P. 1
acidimetria

acidimetria

|Views: 201|Likes:
Published by Frincu Elena

More info:

Published by: Frincu Elena on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CONSTANA
GRUPUL COLAR “LAZR EDELEANU” NVODARI


Modulul M1 “CONTROLUL CALITII PRODUCIEI“
Clasa: a XI-a – an de completare
Calificarea profesional NIVELUL 2: Operator industria de prelucrare a eiului i petrochimie
Programa scolará aprobatá cu OMEC nr. 4705/29.07.2005, Conform OMECI 3412/16.03.2009
Anul scolar 2010– 2011
Profesor: Breda Lucia

LUCRARE DE LABORATOR


ANUL COLAR 2010-211

ACIDIMETRIA

I. Noiuni generale
Volumetria cuprinde o grupá de metode care, pentru determinarea cantitátii de constituient
analizat (ion, radical, element, substantá compusá)utilizeazá másurarea exactá a volumului de solutie
reacriv – de concentratie cunoscutá – consumat în reactie.
Substantele reactioneazá în cantitáti echivalente, ceea ce înseamná cá numárul de echivalenti -
gram substantá analizatá este egal cu numárul de echivalenti - gram substantá reactiv
Titrul solutiilor notat prin T (g/cm
3
) reprezintá cantitatea de substantá în grame dizolvatá într-un
cm
3
de solutie.

1000
M m
1000
E n
1000
G
T
·
=
·
= = ;


Factorul de corecie este numárul care aratá de câte ori o solutie de concentratie aproximativá este
mai concentratá sau mai diluatá decât solutia de concentratie exactá.


r
t
t
r
t
r
v
v
n
n
T
T
F = = = ;

În functie de natura reactiilor chimice care stau la baza determinárilor, metodele volumertrice se
împart în mai multe grupe:
- metode volumetrice bazate pe reactii de neutralizare (acidimetria, alcalimetria);
- metode volumetrice bazate pe reactii reactii redox (permanganometria, bicromatometria,
iodometria);
- metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de precipitate (argentometria);
- metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de complecsI(complexonometria).

În toate cazurile, procesele care au loc în titrare pot fi urmárite prin variatia unei anumite functii
dependentá si de concentratia de titrant adáugat.

Pregtirea biuretei

- se fixeazá biureta în pozitie verticalá, sustinutá cu o clemá pe un stativ ;
- se spalá cu amestec sulfocromic;
- se limpezeste de 2-3 ori cu apá, apoi cu apá distilatá (pâná nu mai aderá picáturi de apá pe
peretele interior);
- se limpezeste cu solutie titrantá pentru îndepártarea completá a apei care ar modifica
concentratia solutiei;
- se umple biureta cu solutie titrantá ;
- se controleazá starea de functionare a biuretei (se scoate bula de aer);
- se citeste diviziunea la care se aflá meniscul suprafetei de lichid.

Atentie ! – pâlnia nu se va lása în biuretá


Acidimetria este o metodá volumetricá de analizá cantitativá bazatá pe reactii de neutralizare.
Titrantul utilizat este un acid, de obicei HCl.
1. Scopul lucrrii: Dozarea bazelor tari, slabe si a sárurilor cu hidrolizá bazicá.

2. Principiul metodei. Metoda constá în titrarea unui volum cunoscut de solutie cu caracter bazic în
prezentá de indicator (metil-oranj) cu solutie de HCl ~ 0,1n , de factor determinat pâná la virajul indicatorului.
n-concentraia normalã
m-concentraia molarã
E-masa echivalentã a substanei dizolvate
M-masa molecularã a substanei
Tr, nr, vr- titrul, normalitatea, volumul real
Tt, nt, vt- titrul, normalitatea, volumul teoretic

II.Etape de lucru:
A. Prepararea soluiei de HCl de concentraie aproximativ 0,1n;
B. Determinarea factorului de corecie pentru soluia de de concentraie aproximativ HCl 0,1n;
C. Determinri (dozri) cu soluie de HCl de concentraie aproximativ 0,1n de factor cunoscut;

A. Prepararea soluiei de HCl de concentraie aproximativ 0,1n;
Calculul de preparare a 500 ml HCl 0,1n din sol. HCl 37%
Calculám cantitatea de HCl pur necesar pentru 500ml sol. HCl 0.1n
1000ml sol HCl 0,1n………………..0,1. Eg
HCl
g = 0,1. 36,5g =3,65g
500ml sol HCl 0,1n…………………………………………..x


