Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAM DE RECUPERARE A CUNOSTINTELOR 2011-2012 CLASA A XIII-A COMERT

Nr DISCIPLINA crt 1 Finantarea afacerii

Con inuturi
IDENTIFICAREA TIPURILOR DE SURSE DE FINAN ARE: y proprii i str ine -selectarea surselor proprii de finan are ale agentului economic i caracteristicile acestora: y capital, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul exerci iului, rezultatul reportat y autofinantarea si aportul la capital y majorarea capitalului social prin noi aporturi y majorarea capitalului social prin operatiuni interne y majorarea capitalului social prin conversia datoriilor si evaluarea capitalului social y amortizarea -selectarea surselor str ine de finan are dup natur i scaden : y Datorii fata de terti (pasive stabile)

NR.ORE

Data

Observa ii Semn tura

Lista de competente relevante pentru modul: C1. Determin sursele proprii i str ine n finan area unei afaceri

08.02.2012

1 1 1 1 1 1

09.02.2012 15.02.2012 16.02.2012 23.02.2012 01.03.2012 08.03.2012

15.03.2012

PROGRAM DE RECUPERARE A CUNOSTINTELOR 2011-2012


Nr crt 1 DISCIPLINA
Modulul:ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE Lista de competente relevante pentru modul: C1. Planific necesarul de resurse umane.


CLASA A XII-A COMERT Con inuturi
NR.ORE
1 1 1

Data
10.02.2012 17.02.2012 24.02.2012

Observa ii Semn tura

Analizarea necesarului de personal la locul de munc : legisla ie, inventarul resurselor umane volumul activit ii economice, concuren a, structura organizatoric a unit ii, profil, structura pe grupe de vrst , sex. Evaluarea locului de munc : natura postului, sarcinile i activit ile specifice, pozi ia n structura organizatoric , aria responsabilit ilor

1 1 1 1

02.03.2012 09.03.2012 16.03.2012 23.03.2012

Modulul: PLANIFICAREA OPERA IONAL Lista de competente relevante pentru modul: C1. Analizeaz structura organizatoric a unit ii economice. C2. Organizeaz activit i n func ie de obiective.

Identificarea factorilor de influen a tipurilor de structuri organizatorice: -Structura organizatorica -tipul i complexitatea produc iei de bunuri i servicii, -dimensiunile ntreprinderii, -calificarea personalului, - cadrul juridic i statul juridic de func ionare, - strategia dezvolt rii. Tipuri de structuri organizatorice: -complexe, simple Stabilirea pozi iei sale n structura organizatoric : -n cadrul firmei, -n cadrul compartimentelor, - n cadrul birourilor

1 1 1

06.02.2012 13.02.2012 20.02.2012

1 1 1 1

27.02.2012 05.03.2013 12.03.2012 19.03.2012