Institu ii romane

Magistraturile: Magistraturile: anuale, elective i ierarhizate. ierarhizate. Cursus honorum senatorial: quaestor, aedil, praetor, consul. senatorial: consul. Excep ionale: dictator (6 luni sau un an), magister equitum. ionale: equitum. Alegerile: Alegerile: luna iulie, posturile se preiau la 1 ianuarie anul urm tor. Quaestores: 5 decembrie, tribunii plebei-10 tor. Quaestores: plebeidecembrie. decembrie. Magistraturile: Magistraturile: regulate, unele beneficiaz de imperium, unii imperium, magistra i au dreptul la scaunul curul, dreptul de a lua auspiciile, magistra ii plebei ±ale i inauspicato. inauspicato. Drept de a convoca unele comitii, de a le dizolva, de a convoca Senatul, de a publica legi, de a da amenzi, de veto

organizeaz annona. au comanda militar . organizeaz procesele. s propun legi. protejeaz str inii. a comitiilor. Praetores: Praetores: rol judiciar. . proconsul într-o provincie. comanda armatei. recruteaz armata. repartizarea electorilor. întrCenzorii: recens mînt. paveaz str zile. jocuri. convocarea Senatului. comitiile centuriate. Aediles: Aediles: supravegherea pie elor i annona.Institu ii romane   Quaestores: Quaestores: rol de trezorier i de a ajuta guvernatorii provinciilor de a ine contabilitatea. Dup consulat. album senatorius. senatorius. prezideaz Senatul. vegheaz la aplicarea deciziilor Senatului i ale poporului. Consules: Consules: convoac . supravegheaz arhivele. moravuri. list averi.

ius intercessionis. poli ia nocturn . comanda praetorii: trupelor din Roma i Italia.Institu ii romane  1) 2) 3) 4) Tribunul plebei: imunitate. praefectus vigilium: paza contra incendiilor. . praefectus Urbi: securitatea la Roma. Magistraturi noi în timpul Principatului: praefecti praetorii: comanda g rzii pretoriene. deciziile cenzorilor. mai pu in intercessionis. Urbi: praefectus annonae: aprovizionarea cu alimente a Romei. convocau adun rile poporului i comitiile triburilor i le prezidau.

arbitreaz probleme legate de cet enie. aprob legile votate de comitii.Institu ii romane     Senatul: controleaz pe magistra i. nume te comisiile care judec abuzurile magistra ilor. î i d avizul asupra proiectelor de lege înainte de a fi supuse votului comitiilor. voteaz mobilizarea trupelor. supravegheaz bunurile poporului roman. solda total . vegheaz la men inerea cultului tradi ional. pol . repartizeaz comandan ii. conduce politica extern .

Institu ii romane  Comitiile: 1) comitii curiate ± din vremea regal . Chr. 2) 20 centurii cu avere de 75. voteaz regii. plus o centurie de me te ugari i o centurie de muzicieni. 2) comitii centuriate. 3) comitii tribute.000 a i.000 a i.000 a i. 30 curii de patricieni. Comitiile centuriate: 5 clase censitare: 1) 18 centurii ecvestre i 80 de infanterie cu avere de 100. III a.000 a i.000 a i. Restul cet enilor f r avere± avere± 3 centurii. Comitiile tribute: 31 triburi la sfîr itul sec. . 5) 30 centurii cu avere de 11. 3) 20 centurii cu avere de 50. 4) 20 centurii cu avere de 25.

voteaz legile propuse de un magistrat. judec anumite delicte. voteaz legile (apoi cele tribute).Institu ii romane     Rolul comitiilor centuriate: centuriate: aleg magistra ii cum imperio i cenzorii. joac rol de curte de apel. . Rolul comitiilor tribute: tribute: aleg pe aediles i quaestores. quaestores.

Institu ii romane    Armata: Reforma lui Servius Tullius. 46Legiuni: hastati. 17seniores 46-60 ani. apoi pentru 25-26 ani. Chr. Unitate-manipulus.): Soldatul se înroleaz întîi pentru 16. manipuli. Roma nu avea armat permanent . 25Nou legiune (6. mai pu in proletarii.000 oameni). principes. un manipulus ± 2 centurii. . Unitate-manipulus. to i cet enii sunt obliga i s fac serviciul. din 10 cohorte. Iuniores -17-46 ani. ci de voluntari. Reforma lui Marius (107 a. triarii. o cohort ± 3 manipuli. triarii.

iure: . dreptul de a face apel la popor în procesele penale popo Drepturi private: c s torie.Institu ii romane   Cet enia roman : Dobîndit prin na tere din p rin i cet eni legal c s tori i. drept de iure: eligibilitate în magistraturi. drept de a lua auspiciile i a fi preo i. eliberare din sclavie Cives optimo iure: drept de vot în comitii. proprietate. sus inerea drepturilor în justi ie Cives minuto iure: doar drepturile private. naturalizare.

divi AnAnTonini Pii pronep(oti). divi Traiani Parth(ici) et divi Nervae abnep(oti). M(arco) Aur.divi pont(ificis M. patris patriae f(ilio). proco(n)s(uli). Max(imi). trib(unicia) po(testate) X. Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parth. pont(ifici) max(imo). abnep(oti). pont(ificis) max(imi). Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(oti). proco(n)s(uli). Sept. co(n)s(uli) IIII. p(atri) p(atriae). divi Hadriani abnep(oti).Titulatur imperial Imp(eratori) Caesari Imp(eratoris) Caes(aris) L. Antonino Aug(usto) Parth(ico) Max(imo). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful