P. 1
Cum Se Face o Recenzie

Cum Se Face o Recenzie

|Views: 1,722|Likes:
Published by Fanu Stefan

More info:

Published by: Fanu Stefan on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

Conf. Dr. Florea Ioncioaia Universitatea „A. I. Cuza” // Facultatea de Litere Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării Bd. Carol I Nr.

11 IAŞI 700506 ROMANIA E-mail: Ioncioaia@Yahoo.com / IONCIOAIA@Web.de Anul universitar: 2011-2012, semestrul I Disciplina: Presa în istoria culturii româneşti

Cum se face o recenzie
I. Ce este o recenzie și ce anume implică aceasta Nu avem o definiţie standard, întrucît avem mai multe tipuri de recenzii; după destinaţie şi registrul intelectual: savantă, de popularizare; de ştiinţă, de cultură/literatură etc. De aceea, o recenzie nu este un text publicistic la fel ca oricare altul şi nici doar un text academic, deşi poate fi şi una şi alta; nu este un text de compoziţie obişnuit; nu este nici un rezumat pur şi simplu al lucrării recenzate, deşi conţine şi un rezumat al acesteia. În general, putem spune că este un demers academic, care exprimă o prezentare analitică asupra unui text abordat în integralitatea sa, fie că este un studiu, un volum sau mai multe; în sens strict tehnic este un punct de vedere critic1, care trebuie să dea seamă atît de forma stilistică-narativă, de conţinutul informativ, cît şi de metodologia şi judecăţile de valoare pe care le propune autorul în cartea recenzată. De asemenea, este un act de informare a publicului şi unul de interpretare, fie și minimală, a conţinutului lucrării de către recenzent. În același timp, recenzia este și un text publicistic; adică un text care este destinat unui public și un act de mediere culturală. Astfel, că orice recenzie trebuie să respecte codurile culturale ale acestui public, mai cu seamă să fie accesibil (adaptat) publicului respectiv, echilibrat (să respecte valorile sale fundamentale), să fie adecvat publicației respective, și să respecte normele profesionale și redacționale ale publicației căreia îi este destinat; să aibă un caracter educativ implicit. De aceea, avem mai multe tipuri de recenzii în funcție pe de o parte de tipul lucrării recenzate (literară, de ficţiune sau nu, ştiinţifică, în disciplinele umaniste sau în ştiinţele numite „exacte”), ca şi de publicul căreia îi este dedicată: cotidian, săptămînal
1

Atenție: A critica nu implică automat o judecată de valoare negativă; se știe că verbul vine din greaca veche semnificînd mai ales o analiză făcută cu rigoare și finețe!

cît și normativă (stabilește ierarhii și uneori direcții culturale sau estetice). vezi mai jos! În fine. perspectiva etc. în raport cu anumite standarde sau așteptări. un demers pe mai multe planuri. în raport cu propriile obiective și competențe) și externe (generale. de ordin cultural sau profesional). orice asemenea analiză trebuie să urmărească o serie de standarde interne (cele pe care autorul recenziei însuși le stabilește. publicaţie academică sau culturală etc. în același timp. În ce privește lucrările teoretice. În publicaţiile destinate unui public mai larg avem cronici de carte. etc. consistența și coerența. Recenzia are deci o funcție deopotrivă comercială (este folosită adesea cumva fraudulos de edituri pentru a-și promova produsele. Recenzia exprimă deci un gest de obiectivare în raport cu textul sau opera după cum solicită. Prin urmare.. În acest sens. cu o stilistică mai puţin riguroasă. nu trebuie uitat că o recenzie este întîi de toate un act de lectură: specializată.etc. noutățile pe care le aduce. Aspectul cel mai important al unei recenzii este desigur caracterul său de demers de evaluare critică a unui text sau opere artistice cu caracter public. fie a unor evaluări generale. profesională.). expresia. ). dacă este o lucrare artistică. Aceasta implică faptul că o recenzie conține atît judecăți de fapt (descriptive) cît și judecăți de valoare (distincții cu privire la calitățile textului/operei din punct de vedere al orizontului de discurs în care se proiectează opera sau textul respectiv. concentrată. dacă este vorba de lucrări cu caracter teoretic). cu o compoziţie mai liberă şi cu un grad de profesionalizare mai redus. mai ales măsura în care autorul își respectă contractul cu cititorul sau dacă mijloacele folosite (argumentația. o versiune mai soft a recenziei. contribuția la cunoașterea în domeniul respectiv) și standarde formale (rigoarea formulărilor și argumentației. acestea din urmă sunt de mai multe feluri: standarde profesionale (originalitatea lucrării. pentru a-l putea aborda mai viguros.) sunt adecvate și corect folosite. faptul impune deci existența unui competențe minimale asupra subiectului cărții/operei din partea recenzentului sau dacă este operă de artă o anume cultură estetică și „tehnică” în domeniul respectiv. și o necesară empatie cu textul. care implică: . obiectivul recenziei este de a evalua critic o lucrare nou-apărută și de a semnala publicului atît noutatea în sine cît și valoarea lucrării. fie sub forma unor judecăți de gust.

urmărindu-se cîteva aspecte: stilul autorului. elocvenţa şi forţa argumentării. obligaţiile profesionale. ideile principale. care presupune parcurgerea/îndeplinirea succesivă a unor etape și exigențe obligatorii. analiza mijloacelor. descompunerea și evaluarea argumentației. evaluarea structurii textului sub raportul relevanței organizării discursului. Cum se face o recenzie: etape și aspecte Realizarea unei recenzii (din rațiuni didactice.analiza textului însoțitor: autor. ideile principale. cu creionul în mînă. Documentarea: lectura și relectura textului. elaborarea unui punct de vedere propriu. se recomandă o lectură lentă. fie stilistice fie argumentative etc. .). Astfel. organizarea și interpretarea lor. Nu trebuie uitat aici stabilirea unghiului de atac al textului dar mai ales stabilirea unui plan provizoriu al textului ce urmează a fi redactat. interesul publicului. referenţialul intelectuali (autori citaţi şi orizontul lor cultural). aspectelor pozitive sau negative observate în timpul lecturii) și fișarea pasajelor considerate importante. referenţialul intelectual (autori citaţi şi orizontul lor cultural). datele tehnice (editură. lectura avansată. cuprins. Evaluarea critică a textului: analiza datelor. 2. elocvenţa şi forţa argumentării. anul apariției etc. în raport cu anumite criterii: orizontul intelectual propriu. în unele cazuri. se recomandă să fie apropiată competenţei şi intereselor intelectuale ale recenzentului. pentru a orienta și facilita lectura. .. sistematică. . copertă. . note. documentarea implică și un demers de culegere de date despre contextul intelectual al lucrării recenzate. urmărindu-se cîteva aspecte: stilul autorului.relectura: conspectarea (notarea ideilor principale. interpretarea datelor. însemnări marginale în urma lecturii). mai precis. de asemenea. lectura profesională a unui text presupune un protocol anume: . încadrarea tipologică. evaluarea dificultăților etc. maniera de concepere şi structurare a lucrării. grafică. cu creionul în mînă. conspecte. avem următoarele etape principale: 1. neutru și calificat (în cunoștință de cauză). pentru care urmează să se redacteze recenzia.. II.decriptarea textului (lectura preliminară). localitatea.alegerea cărţii. mesajele promoționale de pe coperți etc. colectarea datelor (citatele semnificative.evaluarea prealabilă a textului. se recomandă o lectură lentă. maniera de concepere şi structurare a lucrării. ca și despre autor. mă voi referi mai departe exclusiv la recenzia unei lucrări scrie) este un demers laborios. Atenție: Se spune că nu se intră într-o carte ca într-o moară. sistematizarea datelor şi observațiilor.

mai cu seamă în ce privește relația dintre intenții și realizări. de ce ar mai fi nevoie. ca și de natura lucrării. dacă este spațiu editorial.argumentația. în ce privește: . eventual (se va ocupa de cîteva capitole. dar mai ales prezentarea structurii lucrării: capitole.consistența și coerența internă a discursului. Descrierea analitică a lucrării recenzate. . Redactarea textului: configurarea textului sub forma unui demers critic și publicistic. În mod obișnuit un asemenea text trebuie să conțină: a. are o funcție mai ales stilistică. tot aici. recenziile nu au un număr fix de pagini. operă. de ce era nevoie de o asemenea lucrare (dacă era). ponderea sa trebuie să fie mai redusă. din punct de vedere cultural şi profesional (biografie. care să respecte regulile elementare ale unui asemenea produs mediatic. adică să fie un demers structurat. în acest sens introducerea trebuie să fie scurtă (cel mult cîteva propoziții). se anunță intențiile autorului (recenziei). spre deosebire de eseu sau studiu. . teme. prezentarea mijloacelor (metodologiei). în funcție de spațiul mediatic acordat: de a incita la lectura textului mai întîi și abia apoi de a introduce publicul în conținutul lucrării ori de a evalua calitatea sa. limitele demersului. b. va fi o privire orientată într-o anumită direcție). accesibil unui public mediu. argumentație. într-o recenzie. calitatea argumentelor factuale sau logice. c. descrierea se face urmărind cîteva repere: evidențierea intențiilor de plecare ale autorului exprimate în carte.3. în fine.atingerea obiectivelor propuse și mijloacele folosite. tot în introducere pot să se regăsească o serie de date strict necesare despre autorul lucrării recenzate: mai ales încadrarea autorului. Evaluarea critică a lucrării: pornind de la obiectivele enunțate de autor se analizează critic punctele tari și punctele slabe ale lucrării. argumentat. evaluarea criticii asupra carierei intelectuale în general etc. chiar.). de asemenea. eventual să amintească publicului tema lucrării.. totuși un număr de cinci-șapte pagini este considerat ca fiind maximal pentru o recenzie. mărimea sa depinzînd cel mai adesea de spațiul editorial rezervat. relevanța sa și starea discuției intelectuale pe acest subiect: ce s-a mai scris semnificativ despre subiect. . logic. ce ar dori publicul să citească pe subiect etc. O introducere.

să fie deci un text lizibil. să fie construit logic și adecvat din punct de vedere narativ. lizibilitatea și eficacitatea dicursivă a expresiei). reușite remarcabile. fie cu un citat (care să aibă o lungime rezonabilă)! A cita greşit și cu intenţie denigratoare. ora 10. evaluarea textului va urmări deci toate aceste calități! Deadline: 6 febr. nici excesiv de critice. Atenție: recenzia este un text publicistic și nu o dare de seamă: trebuie să aibă așadar în aceeași măsură calități stilistice și teoretice. . îndeosebi calitatea evaluărilor și a probatoriului. Concluzii: se face o scurtă sinteză a celor expuse și se emite evaluarea generală. Atenție: fiecare judecată de valoare trebuie suținută fie cu o trimitere precisă la pagina sau paginile care pot proba o judecată sau alta. instrumentale sau atacuri ad hominem.. d. dar mai ales jignitoare!) și fără intenții partizane.rigoarea și corectitudinea datelor și demonstrației. se pot chiar face unele comparații cu alte lucrări similare. a trunchia un text. . probleme în suspensie. să fie argumentat. noutățile aduse etc. să aibă coerență. judecățile trebuie să fie pe cît posibil ponderate (nici prea laudative.. De asemenea. sunt gesturi considerate peste tot în lume inacceptabile. puncte tari/puncte slabe.calitatea expresiei (îndeosebi în ce privește formulările. 2012.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->