Institu ii romane

Magistraturile: Magistraturile: anuale, elective i ierarhizate. ierarhizate. Cursus honorum senatorial: quaestor, aedil, praetor, consul. senatorial: consul. Excep ionale: dictator (6 luni sau un an), magister equitum. ionale: equitum. Alegerile: Alegerile: luna iulie, posturile se preiau la 1 ianuarie anul urm tor. Quaestores: 5 decembrie, tribunii plebei-10 tor. Quaestores: plebeidecembrie. decembrie. Magistraturile: Magistraturile: regulate, unele beneficiaz de imperium, unii imperium, magistra i au dreptul la scaunul curul, dreptul de a lua auspiciile, magistra ii plebei ±ale i inauspicato. inauspicato. Drept de a convoca unele comitii, de a le dizolva, de a convoca Senatul, de a publica legi, de a da amenzi, de veto

jocuri. s propun legi. organizeaz procesele.Institu ii romane   Quaestores: Quaestores: rol de trezorier i de a ajuta guvernatorii provinciilor de a ine contabilitatea. prezideaz Senatul. comanda armatei. Consules: Consules: convoac . list averi. supravegheaz arhivele. întrCenzorii: recens mînt. moravuri. Praetores: Praetores: rol judiciar. recruteaz armata. comitiile centuriate. proconsul într-o provincie. . paveaz str zile. a comitiilor. album senatorius. repartizarea electorilor. au comanda militar . senatorius. protejeaz str inii. Dup consulat. Aediles: Aediles: supravegherea pie elor i annona. organizeaz annona. convocarea Senatului. vegheaz la aplicarea deciziilor Senatului i ale poporului.

praefectus Urbi: securitatea la Roma. poli ia nocturn . mai pu in intercessionis. convocau adun rile poporului i comitiile triburilor i le prezidau. . Urbi: praefectus annonae: aprovizionarea cu alimente a Romei. ius intercessionis. Magistraturi noi în timpul Principatului: praefecti praetorii: comanda g rzii pretoriene. comanda praetorii: trupelor din Roma i Italia. deciziile cenzorilor. praefectus vigilium: paza contra incendiilor.Institu ii romane  1) 2) 3) 4) Tribunul plebei: imunitate.

Institu ii romane     Senatul: controleaz pe magistra i. pol . conduce politica extern . solda total . aprob legile votate de comitii. î i d avizul asupra proiectelor de lege înainte de a fi supuse votului comitiilor. vegheaz la men inerea cultului tradi ional. repartizeaz comandan ii. supravegheaz bunurile poporului roman. voteaz mobilizarea trupelor. nume te comisiile care judec abuzurile magistra ilor. arbitreaz probleme legate de cet enie.

voteaz regii. Restul cet enilor f r avere± avere± 3 centurii. 2) 20 centurii cu avere de 75.000 a i. 5) 30 centurii cu avere de 11. 3) comitii tribute. Comitiile tribute: 31 triburi la sfîr itul sec.Institu ii romane  Comitiile: 1) comitii curiate ± din vremea regal . 3) 20 centurii cu avere de 50. plus o centurie de me te ugari i o centurie de muzicieni.000 a i. Comitiile centuriate: 5 clase censitare: 1) 18 centurii ecvestre i 80 de infanterie cu avere de 100. 30 curii de patricieni. . 2) comitii centuriate. Chr. III a.000 a i.000 a i. 4) 20 centurii cu avere de 25.000 a i.

Rolul comitiilor tribute: tribute: aleg pe aediles i quaestores. voteaz legile (apoi cele tribute). . joac rol de curte de apel. voteaz legile propuse de un magistrat. judec anumite delicte. quaestores.Institu ii romane     Rolul comitiilor centuriate: centuriate: aleg magistra ii cum imperio i cenzorii.

): Soldatul se înroleaz întîi pentru 16. triarii. Reforma lui Marius (107 a. Unitate-manipulus. to i cet enii sunt obliga i s fac serviciul. principes. 17seniores 46-60 ani. ci de voluntari. triarii. . din 10 cohorte.000 oameni). Iuniores -17-46 ani. apoi pentru 25-26 ani. Unitate-manipulus. un manipulus ± 2 centurii. 25Nou legiune (6. Roma nu avea armat permanent . Chr. o cohort ± 3 manipuli.Institu ii romane    Armata: Reforma lui Servius Tullius. mai pu in proletarii. 46Legiuni: hastati. manipuli.

dreptul de a face apel la popor în procesele penale popo Drepturi private: c s torie. eliberare din sclavie Cives optimo iure: drept de vot în comitii. drept de iure: eligibilitate în magistraturi. iure: .Institu ii romane   Cet enia roman : Dobîndit prin na tere din p rin i cet eni legal c s tori i. drept de a lua auspiciile i a fi preo i. sus inerea drepturilor în justi ie Cives minuto iure: doar drepturile private. naturalizare. proprietate.

proco(n)s(uli). Antonino Aug(usto) Parth(ico) Max(imo). Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parth. . Sept.divi pont(ificis M. divi Traiani Parth(ici) et divi Nervae abnep(oti). p(atri) p(atriae). trib(unicia) po(testate) X. divi Hadriani abnep(oti). abnep(oti). proco(n)s(uli). co(n)s(uli) IIII. patris patriae f(ilio). pont(ifici) max(imo). Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(oti).Titulatur imperial Imp(eratori) Caesari Imp(eratoris) Caes(aris) L. divi AnAnTonini Pii pronep(oti). pont(ificis) max(imi). Max(imi). M(arco) Aur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful