de 1. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene în perioada de vegetaţie se fac praşile manuale sau mecanice. de minimum 40-60 de zile. Cultura de ricin este infestată la rândul ei de multe specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene. programul de combatere chimică a buruienilor trebuie să cuprindă erbicide.

Sonchus arvensis – susai.meişor. Galinsoga parviflora – busuiocul sălbatic. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Amaranthus sp. Galeopsis tetrahit – lungurică.. Cirsium arvense . Sorghum halepense . Sinapis arvensis . Digitaria sanguinalis . Convolvulus arvensis .lobodă.volbura. Raphanus raphanistrum – ridichioară. B.pir gros. Solanum nigrum —zârnă. Speciile de buruieni-problemă pentru cultura de soia sunt reprezentate de Solanum nigrum (zârna). Polygonum convolvulus . Atriplex sp.ştir. Calystegia sepium – cupa vacii. Agropyron repens . Xanthium strumarium — cornaci.pir târâtor. Sorghum halepense (costrei). . Specii de buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Echinochloa crus-galli . .Cultura de soia este însoţită la răsărire şi în perioada de vegetaţie de mai multe specii de buruieni: A. Pentru combaterea buruienilor au fost sintetizate pe plan mondial foarte multe erbicide . Chenopodium album .mohor lat. Cynodon dactylon . Abutilon theophrasti -teişor.costrei.pălămida. Portulaca oleracea – iarba grasă. Aristolochia clematitis – cucurbeţică. Latyrus tuberosus – sângele voinicului.muştar sălbatic.hrişcă urcătoare. Hibiscus trionum — zămoşiţă.loboda sălbatică. Soia este considerată „aurul verde” pentru conţinutul său ridicat în proteină şi pentru utilizarea ei în hrana animalelor şi oamenilor. Setaria sp. Cirsium arvense (pălămida) şi Convolvulus arvensis (volbura).

5-3.5 l/ha.5 l/ha.Încorporate la 3-5 cm adâncime sau aplicate preemergent: Guardian (acetoclor+antidot) – în doză de 1. Dual Gold 960 EC (S. Blazer 2 S (acifluorfen sodium) -în doză de 2 l/ha.6 l/ha. care cad şi nu mai fructifică. Trifsan 480 EC (trifluralin) – în doză de 1. Flex (fomesafen) -în doză de 1-1.75-2.5 l/ha. multe dintre aceste erbicide provoacă fenomenul de „avortare" a florilor.5-2. când buruienile sunt în faza de rozetă (3-4 frunze şi au înălţimea de 4-6 cm). preemergent sau postemergent. Mecloran 35 EC (alaclor) – în doză de 6-10 l/ha. fie superficial la 3-5 cm adâncime: . .2-1. Galaxy (bentazon+acifluorfen) -în doză de 2 l/ha. Frontier 900 EC (dimetenamid) – în doză de 1. Triflurex 48 EC(trifluralin) – în doză de 1. Aceste erbicide se aplică când plantele de soia au 3 perechi de frunze trifoliolate.7-2. Stomp 330 Ec (pendimetalin) – în doză de 4-5 l/ha. erbicidele aplicate la cultura de soia se grupează astfel: a) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din buruienile dicotiledonate anuale se utilizează erbicide volatile şi nevolatile care se încorporează în sol fie adânc la 8-10 cm adâncime.5 l/ha. b) Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se folosesc erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie.75-2.75 l/ha.5 l/ha.5 l/ha. Dintre aceste erbicide aplicate postemergent enumerăm următoarele: Basagran 600 EC (bentazon) -în doză de 1. Relay 90 EC (acetoclor) – în doză de 1.2 l/ha. Aplicate mai târziu. . Sonalen (etalfluralin) – în doză de 1.metolaclor) – în doză de 1. când plantele de soia încep să înflorească.7-2.0-1. În funcţie de speciile de buruieni pe care le combat.5 l/ha.75-2.75-2. Lasso 48 EC (alaclor) – în doză de 4-6 l/ha.care pot fi aplicate înainte de semănat şi încorporate mai adânc sau mai la suprafaţa solului.5-0.2 l/ha. Alanex 48 EC (alaclor) – în doză de 1.0 l/ha.Încorporate la 8-10 cm adâncime: Treflan 48 EC (trifluralin) – în doză de 1. Pivot 100 LC (imazetapir) -în doză de 0.

Fusilade Super (fluazifop butyl) . c) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie.08 kg/ha+Extravon 0. Erbicidele se aplică împreună cu 250-300 l apă/ha cu mijloace terestre sau avio. La noi în ţară suprafaţa cultivată cu această formă de soia depăşeşte 50% din suprafaţa totală de soia.în doză de 1. După aplicare nu se intervine mecanic sau manual în cultură timp de 25-30 de zile pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în vârful de creştere al rizomilor.în doză de 1-1.în doză de l . COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE RAPIŢĂ PENTRU ULEI (BRASSICA OLEIFERA) . Targa super (quizalofop etil) . cele mai bune rezultate se obţin cu următoarele erbicide: Agil 100 EC (propaquizalofop) . atât pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene.0 l/ha. În aceste condiţii combaterea buruienilor din cultura de soia se va simplifica foarte mult. Gallant Super (haloxifop R-metil) . Focus Ultra (cicloxidim) .2 l/ha.în doză de 1-1.75-1. La cultura de soia au fost selecţionate soiuri modificate genetic (GMO) care au capacitatea de a rezista la efectul total al erbicidului Roundup. Trebuie avut grijă ca mărimea picăturilor (diametrul median al picăturilor) să fie foarte mic şi uniform pulverizat pe suprafaţa frunzelor. Această nouă formă de soia (Roundup Redy) se va semăna şi va fi tratată cu Roundup (glifosat) în perioada de vegetaţie cu doza de 2x2 l/ha. Aceste erbicide se aplică atunci când costreiul (Sorghum halepense) din rizomi are înălţimea de 10-15 cm.în doză de 3-4 l/ha. Aramo 50 (tepraloxidim) .în doză de 2-3 l/ha.5 l/ha.în doză de 2-3 l/ha.Bolero 40 ŞL (imazamox) -în doză de 0. Dynam 75 WG (oxasulfuron) -în doză de 0. Deosebit de important în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale este eliminarea speciei Solanum nigrum.5 l/ha. Leopard 5 EC (quizqlofop p-etil) .5-2 l/ha. specie care produce mari necazuri la recoltare.5-2 l/ha.

De asemenea.3-0. Speciile de buruieni care însoţesc cultura de rapiţă pentru ulei sunt cele care cresc şi în culturile de floarea-soarelui şi soia. Această cultură a început să se cultive pe suprafeţe mari începând cu 8-10 ani în urmă. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE FASOLE (PHASEOLUS VULGARIS) Cultura de fasole este infestată de aceleaşi specii de buruieni care însoţesc cultura de soia. Înainte de recoltare când plantele de rapiţă au ajuns la maturitatea fiziologică. b) Combaterea buruienilor monocotile anuale (inclusiv samulastra de grâu sau orz) şi perene se realizează cu unul din erbicidele: Pantera 40 EC (quizalofop-tefuril) – în doză de 0. pentru a uniformiza uscarea.5-2 l/ha. suprafaţa cultivată ajungând la peste 150.5 l/ha. Combaterea buruienilor atât mono cât şi dicotiledonate anuale este aproximativ aceeaşi.5 l/ha. iar buruienile monocotile anuale sunt în faza de înfrăţire. facem menţiunea că la utilizarea . Lasso 48 EC (alaclor).în doză de 5 l/ha. se tratează cu erbicidul total Reglone forte (diquat) în doză de 2-3 l/ha.0000 ha în anul 2001. Combaterea buruienilor din această cultură se face cu următoarele erbicide: a) Erbicide aplicate înainte de semănat: Butisan 400 EC (metazaclor) – în doză de 1. Singura particularitate este că erbicidul Dynam 75 WP nu se poate utiliza la cultura de fasole.75-1.75 l/ha.5 l/ha când pălămida are 3-4 frunze. Leopard 5EC (quizalofop-p-etil) – în doză de 0.Cultura de rapiţă pentru ulei are o istorie destul de recentă în românia. Pentru combaterea speciei Cirsium arvense (pălămida) se foloseşte erbicidul: Lontrel 300 EC (clopiralid) aplicat în doză de 0. Aplicarea acestui erbicid elimină pierderile datorate desfacerii silicvelor de răpită ajunse la maturitate şi permite recoltarea culturii cu uşurinţă. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) – în doză de 1-1. Aceste erbicide se aplică când plantele de costrei (Sorghum halepense) au 10-15 cm înălţime.5 l/ha. Dominator (lifosat acid) – în doză de 0.

Latyrus tuberosus -sângele voinicului. .costrei. se utilizează unul din următoarele erbicide: Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 3-5 l/ha. iar operaţia de recoltare practic s-ar desfăşura foarte greu. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MAZĂRE (PISUM SATIVUM) Cultura de mazăre este semănată în rânduri dese (12. . Sorghum halepense . Lepidium draba .5-2 l/ha (încorporat la 8-10 cm). dacă nu sunt combătute. În realitate însă cultura de mazăre este infestată cu multe specii de buruieni şi. Mecloran 35 EC (alaclor) în doză de 5-7 l/ha (încorporat la 3-5 cm).urda vacii. Chenopodium album .cornaci.loboda sălbatică.mohor. Setaria sp. răpită. în funcţie de volatilitatea lor: Treflan 48EC (trifluralin) în doză de 1.) şi ca atare rămâne puţin spaţiu pentru dezvoltarea buruienilor.erbicidului Pivot trebuie să se ţină seama de faptul că acesta manifestă un efect remanent pentru culturile postmergătoare. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha (încorporat la 3-5 cm). producţia poate să fie compromisă. în perioada de vegetaţie. sfeclă de zahăr sau muştar după culturile tratate cu Pivot 100 SC. nu se va semăna floarea-soarelui. . Dintre speciile de buruieni tipice care însoţesc cultura de mazăre le menţionăm pe cele mai importante: Sinapis arvensis — muştar sălbatic.5 cm. Sonchus arvensis — susai. pe de o parte. Xantium sp. Polygonum convolvulus . Cirsium arvense — pălămida.hrişcă urcătoare. sau 3-5 cm. Ca atare. Aşa am fi tentaţi să credem la prima vedere. Pentru combaterea acestor specii de buruieni se pot folosi erbicidele care se aplică înainte de semănat şi încorporate superficial la 810 cm adâncime. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. pe de altă parte.

Chenopodium album — loboda sălbatică. Amaranthus sp.ştir. Pivot 100 EC (imazetapyr) în doză de 0. Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se realizează cu aceleaşi produse şi cu aceleaşi doze ca şi la cultura de soia: Agil 100 EC.75-2.mohor.5 l/ha. Xanthium strumarium — cornaci. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE NĂUT (CICER ARIETINUM) Cultura de năut ocupă o suprafaţă mică în România. datorită utilizării sale restrânse. Sorghum halepense . fermierul are la dispoziţie următoarele posibilităţi chimice: a) Erbicide aplicate înainte de semănat şi încorporate în sol: Treflan 48 EC (trifluralin) în doză de 1. a lipsei soiurilor productive şi a lipsei unei tehnologii bine puse la punct.5 l/ha.ridichioară. Setaria sp. Epoca de aplicare a acestor erbicide este după răsăritul culturii de mazăre. Digitaria sanguinalis . pristolnic. Fusilade Super..mohor lat. Solanum nigrum —zârnă. Cultura de năut este însoţită de următoarele specii de buruieni: Echinochloa crus-galii . Raphanus raphanistrum . Sinapis arvensis . Cirsium arvense — pălămida. Pentru a lupta cu aceste buruieni. când buruienile au faza de 2-4 frunze.meişor. Abutilon theophrasti .teişor. b. Erbicide pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene: . iar plantele au 2-3 frunze trifoliolate.muştar sălbatic. .costrei.Dicotex 40 EC (MCPA) în doză de 2-3 l/ha. Gallant Super etc. Mecloran 35 EC (alaclor) în doză de 6-8 l/ha.

75-2.mohor. Echinochloa crus-galli — mohor lat.ştir.volbura. . Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. Sonchus arvensis — susai. timp în care buruienile. concurând astfel puternic plantele de in şi provocând.5 l/ha. deocamdată nu s-a sintetizat un erbicid selectiv pentru această cultură. dacă nu sunt combătute.Agil 100 EC (propaquizalafop) în doză de 1-1. . care este semănată în rânduri dese (12. Setaria sp. o cultură de in netratată cu erbicide este sortită compromiterii totale. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE IN PENTRU FUIOR Şl IN PENTRU SĂMÂNŢĂ (LINUM USITA TISSIMUM) În cultura de in. . Inul are o creştere foarte lentă după răsărit. Fusilade Super (fluazifop p-butil) în doză de 1. în unele situaţii. în perioada de vegetaţie. Sorghum halepense — costrei. Polygonum convolvulus — hrişcă urcătoare. Atriplex sp. înăbuşirea completă a tinerelor plante. Solanum nigrum — zârna. Cirsium arvense — pălămida. Speciile de buruieni mai frecvente în culturile de in sunt următoarele: Avena fatua — odos. În prezent. Amaranthus sp. Convolvulus arvensis . .lobodă. găsesc condiţii favorabile de creştere. Hibiscus trionum — zămoşiţă. Abutilon theophrasti -teişor. combaterea buruienilor prin lucrări de plivit este extrem de costisitoare şi grea. Chenopodium album .5 l/ha.loboda sălbatică. de aproape 30 de zile. Aceste buruieni vor trebui să fie distruse prin praşile manuale sau mecanice. Targa Super (quizalofop etil) în doză de 2-3 l/ha.5 cm).

5 l/ha. în funcţie de volatilitatea acestora: Bălan 36 EC (benfluralin) în doză de 41/ha. când inul a ajuns la maturitatea fiziologică se aplică erbicidul Reglone forte.) în doză de 1-1.0 l/ha. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1-1.5 l/ha.) în doză de 0. Pentru combaterea acestor specii de buruieni din cultura de in a fost elaborată următoarea strategie: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale prin erbicide aplicate la sol înainte de semănat şi încorporate la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime.8-1.C. . fără pierderi.C.5 l/ha. Diizocab 80 CE (butylate) în doză de 4-6 l/ha. când plantele de in au înălţimea de 8-10 cm (aşa-numita fază de „brădişor") se poate aplica unul din următoarele erbicide: Basagran 48 EC (bentazon) în doză de 2-4 l/ha. Glean 75 DF (clorosulfuron) în doză de 10-15 grame/ha.A. Sanophen (M. Uscarea are loc în8-10 zile. c) În culturile de in infestate puternic cu buruieni monocotiledonate anuale şi perene se poate aplica în perioada de vegetaţie. în doză de 2-3 l/ha.5 l/ha. aplicat terestru sau avio. b) Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie (postemergent).P.Xantium sp. . când buruienile monocotile sunt în faza de înfrăţire.75 l/ha. d) Pentru a uşura operaţia de recoltat şi a uniformiza coacerea. iar costreiul din rizomi nu depăşeşte 10-15 cm înălţime. după care se poate recolta cu uşurinţă.P. Dicotex 40 CE (M. Furore Super (fenoxaprop-etil) în doză de 0. unul din produsele: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1-1.A.A. Nabu SC (setoxidim) în doză de 1.cornaci.P. ca desicant. Buctril M (bromoxinil + M.) în doză de 2 l/ha.C.

costisitoare şi greu de realizat (din lipsa forţei de muncă) nu se poate realiza o combatere suficientă. Ca atare.teişor. Abutilon theophrasti . Sonchus arvensis . b)sfecla de zahăr este extrem de pretenţioasă la concurenţa cu buruienile.la semănat şi după răsărit. După semănatul culturii de sfeclă trece o perioadă de 20-25 de zile până când plantele răsar. Atriplex sp.pălămida.mohor lat. Combaterea chimică poate rezolva însă problema. operaţie foarte grea. .cornaci.susai.000 şi 70. Acesta din două motive importante: a) sfecla de zahăr sau furajeră este o mare consumatoare de apă (reuşeşte în zone irigate). înăbuşind-o. Cirsium arvense . iar după răsărit o perioadă de 4-6 săptămâni în care plantele cresc foarte lent.ştir.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR (BETA VULGARIS SACCHARIFERA) În ultimii 10 ani. . — lobodă.000 ha. perioadă în care (dacă este umiditate suficientă) cultura se îmburuienează puternic. în perioada de vegetaţie. . se mai cultivă cu mari eforturi între 50. Hibiscus trionum . Sinapis arvesis . Echinochloa crus-galli . Sorgum halepense — costrei. Chenopodium sp.zămoşiţă.spanac sălbatic. Speciile de buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate prezente în cultura de sfeclă de zahăr sunt următoarele: Amaranthus sp. Prin plivit manual sau mecanic.mohor. în România. .^ Solanum nigrum . .muştar sălbatic. Convolvulus arvensis — volbură.zârnă. cultura sfeclei de zahăr a cunoscut o scădere însemnată. Setaria sp. Anual. perioadă în care buruienile acoperă efectiv cultura. Xantium sp. avem două etape extrem de critice în protejarea culturii sfeclei de buruieni .

Butiran 1/1 (butilat + alaclor) în doză de 6-10 l/ha. Imediat după răsăritul buruienilor. Aplicarea erbicidelor preemergent se face numai în zonele cu umiditate suficientă şi unde regimul pluviometric este uniform distribuit lunar. La aplicarea acestor erbicide este extrem de importantă epoca de administrare. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide aplicate postemergent. cu grape uşoare sau cu combinatorul: Diizocab 80 CE (butilate) în doză de 6-8 l/ha.2-1. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. Întârzierea face ca rezultatele să fie . La aplicarea erbicidului total Roundup se va avea grijă ca plantele de sfeclă să nu fie răsărite.5 l/ha. Avem. Pyramin FL (cloridazon) în doză de 6-9 l/ha. a sfeclei se poate face cu unul din produsele: Betanal Progres (etofumesate + fenmedifam + desmedifam) în doză de l. Lasso 48 EC (alaclor) în doză de 4-5 l/ha. în perioada de vegetaţie. Proponit 840 EC (propisoclor) în doză de 1. Nu are efect remanent pentru plantele de sfeclă care răsar. aşadar.5 l/ha.5-2 l/ha.5 kg/ha.5-2 l/ha.5-2 l/ha. Goltix 70 WP (metamitron) în doză de 4.030 kg/ha + Trend 1%. următoarele situaţii concrete: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale prin aplicarea de erbicide înainte de semănat şi încorporate superficial la 3-5 cm adâncime. Mecloran 48 CE (alaclor) în doză de 4-6 l/ha.Aplicarea erbicidelor constituie una dintre măsurile importante şi sigure de combatere. El se aplică înainte de răsăritul sfeclei de zahăr. se efectuează primul tratament.5 l/ha. încorporat la 8-10 cm. care se pot aplica după semănat (preemergent): Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. Roundup (gliphosat) în doză de 1. Pyramin Turbo (cloridazon) în doză de 2. Frontier 900 EC (dimetenamid) în doză de 2-3 l/ha. aplicat înainte de răsăritul sfeclei de zahăr. Safari (triflusulfuron metil) în doză de 0. când acestea au 2-3 frunzuliţe.2-1. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu ajutorul erbicidelor nevolatile.

Ca o noutate pentru cultura sfeclei de zahăr au fost obţinute prin lucrări de inginerie genetică organisme modificate genetic (GMO). Aplicarea erbicidului se face când pălămida are 8-10 cm înălţime şi când se poate intra în cultură cu instalaţia terestră de aplicat erbicide. Costreiul din rizomi (Sorghum halepense) constituie o mare problemă pentru cultura sfeclei de zahăr. Fără combaterea costreiului riscăm să nu putem realiza recoltatul culturii. Tratamentele se repetă la 10-12 zile. în funcţie de reinfestarea cu buruieni dicotiledonate anuale a culturii de sfeclă.5 l/ha. Targa Super (quizalofop etil) în doză de 2. Pentru combaterea acestei buruieni folosim unul dintre următoarele produse: Agil 100 EC (propaquizalafop) în doză de 1-1. Fusilade Super (fluazifop-P-butil) în doză de 2-3 l/ha.5 l/ha. care pot rezista la erbicidul Roundup. Combaterea acestor specii se realizează tot cu aceste erbicide. După aplicarea acestor erbicide se are grijă ca o perioadă de 20-25 de zile să nu se realizeze nici o intervenţie mecanică sau manuală pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomii subterani. Leopard 5 EC (quizalofop-p-etil) în doză de 1.nesatisfacătoare. d) Combaterea speciei Cirsium arvense (pălămidă) care este o mare problemă pentru cultura de sfeclă de zahăr se face cu erbicidul: Lontrel 300 EC (clopiralid) în doză de 0.5 l/ha.5 l/ha. combaterea buruienilor se . e) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene constituie una din marile reuşite ale culturii de sfeclă.3-0. utilizând limita superioară a dozelor recomandate. Gallant Super (haloxifop R-metil) în doză de 1-1. Focul ultra (cicloxidim) în doză de 3-4 l/ha. iar costreiul (Sorghum halepense) din rizomi este în faza de 10-15 cm înălţime şi se găseşte în faza de creştere deplină. Aplicarea acestor erbicide se face când buruienile monocotiledonate anuale sunt în faza de înfrăţire. O mare problemă pentru cultura sfeclei o constituie speciile: pirul gros (Cynodon dactylon) şi pirul târâtor (Agropyron repens). În aceste condiţii.5 l/ha.

0 Treflan 48 EC 1.0-4.5-5.simplifică foarte mult – prin două tratamente cu Roundup (gliphosate) în doză de 2 x 2 l/ha se poate rezolva problema buruienilor. în produs comercial. Basta (glufosinat de amoniu) în doză de 2-4 l/ha. După aplicarea erbicidului Basta.14. O altă problemă în combaterea buruienilor din cultura de sfeclă de zahăr o constituie Cuscuta sp. ca atare.5 4. frunzele şi cuscuta mor (se usucă). iar bumbacul preferă.14.5-2 2-3 3-4 Diizocab 70 EC 4.0 2. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE CÂNEPĂ (CANABIS SATIVA) Şl BUMBAC (GOSSYPIUM HIRSUTUM) Cânepa şi bumbacul sunt plante de cultură cu veche tradiţie în ţara noastră. Plantele de sfeclă însă se regenerează şi se vor forma alte frunze „curate” (libere) de cuscută. conform tabelului 7. Cultura de cânepă suportă solurile podzolite. Tabelul 7.5-2. Ambele culturi ocupă suprafeţe mici în România şi.0-6.5 . Combaterea buruienilor din aceste două culturi se realizează astfel: a) Pentru cultura de cânepă combaterea buruienilor se realizează cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi sunt încorporate în sol la adâncimea cerută de fiecare tip de erbicid (volatil sau nevolatil). în schimb. Speciile de buruieni sunt caracteristice acestor două zone pedoclimatice. cu pH acid. în funcţie de conţinutul în 1. soluri bogate în humus şi bine expus termic.0-2.0 5.5 2. şi preocupările pentru studiul combaterii buruienilor au fost pe măsură. Pentru combaterea acestei buruieni se utilizează unul din erbicidele: Kerb (propizamid) în doză de 4 kg/ha. Erbicidele recomandate pentru combaterea buruienilor din cultura de cânepă: Denumirea comercială Dozele de erbicid. mai răcoroase.

fie pentru consum timpuriu. trebuie create condiţii fără buruieni în perioada de la răsărit până la formarea a 6-8 frunze. Chenopodium album – loboda sălbatică.0 4.5 2. Gesagard 50 WP (prometrin) în doză de 6-8 l/ha.25 Afalon 50 EC 1. cu pH neutru. cânepa luptă foarte bine cu buruienile pe care le elimină uşor din competiţie datorită substanţelor eterice emanate de aceasta.1.25-1.5 Culturii de cânepă trebuie să i se asigure condiţii de creştere fără buruieni înainte şi imediat după răsărit.5 l/ha.5-5. de asemenea.0-2.5 5.5 2. În ţara noastră. Speciile de buruieni care pot produce pagube culturii de cartof sunt următoarele: Sinapis arvensis – muştar sălbatic. Cultura de cânepă luptă uşor cu buruienile în perioada de vegetaţie.0 1. considerat ca fiind „a doua pâine”. În perioada de vegetaţie. b) Pentru cultura de bumbac.5 cm sau 25 cm distanţă între rânduri). Prometrex 50 WP (prometrin) în doză de 6-8 l/ha. Atriplex sp.0 1. datorită densităţii mari care nu lasă spaţii de dezvoltare pentru buruieni (se seamănă la 12.5 Dual Gold 960 EC (S. Mecloran 35 EC (alaclor) în doză de 8-14 l/ha. Cartoful preferă soluri mai uşoare permeabile.5-2.0-4.. Pentru combaterea acestora se utilizează următoarele erbicide aplicate înainte de semănatul bumbacului: Treflan 48 EC (trifluralin) în doză de 2-2.Lasso 48 EC (alaclor) 4. fie pentru consum de iarnă sau pentru industrializare.0-1. . cartoful se cultivă.spanac sălbatic. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA CARTOFULUI (SOLANUM TUBEROSUM) Cartoful. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 4 l/ha.0-6. nu poate realiza producţii mari dacă problema combaterii buruienilor nu este rezolvată în totalitate.

– muşeţel. Metripaz 75 DF (metribuzin) în doză de 0.75-2. deci preemergent: Afalon (linuron) în doză de 2-8 kg/ha. Harness (acetoclor) în doză de 1. Lasso 48 EC (alaclor) în doză de 4. Combaterea chimică poate rezolva acest aspect foarte uşor.2 kg/ha. Echinochloa crus-galli – mohor lat. Galium aparine – turiţă. Agropyron repens – pir târâtor. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5. Sencor 70 WG (metribuzin) în doză de 0. Erbicidele ce pot fi utilizate la combaterea buruienilor din cultura cartofului le putem sistematiza în funcţie de scopul urmărit cu fiecare grupă în parte. – mohor. La cultura de cartof trebuie evitată pe cât este posibil producerea de leziuni tuberculilor sau plantelor (lujerilor) pentru a preveni infecţiile cu viruşi sau cu alţi agenţi patogeni extrem de periculoşi. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1-1. Prometrex 50 SCL (prometrin) în doză de 2-4 l/ha.7-1. Efpromet 50 WP (prometrin) în doză de 4-5 kg/ha. Polygonum aviculare – troscot. astfel: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale se face cu ajutorul erbicidelor aplicate înainte de răsăritul plantelor de cartof (când plantele de cartof mai au 2-4 cm până a răsări din bilon). Setaria sp. Frontier 900 EC (dimetenamid) în doză de l . .2 l/ha. Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 2-4 l/ha. Sorghum halepense – costrei.25 l/ha. Raphanus raphanistrum – ridichioară.0 l/ha. Cynodon dactylon – pir gros. Maricaria sp.Galinsoga parviflora – busuiocul dracului.7-1.2-1.6 l/ha.5 l/ha. Sonchus arvensis – susai.0 l/ha. Amaranthus retroflexus – ştir.

0 l/ha. Fusilade Forte (fluazifop p butii) în doză de 1.0 l/ha. la 10-14 zile.5 l/ha. Select Super (cletodim) în doză de 2. Combaterea acestora se realizează cu unul din produsele: Agil 100 EC (propaqiuzalafop) în doză de 1. Gallant Super (haloxifop p butii) în doză de l .7-1. După aplicare. Targa Super 5 EC (quizalofop-etil) în doză de 1. . Aceste erbicide se aplică atunci când plantele de pir au 10-12 cm înălţime.0 l/ha. După 10-12 zile de la tratament se refac biloanele.0 l/ha.5 kg/ha. Titus 25 DF (rimsulfuron metil) în doză de 40-50 grame/ha + citowet.5-2. Cultura de cartof este însoţită şi de specii de pir şi costrei. utilizând unul din produsele: Harvade 25 F (dimetipir) în doză de 2. După aplicare. datorită antoncianizării plantelor („lanul parcă a luat foc"). se desică (usucă).5. Sencor 75 WP (metribuzin) în doză d 0. Lexone 75 DF (metribuzin) în doză de 0. toate buruienile monocotiledonate vor avea culoarea violet-roşiatică.0-1.5 l/ha. Fusilade Super (fluazifop p butii) în doză de 1. d) Pentru uşurarea recoltatului.25-0. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene constituie o problemă destul de grea şi mai ales costisitoare financiar. b) În perioada de vegetaţie a cartofului se pot aplica erbicide simple sau combinate pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene: Basagran (bentazon) în doză de 1. Dacsulfuron 750 WP (clorsulfuron) în doză de 0. plantele de la suprafaţa solului.Lexone 75 DF (metribuzin) în doză de 0. cu 10-15 zile înainte de recoltare.2 kg/ha. Furore Super (fenoxaprop etil) în doză de 2. lujerii.2-0. o perioadă de 20-25 de zile nu se mai recomandă intervenţii mecanice sau manuale pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomi şi stoloni.5-3 l/ha.20 kg/ha. Combaterea buruienilor dicotiledonate se efectuează când acestea au 34 frunze.3 kg/ha.5 l/ha.3. iar plantele de costrei 10-15 cm înălţime şi sunt răsărite în totalitate.5 l/ha.015-0.5-2 l/ha. Pantera 40 EC (quizalofop p tefuril) în doză de 2.

Echinochloa crus-galli — mohor lat. „lujerii" se usucă.costrei.5-4. cultura de tutun se înfiinţează cu ajutorul răsadului transplantat.mohor.cornaci. Abutilon theophrasti .zămoşiţă. Portulaca oleracea ~ iarbă grasă. de la nisipuri până la cernoziomuri cu 3-4 % conţinut de humus şi cu o floră mixtă. Cirsium arvense — pălămidă. Sorghum halepense . . .ştir. . produs în răsadniţe special amenajate în acest scop.teişor. . . Suprafaţa cultivată cu tutun este destul de mică şi se cultivă în diverse zone din ţară cu soluri foarte variate.susai. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE TUTUN (NICOTIANA TABACUM) În ţara noastră. Setaria sp.lobodă. Sonchus sp. Datura stramonium . Sinapis arvensis . iar recoltatul se poate desfăşura în bune condiţii. Chenopodium sp. Speciile de buruieni specifice culturii de tutun sunt: Amaranthus sp. . Hibiscus trionum .laur.5 l/ha.muştar sălbatic. După 8-10 zile de la tratament. după care urmează plantatul tutunului: Bălan (beniluralin) în doză de 6-8 l/ha. Combaterea acestor specii de buruieni din cultura tutunului se bazează pe utilizarea următoarelor tipuri de erbicide: a) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate anuale se pot utiliza erbicide care se aplică înainte de plantat şi se încorporează sau pot fi aplicate la sol fără a fi încorporate. cuprinzând diverse specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene. Xanthium sp.Reglone forte (diquat) în doză de 3.

Gallant Super (haloxifop R-metil) în doză de 1-1. SPARCETĂ (ONOBRYCHIS VICIIFOUA) Şl GHIZDEI (LOTUS CORNICULATUS) Având în vedere că biologia plantelor şi tehnologia celor patru culturi trifoliene au multe aspecte în comun. pentru a favoriza translocarea erbicidului în rizomi. Fusilade Super (fluazifop p butii) în doză de l .5-2 l/ha. TRIFOI (TRIFOLIUMPRATENSE). Furore Super (fenoxaprop etil) în doză de 2-3 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 2. Targa Super 5 EC (quizalofop-etil) în doză de 1. După aplicarea acestor erbicide nu se fac praşile mecanice sau manuale o perioadă de 20-30 de zile.5 l/ha. c) Combaterea buruienilor din răsadniţe pentru obţinerea materialului de plantat se poate realiza cu unul din erbicidele: Enide (difenamide) în doză de 0.5-3 kg/ha. Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale în cultura de tutun în perioada de vegetaţie se face manual sau mecanic.6-0. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE TRIFOLIENE: LUCERNA (MEDICAGO SATIVA). Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 4 l/ha. b) În perioada de vegetaţie (postemergent).0 l/ha. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 4 l/ha. O perioadă de 4-6 săptămâni de .8 g/m2 de răsadniţă. problema combaterii chimice a buruienilor se va prezenta în acelaşi subcapitol. înfiinţarea culturilor se face primăvara devreme (lucerna poate fi înfiinţată şi toamna).5 l/ha.5-2 l/ha. Pentru toate cele 4 culturi. Mecloran 35 CE (alaclor) în doză de 5-6 l/ha. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 4 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamide) în doză de 0.Dual Gold (S-metolaclor) în doză de l .4 g/m2 de răsadniţă şi altele. pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se pot folosi erbicidele: Agil 100 EC (propaquizalafop) în doză de 1-1.

obsiga secarei. . COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE LUCERNA (MEDICAGO SATIVA) . Solanum nigrum .susai. . Taraxacum officinalis .mohor lat. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Amaranthus sp. . Sorgum halepense . Echinochloa crus-galli . Xantium sp. Speciile de buruieni care se dezvoltă în aceste patru culturi sunt următoarele: A. plantele furajere leguminoase au o creştere foarte lentă şi. asigurarea unui teren curat de buruieni este o condiţie obligatorie pentru a avea o cultură închisă şi uniform dezvoltată. Sonchus arvensis .păpădia.ştir. Rumex sp. Polygonum aviculare -troscot. Bromus secalinus .cornaci. Chenopodium sp. Cirsium arvense — pălămida.muştar sălbatic. Hibiscus trionum .traista ciobanului.volbură.la răsărit.spălăcioasă.măcriş. . — lobodă. Sinapis arvesis . Buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp. Agropyron repens — pir târâtor. Atriplex sp.costrei. .zămoşiţă. Senecio vulgaris .spanac sălbatic.bătrâniş. Capsella bursa-pastoris .mohor. ca atare. Abutilon theophrasti . B.zârnă. Convolvulus arvensis .teişor. Erigeron canadensis .

75 l/ha. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene (inclusiv Rumex sp.5 l/ha.5 kg/ha. după fiecare coasă. Pentru realizarea acestui obiectiv se pot folosi următoarele erbicide: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din lucernierele din anul I de viaţă se face cu erbicide aplicate înainte de semănatul culturii şi încorporate (p.5 l/ha. Combaterea speciilor Rumex sp.75 l/ha. Leopard 5 EC (quizalofop P etil) în doză de 1. Aplicarea erbicidelor pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene se face când plantele de lucerna au 2-3 frunze trifoliate. . iar buruienile sunt în faza de rozetă (2-3 frunzuliţe). Pivot 100 LC (imazetapir) în doză de 0. Peste această limită efectul de combatere este slab.).5-2 l/ha. Eliminarea buruienilor constituie o verigă importantă în obţinerea unui furaj de bună calitate. Benefex (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha. Butiran 1/1 (butilat +alaclor) în doză de 6-8 l/ha.p. înainte de începerea lăstăririi lucernei. după fiecare coasă. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se realizează cu unul din următoarele erbicide: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1. şi Cirsium se realizează înainte ca acestea să emită tulpini florifere (25-30 cm.5 cm adâncime. Focus ultra (cicloxidim) în doză de 3-4 l/ha.) la 8-10 cm sau 3. Basagran 600 EC (bentazon) în doză de 2-2. Sencor 70 WP (metribuzin) în doză de 1.i. Roundup (glifosat) în doză de 0. Kerb 50 W (propizamid) în doză de 4-5 l/ha.5-0.0-1.Cultura de lucerna se caracterizează prin perioada lungă de viaţă de 4-5 ani de la înfiinţare. şi Cirsium arvense) se poate realiza în perioada de vegetaţie (postemergent) cu unul din produsele erbicide: Asulox 40 CS (asulam) în doză de 4-6 l/ha. sau pot fi aplicate după semănatul culturii (preemergent): Bălan (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha.

în funcţie de nivelul îmburuienării şi structura acestei îmburuienări. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE TRIFOI (TRIFOLIUM PRATENSE) a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din culturile de trifoi . şi IV se face prin aplicarea erbicidelor în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru monocotiledonate anuale şi perene.anul I. când costreiul (Sorghum halepense) are între 10 şi 15 cm înălţime. d) Dacă cultura este destinată producerii de sămânţă. iar pentru cele perene. în doză de 3. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene din cultura de trifoi se realizează cu erbicidul: Pivot 100 EC (imazetapir) în doză de 0. fie pot fi aplicate după semănat până la răsăritul culturii (preemergent): Bălan 18 CE (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha (obligatoriu încorporat la 8-10 cm). Kerb 50 W (proprizamid) în doză de 4-5 l/ha.5-0. Combaterea buruienilor în anii II. III.75 l/ha. pentru a uniformiza coacerea (uscarea) şi a se putea recolta în bune condiţii se foloseşte erbicidul cu efect desicant. Reglone forte. .5 l/ha. După efectuarea tratamentului nu se execută cositul lucernei pentru a da posibilitatea erbicidelor de a se transloca în rizomii sau stolonii buruienilor. După desicarea culturii (6-10 zile) se poate recolta cultura în foarte bune condiţii. cât şi pentru cele dicotiledonate anuale şi perene.Epoca de aplicare a acestor erbicide este atunci când buruienile monocotile anuale sunt în faza de înfrăţire. pentru a-i distruge. fie se încorporează în sol la 8-10 cm. Benefex (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha (încorporat la 8-10 cm). sau 3-5 cm adâncime. înainte de recoltare.5-4. prin aplicarea de erbicide care.

). c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se face cu unul din erbicidele menţionate la cultura de lucernă (Agil. sau Roundup 2-3 l/ha. cât şi cele monocotile anuale sau perene se realizează cu aceleaşi tipuri de erbicide ca la cultura de lucerna anul I. Diizocab 70 EC (butilat) în doză de 5-8 l/ha. 2. Gallant etc. după care se coseşte. condiţionată şi tratată. după cum urmează: Eradicane 6 E (EPTC + antidot) în doză de 5-8 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SPARCETĂ (ONOBRYCHIS VICHFOLIA) Şl GHIZDEI (LOTUS CORNICULATUS) a) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se foloseşte unul din erbicidele care se încorporează la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime care se aplică înainte de semănat sau după semănatul culturilor. obligatoriu. iar buruienile sunt în fază de rozetă (3-5 cm înălţime). O problemă deosebită în culturile de lucerna şi trifoi anul I o constituie infestarea cu torţei (Cuscuta sp. Basta 23 l/ha. Pentru a evita apariţia şi dezvoltarea cuscutei. trebuie folosită pentru semănat numai sămânţa decuscutată. Fusilade. în aceleaşi doze şi în aceleaşi epoci de aplicare. distrugerea cuscutei cu erbicide totale: Reglone 2-3 l/ha. În anul II şi III de viaţă. la aceleaşi doze şi epoci de aplicare. . buruienile din cultura de trifoi.Epoca de aplicare a erbicidelor postemergente este atunci când trifoiul are 3-4 frunze trifoliate. Pentru combaterea acestei buruieni parazite se mai poate folosi erbicidul Kerb 50 W (4-5 l/ha) aplicat înainte de semănat sau după cosit.). Această buruiană poate fi combătută prin mai multe metode: 1. atât cele dicotile anuale şi perene. se adună şi se arde în locuri speciale. strângerea în saci şi apoi arderea lor. Furore. cositul zonei infestate.

în cultura plantelor legumicole se realizează multe lucrări (un volum de muncă manuală şi mecanică mare). . combaterea eficace a buruienilor din culturile de legume se face numai printr-un sistem raţional de măsuri de combatere (management integrat) (Gh.plantele legumicole sunt pretenţioase la curăţenia terenului. mai ales după răsărit sau după plantat pentru a realiza producţii mari. Combaterea buruienilor din cultura de sparcetă (cultură anuală) şi de ghizdei (cultură perenă) în anul II şi III de viaţă se face cu aceleaşi erbicide folosite pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate aplicate postemergent la culturile de trifoi şi lucerna.plantele legumicole se cultivă pe suprafeţe mici de teren. Penescu.plantele legumicole sunt mari iubitoare de umiditate (reuşesc numai în condiţii de irigare). din care amintim: . Budoi şi A. 1996). c) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene se face cu aceleaşi erbicide ca la cultura de trifoi şi lucerna.b) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se face cu erbicidul Basagran 600 EC (bentazon) în doză de 2-3 l/ha. cu fertilitate moderată. ca atare. combaterea chimică trebuie armonios integrată cu măsurile agrotehnice şi alte măsuri pentru distrugerea totală a acestora. . . combaterea buruienilor din aceste culturi este diferenţiată: .spectrul erbicidelor utilizate în combaterea buruienilor din aceste culturi nu este foarte diversificat şi. .plantele legumicole răspund foarte bine cultivării în rotaţie şi asolament. Cu alte cuvinte. . iar acest lucru face ca şi flora de buruieni să fie destul de vastă şi variată. Se aplică în faza de 2-3 frunze trifoliate ale culturii şi 3-4 frunze ale buruienilor. pe soluri mai uşoare. COMBATEREA LEGUME BURUIENILOR DIN CULTURILE DE Culturile de legume au anumite particularităţi faţă de plantele de câmp şi de aceea.

cornaci. Pentru a putea realiza un program de combatere integrat şi optimizat trebuie cunoscute în primul rând speciile de buruieni care însoţesc culturile legumicole: A.mătrăgună.tătăneasă. Hyosciamus niger — măselariţa. .Folosirea de răsaduri viguroase şi seminţe de calitate biologică bună.cucurbeţică.scânteiuţă.zârnă. Symphytium officinale .grâu sau orz . . Solanum nigrum . Anagalis arvensis . Stellaria media .iarba grasă. ..mur de mirişte. . . Atropa beladona .Acelaşi efect este asigurat şi prin folosirea judicioasă a îngrăşămintelor. Chenopodium sp.spanac sălbatic. Erbicidele. care să permită un avans în vegetaţie al culturilor legumicole faţă de buruieni. Specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Amaranthus retroflexus . Hibiscus trionum .lungurică.ştir Atriplex sp.loboda. Galeopsis tetrahit . Aristolochia clematitis . Lucrări de îngrijire a culturilor efectuate la timp.Practicarea unei rotaţii raţionale a culturilor.rocoină. ca mijloc de luptă cu buruienile. Portulaca oleracea .laur. au un rol important în reuşita culturilor de legume.Folosirea erbicidelor în epocile optime etc. Datura stramonium . .zămoşiţa. Rubus caesius . .care permite şi realizarea de culturi succesive. Galinsoga parviflora .busuiocul dracului.Un sistem raţional de lucrări ale solului. . Xantium sp. Sunt foarte eficace rotaţiile în care un an se cultivă o cereală păioasă (care prin tehnologia aplicată să distrugă buruienile) .

1994 ş. 1996.. Samulastră de grâu şi orz etc. culturi în câmp deschis.mohor. 1997. Convolvulus arvensis .stuf.pălămidă. Rumex sp. Digitaria sanguinalis . Polygonum hidropiper . culturi în spaţii protejate sau culturi obţinute prin semănatul direct în câmp). Combaterea acestor specii de buruieni se bazează.a. despre particularităţile soiurilor cultivate. folosirea erbicidelor are un rol principal. trebuie făcute diferenţieri la culturile realizate prin semănatul direct faţă de cele realizate prin plantarea răsadurilor. Agropyron repens . 1994. pentru stârpirea buruienilor. . În ţara noastră s-au efectuat cercetări privind influenţa erbicidelor noi în combaterea buruienilor la diferite legume de către Miron V. În acest sens. Specii de buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp. . Şarpe N. Phragmites communis . despre interrelaţiile acestora în condiţiile de sol şi climă specifice fiecărei zone în parte şi fiecărei culturi. Pentru reuşită însă fermierul trebuie să deţină informaţii în acest domeniu despre erbicidele respective. 2000. Plantele legumicole aflate în perioada de răsărire sunt mai sensibile la buruieni decât plantele transplantate ca răsad (mature). După ce se instalează în răsadniţe plantele sunt la fel de tolerante faţă de erbicide. Cynodon dactylon . 1996.nalbă.măcriş. şi colab. 1996.susai.pir gros.costrei. . pe specificitatea fiecărei culturi legumicole în parte. Rădoi şi colab 1994.meişor. B. Sonchus sp. culturi obţinute din răsad. şi colab. Costache M. .pir târâtor. Cirsium arvense .moţul curcanului. Sorghum halepense . 1987. ca şi despre sistemele de cultură folosite (culturi succesive. 1998..mohor lat. Echinochloa crus-galli .volbură. De aceea.Malva silvestris .

După aplicare. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha (preemergent). Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha (încorporat la 8-10 cm). Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1. Dintre aceste produse putem utiliza următoarele: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l. nu se mai realizează praşile mecanice sau manuale pentru a da posibilitate erbicidelor să se transloce în rizomi.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE ARDEI (CAPSICUM ANNUUM) La cultura de ardei întâlnim două situaţii distincte: A. câmpul cu ardei infestat .5 l/ha (încorporat la 35 cm). Aceste erbicide sunt: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de l l/ha. în funcţie de tipul produsului volatil sau nevolatil. Leopard 5 EC (quizalofop p-etil) în doză de 1. Combaterea buruienilor din cultura de ardei semănat direct. Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din cultura de ardei din răsad (plantat). o perioadă de 20-25 de zile.1.5 l/ha. Trifsan 48 EC (trifluralin) în doză de 2. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha (încorporat la 8-10 cm). După 10-15 zile de la aplicarea erbicidelor.5-2 l/ha (preemergent).5 l/ha. sau aplicate înainte de plantat (preemergent). Se realizează prin folosirea de erbicide aplicate înainte de plantat şi încorporate la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime. B. A.5 l/ha (încorporat la 8-10 cm). Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se pot utiliza erbicide selective sistemice aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent). Pantera 40 EC (quizalofop p-tefuril) în doză de l . iar pentru costrei când se găseşte în faza de 10-15 cm înălţime înainte de faza de burduf. când buruienile monocotiledonate anuale sunt în faza de înfrăţire. Combaterea buruienilor din cultura de ardei transplantat (plantat). Devrinol 45 F (napropamid) în doză de 3-4 l/ha (preemergent).

5 l/ha (încorporat la 3-5 cm). Semănatul direct în câmp (din seminţe). COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM) Tomatele din ţara noastră se obţin în următoarele sisteme de cultură: A. Vidra de V. Treflan 48 EC (trifluralin) în doză de 1.15). în locuri special amenajate. Miron.5-2. Concluzia care se desprinde din datele prezentate este că un singur erbicid aplicat la cultura de ardei (sau la o altă cultură) nu rezolvă decât în parte problema buruienilor. Combaterea buruienilor mocotiledonate anuale şi perene din cultura de ardei semănat direct în câmp se realizează cu unul din erbicidele folosite pentru ardeiul transplantat (din răsad). Combaterea buruienilor din culturile de tomate plantate în câmp. 1999 (tabelul 7. Acestea sunt: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1-1. sistemice şi care se încorporează în sol la 3-5 cm sau 8-10 cm adâncime. utilizate în combaterea buruienilor din cultura de ardei prezentăm rezultatele obţinute prin aplicarea acestor produse la I. Prin înfiinţarea culturii cu material de plantat (cu răsad).V. . B. Aceste culturi se înfiinţează cu ajutorul răsadului obţinut cu mult timp înainte de data plantatului.C. Combaterea buruienilor din culturile de ardei semănat direct în câmp Se poate realiza prin aplicarea unor erbicide selective (pentru sămânţa de ardei). C. numite răsadniţe. Obţinerea tomatelor în spaţii protejate (sere şi solarii).5 l/ha (încorporat la 8-10 cm). A. B.L. folosirea a două sau mai multe erbicide asociate aplicate la epoci diferite şi cu spectru de combatere a buruienilor diferit poate asigura o cultură liberă de buruieni (tabelul 7.15.). Pentru a scoate în evidenţă eficacitatea erbicidelor noi.cu buruieni monocotile pare "roşu" datorită efectului de antocianizare indus de efectul erbicidelor asupra buruienilor (inhibă respiraţia şi nu mai formează clorofilă).

5-2 l/ha. Lexone 75 DF (metribuzin) în doză de 0. Dancor 70 WG (metribuzin) în doză de 0.sodium) în doză de 0.5 l/ha .3 kg/ha. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate cu ajutorul erbicidelor aplicate înainte de plantat (preemergent): Lasso 48 EC (alaclor) în doză de 4 l/ha .6 l/ha.3 kg/ha. .5 kg/ha.3 kg/ha. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1.Combaterea buruienilor din cultura de tomate transplantate se realizează urmând un program riguros astfel: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din dicotiledonatele anuale se realizează cu erbicide care se aplică înainte de plantat şi se încorporează în sol la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime. Prometrex 50 SC (prometrin) în doză de 1. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din cultura de tomate transplantate se poate realiza cu unul din erbicidele: Blazer 2 S (acifluorfen . Stomp 330EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Digermin 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha. Trifsan 480 EC (trifluralin) în doză de 2. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha . Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha. Metrifar 70 WG (metribuzin) în doză de 0. Sencor 70 WP (metribuzin) în doză de 0.3 kg/ha. în funcţie de tipul erbicidului. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 2-4 kg /ha. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha .2 kg/ha. se modelează terenul şi se pregăteşte pentru plantat. Sencor 70 WG (metribuzin) în doză de 0. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie (postemergent) se efectuează cu unul din produsele: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1.0 l/ha. După aplicarea acestor erbicide.

Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. Fusilade Super (fluazifop-p-butil) (quizalofop-etil) în doză de 1-2 l/ha.5 l/ha. Combaterea buruienilor din cultura tomatelor în spaţii protejate se realizează manual.3 l/ha. Leopard etc. astfel: Bălan 18 EC (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha.5 l/ha.3 l/ha.Focus ultra (cicloxidim) în doză de 1. Fusilade. Furore.0. După aplicarea unuia dintre aceste erbicide o perioadă de 25-30 de zile nu se mai prăşeşte manual sau mecanic pentru a nu fragmenta rizomii şi de a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomi.06 kg/ha. Când buruienile monocotiledonate anuale sau perene sunt în faza optimă de combatere se utilizează unul din produsele menţionate la cultura de tomate transplantate: Agil. în funcţie de felul erbicidului (volatil sau nevolatil): Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1 l/ha. C. Nabu S (setoxidim) în doză de 1. Fusilade forte (fluazifop p-butil) în doză de 1. Titus 25 DF (rimsulfuronmetil) în doză de 0. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 6 kg/ha. . Pantera 40 EC (quizalofop-efuril) în doză de 0.75 l/ha.4. în funcţie de volatilitatea acestora. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE VINETE (SOLANUM MELANOGENA) La cultura de vinete se urmăreşte următorul program: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se face cu erbicide care se aplică înainte de plantat şi se încorporează superficial (3-5 cm) sau adânc (8-10 cm). Se realizează cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi se încorporează în sol la 8-10 cm adâncime sau 3-5 cm adâncime. Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din cultura de tomate semănate direct în câmp.75-1. B. Leopard 5EC (quizalofop-etil) în doză de 0. După semănat se pot aplica erbicidele pe bază de metribuzin (Sencor 70 WP).

iar costreiul din rizomi nu depăşeşte 10-15 cm înălţime. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE CEAPĂ (ALLIUM CEPA) . Fusilade. de aceea realizarea şi menţinerea terenului curat o perioadă de 6-7 săptămâni de la răsărire sau de plantat (în cuburi nutritive) reprezintă cheia succesului la această cultură. terenul se nivelează şi apoi se plantează. Trifsan 480 EC (trifluralin) în doză de 2. Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha.5-2 l/ha).5 l/ha. După aplicarea acestor erbicide. Goal 2E (oxifluorfen) în doză de 1.5 l/ha. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se realizează cu produsul Nabu S (setoxidim) în doză de 1. a) Combaterea buruienilor mono şi o parte din dicotiledonate anuale se face cu erbicide aplicate înainte de semănat şi încorporate la 8-10 cm sau la 3-5 cm adâncime. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1. Se aplică când buruienile monocotile anuale sunt în faza de înfrăţire. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 2.5-2 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE CASTRAVEŢI (CUCUMIS COMMUNIS) Plantele de castraveţi luptă foarte greu cu buruienile. menţionate la cultura de tomate. Sunt şi erbicide care se aplică înainte de plantat fără să fie încorporate (preemergente): Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha.Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha.5 l/ha. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se poate realiza cu unul din produsele Agil. Aceste erbicide se aplică cu cel puţin 15-20 zile înainte de plantatul castraveţilor pentru ca solul să se taseze. în funcţie de volatilitatea produsului astfel: Bălan 18 EC (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. Focus.

Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă din arpagic a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din buruienile dicotiledonate se face cu erbicide care se aplică înainte de plantat (p. astfel: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1 l/ha. sistemul de combaterea buruienilor cuprinde trei sisteme distincte: A. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din cultura de ceapă din arpagic se face cu erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă seminceri (pentru sămânţă). Linurex 50 WP (linuron) în doză de 1.5-2.5-2.i. când .0 l/ha. C.0 l/ha. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate şi monocotiledonate anuale cu erbicide care se aplică după plantatul arpagicului: Clorilat 50 PU (propaclor) în doză de 6-10 kg/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă semănată direct în câmp.La cultura de ceapă.5-2 l/ha. A. Trifluralin 24 EC (trifluralin) în doză de 2.p.) şi se încorporează superficial la 3-5 cm sau 8-10 cm adâncime.0 l/ha. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent): Afalon (linuron) în doză de 1.5-3 l/ha. Prometrex 50 SC (prometrin) în doză de 2-3 l/ha. Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 2-3 l/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă din arpagic. Linurex 50 EC (linuron) în doză de 1. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 6 l/ha. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1 l/ha.5-2. Linurex 50 EC (linuron) în doză de 1. în funcţie de tipul erbicidului. B.

c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se poate face cu ajutorul erbicidelor aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent): Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de l l/ha.buruienile anuale sunt în faza de înfrăţire. Nabu S (setoxidim) în doză de 3 l/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă seminceri se face la fel ca la cultura de ceapă din arpagic. înainte de înspicare): Fusilade Super (fluazifop-p-butil) în doză de 1-2 l/ha.5-3 l/ha.25 l/ha). C.25+0. B. Linurex (linuron) în doză de 1.5 l/ha (0. Galigan 240 EC (oxifluorfen) în doză de l l/ha. .5 -2 l/ha. Stomp 330 EC (acetoclor) în doză de 3. După aplicarea acestor erbicide o perioadă de 20-25 de zile nu se intră în lanul de ceapă pentru a efectua vreo operaţie mecanică sau manuală. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 2. Pantera 40 EC (quizalofop -p-terifuril) în doză de 1. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică după semănatul culturii de ceapă (preemergent): Ramrod (propaclor) în doză de 6-8 kg/ha. iar cele perene (costreiul) în faza de creştere activă (10-15 cm înălţime. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se face în perioada de vegetaţie (postemergent) şi se realizează cu unul din produsele: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de l l/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă semănată direct în câmp (obţinută din seminţe) a) Combaterea buruienilor mono şi unele dicotiledonate anuale se realizează cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 8-10 cm adâncime. în funcţie de erbicidul folosit (volatil sau nevolatil): Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.5 l/ha. Lontrel 300EC (clopiralid) în doză de 0.5 l/ha. Acenit (acetoclor) în doză de 3.5 l/ha.

b) Erbicide care se aplică după plantatul usturoiului pentru combaterea buruienilor mono şi dicotile anuale: Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Galex 500 EC (metolaclor + metoblomuron) în doză de 5-7 l/ha. c) Erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie a usturoiului (postemergent) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale: Basagran (bentazon) în doză de 3 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE PRAZ (ALLIUM PORUM) Combaterea chimică a buruienilor din cultura de praz se poate face cu erbicide care se aplică înainte de plantatul răsadului (preemergent) sau după modelarea terenului utilizând erbicidul Clorilat 50 PU (propraclor) în doză de 6-10 l/ha. astfel: a) Erbicide aplicate înainte de semănat pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. combaterea buruienilor se realizează prin utilizarea de erbicide care se aplică înainte de semănat odată cu pregătirea . In perioada de vegetaţie. GEROMONTA) Pentru cultura de dovlecel. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE DOVLECEL (CUCURBITA PEPO CONV. cultura se menţine curată cu ajutorul praşilelor manuale. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Clorilat 50 PU (propraclor) în doză de 6-10 kg/ha.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE USTUROI (ALLIUM SATIVUM) Pentru combaterea buruienilor din cultura de usturoi se pot folosi erbicide aplicate înainte de plantat odată cu pregătirea patului germinativ. înainte de răsăritul culturii). care se încorporează la 8-10 cm adâncime sau cu erbicide care se aplică după plantatul căţeilor de usturoi în câmp (preemergent.

Aceste erbicide sunt: Bălan (benfluralin) în doză de 8-10 l/ha. Gallant Super. pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se aplică înainte de semănat produsul Bălan (benfluralin) în doză de 1. Cultura de dovlecel se tratează cu erbicide numai în cazul celei destinate industrializării.6-2.0 kg/ha. în sectorul privat. Pentru realizarea de producţii mari este necesară o combatere a buruienilor. Plantele de pepeni cresc foarte lent după răsărit sau după plantat şi ca atare 8-10 săptămâni de la răsărire sau plantat.terenului şi care se încorporează la 8-10 cm adâncime. cultura pepenilor (atât pepenele verde.p.cu recomandările specifice acestor produse. în principal. extrem de bine realizată. Pentru combaterea costreiului din rizomi în perioada de vegetaţie se poate folosi unul dintre erbicidele tipice pentru această specie: Agil 100. Totuşi. pentru că. Fusilade. iar costreiul (Sorghum halepense) este în faza de 10-15 cm înălţime: Agil 100 EC (propaquizafop) în doză de 1. fie se aplică înainte de semănat (p. această cultură ocupă suprafeţe mici (1000-2000 de m2). suprafeţe care sunt prăşite manual şi mecanic.i. Dachtal 75 WP (cloral-dimetil) în doză de 8-12 kg/ha.0 l/ha. Prefar (bensulide) în doză de 4-5 g/ha. terenul trebuie să rămână curat de buruieni. Targa Super. Destinaţia acestora este. fie se aplică după semănatul culturii (preemergent) înainte de răsărit.) şi se încorporează la 8-10 cm adâncime. . de regulă. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se realizează cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie. C O M B A T E R E A B U R U IE N IO R D IN C U L T U R A D E P E P E N I : P E P E N E V E R D E ( C U R C U B I T A PPE P E N E Şl EPO) G A L B E NC U R C U B I T A M E L O ) ( În ultima perioadă de timp. Pentru combaterea buruienilor din cultura de pepeni putem utiliza următoarele tipuri de erbicide: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte a dicotiledonatelor anuale este recomandabil să se facă cu erbicide care. cât şi cel galben) ocupă suprafeţe din ce în ce mai mari. pentru consumul în stare proaspătă. când buruienile anuale sunt în faza de înfrăţire. Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha.

ca atare. pir) se poate realiza cu unul din produsele Furore. citaţi de P. aceste buruieni se vor elimina prin cultivaţii manuale sau mecanice. Fusilade. Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene (costrei. Dacă nivelul de îmburuienare este la 50% din densitatea maximă. După aplicarea erbicidelor o perioadă de 25-30 de zile nu se fac praşile mecanice sau manuale pentru a nu fragmenta rizomii de costrei şi a da posibilitate erbicidelor să se transloce în vârful de creştere al rizomilor. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SALATĂ (LACTUCA SATIVA) Pentru culturile de salată.. buruienile pot fi combătute folosind erbicide după următoarea schemă: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din cele dicotiledonate anuale se face cu ajutorul erbicidelor care se aplică înainte de semănat la pregătirea patului germinativ şi încorporate la 8-10 cm adâncime: Bălan (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. . b) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din speciile dicotiledonate anuale se realizează cu erbicide aplicate după semănat (preemergent): Kerb 50 W (propizamid) în doză de 2-3 kg/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MORCOV (DAUCUS CAPOTA) Pierderile cauzate de buruieni culturii de morcov sunt foarte mari. Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. în dozele recomandate pentru aceste specii de buruieni. 1998). atunci pierderile de producţie sunt în jur de 62% (Shalbot şi Holin.Leopard 5 EC (quizalofop-p-etil) în doză de 1. Gus şi colab. pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie a pepenilor nu au fost sintetizate erbicide selective pentru această cultură şi. Gallant sau Argil.5 l/ha. Deocamdată.

5-2 l/ha.În ţara noastră. se face greu. Se poate astfel utiliza următoarea schemă de tratament: a) Combaterea buruienilor mono şi unele dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi încorporate odată cu lucrările de pregătirea patului germinativ la 8-10 cm adâncime: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. fie se folosesc mijloacele mecanice de cosit şi eliminare din cultură a resturilor închise în saci. Linurex 50 SC (linuron) în doză de 1. Galex 500 EC (metolaclor + metobromuron) în doză de 5-7 l/ha. Cultura de morcov este adesea infestată cu torţel (Cuscuta sp. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha.5-4 l/ha. Dosanex 50 PU (metoxuron) în doză de 4 kg/ha. Reuşita unei culturi de morcov se poate realiza utilizând erbicidele în combaterea buruienilor. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale cu ajutorul erbicidelor aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent): Gesagard 500 F W (prometrin) în doză de 3-4 l/ha. cu efort extraordinar de mare („ruptură de şale") şi cu necesar de forţă de muncă mare (N. b) Combaterea buruienilor dicotile şi unele monocotiledonate anuale cu erbicide care se aplică după semănatul culturii până la răsărit: Gesagard 500 F W (prometrin) în doză de 3-4 l/ha. Acest erbicid are efect bun şi în combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale. . fie se tratează vetrele sau toată cultura cu erbicidul Kerb 50 W (propizamid) în doză de 4 kg/ha. Pentru combaterea acesteia. Promedon (prometrin) în doză de 3-4 kg/ha. pierderile de producţie pot ajunge la 100%. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. având în vedere rezerva extraordinar de mare şi diversificată de seminţe de buruieni în sol. Prometrex 50 SC (prometrin) în doză de 2. Combaterea buruienilor pe cale manuală din cultura de morcov. 1987). Şarpe.5-2 kg/ha.). Afalon 50 WP (linuron) în doză de 1.

5-2 kg/ha. Cosatrin 50 PU (prometrin) în doză de 2-4 kg/ha. utilizând unul din produsele: Linurex (linuron) în doză de 1.5-2 kg/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE PĂSTÂRNAC (PASTINACA SATIVA) Pentru combaterea chimică a buruienilor din cultura de păstârnac se folosesc erbicidele care se aplică după semănatul culturii. Prometrin 50 PU (prometrin) în doză de 2-4 kg/ha. Promedon 50 PU (prometrin) în doză de 3-4 kg/ha. Erbicidele omologate a fi utilizate la această plantă de cultură sunt următoarele: Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 2-4 l/ha. . înainte de răsărit.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE ŢELINĂ (APIUM GRAVEOLENS) La cultura de ţelină. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE PĂTRUNJEL (PETROSELINUM HORTENSE) Combaterea buruienilor din cultura pătrunjelului pentru frunze sau pentru rădăcină se face cu aceleaşi produse ca la plantele de ţelină. Afalon S (linuron) în doză de 1. Aplicarea acestor erbicide se face când buruienile dicotiledonate anuale au 3-4 cm înălţime (faza de rozetă). combaterea buruienilor se realizează prin aplicarea de erbicide în perioada de vegetaţie (postemergent). aplicate postemergent: Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 3-4 l/ha. Aplicarea acestor erbicide se face în stadiul de 2-3 frunze al plantelor de ţelină şi de 3-4 cm înălţime a buruienilor. Întârzierea tratamentului face ca efectul erbicidelor să scadă.

Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Combaterea chimică din culturile de varză roşie sau albă se realizează cu următoarele erbicide: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică înainte de plantat (p. în funcţie de tipul erbicidului: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.Aceste erbicide combat foarte bine buruienile monocotiledonate anuale şi o parte din buruienile dicotiledonate. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 4 kg/ha.) şi încorporate o dată cu pregătirea terenului la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime. Faptul că spanacul se recoltează primăvara devreme face ca această cultură să scape de infestarea de vară cu costrei din rizomi (Sorghum halepense). .p. Cel mai folosit erbicid în combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale este Olticarb 75 CE (cicloat). Ramrod 48 F (propaclor) în doză de 6-8 l/ha. O cultură de varză curată de buruieni se realizează printr-o integrare armonioasă a măsurilor de combatere a acestora. aplicat în doză de 4-6 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE VARZĂ (BRASSICA RAPPA VAR. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate înainte de plantat.2 l/ha.i. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SPANAC (SPINACEA OLERACEA) Buruienile din cultura de spanac pot fi foarte bine combătute cu erbicide care se aplică la pregătirea patului germinativ şi încorporate în sol. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. CAPITATA) Cultura verzei ocupă o suprafaţă însemnată din totalul legumelor cultivate în ţara noastră. Acenit 500 EC (acetoclor) în doză de 4 l/ha. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. pe terenul deja nivelat (preemergent): Clorilat 50 PU (propaclor) în doză de 6-10 kg/ha.

Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.i. doza de utilizare a acestuia va fi de 2-2. deci cu o concentraţie dublă de trifluralin.p.21/ha. b)Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene în perioada de vegetaţie (postemergent) sunt aceleaşi ca tipuri. Combaterea chimică a buruienilor din cultura de fasole de grădină se face cu erbicide selective aplicate în conformitate cu următorul program: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate înainte de semănat (p. BOTHRYTIS) Şl GULIE (BRASSICA OLERACEA VAR. În cazul în care produsul Treflan se găseşte la comercializare sub formă de Treflan 48 EC. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE CONOPIDĂ (BRASSICA OLERACEA CONV.2 l/ha.BOTHRYTIS VAR. Digermin 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Acest produs este foarte volatil şi se va încorpora imediat în sol la o adâncime de 8-10 cm cu grapa cu discuri (de regulă prin două treceri). GONGYLODES) Pentru combaterea chimică a buruienilor din culturile de conopidă şi gulii se pot folosi următoarele erbicide: a) Erbicidele aplicate înainte de plantat şi încorporate odată cu pregătirea patului germinativ: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. doze şi epoci de aplicare ca la cultura de varză albă. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE FASOLE DE GRĂDINĂ PENTRU PĂSTĂI (PHASEOLUS VULGARIS) Pentru a realiza o cultură de fasole curată de buruieni trebuie armonizate toate măsurile de combatere a acestora.5 l/ha.Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.) şi încorporate la 8-10 cm sau 3-5 cm .

Pivot 100 LC (imazetapir) în doză de 0. . Proponit 720 EC (propisaclor) în doză de 2-3 l/ha. aplicat preemergent. iar plantele de fasole au 3-4 frunze trifoliate: Flex 250 LC (fomesafen) în doză de 1-1.5 l/ha. Dual Gold (S-metaloclor) în doză de 4 l/ha. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se face cu ajutorul erbicidului Agil 100 EC (propaquizafop) în doză de 0. înainte de răsăritul culturii: Preponit 720 EC (propisaclor) în doză de 2-3 l/ha. Digermin 24 EC (trifluralin) în doză de 3 l/ha. Doza de 0.8 l/ha. După aplicare nu se prăşeşte manual sau mecanic pentru a nu fragmenta rizomii şi de a da posibilitate erbicidelor să se transloce în rizomi.25 l/ha. în funcţie de tipul erbicidului volatil sau nevolatil: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. în funcţiede gradul de volatilitate: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. când buruienile sunt în fază de rozetă (3-5 cm înălţime). c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent). Combaterea costreiului se realizează când acesta are înălţimea de 10-15 cm şi este în faza de creştere activă. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MAZĂRE DE GRĂDINĂ (PISUM SATIVUM) Combaterea chimică a buruienilor din cultura de mazăre de grădină se face cu unul din erbicidele: a) Cu erbicide aplicate înainte de semănat la pregătirea patului germinativ şi încorporate în sol la 8-10 cm sau la 3-5 cm adâncime.8 l/ha este utilizată pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale în faza de înfrăţire.adâncime odată cu pregătirea patului germinativ. Trifsan 480 EC (trifluralin) în doză de 1. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate preemergent.8 l/ha. iar doza de l l/ha pentru combaterea costreiului (Sorghum halepense) din rizomi.

8 l/ha.în plantaţiile de pomi se întâlnesc foarte multe specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene. când mazărea are 2-3 frunze trifoliate.5 kg/ha. În perioada de vegetaţie buruienile mono şi dicotile perene trebuie distruse manual sau mecanic.000 ha. pe terenuri în pantă. conform Anuarului Statistic 2000). Aceste buruieni pot diminua mult producţiile de fructe şi calitatea acestora. dacă nu se va practica un program corespunzător şi sistematic de combatere. iar buruienile au 3-4 cm înălţime (postemergent).i) şi încorporate odată cu pregătirea patului germinativ: Olticarb 75 CE (cicloat) în doză de 4-6 l/ha. iar buruienile dicotiledonate anuale şi perene au 4-6 cm înălţime: Pivot 100 EC (imazetapir) în doză de 0. face ca distrugerea buruienilor să aibă un anume specific: . b) cu erbicidele aplicate după semănat (preemergent): Pyramin WP (cloridazon) în doză de 2 kg/ha. terenuri cu fertilitate nu foarte bună pentru cultura plantelor de câmp. foarte greu de combătut. COMBATREA POMICOLE BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE Plantaţiile pomicole sunt organizate în trupuri compacte şi acoperă o suprafaţă foarte mare în ţara noastră (peste 280. Faptul că plantele pomicole sunt amenajate. în general. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SFECLĂ ROŞIE DE GRĂDINĂ (BETA VULGARIS var. . RUBRA) Combaterea chimică a buruienilor din cultura de sfeclă roşie de grădină se poate realiza cu următoarele produse erbicide: a) cu erbicide aplicate înainte de semănat (p. Venzar 80 WP (lenacil) în doză de 1-1.p.b) Cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie.

. de regulă. Digitaria sanguinalis . dar şi de vârsta acestora. Sonchus sp. . Erigeron canadensis . Galinsoga parviflora . — lobodă. Thlaspi arvense — punguliţă. fie cu grapa cu discuri. iar cele mai des întâlnite specii sunt următoarele: Amaranthus sp. . în funcţie de tipul plantaţiei (intensivă.bătrâniş. Agropyron repens . . Roundup. Convolvulus arvensis . Rumex sp.susai sălbatic. pentru combaterea buruienilor din plantaţiile pomicole. Plantaţiile de pomi din România sunt însoţite de buruieni specifice acestor tipuri de exploataţii. — ştir.. Chenopodium sp. — mohor. Cirsium arvense — pălămidă.pir gros.mohor lat. — susai. Se taria sp.volbură.pir târâtor.aplicarea erbicidelor cu efect total (Reglone. fie cu freza. pentru a proteja şi a evita contactul acestora cu părţile verzi ale pomilor. urmând ca spaţiul dintre pomi să fie lucrat mecanic.erbicidele pot fi aplicate pe toată suprafaţa sau pe zona rândurilor de pomi. având în vedere perenitatea plantaţiei. se utilizează erbicide nevolatile sau cu efect rezidual de lungă durată.programul de utilizare a erbicidelor trebuie revizuit periodic (la 2-3 ani) pentru a nu da posibilitatea buruienilor să-şi selecţioneze biotipuri rezistente la erbicidele utilizate unilateral o perioadă lungă de timp. Atriplex sp. .toleranţa pomilor la erbicide variază în funcţie de specia de pomi. Echinochloa crus-galli .dragavei. Sorghum haîepense — costrei. Capsella bursa-pastoris — traista ciobanului. . Cynodon dactylon .meişor. Sunt sensibili la erbicide în primii şi ultimii ani de viaţă.spanac sălbatic. Basta) trebuie realizată cu mare grijă. supraintensivă sau clasică).

primăvara devreme. în lunile noiembrie . pe toată suprafaţa sau pe zona rândurilor: Simadon 50 PU (simazin) în doză de 8-10 kg/ha. fie primăvara înainte de începe rea vegetaţiei. Efasate 36 CS (glifosat) în doză de 4 l/ha. Simanex 50 WP (simazin) în doză de 4-5 kg/ha. Cosmic (glifosat) în doză de 4 l/ha.în diferite faze de vegetaţie a pomilor.5 l/ha. Glialka 36 EC (glifosat) în doză de 5-6 l/ha. Se aplică cu instalaţii terestre. Vom prezenta în cele ce urmează combaterea buruienilor din plantaţiile cu speciile mai importante de pomi fructiferi. cu cantităţi de apă specifice tratamentelor la pomi. fie toamna la încheierea ciclului de vegetaţie.Pentru combaterea acestor specii de buruieni. Dominator (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. . erbicidele care se folosesc în plantaţiile de pomi au următorul mod de aplicare: a) Preemergent . când buruienile sunt răsărite şi au nu mai mult de 10-15 cm înălţime. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. Gramxone (paraquat) în doză de 3-4 l/ha.cu aplicare. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE MĂR (MALUS DOMESTICA) Combaterea chimică a buruienilor mono şi dicotile anuale se face cu ajutorul erbicidelor aplicate după următoarea schemă: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică preemergent. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent): Starane 250 EC (fluroxipir) în doză de 1. b) Postemergent . înainte de începerea vegetaţiei. nu mai mult de 350-400 l apă/ha. Sanglipho (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. Roundup (glifosat) în doză de 3-4 l/ha.decembrie.

b) Cu erbicide care se aplică postemergent pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene: Dominator (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. cel puţin 225 de zile. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. Simanex 50 WP (simazin) în doză de 4-5 kg/ha. buruienile pot fi combătute. Roundup (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. Agropyron. fie pe toată suprafaţa. nu trebuie realizată nici o lucrare mecanică sau manuală pentru a nu deranja sau fragmenta organele vegetative ale buruienilor perene. după aplicarea acestora. Focus ultra (cicloxidim) în doză de 3-4 l/ha. Sorgum halepense) şi a speciilor anuale cu ajutorul erbicidelor care se aplică postemergent. Pentru ca erbicidele pe bază de gliphosat să aibă efectul dorit. după următorul program: a) Cu ajutorul erbicidelor aplicate preemergent pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale: Galigan 240 EC (oxifluorfen) în doză de 4 l/ha. intervalul dintre pomi sau de pe rândul pomilor nu se lucrează mecanic sau manual pentru a permite translocarea erbicidelor în organele vegetative ale buruienilor o perioadă de 25-30 de zile. Glyphogan (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE GUTUI (CYDONIA OBLONGA) .c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene (Cydon. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 8-10 g/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE PĂR (PINUS SA TIVA) În plantaţiile de păr. fie pe zona rândurilor.0 l/ha. când buruienile au 10-15 cm înălţime: Gallant Super (haloxifop R metil) în doză de 1. După aplicarea acestor erbicide. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha.

înainte de începerea vegetaţiei: Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. aplicat preemergent sau postemergent pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale sau perene. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE CIREŞ (CERASUS AVIUM) Şl VIŞIN (CERASUS VULGARIS) Combaterea buruienilor din plantaţiile de cireş sau vişin se realizează cu următoarele tipuri de erbicide: .Combaterea buruienilor din plantaţiile de gutui se realizează cu produsul Galigan 240 EC (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. Glyfos (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. b) Erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent). Sanglipho (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. Roundup (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. Gramoxone (paraquat) în doză de 3-4 l/ha. care combat speciile de buruieni mono şi dicotile anuale sau perene: Glifodin 360 CS (glifosat) în doză de 2. Dominator (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha.5 l/ha. Simanex 50 SC (simazin) în doză de 3 l/ha. Glialka 36 CS (glifosat) în doză de 5-6 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE PRUN (PRUNUS DOMESTICA) Pentru combaterea buruienilor din plantaţiile de prun se pot folosi următoarele erbicide: a) Erbicide care combat buruienile mono şi dicotiledonate anuale şi se aplică preemergent. Aplicarea acestor erbicide se face cu echipamente terestre speciale pentru pomicultură într-o cantitate de soluţie de 300-400 l apă/ha. Vegepron DS (diuron + simazin) în doză de 6-8 kg/ha.

Aceste plantaţii sunt infestate cu aceleaşi specii de buruieni.cele anuale şi 10-15 cm înălţimecele perene: Domiator (glifosat acid) în doză de 3 l/ha. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene se face cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie. înainte de începerea vegetaţiei pomilor sau a buruienilor. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE ARBUŞTI FRUCTIFERI Combaterea buruienilor din aceste plantaţii trebuie să se facă cu grijă. Pentru aceasta vom utiliza următoarele erbicide: Simanex 50 SC (simazin) în doză de 3 kg/ha. când buruienile sunt răsărite în totalitate şi au 8-10 cm înălţime. când se poate intra în plantaţie: Simanex 50 EC (simazin) în doză de 3-3. primăvara foarte devreme. necesită ca după aplicare o perioadă de 2025 zile să nu se execute praşile mecanice sau manuale pentru translocarea acestora în rizomi. .a) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se folosesc erbicide care se aplică înainte de începerea vegetaţiei.5 kg/ha. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 5 kg/ha. Glyfos (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 5 kg/ha. ca şi plantaţiile de măr sau păr. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE CAIS (ARMENIACA VULGARIS) Şl PIERSIC (PIERSICA VULGARIS) Buruienile mono şi dicotiledonate anuale se combat cu erbicide care se aplică primăvara devreme. având în vedere talia mică a acestora şi intervalul mic dintre rândurile arbuştilor. În perioada de vegetaţie. Erbicidele pe bază de glifosat. intervalul dintre rânduri se menţine curat prin 2-3 lucrări mecanice cu grapa cu discuri sau cu freza.

Dual Gold 960 EC (S-metaloclor) în doză de 1.2 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE COACĂZ (RIBES NIGRUM) Pentru a combate buruienile monocotile şi dicotile anuale din plantaţiile de coacăz se utilizează erbicide. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. timp de 20-25 de zile. înainte de începerea germinaţiei seminţelor (preemergent) pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale: . b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se face utilizând erbicide care se aplică atunci când buruienile au 10-12 cm înălţime. primăvara devreme: Dual Gold 960 EC (S-metaloclor) în doză de 1. După aplicare.2 l/ha.0 l/ha. nu se lucrează solul manual sau mecanic. intervalul dintre rânduri se lucrează mecanic. În perioada de vegetaţie.COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE AFIN (VACCINIUM CORYMBOSUM) a) Combaterea buruienilor mono şi o parte din speciile dicotiledonate anuale se face cu erbicide aplicate preemergent. cele anuale şi cele perene sunt în faza de înfrăţire şi au 10-15 cm înălţime: Gallant Super (haloxifop R-metil) în doză de 1. care se aplică preemergent. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE MUR (RUBUS CAESIUS) Şl ZMEUR (RUBUSIDAEUS) Realizarea combaterii chimice a buruienilor din aceste plantaţii se face cu erbicide selective care se aplică primăvara devreme. înainte de începerea vegetaţiei arbuştilor: Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 4 kg/ha.

Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 6-8 kg/ha.5 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 4-6 kg/ha. inclusiv costreiul (Sorghum halepense) se realizează cu produsul Focus Ultra (cicloxidim).3-0. Erbicidul se aplică când buruienile sunt în fază mică de dezvoltare. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se face cu erbicidul Betanal AM.2 i/ha. în doză de 3-4 l/ha. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate şi unele monocotiledonate se realizează cu erbicide aplicate preemergent. în doză de 3-4 l/ha.5 kg/ha. de 3-4 frunze şi 3-5 cm înălţime. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE CĂPŞUN (FRAGARIA MSACHATA) Combaterea buruienilor din plantaţiile de căpşun se face astfel: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale înainte de plantat se face cu erbicide care se aplică la pregătirea terenului şi se încorporează în sol la 3-5 cm adâncime: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha.5 kg/ha. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 4 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE VIŢĂ-DE-VIE (VITIS VINIFERA) . Dual Gold 960 EC (S-metaloclor) în doză de 1. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene. Venzar 80 WP (lenacil) în doză de 3-3. e) Combaterea speciei Cirsium arvense (pălămida) şi a altor Compositae se face cu erbicidul Lontrel 300 EC (fluroxypir) în doză de 0. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. înainte de plantatul căpşunului: Adol 80 EP (lenacil) în doză de 3-3.

climă şi compoziţie floristică. Speciile de buruieni care însoţesc plantaţiile de viţă-de-vie sunt foarte numeroase şi variate. Cynodon dactylon — pir gros.mohor lat. .ştir porcesc. 1966). Chenopodium album . Toate speciile de buruieni prezentate le întâlnim şi în culturile prăşitoare. Sorghum halepense . .susai. .loboda. productivitatea destul de mică.pir târâtor.mohor. Chirilă (2001) evidenţiază cele mai dăunătoare specii de buruieni. Stellaria media . precum şi repetarea executării lucrărilor de 2-3 ori pe an.trestie de câmp.costrei. Cirsium arvense — pălămida. Necesitatea unui volum mare de forţă de muncă. comune tuturor plantaţiilor viticole din ţară şi care produc pagube acestei culturi: Agropyron repens .. în tehnologia tradiţională. Echinochloa crus-galli . Convolvulus arvensis .rocoină. diversificată în ceea ce priveşte condiţiile de sol. 1971). 54 specii de buruieni în podgoria Babadagului (Dihoru Gh. Amaranthus arbus . Car daria draba — urda vacii. cu excepţia speciei Calamagrostis epigeios (trestie de câmp). Amaranthus retroflexus . în funcţie de zona în care sunt amplasate podgoriile. De regulă. Astfel. şi Doniţă N.ştir.Plantaţiile de viţă-de-vie ocupă în România o suprafaţă mare de teren (peste 250. Calamagrostris epigeios . 1970) şi 61 de specii în podgoria Tohani (Chirilă C. Profesorul C. Se tar ia sp. în viile româneşti s-au găsit un număr de 114 specii de buruieni în zona Istriţa (Sandu V. conform datelor din Anuarul Statistic 2000). Sonchus sp.000 ha. şi Micu L. combaterea buruienilor din plantaţiile viticole se realizează manual şi mecanic. au determinat cercetarea chimică să descopere şi să sintetizeze erbicide selective pentru combaterea buruienilor din această cultură.volbura.

b) Erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene: Basta 14 ŞL (glufosinat de amoniu) în doză de 4 l/ha. Glyphogan 480 ŞL (glifosat) în doză de 3 l/ha. Dominator (glifosat acid) în doză de 3 l/ha.5 l/ha.p. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate perene (Sorghum halepense din rizomi. După aplicarea acestor erbicide „antigramineice" o perioadă de 20-25 de zile nu se lucrează mecanic intervalul dintre rânduri pentru a nu disloca . Goal 2E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. Ground-up (glifosat) în doză de 51/ha.Combaterea acestor specii de buruieni până la un nivel de la care să nu mai fie afectate producţiile plantelor de viţă de vie se face prin îmbinarea tuturor metodelor de combatere. Roundup (glifosat) în doză de 3 l/ha. Gramoxone (paraquat) în doză de 6 l/ha.butii) în doză de 3 l/ha. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 8-10 kg/ha. Cosmic (glifosat) în doză de 4 l/ha.butii) în doză de l . Simanex 50 SC (simazin) în doză de 3-4 kg/ha.5 l/ha. Gallant Super (haloxifop R. Folar 525 FW (glifosat + terbutilazine) în doză de 6 l/ha. pe care un fermier le are la dispoziţie la ora actuală (agrotehnice. Touchdown (glifosat + trimesium) în doză de 4 l/ha. chimice). Naproguard 450 SC (napropamide) în doză de 7 kg/ha. Agropyron repens şi Cynodon dactylori) se face cu unul din următoarele erbicide specifice: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1. Combaterea chimică are la dispoziţie următoarele produse erbicide specifice: a) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se folosesc erbicide care se aplică primăvara devreme. fizice. Fusilade Super (fluazifop. Vegepron DS (diuron + simazin) în doză de 6 l/ha. înainte de începerea vegetaţiei (preemergent): Devrinol 50 WP (napropamide) în doză de 6 kg/ha.

Arsenal (imayapir) în doză de 4-5 l/ha. La aplicarea produselor care au ca substanţă activă glifosatul trebuie avut mare grijă ca acest produs să nu vină în contact cu părţile verzi ale plantei de viţă-de-vie (frunze. Gramoxone (paraquat) în doză de 3-51/ha. folosind o cantitate de 300-400 l apă/ha. Aceleaşi erbicide şi doze se pot folosi pentru combaterea buruienilor de pe drumuri şi şosele. . Glyfogan 480 ŞL (glifosat) în doză de 4-6 l/ha. inclusiv Typha (papura). un metru în stânga şi dreapta şinelor de cale ferată. Sonchus. Erbicidele la viţa-de-vie se aplică cu echipamente terestre. Sorghum halepwse. stoloni) şi a da posibilitatea erbicidului să se transloce în acestea. muguri. Agropyron repens etc. 1987). Touchdown (glifosat -f trimesium) în doză de 5 l/ha. dar se întâlnesc şi specii ca. Predomină speciile caracteristice.organele vegetative (rizomi. nu trebuie să existe buruieni sau arbuşti. Aceste produse se aplică cu instalaţii speciale montate pe o locomotivă. pe marginile şoselelor se tratează o bandă lată de 1-1. de exemplu: Cirsium. coarde etc). De regulă. Carduus. Folar 525 FW (glifosat+terbutilazin) în doză de 4-6 l/ha. DRUMURI Şl SPAŢII INDUSTRIALE În intervalul dintre liniile ferate şi în zona denumită „banchetă". cârcei. COMBATEREA BURUIENILOR DE PE CĂILE FERATE. ŞOSELE.5 m de o parte şi alta a zonei carosabile. în 400-600 l apă/ha. Phragmites (stuful). Roundup (glifosat) în doză de 4-6 l/ha. lăstari. Şarpe. Pentru combaterea buruienilor care cresc în aceste zone (toate speciile de buruieni ruderale şi o parte din cele segetale) se folosesc erbicide care se aplică în doze mari (de şoc) (N. COMBATEREA BURUIENILOR DE PE CANALELE DE IRIGAŢIE Buruienile care cresc pe canalele de irigaţie sunt adaptate excesului permanent sau temporar de apă.

Touchdown (glifosat + trimesium) în doză de 5 l/ha. se va avea grijă ca pe canalele nedalate. Gramoxone (paraquat) în doză de 3-51/ha. Dominator (glifosat acid) în doză de 5 l/ha. La combaterea buruienilor de pe canalele de irigaţii se vor folosi echipamente speciale şi se va avea grijă ca picăturile din soluţia de erbicid să nu ajungă pe culturile vecine sau în apa din canale. ci să fie combătute numai speciile de buruieni cu talie înaltă (speciile de Agropyron şi Polygonum aviculare să rămână pentru a proteja taluzele canalelor împotriva eroziuni). . Sanglipho (glifosat acid) în doză de 5 l/ha. Roundup (glifosat) în doză de 4-6 l/ha. Folar 525 FW (glifosat+terbutilazin) în doză de 6-7 l/ha. De asemenea.Pentru combaterea buruienilor de pe principalele canale de irigaţie (canalele de aducţiune sau de desecare) se poate utiliza unul din produsele: Glyfogan 480 ŞL (glifosat) în doză de 5-6 l/ha. combaterea buruienilor să nu fie totală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful