P. 1
Proiect Didactic.lacul.M.eminescu

Proiect Didactic.lacul.M.eminescu

|Views: 1,871|Likes:

More info:

Published by: Tatiana Mateescu Cobîlaş on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Proiect didactic Profesor: Tatiana Cobîla Institu ia: Gimnaziul ÄG.

Vieru´ Heciul Nou Clasa: a IX-a Obiectul: Limba i Literatura Român Subiectul: ÄLacul´ de M. Eminescu Durata: 45 min Lec ia va viza: analiza comparat , cercetarea i interpretarea datelor de c tre elevi. Perspectiva interdisciplinar : literatur -istorie, literatur -pictur , literatur -art cinematografic , literatur -muzic . Pentru a dezvolta capacit ile creative, afective, emotive, interpretative ale elevilor vor fi utilizate diverse metode i tehnici de lucru: argumentarea, chestionarea oral prin întreb ri focalizatoare, expunereabanda cu imagini, freewritingul, inteligen ele multiple, harta poeziei etc. Forme de lucru: frontal, individual,în perechi, în grup. Obiective opera ionale Elevul va fi capabil: O1 ± s compare textul de studiu cu alte texte propuse, remarcînd similitudini i diferen e; O2 ± s aduc informa ie suplimentar despreM. Eminescu; O3 ± s caracterizaze personajul central, aducînd exemple de text/alte surse; O4 ± s - i asume un rol într-o anumit situa ie.

Material didactic: fi e, imagini, cartea, caietul, tabla, creta

-1-

Parcursul didactic Cadrul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evocare Fac prezen a. vântul. favorizeaz reveria. determinandu-l pe poet s viseze la o dragoste ideal . 3) Care este semnifica ia titlului acestei poezii? Poezia are ca titlu numele unuia dintre elementele cadrului natural descris: lacul. Poezia Lacul de Mihai Eminescu face parte din lirica erotic eminescian . asigur un climat favorabil desf ur rii lec iei. 4) Ce semnific apa în viziunea lui Mihai Eminescu? In viziunea liric a lui Mihai Eminescu. barca. Toate celelalte elemente care compun decorul în care urmeaz s se manifeste iubirea(trestiile. Natura èi iubirea nu pot fi separate la Eminescu. Prezenìa apei prin farmecul èi misterul ei. luna. nuferii) converg c tre lacul din mijlocul codrului. Lirica erotic eminescian îmbin sentimentul dragostei pentru fiinìa iubit cu adoraìia faì de frumuseìile naturii. apa este un element al vieìii. . Pentru o bun receptare a mesajului i a semnifica iilor poeziei Lacul de Mihai Eminescu. al profunzimii tr irilor interioare ale poetului. la posibilitatea implinirii ei in cadrul fascinant al codrului. ob inerea performan elor in inv are i 2) Din ce categorie de poezii eminesciene face parte aceast asigurarea poezie? conexiunii inverse 2) Cum apare lirica erotic eminescian ? 1) Cand i unde a ap rut poezia Poezia Lacul de Mihai Eminescu a fost publicat la 1 septembrie 1876 in revista ÄConvorbiri literare´. elevii sunt solicita i s r spund cu ajutorul profesorului la urm toarele intreb ri-cheie: - Se lini tesc Se preg tesc Se autocontroleaz Coordonarea Lacul de Mihai Eminescu? inv rii.

pentru c visul de iubire nu se realizeaz . nuferii. Decorul natural este unul nocturn. codrul. Äunduioasa ap ´. Älin fo neasc ´. luna vantul. trestiile. de visare. unul real. intimitatea èi inefabilul1 intalnirii imaginare. poezia poate fi structurat pe dou planuri. Äa s ri´. Äa suna´ sugereaz atmosfera de vraj . 7) Din cate catrene este alc tuit poezia Lacul de Mihai Eminescu i cum sunt organizate acestea? Poezia Lacul de Mihai Eminescu este alc tuit din 5 strofe (catrene) organizate gradat ca stare sufleteasc de la speranìa împlinirii iubirii pân la tristeìea sf èietoare din finaL. 12) Selecta i din text verbele cu ajutorul c rora se creeaz o atmosfer de vraj . Äa pluti´. 13) Identifica i epitetele din strofa a patra i observa i ce rol au . Compoziìional.6) Care este tema poeziei Lacul de Tema poeziei o constituie Mihai Eminescu? dorinìa arz toare a indr gostitului de a-èi implini iubirea. codrul. de visare. Ins totul r mane la stadiu de dorinì . Vraja peisajului este sporit de prezenìa lunii. luna. Äa sc pa´. 11) Ce moment al zilei este descris în poezie? Indica i elementul din text care v-a ajutat s r spunde i la aceast întrebare. interior al visului de implinire a iubirii absolute. exterior care cuprinde descrierea naturii èi altul ideal. de posibilitate. 10) Care dintre aceste elemente sunt considerate specifice poeziei eminesciene de dragoste i de natur ? Elementele specifice poeziei eminesciene de dragoste èi de natur sunt: lacul. 8) Cum poate fi structurat poezia din punct de vedere compozi ional? 9) Numi i elementele care alc tuiesc decorul imaginat pentru intalnirea dintre cei doi indr gosti i? Elementele care alc tuiesc decorul imaginat pentru intalnirea dintre cei doi indr gostiìi sunt: lacul. Verbe precum Äa c dea´. Äblanda lun ´.

Äunduioasa ap ´). decorul nu mai este luxuriant. senin tate. Äcutremur ´. Älin fo neasc ´. preia din zbuciumul sufletesc al poetului. Astfel. limpezime. este mai pu in dinamic. elementele ei cap t insu iri umane prin intermediul personific rilor (lacul Ätres rind´. cât i cea interioar . . str luce te i vibreaz o dat cu poetul in a teptarea fiin ei iubite sau imp rt e te triste ea acestuia din final. din emo ia lui în a teptarea fiin ei iubite i vibreaz la unison cu aceasta. Prin personificare. pentru c lacul se însufle e te cu ajutorul personific rii: ÄTres rind in cercuri albe /El cutremur o barc ´. natura. lacul nu mai tresare la prezen a i la sentimentele poetului. apa Äsune´) i epitetele personificatoare (Äblandei lune´. În ultima strof lipse te galbenul nuferilor. natura preia sentimentele i st rile eului liric. lacul ca element al ei. lacul fiind asemenea unei oglinzi în care urmeaz s se reflecte atât lumea exterioar . claritate.acestea in crearea atmosferei. De la aceast imagine vizual static din primele dou versuri se va trece la una dinamic . Imaginea vizual din final (Älacul cel albastru´) nu mai are str lucirea i consisten a cromatic a celei din prima 14) Indica i strofele in care apar elemente cromatice i explica i a ezarea simetric a acestora. ÄNuferi galbeni il incarc ´ (prima strof ) ÄTres rind in cercuri albe´ (prima strof ) ÄLang lacul cel albastru´ (ultima strof ) Epitetele cromatice albastru i galben realizeaz imagini vizulae care sugereaz armonie. Ea este dinamic . Natura este personificat .

a) Personific ri: ÄLacul codrilor albastru Tres rind în cercuri albe El cutremur o barc ´ ÄS s rim în luntrea mic Îngâna i de glas de ape´. b) sugereaz o ac iune dorit . Äsuf r´. dar nerealizat . Äa suna´ sugereaz atmosfera de vraj . Tr irile interioare ale îndr gostitului sunt surprinse în diferite momente : al aètept rii. ea suger nd triste ea ap s toare din sufletul poetului. 15) Observa i folosirea modurilor personale ale verbului in text. c) sugereaz o ac iune ireal . Äs s rim´. Älin fo neasc ´. Äs scap´. timpul prezent: Äîncarc ´. Care sunt acestea i cum sunt distribuite? Verbe precum Äa c dea´. Äa s ri´. dar nerealizat . Äunduioasa ap ´. revenind la realitate. Conjunctivele exprim o ac iune dorit . Äs -mi cad lin´. 17) Selecta i din text personific rile i epitetele prin care elementele naturii cap t insu iri umane. Änuferi galbeni´.strof . 16) Explica i rolul conjunctivului prezent. Äa pluti´. Änu vine´. al reveriei èi al reîntoarcerii la realitate. b) Epitete: Älacul albastru´. dar nerealizat : Äs cad ´. verbele sunt la modul indicativ. Äcercuri albe´. Äs plutim´. intimitatea i inefabilul intalnirii imaginare. Cand poetul descrie cadrul natural sau cand se treze te din visare. Äblândei lune´. Äcutremur ´. . Äsuspin´. de visare. Äa sc pa´. alegând dintre urm toarele variante : a) sugereaz o ac iune viitoare posibil . b) sugereaz o ac iune dorit .

ea fiind o proiec ie imaginar a indr gostitului. in timp ce fo netul trestiilor i susurul apei le vor acompania alunecarea in vis. Plin de vraj este muzicalitatea interioar a versurilor realizat cu ajutorul alitera iilor i al asonan elor. ÄEa din trestii s r sar ci s -mi cad lin pe piept. apar ca persoane gramaticale. el i noi. sugerat. dar nerealizat . iubita apare ca o proiecìie imaginar in visul poetului. În prima strof . Äci s scap din mân cârma ci lope ile s -mi scape´. ci c tre o iubire ideal . abandona i extazului. ÄEa´. ÄEu´ i Äea´ din strofa a doua sunt poetul (eul liric) i iubita.18) Tr irile interioare ale indr gostitului sunt surprinse in mai multe momente. Care sunt acestea? 19) Iubita nu apare in mod direct in cadru. ea. 20) In poezie apar mai multe persoane gramaticale. . verbele sunt la persoana a treia singular. Identifica i cine este Äel´ din prima strof .´ ÄS s rim în luntrea mic ´. in decorul de basm al codrului èi al lacului. Äel´ fiind lacul. cine sunt Äeu´ din strofa a doua i Änoi´ din strofele a treia i a patra. Äea´. indr gosti ii vor pluti veghea i de razele blande ale lunii. Din dorin a de împlinire a dragostei Äeu´ i Äea´ devin un posibil Änoi´. c ci împlinirea iubirii este dorit . ci doar inclus. idealul feminin c tre care tinde acesta. Poetul nu realizeaz un portret al fiinìei iubite pentru c dorinìa lui nu se indreapt c tre o anumit fiinì . 21) Selecta i din text cuvinte sau secven e care sugereaz intimitatea i inefabilul intalnirii imaginare dintre cei doi indr gosti i. Dac Äel´. Visul de iubire al poetului este esut in starea de a teptare i de singur tate. Explica i de ce imaginea iubitei nu este concretizat intr-un portret. Astfel. Änoi´ nu este exprimat. Äeu´. unele exprimate. cea izvorat din amintire i rupt parc din natur (Ädin trestii s r sar ´) apar ine unui posibil scenariu pe care poetul i-l imagineaz : fascina i de natur i de farmecul ei. altele incluse sau doar sugerate: eu. ÄS plutim cuprin i de farmec´. pe care o doreète implinit tot la modul ideal.

Elementele de idil sunt exprimate de verbe cu o mare inc rc tur emo ional : Äparc-ascult´. Natura este personificat . apropiate de versifica ia crea iei populare. Cum explica i acest fapt? 24) C rei specii literare. c apar ine poezia ÄLacul´ de Mihai Eminescu? Motiva i r spunsul. Äparc-a tept´. Explica i de unde provine aceast impresie. pentru c poezia surprinde un moment de iubire neimplinit . a) alitera ii: Äs s rim´. atmosfera general pe care o degaj versurile este una de senin tate. din text se degaj o vraj aparte. rima(rimeaz numai versurile al doilea i al patrulea creand impresia unui distih cu rim imperecheat ). Armonia poeziei ne trimite cu gandul la un alt nivel al armoniei intregii naturi i tocmai de aceea farmecul i misterele ei vin s diminueze triste ea i singur tatea indr gostitului din finalul poeziei. Äs r sar ´. ritmul trohaic i m sura de 7-8 silabe. Äs mi scape´. Äs cad ´. Armonia versurilor. Älang lacul´. natura eminescian fiind in armonie des var it cu sentimentul de dragoste. contribuie la sugerarea unei atmosfere generale de calm resemnare. b) asonan e: ÄLacul codrilor albastru Nuferi galbeni il incarc . pentru a spori armonia versurilor. crede i. in care este descris un tablou de natur in cadrul 23) De i poezia surprinde un moment de iubire neîmplinit . Deoarece este o oper literar in versuri. realizat prin asonan e. Äsuf r´. Elementele de pastel se compun din imbinarea imaginilor vizuale cu cele auditive. Acestor procedee li se adaug . alitera ii i elemente de versifica ie. Äsuspin´.22) În ciuda simplit ii aparente a poeziei. . participand emo ional la tr irile profunde ale indr gostitului. de calm resemnare.´ ÄIngana i de glas de ape´ Älacul cel albastru / Inc rcat´.

Elevii î i noteaz tema pentru acas . In ce const genialitatea poetului Mihai Eminescu? Ajunge el la sufletul cititorilor? 3. Tema pentru acas Redacteaz o compunere de 20-25 de randuri in care s argumentezi c poezia Lacul de Mihai Eminescu apar ine genului liric. exprima i-v opiniile i motiva ile cu privire la urm toarele aspecte: 1.Realizarea feedback-ului c ruia poetul i i manifest dorin a de implinire a iubirii ideale. Comenta i leg tura poet natur prezent in poezia Lacul de Mihai Eminescu. Aprecieri . Poate fi titlul poeziei o cheie pentru a o interpreta intr-un anumit fel? Asigurarea reten iei i a transferului informa iei 2. Pe baza discu iilor anterioare. D un titlu sugestiv acestei compuneri i nu uita s fii original! Se noteaz elevii care au r spuns corect la or . poezia Lacul de Mihai Eminescu este o idil ± pastel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->