Institu ii romane

Magistraturile: Magistraturile: anuale, elective i ierarhizate. ierarhizate. Cursus honorum senatorial: quaestor, aedil, praetor, consul. senatorial: consul. Excep ionale: dictator (6 luni sau un an), magister equitum. ionale: equitum. Alegerile: Alegerile: luna iulie, posturile se preiau la 1 ianuarie anul urm tor. Quaestores: 5 decembrie, tribunii plebei-10 tor. Quaestores: plebeidecembrie. decembrie. Magistraturile: Magistraturile: regulate, unele beneficiaz de imperium, unii imperium, magistra i au dreptul la scaunul curul, dreptul de a lua auspiciile, magistra ii plebei ±ale i inauspicato. inauspicato. Drept de a convoca unele comitii, de a le dizolva, de a convoca Senatul, de a publica legi, de a da amenzi, de veto

protejeaz str inii. Praetores: Praetores: rol judiciar. supravegheaz arhivele. s propun legi. convocarea Senatului. moravuri. repartizarea electorilor. . organizeaz procesele. prezideaz Senatul. Aediles: Aediles: supravegherea pie elor i annona. comitiile centuriate. Dup consulat. proconsul într-o provincie. comanda armatei.Institu ii romane   Quaestores: Quaestores: rol de trezorier i de a ajuta guvernatorii provinciilor de a ine contabilitatea. organizeaz annona. recruteaz armata. paveaz str zile. list averi. senatorius. întrCenzorii: recens mînt. au comanda militar . a comitiilor. Consules: Consules: convoac . vegheaz la aplicarea deciziilor Senatului i ale poporului. jocuri. album senatorius.

.Institu ii romane  1) 2) 3) 4) Tribunul plebei: imunitate. convocau adun rile poporului i comitiile triburilor i le prezidau. ius intercessionis. mai pu in intercessionis. deciziile cenzorilor. Magistraturi noi în timpul Principatului: praefecti praetorii: comanda g rzii pretoriene. comanda praetorii: trupelor din Roma i Italia. praefectus Urbi: securitatea la Roma. Urbi: praefectus annonae: aprovizionarea cu alimente a Romei. poli ia nocturn . praefectus vigilium: paza contra incendiilor.

pol . conduce politica extern . vegheaz la men inerea cultului tradi ional. arbitreaz probleme legate de cet enie. supravegheaz bunurile poporului roman. voteaz mobilizarea trupelor. aprob legile votate de comitii. repartizeaz comandan ii. nume te comisiile care judec abuzurile magistra ilor. solda total . î i d avizul asupra proiectelor de lege înainte de a fi supuse votului comitiilor.Institu ii romane     Senatul: controleaz pe magistra i.

000 a i. Comitiile tribute: 31 triburi la sfîr itul sec. 5) 30 centurii cu avere de 11. 3) comitii tribute. voteaz regii. III a. 3) 20 centurii cu avere de 50. 2) 20 centurii cu avere de 75.Institu ii romane  Comitiile: 1) comitii curiate ± din vremea regal .000 a i. 30 curii de patricieni. plus o centurie de me te ugari i o centurie de muzicieni.000 a i. Comitiile centuriate: 5 clase censitare: 1) 18 centurii ecvestre i 80 de infanterie cu avere de 100. Chr. Restul cet enilor f r avere± avere± 3 centurii.000 a i. . 4) 20 centurii cu avere de 25. 2) comitii centuriate.000 a i.

joac rol de curte de apel. voteaz legile propuse de un magistrat.Institu ii romane     Rolul comitiilor centuriate: centuriate: aleg magistra ii cum imperio i cenzorii. voteaz legile (apoi cele tribute). . judec anumite delicte. quaestores. Rolul comitiilor tribute: tribute: aleg pe aediles i quaestores.

Reforma lui Marius (107 a. manipuli.000 oameni). Chr. mai pu in proletarii. din 10 cohorte. triarii. ci de voluntari. triarii. Roma nu avea armat permanent .Institu ii romane    Armata: Reforma lui Servius Tullius. . Unitate-manipulus. principes. to i cet enii sunt obliga i s fac serviciul. un manipulus ± 2 centurii. apoi pentru 25-26 ani. o cohort ± 3 manipuli. Iuniores -17-46 ani. 17seniores 46-60 ani. 25Nou legiune (6. 46Legiuni: hastati. Unitate-manipulus.): Soldatul se înroleaz întîi pentru 16.

sus inerea drepturilor în justi ie Cives minuto iure: doar drepturile private. iure: . drept de a lua auspiciile i a fi preo i.Institu ii romane   Cet enia roman : Dobîndit prin na tere din p rin i cet eni legal c s tori i. drept de iure: eligibilitate în magistraturi. naturalizare. dreptul de a face apel la popor în procesele penale popo Drepturi private: c s torie. proprietate. eliberare din sclavie Cives optimo iure: drept de vot în comitii.

divi AnAnTonini Pii pronep(oti). proco(n)s(uli). co(n)s(uli) IIII. pont(ificis) max(imi). p(atri) p(atriae). Sept. divi Traiani Parth(ici) et divi Nervae abnep(oti). . M(arco) Aur. Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(oti). patris patriae f(ilio). abnep(oti). Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parth. proco(n)s(uli).divi pont(ificis M. divi Hadriani abnep(oti). pont(ifici) max(imo). Antonino Aug(usto) Parth(ico) Max(imo). Max(imi).Titulatur imperial Imp(eratori) Caesari Imp(eratoris) Caes(aris) L. trib(unicia) po(testate) X.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful