P. 1
combaterea buruienilor

combaterea buruienilor

|Views: 5,608|Likes:
Published by madalina

More info:

Published by: madalina on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

COMBATEREA BURUIENILOR DEFINIŢIE, OBIECTIVE, STRUCTURĂ Buruienile au fost, sunt şi vor fi o mare problemă pentru agricultori.

Ele acţionează în orice condiţii, în toate zonele şi în toate culturile agricole. Agricultorul de azi are la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi sau metode de combatere. Particularităţile biologice ale buruienilor (înmulţirea, germinaţia eşalonată, longevitatea, vitalitatea şi plasticitatea), precum şi diversitatea condiţiilor pedo-climatice fac ca o singură metodă de combatere a acestora să nu fie eficientă, eficace, să poată elimina în totalitate buruienile din culturile agricole. Combaterea buruienilor poate fi asigurată în totalitate numai prin îmbinarea mai multor metode specifice fiecărei zone şi posibil de aplicat economic şi tehnic. Măsurile de combatere nu trebuiesc aplicate sau considerate izolat. Aceste activităţi trebuie să formeze un complex de măsuri care, aplicate împreună, să conducă la realizarea scopului agricultorului care este: - o recoltă mare, sănătoasă, de calitate bună; - să rămână un teren curat de buruieni, bine lucrat, afânat şi structurat; - să nu aibă probleme cu remanenţa sau reziduuri de pesticide în produse; - să rămână un sol sănătos, fără agenţi patogeni sau dăunători, care să poată relua ciclul agricol în siguranţă; - să nu fie afectată fertilitatea şi calităţile biologice ale acestuia etc. Prin combatere, în sensul strict al cuvântului, se înţelege acţiunea de a participa la lupta de stârpire, eliminare, distrugere, stopare a unui duşman care, în cazul nostru, sunt buruienile din culturile agricole, prin toate metodele existente la data respectivă. Combaterea buruienilor din culturile agricole a început să fie practicată de îndată ce omul a început să cultive pământul pentru a-şi asigura hrana. La început, aceste metode au fost rudimentare, dar pe măsura trecerii timpului s-au dezvoltat în concordanţă cu

creşterea cerinţelor pentru hrană a omenirii, cu creşterea numerică a populaţiei globului şi cu stagnarea sau descreşterea suprafeţei agricole mondiale. Putem afirma că aceste trei obiective majore ale omenirii au creat şi creează o presiune puternică în domeniul combaterii buruienilor, astfel ca aceste metode să fie din ce în ce mai perfecţionate, mai tehnice, mai nepoluante şi cu eficacitate extrem de mare şi de dinamică asupra culturilor agricole. Putem afirma că acţiunea de combatere a buruienilor are ca obiective majore următoarele: - evidenţierea potenţialului biologic al soiurilor şi hibrizilor cultivaţi în realizarea producţiilor maxime; - de a lăsa un teren curat de resturi de buruieni, bogat în elemente nutritive, apă şi cu un complex microbiologic dezvoltat, structurat, afânat şi aerat; - de a nu deranja sau distruge într-un cuvânt fertilitatea naturală a pământului, de a nu-1 transforma din organism sănătos într-un pacient bolnav, greu de vindecat. Combaterea buruienilor, mai ales în ultimii 50 de ani, a evoluat rapid ca metode, ca tehnici şi concepte de abordare. Mulţi agricultori, în mod obişnuit, aplică în practică un complex de măsuri integrate de combatere a buruienilor. Până a se ajunge la acest concept integrat de combatere a buruienilor a fost un drum lung. Putem afirma că, în antichitate, singurele metode de combatere la îndemâna omului au fost cele agrotehnice. Apoi, pe măsura evoluţiei tehnicii, a descoperirilor, aceste metode s-au înmulţit, diversificat şi specializat. Astfel că, în etapa actuală, nu mai putem vorbi decât de conceptul de combatere integrată a buruienilor care are în componenţă 5 grupe de metode de combatere, metode ce vor fi descrise pe larg în acest capitol. Aceste metode cuprind 2 grupe principale: grupa metodelor preventive sau profilactice şi grupa metodelor de combatere propriu-zisă, de curăţire (metode agrotehnice, chimice, fizice şi biologice), care acţionează după apariţia buruienilor. CONCEPTUL DE COMBATERE INTEGRATĂ A BURUIENILOR, COMPONENTA PRINCIPALĂ A MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL BURUIENILOR (M.I.B.)

Datorită particularităţilor biologice, buruienile sunt permanente şi, ca urmare, combaterea lor reprezintă o verigă principală şi obligatorie în tehnologia culturilor. În orice activitate pe care o întreprindem în acest domeniu nu trebuie pierdut din vedere faptul că, buruienile sunt componente ale ecositemelor naturale şi agricole (Gh. Budoi, 1994). În anul 1958 a luat fiinţă European Weed Research Council, în prezent European Weed Research Society (EWRS), ce reprezintă cea mai înaltă autoritate in problema studiului şi combaterii buruienilor din Europa. La prima şedinţă a grupei de experţi F.A.O., din anul 1969, combaterea integrată a fost definită ca un sistem de reglare a populaţiei de dăunători, care foloseşte toate metodele de combatere într-un mod cât se poate de compatibil, pentru a menţine dăunătorii la un nivel la care nu produc pagube economice (N. Şarpe, 1987). Noţiunea de combatere integrată (Integrated control of weeds) a fost acceptată în literatura de specialitate mult mai tarziu. În anul 1977, Fryer J.D. şi Shotchi Matsunaka, citaţi de N. Şarpe, 1987), publică în Japonia lucrările unui simpozion pe tema combaterii integrate a buruienilor din culturile agricole, punând astfel unitate în punctele de vedere pe această temă. Ei arată că studiile în combaterea integrată a buruienilor trebuie să se bazeze pe un program complex de folosire a erbicidelor, combinate, în acelaşi timp, cu metode agrotehnice specifice fiecărei culturi, în relaţie cu structura de buruieni şi biologia acestora. C. Pintilie (1985) arată că obţinerea unor rezultate foarte bune în combaterea buruienilor depinde de folosirea unei game largi de mijloace de prevenire si combatere şi de experienţa unei continuităţi in utilizarea lor. Folosirea unilaterală a erbicidelor, ca mijloc de combatere a buruienilor, se bucură de eficacitate ridicată doar în primii ani de aplicare, după care buruienile tolerante găsesc un spaţiu liber, se înmulţesc foarte mult, devenind buruieni problemă (de exemplu buruienile rezistente la atrazin: Chenopodinm sp., Amaranthus blitoides). Gh. Budoi (1996) scoate în evidenţă că acţiunea de combatere a buruienilor poate fi dusă la bun sfârşit numai prin îmbinarea mai multor metode posibile de aplicat în fiecare caz în parte. Aceste metode nu trebuie să fie considerate izolate. Ele trebuie să fie integrate, adică să formeze un complex de măsuri, în care să se completeze unele pe altele

dar intensifică acţiuni şi activităţi pentru diminuarea până la total a efectului lor poluant (prin reducerea dozelor. Facem precizarea că aceste două noţiuni "combatere integrată" şi "management integrat al buruienilor" nu sunt noţiuni opuse. a evoluţiei. a relaţiilor acestora cu plantele de cultură pentru elaborarea metodelor de menţinere a lor sub "pragul economic de dăunare".şi aplicarea lor să conducă la realizarea şi a altor cerinţe ale tehnologiilor culturilor. ecologice şi productive. reducerea (sau modificarea) numărului buruienilor până la un nivel tolerabil. "pragul economic de dăunare". ecologie şi rezultatul financiar.) în care arată că această tehnologie prietenoasă faţă de mediu se încadrează mai bine în sistemul de agricultură durabilă (sustenabilă). ce se bazează pe considerente economice. care presupune o activitate mai complexă. Aceasta presupune.). În noua concepţie. atunci în nici un fel nu se poate vorbi de management integrat al buruienilor. Se pune întrebarea: Este agricultura durabilă pusă în practică? Se presupune răspunsul afirmativ şi atunci. urmărirea dezvoltării plantelor de cultură şi relaţiile dintre ele. în procesul producţiei agricole componentele economice şi ecologice (şi cel de protecţie a mediului) sunt egale. Dacă unul dintre aceste sectoare dezechilibrează în plus sau în minus intensitatea activităţilor agricole. în final.B. . folosirea bioerbicidelor etc. Ca atare. gestiunea şi utilizarea resurselor astfel încât să realizăm acest echilibru între producţie. combaterea integrată a buruienilor trebuie inclusă în managementul integrat al buruienilor. b) Conservarea biodiversităţii plantelor în ecosistemele agricole.I. c) Un program de monitorizare a buruienilor sub "pragul economic de dăunare". e) Presupune perfecţionarea tehnologiilor de producţie fără a exclude folosirea erbicidelor. managementul integrat al buruienilor presupune: a) Controlul şi dirijarea dinamicii populaţiilor de buruieni. Tot autorul mai sus citat (1996) introduce pentru prima dată în literatura de specialitate din România noţiunea de "management integrat al buruienilor" (M. d) Pune accentul pe cunoaşterea biologiei populaţiilor de buruieni. aplicarea lor în zona rândului sau în vetre.

Guş. cultură şi tehnologia acesteia. oportunitate şi eficacitate în alegerea mijloacelor şi metodelor de combatere (P. Conceptul de combatere integrată a buruienilor trebuie să fie fundamentat pe caracteristicile ecologice ale fiecărei parcele. . . atât în timp.irigarea raţională. protecţia mediului. recoltare.Managementul integrat al buruienilor este parte componentă a sistemului de agricultură durabilă. în principal. justiţia socială şi conservarea resurselor. respectate şi aplicate cu rigurozitate de orice agricultor.distrugerea surselor de buruieni. precum şi de posibilităţile tehnico-organizatorice ale fermei din zona respectivă.evitarea răspândirii seminţelor de buruieni prin apa de irigat.folosirea de sămânţă condiţionată. depozitare. Astfel putem spune că acest concept de "combatere integrată a buruienilor" are două grupe importante: a) grupa componentelor obligatorii. . .respectarea tehnologiei de cultură. b) Grupa componentelor condiţionate cuprinde activităţile mai laborioase şi care necesită cunoştinţe şi investiţii mai mari: . Managementul integrat al buruienilor este o activitate care urmează încă să fie fundamentată ştiinţific şi practic. 1986). condiţiile pedoclimatice locale.rotaţia culturilor. pentru fiecare solă sau cultură în funcţie de gradul de îmburuienare. care prevede. păstrarea biodiversităţii. precum şi pe baza unei continuităţi în combatere. maşinile agricole. a) Grupa componentelor obligatorii include activităţi care trebuie cunoscute. . completat cu operativitate. transport. Conţinutul (verigile) managementului integrat se precizează pentru fiecare fermă agricolă.restabilirea echilibrelor de nutriţie.corectarea reacţiei solului. . . profitabilitate.utilizarea de erbicide. . dar şi productivitate.eliminarea excesului de umiditate. . şi anume: . cât şi în spaţiu. b) grupa componentelor condiţionate. care nu necesită investiţii materiale.

METODE PREVENTIVE DE COMBATERE A BURUIENILOR În această grupă sunt cuprinse toate măsurile şi activităţile realizate pentru limitarea (eliminarea) infestării culturilor agricole. METODE DE COMBATERE A BURUIENILOR Metodele de combatere a buruienilor pot fi grupate în metode preventive (care previn aducerea de seminţe din alte surse în culturile agricole) şi metode curative (care acţionează direct asupra buruienilor). parcelelor de teren. în diferite surse de îmburuienare şi în sol. Imediat după recoltarea culturilor. Aceste măsuri ocupă un loc important în sistemul Combaterii integrate a buruienilor. integrată. a însuşirilor morfologice ale seminţelor pentru a le putea recunoaşte în apele de irigat. activitatea de combatere a buruienilor trebuie să fie continuă şi complexă. Pentru organizarea unui sistem raţional de prevenire a îmburuienării se impune o mai bună cunoaştere a particularităţilor biologice ale buruienilor. ca atare. 2-4 frunze). producţia obţinută conţine o mare cantitate de resturi . De asemenea. ale căilor de înmulţire şi răspândire. în gunoiul de grajd. împreună. orice fermier pentru realizarea unui program de prevenire trebuie să cunoască speciile de buruieni în fazele tinere (cotiledoane. Este greu să se precizeze câte procente revin fiecărei categorii de metode în cadrul combaterii integrate a buruienilor. Principalele metode de prevenire sunt: a) Curăţirea materialului de semănat. deci. solelor.Ca atare. poţi preveni atacul. complexate şi diferenţiat folosite în funcţie de situaţia particulară a fiecărei unităţi agricole. aceste componente nu se pot aplica separat. Putem face afirmaţia că sistemul de metode agrotehnice şi chimice are o pondere foarte însemnată în acest concept. ci ele ar putea acţiona numai integrat. Toate terenurile agricole au o rezervă de buruieni imensă şi. Numai cunoscând duşmanul poţi să te aperi. cu specii de buruieni aduse din altă parte.

). Pentru semănatul culturilor trebuie folosite numai seminţe selecţionate. certificate şi libere de seminţe de buruieni. condiţii de valoare culturală a seminţelor certificate Seminţe străine-buc.1 Indicii de calitate fizică a seminţelor pentru semănat. Tabelul 6.organice.3 0 0 85 .1 0. pământ şi seminţe de buruieni.1 80 Fasole 98 0 0 0.1 75 Linte 98 0 0 0. frunze. la Puritate g 500 g e rm in a ţi Alte plante Buruieni S pec i a fizică to ta lă de % cultură % din care (minim) T o ta (minim) greu separabile Grâu 98 10 15 10 85 comun Orz ••" 98 20 20 15 85 Orez 98 20 20 15 85 Secară 98 20 15 10 85 Porumb 98 0 0 0 90 Mazăre 98 0 0 0.1 85 Soia 98 0 0.1. de selectare. pe lângă îmburuienarea suplimentară a terenurilor agricole contribuie şi la înfiinţarea unor culturi rare şi neuniforme ca densitate. ai căror indicatori de puritate fizică şi ai procentului de seminţe de buruieni sunt standardizate (tabelul 6. pleavă. seminţe sparte.05 80 Năut 98 0 0.1 85 Floarea 98 5 0 0 85 soarelui Răpită de 98 0.25 0. Folosirea acestor seminţe fără a le supune unor operaţii speciale de separare.

instalaţii speciale etc. Avena fatua. . Apoi. Seminţele de buruieni. odată cu pilitura de fier sunt separate şi seminţele de cuscută (torţel). odată ajunse în terenul bine pregătit. porumb.5 0 0 0 0 80 80 Pentru curăţire se folosesc instalaţii speciale locale (trioare. Pot ajunge aici (pe platforme) şi cu resturile de fân. Cunoscându-se particularitatea biologică a seminţelor de cuscuta care au tegumentul canelurat. soia etc.) în hrana animalelor numai sub formă măcinată sau pregătite . acestea se amestecă cu pilitură de fier. în funcţie de proprietăţile seminţelor de buruieni sau ale plantelor de cultură. gunoiul de grajd reprezintă o sursă potenţială de infestare cu buruieni. Lolium sp.folosirea de furaje concentrate (boabe de mazăre. Ca atare.Lucerna 97 Trifoi 97 1. Separarea acestor seminţe de buruieni de seminţele plantelor de cultura se face electromagnetic. germinează în masă şi infestează în masă cultura. vânturători etc) sau industriale (selectoare. acesta este verificat sub toate aspectele biologice şi genetice de către Laboratoarele pentru controlul calităţii seminţelor. frunze rămase neconsumate de animale. Prezentăm mai jos câteva reguli de pregătire a platformei de gunoi: . iar pilitura de fier îşi găseşte loc în aceste caneluri. o mare parte din seminţele de buruieni trec prin tubul digestiv al animalelor rumegătoare fără a-şi pierde capacitatea de germinaţie şi. sau cu alte specii). odată cu gunoiul. cu aşternuturile sau cu alte activităţi. cuscuta din trifoi sau lucerna). Pentru culturile de lucerna si trifoi sunt admise la semănat seminţele care au procent zero de cuscută. prin trecerea acestor seminţe prin faţa unui electromagnet.evitarea folosirii ca aşternut a paielor care conţin un număr mare de seminţe de buruieni (paie de grâu infestate cu Apera spica venti. Sunt unele instalaţii speciale pentru separarea anumitor seminţe de buruieni greu separabile (ex. gravitatoare.). b) Pregătirea raţională a gunoiului de grajd. ajung în platforme. După condiţionarea sau selectarea materialului de semănat.5 1. După cum am mai menţionat anterior.

mărind astfel rezerva de seminţe de buruieni. Ca atare. Odată cu apa de irigat a fost răspândită aproape uniform în sudul ţării specia Sorghum halapense (costrei). Se va avea grijă ca acestea să fie distruse înainte de a fructifica. lacurilor. Lăzureanu . canalelor de irigaţie. În apele râurilor. reprezintă o mare problemă pentru agricultori. c) Curăţirea apelor de irigat de seminţe de buruieni. Multe dintre acestea plutesc şi pot fi răspândite odată cu apa de irigat în toată cultura. de obicei. bălţilor. . se dezvoltă foarte bine specii de buruieni care reprezintă la rândul lor surse de îmburuienare suplimentară a platformelor. care. astfel încât seminţele de buruieni să se poată decanta (depune pe fundul canalelor).aşezarea de stăvilare din loc în loc. care au rolul de a linişti curgerea apei. desecare sau scurgere pe pantele folosite pentru irigat sunt antrenate numeroase seminţe de buruieni. mai ales din recoltele infestate puternic cu diverse seminţe şi îndeosebi de buruieni. . (citat de A.aşezarea de site de diferite mărimi la sorburile instalaţiilor ce trimit apa de irigat pe conducte. . trebuie luate măsuri de eliminare a acestui neajuns prin executarea anumitor operaţii uşoare. Într-o platformă. d) Recoltarea corectă şi la timp a culturilor agricole. înainte de începerea operaţiunii de irigat: . După Kott S. în momentul actual.A. Speciile de buruieni au coacere eşalonată.termic. De asemenea.realizarea unei platforme bine încheiate şi împachetate pentru a favoriza fermentaţia anaerobă (cu temperaturi peste 60°C) care să conducă în final la distrugerea capacităţii de germinaţie a seminţelor. Astfel. din care 12 milioane de seminţe germinabile. în jurul platformelor de gunoi. autorul prezintă că transportând 90 tone de gunoi de cal în câmp aducem un surplus de seminţe de buruieni de 33 milioane. gunoiul trebuie menţinut o perioadă minimă de 3-4 luni pentru a putea fi distruse seminţele în totalitate. cu cât se întârzie recoltatul cu atât un număr mai mare de seminţe de buruieni ajung la maturitate şi se scutură pe sol. Multe din aceste seminţe îşi pot păstra germinaţia o lungă perioadă de timp (1-3 ani) chiar dacă stau în apă.1994) în 600 g de gunoi de cal s-au identificat 312 seminţe aparţinând la 19 specii de buruieni.

cu atât numărul de seminţe de buruieni scuturate pe sol va fi mai mare. de lâna oilor sau de blana altor animale se agaţă multe seminţe de buruieni (Xanthium. malurile râurilor. f) Fertilizarea corespunzătoare cu îngrăşăminte chimice. Carantina este un serviciu organizat de stat prin care la graniţă şi în vamă se urmăreşte să se împiedice pătrunderea/ieşirea în/din ţară a unor seminţe de buruieni . Paiele sau resturile vegetale nu trebuie lăsate o perioadă lungă de timp pe teren. terenul din preajma hidranţilor. perdelele de protecţie. marginile tarlalelor. lacurilor. hotarele între proprietăţi. cosit. cum sunt pălămida. prăşit sau prin aplicare de erbicide. transportate la mari distanţe. Realizarea unei fertilizări echilibrate face ca plantele de cultură să crească viguros şi să înăbuşe buruienile. Galium etc.) care sunt. terenurile unde au fost stâne de oi şi alte animale pot constitui adevărate focare de infestare cu seminţe de buruieni pentru terenurile vecine. e) Distrugerea diferitelor focare infestate cu buruieni şi seminţe de buruieni. g) Evitarea răspândirii seminţelor de buruieni prin intermediul animalelor. dacă nu au fost eliminate cu erbicide trebuie distruse înainte de a ajunge la recoltat. Curăţirea combinelor şi instalaţiilor de recoltat şi batozat de seminţe de buruieni înainte de începerea lucrului. de asemenea. pentru a nu răspândi seminţele acestor buruieni periculoase în toată zona. Toate suprafeţele de teren necultivate. Toate buruienile de pe aceste locuri trebuie eliminate înainte de a forma sămânţă. susaiul etc. constituie o măsură preventivă a infestării cu seminţe de buruieni. Cu cât sunt lăsate un timp mai îndelungat pe teren.. Totodată. Se impune astfel organizarea în bune condiţii a acţiunii de păşunat. digurile canalelor de desecare şi de irigat. h) Organizarea serviciului de carantină.Multe specii de buruieni care cresc în vetre. căile ferate. Bidens. greşurile din culturi şi de la capătul culturilor agricole. astfel încât să se evite trecerea animalelor prin locuri necultivate şi pline de buruieni. Se au în vedere animalele aflate la păscut care odată cu fecalele răspândesc seminţe de buruieni din loc în loc.

foarte periculoase..combate toate speciile de buruieni. Sunt considerate buruieni de carantină următoarele specii de buruieni: Cuscuta sp. trasarea de brazde pentru irigat. răsărite sau în diferite fenofaze.nu lasă în sol şi plantă reziduuri.). monocotiledonate şi dicotiledonate. chimice. Orobanche sp. pregătirea patului germinativ pentru semănat. Acroptilorpicris. Aceste metode prezintă următoarele avantaje: . Ambrosia elatior.pe lângă efectul de combatere a buruienilor. . combaterea bolilor şi a dăunătorilor etc. .odată cu combaterea buruienilor se realizează în sol şi condiţii favorabile de mediu pentru plante (posibilităţi de aerisire. rădăcini care formează lăstari etc.. ci păstrează un echilibru în ecosistemul agricol. METODE AGROTEHNICE DE COMBATERE A BURUIENILOR Metodele agrotehnice acţionează direct asupra buruienilor şi organelor de înmulţire ale acestora (seminţe. fizice şi biologice. . ca de exemplu. cum se întâmplă în cazul unor substanţe erbicide.sunt nepoluante şi deci nu deranjează. de acumulare a apei etc. anuale. .. măsurile agrotehnice îndeplinesc şi alte roluri. Solanum rostratum. Acestea sunt: agrotehnice. . bienale şi perene. care nu sunt încă prezente în ţara noastră şi în acelaşi timp să se împiedice răspândirea buruienilor foarte dăunătoare existente în anumite zone din ţară. La noi în ţară există un serviciu de carantină fitosanitară cu reglementări stricte cu privire la importul sau exportul de produse sau seminţe cu care s-ar putea transporta buruienile.). METODE CURATIVE DE COMBATERE A BURUIENILOR În această grupă sunt incluse toate metodele care combat efectiv buruienile în curs de răsărire.

fie datorită condiţiilor climatice nefavorabile (ploi). Prin lucrările de întreţinere a arăturilor (lucrări superficiale. acestea mor prin deshidratare. prăşitul etc. cultivatorul. volbura. iarna (în cazul arăturilor de toamnă). Cele mai importante măsuri agrotehnice cu rol important în combaterea buruienilor sunt: a) Lucrările solului. aratul. combinatorul. pirul.unele lucrări ale solului aplicate neraţional şi prea des (arătura. vara.). .sunt costisitoare din punct de vedere energetic şi financiar şi obositoare. care contribuie la distrugerea buruienilor în curs de răsărire. grăpatul cu grape cu discuri grele. în cazul arăturilor de vară. ca grăpatul) sunt distruse buruienile abia răsărite. încorporate în sol şi distruse marea majoritate a buruienilor anuale şi bienale în vegetaţie şi numai parţial cele perene (pălămida. ex.). Arăturile foarte adânci şi desfundarea putem spune că elimină radical buruienile atât din seminţe cât şi din organele de înmulţire vegetativă.Măsurile agrotehnice de combatere a buruienilor prezintă şi unele dezavantaje: . .) favorizează intensificarea proceselor chimice şi microbiologice de descompunere a materiei organice din sol şi astfel reducerea conţinutului de humus al solului.nu întotdeauna se pot executa la momentul optim. lucrări de întreţinere etc. lucrarea cu freza. Acestea din urmă pot regenera după un timp formând noi plante. fie prin uscare. secţionate şi. desfundarea etc. sunt lucrări energofage (mari consumatoare de energie mecanică. freza. în vegetaţie. grapa. presupun un număr de braţe de muncă sau maşini (plivit. ca atare. Prin arătură sunt tăiate. prăşit manual etc. fie din lipsa forţei de muncă. Prin arat o bună parte din masa de organe vegetative ale buruienilor sunt aduse la suprafaţa solului şi distruse. iar parţial distrug şi organele de înmulţire vegetative ale acestora prin arătură. lucrări de pregătire a patului germinativ. trestia. Cu cât buruienile . iar rădăcinile sunt tăiate. deteriorează structura. fie prin îngheţ. tasează (bătătoresc) solul.). cizelul. costreiul. Sunt lucrările care se execută cu plugul. rugul etc.

stolonii sau drajonii se epuizează. Se foloseşte şi în cazul culturilor care se seamănă târziu (sorg. Penescu. Dacă în sol este umiditate suficientă. Budoi şi A. Aristolochia clematitis (cucurbeţica). lăstarii nou formaţi folosesc mai multe substanţe de . cu atât efectul de distrugere este mai mare. Metoda epuizării se foloseşte pentru distrugerea buruienilor perene cu înmulţire prin muguri de pe rizomi sau drajoni: Cirsium arvense (pălămida). în aceste zone. Această metodă este indicată. Rumex acetosella (măcriş) etc. pepeni). lucrările de întreţinere a arăturii trebuie repetate. iar reuşita lor este direct proporţională cu umiditatea din sol. Agropyron repens (pirul târâtor). Convolvulus arvensis (volbura). cât şi de a favoriza germinarea altor seminţe. substanţele de rezervă se consumă şi astfel rizomii. Equisetum arvense (coada calului). bumbac. distrugând astfel buruienile. solul se lucrează din nou superficial atât pentru a le distruge. în acest interval scurt. iar solul uscat. Această operaţie se repetă de 2-3 ori la adâncimi diferite (mai ales la arăturile de vară). în special. în livezile de pomi unde solul dintre rânduri se lucrează ca ogor negru. rădăcinile buruienilor scoase la suprafaţă prin arături îşi refac repede funcţiile şi încep să vegeteze. După ce majoritatea seminţelor de buruieni au răsărit (câmpul a înverzit). Phragmites communis (trestia). Principiul metodei constă în lucrarea superficială şi repetată a solului din două în două săptămâni. Dacă lăstarii vor fi tăiaţi repetat. 1996). la care terenul poate fi lucrat până la semănat de 2-3 ori prin lucrări superficiale. pentru a tăia lăstarii apăruţi la suprafaţă. Pentru o mai bună combatere a buruienilor se recomandă metoda provocaţiei şi metoda epuizării (Gh.sunt în faze de vegetaţie mai tinere. Cynodon dactylon (pirul gros). Ca urmare. Sonchus arvensis (susaiul). ricin. În solurile umede sau imediat după ploi. Sorghum halepense (costreiul). Metoda provocaţiei ajută la distrugerea seminţelor viabile din sol şi constă în mărunţirea stratului de la suprafaţă prin lucrări superficiale pentru a stimula germinarea acestora. succesul în combaterea buruienilor este deplin. de 2-3 ori. Pentru ca aceşti lăstari să apară şi să se dezvolte la suprafaţă consumă o parte din substanţele de rezervă din rădăcină.

iar apoi când lăstarii sunt răsăriţi şi au talia de 10-12 cm înălţime se execută arătura adâncă care îngroapă atât lăstarii cât şi rizomii fragmentaţi. O variantă mai practică a acestei metode este fragmentarea organelor vegetative ale buruienilor (rizomi.rezervă decât sintetizează rizomul. b) Distrugerea buruienilor prin grăpat şi prăşit. Sunt câteva specii de buruieni care nu pot fi distruse în totalitate printr-o arătură superficială sau două lucrări cu discul. dar nu vor mai putea ajunge la suprafaţă din lipsa substanţelor de rezervă din rizom sau stoloni. fie două lucrări perpendiculare cu grapa cu discuri pentru a fragmenta foarte bine rizomii sau stolonii. drajoni) prin lucrări superficiale. vetrele de pălămidă. orzului. de costrei. Pentru eliminarea acestor buruieni trebuie folosite toate metodele de combatere. Această metodă se poate utiliza numai în cazul culturilor prăsitoare şi în cazul arăturilor întreţinute ca ogor negru (necultivate). umiditatea din sol etc. deoarece mugurii aflaţi pe rădăcinile mai adânci dau naştere la noi plante (ex. Este o metodă costisitoare (se execută de 2-3 ori) şi necesită o perioadă lungă de timp. . adâncimea. După arătura adâncă. stolonul sau drajonul. Această metodă se poate practica după recoltarea borceagurilor. epoca de executare şi numărul acestora depind de structura buruienilor. din rădăcinile tăiate vor porni noi lăstari. grâului pentru ca terenul să rămână necultivat o perioadă mai lungă. de pir gros). Operaţia de grăpat se recomandă numai pentru anumite culturi ca porumbul. iar după arătura adâncă. Trebuie menţionat că adâncimea lucrărilor. După ce majoritatea rizomilor au lăstărit şi câmpul este verde se execută arătura adâncă. La aceste culturi după recoltare şi eliberarea terenului de resturi vegetale se execută. Cu cât se întârzie arătura cu atât rezerva de substanţe plastice din segmentele de rizomi se reface. iar succesul este asigurat dacă este completată cu aplicarea de erbicide. textura şi fertilitatea solului. cartoful şi se execută pentru distrugerea buruienilor în stadii tinere şi a crustei. fie se execută o arătură superficială pentru a aduce organele vegetative din adâncime la suprafaţă. Cu cât rizomii sunt fragmentaţi mai mărunt. cu atât epuizarea este mai rapidă şi mai sigură. după care se execută două operaţii cu discurile în sensuri diferite. cartofilor timpurii. curentul de hrană are flux îndreptat spre părţile aeriene şi mai puţin spre rădăcină. rapiţei de toamnă. lăstarii nu mai au posibilitatea să ajungă la suprafaţă.

obositoare şi scumpă. ca urmare a eficienţei combaterii şi a costurilor economice neînsemnate. Prin prăşit se distrug toate buruienile. se vor înmulţi foarte mult buruienile care însoţesc cultura respectivă.). Aceasta reprezintă coloana vertebrală a Managementului integrat al buruienilor. costrei (Sorghum halepense) sunt specifice culturilor de porumb.). . pe rândul de plante sau în jurul pomilor. meişor (Digitaria sanguinalis).). neghină (Agrostemma githago) sunt specifice cerealelor păioase.). Prăşitul este operaţia care se execută mecanic cu cultivatorul sau manual cu sapa. soia şi floarea-soarelui. În acest caz se foloseşte grapa cu colţi reglabili sau sapa rotativă. secetă. prin metoda epuizării. necesită multă forţă de muncă şi nu se poate face decât pe timp frumos. care sau adaptat în decursul timpului particularităţilor biologice şi tehnologiei lor de cultură. mac (Papaver rhoeas).Pentru combaterea buruienilor în faze tinere se recomandă grăpatul cu sapa rotativă (la porumb). anuale sau bienale.) sunt specifice culturii de sfeclă. De regulă. Se mai execută şi înainte de răsărit când din anumite motive nu răsare cultura (crustă. Operaţia se execută după ce s-a ridicat rouă pentru a elimina distrugerile de plante de cultură (dimineaţa. Lucrarea de prăşit manual este extrem de grea.). ştirul (Amaranthus sp. Efectul lucrării este maxim dacă se execută când buruienile sunt mici şi slab înrădăcinate. Astfel. în scopul distrugerii buruienilor. plantele de porumb sunt foarte fragile datorită turgescenţei maxime a celulelor). când plantele de cultură au 3-4 frunze. erbicidele folosite etc. în culturile de legume etc. muştarul sălbatic (Sinapis sp. frig etc. Plantele cultivate sunt însoţite de anumite specii de buruieni. de obicei. de gradul de îmburuienare. dacă se cultivă mai mulţi ani la rând aceeaşi plantă pe un teren. şopârliţă (Veronica sp. albăstriţă (Centaurea cyanus). mohor (Setaria sp. c) Rotaţia culturilor. se fac 3-4 praşile manuale. Speciile de tiuită (Galium sp. iar dacă operaţia se repetă de 3-4 ori sunt distruse şi cele perene. loboda (Chenopodium sp. speciile de mohor lat (Echinochloa crus-galli). Numărul de praşile şi epocile de executare depind de particularităţile culturilor. De aceea. De aceea aceste operaţii trebuie reduse prin utilizarea de erbicide.).

inul. Este perioada în care îşi formează sistemul radicular.buruieni/m2) la la la recoltare desprimăvărare recoltare Monocultură 525. iar buruienile invadează cultura distrugând-o. Plantele care luptă mai slab cu buruienile sunt cerealele păioase de primăvară. La stabilirea unei rotaţii trebuie avute în vedere particularităţile buruienilor care predomină. secara. Gradul de îmburuienare la grâu şi porumb. cu erbicidarea etc. anghinarea. Dacă în această perioadă. concurându-le pentru factorii de vegetaţie.2.2 41. precum prăsitoarele.Monocultura favorizează şi înmulţirea bolilor şi dăunătorilor.3 Grâu-porumb 183. se recomandă ca măsură obligatorie utilizarea erbicidelor aplicate înainte de semănat pentru a elimina concurenţa cu buruienile din aceste culturi. datorită creşterii mai viguroase.6 68. dar în cazul acestora numai dacă praşilele se execută la timp. ca epocă şi ca adâncime.7 porumb-ovăz Rotaţia Luptă mai uşor cu buruienile culturile competitive. dacă se folosesc rotaţii de plante având particularităţi şi tehnologii deosebite de cultură se limitează foarte mult înmulţirea buruienilor (tabelul 6. în funcţie de rotaţiile utilizate la Fundulea (Gh. terenul nu este curat de buruieni producţia poate fi diminuată în procent de 30-100%.0 134.7 72. De aceea. culturi care cresc.8 Mazăre-grâu83.3 163.9 Soia-grâu67.). mazărea. răpită. porumbul pentru siloz. 1975) Grâu (nr. cânepa.0 44.2. Pentru combaterea buruienilor perene.0 416. creşte necesitatea corelării rotaţiei culturilor cu lucrările solului. mai rapide şi densităţii mari. porumbul. lucerna şi trifoiul anul II etc. Sin şi colaboratorii. Dimpotrivă.0 88. în general.3 Grâu-grâu224.2 178.buruieni/m2) Porumb (nr. . sfecla de zahăr. Tabelul 6. Aceste plante sunt: iarba de Sudan. mai greu în primele stadii de dezvoltare. Sunt câteva culturi numite "competitive" care. pot sufoca buruienile.

ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum).14 şi 34. Aplicarea de amendamente (gips şi fosfogips) reduc în cazul acestor soluri numărul de buruieni specifice. Dacă semănatul se face la epoca optimă se asigură o încolţire rapidă a seminţelor şi deci se reduce perioada de timp între semănat şi răsărit. Kott (1955) citează o reducere a gradului de îmburuienare. Gunoiul de grajd trebuie să fie bine fermentat şi să se aplice în special culturilor prăşitoare. în funcţie de doza aplicată. în funcţie de doza de amendamente între 6. trei fraţi pătaţi (Viola arvensis). Equisetum arvense (coada calului). Solurile alcaline sunt îmburuienate cu specii de Salicornia herbacea (iarba sărată). Aplicarea amendamentelor calcaroase reduce foarte mult numărul de buruieni specifice reacţiei acide. Rumex acetostella (măcriş mărunt). Statice gmelini (limba peştelui). care stânjenesc buruienile ce răsar mai târziu. Ranunculus arvensis (piciorul cocoşului) etc.66%. e) Folosirea amendamentelor. iarba vântului (Apera spica venti). cât şi cea cu îngrăşăminte minerale conduc la creşterea viguroasă a plantelor de cultură. Putem spune că lucrarea solului înainte de semănat. ca: Scleronthus annus (sincerică). Kott (1955) citează reducerea numărului de plante de ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum) cu 40-95%. Ultima lucrare de pregătire a patului germinativ trebuie . epoca şi densitatea la semănat influenţează în mare măsură îmburuienarea culturilor. f) Semănatul raţional. care preferă această reacţie. Solurile acide se caracterizează prin prezenţa unor specii de buruieni tipice. Salsola soda (sărăcia) şi Salsola Kali sp. Aplicarea îngrăşămintelor favorizează şi dezvoltarea buruienilor. ruthenica (ciurlanul). Atât fertilizarea cu îngrăşăminte organice. Astfel că dacă buruienile sunt distruse prin diferite metode culturale până la semănat şi după semănat. Astfel.).d) Fertilizarea. Bujoreanu şi colaboratorii (1966) arată că prin amendare au fost eliminate speciile de măcriş (Rumex sp. plantele de cultură vor avea mai multe substanţe nutritive la dispoziţie şi vor creşte nestingherite. Raphanus raphanistrum (ridichea sălbatică).

1955. iar amânarea semănatului conduce la scăderea producţiei. La stabilirea epocii de semănat trebuie să se ia în calcul cerinţele faţă de temperatură pentru germinarea plantelor de cultură. În ceea ce priveşte densitatea plantelor. precum şi alte considerente. citat de Kott.).executată înaintea operaţiei de semănat pentru a distruge buruienile răsărite sau în curs de răsărire. Pintilie şi colaboratorii . iar densităţile optime asigură cea mai bună creştere şi dezvoltare a plantelor şi contribuie la diminuarea buruienilor (Sariciuk. este cunoscut că densităţile mai mici favorizează răsărirea şi creşterea buruienilor. O repartizare uniformă a seminţelor la unitatea de suprafaţă asigură o mai bună acoperire a terenului de către plantele cultivate şi înăbuşirea buruienilor. În anii umezi şi mai răcoroşi. cultura va răsări odată cu buruienile. .3. citat de C. Cu cât semănatul se face mai târziu după lucrarea solului.1985) (tabelul 6. culturile semănate prea timpuriu răsar greu şi mai anevoios decât buruienile.

brusturele mare.). Verbascum phlomoides . Se recomandă ca pentru stârpirea acestora.0 57.3 2.0 11.pătlagina. pajişti. locuri greu accesibile cu maşinile şi instalaţiile de erbicidat etc. care s-a folosit în trecut. Prin plivit se distrug în special buruienile anuale şi bienale. inclusiv buruienile cu sistem radi-cular pivotant (Plantago sp.lumânărica etc.7 1. Lappa major . Această operaţie se execută cu oticul .16 150 21.28 120 24.2 9.Tabelul 6.7 13. în practică se execută l -4 praşile manuale. Este o lucrare veche. iar organele vegetative rămân în profunzimea solului.1 2.33 140 80.1 4.3 11.6 8. ţinând cont de cultură. . buruier/m2 Greutate buruieni sămânţă anuale perene total | de 90 12. Lucrarea se execută manual. mai ales în grădini.3 11.67 g) Plivitul buruienilor. de combatere a buruienilor de pe zona rândurilor care se seamănă la distanţe mari între rânduri.66 de 120 71.1 2.3. Este o lucrare grea.4 9.7 2. iar buruienile se smulg uşor. prin smulgerea buruienilor cu mâna. dar utilizată şi astăzi. obositoare. gradul de .61 160 79. h) Prăşitul manual. Influenţa normei de sămânţă asupra gradului de îmburuienare la grâul de toamnă şi de primăvară Planta Grâu toamnă Grâu primăvară Norma de Nr. Taraxacum officinalis păpădia.5 65. Pe pajişti. operaţia de plivit să se efectueze de 2-3 ori.1 11. Este o lucrare mai eficace şi mai puţin costisitoare decât plivitul. din care vor apare noi lăstari. Buruienile perene se smulg greu.un băţ lung cu o lamă metalică ascuţită la vârf. această operaţie dă rezultate bune dacă solul are umiditate suficientă. De obicei. Plivitul se execută înainte ca buruienile să înflorească pentru a nu forma seminţe. dar şi astăzi pe suprafeţe mai mici.

a doua coasă se execută mai jos. Penescu . înainte ca buruienile să înflorească şi să fructifice. Prin prăşit se distrug complet buruienile anuale şi bienale.1975.) etc. Cele perene se distrug prin 2-3 lucrări de prăşit manuale. pajişti etc. citaţi de P. Specia Leersia oryzoides (orez sălbatic) nu este combătută prin această metodă.1996. După două coase. margini de drum. În această perioadă se găseşte cea mai redusă rezervă de substanţe de hrană. pirul gros (Cynodon dactylon). Este importantă stabilirea adâncimii corespunzătoare.). Se practică în orezarii. pătlagina (Plan-tago sp. Guş şi D. j) Inundarea. Prin cosit nu pot fi combătute în totalitate păpădia (Taraxacum offici-nalis). După răsărirea acestora se menţine un strat de apă de 5-10 cm până când buruienile sunt distruse prin asfixiere. care produc seminţe aproape de suprafaţa solului. Faza optimă de cosire a acestor specii perene este perioada între dezvoltarea deplină a frunzelor şi cea de la începutul înfloririi (Klingman . hârtie. volbură). k) Mulcirea. Se execută manual sau mecanic. Este operaţia de acoperire a solului dintre rândurile de plante prăsitoare cu resturi organice (paie.îmburuienare. dar numai parţial pălămida şi . Această metodă combate bine multe buruieni anuale şi perene (pir. carton etc. tulpina se lignifică şi nu mai lăstăreşte. Aşa se poate combate din păşuni specia Erigeron canadensis (bătrâniş)..1998). citat de Gh. condiţii de sol. ştevia (Rumex sp. Budoi şi A. mai ales în locurile virane necultivate. canale de irigaţii. Cele perene se cosesc până la epuizarea totală. Săndoiu . Buruienile sunt astfel înăbuşite. i) Cositul buruienilor. gunoi de grajd) sau folii de plastic. pe terenurile nivelate şi este eficace în combaterea speciilor Echinochloa crus-galli şi Echinochloa phylo-pogon. Pentru buruienile care lăstăresc după prima coasă din mugurii de la baza tulpinilor se recomandă două coase.

Desecarea reduce numărul de buruieni specifice conţinutului ridicat de umiditate din sol cum ar fi: coada calului (Equisetum arvensis). jaleşul (Stachys palustris). a) Arderea cu flacăra este o metodă de distrugere a buruienilor din culturile de prăsitoare (porumb. mai ales a speciilor Echinochloa crus-galli (mohorul lat). în special). Arzătoarele sunt adaptate astfel ca flacăra să nu atingă frunzele plantelor cultivate. sorg) şi legume (morcov). deprecierea şi distrugerea acestora de către boli (putregaiuri. Cirsium arvense (pălămida). La cultura de căpşun. vreji. a buruienilor din plantaţiile de arbuşti fructiferi etc. In SUA s-au folosit amestecuri de propan cu parafină pentru combaterea costreiului. mulciul este o operaţie obligatorie pentru a preveni contactul fructelor cu solul. Polygonum avi-culare (troscotul). Pentru această operaţie se foloseşte un agregat format din tractor. 1) Irigarea şi desecarea. Această metodă nu are perspective. moartea survenind în câteva zile. a cuscutelor din lucerna. Această metodă nu este recomandată pentru că are multe dezavantaje: . METODE FIZICE DE COMBATERE A BURUIENILOR Ca metode fizice amintim arderea cu flacăra şi sterilizarea solului. coceni) cu scopul executării arăturii. Flacăra trebuie să producă pălirea buruienilor. bumbac. Mulciul format din materii organice contribuie şi la ameliorarea conţinutului de humus din sol.costreiul. în unele situaţii se ard pe câmp produsele secundare (paie. şi sporeşte puterea de concurenţă a plantelor cultivate. furtune şi arzătoare. Sorghum halepense (costreiul mare) etc. Irigarea favorizează înmulţirea buruienilor. ştevie (Rumex aceîosd) etc. un rezervor de combustibil. deoarece consumă combustibil mult.

Combaterea biologică implică utilizarea în lupta cu buruienile a unor duşmani naturali.1998). acolo unde se constată atac puternic de gândac ghebos (Zabrus tenebrioides) şi viermele roşu al paiului (Haplodiplodis sp. în special. în sere se folosesc vapori de apă supraîncălzită.1990. Această metodă se practică mai ales în legumicultura. . Au mai fost experimentate şi folosirea microundelor electromagnetice cu maşina Zapper pentru distrugerea seminţelor de buruieni.strică echilibrul din ecosistemul agricol. ca agenţi patogeni. D.distruge microorganismele pe o adâncime de 10-12 cm. b) Sterilizarea solului. Guş. peşti sau folosirea unor însuşiri ale plantelor de cultură cum ar fi secreţia de substanţe alelopatice. în răsadniţe. Se mai face sterilizarea şi cu formaldehidă. păsări. o importanţă tot mai mare o are combaterea buruienilor pe cale biologică. . .). şi D. Sterilizarea se face şi prin arderea miriştilor.elimină materia organică necesară refacerii humusului.. METODE BIOLOGICE DE COMBATERE A BURUIENILOR În ultimul timp. Această metodă se recomandă numai în zonele unde atacul de Zabrus tenebrioides (gândacul ghebos) este foarte puternic şi arderea miriştii ajută la refacerea rezervei dăunătorului. viteza mare de creştere şi de înăbuşire a buruienilor. citat de P. Metoda este unanim acceptată de specialiştii în domeniul protecţiei plantelor şi reprezintă o componentă esenţială în combaterea integrată a buruienilor. Cu această metodă se distrug atât seminţele de buruieni cât şi agenţii patogeni şi dăunătorii din solul respectiv. insecte. a dăunătorilor şi a agenţilor patogeni (Matei I. melci. injectaţi în sol între două cicluri de producţie. în sere şi solarii. Săndoiu . la amestecul utilizat pentru ghivecele nutritive. .

Pericolul a fost înlăturat cu ajutorul insectei sfredelitoare Cactoblactus cactorum. planta a cuprins aproximativ 30 milioane ha. activitatea hidrocentralelor. a sistemelor de irigaţie şi drenaj sau folosit agenţi patogeni din genul Cercospora (C. cultivat ca plantă ornamentală. infestate puternic cu o singură specie de buruieni provenită dintr-o altă zonă. cu o viteză de răspândire anuală de 500.. buruiană foarte periculoasă pe păşuni. originar din America. iar pentru combaterea zambilei acvatice (Eichornia crassipes). Până în 1925. răspândită în partea de nord a Americii. plantă ce acoperă suprafaţa râurilor şi bazinelor de apă. pagubele produse de buruieni să fie sub pragul economic de dăunare (costul unei măsuri suplimentare de combatere a buruienilor să fie mai mic decât valoarea producţiei salvate). bazine geografice. acesta să se adapteze şi pe planta de cultură. Pentru combaterea buruienii Althernatera philoxeroides.1996). Penescu . s-au folosit specii de gândaci din genul Chrysolina. Există însă riscul ca. În SUA pentru distrugerea pojarniţei (Hypericum perforatum). s-au introdus: musca frunzei (Agasicles hydrophită). Câteva exemple de combatere biologică a buruienilor: în Australia. Pentru a opri înmulţirea exagerată a acesteia este necesar să se aducă din ţările de origine bolile şi dăunătorii specifici. tripsul (Aminotrips andersoni) şi . care a fost adusă din Argentina (Gh. economici şi păstrează diversitatea în ecosistemele agricole. insule sau continente. între buruiana gazdă şi agentul biologic se realizează în final un echilibru. nepoluantă. împiedicând navigaţia. Este de dorit ca la acest echilibru. înmulţind şi utilizând un duşman natural în combaterea buruienilor.000 ha. Budoi şi A. în anul 1893.Metoda prezintă avantajul că este continuă. Astfel că. apoi folosit pentru garduri vii pe lângă curţi şi grădini. Combaterea biologică a buruienilor s-a dovedit a fi eficientă pe suprafeţe mari. Pintilie 1985). Numeroase metode de combatere care sau încercat asupra ei au fost fără rezultat. cactusul Opuntia sp.

de înfrăţire şi ramificare. amintim: cânepa. nu a mai fost nevoie să se folosească anual erbicide pentru combaterea acestei buruieni din perimetrele drenate şi irigate (I. în 1981. In acest sens. Pentru combaterea susaiului (Sonchus sp. ce conţine sporii ciupercii Colletotrichum gloesosporiaides sp. în lacurile şi crescătoriile de peşte. Stancu (1998) afirmă că unele plante superioare secretă substanţe alelopatice numite "coline" şi că lanurile de secară şi orez sunt mai curate de buruieni şi din cauza prezenţei acestor substanţe. date din care rezultă că pentru combaterea răsfuguhii . iar pentru buruiana Centaurea diffusa s-au folosit ciupercile Puccinia centaurea. a apărut bioerbicidul (microerbicidul) "David". iar în 1992 a apărut produsul "Kolego".) se poate folosi dipterul Tephritis dilacerata. de asemenea. care conţine sporii ciupercii Phytophtora amilo-vora.fluturele (Vogtia molloi). După cum este cunoscut. destinat combaterii lui Aeschynomene virginica din culturile de orez şi soia. In SUA pentru combaterea buruienilor din culturile de bumbac s-au folosit gâştele. destinat pentru combaterea speciei Morrenia odorate din livezile de citrice.Chondrilla juncea L. Metzneria paucipunctella şi Pe-lochrista medulana.crapul chinezesc). acţiunea bucurându-se de mult succes. începând cu anul doi de cultură.a . în lupta biologică cu buruienile se apelează şi la anumite însuşiri ale plantelor de cultură.1999). P. secara. vegetaţia subacvatică este distrusă cu ajutorul peştelui fîtofag (Ctenopharyngoton idellus . jaceae şi lepidopterele Sphaenoptera jugoslaviea. Datorită vitezei mari de creştere. Tot autorul arată că. Aeschynomene. multe plante de cultură înăbuşe buruienile şi solele sunt mai curate. iarba de Sudan. În literatura de specialitate există. cerealele de toamnă semănate în epoca şi la distanţa optimă ş.. floarea-soarelui după ce a depăşit stadiul de opt frunze. s-au folosit ciupercile Puccinia chondrilina şi Erzsiphae cicoracearum. I. gramineele şi leguminoasele perene. Onisie .

unde accentul trebuie pus pe protecţia mediului şi a stării de sănătate a populaţiei. şi anume în plină criză energetică. Pământul ar suporta nu mult peste 20 milioane de locuitori dacă omul nu ar practica agricultura. Acest lucru trebuie atins în conjunctura socio-economică şi ecologică în care ne aflăm. ciuperci şi bacterii.000 insecte şi peste 100. cu o inflaţie tot mai mare.5-2 ori mai multe alimente decât s-au produs în ultimii ani. recesiune economică. DEFINIŢIE. Obiectivul specific agricultorilor în domeniul combaterii buruienilor este acela de a spori productivitatea muncii în producţia agricolă prin reducerea sau eliminarea concurenţei buruienilor fără a dăuna ecosistemelor agricole.000 specii de buruieni (din totalul de 290. Peste 2.ERBICIDELE Şl PROBLEMATICA LOR. Culturile agricole şi animalele concurează într-un mediu complex pe care îl împarte cu peste 30.000 specii de protozoare.000 de specii de buruieni cauzează pagube economice serioase culturilor agricole (în fiecare an. IMPORTANŢĂ Populaţia globului va creşte în următorii ani de la 5 miliarde la 6-7 miliarde de locuitori. AVANTAJE. din care 10-15 specii infestează major fiecare cultură în parte). Chiar dacă vom folosi cele mai elaborate tehnologii de care dispunem în prezent în combaterea buruienilor acestea vor provoca în agricultură pierderi cuprinse între 15 şi 20%. cu peste 740.000 plante). COMBATEREA CHIMICĂ A BURUIENILOR DIN CULTURILE AGRICOLE GENERALITĂŢI. Va trebui să se producă în viitor cel puţin de l . plantele cultivate sunt supuse concurenţei a circa 200 specii de buruieni. .

3 sau 4 substanţe chimice cu scopul de a mări spectrul de acţiune. sulfatul de cupru. pentru prima dată. Abia în secolele al XVII-lea şi XVIII-lea se semnalează pentru prima dată avantajele folosirii substanţelor chimice în combaterea buruienilor. în anul 1880.). sulfatul de fier etc. din ultimii 50 de ani au accelerat procesele de tehnicizare a agriculturii şi a altor sfere ale biologiei agricole. buruienilor şi dăunătorilor. în special. cum este şi firesc. Descoperirile remarcabile din domeniul chimiei pesticidelor şi a erbicidelor.4-D şi MCPA (diclorofenoxiacetic şi metilclorofenoxiacetic). Utilizarea pe scară mică a acestor substanţe. Creşterea producţiilor agricole după cel de-al doilea război mondial este legată de utilizarea substanţelor chimice în combaterea bolilor. în general. de câte 2. despre utilizarea apei de mare cu proprietăţi chimice în combaterea buruienilor). . poate marca prima generaţie a substanţelor chimice în agricultură. aproape 50 ani. problematica abordării metodelor de combatere s-a modificat total. după descoperirea de către Pokorny şi Templeman a două substanţe din grupa clorofenoxiacetici: 2. metribuzin. terbutrin) bazate pe triazine. In decursul istoriei aceste produse chimice pentru combaterea buruienilor au cunoscut mai multe generaţii.Concomitent cu creşterea populaţiei în timp au evoluat. în prezent. Aceste substanţe se folosesc şi astăzi în combaterea buruienilor din culturile de porumb şi cereale păioase şi reprezintă a doua generaţie de erbicide. A treia generaţie de produse chimice o putem nominaliza odată cu descoperirea erbicidelor reziduale (atrazin. de a micşora impactul asupra plantelor şi mediului şi de a micşora doza la hectar. precum şi generaţiile acestor produse chimice. Vergiliu menţiona. Putem spune că începutul utilizării substanţelor chimice în agricultură este după anul 1941. Darwin dă prima indicaţie de existenţa unei substanţe care stimulează creşterea. suntem contemporanii generaţiei amestecurilor de substanţe chimice. tehnicile de cultură şi odată cu acestea şi metodele de combatere a buruienilor. Dacă de la începuturile sale istorice omul a început să acumuleze cunoştinţe empirice privind combaterea chimică a buruienilor (în scrierile sale. Sfârşitul secolului XX marchează utilizarea izolată a câtorva substanţe chimice anorganice în distrugerea buruienilor (cianamida de calciu. Pentru a putea defini conceptul de combatere chimică a buruienilor trebuie să avem în vedere evoluţia descoperirii şi utilizării a-cestor produse în timp. de-a lungul istoriei. Odată cu descoperirea primelor substanţe cu efect în combaterea buruienilor din culturile agricole.

Putem spune că utilizarea produselor chimice de sinteză în combaterea buruienilor este de dată recentă. Tabelul 7. se poate vorbi de o utilizare pe scară mai largă a erbicidelor în agricultură. Utilizarea acestor produse în agricultură în combaterea buruienilor au luat numele de erbicide (de la cuvintele latineşti herba = iarbă şi cedocedere = a ucide). aplicate pe sol sau în culturile agricole. erbicidele sunt substanţe de sinteză care.1. Deci. încât putem spune că astăzi este practic imposibil să realizăm producţii mari fără erbicide. începând din anul 1970. Creşterea nevoilor de hrană ale oamenilor a condus nemijlocit la dezvoltarea unei industrii chimice cu capacităţi imense de producţie. Consumul de pesticide pe plan mondial şi în România . Consumul de erbicide la nivel planetar şi naţional este în strânsă legătură cu cerinţele de hrană ale oamenilor şi cu necesităţile industriilor prelucrătoare din agricultură. In ţara noastră se poate spune că. provoacă moartea buruienilor.

d) determină costuri unitare de producţie mici şi profituri nete mari. apa şi aerul din zona în care sunt aplicate.650 6. e) necesită personal bine instruit şi o tehnică de aplicare adecvată şi specială.85 6. prăşitul.împiedică realizarea de rotaţii şi asolamente. în funcţie de natura chimică a erbicidului.500 erbicide.000 mg/kg corp). c) într-un timp scurt.80 In prezent putem afirma că au fost descoperite peste 2.Produsele Erbicide Insecticide Fungicide Altele Total în lume (mii.850 2. Utilizarea acestor substanţe active în amestec fac ca sortimentul de erbicide care este la îndemâna fermierului de azi să fie vast. uşor şi repede se pot controla (trata) suprafeţe mari.750 27.53 1. Aceste produse sunt fabricate sub diferite denumiri comerciale. . valoarea DL50 este mare. cositul. . peste 10. b) reduce numărul lucrărilor mecanice cu întreţinerea culturilor. 14. Dintre dezavantajele utilizării erbicidelor amintim următoarele: . Ele se aplică cu maşini de erbicidat terestre sau cu aviaţia utilitară.poluează solul.25 8.125 44. în România (mii.lasă în sol şi recoltă cantităţi mai mari sau mai mici de reziduuri. comparativ cu praşilele manuale şi mecanice. f) nu sunt toxice pentru om şi animale (au toxicitate mică.16 31. Principalele avantaje ale folosirii erbicidelor sunt: a) înlătură lucrări ca plivitul. deci au o productivitate foarte mare.375 80. în funcţie de ţara sau firma producătoare. ca denumiri comerciale. din care peste 220 sunt folosite ca substanţe active în producţie. economisindu-se forţa de muncă umană. ca urmare a efectului remanent din sol. Folosirea erbicidelor în combaterea buruienilor prezintă atât avantaje cât şi unele dezavantaje. economisindu-se energie fosilă şi evitând tasarea sau degradarea însuşirilor fi zice ale solului. .

selectivitatea faţă de diverse plante cultivate. Este extrem de important de ştiut care este intervenţia acestor erbicide în lanţul trofic şi care sunt consecinţele acestor intervenţii. . CLASIFICAREA Şl STRUCTURA ERBICIDELOR Pentru elaborarea unui program de combatere chimică a buruienilor trebuiesc cunoştinţe temeinice despre erbicide.aspecte economice.regulile de protecţie a muncii.formele sub care sunt condiţionate. folosirea erbicidelor presupune în primul rând cunoştinţe temeinice despre produse (erbicide).proprietăţile fizico-chimice. Singura fără confuzii şi acceptată de toii specialişti este clasificarea după natura lor chimică. . De aceea. de fier. Din grupa erbicidelor anorganice fac parte sărurile de amoniu. despre reacţia plantelor de cultură la aceste produse şi apoi pregătirea corespunzătoare a celor care le folosesc. toate având importanţa cuvenită pentru cel care le foloseşte.aspecte de toxicitate.domeniul de utilizare. operaţia de aplicare a erbicidelor trebuie socotită ca o măsură care vine să completeze celelalte metode clasice de combatere a buruienilor şi nu de înlocuire a lor. de calciu.spectrul de combatere al buruienilor. Marea . Fiecare herbolog care se respectă realizează o clasificare a acestor produse în felul său. Numărul mare al erbicidelor impune clasificarea acestor după mai multe criterii. . de potasiu sau de sodiu.prevenirea şi eliminarea poluării cu erbicide etc. .Deci.mecanismul de acţiune al acestora. despre tehnica de aplicare.tehnicile de aplicare. . . . . . . şi anume: . a) Clasificarea erbicidelor după natura lor chimică Există două grupe de erbicide: organice şi anorganice.proprietăţile fiziologice şi biochimice. . de magneziu. de cupru.

Diizocab. .).inidazolinone (Arsenal. . Frontier.). . Diizocab etc. Gesaprim. Buctril etc. Dicotex. Grodyl. 2. Dicopur M. . . Relay.benzonitrili (Bromotril. .carbamaţi (Betanal. Aramo). Panida. .derivaţi ai benzofuranului (Nortron). . .). Goal etc. Arelon). Roundup. Buctril Universal. Targa etc.). Horness etc. Titus). Sencor.diazine (Basagran.diverse (Comand. Treflan. Eradicane. Racer. Starane.amide (Dual Gold.sulfonilureice (Glean. Icedin Super. Treflan. Afalon. .). Gallant. Touchdown).). Tomigan etc. DMA-6.isoxazoli (Merlin.difenili-eteri (Blazer. Dikotex.erbicide cu selectivitate fiziologică sau chimică (Guardian.arilaxiacizi (SDMA.). Compas etc.majoritate a acestor produse nu se mai fabrică în prezent sub această formă. Pivot.). Mecloran.triazine şi triazinone (Gesagard. Lintur. ele însă participă la realizarea altor produse. Select. Stomp etc.). Lasso. Glyphogan. Această grupă cuprinde următoarele clase de erbicide: . . Grupa erbicidelor organice cuprinde marea majoritate a erbicidelor folosite în prezent în combaterea buruienilor.erbicide cu selectivitate de natură morfologică sau anatomică (SDMA. Venzar etc.compuşi cu amoniu cuaternar (Reglone. Sekator etc. Starane.toluidine (Bălan. .). Eflurin. Agil. Onezin. . .). b) Clasificarea erbicidelor după selectivitate: A. amestecuri (Primextra Gold. Gramoxone etc. . Lasso.ciclohexan dione (Nabu.). Modown. Sansac.derivaţi picolinici (Lontrel. Erbicide selective (în care sunt grupate majoritatea erbicidelor) cu următoarele subgrupe: . . Buctril M). Prome-trex etc. Fusilade. . Bolero).ureice substituite (Linurex.aminofosfaţi (Basta.). Targa. . Raft). Focus Ultra. Guardian. .4-D etc.

Dicotex.erbicide selective la doze moderate (Basagran. erbicide sistemice (2. Modown.). Icedin Forte. Gesagard etc. Dicotex. 3. SDMA. B asta.). Buctril. Lintur etc.erbicide care se absorb prin coleoptil şi hipocotil (Guardian. Erbicidele sistemice se împart la rândul lor în următoarele subgrupe: . Brominal etc. Venzar.).). 2. erbicide reziduale (Onezin. Pivot etc.erbicide care acţionează asupra respiraţiei (Aretit. Erbicide neselective sau totale (Reglone. . d) Clasificarea erbicidelor după principalele procese metabolice asupra cărora acţionează: . SDMA. c) Clasificarea erbicidelor după modul de acţiune 1. Velpar. . odată cu pregătirea patului germinativ şi se încorporează în sol (p. = pre planting incorporated).i. Reglone). .erbicide care se absorb în principal prin rădăcină şi secundar prin frunze (Onezin. 2. Glean. Gramoxone etc. Arsenal. Dual Gold etc.4-D.).).4-D. Glyphogan. Roundup.p. Glean. Sencor etc. Diizocab.). Aretit. Bălan.erbicide care acţionează asupra fotosintezei . Buctril. Afalon. Gesagard. Tackle etc.erbicide care se aplică înainte de semănat. Diizocab). .. Racer. B. Modown.). e)Clasificarea erbicidelor după epoca de aplicare . . Sencor etc.).inhibă reacţia H:H în fotoliza apei (Atrazin.erbicide care se absorb numai prin frunze (Starane. Roundup. Lasso. Icedin Super etc. .erbicide care acţionează asupra germinaţiei seminţelor (Treflan. .).erbicide cu selectivitate de poziţie sau mecanică (Onezin.4-D. Betanal etc.erbicide care se absorb în principal prin frunze şi secundar prin rădăcini (Asulox.). Prometrex.). Aretit etc. .erbicide care acţionează asupra vârfurilor de creştere (hormonale) (2. Gesaprim. erbicide de contact (Basagram.

.).erbicide fabricate sub formă de pulberi (pudre) muiabile (WP.000 mg/kg corp) cu etichetă neagră. .erbicide care se aplică după răsărit. moderat toxice (gr.puternic toxice (gr. Dicotex. SDMA. b)nevolatile. FW) (Primextra Gold. . . . P.erbicide fabricate sub formă de soluţii apoase (WS) (Asulox.erbicide care se aplică imediat după semănat.Această grupă. Prometrex. g)Clasificarea erbicidelor după gradul de toxicitate . în funcţie de gradul de volatilizare al erbicidului.erbicide fabricate sub formă de granule dispersabile în apă (WG) (Lintur. înainte de răsărit sau preemergent (Gesagard.erbicide care se aplică înainte de recoltare sau pre harvesting (Roundup. Teii etc. Glyphogan etc.).cu toxicitate redusă (grupa IV de toxicitate cu DL50 > 1. II de toxicitate cu DL50 între 50 şi 200 mg/kg corp) cu etichetă verde. .).erbicide fabricate sub formă de emulsii concentrate (EC. Atrazin. Oltisan etc. Primextra Gold etc. în timpul perioadei de vegetaţie sau postemergent (Agil. Mecloran.erbicide fabricate sub formă de granule (G) (Dymid etc.). .). încorporate adânc (8-12 cm) (Treflan. Glean. Logran. Lasso. Lasso. Treflan. Flexidor.). Buctril etc.). .) (Onezin. Furore..extrem de toxice (gr.000 mg/kg corp) cu etichetă albastră. .). sesubdivide în: a)volatile. Reglone. încorporate superficial (3-5 cm) (Dual Gold.erbicide fabricate sub formă de paste fluide sau suspensii concentrate (S. Diizocab etc.). . f)Clasificarea erbicidelor după forma de condiţionare .). Gesaprim.C. Trophy etc. Dual etc. Rival etc.U. SDMA. I de toxicitate cu DL5CK50 mg/kg corp) cu etichetă roşie. Targa. Venzar. CE) (Guardian. Dicopur. Gesagard. Pyramin etc. Sencor. III de toxicitate cu DL50 între 200 şi l . .).

creşterea fitotoxicităţii (de exemplu. Este un amestec fizic. Erbicidele sunt fabricate sub următoarele forme: soluţie concentrată. sunt însă solubile în ulei. 2. sau WS). In etapa actuală. care să permită împrăştierea uniformă pe suprafaţa ce urmează a se trata. adjuvanţi (polimeri. Marea majoritate a erbicidelor se fabrică sub formă de emulsii concentrate. emulgatori etc. . calcar). . Soluţia concentrată (S. diluanţi.pentru a putea fi manipulate mai uşor în timpul folosirii. Substanţa în care se dizolvă se numeşte dizolvant.C. .FORMELE SUB CARE SUNT FABRICATE ERBICIDELE Erbicidele fabricate sub formă de substanţă pură sunt foarte puţine.). Foarte adesea ca substanţă dizolvant se foloseşte apa şi mai rar uleiul de petrol. pudră umectabilă. iar substanţa care se dizolvă se numeşte dizolvat. fiecare granulă de dimensiuni de câţiva mm conţine cantitatea de substanţă activă pe care o are produsul unitar). tablete efervescente etc. Emulsia concentrată (EC. . Se găsesc sub formă moleculară sau ionică. în cazul granulelor.creşterea rezistenţei erbicidelor la diferite condiţii de mediu. Aceste erbicide nu sunt solubile în apă. substanţele erbicide sunt amestecate (formulate) cu diferiţi solvenţi.realizarea unui amestec şi a unei dispersii uşoare şi rapide a substanţei active a erbicidului în apă sau în alte substanţe (ulei). pentru următoarele aspecte: . concentrat emulsionabil. omogen a două sau mai multe substanţe care nu mai pot fi separate prin metode mecanice. pastă (suspensie lichidă). Este un erbicid a cărui substanţă activă este dizolvată în ulei. Majoritatea erbicidelor solubile în apă se produc sub formă de soluţie concentrată (SDMA. granule. argilă. CE). iar când se amestecă cu apa formează o emulsie. cu scopul de a obţine un volum mai mare. granule dispersabile în apă.4-D etc.

Dual.). P.) sau concentrat în suspensie. Termenul corect ar trebui să fie "pudră dispersabilă" pentru că însuşirea principală a acestor erbicide nu este cea de umezire. un diluant (bentonită) şi substanţa ajutătoare dispersabilă şi umectabilă (acetat de polivinil. Guardian. Dacă este depozitat o perioadă mai îndelungată erbicidul se poate separa de substanţa în care este diluat şi de aceea înainte de a fi utilizat se agită ambalajul (se roteşte ambalajul de câteva ori). ci de dispersare în apă. silicat de aluminiu etc. se obişnuieşte . In timpul aplicării este nevoie de agitare permanentă pentru a se evita depunerea acestuia.S. Pasta fluidă (FW.dry flowable) sau WG (water granule). Din această grupă fac parte erbicidele triazinice (Gesagard. Onezin. Agil. Sunt granule de dimensiuni mici care în contact cu apa dispersează (se dizolvă) imediat. Au un aspect de lichid vâscos (gros). Când acestea se amestecă cu apa se obţine o suspensie. Pudră umectabilă sau muiabilă (WP. Venzar. Pyramin etc. Provine de la cuvântul din limba engleză flowable (care curge). Sunt amestecuri solide dintre erbicide mărunţite fin (pentru a putea trece prin sitele şi duzele instalaţiilor de aplicare. de regulă apa).).U. Din a-ceastă grupă fac parte erbicidele Primextra Gold. Lasso. Sub această formă sunt fabricate erbicide care au o solubilitate foarte redusă atât în apă cât şi în ulei. Sencor etc. C. fapt pentru care aceste erbicide se introduc direct în rezervorul instalaţiei de erbicidat. Sunt erbicide solide sau lichide suspendate (diluate într-un lichid. Mistral. Pentru faptul că din această categorie de erbicide formulate astfel fac parte substanţe care se aplică în doze mici şi foarte mici. Din această categorie fac parte erbicidele Treflan.La pregătirea soluţiei şi la aplicarea ei trebuie obligatoriu ca sistemul de amestec (barbotare) al instalaţiilor să funcţioneze în timpul aplicări. Fusilade etc.pudră umectabilă). Când amestecul apă + erbicid este liniştit imediat deasupra apare o pată grasă care este erbicidul.) (provin de la cuvintele englezeşti wettable powder . Granule dispersabile (DF .

Sub această formă de plic. precum şi 1-2 ani ca la erbicidele reziduale (Na TA etc). De exemplu. deci un plic hidrosolubil = o doză. erbicidele se pot aplica la suprafaţa solului înainte ca buruienile să apară sau pe frunze. adică fiecare granulă conţine tot atâta substanţă activă cât are unitatea de măsură. Sunt asemănătoare cu tabletele folosite în medicaţia umană. . doza de erbicid se introduce în rezervor şi în câteva secunde se dizolvă atât plicul cât şi granulele. Acest lucru diferenţiază net aceste produse formulate în acest mod de cele formulate sub formă de pulbere umectabilă sau pudră. Tell. Erbicidul îşi păstrează însuşirea de fitotoxicitate o perioadă de timp numită „agrodisponibilitate toxică” sau efect persistent şi distrug buruienile pe măsură ce acestea apar.9% şi trisulfuron 4. un plic hidrosolubil conţine cantitatea de erbicid la hectar. Se fabrică sub formă de granule. Se evită astfel contaminarea utilizatorului. după ce buruienile au răsărit.). dar mai ales se evită greşelile de dozare (se ştie precis că o doză de erbicid se aplică la unu hectar) (exemplu Lintur. Sencor etc). Metode de aplicare a erbicidelor După locul prin care pătrund în plante şi după locul în care acţionează. De regulă. erbicidele formează un strat toxic.1%. pastile etc.9%. Gesagard.1% şi dicamba 69. Titus etc. Lintur 75 WG are în compoziţie dicamba 65.ca ele să fie ambalate în material hidrosolubil (un polimer care se dizolvă rapid în apă) şi poartă numele de "plic hidrosolubil". Acest efect poate să fie de 2-3 săptămâni (ca la majoritatea erbicidelor) sau 5-6 luni ca la câteva erbicide reziduale (Atrazin. Tablete efervescente. Când sunt aplicate la suprafaţa solului (locul de unde germinează majoritatea seminţelor. Glean. Aceste granule se fabrică prin procesul de extrudere. Fiecare granulă din compoziţia acestui produs are trisulfuron 4.

La culturile de păioase sau prăşitoare.erbicidele nevolatile se încorporează la 3-5 cm. erbicidele volatile (cele care se evaporă la anumite temperaturi sau datorită vântului) se încorporează imediat cu grapele cu discuri. concomitent cu aplicarea sau nu mai târziu de 20-25 minute. Aplicarea preemergentă a erbicidelor. în acest mod sunt aplicate erbicidele aşa-numite de poziţie (ex. urmând ca buruienile dintre rânduri să fie distruse prin praşile mecanice. . imediat după semănat şi înainte de răsărit realizează la suprafaţa solului o peliculă toxică.i. Gesagard sau Prometrex). (preplanting incorporated) înainte de semănat se face pe toată suprafaţa şi este obligatorie încorporarea acestora. reducerea dozei de erbicid. Aplicare erbicidelor pe zona rândului are ca efect eliminarea praşilelor manuale. însă semănatul florii-soarelui la adâncimea de 6-7 cm duce la evitarea contactului rădăcinilor cu erbicidul. Cantitatea de apă folosită la aplicarea acestor erbicide este cuprinsă între 300 şi 400 l/ha. care sunt preluate prin sistemul radicular şi sunt toxice pentru floareasoarelui. operaţie efectuată cu grapa cu discuri.erbicidele volatile se încorporează la 8-10 cm. cu efecte financiare pozitive. uzual. erbicidele. diminuarea efectului rezidual al erbicidelor pentru a putea realiza rotaţii şi deci. de asemenea. operaţie efectuată cu combinatorul sau cu grapa cu colţi reglabili. Toate buruienile care răsar în acest interval sunt distruse. Adâncimea de încorporare variază în funcţie de tipul erbicidului astfel: . se aplică pe toată suprafaţa la sol sau în perioada de vegetaţie.p. în final. . un film protector toxic gros de 3-5 cm. Aplicarea erbicidelor p. La culturile de vie sau în plantaţiile de pomi (meri) şi la anumite plante prăşitoare ca floarea soarelui sau porumb se aplică pentru a distruge buruienile de pe zona rândurilor. Sunt. La aplicarea erbicidelor la suprafaţa solului trebuie să avem în vedere: solul să fie bine mărunţit şi moderat pentru ca erbicidul să se împrăştie uniform pe suprafaţa sa.

Condiţiile de climă. după ce s-a ridicat roua. Aplicarea trebuie să se facă pe timp calm.tipul erbicidului folosit (Erver şi colab. sau 3-4 cm înălţime etc.multe erbicide care se aplică în preemergenţă (Dual Gold. Căile de pătrundere a erbicidului în plante variază în funcţie de tipul erbicidului. faza de brădişor la in. . citat de Gh. . pot să metabolizeze erbicidele sau au anumite însuşiri morfo-anatomice care le permit să fie tolerante la erbicide. Acestea sunt sensibile numai într-o anumită fază.).). Trophy etc.. . 1968. faza de 2-3 frunze trifoliate la leguminoase. ABSORBŢIA ERBICIDELOR Şl TRANSLOCAREA LOR ÎN PLANTE Erbicidele distrug buruienile la contactul ce acestea (cazul erbicidelor de contact) ori de îndată ce au pătruns în plantă. Aplicarea postemergentă (postem.faza de dezvoltare a plantelor de cultură.) în perioada de vegetaţie. avem sfârşitul perioadei de înfrăţire până la formarea primului internod la aplicarea erbicidelor la cerealele păioase. 1996). cu temperaturi ce depăşesc 10-15°C. 2-3 frunze. La aplicarea postemergentă se au în vedere următoarele aspecte: .faza de dezvoltare a buruienilor ce trebuiesc distruse.25 m/s). soiul sau hibridul cultivat şi evoluţia condiţiilor de mediu. Budoi şi A. La aplicările postemergente viteza vântului trebuie să fie foarte mică pentru a evita fenomenele de derivă laterală sau drift (sub 0. Faza de dezvoltare a plantelor de cultură este faza în care acestea sunt cele mai tolerante. de umiditate şi de vânt. . Lasso. Penescu. numită faza de rozetă (ex. La aplicarea erbicidelor postemergente trebuie să se ţină seama de faza de dezvoltare a buruienilor.condiţiile de temperatură. Astfel. fără vânt. faza de 3-4 frunze la porumb etc. specia şi uneori varietatea. Harness. prin rădăcină şi apoi circulând în interiorul ei prin vasele sistemului circulator (cazul erbicidelor sistemice).

). fie pătrunzând în interiorul lor. în numeroase cazuri. De multe ori. Căile de pătrundere a erbicidelor în plante variază în funcţie de: tipul de erbicid utilizat. . lăstari. care apar în relaţia erbicid-plante şi care ne ajută la elaborarea celor mai potrivite tehnologii de utilizare a erbicidelor cât şi la obţinerea de produse sănătoase şi menţinerea mediului înconjurător curat. ABSORBŢIA ERBICIDELOR APLICATE LA SOL Aplicarea erbicidelor la suprafaţa solului se face pentru 3 motive principale: . modul de aplicare al erbicidului (preemergant. Erbicidele pătrund în plantă fie prin părţile subterane (sămânţă. tulpină). muguri. cârcei.ABSORBŢIA ERBICIDELOR ÎN PLANTĂ Utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor presupune cunoaşterea unor mecanisme fiziologice (biofizice şi biochimice). rădăcini etc. fie prin ambele căi în acelaşi timp. Pentru a fi toxic erbicidul trebuie să ajungă (să fie transportat.unele dintre erbicide sunt absorbite mult mai uşor prin organele subterane decât prin organele aeriene ale plantelor. ţesuturi. translocat) la locul de acţiune (vârful de creştere al rădăcinii sau tulpinii. speciile şi uneori chiar soiurile şi hibrizii de plante. erbicidele trebuie să intre în contact cu acestea fie direct (cazul erbicidelor de contact). acţionând asupra seminţelor aflate în sol şi cărora le inhibă germinaţia sau dezvoltarea rădăcinilor (sunt alte erbicide care se . influenţează acţiunea toxică a erbicidelor asupra plantelor.distrugerea buruienilor înainte de răsărire şi ca atare. ppi etc. Pentru a distruge buruienile.).sunt erbicide care au efect numai dacă sunt aplicate la sol. postemergent. în sistemul circulator (cazul erbicidelor sistemice). . locul de pătrundere a erbicidelor în plante nu este şi locul de acţiune al acestora. eliminarea concurenţei cu plantele de cultură în primele faze de vegetaţie. fie prin părţile aeriene (frunze.). Căile de pătrundere. diferite organe ale plantei etc.

bulbi. Sunt însă plante care nu absorb erbicidele prin rădăcini. b) Absorbţia prin rădăcini. dar sunt şi erbicide care aplicate la sol nu se absorb prin rădăcina plantelor. care ajung în stratul cu erbicid (cazul erbicidelor rămase la suprafaţa solului neîncorporate). la graminee absorbţia prin rădăcini este foarte mică. La contactul cu seminţele în timpul germinaţiei erbicidele pot fi adsorbite sau absorbite. împreună cu apa de precipitaţii sau de irigaţie. de coleoptil. Pătrunderea prin rădăcini a erbicidelor aplicate la sol este una din căile importante prin care acestea ajung în plante. Exemplu. când planta consumă energie pentru a absorbi erbicidul. Erbicidele aplicate la sol pot rămâne la suprafaţa solului acţionând ca un erbicid pelicular. Erbicidele aplicate pe sol pot fi absorbite de plante prin următoarele organe: a) Absorbţia prin seminţe. rizomi. la suprafaţă. Dual Gold nu se absorb prin rădăcini. erbicidele Mecloran. Absorbţia propriu-zisă se face la nivelul perişorilor absorbanţi (radiculari). tuberculi. drajoni etc. Deplasarea erbicidului în sol are loc şi prin difuziune (diferenţa de concentraţie dintre diversele puncte ale solului). Lasso. de rădăcini. stoloni. Pătrunderea erbicidelor prin absorbţie poate fi pasivă (odată cu şuvoiul de apă. ci prin coleoptil sau hipocotil. Rădăcinile tinere au . soluţia solului) sau activă. seminţele absorb apa şi odată cu ea pătrunde şi erbicidul).). Erbicidul ajuns astfel în sol poate fi preluat prin absorbţie de către seminţele în curs de răsărire (pentru a germina. în funcţie de volatilitatea acestuia (810 cm pentru cele volatile şi 3-5 cm pentru cele nevolatile). iar la plantele dicotiledonate absorbţia prin rădăcină a erbicidelor este principala cale. fie se încorporează în sol la diferite adâncimi.organe care se dezvoltă în sol). Cele adsorbite rămân în tegument sau la suprafaţa tegumentului seminal. Contactul cu erbicidul din sol se face în procesul de creştere a rădăcinilor sau tinerelor plantule. Erbicidele din sol sunt dizolvate sau dispersate în soluţia solului şi transportate cu acestea în organele subterane ale plantei şi apoi mai departe până la locul unde acţionează toxicul. cele absorbite pătrund odată cu apa (soluţia solului) în interiorul seminţei.absorb numai prin hipocotil sau coleoptil .

trifluralin (Treflan).). care nu ajung într-unul dintre aceste sisteme. De altfel. umiditatea solului şi în special de anumite caracteristici ale solului. Ca atare. În acest caz. dinitroaniline etc. Uniformitatea distribuţiei depinde de metoda de aplicare. cu cât ne depărtăm de vârful rădăcinii cu atât scade puterea de absorbţie a erbicidelor. Transportul (translocarea) erbicidelor absorbite prin rădăcină către locurile de acţiune se face de regulă odată cu seva brută. cum ar fi capacitatea de absorbţie şi. Erbicidele. Pentru a fi eficace erbicidele trebuie să străbată mai întâi pereţii celulelor pilifere. pH-ul. în procesul creşterii. posibilitatea de spălare a erbicidului din zona rădăcinii. iar de aici să ajungă în sistemul vaselor conducătoare liber sau lemn. trece prin .4-D . şi care sunt rapid translocate din rădăcini în ţesuturile de creştere.SDMA. de unele caracteristici ale erbicidului şi de condiţionarea acestuia. se depun în spaţiul liber din pereţii celulelor sau sunt eliberate din nou în soluţia solului şi prin urmare nu manifestă acţiune toxică pentru plante (Gh. clorambnenul . majoritatea erbicidelor aplicate la sol se plasează şi sunt distribuite în stratul de 2-6 (8) cm adâncime. Absorbţia începe cu o fază rapidă de pătrundere. c) Absorbţia prin coleoptil şi plantulă (hipocotil). Exemple de erbicide care se absorb prin rădăcini: atrazin (Onezin). Absorbţia radiculară este un proces dependent de numeroşi factori: temperatură. un factor esenţial. determinant pentru eficacitatea acestora. respectiv. plantula (prin coleoptil şi hipocotil). erbicidul trebuie plasat în zona în care se dezvoltă rădăcinile. Budoi şi colaboratorii. prin sistemul vaselor conducătoare lemnoase (xilem). Sunt alte erbicide care sunt translocate mai lent (ex. de asemenea. 2.Amiben. Plasarea erbicidelor în sol este. rizodermice şi corticale.capacitate mai mare de absorbţie comparativ cu cele mature. urmată de o fază mai lentă. Zona de absorbţie principală se situează la 5-50 mm de vârful rădăcinii. 1994). hipocotil sau tânără plantulă reprezintă principala cale de absorbţie a unor erbicide aplicate la sol în plante şi singura cale a unor plante de a prelua erbicidele aplicate în sol. linuron (Afalon) etc. Pătrunderea erbicidelor prin coleoptil. precum şi de unele însuşiri ale solului şi a echipamentelor de aplicare.

cârcei. caracteristicile produsului aplicat (natura substanţei active şi formularea ei). Dacă buruienile sunt răsărite. pereţii celulari. Intervin. lumina etc. stadiul de dezvoltare a plantelor. aplicarea erbicidelor la sol are efect nesatisfacător. Ca atare. ca şi metodele de aplicare. Pătrunderea şi absorbţia erbicidelor prin frunze. umiditatea. ceea ce are ca efect o creştere anormală sau chiar moartea. Eradicane. În procesul de absorbţie foliară.) este influenţată de numeroşi factori: natura suprafeţei plantei. plasmalema) Absorbţia foliară este completă când erbicidul este eliberat în citoplasmă de unde prin sistemul vaselor liberiene (floem) ajunge în alte părţi ale plantei . formaţiunile speciale şi structura lor.stratul de sol toxic şi absoarbe erbicid. de asemenea. lăstari etc. trebuie folosite erbicide foliare (postemergente). Olticarb etc. Dual. erbicidele trebuie să străbată mai multe bariere (cuticula.). temperatura. d) Absorbţia erbicidelor prin organele aeriene. Exemple de erbicide care pătrund prin coleoptil şi plantulă sunt thiocarbamaţii (Mecloran. tulpini şi formaţiuni speciale (muguri.

Pilozitatea frunzei.). diferite răni deschise. Reţinerea erbicidelor la suprafaţa frunzelor depinde de însuşirea frunzelor de a se umezi şi de tensiunea superficială a amestecului. pentru a uşura reţinerea şi pătrunderea erbicidelor prin frunze. cuticulă şi epidermă etc. Frunzele tinere reţin mai bine soluţia de erbicid. Absorbţia erbicidelor depinde de forma şi suprafaţa frunzelor. dimensiunea şi rigiditatea perişorilor prezenţi pe frunze au importanţă în reţinerea erbicidelor la suprafaţa frunzelor. lăsând zone prin care erbicidele pot pătrunde. după cum urmează: e) . (Ex. b) Suprafaţa frunzei. Numărul. deşi formează o cantitate mai mare de ceară (aspect fainos). d) Vârsta plantelor. de stadiul de dezvoltare al frunzei. Uniformitatea frunzei. erbicidele se aplică împreună cu substanţe surfactante neionice. erbicidul Dynam 75 care combate foarte bine specia Chenopodium din culturile de soia etc. De exemplu. orientarea acestora şi de unghiul faţă de direcţia de stropire.CONDITIILE CARE INFLUENŢEAZĂ ABSORBŢIA FOLIARĂ Gradul de reţinere a unui erbicid foliar depinde de mulţi factori: a) Caracteristicile morfologice ale plantelor. poate fi combătută datorită dispunerii intermitente (întrerupte) a acestei ceri pe frunză. comparativ cu frunzele mature. stomate etc. precum şi de prezenţa formaţiunilor speciale (perişori. Pătrunderea erbicidelor în frunze se face prin stomate. omorândo. Chenopodium album. Trend). densitatea. care au rolul de a curăţa (spăla) frunza de ceruri (straturi de aleurone) şi a lăsa stomatele libere pentru a primi erbicidul (exemplu. care sunt mai cerate. modul de dispunere a stratului de ceară joacă un rol important în reţinerea şi absorbţia erbicidelor c) Calitatea stratului de ceară. Are un rol important în reţinerea erbicidelor. Extravon.În etapa actuală. Citowet.

Pentru a pătrunde prin stomate trebuie ca acestea să fie deschise şi acest lucru este dependent de condiţiile de climă (temperatură. fie indirect prin realizarea turgescenţei celulelor frunzelor (când sunt turgescente celulele frunzelor. calitatea stropirii. Pot influenţa direct reţinerea sau absorbţia (o ploaie imediat după aplicare spală particulele de pe suprafaţa frunzei îndepărtându-le). deoarece acestea sunt aşezate în marea lor majoritate pe suprafaţa inferioară a frunzelor. Pătrunderea prin cuticulă şi epiderma frunzei reprezintă principala cale de intrare a erbicidelor prin frunză Deşi cuticulă este ceroasă. ea este străpunsă cu uşurinţă de majoritatea erbicidelor. Nu este principala cale de pătrundere a erbicidelor prin frunze. Deci. Cu cât diametrul median al picăturilor creşte reţinerea şi pătrunderea sunt mai mari. lumină etc. unelte de lucru sau grindină şi reprezintă o cale cu totul ocazională de pătrundere a erbicidelor. Imediat sub cuticula ceroasă se găseşte epiderma. erbicidul trebuie să posede anumite proprietăţi chimice (ex. circulaţia sevei devine mai activă şi sunt mai uşor . pătrunderea erbicidelor prin cuticulă şi epidermă. pentru a pătrunde în frunze. condiţiile de mediu. Pentru a înlesni reţinerea şi pătrunderea erbicidelor în plante acestea au în formulare diferite substanţe emulgatoare. dar şi unul activ. Absorbţia prin frunze este influenţată şi de calitatea formulării erbicidelor. astfel: calitatea formulării erbicidelor. substanţe tensioactive. Aceste răni pot fi provocate de insecte. Dimensiunile picăturilor formate în timpul aplicării influenţează pătrunderea erbicidului în frunză. Traversarea cuticulei este un fenomen pasiv fizico-chimic.. pătrunderea erbicidelor prin răni. care reprezintă şi ea o stavilă în pătrunderea erbicidelor. muianţi. de calitatea stropirii şi de factorii de mediu. în timp ce traversarea epidermei este un fenomen pasiv. ingrediente. iar contactul cu erbicidul este relativ redus (cea mai mare parte a erbicidelor foliare cad pe partea superioară a frunzei).) şi de momentul tratamentului în timpul zilei. polaritatea moleculelor).pătrunderea prin stomate.

Budoi şi A. străbat citoplasmă şi ajung în mitocondrii. diviziunea celulară. fenomen care face posibilă pătrunderea altor cantităţi. în nucleul celular sau în cloroplaste. Când clima este foarte uscată (secetă şi arşiţă).penetrate de erbicide). deoarece grăbeşte evaporaţia şi volatilizarea erbicidelor. implicit. În cloroplaste are loc procesul de fotosinteză . metode de aplicare etc. temperatura.proces care poate fi afectat de numeroase erbicide (triazine. 1996). iar cunoaşterea lor ne ajută să luăm decizii cu privire la doză. majoritatea erbicidelor cer un interval de minimum 5-6 ore pentru a pătrunde în frunze. Precipitaţiile căzute imediat după aplicarea erbicidului spală picăturile şi pot micşora efectul acestuia. La temperaturi ridicate se dezvoltă o cuticulă groasă. încetinirea creşterii. puţin permeabilă. Efectul distrugător al erbicidelor poate avea loc imediat ce vin în contact cu părţile plantei sau după pătrunderea lor în plante. Mecanismul prin care erbicidele provoacă moartea buruienilor sau a plantelor sunt multiple. În această zonă acţionează erbicidele din clasa dinitrofenoli (Aretit etc. iar picăturile de erbicid se evaporă foarte repede. dipiridilici şi derivaţi ureici). oprirea fotosintezei. Penescu. iar în final. umiditatea şi precipitaţiile. Dintre factorii de mediu care pot influenţa absorbţia prin frunze menţionăm în principal: lumina care creşte absorbţia erbicidelor prin stimularea fotosintezei. În mitocondrii este localizat procesul de respiraţie. Temperaturile moderate favorizează absorbţia foliară. după care ploile nu mai au efect de spălare . După pătrunderea prin cuticulă şi epidermă. ACŢIUNEA ERBICIDELOR ASUPRA PLANTELOR Prin "mod de acţiune" al erbicidelor înţelegem "mecanismele prin care acestea determină dereglarea funcţiilor vitale. absorbţia erbicidelor. epocă de aplicare.transformarea energiei luminoase în energie chimică . . vântul influenţează negativ absorbţia. moartea plantelor" (Gh. Odată cu seva elaborată se deplasează şi erbicidele. stomatele sunt închise. Temperaturile scăzute frânează fotosinteza şi deci.). După aplicarea foliară.

erbicidele se clasifică în două grupe: de contact şi sistemice. în cursul căruia energia luminoasă este captată de pigmenţii clorofilieni. stadiul de întuneric. Basagran.În nucleul celular . Erbicidele de contact se numesc aşa deoarece omoară celulele şi ţesuturile cu care vin în contact. Prin acţiunea erbicidelor poate fi influenţată permeabilitatea şi funcţiile celulare. cu repercusiuni asupra sintezei proteinelor. Ca atare. trecerea de la viaţa latentă la cea activă. nu sunt transportate în plantă. Efectul lor distrugător este izolat la locul unde a ajuns picătura. Ca atare. fiziologice şi biochimice ale plantelor. înmagazinată anterior sub formă de ATP şi NADPH. Erbicidele sistemice pătrund în diferite organe ale plantelor şi sunt translocate prin sistemul de liberi sau lemnos până la locul de acţiune. diferenţierea celulelor. iar oxigenul este pus în libertate. moartea survenind după o perioadă mai lungă de timp (2-3 săptămâni de la data absorbţiei). Denumirea de erbicide de contact se referă la cele cu aplicare foliară (Reglone. Erbicidele de contact manifestă o toxicitate rapidă (acută). acestea devin foarte permeabile şi pierd prin scurgere conţinutul celular. este utilizată . Gramoxone. Unele erbicide ard frunzele (picăturile de erbicid au rol de lupă care captează razele solare şi astfel ard ţesuturile). dar şi de însuşirile morfologice.acţionează erbicide ca: MCPA (dicotex). provocând slăbirea şi dezorganizarea membranelor celulare. este transformată apoi în energia chimică ATP şi NADPH. în care energia chimică. Ele pot provoca anomalii morfologice. Modul cum acţionează aceste erbicide este diferit în funcţie de însuşirile fiecăruia. divizarea exagerată.). Basta etc. şi anume: stadiul de lumină. Picloram etc. alungirea. De regulă. erbicidele sistemice pot afecta următoarele procese biologice: a) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra fotosintezei se desfăşoară în două stadii. După modul de acţiune. Acestea omoară lent (cronic).unde se găseşte informaţia genetică necesară reproducerii . aceste erbicide nu se translocă.

Unde acţionează şi ce faze pot perturba erbicidele. perturbând întregul proces de fotosinteză şi provocând moartea plantei.). Ca bilanţ. Se eliberează astfel oxigenul molecular indispensabil respiraţiei aerobe.pentru sinteza moleculelor organice în prezenţa şi cu utilizarea CO2. uracili (Venzar etc. În perturbarea mecanismelor de transfer al energiei acţionează erbicide care inhibă sau blochează aceste procese. hv este energie luminoasă. Cu activitate mixtă acţionează erbicidele cu efect asupra blocării sintezei pigmenţilor carotenoizi şi a lipidelor în membrane. . triazine (Gesaprim.). care înseamnă descompunerea apei sub influenţa luminii în elemente constitutive. dinitrofenoli (Aretit). Multe erbicide intervin în blocarea reacţiei de fotoliză a apei (reacţia Hill). Fotosinteza este singurul fenomen din natură prin care cu ajutorul plantelor cu clorofilă se obţin substanţe organice din substanţe anorganice simple CO2 şi H2O. Gramoxone Basta etc. fenilcarbamaţi (Betanal AM) etc.pot acţiona concomitent în inhibarea transportului de energie şi de electroni. . cuantă de lumină. Din această grupă fac parte dipiridili (Reglone. . în acest complex proces al fotosintezei?: .pot acţiona în perturbarea transferului de electroni. procesul de fotosinteză poate fi reprezentat astfel: hv nCO2 + nH2O -—> (CH2O)n + nO2 (glucid) în care. Această descompunere are loc după următoarea schemă: + hv + + H2O + NADP > NADPH + H + 1/2 O2 hv — energie luminoasă. cuantă de lumină. Sencor). hidroxibenzonitrili (buctril).pot acţiona în perturbarea mecanismelor de transfer al energiei. În transferul de electroni acţionează cele mai multe erbicide: ureice (Linurex). produse şi efecte mai puţin studiate.

Respiraţia aerobă. Tolurex). c) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra absorbţiei apei şi a substanţelor nutritive. este un fenomen cu eliberare a unei cantităţi mari de energie utilizabilă (fenomen exergonic): C6H12O6 + 6O2 > 6CO2 + 6H2O + 373 Kcal Glucoza O parte din energia eliberată este folosită direct de plantă. Ca atare. Linuron. alteori scade conţinutul în aceste substanţe. uneori creşte. Mecanismele prin care erbicidele acţionează în procesul de respiraţie sunt mai puţin cunoscute. S-a emis ipoteza că erbicidele acţionează asupra membranelor mitocondriilor. . ureele substituite (Afalon. derivaţi de uracil (Venzar). în oxidarea acizilor organici din ciclul Krebs sau în procesul de formare de ATP. mecanismul principal al acţiunii erbicidelor în procesul de respiraţie este stoparea reacţiei de formare a ATP în mitocondrii. astfel că această reacţie nu mai are loc. Foarte cunoscut este efectul "decuplant" al erbicidelor în reacţia de formare de ATP: ADP + Pi = ATP în care: ADP = adenozindifosfat Pi = ortofosfat organic Asemenea efect este manifestat de erbicidele Bromotril şi Buctril. b) Acţiunea asupra respiraţiei. Unele erbicide ca triazinele care inhibă fotosinteză pot favoriza acumularea apei în ţesuturi şi organism pentru că odată cu inhibarea fotosintezei stomatele se închid. Acţiunea erbicidelor se poate manifesta în reacţia de glicoliză. iar transpiraţia este oprită. Gesagard).Trei grupe de erbicide au efect manifestat prin blocarea fotosintezei: triazinele (Onezin. Efectul erbicidelor aplicate asupra conţinutului în substanţe nutritive absorbite se manifestă destul de variat. unde este localizată reacţia de fosforilare oxidativă (formarea de ADP şi ATP). reprezentată global prin ecuaţia de mai jos. Sencor. iar restul este înmagazinată în molecule de ATP (adenozintrifosfat) şi utilizată după nevoile celulei.

Utilizarea triazinelor (Sencor. Primul simptom al activităţii erbicidelor este cloroza. Teză de doctorat. de specia plantei şi de stadiul de dezvoltare. cum sunt 2. formând împreună substanţe complexe. Apare fenomenul tipic de "vârf de creştere butonat" sau frunze gofrate şi foarte groase etc. produsă de aplicarea în sol a fenilcarbamaţilor (Sutan. Plantele tinere. produc anomalii morfologice foarte pronunţate. cele tinere şi meristemele de creştere fiind mai sensibile. sunt mai . 1991). fie în mod direct.4-D (SDMA) la porumb a condus la scăderea absorbţiei fosforului. De exemplu. rezultat din dezvoltarea asimetrică şi neregulată a celulelor. Gesagard. provoacă moartea buruienilor prin stres hidric. când sunt aplicate foliar. în special. Simazin. Aceste anomalii pot determina moartea plantelor sensibile. ca fenilcarbamaţii şi MCPA (Dicotex). Erbicidele pot cauza anomalii morfologice în anumite părţi sau în toată planta. a intervenţiei în diviziunea celulară (A. Onezin) duc la creşterea conţinutului în substanţe minerale şi. prin modificarea structurii enzimelor sau unirea cu acestea. Trifluralinul (Treflan) inhibă dezvoltarea rădăcinilor şi germinaţia. Anomaliile morfologice depind de substanţa chimică activă şi de concentraţia ei. Toate aceste efecte sunt dependente de natura erbicidului. fie în mod indirect. Penescu. Unele dintre efectele vizibile ale acţiunii acestor fitohormoni este epinastia. d) Acţiunea erbicidelor asupra structurii morfologice şi anatomice. fără să fie vizibile schimbări morfologice. de natura ţesuturilor atinse. pentru că multe erbicide blochează formarea sau existenţa clorofilei. inhibarea diviziunii celulare în rădăcină. în azot. doza de aplicare şi modul de aplicare.4-D (SDMA). Este dovedit faptul că unele erbicide alterează activitatea enzimatică. aplicate asupra plantelor în curs de răsărire. prin împiedicarea aprovizionării cu energie a unor procese (formarea de ATP). Erbicidele sistemice cu efect de auxine. e) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra activităţii enzimatice. Aplicarea erbicidelor pe bază de 2. care împiedică viaţa normală a plantei. precum şi de specia şi soiul sau hibridul cultivat. Alte erbicide. de regulă. conduc la oprirea diviziunii celulare şi la pipernicirea plantulelor. Diizocab etc. un simptom caracteristic.).

butilat (Diizocab. odată ajunse în plante. a) Translocarea. imobilizate.. (Roisch. Touchdown. oxidarea şi deci trecerea (conversia) acizilor graşi în glucide. efectul toxic se bazează pe inhibarea sintezei proteice în ribozomi. Unele erbicide ca glifosfatul (Roundup.afectate decât cele mature. Acţiunea asupra sintezei lipidelor este specifică unor erbicide volatile din grupa tiocarbamaţilor . sunt supuse la diferite procese fizice. cum sunt prometrinul (Gesagard. 1974). La numeroase erbicide. 1966). Eptam sau Eradicane). de exemplu) blocând în felul acesta sintezele proteice şi nucleice (Tenperli. ACŢIUNEA PLANTELOR ASUPRA ERBICIDELOR Erbicidele. 1975). alterate sau metabolizate. Acţiunea fiziologică constă în blocarea producerii de ceară pe suprafaţa frunzelor. erbicidele pe bază de EPTCC (Eptam sau Eradicane.1966). tirozina etc. cum sunt alachlorul (Lasso. Duke şi colaboratorii (1975) au demonstrat că propaclorul (Satecid) inhibă creşterea rădăcinilor de castraveţi prin inhibarea mai întâi a proteinelor. EPTC. urmată apoi de blocarea sintezei acizilor nucleici. precum şi sinteza lipidelor la spanac (Wilkinson. chimice şi biochimice şi ca urmare ele sunt translocate. Ele blochează. a lipidelor şi a acizilor nucleici. Alirox) au redus cu 90% cantitatea de ceară formată la varză (Ganter. acţionează prin substituirea în procesul sintezei a uneia sau a mai multor componente (tiamina. în funcţie de soiul sau hibridul cultivat. Mecloran) sau propaclorul (Satecid). totodată. diferenţa apărând chiar la aceeaşi specie. f) Acţiunea şi efectele erbicidelor asupra sintezei proteice. cum ar fi fenilalanina. Efesat) inhibă enzimele care favorizează sinteza unor acizi aromatici. Astfel. Prometrex) şi alte triazine. Unele erbicide. Translocarea se poate face cu . Este procesul de deplasare (transport) a erbicidelor la locul de absorbţie sau de pătrundere (organe subterane sau aeriene) spre diverse părţi ale plantei unde are loc efectul de distrugere (fitotoxicitatea).

ele circulă de sus în jos şi se acumulează în vârfurile de creştere. În acest caz aplicarea corectă a dozei conduce la un efect maxim de combatere. Odată ajunse aici. iar rezervele din organele subterane sunt epuizate. citat de Gh. La stabilirea dozelor se ţine seamă de faptul că phloemul (vasele liberiene) este format din celule vii şi de aceea o doză mai mare de erbicid provoacă perturbări în activitatea acestuia sau chiar moartea lor împiedicând transportul erbicidelor spre părţile subterane. organele aeriene mor. După ce au ajuns în xilem (vasele lemnoase). iar din rizomi (în care nu s-a mai putut transloca erbicidul) vor lăstări noi plante. Translocarea prin vasele liberiene este specifică erbicidelor care se aplică foliar (postemergent). 1977. 1996). epoca de aplicare şi doza folosită. Este greşit raţionamentul unor fermieri care consideră că mărind doza de erbicid pot distruge mai repede buruienile. Translocarea prin vasele liberiene depinde foarte mult de doza folosită. Translocarea este deosebit de importantă în cazul buruienilor perene care au organe vegetative subterane de înmulţire şi care pot fi distruse rapid de erbicidele translocate. Efectul de combatere al acestor erbicide cu aplicare foliară depinde de mai mulţi factori printre care viteza de translocare. Acest transport se poate face şi prin spaţiile intercelulare însă mult mai lent. Viteza medie de translocare prin vasele lemnoase este de circa 9 cm/oră. Budoi şi A. Budoi şi A. dar poate varia până la 24 cm/oră (Anderson. procedând astfel. Astfel. Penescu. Translocarea prin vasele lemnoase este caracteristică erbicidelor absorbite prin rădăcini. Celulele vaselor liberiene trebuie ţinute vii pentru a putea transporta erbicidul la locul de distrugere. Acestea trec prin cuticulă şi epidermă odată cu substanţele fotosintetizate de la o celulă la alta în phloem (liber). Penescu. Pereţii celulari ai vaselor lemnoase nu sunt formaţi . erbicidele circulă împreună cu apa şi seva brută. eficacitatea erbicidelor scade (Gh. Aceasta se petrece după creşterea definitivă a frunzelor. unde hidraţii de carbon sunt consumaţi. Epoca de aplicare a erbicidelor cea mai bună pentru combaterea buruienilor perene este când viteza de translocare este maximă.seva brută prin vasele lemnoase sau cu seva elaborată prin vasele liberiene. 1996).

sistemul imunitar format din anticorpi). Dezactivarea poate avea mai multe cauze: fie reacţia intre diferiţii constituenţi ai celulelor. Unele erbicide.reacţii de hidroliză. b) Imobilizarea. . c) Alterarea fltotoxicităţii sau metabolizarea erbicidelor în plantă.reacţii de oxidare şi reducere. Erbicidul. Sunt situaţii când curentul este descendent în vasele lemnoase. Indiferent cât de selectiv ar fi un erbicid pentru o cultură. îndată ce au ajuns în plantă. . permit transportarea ascendentă a erbicidelor către oricare din organele plantelor. reziduuri care pot fi toxice pentru consumatori. .reacţii de rupere a ciclului. Susceptibilitatea la metabolizare (dezactivare) prin aceste procese depinde în mare măsură de structura chimică a erbicidelor şi de complexul enzimatic al plantelor. substanţele circulă descendent prin xilem. De exemplu.reacţii de dezaminare. este o substanţă străină care trebuie inactivată (metabolizată). declanşând una din următoarele reacţii: . Fiind deficit mare de umiditate.reacţii de dezalchilare. . sunt imobilizate şi inactivate. fie închiderea erbicidelor în vacuole. ie absorbţia lor în pereţii vaselor conducătoare şi deci blocarea lor. Metabolizarea erbicidelor în plantă joacă un rol extrem de important în determinarea toxicităţii lor pentru diferite organisme vegetale. în cazul secetelor puternice şi evaporaţiei foarte mari.reacţii şi sisteme de conjugare. acesta induce un anumit stres până la metabolizarea totală a acestuia şi inactivarea sa definitivă. . erbicidele . Acesta constituie de fapt criteriul selectivităţii erbicidelor sistemice .capacitatea plantei de a dezactiva erbicidul prin diferite reacţii primare. Metabolizarea determină în mare măsură cantitatea de reziduuri pe care erbicidele le lasă în plantă. Orice plantă posedă un echipament enzimatic (la om .din celule vii şi ca atare. pentru organismul plantei. care poate să-i ofere acesteia o protecţie împotriva erbicidelor.

De exemplu. Toleranţa sau selectivitatea este însuşirea plantelor de a rezista acţiunii toxice a erbicidelor. deci o toleranţă maximă. Sensibilitatea este însuşirea plantelor (respectiv a buruienilor) de a reacţiona cu erbicidele şi de a fi distruse de acestea. sensibilitatea buruienilor la erbicide este cuantificată (măsurată) printr-un sistem de note EWRS (European Weeds Research Society) de la l la 9 cu valorile: nota l - . selectivitatea este problema cheie. Sensibilitatea şi toleranţa la erbicide. ghizdei etc. chiar dacă fac parte din grupa erbicidelor triazine. plantele de cultură trebuie să aibă o sensibilitate mică. sunt tolerante. În activitatea de combatere a buruienilor cu ajutorul erbicidelor. În unităţile de cercetare..4-DB până la acid 2. Ca atare. Mecanismul constă în declanşarea reacţiei de betaoxidare a acidului 2. Plantele de cultură nu au un astfel de sistem enzimatic care să declanşeze această reacţie şi ca atare. iar buruienile să aibă o sensibilitate maximă şi o toleranţă mică. Sensibilitatea se manifestă sub diferite grade de intensitate: de la efectul imperceptibil până la distrugere totală. Alegerea judicioasă. erbicidul pe bază de 2. Aceleaşi plante nu pot metaboliza erbicidele pe bază de prometrin (Gesagard).4-D care este toxic. SELECTIVITATEA ERBICIDELOR Prin selectivitate înţelegem însuşirea erbicidelor de a distruge dintr-un amestec de plante pe unele (buruienile.4-DB (Embutone diclorophenoxi-butanoic). însă pentru majoritatea buruienilor este toxic. Sunt şi cazuri de sporire a fitotoxicităţii erbicidului ajuns în plante (aşa numitul proces de activare a fitotoxicităţii). ştiinţifică a erbicidelor şi aplicarea acestora în dozele şi epocile corecte duce la distrugerea buruienilor şi protejarea plantelor cultivate.triazine (Onezin şi Propazin) sunt foarte rapid metabolizate de plantele de porumb şi sorg. care nu este toxic pentru unele plante de lucerna. în cazul nostru) şi de a nu vătăma pe altele (plantele de cultură). trifoi.

sub formă peliculară şi. Este generată de locul de plasare a tratamentului. având o sensibilitate mică. Selectivitatea de poziţie. cu erbicide totale (Gramoxone. 30%. În acest caz erbicidul este plasat la suprafaţa solului. 70% sensibile la erbicide. Principalele căi prin care se manifestă selectivitatea sunt în funcţie de modul de aplicare. Distrugerea buruienilor din diferite culturi (exemplu. Buruienile care germinează în acest strat toxic (de 2-3 cm) vor fi afectate şi distruse. de proprietăţile erbicidului şi de condiţiile de climă şi sol. doza de erbicid şi realizarea sau nu a interacţiunii erbicid-plantă. Între cele două extreme valorile sunt de 20%. cât şi la cele sistemice şi poate interveni în diferite etape de la contactul erbicid-plantă până la distrugerea plantelor sensibile. generată de interacţiunea directă între plante şi erbicid. cu o sensibilitate maximă la erbicid. Roundup) se bazează pe acest tip de selectivitate. În funcţie de aceste căi. A. Această selectivitate . Selectivitatea se manifestă atât la erbicidele care acţionează prin contact. selectivitatea propriu-zisă. nu migrează (nulevigă) decât câţiva centimetri (2-3 cm). Primextra) se bazează pe acest tip de selectivitate (floarea-soarelui se seamănă la 6-8 cm adâncime. Reglone. nota 9 . Rezistenţa plantelor de floarea-soarelui la prometrin (Gesagard.buruieni rezistente. Rezistenţa plantaţiilor de viţă-de-vie şi pomi la triazine (Simazin) se bazează pe acest tip de selectivitate.buruieni extrem de sensibile şi distruse de erbicide în proporţie de 100%. Această selectivitate de poziţie este influenţată şi de mobilitatea erbicidului pe profilul solului. sfecla de zahăr) înainte de răsăritul plantelor de cultură. în timp ce plantele de cultură care se seamănă mai profund (6-8 cm) au o înrădăcinare adâncă şi rezistă la erbicid. iar produsul Gesagard se aplică după semănat şi nu vine în contact cu sămânţa). selectivitatea poate fi: selectivitatea de poziţie (fizică sau mecanică) sau independentă de modul de acţiune a erbicidelor.

au frunze înguste. Cuticula ceroasă.4-D şi Dicotex). în timp ce dicotiledonatele au frunze late. dispuse orizontal şi fără să-şi protejeze mugurele terminal. poziţia. cu cuticulă dură şi un mugure terminal bine protejat. viţă-de-vie). Tot pe principiul selectivităţii de poziţie se bazează şi tratamentele cu erbicide dirijate "pe sub frunze" de-a lungul rândurilor de plante cu tulpina înaltă (porumb. Poziţia diferită a nodului coleoptilar (primul nod al tulpinilor de gramineae) faţă de zona sensibilă cu erbicid constituie o formă de selectivitate morfologică. Buruienile monocotiledonate în general. erbicidul este levigat în zona rădăcinilor. în special. ca la mazăre. pomi. în comparaţie cu cele dicotiledonate care sunt expuse total la a recepţiona o cantitate mai mare de toxic (de erbicid). floarea-soarelui. frunzele de varză şi răpită reţin de 8 ori mai multă soluţie de stropit pe unitatea de suprafaţă decât frunzele de orz. netedă sau acoperite cu perişori deşi. erbicidele sunt reţinute mai puţin. Erbicidele. trebuie interceptate şi apoi reţinute pe frunze. Aceste tratamente se fac cu dispozitive speciale de protecţie a plantelor prevăzute cu apărători pentru plantele de cultură. şi gramineele. în schimb buruienile sunt distruse. de la o specie la alta. explică selectivitatea acestora faţă de erbicidele hormonale (2. ca să acţioneze. Aceste procese de intercepţie şi reţinere sunt influenţate de forma. Astfel. direcţionate oblic. iar acestea îl absorb în cantităţi mari şi plantele mor. Selectivitatea propriu-zisă (determinată şi generată de interacţiunea erbicid-plantă). după cum am văzut. Diferenţierile morfologice dau posibilitatea speciilor monocotiledonate să intercepteze şi să reţină mai puţină soluţie de stropit (mai puţin erbicid). Pe frunzele înguste şi pe cele cu suprafaţă ceroasă. lucioasă şi groasă a unor leguminoase.dispare dacă în urma unor ploi de mare intensitate (peste 100 mm/m2 căzuţi la o ploaie). Această selectivitate se bazează pe următoarele caracteristici: a)Selectivitatea datorată morfologiei plantelor se referă la structura şi poziţia unor organe ale plantelor care influenţează pătrunderea şi acţiunea erbicidelor în plantă. . în acest mod aparatul foliar nu vine în contact cu erbicidul. B. mărimea şi numărul de frunze care diferă.

Pe ce se bazează această diferenţiere? La ovăzul sălbatic (Avena fatua). Orzul. b) Selectivitatea fiziologică se referă la efectul erbicidelor asupra plantei după ce acestea au pătruns în plantă. Absorbţia erbicidelor pe bază de 2. care nu este absorbit şi este sensibil la MCPA (Dicotex). orzul este rezistent la picloram (TORDON) pentru că acest erbicid nu traversează cuticula. Exemplu. indiferent de adâncimea de îngropare a seminţelor.5 cm de la suprafaţa solului. care este absorbit. iarba-bărboasă (Echinochloa crus-galli) etc. Bobul (Vicia f aba} este rezistent la MCPB (BEXANE). . la odos este chiar în stratul cu erbicid. nodul coleoptilar se află în stratul de 1-1.4-D este mai rapidă la dicotiledonate şi foarte lentă la monocotiledonate. ca şi capacitatea de retenţie la suprafaţă este influenţată şi de alţi factori în afara celor generaţi de morfologia plantelor.. grâul şi odosul absorb erbicidul Avadex BW din zona de deasupra nodului coleoptilar. unde se găseşte vârful de creştere şi care este diferit poziţionat: la orz şi grâu este sub stratul de erbicid. La majoritatea gramineelor nodul coleoptilar este calea principală de absorbţie a erbicidelor aflate în sol. Pătrunderea erbicidelor în plantă.

Aplicat cu antidot. de la locul de pătrundere la locul de acţiune. în această fază frunzele sunt mari. Ca atare. erbicidul trebuie aplicat în faza în care plantele de cultură au toleranţă maximă. Exemplu. inul este tolerant în faza de înfrăţire până la formarea primului internod). Exemplele concludente sunt reprezentate de următoarele erbicide: dicamba este selectiv pentru grâu. Sunt alte specii de buruieni care sunt sensibile în alte faze . Buruienile monocotiledonate sunt foarte sensibile la erbicide în primele faze de dezvoltare. Este determinată de diferenţa între specii în ceea ce priveşte sensibilitatea faţă de erbicide în raport cu faza de dezvoltare (ontogeneza). e) INTERACŢIUNEA DINTRE PESTICIDE În practica agricolă de foarte multe ori se aplică mai multe pesticide concomitent. pentru că se translocă rapid. pentru că se translocă lent şi este toxic pentru secară.înaintea îmbobocirii sau înainte de înspicare. adică le protejează.Selectivitatea datorată diferenţelor de translocare. d) Selectivitate periodică. Din numărul mare de erbicide de pe piaţă trebuie ales acel erbicid care este cel mai selectiv pentru cultura respectivă şi cel mai toxic pentru buruieni.4-D este toxic pentru fasole şi mazăre şi este selectiv pentru trestia de zahăr pentru că se translocă greu). deoarece epocile de tratament coincid în acelaşi timp. c) Selectivitatea datorată proprietăţilor erbicidelor. iar buruienile au sensibilitate maximă (exemplu. dezvoltate şi pot intercepta o cantitate mai mare de soluţie de stropit. erbicidul Furore Super. aplicat fără antidot în combaterea odosului (Avena fatuă) din cultura de grâu este toxic. produsul este selectiv pentru grâu (sub numele de Puma Super). Efectul toxic al erbicidelor este condiţionat de viteza de translocare a lor în plantă. Acesta este o substanţă care blochează acţiunea toxică a erbicidului faţă de unele plante de cultură. Fie . 2. Multe din erbicidele actuale sunt în amestec cu un antidot.

în realitate.este reprezentată de intervalul de timp în care moleculele de erbicid rămân în structură nemodificată şi pot fi identificate prin metode de laborator specifice. Această persistenţă poate cuprinde întreaga perioadă de vegetaţie sau numai prima parte a perioadei de vegetaţie (5-7 săptămâni de la răsărire). Persistenţa agronomică (propriu-zisă) o putem considera perioada de acţiune a erbicidului pentru cultura la care este aplicat. Amestecul dintre 1-3 sau 3 erbicide sau erbicide cu fungicidul sau cu îngrăşăminte foliare poate să aibă un efect sinergic sau antagonist.aplicarea erbicidelor în benzi. De exemplu. apoi să dispară fără să fie nociv pentru plantele de cultură. mediu sau pentru plantele ce vor urma în rotaţie.este reprezentată de intervalul de timp în care erbicidul este fitotoxic pentru organismele vii. O persistenţă îndelungată (toxicitate reziduală) prin acumulări an de an poate ajunge la cantităţi care să inhibe dezvoltarea microorganismelor sau să determine reziduuri în produsele agricole. persistenţă agronomică . PERSISTENŢA ERBICIDELOR ÎN SOL Prin persistenţă se înţelege durata de acţiune a erbicidelor la cultura la care a fost aplicat. Interacţiunea este sinergică când amestecul rezultat sporeşte fitotoxicitatea faţă de buruieni şi boli şi netoxic pentru plantele de cultură. erbicidele au două tipuri de persistenţă: persistenţa absolută . fie o dată cu operaţia de combatere a buruienilor vom face şi combaterea bolilor foliare şi o fertilizare foliară cu îngrăşăminte lichide (vom amesteca deci erbicidul cu un fungicid şi un îngrăşământ foliar). Ideal ar trebui ca un erbicid să combată toate buruienile. . Interacţiunea este antagonică când după realizarea amestecului scade efectul fitotoxic al unuia dintre parteneri sau amestecul capătă alte însuşiri fitotoxice. erbicidul Icedin Forte + Tilt 250 + îngrăşământ foliar.vom amesteca 2-3 erbicide pentru a mări spectrul de combatere (mai multe specii de buruieni combătute). O persistenţă prea scurtă permite ca un nou val de buruieni să invadeze cultura şi este nevoie de un alt tratament. Toxicitatea reziduală poate fi diminuată prin mai multe măsuri: .

aplicarea erbicidelor cât mai aproape de sezonul cald al perioadei de vegetaţie; executarea de lucrări de afânare a solului, de prăşit sau arat pentru a stimula dezvoltarea microorganismelor; irigarea cu scopul favorizării levigării erbicidelor şi desfăşurarea proceselor biodinamice din sol; aplicarea de îngrăşăminte organice care, de asemenea, stimulează procesele chimice şi biochimice din sol.
-

INTERACŢIUNEA ERBICIDELOR CU SOLUL Ajunse în sol erbicidele sunt supuse la diferite procese fizice, chimice şi biologice în urma cărora au loc modificări ale fitotoxicităţii, ale eficacităţii acestora şi, în final, descompunerea erbicidelor. a) Procesele fizice. Cele mai importante procese prin care erbicidul îşi pierde din fitotoxicitate sau persistenţă sunt: levigarea şi volatilizarea. - Volatilizarea este fenomenul prin care o substanţă chimică (erbicid) trece de la starea lichidă în starea gazoasă. Vaporii de erbicid sunt molecule de erbicid. Deplasarea acestora în atmosferă cauzată de vânt sau de temperaturile ridicate se numeşte derivă sau drift de vapori de erbicid. Acest proces fizic presupune două aspecte: - se diminuează cantitatea de erbicid din sol şi ca atare efectul acestuia se diminuează (nu mai combate buruienile); - prin fenomenul de deplasare laterală a vaporilor de erbicid sunt distruse culturile vecine. Vaporii din erbicidele 2,4-D, dicamba, MCPA prin deplasare laterală sunt extrem de dăunători culturilor de sfeclă, floareasoarelui, viţă-de-vie etc. Erbicidele volatile care se aplică la sol (Treflan, Eradicane, Diizocab) prin volatilizare formează vapori care, dacă se deplasează lateral, nu dăunează culturilor vecine însă diminuează efectul erbicidului. Intensitatea procesului de volatilizare depinde de însuşirile erbicidului, de umiditatea solului. Pe solurile mai umede, volatilizarea este mai mare datorită concurenţei între moleculele de apă şi moleculele de erbicid de a fi absorbite pe suprafaţa coloizilor solului. Moleculele de erbicid rămân libere în soluţia solului şi pot fi uşor volatilizate. Volatilizarea este direct proporţională cu presiunea de vapori a erbicidului. Pe

vreme uscată, moleculele de erbicid sunt adsorbite de sol cu o forţă mai mare decât în straturile umede. Exemple de erbicide care se pierd uşor prin volatilizare: Treflanul, Diizocabul, Bălan, Eradicane etc. Exemple de erbicide nevolatile sau semivolatile care pot fi aplicate preemergent sunt: Dual Gold, Mecloran, Lasso, Guardian, Trophy, Frontier etc. Scăderea pierderilor de erbicid prin volatilizare se face prin încorporarea acestora cu grapa cu discuri sau cu grapa cu colţii reglabili. - Levigarea este procesul fizic de deplasare în adâncime a moleculelor de erbicid odată cu apa descendentă, după o ploaie sau irigare. Acest fenomen poate avea consecinţe pozitive sau negative. Cele pozitive prin faptul că erbicidul este transportat în zona de germinaţie a seminţelor de buruieni, iar cele negative constau în: combaterea ineficientă a buruienilor datorită diminuării cantităţii de erbicid; distrugerea plantelor de cultură sensibile în cazul erbicidelor de poziţie. Acest proces este intensificat de cantitatea de precipitaţii căzută, permeabilitatea solului, gradul de solubilitate al erbicidelor şi descreşte dacă creşte absorbţia erbicidului pe coloizii solului b) Procese chimice. Dintre cele mai importante procese chimice la care este expus erbicidul ajuns în sol sunt: descompunerea fotochimică, adsorbţia, desorbţia şi reacţiile erbicidelor şi constituenţii solului. Descompunerea fotochimică. Unele erbicide ajunse la sol şi expuse luminii solare suferă unele modificări moleculare. Reacţiile fotochimice sunt cauzate de radiaţiile ultraviolete cuprinse între lungimile de undă de 40-444 A (angstromi). Adsorbţia în complexul coloidal al solului. Toate erbicidele sunt adsorbite de complexul argilo-humic al solului, unele mai mult altele mai puţin. Odată adsorbite aceste molecule sunt inofensive (pasive) şi sunt inaccesibile plantelor. Cu cât adsorbţia este mai puternică cu atât efectul erbicidului se diminuează. Adsorbţia este mai mare la solurile cu complex argilo-humic dezvoltat, precum şi cu un conţinut de humus mai mare.

Adsorbţia este mai mare pe solurile acide decât pe solurile alcaline (Anderson, 1977). Desorbţia este procesul chimic prin care, din complexul argilo-humic, se eliberează molecule sau ioni de erbicid. Moleculele de apă înlocuiesc de obicei moleculele sau ionii de erbicid. Desorbţia are loc mai întâi la suprafaţa particulelor de argilă şi mai greu la suprafaţa particulelor de humus. Moleculele de erbicid eliberate pot trece în soluţia solului, unde sunt expuse procesului de absorbţie de către plante. Reacţii chimice între erbicide şi constituenţii solului sunt reacţii de oxido-reducere, hidroliză, de formare de săruri sau diferite complexe chimice. c) Procesele biologice. Sunt procesele de: absorbţie de către rădăcinile plantelor şi de descompunere de către microorganisme. Absorbţia de către rădăcinile plantelor se realizează de către organele subterane ale plantelor şi, ca atare, se reduce concentraţia lor în sol. Descompunerea de către microorganisme. Microorganismele folosesc erbicidele organice ca sursă de hrană şi de energie, determinând astfel descompunerea lor până la produsele finale: CO2, H2O, N, P etc. Aceasta este calea principală prin care erbicidele din sol sunt metabolizate sau distruse. Sunt favorabile condiţiile de sol, umiditatea, aeraţia, temperatura, pHul, conţinutul de humus. REMANENTA ERBICIDELOR Reprezintă durata de acţiune a erbicidelor în afara perioadei de vegetaţie a plantei la care s-au aplicat. Remanenta erbicidelor are la bază următorii factori: - necorelarea dozei aplicate cu tipul de sol; - tratamente unilaterale sau repetate; - un regim sărac în precipitaţii; - aplicarea neuniformă a erbicidelor (staţionări, duze defecte);

conţinut de argilă etc.lipsa cunoştinţelor asupra erbicidelor şi planificarea defectuoasă a rotaţiilor. Pentru evitarea remanentei trebuie îndeplinite următoarele condiţii: corelarea dozelor de erbicid aplicate cu tipul de sol (conţinut în humus. - .) ţinând seama de sensibilitatea culturilor tratate. cunoaşterea erbicidului cu privire la remanentă şi la factorii care determină remanenta. dar şi de cea a culturilor care vor urma în rotaţie. planificarea judicioasă a rotaţiilor prin evitarea introducerii în rotaţie a culturilor foarte sensibile. pH.

/litru de produs comercial . A. Ciorlăuş.a. Penescu. Cunoscând conţinutul de substanţă activă se poate uşor calcula doza de erbicid exprimată în produs comercial la hectar. tablete) exprimarea se face în procente (%) faţă de greutatea produsului comercial. De exemplu. V. lonescu etc.a. Gesaprim etc. D. când acestea au fost aplicate singure. Echivalentul acid al sărurilor şi esterilor La unele erbicide formulate ca sare sau esteri (2. Onezin 50 WP conţine 50% atrazin.).M. trifluralin. N. Fritea. I Vlăduţu. De exemplu. creşterea penetrării sau translocării în frunze etc. O astfel de alterare nu . N. Sencor 70 WG conţine 70% metribuzin substanţă activă etc. granule. produsul Roundup 480 EC conţine 480 g/l s. au arătat că cele mai mari daune provocate de remanentă culturilor agricole le-au adus erbicidele triazinice (Onezin. Pentru erbicidele solide (pudre. Gesagard 50 WP conţine 50% prometrin. a conţinutului său în substanţă activă. Pentru a mări volumul lor şi a uşura păstrarea. Şarpe. T. Ulinici. pendimetalin etc. A. Substanţa activă (s.a. De aceea este necesară cunoaşterea fiecărui erbicid. O. Jităreanu. G.pentru erbicidele lichide. produsul Treflan 48 EC conţine 480 g/1 s. A. Gh. Popescu. Caramete. Budoi. Pitezin. Vilău.I.4-D) în procesul de fabricaţie. în procesul de fabricaţie erbicidele se amestecă cu diferite substanţe ajutătoare. manipularea. metolaclor. SUBSTANŢĂ ACTIVĂ. metolaclor.Cercetările efectuate pe parcursul timpului de N. Bîrlea. Ghinea. P. A.) este acea parte a formulării unui erbicid care este direct responsabilă cu efectul erbicid. amestecarea cu apa şi de a uşura pătrunderea şi translocarea lor în plantă. Păunescu. alaclor. Exprimarea conţinutului de substanţă activă se face în grame s. lonescu.a. Efectul acestora a fost mult diminuat prin amestecul cu produse cu o remanentă mică. L. De regulă. ca de exemplu. I Stancu. F. T.a. produsul Dual Gold 960 EC conţine 960 g/1 s. dozele se calculează în substanţă activă. A. molecula erbicidă este modificată cu scopul de a imprima erbicidului anumite însuşiri (altele decât cea erbicidă). ECHIVALENT ACID. Substanţa activă. gliphosat etc. De exemplu. G. Erbicidele nu se folosesc ca substanţă chimică pură. Lăzureanu. Segărceanu.P. Săndoiu.

. Se mai poate defini ca numărul de micrograme (ug) dintr-o substanţă chimică uniform dispersată într-un gram sau l cm3 de lichid sau de diluant masă uscată (l g la 1. l g la 1. DMA 6-2.speciile de buruieni existente şi fazele de vegetaţie ale buruienilor.000 mg sau l g la l gram). dozele se recomandă.m. La stabilirea dozei de erbicid se are în vedere o serie de factori: .proprietăţile erbicidului.4-D.000. iar dozele se recomandă în grame echivalent acid/hectar. Stabilirea corectă a dozei are influenţă asupra calităţii tratamentului deoarece la doze prea mici buruienile rămân necombătute. STABILIREA DOZEI DE ERBICID Doza de erbicid reprezintă cantitatea de erbicid exprimată în substanţă activă (sau echivalent acid) necesară pentru a trata o suprafaţă de un hectar. de regulă. . deci cheltuieli făcute în zadar.distruge însuşirile erbicidului. Echivalentul acid reprezintă substanţa activă la majoritatea erbicidelor formulate ca sare sau ca ester.gradul de îmburuienare a suprafeţei tratate. exprimat în grame/litru de produs comercial. Prin părţi per milion se înţelege numărul de părţi de amestec final.p.000. Se foloseşte această exprimare mai ales în lucrările de cercetare ştiinţifică unde este nevoie de o exprimare foarte precisă şi o cantitate foarte mică de erbicid. La aceste erbicide greutatea specifică a formelor respective variază mult şi de aceea. la greutate sau volum al unui produs dizolvat sau dispersat în 1. ca de exemplu: la erbicidele fenoxi-carboxilice.000 părţi de amestec final la greutate sau volum. în plus. sunt necesare alte eforturi pentru stârpirea lor.m.p. în kg/ha echivalent acid. De exemplu. .000 g.) Uneori concentraţia unor erbicide se exprimă în părţi per milion (p.).metoda de aplicare a erbicidului (pe toată suprafaţa sau în benzi). . instrucţiunile care însoţesc produsele tehnice precizează conţinutul de echivalent acid. Echivalentul acid al unui erbicid formulat ca sare sau ester este acea parte a moleculei care reprezintă forma acidă originală sau acea parte a formulării care teoretic poate fi convertită în acid.4-D conţine 600 grame/1 acid 2. respectiv eficacitatea lui. Părţi per milion (p.

1125 kg / ha 75 75 Deci. . D.conţinutul în substanţă activă = 75%. = D. s. l este lăţimea benzii tratate în cm (sau m).c..a.C.C.25 = = 0. vie sau pomi în cm sau în m.proprietăţile solului (conţinut în humus.1125 x100 11.C. este doza de produs comercial în kg/ha în cazul aplicării pe întreaga suprafaţă. b) La tratamentele executate cu erbicide în benzi: Doza de produs comercial se calculează după formula: D.fazele de vegetaţie ale plantelor de cultură. L este distanţa dintre rândurile de plante. în kg/ha. dozele de erbicid sunt exprimate în kg s. Exemplu: se foloseşte Gesagard 500 S.c.C.a.a./ha.a. în instrucţiunile de utilizare.( benzi ) = D. D. doza de produs comercial la hectar a produsului Lintur 75 WG este de 150 grame/ha.1125 kg/ha D. = 0. (benzi) este doza de produs comercial în kg/ha la aplicarea în benzi sau în fâşii.s.xl ( kg / ha . Aceasta se poate rezolva astfel: a) La tratamentul integral (pe toată suprafaţa) cu erbicid. este doza de erbicid substanţă activă. este procentul de substanţă activă în produsul comercial. De regulă. pH). Exemplu: se foloseşte la operaţia de erbicidat la grâu produsul Lintur 75 WG: .c.a. l / ha ) L în care: D. (500 g/1 s. prometrin) la aplicarea în benzi la cultura de floarea-soarelui: . doza de produs comercial se calculează cu formula: D.c. este doza de produs comercial în kg/ha sau l/ha.x100 ( kg / hasaul / ha ) s.a. doza de erbicid substanţă activă este de 0.s. iar specialistul trebuie să calculeze doza de produs comercial. argilă. în care D.

C. = 5 l/ha. . . platou. afânat etc. .însuşirile chimice ale erbicidelor.2 Normele de amestec orientative recomandate a fi utilizate în combaterea buruienilor din culturile agricole din România Cultura Norma de amestec (l/ha) la aplicarea terestră . care să conţină doza de erbicid pentru l hectar.condiţiile naturale (deal. Norma de amestec este determinată de mai mulţi factori: . l = 40 cm.). Tabelul 7.( benzi ) = 5 x 40 = 2.c.D.forma sub care este produs erbicidul.2.caracteristicile maşinii de stropit. L = 70 cm D. Normele metodologice care stabilesc normele de amestec pentru stropit sunt prezentate în tabelul 7.8l / ha 70 NORMA DE AMESTEC PENTRU STROPIT Reprezintă cantitatea de amestec lichid necesară pentru a erbicida suprafaţa de l hectar.

gutui.păr. rădăcinoase.măr. .varză. nectarin. arbuşti 300-400 fructiferi. cireş.Culturi de câmp 200-400 Legume în seră 300-400 Legume în câmp: tomate 300-400 vinete. vişin. fasole 300-400 Viticultură 400 Pomicultură: . conopidă. De asemenea. ardei. căpşun. pepiniere pomicole Hamei 300-400 300- Normele se precizează în funcţie de fiecare caz în parte. prun. cais. se recomandă şi diametrul median al picăturilor în funcţie de epoca de executare a tratamentului cu erbicide şi de tipul de duze folosite (diametru). castraveţi . nuc 300-400 . mazăre.

cantitatea de amestec care se găseşte în rezervorul maşinii trebuie să ajungă pentru tratamentul unui număr întreg de curse. mărimea ml se rotunjeşte într-un sens sau altul pentru a obţine o mărime m. . Budoi şi A.Q este norma de amestec lichid optim pentru sola respectivă în l/ha. de lucru a maşinii în cm. .NORMA DE AMESTEC PENTRU STROPIT PENTRU ECHIPAMENTELE TERESTRE Se stabileşte după următoarea metodică (descrisă de Gh. De aceea.S este suprafaţa care se tratează la o cursă a 10 .V este volumul rezervorului maşinii în litrii. 1996): a) se stabileşte suprafaţa care se tratează la o cursă a maşinii: 2cx1 S = în care: . . d) se determină norma de amestec lichid optim pentru sola respectivă în l/ha: c) Q= V Sxm în care: . . l este lungimea solei în m. . este necesar volumul V.S este suprafaţa totală la o cursă a maşinii în hectare. pentru l ha este necesar volumul x.QI este norma de amestec orientativă după recomandările tipizate în l/ha.V este volumul rezervorului maşinii în l.m.S este suprafaţa tratată la un parcurs al maşinii în ha. Penescu. Raţionamentul este următorul: dacă pentru suprafaţa S. . b) se determină numărul de parcursuri (ml) pentru care ajunge o alimentare a maşinii: ml = V QLXS în care: .m este numărul (un întreg) de parcursuri pentru care ajunge amestecul înmagazinat în rezervor la o alimentare.ml este numărul de parcursuri pentru care ajunge lichidul de la o alimentare a maşinii.000 maşinii în hectare. .

10. . iar lăţimea de lucru L se precizează după formula: L= Lt (m) Ner c) se determină debitul pe secundă de amestec lichid (Ds) în l/s prin toate duzele lăncii de stropit: Ds = QxLxVt 10 . . descrisă de Gh.000 în care: .000 este suprafaţa unui hectar în m2. .C este cantitatea de amestec lichid din rezervor la o alimentare în l. Lt este lăţimea totală la un zbor. . . Penescu.Ne este numărul de curse la un zbor. 1996): a) se determină lăţimea totală tratată Lt în metri pentru sola respectivă şi pentru un zbor al avionului sau elicopterului): Lt = Cx 10 .000 ( m) QxL în care: . Dacă numărul de curse realizat nu este un întreg se rotunjeşte obţinându-se Ner. L este lăţimea de lucru la o cursă (într-o singură direcţie în m). b) se determină numărul de curse (Nc) la un zbor: Nc = Lt L în care: .L este lungimea solei în m.L este lăţimea de lucru.V este viteza de zbor în m/s.NORMA AMESTECULUI DE STROPIT ÎN CAZUL MIJLOACELOR AVIATICE Se poate stabili după următoarea metodică (Tulicov. . Budoi şi A.Ds este debitul pe secundă prin toate duzele.Q este norma de amestec lichid în l/ha. Vorobiev. .Lt este lăţimea totală tratată la un zbor.

să nu fie dură şi să nu conţină mai mult de 150 ppm ioni diferiţi de Ca+ +.000 QxVt PREGĂTIREA AMESTECULUI DE STROPIT În mare măsură calitatea tratamentului cu erbicide depinde de modul de preparare a amestecului dintre erbicid şi apă. iar erbicidul (soluţia concentrată S. limpede.). Fe++ etc. pudră umectabilă sau pudră muiabilă.a. deoarece aceştia pot reacţiona cu componentele unor erbicide sau ale substanţelor adjuvante şi.). Basagran ş. atunci se ia în considerare debitul maxim pe secundă posibil (Dsm) şi se micşorează lăţimea de lucru (L) după formula: L= Dsmx 10 . centralizat pe unitatea agricolă. Dacă amestecul este lăsat în repaus cele două componente ale .). Icedin. în aparenţă soluţia este clară. granule dispersabile ş. emulsii şi suspensii. Gramoxone. fără impurităţi. în cazul nostru erbicid sub formă de concentrat emulsionabil (EC sau CE) şi apă.In cazul când aparatul de zbor nu asigură debitul pe secundă calculat (Ds). concentrat emulsionabil. Sub formă de soluţie se aplică DMA-6.a. Mg++. În funcţie de forma sub care sunt livrate erbicidele (soluţii concentrate. iar tratamentul se face pe suprafeţe mici) sau în rezervoare mari. se formează săruri solubile care precipită. ca urmare. amestecurile erbicid-apă pot fi de trei tipuri şi anume: soluţii. Constituenţii soluţiei nu pot fi separaţi pe cale mecanică.) este dizolvatul. Soluţia este un amestec fizic omogen. folosindu-se instalaţii speciale. fiecare păstrânduşi identitatea. Tipul de amestec condiţionează respectarea anumitor măsuri pe durata pregătirii şi aplicării acestuia. creând dificultăţi în aplicarea tratamentului (înfundă filtrele. Emulsia este amestecul dintre două lichide. în care apa este dizolvantul. duzele etc. incoloră sau colorată. Prepararea amestecului se poate face direct în rezervoarele agregatelor pentru erbicidat (dacă se folosesc erbicide care se dizolvă sau care se dispersează uşor. Nata.C. sitele. Apa folosită la operaţia de erbicidat trebuie să fie curată. pastă.

Amestecul de erbicide. De aceea. . în timpul aplicării. Componentele suspensiei trebuie să fie suficient de mici pentru a trece prin sitele şi duzele instalaţiei de stropit. agitându-se o dată cu adăugarea restului de apă. iar Teii. chiar 3 erbicide. Diizocab. Exemple de erbicide ce se aplică ca suspensii: Onezin. cu puţină apă până se formează o pastă fără cocoloaşe. unde se află o cantitate suficientă de apă (mai mult de jumătate din necesar). sunt formulate ca granule dispersabile şi pentru formarea suspensiei nu mai este necesar preamestecul. Cosatrin. în acest scop. în timpul aplicării. soluţie concentrată şi concentrat emulsionabil. Ven-zar.a. Emulsia are aspect lăptos. Prepararea amestecului se poate face în uzine chimice. dar şi în unităţi agricole. Pentru acest lucru este necesar ca erbicidele să fie compatibile. erbicidul (cantitatea de erbicid calculată pentru o anumită suprafaţă) se amestecă într-un vas separat. Pentru aceasta este nevoie de aproximativ două părţi apă şi o parte erbicid (la greutate). iar ordinea în care acestea se introduc în bazin (cisternă) este următoarea: pudră umectabilă. Când amestecul rămâne în repaus. Pentru a realiza un amestec omogen mai întâi se face un preamestec (o maia). DF). dispersate într-un lichid (apă). Granstar. Se agită mereu pentru a evita fenomenul de floculare (formarea de cocoloaşe). Afalon ş. De aceea.a.emulsiei se pot separa.. Câteva exemple de erbicide care se aplică sub formă de emulsie sunt: Dual. WP. uneori. pastă fluidă. Logran ş. Mecloran etc. acestea sunt formulate ca pudre umectabile. Treflan. Eradicane. Pentru a mări spectrul de combatere a buruienilor se foloseşte amestecul din 2 sau. suspensia trebuie agitată continuu. După ce preamestecul este omogen se introduce în bazin sau cisternă. Sencor. Titus. alb sau colorat şi nu formează precipitat. amestecul trebuie agitat permanent. particulele solide se depun. Suspensia este un amestec format din particule solide (erbicid sub formă de pudră umectabilă PU.

în prealabil.atât apa folosită la erbicidat cât şi erbicidul care se introduce în bazin (cisternă) trebuie filtrate. Acest aspect va fi prezentat pe larg în capitolul 8. .ASPECTE TEHNICE LA APLICAREA ERBICIDELOR Aplicare amestecurilor de erbicidat se realizează cu ajutorul aparatelor. . .întoarcerile la capetele parcelei să se facă în drum.tratamentul trebuie executat la epoca optimă şi corect. la erbicidele ce se aplică la sol fără încorporare.pe toată durata tratamentului se cere să se respecte viteza şi presiunea de lucru stabilite pentru a administra norma de amestec. Nu se admite întoarcerea în cultură cu instalaţia în funcţiune. Amintim câteva dintre acestea: . . . În cazul în care la capete nu avem drum se va jalona o zonă de întoarcere care.să se respecte înălţimea de lucru a rampelor de stropit. când umiditatea solului este mică se impune o irigare cu o normă de 150-200 m / ha. aşa-numită irigare "ştarter" pentru o uşoară activare a f erbicidului în sol. . maşinilor şi a echipamentelor de stropit. pentru a asigura un interval de 6-8 ore între momentul tratamentului şi prima ploaie. Productivitatea muncii.în condiţii de irigare. acesta trebuie să fie mărunţit şi nivelat pentru a permite o repartizare uniformă a lichidului. .în zilele în care probabilitatea de a începe ploaia este mare. eficacitatea şi calitatea tratamentului cu erbicide depind în mare măsură şi de regulile de care trebuie să ţinem cont în timpul tratamentului. a fost erbicidată.erbicidele volatile trebuie încorporate în sol la cel mult 20 de minute de la aplicare. pentru a se evita pătrunderea impurităţilor şi ca urmare înfundarea instalaţiei (a duzelor).la erbicidele care se aplică la sol. . trebuie evitată aplicarea erbicidelor. . după ce pompa a fost decuplată. REGULI DE APLICARE A ERBICIDELOR Aplicarea erbicidelor este una dintre cele mai complexe lucrări agricole care necesită specialişti foarte bine pregătiţi în acest domeniu.

Sunt patru grupe de toxicitate: 1) extrem de toxice.200 mg/kg. Se exprimă în mg/kg corp viu. iar zonele de suprapunere să nu depăşească l cm lăţime. III albastru. Încadrarea pesticidelor în una din aceste grupe se face pe baza Avizelor Ministerului Sănătăţii . posedă diferite grade de toxicitate. 4) toxicitate redusă. la care DL 50% este de 200 .negru. iar pe de altă parte faptul că acestea sunt substanţe toxice periculoase. la care DL 50% este de 50 . pentru a nu forma vetre toxice date de supradoza de erbicid. se impune cunoaşterea temeinică a proprietăţilor lor. conform cu referatele tehnice ale Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.roşie. PROTECŢIA MUNCII LA LUCRĂRILE CU ERBICIDE Având în vedere necesitatea stringentă a folosirii erbicidelor. a normelor de folosire şi a tehnicii securităţii muncii în timpul lucrului cu aceste produse. 2) puternic toxice.la aplicarea erbicidelor viteza vântului să nu depăşească 4-5 km/h în cazul tratamentelor cu maşini terestre şi de 2 km/h în cazul tratamentelor cu mijloace avio.după tratament. ca toate pesticidele. . 3) moderat toxice. IV .Inspectoratul Sanitar Central. Protecţia omului fată de erbicide: .1000 mg/kg. aceasta fiind doza de substanţă activă la care mor 50 % din animalele (şobolani) cu care se experimentează pentru testarea toxicităţii erbicidului respectiv. . maşinile se spală cu multă apă pentru a se asigura eliminarea completă a resturilor de erbicid (majoritatea sunt corosive). Majoritatea erbicidelor se încadrează în grupele III şi IV şi numai câteva în grupa II. Erbicidele. Ambalajele utilizate în activitatea cu pesticide vor purta o etichetă inscripţională în una din culorile: grupa I .. Toxicitatea lor se apreciază după doza letală (DL 50%). la care DL 50% este > 1000 mg/kg.la culturile semănate în rânduri apropiate şi fără cărări este necesar jalonatul cu minim 3 jalonieri pentru a nu rămâne fâşii neerbicidate.verde. la care DL 50% este < 50 mg/kg.să se evite pe cât posibil opririle agregatelor (desfundarea duzelor) în sole. pe de o parte. II . .

prea aproape de recoltarea produselor agricole şi devin periculoase prin consumarea lor de către om şi animale. Specialiştii care lucrează cu erbicide (tehnicieni. şefi de echipe. persoanele cu răni deschise. transport şi aplicare a erbicidelor. diaree. Pentru protecţia muncii la lucrările cu erbicide trebuie respectate cu stricteţe regulile de depozitare. uleiurile minerale. De aceea. fie că sunt aplicate incorect. mecanizatori. magazineri ş. 2) Erbicidele. transpiraţie puternică. fie datorită faptului că.1) Primul caz se referă la erbicidele care pot rămâne ca reziduuri în diverse produse. bărbaţii peste vârsta de 55 ani. bolnavi cu sistemul nervos. femeile gravide sau care alăptează. întreg sezonul şi instruiţi la locul de muncă de către specialişti care conduc astfel de lucrări. brigadieri.a. adică în perioada optimă şi în doze corespunzătoare. . Unele erbicide sunt toxice pentru albine. pătrunse în plante. că modul de acţiune al erbicidelor asupra organismului uman şi animal este diferit şi deseori extrem de periculos. Trebuie subliniat faptul că aspecte de contaminare a produselor agricole cu erbicide se ivesc numai acolo unde aplicarea lor nu se face cu responsabilitatea cerută. Nu sunt admişi să lucreze cu pesticide copii până la 18 ani. Rezultă din cele prezentate. intoxicaţii grave şi chiar moartea. femeile peste 50 ani. vomă. ca de exemplu carbamaţii. şi scoaterea din comerţ a produselor cu efect toxic peste limita admisă. Acest mod de toxicitate se preîntâmpină prin interzicerea folosirii unor astfel de substanţe şi aplicarea corectă a erbicidelor. Iată unele simptome ale intoxicării: oboseală. sunt blocate în diferite organe şi nu sunt metabolizate de către plante. în timpul transportului. ca de exemplu. Muncitorii care deservesc agregatele vor fi desemnaţi pentru . edeme. greaţă. pot produce îmbolnăviri. Persoanele care lucrează cu erbicid trebuie să efectueze vizita medicală specială. spasme etc. paraquat. înroşirea feţei. de exemplu.) trebuie să urmeze cursuri speciale de calificare. manipulate fără respectarea regulilor de protecţia muncii. sete puternică. respirator. în depozite sau la aplicarea în câmp. Alte erbicide sunt toxice pentru fauna acvatică. de cord etc. derivaţi ai fenolului etc. se impune cunoaşterea temeinică a proprietăţilor fiecărui erbicid şi respectarea cu stricteţe a regulilor de protecţia muncii şi a mediului înconjurător. bromoxil etc.

La locul de muncă trebuie să existe trusa cu medicamente de prim-ajutor. instrumente pentru deschiderea ambalajelor.şi la mijlocul zilei. nu se bea. La locul de aplicare nu se păstrează alimente. Transportul erbicidelor se face numai în ambalaje speciale şi cu grijă pentru a evita deteriorarea acestora şi împrăştierea substanţelor. stelaje şi despărţituri pentru depozitarea diferitelor erbicide. în picături foarte mici. pardoseala. cântare. Din depozit se eliberează cantităţi de erbicide pentru o singură zi şi numai în cazuri speciale. nu se fumează. Nu se transportă erbicidele împreună cu alimente. zilnic aeriseşte depozitul. După descărcare. precum şi echipament de protecţia muncii.. Păstrarea erbicidelor se face numai în depozite speciale aflate la o depărtare de cel puţin 200 m de locuinţe.Toate persoanele trebuie să cunoască însuşirile toxice ale preparatului cu care lucrează şi măsurile de protecţie. iar în zilele normale şi noroase . Împrăştierea erbicidelor cu mijloace avion nu este permisă dacă viteza vântului este mai mare de 4 m/sec. Parcelele care se tratează să se afle la depărtare de minimum l km de centrele populate. pentru câteva zile. păstrează sub cheie registrul de intrări şi ieşiri a substanţelor. călători. In zilele excesiv de călduroase erbicide-le se aplică dimineaţa sau spre seară. furaje. la intervale de cel mult două săptămâni. nu se mănâncă. Curăţenia în depozit se face după necesităţi. Depozitele să fie dotate cu echipament contra incendiilor. mijlocul de transport se curăţă şi se spală. verifică starea ambalajelor. dacă viteza depăşeşte 2 m/sec. . El va sta în depozit numai în timpul primirii şi eliberării erbicidelor sau unor treburi urgente. apă. furaje. cu instrucţiuni privind folosirea preparatelor respective. Ceea ce rămâne nefolosit se returnează în depozit. Magazionerul trebuie să cunoască regulile de păstrare a erbicidelor şi tehnica securităţii muncii. cu etichete cu scris rezistent la umezire. În vederea aplicării erbicidelor sunt necesare maşini şi aparatură specială. în depozit se poartă echipament de protecţie. curăţă inventarul. înainte de începerea lucrului se instruiesc muncitorii şi se aşează la loc vizibil instrucţiunile de protecţia muncii şi de acordare a primului ajutor. Ambalajul erbicidelor trebuie să fie în bună stare. La început se îndepărtează praful cu aspiratorul şi apoi se spală pereţii. stelajele. iar în cazul dispersării.

sare de bucătărie. Mecanicul tractorist şi alţi muncitori care deservesc agregatele de stropit vor purta echipament de protecţie: salopetă. Menţionăm încă o dată că otrăvirea cu erbicide poate fi evitată dacă se lucrează cu grijă şi responsabilitate şi se respectă întocmai modul de aplicare a preparatelor şi regulile de protecţia muncii. Cel puţin o dată pe săptămână se spală echipamentul.Maşinile terestre se pot folosi pe vreme cu viteza vântului de până la 4 m/sec. Primul ajutor în cazul otrăvirii cu erbicide. bicarbonat de sodiu ş. ochelari. După terminarea lucrării.a. mânuşi. iar în cazul erbicidelor toxice. îndeosebi sanguine şi la nevoie. Dacă pesticidul a fost înghiţit. În caz de încetinire a respiraţiei se dă bolnavului să miroasă amoniac se face respiraţie artificială. se schimbă locul de muncă. După acordarea primului ajutor. muncitorii trebuie supuşi la diverse analize. Ochii se spală cu apă şi sifon în concentraţie de 2% sau cu acid boric şi apoi cu apă curată. bolnavul este dus de urgenţă la cel mai apropiat spital. Părţile de cauciuc ale echipamentului de protecţie (masca de gaze. mânca sau bea. Cabinele tractoarelor trebuie să fie ermetic închise. mănuşile) se spală zilnic cu apă caldă şi săpun şi se dezinfectează cu tampon de vată umezit în alcool medicinal sau în soluţie de hipermanganat de potasiu 0. Dacă pesticidul a venit în contact cu pielea. După vomă se administrează 2-3 linguri de cărbune activ şi o jumătate de pahar cu apă). Amestecul pentru stropit se pregăteşte la platforme special amenajate. La locul de muncă trebuie să existe câteva substanţe de primă utilitate: cărbune medicinal. mască de gaze. iar muncitorii se spală bine pe tot corpul cu apă şi săpun.5%. Bolnavul este aşezat de îndată la aer curat şi i se îndepărtează echipamentul de protecţie. aceasta trebuie spălată bine cu apă şi săpun. în timpul lucrului este interzis a fuma. echipamentul se curăţă şi se aeriseşte.30 ml sirop de ipeca sau 25 ml soluţie 1% de sulfat de cupru). se administrează bolnavului câteva pahare cu apă caldă sau împreună cu o substanţă pentru a provoca voma (ca de exemplu. cizme. iar în caz de stop cardiac se face masaj cardiac. 20 . Periodic. . iar agregatul pentru stropit se conduce pe câmp numai după ce se verifică şi se constată că este în perfectă stare de funcţionare.

ingineria genetică a realizat progrese spectaculoase cu efecte benefice majore în sectoarele care privesc sănătatea oamenilor. Primul test experimental al unei plante transgenice a fost realizat în anul 1986. Prin inginerie genetică s-a reuşit introducerea în patrimoniul genetic al unei celule. porumb. tutun. imazetapir (PIVOT) şi unele din grupa sulfonilureicelor. soia Roundup Ready care este tolerantă la erbicidul pe bază de glifosat (Roundup Ready) posedă o genă transferată de la o bacterie din sol (Agrobacterium sp. animalelor şi plantelor. a uneia sau mai multor gene noi (genele de interes). În ultimul timp. cartof. . s-a reuşit transferul de gene ce conferă rezistenţă la acţiunea unor erbicide de la microorganisme la plantele de cultură. 2000). sunt foarte eficace şi pentru buruienile anuale cât şi pentru cele perene. De exemplu. erbicidele pe bază de glifosat sunt sistemice şi neselective (cu acţiune totală). răpită. Un interes deosebit pentru cercetători în crearea de plante modificate genetic tolerante la erbicide şi pentru care s-au obţinut varietăţi de plante de cultură au prezentat şi erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu (BASTA). iar prima cultură comercială a unei plante transgenice a fost înfiinţată în anul 1992. agricultură şi protecţia mediului. izolată de la o populaţie de porumb modificată prin mutageneză in vitro şi apoi transferată în genomul unei linii utilizate pentru producerea hibrizilor comerciali (Elena Badea. Porumbul Roundup Ready posedă o genă tolerantă la glifosat (Roundup Ready). Genele noi introduse sunt denumite transgene.).a. dovleac. iar produsele obţinute poartă numele de organisme modificate genetic (OMG) sau organisme transgenice. După cum este cunoscut. se aplică în perioada de vegetaţie fără persistenţă în sol şi plantă.PLANTE DE CULTURĂ MODIFICATE GENETIC TOLERANTE LA ERBICIDE În ultimii ani. Folosirea erbicidelor cu substanţă activă glifosat în multe situaţii rezolvă integral problema combaterii buruienilor. tomate ş. industria farmaceutică. varietăţi transgenice întâlnim la majoritatea plantelor de cultură: soia. orez. bumbac. in. În felul acesta.

Suprafaţa cultivată pe plan mondial cu plante modificate genetic Cultura Suprafeţe cultivate (milioane hectare) 1999 1998 14. peste 80% şi mult mai puţin în ţările din Uniunea Europeană.4) Tabelul 7.7 2.7 8.1 0.0 <0.1 2.5 21.1 0.1 Soia Porumb Bumbac Răpită Cartof Dovleac Papaya Tabelul 7.8 28.3 <0. astfel că în anul 1999 la nivel mondial s-au cultivat aproximativ 30 milioane de hectare (tabelele 7.Suprafaţa ocupată cu plante transgenice tolerante la erbicide a crescut considerabil. .1 Cele mai mari suprafeţe sunt cultivate în SUA şi Canada. Structura suprafeţelor agricole cultivate în lume cu organisme modificate genetic cu diferite forme de rezistenţă Specia Toleranţă la erbicide Rezistenţă la insecte Toleranţă la erbicide şi rezistenţă la insecte Rezistenţă la virusuri Suprafaţa (milioane hectare) 1999 1998 19.9 7.4 3.3 şi 7.3.3 11.5 5.1 2.6 8.9 <0.4 <0.4.9 0.0 <0.1 <0.

In Europa numai câteva plante transgenice au primit aprobarea pentru a fi cultivate. CNSB şi-a dat acordul şi pentru realizarea de teste în câmp cu hibrizi de porumb rezistenţi la atacul sfredelitorului Ostrinia nubilalis. a dat acordul pentru importul şi introducerea în cultură a unei varietăţi de cartof modificată genetic rezistentă la gândacul din Colorado şi a unor varietăţi de soia tolerante faţă de erbicidul pe bază de glifosat (Roundup Ready).influenţa negativă asupra lanţului trofic. Apar tot mai multe întrebări legate de posibilele efecte nedorite.modificarea ciclurilor biochimice (ciclul azotului. Aceste aspecte sunt greu de prevăzut şi pot deveni evidente numai în timp. ciclul carbonului ş. la erbicidele pe bază de glifosat şi glufosinat de amoniu. CNSB atrage atenţia instituţiilor ştiinţifice să asigure o supraveghere şi o analiză profundă asupra tuturor aspectelor privind OMG (Organisme Modificate Genetic) care ar putea să reprezinte riscuri la adresa sănătăţii oamenilor şi a conservării diversităţii biologice.). constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. în ţara noastră. PREZENTAREA ERBICIDELOR DUPĂ SUBSTANŢA ACTIVĂ . fiind motivată ca o măsură prevăzătoare în acest domeniu încă insuficient studiată. testare.49 din anul 2000. utilizare şi comercializare a OMG. . în dauna agrosistemelor tradiţionale obţinute.transferul inoportun al transgenelor la alte plante cultivate sau la cele care aparţin florei spontane.modificări nedorite asupra fertilităţii solului. iar legislaţia cu privire la OMG este foarte strictă.a.înmulţirea exagerată a plantelor modificate genetic care ar putea invada ecosistemele agricole şi chiar habitatul natural. . . Comisia Naţională pentru Securitate Biologică (CNSB). privind regimul de obţinere. precum şi pentru hibrizii de sfeclă de zahăr toleranţi la glifosat. cum ar fi: . .

suspoemulsie.concentrat emulsionabil. Se absoarbe prin radice-lă. Plantele de cultură metaboli-zează acetochlorul în substanţe inactive.concentrat solubil în apă.pulbere umectabilă (muiabilă).suspensie concentrată. PU .granule autodispersabile. răpită. floarea-soarelui. G . Pentru uşurinţa înţelegerii şi o citire cursivă prezentăm mai jos o listă cu prescurtări pentru formele de condiţionare a erbicidelor: CE .granule. DF . hipocotil şi coleoptil. Este un erbicid sistemic. SL .În acest subcapitol sunt prezentate câteva dintre erbicidele sintetizate pe plan mondial. Relay 90 EC. bumbac. ulei în apă.este substanţa activă din următoarele produse comerciale: Guardian 840 EC. Mecanismul de combatere a buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei proteinelor. SE . EW . Acenit 50 EC etc. SC . UL — lichid omogen pentru aplicare cu volum ultraredus. . Persistenţa în sol este de 6-8 săptămâni.granule dispersabile în apă.pulbere solubilă în apă. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu diferite conţinuturi în substanţă activă.emulsie. Este folosit pentru combaterea buruienilor din culturile de porumb. WP . arahide. SP . ULV suspensie pentru aplicare cu volum ultraredus. Harness 940 EC. soia.concentrat solubil în apă. care au o largă utilizare în sistemele de combatere integrată a buruienilor.concentrat solubil.concentrat emulsionabil. timp după care nu mai creează dificultăţi în rotaţia culturilor. C S . Dintre erbicidele utilizate în perioada actuală pentru combaterea buruienilor din culturile agricole din ţara noastră mai importante sunt următoarele: ACETOCHLOR .pulbere umectabilă (muiabiiă). EC . WSC . WG .

provocând moartea celulelor şi deci a plantelor. Nu este flamabil şi nici corosiv. Portulaca oier acea. fasole.5 l/ha în 300 l apă/ha. Nu este compatibil cu îngrăşămintele lichide.Combate următoarele specii de buruieni: monocotiledonate anuale: -Setaria sp. Papaver rhoeas. Echinochloa crus-galli. fie preemergent în doze cuprinse între 1. ALACHLOR. Doza de aplicare este între l şi 1. Chenopodium album. mazăre. emulsii etc. Capsella bursa-pastoris.p. (p. Se fabrică sub diferite forme de condiţionare: suspensii. Este un erbicid sistemic. Efectul de distrugere a buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei pro- .. Se aplică postemergent. Xanthium sp. Wtnaranthus sp.. Moartea buruienilor se realizează după 5-10 zile de la aplicare.75 şi 2.. Este un erbicid de contact.. Se comercializează sub numele de Blazer 2S. absorbit prin hipocotil. Se aplică fie înainte de semănat şi încorporat superficial la 3-5 cm. Veronica sp. iar soia sau celelalte leguminoase au 2-3 perechi de frunze.. Este un erbicid selectiv sistemic. Solanum nigrum. (numai în stadii tinere de 2-3 frunze).. când buruienile au 1-4 frunzuliţe. Combate următoarele specii de buruieni dicotiledonate anuale: Abutilon theophrasti. Sinapis arvensis. arahide. Hibiscus trionum. dacă survine ploaia la 6 ore după aplicarea erbicidelor efectul este asigurat. Se absoarbe prin frunze. Raphanus raphanistrum. Polygonum sp. Stellaria media. trebuie ferit de foc. Nu combate buruienile perene. Galinsoga parviflora. Se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Matricaria sp. Se aplică după amiaza când plantele sunt fără rouă. Inhibă procesul de fotosinteză şi de respiraţie. Este compatibil cu îngrăşămintele lichide. Lasso 48 EC. Tackle AS. Nu lasă reziduuri în sol şi plantă. Datura stramonium. Nu combate Stellaria media. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor sensibile este prin inhibarea lipidelor în membranele celulare. monocotiledonatele anuale şi perene. Se comercializează sub denumirile de Mecloran 48 EC.. translocându-se foarte lent în toată planta. Digitaria sanguinalis şi unele dicotiledonate anuale: Amaranthus sp. tomate.50 litri produs comercial pe hectar. Alanex 48 EC etc. coleoptil şi radicele. ACIFLUORFEN . şi toate dicotiledonatele perene. Se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile de soia. Datura stramonium.SODIUM. După aplicare. Este nevolatil sau greu volatil. Este flamabil şi ca atare.i).

mazăre. şofrănel. pomi fructiferi. orz. cartof. Combate foarte bine: Galium sp. Solanum. Echinochloa crus-galli. arahide etc. tomate transplantate. Pitezin 75 WP. Anthemis. Raphanus. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă cu 75% s. soia. Matrica-ria. bumbac. fasole. Alazin (alachlor+atrazin) etc. iar buruienile sunt în faza de rozetă (4-5 cm înălţime). Sinapis.. AMIDOSULFURON.Amaranthus sp. Stellaria media.. WP. Raphanus.) şi se încorporează superficial. Hibiscus. Dozele de aplicare variază între 5 şi 10 l/ha.p.. Sunt rezistente: Sinapis.i. Se fabrică sub denumirea comercială du Gesaprim 50.teinelor în procesul de respiraţie. Efectul este evident. Polygonum sp. Veronica sp. Este un erbicid sistemic. Se comercializează sub denumirea de Grodyl 75 WG. Onezin 50 WP etc. ATRAZINE. Doza de aplicare este de 20-40 g/ha produs comercial. Epoca de aplicare este înainte de semănat (p.. Se utilizează pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din culturile de grâu. Digitaria sanguinalis şi unele dicotiledonate anuale . Se foloseşte în amestecuri cu diferite substanţe: Meclozin (alachlor+atrazin). Thlaspi şi toate buruienile perene. se aplică înainte de semănat (p. Se utilizează pentru combaterea buruienilor din culturile de: porumb. Este absorbit în plante prin sistemul radicular.) şi încorporat superficial la 3-5 cm adâncime cu combinatorul. este translocat acropetal prin xilem şi se acumulează meristemele apicale şi în frunze. triticale. Nu este flamabil. blocând procesul de fotosinteză şi în final. 90 WP sau WG. Se aplică toate tipurile de echipamente terestre împreună cu 250300 1 apă/ha. Se aplică în perioada de vegetaţie . floarea-soarelui. 80 WP. corosiv şi se poate amesteca cu îngrăşămintele lichide sau alte pesticide. manifestându-se prin .p.a. viţa-de-vie. Chenopodium. Combate următoarele specii de buruieni: monocotiledonate anuale: Setaria sp. Atranex 80 WP. Datura stramonium. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea reacţiei Hill din procesul de fotoliză apei.postemergent. Se aplică pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb şi sorg. în faza de sfârşit de înfrăţire .până la formarea primului internod al cerealelor. ducând la moartea plantei.i.

Raphanus raphanistrum. se aplică înainte de semănat (p. atrazinul intră în amestecul multor erbicide complexe: Primextra Gold 720 EC. În sol se descompune relativ lent. ceapă. În unele ţări s-au selecţionat specii de buruieni (rezistente la atrazin: Amaranthus blitoides. evitarea fenomenului de remanentă. lupin.pe solurile cu un conţinut în humus mai mare de 1% se utilizează la l kg s.p. orz. Veronica sp. (400 g/1 metolaclor+atrazin).. Lamium amplexicaule.. iar dintre dicotilele anuale: Abutilon theophrasti Amarantus sp. Amaranthus hybridus. Sonchus arvensis.. atrazinul creează dificultăţi în rotaţia culturile Atrazinul are unul dintre cele mai largi spectre de combatere./ha. Galium sp. Solanum nigrum. .. Porumbul şi sorgul metabolizează atrazinul în hydroxiatrazin şi acizi aminici conjugaţi. bob. ovăz etc. Alazin (alachlor+atrazin). Dintre speciile monocotile combate: Setaria sp. Stellaria media.. Vicia sp. Chenopodium album.a. Capsella bursa-pastoris. sfeclă.pe solurile cu un conţinut în humus sub 1% este interzisă aplicarea atrazinului (soluri nisipoase). epoca de aplicare este în faza de „ac" a porumbului. Atriplex sp. muştar. Butizin (alachlor+butilate+sin) etc. sau preemergent. in.„albirea buruienilor" şi apoi moartea lor (nu mai formează clorofilă). Dozele de utilizare în România sunt în funcţie de conţinutul în humus al solulilor şi sunt următoarele: . Echinichloa crus-galli. până la maximum 2 frunzuliţe. ţinutul în humus. Apera spica-venti. Din cai descompunerii lente. Bidens pilosa. se absoarbe complexul coloidal al solului. Stachys annua. Polygonum sp. Avena fatua. Când se aplică postemergent. Galeopsis tetrahit.) şi încorporat la cm. Sunt rezistente la atrazin toate speciile de buruieni mono şi dicotiledonate perene. Polygonum lapatifolium etc. linte. atât a buruienilor monocotiledonate cât şi a celor dicotiledonate anuale. tutun.. Galinsoga parviflora. Hibiscus trionum. Solanum nigrum. floarea-soarelui legume. Anthemis arvensis. Matricaria sp. etc. fasole.. Sunt extrem de sensibile la atrazin următoarele plante de cultură: răpită. conţinutul în argilă şi conţinutul de umiditate.. Sunt rezistente speciile: Erigeron canadensis şi Digitaria sanguinalis.. Sinapis arvensis. Xantium sp.i. Portulaca oleracea. grâu. acest proces fiind dependent de pH. soia. .

Portulaca. aceasta se face înaintea apariţiei tulpinii florale. dar nu este compatibil cu alte pesticide. cartof. iar dacă este aplicat pentru combaterea speciei Rumex sp. Poa. trifoliene anul I (lucerna. pepeni. cireş. Se comercializează sub denumirea de Basagran 48 EC. trifoi. Se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 8-10 cm adâncime cu grapa cu discuri.. Combate foarte bine speciile: Rumex sp. Holcus lanatus. Lolium sp. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată care conţine 480 g/l s. Avena fatua.. Solanum nigrum etc. Thlaspi arvense. de unde este apoi translocat în toată planta./l. BENTAZON. Sonchus oleraceus. este flamabil şi este compatibil cu îngraşămintele lichide. Se aplică când buruienile sunt în plină creştere... lucerna veche. arahide. Combate foarte bine speciile de buruieni monocotiledonate anuale: Setaria sp. Poa sp. Digitaria sanguinalis. Se comercializează sub denumirea de Bălan 18 EC sau Benefex 18 EC. Are remanentă în sol timp de 4-5 luni de la aplicare. după care este metabolizat de microorganisme. s. Nu este corosiv. Bidens tripartita. Doza de aplicare este între 4 şi 8 l/ha în funcţie de cultură. .a. Echichloa crus-galli. Este un erbicid sistemic. ghizdei). Se aplică în culturile de in..ASULAM. Se aplică pentru combaterea buruienilor din culturile de in. Mecanismul de acţiune pentru a provoca moartea buruienilor se bază pe inhibarea proceselor de diviziune celulară şi de creştere. Este condiţionat sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Avena sp. hamei etc. Sorghum halepense din sămânţă şi câteva dicotiledonate anuale: Amaranthus. Sunt rezistente: Sinapis^ arvensis. Se comercializează sub denumirea de Asulox 40 CS sau Asilan. măr. şi conţine 480 g. tutun. care se aplică postemergent şi care se absoarbe foarte rapid prin frunze. Echinochloa crus-galli. păr. mac. castraveţi.. în faze tinere (de 3-5 cm înălţime). salată. Chenopodium. Nu .. Este un erbicid sistemic şi se absoarbe prin radicelă şi rădăcini. Digitaria sanguinalis. arbuşti fructiferi. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea proceselor de germinaţie şi de creştere. Capsella bursa-pastoris. Se fabrică sub formă de soluţie apoasă. Doza de aplicare este de 4-6 l/ha cu 250-300 l apă. vinete.a. Setăria. mentă. BENEFIN sau BENFLURALIN.

(în stadiul de 2 frunze). Este un erbicid de contact. Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) la culturile de: soia. la aplicare. Combate speciile: Veronica. porumb. BIFENOX. soia. Se poate aplica imediat după semănat când buruienile au 2-4 frunze (4-5 cm înălţime). Matricaria sp. Sonchus arvensis şi toate speciile de buruieni monocotiledonate. orz. Sinapis. Se comercializează sub denumirea de Modown 4F. Portulaca. corosiv. cartof. Cirsium arvense. Briotril etc. Artemisia. fasole. BROMOXYNIL.300 l apă. sub formă de concentrat emulsionabil. şi este compatibil. Se comercializează sub denumirea de Buctril D.este. Solanum nigrum. Brominal. Are efect secundar şi asupra buruienilor monocotiledonate: Setaria. Este un erbicid sistemic. Echinochloa crus-galli. mazăre. Plantele rezistente îl metabolizează foarte repede. Se aplică în 250-300 l apă/ha. Mecanismul de distrugere a buruienilor se bazează pe inhibarea respiraţiei şi fotosintezei . Abutilon. fie singur. Brassica. mentă. este flamabil. ceapă. care se aplică postemergent. sorg etc.5 şi 4 l/ha se aplică în faza de 2-3 frunzei ale buruienilor şi 2-3 perechi de frunze trifoliolate la plantele leguminoase. Polygonum sp.4 D. Nu este corosiv. Este un erbicid fabricat sub formă lichidă de concentrat emulsionabil (CE). Este un erbicid de contact. Se aplică preemergent sau postemergent. trifoliene (anul I sau vechi). nu este flamabil şi este compatibil cu alte erbicide. sorg. Chenopodium. Amaranthus. flamabil. Capsella. Sunt rezistente următoarele specii: Convolvulus arvensis. fie în amestec cu MCPA sau 2. nu mai mult. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea fotosintezei. Doza de aplicare variază între 1. Raphanus. Nu este coroziv. Atriplex. Este selectiv pentru floarea-soarelui. pentru a evita fenomenul de scurgere la suprafaţa frunzelor (run off) al soluţiei de stropit. cu îngrăşăminte lichide şif alte pesticide. Se aplică cu 250. Cyperaceae etc. Ranunculus. Combate următoarele specii de buruieni: Abutilon. Chenopodium. iar plantele de floarea-soarelui au 2-4 frunze. Mecanismul de distrugere se bazează pe inhibarea reacţiei Hill în procesul de fotosinteză. Sinapis. ovăz. Stellaria. Datura. arahide.5-2 l/ha.. se absoarbe prin frunze şi nu se translocă acropetal sau bazipetal. Doza de aplicare este de 1. Xantium sp.

Echinochloa crus-galli. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea germinaţiei seminţelor. Chenopodium album. Combate foarte bine speciile de buruieni: Matricaria inodora. Este un erbicid sistemic care se absoarbe prin radicelele de pe rădăcini. floarea-soarelui. Sinapis. Solanum nigrum. Polygonum. Are o remanentă în sol de 4-6 săptămâni şi nu creează probleme în rotaţia culturilor. Faza de aplicare pentru buruieni este faza de rozetă. Nu . Cirsium arvense. secară. Sonchus oleraceus. Xanthium. Este utilizat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de: grâu. sfeclă. Chenopodium. Epoca optimă de aplicare la cerealele păioase este când acestea sunt în faza sfârşitul perioadei de înfrăţire . Este un erbicid puţin toxic. Galeopsis tetrahit. Anthemis. in. Galeopsis etc. Se comercializează sub denumirea de Sutan 80 EC sau Diizocab 80 EC. Anagalis. Se aplică înainte de semănat (p. Sorghum halepense din seminţe şi unele dicotiledonate anuale: Amaranthus.) şi se încorporează la 8-10 cm adâncime prin două treceri cu grapa cu discuri. Fumaria officinalis. CHLORIDAZON sau PYRAZON.a. BUTYLATE.. sp. Sunt rezistente: Anagalis. ovăz. Combate următoarele specii de buruieni monocotile anuale: Setaria. Vicia hirsuta. Hibiscus.p. Doza de aplicare este de 0. precum şi toate speciile de buruieni perene mono şi dicotiledonate. Sunt rezistente speciile: Sinapis. Se comercializează sub denumirea de Pyramin TURBO şi se fabrică sub formă de pudră muiabilă (WP) sau pastă fluidă (FW) cu un conţinut de 430 g/1 s. orz. Crysanthemum. porumb. Sunt sensibile speciile Atriplex patula. ricin.formarea primului internod.i. Lapsana.8-1 l/ha în 200-300 l apă. Galium aparine.la speciile sensibile. Doza de aplicare diferă în funcţie de conţinutul în humus al solului între 6 şi 10 l/ha în 250-300 l apă. la in în faza de „brădişor" (8-10 cm înălţime). Thlaspi arvensis. Atriplex. Veronica sp. Convolvulus arvensis. Portulaca. in. Abutilon. Capsella bursa-pastoris. lucerna. Stellaria media. Raphanus. Brassica. Digitaria sanguinalis. iar la porumb în faza de 34 frunze. Se aplică la următoarele culturi: porumb. Polygonum. 2-4 frunze. Lamium purpureum. năut.

fie postemergent. Este un erbicid sistemic. in. Nu se recomandă a fi utilizat pe solurile nisipoase. Rival. sfeclă roşie. Polygonum convolvulus. Sansulfuron. Chenopodium.. flamabil sau volatil. Stellaria media. Spergula. Se aplică postemergent în perioada de vegetaţie. Capsella bursa-pastoris. Nu este corosiv. Brassica. gazon. Sonchus sp. Lamium sp. Se comercializează sub denumirea de Glean 75 DF. volatil sau flamabil. Vicia.. Thlaspi. Galium aparine. Nu este corosiv. Combate următoarele specii de buruieni: Anagalis arvensis. Papaver rhoeas. floarea-soarelui sau porumb (sau se cultivă cu mare atenţie). Matricaria. Doza de aplicare este de 15-20 g/ha produs comercial. în funcţie de epoca de aplicare. Atriplex patula. Mercurialis myosotis. Veronica etc. în 250-300 l apă. Amaranthus. fâneţe.. Cirsium arvense. Galeopsis. Se aplică în faza de rozetă a buruienilor. Se comercializează sub denumirea de Lontrel 300 EC. Combate foarte bine specii de buruieni dicotiledonate: Sinapis. Galinsoga. Se fabrică sub formă de pudră muiabilă (WP. Raphanus. Viola. Se aplică pentru combaterea buruienilor din culturile de sfeclă de zahăr. Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din culturile de: grâu. Stellaria. Viola. CHLORSULFURON. iar pentru cereale când acestea sunt în faza sfârşitului perioadei de înfrăţire . corosiv sau volatil. Polygonum. păşuni. Mecanismul de acţiune se bazează pe inducerea . DF) sau granule dispersabile în apă (WG). Mecanismul de acţiune se manifestă prin inhibarea procesului de fotosinteză. Se fabrică sub forma de concentrat emulsionabil (CE). Este un erbicid sistemic.este flamabil. Anthemis. Dacsulfuron etc.formarea primului sau celui de-al doilea internod (numai în cazuri excepţionale). Galeopsis. Chenopodium. Spergula. Se aplică în doze de 2-6 kg. Are restricţii de rotaţie: după culturile tratate cu acest produs nu se recomandă a se cultiva răpită de toamnă.. Matricaria sp. CLOPYRALID. sfeclă furajeră. Atriplex. sfeclă de zahăr. Sinapis arvensis.l/ha produs comercial. seminceri de graminee. orz. Este un erbicid sistemic şi se aplică fie preemergent.

sfeclă de zahăr. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Nu ridică probleme în rotaţia culturilor. . in. Se aplică în culturile de sfeclă şi spanac. Combate foarte bine speciile de buruieni: Cirsium arvense şi Sonchus arvensis (mai ales în culturile de sfeclă.3-0. Digitaria şi unele buruieni dicotiledonate anuale: Amaranthus. trifoliene. fasole. sfeclă. Solanum. Senecio sp. Raphanus etc. arahide. pomi fructiferi. Se comercializează sub denumirea de RO -Neet sau Olticarb 75. Nu combate Chenopodium. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). căpşun. Matricaria sp. Se utilizează la culturile de soia. Nu este volatil. Sunt rezistente: Galium. Agropyron repens. CYCLOXIDIM. Bromus. Se comercializează sub denumirea de Focus Ultra 100 EC etc. Combate şi alte buruieni: Amaranthus. Echinochloa crus-galli. Combate buruienile monocotiledonate anuale şi perene: Avena. Doza de aplicare este de 4-6 l/ha produs comercial în 250-300 l apă.5 l/ha. Agrostis. corosiv sau flamabil. conopidă. bob. Este un erbicid sistemic şi se aplică în perioada de vegetaţie . Alopecurus. Apera. Este un erbicid sistemic. ceapă. CE. răpiţă. Polygonum.creşterii anormale a celulelor în vârfurile de creştere (accelerează diviziunea celulară). varză. Se foloseşte în combaterea buruienilor din culturile: grâu. Combate buruienile monocotiledonate anuale: Setaria. Centaurea cyanus. CYCLOATE. muştar. viţă-de-vie etc. Setaria. Sinapis. cartof. Doza de aplicare pentru Lontrel 300 EC este de 0. Portulaca. Bifora. Vicia sp. Sorghum halepense din seminţe şi rizomi etc. Lamium. volatil.postemergent. tutun. păşuni şi faneţe. ceapă. de aceea pentru a-i mări spectrul de combatere se aplică cu alte erbicide în amestec. iar buruienile sunt răsărite şi sunt în faza de rozetă (3-4 frunzuliţă). Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este inhibarea biosintezei lipidelor în procesul de creştere. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea germinaţiei seminţelor şi a meristemelor de creştere. orz. salată. Epoca de aplicare este când plantele de cultură au 3-4 frunze... Echinochloa crus-galli. Se aplică înainte de semănat şi se încorporează în sol la 8-10 cm adâncime printr-o trecere cu grapa cu discuri şi apoi cu cultivatorul. floareasoarelui. muştar şi răpiţă). Hibiscus etc. Abutilon. mazăre.

Cirsium arvense. Sonchus.D. La porumb se aplică în faza de 2-4 frunze. Chicorium inthybus. Raphanus. Se produce un dezechilibru între sinteză şi consumul substanţelor nutritive în favoarea consumului şi provoacă astfel epuizarea buruienilor.8 şi 1.4 -D. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. flamabil sau corosiv. Doza de aplicare este variabilă. secară. A fost primul erbicid sintetizat (în anul 1941 de F. După aplicare.. porumb.Epoca de aplicare este când buruienile sunt răsărite şi se găsesc în faza de înfrăţire. Jones) şi este eficace în combaterea buruienilor din culturile agricole. orice intervenţie manuală sau mecanică de prăşit este oprită pentru a da posibilitatea erbicidului să se transloce în vârfurile de creştere ale rizomilor.4D). înainte de înspicare. Pentru costrei (Sorghum halepense] se aplică când plantele au 10 . Anthemis. DMA-6. 2. Lancet. orz. în faza: înfrăţirea cerealelor păioase . Este un erbicid sistemic. Se comercializează sub denumirea de SDMA. ovăz. depunerea substanţelor nutritive. dar se poate absorbi şi prin rădăcini. . iarbă de Sudan. Nu este volatil. Matricaria sp. Amaranthus. Nu se aplică când temperatura în aer este mai mică de 14°C.15 cm înălţime. gazon. Dicopur M etc. Polygonum etc. Thlaspi. Combate foarte bine speciile: Sinapis arvensis. floarea-soarelui). deoarece cristalizează şi nu se absoarbe. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe o creştere anormală a celulelor.formarea primului internod. Este o sare a acidului 2. Chenopodium. aplică în 250-300 l apă. Papaver rhoeas. Oltisan M (dicamba+2. Dicopur D etc. Se foloseşte în combaterea buruienilor dicotiledonate din următoarele culturi: grâu.4-D sau un ester al acestuia. deoarece are o persistenţă în sol de 15-30 de zile. sorg. Centaurea. adică au 3-4 frunze. Capsella. păşuni. Sunt rezistente: Galium sp. fâneţe. Nu se aplică înainte de răsăritul culturilor sensibile (sfeclă. Se absoarbe prin frunze. Veronica. soia. diviziunea celulară etc. afectând respiraţia. Se aplică postemergent. între 0. Se poate combina cu alte substanţe şi se obţin alte produse: Icedin Super (dicamba+2. Se absoarbe prin frunze şi se aplică atunci când buruienile sunt în faza de rozetă (buruienile sunt întinse pe pământ şi au aspect de rozetă). iar plantele de cultură se găsesc în faza de 3-4 frunze. care mor. Bifora.5 l/ha produs comercial.4-D ester). Stellaria media.

4 -D şi dicamba) intervin în procesul de diviziune celulară. Se comercializează sub denumirea de Banvel când are ca substanţă activă numai dicamba. Capsella. Galium. triticale. Papaver rhoeas etc.formarea primului internod. Senecio. postemergent. Raphanus. Se aplică atunci când buruienile au între 2 şi 3 frunzuliţe. Dozele de aplicare sunt variabile în funcţie de tipul de erbicid între 2 şi 4 l/ha produs comercial. Nu este volatil. Mecanismul de acţiune se bazează pe dereglarea creşterii prin accelerarea diviziunii celulare. Aplicate mai devreme aceste substanţe active (2. Sonchus. în procesul de fotosinteză. iar sfecla are 2-3 frunze. Se aplică în perioada de vegetaţie. Amaranthus. Stellaria. sau în amestec cu alte substanţe: Oltisan (2. sorg. Se comercializează sub denumirea de Betanal AM. de formare a primordiilor spicului şi spiculeţelor şi determină „ştirbirea spicului" . este corosiv şi nu este volatil. Centaurea. Se aplică în 250-300 l apă. Fumaria.formarea primului internod. Nu este flamabil. Bifora. La fel ca la erbicidele pe bază de 2. Veronica. Erbicidul dicamba. Atriplex. Doza variază între 0. Chenopodium. Galinsoga. Sonchus etc. Are un spectru larg de combatere a buruienilor: Abutilon. Chenopodium. ovăz. Stellaria. Rumex. Icedin Super (2. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). singur sau în asociaţie cu alte substanţe active se utilizează la culturile: grâu. Polygonum. Agrostemma. Papaver. orzoaica. Galinsoga.4-D şi dicamba se aplică strict în faza de înfrăţire . Convolvulus. Portulaca oleracea. orz.4 D + dicamba) etc. Este un erbicid sistemic şi se absoarbe pr frunze. Doza de aplicare este în funcţie de modul de formulare şi de partenerul de amestec. Lepidium. Calystegia sepium. corosiv sau flamabil. Combate speciile de buruieni: Amaranthus. Anthemis. Se fabrică sub formă de concent emulsionabil (CE) în combinaţie obligatorie cu phenmedipham. Se aplică postemergent şi se absoarbe prin frunze.8 şi l l/ha. Sinapis. Galeopsis. Polygonum.4 D+dicamba). Tlaspi. Anagalis. Se aplică la cereale în faza de înfrăţire . Mecanismul de combatere a buruienilor se bazează pe inhibarea reacţiei Hill. Se foloseşte la sfecla de zahăr şi căpşun. Betanal Progres sau Betanal Tandem. ierburi perene. porumb. Matricaria.DESMEDIFAM. Cirsium. DICAMBA.

castraveţi. ţelină. floarea-soarelui. lucerna. Spicele au aspect de „coadă de şobolan" (A. trifoi de sămânţă. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil (CE). lucernă de sămânţă. în afara epocii optime. floarea-soarelui. Acest proces se accentuează pe măsură ce se întârzie operaţia de erbicidat peste faza de formare a primului internod. sfeclă de zahăr de sămânţă. sau chiar până la compromiterea totală. tutun. tomate. pe inhibarea procesului de elaborare a clorofilei. fiind utilizat la culturile agricole ca desicant. răpit ceapă. mazăre. Nu cor bate buruienile dicotiledonate anuale şi perene. soia. Agrostis sp. cânepă. Se comercializează sub denumirea de Illoxan. Este un erbicid de contact. Festuca.. Mecanismul de acţiune se bazează. Setaria etc. Teză de doctorat).! Efectul este şocant dacă aplicarea erbicidului se face în stadiul de 2-3j frunze al buruienilor. întreruperea circulaţiei substanţelor asimilate şi oprirea creşterii rădăcinilor. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Spicele sunt erecte. sfeclă. in ulei. . Este foarte toxic şi ca atare trebuiesc luate măsuri speciale protecţia muncii. neselectiv.. Lolium sp. cartof. culturi legumicole semincere etc. Nu este flamabil. Este corosiv pentru aluminiu. Penescu. festucă. Se aplică la culturile: grâu. DIQUAT. Combate speciile de buruie monocotiledonate anuale: Avena fatua. Se foloseşte în doză de 3-4 l/ha produs comercial. Este un erbicid cu mecanism dublu de acţiune: de contact şi sistemic. DICLOFOP . fasole. trifoi. in. Producţia poate scădea cu 800-3000 kg/ha.METHIL. Nu este volatil şi flamabil.(spice cu spiculeţe lipsă). Tratamentele se fac în faza maturitate fiziologică a seminţelor. spălăcite. de formare a ovulelor şi polenului. Phnalaris. fără boabe. producând sterilitatea polenului. foloseşte ca desicant pentru culturile de cartof. Poa şi buruienile monocotiledonate perene. în special) intervin în procesul de organogeneză florală. Aplicate după formarea primului internod . prin distrugerea cloroplastelor. secară. morcov. Doza este de 2 -3 l/ha produs comercial. Nu combate: Apera spica venti. Echinochloa crusgalii. Se comercializează sub denumirea de Reglone. corosiv sau volatil. 1991. Poa trivialis. linte. răsfirate. orz. sparcetă. Este rapid absorbit prin frunze. aceste erbicide (la cultura de grâu. dar pot să fie seci.

soia. floareasoarelui. Se comercializează sub denumirea de Frontier 900 EC.. Hibiscus trionum. Se aplică înainte de semănat (p. sfeclă. în funcţie de conţinutul de humus al solului. Se utilizează la culturile: porumb.2 şi 2 l/ha produs comercial. tomate etc. Digitaria sp. Sunt foarte rezistente: Chenopodium. Echinochloa. mazăre. Datura stramonium. Amaranthus. trifoi.p. Se comercializează sub denumirea de Eradicane. după semănat sau înainte de semănat.) şi apoi se încorporează superficial la 3-5 cm cu combinatoriii. Este foarte volatil. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea geminaţiei şi creşterii în zona meristemelor. Convolvulus. ricin. Se foloseşte în combaterea buruienilor din culturile: porumb. fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Este erbicid . Se aplică înainte de semănat (p. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. cartof. Se foloseşte simplu sau asociat cu un antidot (A-25788) pentru a-i mări selectivitatea pentru plantele de cultură. Chenopodium. EPTC. FENOXAPROP . Avenafatua.ETIL. Combate următoarele specii de buruieni monocotiledonate anuale: Apera spica venti. Alirox. fasole. necorosiv. lucerna. Se comercializează sub denumirea de Furore Super.i. sfeclă de zahăr etc. Modul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhiba procesului de germinaţie şi de creştere.. bumbac. Sorghum halepense din seminţe şi unele dicotiledonate anuale: Portulaca oleracea. prin două treceri cu grapa cu discuri. in.p. sparcetă. Echinochloa crus. Digitaria. Abutilon theophrasti. fasole. Are un efect foarte bun în combaterea buruienilor. Lolium sp.DIMETHENAMIDE. Stellaria etc. Nu este flamabil. şofrănel. prin aplicare preemergentă. floarea-soarelui. Combate buruienile mono dicotiledonate anuale: Setaria. Este erbicid sistemic. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil (CE).) şi se încorporează în sol la adâncimea de 810 cm. Atriplex.. Doza de aplicare variază. Setaria sp. Este un erbicid sistemic şi absoarbe prin rădăcini (radicele).i. mai ales în zonele secetoase. Sonchus şi toate buruienile monocotiledonate perene. Nu are remanenţă pentru culturile postmergătoare. semivolatil. între 4 şi 10 l/ha produs comercial. Matricaria etc.galii. cartof. Dozele de aplicare variază între 1.

Combate toate speciile de buruie monocotiledonate anuale şi perene: Agropyron repens. sistemic. pentru monocotiledonate perene.5 l/ha. lucerna. Cynodon dactylon.postemergent. silvicultură etc. Se aplică atunci când buruic nile au 4-6 frunze. . tutun. Alopecurus. la 1012 zile. Se absoarbe prin frunze. pepeni galbeni. mazăre. Se aplică culturile: soia. nevolatil. floarea-soarelui. Epoca de aplicz pentru monocotile anuale este faza de înfrăţire. ardei. prin blocarea creşterii. in. Se utilizează la culturile: soia. Primele simptome apar 48 de ore de la aplicare. cartof. mazăre.P BUTIL. tomate. Apera spica venti. pomi.adenozintrifosfatul). Lolium. Acţionează prin blocarea respiraţiei (interfereaza în formarea de ATP . Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea procesului de sinteză a lipidelor. bumbac. fasole. Setaria. Combate specii de buruieni: Sorghum halepense din rizomi. Phalaris samulastra de grâu şi orz etc. iar pentru monocotile rene. Avena fatua. Agrostis. apoi devin violet-roşietice. morcov. trifoi. plantele de costrei sau alte monocotiledonate se clorozează. Echinochloa. Translocarea erbicidului este lentă şi ca atare este nevoie de o perioadă de 25-30 de zile de la aplicare până la distrugerea totală a buruienilor. lucerna.postemergent. gălbi puţin volatil. Este un lichid vâscos. Este un erbicid tipic pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene. După aplicare. Nu comba specia Avena fatua. Se aplică în perioada de vegetaţie . samulastra de şi orz etc. pentru buruienile monocotiledc nate anuale şi 2-3 l/ha. Digitaria. fasole. se usucă şi mor.5 l/ha. acest produs se comercializează si denumirea de Puma Super 100 EC. în faza de înfrăţire a acestora. floarea-soarelui. Setaria. pepeni verzi. După 1520 zile plantele se îngălbenesc. bumbac etc. Avena fatua. sfeclă. Digitaria. FLUAZIFOP .sistemic. ce pa. Sunt rezistente toate speciile de buruieni dicotiledonate. Se comercializează sub numele Fusilade Super 125 CE sau Fusilade Forte. Sorghum halepense din rizomi. năut. la înălţimea de 10-15 cm a buruienilor (când costreiul este răsărit totalitate din rizomi). În amestec cu fenclorazol-etil. Doza de aplicare este de 1-1. nu este corosiv. Doza este de 1-1. se antocianizează (capătă culoare roşiatică-violet) şi apoi se usucă. Se aplică în perioada vegetaţie . cartof. Nu este tolerat de orz. nu este flamabil. folosit pentru combaterea specie Apera spica venti din cultura de grâu. Echinochloa. viţă-de-vie.

triticale. Thlaspi arvense. Este eficace împotriva tuturor buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene. Are un spectru relativ restrâns de activitate.). drajoni. Sonchus. Anagalis. viţă-de-vie. când este răsărit în totalitate. Epoca de aplicare este după apariţia buruienilor. pentru a da posibilitate erbicidului de a se transloca în vârfurile creştere (apexuri) ale rizomilor. la 10-15 cm înălţime. Atriplex.Epoca de aplicare este în funcţie de buruienile ce trebuie combătute: pentru nocotile anuale. pentru buruienile perene şi costreif din rizomi. stoloni. Se aplică în perioada de vegetaţie . etc. Stellaria. bulbi etc. Ca epocă de aplicare. Sinapis arvensis. .Este folosit pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene culturile de cereale păioase: grâu. Se utilizează în combaterea buruienilor din livezi. Matricaria etc. După tratamentul cu Fusilade. în diferite concentraţii. Chenopodium. Tomigan etc. în faza de înfrăţire . Este un erbicid tipic pentru combaterea speciei Galium sp. Doza de utilizare este de 2-6 l/ha produs comercial. Rumex. După aplicare. Rezistente sunt speciile: Anthemis. orz. Se comercializează sub numele de Basta.. Se comercializează sub numele de Starane 250 EC. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată.8 l/ha aplicat singur. nu se face nici o praşilă mecanică sau mani la. FLUROXIPYR. timp de 20-25 de zile. Nu este corosiv. Papaver. Se utilizează şi sub denumirea de Liberty în combaterea buruienilor din cultura de porumb GMO (organism modificat genetic pentru a putea rezista la acest erbicid). este selectiv până în faza de burduf a cerealelor. flamabil sau volatil. Polygonum convolvulus etc. GLUFOSINATE. pe care le usucă.formare a primului internod la cereale. Cirsium arvense. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil.postemergent. Vicia. Nu este volatil. Galium sp. Nu distruge organele de înmulţire vegetativă (rizomi. de contact. Combate foarte bine: Convolvulus arvensis. tuberculi.. iar buruienile să fie în faza de rozetă. corosiv sau flamabil. Calystegia sepium. Rubus sp. Raphanus. Mecanismul acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea auxinelor. Este un erbicid neselectiv. în faza de înfrăţire. Este erbicid sistemic. rizomii costrei nu mai regenerează alte plante. Doza de aplicare este 0..5-0. ovăz.

Dozele de aplicare sunt în funcţie de concentraţia produsului şi de. Este un erbicid sistemic. De la aplicare până la distrugerea buruienilor trece o perioadă de 25-30 zile. când acestea se găsesc în faza de înfrăţire (peste această fază sunt mult mai rezistente). Produsul intră în reacţie cu rezervoarele galvanizate sau din oţel moale necăptuşit producând un gaz foarte flamabil. flamabil. Combate buruienile graminee anuale şi perene: Sorghum halepense. Efasat.GLIPHOSATE. Glifosat etc. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată. Se comercializează sub denumirea de Gallant Super. Ele variază între 2 şi 4 l/ha produs comercial. Se aplică pentru combaterea mc nocotiledonatelor anuale. porumbul. Cynodon dactylon. Se poate folosi în plantaţiile de pomi. Convolvulus arvensis. denumirea de Roundup Ready se foloseşte pentru erbicidul utilizat în combaterea buruienilor din culturile modificate genetic (GMO) cum ar fi: soia. Pentru costreiul din rizomi se plică atunci când acesta este răsărit în totalitate şi are o înălţime de 15-20 cm. mor. Înroşirea plantelor are loc datorită formării de antociani (bloca respiraţiei). Este erbicidul total cu cel mai larg spectru de combatere: Agropyron repens. HALOXYFOP ETOXY ETIL. Phragmites communis. Sonchus arvensis. pe mirişti etc. pe canale de irigaţie. Se poate utiliza pentru distrugerea buruienilor problemă după recoltarea cerealelor păioase (Cirsium. Acest erbicid este folosit pentru promovarea şi realizarea sistemului de cultură „non tillage" (fără lucrări). se usucă. pe şosele. vii. Tipha etc. Agropyron. Se comercializează sub numele de Roundup. Sorghum halepense. Glialka. Echinochloa. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Digitaria. Este nevolatil. . Gliphogan. Apera. căi ferate. Loliun Avena. samulastra de grâu şi orz. se înroşesc (violet-purpuriu). Ground-up. care poate să se aprindă şi să explodeze. Setaria. Mecanismul de acţiune se bazează pe blocarea respiraţiei. Cynodon dactylon. Este flamabil şi se va păstra numai în ambalaje originale. Touchdown. Roundup Ready. Rumex. Este sistemic şi neselectiv. În ultimul timp. Sorghum halepense). Convolvulus. plantele se îngălbenesc. Equisetum. Dupâ aplicare. sfecla de zahăr etc. înainte de înspicare. scopul urmărit. Trebuie păstrat în ambalajele originale.

ISOXAFLUTOLE. Combate speciile de buruieni dicotiledonate şi unele monocotiledonate anuale.0. Este un erbicid sistemic. Este sister nevolatil. lucerna etc. cartof. aplicare nu se prăşeşte terenul o perioadă de 25-30 de zile. flamabil sau volatil. când se aplică singur. fasole. sfeclă de zahăr. Rompiv. Se comercializează sub denumirea de Pivot. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată (SC). mazăre. Anthemis. Se utilizează în combaterea multor specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene din culturile: soia.5 şi l l/ha împreună cu 250-3001 apă. Se utilizează în combaterea buruienilor din cultura de porumb. Nu este corosiv. muştar. Se aplică înainte de semănat şi se încorporează în sol. Se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile de sfeclă şi căpşun.5-0. Xanthium sp. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea biosintezei plastochinonelor şi a carotenoizilor.130. Este preluat prin rădăcini şi frunze. IMAZETHAPYR. Se aplică postemergent. viţă de vie. Combate buruienile: Anagalis. pentru monocotiledonate perene. Modul de acţiune se bazează pe inhibarea sintezei aminoacizilor. Se poate asocia cu Atrazinul sub numele de Merlin mix. tutun etc. Se absoarbe prin frunze. încorporat superficial sau preemergent. LENACIL. Solanum nigrum. pentru a posibilitatea erbicidului să se transloce în rizomii buruienilor perene. Abutilon. Nu combate buruienile perene. pomi fructiferi.150 kg/ha. Este sistematic şi se absoarbe prin rădăcini. fasole. Nu combate Chenopodium în stadii avansate şi monocotiledonatele anuale sau perene. Combate un spectru larg de buruieni. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă. Se fabrică sub formă de pudră muiabilă (WP) cu 80% ş. Faza culturilor la legminoase trebuie să fie când acestea au între 3-4 frunze trifoliate. Atriplex... volatil sau flamabil. Pursuit. Mecanismul de acţiune este prin blocarea fotosintezei. Doza de aplicare este între 0. Se comercializează sub denumirea de Venzar. Doza de aplicare este de 0. . floarea-soarelui. a proteinelor şi sinteza acidului dezoxiribonucleic (ADN). Se comercializeză sub numele de Merlin. după semănat. Se aplică înainte de semănat. Dozele de aplicare sunt în funcţie de conţinutul de humus al solurilor.8 l/ha pentru monocotile ani şi de 1-1. Nu este corosiv.a.Se utilizează în culturile: soia. Doza de aplicare este de 0. răpită.5 l/ha.

5 kg/ha).4-D. orz. secară. păşuni şi faneţe.A. Nu este corosiv. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil sau suspensie. porumb. Linurex etc. Se aplică postemergent în culturile: grâu. Sinapis.i.C. preemergent şi postemergent. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este blocarea reacţiei Hill în fotoliza apei din procesul de fotosinteză. în funcţie de tipul de sol şi cultura pentru care se aplică. in. (methyl-chlorophenoxyacetic acid). şi în faza de rozetă a buruienilor. Raphanus. Thlaspi. mazăre.Chenopodium. Polygonum. în funcţie de conţinutul de humus al solului. Galium sp. Capsella. sorg. Capsella. Se fabrică sub formă de soluţie concentrată (SC). Se aplică pentru combaterea buruienilor din cultura de sfeclă de zahăr. Stellaria etc.P. floarea-soarelui. Se fabrică sub formă de pudră umectabilă (WP). Sunt rezistente la MCPA buruienile Anthemis. Chenopodium. Se utilizează la culturile: cartof. Se comercializează sub numele de Dicotex. LINURON. morcov. soia.2. Doza de aplicare variază între 2 şi 7 kg. Dozele de utilizare variază între l şi 2 kg/ha. M. Buruienile monocotile sunt mai rezistente. Combate speciile de buruieni. Doza de utilizare este de 4-5 kg/ha aplicate în două tratamente secvenţiale (2.. Se comercializează sub numele de Goltix. Brassica. Matricaria. Nu combate buruienile perene. Atriplex. Sonchus. ţelină.5 l/h. Combate în special speciile de buruieni dicotiledonate anuale. până la formarea primului internod. Mecanismul de acţiune este inhibarea creşterii prin dereglarea procesului de diviziune celulară.5 . La cereale se aplică în faza de înfrăţire. Nu are remanentă pentru realizarea rotaţiei. Este un erbicid sistemic. METAMITRON. Se aplică înainte de semănat şi încorporat superficial (p. porumb.p. volatil sau flamabil. Este un erbicid sistemic. . Amaranthus. Mecanismul de acţiune este inhibarea reacţiei Hill şi a fotosintezei. sorg. Papaver sp. Matricaria. Stellaria. absorbit repede prin rădăcini. Combate multe buruieni anuale mono şi dicotiledonate: Anthemis. Este un erbicid sistemic. ca şi 2. Matricaria. Se comercializează sub numele de Afalon. Convolvulus. păstârnac etc.5 + 2. Doza optimă de aplicare este de 1. în funcţie de cultură.).

formarea primului internod. Se poate aplica şi după apariţia primului internod până la apariţia celui de-al doilea. Centaurea. Chenopodium. Capsella. Se utilizează în culturile de răpită. mai ales în zonele unde este umiditate suficientă în sol. Se comercializează sub denumirea de Gold 960 EC.5 l s. Stellaria. Digitaria. Matricaria.p. Este sistemic. Lolium. Combate buruieni anuale: Avena. porumb.înainte de semănat şi încorporat superficial la 3-5 adâncime. Este sistemic.i. Alopecurus. Matricaria. Acţionează asupra germinaţiei pe care o inhibă.0 .MOC (metolaclor) este de peste 86%. PORTULACA. Puritatea izomerului S . cartofi. sinteza proteinelor şi procesul de respirat. Raphanus. Solanum nigrum etc. Se aplică în doze de l . Combate buruienile monocotiledonate anuale: Setaria. Se absoarbe prin rădăcini. Setaria. Datura şi toate buruienile perene mono şi dicotiledonate. in etc. Inhibă alungirea rădăcinilor. Este sistemic. Se comercializează sub numele de Sansac. Se aplică la peste 20 de culturi agricole: porumb. Sorghum halepense din precum şi unele dicotiledonate anuale: Amaranthus. sau preemergent. METOSULAM. Se aplică în doze de 1. Sinapis. . floarea-soarelui. broccoli. S-METOLACHLOR. Stellaria.1. Abutilon. şi devreme. Se comercializează sub numele de Butisan.a. Epoca de aplicare la cereale este în faza de înfrăţire . Hibiscus. Se absoarbe prin hipocotil şi coleoptil. Se aplică p. Combate speciile de buruieni: Galium. flamabil sau volatil.METAZACHLOR. Apera.5 l/ha produs comercial. legume. Papaver etc./ha. nevolatil. Este fabricat sub formă de pastă fluidă (FW). Anthemis. Stellaria. Sunt rezistente: Sinapis arvensis. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Se aplică postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de grâu şi porumb. În comerţ se găseşte şi în amestec cu atrazinul (Primextra Gold 720 SC). sfeclă de zahăr. . ceapă. în postemergenţă. Se aplică în emergenţă. varză.1. Echinochloa şi buruieni dicotiledonate anuale Amaranthus. alune. Sinapis. Echinochloa. Mecanismul de acţiune este inhibarea enzimei acetholactat synthasa (ALS). Solanum. Capsella. Nu este corosiv. Urtica. Xanthium.

mai ales în zonele secetoase. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea procesului de creştere a rădăcinilor.). Este erbicid sistemic.8 l s. Se aplică înainte de semănat şi încorporat superficial la 3-5 cm cu combinatorul. căpşun.3 şi 0.a. tomate. Amaranthus. Metripaz etc. viţă-de-vie./ha. Veronica. Se aplică înainte de semănat sau plantat. folosit pentru combaterea buruienilor din cultura de orez.8 . Chrisanthemum. Se absoarbe prin rădăcini. Se utilizează în răsadniţe. Poate fi aplicat şi preemergent până la răsăritul culturii.7 kg s. porumb etc. soia. Lamium. pentru varză.Doza de utilizare este de 0. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil. Dozele de utilizare sunt cuprinse între 2 şi 4 kg s. Senecio. Este erbicid sistemic. Se aplică pentru combaterea buruienilor din cultura de cartof. Datura. Centaurea. Se utilizează pentru combaterea buruienilor graminee anuale şi unele dicotiledonate din culturile de mazăre. Solanum şi toate buruienile monocotiledonate anuale şi perene. Se comercializează sub numele de Devrinol. Chenopodium. NAPROPAMIDE. Sonchus. Echinochloa phyllopogon. P. Este sistemic. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea proceselor de creştere. Galeopsis. Combate următoarele specii de buruieni: Abutilon. tomate.5 . Fumaria. în doza de 20 . tutun. Lexone. Echinochloa crus-galli. lucerna veche. varză. METRIBUZIN. Doza de aplicare este de 4. Se fabrică sub formă de pulbere umectabilă (WP. Dozele de utilizare variază între 0.l l/ha la grâu şi de l l/ha la cultura de porumb.U. ardei. pepeni. Sinapis. Nu combate: Cirsium. Portulaca. Combate: Echinochloa oryzoides.a.a. Are persistenţă în sol o perioadă de 3 ./ha. floarea-soarelui. dar înainte de răsărit. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea fotosintezei. Se comercializează sub numele de Sencor. Galium. Polygonum. tomate. MOLINATE.6 luni. Convolvulus. Matricaria. Se comercializează sub numele de Ordram în diferite concentraţii. Se fabrică sub forma de concentrat emulsionabil. răpiţă. ori după formarea biloanelor la cartof.5. Stellaria./ha.

. sistemic. Lolium sp. NICOSULFURON. După tratament o perioadă de 25-30 de zile nu se prăşeşte manual sau mecanic pentru a da posibilitatea translocării produsului în rizomi.. care conţine 40 g s. Sorghum halepense şi unele dicotiledonate: Amaranthus sp. fără a se efectua o probă test. Polygonum. folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din cultura de porumb. Combate multe specii de buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp. Doza de aplicare pentru monocotiledonatele perene este cuprinsă între şi 1. Portulaca. Datura stramonium.. . zaharat sau loturi semincere.5 l/ha produs comercial. sunt răsărite totalitate şi au 5-l0 cm înălţime. Doza este cuprinsă între 0. Malva. Se aplică atunci când plantele de costrei. OXADIARGYL. în prealabil. Xanthium sp. Echinochloa. legume şi trestie de zahăr. AbutiIon theophrasti. Se aplică în principal în preemergenţă afectând germiinaţia seminţelor de buruieni.3 şi 0. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea creşterii în procesul de diviziune celulară din meristemele de creşte Epoca de aplicare este hotărâtoare în reuşita tratamentului cu nicosulfuron. Sonchus şi unele monocotiledonate: Setaria. Bidens. iar pentru buruienile anuale este de 0. Este extrem de eficient în combaterea costreiului din rizomi.6 frunze. Cynodon dactylon.8 . Chenopodium sp. Digitaria sanguinalis. Est erbicid sulfonilureic. cartof.. Efectul de combatere este distinct prin apariţia la 10-15 zile de aplicare. Echinochloa crus-galii.. a culorii violaceu-roşiatică. Combate următoarele buruieni: Amaranthus. Nu se recomandă pentru porumbul de floricele.a. Raphanus.a. Chenopodium. sistemic. Erbicid selectiv./l00 m2 de răsadniţă. Se comercializează sub numele de Mistral. Agropyron repens. flamabil sau volatil.gj s. iar porumbul este în faza de 4 . datorită fenomenului de antocianizare a celulelor ţesuturilor. După aplicare se amestecă cu solul la 2-4 cm adâncime.5 kg/ha substanţă activă. Sinapis arvensis. Solanum. Panicum etc. pir gros etc. Solanum nigrum etc. Nu este corosiv. Digitaria. Se comercializează sub numele de Raft.1 l/ha. Se utilizează la culturile de floarea-soarelui. Efectul nu este dependent de textura solului sau tipul de sol./l.

Se aplică împreună cu o substanţă surfactantă. floarea-soarelui. Setaria. neionică. PENDIMETHALIN. Se comercializează sub numele de Gramoxone. OXYFLUORFEN. Are persistenţă lungă în sol. Este foarte toxic şi deci cere măsuri de protecţie a muncii foarte riguroase. Sonchus.. viţă-devie. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil cu diferite concentraţii. Nu este corosiv. Amaranthus. şi unele dicotiledonate: Datura. Chenopodium. Sorghum halepense din seminţe. aleurone şi a lăsa libere stomatele şi ostiolele pentru a pătrunde erbicidul mai rapid în plante. tomate. Este erbicid de contact. Combate buruieni monocotiledonate: Echinochloa. între 0.a. Dozele sunt variabile. Se aplică în postemergenţă când buruienile sunt în faza de 3-5 frunze trifoliate. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este inhibarea biosintezei aminoacizilor esenţiali valină şi isoleucină.a.a. vinete transplantate în câmp şi în solar. nefiind distrus pe cale biologică. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor este similar cu cel al erbicidelor de contact./ha.125 şi 2 kg s. cu rol de a curăţa suprafaţa frunzei de praf. Cirsium arvense (în stadii mici). Se utilizează ca şi erbicidul Reglone ca desicant.2 l/ha).OXASULFURON. Se comercializează sub numele de Dynam 75 WG. Este flamabil. Combate buruienile dicotiledonate: Amaranthus.5 kg s. PARAQUAT. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil şi conţine 250 g s. Se comercializează sub numele de Goal./l. . Se comercializează sub numele de Stomp. Solanum nigrum.2 şi 1. Hibiscus trionum etc. Substanţa surfactantă se numeşte Extravon (doza de 0. arahide.080 kg/ha. Anthemis. Nu este translocat în sistemul radicular. Doza de aplicare este variabilă între 0. Nu este remanent în rotaţii. Se aplică în doze de 0. Se aplică preemergent şi se absoarbe prin rădăcini. ceruri. porumb./ha. Se aplică la cultura de soia. Abutilon. Digitaria. orez. Polygonum sp. Se fabrică sub formă de soluţie apoasă. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă. Se aplică preemergent şi postemergent fiind absorbit prin rădăcini şi frunze. ceapă din arpagic. Este erbicid sistemic. Chenopodium. pomi fructiferi. Matricaria. Se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile de soia. Portulaca oleracea.

Stellaria media. Se comercializează sub numele de Gesagard. Datura şi Solanum. Este un erbicid de poziţie (dacă rădăcinile culturii vin în contact cu substanţa sunt distruse). Chenopodium sp. Echinochloa crus-galli. Nu are remanentă pentru culturile din rotaţie. Sunt rezistente: Sinapis arvensis. floarea-soarelui. Prometrex. de floricele sau loturi de hibridare. năut. Se fabrică sub formă de granule dispersabile în apă (WG). usturoi. sparanghel. Capsella bursa pastoris. Se aplică în doză de 0. Combate următoarele specii de buruieni: Apera. PROMETRYN.. mazăre. Raphanus.75 şi 2. soia. Sinapis. Matricaria sp. După aplicare nu execută nici o lucrare mecanică sau manuală timp de 20-25 de zile. Epoca de aplicare este postemergent. Xanthium sp. Nu se aplică la porumbul harat.. Se aplică postemergenţă pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene unele dicotiledonate din cultura de porumb. Dozele variază între 0. Atriplex tatarica. Veronica. flamabil sau corosiv.Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea diviziunii celulelor. Capsella.a. bumbac. când costreiul are 10-15 înălţime. tomate transplantate. volatil sau flamabil. Combate următoarele specii buruieni: Sorghum halepense din rizomi. Anthemis. Galium sp. Este erbicid sistemic care se aplică preemergent înainte de răsăritul culturii. Datura. Se comercializează sub numele Tell 75 WG.. Spergula arvenis. Se utilizează la următoarele plante de cultură: porumb. Sorghum halepense din seminţe. Digitaria. în doză de 0. Are selectivitate de poziţie (deci se aplică poziţionat deasupra sistemului radicular al plantei de cultură sensibilă la acest erbicid).5 l/ha. Portulaca.. cartof. Sol num. livezi. Agropyron repens şi unele dicotile anuale: Amaranthus sp. ceapă. Nu este coroziv.0 l/ha s. Este erbicid sistemic. morcov. Se fabrică sub formă de pudră muiabilă sau pastă fluidă (FW). fasole. viţă-de-vie. Nu combate Setaria. Mecanismul de acţiune în combatere se bazează ..04 kg/ha împreună cu un adjuvant numit Extravon. Efpromet Promedon etc. PRIMISULFURON-METHYL. Polygonum. tutun. Nu este volatibil. iar porumbul nu mai mult de 4-5 frunze. Amaranthus sp. pentru a da posibilitatea erbicidului să se transloce în vârfurile de creştere ale rizomilor.

pe inhibarea procesului de fotosinteză. În sol are o remanentă de l - 3 luni. Se foloseşte la cultura de floarea-soarelui, cartof, ceapă din arpagic, morcov, pătrunjel, mentă, mazăre etc. Se aplică preemergent sau postemergent în funcţie de gradul de toleranţă al culturii. Combate speciile de buruieni: Abutilon, Amaranthus, Anthemis, Atrifplex, Brassica, Capsella, Chenopodium, Hibiscus trionum, Matricaria sp., Polygonum, Portulaca, Sinapis arvensis, Raphanus, Stellaria, Solanum nigrum. Nu combate speciile perene de buruieni. Doza de aplicare variază între l ,5 şi 6 l/ha, în funcţie de cultură şi de modul de aplicare (pe toată suprafaţa sau în benzi, pe rânduri). PROPAQUIZALOFOP. Se comercializează sub numele de Agil 100 EC, Shogun, Falcon şi conţine 100 g/1 s.a. Este fabricat sub formă de concentrat emulsionabil (CE). Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din culturile: soia, fasole, răpită, mazăre, cartof, sfeclă, tomate transplantate, ardei, ceapă, vinete, pepeni etc. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea sintezei acizilor graşi (ACC) în celulele meristematice. Se absoarbe prin frunze, iar după 8-1 0 zile de la aplicare întreaga plantă este violaceu-roşiatică (întregul lan tratat este roşu). Dozele de aplicare variază în funcţie de buruienile ce vor fi combătute: - pentru samulastră: 0,5-0,8 l/ha la înfrăţire; - pentru monocotile anuale: 0,8 - 1,0 l/ha la înfrăţire; -pentru monocotile perene: 1-1,5 l/ha la 10-15 cm înălţime a plantelor de costrei. După aplicare o perioadă de 20-25 zile cultura tratată nu se prăşeşte pentru a da posibilitatea erbicidului să se transloce în rizomi. PROPYZAMIDE. Se comercializează sub denumirea de Kerb 50 W. Este erbicid sistemic. Nu este corosiv, inflamabil sau volatil. Se aplică înainte de semănat şi încorporat în sol la adâncimea de 3-5 cm cu combinatorul. Este absorbit prin rădăcini şi apoi translocat în toată planta. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea fotosintezei şi diviziunii celulare. Este singurul erbicid care combate cuscuta în culturile de lucerna, prin aplicare la sol (seminţele de cuscuta nu mai germinează). Se foloseşte la culturile de salată, cicoare, lucerna nouă sau veche, trifoi, sfeclă de zahăr, morcov, pomi, viţă-de-vie, pepiniere din silvicultură etc. Combate multe

specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale. Pentru combaterea cuscutei se utilizează în doza de 4 l/ha, împreună cu 250 - 300 l apă. QUIZALOFOP - ETHYL. Se comercializează sub numele de Targa Super, Leopard, Pantera etc. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu diferite conţinuturi de substanţă activă. Este flamabil, nu este rosiv sau volatil. Este erbicid sistemic care se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din culturile de: soia, fasole, sfeclă, mazăre, trifoliene, floarea-soarelui, in, răpiţă, cartof, tutun, tomate, ardei, salată, varză, vinete, căpşun, ceapă, usturoi, viţă-de-vie, pomi etc. Combate următoarele specii de buruieni: Avena, Apera, Agropyron repens, Cynodon dactylon, Lolium sp., Panicum milliaceum, Sorghum halepense, samulastra de grâu şi orz etc. Mecanismul în combaterea buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei proteinelor, lipidelor şi ARN. După aplicare, la 10-15 zile, buruienile capătă culoare roşie-violaceae (antoncianizate) şi în decurs de 20-25 de zile mor în totalitate. Epoca de aplicare este, pentru monocotiledonate anuale, faza de 10-15 înălţime a costreiului. Doza de aplicare este în funcţie de concentraţia produsului în s.a. şi variază între 1 şi 2,5 l/ha. După aplicare nu se execută lucrări manuale sau mecanice o perioadă de 25-30 de zile, pentru a transloca nestingherit erbicidul în rizomi. RIMSULFURON. Se comercializează sub numele de Titus. Se fabrică sub forma de granule autodispersabile (DF) cu o concentraţie de 25%. Este erbicid sulfonilureic, sistemic. Se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent) şi combate foarte bine buruienile monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv Sorghum halepense din rizomi) din culturile de porumb. Se utilizează împreună cu un surfactant neionic numit Citowet 1,5 l/ha. Modul de acţiune asupra buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea biosintezei aminoacizilor esenţiali valina şi isoleucina. Se absoarbe foarte repede prin frunze şi apoi este rapid translocat în ţesuturile meristematice de creştere. Combate următoarele specii de buruieni: - monocotiledonate anuale: Setaria, Echinochloa crus-galli, Digitaria, Lolium, Apera, Bromus, samulastra de grâu şi orz; - monocotiledonate perene: Sorghum halepense, Cynodon dactylon,

Agropyron repens etc.; - dicotiledonate anuale: Abutilon theophrasti, Amaranthus ap, Capsella bursa pastoris, Fumaria, Senecio, Sinapis, Galinsoga etc. Doza de aplicare este 40-60 g/ha + l,5 l/ha Citowet. Se aplică atunci când costreiul din rizomi este în faza de 10-15 cm înălţime şi este în plină fază de creştere. După 10-15 zile de la aplicare, buruienile devin roşiatice, după care, în 25-30 de zile, mor în totalitate, în această perioadă de 25-30 zile, după tratament, nu se intervine manual sau mecanic pentru a lăsa timp erbicidului să se transloce în rizomi. SETHOXYDIM. Se comercializează sub numele de Nabu. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu 20 g/1 s.a. Combate buruienile monocotile anuale şi perene din culturile agricole cu frunză lată: soia, răpiţă, fasole, sfeclă, floarea-soarelui, spanac, cartof, tutun, lucerna, in şi legume. Modul de acţiune asupra buruienilor sensibile se bazează pe inhibarea sintezei acizilor graşi prin blocarea coenzimei acetylcoenzima A -carboxylază. Se aplică postemergent când costreiul are 10-15 cm înălţime, în doză de 2-6 kg s.a./ha. După aplicare nu se fac praşile mecanice sau manuale o perioadă de 20-25 de zile. SIMAZINE. Se comercializează sub numele de Gesatop, Simazine, Simadon etc. Este erbicid fabricat sub formă de pulbere umectabilă (WP), pastă (FW) sau granule (G) cu un conţinut de 50% simazine. Combate buruienile mono şi dicotiledonate anuale din culturile de porumb şi sorg, plantaţii de pomi fructiferi măr, păr, viţă-de-vie. Se aplică toamna, după terminarea vegetaţiei sau primăvara, înainte de începerea vegetaţiei în preemergenţă. Mecanismul de acţiune se bazează pe inhibarea germinaţiei. Dozele de aplicare sunt între l şi 6 kg s.a./ha. Este un erbicid cu efect rezidual mare, de 10-12 luni, creând probleme în rotaţie. TRIASULFURON. Se comercializează sub denumirea de Lorgan sau în amestec cu dicamba Lintur 75 WG. Erbicid sulfonilureic, sistemic, nevolatil, nu este corosiv sau flamabil. Se aplică la culturile de cereale păioase: grâu, orz, orzoaica, ovăz, triticale, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. Mecanismul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea sintezei aminoacizilor prin blocarea fotosintezei. Tipic pentru acest erbicid este faptul că după aplicare, la 8-10

Matricaria sp. Combate foarte bine buruienile: Cirsium arvense. apare fenomenul de îngălbenire a buruienilor. Eflurin 48 EC. Verinica. triticale: Cirsium arvense. Nu combate: Viola. usturoi. ovăz. Centaurea. Polygonum. Are o gamă largă de utilizare datorită selectivităţii sale foarte mari. hamei. TRIBENUTON – METHYL. ricin. orzoaică. Papaver. muştar. Agrostemma githago. varză. Este un erbicid care în amestec cu apa formează o soluţie de culoare galbenă.. Este folosit în culturile de floarea soarelui. Este flamabil şi nu este corosiv. Fumaria etc. Nu combate specia Convolvulus arvensis. Se aplică în perioada de vegetaţie. vinete.formarea primului internod. Combate foarte bine buruienile dicotiledonate anuale şi perene din cultura de grâu. triticale. Se aplică la înfiinţarea culturii. ardei. ceapă din arpagic. Triflurex 48 EC etc. Sinapis. Sinapis. orz. soia. Este fabricat sub formă de granule autodispersabile (DF) cu 75% substanţă activă.. Nu ridică probleme de remanenţă pentru culturile postmergătoare. Se fabrică sub formă de concentrat emulsionabil cu 240 g/l şi 480 g/l substanţă activă. Stellaria media etc. Doza de aplicare este de 0. Se comercializează sub numele de Treflan. mentă etc. Este erbicid sistemic. şofrănel. ţelină.. Papaver. TRIFLURALIN. gulii. Se comercializează sub numele de Granstar 75 DF. ovăz. Dozele de utilizare variază între 15 şi 25 g/ha produs comercial. Lepidium draba. Bifora. Este un erbicid foarte volatil. Sonchus. morcov. Polygonum sp. năut. care în 15-20 de zile mor. Galium. Matricaria sp. de la înfrăţire până la formarea primului internod (dacă se întârzie tratamentul se poate aplica până la apariţia celui de-al doilea internod). astfel furtunele şi îmbinările de cauciuc vor fi distruse (corodate). . După aplicare trebuie spălată bine instalaţia. bumbac. Este selectiv pentru grâu. Epoca de aplicare este impusă de partenerul de combinaţie (dicamba) şi anume în perioada de înfrăţire .zile. fasole. secară. secară. Raphanus. Vicia sp. Anthemis. tomate transplantate. Capsella. Brassica. Amaranthus. Anthemis sp. Brassica. rapiţă de toamnă şi primăvară.. orz. cartof. Convolvulus arvensis.150 kg/ha produs comercial pentru produsul Lintur 75 WG în 250 – 300 l apă. Modul de acţiune în combaterea buruienilor se bazează pe inhibarea germinaţiei seminţelor şi a creşterii acestora.

Solanum nigrum. Are un efect mai lung de 4-6 luni. În practică. Dozele de aplicare variază în funcţie de conţinutul de humus al solului. Sellaria media. corelată cu elementele care determină intensitatea şi durata efectului erbicidului şi care sunt formele de condiţionare. produsul poate să fie compromis. Thlaspi. Oricât de performant ar fi erbicidul. Amaranthus. Metoda de aplicare a erbicidelor este determinată de felul absorbţiei erbicidelor în plantă şi modul lor de acţiune. la alegerea erbicidelor se disting două metode principale de aplicare: . De aceea ne-am propus ca într-un capitol separat să prezentăm maşinile de aplicat erbicide şi exploatarea acestora. Chenopodium. Proprietăţile fizico-chimice ale erbicidelor influenţează alegerea metodei de aplicare. reglat şi exploatat. de cunoaşterea proprietăţilor şi a utilizării erbicidelor la culturile agricole. întreţinut. ECHIPAMENTUL DE APLICAT ERBICIDE Şl EXPLOATAREA LUI GENERALITĂŢI Condiţia ca un erbicid să atingă performanţele tehnice pe care le posedă este ca acesta să fie aplicat cu un echipament bun.înainte de semănat şi se încorporează adânc în sol la 8-10 cm. ca şi alegerea erbicidului. Lolium. Xanthium. Digitaria. b) echipamente aviatice de aplicare a erbicidelor.a. Nu trebuie separată activitatea în sine de aplicare a erbicidelor (cu ce unelte se efectuează). Echinochloa. din seminţe. remanentă a erbicidelor sau volatilitatea produsului etc. prin două treceri cu grapa cu discuri. dacă echipamentul de aplicat nu este bine ales. Abutilon.5 l/ha s. TEHNICA APLICĂRII ERBICIDELOR Metodele de aplicare a erbicidelor urmăresc realizarea unei eficacităţi maxime asupra buruienilor şi înlăturarea oricărui efect negativ care ar putea afecta cultura. această remanenţă fiind condiţionată de tipul de sol.5 şi 1. După cum am arătat la capitolul "Erbicidele utilizate la culturile agricole" în funcţie de echipamentul de aplicare acestea sunt: a) echipamente terestre de aplicare a erbicidelor. la fel de importantă este şi operaţia de alegere a echipamentului şi exploatarea acestuia. de selectivitatea lor pentru plantele de cultură şi însuşirile fizico-chimice ale produselor utilizate. Datura. Polygonum convolvulus. bine reglat şi fără să aibă vreo defecţiune. Combate buruienile: Setaria. Sorghum halepense. conţinutul de argilă şi pH-ul solului. Portulaca. De aceea. între 0.

benefin. pelicula toxică de erbicid este continuă şi uniform distribuită. cum sunt cele pe bază de atrazin. acetoclor. Aplicarea în vegetaţie este specifică erbicidelor de contact: cu acţiune totală sau selective şi a erbicidelor sistemice foliare. acifluorfen-sodiu. Cantitatea de apă folosită la tratamente trebuie să asigure o acoperire perfectă a suprafeţei pe care se aplică şi este în funcţie de aparatura folosită la administrare. mărunţit şi nivelat. cu un pH neutru. prometrin. ca urmare. Pregătirea corectă a terenului (nivelat şi mărunţit) conduce la menţinerea constantă a vitezei de lucru a agregatului de aplicare. diuron. - În ţara noastră. Pe terenuri prost lucrate (cu mulţi bolovani) o mare parte din soluţia erbicidată cade şi printre bulgări sau bolovani şi. Pe terenuri bolovănoase şi denivelate. erbicidele se aplică numai în amestec cu apa.4-D. sulfonilureice. 2. trifluralin.aplicarea în timpul vegetaţiei după răsăritul culturii şi buruienilor (postemergent şi preharvest). în stratul de sol în care ne interesează să avem pelicula toxică. În cazul aplicării erbicidelor pe sol. dicamba. cantitatea de erbicid care cade pe sol se va mări pe aceste porţiuni. cum ar fi produsele pe bază de bentazon. metribuzin. cât şi la erbicidele care se aplică în vegetaţie (denivelările rămân şi în timpul vegetaţiei.i sau preemergent) . Aplicarea foliară este cerută de erbicidele care au proprietatea de a fi absorbite numai foliar. pendimentalin etc. nivelate şi profund lucrate. viteza de deplasare se micşorează şi. Aplicarea pe sol este specifică erbicidelor reziduale.aplicarea pe sol înainte de semănatul sau răsăritul culturii (p. MCPA. cum ar fi atrazinul. ca atare. monolinuron. va fi vehiculată o cantitate mai mică din erbicid. Sunt unele erbicide care se aplică şi la sol şi în perioada de vegetaţie a culturilor. Pe terenul cu bulgări. cloroxuron etc. terenul trebuie să fie foarte bine lucrat. efectul erbicidelor reziduale scade. deoarece este împiedicată realizarea unei pelicule toxice uniforme atât la suprafaţa solului (cazul erbicidelor care se aplică după semănatul culturii) cât şi în sol pe adâncimea de germinare a seminţelor de buruieni prin încorporarea acestora (3-8 cm). alaclor. posibilitatea de pulverizare a acesteia şi de acoperire a solului sau a plantelor. sistemice cu agrodisponibilitate variabilă şi care se efectuează cu scop preventiv. selective. Acest aspect este dăunător atât pentru erbicidele reziduale care se aplică la sol creşte riscul apariţiei fenomenului de remanentă şi imposibilitatea respectării rotaţiei). ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE APLICARE A ERBICIDELOR . Smetolaclor. fomesafen etc.p. Pe terenurile foarte bine mărunţite. Apa folosită la operaţia de erbicidare trebuie să fie curată. fluroxypir. lipsită de impurităţi şi limpede. Reprezentative pentru această metodă sunt erbicidele care se aplică înainte de semănat.

după domeniul de utilizare.repararea. Aceste acţiuni de pregătire cuprind : .să fie sigure în exploatare (să nu conducă la accidente).Organizarea şi pregătirea lucrării de erbicidat a culturilor agricole se realizează cu mult timp înainte de începerea activităţii propriu-zise. a aplicării corecte a acestora. În timpul exploatării se urmăreşte atent dacă dispozitivele de pulverizare (duzele) administrează corect soluţia de erbicid şi dacă aparatele de control ale instalaţiei funcţionează normal (manometrul de presiune). .să dispună de mecanisme automate de reglare a activităţii în timpul lucrului (reglarea presiunii de lucru. . verificarea şi reglarea tuturor aparatelor şi instalaţiilor şi echipamentelor de aplicare a erbicidelor. . . se verifică modul de cuplare corectă la tractor a acestora. . în funcţie de obiectivul urmărit. a modului corect de realizare a amestecurilor. Înainte de începerea lucrului se face o verificare generală a echipamentului folosit la operaţia de erbicidat. .asigurarea necesarului de produse erbicide pentru fiecare cultură în parte. a dozelor. Amestecul obţinut după spălare se va aplica tot pe cultura la care a fost efectuată operaţia de erbicidat. . . de prevenire a intoxicaţiilor şi de acordare a primului ajutor în caz de intoxicaţii etc. a debitului pompei şi debitului duzelor etc. La terminarea lucrării se efectuează spălarea echipament u I ui. apoi se pune în funcţiune şi se urmăreşte dacă reglajele au fost corect efectuate şi nu apar scurgeri pe la asamblări etc.instruirea personalului cu măsurile de tehnica securităţii muncii.instruirea teoretică şi practică a tuturor persoanelor care participă la aceste lucrări de aplicare a erbicidelor (cunoaşterea erbicidelor.). .să fie accesibile din punct de vedere financiar. . Echipamentele pentru administrat erbicide se clasifică după mai multe criterii: . precum şi a riscurilor aplicării incorecte a acestora). .să aibă capacitate mare de lucru.după modul de acţionare şi sursa de energie.să fie universale (să poată fi utilizate la toate culturile) .să aibă un grad mare de fiabilitate. în cazul în care se schimbă cultura si erbicidele.să fie simple şi uşor de exploatat. PREZENTAREA ECHIPAMENTULUI DE ERBICIDAT Echipamentele pentru erbicidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . operaţia de spălare trebuie să fie foarte atent efectuată.

2500 l soluţie). temperatură. se pot trata suprafeţe mari în timp scurt. . indiferent de condiţiile de umiditate a solului.DUPĂ MODUL DE ACŢIONARE Şl SURSA DE ENERGIE a) Aparate de stropit acţionate manual.se realizează o distribuţie uniformă a soluţiei de erbicidat. Din această grupă fac parte următoarele echipamente: MET -1200 şi MET . . AS-12 M. dar şi unele dezavantaje.administrează un volum mic de soluţie (între 2-50 l/ha). c) Echipamentele de erbicidat cu tracţiune mecanică (tractate. terestre sau aviatice) a căror acţionare se face de la priza de putere sau de la motorul propriu. Aceste aparate au capacitate de lucru diferită de la 5 la 20 l şi lucrează la presiuni cuprinse între 1. Dintre dezavantajele utilizării aviaţiei utilitare la operaţiile de erbicidat amintim: -nu se pot folosi la aplicarea de erbicide volatile. AS-10. Prezentăm mai jos schema de principiu de funcţionare a aparatului de stropit AS-15.300 (maşină de stropit purtată universală). b) Maşini de stropit cu tracţiune animală. . ceaţă etc). Aceste maşini sunt utilizate pe scară mică la combaterea buruienilor. AC-1 etc. EEP-300 (echipament de erbicidat purtat). RAU-SPRIMAT L600. . Tipurile de astfel de echipamente folosite în ţara noastră sunt destinate suprafeţelor restrânse şi în câmpurile experimentale. Dintre avantaje amintim: -productivitate foarte mare. Dintre aceste echipamente utilizate sunt: AS-16 M. Combaterea buruienilor cu ajutorul avioanelor utilitare prezintă o serie de avantaje. care poate fi tractată atât de om cât şi adaptată pentru animale.5 şi 7 bar.aplicarea este dependentă de condiţiile climatice (vânt. Euro. respectiv.este nevoie de pistă de lucru special amenajată. la care acţionarea organelor de creare a presiunii se face de la roţile de transport sau motorul propriu. MTSP-1200 (maşină tractată de stropit şi prăfuit). -se evită tasarea solului şi vătămarea plantelor de cultură. purtate. AS-15.efectuarea operaţiei de erbicidare în epoca optimă. MEP-500 (maşină de erbicidat purtată) etc. Din această grupă fac parte aparatele de stropit acţionate de muncitorii care le poartă în timpul lucrului. JET-400. . . MSPU . Din această grupă avem instalaţia ACS-100. JET-2500. AS-14.2500 (maşină de erbicidat tractată cu capacitatea rezervorului de 1200 l şi. -se execută lucrări pe terenuri inaccesibile terestru. Aceste aparate produc pulverizarea soluţiilor prin presiune realizată în prealabil (înainte de începerea operaţiunii se realizează manual o presiune de 2-6 atm) sau printr-o presiune realizată în timpul stropirii sau acţionării.

presiunea de lucru.p. spaţii verzi. şi helicoptere: KA-26. IAR-316 B etc. MĂRIMEA PICĂTURILOR Mărimea picăturilor pulverizate este de diferite dimensiuni şi depinde de următorii factori: diametrul orificiului duzei. datorită…. alegerea tipului adecvat de duze. La realizarea eficacităţii erbicidelor şi a distribuţiei lor uniforme la nivelul suprafeţelor de acţiune un rol foarte important îl au duzele care asigură distribuirea amestecului sau soluţiei sub formă de picături. sere. acestea se clasifică astfel: a) picături ultrafine (aerosoli) .Dintre tipurile de aeronave folosite la aplicarea erbicidelor enumerăm: avioane: AN 2. M-24. postem. Principiul de funcţionare a acestor echipamente este aproximativ asemănător. Productivitatea de lucru a acestor aeronave este foarte mare. Factorii independenţi se referă la însuşirile chimice şi fizice ale erbicidelor. AG-6. IAR-822. IAR-821. IAR-826. etc.) şi cu cantitatea de apă care se aplică la hectar.). Calitatea tratamentelor la aplicarea erbicidelor este influenţată de factori independenţi şi dependenţi. la condiţiile de mediu (temperatură. stabilirea debitului pe ha şi pe toată suprafaţa. felul soluţiei (mai mult sau mai puţin vâscoasă) etc. păduri. în timp de 5 ore de lucru. reglarea înălţimii de stropire. la fenofaza culturii etc. solarii. Capacitatea de lucru (productivitatea) a acestor echipamente este în strânsă legătură cu scopul operaţiei de erbicidat (p. Dintre factorii dependenţi amintim: viteza de lucru a maşinii şi constanţa presiunii de funcţionare la manometru. Prezentăm mai jos schema de funcţionare a echipamentului MET-1200. Aceste echipamente sunt puţine ca număr şi destul de greu accesibile. vânt. preem. între 200 şi 400 ha. Z37. în funcţie de tipul de tratament efectuat. viţă-de-vie. Echipamentele terestre cu tracţiune mecanică asigură realizarea aproape în totalitate a lucrărilor de combatere a buruienilor din culturile agricole din ţara noastră. livezi. magazii etc.cu diametrul median cuprins între l şi 50 microni (se utilizează la tratamente în spaţii închise. După diametrul picăturilor. . flori etc. sol). DUPĂ DOMENIUL DE UTILIZARE În funcţie de domeniul de utilizare avem echipamente pentru: culturile de câmp. calitatea apei folosite la erbicidare. legume.i.

foarte fine - cu diametrul median cuprins între 50 şi 150 microni (se utilizează la tratamentele cu avioane la păduri); c) picături fine (obişnuite) cu diametrul median cuprins între 150 şi 300 microni (utilizate la erbicidarea culturilor preemergent, postemergent şi p.p.i); d) picături mari - cu diametrul median cuprins între 350 şi 500 microni. Picăturile mici asigură o împrăştiere mai uniformă pe suprafeţele tratate, un consum mai mic de soluţie şi pot realiza o concentraţie mai mare a erbicidului. Au dezavantajul că sunt uşor purtate de vânt lateral, provocând fenomenul de derivă laterală sau drift şi pot, de asemenea, să se evapore foarte repede înainte de a ajunge la suprafaţa de contact şi de acţiune. Picăturile mai mari prezintă avantajele că au o aderenţă bună pe părţile aeriene ale buruienilor, sunt mai puţin purtate de vânt şi se evită fenomenul de drift pentru culturile învecinate. Au dezavantajul că necesită cantităţi mari de apă pentru prepararea soluţiei de erbicidat. CAPETELE DE PULVERIZARE SAU DUZELE FOLOSITE LA APLICAREA ERBICIDELOR Duzele sunt confecţionate din materiale rezistente la coroziunea chimică, precum: alamă, oţel inoxidabil, materiale plastice, ceramice etc. Caracterizarea unei duze se face prin următoarele componente: debit, forma jetului, lungimea jetului, unghiul de dispersie, mărimea picăturilor, uniformitatea repartizării picăturilor etc. Debitul duzelor este dependent de mărimea orificiului duzei şi de presiunea de lucru a instalaţiei de erbicidat. Forma jetului duzelor este variabilă, în funcţie de destinaţia fiecăreia duze pentru combatere. Astfel, avem: duza care realizează jet de formă lenticulară; duze care realizează jet de formă dreptunghiulară; duze care realizează jet de formă conică (con plin); - duze care realizează jet de formă pâlnie (con gol). Variaţia însuşirilor stropirii în cazul folosirii duzelor cu jet conic se poate urmări în, cu diferite procente de suprapunere a jeturilor de soluţie. Unghiul jetului duzelor reprezintă unghiul format de laturile jetului de soluţie cu vârful în orificiul duzei. Cele mai răspândite duze sunt cele care au unghiul jetului de 65, 80 şi 110°. Avantajele unghiurilor mai mari sunt următoarele:

b) picături

- lucrează la înălţimi mai mici faţă de sol sau planta de cultură; - fenomenul de deplasare laterală (drift) este eliminat; - creşte gradul de acoperire a jeturilor vecine; - scurtează drumul parcurs de picături până la ţintă etc. Alegerea duzelor cu unghiuri diferite de dispersie se face în funcţie de condiţiile de lucru, şi anume: - dacă vântul are viteza mai mare de 3 m/s se utilizează duze cu unghiul de dispersie de 65° ; - dacă viteza vântului este de < 5 m/s, se utilizează duze cu unghiul jetului de 80°; - dacă viteza vântului este de > 5 m/s, se utilizează duze cu unghiul jetului de 110°. Pe terenurile prost pregătite, cu denivelări sau bolovani, se utilizează duze cu unghiul de dispersie mic (65°). UNIFORMITATEA REPARTIZĂRII PICĂTURILOR PE SUPRAFAŢA TRATATĂ Această operaţiune este esenţială pentru reuşita unui tratament. Dispersia la duzele cu jet în formă de evantai, la care pelicula de lichid se dispersează în picături, nu se realizează ca efect al turbionarii, ci ca efect al orificiului duzei care asigură o uniformizare foarte bună a distribuirii picăturilor pe lăţimea de lucru. Duzele cu jet plan (evantai) se fabrică în două variante: - pentru efectuarea de operaţii de combatere a buruienilor pe toată suprafaţa, cu orificiul de formă eliptică, cu colţurile ascuţite; - duze pentru erbicidarea în benzi, la care lăţimea benzii depinde de înălţimea la care se găsesc duzele faţă de suprafaţa tratată. - PULVERIZAREA SOLUŢIEI LA OPERAŢIA DE APLICAT ERBICIDE Aceasta se poate realiza: pe cale mecanică (pe baza presiunii lichidului) şi se face cu jet proiectat sau cu jet purtat; pe cale pneumatică sau pe cale mecano-pneumatică. Presiunea de lucru la aceste echipamente variază între 1,5 şi 8 atmosfere. La culturile agricole se recomandă pulverizarea hidraulică, deoarece se realizează mai bine şi mai uşor controlul asupra presiunii de lucru şi asupra debitului. La alegerea duzelor pentru aplicarea erbicidelor se ţine seama de: - modul de aplicare a erbicidelor (pe toată suprafaţa sau în benzi). Pentru această operaţie se folosesc duze tip Teejet 11004 sau 8004, PI-110 etc. (Teejet 11004 au următoarea semnificaţie: primele 3 cifre (110) reprezintă unghiul de dispersie al duzei, iar ultimele 2 cifre reprezintă debitul duzei).

gradul de prelucrare (pregătire) a solului - pe soluri bine lucrate şi nivelate se pot utiliza echipamente cu duze care au unghiul de dispersie mare şi lucrează la înălţime mică de sol (Teejet 11004 etc); pe terenurile prost lucrate, denivelate, cu bulgări mari, se utilizează duze cu unghiul de dispersie mic, care au nevoie de înălţimi mari de lucru faţă de sol; evoluţia condiţiilor climatice (temperatură, vânt, umiditate etc), alegându-se tipurile de duze care pot asigura cele mai mici pierderi, în cazul în care aceşti factori sunt neprielnici; condiţiile concrete de lucru (viteza de lucru, doza de erbicid/ha, presiunea de lucru etc.).
-

Tipurile de duze folosite la operaţiile de stropit sunt diversificate în funcţie de domeniul de folosinţă: la combaterea buruienilor, bolilor, dăunătorilor, la fertilizat etc. Pentru aceasta se utilizează următoarele tipuri de duze: - duze cu fantă; - duze tangenţiale cu con plin (asigură o uniformitate redusă de 66%); duze polijet (cu disc) pentru aplicarea erbicidelor cu acţiune totală (Reglone, Gramoxone, Basta etc); - duze trijet; - duze tangenţiale cu con gol (asigură o uniformitate de stropire de 70-75%); - duze rotative (se folosesc pentru aplicarea erbicidelor cu volum redus şi ultra redus, realizând pulverizarea lichidului pe cale centrifugă). Uzura duzelor poate să apară ca urmare a acţiunii corozive a erbicidelor, cât şi a acţiunii mecanice a lichidului care trece cu presiune prin orificiul duzei. Duzele sunt uzate când depăşesc cu 10 % debitul duzelor noi. Modificarea formei şi mărimii orificiului duzei conduce la neuniformitatea distribuirii soluţiei de erbicid pe suprafaţa totală. Uzura duzelor poate fi accentuată şi prin folosirea la desfundarea acestora a corpurilor dure (sârme etc.). Schimbarea duzelor se recomandă a se face în fiecare an după realizarea a 100200 de ore de funcţionare şi, respectiv, 800 - 1000 hectare (V. Popescu, 1997). Ca regulă, pe o rampă de stropit se montează duze din aceeaşi clasă de debit, cu aceleaşi caracteristici şi cu aceeaşi înălţime faţă de suprafaţa de stropit.

76 2.741 2 12 2 5 1 8 6 118 8 0 0 22.7412124 0 1 0 3 6 83 4 2 8 2 22 2 82 6 0 3 171 614 9 41.111.REGLAJELE EXECUTATE LA ECHIPAMENTELE DE APLICAT ERBICIDE.52 .11 1.74 12 3 2 5 1 702 18 60 8 14 091 1 12 61 75 8 6 21. de viteza de deplasare a agregatului (tabelul 8.39 5 36 260 2 13 1 1 0 02.81 2.81 2.2 ) m k mk/h /h k m /h 1.11 . Popescu-1997) (1 Seria P resiune ebit D N r. Tabelul 8.76 2.1.13. Cantităţile de soluţie6. reglarea poziţiei duzelor pe rampa de stropit. în aşa fel încât să se menţină aceeaşi distanţă (înălţime) faţă de suprafaţă tratată pe întreaga lăţime de lucru şi repartizarea uniformă a soluţiei. astfel încât să se poată realiza aplicarea normei de soluţie la hectar stabilită iniţial la începerea activităţii.76 3 2 82 2 8 02 0193 16 128 211 2 2 8 00 32.81 2.87 12 11 8 128 12 3 8 5 01 9 6 153 1 1003 1.04.81 .30 1 3 5 1.39 1212 5 1 0 3 62 8 2 2 6 0 32 2 171 6 1 4 9 8 8 0 0 42.30 12129 0 8 0 12 4 325 3 3 6 2 6 0 2 0 8 16 1.81 12 128 1.8 lichid (kg/cm(1/m in) duze 3.110.690.69 0. de presiunea de lucru.).11 . Cantitatea de soluţie debitată de un echipament de stropit dotat cu 12 duze top Teejet (80 — 110°) la diferite presiuni şi viteze de lucru (după V. 1.52 1. Repartizarea uniformă a particulelor (picăturilor de lichid pe suprafaţa tratată este condiţionată de mărimea orificiului duzelor. reglarea ecartamentului la maşinile terestre.81 2.76 0. Ridicarea şi coborârea rampei se realizează mecanic sau hidraulic şi ea trebuie să asigure o distanţă de 50-55 cm faţă de suprafaţa solului. EFECTUAREA PROBEI INSTALAŢIEI DE APLICAT ERBICIDE REGLAJELE EXECUTATE ECHIPAMENTELOR DE APLICAT ERBICIDE Realizarea indicilor de calitate ceruţi de lucrarea de erbicidat necesită ca maşinile şi echipamentele utilizate să fie bine pregătite şi corect reglate.110. astfel încât roţile maşinii să calce pe urmele roţilor tractorului sau pe culoarele create la . astfel încât faţa duzei să formeze cu axul de stropit un unghi de 3-10°.134122 4 1 9 0 2 8 22 22 2 8 02 0193 167 1 0 211 2 2.74 6 4 0 12 435 325 12 2 6 0 11 6 1 1 0 02.76 0.872 8 0 3 2 5 0 17 02 11 60 1 40 911 1 2 7 61 6 8 128 58 2 5 01 9 6 153 7 1 0 1.76 12 6 35 3 5 0 Principalele reglaje care se realizează echipamentelor de erbicidat constau în: reglarea debitului duzelor.0 12 k 4.041.4/ ha) la viteza de:m /h 2 8. reglarea înălţimii şi orizontalităţii rampelor de stropit.

Proba maşinii se execută în câmp. Pentru aceste motive. Rezul- . După executarea acestei operaţii se trece la realizarea probei de lucru a echipamentului de erbicidat (care ne va oferi cantitatea de lichid/ha.p. bulgări etc. Proba echipamentului de erbicidat se realizează în două moduri: a) Proba prin colectarea lichidului pulverizat prin duze (numită şi metoda celor l . se compară cantitativ. şosele. a) Proba prin colectarea lichidului pulverizat prin duze (numită şi metoda celor 1000 m2) Această probă se efectuează în sola în care vom desfăşura operaţia de erbicidat. se reglează cu mare grijă toate angrenajele şi se efectuează de mai multe ori proba "la rece" cu apă a echipamentelor cu privire la norma de lichid/ha (se face cu apă pentru a evita poluarea sau supradozarea şi pentru a economisi erbicidul).semănatul culturii. Nu se realizează pe drumuri. De exemplu. atunci lungimea 2de parcelă (de parcurs) pentru a realiza 1000 m este următoarea: 1000 m : 12 = 83. unde sunt îndeplinite condiţiile concrete. Cunoscându-se lăţimea de lucru a maşinii de erbicidat se calculează lungimea traseului care trebuie parcurs pentru a realiza 1000 m2. fie prin ineficacitatea erbicidelor asupra buruienilor.000 m2). După parcurgerea lungimii de 83. Prima operaţie care se execută este verificarea uniformităţii debitului fiecărei duze. Fiecare duză trebuie să aibă un recipient (găleată sau cilindru gradat) pentru a colecta soluţia pulverizată. b) Proba prin măsurarea lichidului consumat din rezervor (numită şi metoda celor 100 m). dacă se lucrează cu un echipament care are lăţimea de lucru de 12 m. piste betonate.33 m instalaţia se opreşte. REALIZAREA PROBEI ECHIPAMENTELOR DE APLICAT ERBICIDE Orice greşeală la operaţia de erbicidat se manifestă. La erbicidarea totală. sau preemergent se recomandă ca ecartamentul maşinii de stropit să aibă deschiderea maximă pentru a realiza stabilitatea acesteia şi a rampei de erbicidat. fie prin efecte fitotoxice manifestate asupra plantelor de cultură. Lichidul colectat se măsoară şi se însumează. Această operaţie se realizează cu ajutorul unui stand special din tablă gofrată cu jgheaburi în cilindrii gradaţi (fiecare duză are un cilindru gradat).i. Debitul duzelor este corect (duzele sunt bine alese) dacă între 2-3 măsurători consecutive nu sunt abateri între debitele duzelor mai mari de ±15 %. înainte de începerea activităţii de combatere se realizează pregătirea atentă a echipamentelor de erbicidat. Echipamentul de erbicidat începe să funcţioneze înainte de primul jalon care indică startul pentru ca în momentul când ajunge la el instalaţia să funcţioneze în regim normal. în funcţie de viteza de lucru a echipamentului). Se jalonează atât startul cât şi sfârşitul zonei de erbicidat. p.33 m. deoarece nu au denivelări.

se asigură o normă de 300 l apă La 1200 m2 (suprafaţa a 100 m liniari) vom asigura x l apă x l apă = 300 x 1200 = 36 l 10.. Se umple rezervorul echipamentului cu apă. cu rezultatul obţinut.. Se remediază prin spălarea întregului echipament. b) Proba prin măsurarea soluţiei consumate din rezervor (metoda celor 100 m) Această probă se execută tot în sola în care se desfăşoară operaţia de erbicidat. Proba se efectuează de 2-3 ori.. după care se începe deplasarea pe lungimea celor 100 m în regim optim de funcţiune... . Cunoscându-se lăţimea de lucru a echipamentului.33 m în găleţi (însumat) trebuie să se colecteze cantitatea de 30 ± 1. Se delimitează o lungime de parcelă de 100 m cu ajutorul a două jaloane. Exemplu: dacă s-a stabilit norma de 300 l/ha. Principalele defecţiuni ce pot apărea sunt: a) înfundarea duzelor (apa folosită conţine impurităţi sau substanţa utilizată nu se dizolvă total în apă). Se compară măsurătoarea executată pe lungimea de 100 m.. se poate calcula foarte uşor şi simplu norma de soluţie reală administrată de echipamentul nostru astfel: 100 m x 12 m lăţimea agregatului = 1200 m2 Cunoscând norma iniţială stabilită se calculează cantitatea de apă pe care agregatul trebuie s-o distribuie pe suprafaţa de 1200 m2. se modifică parametrii de lucru (presiunea de lucru.. prin demontarea duzelor şi curăţarea lor sau prin spălarea echipamentelor filtrante. Dacă rezultatele nu sunt comparabile.. Nu se admit diferenţe decât de ± 1-2 %.tatul obţinut trebuie să reprezinte 1/10 din norma de soluţie stabilită iniţial la hectar. astfel : Dacă la l ha.) şi proba se repetă până la obţinerea normei exacte. echipamentul nostru trebuie să distribuie 36 l apă.. după care se face media aritmetică. respectiv 100 m lungime şi lăţimea de lucru de 12 m. la suprafaţa de 1200 m2.5 I apă. Se realizează prin creşterea presiunii de lucru sau schimbarea duzelor. b) Diametrul median al picăturilor este prea mare (cauza este fie presiunea de lucru mare.000 Deci. care reprezintă cantitatea de apă consumată pentru 100 m liniari.. La sfârşitul traseului se completează rezervorul cu o cantitate de apă măsurată corect. Abaterile faţă de norma de soluţie stabilită iniţial a probelor efectuate trebuie să nu depăşească ± 5 %. viteza de deplasare etc.. după parcurgerea celor 83. fie diametrul fantelor duzelor mare). PRINCIPALELE DEFECŢIUNI CARE APAR LA ECHIPAMENTELE DE APLICAT ERBICIDE În timpul exploatării echipamentelor de aplicat erbicide pot apărea diferite defecţiuni care trebuie depistate şi remediate pe loc pentru a nu influenţa calitatea lucrării de erbicidat..

Aceste zone se datorează oscilaţiilor rampei de stropit în plan vertical şi orizontal. Este datorată şi denivelărilor mari ale terenului. Aceasta se datorează faptului că soluţia nu a fost amestecată. fie datorită corodării acestora.Neuniformitatea stropirii pe lăţimea de lucru. Se remediază uşor prin schimbarea lor. Cauzele pot fi determinate de montarea de duze cu diferite debite (nelotizate) şi din neparalelismul rampei de stropit cu solul. fie că este defect. g) Manometrul de presiune are oscilaţii mari în timpul lucrului. Se remediază prin rezolvarea acestor cauze. d) Pompa de presiune pierde lichid. . fie supapele antipicurătoarelor sunt blocate. cauzate de viteza vântului mare sau de rafale intermitente de vânt produse în timpul operaţiei de erbicidat. fie filtrul central este blocat (îmbâcsit). . astfel: . Se remediază uşor.apariţia de zone netratate. fie duzele utilizate au fost uzate). Se remediază prin înlocuirea pompei sau înlocuirea garniturilor de etanşeizare. h) Scurgeri de lichid la staţionări datorate lipsei supapelor antipicurătoare sau blocarea acestora. . fie că filtrele duzelor sunt îmbâcsite (blocate). Se datorează existenţei aerului în circuitul soluţiei (pe furtunurile rampei). datorită proastei ancorări a acestora. fie datorită lipsei garniturilor. f) Presiunea de lucru oscilează. fie presiunea de lucru este mică. fie filtrul principal este îmbâcsit cu impurităţi.apariţia de fâşii longitudinale între două treceri cu echipamentul de erbicidat. iar în parcelă efectul este foarte slab. fie presiunea de lucru a fost mică. c) APRECIEREA FUNCŢIONĂRII CORECTE A ECHIPAMENTELOR DE ERBICIDAT DUPĂ EFECTUAREA TRATAMENTULUI Executarea unei lucrări corecte de combatere a buruienilor se realizează când în suprafaţa totală nu apar sau nu mai rămân buruieni (buruienile au dispărut). e) Lipsa de distribuţie la presiunea instalaţiei datorită. De mai multe ori în practică pot să apară unele nereguli în desfăşurarea procesului de combatere. datorat greşelilor de jalonare a acestei operaţii. . cu buruieni în unghiuri drepte.existenţa fâşiilor longitudinale netratate (cu buruieni). se datorează faptului că rampa de stropit a fost reglată prea jos ca înălţime de lucru (jeturile duzelor nu s-au suprapus. cultura tratată apare în petice. lăţimea de dispersie a jetului duzelor se micşorează. iar sistemul de amestec al instalaţiei nu a funcţionat pentru realizarea unei soluţii omogene pe parcursul lucrului.apariţia la capătul parcelelor de efecte fitotoxice. Se remediază înlăturând aceste cauze. fie soluţia din rezervor este pe sfârşite. fie faptului că robinetul de ieşire a soluţiei este închis. Remedierea se face prin reglarea înălţimii rampei faţă de sol şi montarea de duze cu acelaşi debit.

practice. nord-estul Moldovei). Trebuie avută în vedere utilizarea în permanenţă a erbicidelor ca una dintre verigile (soluţiile) rapide de rezolvare a acestei probleme.COMBATEREA CHIMICĂ A BURUIENILOR DIN CULTURILE AGRICOLE Pentru realizarea unui program de combatere chimică a buruienilor pe baze ştiinţifice. primăvara sau toamna. a dozelor şi a metodelor de aplicare a acestora. dar care să fie şi foarte selectiv (să protejeze) pentru cultura de bază şi pentru cele ce urmează în rotaţie. etc. sănătoase şi fără să dăuneze mediului. 4) trebuie cunoscut că utilizarea numai a unui singur erbicid sau a unui amestec de erbicide nu rezolvă în totalitate problema îmburuienării. unde această proporţie poate fi diminuată prin prezenţa speciilor de buruieni monocotiledonate anuale (Avena fatua. în majoritate. care îmburuienează sau însoţesc fiecare cultură agricolă din zona respectivă. Combaterea buruienilor stă în puterea fiecărui agronom care poate să instituie. agricultorul trebuie să cunoască câteva elemente foarte importante: 1) cunoaşterea structurii culturilor din asolamentul fermei şi a rotaţiilor acestora (acest lucru se poate realiza numai dacă jurnalul solelor sau al fermelor se completează şi se tine cu rigurozitate). buruieni care germinează. precum şi pentru mediul înconjurător. 3) cunoaşterea erbicidelor. curate.). Banat. Sunt regiuni în ţară (Transilvania. să menţină şi să dezvolte un program de combatere integrată program care va asigura succesul în realizarea de producţii mari. 2) cunoaşterea structurii buruienilor (pe specii de buruieni şi dominaţia acestora). Cunoscând structura buruienilor dintr-o cultură. Apera spica venti. Lolium sp. cunoscând erbicidele şi efectul lor de combatere putem alege astfel cel mai bun produs care să rezolve problema combaterii. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA GRÂULUI DE TOAMNĂ (TRITICUM AESTIVUM) În ţara noastră. . cultura de grâu este infestată în proporţie de peste 85-95% cu specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene. dar mai ales.

ştir. Convolvulus arvensis — volbura.loboda. Ranunculus arvensis — piciorul cocoşului. Anthemis arvensis — româniţă. Rumex acestosa — măcriş. Consolida regalis (sin. Myosotis arvensis . Multe dintre aceste specii sunt "buruieni problemă". Fumaria offlcinalis .mac.nu-mă-uita. Galeopsis tetrahit . Matricaria sp. Galium sp. Centaureea cyanus — albăstriţa.fumăriţă. Cirsium arvense . Chenopodium album . .rugul de mirişte.Aceste specii de buruieni produc pierderi culturii de grâu atât cantitative. Delphinium consolida) .ciormoiag. — sugel.cocoşei de câmp. Erodium cicutarium . Lamium sp. Speciile de buruieni mai importante care însoţesc cultura de grâu sunt] următoarele: Specii dicotiledonate anuale şi perene: Adonis aestivalis .hrişcă urcătoare.camelina.turiţă. Raphanus raphanistrum . Anagalis arvensis — scânteiuţa. Lepidium drabd) — urda vacii. Capsella bursa-pastoris — traista ciobanului.pliscul cucoarei. Cardaria draba (sin. Camelina microcarpa .ridiche sălbatică. Sinapis arvensis . .nemţişor de câmp. cât şi calitative. Bifora radians . Polygonum convolvulus . Papaver rhoeas .muşeţel.lungurică. . greu de combătut şi pentru acestea sunt create programe speciale de combatere. Melampyrum arvense . grâul prepeliţei.muştar.muştar sălbatic. Brassica rapa .buruiană puturoasă. Agrostemma githago — neghină. Amaranthus retroflexus .pălămida. Rubus caesius .

Apera spica venti .o translocare diferenţiată a erbicidelor în plantă. având ca fundament cauze de ordin anatomic.susai.rocoina.trei fraţi pătaţi. . Chirilă (2001) evidenţiază faptul că dintre elementele de care trebuie să se ţină seama în aprecierea îmburuienării sunt: speciile de buruieni dominante şi codominante. sol şi agrotehnică aplicată fiecărei zone agricole. precum şi care este uniformitatea răspândirii lor pe solele cultivate. care este cota de participare a acestora la îmburuienare. . cultura grâului are cel mai mare areal. Viola tricolor . folosirea lor bazându-se mai mult pe toleranţa plantelor de grâu. încât se poate afirma că pentru cultura de grâu agricultura dispune de cel mai diversificat sortiment. Thlaspi arvense . C. Bromus secalinus . Buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Avenafatua — odos.obsiga secarei. Veronica sp. zâzanie. . care fabricate în diverse combinaţii alcătuiesc un sortiment de câteva sute. Scleranthus annuus . .o pătrundere diferenţiată a erbicidelor în plantă. Agrostis sp. . diferenţiere cauzată de condiţiile de climă.Sonchus sp.şopârliţă.colilie.punguliţă.buruiana surpăturii. precum şi de uniformitate a acestora. . Majoritatea erbicidelor folosite în combaterea buruienilor la cultura grâului nu posedă o „selectivitatea fiziologică". Stellaria media . hrănind peste 50% din populaţia globului. Pentru combaterea buruienilor din cultura grâului pe plan mondial au fost sintetizate peste 90 de substanţe active cu acţiune erbicidă. Acest lucru se datorează faptului că pe glob. Există însă diferenţe mari de structură a speciilor dominante.iarba vântului. Vicia sp. Lolium temulentum .sălbăţia inului. Această selectivitate permite erbicidelor aplicate la cultura grâului să realizeze: .măzăriche. Agropyron repens — pirul târâtor. morfologic. fiziologic şi de ordin fizic.

T. erbicidele mai sus menţionate (de tip hormonal) pot interfera în procesul de organogeneză florală. 1978. în perioada 1988-1991 (A. selective la dozele şi epocile de aplicare stabilite de fazele de dezvoltare ale grâului şi buruienilor. Această perioadă corespunde cu trecerea plantele de grâu de la faza vegetativă la faza generativă. acestea pot cristaliza (nu se aplică decât la temperaturi mai mari de 1014°C) pe de o parte. Tabelul 7. Aplicate peste epoca optimă (după apariţia primului internod). 1991. Dacă aceste erbicide sunt aplicate prea devreme.formarea primului internod. fie toamna după semănat. Această epocă de aplicare este obligatorie pentru toate erbicidele care conţin săruri sau esteri ai acidului 2.5. Penescu. 1991) (tabelul 7. Annette. Acest fenomen este cu atât mai pronunţat. A.C. cu cât epoca de aplicare este mai întârziată de primul internod. Astfel pot apărea spice erecte cu spiculeţe sterile (seci) care sunt decolorate şi au aspect de „coadă de şobolan". Ilustrarea fenomenului de fitotoxicitate manifestată de erbicide la soiurile de grâu de toamnă. uneori chiar 100%. Duval.). Se aplică în soluţii apoase. La cultura grâului. de formare a staminelor şi organelor genitale femeieşti.o periodizare a susceptibilităţii plantelor la acţiunea erbicidă (Tottman. iar producţia poate fi diminuată cu peste 40-60%. iar pe altă parte pot interveni în procesul de diviziune celulară. Ghinea L. epoca optimă aplicare a erbicidelor este sfârşitul perioadei de înfrăţire . fie primăvara înainte ca plantele de Avena sau Apera să înceapă procesul de înfrăţire.) erbicidele se aplică fie după semănat. când au fost aplicate la epoci diferite. fie primăvara în perioada de vegetaţie. producând sterilitatea polenului.. Este perioada când toate erbicidele folosite în combaterea buruienilor la grâu sunt bine tolerate. dicamba. Plantele de grâu sunt sensibile la erbicide în multe faze ale dezvoltării şi rezistente la altele. Erbicidele folosite în combaterea buruienilor din culturile de grâu sunt erbicide sistemice.4-D. pentru combaterea buruienilor monocotiledonate. . Teză de doctorat.5.. MCPA. Pentru buruienile dicotiledonate anuale şi perene. Fundulea.C. o putem face prin prezentarea rezultatelor obţinute la I. MCPB etc. înainte de răsărit toamna.P. 1975. de formare a primordiilor spicului şi spiculeţelor şi pot produce fenomenul de „ştirbire" a spicelor (spice cu spiculeţe lipsă) sau „bifurcarea spicului" (spice cu două vârfuri) etc. Penescu.

faza de 2-3 internodii) Martor 4809 Mt.0 5196 383 Epoca a II-a (epoca optimă .0 5638 820 XXX Epoca a 111-a (prea târziu .0 5248 439 XX Super SDMA 2.0 5320 511 XX Glean 0.02 5014 205 75WP .sfârşit de înfrăţire formarea primului internod) -Martor netratat 4809 Mt.02 6025 1219 XXX 75WP Aniten D 4. Epoca I (prea devreme . Semnificaţi Kg/ha Dif. netratat Icedin 1.0 5889 1076 XXX Super SDMA 2. Icedin 1.Influenţa tipului de erbicide şi a epocii de aplicare a acestora asupra nivelului producţiei medii la 5 soiuri de grâu studiate la ICCPT Fundulea în perioada 1988-1991 (A. Mt.0 5041 232 Glean 0.0 3342 -1466 ooo Super SDMA 2. 1991) Producţia obţinută Erbicidul Doza kg.0 4314 -494 oo Glean 0.02 544 635 XXX 75WP Aniten D 4. Mt. netratat Icedin 1.faza început de înfrăţire) Martor 4809 Mt. Penescu. Mt.

Aplicarea tuturor erbicidelor în epoca optimă (înfrăţire .scăderea valorii biologice a seminţelor de grâu. se pot recomanda câteva dintre erbicide care sunt mai selective pentru cultura grâului şi au efect favorabil împotriva buruienilor. . Este improprie formula „erbicid care se aplică în combaterea buruienile până la faza de burduf”.formarea primului internod. lăsând un spaţiu larg (liber) buruienilor pentru a se putea dezvolta. deci capacitate reţinere a erbicidului mică. De regulă. la erbicidele Icedin (dicamba + 2. Aplicarea erbicidelor după epoca optimă la toate soiurile testate în perioada 1988-1991 au adus pierderi de producţie.creşterea numărului de boabe şiştave.numita fază de rozetă (buruienile sunt răsărite.3. În această perioadă frunzele grâului au poziţie aproape verticală. Există doar o epocă optimă de aplicare a erbicidelor şi anume: sfârşitul perioadei de înfrăţire . au 4-5 sunt întinse orizontal în jurul rădăcinii sub formă de rozetă). Numai în cazuri obiective (precipitaţii abundente.0 4640 -168 - DL 5% 390 DL 1% 420 DL 0. .) când nu se poate trata în epoca optimă şi se depăşeşte această fază.până la formarea primului internod) corespunde cu cea mai sensibilă fază pentru buruieni aşa . într-o . Combaterea acestora însă mai târziu decât epoca optimă aduce pierderi de producţie datorate concurenţei buruienilor făcută plantelor de grâu până la acea pentru factorii de vegetaţie. . în special. Este perioada optimă când plantele de grâu trebuie crească fără concurenţă pentru factorii de vegetaţie din partea buruienilor. . Aplicarea târzie a erbicidelor la grâu poate determina: .1% 570 Rezultatele obţinute (tabelul 7.4-D).deprecierea indicilor calităţii de panificaţie a fainii de grâu obţinute.Aniten D 4.creşterea numărului de spice seci (fără boabe).scăderea numărului de fraţi/plantă. erbicidele la cultura grâului aplică cu utilaje şi instalaţii terestre.4-D) şi SDMA (2. .) scot în evidenţă faptul că respectarea epocii optime de aplicare a erbicidelor este de foarte mare importanţă şi răspundere. temperaturi scăzute etc.scăderea conţinutului de gluten şi deprecierea calităţii acestuia.

(M.l l/ha.6 l/ha. Dicotex 40 E.4 -D + dicamba) în doză de l l/ha. Agrostemma githago.P. Starane 250 EC (fluroxypir) în doză de 0.4D) în doză de 1.4 D se poate folosi unul din erbicidele: Buctril M 280 E.4-D şi MCPA. (2.C.4 D) în doză de l l/ha. Sonchus oleraceus Thlaspi arvense etc. (bromoxynil + M. (trifensulfuron metil) în doză de 40-60 g/ha. Capsela bursa-pastoris.4D) în doză de 0. apă. Centaurea cyanus. .C.0 l/ha. Folosirea unilaterală a erbicidelor pe bază de 2. Pentru combaterea acestora se pot utiliza erbicidele: S.A.M. Glean 75 DF (clorsulfuron) în doză de 15-20 g/ha.A.) în doză de 0.0 -1. însă în acest caz (ca şi la cele aplicare terestră) trebuie avut mare grijă ca tratamentul să se efectueze când viteza vântului este foarte mică.C. Se pot aplica şi cu instalaţii aviatice.4-D şi MCPA a condus la selecţionarea de specii rezistente la aceste erbicide.4 . iar altele au rămas sensibile.D.P.8 l/ha. Rival 75 PU (clorsulfuron) în doza de 15-20 g/ha.5-2 l/ha. Ecopart 2 S.1.A. Optica Duo (M.C.5 l /ha. Icedin Super RW (2. Dintre aceste specii de buruieni sensibile la 2. Cirsium arvense.) în doză de 1. Dicopur (2. pentru a nu favoriza fenomenul de derivă laterală (drift) a erbicidelor. + 2.25 l/ha. Erbicidele folosite în România pentru combaterea buruienilor această cultură sunt: a) Pentru combaterea buruienilor sensibile la 2. Tomigan 250 EC (fluroxypir) în doză de 0.8 l/ha.A. Grodyl 75 W.8 .cantitate de maximum 300.4-D) în doză de 1. sub 0. Lancet (fluroxypir + 2. Raphanus raphanistrum.4-D şi MCPA enumerăm: Sinapis arvensis.A. (piraflufen .etil) în doză de 0.P. b) Pentru combaterea speciilor de buruieni dicotiledonate anuale şi perene rezistente la 2. + diclorprop) în doză de 1. Dicopur M (M. Granstar 75 DF (tribenuron methyl) în doză de 40 g/ha.C.F.5-2.5-2.C.C.8 .G. Harmony 75 D. Dacsulfuron 750 SP (clorsulfuron) în doză de 15-20 g/ha.0. (amidosulfuron) în doză de 20-40 grame/ha.5 l/ha.25 m/s.P.

Lintur 75 WG (triasulfuron + dicamba) în doză de 150 g/ha; Lotus D (2,4 D + cinidon etil) în doză de 0,6 - 1,0 l/ha; Mustang (florasulam + 2,4 D) în doză de 0,4 - 0,6 l/ha; Oltisan Extra (2,4 D + dicamba) în doză de 0,75 -1,0 l/ha; Sansac (2,4 D + metosulam) în doză de l ,0 l/ha; Sansulfuron (clorsulfuron) în doză de 15-20 g/ha. Speciile de buruieni rezistente la 2,4 - D sunt: Galium sp., Papaver rhoeas, Matricaria sp., Cichorium inthybus, Fumaria ojficinalis etc. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din cultura grâului se face cu următoarele erbicide (tabelul 7.6.). Tabelul 7.6. Erbicidele şi dozele folosite pentru combaterea buruienilor monocotiledonate din cultura de grâu de tomna: Denumirea Substanţa Doza Epoca de Buruieni produsului activă 1, kg/ha aplicare combătute 1 2 3 4 5 Avadex BW ppi/pree Avena fatua, triallat 5-6 Apera sp.v. Cougar 60 isoproturon 1,25preem. Apera sp. v. diflufenican Terbutrex 50 terbutrin 3-5 preem. Apera sp. v. Pumasuper fenoxaprop 0,7-0,9 postem. Apera sp. v. 100 EC -ethyl tralkoxydi Apera sp.v., Grasp 25 SC 1,0 postem. Avena fatua Topick 080 propargil+ 0,4 postem. Avena fatua clodinafop iodosulfuro Sekator n+ami 0,2-0,3 postem. Apera sp. v. dosulfuron Assert 250 imazameta Apera sp. v., 2,0 postem. benz Avena fatua J Apera sp v. = Apera spica venti

Aceste erbicide combat foarte bine speciile Avena, Apera,Alopecurusşi Lolium.Nu combat buruienile dicotiledonate. Aceste erbicide nu se aplică o dată cu erbicidele pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. aplică înainte Ele se de acestea, în tratamente separate. Ca atare, acolo unde este infestat cu grâul buruieni mono şi dicotiledonate vom executa două tratamente, unul împotriva buruienilor mono şi altul împotriva buruienile dicotiledonate. O dată cu aplicarea erbicidelor pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se pot aplica şi fungicide pentru combaterea complexului de boli foliare ale tulpinii şi spicului, precum şi îngrăşămintele foliare. Înainte de aplicare însă este recomandat să se facă un test de compatibilitate. La combaterea buruienilor din cultura grâului trebuie avut în vede jalonarea exactă a solelor tratate, astfel încât să nu apară zone netratate ("porţiuni zebrate"). COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE ORZ (HORDEUM VULGARE), ORZOAICA DE TOAMNA (HORDEUMl DISTICHUM), ORZ Şl ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ Cultura orzului şi a orzoaicei de toamnă şi a orzului şi a orzoaicei primăvară se caracterizează printr-o creştere rapidă şi viguroasă, prinţi înfrăţire foarte puternică, astfel că plantele reuşesc să înăbuşe buruienii şi, ca urmare, sporurile de producţie în urma tratamentelor cu erbicide fie nesemnificative. Speciile de buruieni care se dezvoltă în culturile de orz şi orzoaică sunt următoarele: a) Specii dicotiledonate anuale şi perene: Adonis aestivalis - cocoşei de câmp; Chenopodium album - loboda sălbatică; Convolvulus arvensis - volbura; Cirsium arvense - pălămida; Matricaria sp. - muşeţelul; Sinapis arvensis - muştarul sălbatic; Galium sp. - turiţă; Thlaspi arvense - punguliţa; Anagallis arvensis - scânteiuţa; Gypsophyla muralis - vălul miresii;

Polygonum convolvulus — hrişcă urcătoare; Viola arvensis - trei fraţi pătaţi; Veronica sp. - şopârliţa; Stellaria media - rocoina; Agrostemma githago - neghina. b) Specii monocotiledonate anuale şi perene Apera spica venti - iarba vântului; Avenafatua -odos; Alopecurus sp. - coada vulpii; Lolium temulentum - sălbăţia inului, zâzanie; Agropyron repens - pir târâtor. Epoca de aplicare a erbicidelor la cultura de orz este în perioada de înfrăţire - formarea primului internod. Erbicidele se aplică fie cu instalaţii terestre, fie cu instalaţii avio. Trebuie respectată epoca de aplicare pentru a nu da posibilitatea buruienilor să intre în competiţie cu planta de cultură. Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor la orz şi orzoaica sunt prezentate în tabelul 7.7. Tabelul 7.7. Erbicidele folosite în combaterea buruienilor din cultura de orz, orzoaica de toamnă şi orzoaica de primăvară Denumir Substanţa Doza 1, Epoca Buruieni produsului activă kg/ha aplicare combătute 1 2 3 4 5 poste Buruieni dicot. SDMA acid 2,4- D 0,8-1,0 sensibile la 2,4 -D. poste Buruieni dicot. DMA -6 acid 2,4- D 1,0 sensibile la 2,4 -D. Dicopur MCPA + poste Buruieni dicot. 1,0 2,4-D sensibile la 2,4 -D. Granstar tribenurom 0,010- poste Buruieni rezistente 75 DF metyl 0,015 la 2,4 - D Icedin 2,4-D + 1,0 poste Buruieni rezistente Super dicamba la 2,4 - D

Chirilă (2001) a identificat 77 de specii de buruieni şi peste 400 de alge unicelulare şi pluricelulare în cultura orezului.150 WG + dicamba Oltisan 2.020 Assert imazametab 2. . însă.4 . orzoaica de toamnă şi orzoaica de primăvară. iar costurile de producţie sunt mari. Echinochloa phylopogon .mohor orezar. Echinochloa oryzoides .0 Extra dicamba Sansulfu clorsulfuro 0. cultură cu vechi tradiţii. Fără un program riguros de combatere şi cu erbicide extrem de performante.4-D poste Buruieni rezistente la 2. Leersia oryzoides .peste 45% din populaţia lumii se hrăneşte cu orez). Avena poste Apera Gama de erbicide este mult mai largă.mohor alb.015ron 750 WP 0. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE OREZ (ORYZA SATIVA) Orezul.4-D + 1. b) Cyperaceae Scirpus maritimus . C. reprezintă hrana principală pentru aproape 2 miliarde de locuitori (a doua pâine pentru omenire .0 250 EC Izoguard isoproturon 5.D poste Apera.4 . Orezăriile oferă condiţii foarte favorabile pentru înmulţirea şi dezvoltarea buruienilor. Scirpus radians .Lintur 75 triasulfuron 0.0 500 SC poste Buruieni dicotile rezistente la 2. cele prezentate mai sus.orez sălbatic. nivelul producţiilor obţinute este mic şi de calitate slabă. Cele mai mari pagube le produc următoarele specii de buruieni: a) Gramineae Echinochloa crus-galli — mohor lat.pipirig. sunt cele mai folosite în ţara noastră pentru combaterea buruienilor din cultura de orz.D poste Buruieni rezistente la 2.pipirig.

Basagran M 60 (bentazon) -în doză de 4 l/ha. Herbit 20 EC (penothyol) -în doză de 4 l/ha. 2.în doză de 5-6 l/ha.în doză de 6-8 l/ha.rogoz. buruienile cu rizomi. Stam LV 10 EC (propanil) -în doză de 14 l/ha. apa trebuie scoasă înaintea tratamentului din parcelele de orez. Garlon 4E (triclopir) -în doză de l l/ha. După 1-2 zile de la tratament se poate introduce din nou apa în parcele. . Aplicarea erbicidelor la cultura orezului este destul de specifică având în vedere existenţa apei în marea majoritate a timpului. înainte de răsărit: Saturn 50 EC (thiobencarb) .: Ordram (molinat) . Ronstar 250 EC (oxadiazon) . iar dintre dicotiledonate. c) Alismataceae Alisma plantago aquatica . Juncellus serotinus . Butomus umbelatus .limbariţă. Drepamon 70 EC . d) Butomaceae 1. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. În această perioadă buruienile au faza de 2-4 frunze. dintre erbicidele cele mai folosite şi mai eficace la orez sunt: a) Erbicide aplicate înainte de semănat şi încorporate la 810 cm adâncime pentru combaterea speciilor de Echinochloa sp. Astfel.5-21/ha.Cyperus diiformis . Dintre acestea cele mai periculoase pentru orezarii (problemă) sunt buruienile gramineae. c) Erbicide aplicate după răsăritul orezului pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate: Surcopur 36 EC (propanil) -în doză de 8-10 l/ha.în doză de 8-10 l/ha.în doză de 3. Facet SC (quinclorac) -în doză de 1. b) Erbicide aplicate după semănatul orezului. Sagitaria sagitifolia .săgeata apei.căprişor bălan.crin de baltă.5-4 l/ha.

Tabelul 7. sunt lipsite total de posibilităţi de a concura cu buruienile.cucurbeţică. .8. Datorită creşterii lente în primele 4-6 săptămâni (perioadă în care plantele îşi formează sistemul radicular) şi datorită densităţii reduse la m2 (3-6 plante/m2 ) sunt create de la început cele mai bune condiţii pentru buruieni în ceea ce priveşte factorii de vegetaţie. Pierderile cauzate de buruieni producţiei de porumb sunt ilustrate în tabelul 7. Şarpe (1987). Calystegia sepium . De altfel. prin natura biologiei lor. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Abutilon theophrasti -teişor. Pierderile de recoltă cauzate culturii de porumb în funcţie de momentul răsăririi buruienilor (original) Momentul răsăririi buruienilor Pierderi de recoltă La 2 zile după răsăritul porumbului 81 La 7-10 zile după răsăritul 20 porumbului La 45 zile după răsăritul 1-2 porumbului Între gradul de îmburuienare şi nivelul producţiei de porumb este o corelaţie directă. foarte multe cercetări au scos în evidenţă acest fapt. Amaranthus sp. Capsella bursa . Anthemis sp. pentru cultura de porumb este de cea mai mare importanţă ca tinerele plante să răsară în teren total lipsit de buruieni. Atriplex sp. De aceea.pastoris.spanac sălbatic. Speciile de buruieni mai frecvente în cultura de porumb sunt următoarele: A.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE PORUMB (ZEA MAYS) Plantele de porumb. . Aristolochia clematitis .româniţă.8. . citaţi de N.ştir.cupa vacii. . ilustrată foarte bine de Gyorffy şi Berszennnyi (1982).

Polygonum convolvulus .zămoşiţă. . pH. Cynodon dactylon . Astfel. condiţiile de sol (conţinut de humus.şopârliţă.loboda sălbatică. Xanthium strumarium . adică prin utilizarea tuturor mijloacelor de combatere (agrotehnice. Convolvulus arvensis — volbura. pentru cultura porumbului s-au sintetizat foarte multe erbicide. Sonchus arvensis .turiţă. Sinapis arvensis . Cirsium arvense . precum şi de condiţiile financiare ale fermierului. . Vicia sp.Chenopodium album . etc. în combaterea buruienilor din culturile de porumb întâlnim următoarele situaţii: . .meişor.pir gros.mohor.iarba vântului. B. foarte bine organizat. Galium sp. Hibiscus trionum . fizice. Rubus caesius . Sorghum halepense . Digitaria sanguinalis . Veronica sp.urda vacii. Echinochloa crus-galli .hrişcă urcătoare.muştar sălbatic. Stellaria media . preventive).rocoină.tătăneasă. Lepidium draba .susai.pir târâtor. chimice.măzăriche. Agropyron repens .mohor lat.costrei.).mur de mirişte. Datura stramonium -laur.cornaci. Combaterea acestor specii de buruieni se poate face printr-un management integrat. Folosirea acestora însă ţine seama de speciile de buruieni. a condiţiilor climatice (uniformitatea precipitaţiilor). Specii monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp. Apera spica venti .pălămida. . Utilizarea erbicidelor (mai ales a celor cu efect rezidual pe bază de atrazin) trebuie să ţină seama de culturile care urmează în rotaţie cu porumbul. Symphitium officinale . De altfel. conţinut argilă.

Tabelul 7. aplicate înainte de semănat şi încorporate superficial la 3-5 cm adâncime cu combinatorul (tabelul 7. la jumătate) la majoritatea erbicidelor prezentate este cuprinsă între 35 şi 45 zile. perioadă de timp suficientă pentru cultura porumbului să crească şi să încheie rândurile.0-4. ca efect.5 ppi/pree Mono şi . Denumirea Substanţ Doza Epoca de Buruieni produsului a activă 1. Erbicidele nevolatile aplicate înainte de semănat (preemergent) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din dicotiledonate anuale (încorporate superficial sau aplicate preemergent înainte de răsăritul porumbului).0 dicotile anuale 8.9).a) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din dicotiledonate se face cu ajutorul erbicidelor semivolatile şi nevolatile.0 dicotile anuale Alanex 48 ppi/pree Mono şi alaclor 4.0 dicotile anuale Mccloran 48 6.0-1. Acest aspect este important în cunoaşterea remanenţei produselor erbicide şi întocmirea rotaţiilor. Perioada de înjumătăţire (timpul de înjumătăţire este perioada în care un erbicid îşi menţine efectul până ce acesta se reduce.0ppi/pree Mono şi alaclor 10.5-5.0 dicotile anuale Dual Gold s1.0-6.0 dicotile anuale Onezin 50 ppi/pree Mono şi atrazine 2.9. Eficacitatea acestor erbicide (în marea majoritate) se menţine în jur de 45-50 de zile (agrodisponibilitatea). astfel încât noile generaţii de buruieni să nu mai aibă condiţii de lumină pentru a se dezvolta. kg/ha aplicare combătute ppi/pree Mono şi Acenit 50 EC acetoclor 2.0ppi/pree Mono şi Lasso 48 EC alaclor 10.

80E C anuale E radicaneEPTC 8-10 ppi Mono şi dico.75Mono şi preem. . dicotile anuale b) combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din dicotiledonate cu ajutorul erbicidelor volatile (tabelul 7. kg/ha aplicare combătute d de D iizocab butilat 8-10 ppi Mono şi dico.2-1.0-5.0-6. dicotile anuale 1.0 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 4.2 preem.5 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 2.10.0 dicotile anuale Mono şi 1.75acetoclor acetoclor extra atrazine Frontier 900 dimetena mid Primextra metolacl Gold 720 SC or+ atrazine Trophy acetoclor Lacorn alaclor Combi +atrazine pendimet Stomp Tazastomp pendimet alin + atrazine Relay 90 EC acetoclor isoxaflut Merlin Mix ol + atrazine Guardian dicotile anuale ppi/pree Mono şi dicotile anuale ppi/pree Mono şi 4.7-2. Tabelul 7. +antidot anuale D iprocarb EPTC 8-10 ppi Mono şi dico.0 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 4.10).6 preem.0-6. dicotile anuale ppi/pree Mono şi 2. Erbicidele volatile folosite în combaterea buruienilor mono şi dicotile anuale (încorporate la 8-10 cm adâncime) D enum ireSubstanţa Doza Epoca Buruieni a pro u su lu i activă 1.960 EC metolaclor Guardian 820 1.0 dicotile anuale Mono şi 1.0 dicotile anuale ppi/pree Mono şi 5.5-3.

kg/ha aplicare combătute Tell 75 primsulfur 0.12. c) combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene cu ajutorul erbicidelor aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent) (tabelul 7. iar porumbul nu depăşeşte 4-6 frunze.) Tabelul 7. Erbicide folosite în perioada de vegetaţie pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene Denumir Substanţ Doza Epoca Buruieni produsului activă 1. În perioada de uscăciune este foarte bine dacă înainte de aplicare se realizează o normă de udare. +Citowet metil 0.75 E C +antidot anuale A lirox 80 EPTC 8-10 ppi Mono +antidot anuale D iburom Dimetenami 8-10 ppi Mono 800 EC d + butilat anuale şi şi dico. După aplicarea acestor produse nu se mai efectuează nici o praşilă mecanică sau manuală pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomi. WG+Extravon perene +dico anuale Titus 25 rimsulfuro 0. perene +dico anuale Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene se aplică când costreiul (Sorghum halepense) este în perioada de împăiere. pentru ca sistemul circulator al buruienilor să fie foarte activ. Erbicidele folosite în perioada de vegetaţie a porumbului pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene .0Mono anuale şi Mistral postem.06 perene +dico anuale nicosulfur 1.04Mono anuale şi postem.04+ Mono anuale şi postem.ll. d) combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie a porumbului (postemergent) se face cu următoarele produse (tabelul 7.12. dico.).11. în faza de 10+15 cm înălţime. Tabelul 7.

0 anuale şi perene Icedin 2. Nu se aplică peste faza de 4-6 frunze deoarece frunzele porumbului se răsucesc. iar a buruienilor în faza de 4-6 frunzuliţe.Denumire Substanţa Doza 1./ha pe solurile cu peste 1% .0-1.a.0 anuale şi perene postem Dicotile DMA-6 2. în ţara noastră erbicidele triazinice nu se aplică mai mult de l kg s.4-D 1.4-D anuale şi perene bentazon+di poste Dicotile Cambio 2. scade rezistenţa la cădere şi la frângere a tulpinilor porumbului (mai ales la erbicidele care conţin dicamba şi 2. Este bine de ştiut că produsele pe bază de atrazin au un efect remanent de lungă durată şi ca atare nu se recomandă să se aplice singure.4 -D).4postem Dicotile 1.0 Super D+dicamba anuale şi perene Fluroxypir + postem Dicotile Lancet 1.8-1.025+0 postem 80WG + anuale şi prosulfuron Extravon perene Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene se aplică în faza de 4-5 frunze ale porumbului. rădăcinile adventive cresc foarte mult.4-D anuale şi perene Oltisan 2.0 anuale şi D+metosulam perene Ring Dicotile primsulfuro 0.5 camba anuale şi perene postem Dicotile Dicopur D 2. Epoca Buruieni produsului activă kg/ha aplicare combătute poste Dicotile SDMA 2.4-D 1. scade producţia cu peste 20-30%. De altfel. asociere cu alte erbicide.0 Universal 2.0 Extra D+dicamba anuale şi perene Dicotile 2.0 anuale şi perene Buctril bromoxinil+ poste Dicotile 0.4postem Sansac 1.5-2.25 2.4-D 1.4postem Dicotile 1.

. . Datura stramonium -laur. pentru a studia selectivitatea acestor erbicide faţă de plantele de porumb. Cirsium arvense — pălămida. cu ajutorul a două tratamente cu unul din erbicidele Basta. Pivot sau Roundup. Amaranthus sp. Aceşti hibrizi de porumb au fost omologaţi şi în ţara noastră însă deocamdată nu se cultivă. Dicotile anuale şi perene: Abutilon theophrasti -teişor. porumbul de floricele sau în loturile producătoare de seminţe. Erbicidele folosite pentru combaterea costreiului din rizomi (Tell Titus şi Mistral) nu se aplică la porumbul zaharat. florei cât şi ecosistemelor. Roundup (gliphosate) şi Pivot (imazetapir). Astfel. Totuşi folosirea unilaterală a acestora va permite selecţionarea de biotipuri de buruieni rezistente şi la aceste produse în viitor. . De altfel. erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor din această cultură sunt destul de puţine. Chenopodium album . Nu se cunoaşte clar care vor fi implicaţiile acestor noi organisme modificate genetic (GMO) atât asupra animalelor. Convolvulus arvensis . toate speciile de buruieni vor fi distruse (atât cele mono cât şi cele dicotiledonate anuale şi perene).loboda sălbatică. cu ajutorul ingineriei genetice au fost obţinuţi hibrizi de porumb rezistenţi la erbicidele cu efect total de combatere: Basta (glufosinat). în general. Obţinerea acestor hibrizi simplifică foarte mult problema combaterii buruienilor. Speciile de buruieni frecvente în această cultură sunt următoarele: A. deoarece aceste forme sunt foarte sensibile. Pe solurile nisipoase şi pe cele cu un conţinut de humus sub 1% nu se utilizează. Atriplex sp. oamenilor.conţinuţi humus.lobodă. Se pot aplica numai după efectuarea unui test anticipat. Sinapis arvensis .volbura.ştir. În prezent. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SORG PENTRU BOABE. SORG ZAHARAT Şl SORG PENTRU MĂTURI (SORGHUM VULGARE) Cultura sorgului în România ocupă o suprafaţă mică.muştar sălbatic.

Xanthium strumarium — cornaci.costrei. SDMA (2. sărături etc. 2. Satecid (propaclor) în doză de 4-6 l/ha.4-D) în doză de 1. Monocotiledonate anuale şi perene: Sorghum halepense .5-2. b) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în perioadele de vegetaţie se folosesc următoarele erbicide: 1. . podzoluri. Setaria sp.susai.meişor. Combaterea chimică a buruienilor se realizează destul de greu având în vedere faptul că sorgul ocupă solurile cu cele mai defavorabile caracteristici (soluri nisipoase. Aplicarea erbicidelor în perioada de vegetaţie se face în faza de 4-6 frunze ale sorgului. Combaterea costreiului din rizomi nu este posibilă deocamdată. Sanolt Combi (2.mohor lat. Combaterea chimică a buruienilor se realizează cu ajutorul următoarelor erbicide: a) pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se folosesc erbicide care se aplică înainte de semănat şi încorporate superficial la 3-5 cm adâncime: 1. Borzeprop (propaclor) în doză de 6 l/ha. Digitaria sanguinalis . Icedin Super (2.4-D+ dicamba) în doză de 1. B. Onezin 50 WP (atrazine) în doză de 6-8 kg/ha. 2.mohor. 3.pir târâtor. Agropyron repens . 3.tătăneasă.).Sonchus arvensis .0 l/ha. Echinochloa crus-galli. Symphitium qfficinale .0 l/ha.4-D+ dicamba + atrazin) în doză de l l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE FLOAREA-SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS) . încă nu s-au sintetizat erbicide care să fie selective pentru sorg şi să distrugă costreiul (aceste două specii de plante au sistemul enzimatic foarte apropiat).

Sinapis arvensis . care se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 8-10 cm adâncime cu grapa cu discuri. B. Cirsium arvense — pălămida. care se . Xanthium strumarium .zârnă. Pentru aceasta floarea-soarelui trebuie să răsară într-un sol curat de buruieni. Buruieni monocotile anuale şi perene: Echinochloa crus-galli . Agropyron repens .pir târâtor. Este perioada în care planta îşi formează sistemul radicular şi este una din perioadele cele mai sensibile ale culturii la îmburuienare: "fază critică pentru îmburuienare".cupa vacii. Cynodon dactylon . Convolvulus arvensis . cât şi erbicidele nevolatile.muştar sălbatic. Chenopodium album . Galinsoga parviflora . Amaranthus retroflexus . Pentru combaterea buruienilor la această cultură se pot folosi atât erbicidele volatile. De ce? După cum se ştie. Calystegia sepium .zămoşiţă. Datura stramonium . Digitaria sanguinalis .ştir.volbura.Cultura de floarea-soarelui este considerată ca una dintre plantele de cultură care luptă foarte bine cu buruienile. dar numai după ce şi-a format 810 frunze.meişor. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Abutilon theophrasti -teişor.loboda sălbatică. Sorghum halepense – costrei.laur. după formarea primelor 4 frunze urmează o perioadă de 10-12 zile (2 săptămâni) în care parcă "floarea-soarelui nu mai creşte".cornaci. Hibiscus trionum .pir gros. Polygonum convolvulus . Speciile de buruieni care însoţesc cultura de floarea-soarelui sunt următoarele: A.mohor lat. Solanum nigrum . Stellaria media — rocoină.busuiocul dracului.hrişcă urcătoare. Este însă extrem de sensibilă în perioada răsăririi până când formează primele 4 frunze.

când plantele de floarea-soarelui au 4-6 frunze.în doză de 6-12 l/ha. Frontier 900 EC (dimetenamid) . Goal 2 EC (oxifluorfen) . Panida (pendimetalin) . . sau se aplică după semănat. Treflan 48 EC (trifluralin) . prin două treceri cu grapa cu discuri: Diizocab (butylate) . Trifsan 48 EC (trifluralin) .75-2.5 l/ha.5-4 l/ha.75-2. la 3-5 cm adâncime sau se aplică după semănatul culturii: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) . pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi unele monocotiledonate anuale sunt următoarele: Gesagard 500 F W (prometrin) . Harness (acetoclor) .care se încorporează în sol superficial. Guardian (acetoclor) .în doză de 1.2 l/ha. Stomp 400 EC (pendimetalin) . Racer (fluorocloridone) .51/ha.7-2. b) Erbicide nevolatile .în doză de 2. Dintre erbicidele care se aplică înainte de semănat pentru combaterea buruienilor monocotile anuale şi o parte din cele dicotiledonate anuale pot fi folosite următoarele: a) Erbicide volatile. c) Erbicide care se aplică după semănatul culturii de floareasoarelui.în doză de 4-5 l/ha. Alte erbicide pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se aplică în perioadele de vegetaţie.aplică înainte de semănat şi se încorporează superficial la 3-5 cm adâncime cu combinatorul.în doză de 1. Eradicane 6E (EPTC +antidot) .în doză de 2.în doză de 1.în doză de 4-6 l/ha.în doză de 1.0 l/ha.în doză de 6-10 l/ha. înainte de răsăritul culturii. care se încorporează în sol la 8-10 cm adâncime.5 l/ha. Mecloran 35 EC (alaclor) .în doză de 1.75-2. Relay (acetoclor) .în doză de 1. Eflurin 48 EC (trifluralin .5 l/ha.75 l/ha.1-1.în doză de 6-8 l/ha.în doză de l l/ha.în doză de 1. înainte de răsărit.5 l/ha. Prometrex 50 WP (prometrin) .75-2.în doză de 2-3 l/ha.în doză de 4 l/ha.

Epoca de aplicare a acestor erbicide este când plantele de costrei au înălţimea de 10-15 cm.în doză de 0. Aramo 50 EC (tepraloxidin) .5 l/ha. e) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se folosesc erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie: Agil 100 EC (propaquizofop) . Dominator (lifosat acid) . Fusilade super (fluazifop p-butyl) . Raft (oxadiargil) .5-2 l/ha.5-2 l/ha.în doză de l l/ha.în doză de 1. floarea-soarelui în această fază are 4-5 frunze.5-1. a costreiului (Sorghum halepense) din rizomi.5-1. Aplicarea acestor erbicide se face când plantele de floarea-soarelui au maximum 4 frunze.5 l/ha.5-2 l/ha.8-1 l/ha. Leopard 5 EC (quizalofop p-etil) .în doză de l l/ha. Fusilade forte (fluasifop butii) .în doză de 1.în doză de 1-1.în doză de 1.în doză de 1. Nici unul dintre aceste produse nu combate specia Xantium sp.d) Erbicide care se pot aplica în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sunt următoarele: Modowan 4 F (bifenox) .în doză de 2.5-2 l/ha.în doză de 1. în special. Targa Super 5 EC (quizalofop-etil) . Aceste erbicide se aplică pentru combaterea. Focus ultra (cicloxydim) . iar buruienile sunt în faza de 2-3 frunze.5-2.în doză de 1-2.în doză de 1.75 l/ha. Aplicarea erbicidelor peste această perioadă duce la apariţia simptomelor de fitotoxicitate manifestate prin pete galbene pe frunzele plantelor de floarea-soarelui care se vor necroza şi vor cădea.5 l/ha. Select Super (clatodium) . Assert 250 EC (imazametabenz) .5 l/ha.în doză de 3-4 l/ha. înainte de faza de burduf şi când sunt în faza de creştere intensă. De regulă.75 l/ha. dar şi a speciilor monocotiledonate anuale. Pantera 40 EC (quizalofop p-etil) .în doză de 0.5 l/ha. Gallant Super (haloxyfop p-metil) .în doză de 1. Furore Super 75 EW (fenoxaprop-etil) . După aplicarea acestor produse se recomandă ca o perioadă de 20-25 de zile să nu .

Fusilade Super. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene în perioada de vegetaţie se fac praşile manuale sau mecanice.în doză de 2-2. Faptul că nu există o sistemă de maşini pentru recoltarea mecanizată a acestei culturi.5 l/ha. în aceleaşi doze şi aceleaşi epoci de aplicare. programul de combatere chimică a buruienilor trebuie să cuprindă erbicide.în doză de 1. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SOIA (GLYCINE HISPIDA) Plantele de soia sunt foarte uşor concurate de buruieni începând cu primele zile de la răsărit până în preajma recoltării. ce pot fi folosite la cultura de ricin înainte de semănat şi încorporate superficial sau preemergent. să poată asigura curăţenia culturii o perioadă lungă de timp. Combaterea costreiului din rizomi se face cu unul din erbicidele menţionate la cultura florii-soarelui . care germinează primăvara târziu. Mecloran 35 EC (alaclor) .Agil 100 EC. Gallant Super etc.75-2. În perioada de vegetaţie a culturii se dezvoltă cel puţin trei serii de buruieni. Diizocab 80 EC (butilate) . Ca atare. fermierii cultivă această plantă în locurile (terenurile) care nu pot fi cultivate cu alte plante de cultură. precum şi lipsa soiurilor au făcut ca această cultură să nu se extindă foarte mult. Cultura de ricin este infestată la rândul ei de multe specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene. pentru a favoriza translocarea erbicidelor spre vârfurile de creştere ale rizomilor.în doză de 1. de minimum 40-60 de zile. până când plantele de soia realizează „încheierea lanului" (plantele acoperă intervalul dintre rânduri). Dual Gold 960 EC (s-metolaclor) . Ca erbicide mai importante. Treflan 48 EC (trifluralin) .se mai realizeze nici o praşilă mecanică sau manuală.în doză de 6-8 l/ha. . care aplicate. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE RICIN (RICINUS COMMUNIS) Cultura de ricin în ţara noastră are o pondere (suprafaţă cultivată) foarte mică. amintim: Guardian (acetoclor + antidot) .5 l/ha.5 l/ha.în doză de 8-10 l/ha. De regulă.

Cynodon dactylon .mohor lat. Galinsoga parviflora – busuiocul sălbatic. B. Sorghum halepense . Chenopodium album . Portulaca oleracea – iarba grasă. Cirsium arvense (pălămida) şi Convolvulus arvensis (volbura). Atriplex sp. Calystegia sepium – cupa vacii. Sinapis arvensis . Abutilon theophrasti -teişor. Raphanus raphanistrum – ridichioară. Xanthium strumarium — cornaci.volbura.Cultura de soia este însoţită la răsărire şi în perioada de vegetaţie de mai multe specii de buruieni: A.costrei.pir târâtor.meişor. Hibiscus trionum — zămoşiţă. Polygonum convolvulus .loboda sălbatică. Sorghum halepense (costrei). Pentru combaterea buruienilor au fost sintetizate pe plan mondial foarte multe erbicide . Setaria sp..lobodă.ştir. Cirsium arvense . Aristolochia clematitis – cucurbeţică. Galeopsis tetrahit – lungurică.hrişcă urcătoare. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Amaranthus sp. Sonchus arvensis – susai.pir gros.muştar sălbatic. Digitaria sanguinalis . Agropyron repens . Solanum nigrum —zârnă. Convolvulus arvensis .pălămida. Specii de buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Echinochloa crus-galli . . . Latyrus tuberosus – sângele voinicului. Soia este considerată „aurul verde” pentru conţinutul său ridicat în proteină şi pentru utilizarea ei în hrana animalelor şi oamenilor. Speciile de buruieni-problemă pentru cultura de soia sunt reprezentate de Solanum nigrum (zârna).

2-1.2 l/ha. Sonalen (etalfluralin) – în doză de 1.0 l/ha. Dintre aceste erbicide aplicate postemergent enumerăm următoarele: Basagran 600 EC (bentazon) -în doză de 1.75-2.5 l/ha. .6 l/ha.5 l/ha.care pot fi aplicate înainte de semănat şi încorporate mai adânc sau mai la suprafaţa solului.5 l/ha. Dual Gold 960 EC (S. Flex (fomesafen) -în doză de 1-1. Triflurex 48 EC(trifluralin) – în doză de 1. Frontier 900 EC (dimetenamid) – în doză de 1. Aceste erbicide se aplică când plantele de soia au 3 perechi de frunze trifoliolate. când plantele de soia încep să înflorească. Aplicate mai târziu. Galaxy (bentazon+acifluorfen) -în doză de 2 l/ha. Mecloran 35 EC (alaclor) – în doză de 6-10 l/ha.7-2. multe dintre aceste erbicide provoacă fenomenul de „avortare" a florilor.7-2. Pivot 100 LC (imazetapir) -în doză de 0. . Stomp 330 Ec (pendimetalin) – în doză de 4-5 l/ha.5 l/ha. Trifsan 480 EC (trifluralin) – în doză de 1. erbicidele aplicate la cultura de soia se grupează astfel: a) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi o parte din buruienile dicotiledonate anuale se utilizează erbicide volatile şi nevolatile care se încorporează în sol fie adânc la 8-10 cm adâncime.Încorporate la 3-5 cm adâncime sau aplicate preemergent: Guardian (acetoclor+antidot) – în doză de 1.Încorporate la 8-10 cm adâncime: Treflan 48 EC (trifluralin) – în doză de 1. Lasso 48 EC (alaclor) – în doză de 4-6 l/ha. care cad şi nu mai fructifică.75-2. În funcţie de speciile de buruieni pe care le combat.5 l/ha. Blazer 2 S (acifluorfen sodium) -în doză de 2 l/ha.75-2.5-3.5-0.metolaclor) – în doză de 1.0-1. Relay 90 EC (acetoclor) – în doză de 1. Alanex 48 EC (alaclor) – în doză de 1.75-2.5-2. preemergent sau postemergent. b) Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se folosesc erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie.5 l/ha.5 l/ha. fie superficial la 3-5 cm adâncime: .75 l/ha. când buruienile sunt în faza de rozetă (3-4 frunze şi au înălţimea de 4-6 cm).2 l/ha.

Aceste erbicide se aplică atunci când costreiul (Sorghum halepense) din rizomi are înălţimea de 10-15 cm.în doză de 2-3 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE RAPIŢĂ PENTRU ULEI (BRASSICA OLEIFERA) . La cultura de soia au fost selecţionate soiuri modificate genetic (GMO) care au capacitatea de a rezista la efectul total al erbicidului Roundup. Gallant Super (haloxifop R-metil) . Fusilade Super (fluazifop butyl) .75-1. Focus Ultra (cicloxidim) . cele mai bune rezultate se obţin cu următoarele erbicide: Agil 100 EC (propaquizalofop) . Targa super (quizalofop etil) .5-2 l/ha. Leopard 5 EC (quizqlofop p-etil) . După aplicare nu se intervine mecanic sau manual în cultură timp de 25-30 de zile pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în vârful de creştere al rizomilor.0 l/ha. Erbicidele se aplică împreună cu 250-300 l apă/ha cu mijloace terestre sau avio. La noi în ţară suprafaţa cultivată cu această formă de soia depăşeşte 50% din suprafaţa totală de soia.2 l/ha. Deosebit de important în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale este eliminarea speciei Solanum nigrum.în doză de 3-4 l/ha.5 l/ha. Trebuie avut grijă ca mărimea picăturilor (diametrul median al picăturilor) să fie foarte mic şi uniform pulverizat pe suprafaţa frunzelor. Această nouă formă de soia (Roundup Redy) se va semăna şi va fi tratată cu Roundup (glifosat) în perioada de vegetaţie cu doza de 2x2 l/ha.5-2 l/ha.5 l/ha.în doză de 1-1.în doză de l .în doză de 1.08 kg/ha+Extravon 0.în doză de 1-1.în doză de 2-3 l/ha. c) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie. atât pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. Dynam 75 WG (oxasulfuron) -în doză de 0.Bolero 40 ŞL (imazamox) -în doză de 0. specie care produce mari necazuri la recoltare. Aramo 50 (tepraloxidim) . În aceste condiţii combaterea buruienilor din cultura de soia se va simplifica foarte mult.

5 l/ha. Singura particularitate este că erbicidul Dynam 75 WP nu se poate utiliza la cultura de fasole.5 l/ha. b) Combaterea buruienilor monocotile anuale (inclusiv samulastra de grâu sau orz) şi perene se realizează cu unul din erbicidele: Pantera 40 EC (quizalofop-tefuril) – în doză de 0.0000 ha în anul 2001.Cultura de rapiţă pentru ulei are o istorie destul de recentă în românia. se tratează cu erbicidul total Reglone forte (diquat) în doză de 2-3 l/ha. Speciile de buruieni care însoţesc cultura de rapiţă pentru ulei sunt cele care cresc şi în culturile de floarea-soarelui şi soia.în doză de 5 l/ha. facem menţiunea că la utilizarea . Combaterea buruienilor atât mono cât şi dicotiledonate anuale este aproximativ aceeaşi. Înainte de recoltare când plantele de rapiţă au ajuns la maturitatea fiziologică. Dominator (lifosat acid) – în doză de 0. suprafaţa cultivată ajungând la peste 150. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE FASOLE (PHASEOLUS VULGARIS) Cultura de fasole este infestată de aceleaşi specii de buruieni care însoţesc cultura de soia. Pentru combaterea speciei Cirsium arvense (pălămida) se foloseşte erbicidul: Lontrel 300 EC (clopiralid) aplicat în doză de 0. pentru a uniformiza uscarea.5-2 l/ha. Combaterea buruienilor din această cultură se face cu următoarele erbicide: a) Erbicide aplicate înainte de semănat: Butisan 400 EC (metazaclor) – în doză de 1. iar buruienile monocotile anuale sunt în faza de înfrăţire. De asemenea.3-0.75-1.75 l/ha. Aplicarea acestui erbicid elimină pierderile datorate desfacerii silicvelor de răpită ajunse la maturitate şi permite recoltarea culturii cu uşurinţă. Leopard 5EC (quizalofop-p-etil) – în doză de 0. Această cultură a început să se cultive pe suprafeţe mari începând cu 8-10 ani în urmă.5 l/ha când pălămida are 3-4 frunze. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) – în doză de 1-1. Lasso 48 EC (alaclor). Aceste erbicide se aplică când plantele de costrei (Sorghum halepense) au 10-15 cm înălţime.5 l/ha.

Lepidium draba . iar operaţia de recoltare practic s-ar desfăşura foarte greu. Mecloran 35 EC (alaclor) în doză de 5-7 l/ha (încorporat la 3-5 cm). în perioada de vegetaţie.loboda sălbatică.cornaci. Sonchus arvensis — susai. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. dacă nu sunt combătute. În realitate însă cultura de mazăre este infestată cu multe specii de buruieni şi. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MAZĂRE (PISUM SATIVUM) Cultura de mazăre este semănată în rânduri dese (12.5 cm. Dintre speciile de buruieni tipice care însoţesc cultura de mazăre le menţionăm pe cele mai importante: Sinapis arvensis — muştar sălbatic.erbicidului Pivot trebuie să se ţină seama de faptul că acesta manifestă un efect remanent pentru culturile postmergătoare. Chenopodium album . Cirsium arvense — pălămida. producţia poate să fie compromisă. Setaria sp. se utilizează unul din următoarele erbicide: Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 3-5 l/ha. Pentru combaterea acestor specii de buruieni se pot folosi erbicidele care se aplică înainte de semănat şi încorporate superficial la 810 cm adâncime.) şi ca atare rămâne puţin spaţiu pentru dezvoltarea buruienilor. Ca atare. sau 3-5 cm. sfeclă de zahăr sau muştar după culturile tratate cu Pivot 100 SC.mohor. Xantium sp. . răpită. Latyrus tuberosus -sângele voinicului. .hrişcă urcătoare. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha (încorporat la 3-5 cm). Sorghum halepense . . Aşa am fi tentaţi să credem la prima vedere.urda vacii. nu se va semăna floarea-soarelui.costrei. Polygonum convolvulus . pe de o parte. în funcţie de volatilitatea lor: Treflan 48EC (trifluralin) în doză de 1.5-2 l/ha (încorporat la 8-10 cm). pe de altă parte.

Sorghum halepense .75-2. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE NĂUT (CICER ARIETINUM) Cultura de năut ocupă o suprafaţă mică în România.meişor. Abutilon theophrasti . iar plantele au 2-3 frunze trifoliolate. Xanthium strumarium — cornaci. fermierul are la dispoziţie următoarele posibilităţi chimice: a) Erbicide aplicate înainte de semănat şi încorporate în sol: Treflan 48 EC (trifluralin) în doză de 1. Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se realizează cu aceleaşi produse şi cu aceleaşi doze ca şi la cultura de soia: Agil 100 EC. Pivot 100 EC (imazetapyr) în doză de 0.mohor.costrei. Setaria sp. Epoca de aplicare a acestor erbicide este după răsăritul culturii de mazăre.ridichioară. Pentru a lupta cu aceste buruieni.teişor.. Cultura de năut este însoţită de următoarele specii de buruieni: Echinochloa crus-galii . Erbicide pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene: .ştir.muştar sălbatic. Fusilade Super. datorită utilizării sale restrânse. pristolnic. Solanum nigrum —zârnă. Sinapis arvensis . Digitaria sanguinalis . Chenopodium album — loboda sălbatică.mohor lat. Mecloran 35 EC (alaclor) în doză de 6-8 l/ha.5 l/ha.5 l/ha. Gallant Super etc.Dicotex 40 EC (MCPA) în doză de 2-3 l/ha. Amaranthus sp. a lipsei soiurilor productive şi a lipsei unei tehnologii bine puse la punct. . b. Cirsium arvense — pălămida. când buruienile au faza de 2-4 frunze. Raphanus raphanistrum .

Sonchus arvensis — susai. . . Polygonum convolvulus — hrişcă urcătoare. o cultură de in netratată cu erbicide este sortită compromiterii totale. Echinochloa crus-galli — mohor lat. care este semănată în rânduri dese (12.lobodă. în unele situaţii.5 l/ha. deocamdată nu s-a sintetizat un erbicid selectiv pentru această cultură. Convolvulus arvensis . Aceste buruieni vor trebui să fie distruse prin praşile manuale sau mecanice. Inul are o creştere foarte lentă după răsărit. Amaranthus sp. concurând astfel puternic plantele de in şi provocând. găsesc condiţii favorabile de creştere.75-2.5 l/ha. în perioada de vegetaţie. dacă nu sunt combătute. timp în care buruienile. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene.5 cm). Abutilon theophrasti -teişor.volbura.mohor. Chenopodium album .Agil 100 EC (propaquizalafop) în doză de 1-1. Setaria sp. Speciile de buruieni mai frecvente în culturile de in sunt următoarele: Avena fatua — odos.loboda sălbatică. înăbuşirea completă a tinerelor plante. În prezent. Sorghum halepense — costrei. de aproape 30 de zile. Solanum nigrum — zârna. .ştir. Targa Super (quizalofop etil) în doză de 2-3 l/ha. . Hibiscus trionum — zămoşiţă. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE IN PENTRU FUIOR Şl IN PENTRU SĂMÂNŢĂ (LINUM USITA TISSIMUM) În cultura de in. combaterea buruienilor prin lucrări de plivit este extrem de costisitoare şi grea. Fusilade Super (fluazifop p-butil) în doză de 1. Atriplex sp. Cirsium arvense — pălămida.

5 l/ha.A.5 l/ha. Diizocab 80 CE (butylate) în doză de 4-6 l/ha.P. c) În culturile de in infestate puternic cu buruieni monocotiledonate anuale şi perene se poate aplica în perioada de vegetaţie. Dicotex 40 CE (M. în funcţie de volatilitatea acestora: Bălan 36 EC (benfluralin) în doză de 41/ha. când inul a ajuns la maturitatea fiziologică se aplică erbicidul Reglone forte.cornaci.) în doză de 0.5 l/ha.) în doză de 2 l/ha. când buruienile monocotile sunt în faza de înfrăţire. unul din produsele: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1-1.A. Furore Super (fenoxaprop-etil) în doză de 0. . Nabu SC (setoxidim) în doză de 1. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1-1. iar costreiul din rizomi nu depăşeşte 10-15 cm înălţime. când plantele de in au înălţimea de 8-10 cm (aşa-numita fază de „brădişor") se poate aplica unul din următoarele erbicide: Basagran 48 EC (bentazon) în doză de 2-4 l/ha. fără pierderi.5 l/ha. Uscarea are loc în8-10 zile. în doză de 2-3 l/ha. după care se poate recolta cu uşurinţă. ca desicant. aplicat terestru sau avio.) în doză de 1-1.C. Buctril M (bromoxinil + M.0 l/ha.8-1. Pentru combaterea acestor specii de buruieni din cultura de in a fost elaborată următoarea strategie: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale prin erbicide aplicate la sol înainte de semănat şi încorporate la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime. Sanophen (M. d) Pentru a uşura operaţia de recoltat şi a uniformiza coacerea.C.P.Xantium sp. Glean 75 DF (clorosulfuron) în doză de 10-15 grame/ha.75 l/ha. .P.C.A. b) Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie (postemergent).

Acesta din două motive importante: a) sfecla de zahăr sau furajeră este o mare consumatoare de apă (reuşeşte în zone irigate). Sonchus arvensis .mohor lat.000 şi 70. . Sorgum halepense — costrei. perioadă în care buruienile acoperă efectiv cultura. Convolvulus arvensis — volbură.pălămida. Cirsium arvense . Prin plivit manual sau mecanic. înăbuşind-o. Anual. Setaria sp. Atriplex sp.000 ha.teişor. în perioada de vegetaţie. Chenopodium sp.la semănat şi după răsărit. cultura sfeclei de zahăr a cunoscut o scădere însemnată. iar după răsărit o perioadă de 4-6 săptămâni în care plantele cresc foarte lent. se mai cultivă cu mari eforturi între 50. costisitoare şi greu de realizat (din lipsa forţei de muncă) nu se poate realiza o combatere suficientă. Sinapis arvesis .cornaci.zămoşiţă.susai. După semănatul culturii de sfeclă trece o perioadă de 20-25 de zile până când plantele răsar. Hibiscus trionum . b)sfecla de zahăr este extrem de pretenţioasă la concurenţa cu buruienile.spanac sălbatic. în România. Speciile de buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate prezente în cultura de sfeclă de zahăr sunt următoarele: Amaranthus sp. — lobodă. operaţie foarte grea. Echinochloa crus-galli . Combaterea chimică poate rezolva însă problema.ştir.mohor. Abutilon theophrasti .muştar sălbatic.^ Solanum nigrum . . perioadă în care (dacă este umiditate suficientă) cultura se îmburuienează puternic.zârnă. Ca atare. . . Xantium sp. . avem două etape extrem de critice în protejarea culturii sfeclei de buruieni .COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR (BETA VULGARIS SACCHARIFERA) În ultimii 10 ani.

Pyramin FL (cloridazon) în doză de 6-9 l/ha.5-2 l/ha. La aplicarea erbicidului total Roundup se va avea grijă ca plantele de sfeclă să nu fie răsărite. Lasso 48 EC (alaclor) în doză de 4-5 l/ha. Frontier 900 EC (dimetenamid) în doză de 2-3 l/ha. Întârzierea face ca rezultatele să fie . c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide aplicate postemergent.2-1. Imediat după răsăritul buruienilor.5-2 l/ha. Aplicarea erbicidelor preemergent se face numai în zonele cu umiditate suficientă şi unde regimul pluviometric este uniform distribuit lunar.5 kg/ha. Roundup (gliphosat) în doză de 1. în perioada de vegetaţie. aplicat înainte de răsăritul sfeclei de zahăr. Goltix 70 WP (metamitron) în doză de 4. următoarele situaţii concrete: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale prin aplicarea de erbicide înainte de semănat şi încorporate superficial la 3-5 cm adâncime. când acestea au 2-3 frunzuliţe. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. cu grape uşoare sau cu combinatorul: Diizocab 80 CE (butilate) în doză de 6-8 l/ha. Butiran 1/1 (butilat + alaclor) în doză de 6-10 l/ha. a sfeclei se poate face cu unul din produsele: Betanal Progres (etofumesate + fenmedifam + desmedifam) în doză de l. aşadar. El se aplică înainte de răsăritul sfeclei de zahăr. se efectuează primul tratament.5 l/ha. Proponit 840 EC (propisoclor) în doză de 1. La aplicarea acestor erbicide este extrem de importantă epoca de administrare. care se pot aplica după semănat (preemergent): Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. Avem. Safari (triflusulfuron metil) în doză de 0.2-1.5 l/ha.030 kg/ha + Trend 1%.Aplicarea erbicidelor constituie una dintre măsurile importante şi sigure de combatere. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu ajutorul erbicidelor nevolatile. Pyramin Turbo (cloridazon) în doză de 2. încorporat la 8-10 cm. Nu are efect remanent pentru plantele de sfeclă care răsar. Mecloran 48 CE (alaclor) în doză de 4-6 l/ha.5-2 l/ha.5 l/ha.

utilizând limita superioară a dozelor recomandate. Combaterea acestor specii se realizează tot cu aceste erbicide. O mare problemă pentru cultura sfeclei o constituie speciile: pirul gros (Cynodon dactylon) şi pirul târâtor (Agropyron repens). După aplicarea acestor erbicide se are grijă ca o perioadă de 20-25 de zile să nu se realizeze nici o intervenţie mecanică sau manuală pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomii subterani. Targa Super (quizalofop etil) în doză de 2.5 l/ha.nesatisfacătoare. Pentru combaterea acestei buruieni folosim unul dintre următoarele produse: Agil 100 EC (propaquizalafop) în doză de 1-1.5 l/ha. Ca o noutate pentru cultura sfeclei de zahăr au fost obţinute prin lucrări de inginerie genetică organisme modificate genetic (GMO).3-0. Gallant Super (haloxifop R-metil) în doză de 1-1. Focul ultra (cicloxidim) în doză de 3-4 l/ha. care pot rezista la erbicidul Roundup. Fără combaterea costreiului riscăm să nu putem realiza recoltatul culturii. Leopard 5 EC (quizalofop-p-etil) în doză de 1.5 l/ha. În aceste condiţii. iar costreiul (Sorghum halepense) din rizomi este în faza de 10-15 cm înălţime şi se găseşte în faza de creştere deplină. Aplicarea acestor erbicide se face când buruienile monocotiledonate anuale sunt în faza de înfrăţire. Costreiul din rizomi (Sorghum halepense) constituie o mare problemă pentru cultura sfeclei de zahăr. d) Combaterea speciei Cirsium arvense (pălămidă) care este o mare problemă pentru cultura de sfeclă de zahăr se face cu erbicidul: Lontrel 300 EC (clopiralid) în doză de 0. combaterea buruienilor se . e) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene constituie una din marile reuşite ale culturii de sfeclă. Aplicarea erbicidului se face când pălămida are 8-10 cm înălţime şi când se poate intra în cultură cu instalaţia terestră de aplicat erbicide.5 l/ha. Fusilade Super (fluazifop-P-butil) în doză de 2-3 l/ha. Tratamentele se repetă la 10-12 zile. în funcţie de reinfestarea cu buruieni dicotiledonate anuale a culturii de sfeclă.5 l/ha.

Basta (glufosinat de amoniu) în doză de 2-4 l/ha.simplifică foarte mult – prin două tratamente cu Roundup (gliphosate) în doză de 2 x 2 l/ha se poate rezolva problema buruienilor. Erbicidele recomandate pentru combaterea buruienilor din cultura de cânepă: Denumirea comercială Dozele de erbicid. mai răcoroase. Plantele de sfeclă însă se regenerează şi se vor forma alte frunze „curate” (libere) de cuscută. Ambele culturi ocupă suprafeţe mici în România şi. Tabelul 7.0 2. frunzele şi cuscuta mor (se usucă). şi preocupările pentru studiul combaterii buruienilor au fost pe măsură.0-2. Speciile de buruieni sunt caracteristice acestor două zone pedoclimatice.5-2 2-3 3-4 Diizocab 70 EC 4.0-6.0-4. Pentru combaterea acestei buruieni se utilizează unul din erbicidele: Kerb (propizamid) în doză de 4 kg/ha. După aplicarea erbicidului Basta.0 5.0 Treflan 48 EC 1. în funcţie de conţinutul în 1. conform tabelului 7. ca atare.5-5. cu pH acid.5 . O altă problemă în combaterea buruienilor din cultura de sfeclă de zahăr o constituie Cuscuta sp.5 4. Cultura de cânepă suportă solurile podzolite. iar bumbacul preferă.5-2. Combaterea buruienilor din aceste două culturi se realizează astfel: a) Pentru cultura de cânepă combaterea buruienilor se realizează cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi sunt încorporate în sol la adâncimea cerută de fiecare tip de erbicid (volatil sau nevolatil).14.5 2. soluri bogate în humus şi bine expus termic.14. în schimb. în produs comercial. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE CÂNEPĂ (CANABIS SATIVA) Şl BUMBAC (GOSSYPIUM HIRSUTUM) Cânepa şi bumbacul sunt plante de cultură cu veche tradiţie în ţara noastră.

0-2. considerat ca fiind „a doua pâine”. Atriplex sp.25-1.5 5.25 Afalon 50 EC 1.0 1..1. nu poate realiza producţii mari dacă problema combaterii buruienilor nu este rezolvată în totalitate.5 Dual Gold 960 EC (S.0 4.5-5. fie pentru consum timpuriu.0 1. fie pentru consum de iarnă sau pentru industrializare.0-1. Gesagard 50 WP (prometrin) în doză de 6-8 l/ha. Cultura de cânepă luptă uşor cu buruienile în perioada de vegetaţie.spanac sălbatic.5-2. cânepa luptă foarte bine cu buruienile pe care le elimină uşor din competiţie datorită substanţelor eterice emanate de aceasta. Prometrex 50 WP (prometrin) în doză de 6-8 l/ha. datorită densităţii mari care nu lasă spaţii de dezvoltare pentru buruieni (se seamănă la 12.Lasso 48 EC (alaclor) 4. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA CARTOFULUI (SOLANUM TUBEROSUM) Cartoful.5 cm sau 25 cm distanţă între rânduri). cartoful se cultivă.5 2. Speciile de buruieni care pot produce pagube culturii de cartof sunt următoarele: Sinapis arvensis – muştar sălbatic. În perioada de vegetaţie. b) Pentru cultura de bumbac.5 2. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 4 l/ha. trebuie create condiţii fără buruieni în perioada de la răsărit până la formarea a 6-8 frunze.5 Culturii de cânepă trebuie să i se asigure condiţii de creştere fără buruieni înainte şi imediat după răsărit. Mecloran 35 EC (alaclor) în doză de 8-14 l/ha.5 l/ha.0-6. . cu pH neutru. Cartoful preferă soluri mai uşoare permeabile. Chenopodium album – loboda sălbatică. Pentru combaterea acestora se utilizează următoarele erbicide aplicate înainte de semănatul bumbacului: Treflan 48 EC (trifluralin) în doză de 2-2. de asemenea.0-4. În ţara noastră.

Raphanus raphanistrum – ridichioară. Sorghum halepense – costrei. Sencor 70 WG (metribuzin) în doză de 0. astfel: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale se face cu ajutorul erbicidelor aplicate înainte de răsăritul plantelor de cartof (când plantele de cartof mai au 2-4 cm până a răsări din bilon). .7-1. Polygonum aviculare – troscot.2 kg/ha. Amaranthus retroflexus – ştir.7-1.2 l/ha. Maricaria sp. Efpromet 50 WP (prometrin) în doză de 4-5 kg/ha. Prometrex 50 SCL (prometrin) în doză de 2-4 l/ha. Cynodon dactylon – pir gros. Setaria sp.75-2. Galium aparine – turiţă.0 l/ha. deci preemergent: Afalon (linuron) în doză de 2-8 kg/ha.2-1. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5.5 l/ha. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1-1. Combaterea chimică poate rezolva acest aspect foarte uşor. Harness (acetoclor) în doză de 1. Metripaz 75 DF (metribuzin) în doză de 0. La cultura de cartof trebuie evitată pe cât este posibil producerea de leziuni tuberculilor sau plantelor (lujerilor) pentru a preveni infecţiile cu viruşi sau cu alţi agenţi patogeni extrem de periculoşi. Frontier 900 EC (dimetenamid) în doză de l . – mohor. Erbicidele ce pot fi utilizate la combaterea buruienilor din cultura cartofului le putem sistematiza în funcţie de scopul urmărit cu fiecare grupă în parte. Echinochloa crus-galli – mohor lat.0 l/ha. Sonchus arvensis – susai.25 l/ha.6 l/ha.Galinsoga parviflora – busuiocul dracului. – muşeţel. Lasso 48 EC (alaclor) în doză de 4. Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 2-4 l/ha. Agropyron repens – pir târâtor.

5 l/ha. Sencor 75 WP (metribuzin) în doză d 0. o perioadă de 20-25 de zile nu se mai recomandă intervenţii mecanice sau manuale pentru a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomi şi stoloni.0 l/ha.015-0.3 kg/ha.2-0. b) În perioada de vegetaţie a cartofului se pot aplica erbicide simple sau combinate pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene: Basagran (bentazon) în doză de 1.5 l/ha. Fusilade Super (fluazifop p butii) în doză de 1. cu 10-15 zile înainte de recoltare. Titus 25 DF (rimsulfuron metil) în doză de 40-50 grame/ha + citowet. plantele de la suprafaţa solului. După aplicare. iar plantele de costrei 10-15 cm înălţime şi sunt răsărite în totalitate. Combaterea buruienilor dicotiledonate se efectuează când acestea au 34 frunze.0 l/ha.5. la 10-14 zile. .20 kg/ha.Lexone 75 DF (metribuzin) în doză de 0. După aplicare. Gallant Super (haloxifop p butii) în doză de l . datorită antoncianizării plantelor („lanul parcă a luat foc"). Targa Super 5 EC (quizalofop-etil) în doză de 1.5-2 l/ha.5-2.0-1.5 l/ha.5 kg/ha. Pantera 40 EC (quizalofop p tefuril) în doză de 2.25-0. Cultura de cartof este însoţită şi de specii de pir şi costrei.0 l/ha.5 l/ha. Dacsulfuron 750 WP (clorsulfuron) în doză de 0. Aceste erbicide se aplică atunci când plantele de pir au 10-12 cm înălţime. Furore Super (fenoxaprop etil) în doză de 2. lujerii.3. toate buruienile monocotiledonate vor avea culoarea violet-roşiatică. Lexone 75 DF (metribuzin) în doză de 0. După 10-12 zile de la tratament se refac biloanele. Combaterea acestora se realizează cu unul din produsele: Agil 100 EC (propaqiuzalafop) în doză de 1. d) Pentru uşurarea recoltatului. utilizând unul din produsele: Harvade 25 F (dimetipir) în doză de 2.5-3 l/ha. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene constituie o problemă destul de grea şi mai ales costisitoare financiar. Fusilade Forte (fluazifop p butii) în doză de 1. Select Super (cletodim) în doză de 2.7-1.2 kg/ha. se desică (usucă).0 l/ha.

Sonchus sp. produs în răsadniţe special amenajate în acest scop. Chenopodium sp. Hibiscus trionum . .5 l/ha. Sorghum halepense . . După 8-10 zile de la tratament.5-4.cornaci. Sinapis arvensis . Combaterea acestor specii de buruieni din cultura tutunului se bazează pe utilizarea următoarelor tipuri de erbicide: a) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate anuale se pot utiliza erbicide care se aplică înainte de plantat şi se încorporează sau pot fi aplicate la sol fără a fi încorporate.zămoşiţă.mohor. cultura de tutun se înfiinţează cu ajutorul răsadului transplantat. .susai. Xanthium sp. . Abutilon theophrasti . COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE TUTUN (NICOTIANA TABACUM) În ţara noastră. iar recoltatul se poate desfăşura în bune condiţii.costrei. Suprafaţa cultivată cu tutun este destul de mică şi se cultivă în diverse zone din ţară cu soluri foarte variate. „lujerii" se usucă.teişor.ştir. Datura stramonium . Setaria sp.Reglone forte (diquat) în doză de 3. după care urmează plantatul tutunului: Bălan (beniluralin) în doză de 6-8 l/ha. cuprinzând diverse specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene. .laur. Echinochloa crus-galli — mohor lat. Portulaca oleracea ~ iarbă grasă. Cirsium arvense — pălămidă.muştar sălbatic. Speciile de buruieni specifice culturii de tutun sunt: Amaranthus sp.lobodă. de la nisipuri până la cernoziomuri cu 3-4 % conţinut de humus şi cu o floră mixtă. .

pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se pot folosi erbicidele: Agil 100 EC (propaquizalafop) în doză de 1-1. Targa Super 5 EC (quizalofop-etil) în doză de 1.5 l/ha. Pentru toate cele 4 culturi. Devrinol 50 WP (napropamide) în doză de 0. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 4 l/ha.5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE TRIFOLIENE: LUCERNA (MEDICAGO SATIVA). SPARCETĂ (ONOBRYCHIS VICIIFOUA) Şl GHIZDEI (LOTUS CORNICULATUS) Având în vedere că biologia plantelor şi tehnologia celor patru culturi trifoliene au multe aspecte în comun. Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale în cultura de tutun în perioada de vegetaţie se face manual sau mecanic. Furore Super (fenoxaprop etil) în doză de 2-3 l/ha.4 g/m2 de răsadniţă şi altele. Fusilade Super (fluazifop p butii) în doză de l . TRIFOI (TRIFOLIUMPRATENSE). Gallant Super (haloxifop R-metil) în doză de 1-1.5-2 l/ha. problema combaterii chimice a buruienilor se va prezenta în acelaşi subcapitol.6-0.5-3 kg/ha. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 4 l/ha.5-2 l/ha. înfiinţarea culturilor se face primăvara devreme (lucerna poate fi înfiinţată şi toamna). b) În perioada de vegetaţie (postemergent). După aplicarea acestor erbicide nu se fac praşile mecanice sau manuale o perioadă de 20-30 de zile. pentru a favoriza translocarea erbicidului în rizomi. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 4 l/ha. c) Combaterea buruienilor din răsadniţe pentru obţinerea materialului de plantat se poate realiza cu unul din erbicidele: Enide (difenamide) în doză de 0. Mecloran 35 CE (alaclor) în doză de 5-6 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 2. O perioadă de 4-6 săptămâni de .0 l/ha.8 g/m2 de răsadniţă.Dual Gold (S-metolaclor) în doză de l .

Polygonum aviculare -troscot.spălăcioasă. .la răsărit. Agropyron repens — pir târâtor.ştir.muştar sălbatic. Cirsium arvense — pălămida. Capsella bursa-pastoris . ca atare. Abutilon theophrasti . asigurarea unui teren curat de buruieni este o condiţie obligatorie pentru a avea o cultură închisă şi uniform dezvoltată. Hibiscus trionum . Taraxacum officinalis .mohor.traista ciobanului.volbură. . Speciile de buruieni care se dezvoltă în aceste patru culturi sunt următoarele: A. Sorgum halepense . COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE LUCERNA (MEDICAGO SATIVA) . Xantium sp. Bromus secalinus .măcriş.teişor. Sonchus arvensis . Atriplex sp. plantele furajere leguminoase au o creştere foarte lentă şi. Buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp.bătrâniş. Senecio vulgaris .mohor lat. Chenopodium sp. .susai. . Solanum nigrum . — lobodă. Rumex sp. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Amaranthus sp. B. Convolvulus arvensis . Echinochloa crus-galli .păpădia.obsiga secarei.cornaci. Sinapis arvesis . Erigeron canadensis . .spanac sălbatic.zămoşiţă.zârnă.costrei.

după fiecare coasă.5-2 l/ha. Basagran 600 EC (bentazon) în doză de 2-2. şi Cirsium arvense) se poate realiza în perioada de vegetaţie (postemergent) cu unul din produsele erbicide: Asulox 40 CS (asulam) în doză de 4-6 l/ha. şi Cirsium se realizează înainte ca acestea să emită tulpini florifere (25-30 cm. iar buruienile sunt în faza de rozetă (2-3 frunzuliţe). Focus ultra (cicloxidim) în doză de 3-4 l/ha. Leopard 5 EC (quizalofop P etil) în doză de 1. Pivot 100 LC (imazetapir) în doză de 0. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene (inclusiv Rumex sp.0-1.p.) la 8-10 cm sau 3. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se realizează cu unul din următoarele erbicide: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1.5 cm adâncime. Kerb 50 W (propizamid) în doză de 4-5 l/ha.75 l/ha.75 l/ha. după fiecare coasă. Combaterea speciilor Rumex sp. Sencor 70 WP (metribuzin) în doză de 1.5 l/ha.5-0. sau pot fi aplicate după semănatul culturii (preemergent): Bălan (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha. . înainte de începerea lăstăririi lucernei. Roundup (glifosat) în doză de 0.Cultura de lucerna se caracterizează prin perioada lungă de viaţă de 4-5 ani de la înfiinţare. Pentru realizarea acestui obiectiv se pot folosi următoarele erbicide: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din lucernierele din anul I de viaţă se face cu erbicide aplicate înainte de semănatul culturii şi încorporate (p. Eliminarea buruienilor constituie o verigă importantă în obţinerea unui furaj de bună calitate.5 l/ha. Butiran 1/1 (butilat +alaclor) în doză de 6-8 l/ha. Peste această limită efectul de combatere este slab. Benefex (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha.i. Aplicarea erbicidelor pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene se face când plantele de lucerna au 2-3 frunze trifoliate.5 kg/ha.).

III. în doză de 3. pentru a-i distruge. fie pot fi aplicate după semănat până la răsăritul culturii (preemergent): Bălan 18 CE (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha (obligatoriu încorporat la 8-10 cm). prin aplicarea de erbicide care. . cât şi pentru cele dicotiledonate anuale şi perene.Epoca de aplicare a acestor erbicide este atunci când buruienile monocotile anuale sunt în faza de înfrăţire. d) Dacă cultura este destinată producerii de sămânţă. Reglone forte. După desicarea culturii (6-10 zile) se poate recolta cultura în foarte bune condiţii.anul I. Kerb 50 W (proprizamid) în doză de 4-5 l/ha.5-0. pentru a uniformiza coacerea (uscarea) şi a se putea recolta în bune condiţii se foloseşte erbicidul cu efect desicant. în funcţie de nivelul îmburuienării şi structura acestei îmburuienări. când costreiul (Sorghum halepense) are între 10 şi 15 cm înălţime.5 l/ha. sau 3-5 cm adâncime. fie se încorporează în sol la 8-10 cm. înainte de recoltare. iar pentru cele perene. După efectuarea tratamentului nu se execută cositul lucernei pentru a da posibilitatea erbicidelor de a se transloca în rizomii sau stolonii buruienilor. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale sau perene din cultura de trifoi se realizează cu erbicidul: Pivot 100 EC (imazetapir) în doză de 0. şi IV se face prin aplicarea erbicidelor în perioada de vegetaţie (postemergent) pentru monocotiledonate anuale şi perene. Combaterea buruienilor în anii II.5-4. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE TRIFOI (TRIFOLIUM PRATENSE) a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din culturile de trifoi .75 l/ha. Benefex (benfluralin) în doză de 4-5 l/ha (încorporat la 8-10 cm).

atât cele dicotile anuale şi perene.). c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se face cu unul din erbicidele menţionate la cultura de lucernă (Agil. după cum urmează: Eradicane 6 E (EPTC + antidot) în doză de 5-8 l/ha.). în aceleaşi doze şi în aceleaşi epoci de aplicare.Epoca de aplicare a erbicidelor postemergente este atunci când trifoiul are 3-4 frunze trifoliate. Această buruiană poate fi combătută prin mai multe metode: 1. cositul zonei infestate. Diizocab 70 EC (butilat) în doză de 5-8 l/ha. În anul II şi III de viaţă. după care se coseşte. Basta 23 l/ha. Pentru combaterea acestei buruieni parazite se mai poate folosi erbicidul Kerb 50 W (4-5 l/ha) aplicat înainte de semănat sau după cosit. distrugerea cuscutei cu erbicide totale: Reglone 2-3 l/ha. condiţionată şi tratată. buruienile din cultura de trifoi. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SPARCETĂ (ONOBRYCHIS VICHFOLIA) Şl GHIZDEI (LOTUS CORNICULATUS) a) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se foloseşte unul din erbicidele care se încorporează la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime care se aplică înainte de semănat sau după semănatul culturilor. sau Roundup 2-3 l/ha. 2. trebuie folosită pentru semănat numai sămânţa decuscutată. Gallant etc. obligatoriu. strângerea în saci şi apoi arderea lor. Furore. O problemă deosebită în culturile de lucerna şi trifoi anul I o constituie infestarea cu torţei (Cuscuta sp. . se adună şi se arde în locuri speciale. Pentru a evita apariţia şi dezvoltarea cuscutei. la aceleaşi doze şi epoci de aplicare. iar buruienile sunt în fază de rozetă (3-5 cm înălţime). cât şi cele monocotile anuale sau perene se realizează cu aceleaşi tipuri de erbicide ca la cultura de lucerna anul I. Fusilade.

.plantele legumicole se cultivă pe suprafeţe mici de teren. ca atare.plantele legumicole sunt pretenţioase la curăţenia terenului.în cultura plantelor legumicole se realizează multe lucrări (un volum de muncă manuală şi mecanică mare). combaterea eficace a buruienilor din culturile de legume se face numai printr-un sistem raţional de măsuri de combatere (management integrat) (Gh. Penescu. . Cu alte cuvinte.plantele legumicole sunt mari iubitoare de umiditate (reuşesc numai în condiţii de irigare). . Budoi şi A. . combaterea chimică trebuie armonios integrată cu măsurile agrotehnice şi alte măsuri pentru distrugerea totală a acestora. c) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene se face cu aceleaşi erbicide ca la cultura de trifoi şi lucerna.plantele legumicole răspund foarte bine cultivării în rotaţie şi asolament. .spectrul erbicidelor utilizate în combaterea buruienilor din aceste culturi nu este foarte diversificat şi.b) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se face cu erbicidul Basagran 600 EC (bentazon) în doză de 2-3 l/ha. iar acest lucru face ca şi flora de buruieni să fie destul de vastă şi variată. pe soluri mai uşoare. COMBATEREA LEGUME BURUIENILOR DIN CULTURILE DE Culturile de legume au anumite particularităţi faţă de plantele de câmp şi de aceea. din care amintim: . mai ales după răsărit sau după plantat pentru a realiza producţii mari. Se aplică în faza de 2-3 frunze trifoliate ale culturii şi 3-4 frunze ale buruienilor. cu fertilitate moderată. 1996). combaterea buruienilor din aceste culturi este diferenţiată: . Combaterea buruienilor din cultura de sparcetă (cultură anuală) şi de ghizdei (cultură perenă) în anul II şi III de viaţă se face cu aceleaşi erbicide folosite pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate aplicate postemergent la culturile de trifoi şi lucerna.

mătrăgună. Chenopodium sp. .care permite şi realizarea de culturi succesive. Solanum nigrum . Lucrări de îngrijire a culturilor efectuate la timp.busuiocul dracului. Galeopsis tetrahit .laur. . Stellaria media ..grâu sau orz . . Symphytium officinale .zârnă. Xantium sp. Aristolochia clematitis .zămoşiţa.Folosirea erbicidelor în epocile optime etc.rocoină.mur de mirişte.ştir Atriplex sp. .scânteiuţă. . Atropa beladona .Acelaşi efect este asigurat şi prin folosirea judicioasă a îngrăşămintelor. Hibiscus trionum .cucurbeţică. Hyosciamus niger — măselariţa. Datura stramonium . Sunt foarte eficace rotaţiile în care un an se cultivă o cereală păioasă (care prin tehnologia aplicată să distrugă buruienile) .Un sistem raţional de lucrări ale solului. .loboda. Erbicidele.spanac sălbatic. ca mijloc de luptă cu buruienile.cornaci.lungurică. Galinsoga parviflora .Practicarea unei rotaţii raţionale a culturilor. Portulaca oleracea .tătăneasă. Anagalis arvensis . au un rol important în reuşita culturilor de legume.Folosirea de răsaduri viguroase şi seminţe de calitate biologică bună. Specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene: Amaranthus retroflexus . . Pentru a putea realiza un program de combatere integrat şi optimizat trebuie cunoscute în primul rând speciile de buruieni care însoţesc culturile legumicole: A. . Rubus caesius .iarba grasă. care să permită un avans în vegetaţie al culturilor legumicole faţă de buruieni.

măcriş. Rădoi şi colab 1994. Combaterea acestor specii de buruieni se bazează. trebuie făcute diferenţieri la culturile realizate prin semănatul direct faţă de cele realizate prin plantarea răsadurilor. şi colab. În ţara noastră s-au efectuat cercetări privind influenţa erbicidelor noi în combaterea buruienilor la diferite legume de către Miron V.costrei. . . Şarpe N. Sonchus sp. Digitaria sanguinalis . 1996.a. pe specificitatea fiecărei culturi legumicole în parte. despre particularităţile soiurilor cultivate. pentru stârpirea buruienilor.. culturi în spaţii protejate sau culturi obţinute prin semănatul direct în câmp). ca şi despre sistemele de cultură folosite (culturi succesive. 1996. Cirsium arvense . B. 1994 ş. Costache M. Samulastră de grâu şi orz etc. 1987. Rumex sp. culturi obţinute din răsad. În acest sens. După ce se instalează în răsadniţe plantele sunt la fel de tolerante faţă de erbicide. Echinochloa crus-galli . 1994. 1996.pir gros.Malva silvestris . . Polygonum hidropiper . Agropyron repens . De aceea. Cynodon dactylon . 2000. 1997. 1998. . şi colab. Specii de buruieni monocotiledonate anuale şi perene: Setaria sp..nalbă. Sorghum halepense . Plantele legumicole aflate în perioada de răsărire sunt mai sensibile la buruieni decât plantele transplantate ca răsad (mature).stuf. culturi în câmp deschis. Convolvulus arvensis .susai. Pentru reuşită însă fermierul trebuie să deţină informaţii în acest domeniu despre erbicidele respective.moţul curcanului. despre interrelaţiile acestora în condiţiile de sol şi climă specifice fiecărei zone în parte şi fiecărei culturi.meişor.mohor.pălămidă. Phragmites communis . folosirea erbicidelor are un rol principal.volbură.pir târâtor.mohor lat.

Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha (preemergent). o perioadă de 20-25 de zile. în funcţie de tipul produsului volatil sau nevolatil. câmpul cu ardei infestat . După aplicare. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha (încorporat la 8-10 cm).5-2 l/ha (preemergent). Combaterea buruienilor din cultura de ardei semănat direct. Aceste erbicide sunt: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de l l/ha. Trifsan 48 EC (trifluralin) în doză de 2.5 l/ha (încorporat la 35 cm). nu se mai realizează praşile mecanice sau manuale pentru a da posibilitate erbicidelor să se transloce în rizomi. Combaterea buruienilor din cultura de ardei transplantat (plantat). Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din cultura de ardei din răsad (plantat). După 10-15 zile de la aplicarea erbicidelor.5 l/ha. A.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE ARDEI (CAPSICUM ANNUUM) La cultura de ardei întâlnim două situaţii distincte: A.1. iar pentru costrei când se găseşte în faza de 10-15 cm înălţime înainte de faza de burduf. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha (încorporat la 8-10 cm). Devrinol 45 F (napropamid) în doză de 3-4 l/ha (preemergent). Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1. Pantera 40 EC (quizalofop p-tefuril) în doză de l . Dintre aceste produse putem utiliza următoarele: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se pot utiliza erbicide selective sistemice aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent).5 l/ha. Leopard 5 EC (quizalofop p-etil) în doză de 1. când buruienile monocotiledonate anuale sunt în faza de înfrăţire.5 l/ha (încorporat la 8-10 cm). sau aplicate înainte de plantat (preemergent). Se realizează prin folosirea de erbicide aplicate înainte de plantat şi încorporate la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime. B.

Aceste culturi se înfiinţează cu ajutorul răsadului obţinut cu mult timp înainte de data plantatului.5 l/ha (încorporat la 3-5 cm).15. 1999 (tabelul 7. Pentru a scoate în evidenţă eficacitatea erbicidelor noi. Obţinerea tomatelor în spaţii protejate (sere şi solarii).5 l/ha (încorporat la 8-10 cm). COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM) Tomatele din ţara noastră se obţin în următoarele sisteme de cultură: A. B. Acestea sunt: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1-1.). utilizate în combaterea buruienilor din cultura de ardei prezentăm rezultatele obţinute prin aplicarea acestor produse la I. Miron.V.5-2.cu buruieni monocotile pare "roşu" datorită efectului de antocianizare indus de efectul erbicidelor asupra buruienilor (inhibă respiraţia şi nu mai formează clorofilă). B. C. Combaterea buruienilor din culturile de ardei semănat direct în câmp Se poate realiza prin aplicarea unor erbicide selective (pentru sămânţa de ardei). Combaterea buruienilor mocotiledonate anuale şi perene din cultura de ardei semănat direct în câmp se realizează cu unul din erbicidele folosite pentru ardeiul transplantat (din răsad).15).L. numite răsadniţe. Treflan 48 EC (trifluralin) în doză de 1. Prin înfiinţarea culturii cu material de plantat (cu răsad). . Semănatul direct în câmp (din seminţe). sistemice şi care se încorporează în sol la 3-5 cm sau 8-10 cm adâncime. în locuri special amenajate. Concluzia care se desprinde din datele prezentate este că un singur erbicid aplicat la cultura de ardei (sau la o altă cultură) nu rezolvă decât în parte problema buruienilor. Vidra de V. folosirea a două sau mai multe erbicide asociate aplicate la epoci diferite şi cu spectru de combatere a buruienilor diferit poate asigura o cultură liberă de buruieni (tabelul 7. A. Combaterea buruienilor din culturile de tomate plantate în câmp.C.

d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie (postemergent) se efectuează cu unul din produsele: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1.3 kg/ha. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha . Dancor 70 WG (metribuzin) în doză de 0.sodium) în doză de 0. Sencor 70 WG (metribuzin) în doză de 0. Metrifar 70 WG (metribuzin) în doză de 0. . Prometrex 50 SC (prometrin) în doză de 1. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din cultura de tomate transplantate se poate realiza cu unul din erbicidele: Blazer 2 S (acifluorfen . în funcţie de tipul erbicidului. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha .5 kg/ha.5-2 l/ha.3 kg/ha. se modelează terenul şi se pregăteşte pentru plantat.5 l/ha . Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1. Lexone 75 DF (metribuzin) în doză de 0. Digermin 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.0 l/ha. După aplicarea acestor erbicide.2 kg/ha. Stomp 330EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 2-4 kg /ha. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate cu ajutorul erbicidelor aplicate înainte de plantat (preemergent): Lasso 48 EC (alaclor) în doză de 4 l/ha . Trifsan 480 EC (trifluralin) în doză de 2. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha.Combaterea buruienilor din cultura de tomate transplantate se realizează urmând un program riguros astfel: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din dicotiledonatele anuale se realizează cu erbicide care se aplică înainte de plantat şi se încorporează în sol la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime.3 kg/ha.3 kg/ha. Sencor 70 WP (metribuzin) în doză de 0. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha.6 l/ha.

06 kg/ha.75-1.3 l/ha. în funcţie de volatilitatea acestora. Combaterea buruienilor din cultura tomatelor în spaţii protejate se realizează manual. Se realizează cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi se încorporează în sol la 8-10 cm adâncime sau 3-5 cm adâncime. Leopard etc. Nabu S (setoxidim) în doză de 1. Leopard 5EC (quizalofop-etil) în doză de 0. Fusilade forte (fluazifop p-butil) în doză de 1.Focus ultra (cicloxidim) în doză de 1. C.3 l/ha.75 l/ha. Titus 25 DF (rimsulfuronmetil) în doză de 0.4. Furore. B. în funcţie de felul erbicidului (volatil sau nevolatil): Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1 l/ha.0. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE VINETE (SOLANUM MELANOGENA) La cultura de vinete se urmăreşte următorul program: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se face cu erbicide care se aplică înainte de plantat şi se încorporează superficial (3-5 cm) sau adânc (8-10 cm).5 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 6 kg/ha. Fusilade Super (fluazifop-p-butil) (quizalofop-etil) în doză de 1-2 l/ha. astfel: Bălan 18 EC (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. Când buruienile monocotiledonate anuale sau perene sunt în faza optimă de combatere se utilizează unul din produsele menţionate la cultura de tomate transplantate: Agil. După aplicarea unuia dintre aceste erbicide o perioadă de 25-30 de zile nu se mai prăşeşte manual sau mecanic pentru a nu fragmenta rizomii şi de a da posibilitatea erbicidelor să se transloce în rizomi. Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. . Fusilade. Pantera 40 EC (quizalofop-efuril) în doză de 0. După semănat se pot aplica erbicidele pe bază de metribuzin (Sencor 70 WP). Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale din cultura de tomate semănate direct în câmp.5 l/ha.

COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE CASTRAVEŢI (CUCUMIS COMMUNIS) Plantele de castraveţi luptă foarte greu cu buruienile.5-2 l/ha). b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se realizează cu produsul Nabu S (setoxidim) în doză de 1. Fusilade. După aplicarea acestor erbicide. Goal 2E (oxifluorfen) în doză de 1. a) Combaterea buruienilor mono şi o parte din dicotiledonate anuale se face cu erbicide aplicate înainte de semănat şi încorporate la 8-10 cm sau la 3-5 cm adâncime. Trifsan 480 EC (trifluralin) în doză de 2. Focus. Se aplică când buruienile monocotile anuale sunt în faza de înfrăţire.5 l/ha. terenul se nivelează şi apoi se plantează. în funcţie de volatilitatea produsului astfel: Bălan 18 EC (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. Sunt şi erbicide care se aplică înainte de plantat fără să fie încorporate (preemergente): Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. iar costreiul din rizomi nu depăşeşte 10-15 cm înălţime. Aceste erbicide se aplică cu cel puţin 15-20 zile înainte de plantatul castraveţilor pentru ca solul să se taseze.5-2 l/ha.5 l/ha.5 l/ha. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1.Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-4 l/ha. de aceea realizarea şi menţinerea terenului curat o perioadă de 6-7 săptămâni de la răsărire sau de plantat (în cuburi nutritive) reprezintă cheia succesului la această cultură. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 2. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se poate realiza cu unul din produsele Agil. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE CEAPĂ (ALLIUM CEPA) . menţionate la cultura de tomate.

) şi se încorporează superficial la 3-5 cm sau 8-10 cm adâncime. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. sistemul de combaterea buruienilor cuprinde trei sisteme distincte: A.5-2. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă semănată direct în câmp.0 l/ha. Prometrex 50 SC (prometrin) în doză de 2-3 l/ha. B. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate şi monocotiledonate anuale cu erbicide care se aplică după plantatul arpagicului: Clorilat 50 PU (propaclor) în doză de 6-10 kg/ha. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 1 l/ha.5-2. Trifluralin 24 EC (trifluralin) în doză de 2.5-3 l/ha.0 l/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă din arpagic a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din buruienile dicotiledonate se face cu erbicide care se aplică înainte de plantat (p. Linurex 50 EC (linuron) în doză de 1. Linurex 50 WP (linuron) în doză de 1. C.i.La cultura de ceapă. Linurex 50 EC (linuron) în doză de 1.0 l/ha. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent): Afalon (linuron) în doză de 1. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 6 l/ha.p.5-2. astfel: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1 l/ha. în funcţie de tipul erbicidului. A. când . Combaterea buruienilor din cultura de ceapă seminceri (pentru sămânţă). Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 2-3 l/ha. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din cultura de ceapă din arpagic se face cu erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie.5-2 l/ha. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă din arpagic.

. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se poate face cu ajutorul erbicidelor aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent): Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de l l/ha. în funcţie de erbicidul folosit (volatil sau nevolatil): Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. înainte de înspicare): Fusilade Super (fluazifop-p-butil) în doză de 1-2 l/ha.25 l/ha). Acenit (acetoclor) în doză de 3. B. Pantera 40 EC (quizalofop -p-terifuril) în doză de 1. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă semănată direct în câmp (obţinută din seminţe) a) Combaterea buruienilor mono şi unele dicotiledonate anuale se realizează cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 8-10 cm adâncime.5 l/ha. C.5 l/ha.5 l/ha (0. Nabu S (setoxidim) în doză de 3 l/ha. Galigan 240 EC (oxifluorfen) în doză de l l/ha. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 2.5 l/ha. d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se face în perioada de vegetaţie (postemergent) şi se realizează cu unul din produsele: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de l l/ha.buruienile anuale sunt în faza de înfrăţire. După aplicarea acestor erbicide o perioadă de 20-25 de zile nu se intră în lanul de ceapă pentru a efectua vreo operaţie mecanică sau manuală. Stomp 330 EC (acetoclor) în doză de 3. Lontrel 300EC (clopiralid) în doză de 0. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică după semănatul culturii de ceapă (preemergent): Ramrod (propaclor) în doză de 6-8 kg/ha.5 -2 l/ha. Linurex (linuron) în doză de 1. Combaterea buruienilor din cultura de ceapă seminceri se face la fel ca la cultura de ceapă din arpagic.25+0.5-3 l/ha. iar cele perene (costreiul) în faza de creştere activă (10-15 cm înălţime.

care se încorporează la 8-10 cm adâncime sau cu erbicide care se aplică după plantatul căţeilor de usturoi în câmp (preemergent.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE USTUROI (ALLIUM SATIVUM) Pentru combaterea buruienilor din cultura de usturoi se pot folosi erbicide aplicate înainte de plantat odată cu pregătirea patului germinativ. c) Erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie a usturoiului (postemergent) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale: Basagran (bentazon) în doză de 3 l/ha. Galex 500 EC (metolaclor + metoblomuron) în doză de 5-7 l/ha. GEROMONTA) Pentru cultura de dovlecel. cultura se menţine curată cu ajutorul praşilelor manuale. In perioada de vegetaţie. astfel: a) Erbicide aplicate înainte de semănat pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Clorilat 50 PU (propraclor) în doză de 6-10 kg/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE PRAZ (ALLIUM PORUM) Combaterea chimică a buruienilor din cultura de praz se poate face cu erbicide care se aplică înainte de plantatul răsadului (preemergent) sau după modelarea terenului utilizând erbicidul Clorilat 50 PU (propraclor) în doză de 6-10 l/ha. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. combaterea buruienilor se realizează prin utilizarea de erbicide care se aplică înainte de semănat odată cu pregătirea . b) Erbicide care se aplică după plantatul usturoiului pentru combaterea buruienilor mono şi dicotile anuale: Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE DOVLECEL (CUCURBITA PEPO CONV. înainte de răsăritul culturii).

cât şi cel galben) ocupă suprafeţe din ce în ce mai mari. fie se aplică înainte de semănat (p.) şi se încorporează la 8-10 cm adâncime. Dachtal 75 WP (cloral-dimetil) în doză de 8-12 kg/ha. Plantele de pepeni cresc foarte lent după răsărit sau după plantat şi ca atare 8-10 săptămâni de la răsărire sau plantat. Totuşi. Destinaţia acestora este. Prefar (bensulide) în doză de 4-5 g/ha.0 kg/ha. în sectorul privat. această cultură ocupă suprafeţe mici (1000-2000 de m2). pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se aplică înainte de semănat produsul Bălan (benfluralin) în doză de 1.cu recomandările specifice acestor produse. Pentru combaterea buruienilor din cultura de pepeni putem utiliza următoarele tipuri de erbicide: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte a dicotiledonatelor anuale este recomandabil să se facă cu erbicide care. în principal. pentru că.terenului şi care se încorporează la 8-10 cm adâncime. cultura pepenilor (atât pepenele verde. Gallant Super. pentru consumul în stare proaspătă.0 l/ha. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se realizează cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie.6-2.i. C O M B A T E R E A B U R U IE N IO R D IN C U L T U R A D E P E P E N I : P E P E N E V E R D E ( C U R C U B I T A PPE P E N E Şl EPO) G A L B E NC U R C U B I T A M E L O ) ( În ultima perioadă de timp. de regulă. Targa Super. Pentru realizarea de producţii mari este necesară o combatere a buruienilor. iar costreiul (Sorghum halepense) este în faza de 10-15 cm înălţime: Agil 100 EC (propaquizafop) în doză de 1. Cultura de dovlecel se tratează cu erbicide numai în cazul celei destinate industrializării. când buruienile anuale sunt în faza de înfrăţire. terenul trebuie să rămână curat de buruieni. Pentru combaterea costreiului din rizomi în perioada de vegetaţie se poate folosi unul dintre erbicidele tipice pentru această specie: Agil 100. Aceste erbicide sunt: Bălan (benfluralin) în doză de 8-10 l/ha. Fusilade. Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. fie se aplică după semănatul culturii (preemergent) înainte de răsărit. suprafeţe care sunt prăşite manual şi mecanic.p. . extrem de bine realizată.

Deocamdată.Leopard 5 EC (quizalofop-p-etil) în doză de 1. Dacă nivelul de îmburuienare este la 50% din densitatea maximă. buruienile pot fi combătute folosind erbicide după următoarea schemă: a) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din cele dicotiledonate anuale se face cu ajutorul erbicidelor care se aplică înainte de semănat la pregătirea patului germinativ şi încorporate la 8-10 cm adâncime: Bălan (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. aceste buruieni se vor elimina prin cultivaţii manuale sau mecanice. ca atare. în dozele recomandate pentru aceste specii de buruieni. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din speciile dicotiledonate anuale se realizează cu erbicide aplicate după semănat (preemergent): Kerb 50 W (propizamid) în doză de 2-3 kg/ha. Gus şi colab.. atunci pierderile de producţie sunt în jur de 62% (Shalbot şi Holin. 1998). pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în perioada de vegetaţie a pepenilor nu au fost sintetizate erbicide selective pentru această cultură şi. citaţi de P. pir) se poate realiza cu unul din produsele Furore. Fusilade. După aplicarea erbicidelor o perioadă de 25-30 de zile nu se fac praşile mecanice sau manuale pentru a nu fragmenta rizomii de costrei şi a da posibilitate erbicidelor să se transloce în vârful de creştere al rizomilor. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SALATĂ (LACTUCA SATIVA) Pentru culturile de salată. . Benefex (benfluralin) în doză de 6-8 l/ha. Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene (costrei. Gallant sau Argil.5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MORCOV (DAUCUS CAPOTA) Pierderile cauzate de buruieni culturii de morcov sunt foarte mari.

Se poate astfel utiliza următoarea schemă de tratament: a) Combaterea buruienilor mono şi unele dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică înainte de semănat şi încorporate odată cu lucrările de pregătirea patului germinativ la 8-10 cm adâncime: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. fie se folosesc mijloacele mecanice de cosit şi eliminare din cultură a resturilor închise în saci.5-4 l/ha.În ţara noastră. Prometrex 50 SC (prometrin) în doză de 2. pierderile de producţie pot ajunge la 100%. 1987). Acest erbicid are efect bun şi în combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale. Promedon (prometrin) în doză de 3-4 kg/ha. cu efort extraordinar de mare („ruptură de şale") şi cu necesar de forţă de muncă mare (N. Cultura de morcov este adesea infestată cu torţel (Cuscuta sp. având în vedere rezerva extraordinar de mare şi diversificată de seminţe de buruieni în sol.5-2 l/ha. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Pentru combaterea acesteia. Reuşita unei culturi de morcov se poate realiza utilizând erbicidele în combaterea buruienilor. Galex 500 EC (metolaclor + metobromuron) în doză de 5-7 l/ha. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale cu ajutorul erbicidelor aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent): Gesagard 500 F W (prometrin) în doză de 3-4 l/ha.5-2 kg/ha. fie se tratează vetrele sau toată cultura cu erbicidul Kerb 50 W (propizamid) în doză de 4 kg/ha. b) Combaterea buruienilor dicotile şi unele monocotiledonate anuale cu erbicide care se aplică după semănatul culturii până la răsărit: Gesagard 500 F W (prometrin) în doză de 3-4 l/ha. Dosanex 50 PU (metoxuron) în doză de 4 kg/ha. Şarpe. Afalon 50 WP (linuron) în doză de 1. Linurex 50 SC (linuron) în doză de 1.). se face greu. . Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Combaterea buruienilor pe cale manuală din cultura de morcov.

COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE PĂTRUNJEL (PETROSELINUM HORTENSE) Combaterea buruienilor din cultura pătrunjelului pentru frunze sau pentru rădăcină se face cu aceleaşi produse ca la plantele de ţelină.5-2 kg/ha. Promedon 50 PU (prometrin) în doză de 3-4 kg/ha.5-2 kg/ha. Prometrin 50 PU (prometrin) în doză de 2-4 kg/ha. aplicate postemergent: Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 3-4 l/ha. utilizând unul din produsele: Linurex (linuron) în doză de 1.COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE ŢELINĂ (APIUM GRAVEOLENS) La cultura de ţelină. Cosatrin 50 PU (prometrin) în doză de 2-4 kg/ha. Aplicarea acestor erbicide se face în stadiul de 2-3 frunze al plantelor de ţelină şi de 3-4 cm înălţime a buruienilor. înainte de răsărit. Întârzierea tratamentului face ca efectul erbicidelor să scadă. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE PĂSTÂRNAC (PASTINACA SATIVA) Pentru combaterea chimică a buruienilor din cultura de păstârnac se folosesc erbicidele care se aplică după semănatul culturii. Aplicarea acestor erbicide se face când buruienile dicotiledonate anuale au 3-4 cm înălţime (faza de rozetă). . Erbicidele omologate a fi utilizate la această plantă de cultură sunt următoarele: Gesagard 500 FW (prometrin) în doză de 2-4 l/ha. combaterea buruienilor se realizează prin aplicarea de erbicide în perioada de vegetaţie (postemergent). Afalon S (linuron) în doză de 1.

aplicat în doză de 4-6 l/ha.p. Ramrod 48 F (propaclor) în doză de 6-8 l/ha. Faptul că spanacul se recoltează primăvara devreme face ca această cultură să scape de infestarea de vară cu costrei din rizomi (Sorghum halepense). Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate înainte de plantat.2 l/ha.) şi încorporate o dată cu pregătirea terenului la 8-10 cm sau 3-5 cm adâncime. pe terenul deja nivelat (preemergent): Clorilat 50 PU (propaclor) în doză de 6-10 kg/ha.i. Cel mai folosit erbicid în combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale este Olticarb 75 CE (cicloat). . CAPITATA) Cultura verzei ocupă o suprafaţă însemnată din totalul legumelor cultivate în ţara noastră. Acenit 500 EC (acetoclor) în doză de 4 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SPANAC (SPINACEA OLERACEA) Buruienile din cultura de spanac pot fi foarte bine combătute cu erbicide care se aplică la pregătirea patului germinativ şi încorporate în sol. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Combaterea chimică din culturile de varză roşie sau albă se realizează cu următoarele erbicide: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică înainte de plantat (p. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE VARZĂ (BRASSICA RAPPA VAR. O cultură de varză curată de buruieni se realizează printr-o integrare armonioasă a măsurilor de combatere a acestora. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 4 kg/ha.Aceste erbicide combat foarte bine buruienile monocotiledonate anuale şi o parte din buruienile dicotiledonate. în funcţie de tipul erbicidului: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.

Digermin 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. GONGYLODES) Pentru combaterea chimică a buruienilor din culturile de conopidă şi gulii se pot folosi următoarele erbicide: a) Erbicidele aplicate înainte de plantat şi încorporate odată cu pregătirea patului germinativ: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. b)Erbicidele folosite pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene în perioada de vegetaţie (postemergent) sunt aceleaşi ca tipuri.Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de 1. Triflurex 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE FASOLE DE GRĂDINĂ PENTRU PĂSTĂI (PHASEOLUS VULGARIS) Pentru a realiza o cultură de fasole curată de buruieni trebuie armonizate toate măsurile de combatere a acestora.p.i.21/ha.2 l/ha.5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE CONOPIDĂ (BRASSICA OLERACEA CONV. Acest produs este foarte volatil şi se va încorpora imediat în sol la o adâncime de 8-10 cm cu grapa cu discuri (de regulă prin două treceri). În cazul în care produsul Treflan se găseşte la comercializare sub formă de Treflan 48 EC. doze şi epoci de aplicare ca la cultura de varză albă.) şi încorporate la 8-10 cm sau 3-5 cm . deci cu o concentraţie dublă de trifluralin. BOTHRYTIS) Şl GULIE (BRASSICA OLERACEA VAR. Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha. Combaterea chimică a buruienilor din cultura de fasole de grădină se face cu erbicide selective aplicate în conformitate cu următorul program: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate înainte de semănat (p.BOTHRYTIS VAR. doza de utilizare a acestuia va fi de 2-2.

5 l/ha. înainte de răsăritul culturii: Preponit 720 EC (propisaclor) în doză de 2-3 l/ha. Combaterea costreiului se realizează când acesta are înălţimea de 10-15 cm şi este în faza de creştere activă. Digermin 24 EC (trifluralin) în doză de 3 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MAZĂRE DE GRĂDINĂ (PISUM SATIVUM) Combaterea chimică a buruienilor din cultura de mazăre de grădină se face cu unul din erbicidele: a) Cu erbicide aplicate înainte de semănat la pregătirea patului germinativ şi încorporate în sol la 8-10 cm sau la 3-5 cm adâncime. Proponit 720 EC (propisaclor) în doză de 2-3 l/ha. . d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se face cu ajutorul erbicidului Agil 100 EC (propaquizafop) în doză de 0. în funcţiede gradul de volatilitate: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.adâncime odată cu pregătirea patului germinativ. Doza de 0. iar plantele de fasole au 3-4 frunze trifoliate: Flex 250 LC (fomesafen) în doză de 1-1. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate şi o parte din dicotiledonate anuale cu erbicide aplicate preemergent. Dual Gold (S-metaloclor) în doză de 4 l/ha. Trifsan 480 EC (trifluralin) în doză de 1. iar doza de l l/ha pentru combaterea costreiului (Sorghum halepense) din rizomi. când buruienile sunt în fază de rozetă (3-5 cm înălţime).8 l/ha. Pivot 100 LC (imazetapir) în doză de 0. După aplicare nu se prăşeşte manual sau mecanic pentru a nu fragmenta rizomii şi de a da posibilitate erbicidelor să se transloce în rizomi.25 l/ha.8 l/ha este utilizată pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale în faza de înfrăţire. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie (postemergent). aplicat preemergent. în funcţie de tipul erbicidului volatil sau nevolatil: Treflan 24 EC (trifluralin) în doză de 3-5 l/ha.8 l/ha.

COMBATREA POMICOLE BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE Plantaţiile pomicole sunt organizate în trupuri compacte şi acoperă o suprafaţă foarte mare în ţara noastră (peste 280. Aceste buruieni pot diminua mult producţiile de fructe şi calitatea acestora.8 l/ha. Venzar 80 WP (lenacil) în doză de 1-1. în general.b) Cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie. . face ca distrugerea buruienilor să aibă un anume specific: . iar buruienile dicotiledonate anuale şi perene au 4-6 cm înălţime: Pivot 100 EC (imazetapir) în doză de 0. Faptul că plantele pomicole sunt amenajate. iar buruienile au 3-4 cm înălţime (postemergent). când mazărea are 2-3 frunze trifoliate.p. În perioada de vegetaţie buruienile mono şi dicotile perene trebuie distruse manual sau mecanic. terenuri cu fertilitate nu foarte bună pentru cultura plantelor de câmp. b) cu erbicidele aplicate după semănat (preemergent): Pyramin WP (cloridazon) în doză de 2 kg/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SFECLĂ ROŞIE DE GRĂDINĂ (BETA VULGARIS var. dacă nu se va practica un program corespunzător şi sistematic de combatere. pe terenuri în pantă.5 kg/ha. conform Anuarului Statistic 2000).în plantaţiile de pomi se întâlnesc foarte multe specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene.000 ha. RUBRA) Combaterea chimică a buruienilor din cultura de sfeclă roşie de grădină se poate realiza cu următoarele produse erbicide: a) cu erbicide aplicate înainte de semănat (p.i) şi încorporate odată cu pregătirea patului germinativ: Olticarb 75 CE (cicloat) în doză de 4-6 l/ha. foarte greu de combătut.

spanac sălbatic. Erigeron canadensis . urmând ca spaţiul dintre pomi să fie lucrat mecanic.bătrâniş. pentru a proteja şi a evita contactul acestora cu părţile verzi ale pomilor. Digitaria sanguinalis .susai sălbatic. Basta) trebuie realizată cu mare grijă. Rumex sp.mohor lat. — susai.dragavei. Plantaţiile de pomi din România sunt însoţite de buruieni specifice acestor tipuri de exploataţii. . — ştir..aplicarea erbicidelor cu efect total (Reglone. având în vedere perenitatea plantaţiei.pir târâtor.meişor. Thlaspi arvense — punguliţă. — lobodă. Cirsium arvense — pălămidă. . iar cele mai des întâlnite specii sunt următoarele: Amaranthus sp.toleranţa pomilor la erbicide variază în funcţie de specia de pomi. dar şi de vârsta acestora. fie cu grapa cu discuri. . . Galinsoga parviflora . Echinochloa crus-galli . se utilizează erbicide nevolatile sau cu efect rezidual de lungă durată. Sorghum haîepense — costrei. Sonchus sp. Convolvulus arvensis . Chenopodium sp.pir gros. Sunt sensibili la erbicide în primii şi ultimii ani de viaţă. fie cu freza. Agropyron repens . . — mohor. Cynodon dactylon . pentru combaterea buruienilor din plantaţiile pomicole. .programul de utilizare a erbicidelor trebuie revizuit periodic (la 2-3 ani) pentru a nu da posibilitatea buruienilor să-şi selecţioneze biotipuri rezistente la erbicidele utilizate unilateral o perioadă lungă de timp.volbură. Atriplex sp. Capsella bursa-pastoris — traista ciobanului. Roundup. de regulă. supraintensivă sau clasică). Se taria sp.erbicidele pot fi aplicate pe toată suprafaţa sau pe zona rândurilor de pomi. în funcţie de tipul plantaţiei (intensivă.

Cosmic (glifosat) în doză de 4 l/ha. Glialka 36 EC (glifosat) în doză de 5-6 l/ha. Vom prezenta în cele ce urmează combaterea buruienilor din plantaţiile cu speciile mai importante de pomi fructiferi. Dominator (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. înainte de începerea vegetaţiei. primăvara devreme. pe toată suprafaţa sau pe zona rândurilor: Simadon 50 PU (simazin) în doză de 8-10 kg/ha. Gramxone (paraquat) în doză de 3-4 l/ha.decembrie. cu cantităţi de apă specifice tratamentelor la pomi. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE MĂR (MALUS DOMESTICA) Combaterea chimică a buruienilor mono şi dicotile anuale se face cu ajutorul erbicidelor aplicate după următoarea schemă: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cu erbicide care se aplică preemergent. când buruienile sunt răsărite şi au nu mai mult de 10-15 cm înălţime. Simanex 50 WP (simazin) în doză de 4-5 kg/ha. nu mai mult de 350-400 l apă/ha.Pentru combaterea acestor specii de buruieni. fie toamna la încheierea ciclului de vegetaţie. . fie primăvara înainte de începe rea vegetaţiei. b) Postemergent . Sanglipho (glifosat) în doză de 3-4 l/ha.5 l/ha. în lunile noiembrie .în diferite faze de vegetaţie a pomilor. erbicidele care se folosesc în plantaţiile de pomi au următorul mod de aplicare: a) Preemergent . Se aplică cu instalaţii terestre. Efasate 36 CS (glifosat) în doză de 4 l/ha. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene cu erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent): Starane 250 EC (fluroxipir) în doză de 1. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha.cu aplicare. Roundup (glifosat) în doză de 3-4 l/ha.

buruienile pot fi combătute. Simanex 50 WP (simazin) în doză de 4-5 kg/ha. După aplicarea acestor erbicide. fie pe toată suprafaţa. după următorul program: a) Cu ajutorul erbicidelor aplicate preemergent pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale: Galigan 240 EC (oxifluorfen) în doză de 4 l/ha. fie pe zona rândurilor. nu trebuie realizată nici o lucrare mecanică sau manuală pentru a nu deranja sau fragmenta organele vegetative ale buruienilor perene. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE GUTUI (CYDONIA OBLONGA) . Focus ultra (cicloxidim) în doză de 3-4 l/ha. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 8-10 g/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE PĂR (PINUS SA TIVA) În plantaţiile de păr.0 l/ha. Sorgum halepense) şi a speciilor anuale cu ajutorul erbicidelor care se aplică postemergent. b) Cu erbicide care se aplică postemergent pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene: Dominator (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. când buruienile au 10-15 cm înălţime: Gallant Super (haloxifop R metil) în doză de 1. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Glyphogan (glifosat) în doză de 3-4 l/ha.c) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene (Cydon. cel puţin 225 de zile. Agropyron. Roundup (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. Pentru ca erbicidele pe bază de gliphosat să aibă efectul dorit. intervalul dintre pomi sau de pe rândul pomilor nu se lucrează mecanic sau manual pentru a permite translocarea erbicidelor în organele vegetative ale buruienilor o perioadă de 25-30 de zile. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. după aplicarea acestora.

Glyfos (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. Simanex 50 SC (simazin) în doză de 3 l/ha. care combat speciile de buruieni mono şi dicotile anuale sau perene: Glifodin 360 CS (glifosat) în doză de 2. Goal 2 E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. înainte de începerea vegetaţiei: Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. Aplicarea acestor erbicide se face cu echipamente terestre speciale pentru pomicultură într-o cantitate de soluţie de 300-400 l apă/ha. Glialka 36 CS (glifosat) în doză de 5-6 l/ha. Gramoxone (paraquat) în doză de 3-4 l/ha. Vegepron DS (diuron + simazin) în doză de 6-8 kg/ha. b) Erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie (postemergent). Sanglipho (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. Roundup (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. aplicat preemergent sau postemergent pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale sau perene.Combaterea buruienilor din plantaţiile de gutui se realizează cu produsul Galigan 240 EC (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE PRUN (PRUNUS DOMESTICA) Pentru combaterea buruienilor din plantaţiile de prun se pot folosi următoarele erbicide: a) Erbicide care combat buruienile mono şi dicotiledonate anuale şi se aplică preemergent. Dominator (glifosat acid) în doză de 3-4 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE CIREŞ (CERASUS AVIUM) Şl VIŞIN (CERASUS VULGARIS) Combaterea buruienilor din plantaţiile de cireş sau vişin se realizează cu următoarele tipuri de erbicide: .5 l/ha.

În perioada de vegetaţie. . Aceste plantaţii sunt infestate cu aceleaşi specii de buruieni. Glyfos (glifosat) în doză de 3-4 l/ha. când buruienile sunt răsărite în totalitate şi au 8-10 cm înălţime. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE CAIS (ARMENIACA VULGARIS) Şl PIERSIC (PIERSICA VULGARIS) Buruienile mono şi dicotiledonate anuale se combat cu erbicide care se aplică primăvara devreme. primăvara foarte devreme. Erbicidele pe bază de glifosat. înainte de începerea vegetaţiei pomilor sau a buruienilor. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE ARBUŞTI FRUCTIFERI Combaterea buruienilor din aceste plantaţii trebuie să se facă cu grijă. intervalul dintre rânduri se menţine curat prin 2-3 lucrări mecanice cu grapa cu discuri sau cu freza.a) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se folosesc erbicide care se aplică înainte de începerea vegetaţiei.cele anuale şi 10-15 cm înălţimecele perene: Domiator (glifosat acid) în doză de 3 l/ha.5 kg/ha. Pentru aceasta vom utiliza următoarele erbicide: Simanex 50 SC (simazin) în doză de 3 kg/ha. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 5 kg/ha. când se poate intra în plantaţie: Simanex 50 EC (simazin) în doză de 3-3. b) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene se face cu erbicide aplicate în perioada de vegetaţie. având în vedere talia mică a acestora şi intervalul mic dintre rândurile arbuştilor. necesită ca după aplicare o perioadă de 2025 zile să nu se execute praşile mecanice sau manuale pentru translocarea acestora în rizomi. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 5 kg/ha. ca şi plantaţiile de măr sau păr.

Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha.COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE AFIN (VACCINIUM CORYMBOSUM) a) Combaterea buruienilor mono şi o parte din speciile dicotiledonate anuale se face cu erbicide aplicate preemergent. După aplicare. cele anuale şi cele perene sunt în faza de înfrăţire şi au 10-15 cm înălţime: Gallant Super (haloxifop R-metil) în doză de 1. care se aplică preemergent. b) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale sau perene se face utilizând erbicide care se aplică atunci când buruienile au 10-12 cm înălţime. înainte de începerea germinaţiei seminţelor (preemergent) pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale: . înainte de începerea vegetaţiei arbuştilor: Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 4 kg/ha.2 l/ha. intervalul dintre rânduri se lucrează mecanic. Dual Gold 960 EC (S-metaloclor) în doză de 1. primăvara devreme: Dual Gold 960 EC (S-metaloclor) în doză de 1. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE MUR (RUBUS CAESIUS) Şl ZMEUR (RUBUSIDAEUS) Realizarea combaterii chimice a buruienilor din aceste plantaţii se face cu erbicide selective care se aplică primăvara devreme.0 l/ha. timp de 20-25 de zile.2 l/ha. nu se lucrează solul manual sau mecanic. În perioada de vegetaţie. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE COACĂZ (RIBES NIGRUM) Pentru a combate buruienile monocotile şi dicotile anuale din plantaţiile de coacăz se utilizează erbicide.

Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 6-8 kg/ha. c) Combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene se face cu erbicidul Betanal AM. înainte de plantatul căpşunului: Adol 80 EP (lenacil) în doză de 3-3. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 4 l/ha. Venzar 80 WP (lenacil) în doză de 3-3. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE VIŢĂ-DE-VIE (VITIS VINIFERA) . în doză de 3-4 l/ha. Devrinol 50 WP (napropamid) în doză de 4-6 kg/ha. în doză de 3-4 l/ha. de 3-4 frunze şi 3-5 cm înălţime.2 i/ha. Erbicidul se aplică când buruienile sunt în fază mică de dezvoltare. Stomp 330 EC (pendimetalin) în doză de 5 l/ha. b) Combaterea buruienilor dicotiledonate şi unele monocotiledonate se realizează cu erbicide aplicate preemergent.3-0. inclusiv costreiul (Sorghum halepense) se realizează cu produsul Focus Ultra (cicloxidim). d) Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene.5 kg/ha.5 l/ha. COMBATEREA BURUIENILOR DIN PLANTAŢIILE DE CĂPŞUN (FRAGARIA MSACHATA) Combaterea buruienilor din plantaţiile de căpşun se face astfel: a) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale înainte de plantat se face cu erbicide care se aplică la pregătirea terenului şi se încorporează în sol la 3-5 cm adâncime: Dual Gold 960 EC (S-metolaclor) în doză de l l/ha.5 kg/ha. Dual Gold 960 EC (S-metaloclor) în doză de 1. e) Combaterea speciei Cirsium arvense (pălămida) şi a altor Compositae se face cu erbicidul Lontrel 300 EC (fluroxypir) în doză de 0.

000 ha. Amaranthus arbus . productivitatea destul de mică. Astfel.ştir porcesc. Chenopodium album . Sonchus sp.pir târâtor. Toate speciile de buruieni prezentate le întâlnim şi în culturile prăşitoare. climă şi compoziţie floristică. . Cynodon dactylon — pir gros. în funcţie de zona în care sunt amplasate podgoriile. Se tar ia sp. diversificată în ceea ce priveşte condiţiile de sol.mohor lat.. în tehnologia tradiţională.ştir. în viile româneşti s-au găsit un număr de 114 specii de buruieni în zona Istriţa (Sandu V. 1971). Profesorul C.trestie de câmp. Speciile de buruieni care însoţesc plantaţiile de viţă-de-vie sunt foarte numeroase şi variate. Sorghum halepense . au determinat cercetarea chimică să descopere şi să sintetizeze erbicide selective pentru combaterea buruienilor din această cultură. conform datelor din Anuarul Statistic 2000). Stellaria media . 54 specii de buruieni în podgoria Babadagului (Dihoru Gh. Chirilă (2001) evidenţiază cele mai dăunătoare specii de buruieni. Necesitatea unui volum mare de forţă de muncă. combaterea buruienilor din plantaţiile viticole se realizează manual şi mecanic. precum şi repetarea executării lucrărilor de 2-3 ori pe an. 1970) şi 61 de specii în podgoria Tohani (Chirilă C.loboda. şi Micu L. .rocoină. . Echinochloa crus-galli .mohor. Calamagrostris epigeios .Plantaţiile de viţă-de-vie ocupă în România o suprafaţă mare de teren (peste 250. cu excepţia speciei Calamagrostis epigeios (trestie de câmp). Convolvulus arvensis . şi Doniţă N.volbura. Cirsium arvense — pălămida.costrei. 1966). De regulă. comune tuturor plantaţiilor viticole din ţară şi care produc pagube acestei culturi: Agropyron repens .susai. Car daria draba — urda vacii. Amaranthus retroflexus .

pe care un fermier le are la dispoziţie la ora actuală (agrotehnice. Folar 525 FW (glifosat + terbutilazine) în doză de 6 l/ha. Fusilade Super (fluazifop. Glyphogan 480 ŞL (glifosat) în doză de 3 l/ha. Gallant Super (haloxifop R. Cosmic (glifosat) în doză de 4 l/ha. După aplicarea acestor erbicide „antigramineice" o perioadă de 20-25 de zile nu se lucrează mecanic intervalul dintre rânduri pentru a nu disloca . Touchdown (glifosat + trimesium) în doză de 4 l/ha.p.5 l/ha. înainte de începerea vegetaţiei (preemergent): Devrinol 50 WP (napropamide) în doză de 6 kg/ha. Combaterea chimică are la dispoziţie următoarele produse erbicide specifice: a) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale se folosesc erbicide care se aplică primăvara devreme. Roundup (glifosat) în doză de 3 l/ha.butii) în doză de 3 l/ha.Combaterea acestor specii de buruieni până la un nivel de la care să nu mai fie afectate producţiile plantelor de viţă de vie se face prin îmbinarea tuturor metodelor de combatere. Goal 2E (oxifluorfen) în doză de 5 l/ha. chimice). b) Erbicide care se aplică în perioada de vegetaţie pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale şi perene: Basta 14 ŞL (glufosinat de amoniu) în doză de 4 l/ha. Simadon 50 PU (simazin) în doză de 8-10 kg/ha.butii) în doză de l . Simanex 50 SC (simazin) în doză de 3-4 kg/ha.5 l/ha. Naproguard 450 SC (napropamide) în doză de 7 kg/ha. Vegepron DS (diuron + simazin) în doză de 6 l/ha. Agropyron repens şi Cynodon dactylori) se face cu unul din următoarele erbicide specifice: Agil 100 EC (propaquizalofop) în doză de 1. Ground-up (glifosat) în doză de 51/ha. fizice. Gramoxone (paraquat) în doză de 6 l/ha. c) Combaterea buruienilor monocotiledonate perene (Sorghum halepense din rizomi. Dominator (glifosat acid) în doză de 3 l/ha.

lăstari. coarde etc). în 400-600 l apă/ha. Pentru combaterea buruienilor care cresc în aceste zone (toate speciile de buruieni ruderale şi o parte din cele segetale) se folosesc erbicide care se aplică în doze mari (de şoc) (N. Predomină speciile caracteristice. dar se întâlnesc şi specii ca. Phragmites (stuful). de exemplu: Cirsium. Arsenal (imayapir) în doză de 4-5 l/ha. Glyfogan 480 ŞL (glifosat) în doză de 4-6 l/ha. Aceleaşi erbicide şi doze se pot folosi pentru combaterea buruienilor de pe drumuri şi şosele. 1987). Agropyron repens etc. stoloni) şi a da posibilitatea erbicidului să se transloce în acestea. ŞOSELE. nu trebuie să existe buruieni sau arbuşti. COMBATEREA BURUIENILOR DE PE CANALELE DE IRIGAŢIE Buruienile care cresc pe canalele de irigaţie sunt adaptate excesului permanent sau temporar de apă. Carduus. DRUMURI Şl SPAŢII INDUSTRIALE În intervalul dintre liniile ferate şi în zona denumită „banchetă". Şarpe. pe marginile şoselelor se tratează o bandă lată de 1-1. Folar 525 FW (glifosat+terbutilazin) în doză de 4-6 l/ha. muguri. folosind o cantitate de 300-400 l apă/ha. De regulă. Aceste produse se aplică cu instalaţii speciale montate pe o locomotivă. . La aplicarea produselor care au ca substanţă activă glifosatul trebuie avut mare grijă ca acest produs să nu vină în contact cu părţile verzi ale plantei de viţă-de-vie (frunze.5 m de o parte şi alta a zonei carosabile. Erbicidele la viţa-de-vie se aplică cu echipamente terestre. cârcei. Sonchus. COMBATEREA BURUIENILOR DE PE CĂILE FERATE. inclusiv Typha (papura).organele vegetative (rizomi. un metru în stânga şi dreapta şinelor de cale ferată. Gramoxone (paraquat) în doză de 3-51/ha. Touchdown (glifosat -f trimesium) în doză de 5 l/ha. Roundup (glifosat) în doză de 4-6 l/ha. Sorghum halepwse.

ci să fie combătute numai speciile de buruieni cu talie înaltă (speciile de Agropyron şi Polygonum aviculare să rămână pentru a proteja taluzele canalelor împotriva eroziuni). Gramoxone (paraquat) în doză de 3-51/ha. se va avea grijă ca pe canalele nedalate. Folar 525 FW (glifosat+terbutilazin) în doză de 6-7 l/ha. Roundup (glifosat) în doză de 4-6 l/ha. Touchdown (glifosat + trimesium) în doză de 5 l/ha. De asemenea.Pentru combaterea buruienilor de pe principalele canale de irigaţie (canalele de aducţiune sau de desecare) se poate utiliza unul din produsele: Glyfogan 480 ŞL (glifosat) în doză de 5-6 l/ha. . Sanglipho (glifosat acid) în doză de 5 l/ha. La combaterea buruienilor de pe canalele de irigaţii se vor folosi echipamente speciale şi se va avea grijă ca picăturile din soluţia de erbicid să nu ajungă pe culturile vecine sau în apa din canale. combaterea buruienilor să nu fie totală. Dominator (glifosat acid) în doză de 5 l/ha.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->