P. 1
Proiect Didactic.lacul.M.eminescu

Proiect Didactic.lacul.M.eminescu

|Views: 1,747|Likes:

More info:

Published by: Tatiana Mateescu Cobîlaş on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Proiect didactic Profesor: Tatiana Cobîla Institu ia: Gimnaziul ÄG.

Vieru´ Heciul Nou Clasa: a IX-a Obiectul: Limba i Literatura Român Subiectul: ÄLacul´ de M. Eminescu Durata: 45 min Lec ia va viza: analiza comparat , cercetarea i interpretarea datelor de c tre elevi. Perspectiva interdisciplinar : literatur -istorie, literatur -pictur , literatur -art cinematografic , literatur -muzic . Pentru a dezvolta capacit ile creative, afective, emotive, interpretative ale elevilor vor fi utilizate diverse metode i tehnici de lucru: argumentarea, chestionarea oral prin întreb ri focalizatoare, expunereabanda cu imagini, freewritingul, inteligen ele multiple, harta poeziei etc. Forme de lucru: frontal, individual,în perechi, în grup. Obiective opera ionale Elevul va fi capabil: O1 ± s compare textul de studiu cu alte texte propuse, remarcînd similitudini i diferen e; O2 ± s aduc informa ie suplimentar despreM. Eminescu; O3 ± s caracterizaze personajul central, aducînd exemple de text/alte surse; O4 ± s - i asume un rol într-o anumit situa ie.

Material didactic: fi e, imagini, cartea, caietul, tabla, creta

-1-

determinandu-l pe poet s viseze la o dragoste ideal . nuferii) converg c tre lacul din mijlocul codrului.Parcursul didactic Cadrul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evocare Fac prezen a. favorizeaz reveria. . la posibilitatea implinirii ei in cadrul fascinant al codrului. al profunzimii tr irilor interioare ale poetului. luna. apa este un element al vieìii. elevii sunt solicita i s r spund cu ajutorul profesorului la urm toarele intreb ri-cheie: - Se lini tesc Se preg tesc Se autocontroleaz Coordonarea Lacul de Mihai Eminescu? inv rii. Natura èi iubirea nu pot fi separate la Eminescu. asigur un climat favorabil desf ur rii lec iei. Poezia Lacul de Mihai Eminescu face parte din lirica erotic eminescian . ob inerea performan elor in inv are i 2) Din ce categorie de poezii eminesciene face parte aceast asigurarea poezie? conexiunii inverse 2) Cum apare lirica erotic eminescian ? 1) Cand i unde a ap rut poezia Poezia Lacul de Mihai Eminescu a fost publicat la 1 septembrie 1876 in revista ÄConvorbiri literare´. Lirica erotic eminescian îmbin sentimentul dragostei pentru fiinìa iubit cu adoraìia faì de frumuseìile naturii. barca. Toate celelalte elemente care compun decorul în care urmeaz s se manifeste iubirea(trestiile. 3) Care este semnifica ia titlului acestei poezii? Poezia are ca titlu numele unuia dintre elementele cadrului natural descris: lacul. Pentru o bun receptare a mesajului i a semnifica iilor poeziei Lacul de Mihai Eminescu. vântul. 4) Ce semnific apa în viziunea lui Mihai Eminescu? In viziunea liric a lui Mihai Eminescu. Prezenìa apei prin farmecul èi misterul ei.

de posibilitate. Äa sc pa´. 10) Care dintre aceste elemente sunt considerate specifice poeziei eminesciene de dragoste i de natur ? Elementele specifice poeziei eminesciene de dragoste èi de natur sunt: lacul. codrul. de visare. 8) Cum poate fi structurat poezia din punct de vedere compozi ional? 9) Numi i elementele care alc tuiesc decorul imaginat pentru intalnirea dintre cei doi indr gosti i? Elementele care alc tuiesc decorul imaginat pentru intalnirea dintre cei doi indr gostiìi sunt: lacul. 13) Identifica i epitetele din strofa a patra i observa i ce rol au . Decorul natural este unul nocturn. unul real. 11) Ce moment al zilei este descris în poezie? Indica i elementul din text care v-a ajutat s r spunde i la aceast întrebare. Äblanda lun ´. Äa pluti´. exterior care cuprinde descrierea naturii èi altul ideal. codrul.6) Care este tema poeziei Lacul de Tema poeziei o constituie Mihai Eminescu? dorinìa arz toare a indr gostitului de a-èi implini iubirea. Ins totul r mane la stadiu de dorinì . Äa s ri´. luna vantul. Äunduioasa ap ´. Älin fo neasc ´. de visare. Verbe precum Äa c dea´. interior al visului de implinire a iubirii absolute. pentru c visul de iubire nu se realizeaz . 12) Selecta i din text verbele cu ajutorul c rora se creeaz o atmosfer de vraj . poezia poate fi structurat pe dou planuri. nuferii. Compoziìional. Äa suna´ sugereaz atmosfera de vraj . trestiile. 7) Din cate catrene este alc tuit poezia Lacul de Mihai Eminescu i cum sunt organizate acestea? Poezia Lacul de Mihai Eminescu este alc tuit din 5 strofe (catrene) organizate gradat ca stare sufleteasc de la speranìa împlinirii iubirii pân la tristeìea sf èietoare din finaL. Vraja peisajului este sporit de prezenìa lunii. intimitatea èi inefabilul1 intalnirii imaginare. luna.

apa Äsune´) i epitetele personificatoare (Äblandei lune´. Imaginea vizual din final (Älacul cel albastru´) nu mai are str lucirea i consisten a cromatic a celei din prima 14) Indica i strofele in care apar elemente cromatice i explica i a ezarea simetric a acestora. claritate. lacul nu mai tresare la prezen a i la sentimentele poetului. din emo ia lui în a teptarea fiin ei iubite i vibreaz la unison cu aceasta. Ea este dinamic . De la aceast imagine vizual static din primele dou versuri se va trece la una dinamic . senin tate. pentru c lacul se însufle e te cu ajutorul personific rii: ÄTres rind in cercuri albe /El cutremur o barc ´. str luce te i vibreaz o dat cu poetul in a teptarea fiin ei iubite sau imp rt e te triste ea acestuia din final. elementele ei cap t insu iri umane prin intermediul personific rilor (lacul Ätres rind´. limpezime. Prin personificare. cât i cea interioar . .acestea in crearea atmosferei. natura. Natura este personificat . decorul nu mai este luxuriant. Äunduioasa ap ´). În ultima strof lipse te galbenul nuferilor. preia din zbuciumul sufletesc al poetului. Älin fo neasc ´. Astfel. natura preia sentimentele i st rile eului liric. lacul ca element al ei. lacul fiind asemenea unei oglinzi în care urmeaz s se reflecte atât lumea exterioar . Äcutremur ´. este mai pu in dinamic. ÄNuferi galbeni il incarc ´ (prima strof ) ÄTres rind in cercuri albe´ (prima strof ) ÄLang lacul cel albastru´ (ultima strof ) Epitetele cromatice albastru i galben realizeaz imagini vizulae care sugereaz armonie.

a) Personific ri: ÄLacul codrilor albastru Tres rind în cercuri albe El cutremur o barc ´ ÄS s rim în luntrea mic Îngâna i de glas de ape´. 17) Selecta i din text personific rile i epitetele prin care elementele naturii cap t insu iri umane. Tr irile interioare ale îndr gostitului sunt surprinse în diferite momente : al aètept rii. Care sunt acestea i cum sunt distribuite? Verbe precum Äa c dea´. Älin fo neasc ´. Cand poetul descrie cadrul natural sau cand se treze te din visare. Äs scap´. al reveriei èi al reîntoarcerii la realitate. Äcutremur ´. . de visare. Änuferi galbeni´. intimitatea i inefabilul intalnirii imaginare. b) sugereaz o ac iune dorit . Äunduioasa ap ´. Äa sc pa´. Äsuf r´. Äa suna´ sugereaz atmosfera de vraj . ea suger nd triste ea ap s toare din sufletul poetului. Änu vine´. alegând dintre urm toarele variante : a) sugereaz o ac iune viitoare posibil . Äcercuri albe´. timpul prezent: Äîncarc ´. b) Epitete: Älacul albastru´.strof . b) sugereaz o ac iune dorit . dar nerealizat . Äs -mi cad lin´. 15) Observa i folosirea modurilor personale ale verbului in text. Äs plutim´. 16) Explica i rolul conjunctivului prezent. Äs s rim´. Äa pluti´. verbele sunt la modul indicativ. Äsuspin´. dar nerealizat : Äs cad ´. dar nerealizat . Äblândei lune´. revenind la realitate. Conjunctivele exprim o ac iune dorit . Äa s ri´. c) sugereaz o ac iune ireal .

pe care o doreète implinit tot la modul ideal. Äea´. Äel´ fiind lacul. apar ca persoane gramaticale. ÄEu´ i Äea´ din strofa a doua sunt poetul (eul liric) i iubita. Äeu´. unele exprimate. Identifica i cine este Äel´ din prima strof . Astfel. 20) In poezie apar mai multe persoane gramaticale. ci doar inclus. Plin de vraj este muzicalitatea interioar a versurilor realizat cu ajutorul alitera iilor i al asonan elor. in timp ce fo netul trestiilor i susurul apei le vor acompania alunecarea in vis. Explica i de ce imaginea iubitei nu este concretizat intr-un portret. abandona i extazului. cea izvorat din amintire i rupt parc din natur (Ädin trestii s r sar ´) apar ine unui posibil scenariu pe care poetul i-l imagineaz : fascina i de natur i de farmecul ei. Äci s scap din mân cârma ci lope ile s -mi scape´. Care sunt acestea? 19) Iubita nu apare in mod direct in cadru. În prima strof . Dac Äel´. iubita apare ca o proiecìie imaginar in visul poetului. 21) Selecta i din text cuvinte sau secven e care sugereaz intimitatea i inefabilul intalnirii imaginare dintre cei doi indr gosti i. ci c tre o iubire ideal . ÄEa din trestii s r sar ci s -mi cad lin pe piept. altele incluse sau doar sugerate: eu. idealul feminin c tre care tinde acesta. cine sunt Äeu´ din strofa a doua i Änoi´ din strofele a treia i a patra. Din dorin a de împlinire a dragostei Äeu´ i Äea´ devin un posibil Änoi´. Änoi´ nu este exprimat. in decorul de basm al codrului èi al lacului.18) Tr irile interioare ale indr gostitului sunt surprinse in mai multe momente. c ci împlinirea iubirii este dorit . ÄS plutim cuprin i de farmec´.´ ÄS s rim în luntrea mic ´. Poetul nu realizeaz un portret al fiinìei iubite pentru c dorinìa lui nu se indreapt c tre o anumit fiinì . sugerat. ea. el i noi. . ÄEa´. Visul de iubire al poetului este esut in starea de a teptare i de singur tate. dar nerealizat . indr gosti ii vor pluti veghea i de razele blande ale lunii. verbele sunt la persoana a treia singular. ea fiind o proiec ie imaginar a indr gostitului.

Äs mi scape´. Acestor procedee li se adaug . Äs cad ´. Äparc-a tept´. c apar ine poezia ÄLacul´ de Mihai Eminescu? Motiva i r spunsul. Älang lacul´. contribuie la sugerarea unei atmosfere generale de calm resemnare. Elementele de pastel se compun din imbinarea imaginilor vizuale cu cele auditive. Cum explica i acest fapt? 24) C rei specii literare. Armonia poeziei ne trimite cu gandul la un alt nivel al armoniei intregii naturi i tocmai de aceea farmecul i misterele ei vin s diminueze triste ea i singur tatea indr gostitului din finalul poeziei. Äs r sar ´. atmosfera general pe care o degaj versurile este una de senin tate. rima(rimeaz numai versurile al doilea i al patrulea creand impresia unui distih cu rim imperecheat ).22) În ciuda simplit ii aparente a poeziei. de calm resemnare. a) alitera ii: Äs s rim´. alitera ii i elemente de versifica ie. Deoarece este o oper literar in versuri. participand emo ional la tr irile profunde ale indr gostitului.´ ÄIngana i de glas de ape´ Älacul cel albastru / Inc rcat´. apropiate de versifica ia crea iei populare. Explica i de unde provine aceast impresie. Äsuspin´. in care este descris un tablou de natur in cadrul 23) De i poezia surprinde un moment de iubire neîmplinit . Elementele de idil sunt exprimate de verbe cu o mare inc rc tur emo ional : Äparc-ascult´. din text se degaj o vraj aparte. Äsuf r´. ritmul trohaic i m sura de 7-8 silabe. Natura este personificat . natura eminescian fiind in armonie des var it cu sentimentul de dragoste. realizat prin asonan e. pentru a spori armonia versurilor. crede i. b) asonan e: ÄLacul codrilor albastru Nuferi galbeni il incarc . Armonia versurilor. pentru c poezia surprinde un moment de iubire neimplinit . .

Comenta i leg tura poet natur prezent in poezia Lacul de Mihai Eminescu. Elevii î i noteaz tema pentru acas . exprima i-v opiniile i motiva ile cu privire la urm toarele aspecte: 1. In ce const genialitatea poetului Mihai Eminescu? Ajunge el la sufletul cititorilor? 3. D un titlu sugestiv acestei compuneri i nu uita s fii original! Se noteaz elevii care au r spuns corect la or . Poate fi titlul poeziei o cheie pentru a o interpreta intr-un anumit fel? Asigurarea reten iei i a transferului informa iei 2.Realizarea feedback-ului c ruia poetul i i manifest dorin a de implinire a iubirii ideale. poezia Lacul de Mihai Eminescu este o idil ± pastel. Tema pentru acas Redacteaz o compunere de 20-25 de randuri in care s argumentezi c poezia Lacul de Mihai Eminescu apar ine genului liric. Aprecieri . Pe baza discu iilor anterioare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->