PRINCIPIILE PROGRAMARII STRUCTURATE OBS: - algoritmii lucreaza cu trei tipuri de operatii (de intrare-iesire, de atribuire, de decizie) - un concept foarte

important in scrierea algoritmilor il constitue programarea structurata (avantaje – algoritmii se scriu si se inteleg mai usor) - prin structura intelegem o anumita forma de imbinare a operatiilor cu care lucreaza algoritmii - structurile de baza utilizate in descrierea algoritmilor sunt de trei feluri: I) STRUCTURA LINIARA II) STRUCTURA ALTERNATIVA III) STRUCTURA REPETITIVA - Bohm si Jacopini au formulat principiul programarii structurate sub forma unei teoreme care afirma ca cele trei structuri sunt suficiente pentru a descrie orice algoritm I) STRUCTURA LINIARA Orice operatie (intrare-iesire, atribuire, de decizie luata in ansamblul ei) constitue o structura liniara Daca S1 si S2 sunt structuri (de orice tip) atunci combinatia S1 reprezinta o structura liniara S2

-

II) STRUCTURA ALTERNATIVA Daca S1 si S2 sunt structuri si C este o conditie, atunci if C then daca cond atunci S1 stru1 altfel else stru2 S2 este o structura alternative - mecanismul de executie: se evalueaza conditia; daca este indeplinita se executa S1 altfel se executa S2 - forma simplificata if C then S1
daca cond atunci stru1

III) STRUCTURA REPETITIVA - apare in urmatoarele variante: A) conditionata anterior (cu test initial) a) while…do cat timp…executa b) for…do pentru…executa B) conditionata posterior (cu test final) a) repeat…until repeta…pana cand b) do…while (apare doar in C++) - singura structura indispensabila este structura while…do

while C do cat timp C executa a) S S - Daca C este o conditie si S o structura atunci este o structura cu test initial. - Mecanismul de executie: P1 – se evalueaza conditia; daca este indeplinita, se executa S si se trece la pasul P2, altfel executarea se incheie si se trece la urmatoarea linie in program P2 – se reia P1 - se trag urmatoarele concluzii: S se executa numai daca este indeplinita conditia; nu se stie initial de cate ori se va repeta structura

altfel executarea se incheie .Daca I este o variabila de tip intreg numita variabila de ciclare si a si b doua variabile tot de tip intreg (avaloare initiala.– variabila de ciclare ia valoarea initiala P2 – daca i este mai mic sau egal cu b. se aduna 1 la i si se reia P2.Mecanismul de executie: P1 – variabila de ciclare ia valoarea initiala P2 – daca i este mai mic sau egal cu b. atunci for i:= a to b do S este o structura conditionata anterior (cu contor sau cu numar cunoscut de pasi) pentru i← a.Mecanismul de executie: P1 .b) . daca este indeplinita se iese din structura repetitiva si se trece la urmatoarea linie in program .putem sa transformam c) .Mecanismul de executie: P1 – se executa structura P2 – se verifica conditia.putem sa transformam Obs: .se cunoaste initial de cate ori se va repeat structura .b. daca nu este indeplinita se repeta P1. se executa S.valoare finala) si S o structura.se cunoaste initial de cate ori se va repeat structura .Daca C este o conditie si S este o structura atunci repeat S until C este o structura repetitiva cu test final (conditionata posterior) repeta S pana cand C .exista o alta forma in care apare structura repetitiva cu numar cunoscut de pasi for i:=a downto b do S pentru i← a. se executa S. -1 executa S .b executa S . altfel executarea se incheie . se aduna 1 la i si se reia P2. b.