Institu ii romane

Magistraturile: Magistraturile: anuale, elective i ierarhizate. ierarhizate. Cursus honorum senatorial: quaestor, aedil, praetor, consul. senatorial: consul. Excep ionale: dictator (6 luni sau un an), magister equitum. ionale: equitum. Alegerile: Alegerile: luna iulie, posturile se preiau la 1 ianuarie anul urm tor. Quaestores: 5 decembrie, tribunii plebei-10 tor. Quaestores: plebeidecembrie. decembrie. Magistraturile: Magistraturile: regulate, unele beneficiaz de imperium, unii imperium, magistra i au dreptul la scaunul curul, dreptul de a lua auspiciile, magistra ii plebei ±ale i inauspicato. inauspicato. Drept de a convoca unele comitii, de a le dizolva, de a convoca Senatul, de a publica legi, de a da amenzi, de veto

comanda armatei. Aediles: Aediles: supravegherea pie elor i annona. paveaz str zile. organizeaz procesele. Consules: Consules: convoac . proconsul într-o provincie. protejeaz str inii. Dup consulat. vegheaz la aplicarea deciziilor Senatului i ale poporului. list averi. supravegheaz arhivele. comitiile centuriate. a comitiilor. întrCenzorii: recens mînt. recruteaz armata. album senatorius. . s propun legi. repartizarea electorilor. au comanda militar . prezideaz Senatul. jocuri. organizeaz annona. convocarea Senatului.Institu ii romane   Quaestores: Quaestores: rol de trezorier i de a ajuta guvernatorii provinciilor de a ine contabilitatea. moravuri. senatorius. Praetores: Praetores: rol judiciar.

Magistraturi noi în timpul Principatului: praefecti praetorii: comanda g rzii pretoriene. comanda praetorii: trupelor din Roma i Italia. praefectus vigilium: paza contra incendiilor. . poli ia nocturn . convocau adun rile poporului i comitiile triburilor i le prezidau. Urbi: praefectus annonae: aprovizionarea cu alimente a Romei. deciziile cenzorilor. mai pu in intercessionis. ius intercessionis.Institu ii romane  1) 2) 3) 4) Tribunul plebei: imunitate. praefectus Urbi: securitatea la Roma.

arbitreaz probleme legate de cet enie. nume te comisiile care judec abuzurile magistra ilor. conduce politica extern . solda total . repartizeaz comandan ii. î i d avizul asupra proiectelor de lege înainte de a fi supuse votului comitiilor. voteaz mobilizarea trupelor. aprob legile votate de comitii.Institu ii romane     Senatul: controleaz pe magistra i. pol . vegheaz la men inerea cultului tradi ional. supravegheaz bunurile poporului roman.

3) 20 centurii cu avere de 50.000 a i. voteaz regii.000 a i. Comitiile centuriate: 5 clase censitare: 1) 18 centurii ecvestre i 80 de infanterie cu avere de 100. III a.Institu ii romane  Comitiile: 1) comitii curiate ± din vremea regal . 3) comitii tribute. Comitiile tribute: 31 triburi la sfîr itul sec. 5) 30 centurii cu avere de 11. 2) comitii centuriate.000 a i. 4) 20 centurii cu avere de 25. Restul cet enilor f r avere± avere± 3 centurii. . 2) 20 centurii cu avere de 75.000 a i. 30 curii de patricieni.000 a i. Chr. plus o centurie de me te ugari i o centurie de muzicieni.

joac rol de curte de apel. Rolul comitiilor tribute: tribute: aleg pe aediles i quaestores. voteaz legile propuse de un magistrat. judec anumite delicte. quaestores. . voteaz legile (apoi cele tribute).Institu ii romane     Rolul comitiilor centuriate: centuriate: aleg magistra ii cum imperio i cenzorii.

): Soldatul se înroleaz întîi pentru 16. Iuniores -17-46 ani.Institu ii romane    Armata: Reforma lui Servius Tullius. Chr. 25Nou legiune (6. Reforma lui Marius (107 a. manipuli. apoi pentru 25-26 ani. Roma nu avea armat permanent . triarii. o cohort ± 3 manipuli. principes. Unitate-manipulus. . 46Legiuni: hastati. ci de voluntari. un manipulus ± 2 centurii. mai pu in proletarii. to i cet enii sunt obliga i s fac serviciul. triarii. 17seniores 46-60 ani.000 oameni). Unitate-manipulus. din 10 cohorte.

Institu ii romane   Cet enia roman : Dobîndit prin na tere din p rin i cet eni legal c s tori i. naturalizare. dreptul de a face apel la popor în procesele penale popo Drepturi private: c s torie. eliberare din sclavie Cives optimo iure: drept de vot în comitii. sus inerea drepturilor în justi ie Cives minuto iure: doar drepturile private. iure: . proprietate. drept de a lua auspiciile i a fi preo i. drept de iure: eligibilitate în magistraturi.

divi Hadriani abnep(oti).divi pont(ificis M. pont(ificis) max(imi). trib(unicia) po(testate) X. M(arco) Aur. abnep(oti). pont(ifici) max(imo). patris patriae f(ilio). Antonino Aug(usto) Parth(ico) Max(imo). divi Traiani Parth(ici) et divi Nervae abnep(oti). proco(n)s(uli). Sept. Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parth. Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(oti).Titulatur imperial Imp(eratori) Caesari Imp(eratoris) Caes(aris) L. . co(n)s(uli) IIII. p(atri) p(atriae). Max(imi). proco(n)s(uli). divi AnAnTonini Pii pronep(oti).