Calculám în câtá sol. HCl 37% se gásesc cele 1,825g HCl pur
100 g sol. HCl 37% ………………….37g HCl
y g sol. HCl 37%…………………..1,825g
__________________________________________________

g 91 , 4
37
825 , 1 100
y =
·
= sol HCl 37%
16 , 4
18 , 1
91 , 4 m
V
V
m
= =
µ
= ¬ = µ ml sol HCl 37%
Prepararea solutiei de acizi prin diluare trebuie sá respecte regula conform cáreia nu este admisá turnarea
de apá peste acid concentrat si ca atare în balonul cotat de 500ml se introduce:
- apá distilatá pâná la 1/4 din volumul acestuia ;
- apoi se introduce sol. de acid HCl 37% (másurat cu cilindrul gradat la nisá);
- se completeazá cu apá distilatá pâná la cotá

B. Determinarea factorului de corecie pentru soluia de de concentraie aproximativ HCl 0,1n;

Din cauza instabilitátii solutiei concentrate de HCl sI din cauza erorilor de másurá si citire a volumelor,
solutia perparatá anterior are concentratie aproximativá. Deoarece în dozárile cantitative este necesará utilizarea
reactantilor cu concentratii exacte se realizeazá corectarea acesteea cu ajutorul factorului de corectie (f).
Pentru determinarea factorului de corectie a solutiei de acid clorhidric se utilizeazá ca solutie etalon
boraxul (Na
2
B
4
O
7
-10H
2
0).

Ecuatia reactiei chimice:
NaCl 2 BO H 4 HCl 2 O H 5 O B Na
O H 2 NaCl 2 HCl 2 NaOH 2
BO H 4 NaOH 2 O H 7 O B Na
3 3 2 7 4 2
2
3 3 2 7 4 2
+ ÷ + +
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
+ ÷ +
+ ÷ +Se determiná factorul de corectie cu formula
r
t
t
r
t
r
v
v
n
n
T
T
F = = = ; 0,9000<F<1,10001. Aparaturi reactivi:
- biuretá,
- pahare Berzelius,
- pipetá,
- pâlnie,

- pisetá,
- sol HCl 0,1n,
- solutie borax 0,1n,
- metil-oranj.
2. Modul de lucru
- se pregáteste biureta,
- se introduce solutia de HCl de concentratie aproximativ 0,1n în biuretá,
- în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml solutie borax 0,1n (se másoará cu pipeta),
- se dilueazá cu apá distilatá (~50ml),
- în fiecare probá (pahar) se introduc 3 picáturi metil-oranj (galben-portocaliu),
- se titreazá fiecare probá cu solutie de HCl din biuretá de la virajul culorii de la galben-portocaliu la
rosu portocaliu,
- se noteazá volumul (V
R
)de solutie de HCl utilizat la fiecare titrare în tabel.
T
r
, n
r
, v
r
- titrul, normalitatea, volumul real
T
t
, n
t
, v
t
- titrul, normalitatea, volumul teoretic
g 825 , 1
1000
5 , 36 1 , 0 500
x =
· ·
=

3. Date experimentale i prelucrarea lor
Considerám volumul solutiei etalon V=10ml. Se poate demonnstra cá V
T
=V
sol. etalon
- Se calculeazá cantitatea de borax (Na
2
B
4
O
7
)din probá:

M
Na2B4O7 · 10H20
= 381,3720; Eg
Na2B4O7 · 10H2O
=M/2=381,3720/2=190,6860g

1000ml sol. 0,1n----------------0,1· 190,6860g borax
10ml ----------------------------x g borax g 190686 , 0
1000
6860 , 190 1 , 0 10
x =
· ·
=

- Se calculeazá conform legii echivalentei echivalentei cantitatea de HCl care titreazá cele g 190686 , 0 borax
190,6860g borax-------------36,5g HCl
0,19068g------------------------y g 0365 , 0
6860 , 190
5 , 36 190680 , 0
y =
·
= HCl
- Se calculeazá volumul de sol. HCl 0,1 n ce contine cele 0,0365 g HCl

1000ml sol 0,1n HCl-------------------------0,1 36,5 HCl
V
T
ml sol 0,1n HCl ---------------------------0,0365g HCl ml 10
65 , 3
5 , 36
V
T
= =
NR.
DET.
VPROBÃ ETALON
BORAX (ml)
VR(TITRANT
SOL.HCI(ml)
F F T
T
T
R
T
R
OB
1. 10
2. 10
3. 10
Se calculeazá F
1
,F
2
, F
3
;
HCl . sol
1
v
10
F = ,......;
3
F F F
F
3 2 1
+ +
= .
Se calculeazá titrul ( teoretic si real).
1000ml HCl -------------0,1. 36,5g HCl 0036 , 0
1000
5 , 36 1 , 0
T
T
=
·
=
1ml HCl -------------T
T


T
R1
=F
1
.T
T
g/ml

C. Determinri (dozri) cu soluie de HCl de concentraie 0,1n de factor cunoscut
Dozarea NaOH dintr-o prob
Dozarea este determinarea cu exactitate a cantitátii de substantá.
Reactia chimicá:
NaOH+HCl ÷ NaCl+H
2
O
Modul de lucru
Se ia o probá de 5ml de solutie de NaOH de concentratie necunoscutá. I se adaugá 3 picáturi de metil-
oranj. Se titreazá cu solutie de HCl ~ 0,1 din biuretá pâná la virajul culorii la rosu-portocaliu.
Se calculeazá cantitatea de NaOH din probá, másurându-se volumul de HCl utilizat la titrare
Calcul:

1000ml sol. HCl 0,1n -------------0,1.36,6gHCl--------------0,1.40gNaOH

V.F
HCl
---------------------------------------- x
______________________________
ml / g
5
x
T
40 10 5
x
M V
m
c
40 10 5
x
Eg V
m
c
NaOH g
1000
40 1 , 0 F V
x
3
mNaOH
3
nNaOH
=
· ·
=
·
=
· ·
=
·
=
· · ·
=
÷
÷


Exemplu:

1000ml sol. HCl 0,1n ------0,1.36,6gHCl---------0,1.40gNaOH

4,2ml. 0,9231 --------------------------- x
____________________________
ml / g 0003 , 0
5
015 , 0
T
c 075 , 0
40 5
1000 015 , 0
40 10 5
x
c
gNaOH 015 , 0
1000
9231 , 0 2 , 4
1000
40 1 , 0 F V
x
mNaOH
3
nNaOH
= =
= =
·
·
=
· ·
=
=
·
=
· · ·
=
÷


INSTALAIE PENTRU TITRARE


1
3
4
5
2
1-biuretá cu titrant
2-pahar Erlenmeyer
3-robinet
4-stativ
5-clemá

FI DE LUCRU

Determinarea factorului de corecie
pentru soluia de HCl de concentraie aproximativ 0,1n;


1. Aparaturi reactivi:
- biuret,
- pahare Berzelius,
- pipet,
- pâlnie,
- piset,
- sol HCl 0,1n,
- soluie borax 0,1n,
- metil-oranj
-
2. Modul de lucru
- se pregtete biureta,
- se introduce soluia de HCl de concentraie aproximativ 0,1n în biuret,
- în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml soluie borax 0,1n (se msoar cu pipeta),
- în fiecare prob (pahar) se introduc 3 picturi metil-oranj (galben-portocaliu),
- se titreaz fiecare prob cu soluie de HCl din biuret de la virajul culorii de la galben-portocaliu
la rou portocaliu,
- se noteaz în tabel, volumul (V
R
)de soluie de HCl utilizat la fiecare titrare.

3. Date experimentale i prelucrarea lor

NR.
DET.
VPROB ETALON
borax (ml)
VR(TITRANT)
sol.HCl(ml)
F F T
T
T
R
T
R

OB
1. 10
2. 10
3. 10

4. Cerine:
Se intocmete un referat complet în care se va specifica:
- principiul metodei
- aparatura i reactivi
- modul de lucru(inclusiv pregtirea biuretei)
- date experimentale i prelucrarea lor
- norme de securitate i statea muncii specifice lucrrii

Bibliografie:

1. *** Curriculum, clasa a XI-a , an de completare, domeniul: Chimie
Industrialá, calificare: Operator industria de prelucrare a titeiului,
Bucuresti, 2005.

2. *** Standardul de Pregátire Profesionalá, revizuit, pentru nivelul doi,
calificarea Operator industria de prelucrare a titeiulu.

3. Vlántoiu, Gh. si colaboratorii – Chimie analiticá si analize tehnice -
manual pentru licee, Editura didacticá si Pedagogicá, Bucuresti, 1985.

4. Blaga, A si colaboratorii – Tehnologie chimicá generalási procese tip,
Editura didacticá si Pedagogicá, Bucuresti, 1990.

5. Pincovschi, E. – Tehnologie chimicá – manual pentru licee, Editura
didacticá si Pedagogicá, Bucuresti, 1996.

6. *** - Enciclopedia de chimie, Editura Stiintificá si Enciclopedicá,
Bucuresti, 1988.

7. *** - Manualul inginerului chimist, vol. I, Editura Tehnicá, Bucuresti,
1972.

8. Norme de tehnica securitátii muncii în laboratoarele fizico-chimice si
mecanice.

9. ***- “Manualul inginerului chemist”, vol. l, Editura Tehnica, Bucuresti,
1972.

10. *** - Enciclopedia de chimie, Editura Stiintificá si Enciclopedicá,
Bucuresti, 1988.

11. *** - Legea Securitátii si Sánátátii în muncá – 319/2006


12. *** - Legea protectiei mediului – 137/1995, republicatá

metodele volumertrice se împart în mai multe grupe: metode volumetrice bazate pe reac ii de neutralizare (acidimetria. . 2. pentru determinarea cantit ii de constituient analizat (ion. se limpeze te de 2-3 ori cu ap .gram substan reactiv Titrul solu iilor notat prin T (g/cm3) reprezint cantitatea de substan în grame dizolvat într-un cm3 de solu ie. volumul teoretic În func ie de natura reac iilor chimice care stau la baza determin rilor. vt. apoi cu ap distilat (pân nu mai ader pic turi de ap pe peretele interior). vr . se limpeze te cu solu ie titrant pentru îndep rtarea complet a apei care ar modifica concentra ia solu iei.ACIDIMETRIA I. normalitatea. metode volumetrice bazate pe reac ii cu formare de complec I(complexonometria). metode volumetrice bazate pe reac ii reac ii redox (permanganometria. sus inut cu o clem pe un stativ . slabe i a s rurilor cu hidroliz bazic . se controleaz starea de func ionare a biuretei (se scoate bula de aer). Substan ele reac ioneaz în cantit i echivalente. se spal cu amestec sulfocromic. Preg tirea biuretei se fixeaz biureta în pozi ie vertical . bicromatometria. F Tr Tt nr nt vt . vr Tr. Aten ie ! – pâlnia nu se va l sa în biuret Acidimetria este o metod volumetric de analiz cantitativ bazat pe reac ii de neutralizare. În toate cazurile.titrul. 1. metode volumetrice bazate pe reac ii cu formare de precipitate (argentometria). de obicei HCl. 1000 n-concentra ia normalã m-concentra ia molarã E-masa echivalentã a substan ei dizolvate M-masa molecularã a substan ei Factorul de corec ie este num rul care arat de câte ori o solu ie de concentra ie aproximativ este mai concentrat sau mai diluat decât solu ia de concentra ie exact . No iuni generale Volumetria cuprinde o grup de metode care. se umple biureta cu solu ie titrant . normalitatea. de factor determinat pân la virajul indicatorului.titrul. element. Principiul metodei.1n . Scopul lucr rii: Dozarea bazelor tari. Metoda const în titrarea unui volum cunoscut de solu ie cu caracter bazic în prezen de indicator (metil-oranj) cu solu ie de HCl 0. se cite te diviziunea la care se afl meniscul suprafe ei de lichid. nr. T G 1000 n E 1000 m M . Titrantul utilizat este un acid. radical. ceea ce înseamn c num rul de echivalen i gram substan analizat este egal cu num rul de echivalen i . substan compus )utilizeaz m surarea exact a volumului de solu ie reacriv – de concentra ie cunoscut – consumat în reac ie. volumul real Tt. iodometria). procesele care au loc în titrare pot fi urm rite prin varia ia unei anumite func ii dependent i de concentra ia de titrant ad ugat. nt. alcalimetria).

9000<F<1.1n din sol.5 1000 1.825 4.titrul.1. Modul de lucru se preg te te biureta. nr. în fiecare prob (pahar) se introduc 3 pic turi metil-oranj (galben-portocaliu).1n. în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml solu ie borax 0.sol HCl 0. volumul real Tt. se noteaz volumul (VR)de solu ie de HCl utilizat la fiecare titrare în tabel. Prepararea solu iei de HCl de concentra ie aproximativ 0. . se titreaz fiecare prob cu solu ie de HCl din biuret de la virajul culorii de la galben-portocaliu la u portocaliu.1. 36.1n (se m soar cu pipeta). B.1n………………. se dilueaz cu ap distilat (~50ml).91 V 4.0. pahare Berzelius.1n. nt. 2.metil-oranj. Pentru determinarea factorului de corec ie a solu iei de acid clorhidric se utilizeaz ca solu ie etalon boraxul (Na2B4O7 10H20).1000 vr Tr.1 Eg HCl g = 0. HCl 37% ………………….1n…………………………………………. Deoarece în doz rile cantitative este necesar utilizarea reactan ilor cu concentra ii exacte se realizeaz corectarea acesteea cu ajutorul factorului de corec ie (f). se introduce solu ia de HCl de concentra ie aproximativ 0.1n în biuret . pâlnie.1 36.piset .825 g Calcul m în cât sol. . normalitatea.1n de factor cunoscut.x x 500 0. Calculul de preparare a 500 ml HCl 0. HCl 37% se g sesc cele 1.825g __________________________________________________ y 100 1.apoi se introduce sol.II. HCl 0. .1n.solu ie borax 0. . .18 Prepararea solu iei de acizi prin diluare trebuie s respecte regula conform c reia nu este admis turnarea de ap peste acid concentrat i ca atare în balonul cotat de 500ml se introduce: . . C.se completeaz cu ap distilat pân la cot B.91g sol HCl 37% 37 m m 4. de acid HCl 37% (m surat cu cilindrul gradat la ni ).1n..5g =3. HCl 37% Calcul m cantitatea de HCl pur necesar pentru 500ml sol.1n. vr.1n. normalitatea. .1n 1000ml sol HCl 0. A. vt. pipet .Etape de lucru: A.. Determinarea factorului de corec ie pentru solu ia de de concentra ie aproximativ HCl 0. Ecua ia reac iei chimice: Na 2 B 4 O 7 7H 2 O 2NaOH 4H 3 BO 3 2NaOH 2HCl Na 2 B 4 O 7 5H 2 O 2NaCl 2H 2 O 2HCl 4H 3 BO 3 2NaCl Se determin factorul de corec ie cu formula F Tr Tt nr nt vt . Determin ri (doz ri) cu solu ie de HCl de concentra ie aproximativ 0.ap distilat pân la 1/4 din volumul acestuia . Din cauza instabilit ii solu iei concentrate de HCl I din cauza erorilor de m sur i citire a volumelor.825g HCl pur 100 g sol.titrul.16 ml sol HCl 37% V 1. volumul teoretic ro - 1. 0. Determinarea factorului de corec ie pentru solu ia de de concentra ie aproximativ HCl 0. Aparatur i reactivi: biuret .65g 500ml sol HCl 0. solu ia perparat anterior are concentra ie aproximativ . HCl 37%…………………..37g HCl y g sol. Prepararea solu iei de HCl de concentra ie aproximativ 0.

F HCl ---------------------------------------.0365g HCl NR. 0.1n -------------0.5g HCl 0.1.190680 36. 1000ml HCl -------------0.1.6860g 1000ml sol.6gHCl---------0.x ______________________________ V F 0. I se adaug 3 pic turi de metiloranj. etalon Se calculeaz cantitatea de borax (Na2B4O7 )din prob : M Na2B4O7 10H20 = 381. HCl 0. VPROB ETALON BORAX (ml) VR(TITRANT SOL. 0..9231 --------------------------.5 HCl VT ml sol 0. DET..5 1000 0.6gHCl--------------0.3720/2=190..0003g / ml 5 x x g / ml 5 .1 36.9231 0.0365 g HCl 1000ml sol 0.HCI(ml) VT 36.1 n ce con ine cele 0.36. Reac ia chimic : NaOH+HCl NaCl+H2O Modul de lucru Se ia o prob de 5ml de solu ie de NaOH de concentra ie necunoscut . HCl 0.2 0.1n HCl ---------------------------0. Se calculeaz cantitatea de NaOH din prob . Se titreaz cu solu ie de HCl 0.015 T 0. Eg Na2B4O7 10H2O =M/2=381..19068g------------------------y 0.1 din biuret pân la virajul culorii la ro u-portocaliu.1n ------0.HCl . 2.1 190.6860g borax 10ml ----------------------------x g borax x 10 0.5 3. Determin ri (doz ri) cu solu ie de HCl de concentra ie 0.40gNaOH TT 0.5g HCl 1ml HCl -------------TT TR1=F1.1n HCl-------------------------0. F3 .1.1 40 4.5 0.x ____________________________ 40 V F 0.015gNaOH 1000 1000 x 0. Se poate demonnstra c VT=Vsol.1 36.075 c mNaOH 3 5 40 5 10 40 0.40gNaOH V.TT g/ml C.1n----------------0.3.36. F F F2 1 3 F3 .6860g borax-------------36.1n de factor cunoscut Dozarea NaOH dintr-o prob Dozarea este determinarea cu exactitate a cantit ii de substan .0365g HCl y 190. Se calculeaz titrul ( teoretic i real).F2.6860 1000 0..6860 Se calculeaz volumul de sol. m surându-se volumul de HCl utilizat la titrare Calcul: Exemplu: 1000ml sol. F1 10 v sol.3720..1.190686g borax 190.1. Date experimentale i prelucrarea lor Consider m volumul solu iei etalon V=10ml.. 10 10 10 Se calculeaz F1 .1 190.0036 1000ml sol.2ml. 3.65 10ml F F TT TR TR OB 1.015 1000 c nNaOH 0.190686g Se calculeaz conform legii echivalen ei echivalen ei cantitatea de HCl care titreaz cele 0. HCl 0. 36.1 40 g NaOH x 1000 m x c nNaOH V Eg 5 10 3 40 c mNaOH T m V M x 5 10 3 4.

INSTALA IE PENTRU TITRARE 4 1 5 3 1-biuret cu titrant 2-pahar Erlenmeyer 3-robinet 4-stativ 5-clem 2 .

pâlnie. 3. se introduce solu ia de HCl de concentra ie aproximativ 0.HCl(ml) F F TT TR TR OB 1. VPROB ETALON borax (ml) VR(TITRANT) sol. volumul (VR)de solu ie de HCl utilizat la fiecare titrare. piset . 10 10 10 4.1n. se noteaz în tabel. solu ie borax 0. în 3 pahare mici se iau cîte 10 ml solu ie borax 0.1n (se m soar cu pipeta).1n în biuret . DET. metil-oranj 2. Modul de lucru se preg te te biureta. Aparatur i reactivi: biuret . pipet . sol HCl 0. 2. Cerin e: Se intocme te un referat complet în care se va specifica: principiul metodei aparatura i reactivi modul de lucru(inclusiv preg tirea biuretei) date experimentale i prelucrarea lor norme de securitate i s tatea muncii specifice lucr rii . pahare Berzelius. se titreaz fiecare prob cu solu ie de HCl din biuret de la virajul culorii de la galben-portocaliu la ro u portocaliu.FI DE LUCRU Determinarea factorului de corec ie pentru solu ia de HCl de concentra ie aproximativ 0.1n. 3.1n. 1. Date experimentale i prelucrarea lor NR. în fiecare prob (pahar) se introduc 3 pic turi metil-oranj (galben-portocaliu).

calificarea Operator industria de prelucrare a eiulu. i colaboratorii – Chimie analitic i analize tehnice manual pentru licee. A i colaboratorii – Tehnologie chimic general i procese tip. Vl oiu. Blaga. 1988.Legea Securit ii i S i Enciclopedic . ii în munc – 319/2006 12.Manualul inginerului chimist. an de completare. 1996. Bucure ti. 1985. I. *** Standardul de Preg tire Profesional . vol. vol. Editura didactic i Pedagogic . Norme de tehnica securit ii muncii în laboratoarele fizico-chimice i mecanice. *** . *** . domeniul: Chimie Industrial . 4. calificare: Operator industria de prelucrare a eiului. Editura Tehnica. Bucure ti. ***. 1972. l. Editura tiin ific Bucure ti. Bucure ti. Bucuresti. – Tehnologie chimic – manual pentru licee. *** . 1972. republicat . Pincovschi. 1988. E. *** . 7. 1990. pentru nivelul doi. 3. i Enciclopedic . clasa a XI-a . 8. Gh. Editura tiin ific Bucure ti. 10. 5. *** Curriculum. Editura Tehnic . 2005.Enciclopedia de chimie. Bucure ti. 6. *** . revizuit. Editura didactic i Pedagogic . Editura didactic i Pedagogic . 11. 9.Legea protec iei mediului – 137/1995.Enciclopedia de chimie. Bucure ti.Bibliografie: 1.“Manualul inginerului chemist”. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->