Roma-institutii

Institu ii romane

Magistraturile: Magistraturile: anuale, elective i ierarhizate. ierarhizate. Cursus honorum senatorial: quaestor, aedil, praetor, consul. senatorial: consul. Excep ionale: dictator (6 luni sau un an), magister equitum. ionale: equitum. Alegerile: Alegerile: luna iulie, posturile se preiau la 1 ianuarie anul urm tor. Quaestores: 5 decembrie, tribunii plebei-10 tor. Quaestores: plebeidecembrie. decembrie. Magistraturile: Magistraturile: regulate, unele beneficiaz de imperium, unii imperium, magistra i au dreptul la scaunul curul, dreptul de a lua auspiciile, magistra ii plebei ±ale i inauspicato. inauspicato. Drept de a convoca unele comitii, de a le dizolva, de a convoca Senatul, de a publica legi, de a da amenzi, de veto

prezideaz Senatul. list averi. comanda armatei. comitiile centuriate. organizeaz procesele. Consules: Consules: convoac . jocuri. convocarea Senatului. întrCenzorii: recens mînt. senatorius. au comanda militar . Aediles: Aediles: supravegherea pie elor i annona. proconsul într-o provincie. Dup consulat.Institu ii romane   Quaestores: Quaestores: rol de trezorier i de a ajuta guvernatorii provinciilor de a ine contabilitatea. a comitiilor. paveaz str zile. s propun legi. album senatorius. moravuri. recruteaz armata. repartizarea electorilor. Praetores: Praetores: rol judiciar. vegheaz la aplicarea deciziilor Senatului i ale poporului. . protejeaz str inii. supravegheaz arhivele. organizeaz annona.

. deciziile cenzorilor. ius intercessionis. Urbi: praefectus annonae: aprovizionarea cu alimente a Romei. convocau adun rile poporului i comitiile triburilor i le prezidau. comanda praetorii: trupelor din Roma i Italia. poli ia nocturn . mai pu in intercessionis. praefectus Urbi: securitatea la Roma. Magistraturi noi în timpul Principatului: praefecti praetorii: comanda g rzii pretoriene.Institu ii romane  1) 2) 3) 4) Tribunul plebei: imunitate. praefectus vigilium: paza contra incendiilor.

repartizeaz comandan ii. pol . solda total . arbitreaz probleme legate de cet enie. nume te comisiile care judec abuzurile magistra ilor. aprob legile votate de comitii. supravegheaz bunurile poporului roman. conduce politica extern . vegheaz la men inerea cultului tradi ional. î i d avizul asupra proiectelor de lege înainte de a fi supuse votului comitiilor.Institu ii romane     Senatul: controleaz pe magistra i. voteaz mobilizarea trupelor.

Chr. 3) comitii tribute. voteaz regii. 2) comitii centuriate. 4) 20 centurii cu avere de 25. 30 curii de patricieni. plus o centurie de me te ugari i o centurie de muzicieni.Institu ii romane  Comitiile: 1) comitii curiate ± din vremea regal .000 a i. . 3) 20 centurii cu avere de 50.000 a i. Comitiile centuriate: 5 clase censitare: 1) 18 centurii ecvestre i 80 de infanterie cu avere de 100. Restul cet enilor f r avere± avere± 3 centurii. 2) 20 centurii cu avere de 75. 5) 30 centurii cu avere de 11. III a.000 a i. Comitiile tribute: 31 triburi la sfîr itul sec.000 a i.000 a i.

joac rol de curte de apel. voteaz legile (apoi cele tribute). judec anumite delicte. Rolul comitiilor tribute: tribute: aleg pe aediles i quaestores. voteaz legile propuse de un magistrat. . quaestores.Institu ii romane     Rolul comitiilor centuriate: centuriate: aleg magistra ii cum imperio i cenzorii.

17seniores 46-60 ani.): Soldatul se înroleaz întîi pentru 16. Reforma lui Marius (107 a. triarii. manipuli. Chr. un manipulus ± 2 centurii. 46Legiuni: hastati. triarii. ci de voluntari. Iuniores -17-46 ani. principes. din 10 cohorte. 25Nou legiune (6.000 oameni). Unitate-manipulus. Unitate-manipulus. to i cet enii sunt obliga i s fac serviciul. mai pu in proletarii.Institu ii romane    Armata: Reforma lui Servius Tullius. . apoi pentru 25-26 ani. Roma nu avea armat permanent . o cohort ± 3 manipuli.

eliberare din sclavie Cives optimo iure: drept de vot în comitii. drept de a lua auspiciile i a fi preo i.Institu ii romane   Cet enia roman : Dobîndit prin na tere din p rin i cet eni legal c s tori i. dreptul de a face apel la popor în procesele penale popo Drepturi private: c s torie. iure: . sus inerea drepturilor în justi ie Cives minuto iure: doar drepturile private. naturalizare. proprietate. drept de iure: eligibilitate în magistraturi.

abnep(oti). p(atri) p(atriae). Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parth. Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(oti). trib(unicia) po(testate) X. co(n)s(uli) IIII. proco(n)s(uli). pont(ificis) max(imi). Antonino Aug(usto) Parth(ico) Max(imo). divi Hadriani abnep(oti).Titulatur imperial Imp(eratori) Caesari Imp(eratoris) Caes(aris) L. proco(n)s(uli). M(arco) Aur. divi Traiani Parth(ici) et divi Nervae abnep(oti). Sept.divi pont(ificis M. Max(imi). . pont(ifici) max(imo). divi AnAnTonini Pii pronep(oti). patris patriae f(ilio).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful