Institu ii romane

Magistraturile: Magistraturile: anuale, elective i ierarhizate. ierarhizate. Cursus honorum senatorial: quaestor, aedil, praetor, consul. senatorial: consul. Excep ionale: dictator (6 luni sau un an), magister equitum. ionale: equitum. Alegerile: Alegerile: luna iulie, posturile se preiau la 1 ianuarie anul urm tor. Quaestores: 5 decembrie, tribunii plebei-10 tor. Quaestores: plebeidecembrie. decembrie. Magistraturile: Magistraturile: regulate, unele beneficiaz de imperium, unii imperium, magistra i au dreptul la scaunul curul, dreptul de a lua auspiciile, magistra ii plebei ±ale i inauspicato. inauspicato. Drept de a convoca unele comitii, de a le dizolva, de a convoca Senatul, de a publica legi, de a da amenzi, de veto

Institu ii romane   Quaestores: Quaestores: rol de trezorier i de a ajuta guvernatorii provinciilor de a ine contabilitatea. convocarea Senatului. repartizarea electorilor. organizeaz annona. list averi. paveaz str zile. întrCenzorii: recens mînt. . proconsul într-o provincie. s propun legi. au comanda militar . a comitiilor. jocuri. supravegheaz arhivele. recruteaz armata. prezideaz Senatul. comitiile centuriate. comanda armatei. senatorius. Consules: Consules: convoac . Aediles: Aediles: supravegherea pie elor i annona. protejeaz str inii. vegheaz la aplicarea deciziilor Senatului i ale poporului. Praetores: Praetores: rol judiciar. Dup consulat. album senatorius. moravuri. organizeaz procesele.

Urbi: praefectus annonae: aprovizionarea cu alimente a Romei. praefectus vigilium: paza contra incendiilor. comanda praetorii: trupelor din Roma i Italia. convocau adun rile poporului i comitiile triburilor i le prezidau. Magistraturi noi în timpul Principatului: praefecti praetorii: comanda g rzii pretoriene. deciziile cenzorilor. mai pu in intercessionis. praefectus Urbi: securitatea la Roma. poli ia nocturn . . ius intercessionis.Institu ii romane  1) 2) 3) 4) Tribunul plebei: imunitate.

solda total . conduce politica extern . supravegheaz bunurile poporului roman. repartizeaz comandan ii. î i d avizul asupra proiectelor de lege înainte de a fi supuse votului comitiilor. nume te comisiile care judec abuzurile magistra ilor. aprob legile votate de comitii. pol . arbitreaz probleme legate de cet enie. vegheaz la men inerea cultului tradi ional. voteaz mobilizarea trupelor.Institu ii romane     Senatul: controleaz pe magistra i.

. plus o centurie de me te ugari i o centurie de muzicieni.Institu ii romane  Comitiile: 1) comitii curiate ± din vremea regal .000 a i. 2) comitii centuriate. 3) 20 centurii cu avere de 50. Chr. 5) 30 centurii cu avere de 11.000 a i.000 a i. 3) comitii tribute. voteaz regii.000 a i. Comitiile centuriate: 5 clase censitare: 1) 18 centurii ecvestre i 80 de infanterie cu avere de 100. III a. 4) 20 centurii cu avere de 25. 2) 20 centurii cu avere de 75. 30 curii de patricieni. Comitiile tribute: 31 triburi la sfîr itul sec.000 a i. Restul cet enilor f r avere± avere± 3 centurii.

.Institu ii romane     Rolul comitiilor centuriate: centuriate: aleg magistra ii cum imperio i cenzorii. Rolul comitiilor tribute: tribute: aleg pe aediles i quaestores. voteaz legile (apoi cele tribute). voteaz legile propuse de un magistrat. joac rol de curte de apel. quaestores. judec anumite delicte.

triarii. o cohort ± 3 manipuli. . Iuniores -17-46 ani. to i cet enii sunt obliga i s fac serviciul. Unitate-manipulus.000 oameni).Institu ii romane    Armata: Reforma lui Servius Tullius. manipuli. principes.): Soldatul se înroleaz întîi pentru 16. 46Legiuni: hastati. triarii. ci de voluntari. 25Nou legiune (6. mai pu in proletarii. Reforma lui Marius (107 a. Chr. 17seniores 46-60 ani. apoi pentru 25-26 ani. Roma nu avea armat permanent . Unitate-manipulus. un manipulus ± 2 centurii. din 10 cohorte.

iure: . drept de iure: eligibilitate în magistraturi. dreptul de a face apel la popor în procesele penale popo Drepturi private: c s torie. eliberare din sclavie Cives optimo iure: drept de vot în comitii. drept de a lua auspiciile i a fi preo i. naturalizare.Institu ii romane   Cet enia roman : Dobîndit prin na tere din p rin i cet eni legal c s tori i. sus inerea drepturilor în justi ie Cives minuto iure: doar drepturile private. proprietate.

divi pont(ificis M. trib(unicia) po(testate) X. Sept. divi AnAnTonini Pii pronep(oti).Titulatur imperial Imp(eratori) Caesari Imp(eratoris) Caes(aris) L. proco(n)s(uli). co(n)s(uli) IIII. proco(n)s(uli). Max(imi). pont(ifici) max(imo). divi Traiani Parth(ici) et divi Nervae abnep(oti). pont(ificis) max(imi). p(atri) p(atriae). Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(oti). . Antonino Aug(usto) Parth(ico) Max(imo). M(arco) Aur. patris patriae f(ilio). abnep(oti). divi Hadriani abnep(oti). Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parth.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful